Industriální stopy Industrial Vestiges Svědectví doby Testament to an Era

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Industriální stopy Industrial Vestiges Svědectví doby Testament to an Era"

Transkript

1 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU / REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 4 / 2011 Industriální stopy Industrial Vestiges Svědectví doby Testament to an Era Mapa výkonných ekonomik A Map of Productive Economies Gustav Slamečka, Martin Kocourek Současnost a vize železnice The Railway s Present and Future Vision Miroslav Zámečník, Roman Vallovič

2 Názor / Opinion ČD Cargo patří do úzké skupiny podniků, které banky a další investoři akceptují na dluhopisovém trhu, což svědčí o finanční stabilitě českého národního dopravce. Petr May finanční ředitel ČD Cargo Financial Director at ČD Cargo ČD Cargo is one of a small group of companies accepted on the bond market by banks and other investors, which attests to the financial stability of the Czech Republic s national carrier. Pohled Vážení přátelé, ČD Cargo prodalo v prvním pololetí 2011 první emisi dluhopisů a tím zahájilo realizaci svého dluhopisového programu, který na začátku května 2011 schválila Česká národní banka. Manažerem první emise dluhopisů je Komerční banka. Za vydáním dluhopisů stojí snaha společnosti posunout se z krátkodobého do střednědobého úvěrového financování, které lépe odpovídá povaze a životnosti investic společnosti. Ta je například u lokomotiv a nákladních vozů minimálně dvacet let. ČD Cargo v nejbližším období plánuje pokračovat s investicemi do nákupu lokomotiv a s modernizací nákladních vozů tak, aby byla podpořena konkurenceschopnost obchodního úseku. Dále se jedná o reakci na potřeby zkvalitnit rozsah služeb klientům jak na domácí půdě, tak pro zahraniční přepravy. Petr May finanční ředitel ČD Cargo Viewpoint Dear friends, In the first half of 2011, ČD Cargo sold its first emission of bonds thus launching its bond programme approved by the Czech National Bank in early May The manager of the first bond emission is Komerční banka. Behind the bond issue is an attempt on the part of the company to shift from short-term to mid-term credit financing, which better corresponds to the nature and lifetime of the company s investments. This is at least twenty years in the case of locomotives or freight wagons. In the very near future, ČD Cargo plans to continue with investments in locomotives and with the modernisation of freight wagons in order to support competitiveness in the commercial sector. This is also a reaction to the need to improve the quality and range of our services for clients in the Czech Republic as well as for shipments abroad. Petr May Financial Director at ČD Cargo REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 1

3 Obsah / Contents 4 / 2011 Aktualita / News 01 Názor / Opinion Ing. Petr May, finanční ředitel ČD Cargo, a.s. Ing. Petr May, Financial Director at ČD Cargo, a.s. 04 Aktuálně z ČD Cargo / News from ČD Cargo 06 Rusko - Kazachstán - Čína / Russia - Kazakhstan - China 10 Mapa ekonomik se mění / The Economic Map is Changing Ing. Gustav Slamečka, MBA, Ing. Martin Kocourek 14 Škrty se koridorů nedotknou / Cuts Won t Affect the Corridors 17 Modernizace lokomotiv / Modernisation of Locomotives 18 Současnost a vize / Present and Future Vision Ing. Miroslav Zámečník, Roman Vallovič 22 Společnost Koleje Czeskie / The Company Koleje Czeskie 24 Hamburg a ČD Cargo / Hamburg and ČD Cargo 28 Německé železnice / The German Railway 31 Logistické centrum Lovosice / Logistics Center Lovosice 32 Řepa je stále žádaná / Sugar Beets are Still in Demand 36 Železniční vlečky / Railway Sidings 38 Industriální architektura, chrámy bez boha / Industrial Architecture, Cathedrals without God 44 Švýcarská dopravní politika / Swiss Transportation Policy 52 Industriální stopy dneška / Today s Industrial Vestiges 54 Cesta do Hershey / Journey to Hershey 58 Fenomén Nebel / The Nebel Phenomenon 61 Kysucký Pacifik / The Kysuce Railroad Expozice ČD Cargo 17. mezinárodní veletrh dopravy a logistiky TransRussia Moskva / Výstaviště Expocentre Špotáková vyhrála počtvrté v řadě anketu Atlet roku/ Špotáková Wins Fourth Consecutive Athlete of the Year Award ČD Cargo podporuje zejména mladou nastupující generaci našich atletů. ČD Cargo supports in particular our young rising generation of athletes. TEXT / TEXT BY ČTK FOTO / PHOTO BY ČTK Barbora Špotáková pokračuje v tradici, kterou zavedli Jan Železný a Roman Šebrle. Světová rekordmanka v hodu oštěpem zvítězila čtyřikrát v řadě v anketě Atlet roku. Šebrle však vyhrál v letech pětkrát v řadě, Železný má zase na kontě celkem sedm vítězství. Druhé místo v anketě Atlet roku 2010 získala překážkářka Zuzana Hejnová, třetí skončil překážkář Petr Svoboda. Na galavečeru v pražském hotelu Ambassador si pro ocenění Trenér roku přišla také Martina Blažková, nejlepším juniorem se stal sprinter Pavel Maslák a objevem roku 2010 překážkář Josef Prorok. Špotáková, jediná česká medailistka ze srpnového mistrovství Evropy v Barceloně a vítězka premiérového ročníku Diamantové ligy, získala v anketě, v níž hlasovalo 132 trenérů, funkcionářů a novinářů, 1314 bodů. Foto obálka / Cover photo Pavel Horák, RAF CARGO MOTION, revue pro dopravu a logistiku Vydavatel: ČD Cargo, a. s., člen Skupiny České dráhy, a. s. Gustav Slamečka Ročník V/2011, číslo 4 Šéfredaktor: Václav Šmerák Manager projektu: Jakub Ptačinský Adresa redakce: ČD Cargo, a. s. CARGO MOTION Jankovcova 1569/2c Praha 7 Mobil: Inzerce: Mobil: Layout: Pavel Lev, Studio Najbrt Zlom a sazba: Colmo Anglický překlad: Monitor CE media services, s. r. o. Tisk: EUROPRINT a.s. Celostátní česko-anglické vydání: výtisků, čtvrtletně Distribuce: Obchodní klientela ČD Cargo, odborná veřejnost Evidenční číslo: MK ČR E REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 3

4 CARGO / CARGO CARGO / CARGO Modernizací cisteren zvyšujeme tržby / We re increasing sales by modernising our tank wagons Společnost ČD Cargo reaguje na aktuální potřeby zákazníků. Svědčí o tom kroky, které učinila s ohledem na zvyšující se požadavky přepravců na novější typ cisternového čtyřnápravového vozu řady Zaes 799 s izolovanou nádobou a parními topnicemi u Jde o vozy s ložným objemem 61,3 m³, které umožňují udržet teplotu přepravovaného substrátu podstatně delší dobu než klasické cisterny. Viskózní zboží, například mazut nebo dehet, by nemohlo být přečerpáno ve vykládací stanici, pokud by během přepravy zatuhlo. Anebo by si to vyžádalo další náklady na nové nahřátí hmoty. Udržet teplotu na C, při jaké je substrát do cisterny naložen, dovoluje právě modernizovaný cisternový vůz. ČD Cargo is reacting to its customers current needs. This is evidenced by the steps it has taken in respect of shippers increased requirements for a new type of class Zaes 799 four-axle tank wagon with an insulated tank and steam heating. Významný úspěch vídeňského zastoupení ČD Cargo / Major success at ČD Cargo s representation in Vienna Poděkování za Den železnice v Příbrami / Acknowledgements for Railway Day in Příbram Oslav Dne železnice v Příbrami s navazujícím divadelním představením, společně pořádaných SŽDC, ČD a ČD Cargo, se účastnilo takřka 200 návštěvníků. Velký dík a uznání patří i všem zúčastněným zaměstnancům, kteří nad rámec svých povinností odpovídali na dotazy návštěvníků a představovali tak své profese. Zejména pak p. Jandovi, p. Dančové, p. Procházkovi. Poděkování patří také za pomoc a podporu i p. Ing. Kuncovi a p. Lemberkovi z KCOD Praha, vedení PO Strakonice za umožnění prohlídky pracoviště výpravčích a zástupcům ČD Cargo za zapůjčení vozu řady Taes, jmenovitě p. Boháčovi a paní Ing. Hlaváčkové. Railway Day in Příbram with an accompanying theatrical performance was organised jointly by the Railway Infrastructure Administration, Czech Railways and ČD Cargo, and was attended by some 200 visitors. Buldozer Komatsu D155 AX6 jel po kolejích / Komatsu D155 AX6 bulldozer rides the rails ČD Cargo uskutečnilo náročnou železniční přepravu neobvyklého nákladu z České republiky na Střední východ. Na zakázku dceřiné firmy ČD Logistics byl přepraven těžký buldozer Komatsu D155 AX 6 z Prahy do Jerevanu. České stavební firmy zde získaly významné zakázky při výstavbě dopravní infrastruktury. Buldozer s demontovanou a zvlášť naloženou čelní radlicí byl 23. srpna 2011 odesílatelem, ve spolupráci s pracovníky ČD Cargo, zaměstnanci Střediska logistických služeb Trutnov, PJ Česká Třebová, naložen na vůz řady Smmps z parku ČD Cargo. ČD Cargo executed a demanding rail shipment with an unusual cargo from the Czech Republic to the Middle East. For an order from its subsidiary, ČD Logistics, a heavy Komatsu D155 AX 6 bulldozer was transported from Prague to Yerevan. Světoví logistici SpeedChain 2011 v Praze / World logisticians at SpeedChain 2011 in Prague Již pošesté se letos přední čeští a světoví logistici sešli na tradiční středoevropské konferenci SpeedChain, věnované aktuálním otázkám moderní logistiky, jejím klíčovým otázkám, společenskému významu a perspektivám jejího dalšího vývoje. O prestiži logistické konference svědčí účast Expertního týmu pro logistiku ministra dopravy České republiky. U kulatého stolu se setkali představitelé tohoto resortu s předními odborníky z praxe i z akademické sféry. Byl představen Státní program na podporu multimodální dopravy a multimodálních center na vytipovaných lokalitách na území České republiky. Následné setkání s účastníky konference přispělo k další odborné výměně názorů. Konference proběhla v prostorách pražského Břevnovského kláštera. For the sixth time, prominent logisticians from the Czech Republic and around the world met this year at the traditional Central European SpeedChain conference, which focused on current issues in modern logistics, its key aspects, societal significance and prospects for further development Generálnímu zastoupení ČD Cargo ve Vídni se podařilo v tvrdé konkurenci získat zajímavou přepravu potrubí pro plynovod Gazela. Jedná se o dvě přepravní větve z Turecka a Itálie. Z Turecka zabezpečujeme tuto přepravu pro německou společnost DB Schenker. Česká strana nabídla především lepší doplňkové služby. Ještě větší úspěch představují přepravy z Itálie do západních Čech. U těchto přeprav jsou zajišťovány informace pro příjemce o tom, kde se vlak nachází, kdy dorazí do cíle. Zabezpečujeme i samotnou překládku rour z vagonů na kamiony, což představuje další tržby pro ČD Cargo. Jedná se celkem o 23 ucelených vlaků. ČD Cargo s general representation in Vienna overcame stiff competition and secured an interesting shipment of pipe for the Gazela Pipeline. Přepravujeme plechy z ArcelorMitall Ostrava a. s. / We ship sheet metal from ArcelorMittal Ostrava a.s. ArcelorMittal Ostrava a. s. patří k nejvýznamnějším dlouholetým zákazníkům společnosti ČD Cargo. Pro tuto firmu zabezpečujeme přepravy železné rudy, dolomitů, uhlí, koksu, vápenců, sloužících jako hlavní materiál pro vsázku do vysokých pecí, a také hotových výrobků ze železa, jako jsou především ocelové svitky, plechy, dráty a válcované profily. ČD Cargo realizuje i přepravu plechů na export především do polských Katovic, Krakova a do Czestochové. Velký podíl mají také přepravy ocelových svitků do Rakouska, dále na Slovensko do přístavu Bratislava-Pálenisko a do německého Osnabrücku. Rovněž jsou realizovány přepravy plechů do Bulharska a Makedonie. ArcelorMittal Ostrava a.s. ranks among ČD Cargo s most important long-term customers. For this company, we secure transports of iron ore, dolomite, coal, coke and limestone, serving as the main material for blast furnaces, as well as finished products made from iron such as steel coils, sheets, wire and rolled profiles. 4 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 5

5 ZAHRANIČNÍ OBCHOD /???INTRODUCING?? / ZAHRANIČNÍ OBCHOD Rusko Kazachstán Čína / Russia Kazakhstan China Území na východ od Uralu je pokladnicí nezměrného nerostného bohatství. The territory to the east of the Urals is a vast treasure trove of mineral wealth. TEXT / TEXT BY LADISLAV BALCAR / FOTO / PHOTO BY ARCHIV / ARCHIVE Rusko Kazachstán Čína, tři země tvořící podstatnou část geopolitického celku pod názvem Euroasie. Prezident Kazach - stánu Nursultan Nazarbajev je označil za základ středovýchodní Euroasie. K tomuto euroasijskému segmentu je upoutána velká pozornost z mnoha důvodů. Žije zde téměř čtvrtina nerovnoměrně rozloženého světového obyvatelstva, tvořícího důležitou součást světového spotřebitelského trhu. Území na východ od Uralu spolu s Kazachstánem je pokladnicí nezměrného nerostného bohatství v takovém sortimentu a objemech, že světoví politici, jako madam Albrightová a představitelé nadnárodních společností, nejednou vyřkli politování nad tím, že Sibiř a Dálný východ patří jen Rusku, a vyslovili zbožné přání převést tuto pokladnici do všelidského vlastnictví. Toto přání je míněno zcela upřímně. Neznamená však nic jiného R ussia, Kazakhstan, China three countries which form a significant part of the geopolitical entity known as Eurasia. Kazakh President Nursultan Nazarbayev has called them the foundation of Central-Eastern Eurasia. Much attention is focused on this Eurasian segment for a number of reasons. Almost onefourth of the world s unevenly distributed population is located here, forming an než vytvoření podmínek pro jeho privatizaci globálním kapitálem. Existují již plány, které počítají s rozpadem Ruska. Autorem jednoho z nich je Zbigniew Brzezinski. Pozornost tomuto celku je věnována i proto, že obsahuje důležité komponenty světové geopolitiky. Dnes je to především Čína, jakožto stálý člen Rady bezpečnosti OSN, vlastník zatím relativně skromného jaderného potenciálu a světová továrna s druhým největším HDP na světě. Světovému zákulisí jde o to, co nejvíce tento kolos oslabit jednak organizací vnitřních nepokojů, jednak odříznutím od surovinových zdrojů. Dále je to Rusko, jakožto jaderná mocnost, které po rozpadu SSSR zaznamenalo takové škody, které podle ruských a zahraničních expertů jsou mnohem horší než ty, které utrpělo během druhé světové války. Sám Putin přiznal, že Rusko během reforem ztratilo polovinu svého ekonomického potenciálu. Prakticky došlo k deindustrializaci země, během níž byla zlikvidována celá řada průmyslových odvětví včetně zbrojních. Nyní Rusko svým způsobem vstává z kolen. Jsou vyhlášeny plány modernizace. Mnozí specialisté, jako například Sergej Kara-Murza, se k tomu staví skepticky, neboť nemohou přehlédnout fakt, že ruský hospodářský mechanismus je nastaven tak, že nedovolí sejít z cesty surovinového přívěsku Západu a Číny, pokud nedojde k radikálním změnám v politické a ekonomické koncepci výstavby státu. Vztahy Ruska a Číny jsou sledovány pod mikroskopem, neboť výrazným způsobem mohou ovlivnit boj o světovou hegemonii. Vztahy mezi Ruskem a Čínou se rozvíjejí na základě smlouvy o dobrém sousedství, přátelství a spolupráci, podepsané před deseti lety, a podle 15 let staré vzájemné úmluvy o vytvoření partnerství strategické součinnosti. Poslední návštěvy čínského premiéra Wen-Ťiapao v Rusku a ruského premiéra Vladimíra Putina v Pekingu jsou oběma stranami považovány za nové důkazy toho, že vzájemné vztahy jsou nejlepšími za celou dobu jejich rozvoje. Vzájemný obchod v roce 2010 dosáhl 60 mld. dolarů a v porovnání s rokem 2000 se zvýšil více než pětkrát. V roce 2020 by měl dosáhnout 200 mld. dolarů. Rusko přitom představuje pro Čínu co do objemu desátého obchodního partnera, zatímco Čína v žebříčku obchodních partnerů Ruska zaujímá první místo. Zejména Čína přitom věnuje pozornost realizaci Programu spolupráce mezi regiony severovýchodu Číny a Dálného východu a východní Sibiře pro období , kde zvláštní pozornost je věnována výstavbě infrastruktury. Pokud jde o rusko-čínskou strategickou součinnost, vidíme, že Rusko a Čína často společně reagují na výzvy v mezinárodních vztazích a koordinují svou činnost. Při tom všem se v masových sdělovacích prostředcích, jakož i v ruské politologické literatuře dosti aktivně diskutují otázky dalšího osudu ruského území za Uralem z hlediska demografického vývoje ve vazbě na nebezpečí, které nejen z tohoto hlediska, ale i surovinového, potravinového a následně i vojenského plyne ze strany Číny. Názory se různí. Vila Gelbras, doktor historických věd, profesor Institutu zemí Asie a Afriky, na to odpovídá následujícím způsobem: Nikdo pořádně nedefinuje, co má znamenat čínská hrozba. Co - vojenský vpád? To je nesmysl. V současnosti to ani pro Čínu, ani pro Rusko není výhodné a zajímavé. V podmínkách, kdy existují termojaderné zbraně, vojenská invaze do velké země je nepředstavitelně nebezpečná. Domnívám se, že všechny velké mocnosti se postaví na zadní při prvních náznacích jakýchsi vojenských pohybů. Domnívám se, že z tohoto hlediska žádná čínská hrozba neexistuje a nebude. Až na jednu okolnost: pokud v Číně nepropukne občanská válka. V tom případě může dojít k tomu, že na ruské území proniknou určité síly, což bude pro Rusko nepříjemné. Co se týče ekonomické hrozby, ta existuje. A domnívám se, že časem bude narůstat. Nutno brát v úvahu, že ve srovnání s Ruskem je Čína gigant. Potřeby Číny jsou ohromné. Rusko je 6 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 7

6 ZAHRANIČNÍ OBCHOD / FOREIGN TRADE FOREIGN TRADE / ZAHRANIČNÍ OBCHOD Gustav Slamečka jednal na Ukrajině s V. I. Jakuninem Předseda představenstva Gustav Slamečka se na návštěvě Ukrajiny setkal s řadou významných představitelů východoevropské železnice. Tím nejdůležitějším však bylo bezesporu setkání s V. I. Jakuninem, prezidentem společnosti Ruských železničních drah. Neformálně jsme spolu hovořili o možnosti rozvoje ČD Cargo směrem k Rusku a možné budoucí spolupráci, popsal po návratu jednání Gustav Slamečka. Řešily se ale i zcela konkrétní otázky, jako jsou problémy s organizováním kontejnerových přeprav tranzitu nebo harmonizace postupů pro manipulaci s nákladem, dodal předseda. Koordinační výbor pro transsibiřskou přepravu (KVTP) je nekomerční mezinárodní dopravní asociace, založená v roce 1997 Ministerstvem železniční dopravy Ruské federace (od roku 2003 po restrukturalizaci RŽD Ruské dráhy ), DB AG (Deutsche Bahn), GETO (Asociace evropských transsibiřských dopravců a speditérů) a KIFFA (Korejský svaz mezinárodních nákladních speditérů). ČD Cargo je jejím řádným členem od roku Tento výbor sdružuje 113 členů z 24 zemí, které se účastní mezinárodní dopravy po Transsibiřské magistrále. surovinovým přídavkem Číny, což znamená, že HDP se vytváří v Číně a základní zisk zůstává tam, a nikoliv v Rusku. Těžko říci, zda je to výsledek nedomyšlenosti či záměr. Před obdobnými otázkami stojí i Kazach-stán. Podle představ prezidenta Nazarbajeva Kazachstán se má stát mostem mezi Evropou a Čínou. Kazašsko-čínské vztahy strategického partnerství vstoupily do stadia urychleného rozvoje. Za posledních deset let vzájemná výměna zboží vzrostla třináctkrát. V Kazachstánu pracuje nyní více než tisíc čínských podniků. Kazachstán dodá do Číny 55 tisíc tun uranu za 7 miliard dolarů, což má pokrýt 40 % potřeb čínských jaderných elektráren. Čína pomáhá s výstavbou 1500 km dlouhého plynovodu, který bude později napojen na turkmensko-čínský plynovod. Čínská exportní a importní banka poskytne Kazachstánu úvěr 1 mld. dolarů na výstavbu rafinérie ropy v Atjurau. Je to součást rekonstrukce tří zpracovatelských závodů v hodnotě 4 mld. dolarů, v nichž čínské společnosti budou zpracovávat 20 % ropy, vytěžené v Kazachstánu. Do roku 2015 má být vybudována dvoukolejná rychlodráha (350 km/h) z Astany do Alma-Aty. Čínská banka poskytne 1,7 mld. dolarů pro rozvoj závodů na výrobu aluminia, ferrochromu a železa. Na čínskokazašské hranici nedaleko Chorgosu se počítá s vytvořením speciální ekonomické zóny, která bude sloužit dovozu čínské produkce do rusko-bělorusko-kazašské celní zóny. Tato fakta v té nejhrubší podobě dokumentují, že Čína do těchto krajů přišla na dlouho. Prezident Nazarbajev je od samotného vzniku Svazu nezávislých států (1991) zastáncem nezbytnosti integrace bývalých svazových republik SSSR na nových základech. Již v roce 1994 navrhl vytvořit Euro-asijský svaz. Tehdy v očekávání sladkých zítřků od privatizace a spolupráce se západem tato myšlenka v postsovětském prostoru naprosto zapadla. Nyní byla reanimována premiérem Putinem a proti jeho vlastnímu očekávání se setkala s širokým ohlasem, který vyslyšela i Ukrajina. Následně vyústila v podepsání smlouvy o vytvoření zóny volného obchodu, k níž přistoupilo osm států: Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Moldávie, Arménie, Kyrgyzstán a Tádžikistán, přičemž Ázerbájdžán, Turkmenistán a Uzbekistán si do ledna vzaly timeout na rozmyšlenou. Od 1. ledna 2011 začala na území Ruska, Kazachstánu a Běloruska important part of the global consumer market. The territory to the east of the Urals is a vast treasure trove of mineral wealth in such variety and abundance that prominent politicians like Madeleine Albright and representatives of multinational companies have suddenly objected to the fact that Siberia and the Far East belong only to Russia, expressing the pious wish that this treasure trove be transferred to universal human ownership. This wish is intended quite sincerely, but it amounts to creating the conditions for the region s privatisation by global capital. Contingency plans already exist for a possible break-up of Russia, and the author of one such plan is Zbigniew Brzezinski. Attention is also focused on this entity because it contains important components of world geopolitics. Today, this is mainly China a permanent member of the UN Security Council with relatively modest nuclear potential and a global manufacturer with the world s second-largest GDP. Behind the scenes, the goal is to weaken this colossus as much as possible by fostering internal unrest fungovat Jednotná ekonomická zóna jakožto produkt Celní unie. Někteří komentátoři západních hromadných sdělovacích prostředků v této souvislosti obratem obvinili Putina ze snahy o znovuvybudování SSSR. Ten již při vyhlašování tohoto projektu takový přístup odmítl. Je si totiž velice dobře vědom, že projekt založený na sovětských zásadách u lídrů dotyčných zemí nemůže uspět. Nemá-li daný projekt zůstat na papíře, musí vyrůstat z objektivní zainteresovanosti příslušných zemí. A ta existuje, neboť tyto země se za dvacet let přesvědčily, že z hlediska své konkurenceschopnosti se nemohou vůbec nebo jen stěží prosadit na trzích Západu. Z druhé strany nelze tvrdit, že ze strany Ruska zainteresovanost neexistuje. V takovém případě by s touto iniciativou vůbec nemělo smysl přicházet. Existuje zainteresovanost ruských podnikatelských kruhů. Rozvoj obchodu a vzájemné spolupráce v euroasijském prostoru klade stále větší zátěž na dopravní infrastrukturu. Na pomoc proto přichází výstavba automagistrály Rusko Kazachstán - Čína o délce cca 8, 5 tisíce kilometrů, která by měla být uvedena do provozu v roce 2018, a pozadu není ani budování železničních koridorů. and cutting it off from natural resources. Then there is Russia a nuclear power that suffered damage after the collapse of the USSR which many Russian and foreign experts agree was far worse than that suffered by it during World War II. Mr Putin himself has conceded that Russia lost half of its economic potential during the reforms. In practice, the country underwent a de-industrialisation process involving the liquidation of a range of industrial segments, including armaments. Now Russia is essentially rising from its knees. Plans for modernisations have been announced, but many specialists such as Sergey Kara-Murza are sceptical, as they cannot overlook the fact that the Russian economic mechanism is set up in such a way that it cannot stray from the path of a resource appendage of China and the West unless there are radical changes in the political and economic conception of the state. Gustav Slamečka meets with V.I. Yakunin in Ukraine On a trip to Ukraine, ČD Cargo Chairman Gustav Slamečka met with several prominent representatives of eastern European railways. The most important among them was undoubtedly V.I. Yakunin, the president of Russian Railways. We talked informally about possibilities for ČD Cargo s development in the direction of Russia and possible future cooperation, said Gustav Slamečka after his return, but we also addressed specific issues, such as difficulties in organising transit container shipments and in harmonising procedures for handling freight. The Coordinating Council on Transsiberian Transportation (CCTT) is a non-commercial international transport association, established in 1997 by the Russian Federation s Ministry of Railway Transport (Russian Railways since 2003 after restructuring), DB AG (German carrier Deutsche Bahn), GETO (the European Transsiberian Operators Association) and KIFFA (the Korea International Freight Forwarders Association). ČD Cargo has been a member since The council associates 113 members in 24 countries who are engaged in internal transport on the Trans-Siberian Railway. 8 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 9

7 HLEDÁNÍ STRATEGIE / SEARCHING FOR A STRATEGY SEARCHING FOR A STRATEGY / HLEDÁNÍ STRATEGIE Mapa výkonných ekonomik světa se mění / The Map of the World s Productive Economies is Changing Nákladní železniční dopravu čeká strategická proměna. Rail freight will undergo a strategic transformation. TEXT / TEXT BY VÁCLAV ŠMERÁK FOTO / PHOTO BY RAF, ARCHIV / RAF AND ARCHIVE hledání strategie rozvoje v oblasti obchodu s návazností na dopravu se sešel K bývalý ministr Martin Kocourek a předseda představenstva ČD Cargo Gustav Slamečka. Český export dnes z více než osmdesáti procent míří do zemí Evropské unie, současně s tím celá jedna třetina exportu končí v Německu. Jsme tak silně závislí na hospodářském cyklu jednoho jediného ekonomického celku. Co to znamená? Kocourek: Když německá ekonomika roste, je to pro nás dobře. Když stagnuje nebo hůř - když se propadá, česká ekonomika je na tom zle. Zvlášť za dnešního stavu evropské ekonomiky je taková závislost nezdravá. Když jiné regiony rostou, my zůstáváme stranou expanze. Cíle proexportní politiky musí ve středním horizontu směřovat k navýšení podílu exportu mimo země EU tak, aby se výrazně snížila naše závislost na Unii, kam aktuálně směřuje více než 83 % vývozu z České republiky. Současně s tím je nutné navýšit počet exportérů, a to až o polovinu. Je naprosto nutné do vývozu zapojit mnohem víc firem oproti dnešku. Asi stojí za to zmínit se, že dnes vytváří polovinu veškerého našeho exportu jen desítka firem. Slamečka: A mnohdy je jejich problémem, že současně se svým rozvojem nedostatečně řeší logistiku dopravy jak surovin, tak zboží. Navíc Čína i Indie se chovají značně vstřícně. U Číny to jde tak daleko, že sama již buduje infrastrukturu ve Střední Asii a mluví o projektech sahajících až do Evropy. Na opačné straně je zatím jen váhání. Kocourek: Budeme li pokračovat, tak druhou skupinou opatření musí být v rámci exportní strategie větší integrace proexportní nabídky státu. Musí být lhostejné, na kterou státní organizaci se podnikatel obrátí. Systém by mu měl nabídnout právě tu formu podpory, kterou potřebuje - a o které dnes možná ani sám neví, že by ji mohl dostat. To předpokládá stanovení minimálního standardu služeb, které mohou naši exportéři očekávat na ambasádách, respektive v našich zahraničních kancelářích agentury CzechTrade. Slamečka: Včetně podpory železniční dopravy. Mnohdy se zakázka nabízí, ale vše troskotá na různých předpisech, omezeních. Zde má zejména Evropa například v jednání s Ruskem velké rezervy. Kocourek: Týká se to tedy zejména modernizace nabídky služeb včetně logistiky přeprav se zaměřením na poskytování spolehlivých strukturovaných informací, jde tedy o business a market intelligence. Předpokladem je cílevědomé analyzování rodících se globálních trendů a jejich využití ve prospěch českého exportu. Tak lze pomoci českým exportérům v posilování postavení naší ekonomiky. Slamečka: Já bych to podpořil. V době globalizace je to pro národního železničního dopravce ještě těžší, protože musí hledat cesty, jak zprostředkovat dopravu na cizím území a sám přitom profitovat. Bez informací a znalosti terénu je to nemožné. Jistou Former Minister Martin Kocourek and ČD Cargo Chairman Gustav Slamečka met to search for a development strategy in the area of trade linked to transport. More than 80% of Czech exports today are destined for EU countries, and one third of exports are bound for Germany. We are thus heavily dependent on the business cycle of a single economic whole. What does this mean? Kocourek: When the German economy is growing, it s good for us. When it s stagnating or worse when it s contracting, the Czech economy suffers as a result. Such dependence is unhealthy, especially in today s European economy. When other regions grow, we stay on the sidelines of the expansion. The goals of a pro-export policy must aim in the mid-term at increasing the share of exports outside EU countries in order to significantly reduce our dependence on the EU, where currently more than 83% of exports from the Czech Republic are destined. At the same time, we have to increase the number of exporters by up to 50%. It s absolutely necessary to involve many more companies in exporting than engage in it today. It s probably worth mentioning that at present just ten companies account for half of all our exports. Slamečka: And during their development, they often face the problem of not sufficiently addressing transport logistics for raw materials as well as for goods. Moreover, China and India are quite accommodating cestou je vytvoření silné firmy ve středu Evropy, jakési přirozené křižovatky, kde se potkávají obchody Východu se Západem a Severu s Jihem s potřebným servisem, který mohou poskytovat naši lidé. Zde je ta přidaná hodnota. Kocourek: Nejrychleji rostoucí země světa dnes najdeme daleko od našich hranic, ale je potřeba dívat se mnohem dál. Nám nejbližší rychle rostoucí zemí je dnes Turecko, dramatický nárůst ekonomických výsledků hlásí zejména řada asijských zemí. Čína, Indie, Vietnam to jsou státy, s nimiž je potřeba na ekonomické mapě světa stále víc počítat. Slamečka: Přitom to nejsou země, kde bychom neměli tradiční kontakty. Kocourek: Příkladem za všechny je Indie a její nedávno oznámený plán, který chce těžiště jejího hospodářství přesunout mnohem víc do oblasti zpracovatelského průmyslu. Země chce vytvořit desítky milionů nových pracovních příležitostí v průmyslu, hodlá navýšit svůj hrubý domácí produkt a má k tomu připravenou celou řadu reforem. To vše bude vyžadovat rozsáhlé investice do rozvoje infrastruktury země. Slamečka: Tím se vytváří i příležitost poskytnout služby v logistice. Ovšem to předpokládá z naší strany jednak jazykovou in this respect. China is going so far as to build its own infrastructure in Central Asia and to discuss projects reaching all the way to Europe. But for now there s only hesitation on the other side. Kocourek: If we are to continue, a second series of measures must be implemented as part of an export strategy of greater integration of the state s pro-export offerings. It should make no difference which state organisation an entrepreneur turns to. The system should offer him the form of support he needs even if today he doesn t even know he can get it. This requires setting up a minimum standard of services that our exporters can expect at embassies or at our foreign CzechTrade offices. Slamečka: Including support for rail transport. Often a contract is available, but it all breaks down with various regulations and restrictions. Europe in particular has great reserves here, for example in negotiations with Russia. Kocourek: This involves modernising the offering of services including transport logistics with a focus on providing reliable structured information it s about business and market intelligence. This requires targeted analysis of emerging global trends and their exploitation for the benefit of Czech exports. In this way, it will be possible to help Czech exporters strengthen the position of our economy. Slamečka: I would support that. In a period of globalisation, it s all the more difficult for national rail carriers to find ways to arrange transport on foreign territory and still turn a profit. And without information and knowledge of the terrain, this is impossible. A sure path is to create strong companies in the middle of Europe, a sort of natural trading crossroads between East and West, North and South, and with the necessary services that our people can provide. This is the added value. Kocourek: Today we find the world s fastestgrowing countries far from our borders, but it s necessary to look much farther. The closest rapidly growing country to us today is Turkey, and in particular a number of Asian countries are showing dramatic growth in earnings. China, India, Vietnam these are the countries that are becoming increasingly important on the world s economic map. Slamečka: And these aren t countries where we lack traditional contacts. Kocourek: An example is India and its recently announced plan to move the focus of its economy far more into the area of processing industries. It wants to create tens of 10 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 11

8 HLEDÁNÍ STRATEGIE / SEARCHING FOR A STRATEGY SEARCHING FOR A STRATEGY / HLEDÁNÍ STRATEGIE vybavenost, orientaci v prostředí a také odvahu překročit svůj stín. Kocourek: Konkrétní přínosy jsou třeba vidět v Indii, kde v rámci podnikatelského semináře podepsaly české firmy pět dohod o spolupráci s indickými partnery v oblasti modernizace obráběcích strojů, v oblasti dodávek a modernizace těžební techniky a v oblasti dodání investičních celků konkrétně se jedná o pivovar, vodní elektrárnu a tepelnou elektrárnu. Celková hodnota těchto kontraktů dosahuje téměř devíti miliard korun. Úspěch přinesla i mise ve Vietnamu, kde byla během podnikatelského fóra podepsána smlouva mezi českým dodavatelem a vietnamskou těžební společností v hodnotě převyšující 700 milionů korun. Obdobně zde fungují kontakty s ruskými regiony Tatarstán a Sverdlovská oblast. Investiční fóra, připravená zprostředkovat setkání českých a ruských podnikatelů, přilákala po každé přes stovku zájemců. Slamečka: Z našich zkušeností a nedávných kontaktů právě v regionech Ruska mohu potvrdit, že tam je velký potenciál pro vzájemné obchodní vztahy a pro dodávky velkých investičních celků. Sverdlovská oblast a Tatarstán patří do pětice ekonomicky nejsilnějších oblastí Ruské federace a české firmy tu mohou navazovat na bohatou historii vzájemných vztahů. Jaký prostor ve zvyšujícím se obchodu se zahraničím vidíte pro nákladní železniční dopravu? Slamečka: Z předcházejících slov je patrné, že zejména v Evropě musí dojít k přehodnocení pohledu na elezniční nákladní millions of new jobs in industry; it intends to increase its GDP and has prepared a whole range of reforms to achieve these goals. All of this will require extensive investments in developing the country s infrastructure. Slamečka: And thus there will also be an opportunity to provide services in logistics. Of course on our side this presumes the necessary language skills, familiarity with the environment and the courage to overcome our fear. Kocourek: Specific gains can be seen, for example, in India, where, as part of a business seminar, Czech companies signed five cooperation agreements with Indian partners in the areas of modernising machine tools, supplying and modernising extraction techniques and in delivery of investment units specifically a brewery, a hydroelectric plant and a heating plant. The total value of these contracts is almost nine billion crowns. A mission to Vietnam also yielded success, where a contract worth over CZK 700 million was signed during a business forum between a Czech supplier and a Vietnamese mining company. Contacts in the Russian regions work similarly in Tatarstan and Sverdlovsk Oblast. Investment forums designed to mediate meetings between Czech and Russian entrepreneurs have attracted over a hundred attendees on each occasion. Slamečka: From our experience and from recent contacts in Russia s regions, there is great potential for mutual trading relationships and for deliveries of large investment units. Sverdlovsk Oblast and Tatarstan are among the five economically strongest areas of the Russian Federation, and Czech companies can tap into a rich history of mutual relationships here. What opportunities for rail freight do you see in an expansion of foreign trade? Slamečka: It s clear from the above that particularly in Europe the view of rail freight must be re-evaluated. In a certain sense, as a result of globalisation, the road has taken precedence for the time being, but the railway is irreplaceable, especially in the area of engineering products and raw materials. This corresponds to the development of the Middle East and the Far East. Their technological progress is slower, but their need to develop industry has been growing more rapidly. This requires purchases of finished technological units. Transporting voluminous cargos by road is difficult, not to mention the fact that it s more expensive. In the Far East, we see quite ambitious plans to construct new railway networks that should have a significant positive impact on world trade. Kocourek: Transport logistics is naturally the foundation of the world economy. The Czech Republic offers one of the world s densest railway networks, so it s a pity that companies doing business here are unable to make full use of it. I think, for example, that in combined transport there s definitely a lot of room for cost savings, which is of course issue number one and not just today. Slamečka: ČD Cargo is ready to help companies re-work their logistics strategies. We must be pro-active and integrate with the cycle of raw materials, production products, distribution consumer. This includes still-undervalued capacity for the further development of rail transport in the Czech Republic. dopravu. V jistém smyslu, v důsledku globalizace, dostala na čas silnice přednost, ale zejména v oblasti přepravy strojírenských výrobků a surovin je železnice nezastupitelná. To koresponduje s rozvojem Blízkého i Dálného východu. Jejich technologický rozvoj je pomalejší, ale potřeby rozvoje průmyslu rostou rychleji. To předpokládá nákupy hotových technologických celků. Převážet objemné náklady po silnici je obtížné, nehledě k tomu, že je to nákladnější. Na Dálném východě vidíme velmi ambiciózní plány na vybudování nových dopravních železničních sítí, které by měly významný pozitivní dopad na světový obchod. Kocourek: Dopravní logistika je přirozeně základem světového hospodářství. Česká republika nabízí jednu z nejhustších železničních sítí na světě. Je škoda, že ji firmy u nás podnikající nedovedou naplno využít. Myslím, že třeba v kombinované dopravě je rozhodně velký prostor i pro úspory nákladů, což je samozřejmě nejen dnes téma číslo jedna. Slamečka: ČD Cargo je připraveno pomoci firmám s přebudováním jejich logistických strategií. Je nutné se chovat aktivně, začleňovat se do cyklu suroviny, výroba - výrobky, distribuce - spotřebitel. V tom spočívá ještě nedoceněný prostor pro další rozvoj železniční dopravy u nás. Kocourek: Evropa je v obtížné hospodářské situaci a my se nemůžeme tvářit, že se nic neděje, že stačí sedět se založenýma rukama a namlouvat si, že se všechno samo nějak vyřeší. Nevyřeší. Proto je potřeba věnovat se reformám. Naše země musí podstoupit hluboké strukturální reformy. A musí je podstoupit dnes, dokud ještě nejsou obzvláště bolestivé. Podívejte se do Řecka a víte, o čem mluvím. Slamečka: Musím ale dodat, že reformy v žádném případě neznamenají jen škrty, jakkoli i těch je potřeba. Prostými úsporami ještě nikdo nezbohatl. Kocourek: To je pravda a podtrhl bych v této souvislosti téma ekonomických reforem v podobě Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky. Ekonomické problémy, jimiž Evropa v posledních letech prochází, jsou totiž dány do značné míry ztrátou konkurenceschopnosti mnohých evropských zemí oproti rychle se rozvíjejícím zemím třetího světa. Bez konkurenceschopného prostředí nejsou firmy schopné obstát doma ani v zahraničí. Nenápadně rostoucí náklady na produkci pomalu ukrajují z hospodářských výsledků. Důsledkem na úrovni států je nejenom dluhová krize, ale také ztráta ekonomického růstu, zvyšování nezaměstnanosti a navyšování sociálních problémů. Zmíněná strategie je rozdělena do devíti pilířů: Instituce, Infrastruktura, Makroekonomika, Zdravotnictví, Vzdělanost, Trh práce, Finanční trhy, Efektivnost trhu zboží a služeb a rozhodně ne v poslední řadě Inovace. Za nejdůležitější faktory pro zlepšení naší konkurenceschopnosti a udržení vysoké životní úrovně považuji zejména transparentní a efektivně fungující institucionální prostředí, kvalitní a provázanou infrastrukturu, moderní vzdělávací systém, co nejméně svazující podnikatelské prostředí a rozvoj inovací, vědy a výzkumu. Slamečka: V této souvislosti musím poznamenat, že jedna věc je podpora státu a vytváření dobrého podnikatelského prostředí s protikorupční politikou, ale další věcí je podpora invence realizačních týmů v jednotlivých oblastech. Vidíme, že poskytovatelé komplexních logistických služeb procházejí dramatickou proměnou s cílem zdůraznit orientaci na progresivní logistiku, reagující na aktuální potřeby klientů i jejich budoucí rozvoj. Stále zaznamenáváme velmi výrazné tlaky na snižování cen. Tento tlak začíná u prodejců, kteří ho přenášejí na své dodavatele, tedy výrobce či obchodníky a ti jej samozřejmě promítnou dál, na svého logistického providera. ČD Cargo ve Vídni Generální zastoupení ČD Cargo ve Vídni existuje již 50 let. Tuto skutečnost si připomnělo na 80 pozvaných hostů v rámci vídeňské konference při bilancování roku 2011 a prezentaci plánů ČD Cargo na rok O významu setkání svědčí i fakt, že mezi přítomnými hosty nechyběli zástupci Rail Cargo Austria, Slovinských železnic, DB Schenker, Trenitalia nebo SNCF. Konference se zúčastnili také partneři z významných spedičních firem Rakouska, Itálie, Švýcarska nebo Slovinska. Pozvání přijal i velvyslanec ČR ve Vídni Jan Koukal. ČD Cargo in Vienna ČD Cargo s general representation in Vienna has existed for 50 years. This fact was commemorated by some 80 invited guests at a recent conference in Vienna to assess the year 2011 and to present ČD Cargo s plans for The conference s significance is attested to by the fact that among the attendees were representatives from Rail Cargo Austria, Slovenian Railways, DB Schenker, Trenitalia and SNCF. The conference was also attended by partners from major forwarding companies in Austria, Italy, Switzerland and Slovenia. An invitation was even accepted by Czech Ambassador to Austria Jan Koukal. Kocourek: Europe is in a difficult economic situation, and we can t pretend that nothing s happening, that it will be enough to sit with our arms crossed and expect everything to somehow resolve itself. It won t. It s therefore necessary to pursue reforms. Our country must undergo far-reaching structural reforms, and it must start with them today while they can still be relatively painless. Take a look at Greece and you ll see what I mean. Slamečka: I should add that by reforms I don t at all mean just cuts, although some will be necessary, of course. No one ever got rich through cuts alone. Kocourek: That s true, and I would underscore in this connection the topic of economic reforms in the form of the Strategy of International Competitiveness for the Czech Republic. The economic problems which Europe has been going through in recent years are due, to a certain extent, to a loss of competitiveness on the part of many European countries visà-vis the rapidly developing countries of the Third World. Without a competitive environment, companies will not be able to measure up at home or abroad. Inconspicuous growth in production costs is slowly cutting into earnings. The result at the level of the state is not just a debt crisis, but also a loss of economic growth, higher unemployment and more social problems. The strategy mentioned above is divided into nine pillars: Institutions, Infrastructure, Macroeconomics, Health Care, Education, the Labour Market, Financial Markets, Efficiency of the Market of Goods and Services, and last bet definitely not least, Innovation. The most important factors for improving our competitiveness and maintaining a high standard of living are in my view a transparent and efficient institutional environment, high-quality and integrated infrastructure, a modern system of education, the least onerous business environment possible, and development of innovation, science and research. Slamečka: In this connection I should interject that state support and creating a good business environment with an anticorruption policy is one thing, but support for inventiveness of the realisation teams in individual areas is another. We can see that providers of comprehensive logistics services are undergoing a dramatic transformation with the goal of emphasising a focus on progressive logistics, reacting to clients current needs as well as the future development of those needs. We re always under significant pressure to cut prices. The pressure starts with vendors who pass it on to their suppliers producers or merchants who then pass it on further, to their logistics provider. 12 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 13

9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY / RAILWAY CORRIDORS RAILWAY CORRIDORS / ŽELEZNIČNÍ KORIDORY Škrty se koridorů nedotknou / Cuts Won t Affect the Corridors Cílem je zboží vrátit znovu na železnici. The goal is to return goods to the railway. TEXT / TEXT BY VÁCLAV ŠMERÁK FOTO / PHOTO BY ARCHIV / ARCHIVE Současným strategickým cílem Evropské unie je vrátit část cestujících a hlavně zboží znovu na železnici. Pro Českou republiku to znamená především dokončit modernizaci páteřní železniční sítě, která nás spojuje s okolními zeměmi, včetně implementace moderních technologií. Už od začátku 90. let minulého století postupně probíhá výstavba čtyř železničních koridorů, které mají tyto požadavky naplnit. Na toto téma jsme hovořili s Ing. Ivo Tomanem, MBA, náměstkem ministra dopravy a místopředsedou výboru Státního fondu dopravní infrastruktury, který je i členem dozorčí rady Českých drah. Jak do této doby postoupila výstavba železničních koridorů? I. a II. tranzitní železniční koridor (TŽK) byl již kromě zabezpečovacího systému ETCS dokončen. Stavby III. a IV. TŽK jsou připravovány a realizovány v rámci stávajícího Operačního programu Doprava a předpokládá se, že s výjimkou úseku Praha Smíchov Beroun (III. TŽK) a úseku Nemanice-Ševětín (IV. TŽK) budou dokončeny do konce roku Pro informaci se jedná o následující stavby: modernizace tratě Rokycany Plzeň, průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK, optimalizace trati Cheb Cheb státní hranice, optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín, druhá část železniční stanice Český Těšín, optimalizace trati Český Těšín Dětmarovice, modernizace trati České Budějovice Nemanice, modernizace trati Nemanice Ševětín, modernizace trati Ševětín (Dynín) Horusice, modernizace trati Horusice Veselí nad Lužnicí, modernizace trati Veselí nad Lužnicí Doubí, modernizace trati Tábor Sudoměřice, modernizace trati Sudoměřice Votice. Říkáte, že tyto úseky budou dokončeny až v roce 2015, podle původních plánů měly být ale hotovy už v roce Proč nabrala výstavba koridorů takové zpoždění? Realizace I. TŽK byla ukončena v roce 2004 a II. TŽK v roce III. a IV. TŽK měl být dokončen, v souladu s přijatými časovými a finančními modely, v roce Oddálení termínu dokončení těchto TŽK bylo způsobeno celou řadou faktorů, a to především navýšením investičních nákladů v důsledku inflace a nově přijímaných obecně závazných právních norem a dále v důsledku technických a koncepčních změn způsobených dodatečnými požadavky účastníků stavebního a územního řízení. Na prodloužení termínu výstavby měly vliv i nedostatečné investiční zdroje a problémy s dosažitelností zdrojů z fondů EU. Prodloužení doby přípravy staveb způsobilo také nezbytné naplňování cílů mezinárodních dohod AGC a AGTC, ke kterým se ČR přihlásila. Časový posun byl zapříčiněn i náročným procesem posuzování vlivu staveb na životní prostředí a značnými nároky na zábory mimodrážních pozemků. Situace s výkupy pozemků se zhoršila především po nabytí účinnosti nového stavebního zákona, vzhledem ke stanoveným výkupním cenám. Jak se další výstavby koridorů dotkne nižší objem prostředků, které dostalo ministerstvo dopravy ze SFDI pro rok 2012? Dokončení staveb III. a IV. TŽK je dáno usnesením vlády, a tudíž i jejich financování One of the European Union s current strategic goals is to return some passengers and especially goods to the railway. For the Czech Republic, this means above all completing the modernisation of the backbone railway network that connects the country with its neighbours, including the implementation of modern technologies. Since the early 1990s, construction has been underway on four railway corridors which should fulfil these requirements. We discussed this topic with Ing. Ivo Toman, MBA, Deputy Transport Minister and Vice-Chairman of the Executive Board at the State Fund of Transport Infrastructure, who is also a member of the Supervisory Board at Czech Railways: How has the construction of the railway corridors progressed up to this point? Transit railway corridors I and II have been completed except for the ETCS safety system. Construction of transit railway corridors III and IV has been prepared and is in progress under the current Operational Programme on Transport. It is expected that they will be completed by 2015, except for the Praha-Smíchov Beroun segment (transit corridor III) and the Nemanice Ševětín segment (transit corridor IV). For your information, this involves the following projects: modernisation of the Rokycany Plzeň line, passage through the Plzeň hub in the direction of transit corridor III, optimisation of the Cheb Cheb státní hranice line, optimisation of the Bystřice nad Olší Český Těšín line, the second part of the railway station je prioritní. Z tohoto důvodu se snížený objem finančních prostředků pro rok 2012 další výstavby koridorů negativně nedotkne. Zatímco v osobní dopravě je jednoznačnou prioritou zvyšování traťové rychlosti, nákladní dopravci požadují hlavně vyšší únosnost svršku, protože jen díky maximálnímu vytěžování železničních vozů může být železniční doprava cenově a kvalitativně konkurenční alternativou k dopravě silniční. Jak koridory pomohou nákladní železniční dopravě? Zvýšení nápravového tlaku na 22,5 tuny v rámci traťové třídy zatížení D4 UIC umožní větší objem přeprav v železničních vozech, včetně zkrácení jízdních dob, vzhledem k vyšším rychlostem na koridorových tratích. Současně je v rámci staveb realizován průjezdný průřez pro ložnou míru UIC GC a širší vozidla. V budoucnosti TŽK umožní interoperabilní průjezd vlaků po evropské železniční síti. V ČR se v současné době připravuje na I. TŽK zavedení systému ETCS v úseku Kolín Břeclav státní hranice s Rakouskem a Slovenskem. Co zavedení zabezpečovacího systému ETCS konkrétně přinese? Evropský zabezpečovací systém European Train Control System (ETCS) umožní průjezd vlaků po evropských koridorech bez přepřahání či dovybavení lokomotiv národními systémy, to znamená, že jim umožní, aby se pohybovaly rychleji. Systém by měl fungovat od ledna Cena zakázky je téměř miliarda Kč, předpokládá se příspěvek z fondů EU. ETCS by měl postupně nahradit zhruba dvě desítky národních zabezpečovacích systémů v Evropě. Systém například umí, obdobně jako další zabezpečovače, aktivně zasáhnout do řízení vlaku při selhání strojvedoucího. Sleduje např. dodržování návěstí, maximální rychlost, dodržování trasy nebo přechodná omezení na trati. Rozdílnost zabezpečovacích zařízení v jednotlivých státech se považuje za jednu z hlavních překážek neomezeného pohybu vlaků v Evropě. in Český Těšín, optimisation of the Český Těšín Dětmarovice line, modernisation of the České Budějovice Nemanice line, modernisation of the Nemanice Ševětín line, modernisation of the Ševětín (Dynín) Horusice line, modernisation of the Horusice Veselí nad Lužnicí line, modernisation of the Veselí nad Lužnicí Doubí line, modernisation of the Tábor Sudoměřice line and modernisation of the Sudoměřice Votice line. You say these segments will be completed in 2015, but according to the original plans they should have been completed by Why is construction of the corridors so far behind schedule? Transit corridor I was completed in 2004, and transit corridor II was completed in Corridors III and IV should have been completed, in accordance with the approved time frame and financial models, in The completion dates for these corridors were pushed back due to a range of factors, mainly an increase in investment costs resulting 14 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 15

10 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY / RAILWAY CORRIDORS ROLLING STOCK / VOZOVÝ PARK Modernizace lokomotiv řady 742 / Modernisation of Class 742 Locomotives Vložené investice ČD Cargo se projeví ve snížených nákladech na provoz, spotřebě pohonných hmot, maziv a životnosti modernizovaných lokomotiv. ČD Cargo s investments are reflected in reduced costs for operations, fuel consumption, lubricants and the lifetime of modernised locomotives. TEXT / TEXT BY ZDENĚK ŠTĚPÁNEK FOTO / PHOTO BY STANISLAV PECHÁČEK Nemělo se u nás už při výstavbě koridorů počítat s vysokorychlostní železnicí? Tato možnost byla zvažována, avšak vzhledem k nutnosti obnovit zanedbanou železniční síť ve stopách tehdejších hlavních tahů, tvořících páteřní železniční síť v ČR, bylo nezbytné modernizovat a optimalizovat čtyři národní TŽK. Vybudování VRT v nových stopách brání vysoké investiční náklady, které neumožňují čerpání finančních prostředků z fondů EU. V některých případech hovoříte o modernizaci a v jiných o optimalizaci jednotlivých částí koridorů. Jaký je mezi tím rozdíl? Modernizace tratě je souhrn opatření, která umožňují na dané trati zvýšení nejvyšší traťové rychlosti do 160 km/h včetně (s případnou stavební připraveností na rychlost vyšší, pokud se neúměrně nezvyšují investiční náklady), dosažení požadované třídy zatížení, požadované prostorové průchodnosti a provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. Modernizace tratě zahrnuje termínově provázaná stavební opatření typu rekonstrukcí, přeložek a novostaveb na souvislém úseku tratě. Navrhuje se v případech, kdy je potvrzena její opodstatněnost studií proveditelnosti v rámci technickoekonomického posouzení. Uvedení tratě do optimalizovaného stavu je souhrn opatření, která umožňují na dané trati, zpravidla na stávajícím zemním tělese, dosažení požadované třídy zatížení, dosažení požadované prostorové průchodnosti, odstranění lokálních omezení traťové rychlosti a případně též provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. Jak je výstavba koridorů spojena s budováním moderních dopravních terminálů, umožňujících kombinaci nákladní železniční, silniční a případně i vodní dopravy? Vlastní výstavba železničních koridorů svým charakterem vytváří technické i technologické podmínky pro možné připojení moderních dopravních terminálů. Přehled koridorů from inflation and newly adopted generally binding legal norms, but also due to technical and conceptual changes caused by additional requirements on the part of participants in the construction and land use proceedings. The delay was also influenced by insufficient investment resources and problems with the availability of resources from EU funds. Preparation time for the projects was delayed by the necessary fulfilment of targets under the AGC and AGTC agreements, to which the Czech Republic is a party. Dates were also pushed back by the demanding process of assessing the environmental impact of the projects and significant challenges in appropriating land not owned by the railway. The purchase of land became more difficult after the new Building Act took effect, due to set purchase prices. I. tranzitní koridor: Děčín st. hr. - nádraží Praha-Holešovice - Pardubice - Brno hlavní nádraží - Břeclav st. hr. II. tranzitní koridor: Petrovice u Karviné st. hr. - Ostrava hlavní nádraží - Přerov - Břeclav st. hr. III. tranzitní koridor: Mosty u Jablunkova st. hr. - Ostrava hlavní nádraží - Přerov - Praha - Plzeň - Cheb st. hr. IV. tranzitní koridor: Děčín st. hr. - Praha - České Budějovice - Horní Dvořiště st. hr. Společnost ČD Cargo vlastní více jak 200 hnacích vozidel řady 742, což je zhruba 55 % celkového počtu lokomotiv dieselové trakce. Lokomotiva řady 742 pochází z produkce bývalé společnosti ČKD s rokem výroby 1977 až Technické parametry vozidla dovolují jeho nasazení při staničním posunu a lehké traťové službě. Úzký počet lokomotiv řady 742 je uzpůsoben pro vícečlenné řízení, kdy lze v páru realizovat vozbu vlaků s vyšším tunovým normativem. Větší zátěž však snášejí lokomotivy po omezenou dobu, kdy následně dochází zejména k poruše spalovacích motorů a dalších prvků pojezdu. Umístění stanoviště neposkytuje ideální rozhledové podmínky zvláště při jízdě dlouhým představkem lokomotivy vpřed. Toto bylo již příčinou několika nehod. Lokomotivy řady 742 budou nadále představovat nosnou řadu ve vozbě vlaků zvláště na neelektrifikovaných tratích. Proto z pohledu všech uvedených hlavních důvodů je zahájena komplexní modernizace lokomotiv této řady s přestavbou na řadu Dosud společnost ČD Cargo disponuje jedním prototypem z roku 2010, který je nasazován na výkony v regionu PJ Ostrava. Po počátečních technických problémech s řídícím systémem je současná spolehlivost velmi dobrá. Lze říci, že v brzké době naváží na prototypovou lokomotivu další modernizované stroje, které přispějí mimo jiné i k omlazení lokomotivního parku ČD Cargo. Hlavní konstrukční změny znamenají dosazení nového hnacího agregátu - motor CAT 3508C, který splňuje současné přísné emisní limity, alternátor Siemens 1FC Zvýšení trakčního výkonu, zvýšení maximální rychlosti na 100 km/h. Dosazení elektrodynamické a doplňkové brzdy. Nový řídící a diagnostický systém, automatická regulace rychlosti. Věžové uspořádání kabiny, snížení kapot, zvýšení komfortu obsluhy. Možnost vícečlenného řízení, dálkového řízení. Návratnost vložené investice se projeví jednak ve snížení nákladů na provoz lokomotivy v úrovni 20 % nákladů na spotřebu pohonných hmot a 40 % nákladů ve spotřebě maziv. Dále snížením nákladů na údržbu lokomotivy v hodnotě 20 % úspory nákladů na běžnou údržbu a 50 % úspory nákladů na hlavní opravu a prodloužením provozuschopnosti lokomotivy minimálně na 20 let. 16 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 17

11 ANALÝZA / ANALYSIS ANALYSIS / ANALÝZA Současnost a vize železnice / The Railway s Present and Future Vision Nákladní železniční doprava je barometrem výroby i obchodu. Rail freight is a barometer of production and trade. Vallovič: Já osobně si myslím, že k rozpadu eurozóny pravděpodobně nedojde. Je o tom předčasné hovořit, nějaké kroky se samozřejmě podnikají, přijímají se opatření. V rizikovějších zemích se mění vlády a uvidíme, co to vůbec přinese, zda zaznamenáme nějaké změny v sektoru dopravy. Hrozí druhá vlna pokračování ekonomické krize, z té první jsme se ještě nevzpamatovali. Jaký krizový scénář má pro toto období ČD Cargo připravený? Vallovič: Je vůbec možné se na něco takového připravit? Co znamená připravit se na krizi? My poskytujeme služby, primárně dopravu pro zákazníky. Můžeme na takové věci reagovat pouze operativně, úpravami cen atd. Možná, že se přesunou určité tovární toky, stejně jako při předchozí krizi. První krize v tomto směru značné změny přinesla. Koneckonců další společnosti stále vznikají, některé zase zanikají, jiné se koncentrují do větších skupin, někdo zase preferuje decentralizaci. Dochází k outsourcingu a vzniku nových společností. TEXT / TEXT BY VÁCLAV ŠMERÁK, FOTO / PHOTO BY RAF V závěru roku 2011 jsme se sešli v redakci Cargo Motion na schůzce s obchodním ředitelem ČD Cargo Romanem Vallovičem a ekonomem, členem poradní skupiny NERV, který je i členem dozorčí rady ČD Cargo, Ing. Miroslavem Zámečníkem. Vznikla společná fotografie na titulní stranu časopisu a pak pokračoval překotný tok myšlenek, vizí a názorů. Jedno měla debata společné. Doprava v Evropě a Asii, globalizace, obrovské přesuny výroby znamenají dosti radikální proměnu i pro přepravy na železnici. Ne pro její větší těžkopádnost proti silnici, i když s nespornou řadou výhod, ale z hlediska proměny světového obchodu, přesunů finančních center a tím i toků financí. Na jedné straně unavená Evropa, vyčerpaná Amerika bojem proti světovému terorismu a vlastní nezodpovědnou politikou bankovního sektoru, kterou nakazila i Evropu. A na druhé straně dravá Čína, Indie, surovinová základna v Rusku a na Sibiři s více či méně autoritářským řízením v těchto zemích, umožňujícím přesouvat finance a lidské zdroje nakonec mnohdy pružněji než tržní mechanismus. Ocitáme se tedy na prahu změn, kde je Česká republika spíše v roli diváka a musí se chovat obezřetně při tanci titánů světového obchodu. Část první - O realitě dnešních dnů s obchodním ředitelem ČD Cargo Romanem Vallovičem Co je v rozbouřené světové ekonomice cílem ČD Cargo v roce 2012? Vallovič: Naší úlohou je udělat vše pro to, abychom zachovali stejný tržní podíl, jaký máme dnes, protože po liberalizaci podíl jednotlivých soukromých dopravců stále narůstá a v porovnání třeba se Slovenskem je téměř o polovinu větší. Samozřejmě to souvisí s historií. V Čechách byly tradičně vnitropodnikové dopravy daleko větší, např. těžba uhlí, těžký průmysl, než na Slovensku. Z toho vznikli jednotliví operátoři, jako je dnes AWT, bývalá OKD, Unipetrol Doprava, SDKD. To jsou v tuto chvíli naši hlavní konkurenti, kteří realizují největší objemy na tuzemském trhu. Snažíme se dojít, pokud je to možné, k nějaké kooperaci. Chceme najít model jako třeba s SDKD, jak společně fungovat. Ministr financí Kalousek říká, cituji: Nikdo neví, jak se současná evropská situace vyvine, a proto musíme pracovat i na katastrofickém scénáři třeba rozpadu eurozóny. At the end of 2011, we met in Cargo Motion s offices with ČD Cargo s Commercial Director, Roman Vallovič, and Ing. Miroslav Zámečník, economist, member of the consultancy NERV and of ČD Cargo s Supervisory Board. The photograph on the cover of this magazine was taken, and then the bustling flow of ideas, visions and opinions continued. There was one common theme: Transport in Europe and Asia, globalisation, and huge shifts in production will mean a rather radical transformation for rail shipping. Not because it is more cumbersome than the roadway (albeit with a range of indisputable advantages), but from the perspective of the transformation in world trade, shifts of financial centres, and thus also financial flows. On one side are tired Europe, and America exhausted from the struggle against world terrorism and its own irresponsible policy in the banking sector, which has also infected Europe. And on the other side are predacious China, India, and the resource base in Russia and Siberia with more or less authoritarian systems which allows finances and human resources to be shifted often with greater flexibility than the market mechanism. We thus find ourselves on the verge of changes where the Czech Republic will play rather Jaká je pozice polostátní firmy na stále více liberalizovaném železničním trhu? Vallovič: Kdybychom se tržně nechovali, tak bychom neuspěli ani teď. Je potřeba si uvědomit, že obchod o mnoho více tržeb už nepřinese. Už teď o každou tunu, korunu musíme bojovat. Je to na straně nákladů, vnitřních úspor a také na straně chápavosti zaměstnanců, zda jsou ochotni toto akceptovat. ČD Cargo se během roku 2011 dostalo do černých čísel, je firma pro trh zajímavější, umí se lépe etablovat? Vallovič: Trh je v podstatě už daný a pro nás to znamená, že my musíme pořád bojovat o své místo a získávat, co tady je. Možná můžeme získat půl procenta na úkor silnice, možná můžeme získat tunu na úkor soukromých dopravců, ale zase je třeba si uvědomit, že o některé tuny zase přijdeme z jiných důvodů. V této souvislosti je nutné zdůraznit, že nezanedbatelným faktorem je dopravní politika státu. Existuje vůbec dopravní politika státu? Můj názor je, že s tím bojují všichni naši sousedé. Jeho podpora je pro nás, stejně jako pro většinu dalších zemí nejen v Evropě, velice podstatná. Tuzemská přeprava má své limity a možnosti obchodovat v zahraničí? Vallovič: Ano, fakt je ten, že když si vezmeme podíl tranzitních přeprav třeba z Polska přes Česko, tak je daleko menší, než Roman Vallovič, obchodní ředitel ČD Cargo jsou dovozy a vývozy. Například Slovensko je zase převážně tranzitní zemí. Zde je jistá perspektiva, vize, vytvořit akvizici v Polsku a na Slovensku a vyplnit prostor, který tu je, a vytvořit dalšího významného hráče v této části Evropy. Zbouráme-li pomyslné hranice a limity, budeme schopni pojmout a realizovat více továrních toků. Vznikne fungující dopravní křižovatka, a tím se vytvoří jisté synergie ve spojování přeprav východ západ, sever jih, nebo opačně. Nyní je tento náš záměr kvůli situaci v Polsku i na Slovensku načas pozastaven, ale ČD Cargo je jakémukoli spojení velice nakloněno. Část druhá - O vizích světa a hledání odpovědí na dnešní problémy s ekonomem Ing. Miroslavem Zámečníkem Pokud se spoustě lidí léta minulá zdála málo tučná, tak teď přijdou zcela jistě léta hubená. Žijeme v realitě, kdy Indie s Čínou se snaží převzít světové žezlo výroby i obchodu. Má Evropa ještě sílu postavit se svým problémům? the role of a spectator and must behave circumspectly in the dance of the titans of world trade. Part One On the reality of the present day with ČD Cargo Commercial Director Roman Vallovič What is ČD Cargo s goal in the turbulent world economy in 2012? Vallovič: Our task is to do everything to preserve the same market share that we have today. Following liberalisation, the share of the individual private carriers has grown continually, and in comparison with Slovakia, for example, this is now almost 50% larger. Of course this is related to our history. In the Czech lands, inter-company transport has traditionally been much larger, e.g. in coal mining and heavy industry, than in Slovakia. Out of this grew individual operators, such as today s AVT, the former OKD, Unipetrol Transport and SDKD. These are presently our main competitors, who handle the largest volumes on the domestic market. We are trying to reach, if possible, a certain level 18 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 19

12 ANALÝZA / ANALYSIS ANALYSIS / ANALÝZA Zámečník: Je nutné si uvědomit, do jaké situace se Evropa dostala. Tím nemyslím bezprostřední eurokrizi či rozpad nebo nerozpad eurozóny, ale skutečnost, že jeden a půl dekády se tady žilo na dluh. A to není jen tím, že většina vlád žila na dluh, ale hlavně domácnosti. Když se podíváte, jakým dluhem jsou zatížené domácnosti z mnoha západoevropských zemí, tak vám z toho vyjde jen jedna věc. A to, že musí dojít ke kompletnímu oddlužení, a pokud se spoustě lidí léta minulá zdála málo tučná, tak teď přijdou zcela jistě léta hubená. Jedním z názorů je, že Evropa by se z krize měla dostat novou investiční vlnou do infrastruktury. Byl jsem v Londýně a z pohledu městské infrastruktury je vnitřní Londýn z celé Evropy nejbohatší, a tak už to je 400 let, ale projeďte se městskou dopravní infrastrukturou a zjistíte, že tam nejsou peníze. Že provoz státu stojí, včetně péče o seniory, strašně peněz (v ČR to je např. 400 miliard korun ročně). Češi naštěstí ještě nejsou tak zadlužení, takže tam se ještě malinký prostor rozevírá, ale mnoho západoevropských zemí na to prostě už nemá. Oni se nutně potřebují oddlužovat, a tak nemohou příliš investovat, museli by omezit jiné programy, které jsou obyvatelstvu bližší. Aby oživili trh. A Dálný východ? Zámečník: Tenhle problém Čína nemá. Ani Indie, která má výbornou demografii, ale je to země, která je z hlediska infrastruktury oproti Číně hrozně pomalá. Bavme se třeba na příkladu energetických koncepcí Evropa Čína. Čína staví 30 temelínů ročně, nemyslím jaderných, ale instalovanou kapacitou. Postavili 300 temelínů za posledních deset let. Do toho si připočtěme velký rámec myšlení, že Evropa přijímá závazek ekologických opatření, ale nikdo jiný jej nepřijal. A co jsou ekologické investice, když zásadním způsobem nezměníte energetický mix, snížíte emise o 20 %, zatížíte svoji ekonomiku, ale Čína emise za posledních deset let zvedla o 205 %. A teď ten instalovaný výkon, to je zhruba jako velikost energetického systému velké evropské země, co přibývá v Číně ročně. Představa, že přijímáme závazky, které jsou pro dobro planety, to je pro dobro pouze tehdy, když přijímají i ostatní, ale Evropa představuje pouze 14 % z celkových emisí. Takže tohle je úvaha o energetické infrastruktuře jako model problému. A těch si Evropa na sebe ušila víc. Nabízejí se nějaká řešení? Zámečník: Evropa má několik zásadních problémů. Jeden z nich je prostě nutnost dodělat institucionální architekturu, což je nekonečný politický problém. Pak máme věcný problém jako finanční zátěže, který se musí nějakým způsobem zredukovat. Dále pak problém stárnoucího obyvatelstva. Globální problémy typu klimatické změny, které Evropa chtěla táhnout a očekávala, že z toho bude mít nějaký technologický výtěžek. Výroba a prodej technologií by byl velký obchod. Ale to už není pravda - na trhu fotovoltaických panelů dnes kraluje Čína a trvalo to jen pět let, než Němci přišli o vedení. Německé spotřebitele to stálo do konce roku 2010 na zvýšených cenách elektřiny včetně bonusů, tarifů a výkupných asi 90 miliard eur. Takže i super bohatá země se dostává do finančních omezení, která nejsou jednoduchá. Tenhle problém začínají na cenách energií pociťovat i naši lidé. V rámci Evropy se mluví o katastrofických scénářích, ale na druhou stranu by to mohlo být bráno i pozitivně. Život se zpomalí, vyřeší se řada problémů, lidé začnou žít normálně, budou sice na chvostu ekonomického rozvoje, ale budou žít a čerpat z historie Zámečník: Ano. Kapitálová a kulturní zásoba Evropy je obrovská. Ale Evropa díky stárnutí obyvatelstva a vybudovanému sociálnímu komfortu musí vydávat na svůj provoz mnohem více peněz než okolní svět. Máte-li pečovat o obyvatelstvo, jehož věkový medián je kolem 40 let, tak to Obchodní bilance of cooperation with them. We would like to find a model to work together, perhaps with SDKD. Part Two On visions for the contemporary world and the search for solutions to today s problems with economist Miroslav Zámečník If for many people the past several years didn t seem sufficiently fat, the coming years will most certainly be lean. We live in a reality where India and China are attempting to grasp the sceptre of world production and trade. Does Europe still have the strength to face its problems? Zámečník: One must understand the situation Europe has got itself into. By that I don t mean the immediate euro crisis or the break-up or non-break-up of the eurozone, but the fact that for a decade and a half we ve been living on debt here. And it s not because most governments have been living on debt, but mainly households. If you look at the household debt burden in many West European countries, there s only one conclusion you can draw that the debt will have to be completely discharged. If for many people the past several years didn t seem sufficiently fat, the coming years will most certainly be lean. ČD Cargo si v prvním pololetí roku 2011s téměř 87% podílem udrželo pozici nejvýznamnějšího železničního dopravce na tuzemském dopravním trhu. Tedy větší odliv zákazníků ČD Cargo nepostihlo. Příznivá je rovněž informace odrážející celkovou situaci na dopravním trhu v České republice, kde za 1. pololetí stoupl podíl železnice o 1,9 % na 21,5 %. Je to důsledek růstu české ekonomiky, ale také navýšení sazeb mýtného a snížení ceny za použití železniční dopravní cesty. Tato pozitiva se přenesla i do 2. poletí Největší podíl, téměř 31 %, zaujímají přepravy pevných paliv, což v praxi znamená, že uhlím je zásobována většina tuzemských elektráren a tepláren. Významný podíl (20 %) představují i přepravy hutnických produktů a železných rud. V portfoliu komodit ČD Cargo narostl i podíl kombinované dopravy. Růstový trend je nutné udržovat i do budoucna. Přispívá k tomu i nová linka kombinované dopravy Terminálu Brno s ucelenými vlaky s automobilovými návěsy společnosti LKW Walter. Pro rok 2012 se připravuje rozšíření tohoto systému. Spolupráce také pokračuje se všemi operátory kombinované dopravy se společným cílem navýšit počet spojů a zkvalitnit služby. Více než 60 % produktového portfolia ČD Cargo představují ucelené vlaky a jejich podíl stále roste. Aktivně přistupujeme i k přepravě jednotlivých vozových zásilek s cílem v roce 2012 přepravu zefektivnit a zároveň zachovat plošnou obslužnost. V souvislosti s jednotlivými vozovými zásilkami je nutné zmínit dvě novinky. Tou první je nový produkt Cargo Plus, představující rychlé spojení významných hospodářských center České republiky realizované především v noční době. Projekt dává garanci doby dodání a také jednodušší způsob odbavení zásilek spolu s možností objednat přepravu přes internet. Významným přínosem je nabídka zajištění svozu a rozvozu silniční dopravou a ve vybraných lokalitách i nabídka skladování. Chystá se rozšíření o zahraniční úsek. V mezinárodním měřítku je šance oslovit širší spektrum zákazníků. Jednou z cest je posílení členství v alianci Xrail. Pozitivem jsou i pokračující přepravy trub z Itálie a Turecka na výstavbu plynovodu Gazela, získání nových přeprav cukrové řepy, hutních výrobků atd., realizují se přepravy systémem kontejnerů Innofreight. Konkrétně přepravy dřevní štěpky pro Plzeňskou teplárenskou nebo úspěšně realizovaná přeprava kalů z Ostravska na Mostecko. Díky kontejnerům Innofreight se podařilo zajistit zcela bezpečnou a bezproblémovou přepravu tohoto nebezpečného zboží. vypadá úplně jinak, než když máte věkový medián něco po třicítce. To je samozřejmě finanční zátěž a civilizovaná země se s tím chce vyrovnat, ale civilizované řešení není levné. Část toho, co naznačujete, se musí stát skoro nevyhnutelně. Celá ta ekonomická struktura se bude muset nějakým způsobem přizpůsobit. Samozřejmě je problém, že Evropa byla po druhé světové válce zvyklá na úplně jiný standard. A ta dlouhá konjunktura skončila v roce 1973 ropnou krizí a teď jsme měli dalších deset let, které byly ale na úvěr. A jak domácnosti, tak korporace, banky se dokázaly značně zadlužit, to je prostě velký a drahý problém. Je třeba počítat s tím, že budoucnost nebude materiálně bohatší, protože nemůže být. Kde bere ekonom inspiraci pro svoje vize? Zámečník: Ekonomie je dnes strašně široká. Jedna z oblastí, která mě baví, je ekonomická historie. Koneckonců Primius starší někdy v 1. století naříkal, že Řím má negativní obchodní bilanci s Čínou a že ženy Římanky hanebně chodí necudně v hedvábí a prostě Řím za to platí x milionů ve stříbře. To je před dvěma tisíci lety. Fascinující je, když se třeba podíváte na to, kudy vedly obchodní toky. Už tam máte několik bodů, které mezinárodnímu obchodu sloužily před tisíci lety, a zjistíte, že kromě historie je důležitá i geografie, protože ta vám říká, kde budou ohniska růstu, kde jsou ústí velkých řek s možností postavit velké přístavy, aby byly blízko bodů, kde se trasy musí potkat. Při hledání odpovědí na dnešek můžete brát inspiraci určitě z dějin. Další disciplína, která je velice zajímavá, je behaviorální ekonomie. To znamená podmíněná omezená racionalita lidského chování, která vám spoustu věcí vysvětlí lépe. Třeba proč lidi dostatečně nešetří. Oni o tom mluví, ale nezmění své chování, a co to znamená. Liberalismus je dobrý v tom, že sice necháte lidem svobodu, ale oni pak mají tendenci šetřit méně, než je potřebné, a pak prožijí pozdní část svého věku v chudobě. Nezrcadlí se v tom problém Evropa Čína, který jsme naznačili v oblasti energetických koncepcí? Nebo jiný moment, kde vidíme, jak se lidé obecně neradi rozhodují. Příklad behaviorální ekonomie jsme mohli zaregistrovat teď v poslední době v diskuzi o důchodové reformě. Když se dělá dobrovolný systém - rozhodni se sám, tak jakým způsobem se nutí lidé k rozhodování, aby se obešla ona neschopnost se rozhodnout? Existuje jeden typ dobrovolnosti - pakliže neřekneš ne, jsi automaticky uvnitř. Takhle mají Angličané udělaný svůj penzijní systém. Takhle to mají Ing. Miroslav Zámečník, člen dozorčí rady ČD Cargo a člen NERV už od roku 2005 na Novém Zélandě. To jsou prostě designy, které už jsou obohacené o poznatky behaviorální ekonomie, bohužel my přijímáme rozhodnutí, která tím obohacena nejsou. Stejně tak švédská penzijní reforma reflektuje behaviorální ekonomii. Lidská svoboda je jedna z nejvyšších hodnot, ale nemůžete lidi nutit, aby se rozhodli, protože oni hrozně neradi mění své rozhodnutí skryti za svou svobodu. Je třeba si uvědomit, že pokud se nerozhodnete jinak, třeba u penze, tak jste automaticky ve fondu životního cyklu, a tak to bude dělat někdo za vás a ve výsledku je o vás postaráno. Tím zmenšíte řadu dalších problémů. Pokud my se z tohoto principu nepoučíme, tak se můžeme dožít nepříjemných překvapení. Tohle jsou pro mě zdroje inspirace: historie, geografie a psychologie. One view is that Europe should be able to overcome the crisis through a new wave of investment in infrastructure. I was in London and in terms of urban infrastructure inner London is the best in Europe, and that s the way it s been for 400 years, but take a ride on municipal transport infrastructure and you ll see they don t have any money. Running the state, including care for the elderly, is horribly expensive (in the Czech Republic, for example, it amounts to CZK 400 billion annually). Fortunately, Czechs don t have so much debt yet, so there s a bit of room to manoeuvre, but many West European countries don t have this option anymore. They desperately need to pay down their debt, and so they re unable to invest too heavily to revive the market, as this would require them to restrict other programmes that are important to the population. 20 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 21

13 ZAHRANIČNÍ ZASTOUPENÍ / REPRESENTATION ABROAD REPRESENTATION ABROAD / ZAHRANIČNÍ ZASTOUPENÍ Společnost Koleje Czeskie / The Company Koleje Czeskie Zvyšuje se účast ČD Cargo na polském dopravním trhu. ČD Cargo s participation in the Polish transport market is increasing. TEXT / TEXT BY IVAN SKULINA FOTO / PHOTO BY AUTOR / AUTHOR Společnost Koleje Czeskie Sp. z o. o., založená jako nástupce generálního zastoupení společnosti ČD (ČSD) ve Varšavě, se nedávno stala plnohodnotným železničním dopravcem na polské železniční síti. O náročnosti procesu získání licence a bezpečnostních certifikátů i o významu účasti na polském dopravním trhu pro akciovou společnost ČD Cargo jsme hovořili s jednatelem společnosti Koleje Czeskie Sp. z o. o. Zbyszkem Waclawikem. Odkdy působilo naše generální zastoupení v Polsku a za jakým účelem byla založena společnost Koleje Czeskie? Historie generálního zastoupení (GZ) sahá do roku 1964, tedy do období, kdy ještě existovaly Československé státní dráhy (ČSD). V roce 2006 jsme zahájili změnu statutu tohoto zastoupení na společnost s ručením omezeným a dne 26. prosince téhož roku tato společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku ve Varšavě. Dceřiná společnost Koleje Czeskie, kterou vlastnily ČD, a. s., a od roku 2007 ČD Cargo, byla druhým generálním zastoupením po Frankfurtu, které změnilo právní statut na společnost s ručením omezeným, polsky Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp z o.o. Cílem byla možnost aktivního rozvoje na polském trhu a vytváření nových obchodních příležitostí, jakož i realizace komplexního servisu pro zákazníky z Polska i České republiky. Mohl byste čtenářům přiblížit strukturu vaší společnosti? K dnešnímu dni společnost Koleje Czeskie zaměstnává sedm lidí. Sídlo společnosti se nachází ve Varšavě a máme rovněž pobočku v Katovicích. Společnost je rozdělena do několika úseků: oddělení spedice, dopravy, zastupování a sjednávání smluv pod hlavičkou ČD Cargo a oddělení pronájmů nákladních vozů. Výsledky je třeba uvést ve dvou rovinách, a to jako smlouvy sjednávané dle mandátní smlouvy, tedy pod hlavičkou ČD Cargo, a vlastní činnost společnosti Koleje Czeskie. V té první rovině letos překračujeme plán zhruba o 25 procent. Co se týče vlastní činnosti, tam překračujeme plán přibližně o 60 %, takže očekáváme, že výsledky v porovnání s minulým rokem budou až o 90 % lepší. V současné době jsou našimi hlavními přepravními komoditami uhlí, koks, dřevo a pohonné hmoty. The company Koleje Czeskie Sp. z o. o., established as a successor to the general representation of Czech Railways (Czechoslovak Railways) in Warsaw, recently became a fully fledged railway carrier on Poland s railway network. We spoke with the CEO of Koleje Czeskie Sp. z o. o., Zbyszek Waclawik, about the challenges of obtaining licences and safety certificates, as well as the importance for ČD Cargo of participating in Poland s transport market. Since when has our general representation been active in Poland and what was the purpose of establishing Koleje Czeskie? The history of the general representation reaches back to 1964, a time when Czechoslovak Railways still existed. In 2006, we initiated a change of status of this representation to a limited liability company, and on 26 December of the same year this company was registered in Warsaw s Commercial Register. The subsidiary Koleje Czeskie, which was originally owned by Czech Railways (České dráhy, a.s.), and from 2007 by ČD Cargo, was the second general representation after Frankfurt to undergo a change of legal form to a limited liability company, in Polish a Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością or Sp. z o.o.. The objective was to enable active development on the Polish market and to create new business opportunities, as well as to provide comprehensive service to customers from Poland and the Czech Republic alike. Proč jste se rozhodli získat první licence na polském území? K tomuto rozhodnutí jsme dospěli s ohledem na vývoj na dopravním trhu a také v zájmu dalšího dynamického rozvoje firmy Koleje Czeskie. Vývoj situace na dopravním trhu a vjezdů ze severu na území České republiky v roce 2010 v režii našich národních konkurentů potvrzuje správnost tohoto kroku. K získání licence jsme přikročili někdy koncem roku 2008 a první licenci jsme obdrželi v polovině roku Jaká kritéria bylo třeba splnit z hlediska bezpečnosti a vlastního přístupu na polskou železniční síť? V porovnání s podmínkami v ČR jsou kritéria pro obdržení licence a certifikátů A + B v Polsku administrativně náročnější. Nejprve jsme museli dodat UTK, což je zkratka pro Urząd transportu kolejowego - obdoba Drážního úřadu v ČR, dokumentaci ohledně vnitřních procesů a zajištění bezpečnosti přeprav, která představovala celkem 16 samostatných svazků, a později ještě bezpečnostní knihu. Na základě těchto dokumentů jsme po roce a půl obdrželi certifikát A, který opravňuje k přepravám na území Polska. Poté jsme mohli požádat o certifikát B, který nás opravňuje k mezinárodním přepravám. Co bylo v tomto procesu nejobtížnější? Vždy je nejtěžší zajistit všechny dokumenty tak, aby nebylo nutné opakovat administrativní proces, což se ne vždy, bez našeho zavinění, dařilo. Dále to bylo vypracování všech DSu (dokumentace systému údržby) na lokomotivy, které provozujeme v Polsku. K problémům, které jsme nebyli schopni ovlivnit, patřily změny v legislativě jak v Polsku, tak i v EU a návaznost těchto direktiv na nákladní železniční dopravu a vozový park. Jaké výhody vyplývají ze získané licence? Přínosem je zejména zvýšení podílu ČD Cargo, resp. její dceřiné společnosti Koleje Czeskie, na realizaci přeprav zboží v Polsku a hlavně aktivní účast na jednom z nejliberálnějších přepravních trhů i s ohledem na konkurenční boj národních dopravců na evropském dopravním trhu. Do budoucna lze předpokládat nasazení i vícesystémových lokomotiv, což přispěje ke snížení časově náročných přepřahů lokomotiv na hranicích. Naše společnost Koleje Czeskie právě testuje jednu z již takto upravených lokomotiv. V jakém rozsahu lze v rámci přeprav využívat hnací vozidla ČD Cargo s průchodností na polské, popř. jiné železnice? Polský trh s ohledem na velikost a vzdálenosti je předurčen pro těžké lokomotivy, nejlépe tzv. šestikoláky, které jsou ideální pro těžké vlaky. Lokomotivy řady 181 a 182 provozujeme rovněž my. Další řadou, která je také vhodná pro tyto přepravy, jsou lokomotivy 130. Uvedené řady jsou v Polsku schváleny a mají také provedenou polonizaci, což znamená, že jsou technicky způsobilé provozu na polské železniční síti. Koleje Czeskie intenzivně jednají i o možnosti přeprav z Běloruska, kde máme společně s ČD Cargo naši dceřinou společnost CD trans. Už se podařilo realizovat některé přepravy v režii společnosti Koleje Czeskie? V naší režii přepravujeme zboží v objemu zhruba 1,5 milionu tun ročně, včetně přeprav realizovaných smluvně jménem ČD Cargo. Ve většině případů se snažíme nasadit naše lokomotivy na tyto přepravy a realizovat outsourcing služeb spojených s dopravou. Zahájení přeprav na vlastní licenci se předpokládá asi počátkem listopadu, a to s ohledem na nutnost podpisů všech dokumentů spojených s přístupem na polskou síť a smluv o výměně zásilek na hranici s ČD Cargo a ZSSK. Věříme, že díky podpoře našeho majitele a možnosti doplnění vozového parku naše podíly na polském dopravnim trhu budou mít i nadále vzrůstající tendenci. 22 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 23

14 LOGISTIKA / LOGISTICS LOGISTICS / LOGISTIKA Hamburg důležitý terminál pro ČD Cargo / An important terminal for ČD Cargo Přístavní železniční stanice dosáhla nejlepšího výsledku za celou dobu své existence. The port railway station has achieved its best results ever. TEXT / TEXT BY Prof. Ing. VÁCLAV CEMPÍREK, Ph.D. FOTO / PHOTO BY ARCHIV / ARCHIVE Přístav Hamburg potvrdil v roce 2010 růstový kurz, když celková překládka zboží dosáhla 121 mil. tun. Vedle příznivého rozvoje německé ekonomiky v průběhu minulého roku bylo pro přístav významné získání obchodních regionů v prostoru Baltského moře a ve východní Evropě. Nárůst kapacity díky investicím Přístav je velmi dobře připraven na nárůst odbavení námořního zboží s ohledem na velké investice do výstavby přístavních zařízení, dopravní infrastruktury i do nových informačních a komunikačních systémů. Plánované přizpůsobení dolního toku Labe je s ohledem na očekávaný počet pohybů až 900 velkých námořních lodí (lodě s délkou přes 330 m nebo šířkou přes 45 m) v letošním roce velmi významné z pohledu ekonomiky přístavu i zahraničních zákazníků. Úprava plavební dráhy Labe je pro přístav existenční otázkou, na ní je závislá zaměstnanost více než 150 tis. pracovníků. Velký podíl zboží asijského vývozu a dovozu přes přístav Hamburg je určen pro námořní přepravu do dalších evropských přístavů s odbavením tzv. naloděním (feeder přepravy) na krátké námořní přepravy. Vynaložená námaha spojená s cílem dostat do přístavu více velkých lodí se vyplatila. Všechny přístavní podnikatelské subjekty přijaly od rejdařů motivační systém pro tranzit zboží s využitím námořní přepravy do dalších evropských přístavů a tak došlo téměř k vyčerpání maximální hranice. Krátké námořní přepravy se po ekonomické recesi vrátily téměř k původnímu stavu. Přístav Hamburg je v severní Evropě nejvýznamnějším přístavem s ohledem na neměnných 154 odjezdů za týden do dalších přístavů v prostoru Severního moře. Posílila i železnice V roce 2010 posílila i železniční nákladní přeprava. Přístavní železniční stanice dosáhla s celkovým objemem zboží 40,1 mil. tun nejlepšího výsledku za celou dobu své existence, tj. více než 145 let. Rovněž v překládce kontejnerů 1,93 mil. TEU dosáhla železnice rekordního výsledku. V průběhu ekonomické recese v roce 2009, kdy klesaly přepravní požadavky na železniční dopravu, se podařilo získávat přepravy z jiných severomořských přístavů. V roce 2010 vzrostla překládka na železnici ještě výrazněji než v samotném přístavu. Železniční doprava je považována za páteř hamburského přístavu. Železniční nákladní doprava nabízí ekologickou přepravu do východní a jižní Evropy a především do jižního Německa a v neposlední řadě přispívá k posílení německé ekonomiky. Železnice přepravuje více než 30 % zboží procházejícího hamburským přístavem. Pro letošní rok experti očekávají, že příznivý vývoj zahraničního obchodu ve východní Evropě a v Rusku v kombinaci s rostoucím zahraničním obchodem Německa pozitivně ovlivní námořní přepravy zboží. Velmi dobrým předpokladem pro další nárůst přepravy kontejnerů jsou posilující obchodní vztahy Německa s Čínou. Hamburský přístav mohl právě v roce 2010 profitovat ze svého důležitého postavení, jakési logistické točnice pro asijské a čínské přepravy do prostoru severní Evropy a zemí Severního moře a pro letošní rok může počítat s celkovým nárůstem o cca 10 %. Rozvojové projekty Hamburský přístav neopomíjí rozvíjet a budovat technické sítě. V letošním roce jsou realizovány tři projekty v oblasti informačních technologií. Na jaře byl zahájen projekt počítačové podpory pro řízení dopravy. Řidiči nákladních automobilů tak dostávají on-line informace o aktuálním stavu dopravy v přístavu. Pro železniční dopravu byl dodán informační systém, který bude od roku 2012 optimalizovat železniční dopravu. Rovněž je zájem zlepšit procesy pro lodní dopravu pomocí informačních a řídicích systémů. Koncem letošního roku bude spuštěn pilotní projekt informačního systému s označením PRISE (Port River Information System Elbe) pro říční lodě využívající Labe. V dlouhodobém výhledu je zájem připravit integrovaný systém řízení dopravy, který by optimalizoval řízení námořní, říční, železniční a silniční dopravy. Další připravované projekty se týkají zlepšení plavebních podmínek pro námořní lodě, to znamená, že v oblasti severního Labe bude vybudována rejda pro vjezd a odjezd lodí, předpoklad dokončení je v roce Dále se jedná o vybudování čekacích míst pro lodě určené pro krátké námořní přepravy. Pro hospodářství ČR má přístav Hamburg obrovský význam, protože největší podíl exportu do celého světa jde právě přes tento přístav. Z tohoto důvodu je velmi důležité vybudovat alespoň jeden vodní stupeň na dolním Labi v oblasti hraničního přechodu s Německem, aby byly zajištěny pří-znivé celoroční plavební podmínky pro říční lodě z přístavu Děčín. Všechny severomořské přístavy budou mít stále větší problémy s dostupností pozemními druhy dopravy, protože kapacita těchto dopravních sítí nebude postačovat rostoucím přepravním požadavkům, což se projeví ve zvyšování poplatků, jako je mýtné a nákladní tarify železniční dopravy. Proto je pro nás velmi významná vodní cesta Labe, která disponuje dostatečnou kapacitou a hlavně za použití této vodní cesty se neplatí a nebudou platit žádné poplatky. ENGLISH SUMMARY Railway strengthened too In 2010, rail freight transport strengthened too. With a total volume of goods of 40.1 million tonnes, the port railway station achieved its best results in the over 145 years of its existence. The railway also set a record in its transshipment of 1.93 million TEU of containers. During the economic recession in 2009 when demand for shipping by rail had declined, it managed to secure shipments from other North Sea ports, and in 2010 transshipment on the railway grew even faster than in the port as a whole. Rail transport is considered the backbone of the Port of Hamburg. Rail freight offers environmentally friendly shipping to eastern and southern Europe, and especially to southern Germany. It also contributes to the strength of the German economy. More than 30% of the goods moving through the Port of Hamburg are transported by rail. The Port of Hamburg confirmed its growth trend in 2010 when total transshipment of goods reached 121 million tonnes. In addition to the positive development of the German economy over the past year, the port s acquisition of trade regions in the Baltic Sea and eastern Europe was significant as well. 24 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 25

15 GALERIE / GALLERY GALLERY / GALERIE Já, Merkur / I, Merkur ČD Cargo partnerem výstavy legendární stavebnice Merkur. ČD Cargo is a partner of an exhibition on the legendary Merkur construction set. TEXT / TEXT BY VÁCLAV ŠMERÁK FOTO / PHOTO BY RAF A ARCHIV / RAF AND ARCHIVE Vraťte se do dětských let a vydejte se na výstavu v Muzeu hlavního města Prahy, kde se znovu setkáte s prostou genialitou perforovaných plíšků, šroubků a koleček stavebnice Merkur. Její tvůrce Jaroslav Vancl jistě netušil, jak dobře jeho výrobek obstojí i v kosmickém věku virtuální reality. Od roku 1928 se ve výkladech hračkářství objevuje první stavebnice s názvem Merkur. O dva roky později se začíná prodávat již v šesti velikostech. Výroba oblíbené dětské hračky se nezastavila ani v nejtěžších dobách továrna přežila válku i Vítězný únor, i když se ze stavebnice, vlivem vývozu, na nějaký čas stalo podpultové zboží. Navzdory překotnému vývoji v hračkářském průmyslu posledních dvacet let je stavebnice stále oblíbená. V rámci výstavy můžete zhlédnout unikátní statické i kinetické modely. Návštěvníci se budou moci projít pod sedmimetrovým modelem střední části věhlasného železničního viaduktu u Garabit, navrženého A. G. Eiffelem, nebo Wichterleho čočkostroj. Z pohyblivých modelů je k vidění obří ruské kolo, mechanický pavouk nebo robotická ruka. Nemalým překvapením bude jistě i model 3D tiskárny. Výstava JÁ, MERKUR , K historii stavebnice MERKUR Vznikla v Polici nad Metují roku 1920, kdy pan Jaroslav Vancl založil firmu Inventor, nechal si patentovat originální konstrukci dětské kovové stavebnice pod názvem Inventor. Původně byly kovové díly navzájem spojovány háčky, v roce 1925 přechází výrobce na nový systém, který se zachoval až dodnes. Části stavebnice jsou již spojovány šroubky a matičkami. S přechodem na nový systém byla pro stavebnici registrována nová ochranná známka Merkur, pod kterou je prodávána dodnes. V roce 1933 se začala vyrábět stavebnice s možností stavby některých elektrických modelů MERKUR ELEKTRUS. Po válce v roce 1947 byla výroba obnovena. Od 60. let byla stavebnice Merkur Kovopodnikem Broumov exportována přes Pragoexport do celé Evropy. Po revoluci v roce 1989 dochází k privatizaci. Bývalými zaměstnanci byla založena firma Komeb. Ta nějaký čas pokračovala ve výrobě stavebnic, ale v roce 1993 skončila. Další kapitola historie firmy Merkur se začala psát po vstupu Ing. Jaromíra Kříže. Rozhodl se podnikat v kovovýrobě v objektu, který získal restitucí po svém dědovi. Po zdlouhavých jednáních se mu podařilo odkoupit stroje z likvidované firmy a během tří let výrobu v Polici nad Metují plně obnovit. Return to your childhood and visit an exhibition at the City of Prague Museum, where you will again encounter the simple genius of the perforated plates, screws and wheels of the Merkur construction set. Its creator, Jaroslav Vancl, surely had no idea how well his product would stand the test of time, even in the cosmic age of virtual reality. V roce 1957 proběhlo v Praze mezinárodní sympozium o makromolekulární chemii, které tehdejší vedení státu přesvědčilo o potřebě zřízení pracoviště zaměřeného na výzkum syntetických polymerů. Ředitelem v roce 1958 vzniklého Ústavu makromolekulární chemie Československé akademie věd byl jmenován profesor Wichterle. Budova ústavu se však teprve stavěla a rozhodující pokusy s převedením hydrogelů do vhodného tvaru oční kontaktní čočky proto provedl profesor Wichterle doma. Na Vánoce 1961 si sestavil pomocí dětské kovové stavebnice Merkur první prototyp odstředivého odlévacího zařízení, které poháněl dynamem z jízdního kola, zapojeným na zvonkový transformátor. Na něm odlil první čtyři velmi pravidelné čočky, které nedráždily oko. Za několik let se tento sen o nápravě oční vady, který poprvé popsal v roce 1508 Leonardo da Vinci a k realizaci jej dovedl profesor Otto Wichterle, rozšířil do celého světa. Dnes užívá kontaktní čočky, které lze rychle a jednoduše aplikovat, asi obyvatel naší planety. 26 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 27

16 CARGO A EVROPA / CARGO AND EUROPE CARGO AND EUROPE / CARGO A EVROPA Německá ekonomika je hlavní hnací silou celé Evropy / The German Economy is the Driving Force of Europe Perspektivy německé železnice. Prospects for the German railway. TEXT / TEXT BY LUKÁŠ SOUKUP. FOTO / PHOTO BY ARCHIV / ARCHIVE Německá ekonomika je hlavní hnací silou celé Evropy a tento fakt se v poslední době ještě dále zvýraznil. Pro německé hospodářství je současně velmi důležitá železniční nákladní doprava. Přestože je v Německu rozvinutá a silně využívaná síť vnitrozemských vodních cest, jsou výkony dosahované na německé železniční síti zdaleka největší v Evropě. Výkony dosažené německým státním dopravcem DB Schenker Rail v roce 2010 byly přibližně trojnásobné ve srovnání s druhým největším dopravcem - polským PKP Cargo. Po výrazném propadu v roce 2009 se železniční nákladní doprava v Německu vrátila v roce 2010 opět k růstu, který pokračoval i v průběhu roku Ve srovnání s rokem 2009 bylo v roce 2010 dokonce dosaženo meziročního nárůstu objemu přeprav 14 %, historicky nejvyššího, jakého kdy bylo na německých železnicích dosaženo. Přepravní výkony v tunokilometrech se zvýšily o 12 % a dosáhly zhruba úrovně roku Přestože panuje všeobecný názor, že železniční nákladní doprava v Evropě má v posledních desetiletích klesající tendenci, pokud jde o absolutní i relativní ukazatele, historické srovnání dokazuje, že pro Německo to tak docela neplatí. Ze statistik vyplývá, že železnice zde ještě v předkrizovém období dosahovala poměrně stabilního růstu v absolutních číslech. Z hlediska tržního podílu železnice tomu tak ovšem nebylo. Především v 80. a 90. letech železnice ztratila prakticky polovinu svého podílu na celkových přepravních výkonech ve prospěch silniční dopravy. Až během 21. století se podařilo podíl železnice stabilizovat, či dokonce opět nastolit trend jeho mírného růstu. Perspektivy železniční dopravy v Německu v horizontu roku 2025 se pokusila stanovit společná studie Německých drah DB a konzultační společnosti McKinsey & Company. Výchozími podklady pro stanovení prognózy vývoje železniční nákladní dopravy se staly základní makroekonomické ukazatele a jejich prognózy. Studie přináší z hlediska nákladní dopravy tři hlavní zjištění: Předpoklad silného růstu v nákladní dopravě jako celku do roku 2025 až o 50 %. Předpoklad pro další nárůst tržního podílu železniční dopravy až na 21 %. Nutnost inovace sektoru železniční nákladní dopravy, včetně lepšího zákaznického přístupu, informačního servisu, koordinace jízdních řádů, zkvalitnění systému jednotlivých vozových zásilek a další inovativní postupy. Dosažení pozitivního vývoje v železniční nákladní dopravě bude do značné míry záviset na třech faktorech: hospodářský rozvoj, sociální změny, nastavení vnějších podmínek z úrovně státu. Celkový vývoj hospodářství je jednoznačně hlavním faktorem ovlivňujícím poptávku po nákladní dopravě. Historicky to lze jasně dokumentovat korelací vývoje HDP nebo průmyslové výroby s hlavními ukazateli v dopravě. Z tohoto hlediska bude klíčové, jakým dalším způsobem se bude v následujících letech vyvíjet ekonomika v reakci na hospodářskou krizi z let 2008 a 2009 i na současné problémy v eurozóně. I za předpokladu pozitivního vývoje uvedených faktorů lze usuzovat, že budoucí makroekonomický vývoj bude mnohem více volatilní. Z tohoto důvodu autoři studie pracují se třemi scénáři, založenými na různém tempu růstu HDP - stagnaci, růstu a maximálním využití příležitostí. Dalším důležitým faktorem jsou rozhodnutí přijatá na úrovni státní správy. Z tohoto pohledu jde především o míru investic do dopravní infrastruktury. Pro obnovení tempa výstavby na železnicích bude rozhodující dostatek prostředků ve veřejných rozpočtech, které bude nutno konsolidovat v reakci na finanční krizi. V oblasti legislativy se může pozitivně pro železnici projevit přijetí cílů ze strany EU na ochranu proti klimatickým změnám. Budoucí strukturu trhu železniční nákladní dopravy ovlivní nejvíce globalizace ekonomiky a s tím spojený růst mezinárodní dopravy. Přestože v roce 2010 rostla silně i vnitrostátní doprava, do roku 2025 se předpokládá nejsilnější růst u mezinárodní dopravy. Studie se zaměřila i na prognózu komoditní struktury trhu nákladní dopravy. Ta se bude měnit v důsledku vlivu globalizace a realokace produkce. Jako růstové se předpokládají především sektory automobilového průmyslu, výroby strojů, spotřebního zboží a podobných komodit, které využívají na železnici hlavně kombinovanou dopravu. U těchto sektorů se předpokládá průměrný roční růst téměř čtyři procenta ve srovnání se dvěma procenty celkového růstu trhu. Do roku 2025 by tak tyto sektory dohromady mohly přesáhnout 50 % výkonů v nákladní dopravě. Dynamický rozvoj se předpokládá především v přepravě námořních kontejnerů s ročním růstem 5 %, v roce 2025 by pak tyto přepravy měly tvořit až 11 % trhu celkových výkonů v nákladní dopravě. Na druhé straně v současnosti pro železnici klíčový průmyslový obor výroby a zpracování kovů a dalších surovin patrně zaznamená mírný pokles podílu na celkových přepravách. Z hlediska míry ziskovosti oboru nákladní železniční dopravy bude důležitým faktorem pokles podílu přeprav komodit s tradičně vyššími maržemi, jako je uhlí, chemikálie, ocel apod. Naopak posílení podílu kombinované dopravy vyvolá nutně tlak na racionalizaci a snižování vlastních nákladů, neboť tento segment je charakteristický relativně nízkou ziskovostí, danou především vysokou konkurencí ze strany silniční dopravy. Železnice musí využít rezervy v efektivitě vlastní činnosti. Ve srovnání se silniční konkurencí zaostává především v pružnosti a rychlosti, přičemž tyto rozdíly jsou markantní hlavně v přeshraniční dopravě, kde silniční doprava dokáže plně využít výhod jednotného evropského trhu. Kromě zefektivnění vozby v mezistátní dopravě by se železniční dopravci měli zaměřit na zvyšování kvality přepravy v oblastech, jako je plánování přeprav nebo informace o pohybu zásilek v reálném čase. Z dalších opatření lze uvažovat o lepším napojení nových průmyslových areálů na železniční síť, koncentraci přepravních proudů do vhodných logistických center a zavádění efektivnějších intermodálních systémů. Zlepšit lze i provozní modely včetně využití delších a těžších vlaků, včetně zavedení automatických spřáhel. Podíl železniční nákladní dopravy na celkových dopravních výkonech bude záviset rovněž na konkurenceschopnosti jiných druhů dopravy, především silniční. Tu mohou ovlivnit různé vnější faktory, jako je lepší zajištění dohledu nad dodržováním předpisů o pracovní době řidičů v silniční dopravě. Náklady v silniční dopravě závisí také ve vyšší míře na ceně pohonných hmot, a tudíž se jejich vyšší nárůst může pozitivně projevit v konkurenceschopnosti železnice. Kladně by se mohla odrazit i zvyšující se odpovědnost k životnímu prostředí jak u spotřebitelů, tak i u výrobců a v obchodu. Pozitivně by se na železnici mělo projevit i očekávané zavádění silničního mýta v dalších evropských zemích, a to i v souvislosti s dosažením cílů EU v oblasti snižování produkce skleníkových plynů. Železniční doprava produkuje o cca 70 % méně skleníkových plynů na 1 tkm ve srovnání s dopravou silniční. Je možné proto očekávat i další opatření zaměřená na přesun přepravy zboží ze silniční dopravy. Jako poměrně nepravděpodobné se pro Německo jeví naopak omezování tranzitní 28 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 29

17 CARGO A EVROPA / CARGO AND EUROPE kamionové dopravy podobným způsobem, jako se děje ve Švýcarsku. Kromě těchto pozitivních faktorů studie počítá i s řadou vlivů, které mohou naopak pozici železnice v budoucnu ohrozit. K jednomu z nejdiskutovanějších patří možnost schválení nových parametrů vozidel v silniční nákladní dopravě v rámci EU, tj. souprav s délkou až 25,25 m a celkovou hmotností 60 tun. Zvýšení produktivity silniční dopravy by v takovémto případě pravděpodobně způsobilo přesun části přeprav ze železniční dopravy, a to především v kombinované dopravě a v systému jednotlivých vozových zásilek. Jako méně pravděpodobné se jeví ohrožení vyplývající z potenciálního propadu produkce tradičních průmyslových odvětví s vysokou afinitou k železniční dopravě, jakými jsou chemická a hutní výroba. Tento vývoj by navíc postihl i silniční a vnitrozemskou vodní dopravu. Vážnější nebezpečí představuje další omezování rozsahu systému jednotlivých vozových zásilek. V současnosti probíhá redukce tohoto systému i v některých důležitých evropských zemích, jako je Itálie nebo Francie. To by mělo negativní dopad i na železniční dopravu v Německu. Náhrada formou kombinované dopravy nebo ucelenými vlaky je možná pouze v některých případech. Kritickým pro nákladní železniční dopravu může být potenciální zpřísnění hlukových limitů. Potřebné investice do vozového parku si vyžádají značné náklady, jdoucí na vrub železničních dopravců. Zatímco v současnosti se podíl železniční nákladní dopravy na německém přepravním trhu pohybuje kolem 17 %, střední scénář počítá do roku 2025 s jeho mírným snížením na 16,1 %, stagnační scénář počítá s poklesem na 13 %. Nejoptimističtější scénář pak počítá s nárůstem podílu železniční nákladní dopravy na 21 %. Pro optimální vývoj je podmínkou koordinovaný přístup všech hlavních subjektů působících v železniční dopravě, nejen dopravců, ale i správců infrastruktury a celého dodavatelského průmyslu. Jedním ze základních předpokladů pro růst nákladní železniční dopravy je ovšem odpovídající zvýšení kapacity železniční infrastruktury v kritických místech. S tím počítají všechny tři scénáře. Jde zejména o nejvíce zatížené koridory ve směru severjih, kde se předpokládá nejprudší nárůst v blízké budoucnosti. Dostatečné investice do infrastruktury spolu s příznivě nastaveným a stabilním právním rámcem působí pozitivně i na subjekty využívající železnici a ovlivňují jejich budoucí investiční rozhodnutí. ENGLISH SUMMARY The German economy is the main driving force for all of Europe, and this fact has recently become even more evident. At present, rail freight transport is very important for the German economy. Despite the developed and heavily used network of inland waterways in Germany, the outputs achieved by the German railway network are by far the greatest in Europe. The outputs achieved by German state carrier DB Schenker Rail in 2010 were roughly triple those of the second-largest carrier, Poland s PKP Cargo. Following a significant decline in 2009, rail freight transport in Germany returned to growth in 2010, and this continued during Compared to 2009, 2010 even saw 14% year-on-year growth in transport volume the strongest year-on-year increase ever achieved by German railways. Transport outputs in tonne-kilometres rose by 12%, returning to roughly the 2006 level. Despite the fact that there is a general view that rail freight transport in Europe has declined in recent decades in terms of absolute as well as relative indicators, a historical comparison demonstrates that this is not quite true for Germany. Statistics show that in the pre-crisis period the railway had achieved relatively stable growth in absolute numbers. This was not the case in terms of market share, however. Mainly during the 1980s and 1990s, the railway lost practically half of its share of total transport output to road haulage. Only in the 21st century has it been possible to stabilise the railway s share or even establish a trend of moderate growth. Veřejné logistické centrum Lovosice Dostupnost: přímé napojení dálnice D8 (Praha 60 km) tranzitní železniční koridor přístav Lovosice SKLADOVÁ HALA Parametry skladové haly: skladová kapacita: m 2 světlá výška 10 metrů nosnost podlahy 7,5 t/m 2 vlečka přímo do skladu (délka 350 m) Nabídka služeb: komplexní logistické služby překládka silnice sklad železnice celní služby pronájem skladových prostor návazné služby kontejnerového terminálu Kontakty: Skladová hala: tel: , Německo Lovosice Rakousko Polsko Slovensko KONTEJNEROVÝ TERMINÁL Parametry kontejnerového terminálu: provozní doba Po-Pá 6-22, So 6-10, Ne hod. mobilní překladače 2x45 t celková plocha terminálu (v m 2 ) skladová kapacita (TEU) Nabídka služeb: manipulace, skladování a silniční svozy a rozvozy kontejnerů ft, tankkontejnerů, manipulovatelných návěsů a výměnných nástaveb včetně nebezpečného zboží ADR/RID agenturní činnosti pro intermodální operátory a koncové zákazníky celní služby včetně zajištění celního dluhu Kontakty: Kontejnerový terminál: tel: , 30 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU

18 LOGISTIKA / LOGISTICS LOGISTICS / LOGISTIKA Řepa je stále žádaná / Sugar Beets are Still in Demand ČD Cargo logistickým partnerem Jihomoravských cukrovarů. ČD Cargo is the logistics partner of Jihomoravské cukrovary. TEXT / TEXT BY VÁCLAV ŠMERÁK FOTO / PHOTO BY MICHAL ROH ML. V malebné krajině Dyjskosvrateckého úvalu necelých 50 km jižně od Brna leží město Hrušovany nad Jevišovkou. První písemná zmínka o Hrušovanech je z roku 1131, ale doklady o osídlení jsou mnohem starší. Historie cukrovarnictví v Hrušovanech je úzce spjata se šlechtici, kteří vlastnili zdejší velkostatek. Majitelé hrušovanského velkostatku hrabě Khuen- Bellasi s chotí Emanuelou uvedli do provozu r cukrovar, který denně dokázal zpracovat 30 t cukrovky. Tito byli m.j. také mecenáši Alfonze Muchy, jemuž platili studia v Mnichově a Paříži, kde se stal jedním z největších secesních malířů. Cukrovar zaměstnával 40 pracovníků a v kampani 300 pracovníků. Další dědic byl syn Emanuely Dr. Karel Khun-Bellassi. Členové jeho rodiny vedli cukrovar ve vlastní režii. Později byla zvýšena kapacita na 250 t za den. Další přelom znamenala stavba železnice přes Hrušovany v r V r pronajal Dr. K. Khun-Bellassi cukrovar firmě Kürcher-Bachler a Co. Kapacita byla zvýšena na 500 t za den. Výroba kostek byla zahájena v roce Další vývoj byl příznivě ovlivněn vznikem akciové společnosti mezi firmou Kürchner-Bachler a Co., hrabě Khun-Bellassi a Vídeňskou baronkou v roce Akciová společnost měla název Moravský cukerní průmysl a.s., cukrovar Hrušovany nad Jev. V roce 1919 zakoupila všechny akcie Středomoravská cukrovarská a zemědělská společnost a potom v r sem vstoupila a. s. pro průmysl cukrovarnický v Hodoníně. V roce 1948 se stal národním podnikem a poté v r odštěpným závodem Jihomoravských cukrovarů. V rámci JMC byl postaven v letech nový cukrovar Hrušovany nad Jev. s kapacitou 4000 t řepy/den. Cukrovar postavil polský dodavatel. Výroba byla přesunuta do nového závodu a v roce 1970 zahájena první kampaň byla založena akciová společnost Cukrovar Hrušovany nad Jevišovkou. V roce 1994 vstoupil do cukrovaru zahraniční kapitál, kdy akcie koupila firma AGRANA International AG Wien. V roce 1995 bylo provedeno navýšení základního jmění a z toho vkladu bylo postaveno silo na t cukru. V následujícím roce se začalo s rozsáhlými investicemi v technologii. V roce 1999 byl na valné hromadě schválen projekt sloučení Cukrovaru Hrušovany nad Jevišovkou, a. s., s Cukrovarem Uničov, a. s., a 1. Slezskou, a. s. Opava. V tomto roce jako první cukrovar v ČR zavedl na trh ucelenou řadu výrobků pod názvem Korunní cukr, která je postupně rozšiřována dalšími produkty na bázi cukru. In the picturesque landscape of the Dyjsko-svratecký úval ravine, not quite 50 km south of Brno, lies the town of Hrušovany nad Jevišovkou. The first written record of Hrušovany dates from 1131, but evidence of the settlement is much older. The history of the sugar industry in Hrušovany is closely linked to the aristocrats who owned the large estate here. These included the benefactors of Alphonse Mucha, who financed his studies in Munich and Paris, where he became one of the greatest painters of the Art Nouveau style. A turning point for the estate s sugar mill was the construction of the railway through Hrušovany in 1870, and in 1889 Dr Karel Khun-Bellassi leased the mill to Kürcher-Bachler & Co. 32 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 33

19 KULTURA / CULTURE CULTURE / KULTURA Nádraží jako divadelní scéna / The Station as a Theatrical Stage Plzeňskému alternativnímu umění je domovem pozoruhodná scéna - kulturní centrum Johan, které sídlí v hale bývalého nádraží na Jižním předměstí. Plzeň s alternative art scene is the home of a noteworthy stage the Johan Cultural Centre, located in the hall of the city s former Jižní předměstí railway station. TEXT / TEXT BY JAKUB ZEMAN FOTO / PHOTO BY AUTOR / AUTHOR Plzeň má zajímavý unikát: divadlo, do kterého vás přiveze vlak. Nádraží Jižní předměstí má genia loci. Oprýskaná fasáda, omšelé kachličky na podlaze a zabedněná okénka bývalých pokladen dodávají místu tajemnou undergroundovou atmosféru. Ale nenechte se zmást. Nádraží je od roku 2000 sídlem kulturního centra Johan a vysloužilo si přezdívku Moving station, tedy nádraží v pohybu. Plzeňskému publiku se zde představil soubor Tanec Praha, uznávaní ruští divadelníci Teatr Novogo Fronta nebo japonský tanečník Ryuzo Fukuhara. V západní Evropě je běžné, že se industriální budovy přestavují na výstavní prostory. V Česku tak vznikl třeba klub La Fabrica, pražská Meet Factory, galerie DOX, nebo brněnská Wannieck Gallery. Před časem jsme se stali členy sítě Trans Europe Halles, která sdružuje všechny významné prostory tohoto typu po celé Evropě, říká Roman Černík, ředitel kulturního centra Johan. Když nákladní vlak dostane roli Ve východním křídle nádraží, naproti centru Johan, je přitom plně funkční železniční zastávka. Když jsme tu začínali, České dráhy nám vyšly ohromně vstříc, vzpomíná Černík. Budova je napojena na komunální sítě drah a České dráhy dokonce před časem zajistily rekonstrukci střechy. Nádraží je ztělesněním fenoménu site specific, kdy se prostor podílí na podobě samotného uměleckého díla. Na jaře se tu v rámci festivalu Art Buffé promítal snímek Démanty noci. V úvodu filmu se ozývá zvuk jedoucího vlaku a houkání lokomotivy. Když v ten samý okamžik projížděl venku po kolejích skutečný nákladní vlak, film nabýval mrazivě reálných rozměrů, vzpomíná Tereza Kurečková, studentka Západočeské univerzity, která centrum Johan s oblibou navštěvuje. Soubor Nejhodnější medvídci zde odehrál inscenaci ze železničního prostředí, Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí. Ve většině divadel museli zvuky projíždějících vlaků pouštět ze záznamu, u nás to bylo v reálu, směje se Černík. Plzeň Evropské město kultury 2015 Aktivity kulturního centra Johan tvoří nedílnou součást programu Plzně coby Evropského města kultury roku V souvislosti s kandidaturou představilo město Plzeň řadu zajímavých projektů, od nového městského divadla, navrženého portugalským studiem Contemporânea Lda. po novou minimalistickou budovu Západočeské galerie. Pozornosti se těší rekonstrukce bývalého pivovaru Světovar, který se má - stejně jako centrum Johan - stát prostorem pro alternativní umění. Plzeň European City of Culture 2015 The activities of the Johan Cultural Centre form an integral part of Plzeň s programme as European City of Culture In connection with its candidacy, the City of Plzeň presented a series of interesting projects, ranging from a new municipal theatre designed by Portuguese studio Contemporânea Lda. to the new minimalist Gallery of West Bohemia building. Attention will also be paid to the reconstruction of the former Světovar brewery, which like the Johan Centre is to become a space for alternative art. 34 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 35

20 LOGISTIKA / LOGISTICS LOGISTICS / LOGISTIKA Železniční vlečky mají zelenou / Railway Sidings Get a Green Light V roce 2011 byla zprovozněna železniční vlečka vedoucí do skladovacího areálu společnosti Lagermax v Praze-Ruzyni. Soudobé trendy dávají tušit renezanci nákladní železniční dopravy v Česku. In 2011 the company Lagermax put a railway siding into operation running to its warehousing facility in Prague s Ruzyně district. Current trends suggest a renaissance in rail freight transport in the Czech Republic. TEXT / TEXT BY JAKUB ZEMAN FOTO / PHOTO BY AUTOR / AUTHOR Na území celé České republiky se nachází zhruba 2500 železničních vleček. Zatímco ještě v 80. letech byly vlečky hojně využívány a na celkovém objemu nákladní dopravy měla železnice podíl asi sedmdesátipětiprocentní, v průběhu 90. let se poměr zvrátil ve prospěch silniční dopravy a železniční vlečky, kdysi nedílná součást každého průmyslového areálu, začaly chátrat. Do rozvoje nákladní železniční dopravy v Česku však v prvním čtvrtletí roku 2011 zasáhl chystaný návrh vlády zpoplatnit zavedením mýta vedle dálnic také silnice I. a II. třídy. Tato skutečnost představuje silnou motivaci pro přepravce, pro které se železnice začíná stávat opět lákavou alternativou. Ze silnice zpátky na koleje Ministerstvo dopravy dokonce v březnu loňského roku představilo prostřednictvím Dopravní federace soutěž Volná cesta, do níž se mohou přihlásit přepravci a logističtí operátoři s projekty přesunu nákladní dopravy ze silnic na železnici. Celkový vítěz soutěže bude vyhlášen ve druhé polovině září v rámci Evropského týdne mobility na základě hodnocení komise složené ze zástupců vysokých škol, Svazu dopravy a občanských sdružení zabývajících se dopravou. Projektem dokládajícím fenomén růstu atraktivity železniční dopravy byla obnova železniční vlečky do skladovacího areálu společnosti Lagermax v Praze-Ruzyni, kde loni v únoru vzniklo překladiště s označením RUVE. Spediční společnost Lagermax začala spolupracovat s ČD Cargo v roce 2009, kdy si otevřela pobočku v komerčním skladu ostravského nákladového nádraží. Obnova vlečky v Praze-Ruzyni je prvním společným projektem obou společností. Kromě chystaného zpoplatnění silnic I. a II. třídy zmiňuje jednatel společnosti Lagermax Tomáš Žídek i další motivy, které vedly k realizaci obnovy vlečky: Těch důvodů bylo hned několik. Například přetíženost dálnice D1, zvyšující se náklady na kamionovou dopravu, nedostatek přepravní kapacity v oblasti kamionové přepravy a v neposlední řadě také chuť vyzkoušet si jiný druh přepravy s výhledem do budoucnosti. Renovace železničního napojení areálu přišla společnost Lagermax odhadem na 300 tisíc Kč. Předpokládáme ovšem návratnost této investice v horizontu dvou až tří let, nechal se slyšet Tomáš Žídek. O společnosti Lagermax V roce 1990 byla založena firma DRUSPED Praha zabývající se mezinárodní spedicí a zasilatelstvím. O rok později se tato firma stala zakládajícím členem dnešního Svazu spedice a logistiky. Rokem 1993 se datuje kapitálový vstup rakouské spediční společnosti LAGERMAX GmbH. Padesátiprocentní podíl ve firmě Drusped-Lagermax, s.r.o. byl v roce 1996 rozšířen na sto procent a posledních sedm let již funguje firma pod novým jménem Lagermax spedice a logistika s.r.o. Úspora sedmi set jízd kamionů Žídek zdůraznil rovněž ekologický aspekt celého projektu. V loňském roce nový provoz vlečky ulehčil silniční dopravě o 600 až 700 jízd kamionů přeložením převážně paletizovaného zboží na nákladní vlaky, které začaly pětkrát týdně pendlovat mezi Prahou a Ostravou. Ačkoliv objemově nejsou předpokládané přepravní výkony nijak převratné, podle představitelů ČD Cargo má tento projekt velký význam už jen kvůli celkové změně trendu přesunu zboží z kamionů na železnici. Zákazníkovi se vyplatilo investovat do přímého napojení na železnici, protože jsme mu nabídli lepší cenové podmínky než silniční přepravci, prohlásil obchodní ředitel ČD Cargo Jan Procházka. Podle slov tiskového odboru a obchodní skupiny ČD Cargo představovala výstavba nebo rekonstrukce železničního napojení donedávna investici přesahující možnosti středních a menších podniků. S ohledem na stále příznivější poměr cen železniční a silniční dopravy by se však situace měla změnit. Na železniční dopravu sází už dnes řada velkých průmyslových podniků. Na lepší časy se začalo blýskat vlastně již v roce 2004, kdy byla zprovozněna železniční vlečka vedoucí do areálu automobilky TPCA v Ovčárech u Kolína. O čtyři roky později získala železniční spojení rovněž obří průmyslová zóna v Nošovicích v Moravskoslezském kraji. Dlouhodobý strategický význam má také vlečka ve Středoklukách u Prahy, po které se v cisternových vagonech přepravují statisíce litrů leteckého benzínu do zásobníků ruzyňského letiště. Dalším velkým projektem, který by měl být v dohledné době realizován, je železniční vlečka s překladištěm u nově vznikajícího logistického centra v Mošnově u Ostravy. ENGLISH SUMMARY There are approximately 2,500 railway sidings on the territory of the Czech Republic. Although sidings were used abundantly in the 1980s and railway accounted for roughly 75% of total freight transport volumes, during the 1990s this ratio shifted in favour of road haulage, and railway sidings once an integral part of every industrial park began to fall into disrepair. In the first quarter of 2011, however, a government plan to impose road tolls on class I and II roadways as well as motorways intervened in the development of rail freight transport in the Czech Republic. This represents a strong motivation for shippers, for whom the railway is once again becoming an attractive alternative. 36 REVUE PRO DOPRAVU A LOGISTIKU REVUE FOR TRANSPORT AND LOGISTICS 37

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12.

RailMap. Digitální železniční mapa Evropy. INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. Přední evropský poskytovatel informací z železniční nákladní přepravy Evropy INOVACE 2009 Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Jednací sál Senátu Parlamentu ČR Praha, 4. 12. 2009 RailMap Digitální železniční

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013

Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Praha, Vysoká škola ekonomická 25.10.2013 Potenciál rozvoje nákladní železniční dopravy v konkurenčním prostředí Development potential of freight railway transport in a competitive environment Ing. Milan

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem

prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem prof. Michal Mejstřík Financování mezinárodního obchodu Přístup k financím české i evropské zdroje a mezinárodní spolupráce firem Konference konaná v hotelu DAP dne 4. 11. 2014 O ICC ICC - International

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Nový program EU pro financování železničního výzkumu a inovací SHIFT²RAIL

Nový program EU pro financování železničního výzkumu a inovací SHIFT²RAIL Nový program EU pro financování železničního výzkumu a inovací SHIFT²RAIL Ing. Petr Kroča ředitel pro výzkum a inovace OLTIS Group, zakládající člen Shift2Rail 20. kolokvium ŽELAKTUEL 2014, Praha, 22.

Více

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy

Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období. Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy Hlavní priority MD v železniční dopravě pro nadcházející období Ing. Jindřich Kušnír ředitel Odbor drah, železniční a kombinované dopravy 1 Hlavní strategické dokumenty ČR Dopravní politika EU zvýšení

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády Čeho chceme tedy strategií dosáhnout? Udržení tempa

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

ADVANCED WORLD TRANSPORT

ADVANCED WORLD TRANSPORT ADVANCED WORLD TRANSPORT STOJÍME NA PEVNÝCH ZÁKLADECH 1952 2010 vznik společností OKD, Doprava a Čechofracht spojení zkušeností z různých oblastí dopravy a logistiky a vytvoření jedné silné entity pod

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR

Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Koncepce modernizace železniční sítě v ČR Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Praha, 27. listopadu 2014 Vstupy do koncepce požadavky na infrastrukturu z dopravního trhu nákladní doprava osobní regionální

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus

Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus Postup modernizace železniční infrastruktury v ČR. Interoperabilita versus protekcionizmus náměstek ministra 1 Postup modernizace železniční infrastruktury Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele

Risk management in the rhythm of BLUES. Více času a peněz pro podnikatele Risk management in the rhythm of BLUES Více času a peněz pro podnikatele 1 I. What is it? II. How does it work? III. How to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is it? BLUES Brain Logistics

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika?

Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Praha, červen 2013 Zdroje vs. spotřeba elektrické energie: Jak je na tom česká energetika? Jan Rafaj, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdroje Spotřeba I. Spotřeba Komise usiluje prostřednictvím

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Česká železnice na křižovatce

Česká železnice na křižovatce Česká železnice na křižovatce Ing. Petr Žaluda předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s. Prague Marriott Hotel, 7. září 2010 Orientace na zákazníka dopravce ČD, a.s., je v přímém kontaktu se

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji

Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji , Plzeňské podnikatelské vouchery na podporu spolupráce podniků a univerzit v Plzeňském kraji Odborná konference INNOVA 2014 Setkání firem a vědecko-výzkumných institucí v Plzeňském kraji 24. září 2014

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení

Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Aplikácia viac ekonomického prístupu v oblasti vertikálnych obmedzení Milan Brouček* Protimonopolný úrad Slovenskej republiky European Commission, DG Competition AKTUÁLNE TRENDY V SLOVENSKOM A EURÓPSKOM

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výklad a cvičení z větné stavby, vy_32_inovace_ma_33_01

Více

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014

11/ Podmínkové věty. ( 1st Conditional) VY_32_INOVACE_AJ_UMA11,Podmínkové věty (1st Conditional).notebook. January 28, 2014 Úroveň jazyka Pre-Intermediate 11/ Podmínkové věty ( 1st Conditional) Citace a zdroje Zpracovala: Mgr.Alena Závorová 1 Podmínkové věty typu 1 ( First Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují podmínku,

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_22_INOVACE_AJOP40764ČER Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: Název projektu: Číslo šablony: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Rozvoj vzdělanosti II/2 Datum vytvoření:

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Jak (ne)nakládat s nepotřebnými plochami železniční dopravy? How (not) to deal with unnecessary areas of rail transport?

Jak (ne)nakládat s nepotřebnými plochami železniční dopravy? How (not) to deal with unnecessary areas of rail transport? Jak (ne)nakládat s nepotřebnými plochami železniční dopravy? How (not) to deal with unnecessary areas of rail transport? Ing. Roman Vodný ABSTRACT: Today, unused areas of railway infrastructure are more

Více

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL

NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL NEW TRANSPORT TECHNOLOGY - BUSES ON CALL Jiří Čejka, Ladislav Bartuška 1 ABSTRACT The article deals with the provision of transport services through an alternative method - buses on call. This new technology

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC

CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC CZECH RAILWAYS AND HIGH-SPEED TRAFFIC Lecturer: Bohumil Pokorný České dráhy, a.s., www.cd.cz EXISTING CONDITIONS The Czech Republic needs quality and fast railway traffic conection with the other countries

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE

LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE LIDÉ MAJÍ POCIT, ŽE KORUPČNÍ KLIMA POSILUJE Většina obyvatelstva 14 vybraných zemí střední a východní Evropy nepovažuje úplatky za samozřejmou či běžnou součást života společnosti. V České republice však

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více