K r á s n ě v e s k ý Z p r a v o d a j

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K r á s n ě v e s k ý Z p r a v o d a j"

Transkript

1 K r á s n ě v e s k ý Z p r a v o d a j ročník I. číslo vydání 1. vydáno dne z obsahu úvodní slovo * ČSVS informuje * Krásněves * obecní kronika * informace obecního úřadu * sbor pro občanské záležitosti * víte že...* Hospůdka Krásněves * veršovaná historie * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám jménem svým i jménem zastupitelů popřál, sice opožděně, všechno nejlepší a hodně zdraví do roku Zároveň bych vám chtěl představit první číslo obecního zpravodaje, kterým bychom vás rádi informovali o dění v obci, o tom, co v současné době řešíme, s jakými problémy se potýkáme, co připravujeme. Rád bych v tomto informačním zpravodaji, který byste dle našich představ měli održet třikrát až čtyřikrát ročně zavedl pravidelné rubriky, které by monitorovaly nejen život obce po stránce pracovní, ale i život společenský, kulturní a byl bych rád, kdyby tento prostor využil i Sbor dobrovolných hasičů, živnostníci a podnikatelé pro svoji prezentaci, a v neposlední řadě i vy, naši spoluobčané, k vyjádření svých názorů a podnětů pro naši další práci. Dříve než vás budeme informovat o tom, co řešíme a čím žijeme v současné době, dovolte mi několik vět o tom co jsme řešili, co se nám podařilo nebo nepodařilo v uplynulém roce a půl. Jeden z prvních problémů, který jsme řešili, byla cena pitné vody. Po zdlouhavých jednáních s majitelem zdroje o snížení provozních nákladů a po dohodě s obcí Kněževes, (obě obce vodní zdroj odkoupily z,,id 1/2 po dohodě s majitelem předkupního práva společností ZERAS Radostín nad Oslavou, za cenu Kč se splatností na 3 roky) se podařilo snížit cenu pitné vody z dosavadních cca 54 Kč/m3 na stávajících 25 Kč/m3. Další větší investicí byla kolaudace KD a s tím spojená rekonstrukce sociálního zařízení, výměna dlažby, vybudování a vybavení kuchyně v KD. Celkové náklady na rekonstrukci činily Kč, Kč činila dotace z Grantu Obnovy venkova, Kč na zařízení kuchyně jsme získaly jako sponzorský dar od pana Němečka Jaromíra. Po výčtu akcí, které se v místním KD za poslední rok uskutečnily, soudím, že to byl krok správným směrem.

2 Minulý rok jsme ještě započaly s výměnou oken na budově OÚ, v první fázi jsme vyměnily okna v obecních bytech, letos budeme pokračovat výměnou oken a dveří v celé budově. Náklady na výměnu v loňském roce činily celkem Kč, z toho jsme obdržely dotaci Kč. V roce 2008 jsme zrestaurovaly sochu sv. Jana Nepomuckého, celková oprava stála Kč, dotaci na restauraci jsme obdržely ve výši Kč. Tato akce byla Krajem Vysočina vyhodnocena jako jedna ze 30-ti nejvýznačnějších na záchranu kulturního dědictví a byla vybrána do soutěže o Zlatou jeřabinu. Do můžete hlasovat a dát svůj hlas v anketě Zlatá jeřabina Cena kraje Vysočina za nejlepší kulturní počin roku 2008, na * Téma * Kulturní památky * Zlatá jeřabina * Hlasovací formulář * Minulý rok jsme též zahájily přípravy na vypracování územního plánu, který je ze zákona povinna mít každá obec. První kolo jednání již proběhlo a jaké způsobilo pozdvižení všichni víte. Lokality, které jsme navrhovaly pro budoucí zástavbu, jsme pro nesouhlas vlastníků změnili a nahradili je pro rozvoj obce méně výhodnými. Další schvalovací řízení proběhne po zpracování nového návrhu. Celý projekt bude stát Kč, z dotačního titulu obdržíme Kč, rozdíl hradí obec ze svého rozpočtu. Jednou z možností, jak získat peníze do rozpočtu obce, mimo příspěvku od státu (jejich výše zabezpečí přežití, ale ne rozvoj), dotací a sponzorských darů, jsou vlastní zdroje. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet i tuto šanci a připravujeme podklady pro stavbu větrné elektrárny. Při anketě, která na toto téma probíhala v naší obci minulý rok, jste se k této problematice vyjádřili takto: Počet vydaných anketních lístků 202 Počet vrácených anketních lístků ,61% Neplatné 13 6,44% Nevrácené 10 4,95% Nemám námitek ,01% Nesouhlasím 68 37,99% V současné době máme všechna potřebná povolení od Úřadu pro civilní letectví, Ministerstva obrany Vojenské stavební a ubytovací správy, E.ONu Česká republika a.s. a chystáme vše, co je třeba pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a dále stavbu stožáru pro měření síly a intenzity větru v dané lokalitě. co nás čeká, co nás nemine a co bychom rádi? Požádali jsme o dotaci na vybavení obecního úřadu výpočetní technikou ve výši Kč. Po jejím obdržení a po obnově zařízení bude náš úřad provozovat službu CZECH POINT. To pro vás občany znamená, že již nebudete muset pro získání úředních listin, jako je výpis z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis z Obchodního, nebo Živnostenského rejstříku, výpis z rejstříků bodů řidiče, atd. navštěvovat vzdálené úřady ve Velkém Meziříčí,

3 nebo Žďáře nad Sázavou. Přihlásili jsme se do programu vzdělávání dotovaného z peněz EU. Pokud budou peníze přiděleny a najde se v naší obci dostatečný počet zájemců, bude na místním OÚ probíhat bezplatný 50-ti hodinový kurz na obsluhu PC. Lektor bude jezdit za vámi, na vyučovací hodinu vybaví frekventanty PC a vás to bude stát jen čas a chuť se naučit něco nového. V současné době probíhá stavební řízení na stavbu opěrné zdi u místní komunikace, u čp. 18. Do poloviny roku 2010 chceme zaústit výpusť kanalizace pod Berkovými do vodního toku, připravit projekt, který bude zahrnovat odbahnění rybníka Pod školou, opravu boční hráze, vyčištění odtokové struhy, opravu a zpevnění cesty od kravína na Kopaniny, vybudování dětského hřiště a úpravu zeleně v obci. V etapách pak začít vyměňovat okna a luxferové výplně v KD. Vyřešit vybírání a svoz bioodpadů, což bude od roku 2010 pro obec také povinné. A tím se dostávám i k méně příjemným věcem, s kterými se při své práci musíme potýkat a které se dějí i v naší obci. Příklad: Starosto, někdo Ti vezl do Rakovca bordel Kdo to byl? To Ti neřeknu.. dále vypouštění močůvky do kanalizace, ničení dopravních značek, nebo krádeže kovošrotu na lomě. Někdo se prozradí sám, třeba odevzdáním OP v Kovošrotě, na odhalení dalšího nám scházelo cca 5 min při kontrole průtoku močůvky kanalizací Někdo někoho kryje, protože si myslí TO SE MĚ NETÝKÁ Ale to je veliký omyl. Všechno se týká všech. Starosta. Tisková zpráva ČSVS Výroba elektřiny z větru v roce 2008 vzrostla o 95%. V uhelných elektrárnách by se při stejné výrobě elektřiny spálilo uhlí, dovezené nákladním vlakem o délce 78 kilometrů. Popílek by pokryl celé Václavské náměstí až do výše jednoho metru. Díky elektřině z větru se do ovzduší nedostalo tun oxidu uhličitého. Výkupní cena elektřiny z větru pro zařízení postavená v roce 2009 je 2,34 Kč/kWh, což potvrzuje fakt, že časy, kdy byla elektřina z větru několikanásobně dražší než cena z konvenkčních zdrojů, jsou nenávratně pryč. Celkový instalovaný výkon větrných elektráren v Česku je 150 MW, což je výkon, pro který ještě není potřeba vytvářet zálohy jinými zdroji elektřiny. Podpora elektřiny z větru se v prodejní ceně pro spotřebitele za 1 kwh promítá dnes necelým jedním haléřem. Činnost KRÁSNĚVES v roce 2008 Rok 2008 jsme zahájili okrskovou konferencí, která se konala u nás v Krásněvsi. Obdrželi jsme na ní aktuální informace ze Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Další naší akcí byl Maškarní průvod obcí, který se zdařil. Snažíme se, aby tato tradice v naší obci nezanikla. Za hojné účasti dětí a rodičů jsme uspořádali Dětský karneval, který se také vydařil. Za pěkného počasí a

4 za účasti mnoha členů a občanů, se uskutečnilo tradiční Stavění máje. V létě jsme se zúčastnili okrskové soutěže v Radostíně n. Osl., kde jsme se umístili na 5. místě. Za 14 dní se konalo v Radostíně n. Osl. námětové cvičení s dálkovou dopravou vody. Na pozvání hasičů ze Znětínka jsme se zúčastnili jejich Setkání rodáků. Počasí se jim bohužel nevydařilo, neboť bylo zima a celý den pršelo. Jako každoročně jsme pořádali Pouťovou taneční zábavu a dále ještě další dvě zábavy. Výtěžek z těchto akcí byl použit na renovaci historické hasičské stříkačky Laurin & Klement. Po dlouhých jednáních byla sboru zakoupena automobilová cisterna Tatra 148 Cas 32, v hodnotě ,- Kč. Obec nám dala ,- Kč a dalších ,- Kč jsme si půjčili od členů, kterým bude tato částka postupně vrácena. Garáž pro tuto cisternu byla vystavěna svépomocí členů a na vlastní náklady, v prostorách bývalého kravína. Tento automobil je zahrnut do záchranného systému kraje Vysočina. K obsluze této cisternové automobilové stříkačky bylo vyškoleno několik členů, kteří musí být připraveni k okamžitému záchrannému výjezdu. V roce 2008 jsme oslavili 115. výročí založení SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČÚ v KRÁSNĚVSI. Výročí jsme oslavili valnou hromadou, která se konala v Kulturním domě. Přivítali jsme na ní ředitele Záchranného sboru okresu Žďár n. Sáz., plukovníka Josefa Rybu a zástupce sboru ze Zadního Zhořce. Na této oslavě jsme rádi přivítali všechny přítomné členy a jejich manželky. Byla zde zhodnocena činnost za rok 2008 a přijaty plány pro rok Ke dni čítá sbor 56 členů, z toho 2 ženy a 54 mužů. Chtěl bych poděkovat všem členům za jejich příkladnou práci pro. Zvláštní poděkování patří členům, kteří se podílejí na opravě historické automobilové stříkačky Laurin & Klement a členům, kteří se zasloužili o vybudování garáže pro automobilovou cisternu. Starosta Krásněves Weinhöfer Josef V listopadu roku 2006 začala oprava hasičského vozidla L&K. Po zjištění celkového špatného stavu stroje bylo rozhodnuto o kompletní renovaci vozidla.nejprve se provedla demontáž dřevěných částí vozu a poté plechových příslušenství.dále následovala oprava motoru a převodového ústrojí.práce pokračovaly obrušováním šasí a odstraněním starých nátěrů z čerpadla, dále trubkové konstrukce blatníků a kapotáže vozidla.veškeré mosazné a hliníkové příslušenství automobilu bylo speciálními technologiemi upraveno do leštěného stavu. Poté následovala práce na blatnících a kapotáži ve formě tmelení,vyrovnávání a broušení za účelem dokonale hladkého povrchu.po veškerých technologických úpravách bylo provedeno lakování předem připravených určitých součástí stroje.v současné době probíhá montáž veškerých dílů automobilu.touto formou bych chtěl poděkovat všem sponzorům a místním občanům, kteří přispěli formou masopustní sbírky ( v roce 2008 bylo

5 vybráno Kč, v roce Kč) na zdárné dokončení renovace a dále všem členům našeho sboru, kteří se aktivně podílejí svojí prací na zdárném průběhu renovace. Velitel sboru Josef Kadlec Historie kroniky obce Krásněves Obecní kronika ( pamětní kniha ) byla založena dle zákona republiky československé v roce 1921 za účelem zachovati místní dějiny pro poučení budoucích. Pan učitel Karel Lavický, první kronikář, začíná popisováním historie kolem roku Rozsáhle píše o osudech rodiny Fostrovy, která přišla do naší vesnice z Anglie a jejich 2 synové uměli dobře padělat bankovky. Následuje historie přádelny, parní pily a další události, jako stavba kaple, historie křížů, volby do obecního výboru, počasí a jiné významné události až do roku Dne zemřel náhle raněn mrtvicí pan učitel Karel Lavický a v zápise do kroniky pokračuje paní učitelka Anna Kadlecová, která shrnula vzpomínky občanů na léta Paní učitelka v každém roce zaznamenala počasí, dění v obci, ceny obilí a dobytka, narození a úmrtí občanů. V roce 1958 pokračuje v psaní kroniky řídící učitel Miloslav Krejska. Nejdříve za pomocí starších pamětníků shrnuje události za léta a pak pokračuje v záznamech do kroniky až do konce roku Velkou část svého zápisu věnuje kolektivizaci vesnice. 1.září 1975 nastupuje na místo ředitelky zdejší jednotřídní školy paní Marie Pokorná, která pochází z Maršovic. Události zapisovala do roku Pro budoucí generace zaznamenala činnost MNV, kamenolomu, JZD, SSM a organizace KSĆ. Kdo provedl zápis do kroniky za rok 1978, 1979 nelze určit. V období let vedla stručné a výstižné zápisy ke kronice paní Marie Pavlišová z Krásněvsi čp. 7. Nyní zpracovávám události za rok Chybějící zápisy za roky budou postupně z dostupných materiálů do kroniky doplněny. Úplně nám chybějí v naší kronice události z 1. světové války. Nevíme, kolik mužů muselo odejít na frontu a bojovat za císaře pána a jeho rodinu. Známe jména padlých z pomníku nad kapličkou, ale už nevíme, jestli byli svobodní nebo měli rodinu, a na které frontě padli. Kronika se postupně přepisuje na Internet a občané si ji mohou přečíst na internetových stránkách Obecního úřadu. Kvapilová Marie - kronikářka Socha svatého Jana Nepomuckého kronikář učitel Karel Lavický v kronice uvádí: Nikdo nepamatuje z obce původ sochy sv. Jana. Každoročně v květnu v týdnu svatojánském konají se tu pobožnosti četně navštěvované. V roce 2008 provedl akademický sochař a restaurátor Martin Kovařík opravu a rekonstrukci sochy sv. Jana Nepomuckého. Socha je vytesána z hrubozrnného šedozeleného pískovce, spodní část figury byla před rekonstrukcí popraskaná, neodborně opravená, slepená a doplněná z betonu.

6 Sokl sochy je žulový, proporčně neodpovídá soše a je zřejmě použit z jiné skulptury nebo kříže.výška sochy je cca 67 cm a podstavec 160 cm. Světec je oděn v kanovnické roucho s biretem na hlavě. Pravá ruka pokrčená na hrudi, v levici kříž s palmovou ratolestí. Vzhledem ke stavu památky byl restaurátorský zákrok realizován jako komplexní proces, zahrnující demontáž sochy, revizi a doplnění poškozených partií, výměna čepu a opětné osazení a spojení obou částí. Cílem restaurování byla rovněž kvalitní a dlouhodobá ochrana povrchu kamene, proti povětrnostním vlivům. Památka je restaurována ve výrazu přírodního kamene, s přiznanou patinou stáří. Kvapilová Marie Obecní úřad informuje K má obec 263 obyvatel. Průměrný věk je 39 let. Nejstarší občanka má 88 let. Narodily se 3 děti ( 1 děvče, 2 chlapci ). V obci byly v loňském roce 3 svatby. Přistěhovalo se 6 občanů, odstěhovalo se 5 osob. V roce 2008 zemřeli 3 občané ( 3 muži ). Náklady obce na MŠ a ZŠ v roce 2008 Základní škola Radostín n/o, Bory, Žďár n/s Mateřská škola Radostín n/o Příspěvky na obědy Kč Kč Kč Celkem Kč Náklady obce na svoz a likvidaci odpadů v roce 2008 Komunální odpad Kč Vývoz kontejnerů Kč Uložení odpadu Kč Svoz nebezpečného odpadu Celkové náklady Vybráno od občanů Kč Kč Kč Při Tříkrálové sbírce, která se konala v naší obci bylo vybráno Kč. Výnos je určen na podporu konkrétních služeb pro jednotlivce a rodiny v nouzi u nás i v zahraničí. UPOZORNĚNÍ: Žádáme občany, aby v případě plných kontejnerů nepohazovali donesený odpad v okolí a vyčkali na vyprázdnění kontejnerů. Sklo z automobilů patří do nebezpečného odpadu! Ne na zem vedle kontejnerů na sklo! OZNÁMENÍ: Sběr nebezpečného odpadu bude probíhat od 16,15 do 16,30 hodin na hrázi rybníka. Žádáme občany, aby neshromažďovali odpad před dobou příjezdu

7 svozových vozů. Přerušení dodávky el. energie. Dne bude od 7,30 do 16,00 hod. přerušena dodávka el.energie v obci Krásněves a objektu p. Janouška čp. 41. Plánované kulturní akce stavění máje 9.5. taneční zábava Start Disco Hamerský Bábovky červen Dětský den pouťová zábava Start taneční zábava Accord taneční zábava Start taneční zábava Accord Babský bál Pohoda Bábovky Weinhöferová Anna Sbor pro občanské záležitosti. Při Obecním úřadu sleduje významná životní jubilea a další společenské události v obci. V loňském roce blahopřál SPOZ 17 jubilantům k narozeninám, jednou se uskutečnilo vítání občánků. Obec přispěla částkou 6 850,- Kč na věcné dary. V měsíci březnu oslavili významné životní jubileum pan Doležal Ladislav a Mahel Miroslav blahopřejeme. Kvapilová Marie...víte, že?... Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí. Pokutu do výše Kč uloží inspekce nebo příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností fyzické osobě oprávněné k podnikání nebo právnické osobě, která nezabezpečí odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, Toto je místo pro Vaše nápady, podněty,připomínky a reklamu.

8 H o s p ů d k a Krásněves Je tomu bez mála dva roky,co jsme se pokusili zahájit provoz naší vaší rodinné hospůdky v Krásněvsi. Myslíme si, že takové zařízení v obci dlouhá léta chybělo a tak jsme si řekli, že to zkusíme a trošku tím více naši obec zviditelníme nejen blízkému okolí, ale i mnohem dále v naší vlasti. Jestli se nám dílo daří, nebo ne, to musíte posoudit vy, naši hosté. My se snažíme, aby jste se u nás cítili příjemně a chodili k nám rádi. Proto jsme také zvolili přísně nekuřácké prostředí, které svědčí nejen našim nejmenším hostům tedy dětem. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat a proto připravujeme pro letošní sezónu řadu akcí, u kterých byste se mohli odreagovat a zapomenout alespoň na chvíli na všední starosti. Připravované akce v nejbližší době : Na Zelený čtvrtek,tj se opět pokusíme probudit ZELENÉ MYSTÉRIUM budeme podávat limitovanou sérii zeleného 13-ti st. piva, které vám v loňském roce tolik chutnalo a bylo ho nedostatek. V letošním roce tohoto moku máme i přes avizovaný nedostatek pivovarem, zajištěno přece jen trochu více, a tak vás všechny zveme k přátelskému posezení u příležitosti Velikonočního vítání jara. V sobotu bychom s vámi rádi oslavili naše druhé výročí, budeme točit Starobrno 0,6l za cenu 0,5l a každý z hostů dostane malý dárek. U příležitosti zahájení letních prázdnin již tradičně připravujeme šermířské vystoupení a po setmění ohňovou show. Tato akce se za příznivého počasí bude konat v sobotu dne , bude se podávat uzená vepřová kýta na roštu a další pochutiny. Vstupné bude jako vždy dobrovolné. Tolik jen v krátkosti o našich připravovaných akcích v nejbližší době. Připravujeme však ještě další, o kterých budete informováni prostřednictvím obecní vývěsky. Děkujeme vám všem za podporu a těšíme se na vaši návštěvu. Marie a Mirek Indrovi

9 Z kulturní historie obce... Zemědělství v akci. Jeden pán vám sekl jetel, myslivost bral na svou zřetel, flintu nataženou majíc, kdyby tak vyběhl zajíc. Náhle slyším sténání, škráblo ho to po škrani. Celý vám byl v krvi zalit mohlo ho to sviňu zabit. Žili jsme tu v Boží bázni, než přišli dva tiší blázni. Každý vyžraný jak buben, čert nám tu byl kluky dlužen. jestli dědek nepřestane, krásně se mu jednou stane, že se bude po hlavě, máchat pěkně ve stavě. Až rozkvetou akáty, zase vyjdou plakáty.

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí.

Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. P Ř E R O V S K Ý ZPRAVODAJ Časopis pro občany Přerova nad Labem a okolí. 2007 ZDARMA 2 Fotografie: Petr Vilgus Masopust 2007 v Přerově nad Labem Po desetileté přestávce se podařilo obnovit tradici masopustu.

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27

Kronika města Krásné Údolí V.díl - rok 2013. Rok 2013. Krásné Údolí. Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 Krásné Údolí Zápis zpracoval: Martin Frank (leden 2014) Strana 1 / celkem stran 27 Rok 2013 byl pro naše město rokem dokončení a následného dovyúčtování dotace ze Státního zemědělského intervenčního

Více

Kronika Obce Nová Ves

Kronika Obce Nová Ves Kronika Obce Nová Ves rok 2010 razítko obce Jana Uhrová starostka obce Tato kniha obsahuje 122 tiskových stran. 2 Statistické údaje o obci v roce 2010 Podle informace z webu ministerstva vnitra ke dni

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ Ročník 7 / 2014 Číslo 1 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ se budou konat: v pátek 10.10.2010 od 14.00 do 22.00 hodin v sobotu 11.10.2010 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti OÚ. DEBATA S KANDIDÁTY v

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Zasedání OZ. Ze zasedání OZ. 30. června 2010 18. ročník číslo 3/2010 cena 2,- Kč

Zasedání OZ. Ze zasedání OZ. 30. června 2010 18. ročník číslo 3/2010 cena 2,- Kč 30. června 2010 18. ročník číslo 3/2010 cena 2,- Kč Zasedání OZ Zasedání zastupitelstva obce Holovousy se koná ve středu 14. července od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu s tímto programem: 1) výsledky

Více

Hasiči na Kvíčale slaví stovku

Hasiči na Kvíčale slaví stovku Vydává Obecní úřad v Batňovicích květen 2013 Hasiči na Kvíčale slaví stovku V roce 1913, po příkladu sousedních obcí, se i kvíčalští sousedé rozhodli založit dobrovolný hasičský sbor. O založení hasičského

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Když se v máji blýská, sedlák si výská. ročník XI. Zpravodaj občanů Živanic, Neradu a Dědka číslo 1 duben 2014 Když se v máji blýská, sedlák si výská. Slovo starostky Vážení čtenáři, po delší době se Vám do rukou dostává opět zpravodaj. Problémy

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2011 PTÁME SE NA TO, CO VÁS ZAJÍMÁ Proč píší občané Starého Ranska petici v souvislosti s nepřizpůsobivými občany? Přijdeme o ordinaci dětského lékaře? Bude na Viničkách

Více

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis

LIPNÍČEK. Obecní zpravodaj číslo 39. Nad Lipníkem létá posvátný ibis LIPNÍČEK Obecní zpravodaj číslo 39 Nad Lipníkem létá posvátný ibis červen 2012 Druhé Lipenské vepřové hody 2 Vážení spoluobčané, uplynul další půlrok života naší obce i nás všech od chvíle, kdy jste obdrželi

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15

Zpravodaj. Slovo starostky O B E C N E V Ř E Ň. Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Zpravodaj Občasník Číslo 4 Zima 2014/15 Informace z obecního úřadu Strana 2 Jubilanti, CCN Strana 3 Voda v krajině nevřeňské a nová tůň Strana 4 Zpráva o vývoji obce v období 2010-2014 Strana 5-8 Z pera

Více

Veselé Velikonoce ZPRAVODAJ. obce PRŠTICE. Vychází od 1. 11. 2007 č. 1/2014. Budova základní školy Prštice s novou zateplenou fasádou a hodinami

Veselé Velikonoce ZPRAVODAJ. obce PRŠTICE. Vychází od 1. 11. 2007 č. 1/2014. Budova základní školy Prštice s novou zateplenou fasádou a hodinami ZPRAVODAJ obce PRŠTICE Vychází od 1. 11. 2007 č. 1/2014 Budova základní školy Prštice s novou zateplenou fasádou a hodinami (Foto Daněk) Veselé Velikonoce Obsah Zpravodaje obce Prštice 1. Úvodní slovo

Více

Co najdete v tomto čísle?

Co najdete v tomto čísle? OBSAH Co najdete v tomto čísle? ÚVODNÍK..................................................... 2 Redakce Zpravodaje.......................................... 2 Slavnostní otevření zrekonstruované budovy

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

Bohdíkovský zpravodaj

Bohdíkovský zpravodaj Bohdíkovský zpravodaj 7. ročník 1. číslo Vydává Obec Bohdíkov 18. února 2009 zdarma Vážení spoluobčané, v létě minulého roku jsem se Vám svěřila s nadějí, že možná obdržíme dotaci na výmalbu římskokatolického

Více

Zápisy z Obecního zastupitelstva (od ledna 2009 do června 2009)

Zápisy z Obecního zastupitelstva (od ledna 2009 do června 2009) Vážení spoluobčané, Nedávno vyšel Lipníček na konci minulého roku a již jsme v polovině roku 2009. Čas letí a za tento půlrok se v obci událo mnoho věcí a společenských akcí. V únoru proběhl v kulturním

Více

Koclířovský zpravodaj

Koclířovský zpravodaj Koclířovský zpravodaj Leden Únor 2012 Obsah prvního čísla 14. ročníku Str.2 Společenská kronika Str.3 Farní okénko Str.4 Usnesení zastupitelstva 5/2011 Str.5 Jubilantka Jana Luláková, Staňte se mistry

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3

Přibyslavský. www.pribyslav.cz ÚNOR 2015 ČÍSLO 290. Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Přibyslavský O B Č A S N Í K ÚNOR 2015 ROČNÍK XXV ČÍSLO 290 ZDARMA Těžba uranu může ovlivnit naši budoucnost dříve a více, než si myslíme str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů

Více

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem

Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem ZPRAVODAJ V y d á v á o b e c H r a d i š t k o podzim 2013 Téma: Investice 2013 Foto: LUKÁŠ STRAŠÍK Mapa s názvy našich ulic Nový sběrný dvůr na Brunšově Rozhovor s Josefem Hušbauerem První červencový

Více

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz

Zpravodaj. obce Hradištko. Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Zpravodaj obce Hradištko Vydává Obecní úřad v Hradištku www.hradistko.cz Jak je patrné z fotografie, cest a cílů může být mnoho a najít cíl a cestu, která se bude líbit všem, může být velmi složité.. Pozorní

Více

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna

Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika. Kalendárium akcí Sport Knihovna Zrcátko měsíce Radnice informuje Společenská kronika Kalendárium akcí Sport Knihovna Začá r bd j í ro í s. Je n i l v s ha ič h r, p řád n st n ha ič r i. O é u z l ň D r i k n í l ýst M Ú ýst v By, y

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,-

ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- ČERVEN 2014 25. ROČNÍK CENA 10,- Historická vozidla na náměstí 31.5.2014., měsíčník, vydává Městský úřad Deštná, 378 25 Deštná, č. j. MK ČR E 1158 Redakční rada: D. Šašek, P. Píglová, H. Janotová, Vl.

Více