VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Zpracovala : J. Folkrtová Předkládá : Ing. Tomáš Princ Podpis : Liberec, dne 27. září 2011 Schváleno školskou radou 20. října 2011

2 Obsah : I. Úvod a základní údaje o škole 3 II. Organizace studia 5 III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 6 IV. Údaje o počtu žáků 12 V. Výsledky výchovy a vzdělávání 16 VI. Další vzdělávání 17 VII. Spolupráce se zaměstnavatelskou sférou 19 VIII. Zapojení do projektů 20 IX. Další aktivity a prezentace školy 20 X. Poradenské služby 24 XI. Oblast řízení školy 27 XII. Domov mládeže, školní jídelna 34 XIII. Strategické záměry školy 38 XIV. Výsledky kontrol 40 XV. Zhodnocení a závěr 40 XVI. Přílohy 41 2

3 I) Úvod a základní údaje o škole Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace má svůj současný název od na základě. usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje. Původní Odborné učiliště stavební bylo založeno již v roce 1957, jako součást tehdejších Pozemních staveb Liberec a jako takové, vychovávalo učně především stavebních profesí hlavně pro tento podnik. Nabídka oborů se postupně rozšiřovala a v sedmdesátých letech bylo zavedeno rovněž nástavbové maturitní studium při zaměstnání. Také první roky činnosti Itegrované střední školy, která byla ustanovena od , prokázaly, že pro tuto novou formu školského zařízení, dávající nové možnosti realizace vzdělávacích programů různých úrovní, jsou u nás velmi dobré předpoklady, a to nejen po stránce materiálního ale také v oblasti personálního zabezpečení. Pokračující transformaci našeho školství pomohl i program PHARE reforma odborného vzdělávání i další mezinárodní i národní programy a projekty. Ze získaných poznatků, i mezinárodních zkušeností a dovedností čerpá pedagogický sbor samozřejmě i dále a používá je kupříkladu při tvorbě školních vzdělávacích programů i programů odborných kurzů dalšího vzdělávání. Současná podoba školy byla významně ovlivněna zejména převzetím ISŠ dopravní a stavební v roce 1998 a Střední odborné školy technické a SOU v roce Spojením se docílilo zejména rozšíření nabídky oborů a prostupnosti mezi nimi, lepšího využití stávajících kapacit i odborné kvalifikace učitelů. Na SŠ se tedy nyní vyučují obory vzdělání strojního, stavebního a dopravního směru poskytující střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou. Společně se nyní např. daří předkládat projekty financované ze zdrojů EU a podporující jak vzdělávání pedagogických pracovníků, tak i rozšiřující poznatky a dovednosti žáků z pobytu v partnerských školách v SRN, Švédsku, Polsku a Slovensku. Součástí SŠ je také domov mládeže, který ve školním roce 2010/2011 poskytoval své služby žákům a studentům deseti středním školám z Liberce. I přes výše uvedené úspěchy, však musí vedení SŠ neustále sledovat a správně reagovat na další připravované změny. K tomu přispívá i plán činnosti, který byl vedením školy na školní rok přijat a jehož vyhodnocením je i tato výroční zpráva. a) Název a základní údaje o škole název organizace: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace sídlo organizace: Liberec II, Truhlářská 360/3 IČ: IZO: právní forma: příspěvková organizace zřízená Libereckým krajem zřizovací listina: čj.: ZL-11/09-Š ze dne údaje pro dálkový přístup : datová schránka : j96k84x 3

4 adresy míst, kde je poskytováno vzdělání : - Liberec, Truhlářská ulice č. 3 - správa školy, domov mládeže, školní kuchyně - Liberec, Letná ulice č škola, hlavní dílny - Liberec, Ještědská ulice škola - Liberec, Kubelíkova ulice strojírenské dílny - Liberec, Horská ulice č dílny - Liberec, Lužická 147/38 - dopravní hřiště b) Zřizovatel : Liberecký kraj c) Ředitel : Ing. Tomáš Princ, bytem Liberec XII, Polní 353 d) Školská rada Zbyněk Pěnička, zástupce zřizovatele, předseda Mgr. Věra Rosenbergová, zástupce zřizovatele Ing. Dana Teisslerová, zástupce pedagogického sboru Milan Svědík, zástupce pedagogického sboru Pavel Picek, zástupce žáků resp. zákonných zástupců nezletilých žáků Iveta Povýšilová, zástupce žáků resp. zákon. zástupců nezletilých žáků e) Součásti školy a jejich kapacita Střední škola IZO , kapacita 1500 žáků Domov mládeže žáků Školní jídelna žáků Školní jídelna výdejna žáků Středisko služeb školám žáků f) Datum zařazení do rejstříku škol Odborné učiliště stavební Střední odborné učiliště stavební Střední odborné učiliště stavebních a řemeslných oborů Integrovaná střední škola stavebních a řemeslných oborů a Učiliště Střední škola stavební a dopravní Střední škola strojní, stavební a dopravní

5 II) Organizace studia a) Seznam oborů vzdělávání ve školním roce 2010/2011 Tabulka č. 1 Kód oboru ročník obor vzdělání forma s M/01 (ŠVP) 1., 2. Ekonomika podnikání denní M/ Management strojírenství denní M/027 3., 4. Management ve stavebnictví denní M/01 (ŠVP) 1. Provoz a ekonomika dopravy denní M/006 2., 3., 4. Provoz a ekonomika dopravy denní M/01 (ŠVP) 1. Technická zařízení budov denní M/002 2., 3., 4. Technická zařízení budov denní L/01 (ŠVP) 1., 2. Autotronik denní L/001 3., 4. Autotronik denní L/002 1., 2., 3. Mechanik instalatérských a denní elektrotechnických zařízení budov L/01 (ŠVP) 1. Mechanik seřizovač denní L/001 2., 3., 4. Mechanik seřizovač denní L/004 1., 3., 4. Mechanik seřizovač mechatronik denní L/524 1., 2. 1., 2., 3. Podnikání (nástavbové studium) denní večerní H/01 (ŠVP) 1., 2. Elektromechanik pro zařízení a přístroje denní H/ Mechanik elektrotechnických zařízení denní H/01 (ŠVP) 1. Instalatér denní H/001 2., 3. Instalatér denní H/ Klempíř denní H/ Malíř denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Mechanik opravář motorových vozidel denní H/ Automechanik denní H/01 (ŠVP) 2. Nástrojař denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Strojní mechanik denní H/ Zámečník denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Tesař denní H/ Tesař denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Truhlář denní H/ Truhlář denní H/01 (ŠVP) 1., 2. Zedník denní H/ Zedník denní E/503 1., 2. Stavební výroba denní Poznámka: Naprostá většina oborů vzdělání se již v nižším ročníku vyučovala dle školou zpracovaných školních vzdělávacích programů, které vycházejí z vládou ČR schválených rámcových vzdělávacích programů. Výjimkou jsou pouze obory Stavební výroba a podnikání, jejichž RVP byly schváleny později. U vyšších ročníků probíhá výuka ještě dle původních učebních dokumentů schválených MŠMT. 5

6 b) Změny v organizaci studia Ve školním roce 2010/2011 probíhala výuka dále ve dvou školních areálech ve Starých Pavlovicích a Dolním Hanychově, strojírenských dílnách v Kubelíkově ulici, elektrotechnických dílnách v Kateřinkách a částečně v dílnách Nové ulici. Vzhledem k výsledkům přijímacího řízení byly plně využity kapacity tříd a skupin praktického vyučování prvního ročníku. Celkem byla výuka organizována v 48 třídách denního studia a čtyřech třídách večerního resp. dálkového studia. Skladba oborů bude nadále částečně obměňována tak, aby odrážela poptávku ze strany zaměstnavatelů i vysokých škol. Škola tedy pokračuje ve svém záměru vyučovat obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou a střední vzdělání s výučním listem strojírenského, stavebního a dopravního směru resp. obory na tyto směry přímo navazující. III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy Výuku a provoz SŠ zajišťovali zaměstnanci, rozdělení do dvou oblastí a čtyř úseků. Pedagogická oblast zahrnuje úsek teoretického vyučování (učitelé), úsek praktického vyučování (učitelé odborného výcviku a vedoucí učitelé odborného výcviku) a úsek výchovy mimo vyučování (vychovatelé). Nepedagogická oblast je ekonomicko-provozní úsek, ve kterém jsou soustředěni zaměstnanci, zajišťující celkový chod SŠ, a to jak v ekonomické a pracovněprávní činnosti samostatného právního subjektu, tak ve správě a údržbě využívaného majetku. K bylo na SŠ pracovalo celkem 175 zaměstnanců. Se všemi zaměstnanci byly uzavřeny řádné pracovní smlouvy, popřípadě dohody. Složení a struktura jednotlivých skupin zaměstnanců je uvedena v následujících tabulkách. Skladba všech úseků je velmi kvalitní, což dokazují jak každodenní pracovní výsledky a hodnocení sociálních partnerů v regionu, tak i další mimořádné aktivity. Proto lze potvrdit, že personální zabezpečení výuky a provozu je na SŠ plně zajištěno. a) Stavy zaměstnanců Tabulka č. 2 TECH. Z toho Ú s e k HOSP. DĚLN. PEDOGOG. PRAC. PRACOV. Ženy ZPS Důchodci Teoretické vyučování Praktické vyučování Výchova mimo vyučování Ekonomicko- provozní C e l k e m 175 6

7 b) Přehled odborné kvalifikace a věková skladba zaměstnanců b.1) Teoretické vyučování Tabulka č. 3 Do 30 let let let 51 let až důch.věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace Bez odborné Kvalifikace Externisté 1/0 1/0 1/0 3/0 5/2 Nově přijatí pedagogové Z toho absolventi Ukončené PP pedagogů 3/0 7/4 12/9 23/9 8/2 53/24 1/0 3/2 1/0 10/5 2/0 17/7 2/0 1/0 1/1 2/1 6/2 2/0 3/0 2/0 3/2 4/1 6/1 15/3 Komentář k tabulce: Z tabulky je zřejmé, že naprostá většina učitelů má odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tři učitelé si kvalifikaci doplňují studiem. Zbývající učitelé bez předepsané odborné kvalifikace vyučují praktické odborné předměty z oblastí, ve které mají dlouholeté zkušenosti ze svého dřívějšího působení, a vyučují již delší dobu a splňují tedy podmínku pro další zaměstnání dle zákona č. 563/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. b.2) Praktické vyučování Tabulka č. 4 Do 30 let 31 až 40 let 41 až 50 let 51 let až důch.věk Důchodový věk Celkem/žen celkem/žen celkem/žen Celkem/žen celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace 1/0 3/0 20/0 4/0 28/0 Bez odborné kvalifikace 1/0 1/0 7/0 3/0 12/0 Externisté 1/0 1/0 Nově přijatí pedagogové 1/0 2/0 3/0 Z toho absolventi Ukončené PP pedagogů 4/0 3/0 7/0 Komentář k tabulce: Z tabulky je zřejmé, že převažující část učitelů odborného výcviku splňuje podmínky odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jeden učitel OV úspěšně dokončil odborné středoškolské studium a tím získal odbornou kvalifikaci. Další zaměstnanec si doplňuje vzdělání studiem pedagogiky. Ve zbývající skupině jsou učitelé, za které na trhu práce neexistuje náhrada dle požadavků citovaného zákona. Jsou to však lidé s dlouhodobou praxí ve svém oboru a zkušení řemeslníci, kteří dokáží své znalosti a zkušenosti dobře předat žákům. Externisté na úseku teoretického i praktického vyučování zajišťovali výuku v předmětech, ve kterých se na trhu práce zatím nepodařilo najít náhradu nebo mají velmi malou hodinovou dotaci. 7

8 b.3) Věková skladba pedagogického sboru v přepočtených úvazcích Tabulka č. 5 počet (přepočtení na plně zaměstnané) < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk Celkem Celkem 5,08 9,23 17,00 60,50 15,40 107,21 z toho ženy 0,00 4,37 9,00 11,90 1,71 26,98 b.4) Způsobilost pedagogických pracovníků v přepočtených úvazcích Tabulka č. 6 Počet (přepočtení na plně zaměstnané) z toho bez odborné způsobilosti 107,21 27,03 b.5) Specializované činnosti Tabulka č. 7 Pozice: počet (přepočtení na plně zaměstnané) výchovný poradce 2,00 1,00 koordinátor informačních a komunikačních 3,00 0,00 technologií koordinátor školního vzdělávacího programu 2,00 0,00 školní metodik prevence 1,00 0,00 koordinátor environmentální výchovy 1,00 0,00 z toho bez kvalifikace b.6) Výchova mimo vyučování Tabulka č. 8 Kvalifikace Do 30 let 31 až 40 let 41 Až 50 let Celkem/žen Celkem/žen celkem/žen 51 let až důch.věk Důchodový věk Celkem/žen Celkem/žen Celkem/žen Odborná kvalifikace 1/1 5/4 1/1 7/6 Bez odborné kvalifikace Externisté 1/1 1/1 2/0 Nově přijatí pedagogové Ukončený PP pedagogů Komentář k tabulce: Všichni pedagogové z tohoto úseku splňují požadavky na odbornou kvalifikaci. Na vedení sportovních kroužků se podíleli dva externí učitelé. 8

9 b.7) Přehled pracovníků domovů mládeže v přepočtených úvazcích Tabulka č. 9 Vychovatelé Asistenti pedagoga Ostatní Celkem 7 0,00 0,20 7,2 c) Nepedagogičtí zaměstnanci Tabulka č. 10 Celkový z toho počet Ženy Důchodci Management Školní jídelna a výdejny Provozní pracovníci Poznámka: Dále bylo uzavřeno několik smluv na další pracovní poměr a dohod ( např. domovnické práce, obsluha VS, pomocné kuchařky ) d) Platové podmínky zaměstnanců Tabulka č / /2011 Celkový počet zaměstnanců 174,04 169,67 Počet pedagogických zaměstnanců 116,96 109,09 Průměrná výše měsíční mzdy pedagog. pracovníků Průměrná výše měsíční mzdy nepedagogických zaměstnanců Průměrná výše nenárokových složek mzdy pedagogických pracovníků Průměrná výše nenárokových složek mzdy nepedagogických zaměstnanců e) Další vzdělávání zaměstnanců e.1) Studium pedagogických zaměstnanců dlouhodobé Tabulka č. 12 Studium Počet zaměstnanců Studium dokončilo/studuje Typ výstupu Magisterské studium 1 0/1 Státní z. zk. Bakalářské studiu 1 1/0 Státní z. zk. Rozšiřující studium 1 0/1 Státní z. zk. Specializační studium 2 0/2 Osvědčení Pedagogika pro absolventy VŠ 5 0/5 Osvědčení Střední vzdělání s VL 1 1/0 Výuční list 9

10 e.2) Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců Tabulka č. 13 Typ kurzu / vzdělávacího semináře Počet zúčastněných zaměstnanců Zadavatel pro maturitní zkoušky 1 Hodnotitel maturitní zkoušky + PUP 12 Informatika (2x) 2 Implementace do výuky 1 Čeština jako cizí jazyk 1 Začleňování cizinců do českých škol 1 Biodiverzita planety Země, historie a současnost 1 Základy meteorologie 1 Semináře pro výuku cizích jazyků (2) 2 Co se jim děje v hlavě 3 Holokaus ve vzdělávání 1 Účetnictví a daně 2 Ekonomika obchodu 1 Inovace ve výuce 4 Ekologické semináře (3) 1 UNIV2 pedagogické projektování 2 Zavádění standardů 3 Skalák 2011 svařování 1 Instruktor svařování 2 Právo ve škole 1 Práce s problémovými žáky 1 Novodobé otroctví 1 10

11 Soulad RVP a ŠVP 1 ŠVP pro elektro obory 1 V rámci tohoto cíle je hlavní pozornost věnována školení, která pedagogickým pracovníkům přibližují nové poznatky z oblastí, které vyučují. K získávání nových vědomostí bylo využíváno také samostudium. Školení v oblastech nutných k řízení školy (např. ekonomické, personální, BOZP) absolvovali také nepedagogičtí zaměstnanci. Mnoho učitelů se také účastnilo vzdělávání k novým maturitním zkouškám. Tabulka 13a Typ kurzu / vzdělávacího semináře Počet zúčastněných zaměstnanců Účetnictví 3 Prevence rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. 1 Odškodňování k pracovním úrazům a nemocem z povolání 1 Péče o majetek škol 4 Windows (3x) 1 Vzdělávací programy EU 2 Účetnictví a daně 1 Nakládání s odpady 1 FKSP 3 Personalistika, odměňování 1 Seminář pro ŠJ 2 11

12 IV. Údaje o počtu žáků a) Počet žáků a počet tříd (dle stavu k ) Tabulka č. 15a Průměr Průměr Počet tříd Počet žáků žáků na třídu žáků na učitele školní rok 2009/ / / / / / / /11 počet ,02 24,5 21,79 21,29 b) Skladba oborů vzdělání Tabulka č. 15b ročník KKOV Název oboru vzdělání žáků tříd I. II. III. IV. 6341M/01 Ekonomika a podnikání (management ve stavebnictví) M /01 Ekonomika a podnikání (management strojírenství) M/009 Management strojírenství (RVP) M/027 Management ve stavebnictví (RVP) M/006 Provoz a ekonomika dopravy (RVP) M/01 Provoz a ekonomika dopravy M/002 Technická zařízení budov (RVP) M/01 Technická zařízení budov Kategorie vzdělání M celkem L/001 Autotronik (RVP) L/01 Autotronik L/001 Mechanik seřizovač (RVP) L/01 Mechanik seřizovač ,5 2345L/004 Mechanik seřizovač-mechatronik (RVP) L/002 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov (RVP) ,5 Kategorie vzdělání L/0 celkem H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje H/004 Mechanik elektrotechnických zařízení (RVP) H/001 Instalatér (RVP) H/01 Instalatér H/001 Klempíř (RVP) ,5 3657H/001 Malíř (RVP) ,5 2368H/001 Automechanik (RVP) H/01 Mechanik opravář motorových vozidel H/01 Nástrojař ,5 2351H/001 Zámečník (RVP) H/01 Strojní mechanik

13 3664H/001 Tesař (RVP) ,5 3664H/01 Tesař ,5 3356H/001 Truhlář (RVP) ,5 3356H/01 Truhlář H/001 Zedník (RVP) H/01 Zedník E/503 Stavební výroba (RVP) Kategorie vzdělání H a E celkem L/524 Podnikání denní forma vzdělání (RVP) L/524 Podnikání - ostatní formy vzdělání (RVP) Kategorie vzdělání L/5 (nástavbové studium) celkem C E L K E M K 1. září 2010 bylo ve škole otevřeno celkem 52 tříd, z toho 48 tříd denní formy vzdělávání. Po 1. pololetí došlo ke sloučení 2 tříd prvních ročníků nástavbového studia (večerní forma) na jednu. c) Spádovost Tabulka č. 15c Škola Počet žáků LB JN CL SM JC MB DC Ostatní maturitní obory učební obory Celkem K bylo posuzováno 1273 žáků. d) Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení na školní rok 2011/2012 Údaje o přijímacím řízení Tabulka č. 16a SŠ počet Počet podaných přihlášek do 1. kola přijímacího řízení do SŠ 718 Počet podaných přihlášek do 2. a dalších kol přijímacího řízení do SŠ 69 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 590 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 1. kole přijímacího řízení 128 Celkový počet odvolání po 1. kole přijímacího řízení do SŠ 32 z toho vyřešeno autoremedurou 31 z toho postoupeno krajskému úřadu 1 Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 67 Rozhodnutí o nepřijetí do 1. ročníku SŠ po 2. a dalším kole přijímacího řízení 2 Rozhodnutí o přijetí do vyššího ročníku 36 Rozhodnutí o nepřijetí do vyššího ročníku 0 13

14 Organizace přijímacího řízení Ředitel školy stanovil jednotná kritéria přijímacího řízení včetně předpokládaného počtu přijímaných žáků a termínů přijímacích zkoušek. Tato kritéria byla v lednu 2011 zveřejněna. V 1. kole přijímacího řízení bylo možné podat až 3 přihlášky ke studiu. Uchazeči o denní formu studia měli termín na odevzdání přihlášky do a uchazeči o nástavbové studium do Přijímací zkoušku konali pouze uchazeči o denní nástavbové studium, a to ve vybraném termínu 2. nebo Přijímací komise se sešla poprvé dne a po celou dobu přijímacího řízení pracovala ve složení: předseda - Ing. Tomáš Princ, ředitel školy, členové - Mgr. Jana Neubauerová, Ing. Vladimír Moc, Mgr. Karel Hubka, Ing. Dagmar Valoušková, Mgr. Vlasta Vyčichlová, Mgr. Jaroslava Řeháčková, Rita Cermanová. Uchazeči, kteří nekonali přijímací zkoušku, byli vybíráni dle předem stanovených kritérií a o výsledku přijímacího řízení obdrželi poštou předběžnou informaci. Výsledky byly též zveřejněny na webové stránce školy V termínu od 22. do byla uchazečům předána (příp. zaslána) rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení a zájemci mohli ve stanovených lhůtách odevzdávat zápisové lístky, příp. se mohli odvolat. Uchazeči o denní nástavbové studium byli pozváni k přijímací zkoušce a rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení obdrželi (resp. jim bylo zasláno) Postupně byla vyhlášena 3 kola přijímacího řízení. Kritéria přijímacího řízení Žáci oborů vzdělání s kódem M byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybraných předmětů (ČJ, CizJ, D, ON, Z, M, Fy, Ch) a chování v 8. a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení. Žáci oborů vzdělání s kódem L/0 byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybraných předmětů (ČJ, CizJ, D, ON, Z, M, Fy, Ch) a chování v 8. a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení a zdravotní způsobilosti. Vybraní žáci, kteří s ohledem na počet volných míst ve třídě nemohli být přijati, byli pozváni na pohovory a byla jim nabídnuta volná místa v příbuzných oborech vzdělání. Žáci oborů vzdělání s kódem H byli přijímáni dle průměrného prospěchu z vybraných předmětů (ČJ, CizJ, ON, M, Fy, Ch, VV, pracovní vyučování) v 8. a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, s přihlédnutím k výstupnímu hodnocení a zdravotní způsobilosti. Žáci speciálních škol a žáci, kteří neměli ukončenou povinnou školní docházku devátým ročníkem, byli pozváni k přijímacímu pohovoru. Smyslem pohovoru bylo ověření předpokladů úspěšného absolvování vybraného oboru. Studium takovýchto žáků je sledováno celý 1. ročník výchovnou poradkyní, třídními učiteli a příslušnými učiteli odborného výcviku. Žáci oborů vzdělání s kódem E o tento obor neprojevili uchazeči zájem, a proto nebyl nikdo přijat. Uchazeči o denní formu nástavbového studia konali ve vybraném termínu přijímací zkoušky z ČJ, M a cizího jazyka (AJ nebo NJ). Žák úspěšně vykonal přijímací zkoušku, jestliže získal v součtu tří částí hodnocení (M - max. 30 bodů, ČJ - max. 30 bodů, CJ - max. 10 bodů) a ohodnocení výsledků předchozího studia (max. 10 bodů) alespoň 45 bodů. O umístění při rovnosti bodů rozhoduje počet bodů z matematiky. Zájemci o nástavbové studium uskutečňované večerní formou byli přijati bez přijímacích zkoušek. K nástavbovému studiu může být přijat absolvent nebo žák 3. ročníku oboru vzdělání s kódem H, u kterého je nařízením vlády č. 689/2004 Sb. takovéto studium umožněno. g) Hodnocení přijímacího řízení V porovnání s loňským rokem jsme obdrželi více přihlášek (především na maturitní obory), odevzdaných zápisových lístků bylo naopak méně do 1. ročníků nastoupilo 389 žáků, což je o 39 méně než v loňském roce. 14

15 Pro nedostatek uchazečů bylo zrušeno přijímací řízení pro obor vzdělání Klempíř, Stavební výroba a Ekonomika a podnikání se zaměřením na management strojírenství. Zvýšený zájem projevili uchazeči o učební obory Nástrojař, Malíř a lakýrník, Elektromechanik pro zařízení a přístroje a dále pak o denní nástavbové studium Podnikání. h) Počty žáků přijatých v rámci přijímacího řízení Tabulka č. 16b M L/0 H E L/5 denní L/5 večerní Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd Žáků Tříd 70 2,5 72 2, Do 14 tříd 1. ročníků bylo v řádných termínech přijímacího řízení přijato 346 žáků. V rámci dalšího přesunu zájmu, přestupů a opakování celkový stav 1. ročníků dosáhl k počtu 389 žáků. ch) Rozhodnutí vydaná ředitelem školy Tabulka č. 17 Rozhodnutí: počet O přestupu do jiné SŠ 46 O změně oboru vzdělání 43 O přerušení vzdělávání 21 O opakování ročníku 46 O přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 17 odst. 3 ŠZ 0 O podmíněném vyloučení podle 31 ŠZ 21 O vyloučení podle 31 ŠZ 15 O zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání podle 70 a 100 ŠZ 0 O povolení individuálního vzdělávání žáka 20 O zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka 4 O odkladu povinné školní docházky 0 O snížení úplaty za poskytování školských služeb 0 O prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 Celkem

16 V. Výsledky výchovy a vzdělávání a) Údaje o maturitních a závěrečných zkouškách a.1) Úspěšnost žáků při maturitních zkouškách Tabulka č. 18a zkoušky v řádném (jarním) termínu počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. neprospěli zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku opravné zkoušky počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. neprospěli a.2) Úspěšnost žáků při závěrečných zkouškách Tabulka č. 18b zkoušky v řádném (jarním) termínu počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kteří prospěli počet žáků, kteří neprospěli zkoušky v náhradním termínu počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. konali zkoušku počet žáků, kt. neprospěli počet žáků, kt. konali zkoušku opravné zkoušky počet žáků, kteří prospěli Počet žáků, kt. neprospěli b) Údaje o výchovných opatřeních Tabulka č pololetí 2. pololetí Pochvala jiná ocenění 0 16 Napomenutí důtka třídního učitele důtka učitele odbor. výcviku důtka ředitele školy sníž. známka z chování c) Přehled o prospěchu žáků Tabulka č pololetí 2. pololetí prospěl s vyznamenáním Prospěl Neprospěl Nehodnocen

17 d) Přehled počtu zameškaných a neomluvených hodin Tabulka č pololetí školního roku Z toho neomluvené 2. pololetí školního roku Z toho neomluvené Zameškané hodiny celkem Průměr na žáka 95,74 9,86 101,88 12, 73 e) Uplatnění absolventů s MZ Tabulka č. 22 Počet absolventů Dále studuje VŠ Dále studuje VOŠ Dále studuje jazykovou šk. Dále v zaměstnání V oboru Různé Komentář k tabulce: Na VŠ podávalo přihlášky více žáků. Výsledky dalších absolventů po přijímacím řízení nám nejsou známy. Úspěšnost při přijímacím řízení je však ovlivněna i tím, že ve velké většině se absolventi přihlašovali na více VŠ. Údaje Dále v zaměstnání jsou pouze přibližné, neboť byly získány zprostředkovaně a nebyly ověřeny. VI. Další vzdělávání a) Celoživotní vzdělávání Hlavní část celoživotního vzdělávání na naší škole je realizováno ve svářečské škole. Ta ve spolupráci s akreditovanými organizacemi SVÚM a. s., a UNO s.r. o. dále rozvíjí svojí činnost. Kvalitní práce zaměstnanců, doplněné vybavení svařoven i dobré prostředí bylo důvodem, který vedl k výraznému úspěchu, neboť ve školním roce prošlo všemi formami výuky vč. přezkoušení celkem 777 dospělých uchazečů. Svářečská škola SŠ se tak stala jedním z nejvýznamnějších zařízení tohoto typu ve velkém regionu a jako pátá v ČR získala certifikát Evropské svářečské federace pro svařování kovů a jako jedna z dvanácti svářečských škol v ČR také statut ATB pro svařování plastů. Další aktivity v této oblasti vyvíjí škola prostřednictvím vlastní autoškoly. SŠ patří mezi místní centra CV rovněž v rámci projektu CVLK. Má vytvořeny tři vzdělávací programy, jeden pro oblast elektrotechniky, druhý z oblasti stavební výroby a třetí na kamenické práce. Je ale pravdou, že zatím byl realizován pouze jeden kurz z těchto programů. Naopak se uskutečnilo pět zvlášť připravených odborných kurzů pro uchazeče o zaměstnání ve spolupráci s Úřadem práce v Liberci a v České Lípě nebo firmou Attest s. r. o. 17

18 počet absolventů počet účastníků forma studia prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční prezenční Přehled kurzů Tabulka č. 23a Název programu Směr druh Akreditace Rozsah způsob ukončení Poznámka Základy operátor CNC obráběcích strojů" Základní kurz svařování kovů Základní kurz svařování kovů termoplastů Kurz svařování plastů zakončený úředními zkouškami Kurz svařování kovů zakončený úředními zkouškami Kurz na přezkoušení svářeče kovů Kurz na přezkoušení svářeče plastů Kurz na přezkoušení svářeče kovů s úředními zkouškami Kurz na přezkoušení svářeče plastů s úředními zkouškami Kurz na zaškolení svářeče plastů 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický 6- umělecký a technický F-kurz zabezpečující školení nebo zaučení zaměstnanců pro konkrétního zaměstnav. 20 D-kurz zvyšující zaměstnatelnost 160/ 200 D-kurz zvyšující zaměstnatelnost 40 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 40 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 120 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 8 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 8 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 40 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 40 C-kurz doplňující kvalifikaci v daném oboru 32 osvědčení 9 9 Tumpf svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz svářečský průkaz 9 9 svářečský průkaz

19 Doplňující informace Tabulka č. 23b rok 2009/2010 rok 2010/2011 Počet vytvořených školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 4 7 Počet inovovaných školních vzdělávacích programů pro střední vzdělávání 7 0 Počet vzdělávacích programů tvořících nabídku dalšího vzdělávání 6 VII. Spolupráce se zaměstnavatelskou sférou Škola spolupracuje s firmami ve velkém rozsahu. Využívají se zejména smluvní pracoviště pro provádění odborného výcviku, kterých bylo celkem 96. Část nabídky firem je využívána pro odbornou praxi žáků oboru vzdělání technická zařízení budov, provoz a ekonomika dopravy a management ve stavebnictví. Další formou spolupráce se stavebními výrobními firmami je podíl na jejich zakázkách, tj. provedení vymezené části stavebních prací. Všechny tyto kontakty jsou vhodné také pro nutnost účasti zástupců podnikatelské sféry v komisích při závěrečných zkouškách, lepší možnost zajištění odborných exkurzí i snadnější přístup k nejnovějším materiálům nebo nástrojům, které firmy často formou daru přenechávají škole. Pro žáky se takto otvírají příležitosti k získání vhodné pracovní pozice v místě, které již v průběhu studia poznali. Samostatnou kapitolou je spolupráce s firmami, kterým poskytuje služby naše svářečská škola. Jejich okruh již přesahuje i liberecký region a dobré jméno a kvalitní výuka na této specializované škole přináší stále nové zákazníky. Škola udržuje rovněž kontakty s profesními organizacemi např. Svazem podnikatelů ve stavebnictví, ČKAIT, Svazem stavebních inženýrů, Cechem instalatérů a topenářů apod. Dalším příkladem je i schůzka zástupců plastikářských firem z oblasti Liberce, kterou v prostorách školy zorganizovali zástupci hanychovské školy a při které bylo zastoupeno celkem 9 firem i Úřad práce Liberec. Důležitým úkolem, který byl ve školním roce 2010/2011 plněn ve vztahu k projektu OP VK Modernizace výuky, bylo projednávání upravovaných ŠVP se sociálními partnery. Pedagogové školy se proto obrátili na příslušné firmy a s nimi projednali požadavky na případné doplnění ŠVP. Tento proces proběhl u všech 11 inovovaných ŠVP. Důležitá byla také spolupráce s firmou Česká hlava, se kterou naše škola spolupořádala přehlídku odborné dovednosti žáků Machři roku konané v září 2010 na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci. 19

20 VIII. Zapojení do projektů a) Přehled grantů a dotací Tabulka č. 24 Název projektu Název projektu Pohyb a vyvážená strava jako základ zdravějšího životního stylu Řemesla v Evropské unii II CZ/10/LLP-LdV/IVT Modernizace výuky technických škol LK prostřednictvím inovací ŠVP a kurikula CZ.1.07/1.1.09/ Začlenění odborné terminologie do výuky cizích jazyků CZ.1.07/1.1.09/ Dotační titul Dotační titul NAEP - COMENIUS Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení NAEP- Leonardo d Vinci Partnerství škol v rámci celoživotního učení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příjemce/ partner Příjemce / partner příjemce příjemce příjemce příjemce Získané prostředky Získané prostředky ,00 EUR ,00 EUR ,00 Kč ,79 Kč IX. Další aktivity a prezentace školy a) Další aktivity školy, prezentace na veřejnosti a.1) Úsek teoretického vyučování Zahajovací pobyty pro žáky 1. ročníků Harmonizační kurzy, každý v délce 3 dnů, se uskutečnily pro žáky 1. ročníků maturitních oborů na začátku září Celkem se zúčastnilo 154 žáků. Cílem těchto pobytů bylo vytvoření třídních kolektivů, vzájemné poznání žáků a třídních učitelů, prevence sociálněpatologických jevů. Žáci 1. ročníků tříletých oborů absolvovali jednodenní preventivní program v o.p.s. Maják. Exkurze V průběhu školního roku, jako doplněk teoretické výuky žáků, proběhly tyto exkurze a návštěvy výstav a veletrhů s odborným zaměřením: LICON HEAT Elektrárna Rudolfov TEDOM JBC Galerie Liberec Aquaterm Praha Krajská vědecká knihovna Synagoga Liberec Žitava Praha, Královská cesta Jindřichovice p.s. Alternativní bydlení a udržitelný způsob života Spalovna Liberec 15 žáků 24 žáků 15 žáků 163 žáků 43 žáků 60 žáků 35 žáků 8 žáků 21 žák 20 žáků 21 žák 20

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace

Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace Plán vertikální a horizontální prostupnosti Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace 1 Prostupnost horizontální a vertikální Horizontální prostupnost

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah

Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ ve Střední škole polytechnické, Olomouc, Rooseveltova 79 pro školní rok 2015/2016 Rozhodnutí ředitele č. 236/2015 I. 1. Obsah 1. Všeobecná ustanovení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Pro školní rok 2015/2016 vyhlašuje ředitel Střední průmyslové školy, Hronov, Hostovského 910 přijímací řízení pro: OBORY VZDĚLÁNÍ ZAKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU Denní forma vzdělávání 23-41-M/01

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy

Obsah. Ing. Radomil Poles ředitel školy Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání ve Švehlově střední škole polytechnické Prostějov nám. Spojenců 17, 796 01 Prostějov pro školní rok 2015/2016 Obsah 1. Všeobecná ustanovení. 2. Přijímací komise.

Více

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Příloha č. 1 Kritéria přijímacího řízení pro 2 kolo - studijní obory 2) Zdravotní způsobilost ke vzdělávání (dle ustanovení 1a nařízení vlády č.689/2004 Sb.) potvrzení lékaře na formuláři přihlášky ke

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12

Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce ZŠ Fryšták ve školním roce 2011/12 Výchovné poradenství Výchovná poradkyně Miluše Šafářová poskytovala po celý školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto oblastech: 1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016

vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934 vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro studium ve školním roce 2015/2016 OBORY STUDIA

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012

Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Stipendijní program pro žáky středních škol zřizovaných Libereckým krajem ve vybraných oborech vzdělání - školní rok 2011/2012 Konference RRLZ LK Podpora celoživotního vzdělávání 16. prosince 2010 Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 leden 2015 LEGISLATIVA Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 472/2011 Sb. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vyhláška č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2014/2015 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 a výsledků vzdělávání na školní rok 2013/2014 Kritéria pro hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PRÁVNÍ PŘEDPISY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) novelizován k 1. 1. 2012 zákonem č. 472/2011 Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci

ŘÁDY. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov. Stipendijní řád. podpis ředitele: razítko školy: Všichni zaměstnanci ŘÁDY Stipendijní řád podpis ředitele: razítko školy: Určení: Všichni zaměstnanci Uložení podepsaného výtisku: Administrátor pro řízenou dokumentaci I. Název Stipendijní řád ředitel 30. 08. 2014 01. 09.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov,

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 postup a kritéria přijímacího řízení Přijímací řízení je zabezpečováno na

Více

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016

Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Vyhlášení čtvrtého kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2015/2016 Ve znění 64 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v platném

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice

Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Odborná praxe při vzdělávání v Jihočeském kraji Personální zajištění spolupráce škol a firem 29.5. 2015 České Budějovice Mgr. Martina Kaňáková Národní ústav pro vzdělávání, Manažer KA2 projekt POSPOLU

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO

PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO PŘEDSTAVENÍ INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY AUTOMOBILNÍ BRNO ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 HISTORIE ŠKOLY 1.9. 1957 vznik Odborného učiliště národního podniku ČSAO KNV Brno, Dunajevského 1 1982 změna na SOU dopravní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů

Integrovaná střední škola, Slavkov u Brna, Tyršova 479. Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Představení studijní nabídky, prostředí školy a aktivit našich žáků a učitelů Dny otevřených dveří - 29. a 30. listopadu 2013 a 17. a 18. ledna 2014 1 Základní údaje o škole jsme státní školou, zřizovatelem

Více

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení SOŠ pro školní rok 2013/2014 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKO-TECHNICKÁ BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 566550917, 566552360 566553143, http://www.szesby.cz, e-mail:szesbys@szesby.cz, Dr. Veselého 343, PSČ 593 17 Vyřizuje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení Kritéria přijímacího řízení školní rok 2015/2016 Sezimovo Ústí 2015 1 Ředitel VOŠ, SŠ, COP v souladu s 165 odst. 2 písm. f), 59 a 60 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 1 Rovný přístup ke vzdělávání a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Kritéria hodnocení 1) Indikátory splnění kritéria 2) Základní právní východiska Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací

Více

Hledáme mladé technické talenty

Hledáme mladé technické talenty Hledáme mladé technické talenty OPVK: Hledáme mladé technické talenty Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 10.9.2008 byla pro tento projekt schválena dotace zopvk ve výši 8 777 030,60 Kč.

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Koncepce rozvoje školy Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace (2012 2018) 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy 1.2 Studijní a učební obory 1.3 Domov mládeže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h

ZÁVOD UČILIŠTĚ VYSOKÁ ŠKOLA. Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015. cca 13:30h -15:30h VYSOKÁ ŠKOLA Spolupráce ve vzdělávání: To je oč tu běží Doprovodný program 3. červena 2015 cca 13:30h -15:30h Prohlídka muzea a závodu ŠKODA AUTO Prohlídka středního odborného učiliště a vysoké školy ŠKODA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více