Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením Příloha č. 2. Příloha č. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením Příloha č. 2. Příloha č. 2"

Transkript

1 Příloha č. 2 Soubor vybraných statistických dat vážících se k problematice zdravotního postižení, východiskům a úkolům Střednědobé koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením 1

2 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením - Příloha č. 2 I. Analýza Vybrané statistické ukazatele týkající se zdravotně postižených Počty vrozených vad Evidence vrozených vad je v České republice prováděna dlouhodobě. V roce 1996 byl nově definován soubor vrozených vad podléhajících hlášení. Vrozené vady se sledují jednak u plodů, jednak u dětí do dokončeného 15. roku života a dále u mrtvě narozených dětí. Vývoj počtu živě narozených dětí s vrozenou vadou zjištěnou do 1 roku věku dítěte v ČR (absolutně a na živě narozených) byl v letech následující: Rok Počet živě narozených dětí s vrozenou vadou (VV) Absolutně na živě narozených Živě narození chlapci dívky neurčeno celkem chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem ,51 123,27 156, ,11 142,26 172, ,09 142,78 172, ,22 139,37 181, ,01 142,70 176, ,11 143,44 183, ,19 195,66 217, ,80 209,24 249, ,27 215,63 251, ,85 250,41 297, * ,64 228,88 271, * ,7 259,4 307, ,2 277,6 324, ,3 275,7 338, ,0 283,1 335, * do roku 1998 čerpáno z Makrosociální demografické a statistické analýzy počtu z. p. občanů v ČR Socioklub,2001, od r Zdravotnictví ČR 2002 ve statistických údajích

3 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením - Příloha č. 2 Počty zdravotně postižených podle Národních plánů V Národním plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením z roku 1998 byl celkový počet zdravotně postižených občanů odhadován na 1,2 mil. osob, stejně jako v předchozím Národním plánu opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení z roku 1993, kde bylo uvedeno následující dělení podle postižení: Celkový počet občanů se zdravotním postižením z toho: - zrakově postižení z toho velmi těžce postižených sluchově postižení z toho zcela hluchých s poruchami řeči z toho slepohluchých mentálně postižení s vadami pohybového ústrojí diabetici z toho inzulinovaných postižení epilepsií duševně nemocní psoriatici Národní plán dále uvádí, že tato čísla nejsou v rozporu s odhadem celkového počtu občanů se zdravotním postižením, protože značné množství zdravotních postižení se vyskytuje v kombinaci. Dále uvádí, že vedle těchto postižení "existuje značné množství osob postižených např. vrozenými vývojovými vadami, revmatismem, onkologickými onemocněními, respiračními onemocněními astmatem, dermatozami, fenylketonurií, cystickou fibrózou, spinou bifidou, hydrocefalem, mozkovou obrnou, hemofilií, roztroušenou sklerózou, muskulární dystrofií, parkinsonismem, hypofysárním nanismem, Turnerovým syndromem, Bechtěrevovým syndromem a dalšími postiženími (chorobami)". Počty zdravotně postižených dle odborných šetření V letech byla provedena série šetření jejichž výstupem bylo i mapování počtu obyvatel České republiky se zdravotním postižením, včetně četnosti jednotlivých nemocí a zdravotních postižení. Součástí výzkumné zprávy je stanovení následující metodiky zjišťování četnosti zdravotního postižení v populaci České republiky.

4 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením - Příloha č. 2 Orientační výskyt jednotlivých druhů zdravotního postižení na 10 tis. obyvatel* Druh postižení Orientační výskyt na 10 tis. obyvatel 57 zrakové postižení z toho těžce 16 sluchově postižení 95 z toho těžce 14,5 poruchy řeči 57 mentálně postižení 285 v tom: dospělí vyžadující ústavní péči 4,5 mládež vyžadující ústavní péči 10 vady pohybového ústrojí v tom: dospělí vyžadující ústavní péči mládež vyžadující ústavní péči tělesné postižení dospělých s přidruženým mentálním postižením vyžadující ústavní péči tělesné postižení mládeže s přidruženým mentálním popř. dalším postižením vyžadujícím ústavní péči 0,5 smyslové postižení dospělých vyžadující ústavní péči 0,3 vozíčkáři 33 diabetici z toho na inzulínu duševně nemocní 95 epileptici 133 psoriatici 190 Chronicky nemocní toxikomani a alkoholici vyžadující ústavní péči 0,1 poživatelé invalidního důchodu 400 poživatelé částečného invalidního důchodu 111 příplatek k přídavkům na invalidní děti do r ,4 držitelé mimořádných výhod I. stupně 70 II. stupně 152 III. stupně 61 chronicky nemocné děti 524 * Sešity pro sociální politiku obce, města, regiony a sociální služby, Socioklub Praha ,4 1 0,4 Aplikací uvedených koeficientů na populaci České republiky lze stanovit přibližný odhad počtu občanů s jednotlivými druhy a stupni zdravotního postižení, kdy následující tabulka uvádí souhrnný počet občanů se zdravotním postižením v České republice a tabulka na straně následující odhady počtu i v jednotlivých krajích ČR.

5 Střednědobá koncepce státní politiky vůči občanům se zdravotním postižením - Příloha č. 2 Typ postižení Počet obyvatel celkem: k : Počet obyvatel celkem k : Zrakově postižení z toho těžce zrakově postižení Sluchově postižení z toho neslyšící Poruchy řeči Mentálně postižení Vady pohybového ústrojí z toho vozíčkáři Diabetici Duševně nemocní Epileptici Psoriatici Celkem

6 Orientační počet zdravotně postižených podle kraje a typu postižení (rok 1997) Název kraje Počet obyvatel Zrakově postižení Z toho těžce zrakově p. Sluchově postižení Z toho neslyšící Poruchy řeči Mentálně postižení Vady pohybového ústrojí Vozíčkáři Diabetici Duševně nemocní Epileptici Psoriatici Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Česká republika Poznámka Mimo výše uvedené počty zdravotně postižených je ještě značný počet tzv. chronicky nemocných do čehož spadají i např. kardiovaskulární onemocnění apod. Počty takto postižených občanů nejsou evidovány. Pramen: Sešity pro sociální politiku obce, města, regiony a sociální služby, Socioklub Praha Orientační počet zdravotně postižených dle počtu obyvatel k

7 Název kraje Česká republika IV. Vzdělávání a školství Počet Zrakově obyvate postižení l Z toho těžce zrakově p. Sluchově postižení Z toho neslyšící Poruchy řeči Mentálně postižení Tabulka 1: Děti a žáci s postižením integrace v mateřských školách v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Individuálně integrované děti celkem mentálně postižené 1) sluchově postižené zrakově postižené s vadami řeči tělesně postižené zdravotně oslabené kombinace postižení s vývojovými poruchami 1) s lékařskou diagnózou autismus Před školním rokem 1993/94 se počet integrovaných dětí nevykazoval. 1) Od školního roku 1999/ děti se sníženou psychosociální adaptací. Vady pohybovéh o ústrojí Vozíčkář i Diabetici Duševně nemocní Epileptici Psoriatici Tabulka 2: Děti a žáci s postižením speciální a specializované třídy mateřských škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentálně postižené sluchově postižené zrakově postižené s vadami řeči tělesně postižené zdravotně oslabené kombinace postižení s vývojovými poruchami 1) s lékařskou diagnózou autismus ) Od školního roku 1999/ děti se sníženou psychosociální adaptací. 7

8 Obrázek 1: Děti a žáci s postižením podíl na celkovém počtu dětí v mateřských školách v letech 1995/ / ,0% ,2% 2,3% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,4% 2,4% 2,5% 2,0% ,0% 1,5% ,0% ,5% / / / / / / / / /04 0,0% počet ind. integrov aný ch počet dětí v e spec. třídách podíl postižený ch dětí v MŠ Obrázek 2: Děti a žáci s postižením struktura dětí podle postižení - mateřské školy v letech 1995/ /04 Postižené děti v mateřských školách celkem 100% 90% 10% 11% 11% 11% 13% 13% 13% 13% 11% 80% 14% 13% 11% 11% 9% 8% 8% 8% 9% 70% 60% 50% 40% 52% 53% 57% 58% 57% 58% 59% 59% 60% 30% 20% 10% 0% 10% 9% 8% 6% 7% 7% 5% 5% 5% 1995/ / / / / / / / /04 mentálně postižené sluchov ě postižené zrakov ě postižené s v adami řeči tělesně postižené zdrav otně oslabené kombinace postižení s v ý v ojov ý mi poruchami 8

9 Postižené děti v mateřský ch školách - v e speciálních a specializov aný ch třídách Postižené děti v mateřský ch školách - indiv iduálně integrov ané 100% 100% 90% 80% 70% 5% 9% 9% 10% 12% 11% 9% 10% 12% 22% 20% 19% 14% 19% 15% 14% 13% 16% 90% 80% 70% 60% 18% 14% 13% 13% 14% 14% 15% 16% 15% 0% 8% 8% 0% 0% 9% 9% 10% 10% 8% 10% 9% 60% 50% 40% 57% 56% 61% 61% 62% 65% 66% 67% 66% 50% 40% 42% 49% 52% 55% 50% 49% 49% 49% 48% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 13% 11% 11% 10% 13% 13% 12% 11% 12% 0% 1995/96 8% 8% 6% 1996/ / /99 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1999/ / / / /04 0% 1995/ / / / / / / / /04 9

10 Tabulka 3: Děti a žáci s postižením integrace do běžných tříd základních škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Individuálně integrovaní žáci celkem mentálně postižení sluchově postižení zrakově postižení s vadami řeči tělesně postižení zdravotně oslabení kombinace postižení s vývojovými poruchami Před školním rokem 1993/94 se počet integrovaných žáků nevykazoval. Tabulka 4: Děti a žáci s postižením speciální a specializované třídy základních škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentálně postižení sluchově postižení zrakově postižení s vadami řeči tělesně postižení zdravotně oslabení kombinace postižení s lékařskou diagnózou autismus s vývojovými poruchami Tabulka 5: Děti a žáci s postižením speciální a specializované třídy středních škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem sluchově postižení s vývojovými poruchami

11 Obrázek 3: Děti a žáci s postižením podíl na celkovém počtu žáků v základních školách v letech 1995/ / ,0% ,9% 5,9% 5,9% 6,3% 6,7% 7,0% 6,0% ,2% 4,1% 4,6% 5,3% 5,4% 5,0% 4,0% ,0% 2,0% ,0% / / / / / / / / / /04 0,0% indiv iduálně integrov aní žáci celkem žáci v e speciálních a specializov aný ch třídách podíl postižený ch žáků v ZŠ 11

12 Tabulka 6: Děti a žáci s postižením struktura postižených žáků v základních školách v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Individuálně integrovaní žáci celkem mentálně postižení ,3% 0,5% 0,7% 0,7% sluchově postižení 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 1,0% zrakově postižení 1,2% 1,3% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% s vadami řeči 2,2% 1,9% 1,6% 1,8% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,3% tělesně postižení 2,9% 2,6% 2,2% 2,3% 2,2% 2,2% 2,1% 2,2% 2,3% zdravotně oslabení x x x x x x x x x kombinace postižení 3,2% 2,2% 1,9% 1,3% 1,5% 1,9% 1,7% 1,7% 2,1% s vývojovými poruchami 89,5% 90,9% 92,3% 92,5% 92,9% 92,4% 92,5% 92,3% 91,8% Žáci ve speciálních a specializovaných třídách mentálně postižení 5,0% 6,5% 7,7% 7,4% 9,1% 9,8% 9,3% 10,4% 10,7% sluchově postižení 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% zrakově postižení 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% s vadami řeči 1,0% 1,0% 0,6% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 1,0% tělesně postižení 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% zdravotně oslabení x x x x x x x x x kombinace postižení 1,1% 0,3% 1,5% 1,9% 1,4% 1,6% 1,9% 3,3% 3,3% s vývojovými poruchami 92,5% 91,8% 89,9% 89,4% 88,0% 87,1% 87,0% 84,4% 84,1% Postižení žáci celkem mentálně postižení 1,3% 1,6% 1,6% 1,5% 1,7% 2,0% 2,0% 2,3% 2,4% sluchově postižení 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% zrakově postižení 1,0% 1,1% 0,8% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% s vadami řeči 1,9% 1,7% 1,4% 1,6% 1,3% 1,2% 1,3% 1,3% 1,2% tělesně postižení 2,2% 2,0% 1,8% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,9% 2,0% zdravotně oslabení x x x x x x x x x kombinace postižení 2,7% 1,8% 1,8% 1,5% 1,5% 1,9% 1,7% 1,9% 2,3% s vývojovými poruchami 90,3% 91,1% 91,8% 91,9% 92,0% 91,4% 91,6% 91,0% 90,5% Tabulka 7: Děti a žáci s postižením integrace ve středních školách v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Individuálně integrovaní žáci celkem mentálně postižení sluchově postižení zrakově postižení tělesně postižení kombinace postižení s vývojovými poruchami 1) Před školním rokem 1993/94 se počet integrovaných žáků nevykazoval. 1) Do školního roku 2001/02 včetně pouze žáci plnící na středních školách povinnou školní docházku, od roku 2002/03 včetně žáků ve středoškolském studiu 12

13 Obrázek 4: Děti a žáci s postižením podíl na celkovém počtu žáků ve středních školách v letech 1995/ / ,77% 0,90% 0,80% 0,70% ,58% 0,60% ,50% 0,40% ,11% 0,11% 0,13% 0,18% 0,21% 0,21% 0,25% 0,30% 0,20% 0,10% / / / / / / / / /04 0,00% indiv iduálně integrov aní žáci celkem žáci v e speciálních a specializov aný ch třídách podíl na celkov ém počtu žáků 13

14 Obrázek 5: Děti a žáci s postižením struktura žáků podle postižení - střední školy v letech 1995/ /04 100% 90% 80% 25% 39% 32% 30% 35% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 23% 81% 83% 30% 46% 28% 41% 39% 34% 27% 23% 21% 17% 14% 11% 9% 4% 9% 2% 7% 6% 9% 8% 12% 11% 13% 13% 10% 10% 9% 3% 3% 0% 4% 3% 1995/ / / /99 99/ / / / /04 mentálně postižené sluchov ě postižení zrakov ě postižení tělesně postižení kombinace postižení s v ý v ojov ý mi poruchami 14

15 Tabulka 8: Děti a žáci s postižením speciální mateřské školy v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení 1) sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení s vývojovými poruchami 2) zdravotně oslabené ostatní ) Včetně postižených s lékařskou diagnozou autismus. 15

16 Obrázek 6: Děti a žáci s postižením struktura žáků podle postižení - speciální mateřské školy v letech 1995/ /04 100% 90% 16% 17% 17% 17% 18% 80% 70% 25% 24% 28% 25% 25% 25% 24% 60% 50% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 5% 3% 4% 40% 30% 20% 10% 0% 22% 24% 25% 24% 26% 28% 28% 8% 8% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 8% 4% 17% 15% 14% 14% 10% 8% 8% 4% 4% 29% 32% 8% 8% 4% 3% 8% 8% 9% 6% 1995/ / / / / / / / / 04 m entální postiž ení sluchov é pos tižení zrakov é postiž ení v ady řeči tělesné postiž ení kom binace postiž ení s v ý v ojov ý m i porucham i zdrav otně os labené os tatní 16

17 Tabulka 9: Děti a žáci s postižením speciální základní a zvláštní školy v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení vývojové poruchy ostatní v tom žáci základních škol 1) Celkem mentální postižení sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení vývojové poruchy ostatní žáci zvláštních škol 1) Celkem mentální postižení sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení vývojové poruchy ostatní ) Včetně škol při výchovných ústavech. 17

18 Tabulka 10: Děti a žáci s postižením struktura žáků speciálních základních a zvláštních škol v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% mentální postižení 85% 83% 83% 82% 82% 81% 81% 81% 80% sluchové postižení 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% zrakové postižení 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% vady řeči 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% tělesné postižení 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% kombinace postižení 6% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% vývojové poruchy 2% 3% 4% 4% 5% 5% 5% 6% 5% ostatní x x 0% v tom žáci základních škol 1) Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% mentální postižení % 0% 0% 0% 1% 0% sluchové postižení 27% 24% 23% 21% 22% 21% 20% 19% 19% zrakové postižení 18% 14% 14% 13% 12% 11% 11% 9% 11% vady řeči 13% 17% 18% 17% 19% 20% 19% 19% 20% tělesné postižení 11% 10% 10% 8% 8% 8% 5% 5% 5% kombinace postižení 15% 12% 13% 13% 13% 10% 12% 12% 10% vývojové poruchy 15% 23% 23% 27% 27% 30% 33% 34% 34% ostatní * * žáci zvláštních škol 1) Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% mentální postižení 93% 93% 92% 93% 92% 93% 93% 92% 92% sluchové postižení 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% zrakové postižení 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 0% vady řeči 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% tělesné postižení 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% kombinace postižení 5% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% vývojové poruchy 1% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% Ostatní x x 0% ) Včetně škol při výchovných ústavech. 18

19 Tabulka 11: Děti a žáci s postižením pomocné školy a přípravný stupeň v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení 1) sluchové postižení zrakové postižení vady řeči tělesné postižení kombinace postižení s vývojovými poruchami ) Včetně postižených s lékařskou diagnózou autismus. Obrázek 7: Děti a žáci s postižením struktura žáků podle postižení - pomocné školy a přípravný stupeň v letech 1995/ /04 100% 90% 80% 25% 27% 26% 28% 28% 29% 31% 70% 60% 50% 40% 30% 67% 62% 61% 64% 64% 61% 61% 60% 54% 20% 10% 0% 1995/ / / / / / / / /04 mentální postižení sluchov é postižení zrakov é postižení v ady řeči tělesné postižení kombinace postižení s v ý v ojov ý mi poruchami 19

20 Tabulka 12: Děti a žáci s postižením speciální SOŠ, gymnázia a praktické školy v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení sluchové postižení zrakové postižení tělesné postižení kombinace postižení s vývojovými poruchami Tabulka 13: Děti a žáci s postižením speciální SOU a OU v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem mentální postižení 1) sluchové postižení zrakové postižení tělesné postižení kombinace postižení ostatní ) Včetně postižených s lékařskou diagnózou autismus 20

21 Obrázek 8: Děti a žáci s postižením struktura žáků podle postižení - speciální SOŠ, gymnázia a praktické školy v letech 1995/ /04 100% 90% 80% 70% 60% 50% 15% 14% 11% 8% 5% 3% 16% 15% 15% 9% 10% 10% 4% 15% 15% 19% 21% 12% 15% 16% 15% 18% 23% 14% 13% 40% 30% 20% 57% 58% 59% 49% 43% 40% 40% 10% 0% 1995/ / / / / / / / /04 mentální postižení sluchov é postižení zrakov é postižení tělesné postižení kombinace postižení s v ý v ojov ý mi poruchami Tabulka 14: Speciální školy - žáci, kteří přešli do speciálních škol ze základních škol v letech 1995/ / / / / / / / / /03 Celkem žáků v procentech 1) 0,38% 0,36% 0,30% 0,27% 0,21% 0,26% 0,29% 0,30% v tom z 1. stupně v procentech 1) 0,52% 0,57% 0,42% 0,38% 0,45% 0,36% 0,39% 0,44% v tom ze 2. stupně v procentech 1) 0,24% 0,14% 0,13% 0,12% 0,12% 0,13% 0,15% 0,14% 1) Základ je celkový počet žáků ZŠ (respektive 1., 2. stupně ZŠ). Tabulka 15: Speciální školy - souhrnné údaje za speciální školy 1) v letech 1995/ / / / / / / / / / / /04 Školy - počet ředitelství počet součástí Třídy Žáci Učitelé (fyzické osoby) mistři odborné z toho vých. a dílenští učitelé ) Včetně škol se samostatnými třídami, samostatných tříd a jejich žáků. 21

22 Tabulka 16: Speciální školy - počet škol 1) podle zřizovatele v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem v tom veřejné soukromé církevní Mateřské školy v tom veřejné soukromé církevní Základní a zvl. školy v tom veřejné soukromé církevní Základní školy v tom veřejné soukromé církevní Zvláštní školy v tom veřejné soukromé církevní Pomocné školy v tom veřejné soukromé církevní Přípravné stupně v tom veřejné soukromé církevní Gymnázia a SOŠ v tom veřejné soukromé církevní Praktické školy v tom veřejné soukromé církevní SOU a OU v tom veřejná soukromá církevní ) Včetně škol se samostatnými třídami. 22

23 Obrázek 9: Speciální školy - struktura škol podle druhu a typu v letech 1995/ /04 100% 90% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 80% 70% 60% 7% 11% 11% 16% 1% 1% 1% 1% 1% 16% 17% 17% 17% 18% 50% 40% 56% 50% 49% 43% 42% 41% 41% 41% 41% 30% 20% 10% 0% 19% 19% 19% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 1995/ / / /99 99/ / / / /04 Mateřské školy Základní a zv l. školy Pomocné školy Příprav ný stupeň Gy mnázia a SOŠ Praktické školy SOU a OU 23

24 Tabulka 17: Speciální školy - počet tříd 1) v letech 1995/ / / / / / / / / / /04 Celkem v tom veřejné soukromé církevní Mateřské školy v tom ceřejné soukromé církevní Základní a zvl. školy v tom veřejné soukromé církevní Základní školy v tom veřejné soukromé církevní Zvláštní školy v tom veřejné soukromé církevní Pomocné školy, přípr. stupeň v tom veřejné soukromé církevní Gymnázia a SOŠ v tom veřejné soukromé církevní Praktické školy v tom veřejné soukromé církevní SOU a OU v tom veřejná soukromá církevní ) Včetně samostatných tříd. 24

PŘÍLOHA K DRUHÉ PERIODICKÉ ZPRÁVĚ O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH - TABULKY

PŘÍLOHA K DRUHÉ PERIODICKÉ ZPRÁVĚ O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH - TABULKY PŘÍLOHA K DRUHÉ PERIODICKÉ ZPRÁVĚ O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z MEZINÁRODNÍHO PAKTU O HOSPODÁŘSKÝCH SOCIÁLNÍCH A KULTURNÍCH PRÁVECH - TABULKY Obsah: Obsah:... 2 A. Obecná část:... 3 B. Zvláštní část...

Více

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení srpen 1993 Úvod Stejně jako zdraví patří i nemoc a zdravotní postižení k životu.

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková Studijní a pracovní záměry absolventů středních škol se zdravotním postižením Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2010 OBSAH

Více

Základní informace o sociálním zabezpečení v ČR (Tento text byl aktualizován k 1. září 2005)

Základní informace o sociálním zabezpečení v ČR (Tento text byl aktualizován k 1. září 2005) Základní informace o sociálním zabezpečení v ČR (Tento text byl aktualizován k 1. září 2005) OBSAH: 1. Nejdůležitější platné právní předpisy:... 1 2. Kdo, komu a co... 2 3. Péče o rodinu a děti... 3 3.1

Více

Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům

Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům Plán akcí na období II. pololetí 1992-1994 červen 1992 Úvod Několik resolucí VS OSN vydaných v průběhu dekády

Více

Přehled statistických údajů. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení

Přehled statistických údajů. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Přehled statistických údajů ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, 2010 Obsah 1

Více

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007

Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice za rok 2007 PRÁCE, SOCIÁLNÍ STATISTIKY Ročník 2008 Školství, kultura, zdravotnictví V Praze dne 30. dubna 2008 Kód publikace: 3309-08 Č.j.: 341/2008-63 Výsledky šetření o zdravotně postižených osobách v České republice

Více

Zhodnocení informačních zdrojů a datové základny v oblasti sociálních služeb v České republice. Anna Červenková Martina Filipová

Zhodnocení informačních zdrojů a datové základny v oblasti sociálních služeb v České republice. Anna Červenková Martina Filipová Zhodnocení informačních zdrojů a datové základny v oblasti sociálních služeb v České republice Anna Červenková Martina Filipová VÚPSV Praha prosinec 2003 Obsah Úvod 3 1. Místo sociálních služeb v sociální

Více

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku

Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Obsah: strana Obecný úvod 2 Sociální služby ve světle legislativy 3 Sociálně demografická situace 7 Situace v oblasti nezaměstnanosti 10 Prognóza potřeb sociálních

Více

STUDIE ZJIŠŤUJÍCÍ POTŘEBNOST DENNÍHO STACIONÁŘE PRO CÍLOVOU SKUPINU LIDÉ PO UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

STUDIE ZJIŠŤUJÍCÍ POTŘEBNOST DENNÍHO STACIONÁŘE PRO CÍLOVOU SKUPINU LIDÉ PO UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM KP projekt s.r.o. STUDIE ZJIŠŤUJÍCÍ POTŘEBNOST DENNÍHO STACIONÁŘE PRO CÍLOVOU SKUPINU LIDÉ PO UKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY S TĚLESNÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM Říjen 2009 OBSAH STUDIE 1 ÚVOD...4 1.1 Úvodní

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Financování Integrované střední školy Cheb

FAKULTA EKONOMICKÁ. Financování Integrované střední školy Cheb ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Financování Integrované střední školy Cheb Financing Integrated Secondary School Cheb Monika SCHNEIDEROVÁ Cheb 2013 Poděkování Touto

Více

Zdravotně sociální služby v kontextu. Daniela Bruthansová Anna Červenková

Zdravotně sociální služby v kontextu. Daniela Bruthansová Anna Červenková Zdravotně sociální služby v kontextu nového územního uspořádání Daniela Bruthansová Anna Červenková VÚPSV Praha 2004 Obsah 1. Úvod 3 1.1 Cíl zadání 3 1.2 Použitá metodika 4 1.3 Očekávané výstupy 4 2. Rostoucí

Více

PŘEHLED STATISTICKÝCH ÚDAJŮ. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení

PŘEHLED STATISTICKÝCH ÚDAJŮ. ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení PŘEHLED STATISTICKÝCH ÚDAJŮ ukazujících vývoj jednotlivých institutů státní podpory zdravotně postižených a zdravotního postižení Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, 2008 2 PŘEHLED

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2017

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2017 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ÚSTECKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2017 Tým zpracovatelů střednědobého plánu Nikol Aková Petr Antoni Renata Cermanová Lenka Černá Venuše Firstlová Jana Hanousková

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem pro rok 2009 Krajský úřad Libereckého kraje Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Více

Peněžní prostředky státu určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postižením

Peněžní prostředky státu určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postižením Věstník NKÚ, kontrolní závěry 323 10/03 Peněžní prostředky státu určené na podporu a integraci občanů se zdravotním postižením Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010

ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010 ZPRAVODAJ ÚNOR - 2010 a k t u á l n ě... DOTACE 2011 NNO získají v roce 2011 státní peníze dřív Dne 1. 2. 2010 vláda schválila nové Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky

Více

6 Výše příspěvku na mobilitu

6 Výše příspěvku na mobilitu I. Hlavní problémy osob se zdravotním postižením vyplývající z návrhu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů 1. Likvidace průkazek - problémy (slevy a

Více

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i

2004/2005. Výroční zpráva. o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy. v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i 2004/2005 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a j i za školní rok 2004/2005 Motto Nejdůležitější je to, co se děje ve škole vnitřní diskuse a vytváření

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Praha 2005 ISBN 80-86734-66-8

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Objem vyplácených sociálních dávek v závislosti na ekonomické úrovni regionu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Objem vyplácených sociálních dávek v závislosti na ekonomické úrovni regionu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Objem vyplácených sociálních dávek v závislosti na ekonomické úrovni regionu Bc. Petra Hejduková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

FINANČNÍ TOKY VE VEŘEJNÝCH A SOUKROMÝCH ROZPOČTECH V DLOUHODOBÉ PÉČI

FINANČNÍ TOKY VE VEŘEJNÝCH A SOUKROMÝCH ROZPOČTECH V DLOUHODOBÉ PÉČI FINANČNÍ TOKY VE VEŘEJNÝCH A SOUKROMÝCH ROZPOČTECH V DLOUHODOBÉ PÉČI Datum: listopad 2011 Verze: 2.3 Zadavatel: Aktivita č. 12 Kateřina Pavloková, Jan Kvaček, Tomáš Roubal, Táňa Dvornáková, Jakub Hrkal,

Více

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009

Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na období 2006-2009 přijatý usnesením vlády ČR ze dne 17. 8. 2005 č. 1004 Úvod Zdravotní postižení

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Pardubicko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce. Ing. Anna Červenková Mgr. Jaromíra Kotíková

Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce. Ing. Anna Červenková Mgr. Jaromíra Kotíková Odborná příprava zdravotně postižené mládeže a její uplatnění na trhu práce Ing. Anna Červenková Mgr. Jaromíra Kotíková prosinec 2001 Obsah Úvod 3 1. Vzdělávání mládeže s handicapem 7 1.1 Přístup ke vzdělávání

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Přeloučsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu

Více

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji

Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Katalog sociálních služeb a pomoci v Pardubickém kraji Českotřebovsko Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního

Více