Infolist venkova. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy / PRV / POV / ROP / Monitoring. Kalendář akcí:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Infolist venkova. Zprávy / Leader / Aktuální výzvy / PRV / POV / ROP / Monitoring. Kalendář akcí:"

Transkript

1 Zprávy / Leader / Aktuální výzvy / PRV / POV / ROP / Monitoring Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o.p.s. / č. 18 / Vážení příznivci venkova, přinášíme vám po čase opět nové informace ze světa obnovy a rozvoje venkova. Poslední infolist jsme vydali v prosinci roku Od té doby se podílíme na zpracování a vydávání Zpravodaje Spolku pro obnovu venkova ČR (www.spov.org / Zpravodaj SPOV), který vychází každý měsíc v elektronické podobě, a kde přinášíme aktuální informace z dění důležitého pro obce a regiony na národní i mezinárodní úrovni. Nyní je opět chvíle představit vám, co se událo v regionech na Moravě, se kterými spolupracuje Středomoravská agentura rozvoje venkova. Infolist venkova budeme vydávat častěji, protože jsme získali podporu na projekt Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov SMARV) z Programu rozvoje venkova. V případě, že máte zájem o spolupráci, neváhejte, rádi vám poradíme a pomůžeme se zpracováním projektu, plánu rozvoje obce či mikroregionu. S pozdravem Tomáš Šulák, předseda správní rady SMARV, o.p.s. Aktuální informace SMARV Rozbíhá se vzdělávací a informační projekt SMARV Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s. získala v rámci 5. kola Programu rozvoje venkova podporu na projekt Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov SMARV) a to z opatření PRV III.3.1. Vzdělávání a informace. Vzdělávací akce budou zaměřeny na regiony ve středu Moravy, tj. MAS - Partnerství Moštěnka (jihovýchodní Přerovsko a Holešovsko), MAS Podhostýnska a MAS Vizovicko-Slušovicko. Projekt předpokládá ještě další partnerský region. První seminář na téma Občanská vybavenost a služby v PRV se uskuteční od 9.00 v Bystřici pod Hostýnem. Postupně Vám nabídneme 10 akcí zaměřených na problematiku Programu rozvoje venkova osy III. Obsahem prvního semináře jsou "Projekty občanského vybavení z pohledu malých obcí a neziskových organizací". Zaměříme se na projekty dobré praxe, chyby a zkušenosti při přípravě projektů a postupy administrace těchto projektů. Kalendář akcí: Hradec nad Moravicí: LEADERFEST , Olomouc: Seminář k ROP StM , od 9.00, Bystřice pod Hostýnem: Seminář SMARV Občanská vybavenost a služby v PRV Hrachovo (MAS Malohont) Studijní cesta MR Holešovsko a Moštěnka na střední Slovensko Kostelec u Holešova: Seminář k 1. a 2. výzvě MAS Partnerství Moštěnka Dřevohostice: VI. ročník Setkání obcí mikroregionu Moštěnka 3.8., Kostelec u Holešova: Seminář SMARV Obnova a rozvoj vesnic v PRV 3. 8., Kostelec u Holešova: Seminář k 1. a 2. výzvě MAS Partnerství Moštěnka , a 18.8., 9.00, Bystřice pod Hostýnem: Seminář k 3. Výzvě MAS Podhostýnska , České Budějovice: Země živitelka Aktuální informace z partnerských regionů MAS Partnerství Moštěnka i MAS Moravský kras uspěly ve 2. vlně Leaderu MAS Regionu Poodří, Moravské cesty a Podhostýnska vybíraly další projekty V POV MMR 2009 uspěla většina obcí z regionů Moštěnky a Holešovska Grantový program v Moštěnce podpoří 20 projektů a aktivit místních spolků Prusinovice a Kyselovice uspěly v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje 2009 Ve slovenském Leaderu podpořeni naši partneři: Malohont i Podpolanie 4. září 2009, 13.00: Uzávěrka 1. výzvy MAS-PM 18. září 2009, 12.00: Uzávěrka 3. výzvy MASP 2. října 2009, 13.00: Uzávěrka 2. výzvy MAS-PM 1

2 MAS Partnerství Moštěnka i MAS Moravský kras uspěly ve 2. vlně Leaderu Do obcí z mikroregionů Moštěnka a Holešovsko půjdou evropské peníze z programu Leader Horní Moštěnice Téměř deset milionů korun ročně z evropských zdrojů poputuje v příštích pěti letech do obcí na Přerovsku a Holešovsku, které jsou sdruženy v Místní akční skupině - Partnerství Moštěnka. Organizace, která zastřešuje nejen starosty obcí v části Olomouckého a Zlínského kraje, ale také místní podnikatele, spolky či neziskové organizace, totiž uspěla se svým projektem v evropském programu Leader. Peníze jsou určeny například na zlepšení občanské vybavenosti, vzhledu obcí, podporu zemědělství či obnovu místních památek a podporu místních produktů. ČTK to řekl předseda MAS - Partnerství Moštěnka Tomáš Šulák. Výběrová komise MAS - Partnerství Moštěnka bude peníze rozdělovat obcím, podnikatelům, zemědělcům či například spolkům a neziskovým organizacím na základě předložených projektů. Ty se mohou týkat mimo jiné zlepšení občanské vybavenosti, vzhledu obcí, vytvoření zázemí pro agroturistiku, modernizace zemědělských podniků, budování lesních stezek a podobně. Každý rok očekáváme zhruba 20 až 30 projektů, dáváme šanci různým žadatelům. Je to nový přístup, jak rozdělovat peníze. Je to obdobné, jako když třeba obce žádaly o dotace kraj či ministerstva. Nyní se obrátí na MAS, která je jim mnohem blíže," řekl Šulák. Podle něj je obdobný postup v Evropě běžný už řadu let. Ministerstvo zemědělství zveřejnilo výsledky evropského programu počátkem dubna. Uspělo celkem 32 místních akčních skupin z 92 žadatelů. Místní akční skupiny jsou organizace, které zaštiťují partnerství starostů obcí, podnikatelů, neziskových organizací či spolků v určitém regionu. V MAS - Partnerství Moštěnka je téměř 70 členů. Pocházejí z 22 obcí mikroregionu Moštěnka v Olomouckém kraji a 23 obcí mikroregionu Holešovsko ve Zlínském kraji. (ČTK) Z jednání Valného shromáždění členů MAS-PM, 26. května 2009 v Kostelci u Holešova. Strategický plán Leader: Sedm statečných fiší pro Moštěnku Žadatelé se budou moci hlásit v rámci SPL o podporu prostřednictvím tzv. fichí (oblastí podpory): F1: Pohledné vesnice - krásnější region (Zlepšení infrastruktury a vzhledu obcí) F2: Pestrý život u nás doma na venkově (Občanské vybavení a služby) F3: Cesty k oživení místních tradic (Ochrana a rozvoj kulturního dědictví) F4: Nové příležitosti podnikání a agroturistiky (Podpora cestovního ruchu) F5: Zemědělské hospodaření uspořádaná krajina (Modernizace zemědělských podniků) F6: Pravidla moštárny síla chuti (Přidávání hodnoty potravinářským produktům) F7: Krok za krokem po zelené (Neproduktivní investice v lesích) V roce 2009 budou vypsány dvě výzvy. První s uzávěrkou 4. září 2009 se bude týkat fichí 1 a 4. Druhá výzva s uzávěrkou 2. října se bude týkat fichí 1 a 5. Na realizaci Strategického plánu Leader (SPL) bude MAS spolupracovat se Státním zemědělským intervenčním fondem (SZIF), který je platební agenturou Ministerstva zemědělství ČR. Podporou SPL tak vyvrcholilo několikaleté úsilí místního partnerství obcí, podnikatelů a spolků, které našly společnou řeč a již delší dobu připravují či realizují díky metodě Leader celou řadu projektů a společných aktivit. MAS Partnerství Moštěnka byla například úspěšná v národním programu Leader ČR (Více informací na v rubrice Program LEADER.) 2

3 Strategie Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras pomůže rozvoji regionu Sloup Ve druhé vlně programu Leader uspěla místní akční skupina Moravský kras. Poradcem Strategického plánu Leader Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras byla Středomoravská agentura rozvoje venkova. Moravský kras bude rozdělovat žadatelům v roce 2009 téměř 11 milionů korun. Strategický plán LEADER (dále SPL) je základním rozvojovým dokumentem MAS Moravský kras na období Území pro něž je strategický plán zpracován má rozlohu 516,59 km2, žije zde obyvatel v 54 obcích na území 5 mikroregionů. Tento plán vychází z integrované územní strategie rozvoje (dále také ISÚ) Otevíráme Moravský kras, kterou MAS Moravský kras zpracovala v roce 2007 a kterou přijala valná hromada MAS MK v prosinci Integrovaná strategie Otevíráme Moravský kras je rozvojovým dokumentem, který stanoví dlouhodobé cíle venkovské oblasti Moravského krasu a základní směry činností, jimiž chce MAS MK k dosažení těchto cílů přispět. Do Strategického plánu Leader byly převzaty ty prvky ISÚ, které jsou v souladu s pravidly Osy IV. Programu rozvoje venkova SPL byl schválen statutárním orgánem MAS MK - programovým výborem dne Podklady k sestavení finální verze plánu vzešly ze tří veřejných projednání, které se uskutečnily v období květen až červenec Strategický plán má celkem 7 fichí. Fiche Strategického plánu Leader Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras: 1. Příležitost pro objevy: Popis opatření: Podpora cestovního ruchu Moravského krasu budováním pěších tras, lyžařských stezek a hippostezek 2. Příležitost pro dědictví: Popis opatření: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví Moravského krasu, obnova a zhodnocení kulturního dědictví venkova, stálé výstavní expozice a muzea. 3. Příležitost pro poznání: Popis opatření: Podpora cestovního ruchu Moravského krasu novou výstavbou a rekonstrukcí malokapacitních ubytovací a stravovacích zařízení a zařízení pro volný čas. 4. Příležitost pro krajinu: Popis opatření: Neproduktivní investice v lesích, zvyšování společenské hodnoty lesů, pořízení strojů (lesnická technika). Dále projekty na posílení rekreační funkce lesa a projekty přispívající ke zvyšování společenské hodnoty lesů. 5. Příležitost pro podnikání: Popis opatření: Zakládání a rozvoj mikropodniků, zlepšování stavu technického vybavení, investice do výrobních a zpracovatelských kapacit umožňující zvyšovat kvalitu místní produkce, dosažení oborových norem a podmínek pro certifikaci jakosti výrobků a služeb. Rozvoj ekologického zemědělství s pozitivními dopady na péči o krajinu. 6. Příležitost pro místní produkty: Popis opatření: Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, modernizace zemědělských podniků, finalizace zemědělské výroby (zpracování produktů místní zemědělské prvovýroby), vznik místních produktů v oblasti služeb. Pořizování moderních technologií umožňujících konkurenceschopnost místních výrobců, úspory energie, přechod na obnovitelné zdroje energie, předcházení nebo ekologickou likvidaci odpadů, využití výsledků vývoje v těchto oblastech. Propagační a komerční zhodnocení místní produkce. 7. Příležitost pro všechny generace: Popis opatření: Občanské vybavení a služby, integrovaná informační a školící střediska s využitím ICT, zázemí pro společenské, kulturní, spolkové a církevní aktivity. V roce 2009 by měla být vypsána 1. Výzva, která se bude týkat fichí 1, 6 a 7. Více informací na Ministerstvo zemědělství podpořilo ve IV. ose Programu rozvoje venkova kromě regionů dalších 32 MAS Nikoliv plánovaných 80, ale 112 místních akčních skupin bude nakonec naplňovat své místní rozvojové strategie v evropském programu Leader, který je součástí Programu rozvoje venkova. Posledních 32 MAS bude řešit program ve zkráceném režimu. V takzvané druhé vlně bylo podpořeno 32 MAS. (Termín vlna je zde používán proto, že PRV vyhlašuje opatření v kolech a samotné MAS vyhlašují výzvy.) Nejúspěšnější byly MAS z Olomouckého a Zlínského kraje, kterých v hodnocení uspělo celkem deset, po pěti z každého kraje. Do této druhé vlny se přitom nově přihlásilo 23 MAS, které uspěly v národním programu Leader ČR 2007 a nemohly se tak zúčastnit první vlny v roce Ve druhé vlně jich uspěla nadpoloviční většina 13. Čtyři MAS byly vybrány dodatečně v další dvaatřicítce, 3 MAS neuspěly a dokonce tři MAS z Leaderu ČR byly vyřazeny v administrativní kontrole. Paradoxní je, že například z Olomouckého kraje bylo podpořeno 5 MAS, dodatečně další dvě, ale dokonce 4 MAS byly vyřazeny před samotným hodnocením. V první dvaatřicítce vybraných MAS je kromě třinácti MAS z Leaderu ČR 2007 také MAS Buchlov (úspěšný v Leaderech ČR ), LAG Strakonicko (L ČR 2005) a MAS Partnerství venkova (L ČR 2006). Pět MAS se nezúčasnilo Leaderu ČR 2007 ani první vlny (např. Valašsko Horní Vsacko) a celkem 14 MAS skládalo reparát z první vlny. Mezi první vybranou dvaatřicítkou je 17 moravských a 15 českých MASek. Nejvíce dodatečně vybraných MAS bylo naopak z krajů Královéhradeckého (7) a Pardubického (5). Královéhradecký kraj se přitom stal regionem, kde získaly podporu všechny MAS, které v kraji působí. V těsném závěsu je Moravskoslezský a Plzeňský kraj. Naopak největší počet neúspěšných MAS mají kraje Vysočina (7), Středočeský (6) a Olomoucký (6). Z tohoto kraje je ovšem nejvíce podpořených MAS dvanáct stejně jako v krajích Zlínském, Královéhradeckém a Jihočeském. 3

4 Přehled úspěšnosti MAS v programu Leader podle krajů: Kraj Podpořené MAS v Leaderu PRV Nevybrané 1 vlna vlna 2009 Z toho L ČR 2007 Vybrané navíc MAS ve 2 vlně MAS v kraji (v závorce: členové NS MAS) Celkem Leader Ostatní PRV IV. Středočeský (15) 11 (11) 6 Jihočeský (13) 12 (10) 5 Plzeňský (6) 8 (5) 1 Karlovarský (3) 3 (2) 1 Ústecký (6) 4 (4) 4 Liberecký (7) 5 (5) 2 Královéhradecký (11) 12 (11) 0 Pardubický (9) 7 (6) 4 Vysočina (7) 9 (5) 7 Jihomoravský (10) 9 (8) 2 Olomoucký (12) 12 (9) 6 Zlínský (8) 12 (5) 4 Moravskoslezský (8) 8 (8) 1 Celkem (23) (115) (74%) 112 (89) (79%) Leader ČR 2007: podpořeno 24 MAS (2 MAS se sloučily), 13 ve 2 vlně přímo, 4 dodatečně, 3 neuspěly, 3 vyřazeny MAS v kraji: V závorce je uveden počet členů NS MAS z daného kraje. Národní síť MAS nyní zastupuje 74% všech existujících MAS, které se někdy přihlásily do programu Leader a 89 ze 112 MAS, které byly úspěšné ve IV. ose v evropském Leaderu (to je 79%). Zdroj: Archiv TSu, databáze členů NS MAS ČR Zasedání hodnotitelské komise pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina se uskutečnilo dne 27. března Hodnotitelská komise doporučila ministrovi zemědělství 32 místních akčních skupin k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR Ministr zemědělství dne 8. dubna 2009 potvrdil závěry hodnotitelské komise a schválil 32 místních akčních skupin. Tiskový mluvčí MZe Petr Vorlíček informoval, že vzhledem k důležitosti využití a aplikace metody Leader, která je zdůrazňována i na mnoha fórech v rámci Evropské unie, navrhl ministr zemědělství zazávazkovat dalších 32 místních akčních skupin (MAS) v pořadí, jak byly obodovány hodnotitelskou komisí. Tento krok umožní lépe pokrýt poptávku místních akčních skupin po podpoře jejich aktivit, které jsou velmi důležité pro plnohodnotný život ve venkovských oblastech. Bude také zajištěno rovnoměrné pokrytí území České republiky místními akčními skupinami a podpoří se tak udržení a rozvoj komunální spolupráce a života na venkově, uvádí ministerstvo zemědělství. Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova návrh ministra zemědělství 7. dubna 2009 projednal a schválil financování dalších 32 MAS nad rámec původního indikativního cíle 80 MAS bude zajištěno převodem finančních prostředků z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy, a to ve výši cca 750 mil. Kč, tedy jedné roční alokace tohoto opatření. Tímto krokem ministerstvo zemědělství nijak nesnižuje důležitost podpor pozemkových úprav, které i nadále zůstávají jednou z hlavních priorit Programu rozvoje venkova. Stejné stanovisko zastávají i představitelé nevládních organizací působících v oblasti rozvoje venkova, kteří na všech jednáních zdůrazňují důležitost realizace pozemkových úprav pro rozvoj venkovského prostoru a nutnost udržet tuto prioritu i v dalších letech. 750 milionů pomůže rozvoji dalších malých obcí. Je také jednou z možností, jak posílit obecní rozpočty, které Evropská komise připravila o peníze z daně z přidané hodnoty, když dodatečně prohlásila, že odpočet DPH u projektů v rámci programů rozvoje venkova nepovažuje za způsobilý výdaj, vysvětluje v tiskové zprávě ministr zemědělství Petr Gandalovič. Kvůli tomu přišly obce o peníze, s nimiž ve svých rozpočtech počítaly. Ve spolupráci s partnery v rámci monitorovacího výboru PRV bude v nejbližší době dopracován detailní režim administrace a financování pro dalších 32 MAS. Jejich rozpočet bude veden odděleně od původních plánovaných 80 MAS a bude odpovídat finančním prostředkům převedeným z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Zpracoval Tomáš Šulák, pro Zpravodaj SPOV ČR, s využitím TZ MZe 43 4

5 Seznam MAS schválených k financování z PRV ve druhé vlně (32) - srovnání s účastí v Leaderu: Kraj Leader ČR Úspěšnost Název MAS v 1 vlně Místní akční skupina Společná cesta Jihomoravský Místní akční skupina České středohoří Ústecký L ČR (1.) 3. MAS Horní Pomoraví o.p.s. Olomoucký L ČR (18., 19.) 4. Region Pošembeří o.p.s. Středočeský MAS Sdružení pro rozvoj Poličska Pardubický Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. Jihočeský L ČR Luhačovské Zálesí, o.p.s. Zlínský L ČR (9.) 8. Místní akční skupina Záhoří - Bečva, o.s. Olomoucký L ČR (6.) 9. Místní akční skupina Opavsko Moravskoslezský Místní akční skupina Svatojiřský les Středočeský L ČR (20.) 11. Místní akční skupina Mikroregionu Buchlov Zlínský L ČR 04,05, MAS Podlipansko, o.p.s. Středočeský MAS Sokolovsko o.p.s. Karlovarský L ČR (4.) 14. Obecně prospěšná společnost pro Český ráj Liberecký Místní akční skupina ORLICKO Pardubický L ČR (24.) 16. Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, o.s. Zlínský - x 17. Via rustica o.s. Vysočina MAS Moravský kras o.s. Jihomoravský L ČR (7.) 19. MAS - Partnerství Moštěnka, o.s. Olomoucký L ČR (2.) 20. Královská stezka o.p.s. Vysočina - x 21. Podhorácko, o.p.s. Vysočina Sdružení Západní Krušnohoří Ústecký L ČR (16.) 23. Místní akční skupina Broumovsko + Královéhradecký L ČR (13.) 24. MAS Východní Slovácko Zlínský L ČR (11.) 25. Na cestě k prosperitě, o.s. Olomoucký Prostějov venkov o.p.s. Olomoucký Rozkvět zahrady jižních Čech MAS Jihočeský MAS Labské skály Ústecký - x 29. MAS Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Zlínský - x Nenalezeny 30. MAS Partnerství venkova Jihomoravský L ČR Království - Jestřebí hory Královéhradecký L ČR (8.) 32. Místní akční skupina Pomalší o.p.s. Jihočeský - x 5

6 MASky Regionu Poodří, Moravské cesty a Podhostýnska vybíraly další místní projekty Region Poodří vybral ve 2. výzvě dalších 11 projektů Programový výbor a valná hromada Místní akční skupiny Regionu Poodří na svém jednání dne 22. května 2009 projednala a schválila projekty k finanční podpoře v rámci 2. výzvy Strategického plánu Leader Poodří plné příležitostí. V rámci 2. výzvy byly schváleny projekty s dotací ve výši ,- Kč. Požadavek na navýšení ve výši ,- Kč bude pokryt z režijních nákladů na činnost MAS. Podpořené projekty v rámci 2. výzvy MAS Regionu Poodří: Žadatel Název projektu Celkem rozpočet Přiznaná dotace Fiche 1 Cesty poznání venkova (III.1.3.) Petr Kašpárek, Suchdol n. O.: Ranč Zlámaná podkova - rozvoj venkovské turistiky Fiche 2 - Oživení kulturních tradic Poodří (III.2.2.) Obec Skotnice: Muzeum venkovského života a zemědělství v obci Skotnice ŘKF Albrechtičky: Oprava věže římskokatolického kostela sv. Mikuláše ŘKF Bílov: Oprava venkovních omítek kostela sv. Vavřince v Bílově Suchdol nad Odrou: Oprava střechy kaple sv. Františka Obec Petřvald: Připomenutí historie, Památník zaniklé obce Harty Fiche 3 Chceme být dobří v Poodří (I.1.1.1) M. Lička: Sklad a prostor pro sezónní expedici zemědělských výrobků z Poodří J. Kubálek: Stavební úpravy přípravny zahradnictví, Kunín Fiche 4 - Venkov-místo pro život (III ) Obec Albrechtičky: Úprava víceúčelového areálu v Albrechtičkách Obec Kunín: Obnova parku v Kuníně Obec Jeseník nad Odrou: Zlepšení vzhledu rekreačního areálu v Jeseníku n. O Celkem schválené žádosti: Náhradní projekty: Obec Petřvald: Úprava místní komunikace v Petřvaldíku Obec Kateřinice: Rekonstrukce místní komunikace u poldru Obec Velké Albrechtice: Stavební úpravy místní komunikace u kostela Fotografie ze seminářů pro žadatele, veřejných slyšení, výběrových komisí (Bartošovice): 6

7 MAS Moravská cesta vyhlásila lednovou a květnovou výzvu. Podpořila 8+3 projekty devět obcí a dva podnikatele Místní akční skupina Moravská cesta (Litovelsko Pomoraví) přijala ve své druhé výzvě, která měla uzávěrku 30. ledna 2009 celkem 15 žádostí o dotaci. Do fiche 1 to bylo 12 žádostí, do fiche 4 celkem 3 žádosti. Do fiche 3 nebyla žádná žádost. Veřejné slyšení se konalo v pondělí 16. února 2009 v Července. Bezprostředně poté zasedala výběrová komise. Jednotliví hodnotitelé si vylosovali čísla projektů, které pak hodnotili do bodovacích formulářů. Po výběru projektů a jejich schválení programovým výborem MAS a kontrolním orgánem SZIF bylo nakonec podpořeno 6 projektů obcí a 2 projekty zemědělských podnikatelů. Na druhou výzvu první v roce bylo určeno 60% alokace roku 2009, na třetí potom 40% procent. Tato alokace však byla posílena o částku za DPH, které se stalo v 6. kole PRV nezpůsobilým výdajem a tyto projekty musely být kvůli této okolnosti přepracovány. Podpořené projekty v rámci 2. výzvy MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví): Žadatel Název projektu Celkem rozpočet Přiznaná dotace Fiche 1 Kvalitnější život v našich obcích: Obec Horka nad Moravou: Informační a orientační značení v obci Horka n. M Obec Luká: Obnova a rozvoj vesnice Luká Obec Červenka: Krůček po krůčku ke krásnější Července Obec Bouzov: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Kadeříně, Blažově a Jeřmani Obec Bílá Lhota: Zelenější Bílá Lhota Obec Měrotín: Pěške dědinó po chodniko Fiche 4 Cesta k oživení Litovelska a Pomoraví Ladislav Kubálek: Nákup techniky na zpracování biomasy Pavlína Přecechtělová: Začínám podnikat a efektivně využívám biomasu Celkem schválené žádosti: Fotografie ze seminářů pro žadatele, veřejných slyšení, výběrových komisí (Červenka): 7

8 Do třetí výzvy, která měla uzávěrku 15. května, se přihlásilo 9 projektů, z toho 7 do fiche 1 a 2 do fiche 4. Tyto dva projekty však musely být v rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti vyřazeny. Veřejné slyšení a následující výběrová komise se odehrály 8. června v Července. Programový výbor a valné shromáždění schválilo 9. června výběr 3 ze 7 projektů s tím, že všem projektům byla mírně zkrácena požadovaná dotace s čímž všichni žadatelé souhlasili. Podpořené projekty v rámci 3. výzvy MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví): Žadatel Název projektu Celkem rozpočet (způsobilé výdaje) Přiznaná dotace Fiche 1 Kvalitnější život v našich obcích: Obec Mladeč: Rekonstrukce veřejného prostranství v obci Mladeč Obec Příkazy: Oprava vozovky v Příkazích Obec Křelov-Břuchotín: V Křelově nově a bezpečně po chodníku Celkem schválené žádosti: Náhradní projekty: Zlepšení technické infrastrastruktury a obnova zeleně v obci Žerotín Obec Pňovice: Oprava místní komunikace u hřiště Obec Bouzov: Úprava veřejného prostranství Bouzov Fotografie ze seminářů pro žadatele, veřejných slyšení, výběrových komisí (Červenka): Na Podhostýnsku podpořeno ve 2. výzvě 7 projektů Sedm projektů z regionu vybrala ve své druhé výzvě Místní akční skupina Podhostýnska. Podporu na zlepšení vzhledu obcí získají obce Brusné a Rajnochovice a zlepšení prostředí areálu na Trojáku Klub lyžařů Kroměříž. Díky programu Leader se v rámci obnovy kulturních památek opraví kostely v Loukově a v Bílavsku, místní části Bystřice pod Hostýnem. Podporu získají i podnikatelé na rekonstrukci truhlářské dílny a vybudování bowlingu na Rusavě. Podporu v první výzvě, kdy MAS Podhostýnska v loňském roce vybírala projekty, získal například podporu Podhostýnský mikroregion na vytvoření turistických přístřešků, Záhorská scéna nová opona pro kulturní akce ve městě Bystřice pod Hostýnem a okolí či novostavba provozovny v obci Mrlínek. V letních měsících bude vyhlášena 3. výzva. Žadatelé budou moci své projekty předkládat od do do 12:00 hodin v kanceláři MASP v Bystřici pod Hostýnem, Fryčajova

9 Podpořené projekty v rámci 2. výzvy MAS Podhostýnska: Žadatel Název projektu Celkem rozpočet Přiznaná dotace Fiche 1 Trvale udržitelný rozvoj obcí podhostýnského regionu (III ) Klub lyžařů Kroměříž: Troják ještě zelenější Obec Brusné: Za Brusné krásnější Obec Rajnochovice: Obnova a rozvoj obce Rajnochovice Fiche 3 Obnovení kulturních a historických hodnot venkova (III.2.2.) ŘKF Loukov: Provedení stavebních úprav objektu kostela sv. Václava v Loukově ŘKF Bílavsko: Sanace kostela sv. Bartoloměje v Bílavsku Fiche 5 Nebojíme se podnikat! (I.1.1.1) J. Jakubec: Rekonstrukce podlahy v truhlářské dílně a nákup briketovacího lisu Fiche 7 Podpora zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu (III.1.3.) Best Food, a.s.: Bowling Rusava Celkem schválené žádosti: Náhradní projekt: MSH: Rekonstrukce veřejného osvětlení a doplnění mobiliáře v areálu Sv. Hostýna Fotografie ze seminářů pro žadatele, veřejných slyšení, výběrových komisí (Loukov, Bystřice p. H): 9

10 Informace o výsledcích dotačních programů: V programu Podpora obnovy venkova MMR 2009 uspěla většina obcí z regionů Moštěnky a Holešovska MMR zveřejnilo výsledky programu Podpora obnovy venkova (POV) Z regionu MAS-PM uspělo 14 projektů. V DT-1 uspěly obce Beňov a Ludslavice. V DT-2 získají podporu obce Čechy, Dřevohostice, Vlkoš, Lechotice, Prusinovice, Rymice a Racková. V DT-3 získal podporu projekt "Moravské regiony rozvíjejí partnerství (žadatelem je DSO MR Holešovsko a jeho partnerem je DSO MR Moštěnka). V DT-4 (památky) získaly podporu projekty Přestavlk, Želatovic, Bořenovic a Kyselovic. (V POV MMR 2009 nezískali podporu 4 žadatelé z regionu MAS-PM.) Program PODPORA OBNOVY VENKOVA MMR 2009: Projekty z regionu MAS - Partnerství Moštěnka Č. Název projektu Žadatel Kraj Celkové náklady (Kč) DT-1: Podpora vítězů soutěže Vesnice roku 31 Rekonstrukce veřejného osvětlení II. etapa 60 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Ludslavice Vlastní podíl (Kč) Dotace (Kč) Obec Beňov Olomoucký Obec Ludslavice DT-2: Zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci Zlínský Zámecké hřiště pro všechny Městys Olomoucký Dřevohostice 109 Bezpečné místečko pro nová Obec Čechy Olomoucký přátelství 118 Kdo si hraje nezlobí Obec Vlkoš Olomoucký Dětské hřiště v Lechoticích Obec Zlínský Lechotice 248 Zlepšujeme si pobyt v naší školičce Obec Zlínský Prusinovice 249 Hřiště kamarádů Obec Rymice Zlínský Učíme se o přírodě - učíme se v přírodě Obec Racková Zlínský DT-3: Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova 42 Moravské regiony rozvíjí partnerství Mikroregion Holešovsko DT-4: Podpora obnovy drobných sakrálních staveb 92 Kamenný kříž v obci Přestavlky Obec Přestavlky 99 Oprava kaple v Želatovicích Obec Želatovice 215 Oprava kamenného kříže Ježíše Obec Krista v obci Bořenovice Bořenovice Zlínský Olomoucký Olomoucký Zlínský Oprava boží muky včetně sadových Obec Zlínský úprav okolí Kyselovice Celkem: Nepodpořeno: 106 Naučné stezky Moštěnkou Dobrovolný Olomoucký svazek obcí mikroregionu Moštěnka 107 Úspora energií - výměna oken a Obec Bochoř Olomoucký oprava fasády ZŠ Bochoř 110 Oprava zastávky a okolí Obec Olomoucký Přestavlky 262 Naučná stezka přírodou Holešovska Mikroregion Zlínský Holešovsko Nepodpořeno

11 Grantový program v Moštěnce podpoří 20 projektů a aktivit místních spolků MAS Partnerství Moštěnka přijala ve dnech od 27. dubna do 25. května v rámci výzvy Grantového programu v regionu Moštěnka celkem 27 žádostí místních spolků a obcí. Žadatelé mohli předkládat projekty v rámci oblastí podpory: A) Podpora tradičních akcí regionálního významu, B) Podpora nových zajímavých společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí, C) Podpora místních obecních slavností a významných výročí spolků. Výběrová komise MAS-PM se sešla v počtu šesti hodnotitelů 1. června Každý člen VK si vylosoval devět projektů, které hodnotil. Každý projekt byl hodnocen dvěma členy VK, avšak v případě, že si vybral projekt, ke kterému měl jakýkoli vztah, losoval si projekt další. Maximální počet bodů byl 20. Výběrová komise se usnesla, že podpoří celkem 20 projektů, které měly nejvyšší hodnocení. 12 projektů bude podpořeno v plné výši. Pro 8 projektů s menším počtem bodů je navrženo zkrácení dotace. Jednotliví úspěšní žadatelé byli vyzváni, aby v týdnu od 8. do 12. června 2009 podepsali s MAS-PM smlouvu o poskytnutí příspěvku. Cílem Grantového programu regionu Moštěnka je zlepšení atraktivity společenských, kulturních, sportovních a volnočasových akcí pořádaných v obcích regionu Moštěnka prostřednictvím rozvoje spolupráce a partnerství místních spolků a obcí. Grantový program regionu Moštěnka je součástí projektu Rozvíjíme partnerství, který získal jako celek podporu z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje Žadatelé se podílejí na spolufinancování akce minimálně 40%. Č. Žadatel Název projektu Oblast Žádaná částka Celkový rozpočet Přidělený příspěvek 1. SDH Dřevohostice Hasičské muzeum B Kynologický klub Vlkoš Hanácké přebory B TJ Sokol Beňov "Rockslet - fest 2009" A Mariánov, o.s. Podpora tradičních akcí A regionálního významu Jezdecký klub Radkova Velká cena mikroregionu Moštěnka A Lhota - CROSS COUNTRY Jezdecký klub Radkova Moštěnka CUP A Lhota Obec Lipová + Tradiční dětský den a druhé setkání C spolupracovníci seniorů v obci Lipová Obec Beňov + SDH A Beňov "O pohár obce Beňov 2009" ENDUROCROSS Částečná oprava motokrosové trati B Dřevohostice, o.s Český zahrádkářský Malování na chodníku a přátelská B svaz Beňov posezení SDH Turovice Oslavme naše 70. výročí SDH C Turovice SDH Dřevohostice Závěrečné vyhodnocení hasičského A seriálu - Putovní pohár MR Moštěnka TJ Jezdec Bochoř Vybavení jezdeckého areálu B TJ Sokol Domaželice 3. ročník turnaje v malé kopané A Turnaj žáků v kopané - Memoriál A FC Želatovice Ladislava Němce a Viléma Zbořila 17. ročník MS Domaželice Mikroregionální střelby A SDH Stará Ves Slavnostní schůze s programem k C výročí založení SDH Stará Ves Aktivní klub Křtomil Dětský den ve Křtomii - To je B ono!!! SDH Říkovice Umíme se radovat spolu - B děti,rodiče, veřejnost Obec Přestavlky Oslavy k 745. výročí první písemné C zmínky o obci Obec Domaželice Tradiční Svatojakubské hody C Aleš Sigmund Rockový festival "Dřevo A - ("S"club), Dřevohostice ROCKFEST" Centrum pro volný čas Ahoj léto - den otevřených dveří v B - Dřeváček, o.s. Dřeváčku Mariánov, o.s. Podpora místních obecních C - slavností Aktivní klub Křtomil Fotbalový turnaj a Mikuláš B Obec Turovice Obecní dny obce Turovice C SC Stará Ves Tradiční hodové oslavy C Celkem

12 POV Olomouckého kraje 2009 letos pro obce z mikroregionu Moštěnka příliš úspěšný nebyl V Programu obnovy venkova OK 2009 uspělo letos 5 obcí z mikroregionu Moštěnka - Želatovice, Přestavlky, Horní Moštěnice, Stará Ves a Dobrčice. Dalších 12 obcí obcí podporu nezískalo, 1 obec žádost stáhla a 4 obce se letos do POV nepřihlásily. V DT2 uspěly projekty MAS - Partnerství Moštěnka "Rozvíjíme partnerství" i Mikroregionu Moštěnka "Moštěnka se baví, sportuje a slaví". Dotační titul 1 - Podpora výstavby, rekonstrukcí a oprav obecního majetku: č. Počet bodů Číslo Žadatel Počet obyvatel Název projektu Doporučená výše podpory Podpořené: Želatovice 542 Oprava základní školy Přestavlky 256 Zateplení stropu nad 1. NP objekt Obecního úřadu v Přestavlkách Horní Moštěnice 1614 Výměna oken v mateřské škole Stará Ves 627 Výměna střešní krytiny a oken na budově OÚ Stará Ves Dobrčice 201 Zateplení stropů a výměna elektroinstalace osvětlení Obecního úřadu Dobrčice Náhradní: Bezuchov 195 Stavba sociálního zařízení na víceúčelovém hřišti Líšná 239 Modernizace areálu - III etapa BOCHOŘ 996 Úspora 55% energie - výměna světelných zdrojů veřejného osvětlení Říkovice 459 Bezdrátový rozhlas Dřevohostice 1544 Oprava -Rekonstrukce chodníků, Náměstí Dřevohostice Vlkoš 734 Rekonstrukce zastávky BUS a komunikací pro chodce Domaželice 524 Oprava místní komunikace a chodníků Lipová 265 Oprava vzhledu kaple a úprava jejího okolí Radkovy 167 Oprava fasády a výměna oken na budově Obecního úřadu v Radkovách Radkova Lhota 195 Přístavba skladu hasičských strojů a potřeb a potřeb pro údržbu veřejné zeleně Podolí 215 Komplexní opravy obce Podolí Turovice 222 Výstavba veřejného osvětlení v lokalitě Vymyslov Dotační titul 2 Podpora venkovského společenstva: 12

13 Vesnice roku 2009 Celostátní síť pro venkov LEADER na Slovensku Prusinovice a Kyselovice z regionu MAS Partnerství Moštěnka uspěly v soutěži Vesnice roku Zlínského kraje 2009 Vesnicí roku za rok 2009 ve Zlínském kraji se stala obec Újezd a získá tak Zlatou stuhu za celkové vítězství v soutěži, která je vyhlašována Spolkem pro obnovu venkova, Svazem měst a obcí České republiky a Ministerstvem pro místní rozvoj, a je podporována dalšími úřady a organizacemi a v regionu - především Zlínským krajem. Výsledky byly vyhlášeny v Baťově mrakodrapu za účasti hejtmana Stanislava Mišáka, krajské radní Mileny Kovaříkové, která je zodpovědná za rozvoj venkova, a členů hodnotící komise. Rozvoj venkova je důležitou složkou rozvoje celého našeho kraje, všem starostům a jejich spolupracovníkům, kteří se o kvalitu života na našem venkově zodpovědně starají, chci poděkovat. Věřím také, že významné finanční prostředky, které jsme jako kraj vyčlenili na odměny pro oceněné obce, pomohou dalšímu rozvoji našich vesnic, uvedl hejtman Stanislav Mišák, který zároveň vyjádřil poděkování účastníkům i organizátorům. Celkově se 15. ročníku soutěže zúčastnilo 15 obcí ze čtyř okresů ve Zlínském kraji. Další hlavní ocenění získaly: Valašská Polanka - Modrá stuha za společenský život, Kyselovice Bílá stuha za činnost mládeže, Prusinovice Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu a Hostětín zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí. Obce získají podle umístění finanční nebo věcné ceny. Slavnostní předání stuh a dalších cen proběhne ve vítězném Újezdě. Tato soutěž je pro nás důležitým nástrojem podpory rozvoje malých obcí a zlepšování jejich možností rozvoje. Vybrat ocenění je složitá a časově náročná práce, proto chci poděkovat hodnotící komisi, řekla radní Milena Kovaříková. Vítězná obec získá od Zlínského kraje jeden milion korun, který na odměny v soutěži vyčlenil ze svého rozpočtu celkem 2,4 miliony korun. Další ocenění v soutěži Vesnice roku ve Zlínském kraji: Diplom za vzorné vedení kroniky: Obec Sazovice Diplom za vzorné vedení obecní knihovny: Obec Kyselovice Diplom za udržování lidových tradic: Obec Topolná Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze strukturálních fondů: Obec Vysoké Pole Komise dále ocenila další obce za konkrétní oblast v rozvoji venkova, činnosti spolků a přístup k obnově vesnice. Ocenění získala také další obec z MAS-PM: Ludslavice za údržbu a výsadbu zeleně v extravilánu obce. Zdroj: Krajský úřad Zlínského kraje, Zlínský kraj schválil podnikatelský plán na rozvoj letiště v Bochoři Podnikatelský plán dalšího rozvoje letiště v Přerově-Bochoři, které je důležité pro dopravní dostupnost Zlínského kraje i jeho integrovaný záchranný systém, schválila krajská rada. Plán je podmínkou Evropské komise pro čerpání prostředků z Regionálního operačního programu Střední Morava, případně z dalších evropských zdrojů. Materiál společně zpracoval Zlínský a Olomoucký kraj a město Přerov, byl konzultován také s pracovníky generálního sekretariátu Evropské komise pro dopravu (DG Transport), který bude Evropské komisi připravovat doporučení k jeho projednání. Plán se kromě popisu situace zabývá především analýzou konkrétních možností rozvoje letiště Přerov pro civilní provoz. Materiál poukazuje na poměrně značnou konkurenci v oblasti letecké přepravy osob, a proto navrhuje doplnit provoz letiště pro civilní účely o další aktivity, zejména zaměření na nákladní dopravu. V plánu je konstatováno, že letiště má ideální podmínky pro postupný rozvoj obou druhů civilní přepravy, tedy nákladní 13

14 i civilní, které budou vytvářet vzájemné synergické efekty. Záměr orientace na nákladní provoz byl kladně hodnocen i při konzultaci s DG Transport. Další doplňkovou činnost by mělo tvořit sportovní létání. Po projednání podnikatelského plánu v orgánech Zlínského a Olomouckého kraje i města Přerova bude dokument předložen ke schválení Evropské komisi. Její stanovisko je očekáváno nejdříve do konce července, nejpozději na podzim letošního roku. Zdroj: KÚZK, Celostátní síť pro venkov se poprvé sešla v Náměšti na Hané v Olomouckém kraji Vůbec první setkání nově ustavené Celostátní síti pro venkov v regionu se uskutečnilo 26. března v Náměšti na Hané v Olomouckém kraji. Akci uspořádala Krajská agentura pro zemědělství a venkov (KAZV) v Olomouci a její ředitel Karel Stojan také celé jednání moderoval. Na organizaci se podílela Škola obnovy venkova Olomouckého kraje, která v Náměšti sídlí. Karel Stojan (KAZV) prezentoval Celostátní síť pro venkov, její principy a organizaci namísto zástupců ministerstva zemědělství, kteří se kvůli vytíženosti neúčastnili. Činnost Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova a Krajské agrární komory prezentoval Pavel Stonawský (více na působení odboru strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje předstvila Marta Novotná, která má na starosti také oblast venkova. Tomáš Šulák ze Středomoravské agentury rozvoje venkova prezentoval spolupráci regionů a příklady praktických projektů na venkově, Jana Římská představila působení ministerstva pro místní rozvoj, pracoviště v Olomouci, národní program Podpora obnovy venkova, IOP a další aktivity. Ve druhém bloku vystoupil předseda Spolku pro obnovu venkova ČR, starosta Bělotína na Hranicku Eduard Kavala, Krajské sdružení Národní sítě MAS představil František Winter z MAS Horní Pomoraví, který je také předsedou NS MAS ČR. Ivo Škrabal informoval o činnosti Centra pro komunitní práci střední Morava, nabídce v oblasti vzdělávání a výzkumu, Marie Trantinová z Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) představila Evropskou síť pro venkov, Jaroslav Brzák Školu obnovy venkovy a starostka pořadatelské obce Náměšť na Hané Marta Husičková prezentovala činnost místní akční skupiny Region Haná. Jana Bačkovská z ÚZEI informovala o její vzdělávací a publikační nabídce. V následné diskusi byla řeč především o tom, proč síť vznikala shora rozhodnutím ministerstva zemědělství a proč její činnost nezajistila Národní síť MAS, která vznikala naopak zdola iniciativou postupného sdružování místních partnerství veřejné, neziskové a podnikatelské sféry. Padly také návrhy, aby se to málo prostředků, které jsou na síť určeny (cca 150 milionů korun na celé období PRV) jenom neprojedly a neutopily se ve studiích a databázích, ale byly vidět na venkově nebo alespoň využity na setkání v regionech. Cílem Celostátní sítě pro venkov je seskupit organizace a státní správu zapojenou do podpory rozvoje venkova a zemědělství. Vytvářet vhodné podmínky pro partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem za účelem technické asistence pro projekty národní a mezinárodní spolupráce. Podpořit implementaci a hodnocení politiky rozvoje venkova a zemědělství. Zajistit sběr informací a údajů o nejlepší praxi a dalších poznatků s cílem využít zkušeností o nejlepší praxi, ale i o praxi špatné. Organizace seminářů, pracovních setkání týkajících se subjektů podílejících se na rozvoji venkova a zemědělství. Vytvoření databáze expertů a poradců a systému certifikace poradců pro venkov a zemědělství pro osu III a IV PRV. Založení a provozování internetového portálu Sítě, který bude komunikačním, propagačním a marketingovým nástrojem MZe, PRV, členů a partnerů Sítě. V dalších měsících se uskuteční setkání v dalších krajích republiky, například 16. dubna by se mělo konat zasedání CSV ve Fryštáku ve Zlínském kraji. Na krajské akce budou navazovat také okresní setkání, které zorganizují Agentury pro zemědělství a venkov. TSu Více informací bude zveřejněno na: Ve slovenském Leaderu podpořeni naši partneři z Banskobystrického kraje: Malohont i Podpolanie Dlouho očekávané výsledky slovenského Leaderu přinesly dobré zprávy: Podporu získala MAS Malohont, která je od roku partnerem MAS - Partnerství Moštěnka a také MAS Podpolanie, která je partnerem MAS Regionu Poodří. Obě slovenské MAS jsou z Banskobystrického kraje. 14

15 Stratégia MAS MALOHONT je schválená Ministerstvo pôdohospodárstva SR schválilo 15 z 38 preložených stratégií, ktoré ku koncu roka 2008 mohli predkladať občianske združenia založené a fungujúce na princípoch prístupu Leader. Jednou z týchto stratégií je aj stratégia našej MAS pod názvom Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme. Vyvrcholilo tak niekoľkoročné úsilie starostov, podnikateľov a zástupcov združení z nášho regiónu, ktorí sa aktívne podieľali na spracovaní stratégie, zúčastňovali sa zasadnutí, pracovných stretnutí a iných aktivít MAS. Celkový finančný balík, o ktorý sme sa predložením stratégie uchádzali, je ,11 EUR (62,8 miliónov korún) na 5 rokov, k čomu prispejú počas 5 rokov aj obce zahrnuté do územia MAS, a to sumou ,49 EUR (5,2 miliónov korún). Zo schválených finančných prostriedkov budeme v rámci prístupu Leader podporovať tie aktivity, ktoré sme si naplánovali v stratégii: 2.1 Budovanie a rekonštrukcia nízko kapacitných ubytovacích zariadení 3.1 Podpora zlepšenia vzhľadu obcí 3.2 Obnova a rozvoj občianskej vybavenosti v obciach Schválením stratégie nám bola zároveň schválená aj podpora na propagáciu a informovanosť v regióne, školenia, prevádzku vlastnej kancelárie a na pracovníkov, ktorí budú zabezpečovať všetky administratívne a odborné práce súvisiace s realizáciou stratégie. Nezabudli sme ani na občianske združenia, neziskové organizácie, spolky, školy a ostatných aktívnych občanov, pre ktorých bude MAS MALOHONT vďaka finančnému príspevku obcí každoročne realizovať grantový program. V mene spracovateľského kolektívu stratégie rozvoja územia MAS MALOHONT, ďakujeme všetkým starostom, podnikateľom, občianskym združeniam, aktívnym občanom, zástupcom škôl a ďalším inštitúciám za ich čas, úsilie, financie a aktívnu účasť na spracovaní stratégie. Naše poďakovanie patrí aj poslancom obecných zastupiteľstiev za odsúhlasenie podpory, vďaka ktorej budú môcť miestne subjekty zrealizovať viac projektov v prospech rozvoja obcí i celého regiónu. Mirka Kubaliaková, manažérka MAS Malohont SCHVÁLENÉ MIESTNE AKČNÉ SKUPINY: TRNAVSKÝ KRAJ Názov žiadateľa Miestna akčná skupina Stará Čierna voda Miestna akčná skupina Dudváh Miestna akčná skupina Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom TRENČIANSKY KRAJ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička NITRIANSKY KRAJ Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo Regionálne združenie Dolná Nitra Občianske združenie Mikroregión RADOŠINKA Názov Integrovanej stratégie rozvoja územia Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda Integrovaná stratégie rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Dudváh Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS Vodný raj - Aquaparadiso - Víziparadicsom Integrovaná stratégia rozvoja územia Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny mikroregiónu Teplička Integrovaná stratégia rozvoja územia Združenia mikroregionu Svornosť Integrovaná stratégia rozvoja územia mikroregiónu "Požitavie - Širočina" Integrovaná stratégia rozvoja územia Dolnohronského regionálneho partnerstva Integrovaná stratégia rozvoja územia Regionálneho združenia Dolná Nitra Integrovaná stratégia rozvoja územia Mikroregiónu Radošinka počet bodov ŽILINSKÝ KRAJ Miestna akčná skupina Horný Liptov Integrovaná stratégia rozvoja Horného Liptova do r ,5 BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Podpoľanie 4P Program pre príťažlivé Podpoľanie 90 MAS Chopok - Juh Integrovaná stratégia rozvoja územia MAS Chopok-Juh 86,5 Miestna akčná skupina MALOHONT Integrovaná stratégia rozvoja územia občianskeho združenia Miestna akčná skupina Malohont: Malohontu srdce dáme, o rozvoj sa postaráme 86,5 PREŠOVSKÝ KRAJ Občianske združenie MAS LEV, o. z. Integrovaná stratégia rozvoja územia Levočský región, perla Spiša... a sen sa stane skutočnosťou! 90,5 76,5 67, , ,5 86, ,

16 Propagace: Projekt Výměna zkušeností ve středu Moravy podpořený z POV MMR přinesl novou publikaci dobré praxe: Nová propagace MAS-PM: Z projektu POV MMR 2008 se pořídily propagační stahovací bannery regionů: 16

17 Informační kanály: Nová grafická podoba webových stránek MAS Partnerství Moštěnka a DSO MR Moštěnka. MAS Moravský kras a MAS Regionu Poodří mají webové stránky nové

18 Aktuální pozvánka: Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV ČR III /005/3310a/672/ Středomoravská agentura rozvoje venkova, o.p.s. Vás v rámci projektu "Společně Měníme a Rozvíjíme Venkov - SMARV" zve na seminář s názvem Projekty občanského vybavení z pohledu malých obcí a neziskových organizací Seminář zaměřený na projekty Programu rozvoje venkova III. Osa projekty dobré praxe chyby a zkušenosti při přípravě projektů postupy administrace projektu Termín konání: úterý od 8:00 hod do 16:00 hod přestávka na oběd od 12:00 hod Místo konání: Salonek Restaurace U Hanuša Čs. Brigády 91 Bystřice pod Hostýnem Odborný lektor a moderátor diskuse: Julie Zendulková Organizační zajištěni: ing. Ivana Chytilová Tel: cílová skupina: zástupci obcí, manažeři regionů, zástupci neziskových organizací Všichni účastníci obdrží písemné materiály k dané problematice na semináři, prezentace k dané problematice budou k dispozici na webových stránkách 18

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí

Možnosti a limity rozvoje venkovských. Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí Možnosti a limity rozvoje venkovských Možnosti a limity rozvoje venkovských obcí oblastí, Tetčice 9. 9. 2010 1 Praktická aplikace nástrojů na rozvoj venkova Tetčice 9. 9. 2010 GaREP, spol. s r. o. 2 SMARV

Více

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s.

Obsah: 1. O nás. Region 17 obcí. 2) SPL a Fiche. 3) 1. výzva 20.1.2010. Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. Obsah: Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. 1. O nás 2. SPL a Fiche 3. 1. výzva 4. Realizace projektů 1. výzvy 5. 2. výzva 6. 3. výzva 7. 4. a 5. výzva 1. O nás MAS Podhostýnska, o. s. byla založena

Více

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012

Rozvoj venkova Olomouckého kraje. Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Setkání aktérů venkova, Všechovice - Příleský mlýn, 8.3.2012 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Východiska rozvoje venkova - koncepční Činnost Komise pro rozvoj venkova a

Více

Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007

Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007 Horní Moštěnice, 15. 1. 2008 Pro: Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje Věc: Stručné hodnocení činnosti MAS Partnerství Moštěnka do roku 2007 Území MAS Partnerství Moštěnka se nachází na pomezí Olomouckého

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

1. výzva MAS Podhostýnska

1. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Státním zemědělským intervenčním fondem

Více

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

MAS Partnerství Moštěnka, o. s. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ MAS Partnerství Moštěnka, o. s. V souladu se Záměrem Zelená pro naše vesnice, který schválilo Ministerstvo zemědělství ČR v rámci programu LEADER ČR 2007, vyhlašuje Místní akční skupina Partnerství Moštěnka,

Více

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí DOTACE PRO OBCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA ČR Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osy PRV I. OSA Konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví II. OSA Zlepšování

Více

2) Informace o realizaci SPL (1. - 3. výzva)

2) Informace o realizaci SPL (1. - 3. výzva) 7.6.2010 Prezentace pro VS MAS Partnerství Moštěnka, KuH 8. 6. 2010 Program 1. Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů 2. Informace o realizaci SPL (MM) 3. Informace o projektech spolupráce PRV IV.2.1.

Více

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.

Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska. Výroční zpráva MAS Podhostýnska, o. s. MAS Podhostýnska, o. s. Fryčajova 888 768 61, Bystřice pod Hostýnem IČ: 270 42 979 www.mas-podhostynska.cz MASP je pracovní a iniciativní skupina, založena k vytvoření

Více

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Celostátní síť pro venkov komunikační platforma Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 Strakonice - 19.5.2011 Ing. Jana Bačkovská, Ministerstvo zemědělství Obsah Celostátní síť pro venkov (dále jen Síť)

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale

MAS v ČR. Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Obsah: Strategický plán Leader Hanáci se rozkévale Prezentace pro Valné shromáždění MCLP, Červenka, 21. 5. 2008 1) MAS v ČR a výsledky Leader IV.1.1. 2) SPL Moravská cesta Fiche typy projektů Výzvy časový

Více

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011

Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Jednání koordinačního výboru CSV 15.2.2011 Plán aktivit Sítě na rok 2011 1 Obsah Návaznost plánu aktivit/rozpočtu na hlavní úkoly CSV Celkový rozpočet Sítě na rok 2011 - princip tvorby rozpočtu - plán

Více

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy)

(projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN, povinné přílohy) Nabídka zpracování projektové žádosti do PRV 2007-2013 a LEADER Kompletní zpracování projektu do Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 a opatření LEADER (projektová žádost dle osnovy, formuláře ISPROFIN,

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

3. výzva MAS Podhostýnska

3. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR

Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Dotační příležitosti Program rozvoje venkova ČR Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Program rozvoje venkova ČR Osnova prezentace: prioritní osy podpora podnikání cestovní

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI ZPRÁVA O PRŮBĚHU 5. VÝZVY PŘÍJMU A HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI k předkládání Žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání

Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Program rozvoje venkova ČR Podpora malého a středního podnikání Eva Frosová Ministerstvo zemědělství ČR, EAFRD Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 (PRV) zajišťuje působení Evropského zemědělského

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. ledna 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lenka Zárybnická, kontakt: Lenka Zárybnická,

Více

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov

Problematika venkova v Pardubickém kraji. Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Problematika venkova v Pardubickém kraji Ing. Václav Kroutil Radní pro zemědělství a venkov Rozvoj venkova Pardubického kraje: Pardubický kraj z celkového počtu 453 obcí má 421 s počtem do 2 tis. obyvatel

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2010 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště

Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Dotační příležitosti veřejná prostranství a hřiště Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Resumé dotačních příležitostí

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 9. června 2008 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Lucie Mazalová, kontakt: Lucie Mazalová, tel.:

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVATÉHO JANA Z NEPOMUKU, ZE DNE 14.10.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MÚ NEPOMUK Přítomni: dle prezenční listiny Jednání valné hromady zahájil předseda Místní akční

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko.

Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska Na Náměstí 106, 793 99 Osoblaha, IČ 751 37 925, +420 554 646 200 www.mikroregion-osoblazsko. Zpráva o činnosti dobrovolného svazku obcí Mikroregion Sdružení obcí Osoblažska za rok 2012 V roce 2012 se členská základna mikroregionu neměnila, členy svazku je 14 obcí, jejichž zástupce se sešli na

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 1. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s.

6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. 6. výzva MAS LAG Strakonicko, o.s. Svoji šestou výzvu vyhlásila Místní akční skupina LAG Strakonicko, o.s. dne 16. dubna 2012, příjem projektů byl ukončen 11. května 2012. Poté proběhla administrativní

Více

2. výzva MAS Podhostýnska

2. výzva MAS Podhostýnska Místní akční skupina Podhostýnska, o. s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem Leader 2007-2013 Společná cesta k budoucnosti podhostýnského regionu schváleným Ministerstvem zemědělství ČR a Státním

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Monitorovací zpráva o činnosti MAS Monitorovací zpráva o činnosti MAS Zpráva za období: 2. etapa 20.5.-20..9. 2011 Název MAS: Uničovsko, o.p.s. zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce):ing. Iveta Kopcová, projektový manažer kontakt:

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. března 2012 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Ing. Ivana Dohnalová, kontakt: Ivana Dohnalová,

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa

Program rozvoje venkova ČR 2007-2013. Ing. Jan Landa Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 Ing. Jan Landa Ústí nad Labem 24.4.2008 Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) SZIF je akreditovanou platební agenturou - zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské

Více

Dotační zpravodaj. č. 3/2015

Dotační zpravodaj. č. 3/2015 Dotační zpravodaj č. 3/2015 Aktuální informace o dění ve světě dotací z fondů EU Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje nám. Krále Jiřího z Poděbrad 478/33, 350 02 Cheb, Tel: 354 426 140 IČO: 48

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu. Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty. Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu

VYHLÁŠENÍ VÝZVY. Priorita 1 Rozvoj prosperity regionu. Rozvoj cestovního ruchu pro podnikatelské subjekty. Priorita 2 Rozvoj zdraví a krásy regionu VYHLÁŠENÍ VÝZVY MAS Luhačovské Zálesí v souladu se Strategickým plánem Leader Luhačovské Zálesí region zdraví, krásy a prosperity na období 2008-2013 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o dotaci v

Více

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci

6. výzva k předkládání žádostí o dotaci M A S 6. výzva k předkládání žádostí o dotaci 2012 Místní akční skupina ORLICKO (dále jen MAS ORLICKO) vyhlašuje VI. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2.

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 22. května 2013 24. září 2013 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 5. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Seznam schválených projektů v 8. výzvě MAS Podhostýnska

Seznam schválených projektů v 8. výzvě MAS Podhostýnska Bystřice pod Seznam schválených projektů v 8. výzvě MAS Podhostýnska MAS Podhostýnska, o. s., přijala ve dnech od 25. dubna do 2. května 2012 ve své 8. výzvě programu Leader 2007-2013 (v rámci 16. kola

Více

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování) Příloha 2: Mikroregiony zasahující na území MAS Moravská cesta (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování)

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s.

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 3. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko

Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Monitorovací zpráva o činnosti MAS LAG Strakonicko Zpráva za období: 20. září 2011 17. ledna 2012 Název MAS: MAS LAG Strakonicko, o.s. Zpracovatel zprávy: Ing. Václav Ouška manažer kontrol MAS Kontakt:

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

SMARV. Středomoravská agentura rozvoje. SMARV Partnerství SMARV LEADER 22.11.2009. Projekt Mladí pro venkov Nové síly pro oživení vesnic.

SMARV. Středomoravská agentura rozvoje. SMARV Partnerství SMARV LEADER 22.11.2009. Projekt Mladí pro venkov Nové síly pro oživení vesnic. SMARV Prezentace, Dřevohostice, 18. 11. 2009 Středomoravská agentura rozvoje venkova SMARV Partnerství SMARV LEADER Animace venkova ( vč. vzdělávání, propagace, veřejných projednávání) Dotační poradenství

Více

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader

Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Výzva č. 6/ 2011 k předkládání žádostí o dotaci z programu Leader Místní akční skupina MAS Horňácko a Ostrožsko v souladu se Strategickým plánem Leader na období 2007-2013 s názvem Návrat ke kořenům lidové

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období):

1. Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uveďte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období): Název: Monitorovací zpráva o činnosti MAS č. 4 (I. etapa leden-duben 2012) Číslo: MAS-PM_TSu-160D_MZ4 Datum: 23. 5. 2012 Zpráva za období: leden - duben 20121 Název MAS: MAS Partnerství Moštěnka, o. s.

Více

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci

Výzva č. 3 k předkládání žádostí o dotaci MAS Hlučínsko o.s. Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín Doručovací adresa: MAS Hlučínsko, Výhon 182, 747 31 Velké Hoštice www.mashlucinsko.cz hlucinsko@seznam.cz tel. 553 764 082/kl.19 OD PRUSKÉ MINULOSTI

Více

- Rozvoj. venkova (LEADER, EQUAL, INTERREG, POV, PRV) - Strategické. plánování. - Komunitní. plánování soc. služeb. - Zapojování.

- Rozvoj. venkova (LEADER, EQUAL, INTERREG, POV, PRV) - Strategické. plánování. - Komunitní. plánování soc. služeb. - Zapojování. Podpora NNO v Olomouckém kraji v souvislostech Prezentace pro jednání Výboru pro regiony Rady vlády pro NNO Olomouc, 7. března 2008, KÚOK (Jeremenkova 40a) Obsah 1) Představení CpKP 2) Významný projekt

Více

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Výroční zpráva místní akční skupiny RÝMAŘOVSKO, o.p.s. za kalendářní rok 2011 Činnost společnosti RÝMAŘOVSKO, o.p.s. je zaměřena na podporu rozvoje regionu naplňovaném pomocí dotačního titulu Programu

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Termíny příjmu žádostí

Termíny příjmu žádostí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Místní akční skupina Podještědí o.s. Vyhlašuje 5. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI z Programu rozvoje venkova ČR

Více

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci

5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci MAS Horní Pomoraví o.p.s. vyhlašuje v souladu se Strategickým plánem LEADER (SPL) V HARMONII S PŘÍRODOU 5. výzvu k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.1.2. Realizace

Více

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko

Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Koncepce strategie na rok 2014 Místní akční skupina Hlučínsko Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblas; Analýza situace Konec rozpočtového období 2007 2013 PoziGvní

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011

Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 2011 Výsledky hodnocení místních akčních skupin v roce 0 Národní síť MAS ČR získala na konci listopadu od Ministerstva zemědělství ČR informace o hodnocení MAS v roce 0. Stalo se tak na základě zákona o svobodném

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PODPORU PROJEKTŮ z Programu rozvoje venkova, OSA IV., LEADER, kterou vyhlašuje MAS LUŽNICE, o.s. 10. kolo Výzvy Název strategického plánu Název Fiche Strategický plán Leader

Více

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO. konaná dne 14.4.2010 14.4.2010. Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada

Valná hromada Místní akční skupiny ORLICKO. konaná dne 14.4.2010 14.4.2010. Místní akční skupina ORLICKO Valná hromada 14.4.2010 Místní akční skupiny ORLICKO konaná dne 14.4.2010 Předseda: Ing. Oldřich Žďárský Manažerka: Ing. Ivana Danielová M A S Program: Program I. Výroční zpráva 2009 II. Zpráva revizní komise III. Schválení

Více

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006

Zpět. Pavel Mach. Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Zpět P rogram LEADER a místní akční skupiny Pavel Mach Svaz chovatelů ovcí a koz Listopad 2006 Co je metoda LEADER? 1) V území vznikne místní partnerství se zastoupením veřejného a soukromého sektoru (obce,

Více

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci

Termín a místo pro podávání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mikulovsko, o.p.s. (zkrácený název: MAS Mikulovsko) Registrační číslo MAS na SZIF: 07/002/41100/562/000096 Výzva číslo 2/2010 V souladu se záměrem Strategického plánu LEADER MAS Mikulovsko

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek

Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek Výzva k předkládání žádostí o finanční příspěvek V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika Česká republika 2007-2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013

Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013. 8. výzvu 2013 Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko Jevišovicko vyhlašuje ke dni 4.4.2013 8. výzvu 2013 příjmu žádostí o finanční podporu v rámci opatření IV. 1.2. Realizace místní rozvojové strategie Programu

Více

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ

3. VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ NA REALIZACI PROJEKTŮ V souladu se Strategickým plánem LEADER Místní akční skupiny Blanský les Netolicko o.p.s. pro období 2007-2013 MAS Blanský les Netolicko, čertovsky hezké místo (registrační číslo MAS: 07/002/41100/231/000066)

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí. Výzva k předkládání projektů Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkov: Evropa investuje do venkovských oblastí Výzva k předkládání projektů Místní akční skupina Vyhlídky,o.s. vyhlašuje VII. Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na

Více

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF)

7. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI (18. kolo příjmu žádostí o dotaci SZIF) Název MAS Místní akční skupina Český les, o. s. Registrační číslo MAS 07/002/41100/232/000070 Název SPL Strategický plán LEADER Místní akční skupiny Český les, o. s. Předseda MAS František Čurka, mobil

Více

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz

Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz ZPRÁVY / Aktuální výzvy / OPŽP / MASP / MAS - PM / MAS MC / OPPI Infolist venkova Informační list Středomoravské agentury rozvoje venkova SMARV, o. p. s. / č. 27 / www.smarv.cz Aktuální informace SMARV

Více

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY

MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS ORLICKO, MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY ODPOLEDNÍ BLOK 13:45 14:35 VÝSLEDKY, DOBRÁ PRAXE A DALŠÍ ČINNOST MAS ORLICKO MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION A MAS REGION KUNĚTICKÉ HORY MAS PARDUBICKÉHO

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Vyhlašuje VIII. Výzvu

Vyhlašuje VIII. Výzvu Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Dne 30. listopadu 2011 místní akční skupina Vyhlídky,o.s.(dále jen MAS)se sídlem Nebužely 92, 277 34, Vyhlašuje VIII.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011

Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Novinky v Programu rozvoje venkova, OSA LEADER v MAS Sdružení SPLAV, o.s. a MAS Vyhlídka,o.s. od r.2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Osnova prezentace

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s.

4. VÝZVA PODCHLUMÍ o. s. Místní akční skupina Podchlumí o.s. vyhlašuje dne 16.4.2012 v rámci 16. kola příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova a v souladu se Strategickým plánem Leader Na společné cestě krajinou ovoce

Více