GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva"

Transkript

1 GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2014

2 Waldviertler Sparkasse Bank AG Ein starker Partner für die Region Dir. Ewald Höbarth Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Mag. Michael Hag Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Ewald Höbarth Dir. Dr. Franz Pruckner, MBA Vorwort des Vorstandes 1819 wurde die erste Sparkasse eröffnet, die heutige Erste Bank Österreich in Wien. Einige Jahre später wurde 1856 die Waldviertler Sparkasse Bank AG als Sparkasse der landesfürstlichen Stadt Zwettl gegründet. Was die Sparkassen einzigartig macht, ist ihre Gründungsidee: Für sie steht nicht Gewinnmaximierung, sondern die Erfüllung von Aufgaben für die Gesellschaft in der Gründungsurkunde. Die Sparkassen wurden vor beinahe 200 Jahren als Formen der Selbsthilfe von verantwortungsvollen Bürgern gegründet, um allen Bevölkerungsschichten, auch weniger begüterten, die finanzielle Eigenvorsorge zu ermöglichen. Der Sparkassengedanke bedeutet somit letztlich Schutz und Fürsorge für alle. Bis heute ist die Waldviertler Sparkasse Bank AG ihrer Gründungsidee treu geblieben: nicht nur ökonomisch zu wirtschaften, sondern auch dem Gemeinwohl verpflichtet zu sein. Als moderner Finanzdienstleister sammeln wir Einlagen vor Ort ein und geben sie als Kredite in der 2

3 Region wieder hinaus. Dadurch sind wir fest in der Region verwurzelt. Das verbindet uns auch mit der Bevölkerung und der Wirtschaft vor Ort. Wir agieren gleichzeitig marktgerecht und gesellschaftsbezogen. Das heißt, wir stiften auf zweifache Weise Nutzen: durch unsere Geschäftstätigkeit und durch unser gesellschaftliches Engagement. Wir machen Gewinne, die wir nicht selbst behalten, sondern zum Teil der Gesellschaft und dem Umfeld in der Region wieder zurückgeben. Die Unterstützung der mittelständischen Wirtschaft ist dabei eine der Hauptaufgaben in den nächsten Jahren. Die Krise der letzten Jahre hat das Geschäftsmodell der Sparkasse bestätigt. Die Dezentralität der Waldviertler Sparkasse Bank AG ist heute ein besonders stabilisierendes Element. Als selbstständiges Institut fällen wir unsere Entscheidungen vor Ort und schneller als das in fernen Zentralen möglich wäre. Aus dieser Nähe zum Markt entstehen Kundenkenntnis und gegenseitiges Vertrauen. Und genau das ist die wichtigste Basis für Finanzgeschäfte. Dieses kundennahe Geschäftsmodell zeigt sich auch jetzt als extrem stabil. feierte 2014 in der Stadt Jindřichův Hradec, dem Hauptsitz in Tschechien, im Rahmen einer Festveranstaltung das 20-jährige Bestandsjubiläum. Zudem gab es in allen Filialen diverse Feierlichkeiten und die Kunden konnten ein vielfältiges Angebot an Jubiläumsprodukten nutzen. Vor allem die Kommerz- und Landwirtschaftskunden nutzen verstärkt die Vorteile einer professionellen und individuellen Betreuung. Es ist uns ganz besonders wichtig, für das Jahr 2014 allen unseren Kunden, Geschäftspartnern, Mitarbeitern und den Funktionären für ihr Vertrauen, ihre Treue und ihren vorbildlichen Einsatz Danke zu sagen. Sie alle haben damit die Basis für den guten Geschäftserfolg gelegt. Die Waldviertler Sparkasse ist mit einer Bilanzsumme von rund 1,8 Mrd. Euro die größte Regionalbank im Waldviertel und die zweitgrößte Sparkasse in Niederösterreich. Das Geschäftsjahr 2015 ist mit laufenden Herausforderungen verbunden und wird mit den guten Voraussetzungen der Waldviertler Sparkasse Bank AG eine positive Entwicklung nehmen. Die Waldviertler Sparkasse ist seit vielen Jahren auch in der Tschechischen Republik tätig und Dr. Franz Pruckner, MBA Vorsitzender des Vorstandes Gerhard Hufnagl Vorsitzender-Stv. des Vorstandes Ewald Höbarth Vorstandsmitglied Mag. Michael Hag Vorstandsmitglied 3

4 Die Waldviertler Sparkasse ist schon seit vielen Jahren der Hauptsponsor des MV Folkclub Waidhofen/Thaya. Waldviertler Sparkasse je již mnoho let hlavním sponzorem MV Folkclub Waidhofen/Thaya. 4

5 Waldviertler Sparkasse Bank AG Silný partner regionu Předmluva představenstva 1819 byla otevřena první Sparkasse, dnešní Erste Bank Österreich ve Vídni. O několik let později byla v roce 1856 založena Waldviertler Sparkasse Bank AG jako Sparkasse knížecího města Zwettl. Co dělá jednotlivé Sparkasse jedinečné, je jejich zakladatelská myšlenka: v zakladatelské smlouvě nestojí v popředí maximalizace zisku, nýbrž splnění společenských úkolů. Sparkasse byly téměř před 200 lety založeny jako forma svépomoci odpovědných občanů, která měla umožnit finanční podporu všech vrstev obyvatelstva, i méně majetných. Myšlenka Sparkasse představuje tedy ochranu a podporu pro všechny. Až do dnešního dne zůstala Waldviertler Sparkasse Bank AG své zakladatelské myšlence věrná: nejen hospodařit ekonomicky, nýbrž dostát svým úkolům všeobecného blaha. Jako moderní poskytovatel finančních služeb v regionu zde přijímáme vklady a dále je poskytujeme je jako úvěry. Tím jsme hluboce v regionu zakořenili a spojuje nás to s jeho obyvatelstvem a hospodářstvím. Současně jednáme tržně a s ohledem na společnost. To znamená, že se věnujeme užitku dvěma způsoby: naší obchodní činností a naší společenskou angažovaností. Tvoříme zisk, který si sami neponecháváme, nýbrž částečně vracíme regionu a celé společnosti. Mezi hlavní úkoly v příštích letech patří podpora střední třídy. Sparkasse Bank AG je dnes obzvláště stabilizujícím prvkem. Jako samostatná instituce rozhodujeme přímo v místě a rychleji, než by to bylo možné na vzdálených centrálách. Díky tomuto blízkému vztahu k trhu dobře známe naše klienty a vzniká vzájemná důvěra. A přesně to je nejdůležitějším základem pro finanční obchody. Tento obchodní model blízký klientům se ukazuje i nyní jako extrémně stabilní. Waldviertler Sparkasse působí již mnoho let také v České republice, kde oslavila v roce 2014 v Jindřichově Hradci, sídle banky v Česku, 20-ti leté jubileum existence. Navíc se ve všech pobočkách konaly různé oslavy a klienti mohli využít různorodou nabídku jubilejních produktů. Především klienti z komerční a zemědělské sféry velmi oceňují výhody plynoucí z profesionální a individuální správy úvěrů. Pro nás je obzvláště důležité poděkovat našim klientům, obchodním partnerům, zaměstnancům a orgánům banky za jejich důvěru, věrnost a příkladné nasazení v roce Všichni tímto položili základy pro další obchodní úspěch. Waldviertler Sparkasse je s bilanční sumou ve výši cca. 1,8 mld. EUR největší regionální bankou v oblasti Waldviertel a druhá největší Sparkasse v Dolním Rakousku. Obchodní rok 2015 je spojen s mnoha výzvami a bude se kvůli dobrým předpokladům Waldviertler Sparkasse Bank AG vyznačovat pozitivním vývojem. Krize posledních let potvrdila správnost obchodního modelu Sparkasse. Decentralizace Waldviertler Dr. Franz Pruckner, MBA Předseda představenstva Gerhard Hufnagl Vicepředseda představenstva Ewald Höbarth Člen představenstva Mag. Michael Hag Člen představenstva 5

6 20 Jahre Waldviertler Sparkasse in Tschechien Zu den bedeutendsten Meilensteinen in der Geschichte der Waldviertler Sparkasse Bank AG (1993: Waldviertler Sparkasse von 1842) zählt die Überreichung der Vollbankenkonzession am 20. Juni 1993 durch die Tschechische Nationalbank für die Filialgründung in der gesamten Tschechischen Republik erfolgte die Eröffnung der ersten Filiale in Jindřichův Hradec. Aus diesem Anlass feierte die Waldviertler Sparkasse Bank AG an allen 6 Standorten in Tschechien das 20jährige Bestandsjubiläum. Am 24. Mai fand ein Festakt mit einem ganztägigen großen Rahmenprogramm für die Kunden und die Bevölkerung am Stadplatz des Hauptsitzes in Jindřichův Hradec statt. In den Regionen Südböhmen, Südmähren und Kreis Hochland betreuen 102 Mitarbeiter rund Kunden. K nejvýznamnějším mezníkům v historii Waldviertler Sparkasse Bank AG (1993: Waldviertler Sparkasse von 1842) patří udělení bankovní licence Českou národní bankou dne 20. června 1993 k provozování bankovní činnosti. V roce 1994 byla otevřena první pobočka v Jindřichově Hradci. V roce 2014 oslavila Waldviertler Sparkasse Bank AG na všech 6 pobočkách v Česku 20-ti leté jubileum své existence. Na náměstí v Jindřichově Hradci se 24. května konala slavnost s celodenním programem pro klienty a veřejnost. V regionech jižní Čechy, jižní Morava a Kraj Vysočina pečuje 102 zaměstnanců o přibližně klientů. 6

7 20 let Waldviertler Sparkasse v Česku 7

8 20 Jahre Waldviertler Sparkasse in Tschechien Dačice Die Filiale Dačice hat ihre Kunden im Rahmen des Jubiläums zu einem Konzert bei Kerzenlicht eingeladen. Gefeiert wurde mit dem langjährigen Partner, dem Chor Festivia Chorus, in der Kirche in Velka Lhota. Der Gastchor des Abends war der GMV Hilaria Kautzen. Kulturelles wurde dabei mit Kulinarischem verbunden. Die Gäste wurden zu Süßem und Wein eingeladen und nach dem Konzert erhielt jeder Besucher eine Kerze in Herzform überreicht. Pobočka Dačice pozvala své klienty v rámci jubilea na koncert při svíčkách. Na koncertu konaném v kostele Velká Lhota vystoupil dlouholetý partner banky, chór Festivia Chorus. Hostujícím chórem večera se stal GMV Hilaria Kautzen. Kulturní zážitek byl spojen se zážitkem kulinářským. Hosté byli pozváni na zákusek a víno a po skončení koncertu obdržel každý návštěvník svíčku ve formě srdce. Moravské Budějovice Auch in Moravské Budějovice feierte die Waldvierler Sparkasse das Jubiläum. Gleichzeitig wurde auch ein Holzschnittsymposium abgehalten, wo sich die besten Holzschnitzer der Tschechischen Republik präsentierten. Die Waldviertler Sparkasse hat dabei ein Herz in Auftrag gegeben. Für die Kinder gab es diverse Spiele, die Sparefroh-Luftburg und einen Luftballonstart. Také v Moravských Budějovicích oslavila Waldviertler Sparkasse své jubileum. Současně se také konala akce Dřevosochání, na které se prezentovali nejlepší řezbáři z České republiky. Waldviertler Sparkasse si nechala vyřezat srdce. Děti se zúčastnily různých her, k dispozici byl skákací hrad a proběhlo i hromadné vypouštění balonků. Pelhřimov Die Filiale Pelhřimov feierte das Jubiläum im Rahmen der Veranstaltung zum Tag des Kindes am Hauptplatz. Beim Stand der Waldviertler Sparkasse gab es für die Kinder Luftballons und verschiedene Spiele und Wettbewerbe. 8

9 20 let Waldviertler Sparkasse v Česku U příležitosti jubilea se pobočka Waldviertler Sparkasse Bank AG v Pelhřimově zúčastnila Dne dětí. U stánku Sparkasse byla pro děti připravena pestrá paleta soutěží a her. Třeboň Der Radiosender Blanik veranstaltete am Stadtplatz in Třeboň ein großes Fest für die Bevölkerung. Die Waldviertler Sparkasse feierte im Rahmenprogramm ihr Jubiläum. Alle Personen, die beim Gewinnspiel teilnahmen, erhielten ein Lebkuchenherz. Rádio Blaník uspořádalo na náměstí v Třeboni velkou akci pro všechny posluchače. Waldviertler Sparkasse přitom oslavila své jubileum. Všechny osoby, které se zúčastnily výherní hry, byly odměněny perníkovým srdcem. Třebíč Die Filiale Třebíč organisierte am 15. Mai 2014 auf dem Hauptplatz eine Show für Kinder. Bei mehreren Spielestationen konnten die Kinder ihr Geschick unter Beweis stellen. Die Tänzerinnen und Tänzer der Kunstschule und diverser Vereine ernteten für ihre Vorführungen viel Applaus. Pobočka Třebíč uspořádala na náměstí dne 15. května 2014 odpoledne pro děti. Odpoledne plného her a zábavy se zúčastnilo mnoho partnerů a spolků. 9

10 Partner vieler Vereine und Initiativen in der Region Sparkasse.running Mit mehr als 200 Laufveranstaltungen, über TeilnehmerInnen und rund 2 Millionen gelaufenen Kilometern pro Jahr ist Erste Bank Sparkasse Running die größte Laufinitiative Österreichs. Von der Waldviertler Sparkasse Running Initiative werden fast alle Laufveranstaltungen im Waldviertel unterstützt. Sparkasse.running S více než 200 běžeckými akcemi, přes účastníky a cca. 2 miliony naběhanými kilometry za rok je Erste Bank Sparkasse Running největší běžeckou iniciativou Rakouska. Waldviertler Sparkasse Running Initiative podporuje skoro všechny běžecké akce v oblasti Waldviertelu. 10

11 Partner mnoha spolků a iniciativ v regionu Die Sparkasse blickt in vielen Sportarten auf eine langjährige Sponsoringaktivität zurück. Neben einem großen Engagement im Fußball werden seit fast 40 Jahren im Rahmen der Schülerliga Nachwuchsfußballer und Nachwuchsvolleyballerinnen gefördert. Zudem ist die Waldviertler Sparkasse im Behindertensport engagiert und einer der Hauptsponsoren des internationalen Rollstuhltennisturnieres in Groß-Siegharts. Sparkasse se vyznačuje dlouholetým sponzorstvím mnoha druhů sportů. Kromě podpory fotbalu dospělých se Sparkasse e fotbale angažuje již skoro 40 let v rámci žákovské ligy fotbalového dorostu a dorostu volejbalistek. Navíc Waldviertler Sparkasse podporuje sport tělesně postižených a je jedním z hlavních sponzorů mezinárodního turnaje tenisu vozíčkářů v Groß-Siegharts. Farm des Jahres 2014 Jedes Jahr treffen sich die Landwirte aus der Tschechischen Republik in Prag. Eine Kommission prüft das ganze Jahr hindurch die teilnehmenden Betriebe und nominiert daraus die besten fünf. Die Waldviertler Sparkasse ist Generalpartner dieser Aktion. Gemeinsam mit Landwirtschaftsminister Ing. Marian Jurečka wurde der erste Preis in Höhe von CZK ,-- an den Farmer des Jahres übergeben. Farma roku 2014 Každý rok se v Praze setkávají zemědělci z celého Česka. Komise po celý rok hodnotí zúčastněné podniky a nominuje z nich nejlepších pět. Waldviertler Sparkasse je generálním partnerem této akce. Společně s ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou byla farmáři roku předána první cena CZK ,--. 11

12 12 Unsere Kunden unsere Partner Unter dem Motto Wirtschaft trifft Politik stellt die Waldviertler Sparkasse eine Plattform für Austausch und Beziehung bei verschiedenen Veranstaltungen zur Verfügung Pod heslem Ekonomika se setkává s politikou poskytuje Waldviertler Sparkasse na různých akcích základnu pro výměnu informací a navázání vztahů. Waldviertelpur in Wien Als Regionalsparkasse unterstützen wir die Veranstaltung waldviertelpur als einer der Hauptsponsoren und bestärken damit die Verbundenheit mit den teilnehmenden Waldviertler Betrieben und den Tourismusaktivitäten. Im Rahmen des Sponsorings fand als Startschuss der Pre-Event in der Gerstner Beletage statt. Dieser Empfang der Waldviertler Sparkasse hat sich in den letzten Jahren zu einem Wirtschafts- und Politik-Hotspot entwickelt und fand bereits zum vierten Mal statt. Begonnen hat diese Veranstaltung vor einigen Jahren in der Repräsentanz der Waldviertler Sparkasse in der Seilergasse und entwickelt sich mit steigender Beliebtheit jährlich weiter. Der Event wurde durch den Besuch der Tourismuslandesrätin Dr. Petra Bohuslav in Vertretung von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll ausgezeichnet. Waldviertelpur ve Vídni Jako regionální Sparkasse podporujeme akci waldviertelpur jako jeden z hlavních sponzorů a posilujeme tím soudržnost mezi zúčastněnými podniky v oblasti Waldviertleru a turistické aktivity. V rámci sponzoringu se jako první akce konala Pre-Event v Gerstner Beletage. Tato recepce Waldviertler Sparkasse se v posledních letech rozvinula v ekonomický a politický meeting a konala se již po čtvrté. Začalo to před několika lety reprezentací Waldviertler Sparkasse v Seilergasse a se vzrůstající oblibou každý rok dále rozvíjí. Event byl vyznamenán návštěvou zemské radové pro turismus Dr. Petrou Bohuslav v zastoupení zemského hejtmana Dr. Erwina Prölla. Oktoberfest trifft Weltspartag in Waidhofen an der Thaya Mit Weißwürsten, Bier und jeder Menge Besuchern in Tracht kam beim Oktoberfest in der Filiale Waidhofen an der Thaya richtige Wiesn-Stimmung auf. Oktoberfest a světový den spoření ve Waidhofenu an der Thaya S klobáskami, pivem a velkým množstvím návštěvníků v krojích panovala při Oktoberfestu na pobočce Waidhofen an der Thaya ta pravá nálada. Weinsegnung des Private Banking Zwettl Weinpatin Landesrätin Mag. a Barbara Schwarz benannte den Messwein Lebenslust bevor Abtpräses Wolfgang Wiedermann den Jungwein segnete. Private Banking Zwettl organizoval křest vína. Kmotra vína zemská radová Mag. a Barbara Schwarz pojmenovala mešní víno chuť k životu a opat Wolfgang Wiedermann mladému vínu požehnal.

13 Naši klienti naši partneři Regionales Geschenk am Weltspartag: Handtuch der Firma Herka GmbH aus Kautzen. Regionální dárek ke Světovému dni spoření: Ručník firmy Herka GmbH z Kautzen. Kundenveranstaltungen / Akce pro klienty Waldviertel-Millionen für Landwirte Aufgrund der Änderung der Pauschalierungsverordnung veranstaltete die Sparkasse eine Vortragsserie für Landwirte in Thaya und Zwettl. Mit der Aktion Waldviertel-Millionen für Landwirte wurden insgesamt 10 Mio. Euro mit Top-Konditionen für Investitionen im Landwirtschaftsbereich zur Verfügung gestellt. Waldviertel-miliony pro zemědělce Na základě změny zákona týkajícího se paušálů zorganizovala Sparkasse sérii přednášek pro zemědělce v Thaya a Zwettlu. V rámci akce Waldviertel-milióny pro zemědělce poskytla Sparkasse celkem 10 mil. Eur s top podmínkami na podporu investic v oblasti zemědělství. Informationsabend mit Roland Barazon Informationsabende in Zwettl, Waidhofen und Gföhl zum Thema Jetzt Pensionslücke schließen. Der bekannte Wirtschaftsjournalist, Volkswirt und Buchautor Roland Barazon begeisterte das Publikum mit einem fachkundigen, lebhaften Vortrag und vielen wertvollen Ratschlägen. Informační večer s Rolandem Barazonem Informační večery ve Zwettlu, Waidhofenu a Gföhlu na téma zajištění v penzi. Známý ekonomický novinář, ekonom a autor knih Roland Barazon nadchl publikum odbornou, barvitou přednáškou a mnoha cennými radami. Kabarettabend in Zusammenarbeit mit der s Versicherung. Heilbutt & Rosen mit dem Programm Erntedankfest spezial in Zwettl und Waidhofen an der Thaya. Kabaretní večer Ve spolupráci s sversicherung. Heilbutt & Rosen s programem Dožínky speciál ve Zwettlu a Waidhofenu an der Thaya. 13

14 Unsere Mitarbeiter unser wertvollstes Potential Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie hat für die Waldviertler Sparkasse einen sehr hohen Stellenwert. Wir wollen der attraktivste Arbeitgeber im Lebensraum sein. Seit 2010 ist die Sparkasse mit dem staatlichen Gütezeichen Familienfreundlichkeit im Beruf vom Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend ausgezeichnet. Na slaďování profesního a rodinného života klade Waldviertler Sparkasse velký význam. Chceme se stát nejatraktivnějším zaměstnavatelem. Od roku 2010 je Sparkasse vyznamenána státním oceněním Familienfreundlichkeit im Beruf od spolkového ministerstva pro hospodářství, rodinu a mládež. Neben einer bestmöglichen Ausbildung erhalten die Mitarbeiter auch Gelegenheit an verschiedensten Aktivitäten, gesundheitsfördernden Maßnahmen und Vorträgen teilzunehmen. Rücken fit mit Mag. Roland Jachs Yoga Stunden mit Heike Tuider Impulsvortrag Erfolgsstrategien für Sport und Business von Extremsportler Gerhard Gulewicz (z.b.: Race Across Amerika) K co nejlepšímu vzdělávání dostávají zaměstnanci navíc i příležitost k účasti na různých aktivitách, zdravotních opatřeních a přednáškách Zdravá záda s Mag. Rolandem Jachsem Yoga s Heike Tuider Přednáška Strategie úspěchu pro sport a Bussines od Gerharda Gulewicze (extrémního sportovce, např. Race Across Amerika) 14 Im Rahmen einer Feierstunde wurden Mitarbeiter für ihre 25-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt und ein Kollege nach 20jähriger Tätigkeit offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Unter den Gratulanten waren alle Vorstandsdirektoren, Vertreter des Betriebsrates, der Arbeiter- und der Wirtschaftskammer. Slavnostně byla zaměstnancům vyjádřena úcta za jejich 25-ti letou loajalitu k podniku a jeden kolega se po 20-ti letech činnosti oficiálně rozloučil při příležitosti odchodu do důchodu. Mezi gratulanty byli všichni členové představenstva, zástupci podnikové rady a Zaměstnanecké a hospodářské komory.

15 Naši zaměstnanci náš nejcennější potenciál Unter dem Motto: Eine gute Bank unterstützt den Sport, die beste lebt ihn sind die Mitarbeiter auch sportlich sehr aktiv: Eine große Abordnung aus Österreich und Tschechien nahm an den Benefizläufen im Rahmen der Sparkasse Stadtläufe in Zwettl und Waidhofen an der Thaya teil Bratl-Stockturnier mit 40 Teilnehmern auf der Kunsteisbahn Zwettl AKNÖ Betriebsmeisterschaft im Kegeln (1. Platz in der Einzelwertung für Werner Fleischhacker, 2. Platz der Herrenmannschaft) Drachenbootrennen in Raabs an der Thaya Pod heslem: Dobrá banka podporuje sport, ta nejlepší ho provozuje jsou i zaměstnanci velmi aktivní: Velká delegace z Rakouska a Česka se zúčastnila benefičních běhů v rámci Běh městy Sparkasse Bratl-Stock-turnaj na umělé ledové dráze ve Zwettlu měl 40 účastníků AKNÖ podnikové mistrovství v kuželkách (1. místo v individuálním hodnocení získal Werner Fleischhacker a 2. místo družstvo mužů) Dračí loď v Raabs an der Thaya Ein Mal im Jahr haben alle 420 Mitarbeiter der Waldviertler Sparkasse die Möglichkeit zum gemeinsamen Kennenlernen und zum Erfahrungsaustausch in gemütlicher Runde. Das Sommerfest der Waldviertler Sparkasse findet abwechselnd in Österreich und Tschechien statt. 2014: Am Vajgar in Jindrichův Hradec. Jedenkrát za rok má všech 420 zaměstnanců Waldviertler Sparkasse možnost ke společnému seznámení a k výměně zkušeností v rámci příjemného setkání. Letní slavnost Waldviertler Sparkasse se koná střídavě v Rakousku a Česku. V roce 2014: U Vajgaru v Jindřichově Hradci. 15

16 Investitionen in die Zukunft Investice do budoucna Waidhofen an der Thaya Die Waldviertler Sparkasse ist ein wesentlicher Bestandteil für die örtliche und öffentliche Struktur der Region. Es war an der Zeit zwei Filialen zu modernisieren und den aktuellen Anforderungen der Arbeits- und Kundenbedürfnisse entsprechend zu errichten. Der Standort Waidhofen an der Thaya und die darin integrierte Private Banking Filiale wurden modernisiert und die bestehende Filiale in Arbesbach übersiedelte in einen Neubau. Die neugestalteten Filialen präsentieren sich zeitgemäß, innovativ und freundlich. Bei der baulichen Gestaltung stand der Kunde im Mittelpunkt aller Planungen. Ein moderner Selbstbedienungsbereich ermöglicht die selbständige Erledigung der Bankdienstleistungen, unabhängig von den Öffnungszeiten. Im Innenbereich gibt es neben den Serviceplätzen auch eigene Beratungsräume. Lichtdurchflutete helle Räume, modernste Technik, reichlich Platz sowie eine angenehme, persönliche und trotzdem diskrete Atmosphäre sind die Merkmale. Die modernen Filialen werden einer raschen Abwicklung der laufenden Bar- und Zahlungsverkehrsbewegungen gerecht und bieten auch Raum für individuelle Beratung. Das Investitionsvolumen kommt jedoch nicht nur den Kunden der Waldviertler Sparkasse Bank AG sondern vor allem auch der regionalen Wirtschaft zugute. Waldviertler Sparkasse je významnou součástí místní a veřejné struktury regionu. Dvě pobočky byly zmodernizovány a vybaveny tak, aby odpovídaly aktuálním pracovním a klientským požadavkům. Pobočka ve Waidhofenu an der Thaya a v ní integrovaná oblast pro Private Banking byly modernizovány a pobočka v Arbesbachu se přestěhovala do nových prostor. Nově zařízené pobočky působí moderně, inovativně a přátelsky. Stavební úpravy byly provedeny tak, aby co nejvíce odpovídaly klientským trendům. Moderní část pobočky se samoobslužnou zónou umožní samostatné vyřízení bankovních služeb nezávisle na otevírací době. Ve vnitřní části jsou vedle servis- 16

17 ních míst také jednací místnosti. Prosvětlené prostory, nejmodernější technika, dostatečné místo, stejně jako příjemná, osobní a diskrétní atmosféra jsou hlavními znaky. Moderní pobočky odpovídají požadavkům na rychlé provedení běžného platebního bezhotovostního a hotovostního styku a také nabízí prostor pro individuální poradenství. Investované prostředky jsou ku prospěchu nejenom klientům Waldviertler Sparkasse Bank AG, nýbrž především také regionální ekonomice. Arbesbach Financial Literacy Die Sparkasse präsentiert sich mit Workshops und umfangreichen Materialien als Partner der Schulen, um Finanz- und Wirtschaftsthemen lebensnah in die Klassenzimmer zu bringen. Wir setzen seit Jahren einen Fokus auf finanzielle Allgemeinbildung. Mit dem neuen Konzept Das Geld und ich werden speziell für Kinder Informationen rund um Wirtschaft und Geld passend aufbereitet. Unsere Schulreferenten sind in den Schulen präsent und halten dort in Volksschulklassen mit Unterstützung der Lehrer zwei Unterrichtsstunden zum Thema Financial Literacy (Finanzerziehung). Ziel ist es bei den Kindern die Grundlagen zu legen, den Wirtschafts- und Geldkreislauf zu verstehen. Financial Literacy ist aber nicht nur ein Thema für Volksschulen. Es gibt auch Unterlagen und Module speziell für Neue Mittelschulen und Gymnasien sowie das volkswirtschaftliche Planspiel Eco Mania für Handelsakademien. na finanční gramotnost. S novým konceptem Peníze a já jsou pro děti vhodně připravovány informace týkající se ekonomiky a peněz. Naši školní referenty jsou v základních školách přítomni a vedou s podporou učitelů dvě vyučovací hodiny na téma Financial Literacy (finanční výchova). Cílem je položit základy u dětí tak, aby rozuměly oběhu peněz v ekonomice. Financial Literacy není pouze tématem pro základní školy. Existují také podklady a moduly pro nové střední školy a gymnázia, stejně jako národohospodářská hra Eco Mania pro obchodní akademie. Sparkasse se prezentuje jako partner škol různými workshopy a rozsáhlými materiály, kterými zprostředkovává finanční a ekonomická témata co nejblíže dětem. My se již po mnoho let soustředíme 17

18 Geschäftsentwicklung Vývoj obchodní činnosti Forderungen an Kunden (Mio. ) Pohledávky za klienty 1500 Erweiterte Primärmittel (Mio. ) Primární prostředky , , , , , ,41 EGT (Mio. ) Zisk z běžné činnosti CIR Cost-Income-Ratio ,92 % ,84 % ,73 % Kernkapital (Tier I)* (Tsd. ) Základní kapitál Kernkapitalquote* Kvóta základního kapitálu ,92 % ,08 % ,83% 18 * Der leichte Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist auf die geänderte Berechnung aufgrund Basel 3 (Verordnung (EU) Nr. 575/2013) zurückzuführen.

19 Außerbilanzielle Kundengelder (Mio. ) Verwaltete Kundeneinlagen (Wertpapiere, Versicherungs- und Bausparguthaben) Podrozvahové vklady klientů Úložky klientů (cenné papíry, pojistky a stavební spoření) , , ,77 ROE ROE ,33 % ,29 % ,77% Eigenmittelquote* Kvóta vlastních prostředků ,99 % ,24 % ,10 * Der leichte Rückgang im Vergleich zum Vorjahr ist auf die geänderte Berechnung aufgrund Basel 3 (Verordnung (EU) Nr. 575/2013) zurückzuführen. Musikalisch begann das Jahr 2014 mit dem traditionellen Neujahrskonzert in Waidhofen an der Thaya. Rok 2014 začal tradičním Novoročním koncertem ve Waidhofenu nad Dyjí. 15

20 Bilanz zum Bilanz zum Rozvaha k Aktiva / Aktiva 2014 Änderung 2013 TEUR in % TEUR Kassenbestand, Guthaben bei Zentralnotenbank Pokladní hotovost, pohledávky u centrálních bank Forderungen an Kreditinstitute Pohledávky za finančními institucemi Forderungen an Kunden Pohledávky za klienty Wertpapiere Cenné papíry Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen Podíly Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Sonstige Vermögensgegenstände Ostatní investiční majetek Rechnungsabgrenzungsposten Časové rozlišení Bilanzsumme Bilanční suma , , , ,66 1, , , , , , , ,58 1, Aktiva - Posten unter der Bilanz Podrozvahová aktiva Auslandsaktiva Zahraniční aktiva ,

21 Passiva / Pasiva 2014 Änderung 2013 TEUR in % TEUR Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten Závazky vůči finančním institucím Verbindlichkeiten gegenüber Kunden Závazky vůči klientům a) Spareinlagen Vklady b) Sonstige Verbindlichkeiten ostatní závazky Verbriefte Verbindlichkeiten Upsané závazky Sonstige Verbindlichkeiten Ostatní závazky Rückstellungen Rezervy Fonds für allgemeine Bankrisken Rezervy pro všeobecná rizika Ergänzungskapital Navýšení vlastního jmění Rücklagen Rezervní fondy Bilanzgewinn Dividendy Bilanzsumme Bilanční suma , , ,90 1, , , , , , , , , , ,58 1, Passiva - Posten unter der Bilanz Podrozvahová pasiva Eventualverbindlichkeiten und Kreditrisiken Eventuelní závazky a úvěrová rizika Verbindlichkeiten aus Treuhandgeschäften Závazky z jistotních účtů Anrechenbare Eigenmittel lt. BWG 23 Započtené vlastní prostředky dle zákona o bankách Erforderliche Eigenmittel lt. BWG 22 Abs. 1 Požadované vlastní zdroje dle zákona o bankách Auslandspassiva Zahraniční pasiva , , , ,

22 Gewinn- und Verlustrechnung zum Gewinn- und Verlustrechnung zum Výkaz zisků a ztrát k Änderung 2013 TEUR in % TEUR Nettozinsertrag (Zinsertrag abzgl. -aufwendungen) Netto úrokové výnosy (Úrokové výnosy bez nákladů) Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen Výnosy z cenných papírů a podílů Betriebswirtschaftlicher Nettozinsertrag Hospodářský čistý úrokový výnos Provisionen abzgl. Aufwendungen und sonstige Erträge Provize náklady a ostatní výnosy Betriebserträge Výnosy z hospodářské činnosti Betriebsaufwendungen (Verwaltungsaufwand, Afa) Provozní náklady (Administrativní výdaje, odpisy) Betriebsergebnis Provozní hospodářský výsledek Wertberichtigung auf Forderungen und Wertpapiere Opravné položky k pohledávkám a cenným papírům, výnosy z cenných papírů Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Zisk z běžné činnosti A.o. Ergebnis (Dotierung Fonds für allg. Bankenrisiken) Mimořádný hospodářský výsledek (Dotační fond pro všeobecná bankovní rizika) Steuern Daně Jahresüberschuss Hospodářský výsledek - zisk , , , , , , , , , , , Zwettl, 22. Mai 2015 Der Vorstand Představenstvo Dr. Franz Pruckner, MBA Vorsitzender des Vorstandes Předseda představenstva 22 Gerhard Hufnagl Vorsitzender-Stv. des Vorstandes Vicepředseda představenstva Ewald Höbarth Vorstandsmitglied Člen představenstva Mag. Michael Hag Vorstandsmitglied Člen představenstva

GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva

GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2013 Waldviertler Sparkasse Bank AG Ein starker Partner für die Region Dir. Ewald Höbarth Dir. Dr. Franz Pruckner MBA Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Mag. Michael Hag 2 Vorwort

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759

PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 12 PLATEBNÍ POUKÁZKY 1759 ZAHLUNGSPAPIERE 1759 Obr./Abb. 1 Vyhláška z 1.11.1759 se vzory poukázek (80 %), REK. Ausgabeedikt vom 1.11.1759 mit Formularen (80 %), REK. 17 VÍDEŇSKÁ MĚSTSKÁ BANKA WIENER-STADT-BANCO

Více

GESCHÄFTSBERICHT VýROČNí ZPRáVA 2011

GESCHÄFTSBERICHT VýROČNí ZPRáVA 2011 GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2011 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG 170 Jahre Wirken für die Menschen in der Region Dir. Ewald Höbarth Dir. Gerhard Hufnagl Vorwort des Vorstandes Die Waldviertler Sparkasse

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu.

Geocaching. V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. NĚMČINA Geocaching V rámci následujícího úkolu se studenti seznámí s odborným textem v němčině. Dovědí se základní informace o geocachingu. Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace autor:

Více

GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva

GESCHÄFTSBERICHT. VýroČní zpráva GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2012 Waldviertler Sparkasse Bank ag Ein starker partner für die region Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Ewald Höbarth Dir. Mag. Michael Hag Dir. Dr. Franz pruckner MBa Dir. Ewald

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

GESCHÄFTSBERICHT VýROČNí ZPRáVA 2010

GESCHÄFTSBERICHT VýROČNí ZPRáVA 2010 GESCHÄFTSBERICHT VýroČní zpráva 2010 Waldviertler Sparkasse von 1842 AG Erfolgreich in Zeiten großer Herausforderung Dir. Ewald Höbarth Dir. Gerhard Hufnagl Vorwort des Vorstandes Auch das Jahr 2010 hat

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Sparen, sparen, sparen. Irena Erlebachová Implementace finanční gramotnosti Výuková část ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss-cheb.cz) Sparen, sparen, sparen Irena Erlebachová 3 Výuková část Obsah Výuková část...

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung

HAKA. Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Warmluftheizung HAKA HAKA Diese Produktlinie vereinigt handwerkliche Qualität mit einer höchst effizienten und sauberen Technik. Entwickelt wurde HAKA auf der Grundlage unseres über Generationen zurückreichenden Know-how,

Více

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich

Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Von klein auf Odmalička Deutsch-tschechische Zusammenarbeit im Vorschulbereich Odmalička Von klein auf Česko-německá spolupráce předškolních zařízení Rückblick und Ausblick Ohlédnutí a plány do budoucna

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval tř. Družby německý jazyk

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE

HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE HAAS + SOHN MEINE ERFAHRUNGEN MIT DEM MARKETING MATERIÁLY PRO UČITELE Also, ich arbeite bei der Firma seit sechs Jahren und bevor ich bei der Firma tätig war, hab ich gar nichts über Kaminöfen gewusst.

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 4 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014

TEST 1. pololetí ŠR 2013/2014 Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Označení materiálu VY_22_INOVACE_Bat009

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min

Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele. 1. 20 30 min. 2. 25 35 min Němčina pro samouky a jazykové školy pracovní list s komentáři a doplňkovými materiály pro učitele 1. 20 30 min Pracujte ve dvojicích. Vylosujte si jednu ilustraci a sestavte rozhovor, který mezi sebou

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288

BOHEMIA Troppau, o. p. s. IdNr 25838288 Antrag auf zinsbegünstigten Kredit / Žádost o zvýhodněný úvěr (Muster gültig seit 12.06.2014 / Vzor platný od 12.06.2014) Im Rahmen der BMI-Maßnahme "Förderung kleiner und mittlerer Gewerbebetriebe in

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-16 Pracovní list Perfektum silná slovesa Pracovní list pomáhá

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35. Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Německý jazyk Ročník: 4. Téma: Berlin Vypracoval:

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar

Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Studentská výměna mezi žáky Sigmundovy střední školy strojírenské, Lutín a žáky Werner von Siemens Schule Wetzlar Schüleraustausch

Více

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft

lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft Plošné znečištění ze zemědělstv lství Diffuse Belastungen aus der Landwirtschaft zatížen ení vod živinami a pesticidy v české části mezinárodn rodní oblasti povodí Labe / Belastung mit Nährstoffen N und

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_132 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011

Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk. eském m kraji. Freistadt 17.3.2011 Budoucnost odborné pracovní síly na trhu práce v Jihočesk eském m kraji Freistadt 17.3.2011 Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce Situace na trhu práce

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín

Plus Wirtschaftsmagazin Plus ekonomický magazín 2016 AUGUST SRPEN 2015 Tschechien: Tradition mit Perspektive Stahl- und Metallbranche Německo: Významnější, než se zdá ocelářský průmysl DTIHK-Sommerfest Letní slavnost ČNOPK FEBRUAR ÚNOR 2014 Der tschechische

Více

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

VÍDEŇ ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště VÍDEŇ Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_CIJ2318 Autor Mgr. Kateřina Pechálová Datum 22. 3. 2013

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

Kindergartenzeitung. Novinky ze školky. Kuřátka Listopad Prosinec 2015

Kindergartenzeitung. Novinky ze školky. Kuřátka Listopad Prosinec 2015 Kindergartenzeitung Novinky ze školky Kuřátka Listopad Prosinec 2015 Küken November Dezember 2015 Milí rodiče, Vánoce už skutečně klepou na dveře a další dva měsíce utekly jako voda. Tentokrát byly opravdu

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách

Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách Vyhodnocení průzkumu ČNOPK Výzkum, vývoj a inovace ve výrobních firmách 01.08.2013 Lenka Šolcová Období: 03.06. 16.06.2013 Počet dotázaných: 600 německých a českých výrobních firem Počet účastníků: 48

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 14 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus

Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus Moderní formy vinařské turistiky Moderne Formen des Weintourismus Pracovní schůzka - Arbeitstreffen Poysdorf, 25.11. 2013 Regionální akce pro veřejnost Regionale Veranstaltungen für Öffentlichkeit Moderne

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLEH Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-pos-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Kathi: Hallo Julian, kann ich mir bitte von dir ein paar Sachen ausleihen?

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky

Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Němčina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 21 Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_126 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group

Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Energie geht uns alle an! Energie se týká nás všech! Dipl.-Ing. Raphael Bointner TU-Wien, Energy Economics Group Ca. 100 W Ca. 300 W Energienutzung früher Využití energie dříve Energieverbrauch und Bevölkerung

Více

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice

IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice International and Comparative Law Review No. 13/2005 IV. Systém jmenování soudců správních soudů či senátů v České republice Mgr. Alena Hálková, JUDr. Václav Novotný V České republice existuje soustava

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 10. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_138 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t :

Německý jazyk. Mgr. Hana Staňová. Z á k l a d o v ý t e x t : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : den 5. ezember 2013, in München Hallo Sabine! anke für deinen netten rief,

Více

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015

PŘÍPRAVNÉ JEDNÁNÍ/ VORBEREITUNGSBESPRECHUNG 19. 1. 2015 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN

Více

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou

Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Easy-6 Pivottür mit Seitenwand / Otočné dveře s boční stěnou Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für den späteren Gebrauch auf. Wir empfehlen die Montage unseres Produktes

Více

2006 V Ý R O È N Í Z P R Á V A

2006 V Ý R O È N Í Z P R Á V A VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2006 Úvodní slovo představenstva Ohlédneme-li se zpět za růstem v roce 2006, můžeme ho z pohledu banky hodnotit jako úspěšný. S přeměnou naší právní formy na akciovou společnost, změnou

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE

OBSAH 1. LEKCE 2. LEKCE OBSAH 1. LEKCE Was ist das? Wer ist das? Wo ist Familie Veselý? 13 Pořádek větných členů v německé větě Věta oznamovací.. 24 Wo sind sie? 26 Věta tázací Otázka doplňovací 28 Bratislava 30 Kladná a záporná

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_860_Zemepisna_jmena_PL Název školy Číslo projektu Název projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Konference Zaměstnanost 2015 (19. listopadu 2015) Odborná příprava žáků v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová, ředitelka školy

Konference Zaměstnanost 2015 (19. listopadu 2015) Odborná příprava žáků v logistické škole. PaedDr. V. Štrynclová, ředitelka školy Konference Zaměstnanost 2015 (19. listopadu 2015) Odborná příprava žáků v logistické škole PaedDr. V. Štrynclová, ředitelka školy Obsah prezentace Strategický rámec odborného školství Školní vzdělávací

Více

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG

Waldviertler Sparkasse von 1842 AG Waldviertler Sparkasse von 1842 AG Dir. Rudolf Bacher Dir. Gerhard Hufnagl Dir. Ewald Höbarth Vorwort des Vorstandes der Waldviertler Sparkasse von 1842 AG Die letzten Monate des Jahres 2008 haben gezeigt,

Více

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt?

Katrin: Das gefällt mir. Nun, die erste Frage: Was bedeutet der Begriff Umwelt? P O S L E H Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Katrin: Robert, wie stellst du dir also unsere Hausaufgabe vor? Robert:

Více

21. Juli 2013, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 21. červenec 2013, 11.00 až 16.00 hodin. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE Kulturní centrum Řehlovice.

21. Juli 2013, 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr 21. červenec 2013, 11.00 až 16.00 hodin. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE Kulturní centrum Řehlovice. Einladung zum 12. Internationalen Fußballturnier der Verständigung am 21. Juli 2013 in Řehlovice Pozvánka na 12. mezinárodní fotbalový turnaj porozumění, který se uskuteční 21. července 2013 v Řehlovicích

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

Základy, fungování a výstavba

Základy, fungování a výstavba Gesellschaft für betriebswirtschaftliche Beratung Základy, fungování a výstavba regionálního finančního poolu pro energie - Výsledky studie zadané od ENO - Prof. Dr. rer. pol. habil. Thomas Muche Liberec

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století)

Sächsisch-böhmische Beziehungen im 16. Jahrhundert (Sasko-české vztahy v 16. Století) Das 6. Agricola-Gespräch hatte den Charakter einer Wissenschaftlichen Konferenz und wurde vom Agricola-Forschungzentrum Chemnitz, der Sächsischen Landesstelle für Volkskultur Schneeberg und dem Karlovarské

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Třeboňská nocturna. Nocturno in Třeboň 10. 14.7.2007

Třeboňská nocturna. Nocturno in Třeboň 10. 14.7.2007 Třeboňská nocturna Nocturno in Třeboň 10. 14.7.2007 4. ročník festivalu Třeboňská nocturna pořádá Adria Neptun s.r.o., Praha ve spolupráci s Městem Třeboň Den 4. Jahrgang der Musikfestspiele Nocturno in

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-08 Pracovní list Skloňování přídavných jmen po členu určitém

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ-NJ-1_17 Německý jazyk - karty se slovíčky

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05

Gesunde Lebensweise. www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 www.survio.com 24. 09. 2014 19:38:05 Základní údaje Název výzkumu Gesunde Lebensweise Autor Klára Šmicová Jazyk dotazníku Němčina Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/l9o1u3n2g7n4c3n1i

Více

Kindergartenzeitung Novinky ze školky

Kindergartenzeitung Novinky ze školky Kindergartenzeitung Novinky ze školky Naše vila (společná práce) Mai Juni 2012 Květen Červen 2012 Liebe Eltern, ein ereignisreiches Kindergartenjahr geht zuende. Für einige von Ihnen beginnt nach den Sommerferien

Více

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti

RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz. Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT závěrečná konference Abschlusskonferenz Brno, 11.3.2015 Hotel Avanti RECOM CZ-AT Regional Cooperations Management Regionalmanagement NÖ / LP Projektoví partneři / Projektpartner : Jihočeský

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

GEHÄUSE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

GEHÄUSE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE GEHÄUSE FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE Im Herzen Europas Geschichte 1990 1997 gegründet durch Herrn Schinko. Das Büro befand sich damals im Wohnhaus. Die aus mittlerweile 17 Mitarbeitern bestehender Firma Schinkoübersiedelt

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více