PORTFOLIO k pedagogické praxi projektu Šikula SYLABUS: Veronika Horáčková MŠ Mořina. název výukové jednotky: VÝROBA HMYZÍHO DOMEČKU a MOTÝLÍ ZAHRÁDKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORTFOLIO k pedagogické praxi projektu Šikula SYLABUS: Veronika Horáčková MŠ Mořina. název výukové jednotky: VÝROBA HMYZÍHO DOMEČKU a MOTÝLÍ ZAHRÁDKA"

Transkript

1 PORTFOLIO k pedagogické praxi projektu Šikula Veronika Horáčková MŠ Mořina název výukové jednotky: VÝROBA HMYZÍHO DOMEČKU a MOTÝLÍ ZAHRÁDKA SYLABUS: VÝSTUP: dřevěný domeček pro broučky, který děti (s pomocí učitelek) vyrobí a vysazení keřů, které by měly přilákat motýly. Obojí bude sloužit k dalšímu poznávání a pozorování hmyzu. příklady hmyzích domečků nalezené na internetu CÍLEM JE: podporovat zájem o praktické činnosti získat pracovní dovednosti opracování a měření materiálu (dřeva), zatloukání hřebíků, řezání dřeva, vrtání otvorů do dřeva vrtačkou i ručními nebozízky, šroubování, kypření a kopání hlíny, zasazení rostliny a péče o ni seznámit se s pracovními nástroji jako je pila, vrtačka, šroubovák, nebozízek, svěrák atd.a získat praktickou zkušenost práce s nimi zvládnout zásady bezpečnosti práce a naučit se je dodržovat v praxi rozšířit poznatky ze života hmyzu, znát specifika způsobu života jednotlivých druhů, naučit se poznat jednotlivé druhy hmyzu a drobných živočichů, umět určit užitečné i škodlivé druhy hmyzu a drobných živočichů získánat osobní zkušenost s výrobou užitečného předmětu od nákresu až do finální podoby a vidět jeho následné využití učit se samostatnosti a zodpovědnosti za svou práci vybavit MŠ základními nástroji pro další práci

2 POUŽITÉ METODY: prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi - např.týmové balení vybraných dětí housenek do kukel a následné líhnutí motýla, výtvarné činnosti s tématem hmyzu a tím upevňování fyziognomie různých druhů (pavouk, mravenec, housenka, motýl, včela viz.společná tvorba louky a doplňování druhů hmyzu, výroba pavučiny atd... situační učení využití situací z reálného života invaze mravenců do domácností i do MŠ, pavučiny, pozorování ploštic na zahradě MŠ, ale také využití samotného průběhu práce k upevnění zásad bezpečnosti spontánní sociální učení přirozená nápodoba učitelky s nadšením pracují, plánují, hledají řešení, učí se z chyb, dodržují zásady bezpečnosti práce, těší se z výsledku atd.. Práce bude probíhat v integrovaném bloku téma hmyzu, drobných živočichů, louky, květin se bude prolínat veškerými činnostmi (výtvarné a tvořivé činnosti, pohybové hry a cvičení, četba prózy i poezie, poslech před spaním, manipulační činnosti atd.) po dobu dvou týdnů. POMŮCKY: pro práci budou využity pomůcky hrazené z prostředků projektu Šikula jedná se o aku vrtačku Makita, sadu vrtáků a bitů, ruční nebozízky, šroubováky křížové i standardní, kladiva, šrouby, hřebíky, smirkové papíry různých gramáží, japonskou pilu, svorky, svěrák, skládací metr, ochranné plastové brýle, keře Komule davidovy, zahradní lopatky a kypřící motyčky, lékárenská kapátka a podložky pod mýdlo (pro nakapání obarvené vody), nádobky s lupou pro zkoumání hmyzu atd. ČASOVÝ HARMONOGRAM : plán činností na 14 dní úvod do činnosti povídání si o hmyzu, o jeho užitečnosti, o smyslu hmyzího domečku a významu lidské práce a péče o hmyz a květiny ukázka příkladů domečků, práce s atlasy hmyzu, drobných živočichů a rostlin seznámení se s materiálem a jednotlivými pracovními nástroji vysvětlení postupu práce, zdůraznění zásad bezpečnosti s aktivní pomocí dětí opracování dřeva smirkovým papírem, nácvik zatloukání hřebíků a práce s ručním nebozízkem (ve dvojicích) naměření dřeva dle plánku nařezání dřeva na konstrukci domečku naměření a vyvrtání děr do nařezaných prken aku vrtačkou současně ruční vrtání otvorů do dřevěných odřezků pro pozdější výplň domku postupné pospojování konstrukce naměření vnitřních polic a stříšky a jejich přišroubování aku šroubovákem i ručními šroubováky naměření a přivrtání zadní výztuhy domku přichystání podkladu (cihly) pro domek a jeho finální umístění postupné zaplnění jednotlivých polic kůra, cihla, připravená polínka s navrtanými otvory, nádoby se suchým listím, duté větvičky, otýpky větví, kamínky atd.. příprava záhonku pro zasazení motýlích keřů - hloubení díry lopatkami a motyčkou zasazení keřů a jejich zalití po celou dobu průběžné pozorování chování hmyzu závěr společná evaluace dětmi, pozorování hmyzu a rostlin Přesný časový průběh bude přizpůsoben aktuálnímu počasí, provozním podmínkám a akcím MŠ a momentálnímu složení skupiny dětí.

3 nácvik zatloukání hřebíků a vrtání ručními nebozízky

4 příprava otýpek na výplň domku

5 pozorování hmyzu

6 měření a řezání dřeva na konstrukci

7 předvrtání otvorů pro šrouby

8 spojení konstrukce, dotažení ručními šroubováky

9 připojení stříšky a zadní výstužné části HOTOVO!

10

11 plnění domečku a příprava místa pro vysazení motýlích keřů

12 ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE: Veškeré práce se podařilo vykonávat ve stanoveném pořadí, jen s ohledem na počasí jsme byli dvakrát nuceni vytvořit improvizovanou dílnu ve třídě. I tak jsme naplánovaný harmonogram v klidu zvládli. Děti se naučily rozpoznat jednotlivé pracovní nástroje, dokáží určit, k čemu se ten který používá a dovedou je i použít. Z následného namátkového dotazníku mezi dětmi vyplynulo, že velkou část činností dělaly poprvé a také většinu pracovních nástrojů neměly nikdy v ruce. Práce je moc bavila a v podstatě jsem nemusela nikoho nutit všichni si chtěli vyzkoušet, jaké to je opravdu něco vyrábět s dospěláckými nástroji. Každé praktické výukové jednotce předcházela stejně tématicky zaměřená předehra v podobě pravidelného cvičení ( pohybové hry - Na pavouky, Na ještěrčí ocásky, Na brouky chrobáky atd., následné činnosti ve třídě básničky a písničky o louce, broucích, květinách atp., tvořivé činnosti výroba motýlů pomocí otisku barev, pavučina s pavouky z polystyrenových výplní, kresba brouků podle atlasu tuší a pastelkou (tvořivé a ostatní činnosti viz.příloha 1) a další činnosti, při kterých se děti stále víc a víc seznamovaly se světem hmyzu a drobných živočichů např.společné kuklení housenky do toaletního papíru a následné vylíhnutí motýla, stavění broučích domečků z kostek a dalších materiálů. Zároveň byly do dětem předkládány pracovní listy k tématu (pracovní listy viz.příloha 2.) Veškeré práce na samotném hmyzím domečku - práce se smirkovým papírem, řezání pilkou, vrtání ručním nebozízkem či aku vrtačkou probíhalo na základě praktických zkušeností s metodikou získanou na seminářích Šikula. Pomůcky, které jsme z projektu Šikula získali byly využity beze zbytku, snad jen s vyjímkou ochranných brýlí, které jsme původně zamýšleli použít při roztloukání keramických střepů na výplň domečku, na které zatím nedošlo, ale jistě ještě dojde. Nástroje doporučené a pořízené prostřednictvím projektu jsou z velké většiny zcela vyhovující a pro děti, při dodržení veškerých bezpečnostních pravidel, vhodné. Při řezání jsme používali tzv.japonskou pilu větší pila z projektu se zdála pro děti příliš těžká k ovládnutí plynulého řezu. K uchycení řezaného materiálu jsme nakonec používali pouze svorky, neb svěrák neměl bohužel tak širokou rozteč upínání, jakou bychom potřebovali. Pracovní deska byla nestandardně silná. Další nutnou úpravu jsme provedli u zahradních motyček, kde jsme z důvodu bezpečnosti zakryly ostré hroty kypřících bodců (na druhém konci samotné motyčky) korkovými zátkami. Toto řešení můžeme doporučit. Závěrečné zhodnocení s dětmi proběhlo prostřednictvím tradiční evaluaci. Při ní každé dítě samostatně zhodnotí uplynulý týden, či dva (vždy po ukončení bloku třídního plánu), přidělí dřevěný kolíček té činnosti, která ho nejvíce zaujala a své rozhodnutí krátce zdůvodní. Aniž bychom děti jakkoli ovlivňovaly, byla práce na hmyzím domečku jednoznačně hodnocena jako nejzajímavější. Pokud bych se pro příště měla z něčeho poučit zmíním toto: volila bych jednodušší výrobek zvládnout postup spojení konstrukce bylo dost náročné řešila bych lépe samotnou pracovní plochu původně zamýšlená školní lavice je pro děti příliš vysoká a používaná zahradní lavice zase měla příliš silnou desku pro uchycení svěráku zahradní motyčky bych pořídila jednoduché, bez zkypřovacích bodců Věřím, že jsme v dětech probudily zvědavost a touhu zkoušet nové pracovní činnosti, že jsme jim pomohly zažít radost z postupující a dokončené práce a že i nadále nám bude domek i motýlí zahrádka poskytovat mnoho podnětů k dalšímu učení a úžasu. vypracovala: Veronika Horáčková, MŠ Mořina,

13

14

Programy projektových dnů zaměřených na povolání v přípravné třídě a MŠ

Programy projektových dnů zaměřených na povolání v přípravné třídě a MŠ Programy projektových dnů zaměřených na povolání v přípravné třídě a MŠ výstup projektu Škola s místem pro všechny reg. č.: CZ.1.07/1.2.25/01.0017 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE

POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE Vzdělávací program POLYTECHNICKÉ DIDAKTICKÉ POMŮCKY A JEJICH VYUŽITÍ PŘI VÝUCE Autorka: Mgr. et Mgr. Šárka Morávková Plzeň, listopad 2014 Toto dílo podléhá licenci Creative Commons BY NC: Uveďte autora

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ZŠ a MŠ Kájov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Hrajeme si od jara do zimy Účinnost ŠVP PV je plánovaná na období 3let s pravidelnou aktualizací na základě evaluační činnosti.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro zájmové vzdělávání žáků s těžkým zdravotním postižením v kurzech aktivačního centra (4. finální pracovní verze říjen 2013) 1 AUTORSKÝ KOLEKTIV Celková koncepce dokumentu a koordinace

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov

Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Školní vzdělávací program Mateřské školy Strmilov Zřizovatel: Město Strmilov Ředitelka: Věra Semotánová Mateřská škola Strmilov Tyršova 330 37853 Strmilov Školní vzdělávací program je vytvořen v souladu

Více

Cesta dřeva. Příklady dobré praxe

Cesta dřeva. Příklady dobré praxe Cesta dřeva Příklady dobré praxe Příklady dobré praxe ŠKOLNÍ MINIPROJEKTY EXKURZE ZAMĚŘENÉ NA DŘEVO CELOŠKOLNÍ AKCE TVOŘIVÉ DÍLNY SVČ Domeček Valašské Meziříčí 1. ZŠ Most ZŠ Sokolovská Svitavy ZŠ Kollárova

Více

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji

Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Název projektu: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji Číslo projektu: CZ.1.7/1.1./.1 Název partnera: Obsah Úvod 3 1. HODNOCENÍ

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

MŠ Orangery, Dolní Počernice

MŠ Orangery, Dolní Počernice MŠ Orangery, Dolní Počernice Vydal: Soňa Lorencová, ředitelka školy Účinnost: Od 1. září 2014 Platnost: Schváleno: Vytvořen: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI ÚVODNÍ SLOVO 5 KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ANEB JE JEDNO, KDO JSEM 7 KERAMICKÁ HLÍNA NÁSTROJ POZNÁNÍ A SBLÍŽENÍ 13 INKLUZE DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VE STŘEDISKU VOLNÉHO ČASU 19 NÁVŠTĚVNÍ DNY

Více

Metodika práce asistenta pedagoga Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením Petráš Petr, Hájková Helena

Metodika práce asistenta pedagoga Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením Petráš Petr, Hájková Helena Metodika práce asistenta pedagoga Podpora v pracovní výchově a pracovních činnostech u žáků s mentálním postižením Petráš Petr, Hájková Helena Pracovní verze Neprošlo jazykovou a redakční úpravou Určeno

Více

Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou

Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí. Ruku v ruce s přírodou Následný plán činnosti Mateřská škola Kobylí Název projektu: Ruku v ruce s přírodou Hřiště v přírodním stylu MŠ Kobylí Zpracovatel: Blažeja Rusková 1. Východiska a zdůvodnění projektu Žadatel: Místo realizace:

Více

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV)

Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Školní vzdělávací program (zpracován dle RVP ZV) Učíme se v souvislostech. Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy - Klima školy - Estetické podmínky - Učebnice a učební pomůcky - Technické

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA: KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY METODY OSOBNÍHO ROZVOJE ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA: KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY METODY OSOBNÍHO ROZVOJE ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA: KATEDRA TECHNICKÉ VÝCHOVY METODY OSOBNÍHO ROZVOJE ŽÁKŮ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍ ŠKOLY DIPLOMOVÁ PRÁCE Jméno a příjmení: Eva Elicharová Studijní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA PLZEŇ - BOŽKOV Božkovské náměstí 576/2A, 326 00 Plzeň IČ: 71 341 234 skolka bozkov@seznam.cz www.skolka bozkov.cz tel. 724 544 061 Školka je zapsaná v rejstříku školských právnických

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK. motto: Hrajeme si celý den Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HRUBÝ JESENÍK motto: Hrajeme si celý den Číslo jednací: Hru-4/08/3 Identifikační údaje školy ( str.2 ) Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

Název MŠ: Mateřská škola Kaštánek Trubín Jméno: Bc. Linda Abrahámová Název výukové jednotky: Šikula v domácnosti a na zahradě

Název MŠ: Mateřská škola Kaštánek Trubín Jméno: Bc. Linda Abrahámová Název výukové jednotky: Šikula v domácnosti a na zahradě PORTFOLIO Název MŠ: Mateřská škola Kaštánek Trubín Jméno: Bc. Linda Abrahámová Název výukové jednotky: Šikula v domácnosti a na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách

Více

Metodika pracovních postupů pro osoby se zdravotním postižením

Metodika pracovních postupů pro osoby se zdravotním postižením pro osoby se zdravotním postižením Autor: Odborná spolupráce: Andrea Koblasová Mgr. Monika Macáková Jana Slámová Ladislav Reichman Milan Kadoch Jiří Stibor Soběslav 2013 Obsah Diakonie ČCE - střediska

Více

Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice

Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie Bakalářská práce Venkovní učebna v přírodní zahradě MŠ Radošovice Vypracoval: Karla Schusterová Vedoucí

Více

MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30. Třídní vzdělávací program. školní rok 2012-13 KAMARÁDI. 1.

MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30. Třídní vzdělávací program. školní rok 2012-13 KAMARÁDI. 1. MŠ KOLOVEČ, OKRES DOMAŽLICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MÍSTO VÝKONU TĚŠOVICE 30 motto: Snažme se být kamarádi. Třídní vzdělávací program školní rok 2012-13 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika, složení třídy

Více

Příručka dobré praxe

Příručka dobré praxe Příručka dobré praxe UČENÍ NA MÍRU Tato příručka vznikla v rámci projektu Seznámení s učebními styly a kompetencí k učení individualizace přístupu k žákům., reg. č. CZ.1.07/1.3.00/14.0080 Zpracovali: Zuzana

Více

Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace. Je nám spolu dobře

Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace. Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola Chvalkovice, okres Náchod, příspěvková organizace Je nám spolu dobře Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s platností od 1. září 2013 aktualizováno k 1.9.2014

Více

NABÍDKA ČINNOSTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

NABÍDKA ČINNOSTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta pedagogická Bakalářská práce NABÍDKA ČINNOSTÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Věra Němcová Studijní obor Učitelství pro mateřské školy Vedoucí bakalářské

Více

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014

Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov. Školní rok 2013/2014 Třídní vzdělávací program IV. třída, MŠ Smolkov Školní rok 2013/2014 MOTTO: Děti jsou hosté, kteří hledají cestu. Jde o to, nabídnout jim pěkné místo, a tak dlouho je podporovat a dodávat jim jistotu,

Více

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová

Individualizace v práci učitelky mateřské školy. Jana Kargerová & Juliana Gardošová Individualizace v práci učitelky mateřské školy Jana Kargerová & Juliana Gardošová Obsah Úvod 1 1 Co se rozumí pojmem individualizace 3 2 Individualizace a temperament dítěte 4 3 Individualizace a styly

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN. Školní vzdělávací program MATEŘSKÁ ŠKOLA ZDĚTÍN Č. 158 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE TELEFON: 326 363 524 ZŘIZOVATEL ŠKOLY: OÚ ZDĚTÍN Školní vzdělávací program Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost Program zpracovala ředitelka

Více

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT

OFICIÁLNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT OFICIÁLNÍ NÁZEV: MOTIVAČNÍ NÁZEV: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SI HRÁT A POZNÁVAT SVĚT 1 Obsah 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky

Více