ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY ERPET GOLF CENTRUM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY ERPET GOLF CENTRUM"

Transkript

1 OBJEDNATEL - ERPET GOLF CENTRUM S.R.O., STRAKONICKÁ 2860, PRAHA 5 STUPEŇ - PROJEKT DATUM - PROSINEC 2008 ZATEPLENÍ SPORTOVNÍ HALY ERPET GOLF CENTRUM 1. PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA MÍSTO STAVBY : Parcela č.566/2 a 567/3, Praha, k.ú. Smíchov OBJEDNATEL : ERPET GOLF CENTRUM s.r.o. Strakonická 2860/4, Praha 5 - Smíchov DATUM : prosinec 2008 VYPRACOVAL : Ing. Radek Nesvatba

2 1. - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Název akce : Zateplení sportovní haly ERPET GOLF CENTRUM Místo stavby : obec : Praha kat. území : Smíchov Číslo parcely : 566/3 a 567/3 Druh pozemku (způsob využití) : zastavěná plocha a nádvoří Majitel objektu : SPORTOVNÍ KLUB SMÍCHOV, Strakonická 510, Praha 5 Objednatel : ERPET GOLF CENTRUM s.r.o., Strakonická 2860/4, Praha 5 Generální : Ing. Radek Nesvatba projektant Hviezdoslavova 514, Praha 4 Tel.: , tel., fax: Datum : prosinec ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ Sportovní hala byla dokončena v polovině 70. let podle návrhu ing.arch. Zdeňka Staška a sloužila k provozování halových sportù. V roce 1995 došlo k rekonstrukci vnitřních prostor se zaměřením na progresívní využitelnost pro sportovní veřejnost. Dominantním prvkem zůstal nadále sport, přístupný spíše veřejnosti než výkonostnímu systému oddílového a školského typu sportu. Areál nyní slouží jako sportovně společenské rodinné a individuální centrum, kde je důraz kladen i na rozsah a strukturu stravovacích služeb. Nezbytné jsou i doplňující služby, jako kadeřnictví, administrativní služby, hlídané parkoviště, relaxace atd. V areálu jsou tři tenisové kurty, venkovní bazén, víceúčelové hřiště. Využití: Suterén II. Suterén I. konferenční místnost, technické místnosti a kotelna šatny, technické místnosti a relaxační centrum, které je přístupné z chodby v 1. suterénu stejně jako šatny a obsahuje 2 x masáž, odpočívárnu, odpočívárnu s dvěma whirlpooly, malým barem a soláriem, s této odpočívárny je vstup chodbou do sauny a ochlazovny. Součástí tohoto centra je i hygienické zázemí. Strana 2.

3 Přízemí Hala - celá plocha haly je využita pro halový golf. Celé řešení je pojmuto esteticky s vybudovanou umělou přírodou a golfovým designem. Golfová plocha obsahuje golfové trenažéry ( FULL SWING GOLF ), odpočinková místa, centrální bar uprostřed golfového areálu přímo pod tribunou. Dále se nacházejí v jedné třetině haly blíže k parkovišti dvouúrovňové odpaliště ( DRIVING-RANGE ), na nějž je nástup z tribuny a z hrací plochy. Uprostřed haly je vybudován šestijamkový putting green umožňující dokonalý trénink finálního golfového úderu. Dále je zde na ploše 600 m 2 situováno unikátní devítijamkové hřiště pro trénink krátké hry, trénink hry z bunkru, pitching a putting. Na halu navazuje hřiště na Squash. Zvýšené přízemí zde se nachází stravovací část s kuchyní, sportovní prodejna, kadeřnictví, recepce a administrativa 1.patro administrativní prostor 3. STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE HALY ZÁKLADY S ohledem na málo únosné náplavové hlíny, jejich nestejnoměrnou mocnost a polohu bahnitých náplavů byl u sportovní haly zvolen hlubinný způsob založení. Byly zde použity vrtané širokoprofilové piloty o délce cca 9m jež podepírají železobetonové obvodové pasy. SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Tyto konstrukce jsou tvořeny ocelovou konstrukcí o modulech, v příčném směru 3000mm, v podélném 3000, 6000, 9000mm. VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE Vodorovné nosné konstrukce sportovní haly jsou tvořeny v příčném směru nosníky I 240 a v podélném směru jsou uloženy příčníky z válcovaných profilů I 140 eventuelně I 160. Nosnou konstrukci střechy tvoří příhradové nosníky, které jsou uloženy v příčném směru na sloupy v roztečích 27m, 9m, v krajích 21m, 6m, 9m a jsou krakorcovitě vyloženy o 3 a 4,5m. V podélném směru jsou příhradové nosníky zavětrovány. Výška příhradových nosníků je 2000mm. ZAVĚTROVÁNÍ HALY Zavětrování haly tvoří dvě zavětrovací šachty o půdorysných rozměrech 3000 x 6000m, které jsou situovány v bocích haly. Tyto šachty přebírají valnou část zatížení větrem na konstrukci haly. Část zatížení přebírají i podélné stěny, které jsou navrženy jako Vierendelové nosníky. V části spotelu je vyvinuto příhradové svislé zavětrování ve třech řadách. Je v příčném směru 3000mm široké a sloupy jsou kotveny v 1. suterénu, pak v jednotlivých plošinách a ve styčnících příhradových nosníků. Strana 3.

4 OBVODOVÝ PLÁŠŤ Obvodový plášť je tvořen okny v hliníkových profilech a fealovými obvodovými panely. V současné době zcela tepelně nevyhovují. Zasklení haly směrem ke Strakonické ulici je pouze jednoduchým sklem. PODHLEDY Ve většině místností jsou původní podhledy FEAL, v některých částech objektu (např. RELAX, konferenční místnost apod) jsou nyní dekoračními podhledy OWA, nebo mřížový průhledný podhled. TEPELNÉ IZOLACE Jsou původní. V říjmu 2007 byl zpracován odborný posudek Ing. Jaroslavem Rodem, soudním znalcem z oboru stavebnictví. V posudku byly zjištěny následující skutečnosti: - střešní plášť nebyl v rozporu s projektem spádován, byl realizován jako prakticky bezespádová střešní konstrukce, - vrchní pás krytiny v příčných spojích v ploše střechy vykazuje projevy smrštění, - v napojení krytiny na trubní prostupy střešního pláště byly zjištěny netěsnosti, - betonové komínové těleso prostupující střešním pláštěm vykazuje praskliny, - přesahující obvodová čest střechy byla z bočné strany zakončena obkladem bez tepelné izolace, v důsledku čehož je mezistřeší prostor v zimním období značně prochlazován, - tepelnými mosty vytvořenými na podhledu střešní konstrukce dochází k výrazným tepelným ztrátám vnitřních prostor objektu. Výstupem provedeného posouzení bylo zjištění, že stav tepelné izolace je naprosto nevyhovující. V důsledku toho dochází k výraznému prochlazování vnitřních prostor (interiéru) haly v zimním období. Zjištěný výsledný stav nevyhovuje požadavkům současné ČSN z dubna roku 2007, ani požadavkům, v době výstavby objektu platné, ČSN NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ ZATEPLENÍ HALY Navrhované řešení řeší zateplení stropu nad posledním podlažím a zateplení prosklené stěny haly ke Strakonické ulici. Zateplení stropu Předpokladem nového zateplení je nutné odstranit stávající skelnou vatu v Pe obalech o tl. cc 50mm, která je chaoticky uložena na hliníkovém podhledu FEAL. Skelná vata bude následně zlikvidována dle předpisů. Strana 4.

5 Před vlastní pokládkou tepelné izolace bude nutné upravit elektrorozvody, aby mohlo dojít k dokonalému zaizolování stropu. Nad vyčištěným hliníkovým podhledem budou do spodní pásnice vazníků, navařeny ocelové L nosníky po cca 1,5m. Na L nosníky bude položena parozábrana (např. Jutafol N Al 170), parozábrana bude důkladne navzájem přivařena. Na parozábranu bude položena tepelná izolace z rohoží ISOPHEN 18 o celkové tloušťce 180mm. Tepelná izolace bude chráněna difůzní fólií Jutadach 95. Vzhledem k velkému množství materiálu a špatné přístupnosti bude nutné střešní konstrukci otevřit z minimálně 2 stran a pomocí jeřábu, popř. stavebního výtahu materiál do střechy dopravovat. Zateplení stěny haly Při zateplení stěny haly směrem ke Strakonické ulici, bude využito stávajícího nosného systému předstěny, na kterou jsou z vnější strany namontovány sádrokartonové desky. Na stávající nosnou konstrukci bude z vnitřní strany namontován sádrokarton, do kterého budou dle nosných prvků vyvrtány otvory, které umožní vzniklé dutiny vyplnit foukanou izolací Climatizér Plus o tl. cca 100 mm. Sádrokartonová stěna bude po aplikaci Climatizéru Plus vystěrkována a vymalována. K provedení zateplení stěny bude vybudováno podél celé stěny lešení. 5. BEZPEČNOST Při provádění stavebních prací je nutno respektovat předpisy o bezpečnosti práce a ochranně zdraví při práci, technologické předpisy výrobců použitých materiálů a platné ČSN. 6. ZDŮVODNĚNÍ Navrhovaným zateplením dojde ke snížení tepelných ztrát budovy o cca 30%, což se projeví úsporou za vytápění celého objektu o cca 30%. 7. ZÁVĚR Tento projekt slouží jako podklad k výběrovému řízení. Pro realizaci zateplení sportovní haly, je nutné zpracovat projekt pro stavební řízení a následně realizační projekt, který zohlení všechny připomínky, které vzejdou od dotčených orgánů státní správy. Součástí dokumentace pro stavební řízení bude průkaz energetické náročnosti budovy. V Praze, dne 18. prosince 2008 Vypracoval : ing. Radek Nesvatba Přílohy: 1. schéma zateplení 2. vyznačení haly v katastrální mapě 3. orientační položkový rozpočet 4. detail skladby stěny a střechy Strana 5.

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005

SOUHRNNÁ ZPRÁVA. Město Petřvald, okres Karviná dokumentace pro stavební povolení a výběr dodavatele stavby. Ostrava, listopad 2005 V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábř. 38 702 00 Ostrava 1 tel.: 59 7464 460, 59 7464 206, mobil: 603 806001 fax: 59 7464 206 e-mail: vav@arsystem.cz Zak. číslo: MPe-1205 SOUHRNNÁ

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí projektu: Vypracoval: Projektová dokumentace

Více

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4

PREZIDENČNÍ ČTVRŤ SLADOVNY - PODBABA, PRAHA 6 TECHNICKÁ ZRÁVA III. ETAPA OBJEKT 1-4 CASUA spol. s r.o. Strana 1/45 31.08.2005 OBSAH: 1.ÚVOD...3 2.GEOLOGICKÉ POMĚRY...3 3.BOURACÍ PRÁCE...3 4.ZÁKLADY A VÝKOPY...5 5.SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...6 6.STÁVAJÍCÍ KOMÍNY...8 7.VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE...9

Více

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů

1. Identifikační údaje stavby. 2. Základní charakteristika stavby a území. 3. Přehled výchozích podkladů 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Revitalizace bytového domu Dolákova 794-797, Praha 8 - Bohnice Místo stavby: Dolákova 794-797, 181 00 Praha 8 - Bohnice Stavebník: Společenství vlastníků jednotek

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Ţák Sdruţení Riegrova 44a, 612 00 Brno tel. 541 245 286 fax 541 247 312 email: zak.apk@arch.cz Objednatel: Jihomoravský kraj Ţerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Stavba: KOMPETENČNÍ

Více

MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí

MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí MATEŘ SKÁ ŠKOLA BABICE Novostavba objektu MŠ pro 2x24 dětí ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení GP: S.H.S architekti

Více

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka

ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012. Atelier Tišnovka ÚP ČR - Brno - zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně 12/2012 Seznam příloh: TEXTOVÁ ČÁST: ÚP ČR Brno zpracování studie rekonstrukce budovy Křenová v Brně Objednatel: Česká republika Úřad

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MECHANIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh objektu hotelu v Pařížské ulici v Plzni se zaměřením na nosnou konstrukci Plzeň, 2014 Bc. Kateřina Malinová

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o.

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim. Technické služby Chrudim 2000 spol.s.r.o. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a) Identifikační údaje Název stavby: Stavební úprava budovy st.č. 5055 v areálu Technických služeb Chrudim Místo stavby: Areál Technických služeb Chrudim 2000 spol.s.r.o. Čísla parcely:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES RODINNÝ DŮM, POTŠTÁT FAMILY HOUSE,

Více

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Zahradní 928, 357 31 Horní Slavkov tel. + fax.: 352 688 691, mobil 603 452 704 IČO : 25247107, DIČ : CZ25247107 TECHNICKÁ ZPRÁVA Projektová dokumentace k akci : Zateplení obálky objektu Domova mládeže

Více

SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII DOPADY NA ČESKOU ENERGETICKOU LEGISLATIVU

SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII DOPADY NA ČESKOU ENERGETICKOU LEGISLATIVU ÚVOD Publikace Budovy s nízkou spotřebou energie v Jihočeském kraji a Horním Rakousku - konkrétní příklady a zkušenosti je určena všem, kteří plánují stavbu domu a přemýšlejí o jeho energetické koncepci.

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Střední škola - Podorlické vzdělávací centrum Pulická 695, Č.j.: VZ-02/06-2013 518 01 Dobruška Dobruška, 27. června 2013 Počet listů: 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce č. VZ 201300013 zadávané ve

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Batličkova 253/1-254/3 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.1. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1. Technická zpráva Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice

Snížení energetické náročnosti budovy KD Jesenice A1 spol. s r.o., architektonická, projektová a inženýrská činnost Lannova 16/13 370 21 České Budějovice tel.: 386 102 911, fax: 386 102 920, e-mail: ateliery@a1sro.cz, www.arch.cz/a1 Snížení energetické

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva Identifikační údaje stavby Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) Název stavby: Hotel Hlinky Místo stavby: Brno, Hlinky 70 Katastrální území: Staré Brno Parcely:

Více

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17

STUDIE PRO OPRAVU PANELOVÉHO BYTOVÉHO OBJEKTU VONDROUŠOVA 1154-1160, PRAHA 17 EXPERTNÍ KANCELÁŘ V OBORU STAVEBNÍCH TECHNOLOGIÍ PORUCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, DIAGNOSTIKY A SANACÍ MCT spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, ČR, tel./fax 272 651 899 STUDIE PRO OPRAVU

Více

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU

1 z 6 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE VÝROBY F. DOKUMENTACE OBJEKTU REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY REKONSTRUKCE ZŠ MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ KLADNO KROČEHLAVY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUACE STAVBY D. DOKLADOVÁ ČÁST E. ZÁDADY ORGANIZACE

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o.

MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV. A.1 Identifikační údaje. Pracoviště areál TMT Chrudim. BW Projekce, s. r.o. A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A.1.1. Údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Předmět dokumentace: Mateřská škola jiříkov Jiříkov k.ú. Jiříkov st.p. 638/1, 638/6 a p.p.č. 180/1, 180/2, 185/3,

Více

LI-VI PRAHA spol. s r.o.

LI-VI PRAHA spol. s r.o. LI-VI PRAHA spol. s r.o. Jana Želivského 8, 130 00 Praha 3 IČO 41189027 tel./fax/zázn.: 222 580 933, 222 584 849 DIČ CZ41189027 e-mail: blazek@livi.cz http://www.livi.cz Obchodní rejstřík: MěS v Praze,

Více

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

List1. Stránka 1. F.1.1. Architektonické a stavebnětechnické řešení Seznam příloh F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení List1 Akce: Revitalizace nemocnice v Sokolově Slovenská ul. 545, Sokolov Stavební úpravy pavilonu D oddělení ODN Investor: Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 36006 Karlovy Vary Zak.č.: 01/11 F.1.1. Architektonické

Více

ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B

ENERGETICKÝ AUDIT. NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN - objekt B ENERGETICKÝ AUDIT NEMOCNICE NOVÝ BYDŽOV BUDOVA LDN objekt B Jana Maláta 493 54 1 Nový Bydžov ENERGETICKÝ SPECIALISTA: ING. VĚRA SYTAŘOVÁ Číslo oprávnění ES v seznamu MPO: 11 Evidenční číslo os.: energetický

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Architektonicko-stavební řešení. Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA TECHNICKÁ ZPRÁVA Dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (změna 2013) Architektonicko-stavební řešení Rozsah a obsah projektové dokumentace pro výběrové řízení 1. ETAPA Nástavba mateřské školy Elišky

Více

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace panel. BD HORN 67, Horácké nám. 6,7 v Brně - Řečkovicích TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DSP + DZS zak. č.: 02/2011-51 TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA 2. ETAPA DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO ZADÁNÍ STAVBY DODAVATELI A PRO PROVEDENÍ STAVBY Podle 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona 499 / 2006 - přílohy č. 1 Název stavby:

Více