Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov"

Transkript

1 Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík Ing. Marek Jelínek, DiS. Hana Havlíková ředitel školy zástupce ředitele pro pedagogiku zástupce ředitele pro ekonomiku a provoz Schváleno ve školské radě dne: IZO: IČ: Stránka 1

2 OBSAH: A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH ZCIZÍCH ZDROJŮ N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBORNÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ O. ZÁVĚR Stránka 2

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Adresa školy Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, Horní Benešov IČ Identifikátor DIČ CZ Telefon Internetové stránky , 605 (fax není připojen) Právní forma společnost s ručením omezeným Zápis do OR 8. prosinec 1998 První zařazení do sítě škol ČR 1. září 1996 Jednatel Ing. Richard Havlík, Hana Havlíková Zřizovatel Ing. Richard Havlík Ředitel školy Ing. Richard Havlík Zástupci ředitele školy Hana Havlíková ekonomika a provoz Ing. Marek Jelínek, Dis. pedagogika Vedoucí učitel OV Radek Kovařík Vedoucí domova mládeže Jana Hejnyšová Vedoucí školní jídelny Zdeňka Jelínková Školská rada Mgr. Renáta Kolářová Lenka Benková Jana Hejnyšová Jiří Uhlík Ing. Marek Jelínek, DiS. Zdeňka Petercová Michaela Tenglerová Jiří Hradečný předseda místopředseda člen člen člen člen člen člen Hlavní činnosti školy dle výpisu z OR Provozování Soukromé střední odborné školy, Středního odborného učiliště a odborného učiliště včetně teoretické a praktické výuky žáků. Ubytování v domově mládeže a stravování ve školní jídelně dle právoplatného rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do školského rejstříku. Vedlejší činnosti školy Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Hostinská činnost Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin (živnost zřízena z důvodu pořádání plesu) Stránka 3

4 Charakteristika školy Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. je malou školou. Zaměřuje se zejména na výuku oborů vzdělání s výučním listem, má však zařazeny i dva obory ukončené maturitní zkouškou jeden v denní formě a jeden v dálkové. Za velmi důležité považujeme vztahy mezi všemi účastníky výchovně vzdělávacího procesu. Cílem je, aby se žáci naučili maximum ve svém oboru a byli dobře využitelní pro zaměstnavatele v regionu. Zároveň však, aby k tomuto vzdělání došli v prostředí pro ně přátelském, téměř rodinném. Samotnou výuku provází bohaté volnočasové aktivity, činnost kroužků a pravidelné akce školy. Naším cílem je poskytovat žákům kvalitní vzdělání, a to i žákům s nejrůznějšími poruchami učení. Chceme, aby každý žák dosáhl maximálního vzdělání, které mu jeho schopnosti umožňují. Stránka 4

5 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE Ve školním roce 2014/15 byly vyučovány tyto obory vzdělání: M/ L/ H/ H/ H/ E/ E/ E/01 Ekonomika a podnikání (Multimediální a propagační tvorba, Interiérová tvorba a design) denní, maturita, ŠVP Podnikání dálkové, maturita, ŠVP Truhlář denní, výuční list, ŠVP Tesař denní, výuční list, ŠVP Zedník denní, výuční list, ŠVP Truhlářská a čalounická výroba truhlářská výroba denní, výuční list, ŠVP Malířské a natěračské práce malířské práce denní, výuční list, ŠVP Pečovatelské služby denní, výuční list, ŠVP Všechny obory jsou vyučovány v souladu se zápisem ve školském rejstříku. C. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY Hlavní činnosti školy zabezpečuje 21 pedagogických pracovníků. Jsou to: - 1 ředitel školy - 1 zástupce ředitele školy pro pedagogiku - 3 učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů - 6 učitelů odborných předmětů - 1 vedoucí učitel odborného výcviku - 7 učitelů odborného výcviku - 2 vychovatelky Pomocný a obslužný personál řídí zástupkyně pro ekonomiku a provoz. Provozně ekonomický úsek má tyto pracovníky: - 1 zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz - 1 vedoucí školní jídelny - 2 kuchařky - 1 pomocná kuchařka (0,5 úvazku) - 2 uklízečky (1 na 0,5 úvazku) - 1 školník, údržbář - 1 účetní - 1 sekretářka - 1 recepční Nepedagogických pracovníků je 11. Celkový počet pracovníků ve školním roce 2014/15 byl tedy 32. Úklid DM byl zajišťován externí zaměstnankyní a tato služba je hrazena fakturačně. Stránka 5

6 Stránka 6

7 D. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Demografický vývoj počtu patnáctiletých se bohužel projevil negativně i v počtu přijímaných žáků. Pokles byl zejména v učebních oborech, v oboru maturitním došlo díky otevření dalšího ročníku naopak k navýšení počtu. Přesto jsme byli nuceni propustit jednoho učitele odborného výcviku. Naopak v souvislosti s nárůstem počtu tříd maturitních oborů jsme přijali 1 učitelku teoretického vyučování. V následující tabulce je vyznačen počet přihlášených a přijatých žáků v jednotlivých kolech přijímacího řízení. Přijímací řízení do 1. ročníku denní formy vzdělávání Kolo Přihl. žáků Přijatých žáků Odevzdali ZL 1. kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo kolo CELKEM Stránka 7

8 1997/ / / / / / / / / / / / / / / / / /2015 E. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A MATURITNÍCH ZKOUŠEK 1. Vývoj počtů žáků 1.1. Vývoj počtů žáků během historie školy Školní rok Počet žáků Změna absolutní Změna relativní 1997/ x x 1998/ , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / , / / , / , / , / ,03 Tabulka č. 1.1: Vývoj počtu žáků během historie (denní forma vzdělávání) Statistický vývoj počtu žáků v letech (denní studium) Počet žáků Graf 1.1: Vývoj počtu žáků během patnáctileté historie (denní forma vzdělávání) Stránka 8

9 Oproti minulému školnímu roku došlo k mírnému poklesu počtu žáků. Podíl na tom mají zejména učební obory. Naopak v maturitním oboru vykazujeme nárůst. Je to díky vypracování nového a pro žáky atraktivnějšího ŠVP Multimediální a propagační tvorba a Interiérová tvorba a design. První ročník tohoto oboru se podařilo naplnit velmi dobře, i následující ročník nebude zřejmě početně slabý. V dálkovém nástavbovém studiu jsme bohužel otevřeli početně méně silnou třídu a během školního roku ještě zaznamenali úbytek. Domníváme se, že v souvislosti se stále klesající úrovní žáků přicházejících do učebních oborů bude tento segment vzdělávání v budoucnu naplňován velmi málo. 1.2 Statistika vývoje počtů žáků v průběhu školního roku V následujícím grafu jsou znázorněny počty žáků v průběhu školního roku vždy k poslednímu dni v měsíci. Výuka probíhala v 12 třídách denního a 2 třídách dálkového studia. Vývoj počtu žáků ve školním roce Denní studium Dálkové studium Celkem škola Graf 1.2: Přehled vývoje počtu žáků ve školním roce k jednotlivým měsícům 1.3. Počty žáků, kteří ukončili vzdělávání ve školním roce 2014/2015 Přirozený úbytek žáků školy tvoří absolventi učebních oborů a studijních oborů. Ve školním roce 2014/2015 (letní + podzimní termín) úspěšně složilo závěrečnou zkoušku 25 žáků, z toho 2 žáci vykonali závěrečnou zkoušku s vyznamenáním. V tomto školním roce skládali všichni žáci závěrečnou zkoušku dle Jednotného zadání závěrečných zkoušek, tedy podle jednotného státního zadání. K těmto zadáním máme řadu výhrad a připomínek, na které jsme upozorňovali, nicméně bezvýsledně. Velké výhrady máme k obsahu a zpracování témat u oboru Truhlářská výroba. Zde budeme usilovat, aby tvůrci zadání zkoušku uzpůsobili podmínkám žáků, kteří mají diagnostikované různé poruchy učení a jiná specifická omezení. Státní maturitní zkoušku ve sledovaném období úspěšně vykonali 3 žáci studijního oboru dálkového studia. Zde se potvrdilo, že nejméně úspěšní jsou žáci u zkoušky z matematiky. Celkově ve školním roce 2014/2015 úspěšně ukončilo vzdělávání na naší škole 28 žáků. Výsledky závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek za školní rok 2014/2015 zachycují tabulky 2.8 Výsledky závěrečných zkoušek a 2.9 Výsledky maturitní zkoušky. Stránka 9

10 2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve školním roce 2014/ Chování žáků ve školním roce 2014/2015 Mezi nejčastější kázeňské přestupky patří neomluvené hodiny a porušení školního řádu (nevhodné chování v hodinách, odmlouvání a hrubá mluva). Pochvaly byly udíleny zejména za úspěšné reprezentování školy a za vynikající studijní výsledky. I. pololetí 2014/2015 Pochvala TU/UOV/VV Pochvala ŘŠ Napomenutí /Důtka TU/UOV/VV Důtka ŘŠ Podmínečné vyloučení Vyloučení Suma II. pololetí 2014/2015 Pochvala TU/UOV/VV Pochvala ŘŠ Napomenutí /Důtka TU/UOV/VV Důtka ŘŠ Podmínečné vyloučení Vyloučení Suma Celkem Vysvětlivky: TU třídní učitel, UOV učitel odborného výcviku, VV vedoucí vychovatel, ŘŠ ředitel školy, Tabulka 2.1: Přehled pochval a kázeňských opatření Hodnocení chování I. pololetí školní rok 2014/2015 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Celkem II. pololetí školní rok 2014/2015 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé Celkem Tabulka 2.2: Přehled známek z chování podle typu za školní rok Stránka 10

11 2. 2 Absence žáků a docházka do školy a odborného výcviku Sledování vývoje absence žáků patří ke stěžejní práci třídních učitelů a všech pedagogických pracovníků. Vývoj absence v průběhu celého školního roku vykazoval následující hodnoty: CELKOVÝ PŘEHLED ABSENCE TŘÍD Sledované období: 1. pololetí 2014/2015 Třída Omluvená absence Neomluvená absence Celková absence Průměrná omluvená absence Průměrná neomluvená absence Průměrná celková absence 1 MT/ID ,83 1,39 72,22 1 PD , ,60 1 PS/A PS/B ,20 5,70 88,90 1 TV , ,33 2 MT , ,70 2 PS ,33 6,11 128,44 2 TE/ZE ,55 15,75 87,30 2 TV/MP ,44 7,78 111,22 3 MT ,33 4,56 124,89 3 PD PS , ,57 3TE/TR/ZE ,25 11,70 108,95 3 TV ,80 8,20 61 Celkem ,90 7,86 105,75 Třída Omluvená absence Sledované období: 2. pololetí 2014/2015 Neomluvená absence Celková absence Průměrná omluvená absence Průměrná neomluvená absence Průměrná celková absence 1 MT/ID ,58 9,26 97,84 1 PD , ,11 1 PS/A ,29 28,14 210,43 1 PS/B ,44 56,67 172,11 1 TV ,78 55,78 155,56 2 MT ,74 145,74 2 PS ,56 12,22 127,78 2 TE/ZE ,35 59,35 2 TV/MP ,44 21,33 89,78 3 MT ,61 5,44 109,06 3 PD PS ,43 42,14 155,57 3TE/TR/ZE ,75 6,20 63,95 3 TV ,75 43,75 108,50 Celkem ,66 15,22 107,88 Tabulka 2.3 : Přehled celkové absence žáků v 1. a 2. pololetí šk. r. 2014/2015 Stránka 11

12 1. pololetí 2. pololetí ročník 1. pol. omluveno neomluveno 2. pol. omluveno neomluveno 1. ročník ročník ročník Celkem Tabulka 2.4 : Přehled celkové absence žáků v 1. a 2. pololetí šk. r. 2014/2015 dle ročníků V minulých školních letech jsme se setkávali s nárůstem absence v druhém pololetí. Ve sledovaném školním roce došlo k opačnému jevu. Ve druhém pololetí došlo k poklesu absence žáků, ale vzrostla míra neomluvených hodin. Jde o dlouhodobý opakovaný jev, kterému se snažíme předcházet větší motivací žáků, rozmanitější výukou a zajímavým pojetím vyučování. Žáci, kteří překročí v daném předmětu 30% absence, vykonají za příslušné pololetí zkoušku. Celková absence za š.r. 2014/ ročník 2. ročník 3. ročník 1. pol. 2. pol. Graf 2.1: Přehled celkové absence za školní rok 2013/2014 Stránka 12

13 2. 3 Studijní výsledky žáků studijních a učebních oborů Přehled studijních výsledků žáků školy předkládají následující tabulky. Z celkových komplexních údajů o prospěchu žáků vyplývá, že nejúspěšnější jsou žáci prvních ročníků, naopak nejhoršího průměru dosahují žáci třetích ročníků. Třída Statistika - přehled prospěchu tříd ve školním roce Sledované období: 1. pololetí 2014/2015 Sledované období: 2. pololetí 2014/2015 Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 1 MT/ID 13,04%(3) 69,57% (16) 0% (0) 17,39% (4) 5,26% (1) 89,47% (17) 0% (0) 5,26% (1) 1 PD 0% (0) 60% (6) 0% (0) 40% (4) 0% (0) 44,44% (4) 0% (0) 55,56% (5) 1 PS/A 12,50% (1) 50% (4) 25% (2) 12,5% (1) 14,29% (1) 57,14% (4) 14,29 (1) 14,29% (1) 1 PS/B 10% (1) 50% (5) 30% (3) 10% (1) 11,11% (1) 55,56% (5) 22,22% (2) 11,11% (1) 1 TV 0% (0) 33,33% (3) 55,56% (5) 11,11% (1) 0% (0) 44,44% (4) 44,44% (4) 11,11% (1) 2 MT 0% (0) 55% (11) 30% (6) 15% (3) 0% (0) 68,42% (13) 21,05 % (4) 10,53% (2) 2 PS 11,11% (1) 55,56% (5) 33,33% (3) 0% (0) 11,11% (1) 88,89% (8) 0% (0) 0% (0) 2 TE/ZE 5% (1) 65% (13) 10% (2) 20% (4) 5,88% (1) 58,82% (10) 0% (0) 35,29% (6) 2 TV/MP 0% (0) 55,56% (5) 22,22% (2) 22,22% (2) 0% (0) 77,78% (7) 11,11% (1) 11,11% (1) 3 MT 5,56% (1) 66,67% (12) 27,78% (5) 0% (0) 11,11 (2) 83,33% (15) 0% (0) 5,56% (1) 3 PD 0% (0) 80% (4) 20% (1) 0% (0) 0% (0) 100% (5) 0% (0) 0% (0) 3 PS 14,29% (1) 71,43% (5) 14,29% (1) 0% (0) 0% (0) 85,71% (6) 14,29% (1) 0% (0) 3 TE/TR/ZE 10% (2) 55% (11) 35% (7) 0% (0) 20% (4) 75% (15) 5% (1) 0% (0) 3TV 0% (0) 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0% (0) 75% (3) 25% (1) 0% (0) Celkem 6,36% (11) 5,96% (102) 22,54% (39) 12,14%(21) 6,86%(11) 72,05%(116) 9,32%(15) 11,80%(19) Tabulka č.2.5: Statistika přehled prospěchu tříd ve školním roce CELKOVÉ VÝSLEDKY ŠKOLY KOMPLEXNĚ Přehled dle hodnocení tříd 1. pololetí Průměrné Pořadí Třída hodnocení Přehled dle hodnocení tříd 2. pololetí Průměrné Pořadí Třída hodnocení 1 1 PS/A 1, PS/A 1, MT/ID 2, PS/B 2, PD 2, MT 2, PS 2, MT/ID 2, MT 2, PD 2,2 6 1 PS/B 2, MT 2, TR/TE/ZE 2, PS 2, MT 2, PS 2, PS 2, TE/ZE 2, TV/MP 2, TV/MP 2, TV 2, TV 2, PD 2, PD 2, TE/ZE 2, TV 3, TV 2, TR/TE/ZE 3,44 Tabulka č. 2.6: Celkové výsledky školy komplexně Stránka 13

14 Následující graf srovnává studijní průměry mezi jednotlivými ročníky za 1. a 2. pololetí. Z grafu je patrné, že v zásadě nejlepších studijních výsledků žáci dosahují v prvním pololetí prvního a třetího ročníku. 3 2,5 2 2,14 Srovnání průměru jednotlivých ročníků 2,74 2,53 2,47 2,47 2,25 1,5 1 Průměr třídy 0, pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 1. ročník 2. ročník 3. ročník Graf 2.5 Srovnání průměru jednotlivých tříd za obě pololetí Stránka 14

15 2.4 Výsledky závěrečných zkoušek a maturitních zkoušek letní termín podzimní termín Závěrečná zkouška 2014/2015 Třída - obor vzdělávání PPŽ ZV ND PSV P N Ú [%] 3 TV E/01 Truhlářská výroba % 3 TE H/01 Tesař % 3 PS E/01 Pečovatelské služby % 3 TR H/01 Truhlář % 3 ZE H/01 Zedník % Třída - obor vzdělávání PPŽ ZV ND PSV P N Ú [%] 3 TV E/01 Truhlářská výroba % 3 TE H/01 Tesař % 3 PS E/01 Pečovatelské služby % 3 TR H/01 Truhlář % Tabulka číslo 2.8: Výsledky závěrečných zkoušek Ve školním roce 2014/2015 k závěrečným zkouškám nebylo v letním termínu z důvodu neuzavření ročníků (žáci nebyli z důvodu vysoké absence hodnoceni) připuštěno 8 žáků. Z těchto osmi žáků v měsíci srpnu úspěšně vykonalo doklasifikaci pět žáků a bylo jim umožněno složení závěrečné zkoušky v podzimním termínu. Ve školním roce 2014/2015 maturitní zkoušku vykonávali pouze žáci dálkového studia. Zkoušku prováděli taktéž žáci z předešlých ročníků, kteří nezvládli některý z předmětů v předešlém období, a konali tedy dílčí zkoušky. Zkratky: Maturitní zkouška 2014/2015 Třída - obor vzdělávání PPŽ ZV ND PSV P N Ú [%] Jarní termín 3 PD L/524 Podnikání % Podzimní termín 3 PD L/524 Podnikání % Tabulka číslo 2.9: Výsledky maturitní zkoušky PPŽ počet přihlášených žáků ke zkoušce ZV zkoušku vykonalo ND nedostavilo se ke zkoušce / nepřipuštěno / omluveno PSV prospělo s vyznamenáním P prospělo N neprospělo Ú% úspěšnost vykonání zkoušky v procentech Stránka 15

16 F. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Činnost školního metodika prevence ve školním roce 2014/2015: Školní metodik prevence na naší škole vytváří Minimální preventivní program. Podílí se na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci sociálně-patologických jevů (SPJ). Metodicky vede činnost učitelů školy v oblasti SPJ. Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě akutního výskytu SPJ kontaktuje odpovídající odborné pracoviště. V případě vzniklého problému dává podněty k možné nápravě. Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence. Koordinuje předávání informací o problematice rizikového chování ve škole, dokumentuje průběh preventivní práce školy. Spolupracuje s rodiči, vede konzultace, informuje je o možnostech odborné péče a pomoci. Ve spolupráci s výchovným poradcem jedná se sociálním odborem. Hodnotí realizaci Minimálního preventivního programu. Učitelé informují ŠMP o případech výskytu různých rizikových jevů a ten následně jevy vyhodnocuje a řeší. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: Sociálně-patologické jevy Ano Ne Celkem případů Návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin 4 Neomluvené hodiny 80 Zneužití alkoholu 0 Gambling 0 Šikana, kyberšikana 0 Kriminalita 0 Rasismus 0 Krádeže 1 Školního metodika prevence Mgr. Renatu Rychlíkovou vystřídala v průběhu školního roku Bc. Petra Sabová z důvodu mateřské dovolené. Na základě zpracovaného minimálního preventivního programu školy vytvářela činnost, která byla zaměřená především na prevenci nežádoucích jevů. Dále preventistka sociálně patologických jevů řešila i konkrétní případy konfliktního chování mezi žáky. Byly většinou prováděny pohovory za účelem objasnění negativních jevů. Na základě těchto zjištění byla přijímána opatření a jednotlivé případy řešeny ve spolupráci s třídními učiteli a zákonnými zástupci žáků. O své práci vedla celoročně záznamy na školním cloudovém úložišti (onedrive). Záznamy obsahují i důvěrné informace, proto je nelze zveřejnit. Stránka 16

17 Činnost výchovné poradkyně ve školním roce 2014/2015 Funkci výchovné poradkyně i v uplynulém školním roce vykonávala Ing. Ingrid Řepková, která již dokončila studium výchovných poradců a obdržela osvědčení. Věnovala se zejména žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracovala s SPC Dakol, které provádělo potřebná vyšetření žáků. Dále probíhala úzká spolupráce s preventistkou soc. patologických jevů a s vedením školy. O svých aktivitách vedla záznamy na školním cloudovém úložišti (onedrive). Věnovala se také kariérovému poradenství, spolupracovala s Úřadem práce v Bruntále. Organizovala adaptační kurz žáků a projektové dny na naší škole. Školní výchovná poradkyně je členem Asociace speciálních pedagogů, od které získává informace pro svou další práci a úzce s ní spolupracuje. Činnost školního koordinátora EVVO Tuto funkci vykonávala Ing. Eva Muschová. Žáci se věnovali ekologickým tématům a problematice odpadů. Září Říjen Zapojení do projektu Recyklohraní, obnovení ekologické nástěnky, sběr starých elektrospotřebičů, sběr plastových víček. Zapojení školy do dalšího ročníku hry Věnuj mobil Listopad Výroba vánočních ozdob z odpadového materiálu Leden Únor Březen Duben Květen Červen Plnění úkolu v rámci Recyklohraní na téma Black out život bez elektřiny Třída 1 MT/ID plnění zadaného úkolu Kresba obalu na hnojivo Výroba velikonočních klobouků podle anglických tradic z recyklovatelného odpadu Promítání filmů s ekologickou tématikou úkol z Recyklohraní Exkurze chráněná dílna Družstvo SOUSTAV zpracování starého papíru Vyhodnocení činnosti za celý školní rok Stránka 17

18 G. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V tomto školním roce již museli ze zákona všichni pedagogičtí pracovníci splňovat příslušné kvalifikační předpoklady. Dá se říci, že se naše škola k tomuto cíli také dopracovala. V uplynulém školním roce pokračovalo několik našich pedagogů ve zvyšování své kvalifikace. 1 učitelka ekonom. předmětů rozšíření aprobace o matematiku, dokončí v následujícím školním roce 1 učitelka preventistka soc. patol. jevů studium spec. pedagogiky + studium prevence soc. patol. jevů nastoupila na mateřskou dovolenou, studia dokončí v jejím průběhu 1 učitelka výchovná poradkyně ukončila v uplynulém školním roce studium výchovného poradenství 1 učitel všeob. vzděl. předmětů rozšíření aprobace o tělesnou výchovu dokončil v uplynulém školním roce 1 učitel odborného výcviku doplnil si druhý výuční list, aby splňoval přesně vyučovaný obor, doplnění maturity v dalším školním roce. Pro příští školní rok je 1 učitel OV přihlášen ke studiu pedagogiky a 1 učitel OV ke studiu speciální pedagogiky. Jedna učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů bude v příštím školním roce studovat didaktiku cizího jazyka. Nově přijatá učitelka (zástup za MD) má vystudováno Bc. studium speciální pedagogiky, bude pokračovat ve studiu magisterském. Stránka 18

19 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogové naší školy si rozšiřovali své portfolio znalostí i v různých kurzech a na školeních. Jejich přehled udává následující tabulka. Měsíc Akce, činnost, aktivita Počet Září Obsluha motorové pily proškolení UOV 3 Prosinec Leden Únor Březen Maturitní zkouška jaro 2015 seminář v Ostravě 1 Problémové chování žáků seminář Olomouc 1 Tajemství správných prezentací školení v rámci projektu Učitelé on-line Dotykové technologie a interaktivní metody vzdělávání 22 Cinema 4D Základy práce I školení práce s programem - Praha 1 Cinema 4D Základy práce II a III školení práce s programem Praha Základy správy sítí a školní infrastruktury, vybavení pro infrastrukturu ve vazbě na podporu pedagogických pracovníků Lešenářský kurz vybraní učitelé OV - Šumperk 3 Školení ředitelů v oblasti zadávání veřejných zakázek v souladu s podmínkami OPVK Jak plánovat rozvoj ICT na naší škole 1 Serverová řešení Expresivně formativní metody seminář Olomouc 1 Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole 1 Dotykové technologie a interaktivní metody vzdělávání 1 Duben Aplikace pro daný operační systém 1 Cloudová řešení, podpora cloud. řešení pro oborové didaktiky 1 Květen Červen Ochrana duševního vlastnictví - webinář 22 Řízení školní sítě, otázky legislativního zázemí ve využívání digitálních technologií Podpůrná opatření při vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Dotykové technologie a interaktivní metody vzdělávání školení v rámci projektu Učitelé on-line Závěrečný seminář projektu PRAXIS Stránka 19

20 H. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Jako každý školní rok, tak i tento naše škola uspořádala mnoho akcí, kterými se vhodným způsobem prezentovala na veřejnosti. O těchto akcích jsme vždy informovali na webových stránkách školy. Aktuální krátké zprávy s fotografiemi jsme zveřejnili na školním facebooku. O některých aktivitách jsme informovali i v tisku. Zde předkládáme chronologický seznam akcí, které škola pořádala v průběhu uplynulého školního roku: Září 2014 Slavnostní zahájení školního roku 2014/2015 v informačním centru v Horním Benešově. Adaptační kurz žáků 1. ročníků všech oborů v Karlově. Beseda žáků v německém jazyce s rodilým mluvčím žáci měli zjistit otázkami totožnost, záliby, povolání a jiné zajímavosti z jeho života. Cykloturistický kurz tentokrát v netradičním zářijovém termínu 3denní. Zahájení projektů Praxis a Učitelé on-line. Říjen 2014 Recyklatorium Roadshow akce v Opavě za odevzdání nefunkčních elektrospotřebičů volná vstupenka do Slezského muzea. Exkurze oboru Pečovatelské služby v domově pro osoby se zdravotním postižením SAGAPO, p.o. v Bruntále. Vítězství našeho žáka Petra Hnízdy v soutěži o logo FC Slavoj Olympia Bruntál. Účast v projektu 72 hodin s názvem I my jednou zestárneme zhotovení obrazů, krmítek, chňapek a kuchyňského prostírání, předání obyvatelům domu s pečovatelskou službou. Listopad 2014 Báli jsme se po osmé tradiční oslava Halloweenu s bohatým programem a nocováním ve škole. INFORMA 2014 účast na prezentační akci škol a oborů v Opavě. Návštěva výstavy Bodies revealed v Brně spojená s prezentací vysokých škol Gaudeamus. Návštěva výstavy Stavotech moderní dům na výstavišti Flora v Olomouci. Účast na oblastním kole soutěže středních škol PIŠQWORKY. Beseda v rámci projektu Příběhy bezpráví o sametové revoluci v roce Účast na akci Vstupte prosím pořádané SVČ Bruntál zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů. Větrníkový den akce na podporu pacientů s cystickou fibrózou. Prosinec 2014 Zpracování monitorovacích zpráv projektů Praxis a Učitelé on-line. Účast na florbalovém turnaji O pohár ředitele gymnázia Krnov. Vánoční jarmark Horní Benešov prezentace škol, prodej výrobků žáků. Zřízení nových facebookových stránek školy. Leden 2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro příští školní rok. Únor 2015 Beseda žáků posledních ročníků s pracovnicí Úřadu práce v Bruntále. Stránka 20

21 Březen 2015 Akce Dnes jím jako Konžan obor Pečovatelské služby beseda o Africe, příprava jídel z Konga. 12. reprezentační ples školy již tradiční prezentační akce školy. Peter Black návštěva divadelního představení v anglickém jazyce v Bruntále. Výstava výtvarných prací a dřevěných výrobků žáků naší školy v informačním centru v Horním Benešově Student Exhibition. Exkurze žáků oborů Malířské práce a Truhlářská výroba ve firmě HOBES Horní Benešov. Duben 2015 Návštěva divadelního představení R.U.R. Karla Čapka v Bruntále. Projektový den pracovní pohovory nanečisto. Veletrh studentských firem JA studentská firma roku. Návštěva včelařského muzea v Chlebovicích aktivita projektu Praxis. Květen 2015 Účast na animačním programu Domu umění v Opavě Andy Warhol 15 minut slávy. Účast na soutěži Pečovatelský čtyřboj v Třinci. Český den proti rakovině prodej žlutých květinek na podporu Ligy proti rakovině. Účast a pomoc s organizací Kloboukového majálesu v Bruntále. Návštěva známého včelaře PhDr. Plška v Úvalně v rámci projektu Praxis. Červen 2015 Prezentace firmy Weber použití nové hmoty PLASTBETON na zakázce školy. Výlet třídy 1 MT/ID do Olomouce. Přednáška pracovníků Poradny pro primární prevenci v Ostravě o sexuální výchově. Školní výlet tříd 1 PS a 2 PS do ZOO Olomouc. Exkurze v truhlářské dílně na výrobu úlů a ve včelařské farmě Kolomý ve Starém Městě aktivita projektu Praxis. Turistický kurz žáků 2. ročníků. Praxe žáků maturitních oborů ve firmách i v rámci školy. Sportovní den organizovaný tentokrát žáky. Účast vybraných zaměstnanců školy na závěrečné konferenci k projektu Praxis. Stránka 21

22 Akce domova mládeže ve školním roce 2014/2015 Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Proškolení žáků: ŘDM, PO, BOZ, Řád školní jídelny, PŘ posilovny, PŘ střelnice. Úklid dvora DM. Turnaj v ruských kuželkách na dvoře DM. Brigáda zelí Otice. Turnaj v kuželkách kuželna Horní Benešov. Návštěva výstavy v IC Horní Benešov Významné osobnosti narozené v říjnu. Celostátní den otevřených dveří soukromých škol. Rekonstrukce posilovny (vyklizení strojů a nářadí, příprava zednických prací). Rekonstrukce posilovny bourání nového vchodu a práce se sádrokartonem, denní úklidy chodeb a schodiště DM. Návštěva výstavy IC Horní Benešov Vánoce První den Otevřených dveří. Vánoční výzdoba DM. Soutěž o nejkrásnější vánoční ozdobu prohlídka a hlasování v soutěži (IC Horní Benešov). Vánoční besídka na DM hry a posezení u vánočního punče. Bruslení na zimním stadionu v Horním Benešově. Zimní radovánky stavění iglú. Příprava posilovny k malování (stěhování nepotřebných strojů a lavic na půdu DM, krytí plachtami). Průběžné úklidy chodeb, schodů a kuchyňky po malování. Úklid posilovny po malování (umývání veškerých strojů, nářadí, lavic, podložek a podlahy), instalace posilovací věže a ribstol. Posilovna rozmístění nářadí, lavic a kotoučů, úklid nepotřebného nářadí na půdu DM. Nová instalace obrázků na chodbách a schodištích DM. Turnaj ve střelbě ze vzduchovky vleže. Bruslení na zimním stadionu v Horním Benešově. Výroba plesové dekorace. Návštěva Wellness centra v Bruntále. Příprava a chystání materiálu na ples. Ples výzdoba tělocvičny v Horním Benešově. Ples školy a následný úklid výzdoby. Vyklízení půdy plánovaná rekonstrukce DM. Třídění a úklid materiálu a pomůcek do výtvarného kroužku (ze skladu na půdě). Pokračování ve vyklízení půdy, snášení věcí na botárku příprava na odvoz do dílen a garáže školy. Příprava DM k rekonstrukci kompletní vystěhování střelnice, střeleckého skladu, počítačové učebny a herny (veškerého nábytku, koberců, linolea). Příprava pokojů č. 1, 2, 14 k rekonstrukci sestěhování a zakrytí nábytku, sundání záclon, závěsů a garnýží. Stránka 22

23 Květen Červen Příprava pokojů k rekonstrukci DM pokoj č. 5, 6, 9 a 11 sestěhování a zakrytí nábytku, odšroubování polic a desek ze zdí, sundání záclon, závěsů a garnýží. Příprava chodeb DM k rekonstrukci sundání záclon, závěsů, garnýží a obrazů Třídění a příprava časopisů k odvozu do sběru. Kontrola a vyúčtování závad na pokojích, odevzdávání klíčů. Generální úklidy pokojů a botníků. Rozloučení s žáky 3. ročníků předání dárečků od vychovatelek (plyšových medvědů). Slavnostní vyřazení v IC Horní Benešov. Příprava pokoje č. 14 k rekonstrukci kompletní vystěhování a zakrytí podlahy. Úklid veškerých květin DM do prostor ateliéru. Příprava pokojů k rekonstrukci pokoje č. 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 16 a posilovny sestěhování a zakrytí nábytku, odšroubování polic a desek ze zdí, sundání záclon, závěsů a garnýží. Kontrola a vyúčtování závad na pokojích, odevzdání klíčů, kompletní úklid pokojů a botníků. Prezentace školy na veřejnosti Naše škola se i v tomto školním roce snažila o co největší prezentaci na veřejnosti. Snažili jsme se o zajímavostech informovat regionální novináře, prezentovali jsme se podobou webových stránek i prostřednictvím facebooku. 1) Novinové články škola pravidelně informuje o své činnosti i úspěších v regionálním tisku. Na rozdíl od inzerce je článek bezplatný a má větší vypovídací hodnotu. V tomto školním roce noviny Deník omezily články o školách. Využívali jsme především městský měsíčník Hornobenešovský zpravodaj. 2) Účast na prezentačních akcích pořádaných Úřadem práce škola se zúčastňuje veletrhu Artifex v Bruntále a akce Informa v Opavě. Žáci se zde kontaktují s pracovníky i žáky školy, obdrží tištěné materiály a vyslechnou si nabídku studia. Dále se zástupci naší školy účastnili prezentací středních škol na rodičovských schůzkách 9. tříd. 3) Prezentace vzdělávacího programu na jednotlivých školách má velký vliv pro rozhodování žáků o budoucím studiu. V uplynulém školním roce se do náboru na základních školách podařilo zapojit mnohem více zaměstnanců než v letech minulých. Vhodně zorganizovaný nábor na základních školách je jedním z nejúčinnějších nástrojů. 4) Vydávání tištěných materiálů pro nábor jsme využili barevné tištěné letáky z předchozího školního roku, jichž nám zůstalo větší množství. Jen jsme do nich vložili informace o novém studijním oboru Interiérová tvorba a desing. 5) Prezentační film byl natočen již dříve, ale s úspěchem byl používán při náboru i v roce letošním. Trvá 20 minut, je podbarven hudbou a jedná se o prezentaci všech oborů vzdělání včetně ostatních aktivit školy. 6) Webové stránky kromě běžných a nezbytných informací jsou vedeny jako kronika školy. Jednotliví pedagogové zde mohou vkládat články a fotogalerie z akcí, které uspořádali. Jsou poměrně hodně sledované. Stránka 23

24 7) Pořádání akcí pro veřejnost v uplynulém školním roce to byl zejména reprezentační ples, který již získal dobrý zvuk a účastní se jej kromě žáků a rodičů i široká veřejnost. 8) Sbírka Květinový den naše žákyně pomohly vybrat peníze Lize proti rakovině a prodali 200 květinek. Občané si na to, že v Horním Benešově tuto sbírku již několik let pořádáme, zvykli a nemáme problémy s prodejem. 9) Práce na zakázkách v rámci odborného výcviku v našich oborech provádíme pro podnikatele i veřejnost zakázky. I s učni jsme schopni udělat pěknou práci a nemáme problém zakázky získávat. Díky kvalitní práci žáků pod vedením učitelů OV si škola vydobyla již slušnou pověst. Důkazem toho je, že se nám zákazníci vracejí. 10) Účast na sportovních a odborných soutěžích na některých soutěžích naši žáci podali velmi slušné výkony. I tam, kde jsme se zrovna neumístili nejlépe, jsme rozhodně o sobě dali vědět. Žáci vždy vystupují v dresech s logem a názvem školy a snaží se naši školu reprezentovat co nejlépe. 11) Účast v projektech - Praxis a Učitelé on-line a jejich prezentace v tisku i na webových stránkách Stránka 24

25 Prezentace školy v tisku Hornobenešovský zpravodaj č. 9 10/2014 Praxe oboru Multimediální a propagační tvorba o tvorbě nástěnných maleb pro ZŠ Hornobenešovský zpravodaj č. 11/2014 Jednou i my zestárneme článek o projektu 72 hodin Na Praktiku se báli po osmé o svátku Halloween na naší škole Hornobenešovský zpravodaj č. 1/2015 Vyhodnocení soutěže Fasáda roku 2014, kde se fasáda zhotovená našimi učni místila na 3. místě Vánoční jarmark o prodeji výrobků našich žáků Inzerát na zhotovení pergol a jiných stavebních prací Placený inzerát stavba zahradních pergol a jiné práce v oborech, které vyučujeme Hornobenešovský zpravodaj č. 2/2015 Projekt Praxis na Praktiku Projekt Učitelé on-line na Praktiku - články informují o aktivitách v rámci projektů Hornobenešovský zpravodaj č. 3/2015 Pozvánka na 12. reprezentační ples školy Střední škola Praktik na Facebooku Soukromá škola Praktik darovala krmítko pro ptáky Hornobenešovský zpravodaj č. 4/2015 Dvanáctý reprezentační ples Praktiku je za námi Dnes jím jako Konžan na PRAKTIKU článek o projektu besedy o Africe, žákyně zhotovily jídla z Konga Hornobenešovský zpravodaj č. 5/2015 Pracovní pohovory nanečisto článek o projektovém dni na naší škole Hornobenešovský zpravodaj č. 6/2015 Den matek na oslavě svátku jsme prezentovali i prodávali výrobky našich žáků JA studentská firma roku reportáž o účasti našich žáků na soutěžní přehlídce studentských minifirem v galerii Harfa v Praze Kloboukový majáles o účasti našich žáků na této akci a o výstavě fotografií Elišky Sintové Týdeník REGION Kloboukový majáles článek o akci, kterou spolupořádali naši žáci Učitelské noviny Projekt Praxis v Soukromé střední škole PRAKTIK v Horním Benešově článek shrnující a propagující projekt Deník (verze Bruntálsko a Krnovsko) z Praktici vyjeli na exkurzi nejen do včelařského muzea článek o aktivitách projektu Praxis Region Zamilovala se do fotografie článek o nadané žákyni naší školy fotografce Elišce Sintové Stránka 25

26 I. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ V uplynulém roce 2014/2015 inspekce v Soukromé střední škole PRAKTIK s.r.o. neproběhla. Stránka 26

27 J. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY Údaje jsou přílohou této výroční zprávy. K. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ Naše škola se zúčastnila Rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce V jeho rámci byly Moravskoslezským krajem finančně podpořeny vybrané projekty. Obdržené peníze byly vloženy do navýšení mzdových nákladů v málopočetných dvouoborových třídách vybraných oborů vzdělání. Ve spolupráci se školami DAKOL jsme zrealizovali projekty podpořené Evropským sociálním fondem a MŠMT v rámci projektů Investice do rozvoje vzdělávání. Byl to zejména projekt s názvem PRAXIS, v rámci kterého jsme uspěli ve dvou podaktivitách. a) Studentské minipodniky na SŠ žáky studujícími učební obory zaměřené na zpracování dřeva byla za pomoci mentorů založena minifirma VČELEX zaměřená na výrobu dřevěných úlů a jiných výrobků pro včelaře, dále pak na pomoc volně žijícím živočichům vyskytujícím se v zahradách. Kromě již zmíněných úlů si žáci vyzkoušeli výrobu dalších včelařských pomůcek plemenáčů, rojáčků nebo výkluzů. Vyrobili také několik druhů krmítek pro ptáky, krmítko pro veverky, několik typů hnízdních budek pro různé druhy ptáků, budky pro ježky, veverky či netopýry. Kromě toho, že se žáci zdokonalovali ve své profesi, měl projekt nezanedbatelný význam environmentální. Žáci byli vedeni ke vztahu k včelaření, přírodě a ohledu k živočichům žijícím kolem nás. Vyzkoušeli si i ekonomické náležitosti vedení menší firmy. Navštívili včelařské muzeum, stolařství a včelařskou farmu Kolomý, spolupracovali s odborníky z praxe p. Hradečným a PhDr. Plškem. Z projektu bylo zakoupeno i potřebné vybavení. b) Rozvoj praktického vyučování podaktivitu jsme využili na rozvoj školního grafického studia oboru Multimediální a propagační tvorba Byly zakoupeny přístroje na potisk hrnků, triček, řezací plotter a další pomůcky. Žáci si cvičně sestavili nabídku na e-shopu, kam zakomponovali i výrobky žáků z první podaktivity. Byli nalezeni sociální partneři projektu, se kterými byla rozvinuta spolupráce zejména v rámci propagace společenských akcí, výročí apod. Žáci se s firmou GSP (grafické studio Praxis) zúčastnili i přehlídky JA firem v Praze. Z Evropského sociálního fondu byl také podpořen projekt Učitelé on-line. Zaměřili jsme jej na zdokonalení výuky za pomoci výpočetní techniky. Byly zakoupeny nové tablety, učitelé prošli školeními, kde se zdokonalovali ve využívání techniky a programů ve výuce. Stránka 27

28 Dá se říci, že projektové aktivity školy byly velkým přínosem. Z obdržené dotace jsme mohli financovat veškeré aktivity, kurzy, exkurze, zakoupili jsme vybavení, které bylo pro aktivity projektů potřebné. Projekty také umožnili aktivním pedagogům možnost přivýdělku jakožto mentorům a koordinátorům projektů. L. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOL DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Škola organizovala již sedmým rokem dálkové studium nástavbového oboru Podnikání. Je určeno dospělým uchazečům, kteří potřebují maturitní vzdělání pro výkon své profese. Pedagogové se v tomto školním roce vzdělávali individuálně, podle toho, jakou si potřebovali doplnit kvalifikaci. Zúčastňovali se také různých kurzů a školení, jak je popsáno v dalších kapitolách. Pedagogové se také zúčastnili projektu Učitelé on-line, ve kterém se učili pracovat s dotykovým zařízením a využívat jej ve výuce. Žáci si rozšiřovali své znalosti v celoročně probíhajícím projektu Praxis. Založili dvě studentské minifirmy zaměřené na dřevěné výrobky a reklamní potisky (firma Včelex výroba úlů a výrobků pro zahradu, firma GSP Grafické studio Praxis). Kromě samotné odbornosti technické se učili o zřízení a hospodaření firmy. Stránka 28

29 M. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ Viz. kapitola K N. ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ V naší škole není zřízena odborová organizace. Vedení se zaměstnanci komunikuje prostřednictvím porad pedagogického sboru i porad jednotlivých úseků. Naše škola je členem několika profesních organizací a s jinými i spolupracuje. Jsou to především: 1) Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska sdružuje většinu soukromých škol v České republice. Naše škola je členem od roku Sdružení prosazuje zájmy soukromých škol zejména na ústředních orgánech a u zákonodárců. 2) Svaz podnikatelů ve stavebnictví profesní organizace sdružující jak stavební podnikatele, tak i školy vychovávající žáky pro toto odvětví. Firmy se spoluprací se školami řeší problém jak získat žáky pro stavebnictví. Bylo vydáno DVD prezentující stavebnictví, určené pro pomoc školám při náboru. Školy hlásí svazu počty přijímaných žáků a absolventů. Situace v kvalitě žáků přijímaných pro stavební profese se bohužel již léta nelepší. 3) Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) škola je členem. Díky členství přichází pozvánky na různá sportovní utkání a turnaje středních škol. Žáci mají možnost ukázat své dovednosti získané i v hodinách tělesné výchovy a poměřit síly s jinými školami. 4) Hospodářská komora ČR naše škola se stala členem v roce 2015 na základě nabídky ředitele OHK. Máme možnost účastnit se akcí pořádaných hospodářskou komorou, em nám chodí zprávy o činnosti H.K. Komora má svůj význam zejména v celostátním měřítku, kdy komentuje znění zákonů a jiných dokumentů MŠMT. 5) Družstvo SOUSTAV firma propojená se školou i majetkově. Škola je jeden z členů družstva. Firma má 6 hendikepovaných zaměstnanců, zabývá se likvidací papírového a dřevního odpadu a výrobou ekologických paliv z těchto surovin. Paliva dodává i škole. Žáci chodí do výroby na exkurze v rámci environmentální výchovy. 6) Úřad práce Bruntál - pořádání veletrhu Artifex, pomoc při sestavování brožur a Atlasu školství. 7) Základní školy v okresech Bruntál a Opava nábor žáků, prezentace oborů. Stránka 29

30 8) Město Horní Benešov využíváme budovy města, zapůjčování informačního centra a obřadní síně, účast představitelů města na akcích školy. 9) Služby města Horní Benešov dovoz materiálu pro odborný výcvik, zapůjčování sportovní haly pro výuku tělesné výchovy. 10) Právnické a fyzické osoby z okolí zadávání zakázek pro práce v rámci odborného výcviku. 11) Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Petrovice u Karviné škola zřizuje SPC, které provádí šetření našich žáků, zjišťuje jejich vzdělávací potřeby, provádí vyhodnocení klimatu školy pomocí sociometrických dotazníků (SORAD). V průběhu uplynulého školního roku byly společně realizovány dva projekty Praxis a Učitelé on-line. 12) Stredná odborná škola, Spišská Nová Ves mezinárodní spolupráce s touto školou v rámci výměnných pobytů žáků spojených s výukou, vzájemné návštěvy, sportovní utkání, výměna zkušeností a poznávání cizí země. 13) Společenství malířů Čech, Moravy a Slezska, Frenštát p. Radhoštěm školení zaměstnanců a žáků, zveřejňování článků v Malířských listech. 14) Cech malířů a lakýrníků ČR. 15) Krajský úřad Moravskoslezského kraje zasílání výkazů, účast v projektech, financování školy. O. ZÁVĚR Další školní rok, v pořadí osmnáctý je za námi. Je nutno poděkovat všem, kteří se podíleli na jeho úspěšném průběhu. Opět bohužel došlo k mírnému poklesu počtu učňů, naopak se ale naplnil další ročník maturitního oboru. Poprvé jsme otevřeli i obor Interiérová tvorba a design v kombinované třídě s oborem Multimediální a propagační tvorba. Přestože se všichni pedagogové snaží dělat nábory na ZŠ co nejlépe, propagují řemeslo, většina vycházejících žáků směřuje na obory vzdělání s maturitou. Dosti často i přes ne zrovna nejlepší výsledky. Na řemeslné E obory jdou pouze žáci ze ZŠ praktických či žáci končící základní docházku v nižším ročníku. Ti jsou však bohužel hůře vzdělavatelní. Osobně mám velké obavy o budoucnost řemesel v naší republice, o absenci skutečných odborníků, kteří budou něco umět. Přes pokles počtů i klesající úroveň přicházejících žáků naši pedagogové dělali maximum, aby je co nejlépe připravili na budoucí profese. Na kvalitní výuku žáků se připravovali také sami. Dnes již všichni pedagogové splňují předepsanou kvalifikaci či studují a v dohledné době ji splňovat budou. V uplynulém školním roce jsme se zapojovali do projektů. Praxis a Učitelé on-line, které se zvlášť vydařily. Žáci se naučili spoustu nového, vyzkoušeli si, jaké je to podnikat, do školy jsme pořídili další potřebné vybavení. Velký dík patří všem, kteří na projektech spolupracovali. Přes veškeré problémy, které přináší horší připravenost žáků ze ZŠ, nižší finanční možnosti naší školy či celkový postoj společnosti k soukromým školám, se podařilo celkem hodně. Zhotovili jsme opět mnoho pěkných stavebních zakázek, dřevěných výrobků, mnoho pěkných výtvarných děl i reklamních předmětů. Naše pečovatelky roznáškou obědů pomohly několika seniorům, pro které je cesta do naší jídelny již problematická. Prezentovali jsme se na přehlídkách škol Artifex v Bruntále a Informa v Opavě. Naše výrobky si občané mohli zakoupit na Vánočním jarmarku v Horním Benešově či na oslavě Dne matek. Výtvarné práce i výrobky našich žáků jsme prezentovali i na výstavě Student Exhibition v informačním centru našeho města. U všech učebních oborů jsme již přešli na jednotné závěrečné zkoušky. U oboru Tesař byl pedagog naší školy tvůrcem nového tématu odborného výcviku. Toto téma také naši žáci prováděli. Stránka 30

31 Přestože jsme se již plně zapojili do jednotných závěrečných zkoušek, nedomníváme se, že je to krok správným směrem. Jsme přesvědčeni, že naši pedagogové dokáží připravit jak závěrečnou, tak maturitní zkoušku na velmi dobré úrovni. Zavedení současných státních zkoušek nijak nezlepšuje kvalitu absolventů, je pouze administrativně zbytečně náročné. Věříme, že do budoucna dojde ke zlepšení úrovně absolventů ZŠ a tak bude umožněno i našim pedagogům žáky naučit co nejvíce pro jejich pracovní uplatnění. Ing. Richard Havlík ředitel a zřizovatel školy Stránka 31

Metodická, poradenská, informační činnost VP Plán práce výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, šk. metodičky prevence 2018/2019

Metodická, poradenská, informační činnost VP Plán práce výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, šk. metodičky prevence 2018/2019 Metodická, poradenská, informační činnost VP Plán práce výchovné poradkyně, kariérové poradkyně, šk. metodičky prevence 2018/2019 1. Metodická a koordinační činnost získávat odborné informace z oblasti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2006/2007 ÚVOD 1. Základní údaje o organizaci 1.1. Organizace 1.2. Zřizovatel 1.3. Součástí školy 1.4. Školská rada 2. Přehled pracovníků školy 2.1. Údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Adresa školy: Základní škola a Mateřská škola Služovice, okres Opava Služovice 134, 747 28 Štěpánkovice IČ

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579, 675 71 Náměšť nad Oslavou PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1. Školní poradenské pracoviště 2. Hlavní úkoly pro jednotlivé oblasti činnosti ŠPP

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014. Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014. Sídliště U Vodojemu 1261, Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2013/2014 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2017/2018 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Hlavní 78, Sudice

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Hlavní 78, Sudice Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/19 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Hlavní 78, 747 25 Sudice 1 Školní poradenské pracoviště Školní poradenské

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2017/2018 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2017/2018 vypracovala: Mgr.Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č. 561/2004

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2018/2019. SRPEN - vypracovat plán výchovného poradce

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2018/2019. SRPEN - vypracovat plán výchovného poradce Soukromá obchodní akademie, spol. s r. o. Svatováclavská 1404, 438 01 Žatec tel.: 415 726 003, fax: 415 726 003, www.soazatec.cz, e-mail: soa@soazatec.cz PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2018/2019 SRPEN

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Konzultační hodiny: V případě potřeby po telefonické domluvě. ZÁŘÍ - vypracování plánu výchovné poradkyně - stanovení konzultačních hodin - vypracování

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Schváleno školskou radou dne 28.11.2017 Předseda: Členové: OBSAH Obsah...2 Část I...3 Základní údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 2 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík, ředitel školy Ing. Marek Jelínek, DiS., zástupce ředitele pro pedagogiku Hana Havlíková, zástupce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Pracovní náplň školního psychologa

Pracovní náplň školního psychologa Pracovní náplň školního psychologa pedagogicko-psychologické poradenství ve škole spolupráci členů školního poradenského pracoviště a jeho komunikaci s vedením školy spolupráci členů školního poradenského

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2017/2018 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Plán výchovné poradkyně

Plán výchovné poradkyně ZŠ a MŠ Stráž nad Nisou adresa: Majerova 138, Stráž nad Nisou 463 03 telefon: 482 731 428 email: zs.straznnis@volny.cz Plán výchovné poradkyně Školní rok 2018/2019 Vypracovala: Mgr. Marie Spurná email:

Více

Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017

Roční plán EVVO pro školní rok 2016/2017 Roční plán pro školní rok 2016/2017 Vypracovala: Mgr. Eva Svobodová Zpracováno na základně metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (), JAKO PŘÍLOHA K DLOUHODOBÉMU

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ tel.: 515322442-3, IČ: 70995087, e-mail: zsivancicka@zsivancicka.cz PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ Školní rok 2018/2019-1 - tel.: 515322442-3, IČ: 70995087, e-mail: zsivancicka@zsivancicka.cz 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2016/17

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2016/17 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2016/17 (podle zákona č. 561/2004 Sb., 10 a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Plán práce výchovných poradců a plán prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2018/19

Plán práce výchovných poradců a plán prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2018/19 Plán práce výchovných poradců a plán prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2018/19 Konkrétní činnosti výchovného poradenství a prevence zajišťují na pracovištích jednotliví výchovní poradci

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán výchovného poradce pro školní rok 2017/2018

Plán výchovného poradce pro školní rok 2017/2018 Základní škola, Dětský domov, Školní družina a Školní jídelna, Vrbno p.pradědem. Nám.Sv.Michala 17, příspěvková organizace, PSČ: 793 26, tel./fax 554 751 720, fax. ředitel. 554 753 162 IČO:00852619 e-mail

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov

Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Soukromá střední škola PRAKTIK s.r.o. Tyršova 59, 793 12 Horní Benešov Vypracovali: Ing. Richard Havlík Ing. Marek Jelínek, DiS. Hana Havlíková ředitel školy zástupce ředitele pro pedagogiku zástupce ředitele

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Konference TTnet Beroun Mgr. Josef Lancoš. Kvalifikační předpoklady pro učitele odborného výcviku

Konference TTnet Beroun Mgr. Josef Lancoš. Kvalifikační předpoklady pro učitele odborného výcviku Konference TTnet Beroun 30.11. 1.12.2017 Mgr. Josef Lancoš Kvalifikační předpoklady pro učitele odborného výcviku Něco na úvod o škole 1951- zahájení vzdělávací činnosti výuka probíhala v historických

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNIHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

PLÁN PRÁCE ŠKOLNIHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 PLÁN PRÁCE ŠKOLNIHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2016/2017 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2016/2017 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Intervenční centrum Příprava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Školní poradenské pracoviště program poradenských služeb

Školní poradenské pracoviště program poradenských služeb STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, ČÁSLAV, SADOVÁ 1234 286 01 Čáslav, tel.: 327/312631, fax : 327/312637 e-mail : skola@szescaslav.cz IZO 600007278 IČO 49797999 zřizovatel: Školní poradenské pracoviště program

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2016/ 2017 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace

Výroční zpráva školní rok 2016/ 2017 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2016/ 2017 Základní škola Brno, nám.míru 3, příspěvková organizace 1. Základní charakteristika školy: 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno. nám.míru 3,

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s. r. o.

TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s. r. o. TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s. r. o. PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2018/2019 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2009/2010 Skupina výchovných poradců školy a okruhy jejich činností: Ing. Aleš Zapletal (současně

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

Plán práce Školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/2019

Plán práce Školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/2019 Základní škola Hustopeče, Komenského 163/2, okres Břeclav, příspěvková organizace Plán práce Školního poradenského pracoviště na školní rok 2018/2019 Vedoucí školního poradenského pracoviště Školní psycholog

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jana Uhrová speciální pedagog Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Michal Bešta

Více

Program poradenského pracoviště

Program poradenského pracoviště Program poradenského pracoviště 1. PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE Konzultační hodiny: V případě potřeby po telefonické domluvě. ZÁŘÍ - vypracování plánu výchovné poradkyně - stanovení konzultačních hodin - vypracování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY , Neprobylice 18, Třebíz 273 75 (dříve Dr. Streda College, střední škola, Kvílice 38, Třebíz 273 75) VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 2014 Zpracovala Mgr. Jarmila Hejtmánková, ředitelka školy dne 24.

Více

Výroční zpráva základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2016/2017

Výroční zpráva základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2016/2017 Výroční zpráva základní školy v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMP za školní rok 2016/2017 1 Základní údaje o škole 1.1 Název : Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy,

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2012/2013 Září příprava dokumentace přijatých pro školní rok 2012/13 na SOU skupinová šetření

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Hodnocení plánu výchovného poradce

Hodnocení plánu výchovného poradce Hodnocení plánu výchovného poradce Hodnocení plánu výchovného poradce - Základní škola a Mateřská škola v Ostravě - Porubě, Ukrajinská 19,, za školní rok 2015-2016 Práce výchovného poradce probíhala v

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Intervenční centrum 2. Konzultace

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/ Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2018/ Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHDOL NAD ODROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Komenského 323, 742 01 Suchdol nad Odrou, IČ: 75027712 e-mail: zakladni@skolasuchdol.cz, www.skolasuchdol.cz tel.: +420 556 736

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Preventivní program školy pro školní rok 2018/2019

Preventivní program školy pro školní rok 2018/2019 Mateřská škola a základní škola Brno, Kociánka, příspěvková organizace Preventivní program školy pro školní rok 2018/2019 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, kombinovaným postižením a PAS

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016

Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016 Výroční zpráva školní rok 2015/ 2016 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2018-2019 Lutín, srpen 2018 Mgr. Pavel Michalík, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2016/2017

Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2016/2017 Vyhodnocení minimálního preventivního programu 2016/2017 Základní škola UNESCO Uherské Hradiště Školní metodik prevence Mgr. Petr Kočíř Vyhodnocení MPP ZŠ UNESCO Uherské Hradiště za školní rok 2016/2017

Více