ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O STAVU OBCE FRANCOVA LHOTA listopad 2010 říjen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O STAVU OBCE FRANCOVA LHOTA listopad 2010 říjen 2014"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O STAVU OBCE FRANCOVA LHOTA listopad 2010 říjen 2014

2 Stránka 1 Vážení spoluobčané, předkládáme Vám závěrečnou zprávu, která podává přehled o vykonané práci zvolených zástupců obce za volební období Je zřejmé, že život obce nelze krájet na jednotlivá volební období a oddělovat je jako plátky chleba. Život obce, a tím ani práce na jejím chodu, se nezastaví ani vteřinu. Je to nekonečný proud aktivit a činností, které se jednotlivými obdobími prolévají. A tak jak jsme i my navázali na dobrou práci předešlých zastupitelů, stejně tak jsme i našim nástupcům mnoho, snad také dobré práce, připravili a započali. Důležitým vodítkem pro naši práci byl strategický plán obce s názvem Program obnovy venkova obce Francova Lhota, do jejíž tvorby se mnozí z nás v roce 2007 aktivně zapojili a která byla schválena v roce 2008 s platností do roku Tento dokument rozhodně není založen v šuplíku, ale aktivně se s ním pracuje a je jasným ukazatelem směru práce vedení obce. V souladu s moudrým japonským příslovím Vize bez akce je sněním, akce bez vize je noční můrou jsme proto veškeré naše záměry a plánované akce posuzovali právě z pohledu souladu s naším rozvojovým plánem a při rozhodování jsme si kladli především tyto otázky: Je tato akce opravdu potřebná? Jestliže ano, přispějeme touto akcí k cílům vytyčeným v naší strategii? Pokud je v souladu s naší strategií, můžeme na její realizaci získat peníze z dotací či grantů? Největší část této zprávy je proto věnována právě zhodnocení plnění Programu obnovy venkova naší obce a rozvojovým projektům. Dočtete se, jak jsme obec spravovali a také jak jsme hospodařili se svěřeným majetkem. Ve Francově Lhotě dne 8. října 2014 Ing. Kateřina Trochtová, starostka

3 Stránka 2 1 Správa obce Zastupitelstvo obce První zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Francova Lhota proběhlo dne 12. listopadu V nejvyšším orgánu obce stanuli tito zastupitelé (účast na zasedáních v průběhu volebního období): Bistrý Jiří (KDU-ČSL) Brlica Jan (SN Myslivecké sdružení) Juráň Petr, Ing. arch. (SNK Nová volba) Juráňová Eliška* (SNK Nová volba) Kliš Lumír, Ing. (SNK Nová volba) Kliš Zdeněk, Bc. (ODS) Kolínková Pavlína (KDU- ČSL) Matůš Karel (ODS) (64 %) (96 %) (71 %) (75 %) (93 %) (96 %) (82 %) (93 %) Matušinec Miroslav (SNK Nová volba) (86 %) Mikéska Miroslav (ODS) (71 %) Novák Zdeněk* (SNK Nová volba) (57 %) Piastek Radek (SNK SDH a TJ Sokol) (64 %) Sucháček Karel (SNK SDH a TJ Sokol) (93 %) Šerý Miroslav, Ing. (ODS) (93 %) Trlicová Hana, Mgr. (SNK Nová volba) (79 %) Trochtová Kateřina, Ing. (SNK Nová volba)(96 %) * Juráňovou Elišku nahradil Novák Zdeněk. Zastupitelé se sešli na 29 zasedáních a přijali 432 usnesení. Již na prvním ustanovujícím zasedání se shodli na vzdání se zákonné odměny za práci v zastupitelstvu i v dalších orgánech radě, výborech, komisích. Na tomto zasedání také zastupitelstvo rozhodlo, že pro práci v úřadě budou uvolnění 2 členové ZO starostka Ing. Kateřina Trochtová a místostarosta Ing. Lumír Kliš. Zastupitelstvo obce zřídilo dle zákona o obcích finanční a kontrolní výbor. Finanční výbor byl zvolen ve složení Matůš Karel (předseda výboru), Kliš Zdeněk, Bc., Juráňová Eliška/Novák Zdeněk. Úkolem finančního výboru dle zákona o obcích je provádět kontrolu hospodaření a majetkem a finančními prostředky obce. Finanční výbor se sešel na 11 zasedáních, při kterých prováděl přípravu návrhu rozpočtu a kontrolu jeho plnění. Kontrolní výbor pracoval ve složení Trlicová Hana, Mgr. (předsedkyně výboru), Sucháček Karel, Šerý Miroslav, Ing. Kontrolní výbor je zřízen především za účelem kontroly plnění usnesení zastupitelstva a rady obce. Kontrolu plnění usnesení ZO a RO provedl výbor na 7 zasedáních. Rada obce Rada obce byla složena z pěti zvolených zastupitelů a pracovala v uplynulém volebním období ve složení (účast na zasedáních) Bistrý Jiří (83 %), Brlica Jan (92 %), Kliš Lumír, Ing. (94 %), Mikéska Miroslav (83 %), Trochtová Kateřina, Ing. (100 %). Rada obce se setkala na 36. zasedáních a přijala 260 usnesení a měla zřízeny 2 poradní orgány kulturní a stavební komisi. Kulturní komise a její členky pod vedením předsedkyně Věry Zimkové zajišťovaly především gratulace jubilantům, přípravu a organizaci kulturních akcí (vítání občánků, den matek, setkání pro seniory, zabíjačka, maškarní ples, setkání na rozhledně, adventní dílna a rozsvícení vánočního stromu). Stavební komise byla poradním orgánem obce při plánování a realizaci staveb, včetně účastí v hodnotících komisích veřejných zakázek na stavební práce. Předsedou stavební komise byl Miroslav Matušinec, členové Miroslav Brlica a Jan Trochta.

4 Stránka 3 2 Rozpočet, hospodaření, majetek obce Porozumět systému rozpočtování a hospodaření obcí je pro laickou veřejnost poměrně složité, přesto je důležité v naší závěrečné zprávě nevynechat ani tuto oblast. Příjmy obecního rozpočtu Nejvýznamnějšími příjmy obce jsou vždy příjmy ze sdílených daní tj. přidělené ze státního rozpočtu. Od počátku roku 2013 prošel obecní rozpočet velkou změnou a to díky novému Rozpočtovému určení daní (RUD), které přineslo naší obci větší daňové příjmy. Na druhou stranu nás také o některé příjmy obralo (např. příspěvek na žáky z Valašské Senice aj.). Přesto nám ve výsledku od roku 2013 daňových příjmů přibylo. Nedaňové příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti - v naší obci jsou to především příjmy z lesního hospodářství, provozu vodovodů, pronájmy apod. Kapitálové příjmy jsou tvořeny nejčastěji prodejem majetku např. prodej stavebních pozemků. Přijaté dotace jsou finanční prostředky získané nejčastěji z rozpočtu státu či prostřednictvím tzv. evropských fondů. Tyto prostředky jsou vždy vázány na konkrétní účel (např. zateplení základní školy). Valná většina dotací je nenároková, získává se v soutěži projektů a je vyplacena až po ukončení a proplacení ze strany obce se zpožděním několika měsíců. Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč * 2014 plánovaný rozpočet po změnách k Výdaje obecního rozpočtu Běžné (provozní) výdaje jsou finanční prostředky využité pro běžný provoz a chod obce platy, opravy majetku a údržba, zajištění veřejných služeb jako veřejné osvětlení, školství, svoz odpadu aj. Investičními výdaji rozumíme investice do majetku obce, který se díky takto vloženým prostředkům rozvíjí, roste či zkvalitňuje (např. nákupy pozemků, výstavba budov, modernizace). Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Nejvíce výdajů v letech 2012 a 2013 odešlo z obecního rozpočtu vždy do školství v naší obci. Druhou nejvýznamnější kapitolou je veřejná správa (zajištění chodu úřadu, platů zaměstnanců obce a uvolněných zastupitelů).

5 Stránka 4 Přebytek/schodek rozpočtu Rozdíl mezi příjmy a výdaji obce může být buď kladný (tj. přebytek rozpočtu) nebo záporný (tj. schodek). V případě vzniku schodku je nutné tyto chybějící finance někde získat. V průběhu uplynulých let nastala tato situace v roce 2012, kdy byl schodek financován z peněz na běžném účtu z minulého roku. Stejně tak z rezervy minulých let, která je na účtu obce, bude financován schodek roku 2014, který opět vznikl čekáním na proplacení dotací realizovaných projektů. Příjmy celkem Výdaje celkem Schodek/přebytek Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Obec splácí tyto závazky: Úvěr na výstavbu bytových domů na řadovkách - aktuální roční splátka je cca Kč a doba splácení je do roku Příspěvek obce na realizaci projektu Čistá řeka Bečva II. - roční splátka je 3,3 mil Kč a doba splácení je do roku Přehledné informace o rozpočtu obce včetně dlouhodobého vývoje i podrobného členění naleznete na webových stránkách: Hospodaření obce je každoročně kontrolováno auditory z Krajského úřadu Zlínského kraje. Veškeré provedené kontroly v letech byly s výsledkem bez výhrad. Majetek obce Jednou z důležitých ekonomických veličin je i majetek, který obec vlastní. Jak je patrné z tabulky níže, hodnota majetku v uplynulých letech rostla. Kategorie majetku Budovy a stavby Stroje a zařízení Dopravní prostředky Inventář Drobný hmotný majetek Umělecká díla Programy Pozemky Akcie CELKEM Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč KČ Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Důležitou činnostní v hospodaření obce je také hledání možných úspor. Snad nejvýraznější změna se povedla ve snížení nákladů za elektřinu a plyn, které jsme od roku 2012 začali nakupovat společně s dalšími obcemi přímo na energetické burze a cenu syrové energie jsme tak snížili o 40 %.

6 Stránka 5 3 Naplňování strategie a jednotlivé oblasti rozvoje Důležitým vodítkem rozvoje je plán - v našem případě Program obnovy venkova obce Francova Lhota na období Nejen, že nám ukazuje, jakým aktivitám dát přednost, ale také poskytuje výbornou zpětnou vazbu při hodnocení a bilancování. Ke konci roku 2014 víme, že je zcela splněných 44 % plánovaných akcí, rozpracovaných a částečně splněných je 26 % a prozatím se nezačalo pracovat na 30 % aktivit. Podrobný přehled naplňování strategie je v samostatném dokumentu, který je k dispozici na webových stránkách obce v sekci Naše obec v záložce Strategické dokumenty. Oblast 1 Občanská společnost, kultura a sport Podpora neziskových organizací z obce i mimo obec je průměrně za rok více než Kč. Mimo organizace působící v obci jsou nejčastějším příjemce finanční podpory organizace sociálních a zdravotních služeb. V oblasti kultury bylo i nadále zajišťování fungování knihovny a doplňování knihovního fondu ročně v částce Kč a podporovány kulturní akce v obci. Významným projektem v oblasti kultury byla rekonstrukce památníku obětem válek v Pulčíně. Podpora sportu probíhala na několika úrovních a to podporou TJ Sokol Francova Lhota, která narostla ze Kč v roce 2010 na Kč v roce 2014 a také provozem polyfunkčního sportovního areálu u základní školy. Oblast 2 Školství Mateřská škola byla v uplynulých letech využívána až na samou hranici kapacity, tj. 56 dětí ve školce ve dvou třídách. Nejvýznamnější opravy a investice zhotovené ve školce byly: výměna radiátorů a zregulování otopné soustavy, oprava kuchyně vč. nového vařiče, oprava sociálních zařízení ve třídách. Základní škola se potýká s nízkou naplněností a dosáhla i svého historického minima 137 žáků. Pro obec to znamená, že musí provoz školy dotovat více vlastními prostředky. I z tohoto důvodu byla v roce 2013 učiněna změna a ve škole bylo zrušeno místo školníka. Škola tak uspořila prostředky za

7 Stránka 6 jeho pracovní úvazek. Školník byl nahrazen obecním zaměstnancem na pozici správce nemovitostí, který mimo školu spravuje i mateřskou školku a ostatní obecní budovy. Nejvýznamnější opravy a investice provedené v základní škole: výmalby učeben a chodeb, vybudované zázemí pro tělocvičnu, nové podlahy ve vybraných třídách, nové WC pro pedagogy na 1. stupni, obměna osvětlení, zateplení pavilonu prvního stupně. Financování školství patří mezi největší výdajové kapitoly obecního rozpočtu. Oblast 3 Místní hospodářství Obec se snaží vlastní nevyužívané prostory pronajímat místním podnikatelům a přispět tak k jejich stabilizaci. Jedná se především o prostory bývalé obecní stolárny a přilehlých garáží či zdravotního střediska. Dlouhodobě se nám však nedaří zajistit plochy pro podnikání a stavbu dílen. V oblasti místního hospodářství se dařila především tvorba nových pracovních míst, při které jsme využívali dotačních nástrojů Úřadu práce ČR. Nejčastěji se jednalo o pracovní místa vytvořená v údržbě obce a to díky veřejné prospěšným pracím. Jednalo se průměrně o 10 pracovních míst za rok. V roce 2014 jsme poskytli i pracovní místo pro absolventku přímo v administrativě úřadu po dobu 1 roku. Klíčovou aktivitou v oblasti cestovního ruchu je zajištění fungování IC Pulčín, které původně provozovala ČSOP Valašské Meziříčí. Od roku 2011 provozuje IC Pulčín obec a ze sledování návštěvnosti vyplývá, že je navštěvováno rok od roku více. V cestovním ruchu sehrála důležitou roli také legalizace sezónního chodníku k Pulčínským ledopádům, na které jsme se dohodli se Správou CHKO Beskydy. Pro účely modernizace lesního hospodářství obce jsme pořídili nový program pro lesní evidenci. Pokračovali jsme v plnění schváleného Lesního hospodářského plánu. Pro podporu místní ekonomiky jsme také při oficiálních návštěvách a setkáních prezentovali vždy místní výrobce a producenty.

8 Stránka 7 Oblast 4 Technická infrastruktura Technická infrastruktura v obci je ve špatném stavu a její obnova je enormně nákladná. Velká část investic je také závislá na projektu výstavby splaškové kanalizace Čistá řeka Bečva II. Na tento projekt bezprostředně navazují opravy a vybudování chodníků a dešťové kanalizace, pro které je připravena projektová dokumentace a vybrán zhotovitel a také opravy místních komunikací včetně vybudování zastávky s odbočovacím pruhem u Lávky V roce 2014 byla opravena cesta ve Vlčičce. Společně s obcemi Hornolidečska jsme zahájili projekční práce na projekty cyklostezky, která by vedla z Francovy Lhoty do Horní Lidče a tam se stala součástí stezky Bečva Vlára Váh. Oblast technické infrastruktury je oblastí s nejvíce aktivitami, avšak také oblastí, ve které je nejméně aktivit zcela splněno. Oblast 5 Občanská vybavenost a veřejná správa V oblasti občanské vybavenosti se povedlo vybudovat nový chodník ve staré části hřbitova, vyměnit okna a podlahy vč. opravy parketu v kulturním domě. Bylo vybudováno nové veřejné prostranství Špuntov a vznikly nové záhony i květníky pro výzdobu obce. V oblasti veřejné správy byl pravidelně vydáván Zpravodaj obce v nové podobě. Novou tvář získaly i obecní webové stránky. Oblast 6 Životní prostředí Odpadové hospodářství obce bylo rozšířeno o možnost celoročního zpětného odběru elektrozařízení v elektrodomku a také textilu v novém kontejneru. Jsou rozpracovány i projekty na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu pořízení svozového vozu a kompostérů. V zachovávání krajinného rázu jsme částečně obnovili některé polní cesty a cesty k pasekářským usedlostem. Kobzova lípa se díky grantu z Nadace Partnerství dočkala speciálního arboristického ošetření a soutěžila ve finále Stromu roku 2012.

9 Stránka 8 Oblast 7 Bydlení Obec vykoupila pozemky pro výstavbu 4 nových domů v lokalitě Piastkovo (v roce 2014 hotový 1 dům), tyto pozemky byly zároveň zasíťovány elektrickou energií, vodovod je zde obecní a v rámci ČřB II bude v lokalitě vybudována splašková kanalizace. Je připraven i projekt pro instalaci veřejného osvětlení. Oblast 8 Sociální služby a zdravotnictví V roce 2014 jsme podepsali smlouvu se zubním lékařem MUDr. Janem Císařem o pronájmu ordinace. Sociální a zdravotní služby obec podporuje především dary neziskovým organizacím, jako je Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích či Letokruhy o. p. s. Díky spolupráci obcí ve Sdružení obcí Hornolidečska je připravován projekt na vybudování Domu sociálních služeb Hornolidečska ve Valašské Polance, který pokryje náš region službami pro seniory včetně pobytového zařízení.

10 Stránka 9 4 Dokončené rozvojové projekty V roce 2010 jsme navázali na práci předešlého vedení obce a převzali jsme několik projektů v různých fázích rozpracovanosti. Všechny se povedlo dotáhnout do zdárného konce. Jedná se o tyto projekty: nákup zásahového vozidla pro SDH, rekonstrukce památníku obětem válek v Pulčíně, výměna oken v kulturním domě, pořízení územního plánu obce. I nadále jsme sledovali povinné ukazatele u projektu výstavby polyfunkčního sportovního areálu (roční počet návštěvníků) a v informačním centru Pulčín (roční počet návštěvníků). Oba sledované projekty plní nastavený plán návštěvnosti. V dalších letech jsme již pracovali na vlastních rozvojových projektech. V textu níže jsou zachyceny projekty, na které jsme získali vnější spolufinancování z dotací a grantů. Kompletní přehled projektů najdete na stránkách obce v sekci Naše obec. Rekonstrukce budovy zdravotního střediska (2011) Díky tomuto projektu se zlepšil technický stav budovy zdravotního střediska a snížila se její energetická náročnost. V průběhu rekonstrukce byla vyměněná střecha, včetně zkvalitnění izolace, vyměněná okna a dveře a zateplená fasáda a strop. Celkové náklady projektu byly Kč a na dofinancování byla využita dotace za získání ocenění oranžovou stuhou v soutěži Vesnice roku 2010 ve výši Kč.

11 S t r á n k a 10 Výstavba zázemí tělocvičny ZŠ (2012) Cílem projektu bylo v nevyužitém atriu školy vybudovat sociální zařízení pro žáky i sportující veřejnost, nový kabinet tělocviku a přestávkovou místnost a zpřístupnit tak legálně tělocvičnu veřejnosti. Tyto stavební práce si vyžádaly z obecní pokladny Kč. Jeden milion korun však pokryla dotace od Zlínského kraje (Podprogram na podporu obnovy venkova). Špuntov ( ) Smyslem projektu bylo společnými silami Lhocanů proměnit prostor kolem kulturního domu na užitečné a příjemné místo. Díky projektu máme nejen oblíbené místo pro trávení času dětí i jejich rodičů, ale také jsme si vyzkoušeli, že vlastními silami dokážeme naplánovat a částečně i postavit zajímavé věci. Špuntov významně přispěl k propagaci obce, neboť jsme získali ocenění v soutěži programu Místo, kde žijeme za nejlepší proměnu veřejného prostranství, ale také o projektu vyšlo 23 článků a prezentovali jsme jej na několika konferencích, seminářích i workshopech jako příklad dobré praxe po celé České republice. Náklady na tuto proměnu byly kolem 1 mil Kč, dotace z Nadace Via činila Kč. Oprava a zregulování otopné soustavy MŠ (2013) Výměna 42 radiátorů a zregulování celé otopné soustavy v mateřské škole nám pomohla vyřešit havarijní stav topení a opět kousek napomohla k hospodárnějšímu zacházení s energiemi v budovách naší školky. Celkové náklady projektu činily Kč, přičemž získaná dotace od Zlínského kraje nám přispěla částkou Kč (Podprogram na podporu obnovy venkova). Lesní poradenství ( ) Pro zkvalitnění a modernizaci hospodaření v lese jsme díky dotaci z Programu rozvoje venkova nakoupili speciální software pro lesní hospodářství. Celková cena byla Kč, ze které nám zaplatila dotace.

12 S t r á n k a 11 Hydrogeologický průzkumný vrt ( ) Dlouhodobé problémy s nedostatečnou zásobou vody ve vodojemu Piastkovo v suchých obdobích jsme se snažili odstranit realizací průzkumného vrtu. Přestože jsme vodu skutečně objevili a vydatnost vrtu by opravdu posílila množství vody ve vodojemu Piastkovo, kvalita vody bohužel tuto možnost vyloučila. Slaná voda (mořská) na kterou jsme v hloubce 100 m narazili, je sice v našich valašských podmínkách unikátem, avšak její úprava na pitnou vodu by byla velmi finančně náročná. Vyhloubení vrtu přišlo na Kč, z toho Kč nám proplatili evropské fondy. Rekonstrukce lesní cesty Vlčička ( ) Oprava 0,6 kilometrů lesní cesty po sesuvu v lokalitě Vlčička byla potřebná pro zabezpečení hospodaření v obecních lesích v lokalitě Vlčička. Stavební práce přišly na 1,8 milionu Kč, z čehož dotace činí Kč a byla poskytnuta z evropských zdrojů. Projekt je před kontrolou ze strany poskytovatele dotace. Zateplení mimoškolního pavilonu ( ) Stavební práce spočívající ve výměně dveří, oken, zateplení fasády a stropu v pavilonu mimoškolní výchovy opět posunuly dále rekonstrukci základní školy. Hlavním cílem projektu však jsou úspory energií v této budově. Na stavební práce bylo vynaloženo 3,3 mil Kč a dotace z evropských fondů nám pokryla necelé 2 miliony Kč nákladů. V roce 2015 ještě proběhne kontrola úspor dosažených projektem. Přehled dokončených projektů Tabulka udává jednoduchý přehled dokončených projektů z let Název projektu Rekonstrukce budovy zdravotního střediska Výstavba zázemí tělocvičny ZŠ Špuntov Oprava a zregulování otopné soustavy MŠ Lesní poradenství Hydrogeologický průzkumný vrt Rekonstrukce lesní cesty Vlčička Zateplení mimoškolního pavilonu CELKEM Celkové náklady Dotace Zdroj dotace Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč ČR EU Nadace Via ZK EU EU EU EU Kč Kč

13 S t r á n k a 12 5 Rozpracované projekty Pro další práci předáváme také několik rozpracovaných projektů a projektových záměrů. Některé z nich jsou ve fázi stavební projektové dokumentace, na některých se již pracuje. Název projektu Plánované náklady Zateplení tělocvičny a pavilonu družiny Svozový vůz pro biologicky rozložitelný odpad Chodníky a dešťová kanalizace Opravy místních komunikací po kanalizaci Čistá řeka Bečva II* Kč Kč Kč Kč Kč Přislíbená dotace Kč Kč SFDI 2015 neposkytují se Kč * projekt realizuje Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko. Obec pouze splácí vlastní podíl na nákladech ve výši Kč. Zateplení tělocvičny a pavilonu družiny Posledním kolem oprav vnějšku naší základní školy bude dokončení zateplení tělocvičny a pavilonu družiny, včetně opravy střechy a hlavního vstupu do školy. Tato investice si vyžádá náklady ve výši téměř 7 mil Kč. Dotace, kterou jsme na projekt získali z evropských zdrojů, činí necelé 4 mil Kč. Na podzim 2014 bude ve veřejné soutěži vybrán zhotovitel a projekt musí být dokončen v následujícím roce. Svozový vůz pro biologicky rozložitelný odpad Pořízení vozidla (typu mutikára) pro svoz biologicky rozložitelných odpadů a také kontejnerů pro jeho uložení nám doplní systém likvidace biologicky rozložitelného odpadu v obci. Základním článkem systému budou kompostéry do domácností, pořízené ze společného projektu Sdružení obcí Hornolidečska. Avšak pro potřeby obce, která pečuje o mnoho zelených ploch v rámci obou místních částí, je nutné mít zelenou hmotu čím svážet na svá kompostovací místa. Cílem celého systému je přirozeně likvidovat zelené odpady, které doposud končily v popelnicích, čímž prodražovaly systém likvidace odpadů, nebo hyzdily okolí potoků, polních cesta apod. Na podzim roku 2014 bude vybrán veřejnou zakázkou dodavatel vozidla a celý projekt bude dokončen v roce Plánované náklady jsou cca 3 mil Kč. Na financování bude využita dotace z evropských fondů ve výši 2,7 mil Kč, o kterou jsme již úspěšně požádali. Chodníky a dešťová kanalizace Plánované dobudování dešťové kanalizace a především chodníků, kterými doplníme prázdná místa podél naší hlavní silnice, je jedním z klíčových projektů obce. Na podzim roku 2014 bude dokončeno stavební povolovací řízení a v příštím roce se započne s výstavbou. Investiční náklady jsou plánované na cca 12 mil Kč. Projekt je také připraven tak, aby bylo možné požádat o dotaci ze Státního fondu

14 S t r á n k a 13 dopravní infrastruktury ČR, který má uzávěrku žádostí pro investice na rok 2015 v lednu roku Získání jakékoliv dotace by obecnímu rozpočtu výrazně pomohlo s financováním této akce. Čistá řeka Bečva II. Strategickým a dlouhodobým projektem je výstavba splaškové kanalizace v rámci projektu Čistá řeka Bečva II. V projektu, na kterém Obec intenzivně pracuje už od roku 2006, se povedlo v uplynulých 4 letech: dokončit projektovou dokumentaci, dotáhnout smlouvy o vstupech na pozemky a o budoucích věcných břemenech, získat stavební povolení, rozběhnout stavební práce, připravit projekty pro domovní přípojky, zajistit materiál pro budování domovních přípojek, nastavit systém splácení příspěvku na budování kanalizace, připravit vše pro opravy komunikací po realizaci ČřB II.

15 S t r á n k a 14 6 Spolupráce a společné projekty Pro rozvoj naší obce je velmi důležitá spolupráce s dalšími partnery ve svém okolí. Nežijeme ve vakuu a mnohé problémy jsou společné více obcím v našem regionu a je často efektivnější je řešit společně. I proto je Francova Lhota zapojena do několika dalších organizací: Sdružení obcí Hornolidečska (SOH) Místní akční skupina Hornolidečska (MASH) Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) Spolek pro obnovu venkova ČR Nejdůležitější je především spolupráce s obcemi na Hornolidečsku, s kterými pracujeme na několika důležitých projektech s významem a důležitostí přesahujících obecní úroveň: pořízení kompostérů do obcí SOH, cyklostezka Bečva Vlára Váh, dům sociálních služeb Hornolidečska, vybavení jednotek hasičů v Hornolidečsku. Zároveň společně s okolními obcemi řešíme mnohé praktické otázky jako je výběr firmy pro svoz odpadů, společné nákupy energií na energetické burzy, značení cyklotrasy Hornolidečská magistrála či společné propagační materiály. Díky spolupráci obcí, neziskových organizací a podnikatelů je důležitým hráčem na poli rozvoje Hornolidečska Místní akční skupina. V rámci MAS byly také realizovány některé společné projekty: Trnkové stezky nejen Jižního Valašska, Pohádky a pověsti Buchlovských hor a Hornolidečska, Strategie rozvoje území MAS. Díky činnosti MAS na území Hornolidečska byly také finančně podpořeny projekty obce, místních neziskových organizací i firem a živnostníků. Jako příklad můžeme jmenovat pořízení nové linky na výrobu mezistěn pro včelaře, opravu domu kardinála Trochty či nákup strojů pro zemědělské družstvo.

16 S t r á n k a 15 7 Celkové zhodnocení V uplynulých 4 letech se vedení obce povedlo učinit mnoho kroků na cestě k tomu, aby Francova Lhota byla příjemným místem k životu. Důležité pro rozvoj obce byly zcela nepochybně projekty, o kterých jste se dočetli v této zprávě a které obec posouvají na vyšší úroveň standardu života. Jedním z hlavních problémů většiny obcí, Lhoty nevyjímaje, je však i tzv. vnitřní dluh. Vnitřní dluh obcí je způsoben tím, že samosprávy v mnoha případech nejsou schopny zabezpečit pečlivou údržbu svého často velmi obsáhlého portfolia majetku, který postupně degraduje. Finanční možnosti obcí mnohdy ani nedostačují na kvalitní péči o majetek a často se mylně spoléhá, že vše vyřeší dotace. Dotace jsou však vždy určeny na rozvojové aktivity, nikoliv na běžnou údržbu. I proto jsme po celé volební období kladli důraz na údržbu a opravy budov především školky a školy, kulturního domu i zdravotního střediska, mobiliáře či veřejných prostranství. I pro další období je připraveno nepřeberné množství výzev. Ostatně každý, kdo přičichne k vedení obce, vidí příležitost pro zlepšení při každé procházce po obci. Mimo dokončení největší investiční akce v historii obce, kterou je vybudování splaškové kanalizace a všech souvisejících staveb a oprav, si i v budoucnu bude velké investice vyžadovat technická infrastruktura komunikace a mosty. Důraz bude potřeba klást i na opravy a zefektivňování využívání a provozu obecních budov a určitě také na podporu podnikání a šetrného cestovního ruchu. A co nám ještě v průběhu těchto 4 let udělalo radost? Povedlo se ukončit nevýhodnou spolupráci se společností Renostav, která rekonstruovala naši školu. Povedlo se zapojit veřejnost do plánování i stavby veřejného prostranství u kulturního domu. Povedlo se naši obec propagovat i na celostátní úrovni a pro mnohé obce jsme se stali inspirativním příkladem. Daří se snižovat náklady na energie. Stali jsme se pilotní obcí s permanentním měřením spotřeby všech energií ve škole. Spolkový život v obci je neustále pestrý a živý.. Radostí i starostí bylo mnoho, těší nás však, že když se rozhlédneme po obci, jde vidět, že se mnoho věcí posunulo kupředu.

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond

Běžný účet Česká spořitelna. Účet hospodářské činnosti - muzeum Účet hospodářské činnosti byt. fond Obec Lenora: Závěrečný účet za rok 2011. Závěrečný účet roku 2011 je předkládán obecnímu zastupitelstvu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H

15.300 *G. Výdaje celkem 4 307 20 186 Financování : -574 14 984-730 -710-700 -700 Přijaté úvěry 8123 15.000 *G Splátky úvěrů 8124-624 *F -76 *H Základní Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 členění rozpočtu Daňové příjmy 4.000 4 260 4 350 4 300 4 350 4 400 Nedaňové příjmy 592 680 680 680 650 650 Kapitálové příjmy 248 280 300 100 100 100 Dotace provozní

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 ROZPOČET MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Rozpočet města Nejdek na rok 2009 2) Přílohy 1 až 8 k rozpočtu Projednáno a schváleno Radou města usnesením č.rm/2011/74/09 dne 10. 02. 2009 Finančním výborem projednáno

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 Č.j.: OBTECH/00043/06 IČO:00584061 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Těchobuz č. 1/2006

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2009 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012

Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 60 291,00 2. Nedaňové příjmy 10 921,59 3. Kapitálové příjmy 12 854,45 4. Přijaté dotace 16 698,51 Příjmy celkem 100 765,55

Více

PŘÍJMY CELKEM 61773912

PŘÍJMY CELKEM 61773912 ROZPOČET OBCE PSÁRY na rok 2015 v POLOŽKÁCH Rozpočtové příjmy NÁVRH k vyvěšeni daňové 1111 DPFOzezáv.č. 7000000 1112 DPFO-OSVČ 1700000 1113 DPFOzkap. výnosů 700000 1121 DPPO 6800000 1122 DPPO za obec 900000

Více

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013

Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok 2013 Linhartová 29.4.2014 Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá obecní úřad Závěrečný účet Obce Pluhův Žďár za rok.

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Dokument č.: Datum vyvěšení: Datum sejmutí: ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁBŘEZÍ ŘEČICE Konaného dne: 7. 12. 2012 Číslo: 011/2012 Ověřovatelé: Ing. Petr SAMEK Martin SMĚLÝ Přítomní zastupitelé:

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Obec Ostopovice, U Kaple 5, Ostopovice 664 49 IČO 00282294 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE za r. 2008 Rozpočet a jeho plnění v Kč PŘÍJMY Schválený Rozpočet Skutečnost rozpočet po úpravách Daňové příjmy 11 111 000

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice

OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice OBEC PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73 Přezletice IČ: 00240656 www.prezletice.cz Tel./fax: 286 852 133 e-mail: obec.prezletice@prezletice.cz Tel.: 286 853 333 starosta.prezletice@prezletice.cz Z á v ě r

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2013 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Závěrečný účet města Spálené za rok 212 Zpráva o hospodaření za rok 212 Návrh závěrečného účtu za rok 212 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 25/2 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015

Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Obec Dyjákovice, 671 26 Dyjákovice č.p. 235 IČ:00292702 Rozpočet Obce Dyjákovice na rok 2015 Rozpis schváleného rozpočtu v podrobném členění dle poloţek rozpočtové skladby (zaokrouhl. na celé stokoruny

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční

Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v tis.kč ) - měsíční Analýza daňových výnosů v roce 2005 ( v ) - měsíční Tab.č.1 daň z příjmů fyzických daň z příjmů fyzických daň z příjmů daň z příjmů fyz. daň z přidané daň z c e l k e m osob ze závislé činnosti osob z

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2011. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2011 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Rozpočet 2010 Návrh rozpočtu 2011 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1600 1600 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1200 500 dle předpokladu

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2015 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Josef Novák, Vladimír Šíma, Josef Lácha Omluven: Michaela

Více

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006

Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 Závěrečný účet Obce Hrušky za rok 2006 OBSAH: 1. Identifikační údaje 2. Zřizovací listiny 3. Inventarizace 2006 4. Plnění rozpočtu 2006 5. Přijaté dotace 6. Rekapitulace zadluženosti obce 7. Analýza kapitálových

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj

3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj 3. Zastupitelstvo, rozpočet, zpravodaj Zastupitelstvo V roce 2011 se o město starali následující zastupitelé: Mgr. Pavel Horák (SNK1), Monika Ševčíková (SNK1), Kamila Charvátová (SNK1), Mgr. Bronislava

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Krajský úřad Libereckého kraje Odbor kontroly Č.j: LK/153/08/Vo/obce Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 obce POLEVSKO Přezkoumání se uskutečnilo dne: 12. 2. 2009 na základě zákona

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2014 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více