Farmakokinetika II. Letní semestr MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Farmakokinetika II. Letní semestr 2015. MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc."

Transkript

1 Farmakokinetika II Letní semestr 2015 MVDr. PharmDr. R. Zavadilová, CSc.

2 Farmakokinetika zabývá se procesy, které modifikují změny koncentrace léčiva v organismu ve vazbě na čas v němž probíhají změnami koncentrace léčiva v biofázi (prostor, ve kterém mohou farmaka reagovat se svými vazebnými místy) změny popisuje farmakokinetickými parametry sleduje, co dělá organismus s léčivem

3 Farmakokinetika koncentraci látky v biofázi obvykle nelze stanovit obvykle koresponduje s koncentrací v krevní plazmě změny koncentrace látky v organismu v čase ovlivňují: resorpce distribuce metabolizace vylučování

4 Buněčné bariéry oddělují jednotlivá prostředí v organismu mezi různě organizovanými systémy buněk na hranicích buněk uvnitř buněk modelují prostupnost látek a jejich koncentraci v jednotlivých prostředích základem je fosfolipidová dvojvrstva transport závisí na rozpustnosti látky ve vodě nebo v tuku

5 Distribuce léčiv začíná po resorpci či přímé aplikaci léčiva do krve I. distribuce do vodných prostředí II. navázání na různé struktury III. deponování v různých tkáních

6 vodní prostředí pro distribuci A/ extracelulární a/ intravaskulární voda v plazmě a kr. elementech, v lymfě b /extravaskulární 1/ intersticiální voda v mezibuněčných prostorech 2/ transcelulární voda v transcelulárních kompartmentech B/ intracelulární voda obsažená ve všech tělních buňkách

7 I. distribuce do vodných prostředí celková tělesná voda malé ve vodě rozpustné molekuly extracelulární tekutina větší ve vodě rozpustné molekuly intravaskulární kompartment (krev; plazma) molekuly se silnou vazbou na plazmatické bílkoviny a velmi velké molekuly

8 II. navázání na různé struktury v krvi plazmatické proteiny krevní elementy ve tkáních fosfolipidová dvojvrstva receptory

9 III. deponování v různých tkáních tukové vakuoly -molekuly vysoce rozpustné v tucích kostní substance - některé ionty

10 ECECplazma ECintersticium ICICIC Er y volná látka pr ot ei n volná látka eliminace receptory fosfolipidy lysozomy, tuk. vakuoly

11 Distribuce léčiv v organismu většina léčiv však není přítomna pouze v jednom kompartmentu (fiktivní prostor, ve kterém se léčivo pohybuje se stejnou zákonitostí) rozdělení farmak do jednotlivých prostředí není rovnoměrné difundovat do jednotlivých prostředí může jen volný (nenavázaný) podíl látky jen volné (nenavázané) molekuly látky mohou obsadit místa účinku jen volný (nenavázaný) podíl látky může přestupovat do eliminačních procesů

12 Distribuce léčiv - ovlivnění Rychlost a stupeň distribuce závisí na schopnosti léčiva přestupovat z krevního řečiště do extracelulární tekutiny a do tkání. ovlivněna: cestou podání rychlostí krevního průtoku orgány a tkáněmi rozsahem vazby na bílkoviny krevní plazmy rozpustností látky v tucích stupněm ionizace (rozpustnost ve vodě) schopností prostupu membránami složením extravaskulárních tkání stupněm vazby ve tkáních

13 biologická vazba reverzibilnost různé typy vazebných sil množství a lokalizace vazebných míst

14 biologická vazba - farmakokinetická transportní ( na složky krve ) depotní (ve tkáních ) neustále proměnný stav nepřetržitě obnovovaná rovnováha mezi volnou a vázanou frakcí látky v daném prostředí o adekvátní místo látky mohou kompetitivně soutěžit, vytěsňovat se #

15 distribuční pochody nespecifické - dle fyzikálně-chemických vlastností, hl. rozpustnosti rozpustné jen ve vodě rozpustné jen v tucích amfifilní (složku hydrofilní i hydrofobní) specifické na receptory pro tělu vlastní transmitery vstup do aktivních transportních mechanismů

16 biologická vazba - transportní nejčastěji jsou léčiva vázána na bílkoviny krevní plazmy plazmatické albuminy- hl. slabé kyseliny plazmatické glykoproteiny-slabé báze a látky neutrální výrazně méně na kr. elementy (červené krvinky) možnost více typů vazeb u jedné látky

17 rozpustnost látky v tucích pouze látka rozpustná v tucích, volná, může: prostupovat přes buněčné membrány difundovat do transcelulárních tekutin (mozkomíšní, synoviální, oční ) vstupovat do mléka

18 Distribuční objem (Vd) (jak v systémové cirkulaci, tak v tkáních) Míra kapacity zdánlivého prostoru, který je v organismu pro léčivo k dispozici množství léčiva v těle Vd = C C koncetrace léčiva v krvi nebo plazmě

19 redistribuce přesun léčiva z místa jeho účinku do jiných tkání či na jiná místa obvykle ukončuje účinek léčiva ukončení nastává před jeho eliminací z organismu

20 Novorozená Vliv mláďata věku lepší absorpce látek z GIT (zvláště během prvních 24 hodin po narození) nízká vazba na plazmatické proteiny větší distribuční objem pro léčiva zvýšená propustnost hematoencefalické bariéry pomalejší eliminace (obzvláště v prvních pěti dnech) Staří jedinci snížený objem extracelulární tekutiny

21 eliminace léčiv ukončení osudu léčiva v organismu vede k poklesu koncentrace účinné formy léčiva a k jeho následnému odstranění z organismu I biotransformace II vylučování

22 Biotransformace léčiv Enzymatické i neenzymatické přeměny exogenních látek v biologických systémech

23 Biotransformace léčiv cesta neenzymatická výjimečná cesta přímá chemická reakce léčiva a tkáňového prostředí cesta enzymatická většinová cílená detoxikace může být postupná, stupňovitá..biodegradace..bioaktivace

24 řízená biodistribuce léčiv aplikována neúčinná forma léčiva (prodrug=proléčivo) při biotransformaci dojde k bioaktivaci postupně vzniká účinný metabolit

25 Biotransformace léčiv biotransformační děje I. fáze oxidační redukční hydrolytické II. fáze konjugační - nejčastěji s kys. glukuronovou s kys. sírovou s kys. octovou s aminokyselinami (např. glycinem)

26 Biotransformace léčiv I.fáze obvykle vznik částečně změněných metabolitů bioaktivované částečně biodegradované se změněnými vedlejšími účinky

27 oxidační biotransformační děje mikrosomální enzymy (oxidázy se smíšenou funkcí) cytochrom P-450. více(12 ) rodin izoenzymů (CYP1,CYP 2 )

28 Oxidativní reakce zprostředkované systémem jaterních mikrosomálních enzymů oxidativní reakce léčivo metabolit aromatická hydroxylace fenylbutazon oxyfenbutazon fenobarbital p-hydroxyfenobarbital alifatická oxidace fenobarbital pentobarbital alkohol O-dealkylace fenacetin paracetamol N-dealkylace diazepam nordazepam oxidativní deaminace amfetamin fenylaceton desulfurace parathion paraoxon sulfoxidace fenothiazinové trankvilizéry odpovídající sulfoxid

29 redukční biotransformační děje redukce ketonů Nitroreduktázový systém bachorové mikroflóry

30 hydrolytické biotransformační děje hydrolýza plazmatickou pseudocholinesterázou hydrolýza cholinesterázou hydrolytická desterifikace

31 jiné biotransformační děje Alkoholdehydrogenáza aldehyddehydrogenáza spíše nespecifické enzymy jako substrát slouží endogenní látky (vitamín A, retinin) a léčiva (etanol, propranolol, chloralhydrát). deaminace prostřednictvím MAO (monoaminoxidáza)

32 Biotransformace mikroorganismy GIT některá léčiva se metabolizují po p.o. podání více v GIT než v játrech (mikroorganismy, žaludeční šťáva, trávící enzymy, enzymy přítomné ve střevní stěně) hlavní reakce: hydrolýza a redukce (azo a nitro skupiny) vliv bachorové mikroflóry hlavní reakce: hydrolýza, inaktivace - redukcí nitroskupiny aj. až po hydrolýze bakteriálními enzymy v tlustém střevě jsou účinné glykosidy (z kůry řešetláku a ze senny)

33 Biotransformace léčiv II. fáze vždy detoxikace vznik komplexu metabolitu z I. fáze s endogenním metabolitem změna z neionizované (lipofilní) látky na ionizovanou (hydrofilní) ionizovaná =vhodná k vyloučení

34 II. fáze konjugační s kys. glukuronovou. - nejčastěji s kys. sírovou. alternativní metabolická cestoa v metabolismu fenolů a alifatických alkoholů s kys. octovou. hlavní metab. cesta u sulfonamidů (králíci, potkani; u přežvýkavců doprovázena hydroxylací aromatických sloučenin) s aminokyselinami (např. glycinem)

35 enterohepatální cyklus konjugáty mohou ve střevě podléhat hydrolýze (β-glukuronidázou) následně mohou být reabsorbovány (metabolity I. fáze mohou přímo) vrací se do organismu jako aktivní účinné látky

36 Efekt prvního průchodu játry po p.o. podání léčivo se beze změny vstřebá z trávícího traktu po transportu portálním oběhem do jater dojde k metabolické přeměně (first-pass effect).

37 Biotransformace léčiv v metabolických přeměnách léčiv individuální variabilita olivňují ji: genetické faktory faktory zevního prostředí věk a pohlaví.

38 Biotransformace léčiv Mezidruhové rozdíly u koček.relativní nedostatek glukuronyltransferázy (stejně tak platí pro novorozence a novorozená mláďata zvířat) u prasat.slabá sulfátová konjugace (nedostupnost sulfátu), ale je nahrazována alternativní konjugaci s kyselinou glukuronovou. psi a lišky. nemohou acetylovat aromatické aminoskupiy. potkani, psi a kur.glukuronidové konjugáty vylučovány hlavně žlučí ( závisí to na molekulární hmotnosti -hlavně okolo 500) - typické, pro ostatní druhy méně hlavní reakce biotransformace jsou druhově rozdílné (hlavně kvantitativní rozdíly) určité druhy ryb. nemohou syntetizovat glukuronidy (nedostatek kyseliny UDPglukuronové). u hmyzu. tvorba glukuronidů nahrazena β-glykosidovou konjugací.

39 Biotransformace léčiv I. fáze II. fáze LÉČIVO METABOLIT KONJUGAČNÍ PRODUKT oxidace redukce hydrolýza neúčinný stejně účinný účinnější konjugace neúčinný

40 Biotransformace léčiv některé látky mohou být vylučovány nebiotransformované některé látky projdou pouze procesy I. fáze

41 Biotransformace léčiv - lokalizace jaterní tkáň nejvíce ledviny plíce střevní trakt

42 Biotransformace léčiv - omezení omezena rychlostí vystavení látky metabolizaci v orgánu biotransformace kapacitou enzymatického systému

43 Exkrece léčiv definitivní bioeliminace (léčiv biotransformovaných i nezměněných) vyloučení z organismu obvykle přes některou z biologických bariér

44 Exkrece léčiv ovlivnění intenzitou a šíří vazby na plazmatické proteiny krvením orgánů eliminace aktivitou enzymů účinností renální exkrece dále fyziologickým stavem organismu věkem onemocněními interakcemi s léčivy podanými souběžně

45 Exkrece léčiv cesty ledvinami - největší podíl trávícím traktem plícemi potem slinami slzami mlékem

46 Exkrece léčiv ledvinami glomerulární filtrace pasivní, nesaturovatelný proces pro odstranění molekul do velikosti malých bílkovin, tedy pouze látky volné tubulární sekrece v proximálním stočeném kanálku aktivní, saturovatelný proces carriery lokalizovány ve středním segmentu proximálního stočeného kanálku aktivní transportní reabsorpce reabsorpci v distálním tubulu jde o pasivní proces, návrat látky do cirkulace

47

48 Exkrece léčiv trávícím traktem Vylučování žlučí molekulární hmotnost vyšší než a polární skupiny konjugáty kyseliny glukuronové, metabolity I. fáze, některé endogenní substance důležitý eliminační mechanismus organických aniontů a kationtů, příliš polárních pro reabsorpci ze střeva závisí hlavně na jednotlivých látkách i na druzích zvířat aktivní sekrece metabolitů do žluči, látky dále vylučovány do tenkého střeva podle stupně rozpustnosti v tucích a ionizace mohou být reabsorbovány do organismu přes lipoidní membrány a vstupují do enterohepatálního oběhu. Tím je eliminace touto cestou zpomalena a léčivo s metabolity je vylučováno postupně močí.

49 Exkrece léčiv plícemi páry z těkavých kapalin plyny

50 Exkrece léčiv slzami, potem, slinami lipofilní pasivní difuzí aktivním transportem u slin hlavně diagnostický význam (dostupný biologický materiál) u potu látky měnící pach či zabarvení

51 Exkrece léčiv mlékem ohrožení kojením ohrožení konzumenta potravin živoč. původu

52 kumulace dávkování pravidelné koncentrace v plazmě a tkáních pozvolna stoupají přísun látky do organismu za jednotku času vyšší než eliminace kumulovat může při častém dávkování každá látka za kumulaci považováno jen nastává-li při nízké aplikační frekvenci

53 Exkrece léčiv Mezidruhové rozdíly býložravci (především přežvýkavci) eliminují léčivo, které je metabolizováno játry,rychleji než masožravci. u psů - poločasy léčiv vylučovaných ledvinami (hl. filtrací) kratší než u býložravců (u psů rychlejší glomerulární filtrace) mláďata přežvýkavců- sající nebo krmená mlékem -obecně vylučují kyselou moč, po ukončení sání či zkrmování mléka je jejich moč charakteristicky alkalická. některé druhy - ph závisí na potravních návycích člověk- ph moči obecně kyselé, ale může kolísat v rozsahu od 5,0 8,5 moč masožravců kyselá ( 5,5 7,0 ) moč býložravců (koně, skot, ovce) alkalická (7,0 9,0 )

54 Mezidruhové rozdíly Poločas (hodiny) některých léčiv u domácích zvířat Léčiva skot kůň prase pes kočka Jaterní metabolismus Salicylát 0,8 1,0 5,9 8,6 37,6a Pentobarbital 0,8 1,5 4,5 4,9 Amfetamin 0,6 1,4 1,1 4,5b 6,5b Chloramfenikol 4,2 0,9 1,3 4,2 5,1c Ivermektin

55 Mezidruhové rozdíly Jaterní metabolismus a vylučování Sulfadoxim 11,7 14,0 8,2 Trimethoprim 1,5 3,2 2,3d 4,6cd Ceftiofur 10, 3 4,6 3 4 Vylučování ledvinami Penicilin G 0,7 0,9 0,5 Ampicilin 1,2 1,55 0,8 Kanamycin 1,9 1,45 1,0

56 Vliv věku novorozenci a předčasně narození nedostatečné vybavení jater enzymy zpomalené vylučování ledvinami (obzvláště v prvních pěti dnech) ovlivnění plodu krátce před porodem přes aplikaci léčiva matkám

57 Vliv věku Starší jedinci snížená eliminace zhoršená funkce ledvin zpomalení metab. pochodů v játrech

58 Eliminace léčiv Vliv nemoci Jaterní onemocnění mohou snižovat clearance - mohou prodlužovat biologický poločas Onemocnění ledvin čistá renální exkrece léčiva je určena jeho filtrací, aktivní sekrecí a reabsorpcí -renální clearance je ovlivněna změnami ve vazbě na bílkoviny, krevním průtoku a počtu funkčních nefronů nemoci.mohou způsobit zvýšení procenta volné látky v krevní plazmě tím zesílení farmakologického účinku hypoalbuminémie (nefrotický syndrom) uremický stav (chronické selhávání ledvin) kompetice mezi látkami o vazbu na albumin

59 Eliminace léčiv Vliv jiných léčiv léčivo narušující zabudovávání léčiva se silnou vazebnou aktivitou zvýšení jeho dostupnosti pro metabolismus a exkreci léčivo stimulujícími jaterní mikrosomální enzymatický systém zvýšená syntéza enzymů intenzivnější metabolizace léčivo inhibující mikrosomální enzymy množství enzymů pro metabolizaci snižuje inhibice enzymu metabolické cesty - látka může být metabolizována v jiném enzymatickém cyklu, mohou se projevit i toxické účinky nových metabolitů

60 Děkuji za pozornost

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu

Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Aspekty laboratorní diagnostiky novorozenecké žloutenky, porovnání dvou laboratorních metod a POCT metody stanovení bilirubinu Bakalářská

Více

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha

KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA. Praha KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA Praha 2008 Tato skripta vznikla pro potřeby kurzu Klinická a toxikologická analýza, pořádaného v rámci projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Kinzalmono 20 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje telmisartanum 20 mg. Pomocné látky se známým účinkem: Jedna

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Melovis 15 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Meloxicamum 15 mg Pomocná

Více

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ

1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1. VZNIK A VÝVOJ MNOHOBUNĚČNÝCH ŽIVOČICHŮ, RÝHOVÁNÍ ZYGOTY KOPINATCE, TKÁNĚ 1.1. Živočišná buňka Obecné znaky buňky Definice buňky Buňka ( cellula, cyton) je základní stavební a funkční jednotka všech

Více

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15

Obecná biologie. 10. obec.charakter.org. dráždivost, pohyb, autoregulace, vývoj... strana 12. 12. viry. strana 14-15 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 Vyučující: Předmět: Obor: Mgr.Ludvík Kašpar Biologie Technické lyceum Ročník: 1. Obecná biologie Obsah: 1. biologie

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna potahovaná tableta obsahuje atorvastatinum 10 mg (atorvastatinum calcicum trihydricum). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SORTIS 10 mg SORTIS 20 mg SORTIS 40 mg SORTIS 80 mg Potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ SORTIS 10 mg Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

SOUČASNÉ POZNATKY O GALANTAMINU, REVERZIBILNÍM INHIBITORU ACETYLCHOLINESTERÁZY

SOUČASNÉ POZNATKY O GALANTAMINU, REVERZIBILNÍM INHIBITORU ACETYLCHOLINESTERÁZY ROČNÍK LXXII, 2003, č. 1 VOJENSKÉ ZDRAVOTNICKÉ LISTY 37 SOUČASNÉ POZNATKY O GALANTAMINU, REVERZIBILNÍM INHIBITORU ACETYLCHOLINESTERÁZY Gabriela KREJČOVÁ, Lucie ŠEVELOVÁ Katedra toxikologie Vojenské lékařské

Více

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ

JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ Zdravotní tvrzení na potravinách Kritéria zdraví Ochrana organismu Hlavní složky stravy Zdravotní tvrzení 1 JAK A PROČ VÝŽIVA OVLIVŇUJE ZDRAVÍ / Zdravotní tvrzení na

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum a 10, 20 nebo 40 mg simvastatinum. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU INEGY 10 mg/10 mg tablety INEGY 10 mg/20 mg tablety INEGY 10 mg/40 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibum

Více

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění

Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Biochemické markery u kardiovaskulárních onemocnění Nové přístupy v péči o pacienta RNDr. Pavla Hložková Kardiovaskulární onemocnění patří mezi civilizační choroby 1. místo v příčině úmrtí v Evropě 49

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls100526-8/2010, sukls100544/2010, sukls100551/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RISEPRO 1 mg RISEPRO 2 mg RISEPRO 3 mg RISEPRO

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS.

Antioxidační vlastnosti naklíčených semen. Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Antioxidační vlastnosti naklíčených semen Bc. Silvie Zerzáňová, DiS. Diplomová práce 2011/2012 ABSTRAKT Diplomová práce se v teoretické části zabývá charakteristikou a vlastnostmi luštěnin a olejnin.

Více

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často

1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 1. Základní biochemické procesy v organismech probíhají: A A) stejně B) odchylně C) výjimečně D) často 2. Jako metabolismus označujeme: A A) přeměnu látek a energií B) syntézu organických látek C) schopnost

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls265730/2011 a příloha k sp.zn. sukls120702/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Alburex 20 200 g/l, infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ

Více

Jak (ne)funguje imunitní systém

Jak (ne)funguje imunitní systém Jak (ne)funguje imunitní systém věda kolem nás co to je 8 Historie Ústavu molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. (ÚMG) se odvíjí od Oddělení experimentální biologie a genetiky Biologického ústavu ČSAV, jehož

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cerezyme 200 jednotek Prášek na přípravu koncentrátu pro infúzní roztok. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každá lahvička s přípravkem Cerezyme

Více

Mikroalbuminurie. Klinická příručka

Mikroalbuminurie. Klinická příručka Mikroalbuminurie Klinická příručka Chtěli bychom vám v našem průvodci poskytnout přehledné informace o mikroalbuminurii, o jejím významu pro klinickou praxi a o preventivních opatřeních, ke kterým je vhodné

Více

Sp. zn. sukls77529/2011

Sp. zn. sukls77529/2011 Sp. zn. sukls77529/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glyclada 30 mg tablety s řízeným uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje gliclazidum

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

* Insulin aspart je vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae.

* Insulin aspart je vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NovoMix 30 FlexPen 100 jednotek/ml injekční suspenze v předplněném peru 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml suspenze obsahuje 100 jednotek Insulinum aspartum solubile*/insulinum

Více

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly

16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 16 kapitol o laktátu, 3 diskusní kapitoly 1. Laktát 2. Základní terminologie a koncepty 3. Laktát a energetické systémy 4. Důvody pro laktátové testování 5. Principy laktátového testování 6. Laktátový

Více