Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením Příloha č. 2. Příloha č. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením Příloha č. 2. Příloha č. 2"

Transkript

1 Příloha č. 2 Soubor vybraných statistických dat vážících se k problematice zdravotního postižení, východiskům a úkolům Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením 1

2 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením - Příloha č. 2 I. Analýza Vybrané statistické ukazatele týkající se zdravotně postižených Počty vrozených vad Evidence vrozených vad je v České republice prováděna dlouhodobě. V roce 1996 byl nově definován soubor vrozených vad podléhajících hlášení. Vrozené vady se sledují jednak u plodů, jednak u dětí do dokončeného 15. roku života a dále u mrtvě narozených dětí. Vývoj počtu živě narozených dětí s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku věku dítěte v ČR (absolutně a na živě narozených) byl v letech následující: Rok Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (VV) Absolutně na živě narozených Živě narození chlapci dívky neurčeno celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem ,51 123,27 156, ,11 142,26 172, ,09 142,78 172, ,22 139,37 181, ,01 142,70 176, ,11 143,44 183, ,19 195,66 217, ,80 209,24 249, ,27 215,63 251, ,85 250,41 297, * ,64 228,88 271, * ,7 259,4 307, ,2 277,6 324, ,3 275,7 338, ,0 283,1 335, * do roku 1998 čerpáno z Makrosociální demografické a statistické analýzy počtu z. p. občanů v ČR Socioklub,2001, od r Zdravotnictví ČR 2002 ve statistických údajích

3 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením - Příloha č. 2 Počty zdravotně postižených podle Národních plánů V Národním plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením z roku 1998 byl celkový počet zdravotně postižených občanů odhadován na 1,2 mil. osob, stejně jako v předchozím Národním plánu opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení z roku 1993, kde bylo uvedeno následující dělení podle postižení: Celkový počet občanů se zdravotním postižením z toho: - zrakově postižení z toho velmi těžce postižených sluchově postižení z toho zcela hluchých s poruchami řeči z toho slepohluchých mentálně postižení s vadami pohybového ústrojí diabetici z toho inzulinovaných postižení epilepsií duševně nemocní psoriatici Národní plán dále uvádí, že tato čísla nejsou v rozporu s odhadem celkového počtu občanů se zdravotním postižením, protože značné množství zdravotních postižení se vyskytuje v kombinaci. Dále uvádí, že vedle těchto postižení "existuje značné množství osob postižených např. vrozenými vývojovými vadami, revmatismem, onkologickými onemocněními, respiračními onemocněními astmatem, dermatozami, fenylketonurií, cystickou fibrózou, spinou bifidou, hydrocefalem, mozkovou obrnou, hemofilií, roztroušenou sklerózou, muskulární dystrofií, parkinsonismem, hypofysárním nanismem, Turnerovým syndromem, Bechtěrevovým syndromem a dalšími postiženími (chorobami)". Počty zdravotně postižených dle odborných šetření V letech byla provedena série šetření jejichž výstupem bylo i mapování počtu obyvatel České republiky se zdravotním postižením, včetně četnosti jednotlivých nemocí a zdravotních postižení. Součástí výzkumné zprávy je stanovení následující metodiky zjišťování četnosti zdravotního postižení v populaci České republiky.

4 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením - Příloha č. 2 Orientační výskyt jednotlivých druhů zdravotního postižení na 10 tis. obyvatel* Druh postižení Orientační výskyt na 10 tis. obyvatel 57 zrakové postižení z toho těžce 16 sluchově postižení 95 z toho těžce 14,5 poruchy řeči 57 mentálně postižení 285 v tom: dospělí vyžadující ústavní péči 4,5 mládež vyžadující ústavní péči 10 vady pohybového ústrojí v tom: dospělí vyžadující ústavní péči mládež vyžadující ústavní péči tělesné postižení dospělých s přidruženým mentálním postižením vyžadující ústavní péči tělesné postižení mládeže s přidruženým mentálním popř. dalším postižením vyžadujícím ústavní péči 0,5 smyslové postižení dospělých vyžadující ústavní péči 0,3 vozíčkáři 33 diabetici z toho na inzulínu duševně nemocní 95 epileptici 133 psoriatici 190 Chronicky nemocní toxikomani a alkoholici vyžadující ústavní péči 0,1 poživatelé invalidního důchodu 400 poživatelé částečného invalidního důchodu 111 příplatek k přídavkům na invalidní děti do r ,4 držitelé mimořádných výhod I. stupně 70 II. stupně 152 III. stupně 61 chronicky nemocné děti 524 * Sešity pro sociální politiku obce, města, regiony a sociální služby, Socioklub Praha ,4 1 0,4 Aplikací uvedených koeficientů na populaci České republiky lze stanovit přibližný odhad počtu občanů s jednotlivými druhy a stupni zdravotního postižení, kdy následující tabulka uvádí souhrnný počet občanů se zdravotním postižením v České republice a tabulka na straně následující odhady počtu i v jednotlivých krajích ČR.

5 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením - Příloha č. 2 Typ postižení Počet obyvatel celkem: k : Počet obyvatel celkem k : Zrakově postižení z toho těžce zrakově postižení Sluchově postižení z toho neslyšící Poruchy řeči Mentálně postižení Vady pohybového ústrojí z toho vozíčkáři Diabetici Duševně nemocní Epileptici Psoriatici Celkem

6 Orientační počet zdravotně postižených podle kraje a typu postižení (rok 1997) Název kraje Počet obyvatel Zrakově postižení Z toho těžce zrakově p. Sluchově postižení Z toho neslyšící Poruchy řeči Mentálně postižení Vady pohybového ústrojí Vozíčkáři Diabetici Duševně nemocní Epileptici Psoriatici Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Česká republika Poznámka Mimo výše uvedené počty zdravotně postižených je ještě značný počet tzv. chronicky nemocných do čehož spadají i např. kardiovaskulární onemocnění apod. Počty takto postižených občanů nejsou evidovány. Pramen: Sešity pro sociální politiku obce, města, regiony a sociální služby, Socioklub Praha Orientační počet zdravotně postižených dle počtu obyvatel k

7 Název kraje Česká republika IV. Vzdělávání a školství Počet Zrakově obyvate postižení l Z toho těžce zrakově p. Sluchově postižení Z toho neslyšící Poruchy řeči Mentálně postižení Tabulka 1: Děti a žáci s postižením integrace v mateřských školách v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Individuálně integrované děti celkem mentálně postižené 1) sluchově postižené zrakově postižené s vadami řeči tělesně postižené zdravotně oslabené kombinace postižení s vývojovými poruchami 1) s lékařskou diagnózou autismus Před školním rokem 1993/94 se počet integrovaných dětí nevykazoval. 1) Od školního roku 1999/ děti se sníženou psychosociální adaptací. Vady pohybovéh o ústrojí Vozíčkář i Diabetici Duševně nemocní Epileptici Psoriatici Tabulka 2: Děti a žáci s postižením speciální a specializované třídy mateřských škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentálně postižené sluchově postižené zrakově postižené s vadami řeči tělesně postižené zdravotně oslabené kombinace postižení s vývojovými poruchami 1) s lékařskou diagnózou autismus ) Od školního roku 1999/ děti se sníženou psychosociální adaptací. 7

8 Obrázek 1: Děti a žáci s postižením podíl na celkovém počtu dětí v mateřských školách v letech 1995/ / ,0% ,2% 2,3% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,5% 2,0% ,0% 1,5% ,0% ,5% / / / / / / / / /04 0,0% počet ind. integrov aný ch počet dětí v e spec. třídách podíl postižený ch dětí v MŠ Obrázek 2: Děti a žáci s postižením struktura dětí podle postižení - mateřské školy v letech 1995/ /04 Postižené děti v mateřských školách celkem 100% 90% 10% 11% 11% 11% 13% 13% 13% 13% 11% 80% 14% 13% 11% 11% 9% 8% 8% 8% 9% 70% 60% 50% 40% 52% 53% 57% 58% 57% 58% 59% 59% 60% 30% 20% 10% 0% 10% 9% 8% 6% 7% 7% 5% 5% 5% 1995/ / / / / / / / /04 mentálně postižené sluchov ě postižené zrakov ě postižené s v adami řeči tělesně postižené zdrav otně oslabené kombinace postižení s v ý v ojov ý mi poruchami 8

9 Postižené děti v mateřský ch školách - v e speciálních a specializov aný ch třídách Postižené děti v mateřský ch školách - indiv iduálně integrov ané 100% 100% 90% 80% 70% 5% 9% 9% 10% 12% 11% 9% 10% 12% 22% 20% 19% 14% 19% 15% 14% 13% 16% 90% 80% 70% 60% 18% 14% 13% 13% 14% 14% 15% 16% 15% 0% 8% 8% 0% 0% 9% 9% 10% 10% 8% 10% 9% 60% 50% 40% 57% 56% 61% 61% 62% 65% 66% 67% 66% 50% 40% 42% 49% 52% 55% 50% 49% 49% 49% 48% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 13% 11% 11% 10% 13% 13% 12% 11% 12% 0% 1995/96 8% 8% 6% 1996/ / /99 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1999/ / / / /04 0% 1995/ / / / / / / / /04 9

10 Tabulka 3: Děti a žáci s postižením integrace do běžných tříd základních škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Individuálně integrovaní žáci celkem mentálně postižení sluchově postižení zrakově postižení s vadami řeči tělesně postižení zdravotně oslabení kombinace postižení s vývojovými poruchami Před školním rokem 1993/94 se počet integrovaných žáků nevykazoval. Tabulka 4: Děti a žáci s postižením speciální a specializované třídy základních škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentálně postižení sluchově postižení zrakově postižení s vadami řeči tělesně postižení zdravotně oslabení kombinace postižení s lékařskou diagnózou autismus s vývojovými poruchami Tabulka 5: Děti a žáci s postižením speciální a specializované třídy středních škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem sluchově postižení s vývojovými poruchami

11 Obrázek 3: Děti a žáci s postižením podíl na celkovém počtu žáků v základních školách v letech 1995/ / ,0% ,9% 5,9% 5,9% 6,3% 6,7% 7,0% 6,0% ,2% 4,1% 4,6% 5,3% 5,4% 5,0% 4,0% ,0% 2,0% ,0% / / / / / / / / / /04 0,0% indiv iduálně integrov aní žáci celkem žáci v e speciálních a specializov aný ch třídách podíl postižený ch žáků v ZŠ 11

12 Tabulka 6: Děti a žáci s postižením struktura postižených žáků v základních školách v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Individuálně integrovaní žáci celkem mentálně postižení ,3% 0,5% 0,7% 0,7% sluchově postižení 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% zrakově postižení 1,2% 1,3% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% s vadami řeči 2,2% 1,9% 1,6% 1,8% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% tělesně postižení 2,9% 2,6% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,2% 2,3% zdravotně oslabení x x x x x x x x x kombinace postižení 3,2% 2,2% 1,9% 1,3% 1,5% 1,9% 1,7% 1,7% 2,1% s vývojovými poruchami 89,5% 90,9% 92,3% 92,5% 92,9% 92,4% 92,5% 92,3% 91,8% Žáci ve speciálních a specializovaných třídách mentálně postižení 5,0% 6,5% 7,7% 7,4% 9,1% 9,8% 9,3% 10,4% 10,7% sluchově postižení 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% zrakově postižení 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% s vadami řeči 1,0% 1,0% 0,6% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 1,0% tělesně postižení 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% zdravotně oslabení x x x x x x x x x kombinace postižení 1,1% 0,3% 1,5% 1,9% 1,4% 1,6% 1,9% 3,3% 3,3% s vývojovými poruchami 92,5% 91,8% 89,9% 89,4% 88,0% 87,1% 87,0% 84,4% 84,1% Postižení žáci celkem mentálně postižení 1,3% 1,6% 1,6% 1,5% 1,7% 2,0% 2,0% 2,3% 2,4% sluchově postižení 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% zrakově postižení 1,0% 1,1% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% s vadami řeči 1,9% 1,7% 1,4% 1,6% 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% tělesně postižení 2,2% 2,0% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,9% 2,0% zdravotně oslabení x x x x x x x x x kombinace postižení 2,7% 1,8% 1,8% 1,5% 1,5% 1,9% 1,7% 1,9% 2,3% s vývojovými poruchami 90,3% 91,1% 91,8% 91,9% 92,0% 91,4% 91,6% 91,0% 90,5% Tabulka 7: Děti a žáci s postižením integrace ve středních školách v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Individuálně integrovaní žáci celkem mentálně postižení sluchově postižení zrakově postižení tělesně postižení kombinace postižení s vývojovými poruchami 1) Před školním rokem 1993/94 se počet integrovaných žáků nevykazoval. 1) Do školního roku 2001/02 včetně pouze žáci plnící na středních školách povinnou školní docházku, od roku 2002/03 včetně žáků ve středoškolském studiu 12

13 Obrázek 4: Děti a žáci s postižením podíl na celkovém počtu žáků ve středních školách v letech 1995/ / ,77% 0,90% 0,80% 0,70% ,58% 0,60% ,50% 0,40% ,11% 0,11% 0,13% 0,18% 0,21% 0,21% 0,25% 0,30% 0,20% 0,10% / / / / / / / / /04 0,00% indiv iduálně integrov aní žáci celkem žáci v e speciálních a specializov aný ch třídách podíl na celkov ém počtu žáků 13

14 Obrázek 5: Děti a žáci s postižením struktura žáků podle postižení - střední školy v letech 1995/ /04 100% 90% 80% 25% 39% 32% 30% 35% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 23% 81% 83% 30% 46% 28% 41% 39% 34% 27% 23% 21% 17% 14% 11% 9% 4% 9% 2% 7% 6% 9% 8% 12% 11% 13% 13% 10% 10% 9% 3% 3% 0% 4% 3% 1995/ / / /99 99/ / / / /04 mentálně postižené sluchov ě postižení zrakov ě postižení tělesně postižení kombinace postižení s v ý v ojov ý mi poruchami 14

15 Tabulka 8: Děti a žáci s postižením speciální mateřské školy v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení 1) sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení s vývojovými poruchami 2) zdravotně oslabené ostatní ) Včetně postižených s lékařskou diagnozou autismus. 15

16 Obrázek 6: Děti a žáci s postižením struktura žáků podle postižení - speciální mateřské školy v letech 1995/ /04 100% 90% 16% 17% 17% 17% 18% 80% 70% 25% 24% 28% 25% 25% 25% 24% 60% 50% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 3% 4% 40% 30% 20% 10% 0% 22% 24% 25% 24% 26% 28% 28% 8% 8% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 8% 4% 17% 15% 14% 14% 10% 8% 8% 4% 4% 29% 32% 8% 8% 4% 3% 8% 8% 9% 6% 1995/ / / / / / / / / 04 m entální postiž ení sluchov é pos tižení zrakov é postiž ení v ady řeči tělesné postiž ení kom binace postiž ení s v ý v ojov ý m i porucham i zdrav otně os labené os tatní 16

17 Tabulka 9: Děti a žáci s postižením speciální základní a zvláštní školy v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení vývojové poruchy ostatní v tom žáci základních škol 1) Celkem mentální postižení sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení vývojové poruchy ostatní žáci zvláštních škol 1) Celkem mentální postižení sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení vývojové poruchy ostatní ) Včetně škol při výchovných ústavech. 17

18 Tabulka 10: Děti a žáci s postižením struktura žáků speciálních základních a zvláštních škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% mentální postižení 85% 83% 83% 82% 82% 81% 81% 81% 80% sluchové postižení 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% zrakové postižení 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% vady řeči 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% tělesné postižení 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% kombinace postižení 6% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% vývojové poruchy 2% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 5% ostatní x x 0% v tom žáci základních škol 1) Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% mentální postižení % 0% 0% 0% 1% 0% sluchové postižení 27% 24% 23% 21% 22% 21% 20% 19% 19% zrakové postižení 18% 14% 14% 13% 12% 11% 11% 9% 11% vady řeči 13% 17% 18% 17% 19% 20% 19% 19% 20% tělesné postižení 11% 10% 10% 8% 8% 8% 5% 5% 5% kombinace postižení 15% 12% 13% 13% 13% 10% 12% 12% 10% vývojové poruchy 15% 23% 23% 27% 27% 30% 33% 34% 34% ostatní * * žáci zvláštních škol 1) Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% mentální postižení 93% 93% 92% 93% 92% 93% 93% 92% 92% sluchové postižení 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% zrakové postižení 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% vady řeči 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% tělesné postižení 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% kombinace postižení 5% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% vývojové poruchy 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% Ostatní x x 0% ) Včetně škol při výchovných ústavech. 18

19 Tabulka 11: Děti a žáci s postižením pomocné školy a přípravný stupeň v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení 1) sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení s vývojovými poruchami ) Včetně postižených s lékařskou diagnózou autismus. Obrázek 7: Děti a žáci s postižením struktura žáků podle postižení - pomocné školy a přípravný stupeň v letech 1995/ /04 100% 90% 80% 25% 27% 26% 28% 28% 29% 31% 70% 60% 50% 40% 30% 67% 62% 61% 64% 64% 61% 61% 60% 54% 20% 10% 0% 1995/ / / / / / / / /04 mentální postižení sluchov é postižení zrakov é postižení v ady řeči tělesné postižení kombinace postižení s v ý v ojov ý mi poruchami 19

20 Tabulka 12: Děti a žáci s postižením speciální SOŠ, gymnázia a praktické školy v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení sluchové postižení zrakové postižení tělesné postižení kombinace postižení s vývojovými poruchami Tabulka 13: Děti a žáci s postižením speciální SOU a OU v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení 1) sluchové postižení zrakové postižení tělesné postižení kombinace postižení ostatní ) Včetně postižených s lékařskou diagnózou autismus 20

21 Obrázek 8: Děti a žáci s postižením struktura žáků podle postižení - speciální SOŠ, gymnázia a praktické školy v letech 1995/ /04 100% 90% 80% 70% 60% 50% 15% 14% 11% 8% 5% 3% 16% 15% 15% 9% 10% 10% 4% 15% 15% 19% 21% 12% 15% 16% 15% 18% 23% 14% 13% 40% 30% 20% 57% 58% 59% 49% 43% 40% 40% 10% 0% 1995/ / / / / / / / /04 mentální postižení sluchov é postižení zrakov é postižení tělesné postižení kombinace postižení s v ý v ojov ý mi poruchami Tabulka 14: Speciální školy - žáci, kteří přešli do speciálních škol ze základních škol v letech 1995/ / / / / / / / / /03 Celkem žáků v procentech 1) 0,38% 0,36% 0,30% 0,27% 0,21% 0,26% 0,29% 0,30% v tom z 1. stupně v procentech 1) 0,52% 0,57% 0,42% 0,38% 0,45% 0,36% 0,39% 0,44% v tom ze 2. stupně v procentech 1) 0,24% 0,14% 0,13% 0,12% 0,12% 0,13% 0,15% 0,14% 1) Základ je celkový počet žáků ZŠ (respektive 1., 2. stupně ZŠ). Tabulka 15: Speciální školy - souhrnné údaje za speciální školy 1) v letech 1995/ / / / / / / / / / / /04 Školy - počet ředitelství počet součástí Třídy Žáci Učitelé (fyzické osoby) mistři odborné z toho vých. a dílenští učitelé ) Včetně škol se samostatnými třídami, samostatných tříd a jejich žáků. 21

22 Tabulka 16: Speciální školy - počet škol 1) podle zřizovatele v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem v tom veřejné soukromé církevní Mateřské školy v tom veřejné soukromé církevní Základní a zvl. školy v tom veřejné soukromé církevní Základní školy v tom veřejné soukromé církevní Zvláštní školy v tom veřejné soukromé církevní Pomocné školy v tom veřejné soukromé církevní Přípravné stupně v tom veřejné soukromé církevní Gymnázia a SOŠ v tom veřejné soukromé církevní Praktické školy v tom veřejné soukromé církevní SOU a OU v tom veřejná soukromá církevní ) Včetně škol se samostatnými třídami. 22

23 Obrázek 9: Speciální školy - struktura škol podle druhu a typu v letech 1995/ /04 100% 90% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 80% 70% 60% 7% 11% 11% 16% 1% 1% 1% 1% 1% 16% 17% 17% 17% 18% 50% 40% 56% 50% 49% 43% 42% 41% 41% 41% 41% 30% 20% 10% 0% 19% 19% 19% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 1995/ / / /99 99/ / / / /04 Mateřské školy Základní a zv l. školy Pomocné školy Příprav ný stupeň Gy mnázia a SOŠ Praktické školy SOU a OU 23

24 Tabulka 17: Speciální školy - počet tříd 1) v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem v tom veřejné soukromé církevní Mateřské školy v tom ceřejné soukromé církevní Základní a zvl. školy v tom veřejné soukromé církevní Základní školy v tom veřejné soukromé církevní Zvláštní školy v tom veřejné soukromé církevní Pomocné školy, přípr. stupeň v tom veřejné soukromé církevní Gymnázia a SOŠ v tom veřejné soukromé církevní Praktické školy v tom veřejné soukromé církevní SOU a OU v tom veřejná soukromá církevní ) Včetně samostatných tříd. 24

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016

Ministerstvo financí České republiky Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Financování a hospodaření obcí, zadluženost, inkaso sdílených daní, rozpočet 2016 Miroslav Matej Ministerstvo financí 3. září 2015 Obsah prezentace Vývoj daní v roce 2015, predikce na rok 2016 Vývoj zadluženosti

Více

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012. Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Rozpis rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 Zpracoval: OŠMS, oddělení přímých nákladů Datum: 18. 1. 2012 Témata 1. Rozpis rozpočtu přímých výdajů z úrovně MŠMT na krajské úřady 2. Porovnání závazných ukazatelů

Více

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců

I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Tisková zpráva ze dne 11. září 2008 I. Vývoj čistých mezd zaměstnanců Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo očekávaný vývoj čistých mezd zaměstnanců v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2010 53 Vrozené vady u narozených v roce 2008 Congenital malformations in births in year 2008 Souhrn V roce 2008

Více

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301

Škola mimo provoz Správní úřad. z toho dívky. Celkem. z toho. postižení žáci 1 ) a b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10a 10b Celkem 0301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 30.

Více

Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík

Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík Současná situace v inkluzivním vzdělávání v ČR (koncepce, trendy, školy, vzdělávací a sociální služby) Jan Michalík Ústav speciálně pedagogických studií, Univerzita Palackého Olomouc, LEDEN, 2012. Situace

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v lednu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva duben 2015 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011

ŠKOLA PRO VŠECHNY. Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 ŠKOLA PRO VŠECHNY Mezinárodní konference Praha 16.11.2011 1 2 Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (Convention on the rigthts of Persons with Disabilities) OSN New York 13.12.2006 Podpis ČR v

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty

existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty existuje od roku 1926 je plně organizovanou školou má celorepublikovou působnost je největší svého druhu v České republice vzdělává všechny pacienty DPL Opařany Základní škola při Dětské psychiatrické

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém)

Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) Způsoby realizace (na příkladu starobních důchodů) PRŮBĚŽNÉ FINANCOVÁNÍ (pay as you go PAYG systém) zdroj financování pojistné, daně vlastnosti: plátci a příjemci rozdílné osoby běžné výdaje roku financovány

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení

Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení Posuzování invalidity od 1.1.2010 a ostatní systémy sociálního zabezpečení 1.4.2010 MUDr. Dušan Gajdoštík Obsah 1. Zákon o důchodovém pojištění od 1.1.2010 2. Posuzování invalidity 3. Osoba zdravotně znevýhodněná

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Kdo je OZP a proč ji zaměstnat? Dominika Linhartová pracovní konzultant APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 TERMINOLOGIE OZP = Osoba se Zdravotním Postižením Druhy průkazů

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ

INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ INFORMACE O MOŽNOSTECH PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ Souhrnné informace o možnostech pracovního uplatnění, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podnikání osob se zdravotním postižením podle zákona č. 435/2004

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013

Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Zdravotní ukazatele obyvatel Ostravy ve srovnání s Moravskoslezským krajem a Českou republikou Ostrava, 21.10.2013 MUDr. Helena Šebáková

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011

II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování, Sokolov, 2.11.2011 Období 2009-2011 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009 2011... Krajský program prevence kriminality

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červen 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 6. 2015

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17. 12. 2009 Pravidla pro poskytování podpory v nezaměstnanosti Ing. Eva Šopíková Oddělení evidence a podpory Podpora

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR):

Školský zákon k financování školských zařízení (v kompetenci krajů, nikoli MŠMT ČR): Analýza koncepčních dokumentů - Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy krajských úřadů ve 14 krajích České republiky ve vztahu k pozici školských výchovných a ubytovacích zařízení domovů

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993-2013 Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) MPSV ČR Praha, červenec 2014 MPSV ČR, Praha 2014 ISBN 978-80-7421-078-5 O B S A H strana

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

MMO zdravotní ukazatele

MMO zdravotní ukazatele MMO zdravotní ukazatele Vybrané demografické ukazatele a ukazatele zdravotního stavu v letech 5 až 9 (srovnání Ostrava, MSK a ČR) vše zdroj ÚZIS Počet živě narozených na obyvatel 5 6 7 8 9 MS kraj 9,73

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň - město Červenec 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 31. 7.

Více

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65)

VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012. Zpracoval Odbor analýz a statistik (65) M I N I S T E R S T V O P R Á C E A S O C I Á L N Í C H V Ě C Í VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1993 2012 VÝVOJ VYBRANÝCH UKAZATELŮ ŽIVOTNÍ ÚROVNĚ V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Dopad sociální reformy

Dopad sociální reformy Dopad sociální reformy Zaměstnanost Státní sociální podpora Sociální služby Dávky osobám zdravotně postiženým Daně a pojistné odvody Oblast zaměstnanosti Přehled zásadních změn: redukce státní podpory

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015

Zdravotní ukazatele obyvatel MSK Krajský úřad MSK, 9.10.2015 Zdravotní ukazatele obyvatel Krajský úřad, 9.1.215 MUDr. Helena Šebáková, RNDr. Jiří Urbanec, Bc. Eva Kolářová 595 138 2 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Na Bělidle

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014

vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014 Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v české republice v letech 1993-2014 Zpracoval Odbor rozpočtu (62) MPSV ČR Praha, červenec 2015 MPSV_CJ_final.indd 1 19.08.15 13:58 MPSV ČR, Praha 2015 ISBN 978-80-7421-109-6

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Úvod do světa práce. Ing. Ježková Eva Ekonomika Úvod do světa práce Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK

Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Metodický dopis č. 4 Doporučení pro stanovení rozmezí mezd/platů v projektech OP VK 1 Aktualizace č. 1 Kapitola /strana Str. 3 Přílohy 1-14 Změny

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR

SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR SROVNÁVACÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V KRAJÍCH ČR Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Tým zhotovitele: Ing. Filip Uhlík Lucie Ženíšková únor 2013 1 Obsah 1 Demografický vývoj

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Ohrožené skupiny na trhu práce

Ohrožené skupiny na trhu práce Ohrožené skupiny na trhu práce Rizikové skupiny na trhu práce občané se zdravotním postižením mladí lidé, mladiství uchazeči o zaměstnání, absolventi vyšší věkové kategorie nekvalifikovaní pracovníci,

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením

Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením Co dělat při dlouhodobé nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením 1. Co je dlouhodobá nezaměstnanost Dlouhodobá nezaměstnanost je nezaměstnanost je taková, která trvá déle než jeden rok. Tak je statisticky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více