GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva"

Transkript

1 GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2014

2 Waldviertler Sparkasse Bank AG Ein starker Partner für die Region Dir. Ewald Höbarth Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Mag. Michael Hag Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Ewald Höbarth Dir. Dr. Franz Pruckner, MBA Vorwort des Vorstandes 1819 wurde die erste Sparkasse eröffnet, die heutige Erste Bank Österreich in Wien. Einige Jahre später wurde 1856 die Waldviertler Sparkasse Bank AG als Sparkasse der landesfürstlichen Stadt Zwettl gegründet. Was die Sparkassen einzigartig macht, ist ihre Gründungsidee: Für sie steht nicht Gewinnmaximierung, sondern die Erfüllung von Aufgaben für die Gesellschaft in der Gründungsurkunde. Die Sparkassen wurden vor beinahe 200 Jahren als Formen der Selbsthilfe von verantwortungsvollen Bürgern gegründet, um allen Bevölkerungsschichten, auch weniger begüterten, die finanzielle Eigenvorsorge zu ermöglichen. Der Sparkassengedanke bedeutet somit letztlich Schutz und Fürsorge für alle. Bis heute ist die Waldviertler Sparkasse Bank AG ihrer Gründungsidee treu geblieben: nicht nur ökonomisch zu wirtschaften, sondern auch dem Gemeinwohl verpflichtet zu sein. Als moderner Finanzdienstleister sammeln wir Einlagen vor Ort ein und geben sie als Kredite in der 2

3 Region wieder hinaus. Dadurch sind wir fest in der Region verwurzelt. Das verbindet uns auch mit der Bevölkerung und der Wirtschaft vor Ort. Wir agieren gleichzeitig marktgerecht und gesellschaftsbezogen. Das heißt, wir stiften auf zweifache Weise Nutzen: durch unsere Geschäftstätigkeit und durch unser gesellschaftliches Engagement. Wir machen Gewinne, die wir nicht selbst behalten, sondern zum Teil der Gesellschaft und dem Umfeld in der Region wieder zurückgeben. Die Unterstützung der mittelständischen Wirtschaft ist dabei eine der Hauptaufgaben in den nächsten Jahren. Die Krise der letzten Jahre hat das Geschäftsmodell der Sparkasse bestätigt. Die Dezentralität der Waldviertler Sparkasse Bank AG ist heute ein besonders stabilisierendes Element. Als selbstständiges Institut fällen wir unsere Entscheidungen vor Ort und schneller als das in fernen Zentralen möglich wäre. Aus dieser Nähe zum Markt entstehen Kundenkenntnis und gegenseitiges Vertrauen. Und genau das ist die wichtigste Basis für Finanzgeschäfte. Dieses kundennahe Geschäftsmodell zeigt sich auch jetzt als extrem stabil. feierte 2014 in der Stadt Jindřichův Hradec, dem Hauptsitz in Tschechien, im Rahmen einer Festveranstaltung das 20-jährige Bestandsjubiläum. Zudem gab es in allen Filialen diverse Feierlichkeiten und die Kunden konnten ein vielfältiges Angebot an Jubiläumsprodukten nutzen. Vor allem die Kommerz- und Landwirtschaftskunden nutzen verstärkt die Vorteile einer professionellen und individuellen Betreuung. Es ist uns ganz besonders wichtig, für das Jahr 2014 allen unseren Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und den Funktionären für ihr Vertrauen, ihre Treue und ihren vorbildlichen Einsatz Danke zu sagen. Sie alle haben damit die Basis für den guten Geschäftserfolg gelegt. Die Waldviertler Sparkasse ist mit einer Bilanzsumme von rund 1,8 Mrd. Euro die größte Regionalbank im Waldviertel und die zweitgrößte Sparkasse in Niederösterreich. Das Geschäftsjahr 2015 ist mit laufenden Herausforderungen verbunden und wird mit den guten Voraussetzungen der Waldviertler Sparkasse Bank AG eine positive Entwicklung nehmen. Die Waldviertler Sparkasse ist seit vielen Jahren auch in der Tschechischen Republik tätig und Dr. Franz Pruckner, MBA Vorsitzender des Vorstandes Gerhard Hufnagl Vorsitzender-Stv. des Vorstandes Ewald Höbarth Vorstandsmitglied Mag. Michael Hag Vorstandsmitglied 3

4 Die Waldviertler Sparkasse ist schon seit vielen Jahren der Hauptsponsor des MV Folkclub Waidhofen/Thaya. Waldviertler Sparkasse je již mnoho let hlavním sponzorem MV Folkclub Waidhofen/Thaya. 4

5 Waldviertler Sparkasse Bank AG Silný partner regionu Předmluva představenstva 1819 byla otevřena první Sparkasse, dnešní Erste Bank Österreich ve Vídni. O několik let později byla v roce 1856 založena Waldviertler Sparkasse Bank AG jako Sparkasse knížecího města Zwettl. Co dělá jednotlivé Sparkasse jedinečné, je jejich zakladatelská myšlenka: v zakladatelské smlouvě nestojí v popředí maximalizace zisku, nýbrž splnění společenských úkolů. Sparkasse byly téměř před 200 lety založeny jako forma svépomoci odpovědných občanů, která měla umožnit finanční podporu všech vrstev obyvatelstva, i méně majetných. Myšlenka Sparkasse představuje tedy ochranu a podporu pro všechny. Až do dnešního dne zůstala Waldviertler Sparkasse Bank AG své zakladatelské myšlence věrná: nejen hospodařit ekonomicky, nýbrž dostát svým úkolům všeobecného blaha. Jako moderní poskytovatel finančních služeb v regionu zde přijímáme vklady a dále je poskytujeme je jako úvěry. Tím jsme hluboce v regionu zakořenili a spojuje nás to s jeho obyvatelstvem a hospodářstvím. Současně jednáme tržně a s ohledem na společnost. To znamená, že se věnujeme užitku dvěma způsoby: naší obchodní činností a naší společenskou angažovaností. Tvoříme zisk, který si sami neponecháváme, nýbrž částečně vracíme regionu a celé společnosti. Mezi hlavní úkoly v příštích letech patří podpora střední třídy. Sparkasse Bank AG je dnes obzvláště stabilizujícím prvkem. Jako samostatná instituce rozhodujeme přímo v místě a rychleji, než by to bylo možné na vzdálených centrálách. Díky tomuto blízkému vztahu k trhu dobře známe naše klienty a vzniká vzájemná důvěra. A přesně to je nejdůležitějším základem pro finanční obchody. Tento obchodní model blízký klientům se ukazuje i nyní jako extrémně stabilní. Waldviertler Sparkasse působí již mnoho let také v České republice, kde oslavila v roce 2014 v Jindřichově Hradci, sídle banky v Česku, 20-ti leté jubileum existence. Navíc se ve všech pobočkách konaly různé oslavy a klienti mohli využít různorodou nabídku jubilejních produktů. Především klienti z komerční a zemědělské sféry velmi oceňují výhody plynoucí z profesionální a individuální správy úvěrů. Pro nás je obzvláště důležité poděkovat našim klientům, obchodním partnerům, zaměstnancům a orgánům banky za jejich důvěru, věrnost a příkladné nasazení v roce Všichni tímto položili základy pro další obchodní úspěch. Waldviertler Sparkasse je s bilanční sumou ve výši cca. 1,8 mld. EUR největší regionální bankou v oblasti Waldviertel a druhá největší Sparkasse v Dolním Rakousku. Obchodní rok 2015 je spojen s mnoha výzvami a bude se kvůli dobrým předpokladům Waldviertler Sparkasse Bank AG vyznačovat pozitivním vývojem. Krize posledních let potvrdila správnost obchodního modelu Sparkasse. Decentralizace Waldviertler Dr. Franz Pruckner, MBA Předseda představenstva Gerhard Hufnagl Vicepředseda představenstva Ewald Höbarth Člen představenstva Mag. Michael Hag Člen představenstva 5

6 20 Jahre Waldviertler Sparkasse in Tschechien Zu den bedeutendsten Meilensteinen in der Geschichte der Waldviertler Sparkasse Bank AG (1993: Waldviertler Sparkasse von 1842) zählt die Überreichung der Vollbankenkonzession am 20. Juni 1993 durch die Tschechische Nationalbank für die Filialgründung in der gesamten Tschechischen Republik erfolgte die Eröffnung der ersten Filiale in Jindřichův Hradec. Aus diesem Anlass feierte die Waldviertler Sparkasse Bank AG an allen 6 Standorten in Tschechien das 20jährige Bestandsjubiläum. Am 24. Mai fand ein Festakt mit einem ganztägigen großen Rahmenprogramm für die Kunden und die Bevölkerung am Stadplatz des Hauptsitzes in Jindřichův Hradec statt. In den Regionen Südböhmen, Südmähren und Kreis Hochland betreuen 102 Mitarbeiter rund Kunden. K nejvýznamnějším mezníkům v historii Waldviertler Sparkasse Bank AG (1993: Waldviertler Sparkasse von 1842) patří udělení bankovní licence Českou národní bankou dne 20. června 1993 k provozování bankovní činnosti. V roce 1994 byla otevřena první pobočka v Jindřichově Hradci. V roce 2014 oslavila Waldviertler Sparkasse Bank AG na všech 6 pobočkách v Česku 20-ti leté jubileum své existence. Na náměstí v Jindřichově Hradci se 24. května konala slavnost s celodenním programem pro klienty a veřejnost. V regionech jižní Čechy, jižní Morava a Kraj Vysočina pečuje 102 zaměstnanců o přibližně klientů. 6

7 20 let Waldviertler Sparkasse v Česku 7

8 20 Jahre Waldviertler Sparkasse in Tschechien Dačice Die Filiale Dačice hat ihre Kunden im Rahmen des Jubiläums zu einem Konzert bei Kerzenlicht eingeladen. Gefeiert wurde mit dem langjährigen Partner, dem Chor Festivia Chorus, in der Kirche in Velka Lhota. Der Gastchor des Abends war der GMV Hilaria Kautzen. Kulturelles wurde dabei mit Kulinarischem verbunden. Die Gäste wurden zu Süßem und Wein eingeladen und nach dem Konzert erhielt jeder Besucher eine Kerze in Herzform überreicht. Pobočka Dačice pozvala své klienty v rámci jubilea na koncert při svíčkách. Na koncertu konaném v kostele Velká Lhota vystoupil dlouholetý partner banky, chór Festivia Chorus. Hostujícím chórem večera se stal GMV Hilaria Kautzen. Kulturní zážitek byl spojen se zážitkem kulinářským. Hosté byli pozváni na zákusek a víno a po skončení koncertu obdržel každý návštěvník svíčku ve formě srdce. Moravské Budějovice Auch in Moravské Budějovice feierte die Waldvierler Sparkasse das Jubiläum. Gleichzeitig wurde auch ein Holzschnittsymposium abgehalten, wo sich die besten Holzschnitzer der Tschechischen Republik präsentierten. Die Waldviertler Sparkasse hat dabei ein Herz in Auftrag gegeben. Für die Kinder gab es diverse Spiele, die Sparefroh-Luftburg und einen Luftballonstart. Také v Moravských Budějovicích oslavila Waldviertler Sparkasse své jubileum. Současně se také konala akce Dřevosochání, na které se prezentovali nejlepší řezbáři z České republiky. Waldviertler Sparkasse si nechala vyřezat srdce. Děti se zúčastnily různých her, k dispozici byl skákací hrad a proběhlo i hromadné vypouštění balonků. Pelhřimov Die Filiale Pelhřimov feierte das Jubiläum im Rahmen der Veranstaltung zum Tag des Kindes am Hauptplatz. Beim Stand der Waldviertler Sparkasse gab es für die Kinder Luftballons und verschiedene Spiele und Wettbewerbe. 8

9 20 let Waldviertler Sparkasse v Česku U příležitosti jubilea se pobočka Waldviertler Sparkasse Bank AG v Pelhřimově zúčastnila Dne dětí. U stánku Sparkasse byla pro děti připravena pestrá paleta soutěží a her. Třeboň Der Radiosender Blanik veranstaltete am Stadtplatz in Třeboň ein großes Fest für die Bevölkerung. Die Waldviertler Sparkasse feierte im Rahmenprogramm ihr Jubiläum. Alle Personen, die beim Gewinnspiel teilnahmen, erhielten ein Lebkuchenherz. Rádio Blaník uspořádalo na náměstí v Třeboni velkou akci pro všechny posluchače. Waldviertler Sparkasse přitom oslavila své jubileum. Všechny osoby, které se zúčastnily výherní hry, byly odměněny perníkovým srdcem. Třebíč Die Filiale Třebíč organisierte am 15. Mai 2014 auf dem Hauptplatz eine Show für Kinder. Bei mehreren Spielestationen konnten die Kinder ihr Geschick unter Beweis stellen. Die Tänzerinnen und Tänzer der Kunstschule und diverser Vereine ernteten für ihre Vorführungen viel Applaus. Pobočka Třebíč uspořádala na náměstí dne 15. května 2014 odpoledne pro děti. Odpoledne plného her a zábavy se zúčastnilo mnoho partnerů a spolků. 9

10 Partner vieler Vereine und Initiativen in der Region Sparkasse.running Mit mehr als 200 Laufveranstaltungen, über TeilnehmerInnen und rund 2 Millionen gelaufenen Kilometern pro Jahr ist Erste Bank Sparkasse Running die größte Laufinitiative Österreichs. Von der Waldviertler Sparkasse Running Initiative werden fast alle Laufveranstaltungen im Waldviertel unterstützt. Sparkasse.running S více než 200 běžeckými akcemi, přes účastníky a cca. 2 miliony naběhanými kilometry za rok je Erste Bank Sparkasse Running největší běžeckou iniciativou Rakouska. Waldviertler Sparkasse Running Initiative podporuje skoro všechny běžecké akce v oblasti Waldviertelu. 10

11 Partner mnoha spolků a iniciativ v regionu Die Sparkasse blickt in vielen Sportarten auf eine langjährige Sponsoringaktivität zurück. Neben einem großen Engagement im Fußball werden seit fast 40 Jahren im Rahmen der Schülerliga Nachwuchsfußballer und Nachwuchsvolleyballerinnen gefördert. Zudem ist die Waldviertler Sparkasse im Behindertensport engagiert und einer der Hauptsponsoren des internationalen Rollstuhltennisturnieres in Groß-Siegharts. Sparkasse se vyznačuje dlouholetým sponzorstvím mnoha druhů sportů. Kromě podpory fotbalu dospělých se Sparkasse e fotbale angažuje již skoro 40 let v rámci žákovské ligy fotbalového dorostu a dorostu volejbalistek. Navíc Waldviertler Sparkasse podporuje sport tělesně postižených a je jedním z hlavních sponzorů mezinárodního turnaje tenisu vozíčkářů v Groß-Siegharts. Farm des Jahres 2014 Jedes Jahr treffen sich die Landwirte aus der Tschechischen Republik in Prag. Eine Kommission prüft das ganze Jahr hindurch die teilnehmenden Betriebe und nominiert daraus die besten fünf. Die Waldviertler Sparkasse ist Generalpartner dieser Aktion. Gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Ing. Marian Jurečka wurde der erste Preis in Höhe von CZK ,-- an den Farmer des Jahres übergeben. Farma roku 2014 Každý rok se v Praze setkávají zemědělci z celého Česka. Komise po celý rok hodnotí zúčastněné podniky a nominuje z nich nejlepších pět. Waldviertler Sparkasse je generálním partnerem této akce. Společně s ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou byla farmáři roku předána první cena CZK ,--. 11

12 12 Unsere Kunden unsere Partner Unter dem Motto Wirtschaft trifft Politik stellt die Waldviertler Sparkasse eine Plattform für Austausch und Beziehung bei verschiedenen Veranstaltungen zur Verfügung Pod heslem Ekonomika se setkává s politikou poskytuje Waldviertler Sparkasse na různých akcích základnu pro výměnu informací a navázání vztahů. Waldviertelpur in Wien Als Regionalsparkasse unterstützen wir die Veranstaltung waldviertelpur als einer der Hauptsponsoren und bestärken damit die Verbundenheit mit den teilnehmenden Waldviertler Betrieben und den Tourismusaktivitäten. Im Rahmen des Sponsorings fand als Startschuss der Pre-Event in der Gerstner Beletage statt. Dieser Empfang der Waldviertler Sparkasse hat sich in den letzten Jahren zu einem Wirtschafts- und Politik-Hotspot entwickelt und fand bereits zum vierten Mal statt. Begonnen hat diese Veranstaltung vor einigen Jahren in der Repräsentanz der Waldviertler Sparkasse in der Seilergasse und entwickelt sich mit steigender Beliebtheit jährlich weiter. Der Event wurde durch den Besuch der Tourismuslandesrätin Dr. Petra Bohuslav in Vertretung von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll ausgezeichnet. Waldviertelpur ve Vídni Jako regionální Sparkasse podporujeme akci waldviertelpur jako jeden z hlavních sponzorů a posilujeme tím soudržnost mezi zúčastněnými podniky v oblasti Waldviertleru a turistické aktivity. V rámci sponzoringu se jako první akce konala Pre-Event v Gerstner Beletage. Tato recepce Waldviertler Sparkasse se v posledních letech rozvinula v ekonomický a politický meeting a konala se již po čtvrté. Začalo to před několika lety reprezentací Waldviertler Sparkasse v Seilergasse a se vzrůstající oblibou každý rok dále rozvíjí. Event byl vyznamenán návštěvou zemské radové pro turismus Dr. Petrou Bohuslav v zastoupení zemského hejtmana Dr. Erwina Prölla. Oktoberfest trifft Weltspartag in Waidhofen an der Thaya Mit Weißwürsten, Bier und jeder Menge Besuchern in Tracht kam beim Oktoberfest in der Filiale Waidhofen an der Thaya richtige Wiesn-Stimmung auf. Oktoberfest a světový den spoření ve Waidhofenu an der Thaya S klobáskami, pivem a velkým množstvím návštěvníků v krojích panovala při Oktoberfestu na pobočce Waidhofen an der Thaya ta pravá nálada. Weinsegnung des Private Banking Zwettl Weinpatin Landesrätin Mag. a Barbara Schwarz benannte den Messwein Lebenslust bevor Abtpräses Wolfgang Wiedermann den Jungwein segnete. Private Banking Zwettl organizoval křest vína. Kmotra vína zemská radová Mag. a Barbara Schwarz pojmenovala mešní víno chuť k životu a opat Wolfgang Wiedermann mladému vínu požehnal.

13 Naši klienti naši partneři Regionales Geschenk am Weltspartag: Handtuch der Firma Herka GmbH aus Kautzen. Regionální dárek ke Světovému dni spoření: Ručník firmy Herka GmbH z Kautzen. Kundenveranstaltungen / Akce pro klienty Waldviertel-Millionen für Landwirte Aufgrund der Änderung der Pauschalierungsverordnung veranstaltete die Sparkasse eine Vortragsserie für Landwirte in Thaya und Zwettl. Mit der Aktion Waldviertel-Millionen für Landwirte wurden insgesamt 10 Mio. Euro mit Top-Konditionen für Investitionen im Landwirtschaftsbereich zur Verfügung gestellt. Waldviertel-miliony pro zemědělce Na základě změny zákona týkajícího se paušálů zorganizovala Sparkasse sérii přednášek pro zemědělce v Thaya a Zwettlu. V rámci akce Waldviertel-milióny pro zemědělce poskytla Sparkasse celkem 10 mil. Eur s top podmínkami na podporu investic v oblasti zemědělství. Informationsabend mit Roland Barazon Informationsabende in Zwettl, Waidhofen und Gföhl zum Thema Jetzt Pensionslücke schließen. Der bekannte Wirtschaftsjournalist, Volkswirt und Buchautor Roland Barazon begeisterte das Publikum mit einem fachkundigen, lebhaften Vortrag und vielen wertvollen Ratschlägen. Informační večer s Rolandem Barazonem Informační večery ve Zwettlu, Waidhofenu a Gföhlu na téma zajištění v penzi. Známý ekonomický novinář, ekonom a autor knih Roland Barazon nadchl publikum odbornou, barvitou přednáškou a mnoha cennými radami. Kabarettabend in Zusammenarbeit mit der s Versicherung. Heilbutt & Rosen mit dem Programm Erntedankfest spezial in Zwettl und Waidhofen an der Thaya. Kabaretní večer Ve spolupráci s sversicherung. Heilbutt & Rosen s programem Dožínky speciál ve Zwettlu a Waidhofenu an der Thaya. 13

14 Unsere Mitarbeiter unser wertvollstes Potential Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat für die Waldviertler Sparkasse einen sehr hohen Stellenwert. Wir wollen der attraktivste Arbeitgeber im Lebensraum sein. Seit 2010 ist die Sparkasse mit dem staatlichen Gütezeichen Familienfreundlichkeit im Beruf vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend ausgezeichnet. Na slaďování profesního a rodinného života klade Waldviertler Sparkasse velký význam. Chceme se stát nejatraktivnějším zaměstnavatelem. Od roku 2010 je Sparkasse vyznamenána státním oceněním Familienfreundlichkeit im Beruf od spolkového ministerstva pro hospodářství, rodinu a mládež. Neben einer bestmöglichen Ausbildung erhalten die Mitarbeiter auch Gelegenheit an verschiedensten Aktivitäten, gesundheitsfördernden Maßnahmen und Vorträgen teilzunehmen. Rücken fit mit Mag. Roland Jachs Yoga Stunden mit Heike Tuider Impulsvortrag Erfolgsstrategien für Sport und Business von Extremsportler Gerhard Gulewicz (z.b.: Race Across Amerika) K co nejlepšímu vzdělávání dostávají zaměstnanci navíc i příležitost k účasti na různých aktivitách, zdravotních opatřeních a přednáškách Zdravá záda s Mag. Rolandem Jachsem Yoga s Heike Tuider Přednáška Strategie úspěchu pro sport a Bussines od Gerharda Gulewicze (extrémního sportovce, např. Race Across Amerika) 14 Im Rahmen einer Feierstunde wurden Mitarbeiter für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt und ein Kollege nach 20jähriger Tätigkeit offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Unter den Gratulanten waren alle Vorstandsdirektoren, Vertreter des Betriebsrates, der Arbeiter- und der Wirtschaftskammer. Slavnostně byla zaměstnancům vyjádřena úcta za jejich 25-ti letou loajalitu k podniku a jeden kolega se po 20-ti letech činnosti oficiálně rozloučil při příležitosti odchodu do důchodu. Mezi gratulanty byli všichni členové představenstva, zástupci podnikové rady a Zaměstnanecké a hospodářské komory.

15 Naši zaměstnanci náš nejcennější potenciál Unter dem Motto: Eine gute Bank unterstützt den Sport, die beste lebt ihn sind die Mitarbeiter auch sportlich sehr aktiv: Eine große Abordnung aus Österreich und Tschechien nahm an den Benefizläufen im Rahmen der Sparkasse Stadtläufe in Zwettl und Waidhofen an der Thaya teil Bratl-Stockturnier mit 40 Teilnehmern auf der Kunsteisbahn Zwettl AKNÖ Betriebsmeisterschaft im Kegeln (1. Platz in der Einzelwertung für Werner Fleischhacker, 2. Platz der Herrenmannschaft) Drachenbootrennen in Raabs an der Thaya Pod heslem: Dobrá banka podporuje sport, ta nejlepší ho provozuje jsou i zaměstnanci velmi aktivní: Velká delegace z Rakouska a Česka se zúčastnila benefičních běhů v rámci Běh městy Sparkasse Bratl-Stock-turnaj na umělé ledové dráze ve Zwettlu měl 40 účastníků AKNÖ podnikové mistrovství v kuželkách (1. místo v individuálním hodnocení získal Werner Fleischhacker a 2. místo družstvo mužů) Dračí loď v Raabs an der Thaya Ein Mal im Jahr haben alle 420 Mitarbeiter der Waldviertler Sparkasse die Möglichkeit zum gemeinsamen Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch in gemütlicher Runde. Das Sommerfest der Waldviertler Sparkasse findet abwechselnd in Österreich und Tschechien statt. 2014: Am Vajgar in Jindrichův Hradec. Jedenkrát za rok má všech 420 zaměstnanců Waldviertler Sparkasse možnost ke společnému seznámení a k výměně zkušeností v rámci příjemného setkání. Letní slavnost Waldviertler Sparkasse se koná střídavě v Rakousku a Česku. V roce 2014: U Vajgaru v Jindřichově Hradci. 15

16 Investitionen in die Zukunft Investice do budoucna Waidhofen an der Thaya Die Waldviertler Sparkasse ist ein wesentlicher Bestandteil für die örtliche und öffentliche Struktur der Region. Es war an der Zeit zwei Filialen zu modernisieren und den aktuellen Anforderungen der Arbeits- und Kundenbedürfnisse entsprechend zu errichten. Der Standort Waidhofen an der Thaya und die darin integrierte Private Banking Filiale wurden modernisiert und die bestehende Filiale in Arbesbach übersiedelte in einen Neubau. Die neugestalteten Filialen präsentieren sich zeitgemäß, innovativ und freundlich. Bei der baulichen Gestaltung stand der Kunde im Mittelpunkt aller Planungen. Ein moderner Selbstbedienungsbereich ermöglicht die selbständige Erledigung der Bankdienstleistungen, unabhängig von den Öffnungszeiten. Im Innenbereich gibt es neben den Serviceplätzen auch eigene Beratungsräume. Lichtdurchflutete helle Räume, modernste Technik, reichlich Platz sowie eine angenehme, persönliche und trotzdem diskrete Atmosphäre sind die Merkmale. Die modernen Filialen werden einer raschen Abwicklung der laufenden Bar- und Zahlungsverkehrsbewegungen gerecht und bieten auch Raum für individuelle Beratung. Das Investitionsvolumen kommt jedoch nicht nur den Kunden der Waldviertler Sparkasse Bank AG sondern vor allem auch der regionalen Wirtschaft zugute. Waldviertler Sparkasse je významnou součástí místní a veřejné struktury regionu. Dvě pobočky byly zmodernizovány a vybaveny tak, aby odpovídaly aktuálním pracovním a klientským požadavkům. Pobočka ve Waidhofenu an der Thaya a v ní integrovaná oblast pro Private Banking byly modernizovány a pobočka v Arbesbachu se přestěhovala do nových prostor. Nově zařízené pobočky působí moderně, inovativně a přátelsky. Stavební úpravy byly provedeny tak, aby co nejvíce odpovídaly klientským trendům. Moderní část pobočky se samoobslužnou zónou umožní samostatné vyřízení bankovních služeb nezávisle na otevírací době. Ve vnitřní části jsou vedle servis- 16

17 ních míst také jednací místnosti. Prosvětlené prostory, nejmodernější technika, dostatečné místo, stejně jako příjemná, osobní a diskrétní atmosféra jsou hlavními znaky. Moderní pobočky odpovídají požadavkům na rychlé provedení běžného platebního bezhotovostního a hotovostního styku a také nabízí prostor pro individuální poradenství. Investované prostředky jsou ku prospěchu nejenom klientům Waldviertler Sparkasse Bank AG, nýbrž především také regionální ekonomice. Arbesbach Financial Literacy Die Sparkasse präsentiert sich mit Workshops und umfangreichen Materialien als Partner der Schulen, um Finanz- und Wirtschaftsthemen lebensnah in die Klassenzimmer zu bringen. Wir setzen seit Jahren einen Fokus auf finanzielle Allgemeinbildung. Mit dem neuen Konzept Das Geld und ich werden speziell für Kinder Informationen rund um Wirtschaft und Geld passend aufbereitet. Unsere Schulreferenten sind in den Schulen präsent und halten dort in Volksschulklassen mit Unterstützung der Lehrer zwei Unterrichtsstunden zum Thema Financial Literacy (Finanzerziehung). Ziel ist es bei den Kindern die Grundlagen zu legen, den Wirtschafts- und Geldkreislauf zu verstehen. Financial Literacy ist aber nicht nur ein Thema für Volksschulen. Es gibt auch Unterlagen und Module speziell für Neue Mittelschulen und Gymnasien sowie das volkswirtschaftliche Planspiel Eco Mania für Handelsakademien. na finanční gramotnost. S novým konceptem Peníze a já jsou pro děti vhodně připravovány informace týkající se ekonomiky a peněz. Naši školní referenty jsou v základních školách přítomni a vedou s podporou učitelů dvě vyučovací hodiny na téma Financial Literacy (finanční výchova). Cílem je položit základy u dětí tak, aby rozuměly oběhu peněz v ekonomice. Financial Literacy není pouze tématem pro základní školy. Existují také podklady a moduly pro nové střední školy a gymnázia, stejně jako národohospodářská hra Eco Mania pro obchodní akademie. Sparkasse se prezentuje jako partner škol různými workshopy a rozsáhlými materiály, kterými zprostředkovává finanční a ekonomická témata co nejblíže dětem. My se již po mnoho let soustředíme 17

18 Geschäftsentwicklung Vývoj obchodní činnosti Forderungen an Kunden (Mio. ) Pohledávky za klienty 1500 Erweiterte Primärmittel (Mio. ) Primární prostředky , , , , , ,41 EGT (Mio. ) Zisk z běžné činnosti CIR Cost-Income-Ratio ,92 % ,84 % ,73 % Kernkapital (Tier I)* (Tsd. ) Základní kapitál Kernkapitalquote* Kvóta základního kapitálu ,92 % ,08 % ,83% 18 * Der leichte Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist auf die geänderte Berechnung aufgrund Basel 3 (Verordnung (EU) Nr. 575/2013) zurückzuführen.

19 Außerbilanzielle Kundengelder (Mio. ) Verwaltete Kundeneinlagen (Wertpapiere, Versicherungs- und Bausparguthaben) Podrozvahové vklady klientů Úložky klientů (cenné papíry, pojistky a stavební spoření) , , ,77 ROE ROE ,33 % ,29 % ,77% Eigenmittelquote* Kvóta vlastních prostředků ,99 % ,24 % ,10 * Der leichte Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist auf die geänderte Berechnung aufgrund Basel 3 (Verordnung (EU) Nr. 575/2013) zurückzuführen. Musikalisch begann das Jahr 2014 mit dem traditionellen Neujahrskonzert in Waidhofen an der Thaya. Rok 2014 začal tradičním Novoročním koncertem ve Waidhofenu nad Dyjí. 15

20 Bilanz zum Bilanz zum Rozvaha k Aktiva / Aktiva 2014 Änderung 2013 TEUR in % TEUR Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbank Pokladní hotovost, pohledávky u centrálních bank Forderungen an Kreditinstitute Pohledávky za finančními institucemi Forderungen an Kunden Pohledávky za klienty Wertpapiere Cenné papíry Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen Podíly Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Sonstige Vermögensgegenstände Ostatní investiční majetek Rechnungsabgrenzungsposten Časové rozlišení Bilanzsumme Bilanční suma , , , ,66 1, , , , , , , ,58 1, Aktiva - Posten unter der Bilanz Podrozvahová aktiva Auslandsaktiva Zahraniční aktiva ,

21 Passiva / Pasiva 2014 Änderung 2013 TEUR in % TEUR Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Závazky vůči finančním institucím Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Závazky vůči klientům a) Spareinlagen Vklady b) Sonstige Verbindlichkeiten ostatní závazky Verbriefte Verbindlichkeiten Upsané závazky Sonstige Verbindlichkeiten Ostatní závazky Rückstellungen Rezervy Fonds für allgemeine Bankrisken Rezervy pro všeobecná rizika Ergänzungskapital Navýšení vlastního jmění Rücklagen Rezervní fondy Bilanzgewinn Dividendy Bilanzsumme Bilanční suma , , ,90 1, , , , , , , , , , ,58 1, Passiva - Posten unter der Bilanz Podrozvahová pasiva Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken Eventuelní závazky a úvěrová rizika Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften Závazky z jistotních účtů Anrechenbare Eigenmittel lt. BWG 23 Započtené vlastní prostředky dle zákona o bankách Erforderliche Eigenmittel lt. BWG 22 Abs. 1 Požadované vlastní zdroje dle zákona o bankách Auslandspassiva Zahraniční pasiva , , , ,

22 Gewinn- und Verlustrechnung zum Gewinn- und Verlustrechnung zum Výkaz zisků a ztrát k Änderung 2013 TEUR in % TEUR Nettozinsertrag (Zinsertrag abzgl. -aufwendungen) Netto úrokové výnosy (Úrokové výnosy bez nákladů) Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen Výnosy z cenných papírů a podílů Betriebswirtschaftlicher Nettozinsertrag Hospodářský čistý úrokový výnos Provisionen abzgl. Aufwendungen und sonstige Erträge Provize náklady a ostatní výnosy Betriebserträge Výnosy z hospodářské činnosti Betriebsaufwendungen (Verwaltungsaufwand, Afa) Provozní náklady (Administrativní výdaje, odpisy) Betriebsergebnis Provozní hospodářský výsledek Wertberichtigung auf Forderungen und Wertpapiere Opravné položky k pohledávkám a cenným papírům, výnosy z cenných papírů Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Zisk z běžné činnosti A.o. Ergebnis (Dotierung Fonds für allg. Bankenrisiken) Mimořádný hospodářský výsledek (Dotační fond pro všeobecná bankovní rizika) Steuern Daně Jahresüberschuss Hospodářský výsledek - zisk , , , , , , , , , , , Zwettl, 22. Mai 2015 Der Vorstand Představenstvo Dr. Franz Pruckner, MBA Vorsitzender des Vorstandes Předseda představenstva 22 Gerhard Hufnagl Vorsitzender-Stv. des Vorstandes Vicepředseda představenstva Ewald Höbarth Vorstandsmitglied Člen představenstva Mag. Michael Hag Vorstandsmitglied Člen představenstva

GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva

GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2013 Waldviertler Sparkasse Bank AG Ein starker Partner für die Region Dir. Ewald Höbarth Dir. Dr. Franz Pruckner MBA Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Mag. Michael Hag 2 Vorwort

Více

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors

Obsah Inhalt. Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Výroční zpráva 2001 Jahresbericht 2001 Obsah Inhalt 4 6 7 8 11 12 13 15 16 19 22 23 24 II III IV VIII X XII XXIV Úvodní slovo generálního ředitele Vorwort des Generaldirektors Profil Raiffeisen stavební

Více

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de

nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de AKCE V EUROREGIONU MASSNAHMEN IN DER EUROREGION nikgeschichte, D-09596 Freiberg, Tel.: +49- (0)-3731-39-3406, Fax: -2832, E-Mail: montanregion@iwtg.tu-freiberg.de J Dne 23. května 2002 se v Mostě konal

Více

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl

Glas - Kunst - Orte. Grußwort Pozdravné slovo 4 Generalkonsul Josef Hlobil 6 OB Kurt Seggewiß 8 Initiatorin Karin Holl 2 0 J a h r e B a y e r i s c h - B ö h m i s c h e K u l t u r - u n d W i r t - 2 0 l e t s c h a f t s t a g e B a v o r s k o - č e s k ý c h W e i d e n k u l t u r n í c h a h o s p o - d á ř s k

Více

Říjen 2013/Oktober 2013

Říjen 2013/Oktober 2013 Říjen 2013/Oktober 2013 Obsah: 1) Úvodní slovo radního 2) TOP vesnice MA21 Vysočiny BORY 3) Aktuálně ze světa Angažovanců 4) Tematická studijní cesta Nová ekonomie 5) Přeshraniční cena regionální kolo

Více

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu Die grenzüberschreitende Jugenduniversität Niederösterreichs & der Region Vysočina Přeshraniční univerzita pro mládež v Dolním Rakousku & na Vysočině 6. 10. August /srpna 2012 Campus Raabs /Kampus v Raabsu

Více

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava

Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Donau-Moldau-Zeitung Dunaj-Vltava Noviny Evropského regionu 2. Jahrgang/ročník 2013 November/listopad 2013 Pilsen: Mehr als Bier und Industrie Weihnachtsmarkt in Pilsen. / Vánoční trhy v Plzni. S. 16 Lesen

Více

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002

Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 Euroregion Krušnohoří / Erzgebirge e. V. / internet: www.softex.cz 1/2002 10 let Euroregionu Krušnohoří Česko - saský hudební festival Aktivně pro evropské regiony - Jens Gabbe Návrh pěšího výletu 10 Jahre

Více

Adventní koncert euroregionu v Postoloprtech

Adventní koncert euroregionu v Postoloprtech NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2014 ZIMA / WINTER Cena Euroregionu Krušnohoří/Erzgebirge předána Příprava nového programu

Více

2014/15. www.energieag-wasser.at

2014/15. www.energieag-wasser.at 2014/15 www.energieag-wasser.at INHALT OBSAH Vorwort 04 Předmluva Wasser - stabiles Business mit großer Verantwortung Highlights 04 06 Voda - stabilní hospodářské odvětví s vysokou odpovědností Souhrn

Více

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG

NFOPRESS 4/2012 ZIMA / WINTER. Vorbereitung des neuen Programms Erfolgreiche Projekte Jahreskonferenz AGEG NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 4/2012 ZIMA / WINTER Příprava nového programu Úspěšné projekty Výroční konference AGEG Vorbereitung

Více

NFOPRESS 3/2008 PODZIM / HERBST NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST TIP NA VÝLET NEUER VORSTAND TREFFEN DER BERGSTÄDTE AUSFLUGSTIPP

NFOPRESS 3/2008 PODZIM / HERBST NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST TIP NA VÝLET NEUER VORSTAND TREFFEN DER BERGSTÄDTE AUSFLUGSTIPP NFOPRESS Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 3/2008 PODZIM / HERBST NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO SETKÁNÍ HORNICKÝCH MĚST TIP NA VÝLET NEUER VORSTAND

Více

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013

CÍL 3 program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie ZIEL 3 Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern Tschechische Republik 2007-2013 HALBZEITBILANZ

Více

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität

Tschechische Maschinen weltweit gefragt. Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi. Mehr Transparenz, Fairness und Integrität OKTOBER ŘÍJEN 2013 Tschechische Maschinen weltweit gefragt Mehr Transparenz, Fairness und Integrität Německé strojírenství úspěšně přestálo krizi Větší transparentnost, férovost a integrita DTIHK-KUPPEL

Více

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013

STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 STRATEGIE EUREGIO SILVA NORTICA 2007 2013 Zpracování strategie je spolufinancováno z programu INTERREG IIIA Ausarbeitung der Strategie mitfinanziert aus dem EU-Programm

Více

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld

Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld JUNI ČERVEN 2014 Tschechiens Gesundheitssektor bekommt mehr Geld Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Medicínská technika v Německu jakou má budoucnost? Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER

Více

Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2007 Jahresbericht UNIQA pojišťovna, a.s. 07 Základní údaje Eckdaten tis. Kč / CZK Tsd. 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Předepsané pojistné / Vorgeschriebene Prämie 3 783 261 3 147 661

Více

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv

Sachsen und Tschechien - grenzübergreifend a(ttra)ktiv NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří JARO / FRÜHLING 1/2010 Velké projekty Pracovní komise Lokální řídící výbor Úspěšné projekty

Více

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK

Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien. Německý trh s nemovitostmi. Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK. Řádná členská schůze ČNOPK JUNI ČERVEN 2012 Goldene Zeiten für Immobilienmieter in Tschechien Ordentliche Mitgliederversammlung der DTIHK Německý trh s nemovitostmi Řádná členská schůze ČNOPK SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Combi RS

Více

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica

Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Wirtschaftsraum EUREGIO Silva Nortica Hospodářský prostor EUREGIO Silva Nortica Karte mit allen Mitgliedsgemeinden Mapa s členskými obcemi Mitgliedsgemeinden sind rot gekennzeichnet členské obce jsou označeny

Více

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy

10 Jahre Tandem. Mgr. Dana Kuchtová. Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Když ministr školství, mládeže a tělovýchovy a jeho německá kolegyně podepsali v roce 1996 při příležitosti 1. česko-německého setkání mládeže

Více

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft

Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Profesionálové budoucnosti Fachkräfte der Zukunft Tento materiál vznikl díky projektu Úspěšná mládež CZ-AT, který realizuje Jihočeská hospodářská komora a Hospodářská komora Horního Rakouska v rámci programu

Více

BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN

BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN BERLIN-PRAG PRAHA-BERLIN Informationen für Geschäftspartner Informace pro obchodní partnery Business Messen, Kongresse Tourismus Serviceadressen City-Stadtpläne Byznys Veletrhy, kongresy Turizmus Adresy

Více

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM

ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM ROMA-GENERATION 2.0 ROMA-GENERATION 2.0 VOM VERFOLGTEN VOLK ZU EUROPÄISCHEN BÜRGERN September 2013 Februar 2015 ROMSKÁ GENERACE 2.0 OD PRONÁSLEDOVANÉHO NÁRODA K EVROPSKÝM OBČANŮM Září 2013 únor 2015 RomaTrial

Více

NFOPRESS 2/2015. Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik

NFOPRESS 2/2015. Prioritní osa 1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik NFOPRESS S Zpravodaj Euroregionu Krušnohoří / Erzgebirge Berichterstatter der Euroregion Erzgebirge / Krušnohoří 2/2015 LÉTO / SOMMER Nový program Program Cíl 3 - Rozloučení Kulatý stůl v parlamentu Komunální

Více

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava

EUREGIO city.net. Projekt zur Entwicklung eines Städtenetzwerkes Weinviertel-Südmähren. Projekt rozvoje sítě měst v regionu Weinviertel-jižní Morava www.euregio- Břeclav Deutsch-Wagram Gänserndorf Groß-Enzersdorf Hodonín Hollabrunn Hustopeče Korneuburg Kyjov Laa an der Thaya Marchegg Mikulov Mistelbach Moravský Krumlov Poysdorf Retz Stockerau Strasshof

Více

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung...

Grußwort von Hans Martin Bury... 4 Proslov Hanse Martina Buryho. Grußwort von Otto Pick... 6 Proslov Otto Picka. Einführung... INHALT/ OBSAH Grußwort von Hans Martin Bury.................................... 4 Proslov Hanse Martina Buryho Grußwort von Otto Pick........................................... 6 Proslov Otto Picka Einführung.....................................................

Více

Tschechien: Elektroindustrie auf Rekordjagd. Německo: Elektroprůmysl je připraven na budoucnost

Tschechien: Elektroindustrie auf Rekordjagd. Německo: Elektroprůmysl je připraven na budoucnost FEBRUAR ÚNOR 2015 DTIHK-Jahresthema 2015: Industrie 4.0 revolution gestalten Téma roku ČNOPK 2015: Průmysl 4.0 revoluce probíhá Tschechien: Elektroindustrie auf Rekordjagd Německo: Elektroprůmysl je připraven

Více

Výroční zpráva. Jahresbericht

Výroční zpráva. Jahresbericht Výroční zpráva Jahresbericht 2011 Obsah Inhalt Úvod 3 Rozvaha ke dni 31.12.2011 9 Výkaz zisku a ztráty v druhovém členění 17 Příloha k účetní závěrce 21 Organizační uspořádání společnosti 22 Obecné informace

Více

20 Jahre euregio 20 let euroregionu

20 Jahre euregio 20 let euroregionu Festschrift Pamětní publikace 20 Jahre euregio 20 let euroregionu www.euregio.at www.euregio.cz www.euregio-bayern.de at cz de EUREGIO euroregion. 1993-2013 Inhalt Obsah 20 Jahre EUREGIO 20 let EUROREGIONU

Více