Kouzlo? Ne! 10/ Digitalizace bankovního sektoru v ČR. samostatně neprodejné. publikace vydavatelství economia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kouzlo? Ne! 10/ 2010. Digitalizace bankovního sektoru v ČR. samostatně neprodejné. publikace vydavatelství economia"

Transkript

1 R E D A K Č N Í P Ř Í L O H A Č A S O P I S U B A N K O V N I C T V Í publikace vydavatelství economia 10/ 2010 samostatně neprodejné Kouzlo? Ne! Digitalizace bankovního sektoru v ČR PŘIPRAVENO VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ NESS CZECH

2 2 Digitalizace bankovního sektoru v Čr bankovnictví 10/2010 Příloha časopisu Bankovnictví připravená ve spolupráci se společností NESS Czech Obsah přílohy: 3 jan svatoš: TECHNOLOGIE NENÍ CÍLEM, ALE NÁSTROjEM technologie není cílem, ale nástrojem, který je nutno využívat s respektem k celkové obchodní i technické strategii banky. a nikoli vše, co je technicky realizovatelné, je také přínosné z ekonomického hlediska. 4 KULatÝ stůl: TéMěŘ BEZPAPÍROVÁ BANKA U(téměř) kulatého stolu jsme se sešli se zástupci bankovních domů, It firem a poradenských společností ke společné diskusi o tom, do jaké míry dnes může nebo nemůže být banka digitální a co její úplné digitalizaci brání. 8 skandinávský příklad: jak ZVýŠIT BEZPEČNOST DAT A ještě UŠETŘIT rostoucí konkurence ve finančním sektoru spolu s důsledky ekonomické krize nutí banky po celém světě kúsporám. to však současně vede kobavám, že se zhorší kvalita služeb nebo bezpečnost citlivých dat. Ve skandinávii to vyřešili po svém, a to rovnou u 150 bank najednou. Foto na titulní straně profimedia 9 BOj PROTI KyBERKRIMINALITě SE ZAMěŘUjE PRIMÁRNě NA PREVENCI útoků Letos vlétě posílila Česká spořitelna aktivní boj proti stále se zvyšujícím phishingovým a trojským útokům na klienty internetového bankovnictví. rozšířila tak seznam evropských finančních ústavů, které se touto cestou již vydaly. 10 PROjEKT IMPLEMENTACE SySTéMU úvěrového PROCESU V ČMZRB Zatímco v letech 2007 a 2008 hledal bankovní svět odpověď na otázku jak dál v ekonomické recesi, ČmZrB odpovídala na státní program dotací Zelená úsporám a čelila nárůstu požadavků na dotace ve svém programu revitalizace panelových domů a záruky pro střední a malé podnikání. největší příležitost pro rozvoj obchodní činnosti představoval širší vstup banky na trh úspor energie a výroby energie z obnovitelných zdrojů. 10 anketa: DIGITALIZACE BANK V posledních letech se i za podpory státu začínají objevovat trendy k přechodu na bezpapírovou komunikaci. také v bankovním sektoru se poměr papírových a elektronických dokumentů mění. jakým způsobem se tuzemské banky s tímto fenoménem vypořádává a jaké postupné kroky provádí? na naše otázky odpovídají zástupci bankovních domů působících v Čr. Vychází 15. října 2010 jako příloha měsíčníku BanKoVnICtVÍ č. 10/2009 přílohu připravila redakce časopisu BanKoVnICtVÍ, dobrovského 25, praha 7, tel.: , fax: , Ředitelka divize odborného tisku: Ing. sylvie Šmeráková, Šéfredaktorka: jana Chuchvalcová, Sekretariát: renata němcová, tel.: , Grafická úprava: jaroslava Bělovská Foto: jan starý, profimedia Manažeři inzerce: pavel Horský, tel.: , fax: , mobil: , aleš Zavoral, tel.: , mobil: , armin sandmann, tel.: , mobil: , Manažer marketingu: jan Kulich, tel.: , mobil: , případné objednávky předplatného volejte na telefonní číslo nebo zasílejte na faxové číslo nebo na ovou adresu economia a. s., praha, 2010

3 bankovnictví 10/2010 Digitalizace bankovního sektoru včr 3 Technologie není cílem, ale nástrojem Vážení čtenáři! V době rychlých technologických změn je deset let mnoho. Přitom je to jen omálo více než jedna dekáda, když se diskutovaly vize informační dálnice, virtuálního světa a života zásadně změněného vyspělou digitální technologií. Možnosti internetu a vzájemně propojeného světa se zdály být neomezené a dokonce někdy v souhře s politickou situací evokovaly představu konce historie, jak jsme ji do té doby znali. Následující roky přinesly nejen ojedinělý ekonomický růst ve vyspělé části světa, ale i následné otřesy, které byly mnohdy vykládány jako překonané. Došlo k velkému pokroku ve vzájemném propojení, v technologiích ukládání a zpracování dat. Málokdo si například dnes vzpomene při nákupu USB klíčenky s mnoha gigabajty, že takový objem byl před deseti lety vyhrazen pouze pro velká paměťová zařízení. Zatím se však podstatně nezměnil klasický svět komunikace, založený stále na listinných dokumentech sosobním fyzickým podpisem. Podepisujeme objednávky, smlouvy, posíláme vytištěné faktury, musíme chodit do poboček bank kvůli hypotékám či změnám smluv. Internetové bankovnictví ahome banking jsou stále jen alternativou ke kamenným pobočkám. Fronty na poštách jsou plné lidí, pravidelně přicházejících zaplatit složenkou. Datové schránky zaznamenaly nedávno více publicity než praktického využití. Digitální podpis akomunikaci nejen se státní správou umí využívat jen malé procento obyvatel. Tento poměrně konzervativní stav trvá také u mnoha firem. Téměř pravidlem je dávná představa, že zavedení elektronické správy dokumentů výrazně zvýší spotřebu papíru, protože každý z účastníků si vytiskne (a mnohdy iarchivuje) elektronicky zaslané dokumenty, zatímco dříve jeden papír obíhal po celém podniku. Většina právně validních dokumentů se skladuje v písemné podobě, v nejlepším případě paralelně s digitálním archivem. Finanční instituce stále vynakládají nemalé částky na písemnou komunikaci se svými klienty, zatímco zaměstnanci centralizovaných jednotek buď přepisují do digitální podoby, nebo alespoň kontrolují ručně vypsané příkazy podané klienty v pobočkách. Je za tímto stavem pouze nedostačující technologie? Jde snad o nedůvěru v digitální média, o pocit oslabené bezpečnosti? Je možné, že některé legislativní úpravy pomohou masivnějšímu uplatnění elektronické správy dokumentů alespoň ve styku občana s finančními ústavy nebo v komunikaci firem mezi sebou? Jaké jsou náklady a úskalí spojené s realizací odpovídajících projektů? Jaká je reálná ekonomická návratnost? Čím nás mohou vnahrazení písemné komunikace oslovit nejnovější možnosti a trendy digitalizace? Na tyto adalší otázky se soustředilo diskusní setkání, jehož obsah shrnuje mimo jiné příloha Bankovnictví, kterou právě držíte vruce. Díky nezávislé platformě se setkali odborníci zbank ipodnikové sféry sexperty zrenomovaných firem dodávajících související řešení itechnologie. Ačkoli každá instituce řeší otázky svého vlastního pokroku, jejich odborníci se soustředili na společná témata, ať už technická, ekonomická či legislativní. Nenajdete zde marketingové studie dokazující vyspělost vybrané technologie ani přesvědčující projevy onaprostém úspěchu specifického projektu. Dočtete se však otom, co na tomto poli potřebují ařeší finanční ústavy ajejich dodavatelé, jaké jsou jejich postřehy apotřeby. Zvu vás tedy nejen kpročtení shrnutí diskuse, ale i vybraných závěrů a několika případových studií. Dozvíte se více o tom, jaké otázky řeší banky při digitalizaci, velmi zajímavým tématem je rovněž řízení tiskových i elektronických výstupů z banky v souladu s probíhajícími kampaněmi. Poměrně významným okruhem diskuse byla rovněž bezpečnost a legislativní aspekty včetně návaznosti na odhalování a prevenci podvodů. Ukázala se znovu skutečnost, že technologie není cílem, ale nástrojem, který je nutné využívat srespektem kcelkové obchodní i technické strategii firmy. Stále totiž platí, že ne vše, co je technicky realizovatelné, je také ekonomicky přínosné. Přeji vám příjemné a inspirativní čtení. Jan Svatoš, ředitel divize Finance společnosti ness Czech

4 4 Digitalizace bankovního sektoru v Čr bankovnictví 10/2010 Téměř bezpapírová banka U(téměř) kulatého stolu jsme se sešli se zástupci bankovních domů, IT firem aporadenských společností ke společné diskusi otom, do jaké míry dnes může nebo nemůže být banka digitální aco její úplné digitalizaci brání. Naše pozvání přijali Tomáš Slaboch, ředitel divize Management Consulting společnosti Ness Czech, který nás uvedl do problematiky digitalizace českého bankovního sektoru. O právních rizicích a spolupráci s auditory hovořil Antonín Hamřík, který je ředitelem ve společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, kde vede skupinu systémového a procesního auditu. Z hlediska bezpečnosti se na problematiku zaměřil Ivan Svoboda ze společnosti RSA, bezpečnostní divize firmy EMC. Konkrétní příklad využití digitalizace v hypotečním bankovnictví představili Vratislav Opatrný, projektový senior manažer z Ness Czech, a Tomáš Láhner, byznys analytik pracující pro Českou spořitelnu. O komunikaci s klientem aoutput managementu jako důležité součásti konceptu digitalizace hovořil Jan Rindt ze společnosti EMC. Do následující diskuse přispěli například šéf přímých kanálů Komerční banky Mojmír Prokop a jeho kolega Josef Trojánek, za GE Money Bank Ladislav Seifrt, senior manažer pro ebusiness, a Tomáš Vojtíšek, projektový senior manažer, Romana Tomšů z Commerzbank nebo Stanislav Havel, obchodní ředitel pro komerční sféru společnosti Microsoft. jak TO VŠECHNO ZAČALO... Tomáš Slaboch, Ness: Digitalizace v českém finančním sektoru začala vpojistném sektoru, protože právě pojišťovnictví má model, který digitalizace usnadňuje. Většina dokumentů se tam pořizuje přes klasickou spisovou službu, což umožňuje rychlé skenování a další zpracování. Digitalizace v bankovnictví se objevila až v souvislosti s nárůstem úvěrových transakcí. Dokud se v 90. letech 20. století zpracovávaly jednotky úvěrů denně, dalo se vše dělat na papíře. V okamžiku rozvoje hypotečního úvěrování a spotřebitelských úvěrů tyto objemy umožnily poprvé spočítat nějaký reálný business case, spojený s digitalizací zmíněných procesů. Všechny banky se tak dnes snaží digitalizovat úvěrový proces a úvěrovou dokumentaci. Další oblastí, kde lze uvažovat o digitalizaci dokumentů, jsou platební příkazy. Dnes je sice 90% platebních příkazů pořizováno elektronicky prostřednictvím internetového nebo telefonického bankovnictví. Přesto těch 10% představuje tak velký objem, že se odigitalizaci vyplatí uvažovat. Přestože se dá spočítat business case, reálné úspory nejsou velké, neboť je to poměrně pracné. Spotřeba papíru se naopak zvýší, protože každý si stejně vše vytiskne. Dochází pak k zákazům tisku a je nutné řešit, jakým způsobem se věci budou autorizovat, pořizují se dva monitory pro přepisování apodobně. To je slabina digitalizace alespoň podle našich zkušeností. Proto se banky zatím do velkých investic zatím nepustily. Výjimkou jsou právě ony zmíněné úvěry. TRENDy A DALŠÍ VýVOj Vývoj jednoznačně směřuje k téměř bezpapírové bance, protože úplně bezpapírová nemůže být nikdy. Začít by se mělo digitalizací front office. Zde je jednoduchý příklad klient má zájem o spotřebitelský úvěr, přijde do banky, otevře si účet, jehož součástí bude i nějaká verze digitálního podpisu. Při další komunikaci sbankou ho bude vždy používat. Mělo by tak dojít kurčitému zrovnoprávnění přímých kanálů se stykem na pobočce. Dokument v digitální podobě klient potvrdí svým digitálním podpisem a ten může dále putovat em, v datové schránce nebo v systémech banky. Pak lze hovořit o opravdu reálných úsporách oproti papírové podobě. Samozřejmě je s tím spojena větší investice afront office systémy se musí sdigitálními dokumenty naučit pracovat. Zajímavým příkladem v této souvislosti je situace v Litvě. Digitální podpis je tam součástí e-občanky a každý občan starší 15 let má digitální podpis na svém občanském průkazu. Bude zajímavé sledovat, jak to tamní bankovní trh ovlivní. Nemluvím však jen o digitalizaci smluvní dokumentace; je zde řada dalších dokumentů, které bankou obíhají. Mohu to být dokumenty, které jsou částí úvěrového balíčku (doklad z katastrálního úřadu, doklad o příjmu) a které tak trochu digitalizaci front office brání, protože každý klient vždy přinese papír. Bude ještě trvat, než se firmy naučí dávat tato potvrzení přes datové schránky. Bylo by ideální, kdyby banka poslala požadavek přes datovou schránku, ale realita je zatím jiná. Zatím je třeba držet se skenování. VE FÁZI INOVACE Ještě bych rád zmínil zajímavý příklad zrakouska. včr si dnes žádná firma netroufne zlikvidovat papírový archiv. Přesto je to možné rakouská justice uznává veškeré digitální dokumenty naskenované na lince, která na to má certifikát. Papírové archivy zde opravdu začínají likvidovat a u soudů již byly případy, kdy byla uznána pouze digitální dokumentace. Pro klienty bank bude mít digitalizace jednu úžasnou možnost možnost výběru. Někteří klienti na pobočku chodit chtějí, protože potřebují lidský kontakt. Například Tomáš Slaboch z Ness Czech říká, že digitalizace v bankovnictví se objevila až v souvislosti s nárůstem úvěrových transakcí. u hypotéky chce téměř každý vidět při vyjednávání partnera, i když podklady mohou být již v elektronické podobě. Kvůli spotřebitelskému úvěru však do banky není nutné chodit. Klient bude mít výběr a proces bude identický, ať už se vše bude odehrávat na pobočce, anebo prostřednictvím internetu. Klient se tak může uzavřít ve svém virtuálním světě, nebo může vyhledat lidský kontakt. To je pro něj velmi cenné. SOUVISEjÍCÍ RIZIKA Antonín Hamřík, PwC: Odstraněním papírových dokumentů a přechodem do jejich elektronické verze máme určitě možnost získat výhody a případně i úspory. Problémem může být lidský faktor, například nadbytečné tištění dokumentů ze zvyku. Když jsme řešili u některých projektů v bankách procesní záležitosti v oblasti pohledávek, nebylo vždy jednoduché najít požadovanou smluvní dokumentaci. Samotný akt od chvíle zjištění, že klient neplatí, až po vyhledání papírových dokumentů trval celé týdny. Pokud by byly tyto dokumenty k dispozici v digitalizované podobě, doba potřebná pro jejich vyhledání by se zkrátila na minuty. V tomto ohledu může být přínos digitalizace úžasný. Současně však vzniká mnoho potenciálních rizik, která lze rozdělit na vnitrofiremní a vnější aspekty zda instituce přistoupí jen k digitalizaci vnitřního oběhu dokumentů, nebo i k digitalizaci do-

5 bankovnictví 10/2010 Digitalizace bankovního sektoru včr 5 kumentů sloužících ke styku s externím světem. V ČR je vnitrofiremní digitalizace poměrně hodně rozšířená. Většina firem má CRM systémy a používá nějaký systém work flow, který vnitřní oběh dokumentů urychluje a činí ho i transparentnějším. Při nastavení vnitřních systémů však vznikají nová rizika. Například může být dobře nadefinováno, kdo má schvalovat faktury či úvěry, ale někdy aplikace umožňuje schvalovací postupy obcházet. Proto je nutné tato rizika ošetřit. Dalším aspektem je samotné chování finanční instituce vůči okolí. Tam vystupují do popředí rizika spojená s českým zákonodárstvím a určitou opatrností, kterou včr stále vnímám. Česká republika, bohužel, nebývá tou zemí, která revoluční technologie implementuje jako první... Zákon o účetnictví a další zákony přímo nekladou překážky implementaci plného oběhu elektronických dokumentů. Máme zde certifikační autority, zákony a vše potřebné k plné digitalizaci, ale stále existuje určitá averze firem přejít na plnou formu elektronických dokumentů. Ta pramení znejistoty, jak budou takové dokumenty přijímány státními institucemi, zda firma vyhoví všem závazným požadavkům anebude pokutována, zda budou elektronické dokumenty postaveny na roveň papírovým a případně nedojde k jinému znevýhodnění. ELEKTRONIZACE A OUTSOURCING Elektronizace a obecně zpracování dat v počítačích přináší velké riziko spojené s jednoduchostí manipulace s daty. Vše, co platí pro zpracování ostatních informací, platí pro digitalizované dokumenty dvojnásob. Na rozdíl od úsilí zničit několikapatrové archivy dokumentů je velmi jednoduché digitální archiv zničit jedním kliknutím tlačítka. Stejně jednoduché, ale daleko nebezpečnější mohou být změny dat či únik informací. Proto je třeba nastavit nad digitálními dokumenty robustní procesy a kontrolní mechanismy. Zmiňoval jsem již automatizovaný systém work flow, v němž může správné nastavení schvalovacích koleček a přístupových práv výrazně pomoci při řízení uvedených rizik. Další riziko představuje s oběhem elektronických dokumentů často spojený outsourcing. Téměř žádná finanční instituce neskenuje dokumenty sama, ale najímá si třetí strany. Zde mohou nastat další právní problémy uzpracování dat mimo EU, které je vhodné ošetřit. Navíc zde vstupuje do hry příslušná vyhláška ČNB , která říká, že každá bankovní instituce musí dbát na to, aby procesy, které outsourcuje, byly pod kontrolou a byly prováděny tak, jako by outsourcovaná část procesu byla součást banky. To znamená pokrývat rizika, dbát na dobré kontrolní mechanismy procesů, ale také zajištěné možnosti sbírat potřebné informace, zajistit znalost řízení rizik a možnost provádění prověrek přímo u dodavatelů. Banka by rovněž měla zajistit, aby se třetí strana, která zajišťuje outsourcované služby, stejným způsobem chovala ke svým Vratislav Opatrný z Ness Czech (vlevo) prezentoval s Tomášem Láhnerem zajímavý příklad z oblasti hypoték v České spořitelně. Ivan Svoboda z EMC (uprostřed) hovořil o tom, že nejúčinnější ochranou elektronického bankovnictví je vícevrstvá ochrana a významným prvkem je rovněž sdílená databáze bank a finančních institucích. subdodavatelům a zajistila, aby splňovali standard vyžadovaný bankou. Zajištění outsourcované činnosti je vždy zodpovědností finanční instituce. Ta ji může zabezpečit buď vnitřními kontrolními mechanismy, nebo lze využít externí společnost, například auditorskou firmu. Ta může jménem banky provádět externí audity outsourcované činnosti, zakončené zprávami pro management. Lze také po dohodě se servisní organizací provést vnitřní audit procesů akontrol, zakončený třeba certifikací SAS 70, jehož výsledky pak získá finanční instituce. BEZPEČNOST ELEKTRONICKéHO BANKOVNICTVÍ Ivan Svoboda, EMC: V současné době prodej bankovních produktů přes elektronické kanály roste, stejně tak samotné transakce. Na druhou stranu právě prodej ostatních produktů probíhá ve fyzické podobě. Jedním z důvodů pomalého přesunu do elektronického světa je bezpečnost.když chce klient provádět transakce pomocí elektronického bankovnictví, tak mu to banka většinou dovolí, ale úvěr mu přes internet neposkytne. Banky sice zavádějí účinnější formy obrany, ale útočníci jsou vždy o krok napřed. Jde o stále složitější formy a složitě organizované skupiny. Ohrožení je poměrně vysoké, dnes si trojského koně můžete stáhnout i na stránkách zpravodajství CNN, při přehrávání videí nebo instalování legálních programů. Běžný uživatel nemá šanci účinně se chránit. SEPA jako RIZIKO K zamyšlení je zde i otázka zrychlování převodů či zavádění SEPA. Útočníci již vnímají SEPA prostor jako příležitost. Banky se snaží bránit, zavádějí silnou autentizaci (většina českých bank již před několika lety), snaží se pomáhat uživatelům proti virům tím, že jim radí, jak se starat opočítač. Je nutné alespoň používat dobré a aktuální antivirové programy. To je však znašeho pohledu poměrně neefektivní, protože naprostá většina uživatelů není příliš důsledná a samotné antivirové programy nemají proti moderním trojským koňům moc šancí. Výrobci trojských koňů dokonce poskytují záruční lhůty! Pokud například během šesti měsíců dokáže nějaký antivirus daného trojského koně identifikovat, uživatel zdarma dostane update. Banky se sice snaží o monitoring transakcí, aby pokud všechno venku selže stihly aspoň uvnitř zastavit případné podvodné transakce. To ale naráží na přechod k vyšší rychlosti. Většina tradičních metod a vrstev ochrany má výrazné nedostatky, je drahá nebo nepohodlná pro uživatele. Řada znich je navíc neefektivní. Naše rada zní mít co nejvíce ochranných vrstev a nespoléhat na koncové uživatele. VÍCEVRSTVÁ OCHRANA Jak to udělat efektivně acenově dostupně? Snažíme se s trojany bojovat pomocí agentů, kteří chodí kolem, hlídají a brání útočníkům vútoku. Nesmí však obtěžovat koncové uživatele. Další vrstvou jsou zámky formy dynamické adaptivní autentizace, která reaguje na rizika. Dále to je transakční monitoring. Doporučujeme také přidat vrstvu na úrovni vstupu do bankovního systému, aby neobtěžovala legitimního uživatele, ale aby útočníka poznala předem a zastavila ho. Tam to má smysl. Transakční monitoring dnes banky využívají, je ale třeba stále vyšší inteligence k rozeznání rizikových transakcí. Významným prvkem je sdílená databáze bank a finančních institucí, kdy sdílejí informace o bílých koních, IT útočnících, jejich IT adresách, počítačích či zneužívaných účtech. Všechny zapojené banky jsou pak schopné hned po útoku informovat ostatní. VČR se to však zatím příliš nevyužívá, naráží to na určitou nedůvěru. Rozhodně však jde o velmi účinnou zbraň. Další vrstvou, kterou nyní využíváme ve spolupráci sčeskou spořitelnou, je neustálé útočení proti infrastruktuře útočníků a sestřelování jejich útoků; je třeba krást jim ukradené údaje a vracet je bankám.

6 6 Digitalizace bankovního sektoru v Čr bankovnictví 10/2010 Znašeho pohledu není fér posouvat odpovědnost na uživatele. Naopak, trendem by mělo být obranu proti dobře organizovaným útočníkům řešit na centrální úrovni (v bance) pro uživatele ji řešit téměř neviditelně, aby je neobtěžovala. TECHNOLOGICKÁ PODPORA HyPOTéK Vratislav Opatrný, Ness: STomášem Láhnerem jsme pracovali na projektu, který se týkal hypoték a stavebních úvěrů. Česká spořitelna měla poměrně ambiciózní cíl snížit v oblasti hypotečních úvěrů interní náklady. Při plnění tohoto cíle jsme se dotkli digitalizace jako takové. Tomáš Láhner, ČS: V poslední době došlo k poklesu prodeje hypotečních úvěrů, proto jsme se zaměřili na to, jak klienta přilákat a udržet. Zásadní věcí byla kromě úrokové sazby rychlost poskytování produktu acena. Ta se zvyšovala stím, kdo hypotéku prodával a obhospodařoval ji. Většinu těchto činností zajišťovali lidé zpobočkových sítí, kteří jsou dražší než lidé v back office. Spořitelna proto chtěla tento proces zlevnit. Dosáhli jsme toho centralizací neproduktivní činnosti jsme přesunuli do back office. Centralizovali jsme schvalování, přípravu dokumentace, čerpání obchodů, správu obchodu a fyzickou dokumentaci. Prodej hypoték jsme přesunuli na specializované pozice. Podle Mojmíra Prokopa z Komerční banky (uprostřed) je velmi často technologie rychlejší než legislativa. To, co se pak stane zákonem, již bývá často zastaralé. Vpravo Tomáš Láhner pracující pro ČS, vlevo Josef Trojánek z KB. CENTRALIZACE A DIGITALIZACE Klient do banky přináší papírové doklady. Protože však došlo k centralizaci, museli jsme vše digitalizovat, abychom nebrzdili centralizovaný proces zasíláním fyzických dokumentů. Pomocí centralizace schvalování jsme mohli mnoho věcí standardizovat, což pozitivně ovlivňuje cenu schvalování a tvorbu smluvní dokumentace. Nižších nákladů na schvalování bylo dosaženo rozdělením práce mezi různé pozice (standardní případy schvalují levnější pozice) nebo je možné některé případy automatizovat. Standardizace schvalování také pozitivně ovlivnila tvorbu smluvní dokumentace. V budoucnu bude možné smlouvy tvořit zvelké části automatizovaně atím levněji. To má dopad na digitalizaci dokumentace. Není nutné dokumenty digitalizovat celé, protože již digitalizované jsou. Stačí jen věrohodně ověřit, že dokumenty klient podepsal. Naopak dokumenty od klienta jsme se rozhodli digitalizovat celé, protože není jednoduché rozlišit důležitá data každý dokument vypadá jinak. Vratislav Opatrný, Ness: Dostáváme se koblasti, kdy se můžeme začít bavit ovytěžování dat z naskenovaných dokumentů, což je poměrně složité. Mnohdy potřebujeme speciální skenery, ale i s těmi nejlepšími se dostáváme na vytěžení 70% až 80% toho, kdy text opravdu odpovídá tomu, co bylo neskenováno, a může se s ním dál pracovat. Vtéto oblasti byly jistě problémy... Tomáš Láhner, ČS: Během digitalizace jsme zvažovali možnosti předávání dokumentů do back office tak, aby již byly rozdělené abylo možné pracovat jen stěmi, které jsou k dané činnosti potřeba. Zároveň jsme nechtěli zatěžovat front office. Nakonec front office skenuje dokumenty s tzv. průvodkou a dokumenty od klienta tvoří přílohu. Každá průvodka je opatřena čárovým kódem, podle něhož se neskenovaný balík dokumentů přiřadí konkrétnímu případu. OUTPUT MANAGEMENT Jan Rindt, EMC: Lepší než output management je výraz komunikace se zákazníkem. Bez zákazníků nelze dělat byznys. Problém je v komunikačních oblastech. Nejde jen o samotnou smlouvu, ale jsou to i faktury, upomínky, další nabídky nebo běžná korespondence při různých změnách na straně klienta. S klientem tak komunikuje více oddělení bankovního domu. Otázkou je, jak tuto komunikaci zefektivnit, jak nabídnout personifikaci a vyhnout se neosobní komunikaci. Zajímá mne, proč to banky nezajímá? Apokud je to zajímá, proč vtomto ohledu něco nedělají? Není to otázka jen výše rozpočtu nebo IT. Vněkterých větších společnostech může docházet i k interním bojům o moc, při kterých se jednotlivá oddělení dohadují o kompetencích a odpovědnosti. DISKUSE Mojmír Prokop, Komerční banka: Musím říci, že často jde opravdu oboj uvnitř banky. Potřeby klientů jsou pro nás vždy na prvním místě, nicméně nelze opomíjet ani naše akcionáře. Josef Trojánek, KB: Odměna ve formě spokojeného klienta je sice sladká, ale některé věci se přímo v penězích vyčíslit nedají a v bankách, stejně jako v jiných firmách, se měří vždy návratnost investice v průměru do pěti let. Jan Rindt, EMC: Já se na to ale dívám zpohledem byznysu, co to přinese, ne zpohledu IT. Když ale marketing chce něco dostat a nemá zodpovědnost za přínos pro banku, také to není dobře. Možná se na to dívám trochu osobně, ale když vidím snahu získat všemožně nové zákazníky to musí být obrovské náklady. A přitom efektivita komunikace se současným zákazníkem je na velmi nízké úrovni. jak OCENIT LOAjÁLNÍHO KLIENTA Vratislav Opatrný, Ness: Je nutné vidět, co potřebují jednotlivé části banky. Například marketing potřebuje vytěžit data, aby mohl najít skupiny klientů, které osloví. Loajální klient, který je zajímavý z pohledu produktové nabídky, by měl dostat rozumnou nabídku, protože je u banky již řadu let. Pokud ale banka není schopná ze svých systémů získat informace o loajálních a zajímavých klientech, má problém. Také bankovní dům mnohdy nevidí, že klient prochází životními cykly. Dobře ho zachytí ve chvíli, kdy je studentem, ale pak si ho již nevšímá. Najednou uplyne několik let a zjistí, že žádá o hypotéku u jiné banky, že má rodinu, pracuje ve vyšší pozici a podobně. Zde jsou neocenitelnými pomocníky pročištěná data přes procesy a postupy Business Intelligence a spojení systémů CRM a DMS. Romana Tomšů, Commerzbank: V komunikaci s klientem jsou u nás klíčové individuální přístup a maximální vstřícnost. Klienty nejprve vyslechneme, co si přejí ajaké mají představy. Pak musíme dát dohromady marketing ait oddělení, abychom jim mohli vyjít vstříc. Daří se nám to u vydávání cenných papírů, kde postupujeme přímo přes Londýn a jsme schopni emitovat určitou věc pro přímé potřeby klienta nebo skupiny klientů. Trochu se potýkáme s nejednotností systémů, u přímého bankovnictví usilujeme o vylepšení uživatelského prostředí. Potřeba digitalizace je opravdu velká. Dokumenty archivujeme maximálně 10 let, což je ale u klientů, kteří jsou u banky třeba 15 let, problém. Dokumenty jsou často roztroušeny na různých místech avyhledávání je složité. Rozhodli jsme se proto pro digitalizaci. OTÁZKA STRATEGIE BANK Tomáš Vojtíšek, projektový senior manažer GE Money Bank: Podle mne se jedná

7 bankovnictví 10/2010 Digitalizace bankovního sektoru včr 7 také o strategii bank. Pokud je cílem mít co nejvíce klientů v co nejkratším termínu, pak mají smysl masivní kampaně (je ale nutné počítat stím, že na českém trhu klient svoji banku většinou neopouští). Musíme se soustředit na získávání nových klientů anabízení jasně specifikovaných a cílených produktů. Mluvili jsme o hypotékách. U nich je nejdůležitější úroková sazba. My jsme již prošli dobou rozhodování o digitalizaci a já mám na starosti projekty zaměřené na digitalizaci, automatizaci a zefektivňování procesů. Dokumenty nejenom skenujeme, ale využíváme i work flow systém, který řídí zpracování dokumentace. Na základě takto získaných informací můžeme zjišťovat efektivnost procesů. Začali jsme skenovat primárně, protože jsme decentralizovali. Důvodem byl fakt, že jsme chtěli být geograficky nezávislí. Pokud je nějaký dokument jednou na elektronickém úložišti, je pro zaměstnance ze všech míst přístupný. Problém indexování jsme vyřešili již asi před čtyřmi lety. V otázce vývoje skenování ale různá oddělení od skenování všeho, co přijde, ustupují důvodem je cena. Museli jsme dát částečně za pravdu finančnímu oddělení procento dokumentů, které někdo potřebuje opakovaně vidět, je velmi malé, kolem 2%. Zavedli jsme proto novinku, skenování na vyžádání. Máme firmy, které pro nás zajišťují externí archiv. Pokud oprávněný uživatel zažádá, dokument je okopírován a zaslán kurýrem ke zpracování. My dnes jdeme dál a s našimi dodavateli nastavujeme proces, kdy oni dokument na vyžádání naskenují, my si ho vtu chvíli zaindexujeme, uložíme a pak už kdokoli oprávněný může dokument vyhledávat přes front office systém v elektronické podobě. DIGITALIZACE již PŘI VSTUPU? Tomáš Vojtíšek, GEMB: Podle mého názoru je nejlepší ten papír, který nevznikne. Již asi tři roky analyzujeme legislativu a jednáme se specialisty, soudními znalci a dodavateli, abychom se vyhnuli vzniku papírových dokumentů. Jsem vtéto oblasti trochu skeptický k digitálním podpisům. Ladislav Seifrt, senior manažer pro ebusiness, GEMB: Zabývám se přímým bankovnictvím; pro mne šetření nákladů není primární téma (přes přímé bankovnictví teče 90% transakcí). Naopak bych rád našel cestu, jak na digitalizaci vydělávat a jak přes tento kanál prodávat. Dnes jsme v přímém bankovnictví schopni prodávat našim zákazníkům, ale problém nastává při oslovování nových klientů a získávání jakéhokoli právně závazného souhlasu ke zpracování osobních údajů. Zajímají mne názory, kam bude směřovat další vývoj. Zda můžeme čekat něco v legislativní oblasti. Jsou zde sice datové schránky, ale funguje to pouze jednostranně od státu kfirmám. Žádnou rozumnou implementaci jsem zatím neviděl. Antonín Hamřík z PwC tvrdí, že při odstranění papírových dokumentů lze získat značné úspory a další benefity. Současně však vzniká mnoho potenciálních problémů. LEGISLATIVNÍ PROBLéMy Antonín Hamřík, PwC: Mluvili jsme o situaci v Rakousku, kde je používání e-dokumentů uzákoněné. Podle mých informací by včr pokud dojde knaskenování dokumentu, opatření časovou známkou a certifikátem a jsou zachovány náležité postupy také nemělo nic bránit oficiálnímu použití elektronických dokumentů. Vznikají však další problémy, například zda se musí dokumenty přecertifikovávat v době, kdy platnost certifikátu končí, nebo nemusí. Na řadu podobných otázek zatím není jednoznačný názor. Tomáš Slaboch, Ness: Upravuje to několik zákonů. Na jedné straně se říká něco v zákonu o archivnictví, ale na druhou stranu právní experti tvrdí, že jde o rizikovou analýzu. Josef Trojánek, KB: Uživatel digitálního podpisu musí udělat všechny kroky pro to, aby prokázal pravost digitálního podpisu, například u soudu. Ale nikdo neví, zda přepodepisování dokumentu novým certifikátem je dostatečné a legislativa to zatím neřeší. Datové schránky jsou dobrým krokem vpřed, ale zatím nedomyšleným. Ladislav Seifrt, GEMB: Máme například v přímém prodeji úvěrů veškerou dokumentaci digitální, podepsanou komerčním certifikátem, který ale není zaručen certifikační autoritou. Mojmír Prokop, KB: My máme v přímém prodeji úvěrů přes internetové bankovnictví veškerou dokumentaci digitální, podepsanou komerčním certifikátem vydaným certifikační autoritou KB. Máme 700 tisíc klientů, kteří tyto certifikáty vlastní a používají elektronický podpis dává obrovské možnosti a zákon o elektronickém podpisu certifikát preferuje před ostatními možnostmi. Myslím, že se nám tento způsob prodeje daří. Zajímavé je, že klienti kteří využívají tento způsob, více studují například podmínky. Jsou také spokojeni s tím, že smlouvu dostanou jako digitálně podepsaný dokument v pdf s časovým razítkem. Z pohledu archivace jsme se rozhodli pro přepodepisování uložených dokumentů do ukončení platnosti certifikátu KB, který je platný dva roky. TECHNOLOGIE PŘEDBÍHÁ LEGISLATIVU Mojmír Prokop, KB: Neštěstí této technologie spočívá vtom, že je většinou rychlejší než legislativa. Co se jednou stane zákonem, bývá již většinou zastaralé. Otázkou je, kam jde vývoj. Bylo by asi dobré se vtéto oblasti spojit, třeba přes Českou bankovní asociaci, atlačit ještě ve spolupráci sčeskou národní bankou na naše legislativce, aby více podporovali prodej přes přímé kanály tak, aby nebylo nutné zasílat papírovou dokumentaci (například větší využití datových schránek). Myslím, že se situace mírně zlepšuje (hlavně voblasti internetu), ale třeba vob- lasti call center je to spíše horší. Uzavření smlouvy po telefonu je dnes velmi obtížné. Negativní dopad na uzavírání smluv na dálku má rovněž implementace přísných pravidel pro praní špinavých peněz. Stanislav Havel, obchodní ředitel pro komerční sféru, Microsoft: Já mám vmicrosoftu na starosti velké zákazníky z oblasti bankovnictví. Mluvíme o technologickém, procesním aprávním rámci ataké oklientovi. Určitě se shodneme, že technologický rámec je dnes nejdále. IT firmy jsou schopné vymyslet téměř jakékoli řešení. Poněkud však pokulhává právní rámec aprocesní rámec vbankách jak by měly být nastaveny procesy, aby se využilo vše, co je kdispozici. Posledním aspektem je zákazník. Několikrát zde již zaznělo, jak se přesunuje poměr od návštěv poboček kinternetovému nebo přímému bankovnictví. Přesto se mi zdá, že na pobočkách je stále mnoho lidí atvoří se fronty část lidí bude vždy preferovat osobní přístup. Stejně tak bude vždy existovat část dokumentů, které budou muset být tištěné, protože právní rámec je neumožní zcela zrušit. Polemizoval bych trochu o přístupu ke klientovi. Myslím, že existuje velký prostor, jak ho zlepšit. Podle mé osobní zkušenosti to nikde nefunguje tak, jak bych očekával. Mělo by se diskutovat otom, jak využít současné technologie a co umožňuje legislativa, aby banka zákazníka lépe poznala alépe ho mohla oslovit protože stávající zákazník je nejlevnější a získat nového stojí hodně peněz. Mojmír Prokop, KB: Je třeba hledat cesty, jak soft benefity převádět na peníze. Finanční ředitelé při schvalování projektů požadují jasně měřitelné avyčíslitel- né benefity. Například vpřípadě retence, udržení klienta, lze sice vyčíslit hodnotu, kterou pro společnost představuje, ale již obtížně se dá měřit, čím (jakým projektem, činností, službou) došlo kjeho udržení, případně kjeho odchodu. Nejde většinou oje- dinou věc, ale osoučasné působení mnoha faktorů. n Jana Chuchvalcová, Renata Němcová

8 8 Digitalizace bankovního sektoru v Čr bankovnictví 10/2010 Skandinávský příklad: Jak zvýšit bezpečnost dat aještě ušetřit Rostoucí konkurence ve finančním sektoru spolu s důsledky ekonomické krize nutí banky po celém světě k úsporám. To však současně vede kobavám, že se zhorší kvalita služeb nebo bezpečnost citlivých dat. Ve Skandinávii to vyřešili po svém, ato zároveň u 150 bank najednou. Každý, kdo se seznámil alespoň sobecnými zásadami ekonomie, ví, že využívat jednu službu pro více lidí zároveň je pro všechny levnější, než kdyby ji každý využíval sám. Na tuto jednoduchou poučku si jistě vzpomněli izástupci dánských bank, když v roce 1963 položili základy budoucí skupině Skandinávského datového centra (SDC) s cílem spolupracovat v oblasti elektronických transakcí a dosáhnout tak levnějších služeb pro všechny. Projekt datového centra se postupně propracoval až do dnešní gigantické podoby, kdy poskytuje služby 150 menším a středním skandinávským bankám, zaměstnává 400 vlastních lidí a 220 externích konzultantů a denně provede miliony platebních transakcí. S rostoucími objemy dat se však objevil i nový problém jak řídit rostoucí náklady na provoz a správu celého řešení při zachování kvality služeb ibezpečnosti. MAINFRAME VS. SERVER Když se SDC rozhodlo vroce 2009 celou situaci řešit, obsluhovala veškeré transakce datového centra mainframová platforma. Představte si něco jako obrovský počítač, který obsahuje všechny aplikace a zpracovává všechna data. K těm pak uživatelé přistupují prostřednictvím tzv. terminálů bez vlastního procesního výkonu například jen monitoru a klávesnice. To v praxi vede k tomu, že veškerý procesní výkon musí obstarat samotný mainframe, což znamená obrovské nároky na jeho výkon. Rozšiřování takového řešení je také obvykle velmi nákladné. SDC se proto rozhodlo, že přejde na řešení založené na serverech, které jsou mnohem levnější, a klientských počítačích, které mají vlastní procesory aumožňují tak serverům zaměřit veškerý svůj výkon na zpracovávání klíčových transakcí a dat. TŘI FÁZE, TŘI ROKy Naším primárním cílem bylo snížit náklady bez ztráty kvality. Rostoucí konkurence spolu s finanční krizí zaměřuje zvýšenou pozornost na provozní náklady adotýká se ibank v naší skupině, u nichž představují náklady na IT druhou největší výdajovou položku. Na druhou stranu pro nás bylo zcela zásadní, aby bylo úspor dosaženo bez jakéhokoli ohrožení spolehlivosti a efektivity našeho klíčového systému, který je jak vyplývá zjeho názvu klíčový ipro každodenní fungování našich zákazníků. Náš příklad ukazuje, že dosáhnout významných nákladových úspor bez ztráty kvality skutečně možné je, a to díky zvolené platformě Windows a celkové poskytované podpoře od Microsoftu. Erik Jakobsen, Ceo skandinavisk data Center (sdc) Hlavním požadavkem SDC při výběru nové platformy bylo dosažení nutných úspor v oblasti provozních nákladů při zachování minimálně stejné kvality služeb abezpečnosti dat ato vplném provozu při obsluhování současných i získávání nových zákazníků, kteří jsou zároveň členy a spoluvlastníky celého datového centra. Jako nejvhodnější řešení byla nakonec zvolena kombinace produktů SQL Server 2008 a Windows Server 2008 od společnosti Microsoft. Celý projekt přechodu na novou serverovou platformu byl zahájen v květnu roku 2009 a byl rozdělen na dvě části. První skončila letos v květnu a zahrnovala migraci 71 nejnáročnějších transakčních aplikací z mainframu na platformu Windows. Druhá fáze, která nyní probíhá a bude trvat do jara příštího roku, zahrnuje přesun zbylých bank a některých online bank. V poslední, třetí fázi, která potrvá až do roku 2012, pak budou na novou platformu převedeny i všechny zbylé online banky. úspory: 20 MIL. USD Vsoučasné době je již převedena na novou platformu od Microsoftu velká část klíčové bankovní platformy SDC a každý den na ní proběhne 1,1 milionu transakcí. Jedním z nejvýznamnějších přínosů přechodu na nové řešení bude snížení provozních nákladů na tuto platformu o30%. Očekává se, že tak ročně může jít oúspory ve výši až o20 mil. USD. Finanční úspory však nejsou jediným přínosem. Přechod na novou moderní platformu také SDC umožní zjednodušit operace asnížit rizika. Vysoce flexibilní platforma od Microsoftu například umožní SDC rychleji aefektivněji reagovat napožadavky svých 150 zákazníků zřad malých astředních bank a díky doprovodným službám, konzultacím a podpoře od Microsoftu zajistit i maximální provozuschopnost adostupnost. DATA V BEZPEČÍ Jedním z významných přínosů nové platformy je však také vysoká míra zabezpečení všech citlivých finančních dat. Nejvýznamnějším zabezpečením použitého SQL Serveru je totiž jeho samotná koncepce aodolnost proti útokům. Od uvedení verze 2005 lze totiž SQL Server směle nazývat bezpečným už od narození, protože od té doby pro něj byla vydaná pouze jediná bezpečnostní záplata, což je v porovnání se stovkami záplat ujiných řešení malý zázrak. Spolu s novější verzí SQL Server 2008 však získá SDC ještě pokročilejší úroveň zabezpečení, umožňující efektivněji spravovat konfiguraci zabezpečení, využít silné ověřování a řízení přístupu nebo komplexní auditování. Jednou z důležitých funkcí pro citlivá bankovní data jsou však i rozšířené možnosti šifrování. Data je možné šifrovat transparentně na úrovni databází prostřednictvím zabezpečeného šifrovacího klíče bez jakékoli nutnosti úpravy aplikace. Rovněž je možné využít rozšířené správy šifrovacích klíčů a ukládat je v samostatném hardwarovém zařízení mimo data. PŘÍKLAD I PRO ČESKOU REPUBLIKU Přestože je projekt společného bankovního datového centra české realitě zatím poněkud vzdálen, základní principy popsaného projektu jsou velmi dobře využitelné izde. Ukazují totiž, že výběrem vhodného řešení lze dostát jak požadavkům na rostoucí kvalitu služeb abezpečnost dat, tak izá- vazkům na dosahování úspor. Aikdyby to nebylo 20 mil. USD, ale jen několik milionů korun, tak se do toho jít vyplatí. n (VK)

9 bankovnictví 10/2010 Digitalizace bankovního sektoru včr 9 Boj proti kyberkriminalitě se zaměřuje na prevenci útoků Banky v ČR začínají hrát aktivní roli v boji proti phishingu a trojským koním Letos v létě posílila Česká spořitelna, zhlediska počtu klientů největší banka včeské republice, aktivní boj proti stále se zvyšujícím phishingovým a trojským útokům na klienty internetového bankovnictví. Rozšířila tak seznam evropských finančních ústavů, které se touto cestou již vydaly. Ve spolupráci s RSA, bezpečnostní divizí společnosti EMC, spustila Česká spořitelna od 1. srpna 2010 nový bezpečnostní systém s názvem RSA Fraud Action Antiphishing & Antitrojan. Podstatně takto rozšířila již existující bezpečnostní opatření proti kyberkriminalitě. ROZŠÍŘENÍ DOSAVADNÍCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ RSA Fraud Action Antiphishing & Antitrojan rozšiřuje současná bezpečnostní opatření České spořitelny o tři důležité oblasti: n Monitorování apřípadnou blokaci nebezpečných webových serverů, které prokazatelně obsahují škodlivý kód. n Vyhledávání apřípadnou blokaci podvodných phishingových ů a webových stránek. n Vzdálený monitoring klientských stanic za účelem nalezení škodlivého kódu ve formě trojského koně, a to společně sporadenstvím, jak se vpřípadě nákazy zachovat. Cíl je ve všech třech oblastech jediný minimalizovat či úplně eliminovat krádeže identit klientů České spořitelny, které pak slouží k provedení neautorizovaných finančních transakcí. ZAMěŘENÍ NA PREVENCI Jak je zřejmé z předchozího textu, zvolený bezpečnostní systém RSA se vboji proti kyberkriminalitě zaměřuje primárně na prevenci útoků. Systém aktivně vyhledává potenciálně nebezpečné webové servery, které monitoruje a informace o nich pak odesílá do celosvětových databází. Díky tomu jsou klienti včas informováni a varováni před vstupem na tyto servery přímo Vsoučasné době aktivně využívá přímé bankovnictví České spořitelny SERVIS 24 a BUSINESS 24 přes 1,3 milionu klientů, z toho 85 % právě internetové bankovnictví. Po implementaci systému RSA jeho nastavení plně odpovídá vysokým nárokům na bezpečnost a disponuje celou řadou dalších bezpečnostních prvků. ve svém internetovém prohlížeči, a to ještě předtím, než na ně hodlají vstoupit. RSA bojuje rovněž s podvodnými y (phishing), které mají vzbudit dojem, že byly odeslány z ové adresy České spořitelny, a které vyzývají klienta k potvrzení jeho osobních bankovních údajů. Bezpečnostní systém tyto y sleduje a po jejich identifikaci je zasílá do databází poskytovatelům ových schránek. Dochází tak kminimalizaci či úplné eliminaci doručení phishingových zpráv klientům banky. RSA se také zaměřuje na boj proti bankovním počítačovým virům, zejména trojským koním. Na počítače zákazníků není třeba nic instalovat, systém tento škodlivý kód v počítači klienta rozpozná vzdáleně ato mnohem dříve, než si jich stihne všimnout sám klient. V tomto případě pak specialisté České spořitelny kontaktují klienta a odborně mu poradí, jak postupovat vodstranění viru ajak si změnit bezpečnostní údaje. DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ PRVKy Uvedený systém společnosti RSA doplňuje další bezpečnostní prvky, jako jsou například přihlášení za pomoci klientského čísla a hesla (v případě prvního přihlášení nebo změny nastavení se používá ještě bezpečnostní kód), užití autorizační SMS kpotvrzení aktivní transakce, případně užití přihlašovací SMS. V současné době tak celá sada bezpečnostních opatření chrání přes jeden milion klientů Českéspořitelny, kteří využívají internetové bankovnictví. Jsem velmi rád, že nám všem se otevřely nové obzory v oblasti prevence a ochrany klientů České spořitelny. Zvláště pokud se jedná o způsob, který nezatěžuje počítač uživatele elektronického bankovnictví České spořitelny žádnou instalací dodatečného softwaru, popisuje své zkušenosti Oldřich Smola, ředitel společnosti Smola Consulting, která je partnerem RSA pro oblast antifraudových služeb v České republice. Díky podrobnému monitoringu vidíme rychle rostoucí počty útoků typu trojský kůň právě v zemích střední a východní Evropy. Je proto pozitivní, že místní banky neberou tato rizika na lehkou váhu. Těší nás, že Česká spořitelna, společně s celou řadou dalších bank v okolních zemích, zvolila služby RSA Security FraudAction, dodává Ivan Svoboda ze společnosti RSA. HODNOCENÍ ZÁKAZNÍKA Ajak řešení hodnotí přímo zástupci České spořitelny? RSA systém společně sdalšími bezpečnostními prvky internetového bankovnictví účinně doplňuje škálu bezpečnostních opatření, která nám pomáhají chránit data afinanční prostředky našich klientů, říká David Lorenc, ředitel přímého bankovnictví České spořitelny. Ani sebelepší systém však nedokáže stoprocentně zamezit zneužití identity klienta, pokud on sám nebude respektovat alespoň základní bezpečnostní pravidla. Ktěm David Lorenc dodává: Abychom mohli minimalizovat útoky hackerů, je důležitá iaktivita samotného klienta. Ten by se neměl do svého internetového bankovnictví přihlašovat zneznámých nebo veřejně dostupných počítačů astahovat do svého počítače soubory zneznámých zdrojů. Rovněž je důležité, aby si pečlivě chránil své přihlašovací údaje avěnoval dostatečnou pozornost aktuálnímu antivirovému nastavení ve svém počítači. n David Matějů, technology Consultant rsa, bezpečnostní divize společnosti emc Cr. Více informací o řešeních rsa na

10 10 Digitalizace bankovního sektoru v Čr bankovnictví 10/2010 Projekt implementace systému úvěrového procesu včmzrb Zatímco v letech 2007 a 2008 hledal bankovní svět odpověď na otázku jak dál vekonomické recesi, Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) odpovídala na státní program dotací Zelená úsporám a čelila nárůstu požadavků na dotace ve svém programu PANEL pro revitalizaci panelových domů a na záruky pro malé astřední podnikání. Největší příležitost pro rozvoj obchodní činnosti představoval širší vstup banky na trh úspor energie a výroby energie z obnovitelných zdrojů díky schválenému Operačnímu programu Podnikání a inovace. VýCHOZÍ STAV Prostor pro snižování nákladů ukázala nezávislá studie rozvoje. Prostor pro úspory se týkal zejména zefektivňování obchodního procesu a snižování nákladů na pobočkovou síť. Méně viditelné, avšak neméně důležité pro další fungování banky, bylo pokračování přípravy zásadních změn informačních technologií, podporujících hlavní obchodní procesy. Jejich zavedení do činnosti banky proběhlo v průběhu roku 2009 a bylo realizováno již ve změněné organizační struktuře, ojejíž nové podobě bylo rozhodnuto koncem roku 2008, říká Ladislav Macka, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB. ŘEŠENÍ ČMZRB společně sfirmou Ness Czech vypracovala řešení, které plně podporuje úvěrové, dotační i záruční produkty ve fázích přípravy požadavků, přípravy obchodního případu, schvalování ivefázi realizace. Řešení postavené na platformě IBM Filenet umožňuje pobočkám ukládat veškerou dokumentaci spojenou se zpracováním obchodního případu do centrálního úložiště přesně v postupech definovaných k jednotlivým typům produktů. Tím se významně zjednodušila komunikace mezi pobočkami a centrálou o jednotlivých případech, což umožnilo snížit časové nároky schvalovacích procesů. PŘÍNOSy Implementaci projektu Backoffice 2009 umožnila kapacitně realizovat meziroční navýšení obratu v roce 2008 o 25%. Snížení provozních nákladů probíhalo napříč bankou a obsahovalo i snižování nákladů pobočkové sítě. Celkem se podařilo dosáhnout snížení nákladů téměř o 20% mezi roky 2008 a Jako vedlejší efekt vznikl digitální archiv, takže k přínosům lze připočítat centrálně dostupnou dokumentaci a evidenci průběhu jednotlivých případů, která má vliv na procesování nových obchodních případů. Dohled nad realizovanými projekty zjednodušuje procesy reklamací, antifraudu a dalších. Dnes je ČMZRB připravena nasadit jakýkoli typ úvěrového, dotačního i záručního produktu jak pro současná, tak pro nová ministerstva například v podobě záruk na vysokoškolské studium. PROFIL ČMZRB Původní činnost ČMZRB byla zaměřena jen na realizaci vládních programů podpory malých astředních podnikatelů. Vdal- ších letech se rozšířila opodporu bydlení afinancování rozvojových projektů vob- lasti infrastruktury. Dnes je jejím hlavním posláním usnadňovat prostřednictvím spe cializovaných bankovních produktů přístup kfinančním prostředkům zejména malým a středním podnikatelům a napomáhat rozvoji těch oblastí ekonomiky, které vyžadují veřejnou podporu. ČMZRB úzce spolupracuje sminister- stvy, státními fondy, kraji, bankami, hospodářskýmikomoramiaporadenskýmifirmami. Specifický charakter její činnosti, rozvoj moderních technologií a tradiční dobrá spolupráce spartnery umožňují poskytovat klientům kvalitní bankovní služby spozi- tivními dopady na jejich rozvoj vcelé České republice v pobočkách vpraze, Brně, Hradci Králové, Ostravě, Plzni avregionál- ním pracovišti včeských Budějovicích. n (HA) Jak to vidí vbankách? V posledních letech se izapodpory státu začínají objevovat trendy kpřechodu na bezpapírovou komunikaci. Také vbankovním sektoru se poměr papírových aelektronických dokumentů mění. Ajak vidí tyto trendy samotné banky ajak je dovedou využít, na to jsme se zeptali vnásledující anketě. 1. Jakým způsobem se vaše banka sfeno- ménem digitalizace vypořádává ajaké postupné kroky provádí? 2. Většina bank má již implementovaný nějaký nástroj pro campaign management, ale jeho výstupy negenerují nabídky na míru konkrétnímu klientovi, ale hromadně na nějakou vytipovanou skupinu. Nástroje tzv. output managementu nejsou nasazeny v návaznosti campaign management. Kdy podle vašeho názoru nastane čas vytvářet také personifikované nabídky, které osloví zákazníka na míru s produktem, který skutečně potřebuje? VěŘÍME NA DATOVé SCHRÁNKy Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Raiffeisenbank, nám řekl: S klienty se snažíme komunikovat především elektronickou formou, nejčastěji využíváme schránky umístěné přímo v internetovém bankovnictví klienta, při produktových nabídkách využíváme i SMS a y. Stále větší zájem je o elektronické výpisy. Při komunikaci s firmami hodně věříme na datové schránky, rádi bychom do nich přesunuli velkou část administrativy, například při procesu schvalování úvěrů. Podle jeho slov stoprocentně personifikované nabídky zřejmě nedosáhnou, ale chtějí nabídku co nejvíce přizpůsobit konkrétním klientům. Využívají různé statistické metody pro lepší identifikaci klientů azároveň se snaží získat co nejvíce dat o klientech, aby nabídka byla co nejvíce šitá na míru každému z nich. Je to dlouhodobý proces, ale zaznamenáváme postupná zlepšení, dodal Tomáš Kofroň. ONLINE SjEDNANÁ SCHůZKA Elektronická komunikace je základem moderních služeb přímého bankovnictví. Naším cílem je, aby klienti pro standardní operace využívali právě tento druh komunikace a pobočky především k poradenství, říká Monika Klucová, tisková mluvčí Komerční banky. Bezpapírově lze v KB provádět většinu bankovních operací a získávat informace o účtech 24 hodin denně,

11 bankovnictví 10/2010 Digitalizace bankovního sektoru včr 11 7 dní v týdnu. Elektronické výpisy z účtů jsou dnes běžné. Služby přímého bankovnictví KB stále rozvíjí azavádí nové služby a inovace. Elektronicky lze požádat o hypotéku, sjednat spotřebitelský úvěr, kreditní kartu, stavební spoření či cestovní pojištění u Komerční pojišťovny. Vysoká úroveň poradenské kvality je pro KB prioritou. Banka má stoprocentně individualizovanou obsluhu klientů. Každý klient má svého bankovního poradce. Naše výhoda je v tom, že umíme obsloužit klienta komplexně a nabídnout mu celou škálu produktů skupiny KB prostřednictvím různých, vzájemně propojených distribučních kanálů internetu, call centra, bankovního poradce. Pokud oslovujeme klienta, vždy je to v zastoupení jeho poradce, uvádí Monika Klucová. Schůzku s ním si lze sjednat nejen telefonicky, ale i online, prostřednictvím přímého bankovnictví. Tato služba je na trhu nová azvyšuje pohodlí klientů. Termín lze plánovat až 10 dní dopředu aukládá se do pracovního kalendáře bankovního poradce. Po sjednání schůzky obdrží klient notifikaci o schůzce na svůj , připomenutí je odesláno den před samotnou schůzkou. Nabídky na míru KB již realizuje. Například v oblasti financování generuje nabídky pro konkrétního klienta nejen pro velké korporátní klienty, ale i pro individuální zákazníky. Informace o produktech a službách, které klient využívá, jsou pak základem pro další nabídky na míru. PRECIZNÍ ZACÍLENÍ NABÍDKy Nejviditelnější přechod z papíru k moderním elektronickým službám v UniCredit Bank je vidět v oblasti platebního styku, kde probíhá více než 90% plateb prostřednictvím internetového a elektronického bankovnictví. UniCredit Bank v internetovém bankovnictví připravuje možnost zobrazení dokumentů v pdf, například výpisy z účtů, debetních a kreditní karet či potvrzení o termínovaných vkladech. Tomáš Pavlík, tiskový mluvčí UniCredit Bank, nám ktomu řekl: V současné době je trendem v přímé komunikaci s retailovými klienty snaha o co nejpreciznější zacílení konkrétní nabídky na vybranou skupinu klientů. Klient tak dostává personifikovanou nabídku, odpovídající jeho potřebám a banka maximalizuje efektivitu vynaložených prostředků. Banka personifikovanou nabídku připravuje prostřednictvím všech kanálů přímého bankovnictví internetového bankovnictví, sítě bankomatů nebo služeb zákaznického centra. BEZPAPÍROVÁ KOMUNIKACE Ladislav Seifrt, senior manažer pro ebusiness, GE Money Bank Podle slov Denisy Salátkové, tiskové mluvčí Poštovní spořitelny, mají komponenty, které do konceptu digitalizace zapadají. Jde třeba o Komfortní vyúčtování umožňuje klientovi přijímat platební dokumenty v elektronické podobě a zároveň je automaticky převede do platebního příkazu, který stačí jediným kliknutím odsouhlasit. Dále je to Elektronické bankovnictví, které je koncipováno jako bezpapírový kanál, do něhož PS postupně migruje další formuláře. Pokud jde o campaign management, ten již realizujeme. Většina BTL marketingové komunikace je cílená, například direct maily či nabídky zkontaktního centra, dodává Denisa Salátková. DIGITALIZACE je REALITOU Digitalizace a přechod k bezpapírové komunikaci je v bankách realitou již dnes. Data v elektronické podobě o mnoho převyšují množství dat v podobě papírové. I komunikace se zákazníkem probíhá v digitální podobě, v internetovém bankovnictví se provádí veškerý platební styk bez papíru nebo si jeho prostřednictvím lze zřídit další produkty. Tato digitalizace je ale založena na smluvních ujednáních mezi subjekty, které si podmínky elektronické komunikace dohodnou. Zajímavé je spíše hledání univerzálních postupů, které by umožňovaly používat digitální dokumenty kdykoli a s kýmkoli, bez nutných smluvních ujednání, říká Ladislav Seifrt, senior manažer pro ebusiness, GE Money Bank: Dnes vidím dvě oblasti, kterým stojí za to se věnovat digitální zpracování a archivace původně papírových dokumentů a vznik smluv a dokumentů pouze v digitální podobě. Oslovit zákazníka na míru s produktem, který skutečně potřebuje, je cílem nejen většiny bank, ale i jiných společností. Output management je v tomto ohledu důležitý, ale je to jen dílčí krok ke zvýšení relevance nabídek. Na druhou stranu věřím, že již dnes jsme schopni řadě našich zákazníků nabídnout odpovídající produkty ve správnou chvíli, dodává Ladislav Seifrt. MéNě PAPÍROVé KOMUNIKACE LBBW Bank směřuje ke snižování papírové komunikace již řadu let. Richard Hajduk, marketingový manažer, uvedl některé příklady: Klienti stále více využívají možnost elektronických výpisů z účtu. Řada korporátních zákazníků využívá obě formy, nejčastější kombinací jsou denní elektronické výpisy a měsíční papírové výpisy. Vidíme i přechod od platebních příkazů na pobočce k využití elektronického bankovnictví. Pro komunikaci velektronickém bankovnictví využíváme systém zpráv a komerčních sdělení. Také od zavedení datových schránek přešla téměř celá agenda s exekutory na formu elektronické komunikace. V interní komunikaci LBBW Bank využívá téměř výhradně intranetovou síť. Přechod k personifikovaným nabídkám ještě nějakou dobu potrvá. I PERSONIFIKACE MÁ SVÁ OMEZENÍ Elektronickou komunikaci využíváme stále více. Klienti mohou požádat oněkte- ré produkty přímo na internetových stránkách, říká Jan Holinka ztiskového centra České spořitelny. Mohou si vybrat, zda budou dostávat výpisy zúčtu papírovou, nebo elektronickou formou. Pro elektronické výpisy je podmínkou internetové bankovnictví SERVIS 24 nebo BUSSINES 24, v němž ČS klienty informuje oaktuálním dění vbance nebo zde vidí produktovou nabídku. Komunikace probíhá rovněž prostřednictvím autorizačních či zůstatkových SMS zpráv a konfirmačních ů. Česká spořitelna nabízí také TURA 24 (umožňuje vystavovat, odesílat či přijímat faktury přímo v ERP/účetním systému) a E-faktura (dovoluje přijímat faktury od velkých společností elektronicky přímo do internetbankingu). Od letošního února umožňujeme vybraným klientům uzavřít smlouvu okontoko- rentním úvěru nebo zvýšit limit současného kontokorentu prostřednictvím přímé nabídky v bankomatech, bez nutnosti návštěvy pobočky a s možností ihned čerpat hotovost, doplňuje Jan Holinka. Elektronická komunikace se využívá také pro informace opřemístění či rekonstrukci poboček nebo změně jejich otevírací doby. Letos pomocí SMS zpráv ae-mai- lů oslovila ČS již více než milion klientů. Tyto informace jsou dostupné také vban- komatech. Jan Holinka dále uvádí: Máme též ovou schránku, kam se mohou klienti obrátit vpřípadě dotazů kproduk- tům aslužbám. Chtějí-li vyjádřit svůj názor, připomínku či námět knaší práci, mohou se obrátit na ombudsmana. Čas vytvářet personifikované nabídky, které osloví klienta na míru sproduktem, který skutečně potřebuje, nastal podle ČS před 15 až 20 lety. Dobrý campaign management dnes umožňuje generovat takové nabídky ve velkém, ale klade odpovídající nároky na předchozí inavazující procesy (tvorba klientských strategií, výroba tištěných materiálů). Sebelepší personifikace na sebemenší cílovou skupinu má však svá omezení anelze sní nahrazovat privátní poradenství tam, kde je potřebná individuální interakce sživým poradcem. n (BR)

12 Ve směru vašeho businessu... Knowledge Management znalosti a kompletní procesy nabídka vždy a všude a zvyšovat Chytrá řešení pomáhají zdokonalovat bankovní výkonnost businessu Digitalizace procesů a dokumentů nejefektivnějšízpůsobpráce systémy sloužit businessu kompatibilní s dalšími Output Management V centru pozornosti je Všechny firemní systémy musí maximálně komunikace elektronická, osobní, web, call centra... Aplikační integrace všechny provázané systémy vidí zákazníka vždy váš zákazník chytřejší business Performance management monitorování a řízení výkonnosti využívání dat o zákaznících Firemní data lze využít pro maximálně efektivní Analytické CRM Core Banking srdce banky, musí držetkroksdobouapožadavkyklientů efektivní řešení, Vývoj na míru Pro lepší orientaci ve světě efektivního businessu využijte unikátní tým téměř 600 odborníků společnosti Ness Technologies v ČR. Budete mít k dispozici ověřená řešení, špičkové technologie, globální know-how silné společnosti i zkušenosti z lokálního trhu. Bankám, pojišťovnám nebo investičním a leasingovým společnostem poskytujeme efektivní vývoj na míru, integraci řešení od renomovaných dodavatelů či outsourcing stávajících řešení včetně jejich provozu. Projekty z oblasti Business Intelligence (datová integrace, CRM...), bankovních systémů (internet banking, core a front-end systémy) či dalších oblastí vždy využívají nejnovější technologie. Našim zákazníkům pomáhají zvyšovat efektivitu a snižovat náklady. Také proto jsme dlouholetým partnerem předníchfinančních institucí: BAV000023

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert případová studie Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Sektor veřejné správy Zpracovává řadu agend potřebných pro život občanů IT představuje strategický pilíř, o který se opírá

Více

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS

Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS 2 Shared Experience Technologická řešení Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS Efektivnější systém pro vyřizování požadavků na IT v ČMSS přinesl procesní zpracování požadavků všech

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Roland Katona 11. října 2012

Roland Katona 11. října 2012 Roland Katona 11. října 2012 o ČSOB a Era Stavíme na dobrých vztazích se svými klienty. Zaměřujeme se na poskytování služeb vysoké kvality, které zjednoduší život naším klientům. Nabízíme jednoduchost,

Více

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva

Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva Aditivní služby k datovým schránkám, Poštovní datová zpráva ISSS 2010, Hradec Králové Česká pošta, s.p. 12. 4. 2010 1 Obsah egovernment na České poště Poštovní datová zpráva Datový trezor SMS notifikace

Více

Signpads GE Money Bank Hana Čuboková. 17.Března 2014

Signpads GE Money Bank Hana Čuboková. 17.Března 2014 Signpads GE Money Bank Hana Čuboková 17.Března 2014 Agenda Agenda Proč Signpads Rozdíl mezi dynamickým biometrickým a klasickým podpisem Zavedení Signpads do pobočkové sítě GE Money Bank Signpads z pohledu

Více

Případová studie. www.softwareone.cz

Případová studie. www.softwareone.cz Případová studie Skupina Metrostav díky SoftwareONE úspěšně prošla změnou multilicenčního programu, migrací na nové produkty i optimalizací procesů v oblasti nakládání se software dle ISO 19770-1 www.softwareone.cz

Více

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014

NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 NÁVRH EFEKTIVNÍ STRATEGIE MOBILNÍHO BANKOVNICTVÍ: NALEZENÍ SPRÁVNÉHO OBCHODNÍHO MODELU Mobile tech 2014 Mojmír Prokop, Head of Direct Channels, Komerční banka, a.s. Praha 27.března 2012 Kdo jsme : Silná

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014

DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 DMS - řízená dokumentace, archiv a co dále? ICT ve zdravotnictví 2014 Praha 17.09.2014 Jiří Voves Proč otazník v názvu přednášky? Nové technologie Nové přístrojové vybavení Nové postupy Nová data Data

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Bezpečné placení na internetu

Bezpečné placení na internetu David Lorenc dlorenc@csas.cz Přímé bankovnictví, Česká spořitelna 22.02.2011 Praha Agenda 1. Podvody řešené v bankách 2. Jak je bezpečné placení na internetu 3. Vnímání bezpečnosti klienty 4. Bezpečnost

Více

Zahájení Konference ARBES FINANCE DAY 2014 a výsledky průzkumu Internet banking 2014 v ČR

Zahájení Konference ARBES FINANCE DAY 2014 a výsledky průzkumu Internet banking 2014 v ČR Zahájení Konference ARBES FINANCE DAY 2014 a výsledky průzkumu Internet banking 2014 v ČR 5.6.2014 Jan Denemark, ředitel společnosti www.arbes.com Dopolední program sál EUFORIE 9:30 9:45 10:30 Není všechno

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků

Microsoft.NET. AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Microsoft.NET AppTima Feedback Solution - komplexní systém pro zjišťování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků Přehled Země: Velká Británie Odvětví: Informační technologie Profil zákazníka Pantek Ltd.

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT

DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště

Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Rozvoj služeb egovernmentu na České poště Česká pošta - kam jdeme a proč Česká pošta - firma s devadesátiletou historií tradiční poskytovatel klasických poštovních služeb i nositel rozvoje moderních komunikačních

Více

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011

VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 VĚC: Zpráva pro Radu České televize o provedení Rozboru činnosti České televize za období 2010 2011 Vážení členové Rady České televize, vedení České televize, které bylo jmenováno po mém zvolení do funkce

Více

Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy. (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p.

Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy. (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p. Česká pošta, s.p. Aktuální projekty a výzvy (elektronické služby a egovernment) Ing. Miroslav Krejčík, Česká pošta, s.p. Hradec Králové, 7. dubna 2014 1 2 3 4 5 Česká pošta, s.p. Inovační projekty Vybrané

Více

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s.

Mobilní aplikace ve světě ERP. Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Mobilní aplikace ve světě ERP Michal Hanko Petr Kolda Asseco Solutions, a.s. a Simac Technik ČR, a.s. Skupina Asseco Solutions Asseco Solutions je průkopníkem a vizionářem na poli informačních systémů

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ. pro začátečníky

AUTOMATICKÉ ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTŮ. pro začátečníky O autorovi Viktor Mečiar IT Manager viktor.meciar@accace.com +421 2 325 53 047 Viktor je zodpovědný za rozvoj a implementaci softwarových řešení pro Accace Group. Accace má 7 poboček a dobře zavedenou

Více

POPIS POSTUPU PRO KONVERZI COMMODITY+ NA COMMODITY GENERAL

POPIS POSTUPU PRO KONVERZI COMMODITY+ NA COMMODITY GENERAL POPIS POSTUPU PRO KONVERZI COMMODITY+ NA COMMODITY GENERAL 1. Schůzka s klientem Při schůzce s klientem je potřeba vysvětlit důvody, proč k této konverzi dochází a jaké výhody klient získá přechodem na

Více

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu

Případová studie. SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu Případová studie SAM Assessment ušetřil AAA Auto 30 % nákladů na nákup licencí a zkrátil proces implementace nových aplikací a SW na desetinu www.microsoft.cz/pripadovestudie Přehled Země: Česká republika

Více

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet

Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Práce s e-mailovými schránkami v síti Selfnet Obsah návodu Základní informace k nastavení schránky selfnet.cz...2 Doporučené parametry nastavení e-mailového klienta...2 Základní informace k nastavení e-mailové

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení

Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Role datových schránek v elektronické komunikaci zdravotnických zařízení Ing. Svetlana Drábková konzultant pro oblast zdravotnictví email: drabkova@datasys.cz Základní fakta o společnosti DATASYS Společnost

Více

egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9.

egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9. egovernment v bance ZÁKLADNÍ REGISTRY A MOŽNOST PLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POVINNOSTÍ VYBRANÝCH SOUKROMÝCH SUBJEKTŮ Petr Jaroš 3.9.2013 Mikulov Co bylo loni? ZÁKLADNÍ REGISTRY - zjednodušení života občana ad

Více

BUSINESS 24 Databanking

BUSINESS 24 Databanking BUSINESS 24 Databanking Z ÚČETNÍHO SYSTÉMU PŘÍMO DO BANKY Martin Brabec Česká spořitelna, a.s. úsek Přímé bankovnictví OBSAH 1. Jaká je Česká spořitelna? 2. Přímé bankovnictví pro obce, města a kraje:

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců

Případová studie. O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita. Aplikace O2 Univerzita. jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Případová studie O2 Slovakia: Aplikace O2 Univerzita Aplikace O2 Univerzita jako nástroj řízení vzdělávání zaměstnanců Aplikace O2 Univerzita Vzdělávání je pro naši firmu jedním ze základních pilířů, bez

Více

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10

Přichází nová éra. Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Přichází nová éra Petr Jaroš 6. 9. 2011 / Mikulov Připraveno pro konferenci e-government 20:10 Skupina ČSOB vedoucí hráč na trhu finančních služeb v České republice součást mezinárodní bankopojišťovací

Více

webmarketin Základní moduly aplikace

webmarketin Základní moduly aplikace webmarketin Aplikace webmarketing je komplexní online nástroj určený pro podporu a řízení marketingu a CRM ve společnosti. Její součástí jsou webové ankety, SMS kampaně nebo newslettery, které lze spravovat

Více

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet

Přímý kanál - Informace pro příjemce platebních karet Vážení obchodní partneři, jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout moderní a bezpečný způsob distribuce výpisů z akceptace platebních karet. Pro získání elektronických výpisů z je nezbytné, abyste využívali

Více

Kdy si užijeme eidas

Kdy si užijeme eidas Užít si eidas Aleš Kučera, Strategic Business Development Manager eidas aneb do roka a do dne (vlastně ještě dříve) 10. 11. 2015, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Agenda Kdy si užijeme eidas Jak rychle

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Ernst & Young diskusní setkání

Ernst & Young diskusní setkání Ernst & Young diskusní setkání 30. května 2013 Strategie ve veřejné správě v České republice 30. května 2013 Vážené dámy, vážení pánové, dne 30. května 2013 jsme uspořádali diskusní setkání k tématu Strategie

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka

Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Přehled funkčností a parametrů služby Internet Banka Pasivní operace Zůstatky na účtech Přehled transakcí Přehled příkazů k úhradě zadaných on-line kanály Zobrazení nezaúčtovaných transakcí Zobrazení odmítnutých

Více

administrativní systém, samostatný a přesný

administrativní systém, samostatný a přesný Moje Inteligentní Administrativa je centrální on-line evidence klientů, obchodníků, produkce, provizí, pojistných událostí, má unikátní poštovní komunikátor a CRM systém Software MIA je určen pro pojišťovací

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový.

Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový. Rok 2009 byl pro Českou republiku v oblasti barevné personalizované komunikace přelomový. BOOM TISK nabízí cenově atraktivní využití technologie barevného personalizovaného tisku Přelomový rok 2009 Trendy

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure

Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Případová studie Migrace kompletní IT infrastruktury do prostředí Microsoft Azure Millennium je první společnost na Slovensku, která zcela zmigrovala svou IT infrastrukturu a profituje z flexibility a

Více

Projektové řízení jako základ řízení organizace

Projektové řízení jako základ řízení organizace Projektové řízení jako základ řízení organizace Aleš Chudý, ředitel divize IW ales.chudy@microsoft.com Technický seminář Bratislava 6.10.2008 Obsah Potřeby byznysu a IT Řešení EPM Microsoft EPM Optimalizační

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Případová studie. Česká Pojišťovna a.s.

Případová studie. Česká Pojišťovna a.s. Případová studie Česká Pojišťovna a.s. Obsah spolupráce... situace... Začátek 3 cíle... Výchozí 4 řešení... Obchodní 5 očekávání... Realizované 6 Naplnění cílů & 7 2 www.infomatic.cz Začátek spolupráce

Více

Případová studie. Hradec Králové

Případová studie. Hradec Králové Případová studie Hradec Králové Obsah spolupráce... situace... Začátek 3 cíle... Výchozí 4 řešení... Obchodní 5 očekávání... Realizované 6 Naplnění cílů & 7 2 www.infomatic.cz Začátek spolupráce V lednu

Více

Bezhotovostní platby a

Bezhotovostní platby a Bezhotovostní platby a omezení šedé ekonomiky Simona Hornochová náměstkyně ministra financí pro daně a cla Konference Budoucnost platebních karet 22. října 2014 Co je to šedá ekonomika? ez časti tátu A

Více

Česká asociace nákupu a prodeje

Česká asociace nákupu a prodeje Česká asociace nákupu a prodeje Truhlářské 1104/13 11000 Praha 1 IČO: 02120119 Plátce DPH 1 Vize Jedna asociace nákupu a prodeje, jedno místo, jedna pomoc pro firmy, nákupčí, obchodníky, spolky a státní

Více

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011

iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Manuál mobilního bankovnictví iphone 4.x.x. (3G, 3GS, 4) a Android 2.1, 2.2, 2.3.3. verze 1 / září 2011 Přihlášení Vstupní stránka pro přihlášení do aplikace mobilního bankovnictví. Stránka pro přihlášení

Více

Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Řešení pro správu logů, shodu a bezpečnost ve státní správě a samosprávě Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Agenda Úvod do problematiky Seznam problémů Definice požadavků,

Více

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu

Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu Czech Point Co je Czech Point? Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. Czech POINT bude

Více

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014

Aktuální trendy a inovace v on-line platbách. Václav Keřka 29. května 2014 Aktuální trendy a inovace v on-line platbách Václav Keřka 29. května 2014 1 Aktuální trendy v on-line platbách Kde se nakupuje na internetu v Česku? Odhad počtu českých e-shopů Platba kartou 30 000 Tržby

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Workshop pro členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV O čem dnes budeme mluvit Karta sociálních systémů jako

Více

Česká spořitelna podporuje podnikání

Česká spořitelna podporuje podnikání Česká spořitelna podporuje podnikání Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny Obsah 1. Kdo jsou firemní klienti České spořitelny 2. Od účtu přes

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Procesní přístup v řízení bezpečnosti

Procesní přístup v řízení bezpečnosti Procesní přístup v řízení bezpečnosti Aplikace principů procesního řízení v řízení bezpečnosti, vazba mezi procesním řízením a řízením jakosti, verifikace bezpečnosti a ověřování kvality služby. Případová

Více

Elektronický systém spisové služby v Celní správě České republiky

Elektronický systém spisové služby v Celní správě České republiky Elektronický systém spisové služby v Celní správě České republiky Jaroslav Hönig Generální ředitelství cel Bc. Miloslav Thon Konference ISSS 2014 Hradec Králové 7. 8. dubna 2014 CELNÍ SPRÁVA ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM

Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM Jaromír Jiroudek Lukáš Mikeska J + Consult Ernst & Young Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM Náplň setkání 1. Rychlý úvod do CCM/CPM 2. Představení

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

PLATBY KARTOU NA INTERNETU

PLATBY KARTOU NA INTERNETU PLATBY KARTOU NA INTERNETU Chcete rychle, pohodlně a bezpečně nakupovat z pohodlí domova či kanceláře? Není nic jednoduššího, než nakupovat přes internet kartou. Karta šetří Váš čas i peníze S kartou můžete

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Sbírka tipů pro SERVIS 24

Sbírka tipů pro SERVIS 24 Sbírka tipů pro SERVIS 24 AKTIVACE LIMITY 3D SECURE SMS PIN Obsah Aktivace elektronického výpisu... 1 Změna limitů u platební karty... 2 Oblíbené položky... 3 Zrychlené převody... 4 Recyklace plateb...

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká?

Case Study. Google Apps: cesta k úspoře nákladů. Kterých témat se case study týká? Case Study Google Apps: cesta k úspoře nákladů Kterých témat se case study týká? Vladimír Peták vedoucí IT Grand Princ Media Změna firemní kultury Vysoké nároky na funkcionalitu Úspora firemních nákladů

Více

Zpráva o stavu mikrokorupce

Zpráva o stavu mikrokorupce TNS ve spolupráci s Haládik Consulting Zpráva o stavu mikrokorupce v Čechách a na Slovensku březen 2014 Hlavní partneři projektu www.tns-global.sk www.forensicline.eu www.haladikconsulting.com Zpráva o

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

Trendy ve využívání mobilních zařízení

Trendy ve využívání mobilních zařízení Trendy ve využívání mobilních zařízení Hana Friedlaenderová Senior Research Manager 18. 3. 2015 Něco z historie pokrok nezastavíš! Graham Bell (1876) Simon IBM (1985-1992) Doba mobilní 90. léta 20.století

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu CZECH POINT Popis použití komerčního a kvalifikovaného certifikátu Vytvořeno dne: 20.5.2008 Aktualizováno: 23.5.2008 Verze: 1.3 Obsah Uživatelská dokumentace...1 Obsah...2

Více

Případová studie. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů. Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy.

Případová studie. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů. Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy. Případová studie Octigon: Aplikace na evidenci výkazů Jak jsme společnosti Octigon pomohli zefektivnit práci s výkazy. Octigon: Aplikace na evidenci výkazů t Manuální práce s výkazy nás obírala o čas,

Více

Systém evidence hotovostních plateb v ČR

Systém evidence hotovostních plateb v ČR Systém evidence hotovostních plateb v ČR Ing. Jiří Fridrich V Praze 22. 23. ledna 2015 Proč? Nastavení férového prostředí pro všechny podnikatele Účinný nástroj k potlačení šedé ekonomiky Efektivnější

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb

Charta služeb. Marketingová strategie a propagace charty. Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Marketingová strategie a propagace charty Jak užívat chartu ke zlepšení služeb Vyhlášení charty Po zpracování definitivní verze charty nastává čas jejího zveřejnění. Pro zajištění maximální informovanosti

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ. AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek

FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ. AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ AKTUÁLNÍ TRENDY Ing. Libor Ostatek AGENDA O čem budu mluvit: 1. Shrnutí vývoje hypoték do fází a milníků 2. Inovační profil za 18 let existence hypoték 3. Struktura inovací, současný

Více

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS.

Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Společnost MEFISTO SOFTWARE, a.s. uvádí na trh nový produkt Mefisto CAMPUS. Mefisto CAMPUS je systém pro správu ubytovacích kapacit v provozech typu ubytovny, internáty, koleje, atd. V těchto provozech

Více