Princes of Florence - Pro Ludo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Princes of Florence - Pro Ludo"

Transkript

1 Princes of Florence - Pro Ludo Die Fürsten von Florenz Pravidla pro rozšíření (Pro Ludo) Pravidla pro 2 hráče Při hře 2 hráčů použijte následující pravidla: Peníze do začátku: 2500 Florinů Základní cena ve Fázi A (Dražba) je 300 Florinů Tři druhy krajiny (les, park, jezero) jsou draženy jako jedna položka. Vítěz si pak vybere, kterou krajinu umístí. Poté si již druhý hráč nemůže do dražby vybrat další krajinu. Ve Fázi B (Akce) je celkem pět svobod - jedna od každé svobody plus dvě, které jsou vybrány náhodně. Pokud chcete hrát těžkou hru, zkuste hrát jen na čtyři svobody. Startovní peníze: 2500 Florinů Základní vyvolávací cena je 300 Florinů Tři krajiny jsou při dražbě spojeny jako jedna "položka" Pět Svobod ve Fázi B

2 Rozšíření: Múza a Kněžna (Fáze A2) Toto rozšíření je určeno pro hráče, kteří chtějí hrát obzvláště náročnou hru. Základní pravidla jsou stejná, ale Fáze A (Dražba) je rozdělená na dvě části. Fáze A1 je stejná jako obyčejná Fáze A (Dražba). Fáze A2 je nová a nastává jakmile je ukončena Fáze A1. Ve Fázi A2, si každý hráč může vzít na jedno kolo poradce (kartu osobnosti) na své panství. Schopnosti osobnosti nabízí zvláštní výhody a další strategické možnosti. Schopnosti karet osobností Múza (Muse) - Zvyšuje Hodnotu díla (WZ) všech děl, které hráč toto kolo ve Fázi B (Akční fáze) dokončí, o 1-7 bodů, v závislosti na kole. Příklad: Využitím Múzy v 5 kole se zvyšuje WZ všech děl, které vytvoříte, o 5. Kardinál (Kardinal) - Umožní hráči provést ve Fázi B (Akční fáze) jednu akci navíc. Omezení Fáze B - pouze jedna svoboda a pouze jedna karta osoby - nepřestává platit. Nicméně nejsou žádná omezení počtu děl, budov či bonusových karet. Příklad: Hráč může ve Fázi B postavit budovu, vyhlásit svobodu a vytvořit dílo. Kněžna (Prinzessin) - Ve Fázi B vytvoří dílo bez vyložení karty osoby. Cena je 1 akce. Kněžně zvyšuje každá krajina (dokonce i stejná) hodnotu díla (WZ) o 3, každý stavitel o 2, každá budova o 2 a každá karta osoby nebo lákací karta o 1. Pozor: S Kněžnou nemůžete používat bonusové karty a Kněžna se nepočítá jako osoba. Příklad: Hráč má 2 jezera, universitu, studio a 3 karty osob. WZ je 13. Obchodník (Kaufmann) - Ve Fázi A1 (Dražba) následujícího kola, získá objekt, který hráč vydraží, zdarma; NEBO: získá tolik bodů prestiže (PP), jaké je hráčovo postavení (pozice) na počítadle bodů. Hráč má čas až do Fáze A1 (Dražba) následujícího kola, aby se rozhodl, která možnost je lepší. Nicméně si může vybrat volbu Prestižních bodů i dříve, ještě před vytvořením díla ve Fázi B (Akce). Vlastník této karty se zúčastní dražby jako obvykle, jakoby kartu neměl. Po vítězství v dražbě se rozhodne, zda si vezme objekt zdarma nebo za něj zaplatí a vezme si Body prestiže podle pozice na bodovací stupnici. Příklad: Červený vyhrál objekt v ražbě za 500 Florinů. Červený se rozhodne zaplatit a vezme si PP. Protože červený je aktuálně čtvrtý, tak si bere 4 PP a posune se vpřed o 4 políčka. Expansion: MUSE & PRINZESSIN Fáze A je rozdělena na Fáze A1 a A2. Fáze A1 je nynější dražba. Fáze A2 je nová. Hráči si na 1 kolo vezmou jdnu kartu osobnosti na své panství. Múza: zvyšuje Hodnotu díla (WZ) každého díla o číslo kola. Kardinál: 1 akce navíc ve fázi B (ale pouze 1 karta osoby a pouze 1 svoboda) Kněžna: vytváří dílo. WZ je vypočítáno takto: krajina +3 stavitel +1 budova +2 osoba +1 Nesmí být vyloženy žádné bonusové karty. Obchodník: V následující dražbě obdrží vydražený objekt zdarma; NEBO Obdrží PP za pozici na bodovací stupnici.

3 Profesor (Professor) - Umožní hráči, aby si vzal 1 prestižní nebo bonusovou kartu zdarma. Hráč si může vzít 1 prestižní nebo bonusovou kartu ihned nebo může počkat, ale kartu si musí vzít před začátkem Fáze A2 následujícího kola. Hráč si vezme vrchních 5 karet vybraného typu, jednu si vybere a zbylé 4 vrátí pod příslušný balíček. Bankéř (Banker) - Zajistí příjem peněz z banky. Na začátku hry je na tuto kartu položeno 600 Florinů. Hráč, který si vezme tuto kartu, získá 600 Florinů (mínus jeho nabídka). Jestliže si kartu nikdo nevybere, tak je hotovost v každém kole zvýšena o 100 Florinů. Jestliže byla karta vybraná, tak je na ni, po jejím navrácení, opět položeno 600 Florinů. Příklad: V 1. a 2. kole si Bankéře nevybral žáden hráč. Každé toto kolo je na kartu položeno dalších 100 Florinů. Ve 3. kole si hráč bere Bankéře a 800 Florinů (mínus částka zaplacená za kartu). Kata je vrácena pro 4.kolo a je na ni položeno 600 Florinů. Navíc, na konci hry, může hráč s bankéřem měnit své zbývající peníze za PP: 1 PP = 200 Florinů. Hraní Fáze A2 - Nabídka za kartu osobnosti 6 karet osobností je umístěno lícem nahoru vedle hrací desky. Hráč, který má o osobnost zájem, umístí svůj žeton na příslušnou kartu osobnosti na políčko nabídky podle své volby. Číslo na políčku nabídky oznamuje, kolik hráč bude muset zaplatit za to, aby kartu získal. Nejnižší nabídka je 300 Florinů - s výjimkou Bankéře, jehož nejnižší nabídka je 0 Florinů. Nejvyšší možná nabídka je 1500 Florinů - s výjimkou Bankéře, jehož nejvyšší nabídka je 500 Florinů. Hráči nemohou nabídnout více než je nejvyšší vyznačená částka. Pozor: hráč musí být schopen zaplatit svou nabídku v hotovosti. Začínající hráč začíná umístěním svého žetonu na políčko nabídky jedné z karet osobností nebo pasuje. Hra pokračuje podle směru hodinových ručiček. Probíhá obvykle několik nabídkových kol. Na jedné kartě osobnosti může být současně pouze jeden platný žeton. Jestliže hráč umísťuje na kartu druhý žeton, tak jej musí umístit na libovolné políčko s vyšší nabídkou. Žeton z nižší nabídky je pak z karty odstraněn a vrácen hráči, kterému patří. Během hráčova tahu se použijí následující dvě pravidla: Jestliže hráčův žeton není na kartě osobnosti, tak může: - pasovat; nebo - položit žeton na kartu osobnosti bez žetonu; nebo - položit žeton na kartu osobnosti s žetonem jiného hráče - umístí žeton na vyšší políčko a vrátí žeton jinému hráči. Jestliže hráčův žeton již na kartě osobnosti je (jako samostatný žeton), tak zaplatí nabízený obnos do banky a získává danou kartu, zároveň si bere zpět žeton. Profesor: bere si (zdarma) 1 prestižní kartu NEBO 1 bonusovou kartu Bankéř: získává peníze z banky. Na konci hry, může hráč, který bankéře vlastní, měnit peníze za PP. Hraní fáze A2: Umístění žetonu na kartu osobnosti Probíhá obvykle několik nabídkových kol. Umísti žeton na políčko s vyšší nabídkou. Pouze jeden žeton na jedné kartě. Příklad: Je tah červeného. Žeton červeného je na Múze. Červený platí 800 Florinů a bere si tuto kartu. Fáze A2 končí, když každý hráč buď má kartu osobnosti nebo pasuje.

4 Používání karet osobností Do té doby, než je karta osobnosti použita, zůstává ležet lícem nahoru před hráčem, který ji vlastní. Některé karty mohou být použity ihned (Bankéř); jiné mohou být použity kdykoli až do následující Fáze A (Obchodník, Profesor), a ostatní pouze ve Fázi B (Akce) (Múza, Kardinál, Kněžna). Jakmile byla karta jednou použita, je vrácena do prostoru pro osobnosti vedle hrací desky. Karty osobností musí být navráceny před další fází A2. Zahrané karty se vrací ihned. Příklad: I kdyby hráč kartu nepoužil, tak musí být vrácena do prostoru pro osobnosti před začátkem další fáze A2. Jestliže je karta použita ihned během fáze A2, tak je vrácena lícem dolů, aby nemohla být náhodně znovu dražena. Příklad fáze 2 při 4 hráčích (A, B, C a D): A umístí žeton na Kardinála 300 B umístí žeton na Obchodníka 400 C umístí žeton na Kardinála 500 a vrací žeton hráči A D umístí žeton na Kněžnu 300 A umístí žeton na Bankéře 0 B si bere Obchodníka a platí 400 do banky C si bere Kardinála a platí 500 do banky D si bere Kněžnu a platí 300 do banky A získává bankéře, neplatí nic a dostává z banky 600. Bankéř je vrácen lícem dolů do prostoru pro osobnosti vedle hrací desky. Extra obtížnost bez posunu zpět na počítadle bodů. Když hrajete s rozšířením "Múza a Kněžna", tak se hráči NESMÍ pohybovat zpět na počítadle bodů, aby obdrželi peníze! Jediný způsob, jak peníze získat, je vytvořit Dílo nebo úspěšně vydražit Bankéře ve Fázi A2. Hráč A (modrý) umístil nabídku na Bankéře. Neplatí nic a získává obnos, který je na kartě. Hráči nemohou couvat na počítadle bodů.

5 Rozšíření: Společné budovy Toto rozšíření je pro hráče, kteří preferují interakci mezi hráči a mají zájem o spolupráci s ostatními hráči pro společný prospěch. V tomto rozšíření hráči staví budovy, které společně používají. Základní hra je rozšířena tímto způsobem: Toto rozšíření může být hráno s nebo bez karet osobností (rozšíření Múza a Kněžna) Společná hrací deska Hráči otočí své hrací desky a umístí je tak, jak je znázorněno na obrázku. Tak je vytvořena společná hrací deska ohraničující knížectví. 2 hráči 3 hráči 4 hráči Erveiterung COOPERATIV BAUEN Hrejte s nebo bez karet osobností Otočením hracích desek je vytvořena společná hrací deska. 5 hráčů Příprava hry (peníze, herní žetony atp.) je stejná jako v základní hře. Průběh hry (Fáze A - Dražba, Fáze B - Akce) je také stejný jako v základní hře. Lze hrát s rozšířením Múza a Kněžna, což přidává Fázi A2. Ve Fázi A není žádná změna základní hry. Ve Fázi B je významný rozdíl oproti základní hře. Hráči si mohou vybrat, zda budou stavět budovu ve spolupráci s jedním dalším hráčem (společná budova). V tom případě je budova umístěna tak, aby přecházela přes hranice těchto dvou knížectví. Oba hráči se dělí o cenu budovy a oba hráči ji mohou využívat. Akce Výstavba budovy Ve fázi B může hráč, který je na řadě ( Aktivní hráč ) postavit budovu sám nebo za pomocí jednoho sousedního hráče. S výjimkou hry dvou hráčů, má každý hráč dva sousedy, kteří jsou možní partneři pro výstavbu. Jestliže si hráč přeje postavit společnou budovu, měl by říci, kterou stavbu si přeje postavit, kde by ji chtěl postavit a jak by měly být rozděleny stavební náklady. Společná budova může být postavena pouze přes hranice dvou knížectví. Jestliže jeden z hráčových sousedů projeví zájem, pak je částka, která má být zaplacena a přesné umístění budovy vyjednáno mezi těmito hráči. Peníze, hrací žetony a průběh hry jsou stejné jako v základní hře. Žádná změna ve Fázi A. Ve fázi B mohou dva sousedící hráči stavět budovu přes okraje svých knížectví. Aktivní hráč rozhoduje, zda chce stavět sám nebo společně. Spolupráce je povolena pouze mezi dvěma hráči. Dojednání nákladů a umístění stavby

6 Detailní pravidla pro společnou výstavbu Není žádné omezení pro finální umístění budovy, pokud je umístěna přes hranice dvou knížectví. Budova může být umístěna i jen jedním čtvercem v knížectvích obou hráčů. Stavební náklady zaplatí do banky aktivní hráč a jsou ovlivňovány pouze Staviteli aktivního hráče. (Žádný stavitel: 700 Florinů; 1 či 2 stavitelé: 300 Florinů; 3 a více stavitelů: 0 Florinů). Částka zaplacená společníkem může být i 0 Florinů, ale může být i větší než částka zaplacená za budovu. Budova musí překrýt hranice dvou knížectví Stavební náklady jsou určovány podle aktivního hráče. Není žádné omezení částky, která je zaplacena druhým hráčem. Příklad: Na tahu je červený a má jednoho stavitele. Červený staví Dílnu (Werkstatt) společně s šedým (který má 3 stavitele). Dohodnou se, že šedý zaplatí 500 Florinů červenému. Červený zaplatí 300 Florinů do banky za stavbu a má zisk 200 Florinů. Oba podílníci získávají výhody ze společné stavby. Oba podílníci dostává ihned 3 PP za postavení budovy. Navíc, společná budova se počítá oběma hráčům při vytváření díla a při použití bonusových a prestižních karet. Pozor: Stavba společné budovy se pro partnera aktivního hráče nebere jako akce. Jestliže se hráči nedohodnou na postavení společné budovy, pak musí aktivní hráč buď postavit budovu sám nebo nestavět. Při společné výstavbě platí efekty stavitelů na umístění budovy v knížectví každého hráče samostatně. Základní pravidla platí i pro pozice společných staveb ve vztahu ke všem dalším stavbám v hráčově knížectví - takže budova může sousedit s jinou budovou pouze v tom knížectví, ve kterém má hráč alespoň dva stavitele. Využití společné budovy: Každý podílník dostane 3 PP Každý podílník může budovu použít pro díla, bonusové karty a prestižní karty. Hráči mohou stavět budovy sousedící s jinými budovami pouze v knížectví se 2 staviteli. Příklad: Červený hráč (aktivní hráč) má 1 stavitele a šedý má 3. Staví společně Werkstatt. Červený nemůže stavět budovu do sousedství s již postavenou budovou, ale šedý může. Doplňující pravidla pro samostatnou výstavbu V tomto rozšíření mohou hráči stále stavět budovy sami - tzn. budova stojí pouze ve vlastním knížectví. Pokud hráč staví sám, tak může stavět na hranicích (okraj) s jiným knížectvím pouze pokud má jednoho či více stavitelů a druhá strana hranic je neobsazená. Jestliže je obsazená, tak hráč musí mít alespoň dva stavitele k tomu, aby mohl postavit sousedící budovu. Samostatná výstavba Stavba na hranici (okraji) vyžaduje 1 stavitele, pokud je druhá strana neobsazená. Jestliže je obsazená, výstavba na hranici (okraji) vyžaduje 2 stavitele.

AMUN RE. V zemi Faraónů

AMUN RE. V zemi Faraónů AMUN RE V zemi Faraónů Amun Re se odehrává ve starověkém Egyptě za časů Faraónů. Jednotliví Hráči představují soupeřící dynastie. V průběhu času použijí svůj vliv k převzetí různých provincií a stavění

Více

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min.

Hra pro 3 4 hráče od 8 let, hrací doba: 45-60 min. Autor: Sébastien Pauchon Illustrationen: Arnaud Demaegd Layout: Cyril Demaegd Yspahan FAQ & Forum: http://www.ystari.com Překlad: CAULY přeloženo pro www.svet-deskovych-her.cz Hra pro 3 4 hráče od 8 let,

Více

SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava

SYLLA. Bylo nebylo... (trocha historie ) Cíl hry. Příprava SYLLA Autor hry: Dominque Erhard; Ilustrace: Arnaud Demaegd; Design: Cyril Demaegd FAQ, fórum a varianta pro 2 hráče: http://www.ystari.com Poděkování Vývoj Sylly byl velmi dlouhý a náročný. Zkoušely se

Více

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů

Pravidla hry. Herní materiál. Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Pravidla hry Dirk Henn Hra pro 3 5 hráčů Připravil Jakub Dobal V této hře představujete vojenské velitele, Daimjó (japonský kníže, místodržitel), v Japonsku 16. století. Budete bránit pozici svého klanu,

Více

Kdo se stane nejmocnějším obchodníkem Středomoří ve středověku? 2-5 hráčů, 10 let a více. Hrací doba 60-120 minut.

Kdo se stane nejmocnějším obchodníkem Středomoří ve středověku? 2-5 hráčů, 10 let a více. Hrací doba 60-120 minut. A U T O Ř I H R Y WOLFGANG KRAMER A HORST-RAINER RÖSNER Kdo se stane nejmocnějším obchodníkem Středomoří ve středověku? 2-5 hráčů, 10 let a více. Hrací doba 60-120 minut. JSI VÁŽENÝ OBCHODNÍK V 15.STOLETÍ.

Více

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY

Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Michael Tummelhofer PRAVIDLA HRY Příprava hry: Herní materiál: Hrací plán Hrací kameny: 48 sloupů ve čtyřech barvách 48 kamenů šlápot ve čtyřech barvách 4 figurky pro bodovací lištu 1 velká šlápota 1 chrám

Více

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY

CÍL HRY VIDEO PRAVIDLA KOMPONENTY HRY ANATOMIE KARTY DRUHY KARET SVĚT BATTALIE JEDNOTKY CÍL HRY agresivní bojové a dobyvačné hře, kdy budete obsazovat města protivníků. V této hře stupeň města představuje přesně to množství vítězných bodů, které hráč právě vlastní, když dané město kontroluje.

Více

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce

Hra o hradech, městech a rytířích. Kolo osudu. Hostince a katedrály. Kupci a stavitelé. Ovce a kopce Kompletní pravidla Carcassonne: základní hra, 4 velká rozšíření a další bonusy včetně minirozšíření Řeka Hra o hradech, městech a rytířích Kolo osudu Hostince a katedrály Kupci a stavitelé Ovce a kopce

Více

kartu Loupež Mor Všichni hráči dostanou za svá města pouze 1 kartu se surovinou. Města a rytíři: Hráči nedostanou za svá města žádné obchodní zboží.

kartu Loupež Mor Všichni hráči dostanou za svá města pouze 1 kartu se surovinou. Města a rytíři: Hráči nedostanou za svá města žádné obchodní zboží. Varianty Přátelský zloděj ušetří všechny hráče tak dlouho, dokud nemají více než 2 vítězné body. Dodatečná pravidla Zloděj nesmí po hodu 7 nebo po zahrání rytíře vstoupit na pole, s nímž sousedí hráč,

Více

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY

I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města

Více

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče

Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Osadníci z Katanu tématická sada z karetní hry pro dva hráče Přeložil Jan Štefl 4/2008 Umělec & Dobrodinec Možnosti tématické sady Umělec a dobrodinec Tématická sada Umělec & dobrodinec je jednou z celkem

Více

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst)

Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Hansa Teutonica (středověký obchodní svaz německých germánských měst) Německy pojmenovaná die Hanse nebo latinsky nazvaná Hansa Teutonica, to jsou různá jména pro hanzovní spolek, alianci obchodních cechů

Více

Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete nejdůležitější změny oproti hře Osadníci z Katanu.

Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete nejdůležitější změny oproti hře Osadníci z Katanu. A Přehled hry a hrací deska pro první pokusy Velký obrázek dole je hrací plán pro první hru. Malé obrázky znázorňují příjem surovin pro města. A B C Přečtěte si nejprve tento přehled, ve kterém najdete

Více

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony

karty nestvůr bojové karty karty diváků sázecí žetony ÚVODEM Vítejte u hry Colossal Arena! Pro všeobecnou zábavu dnes mezi sebou bojuje v aréně osm divokých nestvůr v zápase na pět kol. Přišli jste vsadit na tyto gladiátory své těžce vydělané zlato s nadějí

Více

OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS

OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS OSADNÍCI Z KATANU HISTORICKÉ SCÉNÁŘE 1: CHEOPS Klaus Teuber K historii Mezi lety 2800 a 2200 př. Kr. zažíval starověký Egypt svůj první velký rozkvět. Úrodné pruhy podél Nilu zajišťovaly lidem bohaté žně

Více

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště

Príprava hry. 1. Umístěte nový herní plán na původní, jak je zobrazeno níže. jídla na loviště Príprava hry Herní materiál: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek černé barvy (pro 5. hráče) 3 černé dřevěné kostičky (2 velké, 1 malá) 4 malé kostičky ve 4 barvách 10 dřevěných

Více

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny.

Pravidla hry. RUNEBOUND je dobrodružná fantasy hra pro 2 6 hráčů. Běžná herní doba je 2 4 hodiny. Pravidla hry Vítejte v RUNEBOUNDU Svět RUNEBOUNDU je magický, nebezpečný svět mocných čarodějů, vznešených rytířů, strašlivých monster a potrhlých tyranů. Je to svět velkých úkolů a pozoruhodných skutků.

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany

KAMIONEM PO EVROPĚ Kdo si hraje, nezlobí! Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany KAMIONEM PO EVROPĚ "Kdo si hraje, nezlobí!" Vyrobeno výrobním družstvem Eva ve spolupráci s FaF VFU BRNO Nápad: Výrobní družstvo disk Říčany OBSAH HRY: 1. Herní plán 2. Kamiony z moduritu - 6 ks. 3. Karty

Více

Ukázky Mapy Přehled Žetonů Standardní Pátrací Hrací Kámen Bílá hranice je standardní hranice mezi dvěma Regiony. Speciální Pátrací Hrací Kámen (Společenstvo) Speciální Pátrací Hrací Kámen (Stín) Silná

Více

Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ PŘÍPRAVA HRY PŘÍBĚH ZAČÍNÁ

Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ PŘÍPRAVA HRY PŘÍBĚH ZAČÍNÁ Hvězdný koráb Katan OBSAH BALENÍ 70 karet Sektor 12 karet Misí 18 karet Modul 2 herní plány (Hvězdné koráby) 1 modrá kostka (1, 2, 2, 3, 3, 4) 1 žlutá kostka (1, 1, 2, 2, 3, 3) 18 mincí 1 Astro 14 mincí

Více

Herní materiál. Cíl hry. společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut

Herní materiál. Cíl hry. společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut společenská hra pro 3 až 5 hráčů od dvanácti let věku, jedna partie trvá 60 až 90 minut Zloděj Z lo D ej Vezmi si náhodně kartu jiného hráče. Vezmi si náhodne kartu iného hráča. Přístav 1 3 Policejní stanice

Více

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství.

Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Dominion svět plný napínavých dobrodružství. Na počátku hry nemáš nic než trochu peněz a malé pozemky. Avšak brány světa jsou ti otevřeny dokořán, neboť svou říši si můžeš budovat stavbou vesnic, založením tržiště či postavením trůnního sálu. Ale

Více

SEZNAM KOMPONENT. Alex Rockwell

SEZNAM KOMPONENT. Alex Rockwell Alex Rockwell Zákon o osídlování z roku 1862 umožňoval Američanům, aby získali neobdělanou půdu, když na ní budou žít a hospodařit po dobu pěti let. V roce 1860 byla také vybudována napříč Severní Amerikou

Více

ÚVOD O PRAVIDLECH POČÁTEČNÍ ROZESTAVENÍ PRINCIP HRY CÍL HRY VERZE HRY STRUKTURA PRAVIDEL -1-

ÚVOD O PRAVIDLECH POČÁTEČNÍ ROZESTAVENÍ PRINCIP HRY CÍL HRY VERZE HRY STRUKTURA PRAVIDEL -1- CÍL HRY Každý hráč ve hře ovládá svůj vlastní národ. Vede jej z hlubin starověku až po současnost a snaží se rozvinout jej tak, aby zanechal v dějinách co nejvýraznější otisk a odkaz budoucím pokolením.

Více

Pravidla ustupování... 21 Princezny... 21 Pevnosti... 21 [Barbaři]... 22 Pravidla ústupu barbarů... 22 Přidělování poškození... 22 [Válka]...

Pravidla ustupování... 21 Princezny... 21 Pevnosti... 21 [Barbaři]... 22 Pravidla ústupu barbarů... 22 Přidělování poškození... 22 [Válka]... PRAVIDLA HRY [Obsah] [Obsah]... 1 [Seznam obrázků]... 3 [Seznam tabulek]... 3 [Úvod]... 4 Cíl hry... 4 Počet hráčů a délka hry... 4 [Obsah hry]... 5 [Příprava hry]... 7 Zvolte si barvu... 7 Zvolte si zemi...

Více

Ropušáci Bramboroidi Tukanosauři Kaktusáci Šlimáci

Ropušáci Bramboroidi Tukanosauři Kaktusáci Šlimáci Ropušáci Jejich evoluční stopa končí u zeleného gumového medvídka, který se sem dostal s nějakým planetárním smetím před velice dávnou dobou. Specializují se na lov much pomocí jazykového karate a dalších

Více

2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM

2. Výběr akce. kce HLÍDKA VÝPRAV STAVBA VÝZKUM Pravidla hry 1 Hra 4X od Scotta Almese 2 5 HRÁÈÙ ~30 MIN ÈÙ ~30 MIN VÌK 13+ N VÌK 13+ VÌK 13+ Herní materiál 35 figurek (7 v každé barvě) 5 žetonů výzkumu 5 žetonů štítu (1 v každé barvě) 15 žetonů zdrojů

Více

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body,

ČEST SAMURAJŮ. (Ehre der Samurai) jednomu ctihodnému daimjóovi (Daimyo). Také hráči usilují o získání cti. Dostávají body, ČEST SAMURAJŮ (Ehre der Samurai) Scott Kimball Herní materiál 110 karet 6 kostek 60 žetonů s body cti (Ehrenpunkte) v hodnotě 5, 25, 50 a 100 1 herní návod Pozadí hry Hráči se vžívají do rolí samurajů

Více

Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4

Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4 Obsah Šachy... 3 Náčelník a bojovníci... 3 K.O. šachy... 4 Double šachy... 4 Poziční šachy... 4 Žravé šachy... 4 Dáma... 5 Polská dáma... 5 Staroněmecká dáma... 5 Turecká dáma... 6 Rohová dáma... 6 Žravá

Více