ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání"

Transkript

1 Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od do ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Název programu: Až ti bude úzko, otoč se čelem ke Slunci. Všechny stíny budeš mít za zády. (Jan Werich) Motto: Učit znamená vést od věci neznámé a vést znamená činnost mírnou a nenásilnou, plnou lásky a nikoliv nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž ho jemně vezmu za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou. J.A. Komenský Č.j.: 7 /SČ/13 Zpracovaly: učitelky mateřské školy Projednáno na pedagogické radě dne:

2 Obsah: I. Identifikační údaje o mateřské škole -3- II. Charakteristika školy -4- III. Podmínky vzdělávání věcné podmínky životospráva psychosociální podmínky organizace vzdělávání řízení mateřské školy personální a pedagogické zajištění spoluúčast rodičů Metody a formy vzdělávací práce -20- IV. Charakteristika vzdělávacího programu -21- V. Vzdělávací obsah -25- VI. Evaluace a hodnocení -44- VII. Přílohy -48-2

3 I. Identifikační údaje o mateřské škole Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345 IČO: Telefon: Bankovní spojení: KB Chrudim, /0100 Ředitelka: PhDr. Radka Melicherová Zřizovatel: Město Chrudim, Resselovo náměstí 77 Právní forma: Od příspěvková organizace právní subjekt Kapacita školy: 135 dětí Počet tříd: 5 Webové stránky: E- mail: Zpracovali: PhDr. Radka Melicherová a pedagogičtí zaměstnanci mateřské školy Projednáno na pedagogické radě dne:

4 II.Charakteristika školy Mateřská škola Svatopluka Čecha v Chrudimi je umístěna ve starší, poměrně velké atypické budově bývalého Lidového domu. Budova se nachází v blízkosti řeky Chrudimky a kostela sv. Kateřiny ve středu města. Škola má ve štítě chrudimskou orlici. Historie mateřské školy sahá do roku 1913, kdy byla kolaudována budova s názvem mateřská škola. K původní dvoutřídní mateřské škole přibyla časem třetí třída a v roce 1982 rekonstrukcí bývalé školní jídelny třída čtvrtá. V roce 1991 se rozšířila o prostory bývalých jeslí, ve kterých je dnes třída pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Každá třída má i své samostatné ložnice, pět umyváren a samostatných šaten. V přízemí budovy je kuchyň školní jídelny, ozdravné rehabilitační centrum s hydromasážní vanou, muzikoterapeutickou hernou a velkým bazénem s kuličkami, které slouží k masáži dětí. V patře je ředitelna, sborovna, kancelář vedoucího školní jídelny, knihovna a v podkroví výtvarný ateliér. Výhodou je i velká zahrada, dostatečně rozsáhlá, zastíněná, chráněná před škodlivými vlivy dopravního provozu. Školní zahrada byla po dohodě s Městským úřadem Chrudim, odborem investic opravena ve smyslu odstranění nebezpečných předmětů, betonů apod. V současné době čekáme na vyjádření tohoto odboru k vypracování studie rekonstrukce celé školní zahrady. Na této zahradě se nachází pouze jeden hrací prvek a pět pískovišť a jeden dřevěný domeček. 4

5 III. Podmínky vzdělávání Vhodné podmínky příznivě ovlivňují, respektive podmiňují kvalitu poskytovaného vzdělání, popisují do jisté míry optimální podobu předškolního vzdělávání. Realizace některých může být omezena možnostmi školy, limitována finančními prostředky. Jde však o to, aby podmínky, které jsou považovány za žádoucí, byly postupně vytvářeny v rozsahu možností školy. Prioritou je vybudování kvalitních herních a především sportovních hracích prvků na školní zahradě, její celková rekonstrukce, vybudování odpočinkové venkovní pergoly, která by sloužila i pro vzdělávání dětí v přírodních podmínkách. Další prioritou je postupné celkové rekonstruování zastaralých prostor dětských umýváren a ložnic. Usilujeme také o vybudování dalších heren nebo specializovaných uč eben nebo tělocvičny v podkroví školy. Nemenší prioritou je obnova interiérového vybavení všech pěti tříd vzhledem k desítkám let starému a nevzhlednému, mnohdy i nefunkčnímu nábytku. Chceme mít na paměti, že jedině spokojené dítě je schopné se vzdělávat, přijímat nové informace, a proto bychom si přáli: aby škola byla příjemným prostředím, ve kterém budou děti rády trávit chvíle odloučení od rodičů a budou šťastné aby vhodné prostředí a mezilidské vztahy podporovaly zdravý sociální rozvoj dítěte - důvěra, tolerance, kooperace, přátelství, solidarita, pozitivní prožívání. aby byla místem bezpečí pro každé dítě, kde by se nebálo vyjádřit své pocity a přání aby vztah mezi učitelkami, dětmi i rodiči byl upřímný, otevřený, plný vzájemného naslouchání a povzbuzování abychom byli nápomocni rodičům v péči o jejich dítě především z oslabených rodin abychom umožnili kvalitní spolužití s dětmi se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním či s dětmi z jiného etnického prostředí, i nadále umožnit pozvolnou adaptaci podle individuálních potřeb abychom pokračovali v rozvíjení předpokladů pro učení a objevování, v získávání samostatnosti a schopnosti spolupracovat abychom vhodnou motivací zapojovali do činností všechny předškoláky a děti s odkladem školní docházky 5

6 abychom přenechávali ve větší míře mluvní prostor dětem a seznamovali je s krásnou českou literaturou aby se zlepšovala diagnostická činnost, pomocí každodenního slovního hodnocení získávat zpětnou vazbu, doporučovat zákonným zástupcům dětí spolupráci se specializovanými poradenskými zařízeními abychom spolupracovali s rodiči, vycházeli vstříc, pomáhali při výchově jejich dítěte a pomáhali s prevencí a včasným řešením nežádoucích jevů aby byla využita týmová spolupráci nejen při výchovné činnosti, ale také při zvyšování kvality prostředí vhodnou údržbou a investicemi vnitřní i venkovní zařízení, apod. 1. VĚCNÉ PODMÍNKY: Dbáme na dostatek možností k informování rodičů o všem, co se děje ve třídě, ve škole a ve městě. Stále se snažíme hledat rezervy k zvyšování komfortu pro děti, jejich rodiče a zaměstnance školy. Máme štěstí na spolupracovníky, kterým na škole záleží. Technický stav budovy je přiměřený stáří budovy, údržba je zajišťovaná zřizovatelem (Městský úřad Chrudim). V současné době považujeme jako velmi žádoucí a bezodkladnou rekonstrukci školní zahrady. Opakovaně také nárokujeme opravu omítek celé budovy a její zateplení. Požádali jsme svého zřizovatele o povolení investiční akce půdní vestavby s cílem proměnit nevyužité prostory půdy pro pohybové aktivity dětí nebo pro vytvoření dalších heren apod. Bohužel, zatím stále narážíme na nedostatek financí. Třídy je třeba vybavit novým nábytkem, starý je nevkusný, mnohdy nefunkční a zastaralý Třídy jsou dostatečně velké a prosvětlené, nárokujeme také na zřizovateli výměnu starých netěsnících dřevěných oken Ve třídách se nacházejí staré velké litinové nevzhledné radiátory a zabírají velké množství místa i díky krytu na topení Výhodou jsou samostatné ložnice, které jsou u každé třídy 6

7 Naopak velkou nevýhodou je, že máme vzdálené sociální zařízení, což je náročné z hlediska bezpečnosti dětí vybavení tříd je spíše na podprůměrné úrovni (nábytek, didaktické pomůcky, hračky) množství hraček, pomůcek a náčiní je dostačující počtu dětí, ale nejsou vždy volně dostupné díky špatnému uspořádání starého nábytku ve třídách ve škole zcela chybí multimediální učebna, např. multifunkční tabule, vybavení počítači nebo tablety, učebna s projekcí nebo s internetem u starších kostek, konstruktivního materiálu a doplňků chybí návody k používání a především místo na ponechání výtvorů nedaří se nám v plné míře uspokojovat potřeby a přání dětí, hru přerušujeme odchodem na svačinu nebo na pobyt venku nebo kvůli množství aktivit pro děti, které naše škola pořádá na přání rodičů děti se aktivně podílí na zvyšování estetičnosti školy svými výtvory děti mají možnost, vytvořit si prostor pro relaxaci polštář, deky, apod. zahrada neumožňuje rozmanité pohybové a relaxační aktivity dětí modernizace domovních zvonků a instalování kamer nové botníky- šatny kamerový systém - je dalším podpůrným opatřením proti vniknutí cizích osob do budovy školy a pro ochranu dětí, zaměstnanců i majetku školy. Každá třída má funkční domovní telefon se bzučákem a kamerový systém, díky němuž vidí, s kým hovoří a kdo chce vstoupit do budovy. výměna zbývajících oken a vchodových dveří do stromečkové třídy oprava zábradlí do posledního n.p. modernizace výtahu pro přepravu jídla bezbariérové výstupy z objektu na zahradu (z hl. budovy i ze třídy, kde se integrují děti se znevýhodněním, úprava rampy) výmalba dvou tříd a schodiště fasáda, střecha Záměry: Společně budeme vytvářet pravidla a sledovat jejich dodržování, dále dovybavovat školu podle našich představ, budeme společně vytvářet herní a pracovní koutky tak, aby podstatná část byla pro děti viditelná, přístupná a aby jim vyhovovala. Budeme se snažit odstraňovat doby čekání a prostojů ve prospěch hry, logopedických aktivit. Ve spolupráci se zřizovatelem 7

8 se budeme snažit získat finance na podstatné rekonstrukce a vybavení jedná se zejména o vybavení tříd novým nábytkem a multifunkčními moderními technologiemi, didaktickými pomůckami, o vybavení všech ložnic novými dětskými lehátky a matracemi, o výměnu nábytku ve všech šatnách pro zaměstnance a vybudování podkrovních specializovaných učeben nebo tělocvičny. V neposlední řadě se budeme snažit o vybudování funkční školní zahrady, která by splňovala požadavky pro relaxaci dětí, pro sportovní aktivity a pro dětskou hru. 2. ŽIVOTOSPRÁVA: poskytujeme dětem pestrou, vyváženou plnohodnotnou a bohatou stravu dodržujeme hygienické a technologické postupy, které se řídí platnou vyhláškou o stravování bereme ohled na stravovací návyky dětí z domova, do jídla je nenutíme, ale snažíme se, aby postupně vše ochutnaly zastáváme důsledný, ale laskavý přístup ke stravování dítěte děti si samy nosí svačiny, druhé jídlo, saláty a pití samoobslužný pitný režim máme zajištěn v průběhu celého dne, nabízíme čaje, vodu, džusy a různé další nápoje podporujeme zdravý životní styl dodržování intervalu mezi jídlem, dostatečný pobyt dětí venku, dostatek prostoru a příležitostí ke spontánnímu pohybu zdravou výživou podporujeme obranyschopnost organismu, psychickou a fyzickou výkonnost dítěte, snažíme se důsledně dodržovat spotřební koš a normování potravin vedeme děti k přiměřené pohybové aktivitě, která působí preventivně proti stresu, infekcím respektujeme vývojové a individuální zvláštnosti dítěte provádíme individuální speciální pohybový režim pro děti s postižením respektujeme individuální potřebu spánku, všechny děti odpočívají 30 minut, potom nabízíme klidný program je zajištěn denní rytmus a řád, který nám však umožňuje reagovat na neplánované události 8

9 Záměry: I nadále se budeme snažit, aby každé dítě mělo prostor pro aktivity podle vlastního výběru, aby měly místo pro relaxaci a odpočinek, aby si postupně osvojily návyk pití bez připomenutí. Povedeme je ke zdravým stravovacím návykům. Povedeme je k pohybovým aktivitám a otužování (každá třída celoročně navštěvuje jednoukrát týdně ozdravné centrum v naší škole. Jedná se o koupání v hydromasážní vane se souhlasem rodičů, o inhalace vincentkou, o relaxace v muzikoherně případně o canisterapii celkové zklidnění dětí za přítomnosti speciálně vycvičeného psa.). Ve spolupráci s rodiči pořádámě několikrát do roka dílny pro rodiče a děti, dětské besídky nebo společné aktivity, které jsou pořádany městem Chrudim nebo jinými subjekty (organizujeme jednou za dva roky Chrudimskou Mateřinku, účastníme se např. Maratonského běhu Chrudimi Chrudimská vinařská desítka, s rodiči se dále účastníme mnoha aktivit např. Den Země, Den bez aut, jarmark v naší škole, den otevřených dveří atd. Postupně budeme zlepšovat materiální vybavení k pohybovým hrám na zahradě. Budeme klást důraz na stálost, řád, pravidelnost a opakování, které povedou děti ke zdravému životnímu stylu i do budoucna. 3. PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY: jedním z našich cílů je šťastné dítě, budeme pokračovat ve zdravém, klidném způsobu adaptace na prostředí mateřské školy pracujeme s dětmi vyžadujícími speciální přístupy dle ŠVP, které je přizpůsobováno individuálně každému dítěti rodiče mohou být přítomni a zapojovat se do dění ve škole libovolnou měrou budeme se snažit vytvářet partnerství a důvěru mezi dětmi, dítětem a učitelkou a rodiči budeme vytvářet bezpečné sociální prostředí pro pocit sounáležitosti budeme podporovat týmovou spolupráci, motivaci zaměstnanci mezi sebou budou jednat zdvořile, vzájemně si pomáhat, snažit se být dětem vzorem prosociálního chování podporujeme taktní, kultivované chování a pozitivní komunikaci, které jsou samozřejmostí 9

10 pravidla soužití vytváříme společně s dětmi, máme vyvěšeny na viditelném místě, snažíme se o jejich dodržování, seznamujeme s nimi rodiče /oznamovat odchod ze třídy, běhat ve vyhrazených prostorách, dodržovat hygienu, pomáhat ostatním, rozdělit se, neubližovat si, konflikty řešit pusou, ne rukama, po domluvě dokončovat činnost, uklízet hračky/ respektujeme děti i dospělé jako osobnosti s přirozenými potřebami zařazujeme komunitní a diskusní kruhy, děti mají možnost vyjadřovat se k problému, učíme pravidla naslouchání projevujeme dětem důvěru, podporujeme je v samostatnosti, nabízíme jim příležitost k hodnocení své práce utváříme spolupráci se základní školou, aby děti plynule a bez stresu zvládly přechod z MŠ do ZŠ aktivně spolupracujeme s městem v projektu Zdravé město, vedeme s obcí otevřenou komunikaci Záměry: Budeme vytvářet prostředí, aby se v něm dobře cítily děti, zaměstnanci i rodiče, přátelskou atmosféru. Povedeme děti k samostatnosti, k úkonům hygieny, stolování, sebeobsluhy a zdvořilostního chování, budeme využívat pozitivního hodnocení a stimulace. Budeme se hlouběji zabývat modely potřeb adaptační program, rozvíjet komunikační dovednosti, provádět prevenci řečových dovedností, budeme učit děti chápat zodpovědnost za své chování, jednání a nechávat jim pocítit přirozené následky. 10

11 4. ORGANIZACE: Děti jsou rozděleny do pěti běžných tříd, z nichž v jedné je dle platné vyhlášky snížen počet dětí na 19 a skupinově se zde integrují děti s různými potížemi (mentální retardace, autismus, tělesné postižení, kombinované vady, děti po operacích, astmatické děti aj.). V ostatních čtyřech třídách je povolena výjimka a třídy jsou naplněny na počet 28 dětí. V běžných třídách může být individuálně integrováno vždy jedno dítě se specifickými vzdělávacími potřebami. Srdíčková třída Sluníčková třída Kočičková třída Stromečková třída Heřmánci děti 3-4 leté děti 4-5 leté děti 5-6 leté děti 5-7 leté děti 3-7 leté S výjimkou třídy se skupinovou integrací jsou třídy homogenní, s věkovým rozdílem maximálně dva roky. Jsme ochotni vyjít vstříc dítěti a rodičům (kamarád, oblíbená učitelka) a zařadit dítě na přání do konkrétní třídy. Přijímací řízení O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje, v souladu s 165 odst. 2 písm. b) školského zákona, ředitelka mateřské školy. Při přijímacím řízení postupuje podle kritérií vyhlášených ředitelkou mateřské školy. S účinností od 1.9. ředitelka mateřské školy stanovuje kritéria a bodový systém, podle kterého bude postupováno při přijímacím řízení do mateřské školy. Zápisem se zahajuje správní řízení, které je ukončeno vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. K integraci jsou přijímány děti na základě doporučení lékaře a školského poradenského pracoviště. Těmto dětem je poskytována kvalifikovaná speciálně pedagogická péče na základě individuálních vzdělávacích plánů, které zpracovávají učitelky ve spolupráci s rodiči a poradenským zařízením. 11

12 Organizace vzdělávání dětí se specifickými potřebami se řídí a obměňuje každoročně i častěji na míru dětem s handicapem s cílem co nepřesněji postihnout, co aktuálně potřebují s ohledem na svůj zdravotní a psychický stav. Kritéria a počet bodů přijímacího řízení se mění každý rok, zde uvádíme jen pro ilustraci: 1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 10 bodů 2. Trvalé bydliště zákonných zástupců v Chrudimi, popř. dítě zaměstnanců zřizovatele MŠ nebo jeho příspěvkových organizací 10 bodů 4. Dítě zaměstnaných zákonných zástupců 8 bodů 5. Dítě, jehož sourozenec je zapsán ve školním roce 2012/2013 k docházce v Mateřské škole, Chrudim 3, Sv. Čecha body 6. Dítě, které je přihlášeno ke každodenní celodenní docházce 1 bod Při shodném počtu bodů bude rozhodovat věk dítěte (starší má přednost). Nerozhoduje datum přijetí přihlášky podané v řádném termínu. Přijímací řízení pro speciální třídu mateřské školy: Speciální třídu při MŠ je zřízena v souladu s vyhl. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění. Rozhodující kritériem při přijímacím řízení pro pořadí dětí bude stanovisko školského poradenského zařízení. 12

13 Uspořádání dne v mateřské škole 6:30 Zahájení provozu, scházení dětí 6:30-8:30 Ranní hry, didakticky zacílené činnosti, záměrné i spontánní učení ve skupinách a individuálně, individuální péče o děti se specifickými vzdělávacími potřebami, reedukační a kompenzační speciálně pedagogická péče, jazykové chvilky, smyslové hry, výtvarné činnosti, hudební činnosti, ranní cvičení, individuální rehabilitační péče 8:30-9:00 Hygiena, svačina 9:00-9:30 Didakticky zacílené činnosti, skupinová rehabilitační péče 9:30-11:30 Pobyt venku 11:30-12:00 Hygiena, oběd 12:00-14:00 Hygiena, odpočinek,individuální či skupinová reedukační a kompenzační péče, speciálně pedagogická, logopedická a rehabilitační péče 14:00-14:30 Hygiena, svačina 14:30-16:00 Odpolední zájmové činnosti, dle zájmu dětí pokračování didakticky zacílených činností, pobyt venku 16:00-16:30 Volné hry, individuální a skupinové činnosti 16:30 Ukončení provozu MŠ Denní řád je pružný, umožňuje reagovat na změny, na akce mateřské školy. Pravidlem je, aby mezi jednotlivými podávanými pokrmy byl dodržen tříhodinový interval, dále potom délka pobytu venku, odpočinku. Děti se scházejí ráno ve třech třídách (srdíčkové třídě, heřmánkové, stromečkové), od 7.30hod jsou již všechny ve své třídě. Od do hodin se děti scházejí v kočičkové třídě. Po dohodě s rodiči je možno dítě přivést kdykoliv v průběhu dne. Rodiče si mohou děti vyzvednout i po obědě. Prostřednictvím pravidelně aktualizovaných webových stránek a třídních nástěnek jsou rodiče informováni o veškerých organizačních záležitostech, pořádání kulturních akcí, výletů apod. 13

14 Koncepce mateřské školy spočívá ve skloubení dvou priorit: I. komplexní ozdravný program promyšlená péče o duševní a tělesné zdraví dítěte II. - zvýšený důraz na estetickou výchovu a) Komplexní ozdravný program byl vypracován ve spolupráci s pediatry a odbornými lékaři, děti se jej zúčastňují po předchozím písemném souhlasu rodičů. Obsahuje speciální pedagogickou péči pro děti se zdravotním postižením, nápravná nebo rehabilitační cvičení, pravidelný pobyt v ozdravném centru pro všechny děti vodoléčba s aromaterapií, akupresura, inhalace vincentkou, léčebný preventivní tělocvik (držení těla, cviky na ploché nohy atd.), muzikoterapie s prvky snoezelendu, canisterapie, dechová gymnastika, sledování diet dětí, vybavení pračkami vzduchu, ultrazvukovými zvlhčovači, inhalátory, řadou kompenzačních pomůcek (motomed Motren speciální elektrické kolo, prohřívací matrace a mnoho dalších). Soužití zdravých a nemocných působí pozitivně na obě skupiny. U dětí, které vyžadují speciálně pedagogické přístupy spolupracujeme se speciálně pedagogickými centry nebo s pedagogicko psychologickou poradnou. Tyto instituce pomáhají vypracovat dětem vyžadujícím speciální přístupy individuální vzdělávací plán, který je 2x ročně vyhodnocován společně s rodiči. Zároveň jsme od září 2011 zavedli každému integrovanému dítěti sešit, do kterého denně pedagogičtí zaměstnanci zapisují práci s dítětem. Ta je měsíčně konzultována s rodiči dětí, kteří toto stvrzují svým podpisem. Zvýšený důraz na estetickou výchovu: Prostřednictvím hudby, zpěvu, výtvarného umění, krásné literatury a poezie můžeme nejúčinněji působit na city malého člověka. Estetické činnosti nejpřirozenějším způsobem umožňují niterný prožitek dítěte a zafixování žádoucích jevů, poznatků a vlastností. Zcela nenásilně tak lze osobně zaangažovat dítě na formování jeho osobnosti. b) Pěvecké a hudební činnosti: Pěvecký sbor Klíček funguje v naší mateřské škole od roku Tato tradice byla i nadále zachována. Pěvecký sbor Klíček navštěvují děti od tří do sedmi let. Ve školním roce 2011/2012 začal Klíček úzce spolupracovat se Základní uměleckou školou Chrudim. Sbor vede pan učitel Bc. Martin Profous spolu s učitelkami z MŠ Svatopluka Čecha Jaroslavou Ptáčkovou, Michaelou Pulkrábkovou a Evou Sotonovou. Martin Profous doprovází děti na klávesy a paní učitelky hrají na kytaru nebo jiné hudební nástroje. Zkoušky probíhají dvakrát týdně. Děti jsou žáčky Základní umělecké školy, kde také platí školné, které jim bylo sníženo. Děti, které navštěvují Klíček a staly se již žáky ZUŠ Chrudim budou přednostně přijímány v 1. třídě základní školy do všech nabytých oborů v ZUŠ Chrudim. 14

15 Aktivity- nabídka nadstandardních činností (každý rok individuálně měněna) Angličtina 2x týdně, začátečníci, pokročilí rozděleno po skupinách kolem 10ti dětí (dle zájmu rodičů), vede kvalifikovaná učitelka s 12ti letou praxí v USA Canisterapie v průběhu dne, celoročně dle časových dispozic školy (kočičková a stromečková třída). Canisterapeutický pes s výcvikem, mnohaletou praxí ve školských zařízeních. Canisterapeuti s výcvikem jedna paní učitelka a ředitelka školy. Muzikoterapie 1x týdně každá třída vždy při pobytu v ozdravném centru. Paní učitelka s muzikoterapeutickým kurzem. Speciálně upravená učebna. Světla různých barev s možností nastavení intenzity a barevných kombinací. Logopedická péče pro děti vede externě kvalifikovaná učitelka s univerzitním vzděláním i v tomto oboru, dle zájmu rodičů, vždy pouze individuálně Lyžování začíná vždy od ledna, 6 celodopoledních lekcí (pro předškolní děti), vedou certifikovaní instruktoři lyžování s mnohaletou praxí, cca do 18ti dětí Veselé pískání 1x týdně skupina dětí dle zájmu rodičů (celoročně) Veselá paletka - 1x týdně skupina dětí dle zájmu rodičů (celoročně) Výuka plavání pro předškolní děti, 2 skupiny po 18ti dětech (dle zájmu rodičů), zaměstnanci Sportoviště Chrudim Perličkování- probíhá v prostorách Heřmánkové třídy, rozvrh podle tříd, celkově zrekonstruované zázemí Pěvecký kroužek dle zájmu rodičů, cca 30 dětí, vede kvalifikovaný učitel ZUŠ Bc. Martin Profous a tři učitelky MŠ snažíme se o vyvážený poměr spontánních a řízených činností učitelky se na svou práci cíleně připravují, /viz třídní program, evaluace/, nabízí dětem více činností, aby měly děti možnost volby, dále poskytují dostatek prostoru pro spontánní aktivity třída má svá pravidla, rituály, které vnáší řád a tím pocit jistoty a bezpečí také tradiční kulturní a společenské akce přispívají k přirozenému řádu života Záměry: Poskytovat dětem více času na dokončení činnosti. Budeme se snažit více děti zapojit do řízených 15

16 činností, zvláště těch starších, budeme více nabízet činnosti podporující vlastní aktivitu a experimentování. I nadále budeme uplatňovat individuálně přizpůsobený adaptační režim, dodržovat vyváženost spontánních a řízených aktivit, umožňovat, aby denně probíhaly individuální, skupinové činnosti, dbát, aby děti měly možnost dokončit činnost, aby měly prostor na ponechání výtvorů a také respektovat soukromí dítěte. 5. ŘÍZENÍ ŠKOLY: je založeno na vzájemné důvěře, otevřenosti a toleranci každý zná své povinnosti, kterými se podílí na chodu školy (prac. náplň, řády školy, směrnice) ředitelka motivuje zaměstnance k naplňování výchovných a vzdělávacích cílů školy zásadní otázky řeší všichni zaměstnanci společně předpokladem dobrých výkonů a výsledků je osobní pohoda, spokojenost, vzájemný respekt, důvěra a pocit sounáležitosti se školou ředitelka školy vykonává hospitační činnost ředitelka školy seznamuje zaměstnance se záměry, změnami a s veškerými postupy v mateřské škole spolupracujeme se ZŠ a SpZŠ vzájemné návštěvy, sportovní akce, různá představení spolupracujeme se ZUŠ Chrudim, DDM Chrudim, se Zdravým městem Chrudim a Sportovišti města Chrudim, s Kruhem zdraví, Mama klubem, Ekocentrem Paleta, Recyklingem Slatiňany, s Městskými lesy, s Domem s pečovatelskou službou atd. děti se účastní kulturních akcí pořádaných obcí spolupráce se zřizovatelem přispívá ke zkvalitňování materiálních podmínek, v zajišťování velkých oprav, ve zpracování finančních plánů apod. aktivně spolupracujeme s městem na projektech Zdravého města se společným cílem další spolupráce spočívá s odborníky SPC, PPP při výchovně vzdělávacích problémech, při vyšetření dětí s vadami výslovnosti, s SVP Chrudim aj. máme vytvořen vnitřní i vnější informační systém komunikace, nástěnky, webové stránky monitoring budovy zajišťuje bezpečnostní systém- kamery a zcela nový zvonkový systém Záměry: Vzdělávat se, spolupracovat, zlepšovat informační systém, zlepšovat vyhodnocování naplnění 16

17 stanovených cílů (zpětná vazba), osobně zodpovídat za plnění úkolů a dodržování termínů (viz. porady a kontrolní činnost) 6. PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ: Pedagogové: 11 kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců a 2 asistentky pedagoga, z toho je pět zaměstnanců vysokoškolsky vzděláno (ředitelka školy specializace: speciální pedagogika, andragogika, psychologie, pedagogika, canisterapie aj. titul Phdr. Mgr. Paní učitelka: specializace : speciální pedagogika, titul Bc. Paní učitelka: specializace : speciální pedagogika, titul Dis. Paní učitelka: specializace : Pedagogika specifických činností ve volném čase, titul Dis. Vysokoškolsky vzdělaná asistentka pedagoga: titul Ing. a kurz pro asistenty pedagoga Od došlo ke změně ve funkci ředitelky školy. Všechny pedagogické pracovnice mají pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Nové ředitelce vznikl pracovní poměr jmenováním na dobu určitou. Provoz dále zabezpečují: - domovník, 2 uklízečky, pomocné síly 2 zaměstnanci klienti Domova Slatiňany, provozář- vedoucí školní jídelny, 1 vedoucí kuchařka, kuchařka, 1 pomocná kuchařka, účetní všechny učitelky (11) jsou absolventky střední pedag. školy, se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku, z toho dvě pracují na zkrácený úvazek 0,5 učitelky se průběžně sebevzdělávají, získávají osvědčení z různých vzdělávacích akcí, navzájem si předávají poznatky učitelky s logopedickým kurzem nebo vysokoškolským vzděláním zajišťují prevenci řečového vývoje dětí průběžně učitelky se ve spolupráci s rodiči obracejí na odborníky při zajišťování speciálních služeb, při výchovných a vzdělávacích problémech každá učitelka je zodpovědná za výsledky výchovně vzdělávací činnosti vzhledem k hlavním cílům školy integrované bloky dávají učitelkám prostor pro vlastní tvůrčí přístup k práci s dětmi, ale zároveň ke spolupráci s ostatními 17

18 Záměry: Snaha o další rozšiřování odborného vzdělávání (viz plán vzdělávání), spolupracovat, vytvářet takové prostředí, aby se děti do školy těšily, byly spokojené, stejně tak jejich rodiče. Základem je nový postoj k práci a role učitelky ve třídě. Učitelka by neměla být pouze dozorem, ale prostředníkem mezi dětmi i rodiči a svým odborným přístupem a metodami být facilitátorem jejich učení. 7. SPOLUÚČAST RODIČŮ I. rodiče jsou průběžně seznamováni s děním ve škole, plánováním, s cíli školy při schůzkách, při setkáních II. potřebné informace získávají na nástěnkách a webových stránkách III. rodiče mají možnost vstupovat se svým dítětem kdykoliv do třídy, účastnit se programu IV. rodiče získávají průběžně od učitelek informace o rozvoji a učení svého dítěte, mají možnost konzultovat výchovně vzdělávací otázky V. nabízíme rodičům individuální konzultace o jejich dítěti, řešení otázek pro vstup do základní školy (školní zralost dítěte), informujeme je o zajímavých tématech prostřednictvím nástěnek (možnost účasti na besedách s odbornými pracovníky na téma rodina a dítě), nabízíme spoluúčast rodičů na výletech, hlavně pak na akcích na školní zahradě, při lyžařském výcviku aj., spolupracujeme s rodiči v otázkách sponzoringu školy VI. organizujeme společné akce kulturní, vzdělávací, tradice, výlety, pracovně výtvarné dílny s rodiči, jarmarky, den otevřených dveří, Mateřinka Chrudim, maratonský běh Chrudimí, rozsvěcení vánočního stromu, aj. VII. učitelky i ostatní zaměstnanci zachovávají diskrétnost, chrání soukromí rodiny, získané informace využívají jen pro osobnostní rozvoj dítěte Záměry: Budeme prohlubovat otevřenou spolupráci, vytvářet přátelské partnerské vztahy, povedeme s rodiči průběžný dialog o dítěti, o rozvoji a učení, budeme respektovat přání a potřeby dětí a rodiny, nabízet jim možnost konzultovat potřeby s odborníky. Adaptace: První setkání je při zápise, kdy se rodiče i děti seznámí s učitelkami, s provozními zaměstnanci, s 18

19 prostředím i dětmi, mohou si pohrát. I v dalších dnech před nástupem do MŠ mají rodiče možnost, kdykoliv školu navštívit a umožnit tak dítěti postupné seznamování. Začátek docházky a další adaptační postup se řídí po domluvě s rodinou individuálně přizpůsobeným adaptačním režimem, zpravidla podle reakce a chování dítěte. Další podrobnosti týkající se uspořádání školy jsou uvedeny v jiných částech, např. uspořádání dne, dále jsou součástí řádů školy, které jsou na nástěnkách, aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání a prožitkovém učení, zpravidla individuálně a ve skupinách. Mezi oblíbené formy, které organizujeme v průběhu celého roku patří pohybové hry, zpívání, společné dílny a akce dětí a rodičů, návštěvy divadelních a filmových představení, výlety, oblíbená je také logopedie, canisterapie, perličkování, hraní na flétny i výtvarný kroužek. Nedílnou součástí života naší školy jsou tyto tradice a činnosti: preventivní logopedická cvičení Probíhají jako individuální logopedická prevence pro děti s vadami výslovnosti, jsou vedeny ve spolupráci s vysokoškolsky vzdělanou učitelkou - logopedkou, ta dále doporučuje děti klinickému logopedovi, pokud jsou jejich vady závažné. V průběhu dne zařazují paní učitelky běžně do výchovně vzdělávacího procesu logopedické chvilky a cvičení. oslavy narozenin oslavenec přinese kamarádům zdravé mlsání, popřejeme mu, zazpíváme, povídáme si o rodině podzimní slavnosti zdobení dýní, pouštění draků, opékání- bramboriáda, akce na školní zahradě, sportovní soutěže a hry setkání s Mikulášem návštěva čerta a Mikuláše vánoční besídka zvyky, koledy, tradice u vánočního stromu, vypouštění balónků splněných přání, zpívání pro živého Ježíška na školní zahradě, zpívání pro seniory v Domovech pro seniory a výroba přání karneval ve spolupráci s rodiči děti přijdou do školy v maskách, v každé třídě probíhá individuálně- taneční rej, soutěže, účast rodičů je vítána při Masopustu, Večerníčkovském odpoledni, Čarodějnice, aj. zápis, Dny otevřených dveří Zápis probíhá v přesně stanoveném termínu ve všech chrudimských školkách ve stejný den. Řídí se svými kritérii a rodiče jsou pomocí webu informování, co si mají k zápisu přinést. Žádosti o umístění 19

20 dítěte do naší školy nejsou přijímány v jiný den než v den zápisu, vyjma žádostí o přijetí dětí vyžadujících speciální péči. pouštění Morény pálení, házení popela do potoka, zpěv a říkadla Den pro maminky pásmo písní, básní, dramatizace, dílnička, hostina Den dětí odpoledne plné her, soutěží, skákací hrad, hudba, opékání aj. dle možností školy výlet různorodé, společně za poznáním a legrací (ZOO, rozhledna, lanový park, sportoviště, hrady a zámky.) rozloučení se školáky dárky trička, šerpy, pamětní listy apod., hry, zábava vystupování Klíčku při: vítání občánků Den válečných veteránů urnový háj rozsvícení vánočního stromu adventní koncert adventní koncert v kostelích různých církví nebo v divadle pololetní koncert společně se ZUŠ Chrudim v Muzeu Chrudim Mateřinka Chrudim Den Země Jarní zpívání s Klíčkem Resselovo náměstí Zlatá svatba Den matek Centrum sociálních služeb a pomoci v Soukenické ulici Den hudby u ZUŠ 8. Metody a formy vzdělávací práce V rámci výchovně vzdělávacího procesu uplatňujeme metody a formy práce, které vyžadují rozvojové předpoklady a možnosti dětí. Prožitkové učení hrou a činností dětí (podporují dětskou zvídavost), jsou založeny na přímých zážitcích 20

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Naše pohodová školička v průběhu ročních období,

Naše pohodová školička v průběhu ročních období, Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Elpis, Brno, Koperníkova 2/4 www.skolaelpis.cz tel. 545245630 e-mail: elpis@telecom.cz Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Ředitelka školy PhDr. Radka Melicherová provedla v červenci 2015 revizi ŠVP

Ředitelka školy PhDr. Radka Melicherová provedla v červenci 2015 revizi ŠVP V Chrudimi 13.7.2015 REVIZE ŠVP Ředitelka školy provedla v červenci 2015 revizi ŠVP Dodatek k ŠVP pro školní rok 2015/2016 Příloha číslo 1 Jazykové vzdělávání Do uspořádání dne v mateřské škole od září

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Adršpach Zpracovala: Mgr. Karolína Gottsteinová Adršpach 2014 OBSAH ÚVOD 1. Charakteristika školy 2. Plánovaný rozvoj mateřské školy 2.1 Základní

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 214/09 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 3. Účinnost od: 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU Školní vzdělávací program Mateřská škola Strančice Zpracoval pedagogický kolektiv Mateřské školy Strančice Revidovaná verze č.j. MŠS-242/2015 projednána na pedagogické poradě

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391. Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov. Identifikátor školy: 600 058 778 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Český Krumlov, Plešivec II/391 Plešivec II 391, 381 01 Český Krumlov Identifikátor školy: 600 058 778 Termín konání inspekce:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více