K r á s n ě v e s k ý Z p r a v o d a j

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K r á s n ě v e s k ý Z p r a v o d a j"

Transkript

1 K r á s n ě v e s k ý Z p r a v o d a j ročník I. číslo vydání 1. vydáno dne z obsahu úvodní slovo * ČSVS informuje * Krásněves * obecní kronika * informace obecního úřadu * sbor pro občanské záležitosti * víte že...* Hospůdka Krásněves * veršovaná historie * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám jménem svým i jménem zastupitelů popřál, sice opožděně, všechno nejlepší a hodně zdraví do roku Zároveň bych vám chtěl představit první číslo obecního zpravodaje, kterým bychom vás rádi informovali o dění v obci, o tom, co v současné době řešíme, s jakými problémy se potýkáme, co připravujeme. Rád bych v tomto informačním zpravodaji, který byste dle našich představ měli održet třikrát až čtyřikrát ročně zavedl pravidelné rubriky, které by monitorovaly nejen život obce po stránce pracovní, ale i život společenský, kulturní a byl bych rád, kdyby tento prostor využil i Sbor dobrovolných hasičů, živnostníci a podnikatelé pro svoji prezentaci, a v neposlední řadě i vy, naši spoluobčané, k vyjádření svých názorů a podnětů pro naši další práci. Dříve než vás budeme informovat o tom, co řešíme a čím žijeme v současné době, dovolte mi několik vět o tom co jsme řešili, co se nám podařilo nebo nepodařilo v uplynulém roce a půl. Jeden z prvních problémů, který jsme řešili, byla cena pitné vody. Po zdlouhavých jednáních s majitelem zdroje o snížení provozních nákladů a po dohodě s obcí Kněževes, (obě obce vodní zdroj odkoupily z,,id 1/2 po dohodě s majitelem předkupního práva společností ZERAS Radostín nad Oslavou, za cenu Kč se splatností na 3 roky) se podařilo snížit cenu pitné vody z dosavadních cca 54 Kč/m3 na stávajících 25 Kč/m3. Další větší investicí byla kolaudace KD a s tím spojená rekonstrukce sociálního zařízení, výměna dlažby, vybudování a vybavení kuchyně v KD. Celkové náklady na rekonstrukci činily Kč, Kč činila dotace z Grantu Obnovy venkova, Kč na zařízení kuchyně jsme získaly jako sponzorský dar od pana Němečka Jaromíra. Po výčtu akcí, které se v místním KD za poslední rok uskutečnily, soudím, že to byl krok správným směrem.

2 Minulý rok jsme ještě započaly s výměnou oken na budově OÚ, v první fázi jsme vyměnily okna v obecních bytech, letos budeme pokračovat výměnou oken a dveří v celé budově. Náklady na výměnu v loňském roce činily celkem Kč, z toho jsme obdržely dotaci Kč. V roce 2008 jsme zrestaurovaly sochu sv. Jana Nepomuckého, celková oprava stála Kč, dotaci na restauraci jsme obdržely ve výši Kč. Tato akce byla Krajem Vysočina vyhodnocena jako jedna ze 30-ti nejvýznačnějších na záchranu kulturního dědictví a byla vybrána do soutěže o Zlatou jeřabinu. Do můžete hlasovat a dát svůj hlas v anketě Zlatá jeřabina Cena kraje Vysočina za nejlepší kulturní počin roku 2008, na * Téma * Kulturní památky * Zlatá jeřabina * Hlasovací formulář * Minulý rok jsme též zahájily přípravy na vypracování územního plánu, který je ze zákona povinna mít každá obec. První kolo jednání již proběhlo a jaké způsobilo pozdvižení všichni víte. Lokality, které jsme navrhovaly pro budoucí zástavbu, jsme pro nesouhlas vlastníků změnili a nahradili je pro rozvoj obce méně výhodnými. Další schvalovací řízení proběhne po zpracování nového návrhu. Celý projekt bude stát Kč, z dotačního titulu obdržíme Kč, rozdíl hradí obec ze svého rozpočtu. Jednou z možností, jak získat peníze do rozpočtu obce, mimo příspěvku od státu (jejich výše zabezpečí přežití, ale ne rozvoj), dotací a sponzorských darů, jsou vlastní zdroje. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet i tuto šanci a připravujeme podklady pro stavbu větrné elektrárny. Při anketě, která na toto téma probíhala v naší obci minulý rok, jste se k této problematice vyjádřili takto: Počet vydaných anketních lístků 202 Počet vrácených anketních lístků ,61% Neplatné 13 6,44% Nevrácené 10 4,95% Nemám námitek ,01% Nesouhlasím 68 37,99% V současné době máme všechna potřebná povolení od Úřadu pro civilní letectví, Ministerstva obrany Vojenské stavební a ubytovací správy, E.ONu Česká republika a.s. a chystáme vše, co je třeba pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a dále stavbu stožáru pro měření síly a intenzity větru v dané lokalitě. co nás čeká, co nás nemine a co bychom rádi? Požádali jsme o dotaci na vybavení obecního úřadu výpočetní technikou ve výši Kč. Po jejím obdržení a po obnově zařízení bude náš úřad provozovat službu CZECH POINT. To pro vás občany znamená, že již nebudete muset pro získání úředních listin, jako je výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z Obchodního, nebo Živnostenského rejstříku, výpis z rejstříků bodů řidiče, atd. navštěvovat vzdálené úřady ve Velkém Meziříčí,

3 nebo Žďáře nad Sázavou. Přihlásili jsme se do programu vzdělávání dotovaného z peněz EU. Pokud budou peníze přiděleny a najde se v naší obci dostatečný počet zájemců, bude na místním OÚ probíhat bezplatný 50-ti hodinový kurz na obsluhu PC. Lektor bude jezdit za vámi, na vyučovací hodinu vybaví frekventanty PC a vás to bude stát jen čas a chuť se naučit něco nového. V současné době probíhá stavební řízení na stavbu opěrné zdi u místní komunikace, u čp. 18. Do poloviny roku 2010 chceme zaústit výpusť kanalizace pod Berkovými do vodního toku, připravit projekt, který bude zahrnovat odbahnění rybníka Pod školou, opravu boční hráze, vyčištění odtokové struhy, opravu a zpevnění cesty od kravína na Kopaniny, vybudování dětského hřiště a úpravu zeleně v obci. V etapách pak začít vyměňovat okna a luxferové výplně v KD. Vyřešit vybírání a svoz bioodpadů, což bude od roku 2010 pro obec také povinné. A tím se dostávám i k méně příjemným věcem, s kterými se při své práci musíme potýkat a které se dějí i v naší obci. Příklad: Starosto, někdo Ti vezl do Rakovca bordel Kdo to byl? To Ti neřeknu.. dále vypouštění močůvky do kanalizace, ničení dopravních značek, nebo krádeže kovošrotu na lomě. Někdo se prozradí sám, třeba odevzdáním OP v Kovošrotě, na odhalení dalšího nám scházelo cca 5 min při kontrole průtoku močůvky kanalizací Někdo někoho kryje, protože si myslí TO SE MĚ NETÝKÁ Ale to je veliký omyl. Všechno se týká všech. Starosta. Tisková zpráva ČSVS Výroba elektřiny z větru v roce 2008 vzrostla o 95%. V uhelných elektrárnách by se při stejné výrobě elektřiny spálilo uhlí, dovezené nákladním vlakem o délce 78 kilometrů. Popílek by pokryl celé Václavské náměstí až do výše jednoho metru. Díky elektřině z větru se do ovzduší nedostalo tun oxidu uhličitého. Výkupní cena elektřiny z větru pro zařízení postavená v roce 2009 je 2,34 Kč/kWh, což potvrzuje fakt, že časy, kdy byla elektřina z větru několikanásobně dražší než cena z konvenkčních zdrojů, jsou nenávratně pryč. Celkový instalovaný výkon větrných elektráren v Česku je 150 MW, což je výkon, pro který ještě není potřeba vytvářet zálohy jinými zdroji elektřiny. Podpora elektřiny z větru se v prodejní ceně pro spotřebitele za 1 kwh promítá dnes necelým jedním haléřem. Činnost KRÁSNĚVES v roce 2008 Rok 2008 jsme zahájili okrskovou konferencí, která se konala u nás v Krásněvsi. Obdrželi jsme na ní aktuální informace ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Další naší akcí byl Maškarní průvod obcí, který se zdařil. Snažíme se, aby tato tradice v naší obci nezanikla. Za hojné účasti dětí a rodičů jsme uspořádali Dětský karneval, který se také vydařil. Za pěkného počasí a

4 za účasti mnoha členů a občanů, se uskutečnilo tradiční Stavění máje. V létě jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Radostíně n. Osl., kde jsme se umístili na 5. místě. Za 14 dní se konalo v Radostíně n. Osl. námětové cvičení s dálkovou dopravou vody. Na pozvání hasičů ze Znětínka jsme se zúčastnili jejich Setkání rodáků. Počasí se jim bohužel nevydařilo, neboť bylo zima a celý den pršelo. Jako každoročně jsme pořádali Pouťovou taneční zábavu a dále ještě další dvě zábavy. Výtěžek z těchto akcí byl použit na renovaci historické hasičské stříkačky Laurin & Klement. Po dlouhých jednáních byla sboru zakoupena automobilová cisterna Tatra 148 Cas 32, v hodnotě ,- Kč. Obec nám dala ,- Kč a dalších ,- Kč jsme si půjčili od členů, kterým bude tato částka postupně vrácena. Garáž pro tuto cisternu byla vystavěna svépomocí členů a na vlastní náklady, v prostorách bývalého kravína. Tento automobil je zahrnut do záchranného systému kraje Vysočina. K obsluze této cisternové automobilové stříkačky bylo vyškoleno několik členů, kteří musí být připraveni k okamžitému záchrannému výjezdu. V roce 2008 jsme oslavili 115. výročí založení SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČÚ v KRÁSNĚVSI. Výročí jsme oslavili valnou hromadou, která se konala v Kulturním domě. Přivítali jsme na ní ředitele Záchranného sboru okresu Žďár n. Sáz., plukovníka Josefa Rybu a zástupce sboru ze Zadního Zhořce. Na této oslavě jsme rádi přivítali všechny přítomné členy a jejich manželky. Byla zde zhodnocena činnost za rok 2008 a přijaty plány pro rok Ke dni čítá sbor 56 členů, z toho 2 ženy a 54 mužů. Chtěl bych poděkovat všem členům za jejich příkladnou práci pro. Zvláštní poděkování patří členům, kteří se podílejí na opravě historické automobilové stříkačky Laurin & Klement a členům, kteří se zasloužili o vybudování garáže pro automobilovou cisternu. Starosta Krásněves Weinhöfer Josef V listopadu roku 2006 začala oprava hasičského vozidla L&K. Po zjištění celkového špatného stavu stroje bylo rozhodnuto o kompletní renovaci vozidla.nejprve se provedla demontáž dřevěných částí vozu a poté plechových příslušenství.dále následovala oprava motoru a převodového ústrojí.práce pokračovaly obrušováním šasí a odstraněním starých nátěrů z čerpadla, dále trubkové konstrukce blatníků a kapotáže vozidla.veškeré mosazné a hliníkové příslušenství automobilu bylo speciálními technologiemi upraveno do leštěného stavu. Poté následovala práce na blatnících a kapotáži ve formě tmelení,vyrovnávání a broušení za účelem dokonale hladkého povrchu.po veškerých technologických úpravách bylo provedeno lakování předem připravených určitých součástí stroje.v současné době probíhá montáž veškerých dílů automobilu.touto formou bych chtěl poděkovat všem sponzorům a místním občanům, kteří přispěli formou masopustní sbírky ( v roce 2008 bylo

5 vybráno Kč, v roce Kč) na zdárné dokončení renovace a dále všem členům našeho sboru, kteří se aktivně podílejí svojí prací na zdárném průběhu renovace. Velitel sboru Josef Kadlec Historie kroniky obce Krásněves Obecní kronika ( pamětní kniha ) byla založena dle zákona republiky československé v roce 1921 za účelem zachovati místní dějiny pro poučení budoucích. Pan učitel Karel Lavický, první kronikář, začíná popisováním historie kolem roku Rozsáhle píše o osudech rodiny Fostrovy, která přišla do naší vesnice z Anglie a jejich 2 synové uměli dobře padělat bankovky. Následuje historie přádelny, parní pily a další události, jako stavba kaple, historie křížů, volby do obecního výboru, počasí a jiné významné události až do roku Dne zemřel náhle raněn mrtvicí pan učitel Karel Lavický a v zápise do kroniky pokračuje paní učitelka Anna Kadlecová, která shrnula vzpomínky občanů na léta Paní učitelka v každém roce zaznamenala počasí, dění v obci, ceny obilí a dobytka, narození a úmrtí občanů. V roce 1958 pokračuje v psaní kroniky řídící učitel Miloslav Krejska. Nejdříve za pomocí starších pamětníků shrnuje události za léta a pak pokračuje v záznamech do kroniky až do konce roku Velkou část svého zápisu věnuje kolektivizaci vesnice. 1.září 1975 nastupuje na místo ředitelky zdejší jednotřídní školy paní Marie Pokorná, která pochází z Maršovic. Události zapisovala do roku Pro budoucí generace zaznamenala činnost MNV, kamenolomu, JZD, SSM a organizace KSĆ. Kdo provedl zápis do kroniky za rok 1978, 1979 nelze určit. V období let vedla stručné a výstižné zápisy ke kronice paní Marie Pavlišová z Krásněvsi čp. 7. Nyní zpracovávám události za rok Chybějící zápisy za roky budou postupně z dostupných materiálů do kroniky doplněny. Úplně nám chybějí v naší kronice události z 1. světové války. Nevíme, kolik mužů muselo odejít na frontu a bojovat za císaře pána a jeho rodinu. Známe jména padlých z pomníku nad kapličkou, ale už nevíme, jestli byli svobodní nebo měli rodinu, a na které frontě padli. Kronika se postupně přepisuje na Internet a občané si ji mohou přečíst na internetových stránkách Obecního úřadu. Kvapilová Marie - kronikářka Socha svatého Jana Nepomuckého kronikář učitel Karel Lavický v kronice uvádí: Nikdo nepamatuje z obce původ sochy sv. Jana. Každoročně v květnu v týdnu svatojánském konají se tu pobožnosti četně navštěvované. V roce 2008 provedl akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík opravu a rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého. Socha je vytesána z hrubozrnného šedozeleného pískovce, spodní část figury byla před rekonstrukcí popraskaná, neodborně opravená, slepená a doplněná z betonu.

6 Sokl sochy je žulový, proporčně neodpovídá soše a je zřejmě použit z jiné skulptury nebo kříže.výška sochy je cca 67 cm a podstavec 160 cm. Světec je oděn v kanovnické roucho s biretem na hlavě. Pravá ruka pokrčená na hrudi, v levici kříž s palmovou ratolestí. Vzhledem ke stavu památky byl restaurátorský zákrok realizován jako komplexní proces, zahrnující demontáž sochy, revizi a doplnění poškozených partií, výměna čepu a opětné osazení a spojení obou částí. Cílem restaurování byla rovněž kvalitní a dlouhodobá ochrana povrchu kamene, proti povětrnostním vlivům. Památka je restaurována ve výrazu přírodního kamene, s přiznanou patinou stáří. Kvapilová Marie Obecní úřad informuje K má obec 263 obyvatel. Průměrný věk je 39 let. Nejstarší občanka má 88 let. Narodily se 3 děti ( 1 děvče, 2 chlapci ). V obci byly v loňském roce 3 svatby. Přistěhovalo se 6 občanů, odstěhovalo se 5 osob. V roce 2008 zemřeli 3 občané ( 3 muži ). Náklady obce na MŠ a ZŠ v roce 2008 Základní škola Radostín n/o, Bory, Žďár n/s Mateřská škola Radostín n/o Příspěvky na obědy Kč Kč Kč Celkem Kč Náklady obce na svoz a likvidaci odpadů v roce 2008 Komunální odpad Kč Vývoz kontejnerů Kč Uložení odpadu Kč Svoz nebezpečného odpadu Celkové náklady Vybráno od občanů Kč Kč Kč Při Tříkrálové sbírce, která se konala v naší obci bylo vybráno Kč. Výnos je určen na podporu konkrétních služeb pro jednotlivce a rodiny v nouzi u nás i v zahraničí. UPOZORNĚNÍ: Žádáme občany, aby v případě plných kontejnerů nepohazovali donesený odpad v okolí a vyčkali na vyprázdnění kontejnerů. Sklo z automobilů patří do nebezpečného odpadu! Ne na zem vedle kontejnerů na sklo! OZNÁMENÍ: Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat od 16,15 do 16,30 hodin na hrázi rybníka. Žádáme občany, aby neshromažďovali odpad před dobou příjezdu

7 svozových vozů. Přerušení dodávky el. energie. Dne bude od 7,30 do 16,00 hod. přerušena dodávka el.energie v obci Krásněves a objektu p. Janouška čp. 41. Plánované kulturní akce stavění máje 9.5. taneční zábava Start Disco Hamerský Bábovky červen Dětský den pouťová zábava Start taneční zábava Accord taneční zábava Start taneční zábava Accord Babský bál Pohoda Bábovky Weinhöferová Anna Sbor pro občanské záležitosti. Při Obecním úřadu sleduje významná životní jubilea a další společenské události v obci. V loňském roce blahopřál SPOZ 17 jubilantům k narozeninám, jednou se uskutečnilo vítání občánků. Obec přispěla částkou 6 850,- Kč na věcné dary. V měsíci březnu oslavili významné životní jubileum pan Doležal Ladislav a Mahel Miroslav blahopřejeme. Kvapilová Marie...víte, že?... Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Pokutu do výše Kč uloží inspekce nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, Toto je místo pro Vaše nápady, podněty,připomínky a reklamu.

8 H o s p ů d k a Krásněves Je tomu bez mála dva roky,co jsme se pokusili zahájit provoz naší vaší rodinné hospůdky v Krásněvsi. Myslíme si, že takové zařízení v obci dlouhá léta chybělo a tak jsme si řekli, že to zkusíme a trošku tím více naši obec zviditelníme nejen blízkému okolí, ale i mnohem dále v naší vlasti. Jestli se nám dílo daří, nebo ne, to musíte posoudit vy, naši hosté. My se snažíme, aby jste se u nás cítili příjemně a chodili k nám rádi. Proto jsme také zvolili přísně nekuřácké prostředí, které svědčí nejen našim nejmenším hostům tedy dětem. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat a proto připravujeme pro letošní sezónu řadu akcí, u kterých byste se mohli odreagovat a zapomenout alespoň na chvíli na všední starosti. Připravované akce v nejbližší době : Na Zelený čtvrtek,tj se opět pokusíme probudit ZELENÉ MYSTÉRIUM budeme podávat limitovanou sérii zeleného 13-ti st. piva, které vám v loňském roce tolik chutnalo a bylo ho nedostatek. V letošním roce tohoto moku máme i přes avizovaný nedostatek pivovarem, zajištěno přece jen trochu více, a tak vás všechny zveme k přátelskému posezení u příležitosti Velikonočního vítání jara. V sobotu bychom s vámi rádi oslavili naše druhé výročí, budeme točit Starobrno 0,6l za cenu 0,5l a každý z hostů dostane malý dárek. U příležitosti zahájení letních prázdnin již tradičně připravujeme šermířské vystoupení a po setmění ohňovou show. Tato akce se za příznivého počasí bude konat v sobotu dne , bude se podávat uzená vepřová kýta na roštu a další pochutiny. Vstupné bude jako vždy dobrovolné. Tolik jen v krátkosti o našich připravovaných akcích v nejbližší době. Připravujeme však ještě další, o kterých budete informováni prostřednictvím obecní vývěsky. Děkujeme vám všem za podporu a těšíme se na vaši návštěvu. Marie a Mirek Indrovi

9 Z kulturní historie obce... Zemědělství v akci. Jeden pán vám sekl jetel, myslivost bral na svou zřetel, flintu nataženou majíc, kdyby tak vyběhl zajíc. Náhle slyším sténání, škráblo ho to po škrani. Celý vám byl v krvi zalit mohlo ho to sviňu zabit. Žili jsme tu v Boží bázni, než přišli dva tiší blázni. Každý vyžraný jak buben, čert nám tu byl kluky dlužen. jestli dědek nepřestane, krásně se mu jednou stane, že se bude po hlavě, máchat pěkně ve stavě. Až rozkvetou akáty, zase vyjdou plakáty.

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

SLOVO STAROSTKY: Vážení spoluobčané, kalendářní rok 2015 pomalu končí, máme před sebou jedny z nejkrásnějších svátků v roce a v našich domácnostech vrcholí vánoční přípravy. Vám se dostává do rukou poslední

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2015

V Ř E S K O V Á K leden 2015 V Ř E S K O V Á K leden 2015 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jsme vstoupili do dalšího roku, ve kterém si připomeneme 25.výročí samostatné obce Vřeskovice. Myslím, že není pochyb o tom, že tento krok

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007

1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 1 Řepnický zpravodaj č. 20 prosinec 2007 vydává Obec Řepníky tel. a fax : 469 671 501 úřední hodiny: pondělí a středa 17.00 19.00 Vážení spoluobčané, Blíží se konec roku 2007 a jako každý rok se Vám pokusím

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 6/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

D.Poslední dobrou zprávou byla informace z Krajského úřadu v Brně, který nám přislíbil 133 tis. Kč na vybudování a opravy obecních komunikací.

D.Poslední dobrou zprávou byla informace z Krajského úřadu v Brně, který nám přislíbil 133 tis. Kč na vybudování a opravy obecních komunikací. Vážení a milí občané, nemůžeme si stěžovat, že by letošní jaro bylo fádní, bez zajímavých nebo dokonce mimořádných událostí. Pokusíme se vám všechny nové věci přiblížit a informovat vás o nich v tomto

Více

Úhlejovský zpravodaj

Úhlejovský zpravodaj Úhlejovský zpravodaj pro obce Úhlejov, Chroustov a osady Brodek a Růžovka číslo: 2 ročník: I červen 2007 Zpráva z veřejného jednání zastupitelstva Obce Úhlejov Dne 27. 4. 2007 v úřadovně Obecního úřadu

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 4/2012 P Ř Í J M Y 9 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství z toho:

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM

OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM OHLÉDNUTÍ ZA PRÁVĚ KONČÍCÍM VOLEBNÍM OBDOBÍM ROK 2002 20. a 21. října 2006 proběhnou v naší obci volby do zastupitelstva obce. Jaké bylo volební období 2002 2006? Co jsme v tomto období čtyř let udělali

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2012 dle rozpočtových opatření č. 5/2012 P Ř Í J M Y 925 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 2142 pohostinství

Více

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz

Náměty a připomínky zasílejte na : obec@hrusova.cz, petarda.zp@seznam.cz KVĚTEN 2013 Rok 2013 KONTEJNERY, TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Po obci bylo změněno rozmístění kontejnerů na tříděný odpad. Vznikla nová sběrná místa: za Starou hospodou (plast) a u močidla (plast, sklo). Stará, již

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Zpravodaj obce Hvozdec 1/2011

Zpravodaj obce Hvozdec 1/2011 Zpravodaj obce Hvozdec 1/2011 Vážení spoluobčané, předkládáme Vám první obecní zpravodaj v tomto roce, který si klade za cíl Vás informovat o aktuálním dění ve Hvozdci. Internetové stránky obce Webové

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2004 Číslo: 23. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2004 Číslo: 23 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce Od posledního vydání zpravodaje se žádné nekonalo. Další zasedání se uskuteční v úterý 21. září

Více

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012

6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 K T O V Á Č E K 4/2012 6. vydání Informační leták Obecního úřadu ve Ktové listopad 2012 První adventní neděle se kvapem blíží a s ní i naše, v pořadí již druhé, rozsvícení Vánočního stromečku. Nenechte

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2008

V Ř E S K O V Á K červen 2008 V Ř E S K O V Á K červen 2008 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,v minulém čísle Vřeskováka jsme chtěli upozornit na nevhodné parkování vozidel v naší obci. Musím konstatovat, že situace se vůbec nezměnila

Více

O čem se dočtete: Změny v naší obci za volební období 2006-2010 * Závěrečné slovo starosty Změny v naší obci za volební období 2006-2010 Vážení spoluobčané, blíží se konec čtyřletého volebního období a

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce

Letecký snímek části obce Cotkytle Starosta obce 1. Zpravodaj Cotkytle en, listopad, prosinec, 4/2003 říj Z obsahu zpravodaje:? Události v obci?? Co nového v obci?? Co připravujeme?? Kultura v obci? Socha sv. Jana Nepomuckého Podzimní práce na polích

Více

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011

Váš dopis značka / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka Karlovy Vary neuvedena / 07.02.2011 526/ObŽÚ/11-2 MALÝ / 700 14.02.2011 Pan Zeqirja Sahatciu jednatel společnosti Z-PRINC GOLD, s.r.o. Stará Louka 326/64 360 01 Karlovy Vary ----------------------------------------------- IČ 263 55 906 Váš dopis značka / ze dne Naše značka

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Z á p i s č. 1 / 2009

Z á p i s č. 1 / 2009 Z á p i s č. 1 / 2009 Z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. ledna 2009 od 18.30 hodin Přítomno: členů zastupitelstva 5 p. Špeta příchod ve 20.00h občanů 5 zapisovatel: Lenka

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě

Z á p i s. z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Z á p i s z 12. řádného zasedání Zastupitelstva obce ve Fryšavě pod Žákovou horou, konaného dne 6. listopadu 2012 v 18 00 hodin v kulturním domě Přítomní členové ZO: Ing. Josef Fiala, MVDr. Jiří Humlíček,

Více

Zachráníme kostel? Rok 2003

Zachráníme kostel? Rok 2003 Zachráníme kostel? Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu je úzce spjat s hradem Seeberg a je významnou památkou celostátního významu, zapsanou v seznamu historických kulturních památek prvořadého významu a naše

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin

Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Obec Doubek Zastupitelstvo obce Doubek Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Doubek, konaného dne 11.12.2013, od 18:00 hodin Přítomni: Pospíšil, Čížková, Čadil, Glaser, Lacina, Winzberger Určení

Více

Zpravodaj obce Kaliště

Zpravodaj obce Kaliště Ročník 2., vydání 1. Březen 2015 Zpravodaj obce Kaliště Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Ohlédnutí za zimou 3. Masopust 2015 a hasičský ples 4. Informace obecního úřadu 5. Tříkrálová sbírka 2015 6. GoSMS buďte

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany

ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany ZPRAVODAJ Obecního úřadu Chrášťany SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, vstoupili jsme do roku 2011, je před námi nové volební období, v němž obec povede nově zvolené zastupitelstvo. Velká část našich plánů

Více

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky

Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky Zápis 14 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v klubu TJ Sokol Horka u Staré Paky datum konání: 4.10.2013 začátek: 19.00 hod. ukončení: 20.00 hod. přítomno: 7 členů

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Ročník XVI. 3/2010 březen ******************************************************************************************

Ročník XVI. 3/2010 březen ****************************************************************************************** O m i c k ý zpravodaj Ročník XVI. 3/2010 březen ****************************************************************************************** Zas barvíme vajíčka, co nám snesla slepička. Modré, žluté, červené

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013

Z Á P I S. ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 5. června 2013 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno : 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom konaného úterý, dne 29.9.2009 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom konaného úterý, dne 29.9.2009 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Polom konaného úterý, dne 29.9.2009 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Na jednání přítomno: 5

Více

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program

Obecní úřad Křeč 95 394 95 Křeč. Přítomní. Program Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Křeč konaného dne 27. února 2014 Přítomní Čamra Josef Dvořáček Milan Petrů Václav Příplata Petr Radosta Jan Somerauer Milan Sváček Josef Truhlář František Program

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012

KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012 KALENDÁŘ OBCE PANENSKÉ BŘEŽANY ROK 2012 Sepsala kronikářka ZUZANA ZAJÍCOVÁ Kroniku schválil starosta LIBOR HOLÍK Leden 1.1. oblačno, přeháňky, 9 C, 2.1. oblačno, přeháňky, 10 C, 3.1. polojasno, 12 C, 4.1.

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané,

LUDĚK MÍČEK starosta obce. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, začal advent, doba jarmarků, rozsvěcení vánočních stromů, koncertů a krásné vánoční nálady. Nenechejte si toto období nikým pokazit, ba naopak, prožijte ho v klidu, pohodě, odpočinku

Více

7. září 2014 14 hodin 6. září 2014 20 hodin MODEX

7. září 2014 14 hodin 6. září 2014 20 hodin MODEX Letošní rozmarné léto pomalu končí. Dny se zkracují, stíny začínají být stále delší a slunce ráno musí bojovat s mlhou, aby nás ještě trochu zahřálo. Léto se s námi pomalu, ale jistě loučí a vystřídá je

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod.

Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Zápis ze zasedání ZO Babice dne 2.4.2012 na Obecním úřadě v Babicích zápis č. 7 - začátek v 19:30 hod. Přítomni: Kačírková Iva, Sladký Daniel, Chadraba Jan, Haluza Karel, Gahura Jan, Jež Miroslav, Kloubová

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Listy Hamru na Jezeře, Břevniště a Útěchovic

Listy Hamru na Jezeře, Břevniště a Útěchovic Listy Hamru na Jezeře, Břevniště a Útěchovic Listopad 2011 Vážení spoluobčané, začíná podzim a já bych vás rád seznámil s děním v obci v uplynulých měsících a také s tím, co nás čeká v blízké budoucnosti.

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Zeon PDF Driver Trial

Zeon PDF Driver Trial Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2006 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Slovo starosty 1.2. Sdělení OÚ 1.3. Poplatek za odvoz popelnic 1.4. Poplatek ze psů

Více

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010

Výsledky voleb do parlamentu ČR ze dne 29.5.2010 Vážení spoluobčané! Letošní jarní měsíce přinesly klimatické podmínky, v opačném pořadí než jsme obvykle zvyklí. Poměrně rychlý nástup jara a vysokých teplot vystřídal abnormálně deštivý a chladný květen.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011

PAVLÍKOVSKÁ RADNICE. Informace z jednání rady a zastupitelstva Městyse Pavlíkov. Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011 PAVLÍKOVSKÁ RADNICE Informační list Městyse Pavlíkov 3/2011 Vernisáž výstavy fotografií p. Hany Matějkové, kterou zahájil ředitel Rabasovy galerie, akad. malíř Václav Zoubek Výstavu můžete zhlédnout ve

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 1. června 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Úřední hodiny pro veřejnost: Obecní úřad: Číslo 11/2015 Obecní úřad Libějovice Listopad 2015

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Svatoňovický zpravodaj 2006

Svatoňovický zpravodaj 2006 Svatoňovický zpravodaj 2006 Vydává obecní úřad Velké Svatoňovice Ohlédnutí za rokem 2005 Sešel se opět rok s rokem a my Vám předkládáme pohled do života naší obce a další zajímavosti o kterých si myslíme,

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin

Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 11 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 24. 09. 2015 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Mgr. Dobeš Jan, Mgr. Krafková Eva, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk,

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29

ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 ZÁPIS A USNESENÍ č. 29 z 28. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 28. 02. 2013 od 18,00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu Nepolisy Přítomno: 8 členů dle presenční listiny 1 člen omluven

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2004

V Ř E S K O V Á K březen 2004 V Ř E S K O V Á K březen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,dostává se vám do ruky březnové číslo Vřeskováka a to číslo rozšířené o jeden volný list. Na tomto listu budete mít možnost ovlivnit další

Více

Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009

Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Chlum za rok 2009 1. Finanční hospodaření obce v roce 2009 Obec Chlum hospodařila na počátku roku na základě rozpočtového provizoria schváleného dne 28.12.2008. Zastupitelstvo

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více