TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDA: MOTÝLCI ŠKOLNÍ ROK: 2010/2011 Třídní učitelka: Mgr. Markéta Svobodová Učitel: MgA. Vladimír Beneš

2 MOTÝLCI UŽ ČEKAJÍ, VE ŠKOLCE TĚ VÍTAJÍ. RÁNO SI TU SPOLU HRAJEM, PAK SI DÁME CHLEBA S ČAJEM. NĚKDY BUDE JOGURTÍK, OLÍZNEM SI PO NĚM RTÍK. PAK SE VŠICHNI OBLÉKNEM, PO OKOLÍ ROZHLÉDNEM. KOUKNEME SE, CO SE DĚJE, ZDA SE NA NÁS SLUNCE SMĚJE. PANÍ KUCHAŘKA NÁM Z OKNA MÁVÁ, NA TALÍŘ NÁM JÍDLO DÁVÁ. COPAK NÁM TO PŘIPRAVÍ? CO NÁM CHUTNÁ, DOBŘE VÍ. PO OBĚDĚ KONEČNĚ, ODPOČNEM SI SPOLEČNĚ. ZALEZEM SI DO PELÍŠKU, S MOTÝLKEM SI PŘEČTEM KNÍŽKU. BUDE SE NÁM NĚCO ZDÁT, NECHCE SE NÁM ANI VSTÁT. AŽ SE TROCHU VYSPÍME, HRAČKY ZAS SI PŮJČÍME. POHRAJEM SI VŠICHNI SPOLU A POTOM UŽ PŮJDEM DOMŮ. MOTÝLCI UŽ PŮJDOU SPÁT, PŘIJĎ SI ZÍTRA ZASE HRÁT!

3 TÉMATA ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 1. BAREVNÝ PODZIM Já, ty - každý jsme jiný Les a jeho tajemství Když padá listí Strašidla se nebojíme, společně ho vyplašíme Zimní spánek přichází 2. KOUZELNÁ ZIMA Mikuláš ztratil plášť Po roce, jsou tu opět vánoce Co přinesla vločka Naše tělo Zavolejte pana doktora Z pohádky do pohádky 3. VOŇAVÉ JARO Já a zvířátka Jaro ťuká na vrátka Velikonoční koledování Šel zahradník do zahrady Ten dělá to a ten zas tohle 4. DOBRODRUŽNÉ LÉTO Pojď si hrát Pozor, rychlá kola Cesta kolem světa

4 ZÁKLADNÍ DOKUMENTY Třídní vzdělávací program vychází ze Školního vzdělávacího programu, který je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Hlavním cílem našeho programu je respektování individuálních potřeb dítěte, přirozený a zdravý rozvoj jeho osobnosti, umožnění seberealizace, podpora samostatnosti a získávání praktických dovedností. Snažíme se v dětech probouzet aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a také objevovat. Výchova předškolního dítěte ke zdravému způsobu života zahrnuje všechny oblasti dětské osobnosti: biologická: dítě zná své tělo psychologická: dítě si uvědomuje vlastní identitu, pocity a přání interpersonální: dítě umí navázat vztah s vrstevníkem, dospělým sociokulturní: dítě respektuje pravidla, chápe své okolí environmentální: dítě vnímá různorodost světa CHARAKTERISTIKA TŘÍDY DĚTÍ Ve školním roce 2010/2011 navštěvuje třídu Motýlků 28 dětí (13 chlapců, 15 dívek). Věkové složení třídy je heterogenní: Netříleté děti: 3 Tříleté děti: 11 Čtyřleté děti: 9 Pětileté děti: 3 Šestileté děti: 2 Ve třídě Motýlků je 5 předškoláků, jedna dívka (N. K.) má odklad školní docházky. U jedné dívky (V. K.) nelze na základě psychologického vyšetření vyloučit LMD terén. Než jsme se zamyslely nad konkrétní nabídkou činností, zvážily jsme, pro koho budeme program činností připravovat. Udělaly jsme si tedy stručnou analýzu třídy dětí, zejména věkové rozložení. Zda budou v naší třídě mladší, nebo naopak starší děti. Zda budeme mít ve třídě dítě s odkladem školní docházky, popř. dítě se speciálními vzdělávacími potřebami.

5 Při tvorbě TVP tedy bereme ohled na věkové složení třídy, zdravotní stav dětí, osobní zvláštnosti a také další okolnosti, které jsou pro nás důležité. Tyto informace získáváme jak z evidenčních listů a dalších dokumentů, tak od rodičů, nejčastěji pomocí rozhovorů. Při tvorbě TVP jsme vycházely z toho, že větší část třídy zůstala stejná, kolektiv třídy se spíše doplňoval. DENNÍ ŘÁD Vzdělávací plány připravujeme tak, aby odpovídaly pravidelnému dennímu řádu. Snažily jsme se, aby režimové i vzdělávací činnosti byly dobře sladěny. Během školního roku budeme uplatňovat i pravidelný týdenní řád, každý čtvrtek budeme s dětmi navštěvovat solnou jeskyni, od ledna 2011 bude tato aktivita probíhat v pátek.

6 HARMONOGRAM DNE - TŘÍDA MOTÝLCI 6:15-7:00 Scházení dětí ve třídě Berušek 7:00-8:45 Volná hra, zájmová činnost Při vstupu do třídy se dítě vzájemně přivítá s učitelkou a ostatními dětmi pozdravem. Dítě si zvolí hračku, či zda si chce hrát s ostatními kamarády. Starší děti mohou plnit pracovní listy či jiné započaté úkoly. 8:45-9:15 Přesnídávka 9:15-9:45 Řízené činnosti Děti se seznámí s tématem dne, co budou dělat, mají na výběr z různých činností. Daný cíl mohou plnit kolektivně či ve skupině. Nabízené činnosti poskytují prostor k tvořivému hledání, objevování, děti mají možnost zažít úspěch. Je respektováno vlastní tempo dítěte a jeho individuální potřeby. 9:45-10:00 Příprava na pobyt venku 10:00-11:30 Pobyt venku 11:45-12:15 Oběd Oběd je nejen příležitostí k uspokojování biologické potřeby, ale představuje také sociální a kulturní zkušenosti. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich možnostem, je respektováno vlastní tempo. Děti do jídla nenutíme. 12:15-12:30 Příprava na odpolední odpočinek 12:30-14:00 Odpočinek, relaxace Posloucháme pohádku či příběh na pokračování. Děti mohou mít plyšovou hračku. 14:00-14:15 Vstávání dětí, převlékání, hygiena 14:15-14:30 Svačina 14:30-16:30 Volná hra, rozcházení

7 SPOLEČNÁ PRAVIDLA Pravidla nejsou jen záležitostí organizační. Jejich dodržování má významný vzdělávací efekt zejména v oblasti socializace a komunikace dítěte. Naše pravidla: Každé jídlo ochutnám Když jeden mluví, druhý poslouchá Každá hračka má své místo Když si kamarád neví rady, pomohu mu Ve školce nechceme slyšet sprostá slova Na hrad můžeme jen s paní učitelkou RITUÁLY Oslava narozenin - narozeniny každého dítěte slavíme společně ve třídě. Oslavenec má narozeninovou židličku a korunu. Ostatní děti mu blahopřejí, oslavenec potom rozdává sladkosti. Oslavenec dostává od třídy papírové narozeninové srdce s podpisy všech dětí. Vánoce ve školce - společně slavíme také Vánoce. Na příchod Vánoc se připravujeme důkladně již dopředu, vše vyvrcholí vánočním stromečkem, dárečky a společnou akcí s rodiči. Karneval - jeden celý den strávíme v maskách. I na tuto akci se připravujeme, tvoříme masky, připravujeme výzdobu. Vše vyvrcholí společným karnevalovým veselím ve školce. Velikonoce - společně se seznamujeme se zvyky a tradicemi Velikonoc, barvíme vajíčka, zdobíme třídu a pozveme také rodiče na společné dílny s dětmi. Den matek - společně s dětmi připravujeme program nejen pro maminky, vyrábíme malé dárečky. Společná oslava narozenin - narozeninová oslava pro děti, které jsou narozené v prázdninových měsících. Loučení s předškoláky - vystoupení předškoláků, korunování a pasování předškoláků, předání dárečků budoucím školákům za účasti rodičů.

8 PORTFOLIA DĚTÍ Portfolio dítěte je osobní složka, kterou jsme založily každému dítěti při jeho vstupu do mateřské školy. Jedná se o soubor prací dítěte, které shromažďujeme. Poskytuje dítěti, jeho rodičům i učitelkám různorodé informace o pokrocích, které dítě dosáhlo a ukazuje na jeho vývoj. Portfolia mají většinou podobu zakladačů, desek nebo krabic, do nichž si děti ukládají svoje práce. Je velmi důležité, aby byly všechny výtvory dítěte opatřeny datem svého vzniku. Teprve tehdy mohou sloužit ke sledování pokroků dítěte. K čemu je portfolio dobré? - ilustruje konkrétní práci dítěte (vypovídá o aktivitách a úkolech, na nichž dítě pracovalo) - poskytuje dítěti, učiteli, rodičům i dalším osobám informace o pokroku dítěte - komplexně dokumentuje vývoj a učení dítěte (ve všech oblastech) - je podkladem pro individuální konzultace rodiče, dítěte a učitele Typy portfolií Sběrné portfolio: soubor veškerých prací dítěte za určité období. Do jeho sběrného portfolia je možné zařadit jakoukoli práci, ale i komentáře, poznámky a postřehy rodičů a učitele. Výstavní (výběrové) portfolio: nejúspěšnější práce dítěte. Je určeno pro veřejnou prezentaci, k nahlédnutí návštěvníkům ve třídě atp. Do výběrového portfolia lze zařadit: - práce, které reprezentují a dokládají pokrok dítěte - práce, na které je dítě pyšné PORTFOLIO UČITELKY Jedná se o tzv. osobní metodický zásobník učitelek. Jsou to různé publikace, písničky, básničky, úspěšné projekty, metodické materiály apod. Kromě metodických materiálů shromažďujme i materiály či poznámky o vlastním hodnocení. Zamýšlíme se nad tím, jak hodnotíme samy sebe, co považujeme za vyhovující, v čem máme rezervy, v čem spatřujeme svoje problémy, co bychom měly vylepšit či změnit.

9 FORMY A METODY PRÁCE, KTERÉ UPLATŇUJEME prožitkové učení situační učení individuální kontakt s dítětem komunitní kruh experimentace, manipulace, zkoumání kooperativní učení spontánní sociální učení skupinová práce práce s přírodním materiálem využití volné hry: potěšení z činnosti, kterou dítě samostatně kontroluje DÍLČÍ CÍLE DLOUHODOBÉ rozvoj jazykových dovedností (výslovnost, vytváření pojmů, vyjadřování), kultivovaný projev praktické zvládnutí úkonů osobní hygieny a sebeobsluhy samostatné chování při stolování, kulturní způsob stolování zdokonalování hrubé a jemné motoriky, koordinace ruka - oko uznávání práv druhých hodnocení svého chování i chování druhých projevení porozumění pro potřeby a zájmy druhých postarání se o sebe a o druhé dle svých možností kontrola extrémních projevů svých emocí a nálad vědění, že když problém přesahuje mé síly, požádám o pomoc snižování závislosti na dospělém vědění, že mateřská škola je společenství, ve kterém platí dohodnutá pravidla EVALUACE Hodnotit budeme: tematické celky vzhledem ke klíčovým kompetencím RVP PV tematické celky prostřednictvím dílčích cílů z RVP PV Hodnocení budeme provádět před zahájením (popř. v průběhu) stanovené tematické části zápisem dle kritérií. Pracujeme formou plánovací (ex-ante evaluace) a formativní (průběžné) evaluace. Individuální vývoj dítěte záměrně pozorujeme a zaznamenáváme do evaluačních listů.

10 INTEGROVANÝ BLOK: Barevný podzim TÉMA: Já, ty každý jsme jiný Období: PLÁNOVANÉ ČINNOSTI DĚTÍ/SAMOSTATNÉ ČINNOSTI SPOLEČNÉ ČINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K TÉMATU VEDENÉ UČITELKOU VE TŘÍDĚ SPOLEČNÉ ČINNOSTI VZTAHUJÍCÍ SE K TÉMATU VEDENÉ UČITELKOU VENKU TĚLESNĚ- KINESTETICKÁ - Utvoření kruhu - Opakování Kolo, kolo mlýnský - Dřevěný hrad - Hra Na ostrov - Padák - Dřevěný hrad VERBÁLNÍ INTERPERSONÁLNÍ PROSTOROVÁ HUDEBNÍ LOGICKO- MATEMATICKÁ - Společné rozhovory dětí o prázdninách, zážitcích - Nácvik básně Kamarád - Rozhovor s kamarádem, učitelkou - Seznámení se s novými dětmi - Seznámení se s novými prostory třídy, toaletami, umývárnou - Opakování značek dětí - Komunitní kruh - nový kamarád - Seznámení nových dětí s třídou, šatnou, umývárnou - Opakování pravidel třídy, vymezení nových pravidel - Pozorování se v zrcadle - Seznámení se školní zahradou, poučení o bezpečnosti - Představení vlastního bydliště ostatním dětem - Kreslení, omalovánky - Puzzle - Společné malování ve dvojících - Namaluj sám sebe - Malování obrázku do písku kamarádovi - Opakování písní z minulého školního roku - Opakování písní z minulého školního roku PŘÍRODNÍ - Stavebnice - Pobyt v přírodě - Hry v písku - Rozstříhaný obrázek - Poznej kamaráda (zavázané oči, poznávání pomocí hmatu) - Hra Na ostrov - Zalévání květin - Pobyt v přírodě - Procházka po okolí MŠ (Kde bydlí kamarád) - Pozorování živočichů v přírodě.

11

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZRAVÍ CESTIČKAMI DO SVĚTA Platnost od září 2013 do srpna 2016 Aktualizace k 1. 9. 2014 č. j. ZSMSJHMN1705/2014 Projednáno na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 4 Brno 602 00 Mateřská škola Pojď si se mnou nejen hrát www.kotlarska.cz srpen

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice. Barevný svět kolem nás po celý rok

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice. Barevný svět kolem nás po celý rok Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Barevný svět kolem nás po celý rok Vydala: Mgr. Ivana Jelínková razítko a podpis Datum: 1. 7. 2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád

Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád Základní škola a Mateřská škola Loděnice Mateřská škola Loděnice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pojď si s námi hrát, poznávat a mít rád MOTTO: Největší odměnou je pro děti čas, který

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í MŠ B Ř E Z H R A D 1 Obsah: 1. Identifikační údaje ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1.1. Název

Více

MŠ Orangery, Dolní Počernice

MŠ Orangery, Dolní Počernice MŠ Orangery, Dolní Počernice Vydal: Soňa Lorencová, ředitelka školy Účinnost: Od 1. září 2014 Platnost: Schváleno: Vytvořen: Motto školky: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je platný

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd, okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Š V P PV Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,, Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je to prima Platnost

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Běstvina Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání dle 3 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání Jaro,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a mateřská škola Častolovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto: Láska k člověku vychází z lásky k přírodě Na světě je přece krásně Vypracovala Z.Čestická na základě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pro školní roky: 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Schválen na pedagogické

Více

PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD

PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘIJĎ SI S NÁMI TAKY HRÁT, UŽ TEĎ JSI NÁŠ KAMARÁD Základní škola Horní Libchava, okres Česká Lípa, příspěvková organizace, Horní Libchava 196, 471 11

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání

Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Bezpečnou cestičkou labyrintem poznání Svět je velké bludiště, to už víme pro příště! Výpravy v něm děláme, spoustu věcí poznáme! Kudy se dnes vydáme?

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Ivaň Ivaň 73, 691 23 Pohořelice, www.zsivan.cz, zsivan@seznam.cz, 519 427 430 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT ANEB DOMA JE DOMA 2012-2015

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu

Více

PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ

PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz Mateřská škola PARNÍK, Soukenická 981, Litvínov PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKALSKO ŠKOLKA PLNÁ KAMARÁDŮ Mgr. Marie Málková ředitelka školy Platnost: 1. 9. 2010 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE:...

Více

ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK

ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK č.j. 152/2009 ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MOTTO: Jaro léto podzim zima to je celý rok stejně letos, jako loni tak i napřesrok Řekni mi a zapomenu, ukaž mi

Více

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt

ânroqt Y]GČOiYDFt SURJUDP SĜHGãNROQtKR Y]GČOiYiQt ânroqty]gčoiydftsurjudpsĝhgãnroqtkry]gčoiyiqt Ä3R]QiYiPHVYČWNROHPVHEH³ 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH 3ODWQRVWRG 5DGND%HGHþRYi =ivwxsfhĝhglwhoh0â 0DWHĜVNiãNROD.9LãĖRYFH.9LãĖRYFH +RVWLYLFH Obsah: 1. Úvod 2. Identifikační

Více

Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program

Mateřská škola Dráček. Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany. Školní vzdělávací program Mateřská škola Dráček Ke Hřišti 390, Babice, 251 01 Říčany Školní vzdělávací program 1 Obsah ŠVP 1. Název školního vzdělávacího programu 3 2. Identifikační údaje 3 3. Vize MŠ 4 4. Podmínky vzdělávání 4

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, p. Syrovice, 664 67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ČTYŘI BARVY DUHY Jsem človíček šikovný, zvídavý a samostatný.

ČTYŘI BARVY DUHY Jsem človíček šikovný, zvídavý a samostatný. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘI BARVY DUHY Jsem človíček šikovný, zvídavý a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1. 9. 2012 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání č.j. 67/8 2015 Mateřská škola Naše školka při gymnáziu INTEGRA Brno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání DOBRODRUŽNÁ VÝPRAVA ZA POZNÁNÍM zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu

Více