Základní legislativní dokumenty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní legislativní dokumenty"

Transkript

1 Mgr. Monika Oravová

2 Základní legislativní dokumenty Knihovní zákon 257/2001 Sb. Autorský zákon 121/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách

3 Kde hledat informace portál (část Legislativa, doporučení, standardy) Ministerstvo kultury ČR (oblast Literatura a knihovny) Centrum pro školní knihovny - (část Budování školní knihovny) časopis Čtenář (rubriky Právní poradna, Zákoník je také kniha) právník

4 Knihovní zákon 257/2001 Sb. Vztahuje se pouze na knihovny, které: a) poskytují všem bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby a b) evidují se jako veřejná knihovna. Evidence se provádí u Ministerstva kultury a knihovnám přináší výhody, ale i povinnosti.

5 Knihovní zákon 257/2001 Sb. Veřejné knihovnické a informační služby, které je evidovaná knihovna povinna poskytovat bezplatně: zpřístupňování knihovních dokumentů z vlastního fondu nebo prostřednictvím meziknihovních služeb poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, především ze státní správy a samosprávy umožnění přístupu k informacím na internetu, ke kterým má knihovna bezplatný přístup

6 Knihovní zákon 257/2001 Sb. + možnost získání grantů z programů pro veřejné knihovny (VISK, Knihovna 21. století apod.) + není nutno provádět každoroční inventarizaci fondu (místo toho revize jednou za pět let) + zastupování při vyjednávání s kolektivními správci autorských práv (např. půjčování CD) - nutnost dodržovat pravidla pro evidenci a vyřazování knihovního fondu vyplývající z KZ a prováděcí vyhlášky 88/2002 Sb.

7 Autorský zákon 121/2000 Sb. Formy užití autorského díla: rozmnožování rozšiřování (prodej) pronájem půjčování vystavování sdělování veřejnosti (živé provozování, vysílání, zveřejnění na internetu atd.)

8 Autorský zákon 121/2000 Sb. Kdy není licenční smlouva nutná? 1. užití volného díla (70 let po smrti autora) 2. volné užití (nekomerční užití pro osobní potřebu) 3. zákonné licence (citace, knihovní, pro zdravotně postižené, zpravodajská atd.) V ostatních případech musíme získat souhlas držitele autorských práv.

9 Autorský zákon 121/2000 Sb. Půjčování ( 37) lze: prezenční - všechny vydané dokumenty kromě počítačových programů a databází absenční - vydané textové dokumenty a dokumenty se statickým obsahem (tištěné knihy a časopisy, digitální záznamy na hmatatelném nosiči) Ale nelze! absenční audiovizuální dokumenty (DVD), zvukové dokumenty (CD)

10 Autorský zákon 121/2000 Sb. Rozmnožování lze: kopie pro potřebu knihovny pro archivační potřeby nebo v případě ztráty či poškození ( 37) digitální kopie z fondu jen prezenčně ( 37) tištěné kopie pro vnitřní potřebu školy ( 30a) ale pouze fair use tištěné kopie pro potřebu uživatelů (za úplatu) je však nutno odvádět poplatky 0,20/0,40 Kč za stranu ze 70 % kopií ( 30a) Ale nelze! kopírovat notový materiál

11 Autorský zákon 121/2000 Sb. Využívání děl ve výuce lze: využití pro ilustrační účely ( 31) nemělo by přesáhnout rozsah odpovídající účelu, nutná citace! Ale nelze! např. promítat celý film bez jakéhokoliv výkladu

12 Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Osobní údaje v knihovnách uchovávány z důvodu ochrany fondu, dalšího majetku knihovny a poskytování kvalitních služeb. Pro knihovny postačující tyto údaje: jméno, datum narození, adresa, číslo čtenářského průkazu, údaje o zákonných zástupcích. Shromažďují se i další údaje: , číslo OP, údaje o výpůjčkách atd.

13 Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Ochrana osobních údajů v knihovnách: přístupová hesla do AKS písemné přihlášky v uzamykatelných prostorech závazek mlčenlivosti u zaměstnanců interní provozní řád pro nakládání s osobními údaji (např. součást KŘ) likvidace osobních údajů (skartace, vymazání dat) po ukončení platnosti průkazu či vyřízení všech pohledávek vůči knihovně

14 Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách č.j / není právně závazné spíše metodický materiál Školní knihovna = odborné, studijní, informační a čtenářské centrum pro žáky a pedagogické pracovníky školy, může své služby poskytovat i veřejnosti

15 Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách Úkoly knihovny: vytváří informační fond vede evidenci dokumentů, uživatelů a výpůjček podporuje čtenářství a informační gramotnost spolupracuje při přípravě na vyučování podílí se na nabídce volnočasových aktivit žáků, spolupracuje s jinými institucemi v regionu

16 Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách Řízení knihovny: ředitel knihovník Financování: knihovní fond, přístup k databázím, internet odměna pracovníka materiální, technické a technologické zabezpečení

17 Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách Knihovnicko-informační služby: základní (viz VKIS) bezplatné speciální pro veřejnost mohou být placené Rozsah a podmínky služeb stanovuje knihovní řád (podrobný vzorový řád vč. ceníku příloha č. 1).

18 Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách Doporučení pro vybavení školních knihoven (příloha č. 2) 4 typy: I. studovna a čítárna II. knihovna se studovnou III. ŠK - studijní a informační centrum školy IV. ŠK - rozšířené studijní a informační centrum školy

19 Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách Všechny typy: prezenční půjčování, pomoc s vyhledáváním literatury a informací profesionální knihovnický SW pro školy připojení na internet encyklopedie, slovníky, naučná literatura, používané učebnice, výběr časopisů, elektronické dokumenty apod.

20 Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách I II. absenční půjčování III. absenční půjčování, MVS kopírovací služby podpora čtenářské gramotnosti IV. absenční půjčování, MVS kopírovací služby podpora čtenářské gramotnosti pořádání besed a přednášek místo pro samostatnou přípravu

21 Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách I III. alternativní učebnice výběrově beletrie odborné zdroje dle zaměření firemní literatura II. alternativní učebnice výběrově beletrie odborné zdroje dle zaměření IV. alternativní učebnice výběrově beletrie odborné zdroje dle zaměření firemní literatura

22 Doporučení MŠMT k činnosti a funkci školní knihovny na základních a středních školách I. 1 místnost m PC denně 2 hodiny úvazek 10 hodin týdně II. 1-2 místnosti m PC denně 2 hodiny úvazek 14 hodin týdně III. 2 místnosti PC, AV technika denně 5 hodin úvazek 25 hodin týdně IV. 3 místnosti PC, AV technika denně 8 hodin plný úvazek

23 Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Školní knihovna poskytuje informace a myšlenky, které jsou nezbytné pro kohokoli, kdo chce vést úspěšný život v dnešní společnosti založené na informacích a vědění. Bylo prokázáno, že pokud knihovníci a vyučující navzájem spolupracují, žáci dosahují vyššího pokroku v psaní a čtení, umí se lépe učit, řešit problémy a získávají zkušenosti v oblasti informačních a komunikačních technologií.

24 Manifest UNESCO a IFLA o školních knihovnách Školní knihovna musí být dostatečně a pravidelně financována, aby mohla mít dobře vyškolený personál, dokumenty, technologie a vybavení a musí být přístupná zdarma. Školní knihovna je podstatným partnerem v místních, regionálních i celostátních knihovnických sítích a sítích informačních center.

25 Děkuji za pozornost. Kontakty:

Knihovní řád školní knihovny

Knihovní řád školní knihovny Knihovní řád školní knihovny I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1. V souladu se zřizovací listinou školy vydávám tento knihovní řád školní knihovny Základní školy Hanspaulka a Mateřské školy

Více

Městská knihovna Ústí nad Orlicí VEDENÍ OBECNÍ KNIHOVNY. Příručka pro knihovníky obecních knihoven

Městská knihovna Ústí nad Orlicí VEDENÍ OBECNÍ KNIHOVNY. Příručka pro knihovníky obecních knihoven 2012 Městská knihovna Ústí nad Orlicí VEDENÍ OBECNÍ KNIHOVNY Příručka pro knihovníky obecních knihoven - 1 - Obsah 1. Úvod... 2 2. Organizace a správa knihovny... 2 3. Knihovní fond... 3 3.1. Evidence

Více

Plzeň. Národní knihovna ČR

Plzeň. Národní knihovna ČR Služby knihoven a autorský zákon 2.6.2010 2010 Plzeň Vít Richter Zdeněk Matušík Národní knihovna ČR Novela autorského zákona, č. 216/2006 Sb. 1. Vliv ICT na vztah knihoven a autorského zákona 2. Jak vykládat

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu

KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovny Pražského literárního domu V souladu se statutární listinou nadačního fondu Pražský literární dům autorů německého jazyka ze dne 23. 6. 2004 a podle 4 odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb.

Více

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila

PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN. Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila PŘÍRUČKA PRO KNIHOVNÍKY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN Zpracovali Adéla Dilhofová, Monika Kratochvílová a Jan Lidmila Moravská zemská knihovna v Brně Jihomoravský kraj Brno 2013 Obsah Obsah Předmluva... 4 1. Systém

Více

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA

25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace ŘÁD ŠKOLNÍ KNIHOVNY A INFORMAČNÍHO CENTRA Zpracovala: Hana Laubová Schválila: Mgr. Eliška Syřínková, ředitelka školy Projednala pedagogická

Více

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i.

Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Knihovní řád knihovny Ústavu informatiky Akademie věd České republiky, v.v.i. Základní ustanovení Právní zakotvení V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín

Knihovní řád. Městské knihovny Hodonín. Základní ustanovení. Čl. 1 Poslání a činnost Městské knihovny Hodonín Knihovní řád Městské knihovny Hodonín V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Hodonín, schválenou na základě usnesení zastupitelstva města Hodonín usnesením č.1708 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1

Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, Praha 9, Učňovská 1 Knihovní řád školní knihovny Střední odborné školy stavební a zahradnické, I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení V souladu se Zřizovací listinou školy a s Organizačním řádem Střední odborné školy

Více

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů. Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011. Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD

Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů. Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011. Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovna Ústavu mezinárodních vztahů Čj.: 278.146/2011-Ú V Praze dne 28. 3. 2011 Směrnice č. 19 KNIHOVNÍ ŘÁD OBSAH Úvod I. Poslání a činnost knihovny...5 II. Knihovnické a informační služby...6 III. Uživatelé

Více

Směrnice Knihovní řád FN u sv. Anny v Brně

Směrnice Knihovní řád FN u sv. Anny v Brně Směrnice Knihovní řád FN u sv. Anny v Brně Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: PhDr.Hana Kovalčuková MUDr. Petr Krifta Ing. Petr Koška, MBA Vedoucí lékařské knihovny Náměstek pro LPP Ředitel FNUSA Datum:

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB

KNIHOVNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ II. UŽIVATELÉ KNIHOVNICKÝCH A INFORMAČNÍCH SLUŽEB KNIHOVNÍ ŘÁD V souladu se Zřizovací listinou Šmidingerovy knihovny Strakonice, schválenou usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 43/ZM/2003 a účinnou od 1. 1. 2003 a podle 4, odst.6 zákona č.257/2001

Více

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 KNIHOVNÍ A VÝPŮJČNÍ ŘÁD ODBORNÉ KNIHOVNY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY (dále jen Knihovní řád ) Tento Knihovní řád upravuje postavení a činnost odborné knihovny České národní banky.

Více

Knihovní řád. Městské knihovny Ústí nad Orlicí. Základní ustanovení. Čl.1 Poslání a činnost Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Knihovní řád. Městské knihovny Ústí nad Orlicí. Základní ustanovení. Čl.1 Poslání a činnost Městské knihovny Ústí nad Orlicí Knihovní řád Městské knihovny Ústí nad Orlicí V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Ústí nad Orlicí, schválenou Zastupitelstvem města Ústí nad Orlicí usnesením čj. 935/2002 ze dne 25.6.2002

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK

KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY ŽAMBERK V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny Žamberk, schválenou Zastupitelstvem města Žamberk usnesením č. 1315/10 29/2010-ZAST ze dne 13.4.2010 a podle 4 odst.

Více

Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Knihovní řád knihovny Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Úvod V souladu se zřizovací listinou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského č. j. 23694/91-2 ve znění

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ

KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY V GREŠLOVÉM MÝTĚ V souladu se Zřizovací listinou Obecní knihovny v Grešlovém Mýtě, schválenou zastupitelstvem obce Grešlové Mýto usnesením č. 13 ze dne 26.2.2003 včetně jejích

Více

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád

Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace. Kraslice, Dukelská 1128. Knihovní řád Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace Kraslice, Dukelská 1128 Knihovní řád Aktualizováno k 1. lednu 2009 Městská knihovna Kraslice Knihovní řád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní řád je závazný

Více

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov

Knihovní řád. Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově. Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Městská knihovna s regionálními funkcemi v Trutnově Krakonošovo náměstí 128, 541 01 Trutnov Knihovní řád Trutnov, dne 30.11.2007 Zpracovala: Jaroslava Maršíková I. Základní ustanovení Čl.1 Právní zakotvení

Více

KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

KNIHOVNÍ ŘÁD. Knihovna Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. KNIHOVNÍ ŘÁD Knihovna Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i. Na Florenci 3 110 00 Praha 1 Nové Město e-mail: knihovna@ics.cas.cz tel.: 222 828 315 (301)

Více

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ K N I H O V N Í Ř Á D MĚSTSKÁ KNIHOVNA VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 2015 KNIHOVNÍ ŘÁD MĚSTSKÉ KNIHOVNY V souladu se Zřizovací listinou Městské knihovny ve Valašském Meziříčí (dále jen Městské knihovny) vydávám

Více

Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48. Základní ustanovení

Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48. Základní ustanovení Knihovní ř ád odborné knihovny Státního zdravotního ústavu se sídlem v Praze 10, Šrobárova 48 I. Základní ustanovení Čl. 1 Právní zakotvení 1 Odborná knihovna (dále knihovna) Státního zdravotního ústavu

Více

LEGISLATIVA V KNIHOVNÁCH. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

LEGISLATIVA V KNIHOVNÁCH. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci LEGISLATIVA V KNIHOVNÁCH Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Zákon o veřejných knihovnách obecních č. 430/1919 Sb. schválen Národním shromážděním 22.7.1919 byl chápán jako protiváha tradičních

Více

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020

Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 2020 Koncepce rozvoje regionálních funkcí Jihočeské vědecké knihovny do r. 22 Úvod Veřejné knihovnicko-informační služby v kraji poskytuje knihovní síť, tvořená krajskou knihovnou, městskými a místními knihovnami.

Více

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo...

DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Knihovna (pobočka) ... ... Kraj... Místo... Knihovna (pobočka)...... Kraj... Místo... DENÍK KNIHOVNY NA ROK 2013 *) NA ROK 2014 *) Pozn.: Základní knihovny s neprofesionálními pracovníky mohou DENÍK používat průběžně bez ohledu na jednotlivé měsíce

Více

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12.

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12. FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER MĚSTSKÁ KNIHOVNA Řád výpůjční V souladu se zřizovací listinou Městské knihovny v Hostinném č.j. 123/12/00 ze dne 7.12.2000 a podle 9 a 84, odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Provozní a výpůjční řád SVI LF UK Plzeň a LK FN Plzeň OBSAH

Provozní a výpůjční řád SVI LF UK Plzeň a LK FN Plzeň OBSAH OBSAH str. Čl. 1 Právní zakotvení ------------------------------------------------------------------------------------- 2 Čl. 2 Poslání a činnost knihovny -------------------------------------------------------------------------

Více

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích

Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Knihovní řád knihovny Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích Obsah I.... 2 Základní ustanovení... 2 Čl.1 Právní zakotvení... 2 Čl.2 Poslání a činnost knihovny...

Více

Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích

Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích Knihovní řád Obecní knihovny ve Studnicích Obec Studnice 2012 Obsah I. Základní ustanovení... 3 Čl. 1. Právní zakotvení... 3 Čl. 2. Poslání a činnost knihovny... 3 Čl. 3. Veřejné knihovnické a informační

Více

I. Základní ustanovení

I. Základní ustanovení UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 9/2014 Věc Knihovní řád Univerzitní knihovny Působnost pro všechny útvary univerzity a uživatele Univerzitní knihovny Účinnost 1. října 2014 Číslo jednací RPO/0033/14 Vypracovala

Více