DĚJINY GYMNÁZIA J. K. TYLA V OBDOBÍ TOTALITY OČIMA PAMĚTNÍKŮ. Lukáš Dulíček, Jan Hutla, Roman Ruffer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJINY GYMNÁZIA J. K. TYLA V OBDOBÍ TOTALITY OČIMA PAMĚTNÍKŮ. Lukáš Dulíček, Jan Hutla, Roman Ruffer"

Transkript

1 DĚJINY GYMNÁZIA J. K. TYLA V OBDOBÍ TOTALITY OČIMA PAMĚTNÍKŮ Lukáš Dulíček, Jan Hutla, Roman Ruffer Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové 2008

2 Tato publikace byla vydána díky grantu společnosti ČEZ, a. s. Lukáš Dulíček, Jan Hutla, Roman Ruffer, 2008 Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové, 2008 ISBN

3 Obsah Úvod 9 Ediční poznámka 17 Co vlastně je orální historie? (J. Hutla) 19 Politické a společenské dění v Československu (J. Hutla) 25 Československé školství a jeho vývoj v letech (J. Hutla) 47 I. Rozhovory (L. Dulíček, R. Ruffer) Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Brigády (L. Dulíček) Podoba školních brigád Odlišnost brigád od ostatních školních akcí Vzpomínky na brigády Závěr Výuka cizích jazyků (L. Dulíček) Kvalita výuky jazyků na Gymnáziu J. K. Tyla v průběhu let Ruština a druhé jazyky Motivace ke studiu cizích jazyků 96 Zvláštní dobové předměty Večerní studium, branná výchova, občanská nauka (L. Dulíček) Večerní studium pro pracující Občanská nauka Branná výchova Odborné předměty (L. Dulíček) Výrobní praxe v 60. letech 120

4 4.2 Paní profesorka Ing. Růžena Ryglová Výpočetní technika Odborná příprava (tzv. bloky ) 128 Naše škola a zlomové události československých dějin druhé poloviny 20. století Školní rok (L. Dulíček) Vzpomínky na atmosféru školního roku Personální čistky Smrt Jana Palacha Studentská revolta na plese plíživá kontrarevoluce Vášně a spory ve třídě paní profesorky Pětové Pan Rott studium historie Školní rok (R. Ruffer) Počátek školního roku Studium historie během revoluce Neuskutečněný plán ideově politického vzdělávání učitelů na školní rok Sametová revoluce v Hradci Králové a na Tylově gymnáziu Změny ve vedení školy Osud ruského jazyka, prvomájových průvodů a jiných povinných aktivit Závěr 183 Významné události v dějinách školy ve druhé polovině 20. století Vznik druhého gymnázia v Hradci Králové (R. Ruffer) Přeplněnost školy v 70. letech Rozdělení Výročí v roce 1986 (R. Ruffer) Nároky doby (L. Dulíček) Schůze a školení Posudky k přijímacím zkouškám na vysoké školy Manifestace Administrativa a reformy 225

5 9.5 Politický tlak Metodici a posuzování práce profesorů Umístěnky, státnice z marxismu-leninismu Izolovanost škol Nároky doby shrnutí 239 Veselo na škole a po škole Veselo na škole (R. Ruffer) Oslavy prvního máje Profesoři Zajímavosti ze školních lavic Studentský volný čas (R. Ruffer) Životopisná vyprávění Mons. Dominik Duka Chlapec, který se nestal námořníkem 291 Eva Hrušková Příběh Popelky 309 PaedDr. Přemysl Šedivý Kantořina tak trochu jako hobby 329 II. Školní kronika v letech (J. Hutla) 353 Úvod Život učitelů a žáků na GJKT Co zažívali profesoři Studentský život na GJKT Rozdělení gymnázia Studentské brigády a branná cvičení Obecný úvod Chmelové brigády Další druhy zemědělských prací Konec brigády = úleva? Výrobní praxe Jiné pomocné práce Branná cvičení 383

6 3. Významné události za účasti skupin Tylova gymnázia Oslavy konané v Hradci Králové Zkouška dospělosti a přijímací řízení Podoba maturit v průběhu let Změny podoby maturity v průběhu 80. let Závěrečné zkoušky v 8. třídách v 50. letech Přijímací řízení Změna přijímacího řízení v roce 1989/ Účast studentů našeho gymnázia v soutěžích Vědomostní olympiády a soutěže Sportovní klání Soutěže pořádané uvnitř školy Exkurze a výlety studentů a profesorů Zájezdy a exkurze do koutů naší země Družba s partnerskými městy Zajímaví hosté naší školy Výlety samotných profesorů Rekonstrukce prostor spojených s Gymnáziem Josefa Kajetána Tyla Vnitřní přeměny a opravy Problém č.1 rekonstrukce střechy Opravy zevnějšku budovy a jejího okolí Oprava školní chaty ve Velké Úpě Rekonstrukce vily 427 Závěr 429 Doslov (L. Dulíček) 431 Slovníček pojmů (L. Dulíček, J. Hutla) 433 Zkratky (J. Hutla) 457 Ředitelé školy od roku 1948 do roku Důležitá jména (J. Hutla) 461 Přehled rozhovorů (L. Dulíček) 465 Profily narátorů (L. Dulíček) 467 Použitá literatura 475 Snímky ze zákulisí naší badatelské skupiny 477

7 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Následující tematický blok je věnován dvěma stránkám socialistického školství, na které si téměř každý z našich narátorů ve svém vyprávění sám vzpomněl. První kapitola se týká školních zemědělských brigád, druhá pak výuky jazyků s jejími specifiky v období totalitní vlády KSČ. 1. Brigády Jedním z nejvděčnějších témat našich rozhovorů s bývalými studenty a profesory byly školní brigády. Dozvěděli jsme se, že za minulého režimu chodili mladí lidé jak na brigády organizované školou, tak na brigády soukromé. My se teď, jelikož mapujeme historii naší školy, zaměříme na brigády školní. Kapitola o brigádách je relativně obsáhlá, a proto jsme se rozhodli tematicky rozčlenit nejen samotnou kapitolu, ale i tři hlavní podkapitoly. První podkapitola Podoba školních brigád je více méně faktografické povahy. Předkládáme v ní ty úryvky z rozhovorů, ve kterých nám naši narátoři poskytli základní všeobecné informace o brigádách, a vlastně se tak v této podkapitole snažíme školní zemědělské brigády faktograficky zmapovat. Druhá podkapitola je již více interpretační. V tomto sborníku není prakticky jediná zmínka o třídních výletech nebo lyžařských kurzech, ale brigádám je věnována celá kapitola. Je to především z toho důvodu, že brigády dnešní studenti již neznají na rozdíl od ostatních, tradičních školních akcí. Pomocí vzpomínek pamětníků zařazených ve 55

8 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství druhé podkapitole však odhalíme, že specifičnost brigád zdaleka nespočívá jen v tom, že je porevoluční školství nezná. Zjistíme, že zvláštnost a odlišnost brigád je mnohem hlubšího charakteru, než by se na první pohled mohlo zdát. Ve třetí podkapitole uzavřeme naše pojednání o školních brigádách vzpomínkami bývalých studentů a profesorů, ze kterých vyplývá jakési jejich osobní hodnocení brigád, a odhalíme tak vlastně, jak si tyto akce jejich účastníci uložili do paměti. Kromě toho jsme do třetí podkapitoly zařadili i úsměvné historky z brigád a nejrůznější další zajímavosti a perličky. 1.1 Podoba školních brigád Zásah brigád do chodu školy Před rokem 1989 bylo běžné, že uprostřed školního roku byly celé třídy, ba i ročníky poslány na několik týdnů například na sklizeň brambor, zavádění chmele, česání jablek apod. Nyní zařazujeme úryvek z rozhovoru s panem profesorem Skoupilem, který velice barvitě popisuje, co znamenaly brigády pro život na škole. Konkrétně si vybavuje vzpomínky na první školní rok po svém nástupu na místo profesora. První pro mě novou věcí bylo velké množství brigád studentů středních škol v zemědělství. Ale nezaskočilo mě to, protože já jsem byl v podstatě čerstvý absolvent střední a vysoké školy, ale vás by to teď zaskočilo. Nastoupil jsem v říjnu a hned po rozkoukání jsem jel jako dozor se studenty na brigádu na sběr jablek. Studenti jezdili na týden, čtrnáct dnů a pomáhali zemědělcům sbírat, česat jablka. Přijeli jsme z jablek, a než jsem se rozkoukal, už jsem zase měl nějakou skupinu a byl jsem vyslán na týden nebo na čtrnáct dnů na sklizeň brambor, pamatuju si lokalitu Žižkovo Pole, tak hezky se to jmenovalo. Potom zase někde v zemědělství vázla sklizeň řepy, tak zase zorganizována brigáda, jela se sklízet řepa, pomáhat zemědělcům. Takže takhle jsme zvládli podzim a potom zase na jaře, kolem prvního května, začaly pěkné májové dny, celá škola se už mobilizovala na výjezd na chmelovou brigádu. Byla to velká akce, stovky studentů vyjížděly na takzvané zavádění chmelové révy. Tam se trávilo tak 56

9 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství čtrnáct dnů, tři neděle, prostě až se práce udělala, pak se odjelo domů zpátky do školy a pokračovalo se ve výuce. Kdybych se teď o tom zmínil studentům, že jsem absolvoval spoustu brigád ve školním roce, tak si to studenti ani nedokážou představit, jak se to mohlo stihnout, jak se mohla stihnout výuka, čeština, matematika, chemie a jiné náročné předměty a jak se mohlo ještě jezdit na brigády a absolvovat je. (PS1) Brigády evidentně výrazně poznamenávaly fungování tehdejších středních škol. Pan profesor Skoupil popisuje situaci v období normalizace. Avšak stejně jako každá novota i brigády narůstaly postupně. Pan Srp, který studoval na naší škole v první polovině padesátých let, popisuje situaci jinak. My jsme neměli žádné brigády. Byly sporadicky, snad jen jednou. Celá škola byla na řepě tady někde kolem Praskačky. Jinak se tehdy nechodilo. (ZS1) Nicméně v době pozdější, v podstatě již od 60. let, jak jsme se dozvěděli z rozhovorů, byly brigády velice časté Co a kde se sklízelo Chodilo se na sklizeň všeho možného. Dokonce i cibule, brambor, jablek a nejstrašnější byla brigáda na chmelu, chmelová brigáda. (an.1) Jezdilo se na chmel, napřed na česání a potom na jaře na takzvané zavádění chmele, pak se jezdilo na brambory na Havlíčkobrodsko, to bylo s ubytováním. Chodilo se na brambory, na řepu, ne ředkvičku a na cibuli. (MP1) S panem profesorem Mikešem jsme jezdili trhat ovoce, takže jsme stáli na žebřících. On vyjednával takové brigády a myslím, že možná jsme jeli i na brambory. Některé třídy jezdily sázet stromky, ale to my jsme nebyli. (JV1) 57

10 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Je tedy vidět, že spektrum lokalit i sklízených plodin bylo relativně bohaté, což nasvědčuje tomu, že studenti škol představovali pro JZD univerzální rezervu, která byla používána libovolně dle aktuální potřeby sklizně. K tomuto problému se ještě vrátíme v podkapitole Nejpamátnější byly bezesporu chmelové brigády. Kam naši studenti vlastně na chmel jezdili? Oblast, kde se pracovalo, bylo Lounsko a Žacléřsko. Pro nás konkrétně to byla vesnička Pnětluky. Učňovská mládež a zdravotní škola bývávaly ve vedlejší vesnici, to byly Konětopy. (MV1) Havlíčkova Borová a do Pnětluk a okolí se jezdilo na chmel, to byla hradecká doména. (RR1) A kdy se chmelová brigáda obvykle konala? Byli jsme tam, dokud se to nesčesalo, většinou to bylo minimálně čtrnáct dní, spíše déle, až tři neděle, většinou to byl konec srpna a začátek září, když chmel dozrával, podle toho, jaké bylo počasí. Takže dost často to bylo čtrnáct dní v srpnu a možná pár dní v září. (KR1) Typy brigád Dělaly se takové jenom výjezdní brigády, které trvaly třeba týden a byly bez ubytování. V lokalitě tady Hradecka to bylo česání jablek, protože tady kousíček za Hradcem byly velké sady. Nebo sklizeň jahod, to byly brigády s takzvanou denní docházkou. Ale podzimní brigády, třeba bramborové nebo pomoc při žních, úklid slámy a tak dále, zejména chmelová brigáda, byly většinou výjezdní s ubytováním. To znamená, že se jelo kus cesty, tam se studenti ubytovali v nějakých zemědělských prostorách, v ubytovnách pro brigádníky. (PS1) 58

11 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Z tohoto úryvku z rozhovoru s panem profesorem Skoupilem si vypůjčíme základní terminologii, kterou budeme v dalších částech této podkapitoly používat. Rozeznáváme tedy jednak brigády s denní docházkou, tj. bez ubytování, a brigády výjezdní s ubytováním Ubytovací a hygienické podmínky na výjezdních brigádách Postele byly patrové a slamníky byly vycpané slámou. Ale bylo to teda bezvadné, jídlo bylo děsně dobrý. Ráno jsme vždycky chodili do takových přístřešků, ve vesnici měli takové dřevěné stoly a lavice a tam jsme se nasnídali. Pak se šlo na chmelnici, tam nám vozili svačinu i oběd a fakt dobře vařili. A odpolední svačinu a večeři jsme zase měli ve vesnici. (JV1) Jinak byly ty podmínky děsivé, řekla bych. Palandy a na palandě pytel plnej nějakýho sena nebo slámy. Tak na tom se leželo. A deka. To bylo všecko. Pak tam byly umyvadla. Nějaká teplá voda, myslím, vůbec ne. Sprchy, to bych se moc divila, že by tam byly sprchy. To jsme se chodili když tak vykoupat do rybníka. Nebo možná že tam i nějaká sprcha byla, ale rozhodně, rozhodně se nedalo osprchovat, když se chodilo na chmelnici. Protože v tu dobu určitě teplá voda nebyla. (MH1) Na to se vzpomíná hezky. My jsme ještě zažili hrozné ubytování, spali jsme vlastně někde na půdě, třicet slamníků, jeden vedle druhého. Pak další roky už budovali ubytovny, a když jsme byli ve třeťáku, tak holky už bydlely v celkem solidní ubytovně, ale my kluci jsme zase spali na půdě. Ale bylo to hezké. (smích) (KR1) Říkala jsem, že ubytování bylo velmi jednoduché. (smích) Spali jsme na státním statku, ale vím, že ti učňové říkali, že spali někde poblíž kravína. Byla tam nějaká umyvadla, abychom se umyli, žádná velká, velké 1 Jedná se o žáky z učiliště, kteří byli ve stejné době na brigádě ve vedlejší vesnici. 59

12 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství hygienické doplňky tam nebyly. Každý si to musel zařídit tak, jak se u toho umyvadla dalo. Ráno se brzo vstávalo a vzali jsme si svoje osobní věci na ten den. Na návsi vlastně byla jídelna, takže tam se vydávaly snídaně, měli jsme ešusy, takže potom na kole nám přivezli oběd a najedli jsme se tam (na chmelnici pozn. red.). (MV1) Tolik tedy studenti. Zdá se, že jim válečné podmínky na brigádách většinou nečinily žádný větší problém. Nyní navážeme vzpomínkami profesorů, jejichž nálada se od vzpomínek studentů výrazně liší. Hygienické podmínky byly neskutečné, byla tam obrovská místnost, na zemi slamníky, všechno naprosto neoddělené, tam jsme vedle sebe leželi, já na kraji u dveří, aby nemohli v noci utéct ven. Ráno jsem je musela budit, někteří ráno nechtěli vůbec vstávat. Jídlo se někdy nedalo jíst. Házeli to do takového rybníčka před výdejnou jídla, já jsem se jim vůbec nedivila. Nejlepší za ten pobyt v Pnětlukách byl celý den na chmelnici. (an.1) Když jsem byla jako žákyně na chmelu, tak si pamatuju, že ten dozor spal s námi, což není pro dospělé lidi opravdu nic obzvlášť příjemného, a že to byly veliké ubikace. Mám pocit, že jsme tehdy spali v tělocvičně, ale už je to strašně dávno. Pak jako kantorka si myslím, že na chmelu jsem přece jenom sdílela vždycky kavalec s nějakou kolegyní, ale ne už se všemi studentkami, které jsem měla na starosti. Hygienické podmínky nebyly na chmelu skutečně zrovna pěkné. Ubytování na bramborách, si myslím, že bylo o poznání lepší, ale také záleželo na různých místech. Vím, že už jsem nikdy nespala se skupinou studentek, že jsem vždycky byla ubytovaná s některou ze svých kolegyň. (MP2) Jak třeba studenti reagovali na to, když s nimi v jedné ubikaci spali profesoři? Co jim zbývalo, no. (MP2) Nutno přiznat, že ubytovací podmínky, které se mladým lidem studentům mohou zdát vzrušující a dobrodružné, připadají dospě- 60

13 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství lým lidem profesorům nedůstojné, a přirozeně tak brigády znamenaly pro některé profesory v tomto ohledu do jisté míry trauma, na rozdíl od studentů Jeden den na výjezdní brigádě Paní profesorku Pětovou jsme při pořizování rozhovoru požádali, aby nám popsala, jak přibližně vypadal jeden den na výjezdní brigádě. To bych musela rozdělit, je to dost podobné, chmel a brambory, ale česání chmele bylo v něčem poetičtější než sběr brambor, nebo sklizeň brambor, dejme tomu i třeba pak, když byli studenti zaměstnaní na třídičce. Myslím si, že se na chmelu vstávalo dost brzo, že se ze snídaně, která bývala v Pnětlukách na návsi, na jednotlivé chmelnice odcházelo nejpozději už v sedm ráno. Čili že studenti měli vstát tak, aby přišli na snídani a nejpozději v sedm se odebrali na chmelnice, které byly určené. Pak byla svačina, trošku delší byl polední čas na odpočinek, asi tři čtvrtě hodiny. Pak se zase česalo. Myslím, že odchod z chmelnice už nebyl úplně organizovaný. Nikdo určitě nesměl odejít před pátou, ale tam byla snaha studentů, u většiny, takzvaně aspoň dotrhat když ne koš, tak věrtel. Koš byl víc než věrtel. (MP2) Jak třeba studenti trávili večer? Povečeřeli a pak možná, ale nejsem si jistá, že na některých brigádách družstevníci, kteří nás tam zaměstnávali, jednou za čas uspořádali někde venku promítání filmu. Pochopitelně, že studenti měli snahu si posedět, povykládat, tutéž snahu měli i kantoři. Jistě si umíte představit, že tam bylo dost podstatné, jestli studenti popíjí, nebo nepopíjí, samozřejmě, že popíjet neměli. Řekla bych, že to většinou dozor zachovával tak, že malinko možná, co oko nevidí, pokud výsledek nepřesáhl mez. Za tím taky vždycky byla starost o studenty, to není jenom, že dáte pokyn, že se něco nesmí vy to nesmíte, ale já teda můžu ale strach. Vzpomínám, že v Pnětlukách patřilo k oblíbeným zábavám chodit na kopec na zříceninu, která se jmenovala Pravda. Vždy tam byla snaha studentů se projít. Večerka bývala myslím v deset, pak se obešly ubikace, 61

14 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství zjistilo se, jestli jsou všichni doma. Byly i takové hrátky typu: Ano, teď jste všichni doma, ale já nejsem zas tak úplně hloupá, jde o to, abyste tu byli ještě za tři čtvrtě hodiny všichni. Byly stanoveny kantorské dozory pro větší okruh, každý kantor už neobíhal jak hlídací pes ty své. (MP2) Organizace brigád Organizace brigád nebyla vůbec jednoduchou záležitostí, a to z nejrůznějších důvodů, například, jak zmiňují naši narátoři, kvůli určování termínů, kdy měla škola vyjet, anebo proto, že z Hradce vyjely všechny střední školy na brigády najednou. Koncem srpna se jezdilo česat chmel. Ale dost často se stávalo, že školy jely na zavádění chmele, pak už nejely na česání, ale jely třeba na brambory. Takže se jezdilo na zavádění a na brambory. (RR1) Gympl jel vždycky na chmel ob rok, jeden rok nebyl chmel a druhý rok byl. Takže kdo jel v prvním ročníku, ve druháku nejel, a pak jel až ve třetáku. Já jsem byl dvakrát. Jednou to byly Pnětluky a podruhé Konětopy. (KR1) Byli jsme v podstatě dvakrát, v šedesátém prvním roce a potom ještě v tom následujícím. Tehdy jsme vlastně celá škola jezdili vlakem. V podstatě jezdily všechny školy z Hradce, to znamená zdravotní škola, učňovské školy, ekonomka, průmyslovky strojní a stavební a tak dále. Takže to bylo strašně fajn, protože jsme si všichni ve vlaku užili dost legrace a cestování. (MV1) Brigády prvních ročníků před nástupem do školy Z našich rozhovorů jsme získali pro nás překvapivou informaci o tom, že nejeden student vlastně poznal středoškolskou brigádu dřív než samotnou střední školu. Jelikož chmelová brigáda probíhala již v srpnu, studenti prvních ročníků se dostali na brigádu ještě dřív, než poprvé usedli do školních lavic. 62

15 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Co se týká studentů prvních ročníků, v podstatě jezdili na brigády, aniž by ještě oficiálně vstoupili na gymnázium jako studenti, že? No když to byl ten chmel, tak ano, tak se setkali na nádraží, prostě měli na tom korespondenčním lístku napsáno, já nevím, že se mají hlásit, že je to skupina A 17, tak hledali nějakou duši, která bude držet A 17, tam se postavili, kantor měl seznam (MP3) Věru neobyčejné vzpomínky má na svoji první brigádu paní Vondráková. Tak to vám řeknu, protože než jsme začali studia, tak jsme o prázdninách před začátkem prvního ročníku jeli na chmelovou brigádu. Tam nás nerozdělili do skupinek podle tříd, ale do nějakých úplně jiných skupinek. A já jsem se tam seznámila s takovou partou těch mladých lidí, že jo, děvčata, byli to i kluci, se kterými se mi líbilo, a když jsem zjistila, že oni se hlásí na přírodovědnou větev a já že s nima nebudu chodit (paní Vondráková se původně přihlásila do humanitní třídy pozn. red.), tak mně to tak strašně vadilo, že jsem z toho byla smutná. A shodou okolností, to byla teda hrozně velká náhoda, ten první den dokonce, nebo možná druhej den ve škole, bylo ohlášeno školním rozhlasem, že na přírodovědných třídách jsou ještě volná místa, jestli náhodou si to někdo nerozmyslel a nechce přejít. Tak za mnou přiběhla kamarádka, právě ta Alena: Jé podívej, Jano, slyšelas to? No slyšela, slyšela. No tak co? Tak se jdeme zeptat, ne? No a co rodiče? Ne! Musíš se rozhodnout dneska, dyť jsi slyšela, že to říkali. Dobře, rozhodnu se sama. Tak jsme šly do ředitelny, tam nám řekli, že teda jo a že můžu chodit teda do béčka, jestli jo, že tam mám kamarádku. Tak jsem prostě přešla na přírodovědnou větev. (JV1) Jak ti noví žáci gymnázia vnímali tu brigádu před prvákem, jak ji snášeli? 63

16 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství A no tak řekla bych, že většinou dost dobře. Když bych vzpomněla třeba na sebe, tak já jsem tam byla zase ve výhodě, že jsem byla z Hradce a dělala jsem s několika svými spolužačkami. Myslím si, že to muselo být podstatně těžší pro někoho, kdo se v té skupině vyskytnul sám, kdo byl z nějaké venkovské školy a nikdo v jeho skupině nebyl, tak to si myslím, že mohlo být dost takhle těžší. Je pravda, že tam vždycky na tom chmelu právě pro ty začátečníky bylo zajímavé sledovat žáky vyšších ročníků, jak ti se ostříleně už chovali a tak dále, to se nám (jako studentům pozn. red.) zdálo takové zajímavé, taková představa, že k tomuhle člověk taky dospěje. (MP3) Starší studenti už měli určité zkušenosti. Nesnažili se třeba těm prvákům poradit, jak je lepší co dělat, jak udělat stejnou práci za méně času? Mám pocit, že kolem práce ne. Jestli studenty vyšších ročníků zajímaly děvčata z nižších, to bych řekla, že ano. Ale zrovna že by pracovní zkušenosti předávali, to ne. Spíš takové možná jako, jak večer uniknout nebo jak neplnit úplně všechna, ale tak jak to je mezi studenty běžné, spíš úsměvné než cokoliv. (MP3) Mzda za brigády I za brigády organizované školou dostávali studenti plat. Na výplaty naši narátoři vzpomínali relativně často. V tomto oddílu jsou zařazeny úryvky z rozhovorů, ve kterých narátoři vzpomínají konkrétně na mzdy za brigády, ale toto téma ještě mimoděk často zmínili, když vzpomínali obecně na brigády. Díky tomu se můžete dočíst o penězích za brigády i ve třetí podkapitole, ze které vyplývá, že výplaty měly nemalý podíl na tom, že si studenti brigády docela oblíbili. Za chmelovou brigádu jsme dostávali peníze samostatně (rozumí se každý podle výkonnosti pozn. red.) a natrhat jeden věrtel nebyla žádná legrace. Byli tam borci, kteří za denní směnu, a to jsme nastupovali okolo sedmé osmé hodiny ráno a byli jsme tam do čtyř do pěti, načesali 64

17 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství třeba pětadvacet, třicet věrtelů. Vím, že jsem měl v prvním ročníku rekord asi osm, a byl jsem tam až někdy do osmi do večera. Za každý věrtel, který jsme odevzdali, jsme dostávali čárky a za to jsme potom dostávali nějaké peníze, už si nepamatuju, kolik bylo za jeden věrtel. Bylo to v těch hodnotách pár stokorun za čtrnáct dní, tři neděle. (KR1) Takže jste měli za den splnit nějaký plán? Za den jsme měli natrhat aspoň těch deset věrtelů, jak se říká, což byla docela velká práce. Tomu, kdo to nesplnil, pan profesor řekl:,,tak dneska nepůjdeme po večeři na tu procházku a budeme ne na pokoji, ale na té místnůstce a tam si budeme někde třeba číst. Příští den se ten student snažil, aby to nějakým způsobem dohnal, protože nejít na večerní procházku, to byl trest nebo prohřešek takový, že každý říkal:,,vidíš, ty jsi teda Takže ten plán byl. S tím se samozřejmě vázaly peníze, protože jsme za to byli placení, student nějakou korunu potřebuje, každý už věděl, kolik si asi tak zhruba vydělá. Já už si to přesně nepamatuju, to bych opravdu střílela od boku, ale byly to docela slušné peníze, daly se za to koupit třeba nové botičky a nějaký svetříček. V té době to samozřejmě byly jiné cenové relace, ale každý už počítal s tím, co si za to koupí. Bylo to docela fajn. (MV1) Zaznamenávalo se, kolik jsme natrhali věrtelů, a myslím, že na stravu nám sráželi několik věrtelů. (JV1) Pana Steklého jsme se zeptali, odkud vlastně plynuly peníze na výplaty studentům. Platil to ten, pro koho jsme dělali. To znamená, že v daném případě na bramborách to platilo JZD. Dostávali jsme peníze hodinovou mzdou. Když jsme byli na chmelu na drátkování, na navádění, pamatuju si, že tam se platilo úkolem. Byly to docela dost tvrdé normy a první dva dny jsme si málem nevydělali ani na vodu a suchý chleba, ale když už jsme našli ten grif, naučili se, jak to udělat, aby to bylo co nejrychlejší a kvalitní, tak pak už jsme byli schopni plnit normy i nad běžnou míru. (MS1) 65

18 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Otázku odměňování studentů za školní brigády vzpomněla ve svém vyprávění i paní profesorka Pětová. Jak třeba studenti reagovali na to, že, mám-li to tak říct, od rána do odpoledne pracovali a v podstatě, jak jste řekla, nebyli moc finančně ohodnocení? Jak k tomu přistupovali? To je rozdíl doby. Oni měli prostě pocit, že to tak je. Část se jich třeba chtěla z chmelu vyzout. Je pravda, že jako studentka jsem tam byla hned v deváté třídě, ale pak za dva roky už jsem se z toho vyvlíkla. Nechala jsem si sehnat lékařské potvrzení, už se mně prostě nechtělo, to přiznávám. Takhle na to část reagovala. Pokud jde o honorování, trošku se to taky měnilo, myslím, že trochu k lepšímu. Chmel měl oproti bramborám, pokud se nemýlím, výhodu jakési individualizace, takže když někdo skutečně uměl česat, tak si z brigád přinesl dejme tomu víc než dvojnásobek peněz než ten, který to neuměl nebo nechtěl. Nešťastníci mého typu byli ti, kteří i když chtěli, moc toho nenačesali. Šlo tam dost o obratnost. Kdežto na bramborách se pak v podstatě peníze rozpočítávaly na skupiny. Tam to nešlo dost dobře jinak. (MP2) Dobrovolnost brigád Paní profesorka se v předchozím úryvku částečně dotkla zajímavého tématu, kterému jsme se rozhodli přidělit vlastní, i když jen velmi krátkou podkapitolu. Budeme se nyní zabývat mírou dobrovolnosti při účasti na studentských brigádách. Tomuto tématu jsme při pořizování rozhovorů vesměs nevěnovali zvláštní pozornost, protože jsme předpokládali, že brigády byly povinné, podobně jako různé kurzy a obdobné školní akce dnes. A ani naši narátoři této problematice nevěnovali pozornost, s výjimkou paní profesorky Pětové, která však toto téma zmínila spíše mimoděk (viz předchozí úryvek). Pouze jediný z našich devíti tazatelů se na toto téma v rozhovoru přímo zeptal (kooperace mezi tazateli v našem týmu v tomto případě bohužel selhala). Odpověď, které se mu dostalo, ukazuje, že náš předpoklad nebyl tak úplně správný. 66

19 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Byly školní brigády, nevím, jestli se to přímo takhle říkalo, že byly povinné, ale samozřejmě kdo by nejel, tak by vypadal divně. Mám pocit, že z toho důvodu vlastně ani nikdo nezkusil nejet. (AS1) Brigády byly tedy vlastně dobrovolné, avšak se stejným efektem, jako kdyby byly povinné. Pro úplnost ještě pokládáme za nutné zdůraznit, že paní Skutilová popisuje stav v období normalizace. 1.2 Odlišnost brigád od ostatních školních akcí Zásahy brigád do učebních plánů Na to, jakým způsobem se brigády podepisovaly na učebních plánech, vzpomínají pamětníci takto: Do nebe volající byly ty brigády všelijaké. To se přišlo o tolik vyučovacích hodin, to nešlo o hodiny, ale o měsíce, pak se takzvaně učivo dohánělo. Muselo se samozřejmě redukovat. (an.1) Před chvílí jste se mě ptal, jestli brigády nějakým způsobem narušovaly počátek školního roku. Tak je pravda, že pokud se jezdilo na sklizeň chmele, tak začátek školního roku byl posunut, podle toho, jak se chmel sklidil. (MP3) První rok jsme jeli na nějaké ty brambory. Překvapení bylo, že se tak asi do začátku listopadu moc neučilo. Takový nějaký byl rozvrh. A pak, pak se jelo na brambory a zas ještě na řepu a tak. Ten začátek toho školního roku jsme prožili docela zajímavě. I venku, mimo školu. (MH1) Jak zavolali do školy, tak se nějaké třídy uvolnily a šly. Myslím si, že tohle nebylo správné. Byl to v podstatě hrozný systém. Družstvo zavolalo 67

20 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství na tehdejší krajský národní výbor, že jim něco vázne a nestíhají, na krajském národním výboru řekli, že to není problém, že zavolají na střední školy. Tak zavolali. Myslím, že dokonce byla nějaká povinnost, že každý z žáků těch a těch ročníků musel odpracovat deset dní. Samozřejmě se to zprůměrňovalo, protože ti, co jeli na brambory, tam byli déle. Všichni jsme měli pocit, že to předepsané bylo splněno, práce ve škole se rozjela. Pak se ukázalo, že se nesklidilo, přišlo hlášení, že tam a tam je potřeba brigád a že příští týden se jede znova, což nebylo dobré, protože už byl konec října, škola v plném proudu (MP1) Mně na tom především vadilo to, že se de facto deklasovala školní práce, vzdělávání, na něco, co může být kdykoliv přerušeno, do čeho se může zasahovat, protože tak o moc nejde, jestli učíte studenty nějakému předmětu ve školním roce o tři týdny míň nebo víc, tak se to zrychlí. Tenhle princip mi vadil. (MP2) Důležitým atributem brigád, který je odlišuje od všech ostatních školních akcí tehdy i dnes, bylo, že brigády, na rozdíl od třídních výletů nebo lyžařských kurzů, byly organizovány primárně nikoliv školou, ale nadřízeným správním orgánem, tedy krajským národním výborem, a to ještě ve spolupráci s JZD, která si studentskou pracovní sílu takříkajíc objednávala. Škola jako instituce pouze přejímala instrukce, přičemž neměla možnost se nějakým způsobem bránit. Toho JZD často zneužívala, jak nám prozradila paní profesorka Pětová. Vadilo mi, že zemědělská družstva toho v podstatě využívala. Že pro ně bylo jednodušší nechat na poli studenty a platit jim míň než svým vlastním členům. To, že družstevníci byli na dovolené v momentě, kdy na jejich polích pracovali brigádníci, nebylo nic neobvyklého. Podle mě to bylo naprosto nesprávné. (MP2) Díky pragmatičnosti JZD a absolutní moci krajského národního výboru nad školou brigády velice necitlivým, až bezohledným způsobem zasahovaly do výuky, která tím přirozeně trpěla, což bylo bezesporu největším negativem brigád. 68

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu

Post Bellum Příběhy našich sousedů. Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Post Bellum Příběhy našich sousedů Pan Adolf Lang se svým vnukem Karlem Hury, členem týmu Pan Adolf Lang se narodil 29. září 1936 v Pávově. Pochází ze šesti dětí. Rodiče byli velmi chudí. Hlavní obživou

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N

ŘÍJEN. strana: 1 E_O-N strana: 1 E_O-N V pátek 26.9. se šestka zúčastnila akce pořádané společností EON. Anička nám popsala, jak celá akce probíhala. V pátek jsme měli akci EON-trak. Chvíli jsme se učili a pak šli do EON-trucku.

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2012 Motto: Učíme se pro život Obsah : Beseda s policií.........1 Sportovní dopoledne..........2 INFO ze ZŠ a MŠ v nemocnici..3-4

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil

Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil Bruslení Dneska nás pan vychovatel nechal spát do 9:00. Potom jsme měli snídani a pak jsme měli generální úklid, pan vychovatel nám k tomu půjčil rádio. Filip pustil rádio a já myl skříň a taky jsem dal

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list

Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list Vliv rodiny na rozvoj osobnosti Metodický list práce s interaktivní tabulí - výchovné styly, vliv rodiny na vývoj osobnosti námět k diskusi - výchovné styly Obecné informace k řadě pracovních listů rozvoj.

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají?

Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Heterosexuálové v průvodu Prague Pride. Proč se vlastně o toto téma zajímají? Viktoria Valeeva Teplé léto si mohou užívat i heteráci takový transparent jsem viděla na letošním průvodu Prague Pride, ke

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Čteme se skřítkem Alfrédem

Čteme se skřítkem Alfrédem Jiřina Bednářová Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Edika Brno 2012 Čteme se skřítkem Alfrédem Čtení s porozuměním a hry s jazykem Jiřina Bednářová Odborná korektura: Alena

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Reklama, sleva Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_14 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Ivo Šenk Datum

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat

Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat Jmenuji se Tomáš Flajzar a jsem zakladatelem firmy FLAJZAR, která již více jak 20 let vyrábí elektroniku pro rybáře. Na těchto stránkách chci popsat příběh, který určitě není ojedinělý, ale na české poměry

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera

Neměl by vůbec nic. že jsme našli partnera Když mladý muž Neměl by vůbec nic. stejného smýšlení. slyšel ropuchu mluvit tak odvážně a logicky, beznadějně se zamiloval. Od té doby se pokaždé, cestou ze školy u ní zastavil na kus řeči. Jednoho dne,

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Co by se kovbojkám stávat nemělo Kamila Nováková Vydavatelství Hölzelová Eva Text Kamila Nováková Tvorba obálky René Vaněk Ilustrace Martina Aulehlová

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Obsluhoval jsem zlatou generaci

Obsluhoval jsem zlatou generaci PETRA NAHRADIL ÁDA Všichni mi říkají Áda. Tedy ti, co mě znají. Trenéři, hráči, lidi kolem hokeje, dokonce i v médiích jsem býval jmenovaný jako masér Áda Bílek. Místo skutečného křestního, jež bylo a

Více

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona

Tady se rodí baletky TÉMA. >> Jiří Sotona TÉMA >> Čím menší fyzické dispozice, tím to bolí víc, protože dítě překonává překážky, které mu nastražilo jeho vlastní tělo, říká vedoucí přípravky Jana Jodasová. Foto Právo Petr Horník (3) Tady se rodí

Více

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské.

1. kapitola (Petra) No, já sama nevím, jak se ta zastávka jmenuje vím jen, že to kousek od Řešovské. 1. kapitola (Petra) Stojím na chodbě budovy FSV UK a snažím se zorientovat v plánku. Nervózně si přitom pohrávám s propiskou. Náhle za sebou uslyším povědomý hlas: Honzo, kolikrát jsem ti říkal, že nechci,

Více

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci?

Hledáte si i během trvání rekvalifikace práci? Účastnice A: No asi nic moc, protože jsem neměla práci a nikde jsem ji nemohla najít. No doufám, že mi pomůže? Myslíte jako najít práci nebo obecně? No hlavně tu práci, no a pak se budu mít jako celkově

Více

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015:

Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Praxe našich studentů třetích ročníků v šesti firmách v Německu 2015: Bety (Pham Thi Ngoc Bich) ze 3. B, která pracovala ve firmě Alliance Healthcare napsala: Noví přátelé, nové zkušenosti, zlepšení jazyka

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat,

Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat, Když jsem mámě říkala, že by měla jít za svým snem a otevřít si vlastní pekařství, vůbec jsem si neuvědomila, že se kvůli tomu budu muset stěhovat, opustit všechny své kamarády a začít chodit do nové školy.

Více

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest?

Píšete dětem černé puntíky, když něco zapomenou? Nebo jim dáváte jiný trest? Rozhovor s... Zajímá nás i to, co se děje na prvním stupni. Proto jsme vyzpovídali paní učitelku Janásovou a paní učitelku Drštičkovou. Chtěli jsme hlavně vědět, jak se daří jim a jejich prvňáčkům. PANÍ

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6

49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 49. ČEZ Jizerská 50 8. 10. 1. 2 0 1 6 Již po 49. se letos konala v Bedřichově Jizerská 50. Bohužel bylo málo sněhu a musela být uzpůsobena speciální 4km trať, lépe řečeno okruh, který byl zasněžován a

Více

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem.

Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Sdružení řidičů představí v rozhovoru další řidičku, neboli něžné stvoření za volantem. Romana Kodešová je jméno slečny z východních Čech. Vzhledem k tvému věku mám na jazyku dotaz, zdali byla tato práce

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3

ŠKOLTÝN. Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 ŠKOLTÝN Školní časopis Základní školy v Týnci nad Labem 15. ročník Číslo 3 Obsah 1. Lyžařský výcvikový kurz 2. Tři králové, zápis do 1. třídy 3. Zimní škola v přírodě 4. Vánoční laťka, florbal starší dívky

Více

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015

Adaptační pobyt 6.B 26/2015. Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 26/2015 Adaptační pobyt 6.B Penzion Jana - Mlýnky 9.9. 11.9.2015 Když jsme přijeli bylo deseti hodin. 6.A řída před námi ještě hodnotila Adaptační pobyt, tak jsme zůstali venku na hřišti a dělali různé

Více

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky?

Paní učitelka se hrozně rozčílila a řekla: Jestli toho nenecháte, tak máte po ptákách! Pepíček se přihlásil a zeptal se: A co holky? Děvčata k přípravě na soutěž a účasti v ní přistupovala zodpovědně. Slovo šéfredaktora: Je měsíc únor a my vás opět vítáme u dalšího dílu školního časopisu Smajlík. Uplynulo pololetí a žáci dostávali vysvědčení,

Více

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd.

Září 2010 1.ZÁŘÍ. Zde již na ně čekají nejstarší spolužáci, aby je uvítali a po slavnostním zahájení odvedli do jejich nových tříd. Září 2010 1.ZÁŘÍ Tak nám zase začíná škola. Před školní budovou se shromažďují skupinky odpočinutých, energií nabitých a opálených žáků. Mezi nimi se proplétají bytůstky malé a vyjukané, většinou v doprovodu

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm

1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm 1. Na stole jsou tři hromádky jablek. Na první je o třináct jablek méně než na druhé, na třetí hromádce je o osm jablek více než na první. Kolik jablek je dohromady na stole, víš-li, že na druhé hromádce

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Komunikační a slohová Osnova Tvoření osnovy Ročník 4 Anotace Očekávaný výstup a klíčové kompetence

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU

BRUSLENÍ NA MILEVSKÉM STADIONU MAŠKARNÍ REJ Jihočeský folklórní soubor Kovářovan ve spolupráci základní školy Kovářov s dětským folklórním souborem Kovářovánek již tradičně uspořádal MAŠKARNÍ REJ. S tombolou letošního jedenáctého reje

Více

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky

Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky 2. Lekce klavíru Wendy čekala před domovními dveřmi své učitelky klavíru, svírala noty a snažila se potlačit napjaté chvění, které před lekcemi cítívala. Windy! Pojď dál, pojď dál! Drobná, elegantně oblečená

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík

David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík Taneční Asi všichni víte, co to jsou taneční. Málokdo ale ví, že chodíme na předtaneční. I když já osobně v této věci rozdíl nevidím. Jelikož ve čtvrtek

Více

Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha

Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha Má cesta k ajurvédě Jana Bukovská Lázně Toušeň 2011/2012 Ajurvédská instituce Dhavantri, Praha Obsah Má cesta k ajurvédě Mé první setkání s Govindžím a ajurvédou Co jsem skutečně poznala Závěr: aneb, co

Více

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu

Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu Přijeli jsme na tábor asi v 17 hodin a Upírovo strejda s Upírem a Žralokem už tam byli a sekali trávu sekačkou, co byla Upírovo strejdy, protože tu sekačku, co měl vždycky Jarda půjčenou přes Peprníka

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Silvester Lavrík Zu česi, čítajte svazek 8 Silvester Lavrík Zu U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

Lubor Ripley Vokrouhlický: ZÁŽITKOVÁ DOVOLENÁ V BAPSKÉ?

Lubor Ripley Vokrouhlický: ZÁŽITKOVÁ DOVOLENÁ V BAPSKÉ? Lubor Ripley Vokrouhlický: ZÁŽITKOVÁ DOVOLENÁ V BAPSKÉ? Svědectví jednoho "(spravedlivě) rozhněvaného mladého muže" z Bapské Svědectví, které stojí za to si připustit k tělu Svědectví, které si nebere

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Jan Vodňanský: Velký dračí propadák aneb Král v kukani. Copyright Jan Vodňanský, 1997, 2015 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 1997 ISBN 978-80-7511-179-1

Jan Vodňanský: Velký dračí propadák aneb Král v kukani. Copyright Jan Vodňanský, 1997, 2015 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 1997 ISBN 978-80-7511-179-1 Jan Vodňanský: Velký dračí propadák aneb Král v kukani Copyright Jan Vodňanský, 1997, 2015 Copyright VOLVOX GLOBATOR, 1997 ISBN 978-80-7511-179-1 Ilustrace Ladislava Pechová Odpovědná redaktorka Magdalena

Více

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu

Letní jazyková škola 2015. Závěrečná zpráva projektu Letní jazyková škola 2015 Závěrečná zpráva projektu Cíl projektu Znalosti cizích jazyků jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte. Hrají velkou roli nejen při výběru zaměstnání, ale i pro integraci

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Co se je tû stalo na mé narozeniny

Co se je tû stalo na mé narozeniny Mám tfiináct kníïek, které jsou jen moje. Ty jsem si taky dala do poliãky a v echna svoje védská jara a krabice s obrázky. Ve kole si obrázky vymûàujeme. Ale já mám dvacet obrázkû, které bych nevymûnila

Více

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace

Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Základní škola Velké Pavlovice, okres Břeclav, příspěvková organizace Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název : Malý princ, Antoine de Sain - Exupéry Autor: Mgr. Jitka Řádková Ročník: 3. ročník

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Mikoláš Štrajt. Portfoliový certifikát z třídní cesty do Estonska

Mikoláš Štrajt. Portfoliový certifikát z třídní cesty do Estonska Mikoláš Štrajt Portfoliový certifikát z třídní cesty do Estonska 3.5.-7.5. 2010 Popis projektu Ve dnech 26.4. až 2.5. 2010 jsme jeli na cestu Třídní cesta do Estonska. Průvodce nám dělali Milan Horák a

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Ke konci roku jsme vyrazili na dva projektové dny. Ten první se vztahoval k výuce dějepisu. Učili jsme se totiž o pravěku, tak jsme vyrazili do Prahy do Národního muzea, kde probíhala výstava právě k pravěku.

Více

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč

Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová. Výlet do Pekla. čte pro. prv. ňáč. čte pro. prv. ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla prv čte pro ky ní ňáč prv čte pro ky ní ňáč Zuzana Pospíšilová ilustrovala Jana Valentovičová Výlet do Pekla Upozornění pro čtenáře a uživatele

Více

1. kapitola. Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala.

1. kapitola. Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala. 1. kapitola Proč nic nejíte? Jím. Nejíte. Jím tolik, kolik potřebuju, nikdy jsem se nepřecpávala. Nevypadáte, jako byste jedla tolik, kolik potřebujete. To vím líp než vy. Neřekla jsem to drze, jen s jistotou.

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Filip Mudroch český student v německé škole

Filip Mudroch český student v německé škole Filip Mudroch český student v německé škole Jeden jediný školní rok se učil německy a hned se rozhodl, že půjde studovat do Německa. Takovou odvahu projevil Filip Mudroch, bývalý student Gymnázia Václava

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý.

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý. Dnes ráno se mi vstává líp. Hlava mě nebolí a dokonce se mi už ani nemotá. Jsem desátý den po otřesu mozku a stále špatně spím. V nákupním centru nás s dcerou napadl cizí vyšinutý chlap a poranil mi krční

Více

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak

Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak Co jsem zač? Říkali mi: Květinko Jako většina lidí jsem se dlouho hledala a troufám si říci, že moje cesta k poznání neskončila. I když asi jsem tak nějak uprostřed. Jsem vyučená zahradnice, nerada se

Více

1. DEN Na nádraží jsme se měli sejít v 8 35 h ( Terka 8 25 h). Všichni, až na výjimky (nebyla to Terka) přišli včas. Jeli jsme naší oblíbenou trasou, vlakem samozřejmě. Vyzkoušeli jsme si krásný, nový

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz N A K L A D A T E L S T V Í P E T R O V Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Martin Fahrner Pošetilost doktora vinnetouologie Nakladatelství Petrov Brno 2004 U k á z k a k n i h y z

Více

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1.

O ČEM JE KNIHA. Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. O ČEM JE KNIHA Tato kniha je o dívce, která vypravuje svůj příběh ze života. Pokut chceš, pojď se připojit k příběhu s ní. 1. Kapitola,,Děti, budu Vám vyprávět příběh. řekla Tereza,,A co? řekly obě děti.,,budu

Více