K myšlence napsat tento e-book a pustit se do vývoje aplikace Smart Posting mě přivedla praxe.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K myšlence napsat tento e-book a pustit se do vývoje aplikace Smart Posting mě přivedla praxe."

Transkript

1 Ing. Petr Zeman

2 Prohlášení Tento materiál má pouze informační charakter. Jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací tohoto materiálu je ve vašich rukou a autor nenese žádnou zodpovědnost za úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí. Tyto informace jsou pouze doporučením. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení petr-zeman.cz

3 Proč tato kniha Naučit Vás něco neumím Když neznáš naučíme Tě ukážeme Ti Když nerozumíš vysvětlíme Ti Když nemůžeš pomůžeme Ti Když nechceš rozejdeme se Tomáš Baťa Přestáváte číst? Věříte-li, že existují řešení, která něco udělají za Vás a vy jen inkasujete odměnu pak možná děláte dobře. Vyhnete se zklamání, že jste skočili na lep prodavači zázraků. Zázraky totiž neumím a nenabízím. Představa, že nás někdo něco naučí je totiž mylná. Naučit se něco je na jen na nás. To za nás nikdo neudělá. Je to nejen o tom si přečíst, poslechnout jak, ale též porozumět, přijmout, pochopit souvislosti a hlavně aplikovat a přizpůsobit pro sebe. Úlohou učitele, mentora, kouče je ukázat, vysvětlit, zprostředkovat, provést K myšlence napsat tento e-book a pustit se do vývoje aplikace Smart Posting mě přivedla praxe. Praxe, v níž jsem aplikoval nejen znalosti získané z poměrně nákladných infoproduktů významných i méně významných infopodnikatelů, ale zejména znalosti a zkušenosti ze své vlastní dlouhodobé praxe leadera, krizového řízení, provozní a krizové komunikace, problem managementu, projektového řízení, návrhů a architektury systémů a aplikací, analýzy a interpretace dat nebo návrhu a optimalizace procesů. Mým cílem je ukázat Vám a podpořit Vás vhodnými nástroji abyste: a) zvýšili svůj prodej díky promyšleným kampaním, b) cíleně budovali svou značku, svou pověst, c) snadněji budovali své publikum, oslovovali své fanoušky, d) ušetřili tisíce na reklamách, e) snížili riziko, že budete považováni za spamery f) ušetřili to nejcennější, co máte Váš čas, g) umožnit Vám soustředit se na to, co je Vaším primárním cílem, Vaším posláním 1

4 h) a pokud je publikování, marketing na sociálních Vaším postláním pomoci Vám to dělat efektivněji a hravěji. Jasný cíl snažení, kampaně Měj vždycky na paměti, co chceš. Paulo Coelho Asi vás nepřekvapí, že bez cíle, bez záměru, jednáme chaoticky a tomu odpovídají i chaotické výsledky. Abychom tedy netápali, musíme vědět, čeho konkrétně chceme kampaní docílit. Proč investujeme svůj čas energii, peníze. Čím konkrétnější cíl, tím vyšší pravděpodobnost úspěchu! JAK si nastavit cíl? Chceme-li si nastavit cíl co nejlépe, můžeme vyjít z poznatků, které Dr. de Bono popsal ve své teorii paralelního myšlení. V zásadě jde o to, zaměřit naši pozornost na konkrétní oblast a využít schopnosti našeho mozku specificky v této oblasti uvažovat. Zaměříme li se na analýzu faktů, uvažujeme jinak, než když kreativně tvoříme. Dr. de Bono těchto oblastí identifikoval 6 a rozvinul tuto myšlenku do metody známé pod názvem Šest klobouků nebo též CORT. Můžeme tuto skvělou metodu použít pro formulování našeho cíle. Obrazně si budeme nasazovat barevné klobouky a pokaždé, když některý z nich budeme mít na hlavě, budeme se zaměřovat na jinou oblast a využívat jiný styl uvažování. Metoda šesti klobouků má skvělé výsledky, když nepodlehneme tendenci průběžně a neúmyslně měnit směr uvažování. JAK budeme postupovat: 1. Modrý klobouk - celkový pohled. Zde se zamyslíme nad naším cílem jako celkem. Výborně se zde osvědčují metody z NLP. Jde o metamyšlení, kdy si představujeme, že jsme cíle dosáhli a co nám to přineslo. Pokračujeme tím, že si představujeme to, co nám přinesl předchozí přínos, atak dále, až se propracujeme k cíli, o který nám skutečně jde. Často si tak velmi zkrátíme cestu, aniž bychom podstatné vynechali. Našli jsme skutečný cíl. 2

5 2. Bílý klobouk - hodnotíme fakta a informace. Nezaujatě. Bez emocí. Využíváme naše analytické myšlení. Sem patří i přemýšlení o zdrojích, nástrojích, technologiích Jaké máme k dispozici? Co to je? Peníze? Čas? Technologie? Jak je získáme? 3. Zelený klobouk Nové nápady, příležitosti, možnosti, které se nám otevírají. I zde je zajímavé použít metod NLP. 4. Černý klobouk opatrnost. Identifikujeme překážky, rizika, nebezpečí a další ohrožující vlivy a jejich příčiny. Pokládáme si otázky typu: Co nejhoršího se může stát?" a Co z toho vyplývá? I zde se s úspěchem dají použít metody metamyšlení. Pozor, občas míváme tendence rizika zvětšovat, nebo naopak bagatelizovat. Přemýšlejme nad tím, co stojí za identifikovaným rizikem. 5. Žlutý klobouk optimizmus a pozitivní přístup. Záměrně následuje za černým kloboukem. Těžko si stanovíme cíl s pesimismem v srdci. 6. Červený klobouk pocity a emoce. Tedy jaký z toho máme pocit a co to je za pocit a případně proč se tak cítíme. Je to nadšení, strach nebo s tím vnitřně nejsme zajedno? Někdy bývá dobré si pod modrým kloboukem vše shrnout. Tip: K zaznamenání celého procesu se skvěle hodí myšlenkové mapy. Nejjednodušší způsob je připevnit si na stěnu velký kus papíru a na něj si myšlenkovou mapu kreslit nejlépe barvami odpovídajícími jednotlivým kloboukům. Alternativou je specializovaný nástroj. Je jich mnoho a mnohé z nich zdarma. Já používám (a osobně doporučuji) imindmap od vynálezce myšlenkových map Tonyho Buzana. Máme cíl, který jsme promysleli ze všech stran, ale JAK zjistíme, že jsme cíl nastavili dobře? Je mnoho možností, jak si ověřit, že náš cíl je dobře stanoven. Jednou ze skvělých je metodika zvaná S.M.A.R.T.E.R. Jedná se o metodu používanou v široké oblasti působení od řízení projektů, přes vedení lidí po koučování. Co vlastně jednotlivá písmenka znamenají? 3

6 S. Specifický. Tedy Konkrétní. Těžko dosáhnete cíle, když jej definujete neurčitě nebo příliš obecně. M. Měřitelný. Nejlépe v číslech. Je to jednoduché a exaktní. Ale nemusí to tak být vždy. Jedná se vlastně o parametry úspěchu. Tedy o to, jaké to je, jak to vypadá, když cíl splníme. A. Ambiciózní. Nebo také motivující. Jde o to, aby cíl pro vás byl také výzvou. A také prioritou. R. Realistický. Tady krotíme předchozí ambice. Je to vlastně o určité rovnováze. Cíl má být ambiciózní, ale také realizovatelný se zdroji, které máme k dispozici. Realizaci cíle musíte mít možnost ovládat. Řídit. Obsahuje-li náš plán prvky, které ovlivnit nemůžeme, jeho realizovatelnost klesá s pravděpodobností výskytu prvku. T. Termínovaný. Cílová páska je důležitá. Není-li, mnoho cílů se tak nějak rozplyne. Není-li termín, není reálný cíl. Tady by se dalo skončit. A mnohdy se tomu tak opravdu děje. Následující dvě písmenka ale vnímám jako velmi podstatná: E. Etický. Důležitý rozměr. Jestliže sami vnímáte svůj cíl jako neetický, nebo eticky problematický jen těžko jej dosáhnete. Nebo jen se sebezapřením, s vynaložením spousty energie a z výsledku to bude patrné. R. Revize a odměna (reward). Část, která dává plánování cíle další rozměry. Revizí můžete rozumět průběžnou kontrolu plnění ale také revize, zda a vstupní předpoklady a na nich postavené cíle zůstávají v platnosti. A odměna? Tento rozměr pochází z oblasti motivace lidí, ale i sebe sama. Ano, jde o motivaci. Tip: Je dobré mít více variant cíle, a únikový plán abychom mohli reagovat na měnící se podmínky. 4

7 Divide et impera Stará Římská taktika. Známe ji jako: Rozděl a panuj. Celá myšlenka spočívá v tom, rozdělit velký cíl na menší, snadněji zvládnutelné. V okamžiku, kdy přistoupíme k rozdělení cíle na menší, již vlastně začínáme plánovat, vytvářet strategii. Na JAKÉ části tedy cíl rozdělit? Páteř naší kampaně by ideálně měly tvořit základní kameny - aktivity, které se odehrávají na našich stránkách, naše přidaná hodnota. Místa, kam chceme naše fanoušky, čtenáře, zákazníky opakovaně přivádět. Mohou to například být: stránky produktu blogy webináře kreativní obsah (youtube, obrázky, ) JAK cíl rozdělit? Opět je mnoho metod. Osobně doporučuji již jednou zmiňovanou techniku myšlenkové mapy. Vezmeme papír z flipchartu (nebo jiný velký papír), připevníme jej na zeď a začneme si kreslit, na jaké základní kameny se cíl rozpadá. Co vychází z čeho a jak navzájem souvisí. Vytvoříme tak jakousi kostru komunikace. Tip: V jednoduchosti je síla. Vytvářejte jednoduché kostry. 5

8 Načasování je základ Být ve správný okamžik na tom správném místě Odvěké přání mnoha lidí. Výhodou je, že pokud si to naplánujete, tak ve správný okamžik svou komunikaci na správném místě mít budeme. Díky myšlenkové mapě máme kostru komunikace a přichází otázka: JAK převést myšlenkovou mapu do časové posloupnosti? Pro tento účel použijeme nástroj široce používaný při řízení projektů. Jmenuje se Ganntův diagram. Takový žížalkogram. Gantův diagram si vytvoříme snadno na čtverečkovaném papíře, v excelu nebo můžeme použít specializovaný sofistikovaný program. Na horizontální osu vyneseme časová období (např. dny), na vertikální osu pak jednotlivé základní kameny. Na ploše diagramu pak jednotlivé činnosti vyjádříme obdélníkem vyjadřujícím začátek a konec. Délka pruhu ( žížalky ) pak naznačuje trvání. Při umisťování jednotlivých činností do grafu nezapomeňte, že do trvání je potřeba zahrnout i marketingové komunikační aktivity, o jejichž komponentech si povíme dále. Tip: Při plánování se vždy narazí na nějaký zádrhel. Je proto potřeba počítat s časovou rezervou. Vyhraďte si společnou časovou rezervu, ze které budete čerpat v případě, že to bude nutné. 6

9 To správné publikum Představte si, že jste naladěni si povídat třeba o vašem oblíbeném sportu. A on se s Vámi někdo opakovaně a s důrazem snaží mluvit třeba o ovcích. Jak se cítíte? Jak ho vnímáte? Chcete ho poslouchat? Bavit se s ním? Pravděpodobně ne. Nedostane šanci. Pro své téma si zvolil špatné publikum. JAK zvolit to správné publikum? Je to prosté. Vyberte si cíle (diskusní skupiny, stránky, ) které se týkají tématu. Pro snadnější orientaci si vytvořte systém štítků, tagů, kterými si cíle označíte. Jednoduše pak vyberete ty relevantní pro Vaši kampaň. Tip: Vytvořte si také vlastní rating cíle. Záleží na Vašich záměrech. Doporučuji dva: Potenciál, například obchodní a Oblíbenost, například jak moc se k příspěvkům diskutuje, jak moc jsou čteny. 7

10 Opakování je matka úspěchu nebo 1000x to samé umořilo osla? Prostředí sociálních sítí je jako řeka. Někdy dravá, jindy pomalá a stojatá. My do toho proudu pouštíme jako loďky své myšlenky, svou hodnotu a čekáme, že někdo dál po proudu naší lodičku vytáhne, že si náš obsah přečte. Pokud to neudělá, když loďka pluje kolem pak už nikdy. Příležitost zmizí. Abychom zvýšili pravděpodobnost, že náš obsah bude přečten, musíme lidem kolem řeky pomoct. Nejlépe tak, že loděk se stejnou myšlenkou vypustíme více. Ne najednou. Pěkně postupně, To abychom zvýšili šanci, že naše loďka popluje kolem, zrovna když náš fanoušek bude u řeky. Ale pozor na příliš časté posílání. Velmi lehko se z našich lodiček, které mohou být vyhlíženy pro svůj hodnotný náklad, může stát ten svinčík, který řeku zaneřádí. A stát se SPAMery. A když máme nálepku spamera jen tak lehko se jí nezbavíme. JAK často opakovat? Tak to je tak trochu alchymie. Hodně záleží na nás, našem vztahu s publikem, hodnotě příspěvku, zaměření cíle. Osobně doporučuji, aby náš příspěvek při načtení stránky byl zobrazen maximálně jednou. V praxi to znamená nechat prostor mezi našimi publikacemi pro 6 7 příspěvků ostatních uživatelů. Tyto limitní hodnoty jsou vhodné pro velmi živé cíle. V ostatních případech doporučuji být mnohem konzervativnější. Tip: Sledujte, jak živé jsou cíle, kam publikujete. Určete si, kolik příspěvků jiných lidí bude mezi Vašimi příspěvky. (Je rozdíl mezi oblíbeností a živostí cíle. Živý cíl má mnoho publikovaných příspěvků. V oblíbeném cíli se k publikovaným příspěvkům diskutuje.) Tip: Publikujete-li stejný příspěvek do více skupin, rozložte vlnu. Zaujmout to je oč tu běží Udělali jsme mnohé pro to, aby naše příspěvky byly ve správný čas (plánujeme čas a publikujeme opakovaně) na správném místě (pečlivě jsme vybrali cíle). Nyní je důležité, aby naše příspěvky zaujaly. 8

11 Vrátím-li se k paralele s řekou, je potřeba, aby naše lodičky mezi desítkami jiných zaujaly. Měli jiný tvar, barvu, A máme na to chvilku. Jen krátký čas, než lodička zmizí za zátočinou. JAK zaujmout? V prostředí sociálních sítí, zejména Facebooku k tomu máme hned několik nástrojů. Seřadil jsem je postupně tak, jak se mi jeví jejich význam podle mé zkušenosti: 1. Obrázek nebo video. Věc, která přitáhne pozornost. 2. Náš komentář k tomu co a PROČ sdílíme. 3. Poutavý nadpis. 4. Krátké shrnutí o co jde. 5. Odkaz na naší stránku. Tip: Dejte si tu práci a vytvořte, nebo kupte v některé z fotobank několik poutavých obrázků k věci. Tip: Je mnoho kurzů, školení a stránek o marketingu. Podstatný je ale obsah a naše krátké texty. Pěkně má tematiku zpracovanou OttoCopy. 9

12 Změna je život Asi nepřekvapí fakt, že pokud opakovaně vidíme to samé, ztrácíme zájem. S jedinou výjimkou. Již jsme zavedeni a ví se, že přinášíme kvalitní obsah a jsme spojeni s nějakou značkou, symbolem, logem. K tomuto kýženému stavu je poměrně dlouhá cesta a hned na jejím začátku bychom si měli uvědomit, zda takovou značku chceme budovat. Osobně bych doporučil tuto cestu nastoupit. Určitě jste postřehli rozpor. Na jedné straně je potřeba obrázky a texty obměňovat, na druhé straně budovat značku a propojení Vás, s touto značkou, s tímto logem. JAK budovat značku a přitom neztratit pozornost? Pro inspiraci si můžeme sáhnout k velkým společnostem, které do marketingu pravidelně investují nemalé částky. Co mají jejich kampaně společné, a můžeme použít? Jsou to: Jasný záměr. Tedy co přesně má obrázek či text říct, evokovat, jakou vlastnost polechtat. Výzvu k akci, nebo vzbuzení zájmu a pozornosti. Sadu opakujících se bannerů, obrázků, sloganů. Vhodně zakomponované logo. Opět platí, že více či méně hodnotných informací a infoproduktů je k mání celá řada. Od těch zaměřených na výhradně Facebook marketing, přes marketing po produkty zaměřené na selfmarketing neboli budování osobní značky. Jako základ ale postačí si vzít inspiraci z výše uvedeného. Tip: Variabilitu snadno zvýšíte vhodným kombinováním obrázků a textů. Tip: Pracujte s emocemi. Není ale nutné se inspirovat vším. Vaše reklamy nemusí cílit na nízké pudy například na strach nebo nenávist ať již v jakékoliv formě. 10

13 Jak se nám vede? a bůh je slepý řidič sedící u volantu Jarek Nohavica Funguje nám náš plán? Naše strategie? Jsou výsledky takové, jaké očekáváme? Jsou horší? Lepší? Je potenciál ke zlepšení? Mění se podmínky? Potřebujeme na ně nějak reagovat? Otázky, které nás mnohdy ani nenapadnou, a pokud ano, jen obtížně se na ně odpovídá. K uspokojivým odpovědím potřebujeme znát data. Statistiky s vhodnou podrobností. Celkový počet LIKE je nám stejně málo platný jako ten samý údaj zobrazovaný po vteřinách. JAKÉ statistiky sbírat a zobrazovat? 1. Zcela jistě bychom u všech našich statistik měli vidět časový rozměr. Vhodné je rozlišení na 1 hodinu. 2. Je dobré sledovat výkonnost kampaně jako celku, ale i chování jednotlivých příspěvků a cílů. 3. Ke sledování se hodí parametry jako počty LIKE, sdílení nebo prokliků na naše stránky. Tip: Prokliky ze sociálních sítí můžete měřit prostřednictvím Google Analytic. Vložte si na Vaše stránky měřící kódy 11

14 To podstatné v 7 bodech: 1. Nastavte si cíl. Vhodnou pomůckou je metoda šesti klobouků a pro ověření reálnosti metoda S.M.A.R.T.(E.R.). Počítejte s více možnostmi. 2. Pomocí myšlenkové mapy rozdělte cíl na menší části / aktivity na vašich stránkách a zaznamenejte si Vazby mezi nimi. 3. Převeďte Vaší myšlenkovou mapu na časový harmonogram. Vhodnou pomůckou jsou Ganntův diagram. 4. Pro každou aktivitu zvolte cílové publikum. Používejte tagy a hodnocení /rating cílů. 5. Publikujte opakovaně, ale pečlivě plánujte kdy a jak často. 6. Pozměňujte své příspěvky a grafiku. 7. Pozorně sledujte odezvu. 12

JAK DĚLAT SEO. Vlastními silami. autor: Ing. Václav LIPOVSKÝ vydáno: srpen 2014. http://www.jak-delat-seo.cz

JAK DĚLAT SEO. Vlastními silami. autor: Ing. Václav LIPOVSKÝ vydáno: srpen 2014. http://www.jak-delat-seo.cz JAK DĚLAT SEO Vlastními silami http://www.jak-delat-seo.cz autor: Ing. Václav LIPOVSKÝ vydáno: srpen 2014 Prohlášení Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám

Více

Dvakrát měř a jednou řež

Dvakrát měř a jednou řež PRŮVODCE KOMPETENCÍ - ORGANIZACE A PLÁNOVÁNÍ Dvakrát měř a jednou řež Slova organizace a plánování jsou sama o sobě pojmy, které zcela přirozeně a automaticky spojujeme s pracovním procesem, ať už jde

Více

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9

Obsah... 3. 1 Prohlášení... 6. 2 Předmluva... 7. 3 Co je nejdůležitější?... 8. 4 Produkt, cílová skupina, trh... 9 Chtěl bych poděkovat všem lidem v mém okolí, kteří mě svým přístupem k práci i životu pohánějí k lepším výsledkům a větší efektivitě. I díky nim můžu dělat a zdokonalovat se v tom, co mě baví budování

Více

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích

7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích 7 kroků pro úspěch na webu a sociálních sítích Miroslav Král Managing Partner společnosti market UP 1 Obsah Předmluva... 3 Webové stránky jako základ (nejen) online marketingu... 5 Správná homepage...

Více

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti

Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Knihovna nově, aneb jak zvýšit její hodnotu v očích veřejnosti Ing. Jana Turčínková Ústav marketingu a obchodu, PEF MZLU v Brně 1 Stále více dnes čelíme faktu, že se ve společnosti mění životní styl a

Více

Marketingové dovednosti a sebeprezentace lektorů dalšího vzdělávání. Autorka: Jana Bártíková

Marketingové dovednosti a sebeprezentace lektorů dalšího vzdělávání. Autorka: Jana Bártíková Marketingové dovednosti a sebeprezentace lektorů dalšího vzdělávání Autorka: Jana Bártíková 1 Obsah Obsah...1 Úvodní slovo...3 Kdo je lektor?...4 1. Proč potřebuje lektor marketing?...4 1.1 Co je marketing?...

Více

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu.

Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Po přečtení ebooku ohodnotťe prosím přínos získaných informací zasláním částky na můj účet 2400223149/2010 děkuji vám za podporu. Jsem snílek, či co je tohle za způsob platby ebooku? Přátelé a čtenáři.

Více

BUĎTE VIDĚT Inbound marketing pohledem H1.cz. Tomáš Vyskočil, Lucie Palkosková a kol.

BUĎTE VIDĚT Inbound marketing pohledem H1.cz. Tomáš Vyskočil, Lucie Palkosková a kol. BUĎTE VIDĚT Inbound marketing pohledem H1.cz Tomáš Vyskočil, Lucie Palkosková a kol. Obsah I. Slovo úvodem...3 II. Minimum z nutné teorie...4 1. Strategie inbound marketingu...4 2. Vztah SEO a inbound

Více

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál

Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Použití loga informační gramotnosti: marketingový manuál Prosinec 2009 IFLA Sekce informační gramotnosti / UNESCO Připravili:* Jesus Lau jlau@uv.mx / www.jesuslau.com Universidad Veracruzana Veracruz (Mexico)

Více

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D.

MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. MANAGEMENT A PODNIKÁNÍ II. ING. KANTOROVÁ KATEŘINA, PH.D. OSTRAVA, 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Je jedním z výstupů

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku

Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku Vzdělávací materiály k projekt: 13/018/1310b/120/000171 Vzděláváním k úspěšnému zemědělskému a potravinářskému podniku kurz: Řízení zemědělských a potravinářských projektů - administrativa a výkaznictví

Více

Mechanismy fungování sociálních sítí

Mechanismy fungování sociálních sítí Mechanismy fungování sociálních sítí KAPITOLA 1 V této kapitole : Jak fungují sociální sítě Kdo jsou jejich uživatelé Jak se v sociálních sítích šíří informace Jak funguje virální efekt Co jsou to okruhy

Více

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ROK 2012

NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ROK 2012 NEJ EFEKTI VNĚJ ŠÍ MARKETI NGOVÉ STRATEGI E PROROK2012 J AKÉSTRATEGI EVÁM PŘI NESOU NEJ VÍ CEZÁKAZNÍ KŮVTOMTOROCE EDI CE2012 NEJEFEKTIVNĚJŠÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ROK 2012 Copyright 2012 Marketingové

Více

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová

Ostravská univerzita v Ostravě. Týmová práce. učební text. Kateřina Kantorová Ostravská univerzita v Ostravě Týmová práce učební text Kateřina Kantorová Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Radim Farana, CSc., Fakulta strojní VŠB Technická univerzita Ostrava Název: Týmová práce Autor:

Více

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002

Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení. reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízení reg.č.: CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Východiska metodiky Předkládaný materiál vznikl v rámci projektu Rozvoj klíčových kompetencí

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Téma #4: Squeeze page - brána k vyšším prodejům

Téma #4: Squeeze page - brána k vyšším prodejům EBOOK PRO ČLENY ONLINE ACADEMY CLUBU***** Téma 4: Squeeze page - brána k vyšším prodejům Využijte sílu squeeze page k získávání kontaktů. Prohlášení Tento materiál je informačním produktem pro členy Online

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury INTERNETOVÝ MARKETING A JEHO POUŽITÍ VE VOLNOČASOVÉ ORGANIZACI Bakalářská práce Autor: Alena Kabotová Vedoucí práce: Ing. Halina Kotíková, PhD. Olomouc

Více

S INBOUND MARKETINGEM NEBUDETE SEDĚT V KOUTĚ

S INBOUND MARKETINGEM NEBUDETE SEDĚT V KOUTĚ S INBOUND MARKETINGEM NEBUDETE SEDĚT V KOUTĚ 1 Obsah 1. Úvod do inboundu: strategie, obsah a nástroje Strategie inbound marketingu Vztah SEO a inbound marketingu Cílová skupina: poznejte svého zákazníka

Více

Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce. David Kirš www.davidkirs.cz

Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce. David Kirš www.davidkirs.cz Jak vydělávat 100.000 Kč ročně a víc a přitom klidně dál chodit do práce David Kirš www.davidkirs.cz Internet je dnes pro realizaci snů a vydělávání peněz tím nejúžasnějším tržištěm na světě. Pokud je

Více

Efektivně s Partnerským Provizním Programem empatia.cz

Efektivně s Partnerským Provizním Programem empatia.cz empatia.cz Efektivně s Partnerským Provizním Programem empatia.cz E-book napsaný pro účastníky PPP empatia.cz Ivan Matouš 2012 empatia.cz, http://partner.empatia.cz 20.12.2012 Jak efektivně pracovat s

Více

Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová

Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Kamila Bobysudová - 1 - Poradenské dovednosti (studijní text pro prezenční formu vzdělávacího programu) Zpracovala: Mgr.

Více

Budujeme strategii a vytváříme obsah

Budujeme strategii a vytváříme obsah Budujeme strategii a vytváříme obsah KAPITOLA 4 V této kapitole: Jak na obsahový audit webu Obsahová strategie srdce obsahového marketingu Cíle obsahové strategie Připravujeme se na použití obsahového

Více

Agilní metodiky vývoje software

Agilní metodiky vývoje software MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY ^TIS m p Agilní metodiky vývoje software DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Tomáš Kotrla Brno, Podzim 2005 Prohlášení Prohlašuji, že tato diplomová práce je mým původním

Více

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová

PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ. základní informace o tvorbě projektů. PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ základní informace o tvorbě projektů PaedDr. Daruše Mádrová RNDr. Lenka Szturcová CZ.1.07/1.1.04/03.0083 Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií pří výuce

Více

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková

Právo pro každý den. Lucia Madleňáková Právo pro každý den Lucia Madleňáková Olomouc 2012 Úvodní slovo Vážení a milí kolegové, dostává se vám do rukou příručka, jejímž cílem je usnadnit vám zejména první kroky v předmětu Právo pro každý den

Více

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků

Škola zážitkem. Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků Škola zážitkem Zážitková pedagogika při výuce klíčových kompetencí a hodnocení žáků 1 Obsah Úvod...3 Pochybnosti čtenáře najdete tu i svoje?...5 Tři témata jeden princip...9 Proč jsme tuto knížku napsali

Více

Téma #4: Návštěvnost voda na váš mlýn

Téma #4: Návštěvnost voda na váš mlýn EBOOK PRO ČLENY ONLINE ACADEMY CLUBU***** Téma #4: Návštěvnost voda na váš mlýn Osm způsobů, jak dostat návštěvníky na vaše webové stránky Prohlášení Tento materiál je informačním produktem pro členy Online

Více