ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od do ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Název programu: Až ti bude úzko, otoč se čelem ke Slunci. Všechny stíny budeš mít za zády. (Jan Werich) Motto: Učit znamená vést od věci neznámé a vést znamená činnost mírnou a nenásilnou, plnou lásky a nikoliv nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž ho jemně vezmu za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou. J.A. Komenský Č.j.: 7 /SČ/13 Zpracovaly: učitelky mateřské školy Projednáno na pedagogické radě dne:

2 Obsah: I. Identifikační údaje o mateřské škole -3- II. Charakteristika školy -4- III. Podmínky vzdělávání věcné podmínky životospráva psychosociální podmínky organizace vzdělávání řízení mateřské školy personální a pedagogické zajištění spoluúčast rodičů Metody a formy vzdělávací práce -20- IV. Charakteristika vzdělávacího programu -21- V. Vzdělávací obsah -25- VI. Evaluace a hodnocení -44- VII. Přílohy -48-2

3 I. Identifikační údaje o mateřské škole Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 IČO: Telefon: Bankovní spojení: KB Chrudim, /0100 Ředitelka: PhDr. Radka Melicherová Zřizovatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77 Právní forma: Od příspěvková organizace právní subjekt Kapacita školy: 135 dětí Počet tříd: 5 Webové stránky: E- mail: Zpracovali: PhDr. Radka Melicherová a pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy Projednáno na pedagogické radě dne:

4 II.Charakteristika školy Mateřská škola Svatopluka Čecha v Chrudimi je umístěna ve starší, poměrně velké atypické budově bývalého Lidového domu. Budova se nachází v blízkosti řeky Chrudimky a kostela sv. Kateřiny ve středu města. Škola má ve štítě chrudimskou orlici. Historie mateřské školy sahá do roku 1913, kdy byla kolaudována budova s názvem mateřská škola. K původní dvoutřídní mateřské škole přibyla časem třetí třída a v roce 1982 rekonstrukcí bývalé školní jídelny třída čtvrtá. V roce 1991 se rozšířila o prostory bývalých jeslí, ve kterých je dnes třída pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Každá třída má i své samostatné ložnice, pět umyváren a samostatných šaten. V přízemí budovy je kuchyň školní jídelny, ozdravné rehabilitační centrum s hydromasážní vanou, muzikoterapeutickou hernou a velkým bazénem s kuličkami, které slouží k masáži dětí. V patře je ředitelna, sborovna, kancelář vedoucího školní jídelny, knihovna a v podkroví výtvarný ateliér. Výhodou je i velká zahrada, dostatečně rozsáhlá, zastíněná, chráněná před škodlivými vlivy dopravního provozu. Školní zahrada byla po dohodě s Městským úřadem Chrudim, odborem investic opravena ve smyslu odstranění nebezpečných předmětů, betonů apod. V současné době čekáme na vyjádření tohoto odboru k vypracování studie rekonstrukce celé školní zahrady. Na této zahradě se nachází pouze jeden hrací prvek a pět pískovišť a jeden dřevěný domeček. 4

5 III. Podmínky vzdělávání Vhodné podmínky příznivě ovlivňují, respektive podmiňují kvalitu poskytovaného vzdělání, popisují do jisté míry optimální podobu předškolního vzdělávání. Realizace některých může být omezena možnostmi školy, limitována finančními prostředky. Jde však o to, aby podmínky, které jsou považovány za žádoucí, byly postupně vytvářeny v rozsahu možností školy. Prioritou je vybudování kvalitních herních a především sportovních hracích prvků na školní zahradě, její celková rekonstrukce, vybudování odpočinkové venkovní pergoly, která by sloužila i pro vzdělávání dětí v přírodních podmínkách. Další prioritou je postupné celkové rekonstruování zastaralých prostor dětských umýváren a ložnic. Usilujeme také o vybudování dalších heren nebo specializovaných uč eben nebo tělocvičny v podkroví školy. Nemenší prioritou je obnova interiérového vybavení všech pěti tříd vzhledem k desítkám let starému a nevzhlednému, mnohdy i nefunkčnímu nábytku. Chceme mít na paměti, že jedině spokojené dítě je schopné se vzdělávat, přijímat nové informace, a proto bychom si přáli: aby škola byla příjemným prostředím, ve kterém budou děti rády trávit chvíle odloučení od rodičů a budou šťastné aby vhodné prostředí a mezilidské vztahy podporovaly zdravý sociální rozvoj dítěte - důvěra, tolerance, kooperace, přátelství, solidarita, pozitivní prožívání. aby byla místem bezpečí pro každé dítě, kde by se nebálo vyjádřit své pocity a přání aby vztah mezi učitelkami, dětmi i rodiči byl upřímný, otevřený, plný vzájemného naslouchání a povzbuzování abychom byli nápomocni rodičům v péči o jejich dítě především z oslabených rodin abychom umožnili kvalitní spolužití s dětmi se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním či s dětmi z jiného etnického prostředí, i nadále umožnit pozvolnou adaptaci podle individuálních potřeb abychom pokračovali v rozvíjení předpokladů pro učení a objevování, v získávání samostatnosti a schopnosti spolupracovat abychom vhodnou motivací zapojovali do činností všechny předškoláky a děti s odkladem školní docházky 5

6 abychom přenechávali ve větší míře mluvní prostor dětem a seznamovali je s krásnou českou literaturou aby se zlepšovala diagnostická činnost, pomocí každodenního slovního hodnocení získávat zpětnou vazbu, doporučovat zákonným zástupcům dětí spolupráci se specializovanými poradenskými zařízeními abychom spolupracovali s rodiči, vycházeli vstříc, pomáhali při výchově jejich dítěte a pomáhali s prevencí a včasným řešením nežádoucích jevů aby byla využita týmová spolupráci nejen při výchovné činnosti, ale také při zvyšování kvality prostředí vhodnou údržbou a investicemi vnitřní i venkovní zařízení, apod. 1. VĚCNÉ PODMÍNKY: Dbáme na dostatek možností k informování rodičů o všem, co se děje ve třídě, ve škole a ve městě. Stále se snažíme hledat rezervy k zvyšování komfortu pro děti, jejich rodiče a zaměstnance školy. Máme štěstí na spolupracovníky, kterým na škole záleží. Technický stav budovy je přiměřený stáří budovy, údržba je zajišťovaná zřizovatelem (Městský úřad Chrudim). V současné době považujeme jako velmi žádoucí a bezodkladnou rekonstrukci školní zahrady. Opakovaně také nárokujeme opravu omítek celé budovy a její zateplení. Požádali jsme svého zřizovatele o povolení investiční akce půdní vestavby s cílem proměnit nevyužité prostory půdy pro pohybové aktivity dětí nebo pro vytvoření dalších heren apod. Bohužel, zatím stále narážíme na nedostatek financí. Třídy je třeba vybavit novým nábytkem, starý je nevkusný, mnohdy nefunkční a zastaralý Třídy jsou dostatečně velké a prosvětlené, nárokujeme také na zřizovateli výměnu starých netěsnících dřevěných oken Ve třídách se nacházejí staré velké litinové nevzhledné radiátory a zabírají velké množství místa i díky krytu na topení Výhodou jsou samostatné ložnice, které jsou u každé třídy 6

7 Naopak velkou nevýhodou je, že máme vzdálené sociální zařízení, což je náročné z hlediska bezpečnosti dětí vybavení tříd je spíše na podprůměrné úrovni (nábytek, didaktické pomůcky, hračky) množství hraček, pomůcek a náčiní je dostačující počtu dětí, ale nejsou vždy volně dostupné díky špatnému uspořádání starého nábytku ve třídách ve škole zcela chybí multimediální učebna, např. multifunkční tabule, vybavení počítači nebo tablety, učebna s projekcí nebo s internetem u starších kostek, konstruktivního materiálu a doplňků chybí návody k používání a především místo na ponechání výtvorů nedaří se nám v plné míře uspokojovat potřeby a přání dětí, hru přerušujeme odchodem na svačinu nebo na pobyt venku nebo kvůli množství aktivit pro děti, které naše škola pořádá na přání rodičů děti se aktivně podílí na zvyšování estetičnosti školy svými výtvory děti mají možnost, vytvořit si prostor pro relaxaci polštář, deky, apod. zahrada neumožňuje rozmanité pohybové a relaxační aktivity dětí modernizace domovních zvonků a instalování kamer nové botníky- šatny kamerový systém - je dalším podpůrným opatřením proti vniknutí cizích osob do budovy školy a pro ochranu dětí, zaměstnanců i majetku školy. Každá třída má funkční domovní telefon se bzučákem a kamerový systém, díky němuž vidí, s kým hovoří a kdo chce vstoupit do budovy. výměna zbývajících oken a vchodových dveří do stromečkové třídy oprava zábradlí do posledního n.p. modernizace výtahu pro přepravu jídla bezbariérové výstupy z objektu na zahradu (z hl. budovy i ze třídy, kde se integrují děti se znevýhodněním, úprava rampy) výmalba dvou tříd a schodiště fasáda, střecha Záměry: Společně budeme vytvářet pravidla a sledovat jejich dodržování, dále dovybavovat školu podle našich představ, budeme společně vytvářet herní a pracovní koutky tak, aby podstatná část byla pro děti viditelná, přístupná a aby jim vyhovovala. Budeme se snažit odstraňovat doby čekání a prostojů ve prospěch hry, logopedických aktivit. Ve spolupráci se zřizovatelem 7

8 se budeme snažit získat finance na podstatné rekonstrukce a vybavení jedná se zejména o vybavení tříd novým nábytkem a multifunkčními moderními technologiemi, didaktickými pomůckami, o vybavení všech ložnic novými dětskými lehátky a matracemi, o výměnu nábytku ve všech šatnách pro zaměstnance a vybudování podkrovních specializovaných učeben nebo tělocvičny. V neposlední řadě se budeme snažit o vybudování funkční školní zahrady, která by splňovala požadavky pro relaxaci dětí, pro sportovní aktivity a pro dětskou hru. 2. ŽIVOTOSPRÁVA: poskytujeme dětem pestrou, vyváženou plnohodnotnou a bohatou stravu dodržujeme hygienické a technologické postupy, které se řídí platnou vyhláškou o stravování bereme ohled na stravovací návyky dětí z domova, do jídla je nenutíme, ale snažíme se, aby postupně vše ochutnaly zastáváme důsledný, ale laskavý přístup ke stravování dítěte děti si samy nosí svačiny, druhé jídlo, saláty a pití samoobslužný pitný režim máme zajištěn v průběhu celého dne, nabízíme čaje, vodu, džusy a různé další nápoje podporujeme zdravý životní styl dodržování intervalu mezi jídlem, dostatečný pobyt dětí venku, dostatek prostoru a příležitostí ke spontánnímu pohybu zdravou výživou podporujeme obranyschopnost organismu, psychickou a fyzickou výkonnost dítěte, snažíme se důsledně dodržovat spotřební koš a normování potravin vedeme děti k přiměřené pohybové aktivitě, která působí preventivně proti stresu, infekcím respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dítěte provádíme individuální speciální pohybový režim pro děti s postižením respektujeme individuální potřebu spánku, všechny děti odpočívají 30 minut, potom nabízíme klidný program je zajištěn denní rytmus a řád, který nám však umožňuje reagovat na neplánované události 8

9 Záměry: I nadále se budeme snažit, aby každé dítě mělo prostor pro aktivity podle vlastního výběru, aby měly místo pro relaxaci a odpočinek, aby si postupně osvojily návyk pití bez připomenutí. Povedeme je ke zdravým stravovacím návykům. Povedeme je k pohybovým aktivitám a otužování (každá třída celoročně navštěvuje jednoukrát týdně ozdravné centrum v naší škole. Jedná se o koupání v hydromasážní vane se souhlasem rodičů, o inhalace vincentkou, o relaxace v muzikoherně případně o canisterapii celkové zklidnění dětí za přítomnosti speciálně vycvičeného psa.). Ve spolupráci s rodiči pořádámě několikrát do roka dílny pro rodiče a děti, dětské besídky nebo společné aktivity, které jsou pořádany městem Chrudim nebo jinými subjekty (organizujeme jednou za dva roky Chrudimskou Mateřinku, účastníme se např. Maratonského běhu Chrudimi Chrudimská vinařská desítka, s rodiči se dále účastníme mnoha aktivit např. Den Země, Den bez aut, jarmark v naší škole, den otevřených dveří atd. Postupně budeme zlepšovat materiální vybavení k pohybovým hrám na zahradě. Budeme klást důraz na stálost, řád, pravidelnost a opakování, které povedou děti ke zdravému životnímu stylu i do budoucna. 3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY: jedním z našich cílů je šťastné dítě, budeme pokračovat ve zdravém, klidném způsobu adaptace na prostředí mateřské školy pracujeme s dětmi vyžadujícími speciální přístupy dle ŠVP, které je přizpůsobováno individuálně každému dítěti rodiče mohou být přítomni a zapojovat se do dění ve škole libovolnou měrou budeme se snažit vytvářet partnerství a důvěru mezi dětmi, dítětem a učitelkou a rodiči budeme vytvářet bezpečné sociální prostředí pro pocit sounáležitosti budeme podporovat týmovou spolupráci, motivaci zaměstnanci mezi sebou budou jednat zdvořile, vzájemně si pomáhat, snažit se být dětem vzorem prosociálního chování podporujeme taktní, kultivované chování a pozitivní komunikaci, které jsou samozřejmostí 9

10 pravidla soužití vytváříme společně s dětmi, máme vyvěšeny na viditelném místě, snažíme se o jejich dodržování, seznamujeme s nimi rodiče /oznamovat odchod ze třídy, běhat ve vyhrazených prostorách, dodržovat hygienu, pomáhat ostatním, rozdělit se, neubližovat si, konflikty řešit pusou, ne rukama, po domluvě dokončovat činnost, uklízet hračky/ respektujeme děti i dospělé jako osobnosti s přirozenými potřebami zařazujeme komunitní a diskusní kruhy, děti mají možnost vyjadřovat se k problému, učíme pravidla naslouchání projevujeme dětem důvěru, podporujeme je v samostatnosti, nabízíme jim příležitost k hodnocení své práce utváříme spolupráci se základní školou, aby děti plynule a bez stresu zvládly přechod z MŠ do ZŠ aktivně spolupracujeme s městem v projektu Zdravé město, vedeme s obcí otevřenou komunikaci Záměry: Budeme vytvářet prostředí, aby se v něm dobře cítily děti, zaměstnanci i rodiče, přátelskou atmosféru. Povedeme děti k samostatnosti, k úkonům hygieny, stolování, sebeobsluhy a zdvořilostního chování, budeme využívat pozitivního hodnocení a stimulace. Budeme se hlouběji zabývat modely potřeb adaptační program, rozvíjet komunikační dovednosti, provádět prevenci řečových dovedností, budeme učit děti chápat zodpovědnost za své chování, jednání a nechávat jim pocítit přirozené následky. 10

11 4. ORGANIZACE: Děti jsou rozděleny do pěti běžných tříd, z nichž v jedné je dle platné vyhlášky snížen počet dětí na 19 a skupinově se zde integrují děti s různými potížemi (mentální retardace, autismus, tělesné postižení, kombinované vady, děti po operacích, astmatické děti aj.). V ostatních čtyřech třídách je povolena výjimka a třídy jsou naplněny na počet 28 dětí. V běžných třídách může být individuálně integrováno vždy jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami. Srdíčková třída Sluníčková třída Kočičková třída Stromečková třída Heřmánci děti 3-4 leté děti 4-5 leté děti 5-6 leté děti 5-7 leté děti 3-7 leté S výjimkou třídy se skupinovou integrací jsou třídy homogenní, s věkovým rozdílem maximálně dva roky. Jsme ochotni vyjít vstříc dítěti a rodičům (kamarád, oblíbená učitelka) a zařadit dítě na přání do konkrétní třídy. Přijímací řízení O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje, v souladu s 165 odst. 2 písm. b) školského zákona, ředitelka mateřské školy. Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy. S účinností od 1.9. ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria a bodový systém, podle kterého bude postupováno při přijímacím řízení do mateřské školy. Zápisem se zahajuje správní řízení, které je ukončeno vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. K integraci jsou přijímány děti na základě doporučení lékaře a školského poradenského pracoviště. Těmto dětem je poskytována kvalifikovaná speciálně pedagogická péče na základě individuálních vzdělávacích plánů, které zpracovávají učitelky ve spolupráci s rodiči a poradenským zařízením. 11

12 Organizace vzdělávání dětí se specifickými potřebami se řídí a obměňuje každoročně i častěji na míru dětem s handicapem s cílem co nepřesněji postihnout, co aktuálně potřebují s ohledem na svůj zdravotní a psychický stav. Kritéria a počet bodů přijímacího řízení se mění každý rok, zde uvádíme jen pro ilustraci: 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 10 bodů 2. Trvalé bydliště zákonných zástupců v Chrudimi, popř. dítě zaměstnanců zřizovatele MŠ nebo jeho příspěvkových organizací 10 bodů 4. Dítě zaměstnaných zákonných zástupců 8 bodů 5. Dítě, jehož sourozenec je zapsán ve školním roce 2012/2013 k docházce v Mateřské škole, Chrudim 3, Sv. Čecha body 6. Dítě, které je přihlášeno ke každodenní celodenní docházce 1 bod Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost). Nerozhoduje datum přijetí přihlášky podané v řádném termínu. Přijímací řízení pro speciální třídu mateřské školy: Speciální třídu při MŠ je zřízena v souladu s vyhl. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. Rozhodující kritériem při přijímacím řízení pro pořadí dětí bude stanovisko školského poradenského zařízení. 12

13 Uspořádání dne v mateřské škole 6:30 Zahájení provozu, scházení dětí 6:30-8:30 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče, jazykové chvilky, smyslové hry, výtvarné činnosti, hudební činnosti, ranní cvičení, individuální rehabilitační péče 8:30-9:00 Hygiena, svačina 9:00-9:30 Didakticky zacílené činnosti, skupinová rehabilitační péče 9:30-11:30 Pobyt venku 11:30-12:00 Hygiena, oběd 12:00-14:00 Hygiena, odpočinek,individuální či skupinová reedukační a kompenzační péče, speciálně pedagogická, logopedická a rehabilitační péče 14:00-14:30 Hygiena, svačina 14:30-16:00 Odpolední zájmové činnosti, dle zájmu dětí pokračování didakticky zacílených činností, pobyt venku 16:00-16:30 Volné hry, individuální a skupinové činnosti 16:30 Ukončení provozu MŠ Denní řád je pružný, umožňuje reagovat na změny, na akce mateřské školy. Pravidlem je, aby mezi jednotlivými podávanými pokrmy byl dodržen tříhodinový interval, dále potom délka pobytu venku, odpočinku. Děti se scházejí ráno ve třech třídách (srdíčkové třídě, heřmánkové, stromečkové), od 7.30hod jsou již všechny ve své třídě. Od do hodin se děti scházejí v kočičkové třídě. Po dohodě s rodiči je možno dítě přivést kdykoliv v průběhu dne. Rodiče si mohou děti vyzvednout i po obědě. Prostřednictvím pravidelně aktualizovaných webových stránek a třídních nástěnek jsou rodiče informováni o veškerých organizačních záležitostech, pořádání kulturních akcí, výletů apod. 13

14 Koncepce mateřské školy spočívá ve skloubení dvou priorit: I. komplexní ozdravný program promyšlená péče o duševní a tělesné zdraví dítěte II. - zvýšený důraz na estetickou výchovu a) Komplexní ozdravný program byl vypracován ve spolupráci s pediatry a odbornými lékaři, děti se jej zúčastňují po předchozím písemném souhlasu rodičů. Obsahuje speciální pedagogickou péči pro děti se zdravotním postižením, nápravná nebo rehabilitační cvičení, pravidelný pobyt v ozdravném centru pro všechny děti vodoléčba s aromaterapií, akupresura, inhalace vincentkou, léčebný preventivní tělocvik (držení těla, cviky na ploché nohy atd.), muzikoterapie s prvky snoezelendu, canisterapie, dechová gymnastika, sledování diet dětí, vybavení pračkami vzduchu, ultrazvukovými zvlhčovači, inhalátory, řadou kompenzačních pomůcek (motomed Motren speciální elektrické kolo, prohřívací matrace a mnoho dalších). Soužití zdravých a nemocných působí pozitivně na obě skupiny. U dětí, které vyžadují speciálně pedagogické přístupy spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry nebo s pedagogicko psychologickou poradnou. Tyto instituce pomáhají vypracovat dětem vyžadujícím speciální přístupy individuální vzdělávací plán, který je 2x ročně vyhodnocován společně s rodiči. Zároveň jsme od září 2011 zavedli každému integrovanému dítěti sešit, do kterého denně pedagogičtí zaměstnanci zapisují práci s dítětem. Ta je měsíčně konzultována s rodiči dětí, kteří toto stvrzují svým podpisem. Zvýšený důraz na estetickou výchovu: Prostřednictvím hudby, zpěvu, výtvarného umění, krásné literatury a poezie můžeme nejúčinněji působit na city malého člověka. Estetické činnosti nejpřirozenějším způsobem umožňují niterný prožitek dítěte a zafixování žádoucích jevů, poznatků a vlastností. Zcela nenásilně tak lze osobně zaangažovat dítě na formování jeho osobnosti. b) Pěvecké a hudební činnosti: Pěvecký sbor Klíček funguje v naší mateřské škole od roku Tato tradice byla i nadále zachována. Pěvecký sbor Klíček navštěvují děti od tří do sedmi let. Ve školním roce 2011/2012 začal Klíček úzce spolupracovat se Základní uměleckou školou Chrudim. Sbor vede pan učitel Bc. Martin Profous spolu s učitelkami z MŠ Svatopluka Čecha Jaroslavou Ptáčkovou, Michaelou Pulkrábkovou a Evou Sotonovou. Martin Profous doprovází děti na klávesy a paní učitelky hrají na kytaru nebo jiné hudební nástroje. Zkoušky probíhají dvakrát týdně. Děti jsou žáčky Základní umělecké školy, kde také platí školné, které jim bylo sníženo. Děti, které navštěvují Klíček a staly se již žáky ZUŠ Chrudim budou přednostně přijímány v 1. třídě základní školy do všech nabytých oborů v ZUŠ Chrudim. 14

15 Aktivity- nabídka nadstandardních činností (každý rok individuálně měněna) Angličtina 2x týdně, začátečníci, pokročilí rozděleno po skupinách kolem 10ti dětí (dle zájmu rodičů), vede kvalifikovaná učitelka s 12ti letou praxí v USA Canisterapie v průběhu dne, celoročně dle časových dispozic školy (kočičková a stromečková třída). Canisterapeutický pes s výcvikem, mnohaletou praxí ve školských zařízeních. Canisterapeuti s výcvikem jedna paní učitelka a ředitelka školy. Muzikoterapie 1x týdně každá třída vždy při pobytu v ozdravném centru. Paní učitelka s muzikoterapeutickým kurzem. Speciálně upravená učebna. Světla různých barev s možností nastavení intenzity a barevných kombinací. Logopedická péče pro děti vede externě kvalifikovaná učitelka s univerzitním vzděláním i v tomto oboru, dle zájmu rodičů, vždy pouze individuálně Lyžování začíná vždy od ledna, 6 celodopoledních lekcí (pro předškolní děti), vedou certifikovaní instruktoři lyžování s mnohaletou praxí, cca do 18ti dětí Veselé pískání 1x týdně skupina dětí dle zájmu rodičů (celoročně) Veselá paletka - 1x týdně skupina dětí dle zájmu rodičů (celoročně) Výuka plavání pro předškolní děti, 2 skupiny po 18ti dětech (dle zájmu rodičů), zaměstnanci Sportoviště Chrudim Perličkování- probíhá v prostorách Heřmánkové třídy, rozvrh podle tříd, celkově zrekonstruované zázemí Pěvecký kroužek dle zájmu rodičů, cca 30 dětí, vede kvalifikovaný učitel ZUŠ Bc. Martin Profous a tři učitelky MŠ snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností učitelky se na svou práci cíleně připravují, /viz třídní program, evaluace/, nabízí dětem více činností, aby měly děti možnost volby, dále poskytují dostatek prostoru pro spontánní aktivity třída má svá pravidla, rituály, které vnáší řád a tím pocit jistoty a bezpečí také tradiční kulturní a společenské akce přispívají k přirozenému řádu života Záměry: Poskytovat dětem více času na dokončení činnosti. Budeme se snažit více děti zapojit do řízených 15

16 činností, zvláště těch starších, budeme více nabízet činnosti podporující vlastní aktivitu a experimentování. I nadále budeme uplatňovat individuálně přizpůsobený adaptační režim, dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat, aby denně probíhaly individuální, skupinové činnosti, dbát, aby děti měly možnost dokončit činnost, aby měly prostor na ponechání výtvorů a také respektovat soukromí dítěte. 5. ŘÍZENÍ ŠKOLY: je založeno na vzájemné důvěře, otevřenosti a toleranci každý zná své povinnosti, kterými se podílí na chodu školy (prac. náplň, řády školy, směrnice) ředitelka motivuje zaměstnance k naplňování výchovných a vzdělávacích cílů školy zásadní otázky řeší všichni zaměstnanci společně předpokladem dobrých výkonů a výsledků je osobní pohoda, spokojenost, vzájemný respekt, důvěra a pocit sounáležitosti se školou ředitelka školy vykonává hospitační činnost ředitelka školy seznamuje zaměstnance se záměry, změnami a s veškerými postupy v mateřské škole spolupracujeme se ZŠ a SpZŠ vzájemné návštěvy, sportovní akce, různá představení spolupracujeme se ZUŠ Chrudim, DDM Chrudim, se Zdravým městem Chrudim a Sportovišti města Chrudim, s Kruhem zdraví, Mama klubem, Ekocentrem Paleta, Recyklingem Slatiňany, s Městskými lesy, s Domem s pečovatelskou službou atd. děti se účastní kulturních akcí pořádaných obcí spolupráce se zřizovatelem přispívá ke zkvalitňování materiálních podmínek, v zajišťování velkých oprav, ve zpracování finančních plánů apod. aktivně spolupracujeme s městem na projektech Zdravého města se společným cílem další spolupráce spočívá s odborníky SPC, PPP při výchovně vzdělávacích problémech, při vyšetření dětí s vadami výslovnosti, s SVP Chrudim aj. máme vytvořen vnitřní i vnější informační systém komunikace, nástěnky, webové stránky monitoring budovy zajišťuje bezpečnostní systém- kamery a zcela nový zvonkový systém Záměry: Vzdělávat se, spolupracovat, zlepšovat informační systém, zlepšovat vyhodnocování naplnění 16

17 stanovených cílů (zpětná vazba), osobně zodpovídat za plnění úkolů a dodržování termínů (viz. porady a kontrolní činnost) 6. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Pedagogové: 11 kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců a 2 asistentky pedagoga, z toho je pět zaměstnanců vysokoškolsky vzděláno (ředitelka školy specializace: speciální pedagogika, andragogika, psychologie, pedagogika, canisterapie aj. titul Phdr. Mgr. Paní učitelka: specializace : speciální pedagogika, titul Bc. Paní učitelka: specializace : speciální pedagogika, titul Dis. Paní učitelka: specializace : Pedagogika specifických činností ve volném čase, titul Dis. Vysokoškolsky vzdělaná asistentka pedagoga: titul Ing. a kurz pro asistenty pedagoga Od došlo ke změně ve funkci ředitelky školy. Všechny pedagogické pracovnice mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Nové ředitelce vznikl pracovní poměr jmenováním na dobu určitou. Provoz dále zabezpečují: - domovník, 2 uklízečky, pomocné síly 2 zaměstnanci klienti Domova Slatiňany, provozář- vedoucí školní jídelny, 1 vedoucí kuchařka, kuchařka, 1 pomocná kuchařka, účetní všechny učitelky (11) jsou absolventky střední pedag. školy, se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku, z toho dvě pracují na zkrácený úvazek 0,5 učitelky se průběžně sebevzdělávají, získávají osvědčení z různých vzdělávacích akcí, navzájem si předávají poznatky učitelky s logopedickým kurzem nebo vysokoškolským vzděláním zajišťují prevenci řečového vývoje dětí průběžně učitelky se ve spolupráci s rodiči obracejí na odborníky při zajišťování speciálních služeb, při výchovných a vzdělávacích problémech každá učitelka je zodpovědná za výsledky výchovně vzdělávací činnosti vzhledem k hlavním cílům školy integrované bloky dávají učitelkám prostor pro vlastní tvůrčí přístup k práci s dětmi, ale zároveň ke spolupráci s ostatními 17

18 Záměry: Snaha o další rozšiřování odborného vzdělávání (viz plán vzdělávání), spolupracovat, vytvářet takové prostředí, aby se děti do školy těšily, byly spokojené, stejně tak jejich rodiče. Základem je nový postoj k práci a role učitelky ve třídě. Učitelka by neměla být pouze dozorem, ale prostředníkem mezi dětmi i rodiči a svým odborným přístupem a metodami být facilitátorem jejich učení. 7. SPOLUÚČAST RODIČŮ I. rodiče jsou průběžně seznamováni s děním ve škole, plánováním, s cíli školy při schůzkách, při setkáních II. potřebné informace získávají na nástěnkách a webových stránkách III. rodiče mají možnost vstupovat se svým dítětem kdykoliv do třídy, účastnit se programu IV. rodiče získávají průběžně od učitelek informace o rozvoji a učení svého dítěte, mají možnost konzultovat výchovně vzdělávací otázky V. nabízíme rodičům individuální konzultace o jejich dítěti, řešení otázek pro vstup do základní školy (školní zralost dítěte), informujeme je o zajímavých tématech prostřednictvím nástěnek (možnost účasti na besedách s odbornými pracovníky na téma rodina a dítě), nabízíme spoluúčast rodičů na výletech, hlavně pak na akcích na školní zahradě, při lyžařském výcviku aj., spolupracujeme s rodiči v otázkách sponzoringu školy VI. organizujeme společné akce kulturní, vzdělávací, tradice, výlety, pracovně výtvarné dílny s rodiči, jarmarky, den otevřených dveří, Mateřinka Chrudim, maratonský běh Chrudimí, rozsvěcení vánočního stromu, aj. VII. učitelky i ostatní zaměstnanci zachovávají diskrétnost, chrání soukromí rodiny, získané informace využívají jen pro osobnostní rozvoj dítěte Záměry: Budeme prohlubovat otevřenou spolupráci, vytvářet přátelské partnerské vztahy, povedeme s rodiči průběžný dialog o dítěti, o rozvoji a učení, budeme respektovat přání a potřeby dětí a rodiny, nabízet jim možnost konzultovat potřeby s odborníky. Adaptace: První setkání je při zápise, kdy se rodiče i děti seznámí s učitelkami, s provozními zaměstnanci, s 18

19 prostředím i dětmi, mohou si pohrát. I v dalších dnech před nástupem do MŠ mají rodiče možnost, kdykoliv školu navštívit a umožnit tak dítěti postupné seznamování. Začátek docházky a další adaptační postup se řídí po domluvě s rodinou individuálně přizpůsobeným adaptačním režimem, zpravidla podle reakce a chování dítěte. Další podrobnosti týkající se uspořádání školy jsou uvedeny v jiných částech, např. uspořádání dne, dále jsou součástí řádů školy, které jsou na nástěnkách, aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání a prožitkovém učení, zpravidla individuálně a ve skupinách. Mezi oblíbené formy, které organizujeme v průběhu celého roku patří pohybové hry, zpívání, společné dílny a akce dětí a rodičů, návštěvy divadelních a filmových představení, výlety, oblíbená je také logopedie, canisterapie, perličkování, hraní na flétny i výtvarný kroužek. Nedílnou součástí života naší školy jsou tyto tradice a činnosti: preventivní logopedická cvičení Probíhají jako individuální logopedická prevence pro děti s vadami výslovnosti, jsou vedeny ve spolupráci s vysokoškolsky vzdělanou učitelkou - logopedkou, ta dále doporučuje děti klinickému logopedovi, pokud jsou jejich vady závažné. V průběhu dne zařazují paní učitelky běžně do výchovně vzdělávacího procesu logopedické chvilky a cvičení. oslavy narozenin oslavenec přinese kamarádům zdravé mlsání, popřejeme mu, zazpíváme, povídáme si o rodině podzimní slavnosti zdobení dýní, pouštění draků, opékání- bramboriáda, akce na školní zahradě, sportovní soutěže a hry setkání s Mikulášem návštěva čerta a Mikuláše vánoční besídka zvyky, koledy, tradice u vánočního stromu, vypouštění balónků splněných přání, zpívání pro živého Ježíška na školní zahradě, zpívání pro seniory v Domovech pro seniory a výroba přání karneval ve spolupráci s rodiči děti přijdou do školy v maskách, v každé třídě probíhá individuálně- taneční rej, soutěže, účast rodičů je vítána při Masopustu, Večerníčkovském odpoledni, Čarodějnice, aj. zápis, Dny otevřených dveří Zápis probíhá v přesně stanoveném termínu ve všech chrudimských školkách ve stejný den. Řídí se svými kritérii a rodiče jsou pomocí webu informování, co si mají k zápisu přinést. Žádosti o umístění 19

PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ

PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz Mateřská škola PARNÍK, Soukenická 981, Litvínov PLAVBA MOŘEM DĚTSTVÍ Školní

Více

ČTYŘI BARVY DUHY Jsem človíček šikovný, zvídavý a samostatný.

ČTYŘI BARVY DUHY Jsem človíček šikovný, zvídavý a samostatný. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘI BARVY DUHY Jsem človíček šikovný, zvídavý a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1. 9. 2012 Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Obecná charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI

ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk, Nádražní 77, 788 32 Staré Město tel. +420 583 239 230, skola@zssm.cz ŠVP PRO MŠ ZVÍDAVÍ PTÁČCI Č.j.: 331/14 Spisový znak: 1.2.2. Skartační znak:

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA LETOVICE, TŘEBĚTÍNSKÁ 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Pro školní roky: 2015/2016 2016/2017 2017/2018 Schválen na pedagogické

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 1, 357 07 Oloví Mateřská škola v Oloví Radniční 31 Školní vzdělávací program Svět okolo nás Školní vzdělávací program

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNÍČKO při Mateřské škole a Základní škole Sluníčko, Turnov Platnost dokumentu od 1.9.2014 Verze č. 2 č.j.: 15/13 Podpis ředitele: 1 OBSAH 1 Identifikační údaje

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK

Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Základní škola a mateřská škola Lužná, okres Rakovník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ ROK Podzim je hnědý ježek si dupe, zima je bílá sníh pěkně křupe, jaro je zelené roste

Více

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j.

Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ. Život u splavu. Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv. Datum: 1. 9. 2015 Č.j. Š KOLNÍ VZDĚ LÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠ KOLNÍ V ZDĚLÁVÁNÍ Život u splavu Vydala: Zdeňka Zálešáková Zpracoval: kolektiv Datum: 1. 9. 2015 Č.j.: 71/15 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Škol. rok 2014-2015 Projednáno na pedagogické radě konané dne 28. 8. 2014 Aktualizace ŠVP k 25.8.2014 Zpracovala:

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Kytička Dobrovského 1217 413 01 Roudnice nad Labem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VOLÁME VÁS KAMARÁDI, MÁME SE TU VŠICHI RÁDI Zpracovala: Bc. Zuzana Francová OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Kouzelný rok v MŠ. Mateřská škola Bratčice Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, p. Syrovice, 664 67 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS. 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS. 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání SVĚT KOLEM NÁS 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257 Vypracovala: Alena Špíglová, ředitelka školy a kolektiv 4. verze platná od 1. 9. 2015 Schváleno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Putování s krtečkem od podzimu do léta

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Putování s krtečkem od podzimu do léta ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Putování s krtečkem od podzimu do léta OBSAH 1) Základní údaje 2) Obecná charakteristika 3) Podmínky vzdělávání 4) Organizace vzdělávání 4.1 Přijímání dětí do MŠ 4.2 Organizace

Více

ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK

ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK ROK JE DLOUHÝ COPÁNEK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MOTTO: Jaro léto podzim zima to je celý rok stejně letos, jako loni tak i napřesrok Platnost dokumentu: od 1.9.2015 Aktualizace

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný na základě RVP PV Základní škola Mjr. Ambrože Bílka a Mateřská škola Metylovice, příspěvková organizace se sídlem Metylovice 220 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v Mateřské škole Metylovice vypracovaný

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola JUTA Riegrova 717 544 01 Dvůr Králové n.l. IČO: 71 341 161 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní rok 2014/2015 Mateřská škola JUTA Platný od 1.9.2010 Aktualizovaný 1.9.2014

Více

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov

Školní vzdělávací program. pro. předškolní vzdělávání. Mateřská škola Únanov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Únanov Název: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světě (Jan Čarek) Č. j.: 28/2010 Projednáno na pedagogické poradě: 26. 8.2010 Projednáno

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro předškolní vzdělávání MŠ Staroměstská 16, České Budějovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání (Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání školský zákon)

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Jsme školka plná zábavy aneb Hrajeme si od podzimu do léta Základní škola a Mateřská škola Sedlice, okres Strakonice Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín, Školní 300, příspěvková organizace 435 43 Horní Jiřetín Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín

Více

Mateřská škola Růženka

Mateřská škola Růženka Mateřská škola Růženka Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání: Hrajeme si celý den zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV), ve znění pozdějších

Více