DĚJINY GYMNÁZIA J. K. TYLA V OBDOBÍ TOTALITY OČIMA PAMĚTNÍKŮ. Lukáš Dulíček, Jan Hutla, Roman Ruffer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJINY GYMNÁZIA J. K. TYLA V OBDOBÍ TOTALITY OČIMA PAMĚTNÍKŮ. Lukáš Dulíček, Jan Hutla, Roman Ruffer"

Transkript

1 DĚJINY GYMNÁZIA J. K. TYLA V OBDOBÍ TOTALITY OČIMA PAMĚTNÍKŮ Lukáš Dulíček, Jan Hutla, Roman Ruffer Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové 2008

2 Tato publikace byla vydána díky grantu společnosti ČEZ, a. s. Lukáš Dulíček, Jan Hutla, Roman Ruffer, 2008 Gymnázium J. K. Tyla v Hradci Králové, 2008 ISBN

3 Obsah Úvod 9 Ediční poznámka 17 Co vlastně je orální historie? (J. Hutla) 19 Politické a společenské dění v Československu (J. Hutla) 25 Československé školství a jeho vývoj v letech (J. Hutla) 47 I. Rozhovory (L. Dulíček, R. Ruffer) Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Brigády (L. Dulíček) Podoba školních brigád Odlišnost brigád od ostatních školních akcí Vzpomínky na brigády Závěr Výuka cizích jazyků (L. Dulíček) Kvalita výuky jazyků na Gymnáziu J. K. Tyla v průběhu let Ruština a druhé jazyky Motivace ke studiu cizích jazyků 96 Zvláštní dobové předměty Večerní studium, branná výchova, občanská nauka (L. Dulíček) Večerní studium pro pracující Občanská nauka Branná výchova Odborné předměty (L. Dulíček) Výrobní praxe v 60. letech 120

4 4.2 Paní profesorka Ing. Růžena Ryglová Výpočetní technika Odborná příprava (tzv. bloky ) 128 Naše škola a zlomové události československých dějin druhé poloviny 20. století Školní rok (L. Dulíček) Vzpomínky na atmosféru školního roku Personální čistky Smrt Jana Palacha Studentská revolta na plese plíživá kontrarevoluce Vášně a spory ve třídě paní profesorky Pětové Pan Rott studium historie Školní rok (R. Ruffer) Počátek školního roku Studium historie během revoluce Neuskutečněný plán ideově politického vzdělávání učitelů na školní rok Sametová revoluce v Hradci Králové a na Tylově gymnáziu Změny ve vedení školy Osud ruského jazyka, prvomájových průvodů a jiných povinných aktivit Závěr 183 Významné události v dějinách školy ve druhé polovině 20. století Vznik druhého gymnázia v Hradci Králové (R. Ruffer) Přeplněnost školy v 70. letech Rozdělení Výročí v roce 1986 (R. Ruffer) Nároky doby (L. Dulíček) Schůze a školení Posudky k přijímacím zkouškám na vysoké školy Manifestace Administrativa a reformy 225

5 9.5 Politický tlak Metodici a posuzování práce profesorů Umístěnky, státnice z marxismu-leninismu Izolovanost škol Nároky doby shrnutí 239 Veselo na škole a po škole Veselo na škole (R. Ruffer) Oslavy prvního máje Profesoři Zajímavosti ze školních lavic Studentský volný čas (R. Ruffer) Životopisná vyprávění Mons. Dominik Duka Chlapec, který se nestal námořníkem 291 Eva Hrušková Příběh Popelky 309 PaedDr. Přemysl Šedivý Kantořina tak trochu jako hobby 329 II. Školní kronika v letech (J. Hutla) 353 Úvod Život učitelů a žáků na GJKT Co zažívali profesoři Studentský život na GJKT Rozdělení gymnázia Studentské brigády a branná cvičení Obecný úvod Chmelové brigády Další druhy zemědělských prací Konec brigády = úleva? Výrobní praxe Jiné pomocné práce Branná cvičení 383

6 3. Významné události za účasti skupin Tylova gymnázia Oslavy konané v Hradci Králové Zkouška dospělosti a přijímací řízení Podoba maturit v průběhu let Změny podoby maturity v průběhu 80. let Závěrečné zkoušky v 8. třídách v 50. letech Přijímací řízení Změna přijímacího řízení v roce 1989/ Účast studentů našeho gymnázia v soutěžích Vědomostní olympiády a soutěže Sportovní klání Soutěže pořádané uvnitř školy Exkurze a výlety studentů a profesorů Zájezdy a exkurze do koutů naší země Družba s partnerskými městy Zajímaví hosté naší školy Výlety samotných profesorů Rekonstrukce prostor spojených s Gymnáziem Josefa Kajetána Tyla Vnitřní přeměny a opravy Problém č.1 rekonstrukce střechy Opravy zevnějšku budovy a jejího okolí Oprava školní chaty ve Velké Úpě Rekonstrukce vily 427 Závěr 429 Doslov (L. Dulíček) 431 Slovníček pojmů (L. Dulíček, J. Hutla) 433 Zkratky (J. Hutla) 457 Ředitelé školy od roku 1948 do roku Důležitá jména (J. Hutla) 461 Přehled rozhovorů (L. Dulíček) 465 Profily narátorů (L. Dulíček) 467 Použitá literatura 475 Snímky ze zákulisí naší badatelské skupiny 477

7 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Následující tematický blok je věnován dvěma stránkám socialistického školství, na které si téměř každý z našich narátorů ve svém vyprávění sám vzpomněl. První kapitola se týká školních zemědělských brigád, druhá pak výuky jazyků s jejími specifiky v období totalitní vlády KSČ. 1. Brigády Jedním z nejvděčnějších témat našich rozhovorů s bývalými studenty a profesory byly školní brigády. Dozvěděli jsme se, že za minulého režimu chodili mladí lidé jak na brigády organizované školou, tak na brigády soukromé. My se teď, jelikož mapujeme historii naší školy, zaměříme na brigády školní. Kapitola o brigádách je relativně obsáhlá, a proto jsme se rozhodli tematicky rozčlenit nejen samotnou kapitolu, ale i tři hlavní podkapitoly. První podkapitola Podoba školních brigád je více méně faktografické povahy. Předkládáme v ní ty úryvky z rozhovorů, ve kterých nám naši narátoři poskytli základní všeobecné informace o brigádách, a vlastně se tak v této podkapitole snažíme školní zemědělské brigády faktograficky zmapovat. Druhá podkapitola je již více interpretační. V tomto sborníku není prakticky jediná zmínka o třídních výletech nebo lyžařských kurzech, ale brigádám je věnována celá kapitola. Je to především z toho důvodu, že brigády dnešní studenti již neznají na rozdíl od ostatních, tradičních školních akcí. Pomocí vzpomínek pamětníků zařazených ve 55

8 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství druhé podkapitole však odhalíme, že specifičnost brigád zdaleka nespočívá jen v tom, že je porevoluční školství nezná. Zjistíme, že zvláštnost a odlišnost brigád je mnohem hlubšího charakteru, než by se na první pohled mohlo zdát. Ve třetí podkapitole uzavřeme naše pojednání o školních brigádách vzpomínkami bývalých studentů a profesorů, ze kterých vyplývá jakési jejich osobní hodnocení brigád, a odhalíme tak vlastně, jak si tyto akce jejich účastníci uložili do paměti. Kromě toho jsme do třetí podkapitoly zařadili i úsměvné historky z brigád a nejrůznější další zajímavosti a perličky. 1.1 Podoba školních brigád Zásah brigád do chodu školy Před rokem 1989 bylo běžné, že uprostřed školního roku byly celé třídy, ba i ročníky poslány na několik týdnů například na sklizeň brambor, zavádění chmele, česání jablek apod. Nyní zařazujeme úryvek z rozhovoru s panem profesorem Skoupilem, který velice barvitě popisuje, co znamenaly brigády pro život na škole. Konkrétně si vybavuje vzpomínky na první školní rok po svém nástupu na místo profesora. První pro mě novou věcí bylo velké množství brigád studentů středních škol v zemědělství. Ale nezaskočilo mě to, protože já jsem byl v podstatě čerstvý absolvent střední a vysoké školy, ale vás by to teď zaskočilo. Nastoupil jsem v říjnu a hned po rozkoukání jsem jel jako dozor se studenty na brigádu na sběr jablek. Studenti jezdili na týden, čtrnáct dnů a pomáhali zemědělcům sbírat, česat jablka. Přijeli jsme z jablek, a než jsem se rozkoukal, už jsem zase měl nějakou skupinu a byl jsem vyslán na týden nebo na čtrnáct dnů na sklizeň brambor, pamatuju si lokalitu Žižkovo Pole, tak hezky se to jmenovalo. Potom zase někde v zemědělství vázla sklizeň řepy, tak zase zorganizována brigáda, jela se sklízet řepa, pomáhat zemědělcům. Takže takhle jsme zvládli podzim a potom zase na jaře, kolem prvního května, začaly pěkné májové dny, celá škola se už mobilizovala na výjezd na chmelovou brigádu. Byla to velká akce, stovky studentů vyjížděly na takzvané zavádění chmelové révy. Tam se trávilo tak 56

9 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství čtrnáct dnů, tři neděle, prostě až se práce udělala, pak se odjelo domů zpátky do školy a pokračovalo se ve výuce. Kdybych se teď o tom zmínil studentům, že jsem absolvoval spoustu brigád ve školním roce, tak si to studenti ani nedokážou představit, jak se to mohlo stihnout, jak se mohla stihnout výuka, čeština, matematika, chemie a jiné náročné předměty a jak se mohlo ještě jezdit na brigády a absolvovat je. (PS1) Brigády evidentně výrazně poznamenávaly fungování tehdejších středních škol. Pan profesor Skoupil popisuje situaci v období normalizace. Avšak stejně jako každá novota i brigády narůstaly postupně. Pan Srp, který studoval na naší škole v první polovině padesátých let, popisuje situaci jinak. My jsme neměli žádné brigády. Byly sporadicky, snad jen jednou. Celá škola byla na řepě tady někde kolem Praskačky. Jinak se tehdy nechodilo. (ZS1) Nicméně v době pozdější, v podstatě již od 60. let, jak jsme se dozvěděli z rozhovorů, byly brigády velice časté Co a kde se sklízelo Chodilo se na sklizeň všeho možného. Dokonce i cibule, brambor, jablek a nejstrašnější byla brigáda na chmelu, chmelová brigáda. (an.1) Jezdilo se na chmel, napřed na česání a potom na jaře na takzvané zavádění chmele, pak se jezdilo na brambory na Havlíčkobrodsko, to bylo s ubytováním. Chodilo se na brambory, na řepu, ne ředkvičku a na cibuli. (MP1) S panem profesorem Mikešem jsme jezdili trhat ovoce, takže jsme stáli na žebřících. On vyjednával takové brigády a myslím, že možná jsme jeli i na brambory. Některé třídy jezdily sázet stromky, ale to my jsme nebyli. (JV1) 57

10 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Je tedy vidět, že spektrum lokalit i sklízených plodin bylo relativně bohaté, což nasvědčuje tomu, že studenti škol představovali pro JZD univerzální rezervu, která byla používána libovolně dle aktuální potřeby sklizně. K tomuto problému se ještě vrátíme v podkapitole Nejpamátnější byly bezesporu chmelové brigády. Kam naši studenti vlastně na chmel jezdili? Oblast, kde se pracovalo, bylo Lounsko a Žacléřsko. Pro nás konkrétně to byla vesnička Pnětluky. Učňovská mládež a zdravotní škola bývávaly ve vedlejší vesnici, to byly Konětopy. (MV1) Havlíčkova Borová a do Pnětluk a okolí se jezdilo na chmel, to byla hradecká doména. (RR1) A kdy se chmelová brigáda obvykle konala? Byli jsme tam, dokud se to nesčesalo, většinou to bylo minimálně čtrnáct dní, spíše déle, až tři neděle, většinou to byl konec srpna a začátek září, když chmel dozrával, podle toho, jaké bylo počasí. Takže dost často to bylo čtrnáct dní v srpnu a možná pár dní v září. (KR1) Typy brigád Dělaly se takové jenom výjezdní brigády, které trvaly třeba týden a byly bez ubytování. V lokalitě tady Hradecka to bylo česání jablek, protože tady kousíček za Hradcem byly velké sady. Nebo sklizeň jahod, to byly brigády s takzvanou denní docházkou. Ale podzimní brigády, třeba bramborové nebo pomoc při žních, úklid slámy a tak dále, zejména chmelová brigáda, byly většinou výjezdní s ubytováním. To znamená, že se jelo kus cesty, tam se studenti ubytovali v nějakých zemědělských prostorách, v ubytovnách pro brigádníky. (PS1) 58

11 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Z tohoto úryvku z rozhovoru s panem profesorem Skoupilem si vypůjčíme základní terminologii, kterou budeme v dalších částech této podkapitoly používat. Rozeznáváme tedy jednak brigády s denní docházkou, tj. bez ubytování, a brigády výjezdní s ubytováním Ubytovací a hygienické podmínky na výjezdních brigádách Postele byly patrové a slamníky byly vycpané slámou. Ale bylo to teda bezvadné, jídlo bylo děsně dobrý. Ráno jsme vždycky chodili do takových přístřešků, ve vesnici měli takové dřevěné stoly a lavice a tam jsme se nasnídali. Pak se šlo na chmelnici, tam nám vozili svačinu i oběd a fakt dobře vařili. A odpolední svačinu a večeři jsme zase měli ve vesnici. (JV1) Jinak byly ty podmínky děsivé, řekla bych. Palandy a na palandě pytel plnej nějakýho sena nebo slámy. Tak na tom se leželo. A deka. To bylo všecko. Pak tam byly umyvadla. Nějaká teplá voda, myslím, vůbec ne. Sprchy, to bych se moc divila, že by tam byly sprchy. To jsme se chodili když tak vykoupat do rybníka. Nebo možná že tam i nějaká sprcha byla, ale rozhodně, rozhodně se nedalo osprchovat, když se chodilo na chmelnici. Protože v tu dobu určitě teplá voda nebyla. (MH1) Na to se vzpomíná hezky. My jsme ještě zažili hrozné ubytování, spali jsme vlastně někde na půdě, třicet slamníků, jeden vedle druhého. Pak další roky už budovali ubytovny, a když jsme byli ve třeťáku, tak holky už bydlely v celkem solidní ubytovně, ale my kluci jsme zase spali na půdě. Ale bylo to hezké. (smích) (KR1) Říkala jsem, že ubytování bylo velmi jednoduché. (smích) Spali jsme na státním statku, ale vím, že ti učňové říkali, že spali někde poblíž kravína. Byla tam nějaká umyvadla, abychom se umyli, žádná velká, velké 1 Jedná se o žáky z učiliště, kteří byli ve stejné době na brigádě ve vedlejší vesnici. 59

12 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství hygienické doplňky tam nebyly. Každý si to musel zařídit tak, jak se u toho umyvadla dalo. Ráno se brzo vstávalo a vzali jsme si svoje osobní věci na ten den. Na návsi vlastně byla jídelna, takže tam se vydávaly snídaně, měli jsme ešusy, takže potom na kole nám přivezli oběd a najedli jsme se tam (na chmelnici pozn. red.). (MV1) Tolik tedy studenti. Zdá se, že jim válečné podmínky na brigádách většinou nečinily žádný větší problém. Nyní navážeme vzpomínkami profesorů, jejichž nálada se od vzpomínek studentů výrazně liší. Hygienické podmínky byly neskutečné, byla tam obrovská místnost, na zemi slamníky, všechno naprosto neoddělené, tam jsme vedle sebe leželi, já na kraji u dveří, aby nemohli v noci utéct ven. Ráno jsem je musela budit, někteří ráno nechtěli vůbec vstávat. Jídlo se někdy nedalo jíst. Házeli to do takového rybníčka před výdejnou jídla, já jsem se jim vůbec nedivila. Nejlepší za ten pobyt v Pnětlukách byl celý den na chmelnici. (an.1) Když jsem byla jako žákyně na chmelu, tak si pamatuju, že ten dozor spal s námi, což není pro dospělé lidi opravdu nic obzvlášť příjemného, a že to byly veliké ubikace. Mám pocit, že jsme tehdy spali v tělocvičně, ale už je to strašně dávno. Pak jako kantorka si myslím, že na chmelu jsem přece jenom sdílela vždycky kavalec s nějakou kolegyní, ale ne už se všemi studentkami, které jsem měla na starosti. Hygienické podmínky nebyly na chmelu skutečně zrovna pěkné. Ubytování na bramborách, si myslím, že bylo o poznání lepší, ale také záleželo na různých místech. Vím, že už jsem nikdy nespala se skupinou studentek, že jsem vždycky byla ubytovaná s některou ze svých kolegyň. (MP2) Jak třeba studenti reagovali na to, když s nimi v jedné ubikaci spali profesoři? Co jim zbývalo, no. (MP2) Nutno přiznat, že ubytovací podmínky, které se mladým lidem studentům mohou zdát vzrušující a dobrodružné, připadají dospě- 60

13 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství lým lidem profesorům nedůstojné, a přirozeně tak brigády znamenaly pro některé profesory v tomto ohledu do jisté míry trauma, na rozdíl od studentů Jeden den na výjezdní brigádě Paní profesorku Pětovou jsme při pořizování rozhovoru požádali, aby nám popsala, jak přibližně vypadal jeden den na výjezdní brigádě. To bych musela rozdělit, je to dost podobné, chmel a brambory, ale česání chmele bylo v něčem poetičtější než sběr brambor, nebo sklizeň brambor, dejme tomu i třeba pak, když byli studenti zaměstnaní na třídičce. Myslím si, že se na chmelu vstávalo dost brzo, že se ze snídaně, která bývala v Pnětlukách na návsi, na jednotlivé chmelnice odcházelo nejpozději už v sedm ráno. Čili že studenti měli vstát tak, aby přišli na snídani a nejpozději v sedm se odebrali na chmelnice, které byly určené. Pak byla svačina, trošku delší byl polední čas na odpočinek, asi tři čtvrtě hodiny. Pak se zase česalo. Myslím, že odchod z chmelnice už nebyl úplně organizovaný. Nikdo určitě nesměl odejít před pátou, ale tam byla snaha studentů, u většiny, takzvaně aspoň dotrhat když ne koš, tak věrtel. Koš byl víc než věrtel. (MP2) Jak třeba studenti trávili večer? Povečeřeli a pak možná, ale nejsem si jistá, že na některých brigádách družstevníci, kteří nás tam zaměstnávali, jednou za čas uspořádali někde venku promítání filmu. Pochopitelně, že studenti měli snahu si posedět, povykládat, tutéž snahu měli i kantoři. Jistě si umíte představit, že tam bylo dost podstatné, jestli studenti popíjí, nebo nepopíjí, samozřejmě, že popíjet neměli. Řekla bych, že to většinou dozor zachovával tak, že malinko možná, co oko nevidí, pokud výsledek nepřesáhl mez. Za tím taky vždycky byla starost o studenty, to není jenom, že dáte pokyn, že se něco nesmí vy to nesmíte, ale já teda můžu ale strach. Vzpomínám, že v Pnětlukách patřilo k oblíbeným zábavám chodit na kopec na zříceninu, která se jmenovala Pravda. Vždy tam byla snaha studentů se projít. Večerka bývala myslím v deset, pak se obešly ubikace, 61

14 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství zjistilo se, jestli jsou všichni doma. Byly i takové hrátky typu: Ano, teď jste všichni doma, ale já nejsem zas tak úplně hloupá, jde o to, abyste tu byli ještě za tři čtvrtě hodiny všichni. Byly stanoveny kantorské dozory pro větší okruh, každý kantor už neobíhal jak hlídací pes ty své. (MP2) Organizace brigád Organizace brigád nebyla vůbec jednoduchou záležitostí, a to z nejrůznějších důvodů, například, jak zmiňují naši narátoři, kvůli určování termínů, kdy měla škola vyjet, anebo proto, že z Hradce vyjely všechny střední školy na brigády najednou. Koncem srpna se jezdilo česat chmel. Ale dost často se stávalo, že školy jely na zavádění chmele, pak už nejely na česání, ale jely třeba na brambory. Takže se jezdilo na zavádění a na brambory. (RR1) Gympl jel vždycky na chmel ob rok, jeden rok nebyl chmel a druhý rok byl. Takže kdo jel v prvním ročníku, ve druháku nejel, a pak jel až ve třetáku. Já jsem byl dvakrát. Jednou to byly Pnětluky a podruhé Konětopy. (KR1) Byli jsme v podstatě dvakrát, v šedesátém prvním roce a potom ještě v tom následujícím. Tehdy jsme vlastně celá škola jezdili vlakem. V podstatě jezdily všechny školy z Hradce, to znamená zdravotní škola, učňovské školy, ekonomka, průmyslovky strojní a stavební a tak dále. Takže to bylo strašně fajn, protože jsme si všichni ve vlaku užili dost legrace a cestování. (MV1) Brigády prvních ročníků před nástupem do školy Z našich rozhovorů jsme získali pro nás překvapivou informaci o tom, že nejeden student vlastně poznal středoškolskou brigádu dřív než samotnou střední školu. Jelikož chmelová brigáda probíhala již v srpnu, studenti prvních ročníků se dostali na brigádu ještě dřív, než poprvé usedli do školních lavic. 62

15 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Co se týká studentů prvních ročníků, v podstatě jezdili na brigády, aniž by ještě oficiálně vstoupili na gymnázium jako studenti, že? No když to byl ten chmel, tak ano, tak se setkali na nádraží, prostě měli na tom korespondenčním lístku napsáno, já nevím, že se mají hlásit, že je to skupina A 17, tak hledali nějakou duši, která bude držet A 17, tam se postavili, kantor měl seznam (MP3) Věru neobyčejné vzpomínky má na svoji první brigádu paní Vondráková. Tak to vám řeknu, protože než jsme začali studia, tak jsme o prázdninách před začátkem prvního ročníku jeli na chmelovou brigádu. Tam nás nerozdělili do skupinek podle tříd, ale do nějakých úplně jiných skupinek. A já jsem se tam seznámila s takovou partou těch mladých lidí, že jo, děvčata, byli to i kluci, se kterými se mi líbilo, a když jsem zjistila, že oni se hlásí na přírodovědnou větev a já že s nima nebudu chodit (paní Vondráková se původně přihlásila do humanitní třídy pozn. red.), tak mně to tak strašně vadilo, že jsem z toho byla smutná. A shodou okolností, to byla teda hrozně velká náhoda, ten první den dokonce, nebo možná druhej den ve škole, bylo ohlášeno školním rozhlasem, že na přírodovědných třídách jsou ještě volná místa, jestli náhodou si to někdo nerozmyslel a nechce přejít. Tak za mnou přiběhla kamarádka, právě ta Alena: Jé podívej, Jano, slyšelas to? No slyšela, slyšela. No tak co? Tak se jdeme zeptat, ne? No a co rodiče? Ne! Musíš se rozhodnout dneska, dyť jsi slyšela, že to říkali. Dobře, rozhodnu se sama. Tak jsme šly do ředitelny, tam nám řekli, že teda jo a že můžu chodit teda do béčka, jestli jo, že tam mám kamarádku. Tak jsem prostě přešla na přírodovědnou větev. (JV1) Jak ti noví žáci gymnázia vnímali tu brigádu před prvákem, jak ji snášeli? 63

16 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství A no tak řekla bych, že většinou dost dobře. Když bych vzpomněla třeba na sebe, tak já jsem tam byla zase ve výhodě, že jsem byla z Hradce a dělala jsem s několika svými spolužačkami. Myslím si, že to muselo být podstatně těžší pro někoho, kdo se v té skupině vyskytnul sám, kdo byl z nějaké venkovské školy a nikdo v jeho skupině nebyl, tak to si myslím, že mohlo být dost takhle těžší. Je pravda, že tam vždycky na tom chmelu právě pro ty začátečníky bylo zajímavé sledovat žáky vyšších ročníků, jak ti se ostříleně už chovali a tak dále, to se nám (jako studentům pozn. red.) zdálo takové zajímavé, taková představa, že k tomuhle člověk taky dospěje. (MP3) Starší studenti už měli určité zkušenosti. Nesnažili se třeba těm prvákům poradit, jak je lepší co dělat, jak udělat stejnou práci za méně času? Mám pocit, že kolem práce ne. Jestli studenty vyšších ročníků zajímaly děvčata z nižších, to bych řekla, že ano. Ale zrovna že by pracovní zkušenosti předávali, to ne. Spíš takové možná jako, jak večer uniknout nebo jak neplnit úplně všechna, ale tak jak to je mezi studenty běžné, spíš úsměvné než cokoliv. (MP3) Mzda za brigády I za brigády organizované školou dostávali studenti plat. Na výplaty naši narátoři vzpomínali relativně často. V tomto oddílu jsou zařazeny úryvky z rozhovorů, ve kterých narátoři vzpomínají konkrétně na mzdy za brigády, ale toto téma ještě mimoděk často zmínili, když vzpomínali obecně na brigády. Díky tomu se můžete dočíst o penězích za brigády i ve třetí podkapitole, ze které vyplývá, že výplaty měly nemalý podíl na tom, že si studenti brigády docela oblíbili. Za chmelovou brigádu jsme dostávali peníze samostatně (rozumí se každý podle výkonnosti pozn. red.) a natrhat jeden věrtel nebyla žádná legrace. Byli tam borci, kteří za denní směnu, a to jsme nastupovali okolo sedmé osmé hodiny ráno a byli jsme tam do čtyř do pěti, načesali 64

17 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství třeba pětadvacet, třicet věrtelů. Vím, že jsem měl v prvním ročníku rekord asi osm, a byl jsem tam až někdy do osmi do večera. Za každý věrtel, který jsme odevzdali, jsme dostávali čárky a za to jsme potom dostávali nějaké peníze, už si nepamatuju, kolik bylo za jeden věrtel. Bylo to v těch hodnotách pár stokorun za čtrnáct dní, tři neděle. (KR1) Takže jste měli za den splnit nějaký plán? Za den jsme měli natrhat aspoň těch deset věrtelů, jak se říká, což byla docela velká práce. Tomu, kdo to nesplnil, pan profesor řekl:,,tak dneska nepůjdeme po večeři na tu procházku a budeme ne na pokoji, ale na té místnůstce a tam si budeme někde třeba číst. Příští den se ten student snažil, aby to nějakým způsobem dohnal, protože nejít na večerní procházku, to byl trest nebo prohřešek takový, že každý říkal:,,vidíš, ty jsi teda Takže ten plán byl. S tím se samozřejmě vázaly peníze, protože jsme za to byli placení, student nějakou korunu potřebuje, každý už věděl, kolik si asi tak zhruba vydělá. Já už si to přesně nepamatuju, to bych opravdu střílela od boku, ale byly to docela slušné peníze, daly se za to koupit třeba nové botičky a nějaký svetříček. V té době to samozřejmě byly jiné cenové relace, ale každý už počítal s tím, co si za to koupí. Bylo to docela fajn. (MV1) Zaznamenávalo se, kolik jsme natrhali věrtelů, a myslím, že na stravu nám sráželi několik věrtelů. (JV1) Pana Steklého jsme se zeptali, odkud vlastně plynuly peníze na výplaty studentům. Platil to ten, pro koho jsme dělali. To znamená, že v daném případě na bramborách to platilo JZD. Dostávali jsme peníze hodinovou mzdou. Když jsme byli na chmelu na drátkování, na navádění, pamatuju si, že tam se platilo úkolem. Byly to docela dost tvrdé normy a první dva dny jsme si málem nevydělali ani na vodu a suchý chleba, ale když už jsme našli ten grif, naučili se, jak to udělat, aby to bylo co nejrychlejší a kvalitní, tak pak už jsme byli schopni plnit normy i nad běžnou míru. (MS1) 65

18 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Otázku odměňování studentů za školní brigády vzpomněla ve svém vyprávění i paní profesorka Pětová. Jak třeba studenti reagovali na to, že, mám-li to tak říct, od rána do odpoledne pracovali a v podstatě, jak jste řekla, nebyli moc finančně ohodnocení? Jak k tomu přistupovali? To je rozdíl doby. Oni měli prostě pocit, že to tak je. Část se jich třeba chtěla z chmelu vyzout. Je pravda, že jako studentka jsem tam byla hned v deváté třídě, ale pak za dva roky už jsem se z toho vyvlíkla. Nechala jsem si sehnat lékařské potvrzení, už se mně prostě nechtělo, to přiznávám. Takhle na to část reagovala. Pokud jde o honorování, trošku se to taky měnilo, myslím, že trochu k lepšímu. Chmel měl oproti bramborám, pokud se nemýlím, výhodu jakési individualizace, takže když někdo skutečně uměl česat, tak si z brigád přinesl dejme tomu víc než dvojnásobek peněz než ten, který to neuměl nebo nechtěl. Nešťastníci mého typu byli ti, kteří i když chtěli, moc toho nenačesali. Šlo tam dost o obratnost. Kdežto na bramborách se pak v podstatě peníze rozpočítávaly na skupiny. Tam to nešlo dost dobře jinak. (MP2) Dobrovolnost brigád Paní profesorka se v předchozím úryvku částečně dotkla zajímavého tématu, kterému jsme se rozhodli přidělit vlastní, i když jen velmi krátkou podkapitolu. Budeme se nyní zabývat mírou dobrovolnosti při účasti na studentských brigádách. Tomuto tématu jsme při pořizování rozhovorů vesměs nevěnovali zvláštní pozornost, protože jsme předpokládali, že brigády byly povinné, podobně jako různé kurzy a obdobné školní akce dnes. A ani naši narátoři této problematice nevěnovali pozornost, s výjimkou paní profesorky Pětové, která však toto téma zmínila spíše mimoděk (viz předchozí úryvek). Pouze jediný z našich devíti tazatelů se na toto téma v rozhovoru přímo zeptal (kooperace mezi tazateli v našem týmu v tomto případě bohužel selhala). Odpověď, které se mu dostalo, ukazuje, že náš předpoklad nebyl tak úplně správný. 66

19 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství Byly školní brigády, nevím, jestli se to přímo takhle říkalo, že byly povinné, ale samozřejmě kdo by nejel, tak by vypadal divně. Mám pocit, že z toho důvodu vlastně ani nikdo nezkusil nejet. (AS1) Brigády byly tedy vlastně dobrovolné, avšak se stejným efektem, jako kdyby byly povinné. Pro úplnost ještě pokládáme za nutné zdůraznit, že paní Skutilová popisuje stav v období normalizace. 1.2 Odlišnost brigád od ostatních školních akcí Zásahy brigád do učebních plánů Na to, jakým způsobem se brigády podepisovaly na učebních plánech, vzpomínají pamětníci takto: Do nebe volající byly ty brigády všelijaké. To se přišlo o tolik vyučovacích hodin, to nešlo o hodiny, ale o měsíce, pak se takzvaně učivo dohánělo. Muselo se samozřejmě redukovat. (an.1) Před chvílí jste se mě ptal, jestli brigády nějakým způsobem narušovaly počátek školního roku. Tak je pravda, že pokud se jezdilo na sklizeň chmele, tak začátek školního roku byl posunut, podle toho, jak se chmel sklidil. (MP3) První rok jsme jeli na nějaké ty brambory. Překvapení bylo, že se tak asi do začátku listopadu moc neučilo. Takový nějaký byl rozvrh. A pak, pak se jelo na brambory a zas ještě na řepu a tak. Ten začátek toho školního roku jsme prožili docela zajímavě. I venku, mimo školu. (MH1) Jak zavolali do školy, tak se nějaké třídy uvolnily a šly. Myslím si, že tohle nebylo správné. Byl to v podstatě hrozný systém. Družstvo zavolalo 67

20 Pozoruhodné kapitoly socialistického školství na tehdejší krajský národní výbor, že jim něco vázne a nestíhají, na krajském národním výboru řekli, že to není problém, že zavolají na střední školy. Tak zavolali. Myslím, že dokonce byla nějaká povinnost, že každý z žáků těch a těch ročníků musel odpracovat deset dní. Samozřejmě se to zprůměrňovalo, protože ti, co jeli na brambory, tam byli déle. Všichni jsme měli pocit, že to předepsané bylo splněno, práce ve škole se rozjela. Pak se ukázalo, že se nesklidilo, přišlo hlášení, že tam a tam je potřeba brigád a že příští týden se jede znova, což nebylo dobré, protože už byl konec října, škola v plném proudu (MP1) Mně na tom především vadilo to, že se de facto deklasovala školní práce, vzdělávání, na něco, co může být kdykoliv přerušeno, do čeho se může zasahovat, protože tak o moc nejde, jestli učíte studenty nějakému předmětu ve školním roce o tři týdny míň nebo víc, tak se to zrychlí. Tenhle princip mi vadil. (MP2) Důležitým atributem brigád, který je odlišuje od všech ostatních školních akcí tehdy i dnes, bylo, že brigády, na rozdíl od třídních výletů nebo lyžařských kurzů, byly organizovány primárně nikoliv školou, ale nadřízeným správním orgánem, tedy krajským národním výborem, a to ještě ve spolupráci s JZD, která si studentskou pracovní sílu takříkajíc objednávala. Škola jako instituce pouze přejímala instrukce, přičemž neměla možnost se nějakým způsobem bránit. Toho JZD často zneužívala, jak nám prozradila paní profesorka Pětová. Vadilo mi, že zemědělská družstva toho v podstatě využívala. Že pro ně bylo jednodušší nechat na poli studenty a platit jim míň než svým vlastním členům. To, že družstevníci byli na dovolené v momentě, kdy na jejich polích pracovali brigádníci, nebylo nic neobvyklého. Podle mě to bylo naprosto nesprávné. (MP2) Díky pragmatičnosti JZD a absolutní moci krajského národního výboru nad školou brigády velice necitlivým, až bezohledným způsobem zasahovaly do výuky, která tím přirozeně trpěla, což bylo bezesporu největším negativem brigád. 68

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Terezín uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui setkaní s pamětnicí 28.4.2011 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 číslo: 48 Obsah: Slovo ředitele školy. Zahájení školního roku. vystoupení v domově důchodců vyhodnocení sběru, bludiště a malování.

Více

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla

Myši vzhůru nohama. podle Roalda Dahla podle Roalda Dahla B yl jednou jeden starý pán, kterému bylo 87 let a jmenoval se Labon. Celý svůj život to byl klidný a mírumilovný člověk. Byl velmi chudý, ale velmi šťastný. Když Labon zjistil, že má

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ

PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ PRAVIDLA SOUŽITÍ V DOMOVĚ PRAMEN V MNICHOVĚ POSLÁNÍ DOMOVA PRAMEN Domov pro osoby se zdravotním postižením Pramen je dům, ve kterém můžete: bydlet jíst pracovat a dělat další věci, které Vás zajímají.

Více

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude.

1. Ano, byl. 2. Ano, jsou. 3. Ano, budou. 4. Ano, byla. 5. Ano, jsou. 6. Ano, byly. 7. Ano, je. 8. Ano, bude. Leksjon 5 5.1.1. Gjør om til negative konstateringer. To je škola. To není škola. 1. To je kostel. 2. Tohle jsou továrny. 3. To byla nemocnice. 4. Tohleto bude silnice. 5. Tohle jsou čtverce. 6. To byl

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům

České vysoké učení technické. Fakulta dopravní. Vztah Čechů k zahraničním studentům České vysoké učení technické Fakulta dopravní Semestrální práce z předmětu statistika Téma Vztah Čechů k zahraničním studentům Autoři Abramova Karina Zhakupova Altynay Praha 2011 2012 Úvod My jsme si vybrali

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži

Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Olga Kozáková: Rusko se člověku zaryje pod kůži Čtyři naši studenti strávili část letního semestru v Rusku. Studovali na škole v Iževsku, což je v rámci ruské federace hlavní město Udmurtské republiky

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit

Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve. Jakmile syn pochopil, že je schopen se učit Pravidla interpunkce 1. Pravidla psaní čárek v souvětí Jednotlivé věty v souvětích oddělujeme čárkami. Větu poznáme podle přítomnosti slovesa ve tvaru určitém. Chirurgové by měli operovat a léčit. Jakmile

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků?

Ovládni svou konkurenci. Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Ovládni svou konkurenci Jak se stát jasnou volbou v očích tvých zákazníků? Jak získat zákazníky tvé konkurence i když je už zavedená a ty teprve začínáš? 2 Udělej svou konkurenci nezajímavou Když začínáš

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky

Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Projekt Podzimníček jabloňový 4. třída Kytičky Školní rok 2010 2011 Projekt Podzimníček jabloňový Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Zájmena - test DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_ST_01-06_CJ-6. autor Jaroslava Staňková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Zájmena

Více

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí

NORSKÝ DENÍK. 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí NORSKÝ DENÍK 1. DEN 27.10. 2008,, pondělí Tímto dnem pro nás začala výprava za dobrodružstvím do Norska. Nad ránem jsme se v letištní hale spojili se zbývajícími účastníky projektu z Břeclavi a po odbavení

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ

Projekt ČTYŘLÍSTEK VEDE KE ŠTĚSTÍ Rozvojový program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Zvyšování kvality výuky ve škole prostřednictvím změny sociálního klimatu ve škole, inovace školního vzdělávacího programu Veselá školička.

Více

Měla jsem dvě pracovní povolení a dva živnostenské listy. Ty se mi navíc podařilo prodloužit. Oslavovala jsem.

Měla jsem dvě pracovní povolení a dva živnostenské listy. Ty se mi navíc podařilo prodloužit. Oslavovala jsem. únor 2008 Legálně v České republice: Byrokratická odysea jedné Američanky Abstrakt: Článek zachycuje osobní zkušenosti občanky USA žijící přes deset let v ČR. Autorka představuje jednotlivé etapy svého

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas

TÉMA : drogy. Pocit z besedy Vedoucí besedy S názory vedoucího 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím 4 4 Spíš nesouhlas 5 5 nesouhlas TŘÍDA : 8.A / 22 žáků 1 14 1 22 Souhlas 17 2 8 2 Spíš souhlas 5 3 3 Nevím Ano 22 Ano 21 Ano 14 Ne Ne Ne 7 nevím 1 Nevím 1 Beseda byla poučná 6x Dobře vše vysvětlila 7x Byla zajímavá 5x Ví, o čem mluví,

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015

Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová. Měsíčník jedné třídy březen 2015 Na tomto čísle se podíleli: Adélka Zídková Matěj Knotek Jan Suchopár Krista Bendová Veronika Tomášová Měsíčník jedné třídy březen 2015 MINI REPORTÉR Mini úvod Pokud již čtete úvod, znamená to, že držíte

Více

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník

Čítanka pro 4. Ročník, Nová škola. Psací potřeby, nakopírovaný text, učebnice vlastivědy Nová škola pro 4. ročník Registrační číslocz.1.07/1.4.00/21.1257 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_53 Název vzdělávacího materiálu Jak se Mach a Šebestová Jméno

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku

jsme navštívili Úřad práce ve Frýdku-Místku To ten čas ale rychle utíká. Před chvílí jsme si ještě užívali letní prázdniny a teď už můžeme pomalu kupovat vánoční dárky. Listy padají a kolem nás je příjemné prostředí a spoustu barviček. I počasí

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY

Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 ABSOLVENTI NAŠÍ ŠKOLY Bc.Tereza, DiS. Absolvovala r. 2010 Obor: Sociální péče sociálněsprávní činnost Další studium:

Více

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova

Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století. Mediální výchova Možnost spolupráce knihovny a školy v 21. století Mediální výchova Mediální výchova seznamuje žáky s principy fungování médií. Mediální gramotnost lze chápat jako schopnost zkoumat a analyzovat informace,

Více

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012

Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Závěrečná zpráva projektu Letní jazykový kurz 2012 Cíl projektu Jazykové vědomosti jsou důležitou investicí do budoucnosti dítěte, které hrají velkou roli nejen při

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Jméno a příjmení: Název projektu: Šumavská škola = evropská škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.12 /02.0010 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NÝRSKO, ŠKOLNÍ ULICE příspěvková organizace VÝSTUPNÍ TEST PRO ŢÁKY 9. ročníku B/ ČESKÝ

Více

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy)

Klára Kochová, Norbert Rybář PedF UK, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, 4. Ročník Didaktika matematiky s praxí I. Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) Téma: Jedeme na hory (slovní úlohy) 1/ Představení 2/ Seznámení s průběhem hodiny: Otázka Kdo jezdí rád na hory? Kam jezdíte? Kdo umí lyžovat? V lednu se chystáme na hory. Nejdřív si musíme všichni pořídit

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro rodiče KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro rodiče Page 1 of 7 Datum: Měsíc Rok Milí rodiče, Jak se daří vašemu dítěti? Jak se cítí? To je to, co bychom se od vás rádi dověděli. Prosíme

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

,,Vzpomínky na dětství DĚDA JIRKA (DRUHÝ MANŽEL MŮJ DĚDA)

,,Vzpomínky na dětství DĚDA JIRKA (DRUHÝ MANŽEL MŮJ DĚDA) ,,Vzpomínky na dětství BABIČKA V PRÁCI DĚDA JIRKA (DRUHÝ MANŽEL MŮJ DĚDA) SERVÍRKA V PASSAGE Drahomíra Janáčková moje babička,maminka mé maminky.narodila se 2.6.1930 v Puklicích, kde také vyrůstala.do

Více

Práva a povinnosti zaměstnance, mzda Metodický list

Práva a povinnosti zaměstnance, mzda Metodický list Práva a povinnosti zaměstnance, mzda Metodický list práce s interaktivní tabulí a sešitem - práva a povinnosti zaměstnance práce s texty - byla porušena práva nebo povinnosti zaměstnance? práce s interaktivní

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší.

Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Co je lepší. Příprava na vyučování oborů Český jazyk a literatura a Člověk a jeho svět s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název (téma) Co je lepší Stručná anotace Pomocí příběhu si žáci uvědomují význam spolupráce

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví?

Co si představíš pod samotným pojmem komunismus, co se ti vybaví? Identifikace pamětníka: žena 61 let matka dělnice, otec hajný vyučení dělnice (obuvnice), nyní důchodkyně místo narození, předchozí bydliště Česká Kamenice nynější bydliště Janov u Litomyšle Co si představíš

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA ČERVENEC, SRPEN 2013 Naše úroda cuket určitě ne poslední Takto to vypadá na zahradě v Bakově a to je ještě malá část celé zahrady Naši zahradníci jsou úspěšní,

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom

Ekologické aktivity, exkurze, praxe. EKO GYMNÁZIUM Praha má svůj mírový strom Ekologické aktivity, exkurze, praxe 2. 9. Prima až 4. ročník program Ornity Desatero sov 8. 10. Exkurze do Botanické zahrady, septima - Ing. Mgr. H. Kadlecová 9. 10. Porada k projektu ENERSOL 2015 - RNDr.

Více

Exotický nádech studia na FEKT VUT v Brně

Exotický nádech studia na FEKT VUT v Brně Exotický nádech studia na FEKT (FEKT) má za sebou dlouholetou spolupráci se zahraničními univerzitami z celého světa. Jednou z hlavních partnerských zemí je Sýrie, tato země z Blízkého východu posílá do

Více

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální

Člověk a zdraví - Osobnostní a sociální City Metodický list práce s interaktivní tabulí a do sešitů - city a pocity (práce s textem), rozdělení citů a pocitů, nálady, afekty, vášně podklady ke kopírování Obecné informace k řadě pracovních listů

Více

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit

TÝDEN PRVNÍ. a proto si je pojďme nyní představit TÝDEN PRVNÍ Tímto vás vítáme v e-learningovém kurzu knihoven VUT, který je zaměřený na zvyšování vaší informační gramotnosti. Dříve než se pustíme do samotného obsahu kurzu, dovolte nám krátké úvodní slovo

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce:

Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Do soutěže bylo zasláno více než 30 prací. Vítězné práce: Někteří se ptají, co by dělali s knihou. Já se spíš ptám, co bych dělal bez knihy. Ivo Ondráček SPgŠ Znojmo Jaro, léto, podzim, zima, číst si knížku

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Úvodník. Volejbalové soustředění

Úvodník. Volejbalové soustředění 1 Úvodník Vítáme vás u dalšího čísla našich Deváťáckých novin. Konec roku je už tady a my deváťáci se připravujeme na to, až v jeho závěru vstoupíme na pódium, řekneme svůj projev a opustíme naši milovanou

Více

Situace a podpora pečujících na trhu práce. Radka Dudová, Ph. D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

Situace a podpora pečujících na trhu práce. Radka Dudová, Ph. D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Situace a podpora pečujících na trhu práce Radka Dudová, Ph. D. Gender a sociologie Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Péče o seniory a osoby se zdravotním postižením Více než 80 procent péče je poskytováno

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy

NOVINY 4.B VŠEZNÁLKOVY. č.8. Třídy VŠEZNÁLKOVY NOVINY č.8 Třídy 4.B Milí čtenáři, toto číslo Všeználkových novin je speciální. Je nejzvláštnější ze všech čísel tohoto roku. A víte proč? Celé je totiž věnováno naší škole, která má letos

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12

Drogy a volný čas. Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 Drogy a volný čas Výsledky výzkumu provedeného na středních a základních školách středočeského kraje ve školním roce 2011/12 - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jičínská 762, 293 01 Mladá

Více