Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou."

Transkript

1 Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne Usnesení č. 2015/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, Bc.Chlupovou. Usnesení č. 2015/2/2 - ZM schvaluje ing.hrabáka a p.sixtovou jako zapisovatele. Usnesení č. 2015/2/3 ZM schvaluje předložený program jednání ZM (příloha č. 1). Usnesení č. 2015/2/4 ZM schvaluje změnu programu, a to bod č. 11. Pozemky projednat na začátku jednání ZM. Usnesení č. 2015/2/5 ZM bere na vědomí předložený návrh směny pozemku mezi městem Králův Dvůr a TJ Sokol Králův Dvůr, Plzeňská 153, Králův Dvůr. ZM pověřuje tajemníka MěÚ přípravou a vypsáním záměru směny pozemků v této lokalitě dle přílohy (příloha č. 2). ZM pověřuje RM zajištěním smlouvy a předložením ke schválení na dalším jednání ZM. Usnesení č. 2015/2/6 ZM pověřuje stavební komisi uskutečněním prohlídky nabízené komunikace a pozemků Harmonie-Panorama. ZM schvaluje v případě potřeby přizvání stavebního odborníka za účelem vyjádření k převzetí nebo nepřevzetí této komunikace. Bude předloženo na dalším jednání ZM. Usnesení č. 2015/2/7 ZM bere na vědomí informaci starosty města o žádosti firmy Nosreti reality a o předání JUDr. Tenkrátovi k prošetření. Usnesení č. 2015/2/8 ZM schvaluje odkup pozemku p.č. 374/9 o výměře 249 m2 v k.ú. Popovice u Králova Dvora od p.v.b. za cenu 200,- Kč/m2. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. ZM schvaluje zajištění věcného břemena služebnosti chůze a jízdy ve prospěch pozemku p.č. 58/2 v k.ú. Popovice u Králova Dvora. Náklady spojené s přípravou kupní smlouvy, katastrálním řízením a ostatní náklady s tím spojené hradí Město Králův Dvůr. Usnesení č. 2015/2/9 ZM schvaluje předložený projekt (příloha č. 3) k územnímu řízení a stavebnímu povolení na akci: Jižní Zahrady 4, vypracovaný společností AKTERA sedmdesátjedna s.r.o., Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5, IČ: ZM schvaluje předloženou Smlouvu o právu provést stavbu (příloha č. 4) mezi městem Králův Dvůr a společností AKTERA sedmdesátjedna s.r.o., Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5, IČ: a pověřuje starostu města podpisem. ZM bere na vědomí předloženou veřejnoprávní smlouvu (příloha č. 5) mezi Městským úřadem Králův Dvůr - Stavební úřad a společností AKTERA sedmdesátjedna s.r.o., Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5, IČ: a pověřuje starostu města podpisem v případě podpisu obou účastníků této smlouvy.

2 Usnesení č. 2015/2/10 ZM schvaluje předložený projekt (příloha č. 6) k územnímu řízení a stavebnímu povolení na akci: Na Lucberku 4, Králův Dvůr Levín, vypracovaný společností AKTERA beta a.s., Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5, IČ: ZM schvaluje předloženou Smlouvu o spolupráci (příloha č. 7) mezi Městem Králův Dvůr a společností AKTERA beta a.s., Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5, IČ: a pověřuje starostu města podpisem. ZM schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu (příloha č. 8) mezi městem Králův Dvůr a společností AKTERA beta a.s., Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5, IČ: a pověřuje starostu města podpisem. Město Králův Dvůr na základě předložené dokumentace nepožaduje vypracování územní studie. Usnesení č. 2015/2/11 ZM schvaluje předložený návrh koncepce projektu: (podrobnější dokumentace bude předložena na příštím jednání ZM) Výhledy 2, Králův Dvůr Křižatky předložený společností AKTERA kappa s.r.o., Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5, IČ: za podmínky zajištění pozemku o velikosti minimálně m2, který bude ve vlastnictví města Králův Dvůr a bude kompletně zasíťovaný (vodovod, tlaková kanalizace, elektřina), včetně zajištění přístupu na pozemek. ZM schvaluje záměr směny pozemku města parc. č. 165/10 v k.ú. Popovice u Králova Dvora a pozemků ve vlastnictví Aktery tak, aby vznikl předmětný pozemek v majetku města. ZM pověřuje starostu města zajištěním zveřejnění záměru této směny a přípravou směnné smlouvy, která bude předložena ke schválení na dalším jednání ZM. ZM pověřuje starostu města poskytnutím součinnosti při zajištění geometrického plánu na dělení pozemku pro potřeby směny. Vypracování geometrického plánu bude hradit společnost AKTERA kappa s.r.o., Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5, IČ: ZM schvaluje využití pozemku par. č. 165/11 v k.ú. Popovice u Králova Dvora jako veřejný prostor (v projektové dokumentaci bude rozdělen na veřejné prostranství možné ke změně na parcelu ve vlastnictví města Králův Dvůr v případě budoucí změny územního plánu a veřejné prostranství pro veřejnost) za podmínky zajištění přístupu o velikosti cca 190 m2 společností AKTERA kappa s.r.o., Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5, IČ: dle předložené koncepce (příloha č. 9). ZM pověřuje starostu města přípravou a předložením návrhu smlouvy o spolupráci mezi městem Králův Dvůr a společností AKTERA kappa s.r.o., Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5, IČ: V případě dodržení tohoto usnesení, směny pozemků mezi městem Králův Dvůr a společností AKTERA kappa s.r.o., Ohradské náměstí 1628/7, Praha 5, IČ: a sjednocení pozemků v této lokalitě město Králův Dvůr nepožaduje pro tuto lokalitu vypracování územní studie. Usnesení č. 2015/2/12 - ZM schvaluje bezúplatný převod části pozemku p.č. 330/1 v k.ú. Popovice u Králova Dvora od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Usnesení č. 2015/2/13 Město Králů Dvůr schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Rekonstrukce komunikace a chodníku v ulici Pod Bory z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5% z celkových uznatelných nákladů akce.

3 ZM bere na vědomí informaci starosty města, že při případném čerpání dotace bude spoluúčast města větší než 5%. Usnesení č. 2015/2/14 Město Králův Dvůr schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Oprava zámecké zdi a brány z Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a závazek spolufinancování akce v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů akce. ZM bere na vědomí informaci starosty města, že při případném čerpání dotace bude spoluúčast města větší než 5%. Usnesení č. 2015/2/15 - ZM bere na vědomí předložený zápis z jednání Finančního výboru ze dne a ze dne Usnesení č. 2015/2/16 - ZM bere na vědomí předložený zápis z jednání Kontrolního výboru ze dne Usnesení č. 2015/2/17 ZM schvaluje sociální granty Města Králův Dvůr na rok 2015 dle předložené (přílohy č. 10). Usnesení č. 2015/2/18 ZM schvaluje kulturní granty Města Králův Dvůr na rok 2015 dle předložené (přílohy č. 11). Granty budou vyplaceny za podmínky dodržení pravidel přijetí dotace. U grantů nad 20 tis. Kč lze vyúčtovat občerstvení do maximální výše 30% a odměny do maximální výše 20% z přiděleného grantu. Usnesení č. 2015/2/19 ZM schvaluje sportovní granty Města Králův Dvůr na rok 2015 dle předložené (přílohy č. 12). Granty budou vyplaceny za podmínky dodržení pravidel přijetí dotace. U grantů nad 20 tis. Kč lze vyúčtovat občerstvení do maximální výše 30% a odměny do maximální výše 20% z přiděleného grantu. Usnesení č. 2015/2/20 - ZM schvaluje předložený návrh p.místostarosty Antoniva na konání kulturních akcí pořádaných městem Králův Dvůr v roce 2015 (příloha č. 13). ZM pověřuje p.místostarostu Antoniva přípravou a podpisem všech smluv na poskytnuté kulturní, sportovní a sociální granty a přípravou, podpisem všech smluv a objednávek na kulturní, společenské, sportovní a sociální akce pořádané Městem Králův Dvůr v roce ZM pověřuje p.místostarostu Antoniva přípravou městských slavností ZM pověřuje RM projednáním a schválením kulturního programu městských slavností. ZM pověřuje p.místostarostu Antoniva podpisem smluv a objednávek. Usnesení č. 2015/2/21 ZM schvaluje předložený návrh rozpočtu města Králův Dvůr na rok 2015 na straně příjmů ve výši ,4 tis. Kč. Usnesení č. 2015/2/22 ZM schvaluje předložený návrh rozpočtu města Králův Dvůr na rok 2015 na straně výdajů ve výši ,4 tis. Kč. Usnesení č. 2015/2/23 ZM schvaluje přijetí finanční částky ve výši ,- Kč od společnosti Českomoravský cement, Mokrá 359, Mokrá Horákov, IČ:

4 dle předložené smlouvy (příloha č. 14). ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Usnesení č. 2015/2/24 ZM pověřuje RM čerpáním finančních prostředků na jednotlivé akce mimo schválený rozpočet do maximální výše ,- Kč bez DPH na akci v celkovém objemu ,- Kč bez DPH na rok 2015 a ukládá RM pravidelně informovat ZM o tomto čerpání. Usnesení č. 2015/2/25 ZM bere na vědomí informaci Státního pozemkového úřadu o pozemkových úpravách v Králově Dvoře. ZM pověřuje ing.šilhavého, Ph.D. zastupováním Města Králův Dvůr v této věci. Usnesení č. 2015/2/26 ZM schvaluje předložený návrh na pojmenování ulice Buková v lokalitě Jižní Zahrady III. Usnesení č. 2015/2/27 ZM pověřuje starostu města předložením návrhu postupu změny územního plánu č. 4, zejména za účelem sjednocení koridoru územní rezervy v části Králův Dvůr - Beroun na dalším jednání ZM. Usnesení č. 2015/2/28 ZM ukládá zastupitelům města Mgr.Bokrovi, ing.šilhavému, Ph.D., p.trachtovi zajistit do ve spolupráci s ing.arch. Koubkem zadání územní studie lokality Zahořany III. ZM ukládá zastupitelům Mgr.Bokrovi, ing.šilhavému, Ph.D., p.trachtovi předat hotové zadání územní studie lokality Zahořany III. tajemníkovi MěÚ ing.hrabákovi do ZM ukládá tajemníkovi MěÚ ing.hrabákovi bezodkladně podat žádost o zahájení projednání územní studie lokality Zahořany III. na MěÚ Beroun. ZM pověřuje tajemníka města zajistit cenovou nabídku u firmy Lang Špinar Atelier, s.r.o., Slovenská 6, Praha 10 na zpracování územní studie Zahořany III. ZM schvaluje na základě dopisu ze dne (příloha č. 15) od společnosti Denero, s.r.o., Korunní 313/13, Praha 2, IČ: firmu Lang Špinar Atelier, s.r.o., Slovenská 6, Praha 10 jako zhotovitele územní studie lokality Zahořany III. za podmínky dodržení zadání územní studie od pověřených zastupitelů Města Králův Dvůr Mgr.Bokra, ing.šilhavého, Ph.D., a p.trachty ZM pověřuje zastupitele Města Králův Dvůr Mgr.Bokra, ing.šilhavého, Ph.D., a p.trachtu přípravou smlouvy (dohody) ve spolupráci s AK Tenkrát mezi Městem Králův Dvůr a firmou Denero, s.r.o. na zajištění úhrady nákladů na zpracování územní studie lokality Zahořany III. ZM pověřuje starostu města podpisem. Usnesení č. 2015/2/29 ZM schvaluje využití Sboru dobrovolných hasičů Králův Dvůr k vyčištění první části lesíku Parket Zahořany. ZM pověřuje p.vychodila a p.trachtu zajištěním kontejneru na odpad sesbíraný na lesním pozemku Parket Zahořany. Usnesení č. 2015/2/30 ZM schvaluje písemný návrh (příloha č. 16) na stanovení odměn členů ZM dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., a NV ze dne o

5 odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev (počet obyvatel s trvalým pobytem k obyvatel), a to s účinností od , případně ode dne jeho zvolení do funkce. V případě náhradníka za člena zastupitelstva města ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. V případě souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce. Usnesení č. 2015/2/31 ZM schvaluje odkup pozemku p.č. 85/16 o výměře 39 m2 v k.ú. Levín u Berouna za cenu v maximální výši 1.000,- Kč/m2 za účelem výstavby Chodníku v k.ú. Levín od A.T. ZM pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Náklady spojené s přípravou kupní smlouvy, katastrálním řízením a ostatní náklady s tím spojené hradí Město Králův Dvůr. Usnesení č. 2015/2/32 - ZM schvaluje předloženou smlouvu č (příloha č. 17) mezi Městem Králův Dvůr a SFŽP o poskytnutí podpory SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci: Snížení energetické náročnosti ZŠ Jungmannova a pověřuje starostu města podpisem smlouvy. Usnesení č. 2015/2/33 - ZM doporučuje p.oberfalzera a ing.šilhavého, Ph.D. jako zástupce v představenstvu společnosti Centrum, a.s., se sídlem Králův Dvůr č.p. 1, IČ: ZM doporučuje Mgr.Pantoflíčkovou a p.trachtu jako zástupce v dozorčí radě společnosti Centrum, a.s., se sídlem Králův Dvůr č.p. 1, IČ: Toto usnesení je upraveno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/3/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, p.nováka.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/3/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, p.nováka. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 11.5.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2015/1/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, p.antoniva. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem.

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem. Z á p i s č. 1/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 27.1.2014 od 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Králův Dvůr Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef

Více

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem.

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem. Z á p i s č. 1/2015 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.2.2015 od 16.00 hodin v jídelně ZŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292, Králův Dvůr Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil,

Více

P.Vychodil předložil návrh usnesení: ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM doplněný o bod č. 24.

P.Vychodil předložil návrh usnesení: ZM schvaluje předložený návrh programu jednání ZM doplněný o bod č. 24. Z á p i s č. 2/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 24.03.2014 od 14.30 hodin v jídelně ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292 Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef Antoniv,

Více

Z á p i s č. 2/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne v ZŠ a MŠ Počaply, Tyršova 136 od 15.

Z á p i s č. 2/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne v ZŠ a MŠ Počaply, Tyršova 136 od 15. Z á p i s č. 2/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 25.3.2013 v ZŠ a MŠ Počaply, Tyršova 136 od 15.00 h Přítomni: Omluveni: Hosté: Petr Vychodil, Josef Antoniv, Jaroslav

Více

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p. Vychodilem.

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p. Vychodilem. Z á p i s č. 7/2015 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 14.12.2015 od 16.00 hodin v obřadní místnosti Městského úřadu Králův Dvůr, náměstí Míru 139 Přítomni: Omluveni: Petr

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2014/4/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, Mgr.Vinšovou.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2014/4/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.krbce, Mgr.Vinšovou. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 8.9.2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015

MĚSTYS NAČERADEC. Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 MĚSTYS NAČERADEC Usnesení z 4. jednání ZM dne 16.3.2015 1. Zahájení Přítomno 13 ZM. Zastupitelstvo městyse Načeradec schvaluje veřejné hlasování. Výsledek hlasování: Pro: 13 Proti: 0 Zdrželi se: 0 Usnesení

Více

Přehled usnesení. Usnesení č. 2014/7/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, p.oberfalzera.

Přehled usnesení. Usnesení č. 2014/7/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p.antoniva, p.oberfalzera. Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 11.12.2014 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 3/2015 ze dne 30.3.2015 Čas: 19.05-21.10h Místo konání: kancelář starosty, budova OU Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol Přílohy: zastupitelé

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p. Vychodilem.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p. Vychodilem. Z á p i s č. 6/2011 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 29.6.2011 v restauraci U Bělohlávků v Králově Dvoře Počaplech od 15.00 h Přítomni: Petr Vychodil, Josef Antoniv, Luboš

Více

Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne

Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 2.5.2016 Usnesení č. 2016/2/1 ZM schvaluje ověřovatele zápisu p. Krbce, p. Antoniva. Usnesení č. 2016/2/2 - ZM schvaluje

Více

Obec Rudník. Zastupitelstvo obce Rudník. Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014

Obec Rudník. Zastupitelstvo obce Rudník. Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Výpis usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. března 2014 ZO volí: 1/24/2014 - ZO volí členem rady obce pana Jiřího Vondráka. 2/24/2014 - ZO volí

Více

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne

PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne PŘEHLED USNESENÍ 11. Zastupitelstvo města Jirkov konající se dne 10.2.2016 1/11/ZM/2016 - Volba návrhové komise Zastupitelstvo města volí návrhovou komisi ve složení: Jan Bošina. Petr Škuta Ing. Luboš

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Zpráva o činnosti finančního výboru v roce Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.1.2014 od 15:00:00 do 16:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

SOUBOR USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010

SOUBOR USNESENÍ. z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010 SOUBOR USNESENÍ z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 20. 12. 2010 Program: 1) Schválení programu 2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3) Návrh na pořízení zvukového

Více

U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 12. zasedání zastupitelstva města konaného dne 30.08.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 154/2012: program 12. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 9. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.12. 2007 240/2007 9. ZM V bere na vě d o m í zápis a usnesení z jednání Finančního

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem.

1. a) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem. Z á p i s č. 7/2014 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 8.9.2014 od 16.00 hodin v jídelně ZŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292, Králův Dvůr Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

Z á p i s č. 1/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne v ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292 od 14.

Z á p i s č. 1/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne v ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292 od 14. Z á p i s č. 1/2013 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 11.2.2013 v ZŠ a MŠ Králův Dvůr, Jungmannova 292 od 14.30 h Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef Antoniv, Luboš

Více

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 NEPŘÍTOMEN 3. Usnesení

PRO 6 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 NEPŘÍTOMEN 3. Usnesení Číslo usnesení 10-15-134 Zastupitelstvo obce Žalhostice schvaluje ověřovateli zápisu p. Veselého a p. Tichého. 6 TI 0 3 Číslo usnesení 10-15-135 Zastupitelstvo obce Žalhostice schvaluje navržený program,

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 11. listopadu 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

14. VÝPIS Z USNESENÍ

14. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 14. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 25.09.2008 392/2008 14. ZM V a) v o l í starostkou města Mgr. Editu Vaňkovou, b)

Více

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín

Masarykovo nám. čp. 1,PSČ okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1,PSČ 281 26 okres Kolín Z á p i s č. : 15-2008 z 15. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 18.12. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení

Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC. Usnesení Město Chlumec ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHLUMEC Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Chlumec volební období 2014-2018 konaného dne 18. prosince 2014 od 17:00 do 19:40 hodin v zasedací místnosti v sídle

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 16

VÝPIS USNESENÍ č. 16 VÝPIS USNESENÍ č. 16 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 8.9. 2016 od 19.00 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem.

1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání ZM bylo zahájeno v hodin starostou města p.vychodilem. Z á p i s č. 7/2011 z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 5.9.2011 v restauraci Pod Lucperkem v Králově Dvoře Levíně od 15.00 h Přítomni: Omluveni: Petr Vychodil, Josef Antoniv,

Více

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 10 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 11. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne

38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 38. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův, dne 29.1.2014 1) Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Ing. Vladimír Maryška - mluvčí - p. Oldřich Pánek - Ing. Bohdan Soukup. 2) Schválení

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

21. VÝPIS Z USNESENÍ

21. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 21. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 21.01.2010 664/2010 21. ZM V vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání:

Starosta. Návrh usnesení. 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: Bod pořadu jednání: Starosta 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 16. 02. 2011 Bod pořadu jednání: 11. PRODEJ P.P.Č. 2599/3 PŘI UL. KŘIVÁ Věc: Prodej p.p.č. 2599/3 při ul. Křivá Důvod

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

VÝPIS USNESENÍ č. 15

VÝPIS USNESENÍ č. 15 VÝPIS USNESENÍ č. 15 ze zápisu z veřejného jednání Zastupitelstva obce Černíkovice, konaného dne 20.6. 2016 od 19.30 hodin ve společenské místnosti DPS Černíkovice Zveřejněna je upravená verze dokumentu

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 12-2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 22. 10. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne

Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 12.12.2016 Zasedání ZM bylo zahájeno v 16.32 hodin starostou města p. Vychodilem. Usnesení č. 2016/5/1 ZM schvaluje ověřovatele

Více

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33)

U S N E S E N Í. 5. Informace o provedení posledního rozpočtového opatření v roce 2014 (tisk Z/33) 1 U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2015 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Rokytnice v Orlických horách ze dne 24.11.2014 Přítomno: 15 členů zastupitelstva města + tajemník MěÚ Jednání zahájeno: v 18,00 hodin. Usnesení č. ZM/2/14/2014/XI

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014

USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 USNESENÍ č. 2/2014 z 1. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 08. 12. 2014 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 08.09.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 363 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne 23.06.2008

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod.

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod. Zápis z 15. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 29. září 2011 v 18:00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef Adámek (příchod v 18.20 hod), Jiří Beran, František Illek, Josef

Více

Město Nový Knín. U S N E S E N Í č. 4/15 ze zasedání Zastupitelstva města Nový Knín ze dne

Město Nový Knín. U S N E S E N Í č. 4/15 ze zasedání Zastupitelstva města Nový Knín ze dne Město Nový Knín U S N E S E N Í č. 4/15 ze zasedání Zastupitelstva města Nový Knín ze dne 19. 2. 2015 U S N E S E N Í č.1-4/2015 - ZM v o l í ověřovatele zápisu - Anna Budková, Miloš Petřík U S N E S E

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výpis Usnesení č. 5-2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libeř konaného

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 2.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 25. LEDNA 2007 Usnesení zastupitelstva města číslo: Hlasování: pro-proti-zdržel se 1/02/07

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.)

ZÁPIS č. 8/2009 z jednání Rady města Hostivice konaného dne (od 16,00 hod. do 18,45 hod.) * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 9. 10. 2014 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 3. Předkládá: Jiří Kudláček MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 2. 2017 Bod programu: 3 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu: Kontrola

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEMOŠNÁ USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města č. 7/2016 1. Zahájení 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení Projednání návrhu na bezúplatný převod

Více

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce

P ř e h l e d u s n e s e n í. z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce P ř e h l e d u s n e s e n í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nymburk, které se konalo dne 10. 3. 2014 v Malém sále Obecního domu v Nymburce v z a l o n a v ě d o m í v souladu s ustanovením 84 odst.

Více

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.21/2010 z 21. zasedání

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 20.10.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 03.11.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr. Ing. Jiří

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014

Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 Usnesení č. 18 ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 1.9.2014 1/18/2014 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 18 zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 28.5.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Stanislav Vokurka, Ing. Josef Bedřich, Ing. Michal

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016.

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 9 Přítomni: Čech, Ing.

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Zastupitelstvo města Štramberka

Zastupitelstvo města Štramberka Zastupitelstvo města Štramberka PŘEHLED USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Štramberka, které se konalo dne 21.12.2015 74/6/ZM/2015 Složení slibu nového zastupitele p. Eduarda Pustky. Složení slibu

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne

Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne Přehled usnesení z veřejného jednání Zastupitelstva města Králův Dvůr konaného dne 26.9.2016 Zasedání ZM bylo zahájeno v 16.32 hodin starostou města p. Vychodilem. Usnesení č. 2016/4/1 ZM schvaluje ověřovatele

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 10.05.2016 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil: starosta obce Ing. Vladislav Klabouch Přítomno: 7 členů

Více

II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í

II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy - 1 - U S N E S E N Í z II. zasedání Zastupitelstva městyse Ostrov u Macochy, konaného dne 13. 3. 2015 v 18 00 hodin v budově kina v Ostrově u Macochy

Více