METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky"

Transkript

1 METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje strategii neziskových organizací a jejich podnikání na texaské univerzitě v Austinu a spolupracuje s Neziskovkami.cz, krátký výzkum v oblasti financování neziskových organizací a fundraisingu. Data byla sbírána od 83 účastníků na seminářích, které pořádal Siemens Fond pomoci společně s Neziskovkami.cz v Praze a Olomouci. Neziskové organizace uvádějí, že jsou primárně podporovány z rozpočtových zdrojů měst, obcí a krajů, nebo ze státních a evropských fondů, dále příspěvky od firem, z vlastního výdělku a pořádání různých akcí. Nejčastěji se na získávání finančních přostředků podílejí výkonní ředitelé, následně pak přímo fundraiseři. Příjmy z příspěvků tvoří každým rokem vyšší podíl na rozpočtu. V loňském roce také u většiny organizací vzrostl počet dárců. Jen 30 % respondentů udává, že finančně přispívají i členové správní rady. Respondenti take uvedli nejčastější a nejůspěšnějsí techniky fundraisingu. Nejčastěji byly uváděny vládní granty, dále návštěvy firemních dárců. Nejméně efektivní byly dopisy jednotlivcům. Většina respondentů nevyužívala strategie získávání finančních prostředků spojené s textovými zprávami nebo online dárcovstvím. Respondenti disponují širokou řadou technik, které označili za úspěšné pro svoji organizaci. Nejčastěji zmiňují budování vztahů, spolupráci s vládou, vytváření projektů, pořádání různých akcí, plánování schůzek s potenciálními donátory. Respondenti uvedli následující strategie jako taktiky, o kterých by se chtěli dozvědět více: oslovování firemních dárců, pořádání akcí, využívání internetu a posílení marketingu a zviditelnění. Výsledky poskytují východisko k poznání, jak pomoci neziskovým organizacím v posilování strategií fundraisingu a v analýze efektivity různých technik pro různé typy neziskovek. V současnosti je důraz kladen na získání vládní podpory (z obecných, krajských, státních zdrojů a zdrojů EU), a budování vazeb s firemními dárci. Zástupci neziskových organizací jsou si vědomi faktu, že potřebují zviditelnění a kontakty, aby byly efektivní v získávání soukromých finančních prostředků. Velmi odlišné zaměření jednotlivých neziskovek Czech Fundraising Survey Preliminary Results 10/31/2008 Page 1

2 zůčastněných ve výzkumu mnoho z nich sídlí v malých komunitách a zaměřuje se na služby veřejnosti může vysvětlovat různorodost odpovědí na otázky věnované strategiím fundraisingu. Skupiny nabízející fundraisingové služby mohou zvýšit svoji užitečnost poskytnutím svých znalostí a orientace v širokém poli strategií a tak pomoci neziskovkám přizpůsobit jejich strategie potenciálním dárcům, kteří pak mají dobrý důvod se s projektem identifikovat. Následující informace mohou být nápomocné při přípravách podpory při fundraisingu a při pozorování změn v čase ve strategiích či vzorcích získávání financí. I. Pozadí Data byla sbírána od účastníků dvou marketingových workshopů sponzorovaných společností Neziskovky.cz v Praze a Olomouci v červenci Výzkumu se zúčastnilo osmdesát tři zástupců různých neziskových organizací. Následující předběžné výsledky budou dále srovnány s výsledky výzkumu u vyrovnaného vzorku neziskových organizací ze Spojených států. 1. Na co se vaše organizace zaměřuje? Zdraví 4 5 % Služby veřejnosti % Kultura a umění 3 4 % Vzdělávání, mládež 8 10 % Životní prostředí, práva zvířat 6 7 % Občanské nebo obecné zájmy 6 7 % Náboženství 2 2 % Sport 2 2 % Dobrovolnická centra 2 2 % Celkem % 2. Jaká je vaše pozice v organizaci? Ředitel % Programový personál 9 10 % Pracovník marketingu nebo fundraisingu % Finanční pracovník 2 2 % Dobrovolník 7 8 % Člen správní rady % Programový ředitel % Czech Fundraising Survey Preliminary Results 10/31/2008 Page 2

3 Jiná 3. Jaký je váš roční rozpočet? Méně než 25 tis. dolarů 11 13% tis. dolarů 18 21% tis. dolarů 32 38% Více než 500 tis. dolarů 24 28% Celkem % 4. Kolik procent vašeho ročního rozpočtu pochází z následujících zdrojů? <10% 10 49% >50% Průměr A. Vláda % B. Výdělek % C. Soukromé příspěvky Jednotlivci % Nadace % Firemní dárci % D. Jiné 25 % Jiné zahrnovali fondy EU, zdroje mezinárodních institucí OSN, soukromé odkazy (dědictví) a církve. jako například 5. Kdo se u vás věnuje fundraisingu? VĚTŠINOU NĚKDY NIKDY a. Členové správní rady [ 10 ] [ 16 ] [ 14 ] b. Výkonný ředitel [ 37 ] [ 25 ] [ 1 ] c. Pracovníci fundraisingu [ 25 ] [ 21 ] [ 11 ] d. Dobrovolníci [ 3 ] [ 9 ] [ 17 ] 6. Vzrostly v minulém roce příspěvky do vašeho rozpočtu nebo se snížily? Vzrostly % Klesly % Zůstaly stejné 3 4 % Celkem % 7. Zvýšil se nebo klesl počet dárců v minulém roce? Czech Fundraising Survey Preliminary Results 10/31/2008 Page 3

4 Zvýšil se % Klesl % Zůstal stejný 3 4 % Celkem % 8. Přispívají vaší organizaci finančně členové správní rady? Ano % Ne % Nemáme správní radu 4 5 % 9. Které techniky získávání financí v současnosti používáte nebo jste používali v minulosti? EFEKTIVNÍ NEEFEKTIVNÍ POUŽITÉ 1. Dopisy jednotlivcům [ 25 ] [ 10 ] [ 44 ] 2. Dopisy firmám [ 47 ] [ 23 ] [ 10 ] 3. Projekty u českých nadací [ 56 ] [ 15 ] [ 7 ] 4. Projekty u zahraničních nadací [ 29 ] [ 5 ] [ 44 ] 5. Návštěvy firemních dárců [ 51 ] [ 7 ] [ 23 ] 6. Návštěvy jednotlivců [ 26 ] [ 7 ] [ 43 ] 7. Fundraisingové akce [ 28 ] [ 8 ] [ 39 ] 8. Prodej zboží (např. pohlednic) [ 26 ] [ 10 ] [ 41 ] 9. Textové zprávy [ 10 ] [ 5 ] [ 56 ] 10. Online dárcovství [ 8 ] [ 5 ] [ 60 ] 11. Zvláštní akce pro dárce [ 24 ] [ 4 ] [ 46 ] 12. Veřejné sbírky na místních akcích [ 33 ] [ 1 ] [ 29 ] 13. Veřejné sbírky v médiích [ 19 ] [ 18 ] [ 39 ] 14. Vládní granty [ 75 ] [ 3 ] [ 0 ] 15. Jiné: prosím vysvětlete [ 6 ] [ 0 ] [ 10 ] 16. Jaké strategie fundraisingu byly v loňském roce nejúspěšnější? Budování vztahů % Spolupráce s vládou 8 10 % Podávání projektů 8 10 % Pořádání akcí 7 8 % Czech Fundraising Survey Preliminary Results 10/31/2008 Page 4

5 Mítinky 7 8 % Oslovení firem 6 7 % Komunikace s dárci 4 5 % Fondy EU 4 5 % Využívání osobních kontaktů 3 4 % Spolupráce s nadacemi 3 4 % Zasílání dopisů 3 4 % Kvalita projektu 3 4 % Viditelnost 3 4 % Oslovení jednotlivců 2 2 % Prodej/produkty 2 2% Další: Granty, zkušenosti, zaměření na 2 hlavní dárce, naturálie, internet, financování z lokálních zdrojů, marketing, rozšíření nevládního financování. 17. Jaké trendy považujete za důležité pro získávání financí pro svoji práci v příštích pěti letech? Jiné % Oslovení firem % Spolupráce 6 8 % Jednotlivci 6 8 % Společenské iniciativy 6 8 % EU 5 7 % Akce 5 7 % Vláda 3 4 % Granty 3 4 % Viditelnost/Média 3 4 % Církevní restituce 2 3 % Jiné: Identifikování správné cílové skupiny, spolupráce s firmami, místními dárci; Zkušenosti členů správní rady, vytvoření systému na získání podpory od místní samosprávy; Komunikace s dárci; osobní kontakty; Zhoršující se ekonomika bude ovlivňovat veřejné a firemní dary; Levnější bankovní účty, telekomunikace; příslušnost k církvi; tvrdá práce; Nevyhořet; napomoci dárcům postoupit výše na pyramidě získáním nových dárců; Jak získat dárce pro malé organizace; Zvýšit prestiž sociální práce ; dobrá image a strategie v zdolávání konkurence; změnit legislativu v oblasti školství a především v oblasti vysokého školství; udržet si stávájící dárce a získat nové, lobování za vícezdrojové financování, rozvoj dárcovstí, konec podpory EU, zvýšení efektivity, získání Czech Fundraising Survey Preliminary Results 10/31/2008 Page 5

6 významných dárců; skutečné zkušenosti s pořádáním dobročinných akcí; spolupráce s většími organizacemi. 12. O kterých technikách byste se rádi dozvěděli více, které by mohly být v budoucnu užitečné pro vaši organizaci? Jednotlivci % Firemní dárci % Akce % Internet 5 7 % Marketing a zviditelnění 5 7 % Financování z EU 4 5 % Plánování 4 5 % Grantové výzvy 3 4 % Společenské iniciativy, prodej 3 4 % Nadace 2 3 % Vláda 1 1 % Jiné % Jiné zahrnovali: nalezení fundraisingových profesinálů, rozvoj informační společnosti, ekonomiky, nalezení inspirace, získávání finančních prostředků obecně, Jak vytvořit profesionální organizaci, jak probudit zájem při práci s problematickou cílovou skupinou (např. Romy), jak získat peníze na platy, monitorování úspěšnosti, jak být jedinečný, jak oslovit dárce a veřejnost, výzkum potřeb seniorů, podnítit své členy k vyšší aktivitě, ukázat dárcům výhody pro ně a veřejnost, vize, financování, vytrvalost, srážky z daní, DMS, vedení dobrovolníků. Czech Fundraising Survey Preliminary Results 10/31/2008 Page 6

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 2014

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 2014 www.sanek.cz Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací ve Zlínském kraji 014 Letošní 8. ročník Studie vedení a řízení NNO v ČR probíhal opět v rámci partnerství s Oddělením neziskového

Více

Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina s důrazem na absorpční kapacitu a kvalifikační potřeby

Komplexní analýza nestátního neziskového sektoru v kraji Vysočina s důrazem na absorpční kapacitu a kvalifikační potřeby s důrazem na absorpční kapacitu a kvalifikační potřeby Redakční uzávěrka: duben 2006 Autoři textů: Dita Tesařová, Jiří Špaček Vydal: odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad kraje Vysočina V nestátních

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH

SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH Ze závěrečné zprávy a prezentace výsledků připravené exkluzivně pro SOUČASNÝ STAV FUNDRAISINGU V NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍCH červenec 2003 MARKET VISION s.r.o. Dykova 9, 101 00 Praha 10 - Vinohrady tel: 224

Více

Zpracovaly Neziskovky.cz, o.p.s. pro USAID, listopad 2009, www.neziskovky.cz/www.nonprofits.cz

Zpracovaly Neziskovky.cz, o.p.s. pro USAID, listopad 2009, www.neziskovky.cz/www.nonprofits.cz ZPRÁVA O STAVU NEZISKOVÉHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2009 Celkové hodnocení expertní skupiny: 2,8 Zpracovaly Neziskovky.cz, o.p.s. pro USAID, listopad 2009, www.neziskovky.cz/www.nonprofits.cz Úvod

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Olomouckém kraji Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v Karlovarském kraji 5 Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních neziskových organizací

Více

ZPRÁVA O STAVU NEZISKOVÉHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2010. Celkové hodnocení expertní skupiny: 2,6

ZPRÁVA O STAVU NEZISKOVÉHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2010. Celkové hodnocení expertní skupiny: 2,6 ZPRÁVA O STAVU NEZISKOVÉHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2010 Celkové hodnocení expertní skupiny: 2,6 Zpracovaly Neziskovky.cz, o.p.s. pro USAID, duben 2011, www.neziskovky.cz/www.nonprofits.cz Zpráva

Více

Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru

Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru 1/61 2/61 Obsah: Obsah: 3 Úvod 7 Popis současného stavu neziskového sektoru v roce 2008 9 1. Politické a právní prostředí pro rozvoj neziskového

Více

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2012

Průzkum vedení a řízení nestátních neziskových organizací v ČR 2012 www.sanek.cz Průzkum vedení a řízení nestátních Pravidelný průzkum vedení a řízení nestátních je tradičním a žádaným zdrojem nezávislých informací o stavu neziskového sektoru v ČR. Zjištění a komentáře

Více

Nástroj, s jehož pomocí můžeme druhé podnítit k dobrým skutkům a získat jejich zájem, čas a důvěru.

Nástroj, s jehož pomocí můžeme druhé podnítit k dobrým skutkům a získat jejich zájem, čas a důvěru. 34. Možnosti fundraisingu pro školu Téma: systémová podpora Anotace Fundraising se stává nezbytnou součástí práce vedení škol, ale stále více také učitelů samotných. Právě úspěšný fundraising je často

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více

Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí. Bc. Zdeňka Pavelková

Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí. Bc. Zdeňka Pavelková Projekt zlepšení image Diakonie ČCE středisko Valašské Meziříčí Bc. Zdeňka Pavelková Diplomová práce 2013/2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá tématem zlepšení image Diakonie ČCE střediska ve Valašském

Více

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos

Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Dobrovolnické centrum ADRA - funkce, struktura, financování a společenský přínos BAKALÁŘSKÁ

Více

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice

Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice Evaluační studie zapojení nestátního neziskového sektoru do realizace programů financovaných ze strukturálních fondů v České republice ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpráva za období: 3. 2. 2012 25. 4. 2012 Datum předložení:

Více

Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2002

Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2002 Zpráva o stavu neziskového sektoru v České republice v roce 2002 Celkové hodnocení: 3,7 V České republice je v současné době registrováno 54 895 nestátních neziskových organizací (NNO). Největší část (84%),

Více

Strategie fundraisingu neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí v Plzni

Strategie fundraisingu neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí v Plzni Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce Strategie fundraisingu neziskových organizací zaměřených na práci s dětmi ze sociálně vyloučeného prostředí v Plzni

Více

Vícezdrojové financování neziskové organizace na příkladu Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ. Bc. Veronika Ošťádalová

Vícezdrojové financování neziskové organizace na příkladu Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ. Bc. Veronika Ošťádalová Vícezdrojové financování neziskové organizace na příkladu Občanského sdružení CZECHDESIGN.CZ Bc. Veronika Ošťádalová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Hlavním cílem diplomové práce je zpracovat projekt

Více

Financování neziskového sektoru Vybrané otázky

Financování neziskového sektoru Vybrané otázky Financování neziskového sektoru Vybrané otázky Stejně tak jako se liší postavení a role neziskového sektoru v jednotlivých zemích EU, liší se i struktura a rozsah zdrojů, ze kterých je neziskový sektor

Více

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii

Analýza firemního dárcovství jako nástroje společenské odpovědnosti firem v České republice a ve Francii Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Vedlejší specializace: Ekonomika neziskového sektoru Název diplomové práce: Analýza firemního

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

PRACOVNÍ TRH V SEKTORU ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE

PRACOVNÍ TRH V SEKTORU ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PRACOVNÍ TRH V SEKTORU ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PŘÍPADOVÁ STUDIE Martina Hurdová Ondřej Nádvorník Společnost Člověk v tísni, o. p. s. Datum: květen 2005 STRUKTURA ZPRÁVY ÚVOD 2 SEKTOR ROZVOJOVÉ

Více

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace

Tisková zpráva. Příležitost pro neziskové organizace č. 1/2006 V Ústí nad Labem dne 15. 1. 2006 Příležitost pro neziskové organizace Sdružení pro vzdělávání komunit nabízí nevládním neziskovým organizacím poskytujícím sociální služby v euroregionu Labe vzdělávací

Více

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PROJEKT NA PODPORU ROZVOJE ROMSKÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 1.září 2003-30.června 2006 31. července 2006 Mgr. Lenka Felcmanová koordinátorka projektu Obsah: 1. Obecné informace... 3 2.

Více

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie

Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské diakonie Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra Křesťanské sociální práce Charitativní a sociální práce Fungování pomáhající nestátní neziskové organizace na příkladu Slezské

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza hospodaření vybrané nestátní neziskové organizace.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza hospodaření vybrané nestátní neziskové organizace. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza hospodaření vybrané nestátní neziskové organizace Jiří Plch Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

ZPRÁVA O STAVU NEZISKOVÉHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2004

ZPRÁVA O STAVU NEZISKOVÉHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2004 ZPRÁVA O STAVU NEZISKOVÉHO SEKTORU V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2004 Celkové hodnocení expertní skupiny: 3,7 ÚVOD Pro potřeby Zprávy o stavu neziskového sektoru České republiky v roce 2004 do neziskového sektoru

Více

Marketing neziskového sektoru II.

Marketing neziskového sektoru II. Marketing neziskového sektoru II. Ing. Radim Bačuvčík Studijní opora pro studenty kombinované formy studia Studijní program: Mediální a komunikační studia Průvodce studiem předmětu Úvodní informace autora:

Více

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S) podpořeného Grantovou agenturou ČR. Všechny informace uvedené v dotazníku budou

Více