VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Zpracovala : J. Folkrtová Předkládá : Ing. Tomáš Princ Podpis : Liberec, dne 27. září 2011 Schváleno školskou radou 20. října 2011

2 Obsah : I. Úvod a základní údaje o škole 3 II. Organizace studia 5 III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6 IV. Údaje o počtu žáků 12 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 16 VI. Další vzdělávání 17 VII. Spolupráce se zaměstnavatelskou sférou 19 VIII. Zapojení do projektů 20 IX. Další aktivity a prezentace školy 20 X. Poradenské služby 24 XI. Oblast řízení školy 27 XII. Domov mládeže, školní jídelna 34 XIII. Strategické záměry školy 38 XIV. Výsledky kontrol 40 XV. Zhodnocení a závěr 40 XVI. Přílohy 41 2

3 I) Úvod a základní údaje o škole Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace má svůj současný název od na základě. usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje. Původní Odborné učiliště stavební bylo založeno již v roce 1957, jako součást tehdejších Pozemních staveb Liberec a jako takové, vychovávalo učně především stavebních profesí hlavně pro tento podnik. Nabídka oborů se postupně rozšiřovala a v sedmdesátých letech bylo zavedeno rovněž nástavbové maturitní studium při zaměstnání. Také první roky činnosti Itegrované střední školy, která byla ustanovena od , prokázaly, že pro tuto novou formu školského zařízení, dávající nové možnosti realizace vzdělávacích programů různých úrovní, jsou u nás velmi dobré předpoklady, a to nejen po stránce materiálního ale také v oblasti personálního zabezpečení. Pokračující transformaci našeho školství pomohl i program PHARE reforma odborného vzdělávání i další mezinárodní i národní programy a projekty. Ze získaných poznatků, i mezinárodních zkušeností a dovedností čerpá pedagogický sbor samozřejmě i dále a používá je kupříkladu při tvorbě školních vzdělávacích programů i programů odborných kurzů dalšího vzdělávání. Současná podoba školy byla významně ovlivněna zejména převzetím ISŠ dopravní a stavební v roce 1998 a Střední odborné školy technické a SOU v roce Spojením se docílilo zejména rozšíření nabídky oborů a prostupnosti mezi nimi, lepšího využití stávajících kapacit i odborné kvalifikace učitelů. Na SŠ se tedy nyní vyučují obory vzdělání strojního, stavebního a dopravního směru poskytující střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou. Společně se nyní např. daří předkládat projekty financované ze zdrojů EU a podporující jak vzdělávání pedagogických pracovníků, tak i rozšiřující poznatky a dovednosti žáků z pobytu v partnerských školách v SRN, Švédsku, Polsku a Slovensku. Součástí SŠ je také domov mládeže, který ve školním roce 2010/2011 poskytoval své služby žákům a studentům deseti středním školám z Liberce. I přes výše uvedené úspěchy, však musí vedení SŠ neustále sledovat a správně reagovat na další připravované změny. K tomu přispívá i plán činnosti, který byl vedením školy na školní rok přijat a jehož vyhodnocením je i tato výroční zpráva. a) Název a základní údaje o škole název organizace: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace sídlo organizace: Liberec II, Truhlářská 360/3 IČ: IZO: právní forma: příspěvková organizace zřízená Libereckým krajem zřizovací listina: čj.: ZL-11/09-Š ze dne údaje pro dálkový přístup : datová schránka : j96k84x 3

4 adresy míst, kde je poskytováno vzdělání : - Liberec, Truhlářská ulice č. 3 - správa školy, domov mládeže, školní kuchyně - Liberec, Letná ulice č škola, hlavní dílny - Liberec, Ještědská ulice škola - Liberec, Kubelíkova ulice strojírenské dílny - Liberec, Horská ulice č dílny - Liberec, Lužická 147/38 - dopravní hřiště b) Zřizovatel : Liberecký kraj c) Ředitel : Ing. Tomáš Princ, bytem Liberec XII, Polní 353 d) Školská rada Zbyněk Pěnička, zástupce zřizovatele, předseda Mgr. Věra Rosenbergová, zástupce zřizovatele Ing. Dana Teisslerová, zástupce pedagogického sboru Milan Svědík, zástupce pedagogického sboru Pavel Picek, zástupce žáků resp. zákonných zástupců nezletilých žáků Iveta Povýšilová, zástupce žáků resp. zákon. zástupců nezletilých žáků e) Součásti školy a jejich kapacita Střední škola IZO , kapacita 1500 žáků Domov mládeže žáků Školní jídelna žáků Školní jídelna výdejna žáků Středisko služeb školám žáků f) Datum zařazení do rejstříku škol Odborné učiliště stavební Střední odborné učiliště stavební Střední odborné učiliště stavebních a řemeslných oborů Integrovaná střední škola stavebních a řemeslných oborů a Učiliště Střední škola stavební a dopravní Střední škola strojní, stavební a dopravní

5 II) Organizace studia a) Seznam oborů vzdělávání ve školním roce 2010/2011 Tabulka č. 1 Kód oboru ročník obor vzdělání forma s M/01 (ŠVP) 1., 2. Ekonomika podnikání denní M/ Management strojírenství denní M/027 3., 4. Management ve stavebnictví denní M/01 (ŠVP) 1. Provoz a ekonomika dopravy denní M/006 2., 3., 4. Provoz a ekonomika dopravy denní M/01 (ŠVP) 1. Technická zařízení budov denní M/002 2., 3., 4. Technická zařízení budov denní L/01 (ŠVP) 1., 2. Autotronik denní L/001 3., 4. Autotronik denní L/002 1., 2., 3. Mechanik instalatérských a denní elektrotechnických zařízení budov L/01 (ŠVP) 1. Mechanik seřizovač denní L/001 2., 3., 4. Mechanik seřizovač denní L/004 1., 3., 4. Mechanik seřizovač mechatronik denní L/524 1., 2. 1., 2., 3. Podnikání (nástavbové studium) denní večerní H/01 (ŠVP) 1., 2. Elektromechanik pro zařízení a přístroje denní H/ Mechanik elektrotechnických zařízení denní H/01 (ŠVP) 1. Instalatér denní H/001 2., 3. Instalatér denní H/ Klempíř denní H/ Malíř denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Mechanik opravář motorových vozidel denní H/ Automechanik denní H/01 (ŠVP) 2. Nástrojař denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Strojní mechanik denní H/ Zámečník denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Tesař denní H/ Tesař denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Truhlář denní H/ Truhlář denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Zedník denní H/ Zedník denní E/503 1., 2. Stavební výroba denní Poznámka: Naprostá většina oborů vzdělání se již v nižším ročníku vyučovala dle školou zpracovaných školních vzdělávacích programů, které vycházejí z vládou ČR schválených rámcových vzdělávacích programů. Výjimkou jsou pouze obory Stavební výroba a podnikání, jejichž RVP byly schváleny později. U vyšších ročníků probíhá výuka ještě dle původních učebních dokumentů schválených MŠMT. 5

6 b) Změny v organizaci studia Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka dále ve dvou školních areálech ve Starých Pavlovicích a Dolním Hanychově, strojírenských dílnách v Kubelíkově ulici, elektrotechnických dílnách v Kateřinkách a částečně v dílnách Nové ulici. Vzhledem k výsledkům přijímacího řízení byly plně využity kapacity tříd a skupin praktického vyučování prvního ročníku. Celkem byla výuka organizována v 48 třídách denního studia a čtyřech třídách večerního resp. dálkového studia. Skladba oborů bude nadále částečně obměňována tak, aby odrážela poptávku ze strany zaměstnavatelů i vysokých škol. Škola tedy pokračuje ve svém záměru vyučovat obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem strojírenského, stavebního a dopravního směru resp. obory na tyto směry přímo navazující. III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Výuku a provoz SŠ zajišťovali zaměstnanci, rozdělení do dvou oblastí a čtyř úseků. Pedagogická oblast zahrnuje úsek teoretického vyučování (učitelé), úsek praktického vyučování (učitelé odborného výcviku a vedoucí učitelé odborného výcviku) a úsek výchovy mimo vyučování (vychovatelé). Nepedagogická oblast je ekonomicko-provozní úsek, ve kterém jsou soustředěni zaměstnanci, zajišťující celkový chod SŠ, a to jak v ekonomické a pracovněprávní činnosti samostatného právního subjektu, tak ve správě a údržbě využívaného majetku. K bylo na SŠ pracovalo celkem 175 zaměstnanců. Se všemi zaměstnanci byly uzavřeny řádné pracovní smlouvy, popřípadě dohody. Složení a struktura jednotlivých skupin zaměstnanců je uvedena v následujících tabulkách. Skladba všech úseků je velmi kvalitní, což dokazují jak každodenní pracovní výsledky a hodnocení sociálních partnerů v regionu, tak i další mimořádné aktivity. Proto lze potvrdit, že personální zabezpečení výuky a provozu je na SŠ plně zajištěno. a) Stavy zaměstnanců Tabulka č. 2 TECH. Z toho Ú s e k HOSP. DĚLN. PEDOGOG. PRAC. PRACOV. Ženy ZPS Důchodci Teoretické vyučování Praktické vyučování Výchova mimo vyučování Ekonomicko- provozní C e l k e m 175 6

7 b) Přehled odborné kvalifikace a věková skladba zaměstnanců b.1) Teoretické vyučování Tabulka č. 3 Do 30 let let let 51 let až důch.věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace Bez odborné Kvalifikace Externisté 1/0 1/0 1/0 3/0 5/2 Nově přijatí pedagogové Z toho absolventi Ukončené PP pedagogů 3/0 7/4 12/9 23/9 8/2 53/24 1/0 3/2 1/0 10/5 2/0 17/7 2/0 1/0 1/1 2/1 6/2 2/0 3/0 2/0 3/2 4/1 6/1 15/3 Komentář k tabulce: Z tabulky je zřejmé, že naprostá většina učitelů má odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tři učitelé si kvalifikaci doplňují studiem. Zbývající učitelé bez předepsané odborné kvalifikace vyučují praktické odborné předměty z oblastí, ve které mají dlouholeté zkušenosti ze svého dřívějšího působení, a vyučují již delší dobu a splňují tedy podmínku pro další zaměstnání dle zákona č. 563/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. b.2) Praktické vyučování Tabulka č. 4 Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důch.věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace 1/0 3/0 20/0 4/0 28/0 Bez odborné kvalifikace 1/0 1/0 7/0 3/0 12/0 Externisté 1/0 1/0 Nově přijatí pedagogové 1/0 2/0 3/0 Z toho absolventi Ukončené PP pedagogů 4/0 3/0 7/0 Komentář k tabulce: Z tabulky je zřejmé, že převažující část učitelů odborného výcviku splňuje podmínky odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jeden učitel OV úspěšně dokončil odborné středoškolské studium a tím získal odbornou kvalifikaci. Další zaměstnanec si doplňuje vzdělání studiem pedagogiky. Ve zbývající skupině jsou učitelé, za které na trhu práce neexistuje náhrada dle požadavků citovaného zákona. Jsou to však lidé s dlouhodobou praxí ve svém oboru a zkušení řemeslníci, kteří dokáží své znalosti a zkušenosti dobře předat žákům. Externisté na úseku teoretického i praktického vyučování zajišťovali výuku v předmětech, ve kterých se na trhu práce zatím nepodařilo najít náhradu nebo mají velmi malou hodinovou dotaci. 7

8 b.3) Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích Tabulka č. 5 počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk Celkem Celkem 5,08 9,23 17,00 60,50 15,40 107,21 z toho ženy 0,00 4,37 9,00 11,90 1,71 26,98 b.4) Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích Tabulka č. 6 Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné způsobilosti 107,21 27,03 b.5) Specializované činnosti Tabulka č. 7 Pozice: počet (přepočtení na plně zaměstnané) výchovný poradce 2,00 1,00 koordinátor informačních a komunikačních 3,00 0,00 technologií koordinátor školního vzdělávacího programu 2,00 0,00 školní metodik prevence 1,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 0,00 z toho bez kvalifikace b.6) Výchova mimo vyučování Tabulka č. 8 Kvalifikace Do 30 let 31 až 40 let 41 Až 50 let Celkem/žen Celkem/žen celkem/žen 51 let až důch.věk Důchodový věk Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace 1/1 5/4 1/1 7/6 Bez odborné kvalifikace Externisté 1/1 1/1 2/0 Nově přijatí pedagogové Ukončený PP pedagogů Komentář k tabulce: Všichni pedagogové z tohoto úseku splňují požadavky na odbornou kvalifikaci. Na vedení sportovních kroužků se podíleli dva externí učitelé. 8

9 b.7) Přehled pracovníků domovů mládeže v přepočtených úvazcích Tabulka č. 9 Vychovatelé Asistenti pedagoga Ostatní Celkem 7 0,00 0,20 7,2 c) Nepedagogičtí zaměstnanci Tabulka č. 10 Celkový z toho počet Ženy Důchodci Management Školní jídelna a výdejny Provozní pracovníci Poznámka: Dále bylo uzavřeno několik smluv na další pracovní poměr a dohod ( např. domovnické práce, obsluha VS, pomocné kuchařky ) d) Platové podmínky zaměstnanců Tabulka č / /2011 Celkový počet zaměstnanců 174,04 169,67 Počet pedagogických zaměstnanců 116,96 109,09 Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických zaměstnanců Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických zaměstnanců e) Další vzdělávání zaměstnanců e.1) Studium pedagogických zaměstnanců dlouhodobé Tabulka č. 12 Studium Počet zaměstnanců Studium dokončilo/studuje Typ výstupu Magisterské studium 1 0/1 Státní z. zk. Bakalářské studiu 1 1/0 Státní z. zk. Rozšiřující studium 1 0/1 Státní z. zk. Specializační studium 2 0/2 Osvědčení Pedagogika pro absolventy VŠ 5 0/5 Osvědčení Střední vzdělání s VL 1 1/0 Výuční list 9

10 e.2) Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců Tabulka č. 13 Typ kurzu / vzdělávacího semináře Počet zúčastněných zaměstnanců Zadavatel pro maturitní zkoušky 1 Hodnotitel maturitní zkoušky + PUP 12 Informatika (2x) 2 Implementace do výuky 1 Čeština jako cizí jazyk 1 Začleňování cizinců do českých škol 1 Biodiverzita planety Země, historie a současnost 1 Základy meteorologie 1 Semináře pro výuku cizích jazyků (2) 2 Co se jim děje v hlavě 3 Holokaus ve vzdělávání 1 Účetnictví a daně 2 Ekonomika obchodu 1 Inovace ve výuce 4 Ekologické semináře (3) 1 UNIV2 pedagogické projektování 2 Zavádění standardů 3 Skalák 2011 svařování 1 Instruktor svařování 2 Právo ve škole 1 Práce s problémovými žáky 1 Novodobé otroctví 1 10

11 Soulad RVP a ŠVP 1 ŠVP pro elektro obory 1 V rámci tohoto cíle je hlavní pozornost věnována školení, která pedagogickým pracovníkům přibližují nové poznatky z oblastí, které vyučují. K získávání nových vědomostí bylo využíváno také samostudium. Školení v oblastech nutných k řízení školy (např. ekonomické, personální, BOZP) absolvovali také nepedagogičtí zaměstnanci. Mnoho učitelů se také účastnilo vzdělávání k novým maturitním zkouškám. Tabulka 13a Typ kurzu / vzdělávacího semináře Počet zúčastněných zaměstnanců Účetnictví 3 Prevence rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. 1 Odškodňování k pracovním úrazům a nemocem z povolání 1 Péče o majetek škol 4 Windows (3x) 1 Vzdělávací programy EU 2 Účetnictví a daně 1 Nakládání s odpady 1 FKSP 3 Personalistika, odměňování 1 Seminář pro ŠJ 2 11

12 IV. Údaje o počtu žáků a) Počet žáků a počet tříd (dle stavu k ) Tabulka č. 15a Průměr Průměr Počet tříd Počet žáků žáků na třídu žáků na učitele školní rok 2009/ / / / / / / /11 počet ,02 24,5 21,79 21,29 b) Skladba oborů vzdělání Tabulka č. 15b ročník KKOV Název oboru vzdělání žáků tříd I. II. III. IV. 6341M/01 Ekonomika a podnikání (management ve stavebnictví) M /01 Ekonomika a podnikání (management strojírenství) M/009 Management strojírenství (RVP) M/027 Management ve stavebnictví (RVP) M/006 Provoz a ekonomika dopravy (RVP) M/01 Provoz a ekonomika dopravy M/002 Technická zařízení budov (RVP) M/01 Technická zařízení budov Kategorie vzdělání M celkem L/001 Autotronik (RVP) L/01 Autotronik L/001 Mechanik seřizovač (RVP) L/01 Mechanik seřizovač ,5 2345L/004 Mechanik seřizovač-mechatronik (RVP) L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov (RVP) ,5 Kategorie vzdělání L/0 celkem H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení (RVP) H/001 Instalatér (RVP) H/01 Instalatér H/001 Klempíř (RVP) ,5 3657H/001 Malíř (RVP) ,5 2368H/001 Automechanik (RVP) H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Nástrojař ,5 2351H/001 Zámečník (RVP) H/01 Strojní mechanik

13 3664H/001 Tesař (RVP) ,5 3664H/01 Tesař ,5 3356H/001 Truhlář (RVP) ,5 3356H/01 Truhlář H/001 Zedník (RVP) H/01 Zedník E/503 Stavební výroba (RVP) Kategorie vzdělání H a E celkem L/524 Podnikání denní forma vzdělání (RVP) L/524 Podnikání - ostatní formy vzdělání (RVP) Kategorie vzdělání L/5 (nástavbové studium) celkem C E L K E M K 1. září 2010 bylo ve škole otevřeno celkem 52 tříd, z toho 48 tříd denní formy vzdělávání. Po 1. pololetí došlo ke sloučení 2 tříd prvních ročníků nástavbového studia (večerní forma) na jednu. c) Spádovost Tabulka č. 15c Škola Počet žáků LB JN CL SM JC MB DC Ostatní maturitní obory učební obory Celkem K bylo posuzováno 1273 žáků. d) Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení na školní rok 2011/2012 Údaje o přijímacím řízení Tabulka č. 16a SŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 718 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 69 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 590 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 128 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 32 z toho vyřešeno autoremedurou 31 z toho postoupeno krajskému úřadu 1 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 67 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 2 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 36 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 13

14 Organizace přijímacího řízení Ředitel školy stanovil jednotná kritéria přijímacího řízení včetně předpokládaného počtu přijímaných žáků a termínů přijímacích zkoušek. Tato kritéria byla v lednu 2011 zveřejněna. V 1. kole přijímacího řízení bylo možné podat až 3 přihlášky ke studiu. Uchazeči o denní formu studia měli termín na odevzdání přihlášky do a uchazeči o nástavbové studium do Přijímací zkoušku konali pouze uchazeči o denní nástavbové studium, a to ve vybraném termínu 2. nebo Přijímací komise se sešla poprvé dne a po celou dobu přijímacího řízení pracovala ve složení: předseda - Ing. Tomáš Princ, ředitel školy, členové - Mgr. Jana Neubauerová, Ing. Vladimír Moc, Mgr. Karel Hubka, Ing. Dagmar Valoušková, Mgr. Vlasta Vyčichlová, Mgr. Jaroslava Řeháčková, Rita Cermanová. Uchazeči, kteří nekonali přijímací zkoušku, byli vybíráni dle předem stanovených kritérií a o výsledku přijímacího řízení obdrželi poštou předběžnou informaci. Výsledky byly též zveřejněny na webové stránce školy V termínu od 22. do byla uchazečům předána (příp. zaslána) rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a zájemci mohli ve stanovených lhůtách odevzdávat zápisové lístky, příp. se mohli odvolat. Uchazeči o denní nástavbové studium byli pozváni k přijímací zkoušce a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení obdrželi (resp. jim bylo zasláno) Postupně byla vyhlášena 3 kola přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení Žáci oborů vzdělání s kódem M byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybraných předmětů (ČJ, CizJ, D, ON, Z, M, Fy, Ch) a chování v 8. a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení. Žáci oborů vzdělání s kódem L/0 byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybraných předmětů (ČJ, CizJ, D, ON, Z, M, Fy, Ch) a chování v 8. a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení a zdravotní způsobilosti. Vybraní žáci, kteří s ohledem na počet volných míst ve třídě nemohli být přijati, byli pozváni na pohovory a byla jim nabídnuta volná místa v příbuzných oborech vzdělání. Žáci oborů vzdělání s kódem H byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybraných předmětů (ČJ, CizJ, ON, M, Fy, Ch, VV, pracovní vyučování) v 8. a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení a zdravotní způsobilosti. Žáci speciálních škol a žáci, kteří neměli ukončenou povinnou školní docházku devátým ročníkem, byli pozváni k přijímacímu pohovoru. Smyslem pohovoru bylo ověření předpokladů úspěšného absolvování vybraného oboru. Studium takovýchto žáků je sledováno celý 1. ročník výchovnou poradkyní, třídními učiteli a příslušnými učiteli odborného výcviku. Žáci oborů vzdělání s kódem E o tento obor neprojevili uchazeči zájem, a proto nebyl nikdo přijat. Uchazeči o denní formu nástavbového studia konali ve vybraném termínu přijímací zkoušky z ČJ, M a cizího jazyka (AJ nebo NJ). Žák úspěšně vykonal přijímací zkoušku, jestliže získal v součtu tří částí hodnocení (M - max. 30 bodů, ČJ - max. 30 bodů, CJ - max. 10 bodů) a ohodnocení výsledků předchozího studia (max. 10 bodů) alespoň 45 bodů. O umístění při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů z matematiky. Zájemci o nástavbové studium uskutečňované večerní formou byli přijati bez přijímacích zkoušek. K nástavbovému studiu může být přijat absolvent nebo žák 3. ročníku oboru vzdělání s kódem H, u kterého je nařízením vlády č. 689/2004 Sb. takovéto studium umožněno. g) Hodnocení přijímacího řízení V porovnání s loňským rokem jsme obdrželi více přihlášek (především na maturitní obory), odevzdaných zápisových lístků bylo naopak méně do 1. ročníků nastoupilo 389 žáků, což je o 39 méně než v loňském roce. 14

15 Pro nedostatek uchazečů bylo zrušeno přijímací řízení pro obor vzdělání Klempíř, Stavební výroba a Ekonomika a podnikání se zaměřením na management strojírenství. Zvýšený zájem projevili uchazeči o učební obory Nástrojař, Malíř a lakýrník, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a dále pak o denní nástavbové studium Podnikání. h) Počty žáků přijatých v rámci přijímacího řízení Tabulka č. 16b M L/0 H E L/5 denní L/5 večerní Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd 70 2,5 72 2, Do 14 tříd 1. ročníků bylo v řádných termínech přijímacího řízení přijato 346 žáků. V rámci dalšího přesunu zájmu, přestupů a opakování celkový stav 1. ročníků dosáhl k počtu 389 žáků. ch) Rozhodnutí vydaná ředitelem školy Tabulka č. 17 Rozhodnutí: počet O přestupu do jiné SŠ 46 O změně oboru vzdělání 43 O přerušení vzdělávání 21 O opakování ročníku 46 O přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 O podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 21 O vyloučení podle 31 ŠZ 15 O zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 O povolení individuálního vzdělávání žáka 20 O zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 4 O odkladu povinné školní docházky 0 O snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 O prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 Celkem

16 V. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Údaje o maturitních a závěrečných zkouškách a.1) Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách Tabulka č. 18a zkoušky v řádném (jarním) termínu počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku opravné zkoušky počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. neprospěli a.2) Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách Tabulka č. 18b zkoušky v řádném (jarním) termínu počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku opravné zkoušky počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. neprospěli b) Údaje o výchovných opatřeních Tabulka č pololetí 2. pololetí Pochvala jiná ocenění 0 16 Napomenutí důtka třídního učitele důtka učitele odbor. výcviku důtka ředitele školy sníž. známka z chování c) Přehled o prospěchu žáků Tabulka č pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen

17 d) Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin Tabulka č pololetí školního roku Z toho neomluvené 2. pololetí školního roku Z toho neomluvené Zameškané hodiny celkem Průměr na žáka 95,74 9,86 101,88 12, 73 e) Uplatnění absolventů s MZ Tabulka č. 22 Počet absolventů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Dále studuje jazykovou šk. Dále v zaměstnání V oboru Různé Komentář k tabulce: Na VŠ podávalo přihlášky více žáků. Výsledky dalších absolventů po přijímacím řízení nám nejsou známy. Úspěšnost při přijímacím řízení je však ovlivněna i tím, že ve velké většině se absolventi přihlašovali na více VŠ. Údaje Dále v zaměstnání jsou pouze přibližné, neboť byly získány zprostředkovaně a nebyly ověřeny. VI. Další vzdělávání a) Celoživotní vzdělávání Hlavní část celoživotního vzdělávání na naší škole je realizováno ve svářečské škole. Ta ve spolupráci s akreditovanými organizacemi SVÚM a. s., a UNO s.r. o. dále rozvíjí svojí činnost. Kvalitní práce zaměstnanců, doplněné vybavení svařoven i dobré prostředí bylo důvodem, který vedl k výraznému úspěchu, neboť ve školním roce prošlo všemi formami výuky vč. přezkoušení celkem 777 dospělých uchazečů. Svářečská škola SŠ se tak stala jedním z nejvýznamnějších zařízení tohoto typu ve velkém regionu a jako pátá v ČR získala certifikát Evropské svářečské federace pro svařování kovů a jako jedna z dvanácti svářečských škol v ČR také statut ATB pro svařování plastů. Další aktivity v této oblasti vyvíjí škola prostřednictvím vlastní autoškoly. SŠ patří mezi místní centra CV rovněž v rámci projektu CVLK. Má vytvořeny tři vzdělávací programy, jeden pro oblast elektrotechniky, druhý z oblasti stavební výroby a třetí na kamenické práce. Je ale pravdou, že zatím byl realizován pouze jeden kurz z těchto programů. Naopak se uskutečnilo pět zvlášť připravených odborných kurzů pro uchazeče o zaměstnání ve spolupráci s Úřadem práce v Liberci a v České Lípě nebo firmou Attest s. r. o. 17

18 počet absolventů počet účastníků forma studia prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční Přehled kurzů Tabulka č. 23a Název programu Směr druh Akreditace Rozsah způsob ukončení Poznámka Základy operátor CNC obráběcích strojů" Základní kurz svařování kovů Základní kurz svařování kovů termoplastů Kurz svařování plastů zakončený úředními zkouškami Kurz svařování kovů zakončený úředními zkouškami Kurz na přezkoušení svářeče kovů Kurz na přezkoušení svářeče plastů Kurz na přezkoušení svářeče kovů s úředními zkouškami Kurz na přezkoušení svářeče plastů s úředními zkouškami Kurz na zaškolení svářeče plastů 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický F-kurz zabezpečující školení nebo zaučení zaměstnanců pro konkrétního zaměstnav. 20 D-kurz zvyšující zaměstnatelnost 160/ 200 D-kurz zvyšující zaměstnatelnost 40 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 40 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 120 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 8 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 8 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 40 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 40 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 32 osvědčení 9 9 Tumpf svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz 9 9 svářečský průkaz

19 Doplňující informace Tabulka č. 23b rok 2009/2010 rok 2010/2011 Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 4 7 Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 7 0 Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání 6 VII. Spolupráce se zaměstnavatelskou sférou Škola spolupracuje s firmami ve velkém rozsahu. Využívají se zejména smluvní pracoviště pro provádění odborného výcviku, kterých bylo celkem 96. Část nabídky firem je využívána pro odbornou praxi žáků oboru vzdělání technická zařízení budov, provoz a ekonomika dopravy a management ve stavebnictví. Další formou spolupráce se stavebními výrobními firmami je podíl na jejich zakázkách, tj. provedení vymezené části stavebních prací. Všechny tyto kontakty jsou vhodné také pro nutnost účasti zástupců podnikatelské sféry v komisích při závěrečných zkouškách, lepší možnost zajištění odborných exkurzí i snadnější přístup k nejnovějším materiálům nebo nástrojům, které firmy často formou daru přenechávají škole. Pro žáky se takto otvírají příležitosti k získání vhodné pracovní pozice v místě, které již v průběhu studia poznali. Samostatnou kapitolou je spolupráce s firmami, kterým poskytuje služby naše svářečská škola. Jejich okruh již přesahuje i liberecký region a dobré jméno a kvalitní výuka na této specializované škole přináší stále nové zákazníky. Škola udržuje rovněž kontakty s profesními organizacemi např. Svazem podnikatelů ve stavebnictví, ČKAIT, Svazem stavebních inženýrů, Cechem instalatérů a topenářů apod. Dalším příkladem je i schůzka zástupců plastikářských firem z oblasti Liberce, kterou v prostorách školy zorganizovali zástupci hanychovské školy a při které bylo zastoupeno celkem 9 firem i Úřad práce Liberec. Důležitým úkolem, který byl ve školním roce 2010/2011 plněn ve vztahu k projektu OP VK Modernizace výuky, bylo projednávání upravovaných ŠVP se sociálními partnery. Pedagogové školy se proto obrátili na příslušné firmy a s nimi projednali požadavky na případné doplnění ŠVP. Tento proces proběhl u všech 11 inovovaných ŠVP. Důležitá byla také spolupráce s firmou Česká hlava, se kterou naše škola spolupořádala přehlídku odborné dovednosti žáků Machři roku konané v září 2010 na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci. 19

20 VIII. Zapojení do projektů a) Přehled grantů a dotací Tabulka č. 24 Název projektu Název projektu Pohyb a vyvážená strava jako základ zdravějšího životního stylu Řemesla v Evropské unii II CZ/10/LLP-LdV/IVT Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím inovací ŠVP a kurikula CZ.1.07/1.1.09/ Začlenění odborné terminologie do výuky cizích jazyků CZ.1.07/1.1.09/ Dotační titul Dotační titul NAEP - COMENIUS Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení NAEP- Leonardo d Vinci Partnerství škol v rámci celoživotního učení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příjemce/ partner Příjemce / partner příjemce příjemce příjemce příjemce Získané prostředky Získané prostředky ,00 EUR ,00 EUR ,00 Kč ,79 Kč IX. Další aktivity a prezentace školy a) Další aktivity školy, prezentace na veřejnosti a.1) Úsek teoretického vyučování Zahajovací pobyty pro žáky 1. ročníků Harmonizační kurzy, každý v délce 3 dnů, se uskutečnily pro žáky 1. ročníků maturitních oborů na začátku září Celkem se zúčastnilo 154 žáků. Cílem těchto pobytů bylo vytvoření třídních kolektivů, vzájemné poznání žáků a třídních učitelů, prevence sociálněpatologických jevů. Žáci 1. ročníků tříletých oborů absolvovali jednodenní preventivní program v o.p.s. Maják. Exkurze V průběhu školního roku, jako doplněk teoretické výuky žáků, proběhly tyto exkurze a návštěvy výstav a veletrhů s odborným zaměřením: LICON HEAT Elektrárna Rudolfov TEDOM JBC Galerie Liberec Aquaterm Praha Krajská vědecká knihovna Synagoga Liberec Žitava Praha, Královská cesta Jindřichovice p.s. Alternativní bydlení a udržitelný způsob života Spalovna Liberec 15 žáků 24 žáků 15 žáků 163 žáků 43 žáků 60 žáků 35 žáků 8 žáků 21 žák 20 žáků 21 žák 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracovala :

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2016/2017 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. ředitel ISŠT INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŽNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Leden 2015 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Ředitel Integrované střední školy technické, Vysoké

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014

Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Quo vadis, vzdělávání Plzeňského kraje? 6. 11. 2014 Plzeňský kraj je zřizovatelem 80 škol a školských zařízení: speciální školy 10 střední školy 44 základní umělecké školy 9 domy dětí a mládeže 7 dětské

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ KOPŘIVNICE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/13 OBSAH MATURITNÍ OBORY UČEBNÍ OBORY PŘIHLÁŠKY TERMÍNY PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY KRITÉRIA obory

Více

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011

VOŠ, SPŠ automobilní a technická. Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 VOŠ, SPŠ automobilní a technická Bc. Jan Šindelář České Budějovice 2011 Charakteristika Regionální centrum technického vzdělávání 45 let tradice výuky v automobilních a strojírenských oborech Více než

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Střední škola lodní dopravy a technických řemesel stanovila v souladu a souvislosti s účinností zákona 472/2011 Sb., kterým se mění školský zákon č.561/2004

Více

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2014/2015 OBORY STUDIA

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Větvení ŠVP společný první ročník

Větvení ŠVP společný první ročník Větvení ŠVP společný první ročník Střední škola elektrotechniky a strojírenství Jesenická 1, 106 00 Praha 10 tel. 222 351 041, 222 351 000, 603 217 821 e-mail: info@ssesp10.cz http://www.ssesp10.cz Právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Průvodce přijímacím řízením SPŠ

Průvodce přijímacím řízením SPŠ Číslo dokumentu: 08.02/01122014 Počet stran: 6 Počet příloh: 0 Průvodce přijímacím řízením Údaje o přijímacím řízení Průvodce přijímacím řízením SPŠ 1. Průvodce přijímacím řízením do školního roku 2015/2016

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU

POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Pokyn ředitele školy k přijímacímu řízení na Soukromou podřipskou střední odbornou školu a střední odborné učiliště o.p.s. Roudnice n.l. pro školní rok 2012 / 2013 POSTUP PŘI PŘIHLAŠOVÁNÍ KE STUDIU Na

Více

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení

Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího řízení Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Přehled oborů vzdělání pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 3. kolo přijímacího

Více

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ PODORLICKÉ SDRUŢENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ 1 PoSZ je dobrovolné občanské sdružení zaměstnavatelů regionu Podorlicka a jeho okolí, které vzniklo za účelem dosažení společného cíle: k zajištění přípravy dostatečného

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2487/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2487/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení

I N F O R M A C E. - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího řízení Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2015/2016 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Zatraktivnění technických oborů

Zatraktivnění technických oborů Zapojení zaměstnavatelů do vzdělávání Praxe a praktická výuka ve firmách Daňové úlevy Úpravy RVP a ŠVP Obsah přizpůsobený zaměstnavateli (při zachování univerzálnosti absolventa) Hodinové dotace POSPOLU

Více

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Aktivity MPO v oblasti středního školství

Aktivity MPO v oblasti středního školství Spolupráce na více úrovních Úřad práce Zaměstnavatelé NÚV Predikce potřeb trhu práce Sektorové dohody MPO, MZe Zřizovatelé (kraje) MŠMT Financování? Otevírání oborů Optimalizace sítě SŠ Přizpůsobení ŠVP

Více

ŘEDITELKA OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE,

ŘEDITELKA OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ŘEDITELKA OA a SOŠZE ŽATEC, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, podle ustanovení 59 a ustanovení 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012

Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Integrovaná střední škola, Cheb Plán práce výchovných poradců ISŠ Cheb, ve školním roce 2011-2012 Výchovní poradci působící na ISŠ, Cheb: Mgr. Oldřiška Kábová vedoucí VP a MP na škole, výchovná poradkyně

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Rok průmyslu a technického vzdělávání

Rok průmyslu a technického vzdělávání Průmysl nemá u veřejnosti takovou pověst, jakou by si zasloužil. Cíle: Zvýšit povědomí cílových skupin o průmyslu jako základu moderní ekonomiky 21. století, který vytváří pracovní místa, je nositelem

Více

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více