Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením Příloha č. 2. Příloha č. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením Příloha č. 2. Příloha č. 2"

Transkript

1 Příloha č. 2 Soubor vybraných statistických dat vážících se k problematice zdravotního postižení, východiskům a úkolům Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením 1

2 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením - Příloha č. 2 I. Analýza Vybrané statistické ukazatele týkající se zdravotně postižených Počty vrozených vad Evidence vrozených vad je v České republice prováděna dlouhodobě. V roce 1996 byl nově definován soubor vrozených vad podléhajících hlášení. Vrozené vady se sledují jednak u plodů, jednak u dětí do dokončeného 15. roku života a dále u mrtvě narozených dětí. Vývoj počtu živě narozených dětí s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku věku dítěte v ČR (absolutně a na živě narozených) byl v letech následující: Rok Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (VV) Absolutně na živě narozených Živě narození chlapci dívky neurčeno celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem ,51 123,27 156, ,11 142,26 172, ,09 142,78 172, ,22 139,37 181, ,01 142,70 176, ,11 143,44 183, ,19 195,66 217, ,80 209,24 249, ,27 215,63 251, ,85 250,41 297, * ,64 228,88 271, * ,7 259,4 307, ,2 277,6 324, ,3 275,7 338, ,0 283,1 335, * do roku 1998 čerpáno z Makrosociální demografické a statistické analýzy počtu z. p. občanů v ČR Socioklub,2001, od r Zdravotnictví ČR 2002 ve statistických údajích

3 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením - Příloha č. 2 Počty zdravotně postižených podle Národních plánů V Národním plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením z roku 1998 byl celkový počet zdravotně postižených občanů odhadován na 1,2 mil. osob, stejně jako v předchozím Národním plánu opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení z roku 1993, kde bylo uvedeno následující dělení podle postižení: Celkový počet občanů se zdravotním postižením z toho: - zrakově postižení z toho velmi těžce postižených sluchově postižení z toho zcela hluchých s poruchami řeči z toho slepohluchých mentálně postižení s vadami pohybového ústrojí diabetici z toho inzulinovaných postižení epilepsií duševně nemocní psoriatici Národní plán dále uvádí, že tato čísla nejsou v rozporu s odhadem celkového počtu občanů se zdravotním postižením, protože značné množství zdravotních postižení se vyskytuje v kombinaci. Dále uvádí, že vedle těchto postižení "existuje značné množství osob postižených např. vrozenými vývojovými vadami, revmatismem, onkologickými onemocněními, respiračními onemocněními astmatem, dermatozami, fenylketonurií, cystickou fibrózou, spinou bifidou, hydrocefalem, mozkovou obrnou, hemofilií, roztroušenou sklerózou, muskulární dystrofií, parkinsonismem, hypofysárním nanismem, Turnerovým syndromem, Bechtěrevovým syndromem a dalšími postiženími (chorobami)". Počty zdravotně postižených dle odborných šetření V letech byla provedena série šetření jejichž výstupem bylo i mapování počtu obyvatel České republiky se zdravotním postižením, včetně četnosti jednotlivých nemocí a zdravotních postižení. Součástí výzkumné zprávy je stanovení následující metodiky zjišťování četnosti zdravotního postižení v populaci České republiky.

4 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením - Příloha č. 2 Orientační výskyt jednotlivých druhů zdravotního postižení na 10 tis. obyvatel* Druh postižení Orientační výskyt na 10 tis. obyvatel 57 zrakové postižení z toho těžce 16 sluchově postižení 95 z toho těžce 14,5 poruchy řeči 57 mentálně postižení 285 v tom: dospělí vyžadující ústavní péči 4,5 mládež vyžadující ústavní péči 10 vady pohybového ústrojí v tom: dospělí vyžadující ústavní péči mládež vyžadující ústavní péči tělesné postižení dospělých s přidruženým mentálním postižením vyžadující ústavní péči tělesné postižení mládeže s přidruženým mentálním popř. dalším postižením vyžadujícím ústavní péči 0,5 smyslové postižení dospělých vyžadující ústavní péči 0,3 vozíčkáři 33 diabetici z toho na inzulínu duševně nemocní 95 epileptici 133 psoriatici 190 Chronicky nemocní toxikomani a alkoholici vyžadující ústavní péči 0,1 poživatelé invalidního důchodu 400 poživatelé částečného invalidního důchodu 111 příplatek k přídavkům na invalidní děti do r ,4 držitelé mimořádných výhod I. stupně 70 II. stupně 152 III. stupně 61 chronicky nemocné děti 524 * Sešity pro sociální politiku obce, města, regiony a sociální služby, Socioklub Praha ,4 1 0,4 Aplikací uvedených koeficientů na populaci České republiky lze stanovit přibližný odhad počtu občanů s jednotlivými druhy a stupni zdravotního postižení, kdy následující tabulka uvádí souhrnný počet občanů se zdravotním postižením v České republice a tabulka na straně následující odhady počtu i v jednotlivých krajích ČR.

5 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením - Příloha č. 2 Typ postižení Počet obyvatel celkem: k : Počet obyvatel celkem k : Zrakově postižení z toho těžce zrakově postižení Sluchově postižení z toho neslyšící Poruchy řeči Mentálně postižení Vady pohybového ústrojí z toho vozíčkáři Diabetici Duševně nemocní Epileptici Psoriatici Celkem

6 Orientační počet zdravotně postižených podle kraje a typu postižení (rok 1997) Název kraje Počet obyvatel Zrakově postižení Z toho těžce zrakově p. Sluchově postižení Z toho neslyšící Poruchy řeči Mentálně postižení Vady pohybového ústrojí Vozíčkáři Diabetici Duševně nemocní Epileptici Psoriatici Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Česká republika Poznámka Mimo výše uvedené počty zdravotně postižených je ještě značný počet tzv. chronicky nemocných do čehož spadají i např. kardiovaskulární onemocnění apod. Počty takto postižených občanů nejsou evidovány. Pramen: Sešity pro sociální politiku obce, města, regiony a sociální služby, Socioklub Praha Orientační počet zdravotně postižených dle počtu obyvatel k

7 Název kraje Česká republika IV. Vzdělávání a školství Počet Zrakově obyvate postižení l Z toho těžce zrakově p. Sluchově postižení Z toho neslyšící Poruchy řeči Mentálně postižení Tabulka 1: Děti a žáci s postižením integrace v mateřských školách v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Individuálně integrované děti celkem mentálně postižené 1) sluchově postižené zrakově postižené s vadami řeči tělesně postižené zdravotně oslabené kombinace postižení s vývojovými poruchami 1) s lékařskou diagnózou autismus Před školním rokem 1993/94 se počet integrovaných dětí nevykazoval. 1) Od školního roku 1999/ děti se sníženou psychosociální adaptací. Vady pohybovéh o ústrojí Vozíčkář i Diabetici Duševně nemocní Epileptici Psoriatici Tabulka 2: Děti a žáci s postižením speciální a specializované třídy mateřských škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentálně postižené sluchově postižené zrakově postižené s vadami řeči tělesně postižené zdravotně oslabené kombinace postižení s vývojovými poruchami 1) s lékařskou diagnózou autismus ) Od školního roku 1999/ děti se sníženou psychosociální adaptací. 7

8 Obrázek 1: Děti a žáci s postižením podíl na celkovém počtu dětí v mateřských školách v letech 1995/ / ,0% ,2% 2,3% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,5% 2,0% ,0% 1,5% ,0% ,5% / / / / / / / / /04 0,0% počet ind. integrov aný ch počet dětí v e spec. třídách podíl postižený ch dětí v MŠ Obrázek 2: Děti a žáci s postižením struktura dětí podle postižení - mateřské školy v letech 1995/ /04 Postižené děti v mateřských školách celkem 100% 90% 10% 11% 11% 11% 13% 13% 13% 13% 11% 80% 14% 13% 11% 11% 9% 8% 8% 8% 9% 70% 60% 50% 40% 52% 53% 57% 58% 57% 58% 59% 59% 60% 30% 20% 10% 0% 10% 9% 8% 6% 7% 7% 5% 5% 5% 1995/ / / / / / / / /04 mentálně postižené sluchov ě postižené zrakov ě postižené s v adami řeči tělesně postižené zdrav otně oslabené kombinace postižení s v ý v ojov ý mi poruchami 8

9 Postižené děti v mateřský ch školách - v e speciálních a specializov aný ch třídách Postižené děti v mateřský ch školách - indiv iduálně integrov ané 100% 100% 90% 80% 70% 5% 9% 9% 10% 12% 11% 9% 10% 12% 22% 20% 19% 14% 19% 15% 14% 13% 16% 90% 80% 70% 60% 18% 14% 13% 13% 14% 14% 15% 16% 15% 0% 8% 8% 0% 0% 9% 9% 10% 10% 8% 10% 9% 60% 50% 40% 57% 56% 61% 61% 62% 65% 66% 67% 66% 50% 40% 42% 49% 52% 55% 50% 49% 49% 49% 48% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 13% 11% 11% 10% 13% 13% 12% 11% 12% 0% 1995/96 8% 8% 6% 1996/ / /99 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1999/ / / / /04 0% 1995/ / / / / / / / /04 9

10 Tabulka 3: Děti a žáci s postižením integrace do běžných tříd základních škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Individuálně integrovaní žáci celkem mentálně postižení sluchově postižení zrakově postižení s vadami řeči tělesně postižení zdravotně oslabení kombinace postižení s vývojovými poruchami Před školním rokem 1993/94 se počet integrovaných žáků nevykazoval. Tabulka 4: Děti a žáci s postižením speciální a specializované třídy základních škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentálně postižení sluchově postižení zrakově postižení s vadami řeči tělesně postižení zdravotně oslabení kombinace postižení s lékařskou diagnózou autismus s vývojovými poruchami Tabulka 5: Děti a žáci s postižením speciální a specializované třídy středních škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem sluchově postižení s vývojovými poruchami

11 Obrázek 3: Děti a žáci s postižením podíl na celkovém počtu žáků v základních školách v letech 1995/ / ,0% ,9% 5,9% 5,9% 6,3% 6,7% 7,0% 6,0% ,2% 4,1% 4,6% 5,3% 5,4% 5,0% 4,0% ,0% 2,0% ,0% / / / / / / / / / /04 0,0% indiv iduálně integrov aní žáci celkem žáci v e speciálních a specializov aný ch třídách podíl postižený ch žáků v ZŠ 11

12 Tabulka 6: Děti a žáci s postižením struktura postižených žáků v základních školách v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Individuálně integrovaní žáci celkem mentálně postižení ,3% 0,5% 0,7% 0,7% sluchově postižení 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% zrakově postižení 1,2% 1,3% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% s vadami řeči 2,2% 1,9% 1,6% 1,8% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% tělesně postižení 2,9% 2,6% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,2% 2,3% zdravotně oslabení x x x x x x x x x kombinace postižení 3,2% 2,2% 1,9% 1,3% 1,5% 1,9% 1,7% 1,7% 2,1% s vývojovými poruchami 89,5% 90,9% 92,3% 92,5% 92,9% 92,4% 92,5% 92,3% 91,8% Žáci ve speciálních a specializovaných třídách mentálně postižení 5,0% 6,5% 7,7% 7,4% 9,1% 9,8% 9,3% 10,4% 10,7% sluchově postižení 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% zrakově postižení 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% s vadami řeči 1,0% 1,0% 0,6% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 1,0% tělesně postižení 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% zdravotně oslabení x x x x x x x x x kombinace postižení 1,1% 0,3% 1,5% 1,9% 1,4% 1,6% 1,9% 3,3% 3,3% s vývojovými poruchami 92,5% 91,8% 89,9% 89,4% 88,0% 87,1% 87,0% 84,4% 84,1% Postižení žáci celkem mentálně postižení 1,3% 1,6% 1,6% 1,5% 1,7% 2,0% 2,0% 2,3% 2,4% sluchově postižení 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% zrakově postižení 1,0% 1,1% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% s vadami řeči 1,9% 1,7% 1,4% 1,6% 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% tělesně postižení 2,2% 2,0% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,9% 2,0% zdravotně oslabení x x x x x x x x x kombinace postižení 2,7% 1,8% 1,8% 1,5% 1,5% 1,9% 1,7% 1,9% 2,3% s vývojovými poruchami 90,3% 91,1% 91,8% 91,9% 92,0% 91,4% 91,6% 91,0% 90,5% Tabulka 7: Děti a žáci s postižením integrace ve středních školách v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Individuálně integrovaní žáci celkem mentálně postižení sluchově postižení zrakově postižení tělesně postižení kombinace postižení s vývojovými poruchami 1) Před školním rokem 1993/94 se počet integrovaných žáků nevykazoval. 1) Do školního roku 2001/02 včetně pouze žáci plnící na středních školách povinnou školní docházku, od roku 2002/03 včetně žáků ve středoškolském studiu 12

13 Obrázek 4: Děti a žáci s postižením podíl na celkovém počtu žáků ve středních školách v letech 1995/ / ,77% 0,90% 0,80% 0,70% ,58% 0,60% ,50% 0,40% ,11% 0,11% 0,13% 0,18% 0,21% 0,21% 0,25% 0,30% 0,20% 0,10% / / / / / / / / /04 0,00% indiv iduálně integrov aní žáci celkem žáci v e speciálních a specializov aný ch třídách podíl na celkov ém počtu žáků 13

14 Obrázek 5: Děti a žáci s postižením struktura žáků podle postižení - střední školy v letech 1995/ /04 100% 90% 80% 25% 39% 32% 30% 35% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 23% 81% 83% 30% 46% 28% 41% 39% 34% 27% 23% 21% 17% 14% 11% 9% 4% 9% 2% 7% 6% 9% 8% 12% 11% 13% 13% 10% 10% 9% 3% 3% 0% 4% 3% 1995/ / / /99 99/ / / / /04 mentálně postižené sluchov ě postižení zrakov ě postižení tělesně postižení kombinace postižení s v ý v ojov ý mi poruchami 14

15 Tabulka 8: Děti a žáci s postižením speciální mateřské školy v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení 1) sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení s vývojovými poruchami 2) zdravotně oslabené ostatní ) Včetně postižených s lékařskou diagnozou autismus. 15

16 Obrázek 6: Děti a žáci s postižením struktura žáků podle postižení - speciální mateřské školy v letech 1995/ /04 100% 90% 16% 17% 17% 17% 18% 80% 70% 25% 24% 28% 25% 25% 25% 24% 60% 50% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 3% 4% 40% 30% 20% 10% 0% 22% 24% 25% 24% 26% 28% 28% 8% 8% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 8% 4% 17% 15% 14% 14% 10% 8% 8% 4% 4% 29% 32% 8% 8% 4% 3% 8% 8% 9% 6% 1995/ / / / / / / / / 04 m entální postiž ení sluchov é pos tižení zrakov é postiž ení v ady řeči tělesné postiž ení kom binace postiž ení s v ý v ojov ý m i porucham i zdrav otně os labené os tatní 16

17 Tabulka 9: Děti a žáci s postižením speciální základní a zvláštní školy v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení vývojové poruchy ostatní v tom žáci základních škol 1) Celkem mentální postižení sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení vývojové poruchy ostatní žáci zvláštních škol 1) Celkem mentální postižení sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení vývojové poruchy ostatní ) Včetně škol při výchovných ústavech. 17

18 Tabulka 10: Děti a žáci s postižením struktura žáků speciálních základních a zvláštních škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% mentální postižení 85% 83% 83% 82% 82% 81% 81% 81% 80% sluchové postižení 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% zrakové postižení 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% vady řeči 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% tělesné postižení 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% kombinace postižení 6% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% vývojové poruchy 2% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 5% ostatní x x 0% v tom žáci základních škol 1) Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% mentální postižení % 0% 0% 0% 1% 0% sluchové postižení 27% 24% 23% 21% 22% 21% 20% 19% 19% zrakové postižení 18% 14% 14% 13% 12% 11% 11% 9% 11% vady řeči 13% 17% 18% 17% 19% 20% 19% 19% 20% tělesné postižení 11% 10% 10% 8% 8% 8% 5% 5% 5% kombinace postižení 15% 12% 13% 13% 13% 10% 12% 12% 10% vývojové poruchy 15% 23% 23% 27% 27% 30% 33% 34% 34% ostatní * * žáci zvláštních škol 1) Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% mentální postižení 93% 93% 92% 93% 92% 93% 93% 92% 92% sluchové postižení 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% zrakové postižení 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% vady řeči 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% tělesné postižení 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% kombinace postižení 5% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% vývojové poruchy 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% Ostatní x x 0% ) Včetně škol při výchovných ústavech. 18

19 Tabulka 11: Děti a žáci s postižením pomocné školy a přípravný stupeň v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení 1) sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení s vývojovými poruchami ) Včetně postižených s lékařskou diagnózou autismus. Obrázek 7: Děti a žáci s postižením struktura žáků podle postižení - pomocné školy a přípravný stupeň v letech 1995/ /04 100% 90% 80% 25% 27% 26% 28% 28% 29% 31% 70% 60% 50% 40% 30% 67% 62% 61% 64% 64% 61% 61% 60% 54% 20% 10% 0% 1995/ / / / / / / / /04 mentální postižení sluchov é postižení zrakov é postižení v ady řeči tělesné postižení kombinace postižení s v ý v ojov ý mi poruchami 19

20 Tabulka 12: Děti a žáci s postižením speciální SOŠ, gymnázia a praktické školy v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení sluchové postižení zrakové postižení tělesné postižení kombinace postižení s vývojovými poruchami Tabulka 13: Děti a žáci s postižením speciální SOU a OU v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení 1) sluchové postižení zrakové postižení tělesné postižení kombinace postižení ostatní ) Včetně postižených s lékařskou diagnózou autismus 20

21 Obrázek 8: Děti a žáci s postižením struktura žáků podle postižení - speciální SOŠ, gymnázia a praktické školy v letech 1995/ /04 100% 90% 80% 70% 60% 50% 15% 14% 11% 8% 5% 3% 16% 15% 15% 9% 10% 10% 4% 15% 15% 19% 21% 12% 15% 16% 15% 18% 23% 14% 13% 40% 30% 20% 57% 58% 59% 49% 43% 40% 40% 10% 0% 1995/ / / / / / / / /04 mentální postižení sluchov é postižení zrakov é postižení tělesné postižení kombinace postižení s v ý v ojov ý mi poruchami Tabulka 14: Speciální školy - žáci, kteří přešli do speciálních škol ze základních škol v letech 1995/ / / / / / / / / /03 Celkem žáků v procentech 1) 0,38% 0,36% 0,30% 0,27% 0,21% 0,26% 0,29% 0,30% v tom z 1. stupně v procentech 1) 0,52% 0,57% 0,42% 0,38% 0,45% 0,36% 0,39% 0,44% v tom ze 2. stupně v procentech 1) 0,24% 0,14% 0,13% 0,12% 0,12% 0,13% 0,15% 0,14% 1) Základ je celkový počet žáků ZŠ (respektive 1., 2. stupně ZŠ). Tabulka 15: Speciální školy - souhrnné údaje za speciální školy 1) v letech 1995/ / / / / / / / / / / /04 Školy - počet ředitelství počet součástí Třídy Žáci Učitelé (fyzické osoby) mistři odborné z toho vých. a dílenští učitelé ) Včetně škol se samostatnými třídami, samostatných tříd a jejich žáků. 21

22 Tabulka 16: Speciální školy - počet škol 1) podle zřizovatele v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem v tom veřejné soukromé církevní Mateřské školy v tom veřejné soukromé církevní Základní a zvl. školy v tom veřejné soukromé církevní Základní školy v tom veřejné soukromé církevní Zvláštní školy v tom veřejné soukromé církevní Pomocné školy v tom veřejné soukromé církevní Přípravné stupně v tom veřejné soukromé církevní Gymnázia a SOŠ v tom veřejné soukromé církevní Praktické školy v tom veřejné soukromé církevní SOU a OU v tom veřejná soukromá církevní ) Včetně škol se samostatnými třídami. 22

23 Obrázek 9: Speciální školy - struktura škol podle druhu a typu v letech 1995/ /04 100% 90% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 80% 70% 60% 7% 11% 11% 16% 1% 1% 1% 1% 1% 16% 17% 17% 17% 18% 50% 40% 56% 50% 49% 43% 42% 41% 41% 41% 41% 30% 20% 10% 0% 19% 19% 19% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 1995/ / / /99 99/ / / / /04 Mateřské školy Základní a zv l. školy Pomocné školy Příprav ný stupeň Gy mnázia a SOŠ Praktické školy SOU a OU 23

24 Tabulka 17: Speciální školy - počet tříd 1) v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem v tom veřejné soukromé církevní Mateřské školy v tom ceřejné soukromé církevní Základní a zvl. školy v tom veřejné soukromé církevní Základní školy v tom veřejné soukromé církevní Zvláštní školy v tom veřejné soukromé církevní Pomocné školy, přípr. stupeň v tom veřejné soukromé církevní Gymnázia a SOŠ v tom veřejné soukromé církevní Praktické školy v tom veřejné soukromé církevní SOU a OU v tom veřejná soukromá církevní ) Včetně samostatných tříd. 24

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013 Sociální služby 1. Sociální služby K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2015 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Témata 1. Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady 2. Porovnání závazných ukazatelů

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů 2. Základní školy Síť základních škol v České republice je dostatečně hustá, přestože v posledních letech počet základních škol klesá. Ve školním roce 2007/08 bylo v ČR celkem 3 704 základních škol, což

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 David Šátek Ministerstvo financí 19. listopadu 2015 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (včetně

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO

Příloha č Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Příloha č. 10 - Tabulky a grafy porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 až 2012, obcí, MČ, DSO Tabulka porovnání výsledků z přezkoumání hospodaření za období let 2008 2012 závěr

Více

Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík

Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík Ústav speciálně pedagogických studií, Univerzita Palackého Olomouc, LEDEN, 2012. Situace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2010 53 Vrozené vady u narozených v roce 2008 Congenital malformations in births in year 2008 Souhrn V roce 2008

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet a RUD 2017 Ministerstvo financí září 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2016 a 2017 (vývoj daňových

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHY - GRAFY 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 počet osob 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek -2 Zdroj

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, krajů, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí únor 2016 Obsah prezentace Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 (vývoj daňových

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHA - GRAFY počet obyvatel počet osob počet osob 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 ŠKOLA PRO VŠECHNY Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 1 2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the rigthts of Persons with Disabilities) OSN New York 13.12.2006 Podpis ČR v

Více

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20

Materiál čj. MSMT-51318/ zpracoval odbor vzdělávací soustavy - 20 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2013 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2013 je definován zákonem č. 561/2004

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Běžné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho. postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301

Běžné třídy Speciální třídy. z toho Celkem. Celkem dívky. z toho. postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Vrozené vady u narozených v roce Congenital malformations in births in year 2011

Vrozené vady u narozených v roce Congenital malformations in births in year 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 10. 2013 47 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2011 Congenital malformations in births in year 2011 V roce

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

z toho postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301

z toho postižení žáci 1 ) a b a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou

střední s výuč. listem vzdělávání střední s maturitou MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ

Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ Roztroušená skleróza z hlediska lékařské posudkové služby ČSSZ MUDr. Vlastislav Kaplan Vrchní ředitel úseku lékařské posudkové služby Konference k RS v PSP 12. 11. 2014 1 Struktura práce LPS Posudky pro

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Správní úřad Škola pro SVP

Správní úřad Škola pro SVP MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém kraji

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Olomouci Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Olomouckém

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2010 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Brně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Mgr. Martina Štorová RNDr. Eva Toušková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/statistiky Informace o nezaměstnanosti v

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 Období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 2011... Krajský program prevence kriminality

Více

Podle zadání PT 3 ze dne se mají zpracovat tabulky příjmových modelů, které řeší, co se stane, když v rodině přibude dítě.

Podle zadání PT 3 ze dne se mají zpracovat tabulky příjmových modelů, které řeší, co se stane, když v rodině přibude dítě. Kalkulace MPSV podle zadání PT3 Odborné komise Zpracovaný výstup vychází ze zadání pracovního týmu 3 odborné komise pro důchodovou reformu z jejího jednání dne 28. 8. 2014, které je uvedeno v zápise z

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ Souhrnné informace o možnostech pracovního uplatnění, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podnikání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

Prostého počtu obyvatel 13,7%

Prostého počtu obyvatel 13,7% 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 216* 217* 218* Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Vyhotoveno: 22.9.215 Východiska: Výhled celkových daňových příjmů na 216 v tis.kč Okres:

Více

Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji

Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji Aktuální situace na trhu práce v Karlovarském kraji 1 Situace k 31. 10. 2016 Počet uchazečů Podíl nezaměstnaných Počet volných míst Cheb 2 282 3,4% 1 804 Karlovy Vary 4 589 5,4% 1 665 Sokolov 4 548 7,0%

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více