Kouzlo? Ne! 10/ Digitalizace bankovního sektoru v ČR. samostatně neprodejné. publikace vydavatelství economia

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kouzlo? Ne! 10/ 2010. Digitalizace bankovního sektoru v ČR. samostatně neprodejné. publikace vydavatelství economia"

Transkript

1 R E D A K Č N Í P Ř Í L O H A Č A S O P I S U B A N K O V N I C T V Í publikace vydavatelství economia 10/ 2010 samostatně neprodejné Kouzlo? Ne! Digitalizace bankovního sektoru v ČR PŘIPRAVENO VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ NESS CZECH

2 2 Digitalizace bankovního sektoru v Čr bankovnictví 10/2010 Příloha časopisu Bankovnictví připravená ve spolupráci se společností NESS Czech Obsah přílohy: 3 jan svatoš: TECHNOLOGIE NENÍ CÍLEM, ALE NÁSTROjEM technologie není cílem, ale nástrojem, který je nutno využívat s respektem k celkové obchodní i technické strategii banky. a nikoli vše, co je technicky realizovatelné, je také přínosné z ekonomického hlediska. 4 KULatÝ stůl: TéMěŘ BEZPAPÍROVÁ BANKA U(téměř) kulatého stolu jsme se sešli se zástupci bankovních domů, It firem a poradenských společností ke společné diskusi o tom, do jaké míry dnes může nebo nemůže být banka digitální a co její úplné digitalizaci brání. 8 skandinávský příklad: jak ZVýŠIT BEZPEČNOST DAT A ještě UŠETŘIT rostoucí konkurence ve finančním sektoru spolu s důsledky ekonomické krize nutí banky po celém světě kúsporám. to však současně vede kobavám, že se zhorší kvalita služeb nebo bezpečnost citlivých dat. Ve skandinávii to vyřešili po svém, a to rovnou u 150 bank najednou. Foto na titulní straně profimedia 9 BOj PROTI KyBERKRIMINALITě SE ZAMěŘUjE PRIMÁRNě NA PREVENCI útoků Letos vlétě posílila Česká spořitelna aktivní boj proti stále se zvyšujícím phishingovým a trojským útokům na klienty internetového bankovnictví. rozšířila tak seznam evropských finančních ústavů, které se touto cestou již vydaly. 10 PROjEKT IMPLEMENTACE SySTéMU úvěrového PROCESU V ČMZRB Zatímco v letech 2007 a 2008 hledal bankovní svět odpověď na otázku jak dál v ekonomické recesi, ČmZrB odpovídala na státní program dotací Zelená úsporám a čelila nárůstu požadavků na dotace ve svém programu revitalizace panelových domů a záruky pro střední a malé podnikání. největší příležitost pro rozvoj obchodní činnosti představoval širší vstup banky na trh úspor energie a výroby energie z obnovitelných zdrojů. 10 anketa: DIGITALIZACE BANK V posledních letech se i za podpory státu začínají objevovat trendy k přechodu na bezpapírovou komunikaci. také v bankovním sektoru se poměr papírových a elektronických dokumentů mění. jakým způsobem se tuzemské banky s tímto fenoménem vypořádává a jaké postupné kroky provádí? na naše otázky odpovídají zástupci bankovních domů působících v Čr. Vychází 15. října 2010 jako příloha měsíčníku BanKoVnICtVÍ č. 10/2009 přílohu připravila redakce časopisu BanKoVnICtVÍ, dobrovského 25, praha 7, tel.: , fax: , Ředitelka divize odborného tisku: Ing. sylvie Šmeráková, Šéfredaktorka: jana Chuchvalcová, Sekretariát: renata němcová, tel.: , Grafická úprava: jaroslava Bělovská Foto: jan starý, profimedia Manažeři inzerce: pavel Horský, tel.: , fax: , mobil: , aleš Zavoral, tel.: , mobil: , armin sandmann, tel.: , mobil: , Manažer marketingu: jan Kulich, tel.: , mobil: , případné objednávky předplatného volejte na telefonní číslo nebo zasílejte na faxové číslo nebo na ovou adresu economia a. s., praha, 2010

3 bankovnictví 10/2010 Digitalizace bankovního sektoru včr 3 Technologie není cílem, ale nástrojem Vážení čtenáři! V době rychlých technologických změn je deset let mnoho. Přitom je to jen omálo více než jedna dekáda, když se diskutovaly vize informační dálnice, virtuálního světa a života zásadně změněného vyspělou digitální technologií. Možnosti internetu a vzájemně propojeného světa se zdály být neomezené a dokonce někdy v souhře s politickou situací evokovaly představu konce historie, jak jsme ji do té doby znali. Následující roky přinesly nejen ojedinělý ekonomický růst ve vyspělé části světa, ale i následné otřesy, které byly mnohdy vykládány jako překonané. Došlo k velkému pokroku ve vzájemném propojení, v technologiích ukládání a zpracování dat. Málokdo si například dnes vzpomene při nákupu USB klíčenky s mnoha gigabajty, že takový objem byl před deseti lety vyhrazen pouze pro velká paměťová zařízení. Zatím se však podstatně nezměnil klasický svět komunikace, založený stále na listinných dokumentech sosobním fyzickým podpisem. Podepisujeme objednávky, smlouvy, posíláme vytištěné faktury, musíme chodit do poboček bank kvůli hypotékám či změnám smluv. Internetové bankovnictví ahome banking jsou stále jen alternativou ke kamenným pobočkám. Fronty na poštách jsou plné lidí, pravidelně přicházejících zaplatit složenkou. Datové schránky zaznamenaly nedávno více publicity než praktického využití. Digitální podpis akomunikaci nejen se státní správou umí využívat jen malé procento obyvatel. Tento poměrně konzervativní stav trvá také u mnoha firem. Téměř pravidlem je dávná představa, že zavedení elektronické správy dokumentů výrazně zvýší spotřebu papíru, protože každý z účastníků si vytiskne (a mnohdy iarchivuje) elektronicky zaslané dokumenty, zatímco dříve jeden papír obíhal po celém podniku. Většina právně validních dokumentů se skladuje v písemné podobě, v nejlepším případě paralelně s digitálním archivem. Finanční instituce stále vynakládají nemalé částky na písemnou komunikaci se svými klienty, zatímco zaměstnanci centralizovaných jednotek buď přepisují do digitální podoby, nebo alespoň kontrolují ručně vypsané příkazy podané klienty v pobočkách. Je za tímto stavem pouze nedostačující technologie? Jde snad o nedůvěru v digitální média, o pocit oslabené bezpečnosti? Je možné, že některé legislativní úpravy pomohou masivnějšímu uplatnění elektronické správy dokumentů alespoň ve styku občana s finančními ústavy nebo v komunikaci firem mezi sebou? Jaké jsou náklady a úskalí spojené s realizací odpovídajících projektů? Jaká je reálná ekonomická návratnost? Čím nás mohou vnahrazení písemné komunikace oslovit nejnovější možnosti a trendy digitalizace? Na tyto adalší otázky se soustředilo diskusní setkání, jehož obsah shrnuje mimo jiné příloha Bankovnictví, kterou právě držíte vruce. Díky nezávislé platformě se setkali odborníci zbank ipodnikové sféry sexperty zrenomovaných firem dodávajících související řešení itechnologie. Ačkoli každá instituce řeší otázky svého vlastního pokroku, jejich odborníci se soustředili na společná témata, ať už technická, ekonomická či legislativní. Nenajdete zde marketingové studie dokazující vyspělost vybrané technologie ani přesvědčující projevy onaprostém úspěchu specifického projektu. Dočtete se však otom, co na tomto poli potřebují ařeší finanční ústavy ajejich dodavatelé, jaké jsou jejich postřehy apotřeby. Zvu vás tedy nejen kpročtení shrnutí diskuse, ale i vybraných závěrů a několika případových studií. Dozvíte se více o tom, jaké otázky řeší banky při digitalizaci, velmi zajímavým tématem je rovněž řízení tiskových i elektronických výstupů z banky v souladu s probíhajícími kampaněmi. Poměrně významným okruhem diskuse byla rovněž bezpečnost a legislativní aspekty včetně návaznosti na odhalování a prevenci podvodů. Ukázala se znovu skutečnost, že technologie není cílem, ale nástrojem, který je nutné využívat srespektem kcelkové obchodní i technické strategii firmy. Stále totiž platí, že ne vše, co je technicky realizovatelné, je také ekonomicky přínosné. Přeji vám příjemné a inspirativní čtení. Jan Svatoš, ředitel divize Finance společnosti ness Czech

4 4 Digitalizace bankovního sektoru v Čr bankovnictví 10/2010 Téměř bezpapírová banka U(téměř) kulatého stolu jsme se sešli se zástupci bankovních domů, IT firem aporadenských společností ke společné diskusi otom, do jaké míry dnes může nebo nemůže být banka digitální aco její úplné digitalizaci brání. Naše pozvání přijali Tomáš Slaboch, ředitel divize Management Consulting společnosti Ness Czech, který nás uvedl do problematiky digitalizace českého bankovního sektoru. O právních rizicích a spolupráci s auditory hovořil Antonín Hamřík, který je ředitelem ve společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, kde vede skupinu systémového a procesního auditu. Z hlediska bezpečnosti se na problematiku zaměřil Ivan Svoboda ze společnosti RSA, bezpečnostní divize firmy EMC. Konkrétní příklad využití digitalizace v hypotečním bankovnictví představili Vratislav Opatrný, projektový senior manažer z Ness Czech, a Tomáš Láhner, byznys analytik pracující pro Českou spořitelnu. O komunikaci s klientem aoutput managementu jako důležité součásti konceptu digitalizace hovořil Jan Rindt ze společnosti EMC. Do následující diskuse přispěli například šéf přímých kanálů Komerční banky Mojmír Prokop a jeho kolega Josef Trojánek, za GE Money Bank Ladislav Seifrt, senior manažer pro ebusiness, a Tomáš Vojtíšek, projektový senior manažer, Romana Tomšů z Commerzbank nebo Stanislav Havel, obchodní ředitel pro komerční sféru společnosti Microsoft. jak TO VŠECHNO ZAČALO... Tomáš Slaboch, Ness: Digitalizace v českém finančním sektoru začala vpojistném sektoru, protože právě pojišťovnictví má model, který digitalizace usnadňuje. Většina dokumentů se tam pořizuje přes klasickou spisovou službu, což umožňuje rychlé skenování a další zpracování. Digitalizace v bankovnictví se objevila až v souvislosti s nárůstem úvěrových transakcí. Dokud se v 90. letech 20. století zpracovávaly jednotky úvěrů denně, dalo se vše dělat na papíře. V okamžiku rozvoje hypotečního úvěrování a spotřebitelských úvěrů tyto objemy umožnily poprvé spočítat nějaký reálný business case, spojený s digitalizací zmíněných procesů. Všechny banky se tak dnes snaží digitalizovat úvěrový proces a úvěrovou dokumentaci. Další oblastí, kde lze uvažovat o digitalizaci dokumentů, jsou platební příkazy. Dnes je sice 90% platebních příkazů pořizováno elektronicky prostřednictvím internetového nebo telefonického bankovnictví. Přesto těch 10% představuje tak velký objem, že se odigitalizaci vyplatí uvažovat. Přestože se dá spočítat business case, reálné úspory nejsou velké, neboť je to poměrně pracné. Spotřeba papíru se naopak zvýší, protože každý si stejně vše vytiskne. Dochází pak k zákazům tisku a je nutné řešit, jakým způsobem se věci budou autorizovat, pořizují se dva monitory pro přepisování apodobně. To je slabina digitalizace alespoň podle našich zkušeností. Proto se banky zatím do velkých investic zatím nepustily. Výjimkou jsou právě ony zmíněné úvěry. TRENDy A DALŠÍ VýVOj Vývoj jednoznačně směřuje k téměř bezpapírové bance, protože úplně bezpapírová nemůže být nikdy. Začít by se mělo digitalizací front office. Zde je jednoduchý příklad klient má zájem o spotřebitelský úvěr, přijde do banky, otevře si účet, jehož součástí bude i nějaká verze digitálního podpisu. Při další komunikaci sbankou ho bude vždy používat. Mělo by tak dojít kurčitému zrovnoprávnění přímých kanálů se stykem na pobočce. Dokument v digitální podobě klient potvrdí svým digitálním podpisem a ten může dále putovat em, v datové schránce nebo v systémech banky. Pak lze hovořit o opravdu reálných úsporách oproti papírové podobě. Samozřejmě je s tím spojena větší investice afront office systémy se musí sdigitálními dokumenty naučit pracovat. Zajímavým příkladem v této souvislosti je situace v Litvě. Digitální podpis je tam součástí e-občanky a každý občan starší 15 let má digitální podpis na svém občanském průkazu. Bude zajímavé sledovat, jak to tamní bankovní trh ovlivní. Nemluvím však jen o digitalizaci smluvní dokumentace; je zde řada dalších dokumentů, které bankou obíhají. Mohu to být dokumenty, které jsou částí úvěrového balíčku (doklad z katastrálního úřadu, doklad o příjmu) a které tak trochu digitalizaci front office brání, protože každý klient vždy přinese papír. Bude ještě trvat, než se firmy naučí dávat tato potvrzení přes datové schránky. Bylo by ideální, kdyby banka poslala požadavek přes datovou schránku, ale realita je zatím jiná. Zatím je třeba držet se skenování. VE FÁZI INOVACE Ještě bych rád zmínil zajímavý příklad zrakouska. včr si dnes žádná firma netroufne zlikvidovat papírový archiv. Přesto je to možné rakouská justice uznává veškeré digitální dokumenty naskenované na lince, která na to má certifikát. Papírové archivy zde opravdu začínají likvidovat a u soudů již byly případy, kdy byla uznána pouze digitální dokumentace. Pro klienty bank bude mít digitalizace jednu úžasnou možnost možnost výběru. Někteří klienti na pobočku chodit chtějí, protože potřebují lidský kontakt. Například Tomáš Slaboch z Ness Czech říká, že digitalizace v bankovnictví se objevila až v souvislosti s nárůstem úvěrových transakcí. u hypotéky chce téměř každý vidět při vyjednávání partnera, i když podklady mohou být již v elektronické podobě. Kvůli spotřebitelskému úvěru však do banky není nutné chodit. Klient bude mít výběr a proces bude identický, ať už se vše bude odehrávat na pobočce, anebo prostřednictvím internetu. Klient se tak může uzavřít ve svém virtuálním světě, nebo může vyhledat lidský kontakt. To je pro něj velmi cenné. SOUVISEjÍCÍ RIZIKA Antonín Hamřík, PwC: Odstraněním papírových dokumentů a přechodem do jejich elektronické verze máme určitě možnost získat výhody a případně i úspory. Problémem může být lidský faktor, například nadbytečné tištění dokumentů ze zvyku. Když jsme řešili u některých projektů v bankách procesní záležitosti v oblasti pohledávek, nebylo vždy jednoduché najít požadovanou smluvní dokumentaci. Samotný akt od chvíle zjištění, že klient neplatí, až po vyhledání papírových dokumentů trval celé týdny. Pokud by byly tyto dokumenty k dispozici v digitalizované podobě, doba potřebná pro jejich vyhledání by se zkrátila na minuty. V tomto ohledu může být přínos digitalizace úžasný. Současně však vzniká mnoho potenciálních rizik, která lze rozdělit na vnitrofiremní a vnější aspekty zda instituce přistoupí jen k digitalizaci vnitřního oběhu dokumentů, nebo i k digitalizaci do-

5 bankovnictví 10/2010 Digitalizace bankovního sektoru včr 5 kumentů sloužících ke styku s externím světem. V ČR je vnitrofiremní digitalizace poměrně hodně rozšířená. Většina firem má CRM systémy a používá nějaký systém work flow, který vnitřní oběh dokumentů urychluje a činí ho i transparentnějším. Při nastavení vnitřních systémů však vznikají nová rizika. Například může být dobře nadefinováno, kdo má schvalovat faktury či úvěry, ale někdy aplikace umožňuje schvalovací postupy obcházet. Proto je nutné tato rizika ošetřit. Dalším aspektem je samotné chování finanční instituce vůči okolí. Tam vystupují do popředí rizika spojená s českým zákonodárstvím a určitou opatrností, kterou včr stále vnímám. Česká republika, bohužel, nebývá tou zemí, která revoluční technologie implementuje jako první... Zákon o účetnictví a další zákony přímo nekladou překážky implementaci plného oběhu elektronických dokumentů. Máme zde certifikační autority, zákony a vše potřebné k plné digitalizaci, ale stále existuje určitá averze firem přejít na plnou formu elektronických dokumentů. Ta pramení znejistoty, jak budou takové dokumenty přijímány státními institucemi, zda firma vyhoví všem závazným požadavkům anebude pokutována, zda budou elektronické dokumenty postaveny na roveň papírovým a případně nedojde k jinému znevýhodnění. ELEKTRONIZACE A OUTSOURCING Elektronizace a obecně zpracování dat v počítačích přináší velké riziko spojené s jednoduchostí manipulace s daty. Vše, co platí pro zpracování ostatních informací, platí pro digitalizované dokumenty dvojnásob. Na rozdíl od úsilí zničit několikapatrové archivy dokumentů je velmi jednoduché digitální archiv zničit jedním kliknutím tlačítka. Stejně jednoduché, ale daleko nebezpečnější mohou být změny dat či únik informací. Proto je třeba nastavit nad digitálními dokumenty robustní procesy a kontrolní mechanismy. Zmiňoval jsem již automatizovaný systém work flow, v němž může správné nastavení schvalovacích koleček a přístupových práv výrazně pomoci při řízení uvedených rizik. Další riziko představuje s oběhem elektronických dokumentů často spojený outsourcing. Téměř žádná finanční instituce neskenuje dokumenty sama, ale najímá si třetí strany. Zde mohou nastat další právní problémy uzpracování dat mimo EU, které je vhodné ošetřit. Navíc zde vstupuje do hry příslušná vyhláška ČNB , která říká, že každá bankovní instituce musí dbát na to, aby procesy, které outsourcuje, byly pod kontrolou a byly prováděny tak, jako by outsourcovaná část procesu byla součást banky. To znamená pokrývat rizika, dbát na dobré kontrolní mechanismy procesů, ale také zajištěné možnosti sbírat potřebné informace, zajistit znalost řízení rizik a možnost provádění prověrek přímo u dodavatelů. Banka by rovněž měla zajistit, aby se třetí strana, která zajišťuje outsourcované služby, stejným způsobem chovala ke svým Vratislav Opatrný z Ness Czech (vlevo) prezentoval s Tomášem Láhnerem zajímavý příklad z oblasti hypoték v České spořitelně. Ivan Svoboda z EMC (uprostřed) hovořil o tom, že nejúčinnější ochranou elektronického bankovnictví je vícevrstvá ochrana a významným prvkem je rovněž sdílená databáze bank a finančních institucích. subdodavatelům a zajistila, aby splňovali standard vyžadovaný bankou. Zajištění outsourcované činnosti je vždy zodpovědností finanční instituce. Ta ji může zabezpečit buď vnitřními kontrolními mechanismy, nebo lze využít externí společnost, například auditorskou firmu. Ta může jménem banky provádět externí audity outsourcované činnosti, zakončené zprávami pro management. Lze také po dohodě se servisní organizací provést vnitřní audit procesů akontrol, zakončený třeba certifikací SAS 70, jehož výsledky pak získá finanční instituce. BEZPEČNOST ELEKTRONICKéHO BANKOVNICTVÍ Ivan Svoboda, EMC: V současné době prodej bankovních produktů přes elektronické kanály roste, stejně tak samotné transakce. Na druhou stranu právě prodej ostatních produktů probíhá ve fyzické podobě. Jedním z důvodů pomalého přesunu do elektronického světa je bezpečnost.když chce klient provádět transakce pomocí elektronického bankovnictví, tak mu to banka většinou dovolí, ale úvěr mu přes internet neposkytne. Banky sice zavádějí účinnější formy obrany, ale útočníci jsou vždy o krok napřed. Jde o stále složitější formy a složitě organizované skupiny. Ohrožení je poměrně vysoké, dnes si trojského koně můžete stáhnout i na stránkách zpravodajství CNN, při přehrávání videí nebo instalování legálních programů. Běžný uživatel nemá šanci účinně se chránit. SEPA jako RIZIKO K zamyšlení je zde i otázka zrychlování převodů či zavádění SEPA. Útočníci již vnímají SEPA prostor jako příležitost. Banky se snaží bránit, zavádějí silnou autentizaci (většina českých bank již před několika lety), snaží se pomáhat uživatelům proti virům tím, že jim radí, jak se starat opočítač. Je nutné alespoň používat dobré a aktuální antivirové programy. To je však znašeho pohledu poměrně neefektivní, protože naprostá většina uživatelů není příliš důsledná a samotné antivirové programy nemají proti moderním trojským koňům moc šancí. Výrobci trojských koňů dokonce poskytují záruční lhůty! Pokud například během šesti měsíců dokáže nějaký antivirus daného trojského koně identifikovat, uživatel zdarma dostane update. Banky se sice snaží o monitoring transakcí, aby pokud všechno venku selže stihly aspoň uvnitř zastavit případné podvodné transakce. To ale naráží na přechod k vyšší rychlosti. Většina tradičních metod a vrstev ochrany má výrazné nedostatky, je drahá nebo nepohodlná pro uživatele. Řada znich je navíc neefektivní. Naše rada zní mít co nejvíce ochranných vrstev a nespoléhat na koncové uživatele. VÍCEVRSTVÁ OCHRANA Jak to udělat efektivně acenově dostupně? Snažíme se s trojany bojovat pomocí agentů, kteří chodí kolem, hlídají a brání útočníkům vútoku. Nesmí však obtěžovat koncové uživatele. Další vrstvou jsou zámky formy dynamické adaptivní autentizace, která reaguje na rizika. Dále to je transakční monitoring. Doporučujeme také přidat vrstvu na úrovni vstupu do bankovního systému, aby neobtěžovala legitimního uživatele, ale aby útočníka poznala předem a zastavila ho. Tam to má smysl. Transakční monitoring dnes banky využívají, je ale třeba stále vyšší inteligence k rozeznání rizikových transakcí. Významným prvkem je sdílená databáze bank a finančních institucí, kdy sdílejí informace o bílých koních, IT útočnících, jejich IT adresách, počítačích či zneužívaných účtech. Všechny zapojené banky jsou pak schopné hned po útoku informovat ostatní. VČR se to však zatím příliš nevyužívá, naráží to na určitou nedůvěru. Rozhodně však jde o velmi účinnou zbraň. Další vrstvou, kterou nyní využíváme ve spolupráci sčeskou spořitelnou, je neustálé útočení proti infrastruktuře útočníků a sestřelování jejich útoků; je třeba krást jim ukradené údaje a vracet je bankám.

6 6 Digitalizace bankovního sektoru v Čr bankovnictví 10/2010 Znašeho pohledu není fér posouvat odpovědnost na uživatele. Naopak, trendem by mělo být obranu proti dobře organizovaným útočníkům řešit na centrální úrovni (v bance) pro uživatele ji řešit téměř neviditelně, aby je neobtěžovala. TECHNOLOGICKÁ PODPORA HyPOTéK Vratislav Opatrný, Ness: STomášem Láhnerem jsme pracovali na projektu, který se týkal hypoték a stavebních úvěrů. Česká spořitelna měla poměrně ambiciózní cíl snížit v oblasti hypotečních úvěrů interní náklady. Při plnění tohoto cíle jsme se dotkli digitalizace jako takové. Tomáš Láhner, ČS: V poslední době došlo k poklesu prodeje hypotečních úvěrů, proto jsme se zaměřili na to, jak klienta přilákat a udržet. Zásadní věcí byla kromě úrokové sazby rychlost poskytování produktu acena. Ta se zvyšovala stím, kdo hypotéku prodával a obhospodařoval ji. Většinu těchto činností zajišťovali lidé zpobočkových sítí, kteří jsou dražší než lidé v back office. Spořitelna proto chtěla tento proces zlevnit. Dosáhli jsme toho centralizací neproduktivní činnosti jsme přesunuli do back office. Centralizovali jsme schvalování, přípravu dokumentace, čerpání obchodů, správu obchodu a fyzickou dokumentaci. Prodej hypoték jsme přesunuli na specializované pozice. Podle Mojmíra Prokopa z Komerční banky (uprostřed) je velmi často technologie rychlejší než legislativa. To, co se pak stane zákonem, již bývá často zastaralé. Vpravo Tomáš Láhner pracující pro ČS, vlevo Josef Trojánek z KB. CENTRALIZACE A DIGITALIZACE Klient do banky přináší papírové doklady. Protože však došlo k centralizaci, museli jsme vše digitalizovat, abychom nebrzdili centralizovaný proces zasíláním fyzických dokumentů. Pomocí centralizace schvalování jsme mohli mnoho věcí standardizovat, což pozitivně ovlivňuje cenu schvalování a tvorbu smluvní dokumentace. Nižších nákladů na schvalování bylo dosaženo rozdělením práce mezi různé pozice (standardní případy schvalují levnější pozice) nebo je možné některé případy automatizovat. Standardizace schvalování také pozitivně ovlivnila tvorbu smluvní dokumentace. V budoucnu bude možné smlouvy tvořit zvelké části automatizovaně atím levněji. To má dopad na digitalizaci dokumentace. Není nutné dokumenty digitalizovat celé, protože již digitalizované jsou. Stačí jen věrohodně ověřit, že dokumenty klient podepsal. Naopak dokumenty od klienta jsme se rozhodli digitalizovat celé, protože není jednoduché rozlišit důležitá data každý dokument vypadá jinak. Vratislav Opatrný, Ness: Dostáváme se koblasti, kdy se můžeme začít bavit ovytěžování dat z naskenovaných dokumentů, což je poměrně složité. Mnohdy potřebujeme speciální skenery, ale i s těmi nejlepšími se dostáváme na vytěžení 70% až 80% toho, kdy text opravdu odpovídá tomu, co bylo neskenováno, a může se s ním dál pracovat. Vtéto oblasti byly jistě problémy... Tomáš Láhner, ČS: Během digitalizace jsme zvažovali možnosti předávání dokumentů do back office tak, aby již byly rozdělené abylo možné pracovat jen stěmi, které jsou k dané činnosti potřeba. Zároveň jsme nechtěli zatěžovat front office. Nakonec front office skenuje dokumenty s tzv. průvodkou a dokumenty od klienta tvoří přílohu. Každá průvodka je opatřena čárovým kódem, podle něhož se neskenovaný balík dokumentů přiřadí konkrétnímu případu. OUTPUT MANAGEMENT Jan Rindt, EMC: Lepší než output management je výraz komunikace se zákazníkem. Bez zákazníků nelze dělat byznys. Problém je v komunikačních oblastech. Nejde jen o samotnou smlouvu, ale jsou to i faktury, upomínky, další nabídky nebo běžná korespondence při různých změnách na straně klienta. S klientem tak komunikuje více oddělení bankovního domu. Otázkou je, jak tuto komunikaci zefektivnit, jak nabídnout personifikaci a vyhnout se neosobní komunikaci. Zajímá mne, proč to banky nezajímá? Apokud je to zajímá, proč vtomto ohledu něco nedělají? Není to otázka jen výše rozpočtu nebo IT. Vněkterých větších společnostech může docházet i k interním bojům o moc, při kterých se jednotlivá oddělení dohadují o kompetencích a odpovědnosti. DISKUSE Mojmír Prokop, Komerční banka: Musím říci, že často jde opravdu oboj uvnitř banky. Potřeby klientů jsou pro nás vždy na prvním místě, nicméně nelze opomíjet ani naše akcionáře. Josef Trojánek, KB: Odměna ve formě spokojeného klienta je sice sladká, ale některé věci se přímo v penězích vyčíslit nedají a v bankách, stejně jako v jiných firmách, se měří vždy návratnost investice v průměru do pěti let. Jan Rindt, EMC: Já se na to ale dívám zpohledem byznysu, co to přinese, ne zpohledu IT. Když ale marketing chce něco dostat a nemá zodpovědnost za přínos pro banku, také to není dobře. Možná se na to dívám trochu osobně, ale když vidím snahu získat všemožně nové zákazníky to musí být obrovské náklady. A přitom efektivita komunikace se současným zákazníkem je na velmi nízké úrovni. jak OCENIT LOAjÁLNÍHO KLIENTA Vratislav Opatrný, Ness: Je nutné vidět, co potřebují jednotlivé části banky. Například marketing potřebuje vytěžit data, aby mohl najít skupiny klientů, které osloví. Loajální klient, který je zajímavý z pohledu produktové nabídky, by měl dostat rozumnou nabídku, protože je u banky již řadu let. Pokud ale banka není schopná ze svých systémů získat informace o loajálních a zajímavých klientech, má problém. Také bankovní dům mnohdy nevidí, že klient prochází životními cykly. Dobře ho zachytí ve chvíli, kdy je studentem, ale pak si ho již nevšímá. Najednou uplyne několik let a zjistí, že žádá o hypotéku u jiné banky, že má rodinu, pracuje ve vyšší pozici a podobně. Zde jsou neocenitelnými pomocníky pročištěná data přes procesy a postupy Business Intelligence a spojení systémů CRM a DMS. Romana Tomšů, Commerzbank: V komunikaci s klientem jsou u nás klíčové individuální přístup a maximální vstřícnost. Klienty nejprve vyslechneme, co si přejí ajaké mají představy. Pak musíme dát dohromady marketing ait oddělení, abychom jim mohli vyjít vstříc. Daří se nám to u vydávání cenných papírů, kde postupujeme přímo přes Londýn a jsme schopni emitovat určitou věc pro přímé potřeby klienta nebo skupiny klientů. Trochu se potýkáme s nejednotností systémů, u přímého bankovnictví usilujeme o vylepšení uživatelského prostředí. Potřeba digitalizace je opravdu velká. Dokumenty archivujeme maximálně 10 let, což je ale u klientů, kteří jsou u banky třeba 15 let, problém. Dokumenty jsou často roztroušeny na různých místech avyhledávání je složité. Rozhodli jsme se proto pro digitalizaci. OTÁZKA STRATEGIE BANK Tomáš Vojtíšek, projektový senior manažer GE Money Bank: Podle mne se jedná

7 bankovnictví 10/2010 Digitalizace bankovního sektoru včr 7 také o strategii bank. Pokud je cílem mít co nejvíce klientů v co nejkratším termínu, pak mají smysl masivní kampaně (je ale nutné počítat stím, že na českém trhu klient svoji banku většinou neopouští). Musíme se soustředit na získávání nových klientů anabízení jasně specifikovaných a cílených produktů. Mluvili jsme o hypotékách. U nich je nejdůležitější úroková sazba. My jsme již prošli dobou rozhodování o digitalizaci a já mám na starosti projekty zaměřené na digitalizaci, automatizaci a zefektivňování procesů. Dokumenty nejenom skenujeme, ale využíváme i work flow systém, který řídí zpracování dokumentace. Na základě takto získaných informací můžeme zjišťovat efektivnost procesů. Začali jsme skenovat primárně, protože jsme decentralizovali. Důvodem byl fakt, že jsme chtěli být geograficky nezávislí. Pokud je nějaký dokument jednou na elektronickém úložišti, je pro zaměstnance ze všech míst přístupný. Problém indexování jsme vyřešili již asi před čtyřmi lety. V otázce vývoje skenování ale různá oddělení od skenování všeho, co přijde, ustupují důvodem je cena. Museli jsme dát částečně za pravdu finančnímu oddělení procento dokumentů, které někdo potřebuje opakovaně vidět, je velmi malé, kolem 2%. Zavedli jsme proto novinku, skenování na vyžádání. Máme firmy, které pro nás zajišťují externí archiv. Pokud oprávněný uživatel zažádá, dokument je okopírován a zaslán kurýrem ke zpracování. My dnes jdeme dál a s našimi dodavateli nastavujeme proces, kdy oni dokument na vyžádání naskenují, my si ho vtu chvíli zaindexujeme, uložíme a pak už kdokoli oprávněný může dokument vyhledávat přes front office systém v elektronické podobě. DIGITALIZACE již PŘI VSTUPU? Tomáš Vojtíšek, GEMB: Podle mého názoru je nejlepší ten papír, který nevznikne. Již asi tři roky analyzujeme legislativu a jednáme se specialisty, soudními znalci a dodavateli, abychom se vyhnuli vzniku papírových dokumentů. Jsem vtéto oblasti trochu skeptický k digitálním podpisům. Ladislav Seifrt, senior manažer pro ebusiness, GEMB: Zabývám se přímým bankovnictvím; pro mne šetření nákladů není primární téma (přes přímé bankovnictví teče 90% transakcí). Naopak bych rád našel cestu, jak na digitalizaci vydělávat a jak přes tento kanál prodávat. Dnes jsme v přímém bankovnictví schopni prodávat našim zákazníkům, ale problém nastává při oslovování nových klientů a získávání jakéhokoli právně závazného souhlasu ke zpracování osobních údajů. Zajímají mne názory, kam bude směřovat další vývoj. Zda můžeme čekat něco v legislativní oblasti. Jsou zde sice datové schránky, ale funguje to pouze jednostranně od státu kfirmám. Žádnou rozumnou implementaci jsem zatím neviděl. Antonín Hamřík z PwC tvrdí, že při odstranění papírových dokumentů lze získat značné úspory a další benefity. Současně však vzniká mnoho potenciálních problémů. LEGISLATIVNÍ PROBLéMy Antonín Hamřík, PwC: Mluvili jsme o situaci v Rakousku, kde je používání e-dokumentů uzákoněné. Podle mých informací by včr pokud dojde knaskenování dokumentu, opatření časovou známkou a certifikátem a jsou zachovány náležité postupy také nemělo nic bránit oficiálnímu použití elektronických dokumentů. Vznikají však další problémy, například zda se musí dokumenty přecertifikovávat v době, kdy platnost certifikátu končí, nebo nemusí. Na řadu podobných otázek zatím není jednoznačný názor. Tomáš Slaboch, Ness: Upravuje to několik zákonů. Na jedné straně se říká něco v zákonu o archivnictví, ale na druhou stranu právní experti tvrdí, že jde o rizikovou analýzu. Josef Trojánek, KB: Uživatel digitálního podpisu musí udělat všechny kroky pro to, aby prokázal pravost digitálního podpisu, například u soudu. Ale nikdo neví, zda přepodepisování dokumentu novým certifikátem je dostatečné a legislativa to zatím neřeší. Datové schránky jsou dobrým krokem vpřed, ale zatím nedomyšleným. Ladislav Seifrt, GEMB: Máme například v přímém prodeji úvěrů veškerou dokumentaci digitální, podepsanou komerčním certifikátem, který ale není zaručen certifikační autoritou. Mojmír Prokop, KB: My máme v přímém prodeji úvěrů přes internetové bankovnictví veškerou dokumentaci digitální, podepsanou komerčním certifikátem vydaným certifikační autoritou KB. Máme 700 tisíc klientů, kteří tyto certifikáty vlastní a používají elektronický podpis dává obrovské možnosti a zákon o elektronickém podpisu certifikát preferuje před ostatními možnostmi. Myslím, že se nám tento způsob prodeje daří. Zajímavé je, že klienti kteří využívají tento způsob, více studují například podmínky. Jsou také spokojeni s tím, že smlouvu dostanou jako digitálně podepsaný dokument v pdf s časovým razítkem. Z pohledu archivace jsme se rozhodli pro přepodepisování uložených dokumentů do ukončení platnosti certifikátu KB, který je platný dva roky. TECHNOLOGIE PŘEDBÍHÁ LEGISLATIVU Mojmír Prokop, KB: Neštěstí této technologie spočívá vtom, že je většinou rychlejší než legislativa. Co se jednou stane zákonem, bývá již většinou zastaralé. Otázkou je, kam jde vývoj. Bylo by asi dobré se vtéto oblasti spojit, třeba přes Českou bankovní asociaci, atlačit ještě ve spolupráci sčeskou národní bankou na naše legislativce, aby více podporovali prodej přes přímé kanály tak, aby nebylo nutné zasílat papírovou dokumentaci (například větší využití datových schránek). Myslím, že se situace mírně zlepšuje (hlavně voblasti internetu), ale třeba vob- lasti call center je to spíše horší. Uzavření smlouvy po telefonu je dnes velmi obtížné. Negativní dopad na uzavírání smluv na dálku má rovněž implementace přísných pravidel pro praní špinavých peněz. Stanislav Havel, obchodní ředitel pro komerční sféru, Microsoft: Já mám vmicrosoftu na starosti velké zákazníky z oblasti bankovnictví. Mluvíme o technologickém, procesním aprávním rámci ataké oklientovi. Určitě se shodneme, že technologický rámec je dnes nejdále. IT firmy jsou schopné vymyslet téměř jakékoli řešení. Poněkud však pokulhává právní rámec aprocesní rámec vbankách jak by měly být nastaveny procesy, aby se využilo vše, co je kdispozici. Posledním aspektem je zákazník. Několikrát zde již zaznělo, jak se přesunuje poměr od návštěv poboček kinternetovému nebo přímému bankovnictví. Přesto se mi zdá, že na pobočkách je stále mnoho lidí atvoří se fronty část lidí bude vždy preferovat osobní přístup. Stejně tak bude vždy existovat část dokumentů, které budou muset být tištěné, protože právní rámec je neumožní zcela zrušit. Polemizoval bych trochu o přístupu ke klientovi. Myslím, že existuje velký prostor, jak ho zlepšit. Podle mé osobní zkušenosti to nikde nefunguje tak, jak bych očekával. Mělo by se diskutovat otom, jak využít současné technologie a co umožňuje legislativa, aby banka zákazníka lépe poznala alépe ho mohla oslovit protože stávající zákazník je nejlevnější a získat nového stojí hodně peněz. Mojmír Prokop, KB: Je třeba hledat cesty, jak soft benefity převádět na peníze. Finanční ředitelé při schvalování projektů požadují jasně měřitelné avyčíslitel- né benefity. Například vpřípadě retence, udržení klienta, lze sice vyčíslit hodnotu, kterou pro společnost představuje, ale již obtížně se dá měřit, čím (jakým projektem, činností, službou) došlo kjeho udržení, případně kjeho odchodu. Nejde většinou oje- dinou věc, ale osoučasné působení mnoha faktorů. n Jana Chuchvalcová, Renata Němcová

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ. Cesta z bludiště cost cuttingu? Inovace. PŘIPRAVENO VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ NESS

SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ. Cesta z bludiště cost cuttingu? Inovace. PŘIPRAVENO VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ NESS R E D A K Č N Í P Ř Í L O H A Č A S O P I S U B A N K O V N I C T V Í SAMOSTATNĚ NEPRODEJNÉ Cesta z bludiště cost cuttingu? Inovace. PŘIPRAVENO VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ NESS 2 CESTA Z BLUDIŠTĚ COST

Více

Innovator. Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa klientské dokumentace v Komerční bance

Innovator. Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa klientské dokumentace v Komerční bance Magazín Říjen 2014 Innovator BPM Biometrický podpis posouvá firmy k bezpapírovým procesům Finance Korporátní financování. Jak to je a jak to může být? Případová studie Dokumenty v pohybu Efektivní správa

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy PŘÍPADOVÉ STUDIE: Scania....................... 1 Automobilový průmysl Lorenc Logistic............... 2 Doprava Sodexo Pass.................. 2 Finance ČD Telematika............... 3 Informační technologie

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM

PŘEDPLAŤTE SI HR FORUM Speciální příloha časopisu Publikace je samostatně neprodejná informační systémy v kostce Finanční přínos informačních systémů pro společnosti Josef Švenda Umožňujeme strategické plánování Přehledná tabulka

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Z OBSAHU: Léčebné lázně Bohdaneč Nový informační systém nám umožnil další rozvoj I po více než sto letech do Bohdanče ročně přijíždějí stovky klientů s nemocemi pohybového aparátu a se zvýšenou citlivostí

Více

Moderní systémy řízení podniků a správy dat

Moderní systémy řízení podniků a správy dat Technický týdeník 23 5. 18. 11. 2013 23 Petr Špinar, Schneider Electric: Ucelenou nabídkou produktů a služeb pro datová centra jsme na trhu jedineční Kompletní vybavení pro centrum brněnské univerzity

Více

Alternativní kanály bankovních služeb

Alternativní kanály bankovních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Alternativní kanály bankovních služeb Bakalářská práce Autor: Radim Štantejský Bankovní management Vedoucí práce: PhDr. František

Více

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30

The Blue Rose. KAŽDOU FIRMU str. 4 NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO. ČIPY USNADNÍ PRÁCI V NEMOCNICÍCH str. 30 The Blue Rose IBM âr ãerven 2006 ibm.com/cz/bluerose NAJDEME NEJLEPŠÍ ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU FIRMU str. 4 > téma > software > hardware > services & consulting E-MAIL NA SEZNAMU, ANEB JAK SE ZE DVOU TERABYTŮ

Více

Sdílení ICT služeb ve veřejné správě. Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek

Sdílení ICT služeb ve veřejné správě. Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Sdílení ICT služeb ve veřejné správě Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Klub ICTU 2012 Obsah Manažerské shrnutí... 3 Kapitola 1: Sdílené služby

Více

Nemocnice v krajích zruší stovky lůžek

Nemocnice v krajích zruší stovky lůžek Hlavní téma It ve veřejné SPRÁvĚ ZamĚŘEno na ZdRavotnIctví měsíčník pro firmy a veřejnou správu březen 2012 Bezpečnost dat na úřadech 2 Rozhovor s Vladimírem Smejkalem 4 Technologické centrum ve Vyškově

Více

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem

Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem www.jsmepartners.cz 1/10 Dagmar Prajzlerová UCB měla jako jediná odvahu vyzkoušet něco nového Ten, kdo nabízí produkty Partners banky, by měl mít v peněžence karty s tyrkysovým logem Exkluzivita a možnost

Více

Co s tunami informací?

Co s tunami informací? Co nás čeká? 13. června letošního roku jsme rozhodli, že vstoupíme do EU. Řada z nás s přesvědčením, že z EU přiletí nějaký ten pečený holub, jiní proto, že ANO považovali za jedinou možnost a NE za krok

Více

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami

KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD IT SECURITY. nebuďte na Bezpečnost sami KOMeRČnÍ PřÍLOHA SPOLeČnOSTI MeDIAPLAneT DIVIZE DATAGUARD Čtěte také online na www.itzabezpeceni.cz www.managementrizika.cz březen 2014 IT SECURITY & RISK MANAGEMENT Uvnitř 100% Bezpečná síť Dříve mýtus

Více

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947

Komix Fórum. «Technologické novinky» «Případové studie» Kdybych měl posledních pět dolarů, tak tři z nich věnuji na reklamu. Henry Ford, 1863 1947 2014 Komix Fórum «Technologické novinky» «Případové studie» 1 / Úvodník ředitele společnosti 2 / HP Vertica jako příklad produktu na rozhraní věků? 4 / ADVANTA project portfolio management jako sociální

Více

Mravnost nadevše? Ne, bezpečnost!

Mravnost nadevše? Ne, bezpečnost! ZÁŘÍ 2010 / ročník XI, č. 3 Sociální sítě úhlem bezpečnostních rizik Sociální sítě, jejichž synonymem se stal Facebook nebo Twitter, jsou už naplno v hledáčku firem, které zde objevily zajímavý marketingový

Více

Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku

Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku Bankovní studie Budoucnost distribučních kanálů v České republice a na Slovensku Trendy a nové vize Březen 2012 1 Obsah Úvod... 3 Hlavní zjištění... 5 Východiska.... 7 Distribuční kanály v bankách... 9

Více

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE

CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE 2011 CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE CHYTŘEJŠÍ MĚSTA V ČESKÉ REPUBLICE POZNEJTE, JAK MĚSTA MODERNIZUJÍ ÚŘADY A ZKVALITŇUJÍ SLUŽBY ZA POMOCI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Tento informační dokument připravil

Více

VIRTUALIZACE. acloud computing ČERVEN 2010 PUBLIKACEVYDAVATELSTVÍ ECONOMIA SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA ČASOPISŮ. bronzoví partneři. samostatně neprodejné

VIRTUALIZACE. acloud computing ČERVEN 2010 PUBLIKACEVYDAVATELSTVÍ ECONOMIA SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA ČASOPISŮ. bronzoví partneři. samostatně neprodejné tit_priloha 18.6.10 12:35 PM Stránka 1 PUBLIKACEVYDAVATELSTVÍ ECONOMIA ČERVEN 2010 VIRTUALIZACE acloud computing SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA ČASOPISŮ bronzoví partneři www.modernirizeni.cz www.bankovnictvi.ihned.cz

Více

VÍC NEŽ SOFTWARE. E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 24. září 2010. Budování společnosti s korporátní kulturou a fl exibilními pravidly

VÍC NEŽ SOFTWARE. E-mail: komercni.prilohy@economia.cz 24. září 2010. Budování společnosti s korporátní kulturou a fl exibilními pravidly VÍC NEŽ SOFTWARE E-mail: 24. září 2010 Komerční příloha deníku Unicorn je dynamická skupina společností, poskytující komplexní služby v oblasti informačních systémů a informačních a komunikačních technologií.

Více

Business Intelligence

Business Intelligence ZVLÁŠTNÍ NEPRODEJNÁ PŘÍLOHA LISTOPAD 2013 Business Intelligence a datová analytika In-memory značně urychlí analytické procesy Vizualizace zpřístupňuje důležité informace pro každého Prediktivní analytika

Více

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32

The Blue Rose. INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ. TAKE BACK CONTROL NEBOLI S NÁMI TO ZVLÁDNETE str. 32 The Blue Rose IBM ČR říjen 2006 ibm.com/cz/bluerose SOA VÁM POMŮŽE SLOŽIT IDEÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM str. 4 > téma > řešení > software > mixer INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE SMRŠŤUJÍ ZEMĚKOULI str. 6 ZMĚNA INFORMAČNÍHO

Více

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře,

Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1. V Praze dne 30. srpna 2005. Vážený pane ministře, Vážený pan Mgr. Bohuslav Sobotka Ministr financí Ministerstvo financí ČR Letenská 15 118 10 Praha 1 V Praze dne 30. srpna 2005 Vážený pane ministře, v příloze zasílám odpovědi k otázkám z Konzultačního

Více

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace

13 / Ilustrace využití jazyka R. 14 / Projekt GloNet. 16 / Mobilní aplikace 2013/2014 Komix Fórum Vážení čtenáři, přemýšlíte někdy o tom, pro koho má vaše práce smysl? My v KOMIXu ano. Je pro nás důležité vědět, že tady nejsme kvůli tomu, abychom dělali business, nýbrž proto,

Více

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování

Firma, která vymyslela fi rewall Snadná Barracuda Networks Přidaná hodnota Šifrování ČERVEN 2011 / ročník XII, č. 3 BEZPEČNOST V ICT Firma, která vymyslela firewall Rozhovor se šéfem české pobočky Check Pointu Miloslavem Lujkou Snadná a efektivní obrana Barracuda Networks nedostižná hodnota

Více

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku

časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ duben 2015 Obnovitelné zdroje mění energetiku slovo ředitelky Vysoká výkonnost se vyplácí Vážené kolegyně, vážení kolegové, pro náročné úkoly, které jsou před námi, a úspěšné

Více

Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví

Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví Bakalářská práce Autor: Martin Geleta Bankovní management

Více

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri

ArcGIS Online. informace pro uživatele software Esri ArcGIS Online informace pro uživatele software Esri 3 20 11 AKČNÍ NABÍDKA Speciální balíčky 100% kompatibilita Osvědčené řešení Sběr a vizualizace GIS dat Spojení významných hráčů GIS LEHKÉ ŘEŠENÍ Trimble

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza metod a nástrojů fraud managementu ve vybraném podniku Analysis of methods and tools of fraud management in a selected company

Více

komixí noviny 2008/2009

komixí noviny 2008/2009 komixí noviny 2008/2009 Vážení čtenáři, KOMIX v roce 2008 vstupuje do sedmnáctého roku svého působení na trhu. Za tu dobu se několikrát změnila vnitřní organizace, výrazně se změnila struktura obratu klesl

Více