Cizinci v Plzeňském kraji. Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 na ZČU v Plzni. číslo 2. prosinec 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cizinci v Plzeňském kraji. Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 na ZČU v Plzni. číslo 2. prosinec 2006"

Transkript

1 číslo 2 prosinec 2006 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Cizinci v Plzeňském kraji Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 na ZČU v Plzni Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu.

2 Slovo úvodem Vážené čtenářky, vážení čtenáři, díky střídání rolí v rámci naší redakční skupiny jsem byl tentokrát pověřen milým úkolem napsat úvodník, a proto mi na počátku prosince 2006 dovolte představit vám v krátkosti nové číslo čtvrtletníku Monitor, které je sice v pořadí třetí, ale svým číslem na obálce teprve druhé. Možná si ani nedovedete představit jaké zajímavé situace občas tato drobná hříčka přináší našemu pracovnímu týmu. Ale zpět k prosincovému číslu. Podzim přinesl v oblasti rozvoje lidských zdrojů mnoho zajímavých témat, a i proto náš časopis vychází v zatím největším rozsahu. Již na obálce jsem vytýčili dvě ústřední témata, kterými jsou cizinci v Plzeňském kraji a přijímací řízení na Západočeskou univerzitu pro akademický rok 2006/2007. Tato témata jsou doplněna pojednáním o přijímacím řízení na střední školy pro stejné období a stručnou analýzou dlouhodobého vývoje nezaměstnanosti v jednotlivých okresech Plzeňského kraje. Cizinci jako relativně nové téma nám připravují možnost analyzovat jejich přítomnost v České republice z hlediska nejrůznějších aspektů. Lucie Ženíšková se v tomto čísle zaměřila na demografické projevy spojené s imigrací, zároveň však byla naznačena témata další jako např. přítomnost cizinců na trhu práce, jejich vliv na něj, stejně jako vztah imigrantů ke vzdělávání apod. Zahraniční imigrace nám bezpochyby přináší kompenzaci populačního úbytku, který Česká republika již několik let vykazuje, obsazení pracovních pozic, ne už tak lukrativních pro domácí obyvatelstvo, avšak zároveň v sobě nese možné společenské a socioekonomické dopady. K tomu přispívá zvláště to, že do Česka přesídlují zejména jednotlivci a nikoliv celé rodiny, ubytovny pro ně se pak mohou stát malými ghetty. Proto je třeba vymezené téma sledovat i z evropské perspektivy a snažit se vyvarovat chyb a problémů, které stejný fenomén způsobil v některých oblastech západní Evropy. Západočeská univerzita v Plzni, která je klíčovou vzdělávací institucí v Plzeňském kraji, má v současné době přibližně 17 tisíc studentů, což znamená, že se jedná o sedmou největší vysokou školu v České republice. Tento fakt, ne samozřejmě jediný, přináší důvod pro zevrubnější zkoumání této instituce. Pod náš drobnohled se v tomto čísle dostala procedura přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007. Pavel Beneš ve svém článku hledá zajímavé aspekty tohoto procesu jak z hlediska celé univerzity, tak zejména sedmi fakult a jednoho specializovaného ústavu, které ZČU sdružuje. Doufám, že čtení následujících stránek vám přinese užitečné informace i podněty k diskusím a dalším úvahám. Budeme velmi rádi, když se s námi podělíte o vaše dojmy z našeho časopisu. Každý s autorů má u svého jména na konci článku i ovou adresu, na které je možné své reakce, dojmy a připomínky zasílat. Pokud by vás dokonce některé z témat či konkrétních článků natolik inspirovalo, že byste měli chuť do našeho periodika přispět, je možné využít stejného informačního kanálu ke kontaktování naší redakce. V současné době navíc prověřujeme možnost otevření diskuse na webových stránkách projektu Monitoring lidských zdrojů v Plzeňském kraji, které jsou právě aktualizovány. Vzhledem k tomu, že toto číslo je posledním v tomto roce, připadla mi i další milá úloha, tj. popřát vám šťastné a veselé prožití vánočních svátků a zároveň vše nejlepší do nového roku. Doufám, že vám náš Monitor přinesl v tomto roce alespoň několik zajímavých informací a podnětů k diskusi či zamyšlení. Věřte, že tato ambice nám zůstává i pro následující rok Mgr. Michal VOZOBULE garant projektu Monitoring rozvoje lidských zdrojů v Plzeňském kraji

3 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji Z obsahu: demografie CIZINCI V PLZEŇSKÉM KRAJI (Lucie ŽENÍŠKOVÁ)... strana 2 vzdělávání VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY V PLZEŇSKÉM KRAJI PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 (Ing. Pavel BENEŠ)... strana 6 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2006/2007 NA ZČU V PLZNI (Ing. Pavel BENEŠ)... strana 8 trh práce DLOUHODOBÝ VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESECH PLZEŇSKÉHO KRAJE (Mgr. Michal VOZOBULE)... strana 12 Pro příští číslo připravujeme např.: cizinci na trhu práce v Plzeňském kraji pozice Plzně v České republice z hlediska vysokého školství struktura nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v roce 2006 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji Druhé číslo. Vydává Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Vedoucí redaktor: Pavel Beneš, Redakční rada: Ondřej Bartušek, Zdeněk Čížek, Miloslav Chlad Adresa redakce: Riegrova 1, Plzeň, Tel.: , Grafické zpracování a tisk: Creative studio s.r.o. Tento čtvrtletník je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského sociálního fondu. / 1

4 demografie Cizinci v Plzeňském kraji Cizinci se v České republice stále více podílejí na populačním růstu Česka. Pochopení hlavních vývojových tendencí počtu cizinců je důležité nejen v souvislosti s růstem celé populace, ale i pro ekonomický rozvoj, nabídku bydlení nebo služeb obyvatelům. V posledních letech se v Česku začíná uplatňovat trend známý z většiny zemí EU, kdy se přirozený přírůstek obyvatel (rozdíl narozených a zemřelých) mění v úbytek, který je částečně nebo zcela kompenzován zvyšujícími se počty zahraničních migrantů. Podle statistiků a demografů bude tento trend pokračovat i v budoucnosti. K tvořili cizinci asi 2,9 % populace ČR. Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR) tak k tomuto datu evidovalo cizinců. Trvalý pobyt mělo 42,5 % cizinců, zbytek tvoří cizinci s ostatním typem pobytu. Dle ustanovení zákona o pobytu cizinců se cizincem rozumí fyzická osoba, která není státním občanem České republiky, včetně občana Evropské unie. Hodnocení dlouhodobého vývoje počtu cizinců v Česku je obtížné, neboť se několikrát změnila definice pobytového režimu cizinců. Zákony působící v průběhu 90. let 20. století byly nahrazeny v současnosti platným zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců. Tento zákon byl zpočátku velmi restriktivní a podstatně zpřísnil vstupní a pobytový režim většiny cizinců v ČR, což se odrazilo ve výrazném poklesu počtu cizinců pobývajících na území ČR mezi a V roce 2001 došlo ke změně statistické definice obyvatelstva. Mezi trvale bydlící začali být zahrnováni i azylanti a cizinci pobývající v ČR na víza nad 90 dní, jejichž délka pobytu překročila 1 rok. Poslední z novel tohoto zákona byla tzv. Euronovela (rok 2004), která připravovala pobytový režim cizinců v ČR na vstup ČR do EU. Tabulka 1 podává stručný přehled kategorie cizinců pobývajících v ČR. Tabulka 1: Kategorie cizinců pobývajících v ČR Kategorie pobytu Občané zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu a Lichtenštejnska (zkráceně občané EU ) a jejich rodinní příslušníci bez povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu Občané zemí mimo EU (zkráceně občané třetích zemí ) krátkodobý pobyt bez víz (obecně do 90 dnů) * krátkodobá víza do 90 dní ** s povolením k přechodnému vízum nad 90 dní pobytu s povolením k dlouhodobému pobytu s povolením k trvalému pobytu s povolením k trvalému pobytu Pozn.: * týká se občanů těch zemí, se kterými má ČR uzavřenou dohodu o bezvízovém styku ** týká se občanů těch zemí, se kterými nemá ČR uzavřenou dohodu o bezvízovém styku V rámci tohoto článku vycházím z počtu cizinců, který je zveřejňován Ředitelstvím služby cizinecké a pohraniční policie MV ČR (tzn. bez azylantů). V Plzeňském kraji bylo k evidováno celkem cizinců, což představuje 4,8 % cizinců pobývajících v Česku (viz Tabulka 2). Kraj se tak řadí na 7. místo z hlediska počtu cizinců v krajích, první je samozřejmě hlavní město Praha (31,8 % cizinců v ČR), pak následuje Středočeský kraj (13,2 %) a s velkým odstupem Jihomoravský, Ústecký, Moravskoslezský a Karlovarský kraj. Odlišný pohled na zastoupení cizinců v jednotlivých krajích udává ukazatel počet cizinců na obyvatel. Zatímco Praha se stále drží na 1. místě (je zde téměř 80 cizinců na obyv.), Karlovarský kraj se dostal na 2. místo, pak následuje Středočeský kraj, Liberecký, Ústecký a 5. Plzeňský kraj (cca 26 cizinců na obyv.). Vzestup počtu cizinců v Česku je patrný již od roku Zásadním způsobem byl tento vývoj ovlivněn politickými a ekonomickými změnami, k nimž došlo po roce 1990 a rozpadem československé federace v roce Vývoj počtu cizinců je v tomto článku hodnocen od roku 2000 (vzhledem ke změně legislativy od ). V rámci sledovaného období vzrostl počet cizinců v Plzeňském kraji z téměř 9 tis. na 14 tis., což představuje 4. nejrychlejší nárůst počtu cizinců mezi kraji v Česku (viz Tabulka 2). Tabulka 2: Počet cizinců v ČR a krajích k Počet Cizinci Index Podíl Územní obyvatel změny cizinců rozmístění (2000=100%) ( ) (%) ČR celkem ,3 28,8 100,0 Praha ,7 79,6 31,8 Středočeský ,3 33,4 13,2 Jihočeský ,3 18,3 3,9 Plzeňský ,0 25,5 4,8 Karlovarský ,0 49,0 5,0 Ústecký ,5 28,8 8,0 Liberecký ,4 28,9 4,2 Královéhradecký ,4 22,5 4,2 Pardubický ,6 13,7 2,3 Vysočina ,2 13,1 2,3 Jihomoravský ,8 23,0 8,8 Olomoucký ,4 12,3 2,7 Zlínský ,8 10,5 2,1 Moravskoslezský ,9 16,0 6,7 Zdroj: ČSÚ, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Ministerstva vnitra ČR Cizinci s trvalým pobytem představují 48,8 % cizinců v Plzeňském kraji. V rozmístění cizinců s ostatním typem pobytu se projevuje i v Plzeňském kraji celorepublikový trend spojený s vyšší koncentrací do velkých center. Toto rozmístění je způsobeno převládajícím charakterem jejich pobytu, stále totiž převažuje dočasná pracovní imigrace. V případě rozmístění cizinců podle okresů Plzeňského kraje (viz Tabulka 3) je koncentrace značně rozdílná. Nejvíce jsou cizinci koncentrováni v okrese Plzeň-město, v 1. pololetí roku 2006 zde pobývalo cizinců (téměř 40 % cizinců Plzeňského kraje). Pak následují dva příhraniční okresy Tachov (přes 17 %) a Klatovy (téměř 12 %). V případě relativního vyjádření počtu počet cizinců na obyvatel připadá nejvíce cizinců na domácí obyvatelstvo v okrese Tachov (47 cizinců) a Plzeň-město (34 cizinců). Tabulka 3: Počet cizinců v Plzeňském kraji podle okresů kraj/okres Počet Cizinci Index Podíl Územní obyvatel změny cizinců rozmístění (2000=100%) ( ) (%) Plzeňský kraj ,0 25,5 100,0 Domažlice ,1 19,1 8,0 Klatovy ,9 18,6 11,6 Plzeň-město ,3 34,4 39,9 Plzeň - jih ,5 15,5 7,7 Plzeň - sever ,7 14,4 7,7 Rokycany ,2 23,6 7,7 Tachov ,6 47,2 17,4 / 2 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

5 demografie Co se týče vývoje, nárůst počtu cizinců byl zaznamenán ve všech okresech Plzeňského kraje, k největšímu nárůstu v období došlo ve městě Plzni (184 %) a v okrese Rokycany, nejmenší naopak v okrese Plzeň-sever. Graf 2: Cizinci podle státní příslušnosti na obyvatel Národnost Složení cizinců z hlediska státního občanství se v posledních 3 letech výrazně nezměnilo. Mezi 5 nejčastěji zastoupenými jsou občané Ukrajiny (4,4 tis.), na druhém místě občané Vietnamu (3,3 tis.), dále pak Slovenska (2 tis.), Německa (0,8 tis.) a Rumunska (0,4 tis.). Při srovnání podílů státního občanství cizinců v kraji a celé ČR (viz Graf 1) se najdou zřetelné odchylky, které souvisejí především s geografickou polohou kraje. Nadprůměrně vysoký podíl cizinců (oproti podílu ČR) je indikován zejména v případě občanů Vietnamu (souvisí zejména s přítomností mnoha drobných vietnamských živnostníků působící především v pohraničních oblastech), občanů Německa a Rumunska. Graf 1: Podíl cizinců podle státní příslušnosti (v %) Ve Grafu 2 je vidět relativní rozložení cizinců (tj. cizinci na obyvatel) podle národnosti v jednotlivých okresech. V okrese Plzeňměsto je nadprůměrná koncentrace cizinců v rámci Plzeňského kraje, tato koncentrace se však liší podle jednotlivých národností. Vynikají zde počty Ukrajinců a Vietnamců. V příměstských okresech je soustředění cizinců podstatně nižší, nejvíce jsou zde zastoupeni Ukrajinci, nezanedbatelný je také podíl Rumunů (především okres Plzeň-jih) a v okrese Rokycany Slováků. Příhraniční okresy Klatovy a Domažlice mají vcelku vyrovnané zastoupení cizinců všech sledovaných národností. Výjimečný podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel zaujímá okres Tachov, který se vymyká ostatním okresům v Plzeňském kraji. Zřetelný je zejména vysoce nadprůměrný podíl vietnamské národnosti a dále slovenské a německé národnosti. Zejména vysoké zastoupení Rumunů v Plzeňském kraji budí značnou zvědavost. Celkem zde žilo k občanů rumunské národnosti, což je hned za Ústeckým krajem (524 Rumunů) druhé nejvyšší zastoupení v Česku. Vysvětlení je jednoduché. V posledních letech dochází k návratu části české komunity, která přesídlila za Rakouska-Uherska do rumunského pohoří Banát s cílem osídlit pohraniční pásmo dnes již neexistující rakouské monarchie. V rumunském pohoří, v nejjižnějších výběžcích Karpat, bylo zhruba před 180 lety založeno celkem 6 vesnic (Gerník, Svatá Helena, Rovensko, Bígr, Eibentál, Šumice). Návrat do ČR (převážně tedy do západních Čech odkud tito lidé pocházeli) je motivován především vysokou nezaměstnaností v těchto českých vesnicích, kde převažuje výlučně zemědělství. čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji / 3

6 demografie Věková struktura Věková struktura cizinců v České republice se značně liší od domácího obyvatelstva. Je mezi nimi málo dětí a starých osob, výrazně tak převažují osoby v produktivním věku nezávisle na pohlaví (viz Graf 3). Největší podíl žen je ve věku let, naopak muži-cizinci jsou nejvíce koncentrování do věkové skupiny let. Ve věkové struktuře cizinců se odráží převažující ekonomický účel pobytu. Graf 3: Věková struktura obyvatel ČR a cizinců v ČR Z Tabulky 3 je zřejmé že se cizinkám u nás rodí jen velmi málo dětí v porovnání s jejich zemí původu. Zatímco obecná míra plodnosti žen v České republice je 38,7 dětí na žen ve věku let, pro cizinky v ČR je to jen 18,9 dětí. Tuto nízkou plodnost imigrantek lze vysvětlit tím, že značná část imigrantů zatím přichází pouze za prací a rodinu zde nehodlají zakládat. Výjimku tvoří snad jen pobyt Vietnamců, který bývá většinou trvalejšího rázu a do ČR často přichází celá rodina. Vzhledem k nízkému zastoupení osob v poproduktivním věku je úmrtnost cizinců zanedbatelná, v posledních letech zaznamenávají počty zemřelých spíše sestupnou tendenci. Migrace cizinců *Pozn.: Obyvatelé v produktivním věku zvýrazněny tmavší barvou Věková struktura k Reprodukční chování cizinců Následující údaje o reprodukčním chování cizinců jsou dostupné pouze za celou ČR, přesto je pro úplnost uvádíme. Základní informace vychází z článku Reprodukční chování imigrantů v ČR, publikovaný na Demografickém informačním portálu (viz V případě hlubšího zájmu je zde možné nalézt i podrobnější informace k problematice reprodukce cizinců v ČR. I přes příznivé věkové složení migrantů (viz výše) jsou počty dětí, které se zde cizincům narodí, velice nízké. Každoročně je zaznamenán mírný nárůst počtu narozených ve všech nejsilněji zastoupených skupinách podle země původu, výjimku tvoří jen imigranti ze Slovenska. Ti jako jediní v počtech narozených dlouhodobě ztráceli až do roku Navzdory mírnému nárůstu počtu narozených cizinců v ČR, tvoří toto číslo jen malý příspěvek vůči celkovému počtu narozených (asi 1,4 %). Největší podíl, tedy zhruba 1/3 narozených cizinců, připadá na skupinu vietnamských imigrantů, na druhém místě jsou imigranti z Ukrajiny, patrný nárůst je i u imigrantů z Ruska. Tabulka 3: Úhrnná plodnost v Česku a ve vybraných zdrojových zemích imigrantů ve zdrojové zemi úhrnná plodnost cizinky na území ČR obecná míra plodnosti Česko celkem 1,2 X 38,7 Cizinky celkem X 0,6 18,9 Ukrajina 1,2 0,2 4,8 Slovensko 1,2 0,1 2,5 Vietnam 2,2 0,7 19,3 Rusko 1,4 0,4 12,1 V rámci této tématiky se budeme věnovat oběma složkám migrace cizinců a to jak zahraniční, tak i vnitrostátní. Zahraniční migrace cizinců je hlavním faktorem změn v počtech cizinců vyskytujících se na území naší republiky. Nejčastějším typem zahraniční migrace do ČR je pracovní migrace, v roce 2003 činila pracovní imigrace téměř 78 %. Jako pracovního migranta lze definovat člověka, který vstupuje do cizí země jako pracovní síla buď na pozvání budoucího zaměstnavatele nebo za účelem nalezení práce. Pracovní migraci lze dělit na různé typy dle trvání - dlouhodobější úvazky, sezónní práce, příhraniční pracovní aktivity atd. Lze sem zařadit i fenomén brain drain (odliv mozků), který je pro střední a východní Evropu typický. V průběhu posledních tří let se tento trend obrací a mírně se zvyšuje počet cizinců, účelem jejichž pobytu je především sjednocení rodiny či usídlení (15 % přistěhovalých). Podíl cizinců pobývajících za účelem studia se zvyšuje, ale cizí studenti tvoří prozatím jen 5 % z celkového počtu imigrantů. Do Plzeňského kraje se v roce 2005 přistěhovalo cizinců (4,2 % celkového počtu přistěhovalých do ČR), vystěhovalo se 600 cizinců a migrační saldo zahraničního stěhování cizinců bylo kladné a činilo cizinců, tj. 5 % z ČR. Největší migrační přírůstek je překvapivě zaznamenán v okrese Tachov a Klatovy, nejnižší v okrese Domažlice. Vývoj zahraničního stěhování cizinců je zachycen v období (viz Tabulka 4). V roce 2004 však vlivem legislativních a definičních změn došlo k poklesu migračního přírůstku jak v jednotlivých krajích, tak i na úrovni ČR. Plzeňský kraj (jako jeden z mála) však dosáhl v roce 2004 dokonce záporného salda (-168 osob). Pro hodnocení vývoje je proto lepším ukazatelem rozdíl mezi lety 2005 a Největší pokles migračního salda je v okrese Plzeň-město (pokles o 394 osob), největší nárůst naopak v příhraničních okresech Klatovy a Tachov. V případě vnitrostátní migrace je postavení Plzeňského kraje poněkud odlišné. Zatímco přírůstek zahraniční migrace kraje je v rámci krajů ČR spíše průměrný, přírůstek vnitrostátní migrace cizinců je dlouhodobě kladný (viz Graf 4) a druhý nejvyšší mezi kraji v ČR (po Praze). To znamená mimořádný zájem cizinců žijících již na území ČR (zejména v Praze a Středočeském kraji) o Plzeňský kraj. Zdroj: převzato z Reprodukční chování imigrantů v ČR / 4 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

7 demografie Tabulka 4: Zahraniční stěhování cizinců Kraj, okres Zahraniční stěhování přistěhovalí vystěhovalí přírůstek (úbytek) rozdíl rozdíl Graf 4: Vývoj vnitrostátní migrace cizinců, migrační saldo v období Pozn.: Praha byla vzhledem k vysokým hodnotám salda z grafu vypuštěna rozdíl ČR Plzeňský kraj Domažlice Klatovy Plzeň-město Plzeň-jih Plzeň-sever Rokycany Tachov Zdroj: ČSÚ Shrnutí: Počet cizinců v Plzeňském kraji se neustále zvyšuje, v období došlo k nárůstu o 158 % (4. nejrychlejší nárůst počtu cizinců mezi kraji ČR), V 1. pololetí 2006 bylo v Plzeňském kraji evidováno celkem cizinců (4,8 % cizinců žijících v ČR), Nejvíce cizinců se koncentruje do okresu Plzeň-město a do 2 příhraničních okresů Klatovy a Tachov, Mezi pět nejčastěji zastoupených občanství cizinců patří Ukrajina, Vietnam, Slovensko, Německo a Rumunsko Národnostní složení cizinců v Plzeňském kraji se nepatrně vymyká průměru Česka, je zde zaznamenán větší podíl občanů Vietnamu, Německa a Rumunska, Věková struktura cizinců je zcela odlišná od věkové struktury domácího obyvatelstva (vysoce převažuje produktivní složka populace) a odpovídá převažujícímu ekonomickému účelu pobytu, Plodnost imigrantek v ČR se většinou pohybuje pod úrovní plodnosti žen ve zdrojové populaci; tato nižší plodnost je často způsobená charakterem jejich pobytu, kdy převažuje dočasná pracovní imigrace, V roce 2005 činil přírůstek zahraniční migrace cizinců, hlavním důvodem je migrace za prací V případě vnitrostátní migrace cizinců vykazuje Plzeňský kraj dlouhodobě kladné migrační saldo oproti ostatním krajům v ČR, tzn. že je atraktivní z hlediska stěhování cizinců v rámci ČR. Výše uvedené výsledky dokazují, že předmětné téma je více než zajímavé a hodné další pozornosti. Proto se v dalších číslech Monitoru budeme zabývat i jinými aspekty této problematiky. Nabízejí se zde témata cizinců na trhu práce nebo vztah cizinců a vzdělávání. Lucie ŽENÍŠKOVÁ čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji / 5

8 Výsledky přijímacího řízení na střední školy v Plzeňském kraji pro školní rok 2006/2007 vzdělávání V současné době jsou k dispozici konečné výsledky přijímacího řízení na všech středních školách v Plzeňském kraji pro školní rok 2006/2007. Tento článek shrnuje poznatky o výsledcích přijímacích řízení v roce Text navazuje na článek Zájem o studium středních škol v Plzeňském kraji publikovaný v nultém čísle našeho časopisu Monitor, který vyšel v červnu Z důvodu srovnatelnosti údajů byl zvolen podobný přístup hodnocení výsledků přijímacího řízení na střední školy v Plzeňském kraji, tj. podle sídla a 14 skupin oborů a dále podle okresů a druhu studia (gymnázia, obory s maturitou, nástavby, obory s výučním listem a jiné obory). V souladu s legislativou se již nesledují výsledky podle typu školy. Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. probíhaly v roce 2006 přijímací zkoušky podruhé podle nových pravidel, tj. každý uchazeč mohl v každém kole podat pouze jednu přihlášku. To značně zpřehlednilo průběh a výsledky řízení. Na druhé straně to kladlo vyšší nároky na uchazeče správně se rozhodnout při výběru školy a studijního oboru. Nabídka v 1. ročnících středních škol v Plzeňském kraji činila (po doplnění statistiky) volných míst. Podle školské statistiky Odboru školství, mládeže a sportu KÚ Plzeňského kraje bylo přijato do 1. ročníků žáků. Na gymnázia bylo přijato celkem žáků, z toho 500 na 8-letá, 159 na 6-letá a 531 na 4-letá. Dále bylo přijato žáků ke studiu oborů s maturitní zkouškou, na obory s výučním listem, 225 na jiné obory a na nástavbové studium. Celkem tedy bylo přijato na obory určené pro žáky 9. tříd ZŠ (bez víceletých gymnázií a nástaveb) žáků, tj. cca o 800 více než byl počet vycházejících z 9. tříd ZŠ v Plzeňském kraji (5 848). Tento relativně vysoký rozdíl může být způsoben opakovaným nástupem žáků do 1. ročníků po ukončení neúspěšného studia nebo přijímáním žáků ze ZŠ mimo Plzeňský kraj. Je otázkou, zda tyto dva důvody mohou vysvětlit celý rozdíl. K tomu je nutno se podrobněji zabývat průběhem studia na středních školách a zdroji žáků, tj. jejich bydlištěm. Těmto otázkám se budeme podrobněji věnovat v některém z dalších čísel časopisu Monitor. Celkové výsledky přijímacího řízení na střední školy v Plzeňském kraji pro školní rok 2006/2007 v územním členění shrnuje Tabulka 1. Tabulka 1: Počty přijatých podle okresů a jejich podíly podle druhu studia DO KT PJ PM PS RO TC PK Celkem přijato z toho v % gymnázia 11,8 15,7 13,2 13,0 16,0 17,6 21,4 14,0 obory s maturitní zkouškou 35,6 37,5 21,5 48,1 18,1 25,4 25,8 40,5 nástavby 21,5 13,0 33,4 12,0 0,0 21,7 0,0 13,8 obory s výučním listem 29,4 28,6 31,8 25,0 52,3 32,2 52,8 29,0 jiné obory 1,7 5,2 0,0 2,0 13,5 3,1 0,0 2,7 Celkem 9,6 13,6 5,3 57,0 3,3 6,1 5,1 100,0 Počty přijatých podle okresů odpovídají nabídce míst v 1. ročnících. Výrazně nejnižší počet přijatých je v okrese Plzeň-sever, následují okresy Plzeň-jih a Tachov. Tyto 3 okresy se také nejvíce odchylují ve struktuře přijatých podle druhu studia od krajského průměru. V okresech Plzeň-sever a Tachov tvoří přijatí do oborů s výučním listem více než polovinu všech přijatých. Nabídka nástavbového studia zde však chybí. Naopak v okrese Plzeň-jih jsou počty přijatých na nástavby dokonce nejvyšší ze všech druhů studia (149), což je jen o málo méně než počet přijatých na gymnázium (59) a obory s maturitní zkouškou (96) dohromady. Všechny 3 okresy společně s okresem Rokycany mají nízký podíl (do 26 %) přijatých do oborů s maturitní zkouškou. Z hlediska vývoje počtu přijímaných ke studiu na středních školách v Plzeňském kraji za poslední 3 roky dochází k nárůstu počtu přijímaných cca o 500 ročně. Přitom je patrný pozvolný růst počtu přijímaných na gymnázia, obory s maturitní zkouškou a nástavby při stagnaci oborů s výučním listem. Využití nabídky studia na středních školách Základním ukazatelem pro hodnocení využití nabídky studia středních škol je podíl přijatých ku výchozí nabídce volných míst v %. Tento ukazatel za Plzeňský kraj pro školní rok 2006/2007 v územním členění kraji uvádí Tabulka 2. Tabulka 2: Využití nabídky podle okresů a druhu studia (%) DO KT PJ PM PS RO TC PK gymnázia 77,4 100,0 98,3 102,6 75,0 101,1 103,3 98,0 obory s maturitní zkouškou 87,1 92,3 71,6 97,2 85,0 84,0 68,3 92,7 nástavby 78,6 65,5 99,3 85,1-93,3-83,1 obory s výučním listem 67,6 68,0 56,8 90,2 84,0 72,2 61,4 76,8 jiné obory 87,5 81,1 0,0 51,1 59,4 44,4 0,0 53,2 Celkem 77,6 80,2 73,0 92,8 78,3 81,6 66,5 85,4 V tabulce jsou druhy studia uspořádány sestupně podle intenzity nabídky za celý Plzeňský kraj. Nejlépe byla využita nabídka u gymnázií, nejméně u jiných oborů. Nástavby se z tohoto hlediska nachází mezi obory s maturitní zkouškou a obory s výučním listem. Z tabulky je zřejmé, že do některých oborů školy přijímají nepatrně více žáků než kolik činila jejich výchozí nabídka (využití nabídky nad 100 %). V souhrnném vyjádření je to patrné u gymnázií, ale týká se to i jiných druhů studia. Celkově, tj. bez ohledu na druh studia, je nejnižší využití nabídky středních škol v okrese Tachov (66,5 %), nejvyšší v Plzni (92,8 %). U ostatních 5 okresů se pohybuje v rozpětí %. Poměrně překvapivé je pouze cca 3/4 využití nabídky u gymnázií v okresech Domažlice a Plzeň-sever. Ještě nižší využití nabídky je u oborů s maturitní zkouškou v okresech Plzeň-jih a Tachov. V těchto dvou okresech je také nejnižší využití nabídky oborů s výučním listem a nulové využití nabídky jiných oborů. Nabídka nástavbového studia chybí v okresech Plzeň-sever a Tachov. V ostatních okresech je nabídka nástavbového studia solidně využita (79 93 %) s výjimkou okresu Klatovy. Z uvedeného vyplývá, že v nejsložitější situaci při přijímání nových žáků jsou střední školy v příměstských okresech Plzeň-jih a Plzeňsever a v okrese Tachov, který se nachází v periferní poloze. Školy v příměstském území mohou jen s obtížemi konkurovat plzeňským školám např. z hlediska dostupnosti. Nové technické obory s maturitní zkouškou v Tachově si teprve budují svoje renomé. Podrobnější územní členění využití nabídky podle sídla školy a skupin oborů pro obory s maturitní zkouškou a obory s výučním listem přináší Kartogram 1. / 6 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

9 vzdělávání Kartogram 1: Využití nabídky studia středních škol Obory s maturitní zkouškou Obory s výučním listem Z porovnání se zájmem o školy (viz 3. a 4. kartogram ve zmiňovaném článku v nultém čísle časopisu Monitor) je zřejmé, že u oborů s maturitní zkouškou se využití nabídky převážně shoduje se zájmem v 1. kole podle sídel a skupin oborů. K nutné korekci velkého zájmu, např. o gymnázia, dochází tedy především přesunem na jiné obory v rámci jednoho sídla. Stejný závěr platí i pro obory s výučním listem, ale např. v Horní Bříze nebo Horažďovicích došlo ke zřetelnému zvýšení využití nabídky oproti prvotnímu zájmu. Tato stabilita zájmu souvisí jistě i s aktuálním převisem nabídky a poměrně vysokou pravděpodobností přijetí. Výsledky nástavbového studia nebyly prezentovány v kartogramu, neboť ve většině sídel (6) se jedná pouze o obory Podnikání obvykle s velmi dobrým využitím nabídky. V Klatovech, Rokycanech a Sušici k tomu přistupují nástavby ve skupinách oborů potravinářství, strojírenství a zemědělství s poněkud nižším využitím nabídky. V Plzni je nabídka i u nástaveb velice komplexní (vyjma zemědělství) a s velmi dobrým využitím. V Domažlicích je nabídka nástaveb v oborech stavebnictví a potravinářství využita cca ze 70 %. Souhrn Na střední školy v Plzeňském kraji bylo pro školní rok přijato žáků. Opět se zvýšil počet přijatých cca o 500 žáků oproti předchozímu roku. Nejvíce žáků bylo přijato na obory s maturitní zkouškou (3 436). Existují dosti velké územní rozdíly v přijatých podle druhu studia. Celkové využití nabídky studia na středních školách v Plzeňském kraji dosáhlo 85 %. Nejvyšší využití nabídky dosáhly souhrnně střední školy v Plzni a nejnižší v okrese Tachov. Ing. Pavel BENEŠ čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji / 7

10 vzdělávání Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2006/2007 na ZČU v Plzni Západočeská univerzita (ZČU) v Plzni je největším zařízením terciárního vzdělávání v Plzeňském kraji a sedmou největší vysokou školou v České republice. V letním semestru loňského akademického roku studovalo na 7 fakultách a Ústavu umění a designu (UUD) studentů (k ). Všechny fakulty dnes již poskytují všechny stupně vysokoškolského vzdělání, tj. bakalářské, magisterské a doktorské. Každým rokem se zvyšuje počet přijatých i zapsaných studentů. Jaké tedy bylo přijímací řízení na ZČU v Plzni pro akademický rok 2006/2007? Graf 1: Vývoj počtu přihlášených, přijatých a zapsaných za ZČU v Plzni Pro první hodnocení výsledků přijímacího řízení v roce 2006 je důležité srovnání vývoje počtu přihlášených, přijatých a zapsaných uchazečů podle podaných přihlášek, na ZČU v Plzni od roku 2000 (viz Graf 1). V roce 2006 se znovu oproti předchozímu roku zvýšil celkový počet přijatých i zapsaných na ZČU. Stagnuje počet uchazečů, což je způsobeno demografickým vývojem, resp. vývojem počtu absolventů středních škol. Výsledky i průběh přijímacího řízení na jednotlivých fakultách se dosti liší. Absolutní počty přijímacího řízení 2006/2007 tak jak byly publikovány na serveru ZČU v Plzni k shrnuje podle fakult Tabulka 1. Je nutno upozornit na rozdíl mezi uchazeči a osobami. Počet uchazečů reprezentuje počet podaných přihlášek. Rozdíl mezi počtem uchazečů a počtem osob vzniká podáním více přihlášek jednou osobou na stejnou fakultu, resp. v rámci ZČU. Počet osob nelze sčítat, neboť údaje o jedné osobě za více fakult jsou za ZČU uváděny pouze jednou. V uvedených číslech se projevuje různá úroveň prosazení strukturovaného studia. Na některých fakultách je již plně zahrnuto i přijímání absolventů bakalářských studijních programů do navazujícího magisterského studia. Pro srovnání přijímacího řízení podle fakult je názornější použití relativních ukazatelů v % (viz Tabulka 2). Tabulka 2 je souhrnným vyjádřením výsledků za jednotlivé fakulty bez rozlišení typů a forem studia, které jsou na jednotlivých fakultách různě zastoupeny v souvislosti s postupnou transformací na strukturovaný typ studia, tj. přeměnu 5-letého magisterského studia na 3- leté bakalářské a 2-leté navazující magisterské studium. Rozdíly souvisí i s metodikou sběru dat a administrace přijímacího řízení, což je v pravomoci fakult. Např. na FAV, kde je 5 studijních programů, uchazeč dává priority svého zájmu a může být přijat na všechny programy na které se hlásí. Dále je třeba zdůraznit, že z důvodu srovnatelnosti dat Tabulka 2 nezahrnuje výsledky doktorského studia na FST, FEL, FAV a FPR (viz vysvětlivka k Tabulce 1), neboť Zpráva o přijímacím řízení na ZČU v Plzni v roce 2006, která byla použita pro doplnění dat z www zcu.cz/pr_statistika z , neobsahuje všechny sledované údaje o průběhu a výsledcích (počty uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce, počty zapsaných). Stejně je zpracovaná i Tabulka 3 (viz dále). Z indexu přihlášek v Tabulce 2, tj. počtu přihlášených osob na 100 přihlášených uchazečů je zřejmé, že na Fakultu aplikovaných věd (FAV) a fakultu elektrotechnickou (FEL) bylo podáno téměř dvakrát tolik přihlášek, než kolik se hlásilo osob. Na opačném konci stojí zbývající technická fakulta - Fakulta strojní (FST) s indexem přihlášek 98,8. Dalším faktorem podání pouze jedné přihlášky na FST naprostou většinou uchazečů může být vysoká pravděpodobnost přijetí (podíl přijatých z přihlášených), která se blíží 80 %, přičemž téměř všichni uchazeči byli přijati bez zkoušky. Nelze přehlédnout, že téměř stejně vysoká pravděpodobnost přijetí je i na FAV. Na FEL je také dosti velká pravděpodobnost přijetí osob (65,8 %), ale jen poloviční pravděpodobnost přijetí uchazečů (35,7 %). Dochází tak k eliminaci velkého počtu přihlášek na osobu. Z dostupných údajů bohužel nelze přímo hodnotit současné podávání přihlášek na více fakult, popř. vysokých škol. Tabulka 1: Výsledky přijímacího řízení na ZČU v Plzni pro akademický rok 2006/2007 Počet přihlášených uchazečů Počet přihlášených osob Přijatých bez přijímací zkoušky Celkový počet přijatých uchazečů Celkový počet přijatých osob Počet zapsaných uchazečů Index přihlášek **) Podíl bez zkoušky Pravděpodobnost přijetí uchazečů Pravděpodobnost přijetí osob Zapsaní z přijatých Zapsaní z přihlášených ZČU v Plzni ,2 11,7 40,0 48,6 68,8 27,5 Fakulta strojní *) ,8 78,3 79,0 79,6 74,0 58,5 Fakulta elektrotechnická *) ,2 22,9 35,7 65,8 95,4 34,0 Fakulta aplikovaných věd *) ,4 22,1 74,7 72,6 37,2 27,8 Fakulta pedagogická ,9 11,4 45,0 48,8 70,6 31,8 Fakulta ekonomická ,5 8,7 36,8 42,9 60,6 22,3 Fakulta právnická *) ,5 0,7 13,4 13,9 88,9 11,9 Fakulta filozofická ,3 0,0 40,9 47,5 73,9 30,2 Ústav umění a designu ,5 0,4 20,9 24,6 91,9 19,2 *) bez doktorských studií na FST, FEL, FAV a FPR, která k nebyla zahrnuta do přehledů na www a nebyly tedy dostupné všechny sledované údaje **) počet přihlášených osob na 100 přihlášených uchazečů Poznámka: V tabulce jsou pro snazší orientaci barevně vyznačeny některé významné relativní hodnoty / 8 čtvrtletník o lidech a práci v Plzeňském kraji

číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu.

číslo 3 březen 2007 Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského sociálního fondu. číslo 3 březen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Cizinci na trhu práce Vysoké školství v ČR a Plzni Trh práce v roce 2006 Spolufinancováno z Evropského

Více

Zájem o střední školy

Zájem o střední školy číslo 5 říjen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Stabilita sítě základních škol Zájem o střední školy Kvalifikační potřeby zaměstnavatelů Regionální rozdíly

Více

Projekce demografického vývoje do roku 2025. Vzdělávání cizinců. Spokojenost investorů s kvalitou lidských zdrojů. číslo 4.

Projekce demografického vývoje do roku 2025. Vzdělávání cizinců. Spokojenost investorů s kvalitou lidských zdrojů. číslo 4. číslo 4 červen 2007 č t v r t l e t n í k o l i d e c h a p r á c i v P l z e ň s k é m k r a j i Projekce demografického vývoje do roku 2025 Vzdělávání cizinců Spokojenost investorů s kvalitou lidských

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2-

Obsah. Přehled použitých podkladů... 21 Přílohy... 22 -2- Obsah I. Úvod... 3 II. Základní charakteristika Plzeňského kraje... 4 1. Postavení kraje... 4 1.1. Správní struktura... 4 1.2. Geografická a dopravní poloha... 4 1.3. Postavení v rámci ČR... 4 2. Obyvatelstvo

Více

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost_ září 2007 _ září 2007 1 _ září 2007 Obsah Úvod... 1 I. Současná ekonomická a sociální analýza v oblasti vzdělávání... 5 Normativní rámec vzdělávání v ČR...5 Demografická struktura populace ČR ve vztahu k vzdělávání...5

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ Analytická část Verze po zapracování připomínek z projednání 18.9.2013 Nebyla provedena jazyková ani stylistická úprava. Obsah: 1 Analytická část... 2 1.1 Poloha

Více

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu

rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu GAREP spol. s r.o. Analýza rozvoje odborného vzdělávání a institucionálního rozvoje v Ostravském regionu *** Tato studie byla připravena s finanční podporou Evropské vzdělávací nadace (ETF). Názory v ní

Více

PROBLÉMOVÁ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE

PROBLÉMOVÁ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE PROBLÉMOVÁ ANALÝZA ÚSTECKÉHO KRAJE Krajský úřad Ústeckého kraje Odbor regionálního rozvoje Velká Hradební 3118/48 400 02 Ústí nad Labem Datum: prosinec 2011 1 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 4 2 Analýza hlavních

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

PŘÍLOHA II. - STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA II. - STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA II. - STRATEGIE ROZVOJE REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ II. 1. Předškolní, základní, střední, vyšší odborné vzdělávání a přístup k terciárnímu vzdělávání II.1.1 PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vliv demografického

Více

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch

Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání. RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Přechod absolventů středních škol do terciárního vzdělávání RNDr. Michaela Kleňhová Ing. Jiří Vojtěch Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2006 1 2 OBSAH 1. Úvod...5 Metodické poznámky...6 2. Uchazeči

Více

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V KRAJÍCH ČR. Z p r a c o v a l I n g. J i ř í V o j t ě c h I n g. J e n y F e s t o v á

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V KRAJÍCH ČR. Z p r a c o v a l I n g. J i ř í V o j t ě c h I n g. J e n y F e s t o v á NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝVOJ VZDĚLANOSTNÍ A OBOROVÉ STRUKTURY ŽÁKŮ VE STŘEDNÍM A VYŠŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A V KRAJÍCH ČR A POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE 2002/03 Z p r a c o v a l I n g.

Více

Analýza pracovní síly v Hradci Králové

Analýza pracovní síly v Hradci Králové Analýza pracovní síly v Hradci Králové aktualizovaná verze duben 2007 Magistrát mìsta Hradec Králové 1 Úvod Cílem dokumentu Analýza pracovní síly v Hradci Králové je představit město a jeho okolí z pohledu

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016)

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (2012-2016) leden 2012 Úvod... 4 I. Rozvoj společnosti a vzdělávání...

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce OSTRAVSKÁ UNIVERZITA Filozofická fakulta Katedra psychologie a sociální práce SOCIÁLNĚ DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA MĚSTA OSTRAVY V NÁVAZNOSTI NA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB II. etapa Díl II. Sociodemografická struktura

Více

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR

Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČR... 3 2. CIZINCI V ČR PERSPEKTIVA PROBLÉMU... 5 3. POUŽITÁ METODOLOGIE... 6 3.1. VÝBĚR REGIONŮ PRO SBĚR DAT MEZI IMIGRANTY A IMIGRANTKAMI...6

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Strategie byla vytvořena prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu OPTP

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Efektivnost poskytování veřejných služeb v obci Pelhřimov slučování středních škol

Efektivnost poskytování veřejných služeb v obci Pelhřimov slučování středních škol JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODU A CESTOVNÍCHO RUCHU Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Retail Management Efektivnost

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. A. Analýza sociálně-ekonomického rozvoje mikroregionu

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. A. Analýza sociálně-ekonomického rozvoje mikroregionu A. Analýza sociálně-ekonomického rozvoje mikroregionu Prosinec 2007 Studie vznikla v rámci projektu Alternativy pro Frýdlantsko, který koordinuje Jizerskoještědský horský spolek. Projekt je podpořen grantem

Více

Integrovaný plán rozvoje města. Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Zpracoval: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Integrovaný plán rozvoje města. Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015. Zpracoval: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Integrovaný plán rozvoje města Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015 Zpracoval: Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Plzeň, srpen 2008 Předkladatel: Statutární město Plzeň Pořizovatel:

Více

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0

ISBN 80-211- 0457-0 9 7 8 8 0 2 1 1 0 4 5 7 0 ISBN 8-211- 457-9 78821 1457 ČESKÉ ŠKOLSTVÍ V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ Stručné seznámení s vybranými ukazateli publikace OECD Education at a Glance 23 Praha 23 ISBN 8-211-457- OBSAH OBSAH STRUČNĚ O PUBLIKACI

Více

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o.

Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Zadavatelem zpracování strategie je Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, p.o. Strategie byla vytvořena prostřednictvím prostředků Operačního programu Technická pomoc v rámci projektu OPTP

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více