DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zák. č. 26/2000 Sb.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 6326.1 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zák. č. 26/2000 Sb."

Transkript

1 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zák. č. 26/2000 Sb. Touto vyhláškou oznamujeme konání dobrovolné veřejné dražby věcí nemovitých dlužníka IMPORTEX Czech, a.s., IČ: , se sídlem Plzeň, Valcha 139, PSČ , zapsaných v majetkové podstatě dlužníka a zpeněžovaných v rámci insolvenčního řízení zahájeného na základě vyhlášky Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 11008/2010-A-2 ze dne , v němž na základě usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 11008/2010-A-20 ze dne bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka s nabytím právní moci dne a na základě usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 11008/2010-B-24 ze dne bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka s nabytím právní moci dne I. Dražebník REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., IČ: se sídlem v Plzni, Americká 60 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka jednající jednatelem Ing. Pavlem Pubcem, r.č /145, bytem Letkov čp. 206 nebo prokuristou Mgr. Šárkou Pubcovou, r.č /1605, bytem Liliová 51, Plzeň nebo prokuristou Mgr. Michaelou Džupinovou, r.č /2245, bytem V Bezinkách 3, Plzeň koncesní listina č.j. 3546/01 vydaná dne , změna č.j. Zm /06 ze dne tel./fax , , .: web: II. Navrhovatel Ing. Pavel Tatíček, r.č /2195 bytem: J.J. Ryby 82, Plzeň doručovací adresa: FINIVERO s.r.o., Pražská 45, Plzeň insolvenční správce dlužníka IMPORTEX Czech, a.s., IČ: se sídlem Plzeň, Valcha 139, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1548 Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, pobočka Plzeň - město, č.ú /5500 III. Místo, datum a čas zahájení dražby 1. Dražba se bude konat v prostorách kinosálu v 1. patře Měšťanské besedy, Kopeckého sady 13, Plzeň, dne Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby), v 10:00 hod. (slovy: deset hodin). IV. Předmět dražby 1. Předmětem dražby je soubor těchto nemovitostí: Budovy: - budova č.p. 139 (občanská vybavenost) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (občanská vybavenost) na stavební parcele č. St a na parcele jiného vlastníka č. St budova bez čp/če (občanská vybavenost) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St Pozemky: - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 605 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 435 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 74 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 404 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 403 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 403 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 224 m 2 Dražební vyhláška 1

2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 55 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 526 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 400 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 9 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2282/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2282/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 225 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2282/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 71 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/5 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 453 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/10 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 203 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/11 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/12 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/13 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 989 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/14 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/15 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 456 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/16 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/38 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 101 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/39 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 22 m 2 vše v obci Plzeň, v katastrálním území Valcha, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrálním pracovištěm Plzeň-město, na listu vlastnictví č pro k.ú. Valcha. 2. Výše uvedené nemovitosti jsou specifikované ve znaleckém posudku č. 903/191/2010, zpracovaném soudním znalcem Ing. Vladimírem Nováčkem dne ve znění aktualizace tohoto znaleckého posudku ze dne V. Popis a stav předmětu dražby 1. Předmět dražby se nachází v okrajové části Plzně v katastrálním území Valcha, vlevo od přivaděče k dálnici D5 silnice I/26 Plzeň - Domažlice. Administrativně skladovací areál stojí na samotě a je přístupný po živičné komunikaci ve vlastnictví Města Plzně a ČR-Lesů ČR. Areál se nachází na rovinatých, oplocených pozemcích. Do areálu je zaveden veřejný vodovod a elektřina. Odkanalizování je do žumpy o objemu 27m 3, zásobování plynem je řešeno PB nádržemi. Předmět dražby slouží jako provozní areál, v současné době nevyužívaný, a sestává se z hlavní administrativní budovy na pozemku parc. č. St a na cizím pozemku parc. č. St včetně přistavěné kotelny, navazující železobetonové skladovací haly na pozemku parc. č. St. 2559, zděný sklad na pozemku parc. č. St. 2561, dřevěné skladovací haly na pozemcích parc. č. St. 2562, St. 2563, St. 2564, ocelové skladovací haly na pozemku parc. č. St. 2565, dřevěné skladovací haly na pozemku parc. č. St. 2568, provozní budovy na pozemku parc. č. 256, nefunkční kotelny s garáží na pozemku parc. č. St. 2566, a mezilehlých manipulačních ploch a komunikací. Ostatní stavby jako příruční sklad, kotelna s garáží a vrátnice jsou ve špatném stavebně technickém stavu. V zimních měsících, v době než byla zajištěna ostraha areálu, došlo ke krádežím, zejména na rozvodech elektřiny, vodovodních baterií, byly demontovány a odvezeny radiátory. Tyto krádeže byly nahlášeny Policii ČR. Administrativní budova: Jedná se o budovu postavenou na pozemku parc. č. St. 2560, podsklepenou, třípodlažní, stavebně propojenou se sousední skladovací halou. V 1.PP se nacházejí skladovací prostory, v 1.NP se nachází skladovací prostory, kancelář, sociální zařízení pro muže a ženy, vestibul a schodiště, a je provedena přístavba plynové kotelny zásobované z PB zásobníku, ve 2. a 3.NP se v části nachází kanceláře včetně sociálního zařízení. Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, nosné konstrukce betonový montovaný skelet. Stropní konstrukce betonové panelové s rovným podhledem, střecha plochá, krytina je živičná, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkového plechu, bleskosvod je osazen. Omítky jsou stěrkové, v 1.PP chybí, okna jsou dřevěná zdvojená, dveře plné a prosklené lokálně poškozené a částečně chybí, podlahy betonové, keramická dlažba, PVC, koberce, obklady jsou provedeny v sociálních zařízeních keramické, na schodišti leštěná mramorová dlažba, záchody splachovací. Topení je ústřední plynové. Elektřina je zavedena 230/400 V, teplá voda je z el. bojlerů, jednotlivé části jsou odkanalizovány do vlastní kanalizace a do žumpy za budovou, v budově je výtah o nosnosti 500 kg, je instalované zabezpečovací zařízení, které je nefunkční v důsledku odpojené elektřiny. Budova byla postavena v roce Objekt vykazuje vlhké zdivo v 1.PP a chybí omítky na výplňovém zdivu. Budova je neobsazená a nevytápěná. V zimních měsících, v době než byla zajištěna ostraha areálu, došlo ke krádežím, zejména na rozvodech elektřiny, vodovodních baterií, byly demontovány a odvezeny radiátory. Tyto krádeže byly nahlášeny Policii ČR. Dále došlo k vytopení objektu a i přes odčerpání vody HZS ČR do současnosti zůstává v 1.PP 5-10 cm vody. Dražební vyhláška 2

3 Skladovací hala: Jedná se o železobetonovou prefabrikovanou dvoulodní halu o rozpětí 2 x 9,0 m2 postavenou na pozemku parc. č. St. 2559, nepodsklepenou, jednopodlažní. V 1.NP se nachází skladovací prostory. Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, nosné konstrukce betonové, výplň tvoří lehčené PUR panely. Strop je totožný se střešní konstrukci z TT dílců, krytina živičná, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkového plechu, bleskosvod je osazen. Okna plastová, vrata ocelová nefunkční, podlaha průmyslová betonová, obklady vnitřní ani vnější nejsou provedeny. Hala je nevytápěná, elektřina nefunkční. V zimních měsících došlo k vloupání do objektu, byla zničena vjezdová vrata a byly vystřihány některé vodiče elektřiny. Budova byla postavena v roce Zděný sklad: Jedná se o budovu postavenou na pozemku parc. č. St. 2561, nepodsklepenou, jednopodlažní, rozdělenou na dva prostory. V 1.NP se nachází parkovací, nebo skladovací prostory. Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, nosné konstrukce zděné, střecha plochá, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu, omítky jsou vápenné štukové, okna jsou sklobetonová, vrata ocelová, podlahy betonový potěr, ústřední topení. Elektřina je zavedena 230/400 V nefunkční. Při krádeži byly odstraněny některé radiátory a částečně vodiče elektřiny. Budova byla postavena v roce Skladová hala dřevěná č. 1: Jedná se o skladovací halu postavenou na pozemcích parc. č. St. 2562, St. 2563, St. 2564, nepodsklepenou, jednopodlažní, netemperovanou. Slouží výhradně jako sklad bez sociálního vybavení. Základy jsou betonové, nosnou konstrukci tvoří dřevěné rámové nosníky, výplň je z heraklitových desek. Strop není, podhled tvoří heraklitové desky, střecha sedlová, krytinu tvoří vlnitý eternit, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná, vrata ocelová, podlahy betonový potěr. Elektřina je zavedena 230/400 V v současné době nefunkční. Budova byla postavena v roce 1975 jako zařízení staveniště n.p. Armabeton pro výstavbu reaktorové haly v n.p. Škoda. Skladová hala ocelová: Jedná se o budovu postavenou na pozemku parc. č. St. 2565, nepodsklepenou, jednopodlažní. V 1.NP se nachází skladovací prostory. Základové patky jsou betonové, nosné konstrukce tvoří ocelové trubkové vazníky. Střecha je sedlová, opláštění haly včetně krytiny tvoří hliníkový plech KOB, klempířské konstrukce nejsou provedeny, okna se nevyskytují, vrata jsou ocelová 2x, podlahy betonový potěr. Hala je bez inženýrských sítí. Plášť je lokálně poškozen. Budova byla postavena v roce Skladová hala dřevěná č. 2: Jedná se o skladovací halu postavenou na pozemku parc. č. St. 2568, nepodsklepenou, jednopodlažní, netemperovanou. Slouží výhradně jako sklad bez sociálního vybavení. Základy jsou betonové, nosnou konstrukci tvoří dřevěné rámové nosníky, výplň je z heraklitových desek. Strop není, podhled tvoří heraklitové desky, střecha sedlová, krytinu tvoří vlnitý eternit, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná, dveře ze štítu ocelové, vrata ocelová 2x, podlahy betonový potěr. Elektřina je zavedena 230/400 V v současné době nefunkční. Budova byla postavena v roce 1975 jako zařízení staveniště n.p. Armabeton pro výstavbu reaktorové haly v n.p. Škoda. Provozní budova: Jedná se o takzvaný Tesko objekt materiálově na bázi dřeva, postavený na pozemku parc. č. St. 2567, nepodsklepený, jednopodlažní, netemperovaný. V současné době nevyužíván. Prohlídka byla znalci umožněna pouze z vně objektu. Základy jsou betonové, nosnou konstrukci tvoří dřevěná konstrukce, výplň je z obvodových panelů tl. 7 cm, střecha sedlová, krytinu tvoří vlnitý eternit, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná, dveře dřevěné plné a prosklené, podlahy betonový potěr, PVC. Elektřina je zavedena 230/400 V v současné době nefunkční. Budova byla postavena v roce 1974 jako zařízení staveniště n.p. Armabeton pro výstavbu reaktorové haly v n.p. Škoda. Budova je ve zhoršeném stavebně technickém stavu, její využití je problematické z hlediska hygieny a zabezpečení. Dražební vyhláška 3

4 Pozemky: Jedná se o pozemky zastavěné jednotlivými stavbami a pozemky ostatních ploch tvořící příslušenství ke stavbám formou manipulačních ploch a komunikací. Inženýrské stavby a venkovní úpravy: Jedná se o: kanalizaci, žumpu, rozvody sítí, vodovodní přípojku, kanalizační šachty, kabelové rozvody, zpevněné plochy, odvodňovací rigoly, oplocení, vrata a vrátka, obrubníky apod. Funkčnost rozvodů inženýrských sítí bude nutné prověřit, zejména po vyřezání elektro vodičů, radiátorů, vodovodních baterií je jejich funkčnost nulová. 2. Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu ust. 501 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku. Údaje o popisu stavu předmětu dražby jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby a odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. VI. Práva a závazky na předmětu dražby váznoucí a ovlivňující hodnotu předmětu dražby 1. Navrhovatel prohlašuje, že na předmětných nemovitostech váznou zástavní práva zapsaná na LV č pro k.ú. Valcha, a dále že na předmětné nemovitosti byla nařízena exekuce a vydán exekuční příkaz k vymožení peněžitých plnění pro oprávněné osoby jejich prodejem. 2. Navrhovatel dále prohlašuje, že na předmětném pozemku parc. č. 2429/11 váznou věcná břemena zřízená na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město, pod č.j. V-6473/ a Rozhodnutí společníka o převzetí jmění bez likvidace spol. ( 92c odst. 1 obch.z.) ze dne ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: , se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha, Michle, zapsaná na LV č. 1644, a to: - věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu vyznačeném dle GP č / věcné břemeno vedení, oprav a údržby elektrické přípojky v rozsahu vyznačeném dle GP č / Dále navrhovatel prohlašuje, že na předmětných nemovitostech vázne věcné břemeno užívání na dobu 40-ti let zřízené ve prospěch občanského sdružení ENVI&CULTURE INSTITUTE, IČ: , se sídlem Jiráskova 296, Kralovice, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město, pod č.j. V-7662/ V souvislosti s tímto věcným břemenem upozorňuje navrhovatel na skutečnost, že dne podal u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 11008/2010 žalobu na neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění dle ust. 239, 240 zák. č. 182/2006 Sb., na jejímž základě navrhuje, aby insolvenční soud rozhodl v této věci tak, že právní úkon, kterým byla uzavřena výše uvedená Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne , je s ohledem na ust. 240 IZ vůči věřitelům neúčinný. Krajský soud rozhodl v této věci dne rozsudkem č.j. 129 ICm 266/ , zn. KSPL 29 INS 11008/2010 tak, že určil, že právní úkon, kterým byla uzavřena dne Smlouva o zřízení věcného břemene, je vůči věřitelům, kteří uplatňují svá práva v insolventním řízení, neúčinný. Tento rozsudek však není k dnešními dni pravomocný, protože se žalovaná strana proti tomuto rozsudku odvolala. Rozhodne-li příslušný soud v této věci v neprospěch navrhovatele jakožto žalobce, nezakládá toto rozhodnutí nárok vydražitele na vrácení ceny dosažené vydražením nebo její části, ani nárok na náhradu škody, ani žádné jiné obdobné nároky. 4. Navrhovatel prohlašuje, že podle 299 odst. 2 insolvenčního zákona zaniká zpeněžením předmětu dražby zajištění pohledávky zajištěného věřitele, tj. věřitele, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí je účinný výhradně vůči dlužníkovi a zpeněžením předmětu dražby není účinný vůči vydražiteli. 5. Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly další závazky, práva nebo věcná břemena, že by měl předmět dražby právní závady nebo že by třetí osoba byla oprávněna uplatnit vůči předmětu dražby jakékoli právo, jímž by byl nabyvatel omezen v nakládání s ním nebo v jeho užívání k účelu, k němuž je určen. 6. Údaje o právech a závazcích váznoucích na předmětu dražby jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. VII. Cena předmětu dražby 1. Cena předmětu dražby obvyklá v místě a čase byla zjištěna znaleckým posudkem č. 903/191/2010, zpracovaném soudním znalcem Ing. Vladimírem Nováčkem dne ve znění aktualizace tohoto znaleckého posudku ze dne a činí: Dražební vyhláška 4

5 s věcným břemenem užívání specifikovaným v čl. VI. odst. 3. této dražební vyhlášky 0,- Kč (slovy: nula korun českých) bez věcného břemene užívání specifikovaného v čl. VI. odst. 3. této dražební vyhlášky ,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set tisíc korun českých). 2. Znalecký posudek o ceně předmětu smlouvy je k nahlédnutí v sídle dražebníka. VIII. Nejnižší podání a minimální příhoz 1. Nejnižší podání: ,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) 2. Minimální příhoz: ,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) IX. Dražební jistota 1. Dražební jistota byla stanovena na částku: ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 2. Dražební jistota musí být uhrazena nejpozději do zahájení dražby, a to: a) v hotovosti k rukám dražebníka v dražební místnosti v den konání dražby, tj , v čase od 9,00 hod do zahájení dražby. b) převodem na bankovní účet dražebníka č. účtu /0300 vedený u ČSOB Plzeň, pobočka Americká 60. Jako specifický symbol uveďte číslo akce Jako variabilní symbol uvádějte v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba rodné číslo, v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba uvádějte identifikační číslo. c) ve formě bankovní záruky na zaplacení dražební jistoty za těchto podmínek: Účastník dražby, který použije bankovní záruku, je povinen ve lhůtě složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše ,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoli způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem. Nesmí také obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být splatná nejpozději do 30 dnů po skončení nejpozdější lhůty k úhradě kupní ceny. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí být vystavena v českém jazyce. 3. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dne a končí zahájením dražby dne Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, záruční listiny osvědčující bankovní záruku apod.), případně může složit dražební jistotu na místě v hotovosti k rukám dražebníka. Poté se zapíše do listiny Zápis do dražby a bude mu přiděleno dražební číslo. 5. Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude dražební jistota vrácena stejným způsobem, jakým byla dražební jistota složena nebo bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to do pěti pracovních dnů ode dne konání dražby. 6. Je-li účastníkem dražby právnická osoba, musí předložit výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz statutárního zástupce, plnou moc při zastupování statutárního zástupce s ověřenými podpisy. 7. Je-li účastníkem dražby fyzická osoba, je nutno předložit občanský průkaz, v případě společného jmění manželů je vhodné předložit čestné prohlášení o zastupování, pokud účastníkem dražby je jeden z manželů. V případě zrušení SJM je nutné předložit doklad o jeho zrušení. 8. Účastník dražby je povinen před zahájením dražby doložit své čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby. 9. Účastník dražby je povinen kromě výše jmenovaného splnit náležitosti dle 3, zákona č. 26/2000 Sb. X. Způsob a lhůta k úhradě ceny dosažené vydražením 1. Dražební jistota a její příslušenství se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit do 90 dnů ode dne skončení dražby. 2. Vydražitel je povinen uhradit zbývající část ceny dosažené vydražením buďto bankovním převodem nebo složením v hotovosti ve prospěch účtu dražebníka č. účtu /0300 vedený u ČSOB Plzeň, pobočka Americká 60, specifický symbol nebo poštovní poukázkou na výše uvedený účet dražebníka. 3. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě podle odst. 2. a) až c) tohoto čl. X., dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny. 4. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením nebo platební kartou, rovněž platba směnkou je nepřípustná. 5. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Dražební vyhláška 5

6 XI. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby 1. Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny: 1. termín prohlídky: dne v 10:20 hod., sraz u vchodu do areálu. 2. termín prohlídky: dne v 10:20 hod., sraz u vchodu do areálu. 2. Další termíny: Dražebník provede další prohlídky předmětu dražby v náhradním termínu, na kterém se zájemce s dražebníkem dohodnou. XII. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli 1. Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, dle 29 zák. č. 26/2000 Sb., je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitost, předává předmět dražby vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník. O předání předmětu dražby bude sepsán protokol Předání předmětu dražby, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel. 2. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka. 3. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Vydražitel přebírá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a může se tudíž domáhat pouze odpovědnosti za vady předmětu dražby, o jejichž neexistenci byl výslovně ujištěn. Navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby a odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. 4. Vydražitel je povinen uhradit daň z převodu nemovitosti, základem pro výpočet daně je cena dosažená vydražitelem. 5. Dražba předmětných nemovitostí bude pro vydražitele provedena dražebníkem bezúplatně (dražebník nebude účtovat vydražiteli provizi). XIII. Zmaření dražby 1. Pokud vydražitel neuhradí ve stanovené lhůtě cenu dosaženou vydražením, dražba bude zmařena a k přechodu vlastnického práva k předmětu dražby nedojde, nebude mu vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví, nebude mu předán předmět dražby a nebude mít možnost účasti v případné opakované dražbě. 2. V případě zmaření dražby vydražitelem, nebo vydražila-li předmět dražby osoba, jež je z dražby vyloučena. bude jistota složená vydražitelem, včetně jejího příslušenství, použita na náklady zmařené dražby a na náklady opakované dražby, bude-li se konat, a pouze zbývající část jistoty bude vrácena vydražiteli, který způsobil zmaření dražby. Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, je dále na výzvu dražebníka povinen uhradit tu část nákladů dražby, kterou nepokrývá dražební jistota jím složená a to i v případě nákladů opakované dražby konané v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem. XIV. Závěrečná ustanovení Tato dražební vyhláška má 6 stran a byla sepsána v 19 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro navrhovatele a 9 vyhotovení pro potřeby dražebníka s úředně ověřenými podpisy. Úředně ověřené kopie zašle po jednom vyhotovení dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v 20 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb. V Plzni dne V Plzni dne Navrhovatel: Dražebník:. Ing. Pavel Tatíček insolvenční správce dlužníka IMPORTEX Czech, a.s. REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Mgr. Michaela Džupinová, prokuristka Dražební vyhláška 6

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 085/2013-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 30. května 2013, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/177/2014 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 615/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/125/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2014-D,OD

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2014-D,OD DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 002/2014-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné opakované. Den konání

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/113/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou. Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou. Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas: 18.června ve 14,00 hod, zápis účastníků

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání dražby dobrovolné vyhotovená ve smyslu 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách 1. Dražebník: BREAS, a.s., IČ: 25 55 11 16, se sídlem Brno, Leitnerova 14, tel. 777848851,

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení dobrovolné veřejné dražby věcí

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 587-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/122/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 165/2013-D,OD

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 165/2013-D,OD , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 165/2013-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 754-ODD/15 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 369/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 708-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 008/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 008/2013-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 008/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. 24DR3443. k o n á n í d o b r o v o l n é d r a ž b y www.realitas.cz, REALITAS, s.r.o., Mokropeská 2026, Černošice, drazby@realitas.cz tel.-fax: +420 572 555 111, GSM brána: +420 776 555 000, mobil: +420 608 666 555 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 24DR3443 Obchodní

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O DRAŽBĚ DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění zákona č. 315/2006 Sb. Článek I. Den konání dražby se stanovuje na 30. července 2012 v prostorách Aukční síně ODOAKER

Více

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o. Dražební vyhláška č.j. 118ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení opakované dobrovolné veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/185/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/185/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/185/2013 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25273400, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11935 Dražební

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEDENÁ U DRAŽEBNÍKA POD ČÍSLEM 281/2013. čl. I Typ dražby, dražebník, navrhovatel dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEDENÁ U DRAŽEBNÍKA POD ČÍSLEM 281/2013. čl. I Typ dražby, dražebník, navrhovatel dražby Dražební vyhláška 281/2013 - stránka 1 Dražebník ABAKUS, společnost s ručením omezeným, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem V Plzni, oddíl C, vložka 2096 se sídlem Škroupova 14, 301

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 461/2011-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 461/2011-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 461/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 698-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

6.900.000,-Kč a může být váš

6.900.000,-Kč a může být váš DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ: středa 6.11.2013 od 14:00 hod. Lux. vila s příslušenstvím a zahradou, vhodná k podnikání i k bydlení, s garáží, 8 místností, velký pozemek 1450m2. (užitná plocha domu cca 320 m2).

Více

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl

Dlužníci: Jaromír Jílek, nar. 21.11.1970, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Jana Jílková, nar. 23.6.1975, bytem Široký Důl 35, 572 01 Široký Důl Dražební vyhláška č.j. 103ND2013 o konání veřejné dražby nedobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 291/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 297/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 297/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 297/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/161/2012 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

RAZE B NI VYH LAS KA

RAZE B NI VYH LAS KA EURODRAŽBY.CZ a.s., Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 Tel.: 800 900 490, e-mail: info@eurodrazby.cz v,, v RAZE B NI VYH LAS KA Me.STSKÁ CAST

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. 355-ODD/11 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 493/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 493/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 493/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých)

5. Nejnižší podání, minimální příhoz a dražební jistota 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) Dražební vyhláška č.j. 83DD2012 o konání opakované dražby dobrovolné dle zákona č. 26/2000 Sb. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované dražby dobrovolné. 1. Dražebník REXIM REALITY s.r.o.

Více

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12

Dražební vyhláška pro dobrovolnou (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12 / ~~" REAL t!' SPEKTRUM' Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona Č. 26/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) číslo: 04/03/12 Jiné stavby (hala truhlářské výroby, sklady pilin a nářadí) a

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 446/2011-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 446/2011-D ., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 446/2011-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den

Více

N/29/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/29/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/29/2010 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 24/13/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v patném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 24/13/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v patném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 24/13/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v patném znění I. OZNAČENÍ OSOB 1.1. Navrhovatel: IKT INSOLVENCE v.o.s., IČ 291 13

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 80-1/2013N dražba nedobrovolná IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/105/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 100/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 100/2012-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 100/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 244/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 14. dubna 2015

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 221/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 021/2010-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 021/2010-N DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 021/2010-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 25. března 2010, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: D 80/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem: Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 101/2011-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 101/2011-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 101/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 399/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 399/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 399/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 26. ledna 2012, na adrese

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 12. června 2014

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/131/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 224/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 224/2013-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 224/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 513/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se

Více

Dražební vyhláška č. 10B397DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5

Dražební vyhláška č. 10B397DR, Reality GAIA, spol. s r.o. strana 1 z 5 Dražební vyhláška o konání opakované dobrovolné veřejné dražby V souladu zejména s ustanovením 25 ve spojení s ustanovením 20 zákona č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 150/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 150/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141, jako dražebník

Více

N/19/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/19/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/19/2010 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 113/2010

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 113/2010 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, ulice Sokolská čp. 584 /11, PSČ 772 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp.zn. C 10141,

Více

RD je napojen na obecní rozvod vody, plynu, elektro a kanalizace.

RD je napojen na obecní rozvod vody, plynu, elektro a kanalizace. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 52-1/2011N dražba nedobrovolná Dražebník Navrhovatel Dlužník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje. ev.č.: 01/HT/MTN/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. kterou se vyhlašuje. ev.č.: 01/HT/MTN/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA kterou se vyhlašuje veřejná dobrovolná dražba ev.č.: 01/HT/MTN/2014 I. Dražebník: MART - servis s.r.o. IČO: 26159678 se sídlem: Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00 zapsaný

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 317/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 30. října 2012, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 743-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 53-1/2011N dražba nedobrovolná Dražebník IMEX REALITY s.r.o. Se sídlem: Výstaviště, Černá louka, pav. K 1167, 702 00 Moravská Ostrava IČ: 268 46 764 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. číslo: N 133/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA číslo: Dražby.net s.r.o., IČ: 48396389, se sídlem Olomouc, Sokolská 584 /11, PSČ 779 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu C, vložce číslo 10141,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/168/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/168/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/168/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 200/2014 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 200/2014 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207, se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město,

Více

DRAŽBA DOBROVOLNÁ opakovaná pondělí 18.5.2015 od 09:00 hod. Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz

DRAŽBA DOBROVOLNÁ opakovaná pondělí 18.5.2015 od 09:00 hod. Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz DRAŽBA DOBROVOLNÁ opakovaná pondělí 18.5.2015 od 09:00 hod. Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Bytový dům bez nebytových ( provozních) prostor v Jabkenici okr. Mladá Boleslav Nejnižší podání:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA ELEKTRONICKÉ VEŘEJNÉ DRAŽBY vyhotovená dle 43 a 16a zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 465/2015-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 104/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání draţby se stanovuje na 23. června 2011, na adrese

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/171/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář

Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář Mgr. René Černý - RS AUCTIONS tel./fax : 549123628 Kabátníkova 2, 602 00 Brno mobil : 603/573412 IČO : 68100787 zapsán v obchodním rejstříku KS

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 760-EDD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 760-EDD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 760-EDD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více