DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zák. č. 26/2000 Sb.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 6326.1 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zák. č. 26/2000 Sb."

Transkript

1 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zák. č. 26/2000 Sb. Touto vyhláškou oznamujeme konání dobrovolné veřejné dražby věcí nemovitých dlužníka IMPORTEX Czech, a.s., IČ: , se sídlem Plzeň, Valcha 139, PSČ , zapsaných v majetkové podstatě dlužníka a zpeněžovaných v rámci insolvenčního řízení zahájeného na základě vyhlášky Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 11008/2010-A-2 ze dne , v němž na základě usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 11008/2010-A-20 ze dne bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka s nabytím právní moci dne a na základě usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 29 INS 11008/2010-B-24 ze dne bylo rozhodnuto o prohlášení konkursu na majetek dlužníka s nabytím právní moci dne I. Dražebník REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o., IČ: se sídlem v Plzni, Americká 60 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka jednající jednatelem Ing. Pavlem Pubcem, r.č /145, bytem Letkov čp. 206 nebo prokuristou Mgr. Šárkou Pubcovou, r.č /1605, bytem Liliová 51, Plzeň nebo prokuristou Mgr. Michaelou Džupinovou, r.č /2245, bytem V Bezinkách 3, Plzeň koncesní listina č.j. 3546/01 vydaná dne , změna č.j. Zm /06 ze dne tel./fax , , .: web: II. Navrhovatel Ing. Pavel Tatíček, r.č /2195 bytem: J.J. Ryby 82, Plzeň doručovací adresa: FINIVERO s.r.o., Pražská 45, Plzeň insolvenční správce dlužníka IMPORTEX Czech, a.s., IČ: se sídlem Plzeň, Valcha 139, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1548 Bankovní spojení: Raiffeisen BANK, pobočka Plzeň - město, č.ú /5500 III. Místo, datum a čas zahájení dražby 1. Dražba se bude konat v prostorách kinosálu v 1. patře Měšťanské besedy, Kopeckého sady 13, Plzeň, dne Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora (po ukončení zápisu účastníků dražby), v 10:00 hod. (slovy: deset hodin). IV. Předmět dražby 1. Předmětem dražby je soubor těchto nemovitostí: Budovy: - budova č.p. 139 (občanská vybavenost) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (občanská vybavenost) na stavební parcele č. St a na parcele jiného vlastníka č. St budova bez čp/če (občanská vybavenost) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St budova bez čp/če (jiná stavba) na stavební parcele č. St Pozemky: - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 605 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 435 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 74 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 404 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 403 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 403 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 224 m 2 Dražební vyhláška 1

2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 55 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 526 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 400 m 2 - pozemek stavební parcela č. St (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 9 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2282/2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2282/3 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 225 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2282/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 71 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/4 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/5 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/9 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 453 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/10 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 203 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/11 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/12 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/13 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 989 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/14 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/15 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 456 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/16 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/38 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře 101 m 2 - pozemek pozemková parcela č. 2429/39 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 22 m 2 vše v obci Plzeň, v katastrálním území Valcha, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrálním pracovištěm Plzeň-město, na listu vlastnictví č pro k.ú. Valcha. 2. Výše uvedené nemovitosti jsou specifikované ve znaleckém posudku č. 903/191/2010, zpracovaném soudním znalcem Ing. Vladimírem Nováčkem dne ve znění aktualizace tohoto znaleckého posudku ze dne V. Popis a stav předmětu dražby 1. Předmět dražby se nachází v okrajové části Plzně v katastrálním území Valcha, vlevo od přivaděče k dálnici D5 silnice I/26 Plzeň - Domažlice. Administrativně skladovací areál stojí na samotě a je přístupný po živičné komunikaci ve vlastnictví Města Plzně a ČR-Lesů ČR. Areál se nachází na rovinatých, oplocených pozemcích. Do areálu je zaveden veřejný vodovod a elektřina. Odkanalizování je do žumpy o objemu 27m 3, zásobování plynem je řešeno PB nádržemi. Předmět dražby slouží jako provozní areál, v současné době nevyužívaný, a sestává se z hlavní administrativní budovy na pozemku parc. č. St a na cizím pozemku parc. č. St včetně přistavěné kotelny, navazující železobetonové skladovací haly na pozemku parc. č. St. 2559, zděný sklad na pozemku parc. č. St. 2561, dřevěné skladovací haly na pozemcích parc. č. St. 2562, St. 2563, St. 2564, ocelové skladovací haly na pozemku parc. č. St. 2565, dřevěné skladovací haly na pozemku parc. č. St. 2568, provozní budovy na pozemku parc. č. 256, nefunkční kotelny s garáží na pozemku parc. č. St. 2566, a mezilehlých manipulačních ploch a komunikací. Ostatní stavby jako příruční sklad, kotelna s garáží a vrátnice jsou ve špatném stavebně technickém stavu. V zimních měsících, v době než byla zajištěna ostraha areálu, došlo ke krádežím, zejména na rozvodech elektřiny, vodovodních baterií, byly demontovány a odvezeny radiátory. Tyto krádeže byly nahlášeny Policii ČR. Administrativní budova: Jedná se o budovu postavenou na pozemku parc. č. St. 2560, podsklepenou, třípodlažní, stavebně propojenou se sousední skladovací halou. V 1.PP se nacházejí skladovací prostory, v 1.NP se nachází skladovací prostory, kancelář, sociální zařízení pro muže a ženy, vestibul a schodiště, a je provedena přístavba plynové kotelny zásobované z PB zásobníku, ve 2. a 3.NP se v části nachází kanceláře včetně sociálního zařízení. Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, nosné konstrukce betonový montovaný skelet. Stropní konstrukce betonové panelové s rovným podhledem, střecha plochá, krytina je živičná, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkového plechu, bleskosvod je osazen. Omítky jsou stěrkové, v 1.PP chybí, okna jsou dřevěná zdvojená, dveře plné a prosklené lokálně poškozené a částečně chybí, podlahy betonové, keramická dlažba, PVC, koberce, obklady jsou provedeny v sociálních zařízeních keramické, na schodišti leštěná mramorová dlažba, záchody splachovací. Topení je ústřední plynové. Elektřina je zavedena 230/400 V, teplá voda je z el. bojlerů, jednotlivé části jsou odkanalizovány do vlastní kanalizace a do žumpy za budovou, v budově je výtah o nosnosti 500 kg, je instalované zabezpečovací zařízení, které je nefunkční v důsledku odpojené elektřiny. Budova byla postavena v roce Objekt vykazuje vlhké zdivo v 1.PP a chybí omítky na výplňovém zdivu. Budova je neobsazená a nevytápěná. V zimních měsících, v době než byla zajištěna ostraha areálu, došlo ke krádežím, zejména na rozvodech elektřiny, vodovodních baterií, byly demontovány a odvezeny radiátory. Tyto krádeže byly nahlášeny Policii ČR. Dále došlo k vytopení objektu a i přes odčerpání vody HZS ČR do současnosti zůstává v 1.PP 5-10 cm vody. Dražební vyhláška 2

3 Skladovací hala: Jedná se o železobetonovou prefabrikovanou dvoulodní halu o rozpětí 2 x 9,0 m2 postavenou na pozemku parc. č. St. 2559, nepodsklepenou, jednopodlažní. V 1.NP se nachází skladovací prostory. Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, nosné konstrukce betonové, výplň tvoří lehčené PUR panely. Strop je totožný se střešní konstrukci z TT dílců, krytina živičná, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkového plechu, bleskosvod je osazen. Okna plastová, vrata ocelová nefunkční, podlaha průmyslová betonová, obklady vnitřní ani vnější nejsou provedeny. Hala je nevytápěná, elektřina nefunkční. V zimních měsících došlo k vloupání do objektu, byla zničena vjezdová vrata a byly vystřihány některé vodiče elektřiny. Budova byla postavena v roce Zděný sklad: Jedná se o budovu postavenou na pozemku parc. č. St. 2561, nepodsklepenou, jednopodlažní, rozdělenou na dva prostory. V 1.NP se nachází parkovací, nebo skladovací prostory. Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti, nosné konstrukce zděné, střecha plochá, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu, omítky jsou vápenné štukové, okna jsou sklobetonová, vrata ocelová, podlahy betonový potěr, ústřední topení. Elektřina je zavedena 230/400 V nefunkční. Při krádeži byly odstraněny některé radiátory a částečně vodiče elektřiny. Budova byla postavena v roce Skladová hala dřevěná č. 1: Jedná se o skladovací halu postavenou na pozemcích parc. č. St. 2562, St. 2563, St. 2564, nepodsklepenou, jednopodlažní, netemperovanou. Slouží výhradně jako sklad bez sociálního vybavení. Základy jsou betonové, nosnou konstrukci tvoří dřevěné rámové nosníky, výplň je z heraklitových desek. Strop není, podhled tvoří heraklitové desky, střecha sedlová, krytinu tvoří vlnitý eternit, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná, vrata ocelová, podlahy betonový potěr. Elektřina je zavedena 230/400 V v současné době nefunkční. Budova byla postavena v roce 1975 jako zařízení staveniště n.p. Armabeton pro výstavbu reaktorové haly v n.p. Škoda. Skladová hala ocelová: Jedná se o budovu postavenou na pozemku parc. č. St. 2565, nepodsklepenou, jednopodlažní. V 1.NP se nachází skladovací prostory. Základové patky jsou betonové, nosné konstrukce tvoří ocelové trubkové vazníky. Střecha je sedlová, opláštění haly včetně krytiny tvoří hliníkový plech KOB, klempířské konstrukce nejsou provedeny, okna se nevyskytují, vrata jsou ocelová 2x, podlahy betonový potěr. Hala je bez inženýrských sítí. Plášť je lokálně poškozen. Budova byla postavena v roce Skladová hala dřevěná č. 2: Jedná se o skladovací halu postavenou na pozemku parc. č. St. 2568, nepodsklepenou, jednopodlažní, netemperovanou. Slouží výhradně jako sklad bez sociálního vybavení. Základy jsou betonové, nosnou konstrukci tvoří dřevěné rámové nosníky, výplň je z heraklitových desek. Strop není, podhled tvoří heraklitové desky, střecha sedlová, krytinu tvoří vlnitý eternit, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná, dveře ze štítu ocelové, vrata ocelová 2x, podlahy betonový potěr. Elektřina je zavedena 230/400 V v současné době nefunkční. Budova byla postavena v roce 1975 jako zařízení staveniště n.p. Armabeton pro výstavbu reaktorové haly v n.p. Škoda. Provozní budova: Jedná se o takzvaný Tesko objekt materiálově na bázi dřeva, postavený na pozemku parc. č. St. 2567, nepodsklepený, jednopodlažní, netemperovaný. V současné době nevyužíván. Prohlídka byla znalci umožněna pouze z vně objektu. Základy jsou betonové, nosnou konstrukci tvoří dřevěná konstrukce, výplň je z obvodových panelů tl. 7 cm, střecha sedlová, krytinu tvoří vlnitý eternit, klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu, okna jsou dřevěná, dveře dřevěné plné a prosklené, podlahy betonový potěr, PVC. Elektřina je zavedena 230/400 V v současné době nefunkční. Budova byla postavena v roce 1974 jako zařízení staveniště n.p. Armabeton pro výstavbu reaktorové haly v n.p. Škoda. Budova je ve zhoršeném stavebně technickém stavu, její využití je problematické z hlediska hygieny a zabezpečení. Dražební vyhláška 3

4 Pozemky: Jedná se o pozemky zastavěné jednotlivými stavbami a pozemky ostatních ploch tvořící příslušenství ke stavbám formou manipulačních ploch a komunikací. Inženýrské stavby a venkovní úpravy: Jedná se o: kanalizaci, žumpu, rozvody sítí, vodovodní přípojku, kanalizační šachty, kabelové rozvody, zpevněné plochy, odvodňovací rigoly, oplocení, vrata a vrátka, obrubníky apod. Funkčnost rozvodů inženýrských sítí bude nutné prověřit, zejména po vyřezání elektro vodičů, radiátorů, vodovodních baterií je jejich funkčnost nulová. 2. Předmět dražby se draží tak, jak stojí a leží ve smyslu ust. 501 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku. Údaje o popisu stavu předmětu dražby jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. Navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby a odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném dražební vyhláškou. VI. Práva a závazky na předmětu dražby váznoucí a ovlivňující hodnotu předmětu dražby 1. Navrhovatel prohlašuje, že na předmětných nemovitostech váznou zástavní práva zapsaná na LV č pro k.ú. Valcha, a dále že na předmětné nemovitosti byla nařízena exekuce a vydán exekuční příkaz k vymožení peněžitých plnění pro oprávněné osoby jejich prodejem. 2. Navrhovatel dále prohlašuje, že na předmětném pozemku parc. č. 2429/11 váznou věcná břemena zřízená na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město, pod č.j. V-6473/ a Rozhodnutí společníka o převzetí jmění bez likvidace spol. ( 92c odst. 1 obch.z.) ze dne ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ: , se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha, Michle, zapsaná na LV č. 1644, a to: - věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu vyznačeném dle GP č / věcné břemeno vedení, oprav a údržby elektrické přípojky v rozsahu vyznačeném dle GP č / Dále navrhovatel prohlašuje, že na předmětných nemovitostech vázne věcné břemeno užívání na dobu 40-ti let zřízené ve prospěch občanského sdružení ENVI&CULTURE INSTITUTE, IČ: , se sídlem Jiráskova 296, Kralovice, na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň-město, pod č.j. V-7662/ V souvislosti s tímto věcným břemenem upozorňuje navrhovatel na skutečnost, že dne podal u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 29 INS 11008/2010 žalobu na neúčinnost právních úkonů bez přiměřeného protiplnění dle ust. 239, 240 zák. č. 182/2006 Sb., na jejímž základě navrhuje, aby insolvenční soud rozhodl v této věci tak, že právní úkon, kterým byla uzavřena výše uvedená Smlouva o zřízení věcného břemene ze dne , je s ohledem na ust. 240 IZ vůči věřitelům neúčinný. Krajský soud rozhodl v této věci dne rozsudkem č.j. 129 ICm 266/ , zn. KSPL 29 INS 11008/2010 tak, že určil, že právní úkon, kterým byla uzavřena dne Smlouva o zřízení věcného břemene, je vůči věřitelům, kteří uplatňují svá práva v insolventním řízení, neúčinný. Tento rozsudek však není k dnešními dni pravomocný, protože se žalovaná strana proti tomuto rozsudku odvolala. Rozhodne-li příslušný soud v této věci v neprospěch navrhovatele jakožto žalobce, nezakládá toto rozhodnutí nárok vydražitele na vrácení ceny dosažené vydražením nebo její části, ani nárok na náhradu škody, ani žádné jiné obdobné nároky. 4. Navrhovatel prohlašuje, že podle 299 odst. 2 insolvenčního zákona zaniká zpeněžením předmětu dražby zajištění pohledávky zajištěného věřitele, tj. věřitele, jehož pohledávka je zajištěna majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, a to zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy, a to i v případě, že nepodal přihlášku své pohledávky. Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí je účinný výhradně vůči dlužníkovi a zpeněžením předmětu dražby není účinný vůči vydražiteli. 5. Navrhovatel prohlašuje, že mu není známo, že by na předmětu dražby vázly další závazky, práva nebo věcná břemena, že by měl předmět dražby právní závady nebo že by třetí osoba byla oprávněna uplatnit vůči předmětu dražby jakékoli právo, jímž by byl nabyvatel omezen v nakládání s ním nebo v jeho užívání k účelu, k němuž je určen. 6. Údaje o právech a závazcích váznoucích na předmětu dražby jsou uvedeny pouze podle dostupných informací. VII. Cena předmětu dražby 1. Cena předmětu dražby obvyklá v místě a čase byla zjištěna znaleckým posudkem č. 903/191/2010, zpracovaném soudním znalcem Ing. Vladimírem Nováčkem dne ve znění aktualizace tohoto znaleckého posudku ze dne a činí: Dražební vyhláška 4

5 s věcným břemenem užívání specifikovaným v čl. VI. odst. 3. této dražební vyhlášky 0,- Kč (slovy: nula korun českých) bez věcného břemene užívání specifikovaného v čl. VI. odst. 3. této dražební vyhlášky ,- Kč (slovy: dvanáct milionů šest set tisíc korun českých). 2. Znalecký posudek o ceně předmětu smlouvy je k nahlédnutí v sídle dražebníka. VIII. Nejnižší podání a minimální příhoz 1. Nejnižší podání: ,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) 2. Minimální příhoz: ,- Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) IX. Dražební jistota 1. Dražební jistota byla stanovena na částku: ,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). 2. Dražební jistota musí být uhrazena nejpozději do zahájení dražby, a to: a) v hotovosti k rukám dražebníka v dražební místnosti v den konání dražby, tj , v čase od 9,00 hod do zahájení dražby. b) převodem na bankovní účet dražebníka č. účtu /0300 vedený u ČSOB Plzeň, pobočka Americká 60. Jako specifický symbol uveďte číslo akce Jako variabilní symbol uvádějte v případě, že účastníkem dražby je fyzická osoba rodné číslo, v případě, že účastníkem dražby je právnická osoba uvádějte identifikační číslo. c) ve formě bankovní záruky na zaplacení dražební jistoty za těchto podmínek: Účastník dražby, který použije bankovní záruku, je povinen ve lhůtě složení dražební jistoty předat dražebníkovi originál záruční listiny. Záruční listina musí obsahovat prohlášení banky, že uspokojí bez výhrad a námitek věřitele (dražebníka) do výše ,- Kč, jestliže dražebník písemně oznámí bance, že dlužník (vydražitel) zmařil dražbu. Záruční listina nesmí obsahovat žádná ujednání, která by jakýmkoli způsobem omezila dražebníka uplatnit svá práva jakýmikoliv podmínkami, ani nesmí obsahovat žádná ujednání, která by ukládala dražebníkovi jakékoliv povinnosti, vyjma povinnosti oznámit bance zmaření dražby dlužníkem. Nesmí také obsahovat ujednání, které by umožňovalo bance vznést jakékoliv námitky či výhrady, vyjma námitky, že oznámení o zmaření dražby bylo učiněno až po platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka musí být splatná nejpozději do 30 dnů po skončení nejpozdější lhůty k úhradě kupní ceny. Bankovní záruka musí být vystavena bankou, která má oprávnění od ČNB působit na území ČR a musí být vystavena v českém jazyce. 3. Lhůta pro úhradu dražební jistoty začíná dne a končí zahájením dražby dne Účastník dražby doloží při zápisu do dražby doklad o zaplacení dražební jistoty (výpis z účtu o odepsání částky z účtu, poštovní poukázka, záruční listiny osvědčující bankovní záruku apod.), případně může složit dražební jistotu na místě v hotovosti k rukám dražebníka. Poté se zapíše do listiny Zápis do dražby a bude mu přiděleno dražební číslo. 5. Účastníkům dražby, kteří se nestanou vydražiteli, bude dražební jistota vrácena stejným způsobem, jakým byla dražební jistota složena nebo bankovním převodem ve prospěch účtu, který účastník písemně sdělí dražebníkovi, a to do pěti pracovních dnů ode dne konání dražby. 6. Je-li účastníkem dražby právnická osoba, musí předložit výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz statutárního zástupce, plnou moc při zastupování statutárního zástupce s ověřenými podpisy. 7. Je-li účastníkem dražby fyzická osoba, je nutno předložit občanský průkaz, v případě společného jmění manželů je vhodné předložit čestné prohlášení o zastupování, pokud účastníkem dražby je jeden z manželů. V případě zrušení SJM je nutné předložit doklad o jeho zrušení. 8. Účastník dražby je povinen před zahájením dražby doložit své čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby. 9. Účastník dražby je povinen kromě výše jmenovaného splnit náležitosti dle 3, zákona č. 26/2000 Sb. X. Způsob a lhůta k úhradě ceny dosažené vydražením 1. Dražební jistota a její příslušenství se započítá vydražiteli na cenu dosaženou vydražením. Zbývající část ceny dosažené vydražením je vydražitel povinen uhradit do 90 dnů ode dne skončení dražby. 2. Vydražitel je povinen uhradit zbývající část ceny dosažené vydražením buďto bankovním převodem nebo složením v hotovosti ve prospěch účtu dražebníka č. účtu /0300 vedený u ČSOB Plzeň, pobočka Americká 60, specifický symbol nebo poštovní poukázkou na výše uvedený účet dražebníka. 3. Byla-li vydražitelem složena dražební jistota ve formě bankovní záruky, je vydražitel povinen uhradit cenu dosaženou vydražením ve lhůtě podle odst. 2. a) až c) tohoto čl. X., dražebník je pak povinen bez zbytečného odkladu po uhrazení ceny vrátit vydražiteli záruční listiny. 4. Cenu dosaženou vydražením nelze uhradit započtením nebo platební kartou, rovněž platba směnkou je nepřípustná. 5. Uhradí-li vydražitel cenu dosaženou vydražením v termínu splatnosti, přechází na něj vlastnictví předmětu dražby k okamžiku udělení příklepu. Dražební vyhláška 5

6 XI. Datum a čas konání prohlídky předmětu dražby 1. Prohlídka předmětu dražby byla stanovena na tyto dva termíny: 1. termín prohlídky: dne v 10:20 hod., sraz u vchodu do areálu. 2. termín prohlídky: dne v 10:20 hod., sraz u vchodu do areálu. 2. Další termíny: Dražebník provede další prohlídky předmětu dražby v náhradním termínu, na kterém se zájemce s dražebníkem dohodnou. XII. Podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteli 1. Jestliže nabyl vydražitel vlastnictví k předmětu dražby, dle 29 zák. č. 26/2000 Sb., je dražebník povinen předat vydražiteli předmět dražby a listiny, které osvědčují vlastnictví a jsou nezbytné k nakládání s předmětem dražby nebo osvědčují jiná práva vydražitele vůči předmětu dražby. Jde-li o nemovitost, předává předmět dražby vydražiteli za účasti dražebníka bývalý vlastník. O předání předmětu dražby bude sepsán protokol Předání předmětu dražby, který podepíše dražebník, bývalý vlastník a vydražitel. 2. Veškeré náklady spojené s předáním a převzetím předmětu dražby nese vydražitel, vyjma nadbytečných nákladů vzniklých z důvodů na straně bývalého vlastníka nebo dražebníka. 3. Nebezpečí škody na předmětu dražby přechází z jejího držitele na vydražitele dnem předání předmětu dražby, týž den přechází na vydražitele odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím předmětu dražby, nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu vydražitel. Vydražitel přebírá předmět dražby ve stavu, jak stojí a leží, a může se tudíž domáhat pouze odpovědnosti za vady předmětu dražby, o jejichž neexistenci byl výslovně ujištěn. Navrhovatel zaručuje vlastnosti předmětu dražby a odpovídá za jeho vady pouze v rozsahu stanoveném touto dražební vyhláškou. 4. Vydražitel je povinen uhradit daň z převodu nemovitosti, základem pro výpočet daně je cena dosažená vydražitelem. 5. Dražba předmětných nemovitostí bude pro vydražitele provedena dražebníkem bezúplatně (dražebník nebude účtovat vydražiteli provizi). XIII. Zmaření dražby 1. Pokud vydražitel neuhradí ve stanovené lhůtě cenu dosaženou vydražením, dražba bude zmařena a k přechodu vlastnického práva k předmětu dražby nedojde, nebude mu vydáno potvrzení o nabytí vlastnictví, nebude mu předán předmět dražby a nebude mít možnost účasti v případné opakované dražbě. 2. V případě zmaření dražby vydražitelem, nebo vydražila-li předmět dražby osoba, jež je z dražby vyloučena. bude jistota složená vydražitelem, včetně jejího příslušenství, použita na náklady zmařené dražby a na náklady opakované dražby, bude-li se konat, a pouze zbývající část jistoty bude vrácena vydražiteli, který způsobil zmaření dražby. Vydražitel, který způsobil zmaření dražby, je dále na výzvu dražebníka povinen uhradit tu část nákladů dražby, kterou nepokrývá dražební jistota jím složená a to i v případě nákladů opakované dražby konané v důsledku zmaření předchozí dražby vydražitelem. XIV. Závěrečná ustanovení Tato dražební vyhláška má 6 stran a byla sepsána v 19 stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro navrhovatele a 9 vyhotovení pro potřeby dražebníka s úředně ověřenými podpisy. Úředně ověřené kopie zašle po jednom vyhotovení dražebník v zákonem stanovených lhůtách osobám uvedeným v 20 odst. 5 zák. č. 26/2000 Sb. V Plzni dne V Plzni dne Navrhovatel: Dražebník:. Ing. Pavel Tatíček insolvenční správce dlužníka IMPORTEX Czech, a.s. REALITNÍ KANCELÁŘ PUBEC s.r.o. Mgr. Michaela Džupinová, prokuristka Dražební vyhláška 6

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zák. č. 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zák. č. 26/2000 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zák. č. 26/2000 Sb. D 6540.1 Ve Touto vyhláškou oznamujeme konání dobrovolné veřejné dražby věcí nemovitých dlužníka Petra Matouška,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 7873.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zákona č. 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 7873.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 7873.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zákona č. 26/2000 Sb. Touto vyhláškou oznamujeme konání dobrovolné veřejné dražby věcí nemovitých dlužníka Martina Dyršmída,

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25273400, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11935 č.j.

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz strana 1. D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A vyhlášení opakované dobrovolné veřejné

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení dobrovolné veřejné dražby souboru

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. S-15-00113 vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné. Místo dražby: Moravská zemská

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (č.j.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona číslo 26/2000 Sb. o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (č.j. Bc. Zdeňka Křenková, bytem a místem podnikání Dolní Podluží 336, PSČ 407 55, IČ: 867 26 366, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 26860 tel: 723 914 081

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení opakované dobrovolné veřejné

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 837-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky.

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 574-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 5951.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zák. č. 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 5951.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zák. č. 26/2000 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 5951.2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 20 zák. č. 26/2000 Sb. Dražebník v souladu s ustanovením zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů,

Více

I. Dražebník. II. Navrhovatel III. Místo, datum a čas zahájení dražby

I. Dražebník. II. Navrhovatel III. Místo, datum a čas zahájení dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 7646-2 o vyhlášení dobrovolné veřejné dražby vydaná dle 5 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Touto vyhláškou oznamuieme konání dobrovolné veřejné dražby věcí nemovitých

Více

DRAŽBA středa od hodin. Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře m2 v obci Záříčí

DRAŽBA středa od hodin. Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře m2 v obci Záříčí DRAŽBA středa 13.4. 2016 od 14.00 hodin Atraktivní ideální 1/2 pozemku o výměře 22.782m2 v obci Záříčí.Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Cena obvyklá stanovená soudním znalcem: 900.000,-Kč

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby

Více

Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.

Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce. , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 590/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711 Lichý Vladimír, Traplice 402,68704 Traplice Z-229712011-711 D Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 27 EXE-1077/2010-9 ze dne 21.1.2011; uloženo naprac. Uherské Hradiště. Z-2297/2011-711 pověřený

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 605-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 761/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 761/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 761/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 250/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 250/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 250/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. O KONÁNÍ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle zákona č. 26/2000 Sb.

Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. O KONÁNÍ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle zákona č. 26/2000 Sb. Mgr. René Černý - RS AUCTIONS dražební a realitní kancelář Mgr. René Černý - RS AUCTIONS tel./fax : 549123628 Kabátníkova 2, 602 00 Brno mobil : 603/573412 IČO : 68100787 zapsán v obchodním rejstříku KS

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/146/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/146/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/146/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 842-ODD/16

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 842-ODD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY č. 842-ODD/16 vyhotovené dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 035/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 035/2013-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 035/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 417/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 417/2013-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 417/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách

Dražební vyhláška dražby dobrovolné podle 20 z.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Společnost pro dražby a rozhodčí řízení, s.r.o. Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25273400, zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11935 č.j.

Více

Česká aukční a dražební, a. s. Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ IČ DIČ CZ

Česká aukční a dražební, a. s. Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ IČ DIČ CZ Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ 500 03 T 495 518 832 F 495 518 136 E info@drazba.info I www.drazba.info č. j. 314-06/D-1 Česká aukční a dražební, a. s. Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ 500 03 IČ 25

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Dražebník: FINANCE Zlín, a.s., IČ: 60732075, se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

den konání dražby se stanovuje na

den konání dražby se stanovuje na Hradec Králové, Nezvalova 423, PSČ 500 03 T 4 9 5 5 1 8 8 3 2 I D v y q d j z w E i n f o @ d r a z b a. i n f o w w w. d r a z b a. i n f o č. j. 438-16/D-1 Česká aukční a dražební, a. s. Hradec Králové,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 15/13/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 15/13/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 15/13/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění I. OZNAČENÍ OSOB 1.1. Navrhovatel: Mgr. Karel Touschek IČ 617 61

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 808-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 808-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 808-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. IČ: 46511474, zapsaná: KS Hradec Králové oddíl A, vložka 10626 Tel.: 493621003, Fax:493621736, Email pavel@hancar.cz Č. j: 090125 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. Bod 1. Dražebník:

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 679/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 679/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 679/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod.

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. SOUBOR ATRAKTIVNÍCH NEMOVITOSTÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. Souboru nemovitého majetku, který je tvořen: 53 jednotkami bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480

Více

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARVINÁ se sídlem Komorní 4, 737 01 Český Těšín JUDr. Juraj POLÁK, soudní exekutor IČ: 66 22 00 25

EXEKUTORSKÝ ÚŘAD KARVINÁ se sídlem Komorní 4, 737 01 Český Těšín JUDr. Juraj POLÁK, soudní exekutor IČ: 66 22 00 25 Dč 1/13 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dražby dobrovolné 1. Dražebník Soudní exekutor JUDr. Juraj Polák se sídlem Český Těšín, Komorní 4, IČ: 66220025, oprávněný k provádění veřejných dražeb podle

Více

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 12-2011

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 12-2011 De-Rooy s.r.o se sídlem Stavební 995/7, 708 00 Ostrava IČ: 28640551, zapsaná: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 36280 doručovací adresa: Hlásenka 1673, Vsetín 755 01 mobil: 736 486 145, e-mail:tomas.cvejn@gmail.com

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 082/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 082/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 082/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 157/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 157/2013-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 157/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen Zákon ). Místo

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Dražebník vyhlašuje konání dražby dobrovolné dle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, v platném znění (dále jen Zákon ). Místo DRAŽBA: středa 13.8. 2014 od 14.00 hodin Byt 2+ 1, Vokovice, ulice Sudánská 597/3, Praha 6 Více na tel.: 602 14 14 04 nebo na www.bussmark.cz Na Vydražitele přechází zástavní právo ve výši 1.200.000,-Kč!!!

Více

No/979rd-DVop. Strana 1 (celkem 5)

No/979rd-DVop. Strana 1 (celkem 5) VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 810-DD/16

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 810-DD/16 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 810-DD/16 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 281/2013-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 281/2013-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 281/2013-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 256/2011-D

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 256/2011-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 256/2011-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D

VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 432/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/56/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/56/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/56/2011 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/78/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/78/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/78/2011 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 723-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 06/16/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 06/16/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 06/16/D veřejné dražby dobrovolné ve smyslu 17 a násl. zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách v platném znění I. OZNAČENÍ OSOB 1.1. Navrhovatel: PETO Real a.s., IČ 282 22 962

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů Bod 1. Termín konání dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby dobrovolné. Den konání dražby

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 864-DD/17

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 864-DD/17 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 864-DD/17 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 744-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 Realit Praha spol. s r. o., IČ: 496 14 509, sídlo: Antala Staška 32, Praha 4, 140 00, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 21062, doručovací adresa: Na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. pro dobrovolnou dražbu opakovanou vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., v platném znění, Bod 1.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. pro dobrovolnou dražbu opakovanou vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., v platném znění, Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA pro dobrovolnou dražbu opakovanou vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb., v platném znění, Bod 1. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné opakované. Den konání dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 728-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení opakované dobrovolné veřejné

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 339/2010-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zákona č. 26/2000 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 320/2012-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 320/2012-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 320/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce.

Nemovitost je prodávána na základě pokynu insolvenčního správce. , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 004/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 328/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 328/2012-N Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 328/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 18. prosince 2012, na

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 26.9.2012 v 11.30

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 863-DD/17

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 863-DD/17 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 863-DD/17 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

vyhotovená dle ust. 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 130115006/2012-N Čl. 1.

vyhotovená dle ust. 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 130115006/2012-N Čl. 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle ust. 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 130115006/2012-N Čl. 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 15. ledna 2013,

Více

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod.

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. y DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. Dražebník nabízí dvougenerační rodinný dům po celkové rekonstrukci, č.p. 37 s příslušenstvím a pozemky v obci Polepy, nedaleko

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ 20 26/2000 499/2014-D , Čimická 780/61, Čimice, 181 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 499/2014-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dražby

Více

Podrobnější informace získáte

Podrobnější informace získáte , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 395/2011-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ. č. j. 45/2015

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ. č. j. 45/2015 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 45/2015 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 10.2.2015 v 11.00

Více

Výrobní areál v průmyslové zóně Kroměříž

Výrobní areál v průmyslové zóně Kroměříž JIŽ OD ROKU 1990 JSME VAŠÍ JISTOTOU VE SVĚTĚ REALIT Výrobní areál v průmyslové zóně Kroměříž Dražební vyhláška pro dobrovolnou dražbu (dle zákona č. 26/2000 Sb.) číslo: 01/12/2012/O Dražebník vyhlašuje

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/100/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/100/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/100/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby. Za druhé Identifikace osob Společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. , Čimická 780/61, 18100 Praha 8 - Čimice IČ: 25023217, zapsaná: MS v Praze, oddíl B, vložka 11941 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 521/2014-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou

Více

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3

Byt. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. JWS/2010/08/02 Stránka 1 z 3 D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 205/2009-D

DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 205/2009-D , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŢBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 205/2009-D Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č.j: 195/2009-D

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č.j: 195/2009-D DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č.j: 195/2009-D Bod 1. Touto "Dražební vyhláškou" se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 31. srpna

Více

Dlužník: Horáková Jarmila, nar. dne , trvale bytem Šipoun 20, Strunkovice nad Blanicí.

Dlužník: Horáková Jarmila, nar. dne , trvale bytem Šipoun 20, Strunkovice nad Blanicí. ., U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY OPAKOVANÉ vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 274/2009-N, OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné

Více

N/25/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/25/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/25/2010 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlašuje DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/177/2014 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení dobrovolné veřejné dražby věcí

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 368/2012-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více