Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N č. 5 M Ě S Í Č N Í K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 9. č. 5 M Ě S Í Č N Í K"

Transkript

1 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N č. 5 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y

2 2 OBSAH OBSAH...2 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...4 CIZÍ JAZYK A LITERATURA...4 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ O PRÁZDNINÁCH...4 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ S RODILÝM MLUVČÍM...4 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ O PRÁZDNINÁCH...5 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ S RODILÝM MLUVČÍM...5 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ VYŠKOV...5 INTENZIVNÍ KURZ FRANCOUZŠTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ...6 PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE...7 KLIMA TŘÍDY...7 ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ...7 STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ...8 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...8 ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA...9 COACHING PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ...9 JAK PSÁT PROJEKTY TVORBA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU PRO ESF...9 TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL...10 KURZ PRO INSTRUKTORY VODNÍ TURISTIKY DO WW I...10 UMĚNÍ A KULTURA...11 PRÁZDNINY S KERAMIKOU...11 OSTATNÍ A MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY ŠKOLENÍ BOZP A PO PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ...11 OCHRANA OBYVATELSTVA VÝUKA V PODMÍNKÁCH ZŠ A SŠ...12 KRIZOVÉ CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ÚRAZY RVP ČLOVĚK A ZDRAVÍ...12 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA...14 Měsíčník pro střední školy Vydává Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Určeno: pro vnitřní potřebu škol v územní působnosti Odboru školství KÚ JMK Schválil: Mgr. Jan Juřík Redakce a zpracování: PaedDr. Věra Hlavsová, Mgr. Ludmila Jarošová Uzávěrka: vždy 15. předchozího měsíce Měsíčník neprochází jazykovou úpravou. Rok 2009 Číslo 5 (květen) - vychází

3 3 KONTAKTY STŘEDISKA SLUŽEB ŠKOLÁM BRNO Doručovací adresa:, IČO: , DIČ: CZ Funkce Jméno Telefon Ředitel Mgr. Jan Juřík Zástupce ředitele, vedoucí Radovan Mrkva oddělení služeb a provozu Vedoucí oddělení vzdělávání PaedDr. Věra Hlavsová a projektů Asistentka ředitele Naďa Zhořová Fax Vrátnice, spojovatelka ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROJEKTŮ Brno Hybešova 15 Mgr. Ludmila Jarošová Bc. Hana Knapová Mgr. Marek Lauermann Mgr. Zuzana Burešová Bc. Marta Popelářová, DiS Ing. Hana Pospíšilová Mgr. Ivo Prokeš Mgr. Ivana Smejkalová PhDr. Zuzana Sniegoňová Jana Žáčková Mgr. Art. Olga Hořavová Blansko Anna Skoupá náměstí Svobody Břeclav Mgr. Ludmila Ratajská listopadu 1a Vyškov Bc. Michal Slezák Brněnská ODDĚLENÍ SLUŽEB Informatika Zdeněk Valíček Ing. Daniel Susík Bc. Hana Knapová (MS Select) Opravy a revize elektroniky Milan Pospíšil Ladění klavírů Pavel David Mzdy a účetnictví Taťána Šmoldasová Libuše Michurová Miroslava Floriánová Ing. Hana Bartlová Evidence volných míst Zora Medková Školní výlety Vítězslav Zbořil Milana Klvaňová FAX - školní výlety

4 4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ» CIZÍ JAZYK A LITERATURA TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ O PRÁZ DNI NÁCH Pro začátečníky: Tento kurz bude určen pro pedagogy, kteří nemají žádné znalosti AJ. Pro mírně pokročilé: Kurz je určen pro všechny pedagogy, kteří jsou se svými znalostmi AJ na mírné úrovni, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni A1. Náplní bude především práce s nejrůznějšími konverzačními tématy v AJ. Otevřena bude ta úroveň, na kterou se přihlásí dostatečný počet zájemců, případně obě. Určeno komu: všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost AJ Číslo akreditace: / Číslo akce: 884 Termín konání: , vždy od 8:30 - cca 15:30 hod. (celkem 35 vyučovacích hodin, každý den bude 7 vyuč. hodin) Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna bude upřesněn Kč) Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Jarošová, tel.: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel: Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ S RO DILÝM ML UVČÍM Hlavním cílem tohoto kurzu bude využití znalostí účastníků v mluveném slově. Tento cíl platí pro neaprobované učitele jazyků a ostatní učitele, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou úroveň. Kurzu se však mohou zúčastnit i aprobovaní učitelé jazyků, kteří si chtějí intenzivně procvičit svou jazykovou znalost. V kurzu bude vyučovat rodilý mluvčí a je určen pro středně pokročilou jazykovou úroveň účastníků. Určeno komu: všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost AJ Číslo akreditace: / Číslo akce: 953 Termín konání: , vždy od 8:30 - cca 15:30 hod. (celkem 35 vyučovacích hodin, každý den bude 7 vyuč. hodin) Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna Chris Morgan Kontaktní adresa: Kč) Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel: Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009

5 5 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ O PRÁZ DNI NÁCH Pro začátečníky: Tento kurz bude určen pro pedagogy, kteří nemají žádné znalosti AJ. Pro mírně pokročilé: Kurz je určen pro všechny pedagogy, kteří jsou se svými znalostmi AJ na mírné úrovni, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni A1. Náplní bude především práce s nejrůznějšími konverzačními tématy v AJ. Otevřena bude ta úroveň, na kterou se přihlásí dostatečný počet zájemců, případně obě. Určeno komu: všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost AJ Číslo akreditace: / Číslo akce: 885 Termín konání: , vždy od 8:30 - cca 15:30 hod. Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna bude upřesněn Kč (lze hradit v hotovosti oproti příjmovému dokladu nebo bude vystavena faktura po zahájení kurzu) Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Jarošová, tel.: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel: Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ S RO DILÝM ML UVČÍM Hlavním cílem tohoto kurzu bude využití znalostí účastníků v mluveném slově. Tento cíl platí pro neaprobované učitele jazyků a ostatní učitele, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou úroveň. Kurzu se však mohou zúčastnit i aprobovaní učitelé jazyků, kteří si chtějí intenzivně procvičit svou jazykovou znalost. V kurzu bude vyučovat rodilý mluvčí a je určen pro středně pokročilou jazykovou úroveň účastníků. Určeno komu: všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost AJ Číslo akreditace: / Číslo akce: 954 Termín konání: , vždy od 8:30 - cca 15:30 hod. Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna Chris Morgan Kontaktní adresa: Kč) Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel: Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ VYŠKOV Vstupní úroveň: A2 mírně pokročilá (podle SERR pro cizí jazyky). Zájemci, kteří se hlásí do kurzu, rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (např. základní osobní informace o osobě a blízké rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání, trávení volného času). Dokáží komunikovat v jednoduchých a běžných situacích, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsali vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, záležitosti týkající se jejich naléhavých potřeb. Dokáží pochopit smysl krátkých jasných

6 6 jednoduchých zpráv a hlášení. Umí číst krátké jednoduché texty a umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Zvládnou velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sami dokázali udržet. Kurz se zaměřuje na rozvoj komunikativních dovedností, upevnění a rozšíření slovní zásoby a frází z oblasti běžné každodenní komunikace (pozdravy, oslovení, poděkování, omluva, žádost, souhlas, nesouhlas, rady, dotazy), soustřeďuje se na běžné komunikační situace (v taxíku, obchodě, restauraci, hotelu, u pokladny, na letišti) zvláště formou poslechových a konverzačních cvičení. Nedílnou součástí aktivit je i využití autentických materiálů (mapky, brožury, letáky, plánky ) - procvičení čtení a představení některých aspektů ze života Spojeného království. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům Číslo akce: 851 Číslo akreditace: / Termíny konání: (PO-PÁ) vždy 8:00 14:30 hod. Místo konání: DDM Vyškov, Brněnská7 Mgr. Zlatka Zbořilová Kontaktní adresa: 1700 Kč Kontaktní osoba: Bc. Michal Slezák, tel.: Uzávěrka přihlášek: 12. června 2009 I NTENZ IVNÍ KURZ FRANCO UZŠTINY PRO MÍ RNĚ PO KROČILÉ Upevnění, procvičení, případně rozšíření znalostí základních gramatických jevů. Výuka konverzačních témat bude vhodně doplněna obrázkovými francouzsko-českými slovníky, audio nahrávkami, ukázkami z francouzské literatury (např. z edice Garamond Text bilingue avec le commentaire). Cílem kurzu je procvičení francouzského jazyka, včetně utvrzení správné výslovnosti a nacvičení pohotovosti v základních konverzačních situacích. Výuka povede k udržení a rozšíření znalosti učitelů tak, aby po jeho absolvování mohli začít studovat v kurzu vyššího typu. Účastníci by měli mít znalost na úrovni A1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky, cílem je přiblížení se vyšší znalostní úrovni. Určeno komu: všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost FJ Číslo akreditace: bude upřesněno později Číslo akce: 964 Termín konání: , vždy od 8:30 - cca 15:30 hod. Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna Mgr. Kateřina Benešová (Vlachovská) Kč (lze hradit v hotovosti oproti příjmovému dokladu nebo bude Kontaktní adresa: vystavena faktura po zahájení kurzu) Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Jarošová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009

7 7 KLIMA TŘÍDY» PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE Mapování třídních vztahů na školách, komplexní prevence šikany, rozpoznání příznaků šikany, možná úskalí. Rozpoznání a charakteristika jednotlivých rolí v kolektivu, kasuistika. Role oběti charakteristika, role agresora charakteristika, ostatní role v třídním kolektivu. Postoj pedagoga k šikaně ve třídě, konflikty a jejich řešení v rámci platné legislativy. Určeno komu: celým pedagogickým sborům jedné školy Číslo akreditace: 4484/ Termíny konání: školní rok 2008/2009, přesný termín po vzájemné dohodě Místo konání: Vzdělávací program bude probíhat ve školách, které o něj projeví zájem. Mgr. Renata Ježková, etoped zabývající se problematikou prevence a řešením patologických jevů Kč (cena nezahrnuje dopravu lektora) Poznámka: Jedná se o osmihodinový seminář (je možné domluvit 2x odpolední, Kontaktní adresa: nebo 1x celodenní akce); maximální počet účastníků 30. Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Prokeš, tel Uzávěrka přihlášek: průběžně ČTENÍ M A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠL ENÍ 24 hodinový vzdělávací cyklus pro učitele všech předmětů V průběhu kurzu si pedagogové rozšíří své odborné znalosti a vyzkouší si sami na sobě výuku metodami aktivního učení. Jednotlivé metody vedou žáky k samostatné práci s informacemi - jejich získávání, třídění, zařazování do souvislostí s již naučeným atp. Navíc u žáků rozvíjí i jejich sociální dovednosti - schopnost komunikace, naslouchání, spolupráce atp. Metody aktivního učení ve svém důsledku umožňují žákům lépe a trvale zvládnout probírané učivo a celkově vedou ke směrování žáků k celoživotnímu učení. MODUL 1 Úvodní blok, myšlenková mapa, co to je KM, ukázková hodina Insert, rozbor ukázkové hodiny, princip E-U-R (evokace-uvědomění si významu - reflexe), Dirigent - aktivita zopakování minulé hodiny, Znalostní bingo - vědomostní interaktivní soutěž s nutností spolupráce, řízené čtení, skupinová práce s Bloomovou taxonomií otázek, Hladiny žákova myšlení + Dú do druhého modulu MODUL 2 Ohlédnutí za minulým modulem a jeho implementací v hodinách + Dú psaní ve 2 skupinách 1 věta /souvětí na lektorem dané téma T-graf + Vennův diagram (kooperace - soutěž; kooperativní - frontální výuka), kooperativní učení - třífázový rozhovor, turnaj týmů, párové čtení, pětilístek, vytváření vlastní přípravy ve dvojicích - trojicích (podle aprobace bez ohledu na školu) MODUL 3 Ohlédnutí za minulým modulem a jeho implementací v hodinách aktivity: Poslední slovo patří mě, Volné psaní + Kostka, ukázková hodina matematiky Číselné soustavy (E-U-R), diskusní pavučina, provokující otázky, skládačkové učení. Vytváření vlastních příprav ve dvojicích - trojicích (podle aprobace; bez ohledu na školu) Určeno komu: učitele všech typů škol

8 8 Číslo akce: 915 Číslo akreditace: 23425/ Termín konání: 11. května 2009 od 8:00 do 14:00 hod. 21. května 2009 od 8:00 do 14:00 hod. 8. června 2009 od 8:00 do 14:00 hod. Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15 Lektorka: PhDr. Libor Kyncl Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Ing. Hana Pospíšilová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 4. května 2009» STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ST UDI UM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení.. Studium je v souladu se standardy MŠMT organizováno ve 4 modulech v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže na vytypovaných školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávacího programu je doporučené samostudium. Za tímto účelem obdrží každý z účastníků studijní materiály shrnující podrobný obsah jednotlivých modulů, zaměřený na cílové kompetence vedoucích pracovníků. Vzdělávací program se v souladu se Standardy studia pro ředitele škol a školských zařízení skládá ze 4 základních modulů: základy práva pracovní právo, financování školy organizace školy a pedagogického procesu. Po absolvování výuky ve všech modulech budou účastníci studia absolvovat pedagogickou praxi formou třídenních stáží ve vybraných školách nebo školských zařízeních. Určeno komu: Kvalifikační studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb. Číslo akce: 909 Číslo akreditace: / Termíny konání: Studium bude zahájeno v říjnu Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: , Uzávěrka přihlášek: 15. září 2009

9 9» ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA COACHI NG PRO ŘÍDÍ CÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Jak vést a formovat svůj tým Sociální výcvik: zvládání a odhad situace Stress v řízení Stress a práce se zátěží ve všech rovinách života Zákonitosti úspěchu Jak se promítá vlastní dispozice v řízení lidí, konkrétní příklady Výcvik zátěže v komunikaci Dispozice jednání stavy EGA Praktické sebenáhledy Určeno komu: řídícím pracovníkům škol a školských zařízení Číslo akce: 949 Číslo akreditace: Termíny konání: bude doplněna dvoudenní seminář: pátek 11. září 2009 od 9.00 do cca 17:00, sobota od 9:00 do cca 14:00 Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15 Lektorka: prim. PhDr. Lidmila Pekařová Kč Poznámka: Kontakt: Odborným garantem vzd. programu je PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí oddělení vzdělávání a projektů, tel.: Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 4. září 2009 JAK PSÁT PRO JEKTY TVO RBA PROJEKTO VÉHO ZÁMĚRU PRO ESF Cílem vzdělávací akce je provést účastníky jednotlivými etapami tvorby projektové žádosti, včetně jejich vkládání do on-line programu Benefit. Obsahem kurzu budou komentované ukázky zpracování jednotlivých částí úspěšných projektových žádostí, na něž naváže tvorba vlastního projektového záměru účastníků. Výstupem je vlastní, účastníkem reálně zpracovaný základ projektové žádosti, který může použít při předkládání projektů, reagujících na aktuální výzvy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Z důvodu maximální využitelnosti výstupů semináře bude výuka probíhat přímo v počítačové učebně, kde bude mít každý účastník k dispozici počítač. Obsah kurzu: 1. Představení program aktuálních výzev OP VK a jejich prioritních os 2. Principy projektového řízení, obeznámení s úspěšně podanými a realizovanými projekty. 3. Zpracování projektové žádosti účastníci budou zpracovávat vlastní, reálný projektový záměr. Zvláštní pozornost bude věnována zejména následujícím oblastem: Jak vyplňovat žádost v Benefitu? základní struktura, časté chyby, dobré praxe Popis projektu - cíle, klíčové aktivity a cílové skupiny projektu

10 10 Zdůvodnění potřebnosti - proč je nutné projekt realizovat vzhledem k potřebám a nedostatkům zjištěným v příslušné oblasti, jak geografické tak tématické Detailní popis cílů projektu Cílové skupiny - přínos pro cílovou skupinu, zapojení cílových skupin Realizace projektu klíčové aktivity, výstupy, vnitřní postupy řízení a hodnocení Udržitelnost, popis pokračování činností po skončení podpory a přidaná hodnota Publicita Mapování rizik Rozpočet projektu 4. Zpětná vazba k jednotlivým částem žádosti, zpracovaných účastníkem - každému účastníkovi, který vyplní záložky v programu Benefit bude lektorem písemně poskytnuta zpětná vazba s návrhy na změny ve formulacích žádosti Určeno komu: Kurz je určen zejména těm učitelům a ředitelům, kteří nemají praktické zkušenosti s tvorbou projektů a vyplňováním žádosti v aplikaci Benefit Číslo akce: 967 Číslo akreditace: 7728/ Termíny konání: středa od 9:00 do 14:00 hod. (1.část) úterý od 9:00 do 14:00 hod. (2. část) (12 vyuč. hodin) Místo konání: Brno, Hybešova 15, počítačová učebna Mgr. et Bc. Marek Lauermann, konzultant a lektor v oblasti managementu, sebehodnocen školy, tvorba realizace projektů v rámci strukturálních fondů Kontakt: Kč Kontaktní osoba: Bc. Hana Knapová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 6. května 2009» TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL KURZ PRO INSTRUKTORY VODNÍ TURI STIKY DO WW I Určeno: Učitelé Tv a ostatní zájemci z pedagogické veřejnosti ZŠ a SŠ Číslo akce: 963 Číslo akreditace: / Termín konání: května 2009 Místo konání: areál rekreačního střediska Jez Krkavec na Nežárce Mgr. A. Jarošek, Mgr. P. Petr Kč včetně DPH Poznámka: Jedná se o odborné vzdělání, které umožní kvalifikovaně vést školní vodácké kurzy, vodácké výlety a tábory. Jedná se o 14 hod teoretické a 26 hod přímé praktické výuky (včetně způsobů záchrany osob). Kontakt: Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel: Uzávěrka přihlášek:

11 11 PRÁZ DNINY S KERAMI KOU» UMĚNÍ A KULTURA Příjemně a tvořivě strávený týden ve vybavené keramické dílně (2 elektrické kruhy, 2 pece, válcovací stůl, 6 druhů hlín, glazury, pomůcky, engoby) a tvůrčí činnost pro pokročilé i začátečníky. Určeno: začátečníkům i pokročilým milovníkům keramické tvorby Číslo akce: 905 Číslo akreditace: / Termín konání: vždy od 9:00 17:00 hod. Místo konání: ZŠ Krásného 24, Brno Lektorka: Jaroslava Zapletalová Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Jana Žáčková, Uzávěrka přihlášek: 20. května 2009, prosím dodržte tento termín! OSTATNÍ A MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY ŠKOLENÍ BOZP A PO PRO VEDO UCÍ PRACOVNÍ KY VE ŠKOLSTVÍ Určeno komu: vedoucím pracovníkům ve školství. Číslo akce: 947 Termíny konání: čtvrtek od 10:00 h do 16:00 hod. Místo konání: Brno, Hybešova 15 Pavel Zdráhal (BOZP), Zdeněk Knap (PO) 536 Kč (450 Kč + 19% DPH) Poznámka: Účastníkům bude vystaveno potvrzení o účasti. Kontakt: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických Kontaktní osoba: Bc. Hana Knapová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 7. května 2009

12 12 O CHRANA OBYVATEL STVA VÝUKA V PODMÍNKÁCH ZŠ A SŠ Příprava je prováděna jako podpůrné další vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů, č.j /03-22 ze dne , Dodatku k učebním dokumentům pro základní, střední, speciální a vyšší odborné školy, č. j /03-22 ze dne , a v souladu.s vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Účastníci: 1) pochopí význam ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému po změnách od roku ) dokáží zařadit události do mimořádných událostí 3) seznámí se se základními opatřeními ochrany obyvatelstva, s postupem řešení situací při povodních, úniku nebezpečných látek. 4) získají materiály a informace, se kterými mohou okamžitě pracovat se svými žáky Náplň: 1. Význam výuky ochrany obyvatelstva na všech typech škol, legislativní ukotvení ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému po změnách od roku Pojem mimořádná událost ( krizová situace ) a typy MU a KS. 3. Nebezpečné látky a možná ohrožení kolem nás: - havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie apod. 4. Základní opatření ochrany obyvatelstva: -varování a informování, ukrytí, individuální ochrana, evakuace, nouzové přežití a humanitární pomoc 5. Protipovodňová ochrana 6. Využitelné materiály a pomůcky k výuce, možnosti získávání dalších informací k předmětné problematice Určeno komu: všem pedagogickým pracovníkům, celým učitelským sborům, Číslo akce: 959 Číslo akreditace: Seminář zatím bez akreditace, účastníci obdrží potvrzení o účasti Termín konání: 19. května 2009, 13:00 16:00 hod. Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15 vrchní komisař Antonín Kremlička Hasičský záchranný sbor JMK krajské ředitelství Brno Kontakt: 95 Kč Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel: Uzávěrka přihlášek: nejpozději týden před konáním akce, tj 12. května 2009 KRIZOVÉ CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ÚRAZ Y RVP ČLOVĚK A ZDRAVÍ Nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav 2. Co udělat nejdříve a co potom (Hodnocení stavu postiženého, vyprošťování, transport) 3. Stavění tepenného krvácení 4. Uvolnění dýchacích cest 5. Stabilizovaná poloha 6. Umělé dýchání 7. Masáž srdce 8. Úrazy (obvazová a fixační technika)

13 13 Poranění způsobená fyzikálními a chemickými vlivy (chladem, teplem, elektrickým proudem, kyselinami, louhy, tonutí, poranění hlavy, páteře, hrudníku, břicha, končetin) Tlakové obvazy, šátkové obvazy, znehybnění - imobilizace Ošetření ran způsobených fyzikálními a chemickými vlivy, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem - projevy alergie, pokousání zvířaty, cizí tělesa Šok - druhy šoků, fáze šoku, příznaky šoku, protišoková opatření, úžeh, úpal Cílem tohoto semináře je nabídnout učitelům, kteří se ve vzdělávacím procesu v některých kapitolách výuky s tematikou první pomoci setkávají, aby si své vědomosti a dovednosti zopakovali pod vedením odborného pracovníka a uměli o nich nejen hovořit, ale i v praxi je v případě potřeby použít, to znamená i s žáky nacvičovat na modelových situacích. Seminář je teoreticko-praktický poskytující novinky v oblasti zajištění a provádění PP s důrazem na nácvik praktických dovedností. Klade si za cíl: Poskytnout základní poznatky a dovednosti z organizace první pomoci Poskytnout základní poznatky a dovednosti při poskytování neodkladné resuscitace Poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při akutních stavech Určeno komu: pedagogickým pracovníkům Číslo akce: 951 Číslo akreditace: / Termíny konání: od 14:00 do 17:30 hod. Místo konání: DDM Vyškov, Brněnská7 MUDr. Martin Slezák 500 Kč Poznámka: účastníci obdrží osvědčení SSŠ Brno Kontakt: pracovníků Brno, pobočka Vyškov, Brněnská 7, Vyškov Kontaktní osoba: Bc. Michal Slezák, tel.: Uzávěrka přihlášek: 28. června 2009

14 14 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA pracovníků Brno, Hybešova 15, Brno, IČ: , DIČ: CZ Škola - uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny Název Adresa PSČ Obec Telefon IČO Bankovní účet * * v případě bezhotovostní platby (fakturou) Akce Číslo Název Termín Místo konání Kurzovné**. ** Ceny vzdělávacích programů jsou uvedeny bez DPH (kromě vzdělávacích programů číslo: 882, 883, 891, 892, 908). Účastníci Č. Datum nar. Příjmení, jméno, titul Platba *** Podpis účastníka *** platba: H=hotově (platí škola), F=fakturou (platí škola), I=individuálně (platí účastník z vlastních zdrojů po předchozí domluvě s garantem akce). Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na kontaktní adresu nebo elektronicky na ovou adresu garanta příslušného vzdělávacího programu. Obě formy přihlášení budou považovány za závazné. Tímto se zavazuji uhradit kurzovné za přihlášené účastníky. V... dne... Podpis:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8. č. 6 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8. č. 6 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 0 8 č. 6 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 ŠKOLSKÝ MANAGAMENT... 4 METODY

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 0 8. č. 4 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 0 8. č. 4 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 0 8 č. 4 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 0 9. č. 4 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 0 9. č. 4 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 0 9 č. 4 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...4

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 8. č. 5 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 8. č. 5 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 8 č. 5 M Ě S Í Č N Í K 2 OBSAH OBSAH... 2 INFORMACE O PRODEJI UČEBNIC A ŠKOLNÍCH POMŮCEK... 4 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO... 3 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015

Veletrh vzdělávání Hodonín 7. 8. 10. 2015 pracoviště HODONÍN, Dobrovolského 4, 695 01 donín, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz Přehled vzdělávacích akcí ČERVEN 1. 6. 2. 6. 4. 6. 23. 6. 25. 6. ZÁŘÍ 23. 9. 23. 9. 24. 9. 30. 9. Bř Práva a povinnosti

Více

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno červen 2015 č. 6 MĚSÍČNÍK Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 1 0. č. 5 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 1 0. č. 5 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 1 0 č. 5 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Neziskovky Zkvalitnění vzdělávání studentů a dospělé populace se zaměřením na ekonomiku a účetnictví Partneři projektu Úřad práce Břeclav Fintajslova 7, 690 02 Břeclav Město Břeclav Náměstí TGM 42/3, 690

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 0 9. č. 4 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 0 9. č. 4 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 0 9 č. 4 M Ě S Í Č N Í K 2 OBSAH OBSAH...2 KONTAKTY STŘEDISKA SLUŽEB ŠKOLÁM BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1 č. 01 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince

B. Speciální roční kurz: Intenzivní roční kurz jazykové a odborné přípravy ke studiu na českých vysokých školách pro cizince Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2014/15 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy

edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy edukuj vzdělávací centrum katalog pro firmy Mgr. Ludmila Lešková www.edukuj.cz str. 1 Co je Edukuj a kdo za ním stojí Školení první pomoci v rámci BOZP str. 2 Tvorba plánů první pomoci str. 2 str. 3 Poradenství

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Termín: 15.10. 2010 14. 1. 2012 Východiska: Při realizaci kurzu vycházíme z myšlenky, že základem kvalitní a

Více

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí:

Výchovné a vzdělávací postupy vedoucí k utváření klíčových kompetencí: Volitelný předmět KONVERZACE AJ Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ú N O R 2 0 1 0. č. 2 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ú N O R 2 0 1 0. č. 2 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ú N O R 2 0 1 0 č. 2 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...

Více

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ

Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Učitelská angličtina Jazykové a jazykově metodické vzdělávání v AJ Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji v anglickém jazyce a zkvalitňování

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 0. č. 1 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 0. č. 1 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 0 č. 1 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, při příležitosti

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz

JAZYKOVÁ ŠKOLA ECO Velké Meziříčí Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel. 602 325 108, www.eco-vyukajazyku.cz Vybírat si můžete ze široké nabídky různých typů kurzů: - intenzivní týdenní - víkendové - měsíční - celoprázdninové - individuální - nebo můžete využít některý z vypsaných kurzů viz. níže Proč letní kurzy?

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu mobil 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V PRAXI - ZDRAVÉ SEBEPROSAZENÍ Chcete si získat respekt svých kolegů či klientů? Chcete se

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

The adventures of Hocus and Lotus

The adventures of Hocus and Lotus The adventures of Hocus and Lotus 2015 Obsah 1. Popis vzdělávací činnosti... 3 2. Jazyky používané v průběhu školení... 3 3. Vzdělávací sektor, pro který je kurz určen... 3 4. Cílová skupina... 3 5. Instituce

Více

Jazyková škola ETC nabízí Jazykové kurzy pro učitele s pedagogickou a odbornou kvalifikací jinou než daný cizí jazyk v rámci programu Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Angličtina Němčina Francouzština

Více

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL

*MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL *MVCRX0193XOL* MVCRX0193XOL MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-116196-1/PO-IZS-2012 Kódové označení: NZP-AK Praha 19. října 2012 listů: 13 Schvaluji: plk.

Více

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci)

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v cizím jazyce se zahraničními

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická

4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4. UČEBNÍ PLÁN ZŠ praktická 4.1 TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Vzdělávací oblast Předmět 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5.ročník Celkem hod. +DD Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0 č. 12 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 38 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2010/2011 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem

Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Muzikoterapie, arteterapie a biblioterapie v práci s klientem Akreditovaný výcvikový vzdělávací program pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc. Vzdělávací program Výcvikový vzdělávací program je jako

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz

Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ. Martin Čapek. www.odyssea.cz Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy ZDRAVOTNICKY KURZ Martin Čapek www.odyssea.cz OBSAH 2 Zdravotnický kurz... 3 2.1 Obecně o kurzu... 3 2.2 Očekávané výstupy kurzu...

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ V PRAXI Jak efektivně řídit projekty je obsahem připraveného kurzu. Účastníkům nabídne postupy,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 3. 5. ročníku Cizí jazyk Charakteristika předmětu V rámci povinné výuky prvního cizího jazyka je žákům nabízena výuka anglického nebo německého jazyka. Cizí jazyk je vyučován ve třetím až devátém ročníku v tříhodinové

Více

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče

Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Seminář pro žáky 5. ročníků a jejich rodiče Podle ŠVP Škola snů: 2. stupeň ZŠ 6. 7. ročník 3 hodiny týdně 8. 9. ročník 5 hodin týdně Příklady: 6. 9. ročník po 3 hodinách jazyka (VNJ, VRJ) a k tomu na 8.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE?

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CO VÁM KURZ PŘINESE? OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., pobočka Hlinsko, 539 71 Holetín 26 tel / fax 469 311 851, mobil 603 185 084, e mail otc.hl@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TIME MANAGEMENT 4. GENERACE

Více

Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk.

Typ kurzu Počet hodin týdně Cena - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů ) - 140 hodin/šk. č. j. 308-1/2015 Cenová ujednání I. Ceny kurzů ve školním roce 2015/16 A. Standardní kurzy Typ kurzu Počet hodin týdně - Kurzy základní a přípravné (140 hodin/šk. rok) Kurzy konverzační (5-6 posluchačů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více