Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N č. 5 M Ě S Í Č N Í K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 9. č. 5 M Ě S Í Č N Í K"

Transkript

1 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N č. 5 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y

2 2 OBSAH OBSAH...2 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...4 CIZÍ JAZYK A LITERATURA...4 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ O PRÁZDNINÁCH...4 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ S RODILÝM MLUVČÍM...4 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ O PRÁZDNINÁCH...5 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ S RODILÝM MLUVČÍM...5 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ VYŠKOV...5 INTENZIVNÍ KURZ FRANCOUZŠTINY PRO MÍRNĚ POKROČILÉ...6 PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE...7 KLIMA TŘÍDY...7 ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ...7 STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ...8 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...8 ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA...9 COACHING PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ...9 JAK PSÁT PROJEKTY TVORBA PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU PRO ESF...9 TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL...10 KURZ PRO INSTRUKTORY VODNÍ TURISTIKY DO WW I...10 UMĚNÍ A KULTURA...11 PRÁZDNINY S KERAMIKOU...11 OSTATNÍ A MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY ŠKOLENÍ BOZP A PO PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ...11 OCHRANA OBYVATELSTVA VÝUKA V PODMÍNKÁCH ZŠ A SŠ...12 KRIZOVÉ CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ÚRAZY RVP ČLOVĚK A ZDRAVÍ...12 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA...14 Měsíčník pro střední školy Vydává Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, Hybešova 15 Určeno: pro vnitřní potřebu škol v územní působnosti Odboru školství KÚ JMK Schválil: Mgr. Jan Juřík Redakce a zpracování: PaedDr. Věra Hlavsová, Mgr. Ludmila Jarošová Uzávěrka: vždy 15. předchozího měsíce Měsíčník neprochází jazykovou úpravou. Rok 2009 Číslo 5 (květen) - vychází

3 3 KONTAKTY STŘEDISKA SLUŽEB ŠKOLÁM BRNO Doručovací adresa:, IČO: , DIČ: CZ Funkce Jméno Telefon Ředitel Mgr. Jan Juřík Zástupce ředitele, vedoucí Radovan Mrkva oddělení služeb a provozu Vedoucí oddělení vzdělávání PaedDr. Věra Hlavsová a projektů Asistentka ředitele Naďa Zhořová Fax Vrátnice, spojovatelka ODDĚLENÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PROJEKTŮ Brno Hybešova 15 Mgr. Ludmila Jarošová Bc. Hana Knapová Mgr. Marek Lauermann Mgr. Zuzana Burešová Bc. Marta Popelářová, DiS Ing. Hana Pospíšilová Mgr. Ivo Prokeš Mgr. Ivana Smejkalová PhDr. Zuzana Sniegoňová Jana Žáčková Mgr. Art. Olga Hořavová Blansko Anna Skoupá náměstí Svobody Břeclav Mgr. Ludmila Ratajská listopadu 1a Vyškov Bc. Michal Slezák Brněnská ODDĚLENÍ SLUŽEB Informatika Zdeněk Valíček Ing. Daniel Susík Bc. Hana Knapová (MS Select) Opravy a revize elektroniky Milan Pospíšil Ladění klavírů Pavel David Mzdy a účetnictví Taťána Šmoldasová Libuše Michurová Miroslava Floriánová Ing. Hana Bartlová Evidence volných míst Zora Medková Školní výlety Vítězslav Zbořil Milana Klvaňová FAX - školní výlety

4 4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ» CIZÍ JAZYK A LITERATURA TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ O PRÁZ DNI NÁCH Pro začátečníky: Tento kurz bude určen pro pedagogy, kteří nemají žádné znalosti AJ. Pro mírně pokročilé: Kurz je určen pro všechny pedagogy, kteří jsou se svými znalostmi AJ na mírné úrovni, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni A1. Náplní bude především práce s nejrůznějšími konverzačními tématy v AJ. Otevřena bude ta úroveň, na kterou se přihlásí dostatečný počet zájemců, případně obě. Určeno komu: všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost AJ Číslo akreditace: / Číslo akce: 884 Termín konání: , vždy od 8:30 - cca 15:30 hod. (celkem 35 vyučovacích hodin, každý den bude 7 vyuč. hodin) Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna bude upřesněn Kč) Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Jarošová, tel.: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel: Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ S RO DILÝM ML UVČÍM Hlavním cílem tohoto kurzu bude využití znalostí účastníků v mluveném slově. Tento cíl platí pro neaprobované učitele jazyků a ostatní učitele, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou úroveň. Kurzu se však mohou zúčastnit i aprobovaní učitelé jazyků, kteří si chtějí intenzivně procvičit svou jazykovou znalost. V kurzu bude vyučovat rodilý mluvčí a je určen pro středně pokročilou jazykovou úroveň účastníků. Určeno komu: všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost AJ Číslo akreditace: / Číslo akce: 953 Termín konání: , vždy od 8:30 - cca 15:30 hod. (celkem 35 vyučovacích hodin, každý den bude 7 vyuč. hodin) Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna Chris Morgan Kontaktní adresa: Kč) Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel: Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009

5 5 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ O PRÁZ DNI NÁCH Pro začátečníky: Tento kurz bude určen pro pedagogy, kteří nemají žádné znalosti AJ. Pro mírně pokročilé: Kurz je určen pro všechny pedagogy, kteří jsou se svými znalostmi AJ na mírné úrovni, podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni A1. Náplní bude především práce s nejrůznějšími konverzačními tématy v AJ. Otevřena bude ta úroveň, na kterou se přihlásí dostatečný počet zájemců, případně obě. Určeno komu: všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost AJ Číslo akreditace: / Číslo akce: 885 Termín konání: , vždy od 8:30 - cca 15:30 hod. Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna bude upřesněn Kč (lze hradit v hotovosti oproti příjmovému dokladu nebo bude vystavena faktura po zahájení kurzu) Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Jarošová, tel.: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel: Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ S RO DILÝM ML UVČÍM Hlavním cílem tohoto kurzu bude využití znalostí účastníků v mluveném slově. Tento cíl platí pro neaprobované učitele jazyků a ostatní učitele, kteří si chtějí zvýšit svou jazykovou úroveň. Kurzu se však mohou zúčastnit i aprobovaní učitelé jazyků, kteří si chtějí intenzivně procvičit svou jazykovou znalost. V kurzu bude vyučovat rodilý mluvčí a je určen pro středně pokročilou jazykovou úroveň účastníků. Určeno komu: všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost AJ Číslo akreditace: / Číslo akce: 954 Termín konání: , vždy od 8:30 - cca 15:30 hod. Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna Chris Morgan Kontaktní adresa: Kč) Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel: Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009 TÝDENNÍ INTENZIVNÍ KURZ AJ VYŠKOV Vstupní úroveň: A2 mírně pokročilá (podle SERR pro cizí jazyky). Zájemci, kteří se hlásí do kurzu, rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají (např. základní osobní informace o osobě a blízké rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání, trávení volného času). Dokáží komunikovat v jednoduchých a běžných situacích, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsali vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, záležitosti týkající se jejich naléhavých potřeb. Dokáží pochopit smysl krátkých jasných

6 6 jednoduchých zpráv a hlášení. Umí číst krátké jednoduché texty a umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Zvládnou velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sami dokázali udržet. Kurz se zaměřuje na rozvoj komunikativních dovedností, upevnění a rozšíření slovní zásoby a frází z oblasti běžné každodenní komunikace (pozdravy, oslovení, poděkování, omluva, žádost, souhlas, nesouhlas, rady, dotazy), soustřeďuje se na běžné komunikační situace (v taxíku, obchodě, restauraci, hotelu, u pokladny, na letišti) zvláště formou poslechových a konverzačních cvičení. Nedílnou součástí aktivit je i využití autentických materiálů (mapky, brožury, letáky, plánky ) - procvičení čtení a představení některých aspektů ze života Spojeného království. Určeno komu: pedagogickým pracovníkům Číslo akce: 851 Číslo akreditace: / Termíny konání: (PO-PÁ) vždy 8:00 14:30 hod. Místo konání: DDM Vyškov, Brněnská7 Mgr. Zlatka Zbořilová Kontaktní adresa: 1700 Kč Kontaktní osoba: Bc. Michal Slezák, tel.: Uzávěrka přihlášek: 12. června 2009 I NTENZ IVNÍ KURZ FRANCO UZŠTINY PRO MÍ RNĚ PO KROČILÉ Upevnění, procvičení, případně rozšíření znalostí základních gramatických jevů. Výuka konverzačních témat bude vhodně doplněna obrázkovými francouzsko-českými slovníky, audio nahrávkami, ukázkami z francouzské literatury (např. z edice Garamond Text bilingue avec le commentaire). Cílem kurzu je procvičení francouzského jazyka, včetně utvrzení správné výslovnosti a nacvičení pohotovosti v základních konverzačních situacích. Výuka povede k udržení a rozšíření znalosti učitelů tak, aby po jeho absolvování mohli začít studovat v kurzu vyššího typu. Účastníci by měli mít znalost na úrovni A1 podle Evropského referenčního rámce pro jazyky, cílem je přiblížení se vyšší znalostní úrovni. Určeno komu: všem pedagogickým pracovníkům, kteří si potřebují doplnit znalost FJ Číslo akreditace: bude upřesněno později Číslo akce: 964 Termín konání: , vždy od 8:30 - cca 15:30 hod. Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15, učebna bude upřesněna Mgr. Kateřina Benešová (Vlachovská) Kč (lze hradit v hotovosti oproti příjmovému dokladu nebo bude Kontaktní adresa: vystavena faktura po zahájení kurzu) Kontaktní osoba: Mgr. Ludmila Jarošová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 15. června 2009

7 7 KLIMA TŘÍDY» PEDAGOGIKA, SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA, DIDAKTIKA, PSYCHOLOGIE Mapování třídních vztahů na školách, komplexní prevence šikany, rozpoznání příznaků šikany, možná úskalí. Rozpoznání a charakteristika jednotlivých rolí v kolektivu, kasuistika. Role oběti charakteristika, role agresora charakteristika, ostatní role v třídním kolektivu. Postoj pedagoga k šikaně ve třídě, konflikty a jejich řešení v rámci platné legislativy. Určeno komu: celým pedagogickým sborům jedné školy Číslo akreditace: 4484/ Termíny konání: školní rok 2008/2009, přesný termín po vzájemné dohodě Místo konání: Vzdělávací program bude probíhat ve školách, které o něj projeví zájem. Mgr. Renata Ježková, etoped zabývající se problematikou prevence a řešením patologických jevů Kč (cena nezahrnuje dopravu lektora) Poznámka: Jedná se o osmihodinový seminář (je možné domluvit 2x odpolední, Kontaktní adresa: nebo 1x celodenní akce); maximální počet účastníků 30. Kontaktní osoba: Mgr. Ivo Prokeš, tel Uzávěrka přihlášek: průběžně ČTENÍ M A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠL ENÍ 24 hodinový vzdělávací cyklus pro učitele všech předmětů V průběhu kurzu si pedagogové rozšíří své odborné znalosti a vyzkouší si sami na sobě výuku metodami aktivního učení. Jednotlivé metody vedou žáky k samostatné práci s informacemi - jejich získávání, třídění, zařazování do souvislostí s již naučeným atp. Navíc u žáků rozvíjí i jejich sociální dovednosti - schopnost komunikace, naslouchání, spolupráce atp. Metody aktivního učení ve svém důsledku umožňují žákům lépe a trvale zvládnout probírané učivo a celkově vedou ke směrování žáků k celoživotnímu učení. MODUL 1 Úvodní blok, myšlenková mapa, co to je KM, ukázková hodina Insert, rozbor ukázkové hodiny, princip E-U-R (evokace-uvědomění si významu - reflexe), Dirigent - aktivita zopakování minulé hodiny, Znalostní bingo - vědomostní interaktivní soutěž s nutností spolupráce, řízené čtení, skupinová práce s Bloomovou taxonomií otázek, Hladiny žákova myšlení + Dú do druhého modulu MODUL 2 Ohlédnutí za minulým modulem a jeho implementací v hodinách + Dú psaní ve 2 skupinách 1 věta /souvětí na lektorem dané téma T-graf + Vennův diagram (kooperace - soutěž; kooperativní - frontální výuka), kooperativní učení - třífázový rozhovor, turnaj týmů, párové čtení, pětilístek, vytváření vlastní přípravy ve dvojicích - trojicích (podle aprobace bez ohledu na školu) MODUL 3 Ohlédnutí za minulým modulem a jeho implementací v hodinách aktivity: Poslední slovo patří mě, Volné psaní + Kostka, ukázková hodina matematiky Číselné soustavy (E-U-R), diskusní pavučina, provokující otázky, skládačkové učení. Vytváření vlastních příprav ve dvojicích - trojicích (podle aprobace; bez ohledu na školu) Určeno komu: učitele všech typů škol

8 8 Číslo akce: 915 Číslo akreditace: 23425/ Termín konání: 11. května 2009 od 8:00 do 14:00 hod. 21. května 2009 od 8:00 do 14:00 hod. 8. června 2009 od 8:00 do 14:00 hod. Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15 Lektorka: PhDr. Libor Kyncl Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Ing. Hana Pospíšilová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 4. května 2009» STUDIUM KE SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ ST UDI UM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení, v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy a školského zařízení.. Studium je v souladu se standardy MŠMT organizováno ve 4 modulech v rozsahu 100 vyučovacích hodin přímé výuky a 20 hodin odborné stáže na vytypovaných školách a školských zařízeních. Součástí vzdělávacího programu je doporučené samostudium. Za tímto účelem obdrží každý z účastníků studijní materiály shrnující podrobný obsah jednotlivých modulů, zaměřený na cílové kompetence vedoucích pracovníků. Vzdělávací program se v souladu se Standardy studia pro ředitele škol a školských zařízení skládá ze 4 základních modulů: základy práva pracovní právo, financování školy organizace školy a pedagogického procesu. Po absolvování výuky ve všech modulech budou účastníci studia absolvovat pedagogickou praxi formou třídenních stáží ve vybraných školách nebo školských zařízeních. Určeno komu: Kvalifikační studium je určeno pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle 5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb. Číslo akce: 909 Číslo akreditace: / Termíny konání: Studium bude zahájeno v říjnu Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: , Uzávěrka přihlášek: 15. září 2009

9 9» ŠKOLSKÝ MANAGEMENT A EKONOMIKA COACHI NG PRO ŘÍDÍ CÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Jak vést a formovat svůj tým Sociální výcvik: zvládání a odhad situace Stress v řízení Stress a práce se zátěží ve všech rovinách života Zákonitosti úspěchu Jak se promítá vlastní dispozice v řízení lidí, konkrétní příklady Výcvik zátěže v komunikaci Dispozice jednání stavy EGA Praktické sebenáhledy Určeno komu: řídícím pracovníkům škol a školských zařízení Číslo akce: 949 Číslo akreditace: Termíny konání: bude doplněna dvoudenní seminář: pátek 11. září 2009 od 9.00 do cca 17:00, sobota od 9:00 do cca 14:00 Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15 Lektorka: prim. PhDr. Lidmila Pekařová Kč Poznámka: Kontakt: Odborným garantem vzd. programu je PaedDr. Věra Hlavsová, vedoucí oddělení vzdělávání a projektů, tel.: Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Smejkalová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 4. září 2009 JAK PSÁT PRO JEKTY TVO RBA PROJEKTO VÉHO ZÁMĚRU PRO ESF Cílem vzdělávací akce je provést účastníky jednotlivými etapami tvorby projektové žádosti, včetně jejich vkládání do on-line programu Benefit. Obsahem kurzu budou komentované ukázky zpracování jednotlivých částí úspěšných projektových žádostí, na něž naváže tvorba vlastního projektového záměru účastníků. Výstupem je vlastní, účastníkem reálně zpracovaný základ projektové žádosti, který může použít při předkládání projektů, reagujících na aktuální výzvy OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Z důvodu maximální využitelnosti výstupů semináře bude výuka probíhat přímo v počítačové učebně, kde bude mít každý účastník k dispozici počítač. Obsah kurzu: 1. Představení program aktuálních výzev OP VK a jejich prioritních os 2. Principy projektového řízení, obeznámení s úspěšně podanými a realizovanými projekty. 3. Zpracování projektové žádosti účastníci budou zpracovávat vlastní, reálný projektový záměr. Zvláštní pozornost bude věnována zejména následujícím oblastem: Jak vyplňovat žádost v Benefitu? základní struktura, časté chyby, dobré praxe Popis projektu - cíle, klíčové aktivity a cílové skupiny projektu

10 10 Zdůvodnění potřebnosti - proč je nutné projekt realizovat vzhledem k potřebám a nedostatkům zjištěným v příslušné oblasti, jak geografické tak tématické Detailní popis cílů projektu Cílové skupiny - přínos pro cílovou skupinu, zapojení cílových skupin Realizace projektu klíčové aktivity, výstupy, vnitřní postupy řízení a hodnocení Udržitelnost, popis pokračování činností po skončení podpory a přidaná hodnota Publicita Mapování rizik Rozpočet projektu 4. Zpětná vazba k jednotlivým částem žádosti, zpracovaných účastníkem - každému účastníkovi, který vyplní záložky v programu Benefit bude lektorem písemně poskytnuta zpětná vazba s návrhy na změny ve formulacích žádosti Určeno komu: Kurz je určen zejména těm učitelům a ředitelům, kteří nemají praktické zkušenosti s tvorbou projektů a vyplňováním žádosti v aplikaci Benefit Číslo akce: 967 Číslo akreditace: 7728/ Termíny konání: středa od 9:00 do 14:00 hod. (1.část) úterý od 9:00 do 14:00 hod. (2. část) (12 vyuč. hodin) Místo konání: Brno, Hybešova 15, počítačová učebna Mgr. et Bc. Marek Lauermann, konzultant a lektor v oblasti managementu, sebehodnocen školy, tvorba realizace projektů v rámci strukturálních fondů Kontakt: Kč Kontaktní osoba: Bc. Hana Knapová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 6. května 2009» TĚLESNÁ VÝCHOVA A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL KURZ PRO INSTRUKTORY VODNÍ TURI STIKY DO WW I Určeno: Učitelé Tv a ostatní zájemci z pedagogické veřejnosti ZŠ a SŠ Číslo akce: 963 Číslo akreditace: / Termín konání: května 2009 Místo konání: areál rekreačního střediska Jez Krkavec na Nežárce Mgr. A. Jarošek, Mgr. P. Petr Kč včetně DPH Poznámka: Jedná se o odborné vzdělání, které umožní kvalifikovaně vést školní vodácké kurzy, vodácké výlety a tábory. Jedná se o 14 hod teoretické a 26 hod přímé praktické výuky (včetně způsobů záchrany osob). Kontakt: Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel: Uzávěrka přihlášek:

11 11 PRÁZ DNINY S KERAMI KOU» UMĚNÍ A KULTURA Příjemně a tvořivě strávený týden ve vybavené keramické dílně (2 elektrické kruhy, 2 pece, válcovací stůl, 6 druhů hlín, glazury, pomůcky, engoby) a tvůrčí činnost pro pokročilé i začátečníky. Určeno: začátečníkům i pokročilým milovníkům keramické tvorby Číslo akce: 905 Číslo akreditace: / Termín konání: vždy od 9:00 17:00 hod. Místo konání: ZŠ Krásného 24, Brno Lektorka: Jaroslava Zapletalová Kč Kontaktní adresa: Kontaktní osoba: Jana Žáčková, Uzávěrka přihlášek: 20. května 2009, prosím dodržte tento termín! OSTATNÍ A MIMOŘÁDNÉ NABÍDKY ŠKOLENÍ BOZP A PO PRO VEDO UCÍ PRACOVNÍ KY VE ŠKOLSTVÍ Určeno komu: vedoucím pracovníkům ve školství. Číslo akce: 947 Termíny konání: čtvrtek od 10:00 h do 16:00 hod. Místo konání: Brno, Hybešova 15 Pavel Zdráhal (BOZP), Zdeněk Knap (PO) 536 Kč (450 Kč + 19% DPH) Poznámka: Účastníkům bude vystaveno potvrzení o účasti. Kontakt: Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických Kontaktní osoba: Bc. Hana Knapová, tel.: Uzávěrka přihlášek: 7. května 2009

12 12 O CHRANA OBYVATEL STVA VÝUKA V PODMÍNKÁCH ZŠ A SŠ Příprava je prováděna jako podpůrné další vzdělávání pedagogických pracovníků základních a středních škol na základě Pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k začlenění tematiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů, č.j /03-22 ze dne , Dodatku k učebním dokumentům pro základní, střední, speciální a vyšší odborné školy, č. j /03-22 ze dne , a v souladu.s vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Účastníci: 1) pochopí význam ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému po změnách od roku ) dokáží zařadit události do mimořádných událostí 3) seznámí se se základními opatřeními ochrany obyvatelstva, s postupem řešení situací při povodních, úniku nebezpečných látek. 4) získají materiály a informace, se kterými mohou okamžitě pracovat se svými žáky Náplň: 1. Význam výuky ochrany obyvatelstva na všech typech škol, legislativní ukotvení ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému po změnách od roku Pojem mimořádná událost ( krizová situace ) a typy MU a KS. 3. Nebezpečné látky a možná ohrožení kolem nás: - havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie apod. 4. Základní opatření ochrany obyvatelstva: -varování a informování, ukrytí, individuální ochrana, evakuace, nouzové přežití a humanitární pomoc 5. Protipovodňová ochrana 6. Využitelné materiály a pomůcky k výuce, možnosti získávání dalších informací k předmětné problematice Určeno komu: všem pedagogickým pracovníkům, celým učitelským sborům, Číslo akce: 959 Číslo akreditace: Seminář zatím bez akreditace, účastníci obdrží potvrzení o účasti Termín konání: 19. května 2009, 13:00 16:00 hod. Místo konání: SSŠ Brno, Hybešova 15 vrchní komisař Antonín Kremlička Hasičský záchranný sbor JMK krajské ředitelství Brno Kontakt: 95 Kč Kontaktní osoba: PhDr. Zuzana Sniegoňová, tel: Uzávěrka přihlášek: nejpozději týden před konáním akce, tj 12. května 2009 KRIZOVÉ CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ÚRAZ Y RVP ČLOVĚK A ZDRAVÍ Nejzásadnější zásady první pomoci v život bezprostředně ohrožujících stavech 1. Co je život bezprostředně ohrožující stav 2. Co udělat nejdříve a co potom (Hodnocení stavu postiženého, vyprošťování, transport) 3. Stavění tepenného krvácení 4. Uvolnění dýchacích cest 5. Stabilizovaná poloha 6. Umělé dýchání 7. Masáž srdce 8. Úrazy (obvazová a fixační technika)

13 13 Poranění způsobená fyzikálními a chemickými vlivy (chladem, teplem, elektrickým proudem, kyselinami, louhy, tonutí, poranění hlavy, páteře, hrudníku, břicha, končetin) Tlakové obvazy, šátkové obvazy, znehybnění - imobilizace Ošetření ran způsobených fyzikálními a chemickými vlivy, uštknutí hadem, bodnutí hmyzem - projevy alergie, pokousání zvířaty, cizí tělesa Šok - druhy šoků, fáze šoku, příznaky šoku, protišoková opatření, úžeh, úpal Cílem tohoto semináře je nabídnout učitelům, kteří se ve vzdělávacím procesu v některých kapitolách výuky s tematikou první pomoci setkávají, aby si své vědomosti a dovednosti zopakovali pod vedením odborného pracovníka a uměli o nich nejen hovořit, ale i v praxi je v případě potřeby použít, to znamená i s žáky nacvičovat na modelových situacích. Seminář je teoreticko-praktický poskytující novinky v oblasti zajištění a provádění PP s důrazem na nácvik praktických dovedností. Klade si za cíl: Poskytnout základní poznatky a dovednosti z organizace první pomoci Poskytnout základní poznatky a dovednosti při poskytování neodkladné resuscitace Poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při akutních stavech Určeno komu: pedagogickým pracovníkům Číslo akce: 951 Číslo akreditace: / Termíny konání: od 14:00 do 17:30 hod. Místo konání: DDM Vyškov, Brněnská7 MUDr. Martin Slezák 500 Kč Poznámka: účastníci obdrží osvědčení SSŠ Brno Kontakt: pracovníků Brno, pobočka Vyškov, Brněnská 7, Vyškov Kontaktní osoba: Bc. Michal Slezák, tel.: Uzávěrka přihlášek: 28. června 2009

14 14 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA pracovníků Brno, Hybešova 15, Brno, IČ: , DIČ: CZ Škola - uveďte přesný název školy dle zřizovací listiny Název Adresa PSČ Obec Telefon IČO Bankovní účet * * v případě bezhotovostní platby (fakturou) Akce Číslo Název Termín Místo konání Kurzovné**. ** Ceny vzdělávacích programů jsou uvedeny bez DPH (kromě vzdělávacích programů číslo: 882, 883, 891, 892, 908). Účastníci Č. Datum nar. Příjmení, jméno, titul Platba *** Podpis účastníka *** platba: H=hotově (platí škola), F=fakturou (platí škola), I=individuálně (platí účastník z vlastních zdrojů po předchozí domluvě s garantem akce). Přihlašování na vzdělávací programy je možné zasláním závazné přihlášky na kontaktní adresu nebo elektronicky na ovou adresu garanta příslušného vzdělávacího programu. Obě formy přihlášení budou považovány za závazné. Tímto se zavazuji uhradit kurzovné za přihlášené účastníky. V... dne... Podpis:

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9. č. 9 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 0 9 č. 9 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY...2

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 0 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 06 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Č E R V E N 2 0 1 1 č. 06 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1. č. 04 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 1 č. 04 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ř Í J E N 2 0 1 2 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1. č. 01 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L E D E N 2 0 1 1 č. 01 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 8. č. 5 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 8. č. 5 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno K V Ě T E N 2 0 0 8 č. 5 M Ě S Í Č N Í K 2 OBSAH OBSAH... 2 INFORMACE O PRODEJI UČEBNIC A ŠKOLNÍCH POMŮCEK... 4 VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3. č. 9 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3. č. 9 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Z Á Ř Í 2 0 1 3 č. 9 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0. č. 12 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno P R O S I N E C 2 0 1 0 č. 12 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno PROSINEC 2011. č. 12 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno PROSINEC 2011. č. 12 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno PROSINEC 2011 č. 12 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...3 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L I S T O P A D 2 0 1 2 č. 11 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LEDEN 201 2. č. 01 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LEDEN 201 2. č. 01 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LEDEN 201 2 č. 01 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkujeme Vám za spolupráci v roce

Více

Přehled akcí BŘEZEN 2014

Přehled akcí BŘEZEN 2014 Přehled akcí BŘEZEN 2014 6 3. 3. 2014 3. 3. 2014 3. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 4. 3. 2014 5. 3. 2014 5. 3. 2014 6. 3. 2014 6. 8. 3. 2014 7. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 10. 3. 2014 11. 3. 2014 11.

Více

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám. a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. červen 2015. č. 6 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno červen 2015 č. 6 MĚSÍČNÍK Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Týdenní intenzivní kurz anglického jazyka s rodilým mluvčím

Více

září 2015 www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

září 2015 www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace www.sssbrno.cz www.jmskoly.cz MĚSÍČNÍK září 2015 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno Obsah Cizí jazyky

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011. č. 11 MĚSÍČNÍK Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LISTOPAD 2011 č. 11 MĚSÍČNÍK 2 OBSAH OBSAH...2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...4 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ...5

Více

Přehled akcí KVĚTEN 2014

Přehled akcí KVĚTEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 02 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 02 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Ú N O R 2 0 1 4 č. 02 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y OBSAH OBSAH... 2 Oznámení... 4 INFORMATIKA... 4

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. z á ř í 2 0 1 4. č. 09 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno z á ř í 2 0 1 4 č. 09 M Ě S Í Č N Í K Obsah Informatika... 4 Studium k výkonu specializovaných činností: koordinace

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno duben 2 0 1 5 č. 4 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Výuka AJ s podporou ICT...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 1 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 1 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno LEDEN 2 0 1 3 č. 1 M Ě S Í Č N Í K PRO STŘEDNÍ ŠKOLY 2 Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkujeme Vám za spolupráci

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno p r o s i n e c 2 0 1 4 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 3 Francouzština

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 4 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno D U B E N 2 0 1 3 č. 4 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO...

Více

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové,

Hana Krojzlová. Přehled akcí na měsíc červen 2007. Vážení kolegové, 10/ 2007-1 - červen Přehled akcí na měsíc červen 2007 1. 6. 30. 8. 2007 Galerie na schodech a Minigalerie Kresba a malba Martiny Malárové a Veroniky Juráskové, absolventky SPUŠ a VOŠ Hodonín 4. června

Více

Přehled akcí na měsíc duben 2012

Přehled akcí na měsíc duben 2012 Přehled akcí na měsíc duben 2012 Od 1. 3. 2012 Výstava výtvarných prací studentů SPŠU Hodonín 3. 4. 2012 Břeclav - Modely problémového chování a možnosti jeho řešení 4. 4. 2012 Rozvoj čtenářské gramotnosti

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 11 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno L I S T O P A D 2 0 1 3 č. 11 M Ě S Í Č N Í K 2 OBSAH OBSAH... 2 VYBRANÉ KONTAKTY SSŠ BRNO... 4 EKONOMICKÉ INFORMACE

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit...

Více

Šikana pedagogický sbor ZŠ Zlín, Kvítková. Šikana pedagogický sbor ZŠ Velká Bíteš. Logopedická prevence a podpora správného vývoje řeči

Šikana pedagogický sbor ZŠ Zlín, Kvítková. Šikana pedagogický sbor ZŠ Velká Bíteš. Logopedická prevence a podpora správného vývoje řeči Přehled akcí - SRPEN 2013 27. - 28. 8. 2013 28. - 29. 8. 2013 29. 8. 2013 Bř Ho Bř Šikana pedagogický sbor ZŠ Zlín, Kvítková Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky - pedagogické

Více