DĚJINY GYMNÁZIA J. K. TYLA V OBDOBÍ TOTALITY OČIMA PAMĚTNÍKŮ. Lukáš Dulíček, Jan Hutla, Roman Ruffer

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJINY GYMNÁZIA J. K. TYLA V OBDOBÍ TOTALITY OČIMA PAMĚTNÍKŮ. Lukáš Dulíček, Jan Hutla, Roman Ruffer"

Transkript

1 DĚJINY GYMNÁZIA J. K. TYLA V OBDOBÍ TOTALITY OČIMA PAMĚTNÍKŮ Lukáš Dulíček, Jan Hutla, Roman Ruffer Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové 2008

2 Tato publikace byla vydána díky grantu společnosti ČEZ, a. s. Lukáš Dulíček, Jan Hutla, Roman Ruffer, 2008 Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové, 2008 ISBN

3 Obsah Úvod 9 Ediční poznámka 17 Co vlastně je orální historie? (J. Hutla) 19 Politické a společenské dění v Československu (J. Hutla) 25 Československé školství a jeho vývoj v letech (J. Hutla) 47 I. Rozhovory (L. Dulíček, R. Ruffer) Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Brigády (L. Dulíček) Podoba školních brigád Odlišnost brigád od ostatních školních akcí Vzpomínky na brigády Závěr Výuka cizích jazyků (L. Dulíček) Kvalita výuky jazyků na Gymnáziu J. K. Tyla v průběhu let Ruština a druhé jazyky Motivace ke studiu cizích jazyků 96 Zvláštní dobové předměty Večerní studium, branná výchova, občanská nauka (L. Dulíček) Večerní studium pro pracující Občanská nauka Branná výchova Odborné předměty (L. Dulíček) Výrobní praxe v 60. letech 120

4 4.2 Paní profesorka Ing. Růžena Ryglová Výpočetní technika Odborná příprava (tzv. bloky ) 128 Naše škola a zlomové události československých dějin druhé poloviny 20. století Školní rok (L. Dulíček) Vzpomínky na atmosféru školního roku Personální čistky Smrt Jana Palacha Studentská revolta na plese plíživá kontrarevoluce Vášně a spory ve třídě paní profesorky Pětové Pan Rott studium historie Školní rok (R. Ruffer) Počátek školního roku Studium historie během revoluce Neuskutečněný plán ideově politického vzdělávání učitelů na školní rok Sametová revoluce v Hradci Králové a na Tylově gymnáziu Změny ve vedení školy Osud ruského jazyka, prvomájových průvodů a jiných povinných aktivit Závěr 183 Významné události v dějinách školy ve druhé polovině 20. století Vznik druhého gymnázia v Hradci Králové (R. Ruffer) Přeplněnost školy v 70. letech Rozdělení Výročí v roce 1986 (R. Ruffer) Nároky doby (L. Dulíček) Schůze a školení Posudky k přijímacím zkouškám na vysoké školy Manifestace Administrativa a reformy 225

5 9.5 Politický tlak Metodici a posuzování práce profesorů Umístěnky, státnice z marxismu-leninismu Izolovanost škol Nároky doby shrnutí 239 Veselo na škole a po škole Veselo na škole (R. Ruffer) Oslavy prvního máje Profesoři Zajímavosti ze školních lavic Studentský volný čas (R. Ruffer) Životopisná vyprávění Mons. Dominik Duka Chlapec, který se nestal námořníkem 291 Eva Hrušková Příběh Popelky 309 PaedDr. Přemysl Šedivý Kantořina tak trochu jako hobby 329 II. Školní kronika v letech (J. Hutla) 353 Úvod Život učitelů a žáků na GJKT Co zažívali profesoři Studentský život na GJKT Rozdělení gymnázia Studentské brigády a branná cvičení Obecný úvod Chmelové brigády Další druhy zemědělských prací Konec brigády = úleva? Výrobní praxe Jiné pomocné práce Branná cvičení 383

6 3. Významné události za účasti skupin Tylova gymnázia Oslavy konané v Hradci Králové Zkouška dospělosti a přijímací řízení Podoba maturit v průběhu let Změny podoby maturity v průběhu 80. let Závěrečné zkoušky v 8. třídách v 50. letech Přijímací řízení Změna přijímacího řízení v roce 1989/ Účast studentů našeho gymnázia v soutěžích Vědomostní olympiády a soutěže Sportovní klání Soutěže pořádané uvnitř školy Exkurze a výlety studentů a profesorů Zájezdy a exkurze do koutů naší země Družba s partnerskými městy Zajímaví hosté naší školy Výlety samotných profesorů Rekonstrukce prostor spojených s Gymnáziem Josefa Kajetána Tyla Vnitřní přeměny a opravy Problém č.1 rekonstrukce střechy Opravy zevnějšku budovy a jejího okolí Oprava školní chaty ve Velké Úpě Rekonstrukce vily 427 Závěr 429 Doslov (L. Dulíček) 431 Slovníček pojmů (L. Dulíček, J. Hutla) 433 Zkratky (J. Hutla) 457 Ředitelé školy od roku 1948 do roku Důležitá jména (J. Hutla) 461 Přehled rozhovorů (L. Dulíček) 465 Profily narátorů (L. Dulíček) 467 Použitá literatura 475 Snímky ze zákulisí naší badatelské skupiny 477

7 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Následující tematický blok je věnován dvěma stránkám socialistického školství, na které si téměř každý z našich narátorů ve svém vyprávění sám vzpomněl. První kapitola se týká školních zemědělských brigád, druhá pak výuky jazyků s jejími specifiky v období totalitní vlády KSČ. 1. Brigády Jedním z nejvděčnějších témat našich rozhovorů s bývalými studenty a profesory byly školní brigády. Dozvěděli jsme se, že za minulého režimu chodili mladí lidé jak na brigády organizované školou, tak na brigády soukromé. My se teď, jelikož mapujeme historii naší školy, zaměříme na brigády školní. Kapitola o brigádách je relativně obsáhlá, a proto jsme se rozhodli tematicky rozčlenit nejen samotnou kapitolu, ale i tři hlavní podkapitoly. První podkapitola Podoba školních brigád je více méně faktografické povahy. Předkládáme v ní ty úryvky z rozhovorů, ve kterých nám naši narátoři poskytli základní všeobecné informace o brigádách, a vlastně se tak v této podkapitole snažíme školní zemědělské brigády faktograficky zmapovat. Druhá podkapitola je již více interpretační. V tomto sborníku není prakticky jediná zmínka o třídních výletech nebo lyžařských kurzech, ale brigádám je věnována celá kapitola. Je to především z toho důvodu, že brigády dnešní studenti již neznají na rozdíl od ostatních, tradičních školních akcí. Pomocí vzpomínek pamětníků zařazených ve 55

8 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství druhé podkapitole však odhalíme, že specifičnost brigád zdaleka nespočívá jen v tom, že je porevoluční školství nezná. Zjistíme, že zvláštnost a odlišnost brigád je mnohem hlubšího charakteru, než by se na první pohled mohlo zdát. Ve třetí podkapitole uzavřeme naše pojednání o školních brigádách vzpomínkami bývalých studentů a profesorů, ze kterých vyplývá jakési jejich osobní hodnocení brigád, a odhalíme tak vlastně, jak si tyto akce jejich účastníci uložili do paměti. Kromě toho jsme do třetí podkapitoly zařadili i úsměvné historky z brigád a nejrůznější další zajímavosti a perličky. 1.1 Podoba školních brigád Zásah brigád do chodu školy Před rokem 1989 bylo běžné, že uprostřed školního roku byly celé třídy, ba i ročníky poslány na několik týdnů například na sklizeň brambor, zavádění chmele, česání jablek apod. Nyní zařazujeme úryvek z rozhovoru s panem profesorem Skoupilem, který velice barvitě popisuje, co znamenaly brigády pro život na škole. Konkrétně si vybavuje vzpomínky na první školní rok po svém nástupu na místo profesora. První pro mě novou věcí bylo velké množství brigád studentů středních škol v zemědělství. Ale nezaskočilo mě to, protože já jsem byl v podstatě čerstvý absolvent střední a vysoké školy, ale vás by to teď zaskočilo. Nastoupil jsem v říjnu a hned po rozkoukání jsem jel jako dozor se studenty na brigádu na sběr jablek. Studenti jezdili na týden, čtrnáct dnů a pomáhali zemědělcům sbírat, česat jablka. Přijeli jsme z jablek, a než jsem se rozkoukal, už jsem zase měl nějakou skupinu a byl jsem vyslán na týden nebo na čtrnáct dnů na sklizeň brambor, pamatuju si lokalitu Žižkovo Pole, tak hezky se to jmenovalo. Potom zase někde v zemědělství vázla sklizeň řepy, tak zase zorganizována brigáda, jela se sklízet řepa, pomáhat zemědělcům. Takže takhle jsme zvládli podzim a potom zase na jaře, kolem prvního května, začaly pěkné májové dny, celá škola se už mobilizovala na výjezd na chmelovou brigádu. Byla to velká akce, stovky studentů vyjížděly na takzvané zavádění chmelové révy. Tam se trávilo tak 56

9 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství čtrnáct dnů, tři neděle, prostě až se práce udělala, pak se odjelo domů zpátky do školy a pokračovalo se ve výuce. Kdybych se teď o tom zmínil studentům, že jsem absolvoval spoustu brigád ve školním roce, tak si to studenti ani nedokážou představit, jak se to mohlo stihnout, jak se mohla stihnout výuka, čeština, matematika, chemie a jiné náročné předměty a jak se mohlo ještě jezdit na brigády a absolvovat je. (PS1) Brigády evidentně výrazně poznamenávaly fungování tehdejších středních škol. Pan profesor Skoupil popisuje situaci v období normalizace. Avšak stejně jako každá novota i brigády narůstaly postupně. Pan Srp, který studoval na naší škole v první polovině padesátých let, popisuje situaci jinak. My jsme neměli žádné brigády. Byly sporadicky, snad jen jednou. Celá škola byla na řepě tady někde kolem Praskačky. Jinak se tehdy nechodilo. (ZS1) Nicméně v době pozdější, v podstatě již od 60. let, jak jsme se dozvěděli z rozhovorů, byly brigády velice časté Co a kde se sklízelo Chodilo se na sklizeň všeho možného. Dokonce i cibule, brambor, jablek a nejstrašnější byla brigáda na chmelu, chmelová brigáda. (an.1) Jezdilo se na chmel, napřed na česání a potom na jaře na takzvané zavádění chmele, pak se jezdilo na brambory na Havlíčkobrodsko, to bylo s ubytováním. Chodilo se na brambory, na řepu, ne ředkvičku a na cibuli. (MP1) S panem profesorem Mikešem jsme jezdili trhat ovoce, takže jsme stáli na žebřících. On vyjednával takové brigády a myslím, že možná jsme jeli i na brambory. Některé třídy jezdily sázet stromky, ale to my jsme nebyli. (JV1) 57

10 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Je tedy vidět, že spektrum lokalit i sklízených plodin bylo relativně bohaté, což nasvědčuje tomu, že studenti škol představovali pro JZD univerzální rezervu, která byla používána libovolně dle aktuální potřeby sklizně. K tomuto problému se ještě vrátíme v podkapitole Nejpamátnější byly bezesporu chmelové brigády. Kam naši studenti vlastně na chmel jezdili? Oblast, kde se pracovalo, bylo Lounsko a Žacléřsko. Pro nás konkrétně to byla vesnička Pnětluky. Učňovská mládež a zdravotní škola bývávaly ve vedlejší vesnici, to byly Konětopy. (MV1) Havlíčkova Borová a do Pnětluk a okolí se jezdilo na chmel, to byla hradecká doména. (RR1) A kdy se chmelová brigáda obvykle konala? Byli jsme tam, dokud se to nesčesalo, většinou to bylo minimálně čtrnáct dní, spíše déle, až tři neděle, většinou to byl konec srpna a začátek září, když chmel dozrával, podle toho, jaké bylo počasí. Takže dost často to bylo čtrnáct dní v srpnu a možná pár dní v září. (KR1) Typy brigád Dělaly se takové jenom výjezdní brigády, které trvaly třeba týden a byly bez ubytování. V lokalitě tady Hradecka to bylo česání jablek, protože tady kousíček za Hradcem byly velké sady. Nebo sklizeň jahod, to byly brigády s takzvanou denní docházkou. Ale podzimní brigády, třeba bramborové nebo pomoc při žních, úklid slámy a tak dále, zejména chmelová brigáda, byly většinou výjezdní s ubytováním. To znamená, že se jelo kus cesty, tam se studenti ubytovali v nějakých zemědělských prostorách, v ubytovnách pro brigádníky. (PS1) 58

11 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Z tohoto úryvku z rozhovoru s panem profesorem Skoupilem si vypůjčíme základní terminologii, kterou budeme v dalších částech této podkapitoly používat. Rozeznáváme tedy jednak brigády s denní docházkou, tj. bez ubytování, a brigády výjezdní s ubytováním Ubytovací a hygienické podmínky na výjezdních brigádách Postele byly patrové a slamníky byly vycpané slámou. Ale bylo to teda bezvadné, jídlo bylo děsně dobrý. Ráno jsme vždycky chodili do takových přístřešků, ve vesnici měli takové dřevěné stoly a lavice a tam jsme se nasnídali. Pak se šlo na chmelnici, tam nám vozili svačinu i oběd a fakt dobře vařili. A odpolední svačinu a večeři jsme zase měli ve vesnici. (JV1) Jinak byly ty podmínky děsivé, řekla bych. Palandy a na palandě pytel plnej nějakýho sena nebo slámy. Tak na tom se leželo. A deka. To bylo všecko. Pak tam byly umyvadla. Nějaká teplá voda, myslím, vůbec ne. Sprchy, to bych se moc divila, že by tam byly sprchy. To jsme se chodili když tak vykoupat do rybníka. Nebo možná že tam i nějaká sprcha byla, ale rozhodně, rozhodně se nedalo osprchovat, když se chodilo na chmelnici. Protože v tu dobu určitě teplá voda nebyla. (MH1) Na to se vzpomíná hezky. My jsme ještě zažili hrozné ubytování, spali jsme vlastně někde na půdě, třicet slamníků, jeden vedle druhého. Pak další roky už budovali ubytovny, a když jsme byli ve třeťáku, tak holky už bydlely v celkem solidní ubytovně, ale my kluci jsme zase spali na půdě. Ale bylo to hezké. (smích) (KR1) Říkala jsem, že ubytování bylo velmi jednoduché. (smích) Spali jsme na státním statku, ale vím, že ti učňové říkali, že spali někde poblíž kravína. Byla tam nějaká umyvadla, abychom se umyli, žádná velká, velké 1 Jedná se o žáky z učiliště, kteří byli ve stejné době na brigádě ve vedlejší vesnici. 59

12 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství hygienické doplňky tam nebyly. Každý si to musel zařídit tak, jak se u toho umyvadla dalo. Ráno se brzo vstávalo a vzali jsme si svoje osobní věci na ten den. Na návsi vlastně byla jídelna, takže tam se vydávaly snídaně, měli jsme ešusy, takže potom na kole nám přivezli oběd a najedli jsme se tam (na chmelnici pozn. red.). (MV1) Tolik tedy studenti. Zdá se, že jim válečné podmínky na brigádách většinou nečinily žádný větší problém. Nyní navážeme vzpomínkami profesorů, jejichž nálada se od vzpomínek studentů výrazně liší. Hygienické podmínky byly neskutečné, byla tam obrovská místnost, na zemi slamníky, všechno naprosto neoddělené, tam jsme vedle sebe leželi, já na kraji u dveří, aby nemohli v noci utéct ven. Ráno jsem je musela budit, někteří ráno nechtěli vůbec vstávat. Jídlo se někdy nedalo jíst. Házeli to do takového rybníčka před výdejnou jídla, já jsem se jim vůbec nedivila. Nejlepší za ten pobyt v Pnětlukách byl celý den na chmelnici. (an.1) Když jsem byla jako žákyně na chmelu, tak si pamatuju, že ten dozor spal s námi, což není pro dospělé lidi opravdu nic obzvlášť příjemného, a že to byly veliké ubikace. Mám pocit, že jsme tehdy spali v tělocvičně, ale už je to strašně dávno. Pak jako kantorka si myslím, že na chmelu jsem přece jenom sdílela vždycky kavalec s nějakou kolegyní, ale ne už se všemi studentkami, které jsem měla na starosti. Hygienické podmínky nebyly na chmelu skutečně zrovna pěkné. Ubytování na bramborách, si myslím, že bylo o poznání lepší, ale také záleželo na různých místech. Vím, že už jsem nikdy nespala se skupinou studentek, že jsem vždycky byla ubytovaná s některou ze svých kolegyň. (MP2) Jak třeba studenti reagovali na to, když s nimi v jedné ubikaci spali profesoři? Co jim zbývalo, no. (MP2) Nutno přiznat, že ubytovací podmínky, které se mladým lidem studentům mohou zdát vzrušující a dobrodružné, připadají dospě- 60

13 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství lým lidem profesorům nedůstojné, a přirozeně tak brigády znamenaly pro některé profesory v tomto ohledu do jisté míry trauma, na rozdíl od studentů Jeden den na výjezdní brigádě Paní profesorku Pětovou jsme při pořizování rozhovoru požádali, aby nám popsala, jak přibližně vypadal jeden den na výjezdní brigádě. To bych musela rozdělit, je to dost podobné, chmel a brambory, ale česání chmele bylo v něčem poetičtější než sběr brambor, nebo sklizeň brambor, dejme tomu i třeba pak, když byli studenti zaměstnaní na třídičce. Myslím si, že se na chmelu vstávalo dost brzo, že se ze snídaně, která bývala v Pnětlukách na návsi, na jednotlivé chmelnice odcházelo nejpozději už v sedm ráno. Čili že studenti měli vstát tak, aby přišli na snídani a nejpozději v sedm se odebrali na chmelnice, které byly určené. Pak byla svačina, trošku delší byl polední čas na odpočinek, asi tři čtvrtě hodiny. Pak se zase česalo. Myslím, že odchod z chmelnice už nebyl úplně organizovaný. Nikdo určitě nesměl odejít před pátou, ale tam byla snaha studentů, u většiny, takzvaně aspoň dotrhat když ne koš, tak věrtel. Koš byl víc než věrtel. (MP2) Jak třeba studenti trávili večer? Povečeřeli a pak možná, ale nejsem si jistá, že na některých brigádách družstevníci, kteří nás tam zaměstnávali, jednou za čas uspořádali někde venku promítání filmu. Pochopitelně, že studenti měli snahu si posedět, povykládat, tutéž snahu měli i kantoři. Jistě si umíte představit, že tam bylo dost podstatné, jestli studenti popíjí, nebo nepopíjí, samozřejmě, že popíjet neměli. Řekla bych, že to většinou dozor zachovával tak, že malinko možná, co oko nevidí, pokud výsledek nepřesáhl mez. Za tím taky vždycky byla starost o studenty, to není jenom, že dáte pokyn, že se něco nesmí vy to nesmíte, ale já teda můžu ale strach. Vzpomínám, že v Pnětlukách patřilo k oblíbeným zábavám chodit na kopec na zříceninu, která se jmenovala Pravda. Vždy tam byla snaha studentů se projít. Večerka bývala myslím v deset, pak se obešly ubikace, 61

14 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství zjistilo se, jestli jsou všichni doma. Byly i takové hrátky typu: Ano, teď jste všichni doma, ale já nejsem zas tak úplně hloupá, jde o to, abyste tu byli ještě za tři čtvrtě hodiny všichni. Byly stanoveny kantorské dozory pro větší okruh, každý kantor už neobíhal jak hlídací pes ty své. (MP2) Organizace brigád Organizace brigád nebyla vůbec jednoduchou záležitostí, a to z nejrůznějších důvodů, například, jak zmiňují naši narátoři, kvůli určování termínů, kdy měla škola vyjet, anebo proto, že z Hradce vyjely všechny střední školy na brigády najednou. Koncem srpna se jezdilo česat chmel. Ale dost často se stávalo, že školy jely na zavádění chmele, pak už nejely na česání, ale jely třeba na brambory. Takže se jezdilo na zavádění a na brambory. (RR1) Gympl jel vždycky na chmel ob rok, jeden rok nebyl chmel a druhý rok byl. Takže kdo jel v prvním ročníku, ve druháku nejel, a pak jel až ve třetáku. Já jsem byl dvakrát. Jednou to byly Pnětluky a podruhé Konětopy. (KR1) Byli jsme v podstatě dvakrát, v šedesátém prvním roce a potom ještě v tom následujícím. Tehdy jsme vlastně celá škola jezdili vlakem. V podstatě jezdily všechny školy z Hradce, to znamená zdravotní škola, učňovské školy, ekonomka, průmyslovky strojní a stavební a tak dále. Takže to bylo strašně fajn, protože jsme si všichni ve vlaku užili dost legrace a cestování. (MV1) Brigády prvních ročníků před nástupem do školy Z našich rozhovorů jsme získali pro nás překvapivou informaci o tom, že nejeden student vlastně poznal středoškolskou brigádu dřív než samotnou střední školu. Jelikož chmelová brigáda probíhala již v srpnu, studenti prvních ročníků se dostali na brigádu ještě dřív, než poprvé usedli do školních lavic. 62

15 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Co se týká studentů prvních ročníků, v podstatě jezdili na brigády, aniž by ještě oficiálně vstoupili na gymnázium jako studenti, že? No když to byl ten chmel, tak ano, tak se setkali na nádraží, prostě měli na tom korespondenčním lístku napsáno, já nevím, že se mají hlásit, že je to skupina A 17, tak hledali nějakou duši, která bude držet A 17, tam se postavili, kantor měl seznam (MP3) Věru neobyčejné vzpomínky má na svoji první brigádu paní Vondráková. Tak to vám řeknu, protože než jsme začali studia, tak jsme o prázdninách před začátkem prvního ročníku jeli na chmelovou brigádu. Tam nás nerozdělili do skupinek podle tříd, ale do nějakých úplně jiných skupinek. A já jsem se tam seznámila s takovou partou těch mladých lidí, že jo, děvčata, byli to i kluci, se kterými se mi líbilo, a když jsem zjistila, že oni se hlásí na přírodovědnou větev a já že s nima nebudu chodit (paní Vondráková se původně přihlásila do humanitní třídy pozn. red.), tak mně to tak strašně vadilo, že jsem z toho byla smutná. A shodou okolností, to byla teda hrozně velká náhoda, ten první den dokonce, nebo možná druhej den ve škole, bylo ohlášeno školním rozhlasem, že na přírodovědných třídách jsou ještě volná místa, jestli náhodou si to někdo nerozmyslel a nechce přejít. Tak za mnou přiběhla kamarádka, právě ta Alena: Jé podívej, Jano, slyšelas to? No slyšela, slyšela. No tak co? Tak se jdeme zeptat, ne? No a co rodiče? Ne! Musíš se rozhodnout dneska, dyť jsi slyšela, že to říkali. Dobře, rozhodnu se sama. Tak jsme šly do ředitelny, tam nám řekli, že teda jo a že můžu chodit teda do béčka, jestli jo, že tam mám kamarádku. Tak jsem prostě přešla na přírodovědnou větev. (JV1) Jak ti noví žáci gymnázia vnímali tu brigádu před prvákem, jak ji snášeli? 63

16 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství A no tak řekla bych, že většinou dost dobře. Když bych vzpomněla třeba na sebe, tak já jsem tam byla zase ve výhodě, že jsem byla z Hradce a dělala jsem s několika svými spolužačkami. Myslím si, že to muselo být podstatně těžší pro někoho, kdo se v té skupině vyskytnul sám, kdo byl z nějaké venkovské školy a nikdo v jeho skupině nebyl, tak to si myslím, že mohlo být dost takhle těžší. Je pravda, že tam vždycky na tom chmelu právě pro ty začátečníky bylo zajímavé sledovat žáky vyšších ročníků, jak ti se ostříleně už chovali a tak dále, to se nám (jako studentům pozn. red.) zdálo takové zajímavé, taková představa, že k tomuhle člověk taky dospěje. (MP3) Starší studenti už měli určité zkušenosti. Nesnažili se třeba těm prvákům poradit, jak je lepší co dělat, jak udělat stejnou práci za méně času? Mám pocit, že kolem práce ne. Jestli studenty vyšších ročníků zajímaly děvčata z nižších, to bych řekla, že ano. Ale zrovna že by pracovní zkušenosti předávali, to ne. Spíš takové možná jako, jak večer uniknout nebo jak neplnit úplně všechna, ale tak jak to je mezi studenty běžné, spíš úsměvné než cokoliv. (MP3) Mzda za brigády I za brigády organizované školou dostávali studenti plat. Na výplaty naši narátoři vzpomínali relativně často. V tomto oddílu jsou zařazeny úryvky z rozhovorů, ve kterých narátoři vzpomínají konkrétně na mzdy za brigády, ale toto téma ještě mimoděk často zmínili, když vzpomínali obecně na brigády. Díky tomu se můžete dočíst o penězích za brigády i ve třetí podkapitole, ze které vyplývá, že výplaty měly nemalý podíl na tom, že si studenti brigády docela oblíbili. Za chmelovou brigádu jsme dostávali peníze samostatně (rozumí se každý podle výkonnosti pozn. red.) a natrhat jeden věrtel nebyla žádná legrace. Byli tam borci, kteří za denní směnu, a to jsme nastupovali okolo sedmé osmé hodiny ráno a byli jsme tam do čtyř do pěti, načesali 64

17 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství třeba pětadvacet, třicet věrtelů. Vím, že jsem měl v prvním ročníku rekord asi osm, a byl jsem tam až někdy do osmi do večera. Za každý věrtel, který jsme odevzdali, jsme dostávali čárky a za to jsme potom dostávali nějaké peníze, už si nepamatuju, kolik bylo za jeden věrtel. Bylo to v těch hodnotách pár stokorun za čtrnáct dní, tři neděle. (KR1) Takže jste měli za den splnit nějaký plán? Za den jsme měli natrhat aspoň těch deset věrtelů, jak se říká, což byla docela velká práce. Tomu, kdo to nesplnil, pan profesor řekl:,,tak dneska nepůjdeme po večeři na tu procházku a budeme ne na pokoji, ale na té místnůstce a tam si budeme někde třeba číst. Příští den se ten student snažil, aby to nějakým způsobem dohnal, protože nejít na večerní procházku, to byl trest nebo prohřešek takový, že každý říkal:,,vidíš, ty jsi teda Takže ten plán byl. S tím se samozřejmě vázaly peníze, protože jsme za to byli placení, student nějakou korunu potřebuje, každý už věděl, kolik si asi tak zhruba vydělá. Já už si to přesně nepamatuju, to bych opravdu střílela od boku, ale byly to docela slušné peníze, daly se za to koupit třeba nové botičky a nějaký svetříček. V té době to samozřejmě byly jiné cenové relace, ale každý už počítal s tím, co si za to koupí. Bylo to docela fajn. (MV1) Zaznamenávalo se, kolik jsme natrhali věrtelů, a myslím, že na stravu nám sráželi několik věrtelů. (JV1) Pana Steklého jsme se zeptali, odkud vlastně plynuly peníze na výplaty studentům. Platil to ten, pro koho jsme dělali. To znamená, že v daném případě na bramborách to platilo JZD. Dostávali jsme peníze hodinovou mzdou. Když jsme byli na chmelu na drátkování, na navádění, pamatuju si, že tam se platilo úkolem. Byly to docela dost tvrdé normy a první dva dny jsme si málem nevydělali ani na vodu a suchý chleba, ale když už jsme našli ten grif, naučili se, jak to udělat, aby to bylo co nejrychlejší a kvalitní, tak pak už jsme byli schopni plnit normy i nad běžnou míru. (MS1) 65

18 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Otázku odměňování studentů za školní brigády vzpomněla ve svém vyprávění i paní profesorka Pětová. Jak třeba studenti reagovali na to, že, mám-li to tak říct, od rána do odpoledne pracovali a v podstatě, jak jste řekla, nebyli moc finančně ohodnocení? Jak k tomu přistupovali? To je rozdíl doby. Oni měli prostě pocit, že to tak je. Část se jich třeba chtěla z chmelu vyzout. Je pravda, že jako studentka jsem tam byla hned v deváté třídě, ale pak za dva roky už jsem se z toho vyvlíkla. Nechala jsem si sehnat lékařské potvrzení, už se mně prostě nechtělo, to přiznávám. Takhle na to část reagovala. Pokud jde o honorování, trošku se to taky měnilo, myslím, že trochu k lepšímu. Chmel měl oproti bramborám, pokud se nemýlím, výhodu jakési individualizace, takže když někdo skutečně uměl česat, tak si z brigád přinesl dejme tomu víc než dvojnásobek peněz než ten, který to neuměl nebo nechtěl. Nešťastníci mého typu byli ti, kteří i když chtěli, moc toho nenačesali. Šlo tam dost o obratnost. Kdežto na bramborách se pak v podstatě peníze rozpočítávaly na skupiny. Tam to nešlo dost dobře jinak. (MP2) Dobrovolnost brigád Paní profesorka se v předchozím úryvku částečně dotkla zajímavého tématu, kterému jsme se rozhodli přidělit vlastní, i když jen velmi krátkou podkapitolu. Budeme se nyní zabývat mírou dobrovolnosti při účasti na studentských brigádách. Tomuto tématu jsme při pořizování rozhovorů vesměs nevěnovali zvláštní pozornost, protože jsme předpokládali, že brigády byly povinné, podobně jako různé kurzy a obdobné školní akce dnes. A ani naši narátoři této problematice nevěnovali pozornost, s výjimkou paní profesorky Pětové, která však toto téma zmínila spíše mimoděk (viz předchozí úryvek). Pouze jediný z našich devíti tazatelů se na toto téma v rozhovoru přímo zeptal (kooperace mezi tazateli v našem týmu v tomto případě bohužel selhala). Odpověď, které se mu dostalo, ukazuje, že náš předpoklad nebyl tak úplně správný. 66

19 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Byly školní brigády, nevím, jestli se to přímo takhle říkalo, že byly povinné, ale samozřejmě kdo by nejel, tak by vypadal divně. Mám pocit, že z toho důvodu vlastně ani nikdo nezkusil nejet. (AS1) Brigády byly tedy vlastně dobrovolné, avšak se stejným efektem, jako kdyby byly povinné. Pro úplnost ještě pokládáme za nutné zdůraznit, že paní Skutilová popisuje stav v období normalizace. 1.2 Odlišnost brigád od ostatních školních akcí Zásahy brigád do učebních plánů Na to, jakým způsobem se brigády podepisovaly na učebních plánech, vzpomínají pamětníci takto: Do nebe volající byly ty brigády všelijaké. To se přišlo o tolik vyučovacích hodin, to nešlo o hodiny, ale o měsíce, pak se takzvaně učivo dohánělo. Muselo se samozřejmě redukovat. (an.1) Před chvílí jste se mě ptal, jestli brigády nějakým způsobem narušovaly počátek školního roku. Tak je pravda, že pokud se jezdilo na sklizeň chmele, tak začátek školního roku byl posunut, podle toho, jak se chmel sklidil. (MP3) První rok jsme jeli na nějaké ty brambory. Překvapení bylo, že se tak asi do začátku listopadu moc neučilo. Takový nějaký byl rozvrh. A pak, pak se jelo na brambory a zas ještě na řepu a tak. Ten začátek toho školního roku jsme prožili docela zajímavě. I venku, mimo školu. (MH1) Jak zavolali do školy, tak se nějaké třídy uvolnily a šly. Myslím si, že tohle nebylo správné. Byl to v podstatě hrozný systém. Družstvo zavolalo 67

20 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství na tehdejší krajský národní výbor, že jim něco vázne a nestíhají, na krajském národním výboru řekli, že to není problém, že zavolají na střední školy. Tak zavolali. Myslím, že dokonce byla nějaká povinnost, že každý z žáků těch a těch ročníků musel odpracovat deset dní. Samozřejmě se to zprůměrňovalo, protože ti, co jeli na brambory, tam byli déle. Všichni jsme měli pocit, že to předepsané bylo splněno, práce ve škole se rozjela. Pak se ukázalo, že se nesklidilo, přišlo hlášení, že tam a tam je potřeba brigád a že příští týden se jede znova, což nebylo dobré, protože už byl konec října, škola v plném proudu (MP1) Mně na tom především vadilo to, že se de facto deklasovala školní práce, vzdělávání, na něco, co může být kdykoliv přerušeno, do čeho se může zasahovat, protože tak o moc nejde, jestli učíte studenty nějakému předmětu ve školním roce o tři týdny míň nebo víc, tak se to zrychlí. Tenhle princip mi vadil. (MP2) Důležitým atributem brigád, který je odlišuje od všech ostatních školních akcí tehdy i dnes, bylo, že brigády, na rozdíl od třídních výletů nebo lyžařských kurzů, byly organizovány primárně nikoliv školou, ale nadřízeným správním orgánem, tedy krajským národním výborem, a to ještě ve spolupráci s JZD, která si studentskou pracovní sílu takříkajíc objednávala. Škola jako instituce pouze přejímala instrukce, přičemž neměla možnost se nějakým způsobem bránit. Toho JZD často zneužívala, jak nám prozradila paní profesorka Pětová. Vadilo mi, že zemědělská družstva toho v podstatě využívala. Že pro ně bylo jednodušší nechat na poli studenty a platit jim míň než svým vlastním členům. To, že družstevníci byli na dovolené v momentě, kdy na jejich polích pracovali brigádníci, nebylo nic neobvyklého. Podle mě to bylo naprosto nesprávné. (MP2) Díky pragmatičnosti JZD a absolutní moci krajského národního výboru nad školou brigády velice necitlivým, až bezohledným způsobem zasahovaly do výuky, která tím přirozeně trpěla, což bylo bezesporu největším negativem brigád. 68

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO

BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK JDE TO BROŽURA PŘÍKLADŮ DOBRÉ PRAXE JAK NA JDE TO 1 Jak na to a Jde to. Brožura příkladů dobré praxe. Projekt: Nejsme chudinky, jsme hrdinky! Reg. číslo projektu: CZ.1.04/3. 4. 04/88.00315 Vydalo roku 2014 Koordinační

Více

FENOMÉN Transformace. Dvacáté osmé číslo sešitu 27 / 2014

FENOMÉN Transformace. Dvacáté osmé číslo sešitu 27 / 2014 FENOMÉN Transformace Dvacáté osmé číslo sešitu 27 / 2014 1 Blanka Říhová.... 3... imunoložka AV ČR Richard Falbr...... 21... poslanec Evropského parlamentu, odborář Jiří Pehe... 37... politolog NY University

Více

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí

Otvíráme E D I C E. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013. Sedm. příběhů, které stojí za osudy dětí Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2013 Sedm příběhů, které stojí za osudy dětí Obsah TeNTO časopis je TišTěN Na ekologickém papíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Příběh první:

Více

MS: Soudíte, že byste se mohl realizovat v jiném oboru, nebo na vyšších patrech společnosti? Jaká byla vaše cesta v minulosti?

MS: Soudíte, že byste se mohl realizovat v jiném oboru, nebo na vyšších patrech společnosti? Jaká byla vaše cesta v minulosti? Dialog o transformaci s Františkem Smetanou 1,2 : MS: Pokud má člověk hovořit o transformaci, je zřejmě dobré začít od subjektivního stanoviska. V jaké pozici vás zastihl přelom a co jste od něho očekával?

Více

Normalizace dětskýma očima

Normalizace dětskýma očima Normalizace dětskýma očima ZŠ Mistra Choceňského 9. A Tato publikace vznikla v rámci projektu Ústavu pro studium totalitních režimů Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku a

Více

Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014

Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014 CESTA K ROMŮM Gymnázium Přírodní škola o.p.s. Expedice 2014 Autoři: David Kubec, Dominika Adamcová, Amos Didunyk, Marek Adamec, Lucie Kolínová, Ester Jančaříková Odborný konzultant: Magdalena Bartáková,

Více

O lásce k jazyku. Úvodník. Zdravím Zlatíčka,

O lásce k jazyku. Úvodník. Zdravím Zlatíčka, Úvodník Zdravím Zlatíčka, Zdá se mi neuvěřitelné, že zas píšu další úvodník, ale vzhledem k tomu, že se tak děje, pravděpodobně právě nahlížíte do nového (tento školní rok už opravdu, definitivně a konečně

Více

Co jste zač? Na jedné lodi PŘEROV 13.-20.5. 2012. aneb

Co jste zač? Na jedné lodi PŘEROV 13.-20.5. 2012. aneb Co jste zač? aneb Na jedné lodi PŘEROV 13.-20.5. 2012 Konviktní misie je už víceméně rodinným stříbrem a právem je jakýmsi vrcholem našeho ročního soužití a spolupráce. Před 10 lety byla tato akce jako

Více

BEZEVSEH. občasný občasník 25 ŘÍJEN 2009

BEZEVSEH. občasný občasník 25 ŘÍJEN 2009 občasný občasník 25 ŘÍJEN 2009 BEZEVSEH OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ A tak nám to opět začalo. Zase se potkáváme

Více

Na cestě k romské knihovně

Na cestě k romské knihovně Na cestě k romské knihovně Příprava projektu v Ostravě-Vítkovicích Ostravská univerzita v Ostravě 2006 Na cestě k romské knihovně Příprava projektu v Ostravě-Vítkovicích Projekt je finančně podporován

Více

Piknik. Ženy, víno, koně... česko-slovenský studentský časopis. Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany

Piknik. Ženy, víno, koně... česko-slovenský studentský časopis. Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany Evropská unie Spoločne bez hraníc Piknik Október / Říjen 2011 česko-slovenský studentský časopis Ženy, víno, koně... Obchodní akademie Břeclav Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany 2 Svět

Více

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje

Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje Základní škola HOSTIVICE, U Zámecké zdi 1704 Co se děje beseda s paní TISCHLER, dámou, která přežila 3 koncentrační tábory ze školních kronik pohřeb Karla Hynka Máchy rozhovor Ing. Vlasta Lišková zástupkyně

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010 školní občasník Moravského gymnázia Brno s.r.o. duben 2010 Úvodník Po delší odmlce se opět hlásí školní časopis Moravského gymnázia! Zajímá vás, jak se měli studenti prvních ročníků na adaptačním semináři?

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

LEAVEGYM www.casopisgym.cz

LEAVEGYM www.casopisgym.cz LEAVEGYM www.casopisgym.cz no. 33 04/14 EDITORIAL Chci, aby GYM rozdával hlavně radost Je začátek května a na stole vám leží nový GYM! Na co se můžete těšit tentokrát? Z naší školy, a zároveň i redakce

Více

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází

Letem světem Pracovní nabídky najdete na Facebooku Redakce portálu jdipracovat.cz přichází ÚVODEM 2 Milí čtenáři, výrazy jako zajíc, zobák, ucho, bažant nejsou nic lichotivého, nicméně každý z nás už určitě někdy byl takovým benjamínkem. V prvním pracovním kolektivu je tento nováčkovský stav

Více

Obsah: AKTUALITY...3

Obsah: AKTUALITY...3 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy Červen 2010 Elektrárna Lipno Studentské volby 25 8 35 Dračí lodě Sportovní kurz 37 2 Obsah: AKTUALITY...3 ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKY...4 Maturita...4 Rozhovory

Více

BARIÉRY MEZI NÁMI OČIMA CIZINCŮ

BARIÉRY MEZI NÁMI OČIMA CIZINCŮ Vladimíra Soudková Tomáš Soudek BARIÉRY MEZI NÁMI OČIMA CIZINCŮ Obsah Úvod...4 Rozhovory...6 Studentka, Bělorusko...6 Finanční ředitel, Bangladéš...15 Studentka, Izrael...23 Dělník, Ukrajina... 29 Lektorka,

Více

JEDNIČKÁŘI Z HARVARTU

JEDNIČKÁŘI Z HARVARTU Anna Maixnerová, Zdeněk Mikeš, Pavel Štohl JEDNIČKÁŘI Z HARVARTU KRONIKA VYSOKOŠKOLSKÉHO KLUBU 2006 2009 Svérázný záznam historie klubu aneb Všichni dostali jedničku Ve vysokoškolském klubu Harvart se

Více

Tváře redakce SPOLEČNOST A MY. Pokrok, či zatracení? Barbora Bochňáková. Kateřina Michaličková TÉMA ČÍSLA. Kateřina Michaličková

Tváře redakce SPOLEČNOST A MY. Pokrok, či zatracení? Barbora Bochňáková. Kateřina Michaličková TÉMA ČÍSLA. Kateřina Michaličková Editorial ÚVODNÍK Ahoj, dovolte, abych se vám v tomto čísle představila i já. Mé jméno je redakce. Šéfredaktorem už není jen jeden z nás, ale jsme to my všichni dohromady. Rozrostli jsme se o řadu členů.

Více

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 2012 Metodický průvodce RODIČE DÍTĚTE SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (nejen) NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Jan Michalík 2012

Více

Obsah Co je to mukopolysacharidosa? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS

Obsah Co je to mukopolysacharidosa? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS Obsah Co je to mukopolysacharidosa? Charakter nemoci Rozdělení mukopolysacharidosy Kudy se ubírá výzkum? O Společnosti pro mukopolysacharidosu Pohled do historie Společnosti pro MPS Ohlédnutí první 1994

Více

Obsah O fotografce... 3 Úvod... 5 Anna Surmač.... 16 Elvíra Jumaeva... 30 Irina Kuzmina... 34 Jana Litvinova... 34 Malgorzata Olczak.... 42 Maryna Hordiyenko... 43 Natalia Kolva...51 Sarima K... 52 Sihoko

Více

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje

V ÈÍSLE... Ü Nejen o tom, jak se studuje Č. 122-2/2011 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD Pythagoriáda. Dne 26. 01. 2011 se žák 5.A Matej Andar zúčastnil okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda, kde ve velké konkurenci

Více

GYBEAT. Retro GyBu. www.gybu.cz. ročník 3. číslo 3.

GYBEAT. Retro GyBu. www.gybu.cz. ročník 3. číslo 3. www.gybu.cz GYBEAT gybu times retro kultura šuplík sport 1 ročník 3. číslo 3. Retro obsah Gybu Times: Letos maturující reportéři se vydali do školní knihovny za profesorem Ivo Kleinem. Zavzpomínáme na

Více

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích

Soužití. Čechů a Němců ve 40. letech 20. století. Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Soužití Čechů a Němců ve 40. letech 20. století Sborník je prací studentů Gymnázia J.V. Jirsíka v Českých Budějovicích Prolog Dnes stojíme před vámi jako obžalovaní a vy jste našimi soudci. V tomto okamžiku

Více

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1

Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010. Lyžařský kurz. Projekt Formule 1 Měsíčník Smíchovské střední průmyslové školy únor 2010 Lyžařský kurz Projekt Formule 1 21 11 10 Cesta do školy Rozhovor s 16 2 Obsah: Dobrý den v druhém pololetí!... 3 Zápis z Rady rodičů ze dne 12.1.2010...

Více

BEZEVSEH. listopad 2010. občasný občasník VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK

BEZEVSEH. listopad 2010. občasný občasník VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK občasný občasník 29 listopad 2010 OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším obsahem /2008/ Časopis středních škol v ČR s nejlepší grafikou

Více

Proč škola potřebuje, aby rodiče věděli, co se v ní děje? Vojta musí pryč, protože škola neumí mluvit s rodiči. číslo 4

Proč škola potřebuje, aby rodiče věděli, co se v ní děje? Vojta musí pryč, protože škola neumí mluvit s rodiči. číslo 4 číslo 4 Proč škola potřebuje, aby rodiče věděli, co se v ní děje? Příklady dobré praxe v komunikaci rodiny a školy. Vojta musí pryč, protože škola neumí mluvit s rodiči. Kdo to odnese, když to mezi rodinou

Více

Zvláštní vydání školních novin u příležitosti oslav 120 let školy v Londýnské ulici. Praha 22. 2. 2013

Zvláštní vydání školních novin u příležitosti oslav 120 let školy v Londýnské ulici. Praha 22. 2. 2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A, P R A H A 2, L O N D Ý N S K Á 3 4 120 let Londýnské Zvláštní vydání školních novin u příležitosti oslav 120 let školy v Londýnské ulici. Praha 22. 2. 2013 Londýnská očima Pavlíny

Více