K myšlence napsat tento e-book a pustit se do vývoje aplikace Smart Posting mě přivedla praxe.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K myšlence napsat tento e-book a pustit se do vývoje aplikace Smart Posting mě přivedla praxe."

Transkript

1 Ing. Petr Zeman

2 Prohlášení Tento materiál má pouze informační charakter. Jakékoli šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Stažením tohoto materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací tohoto materiálu je ve vašich rukou a autor nenese žádnou zodpovědnost za úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí. Tyto informace jsou pouze doporučením. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení petr-zeman.cz

3 Proč tato kniha Naučit Vás něco neumím Když neznáš naučíme Tě ukážeme Ti Když nerozumíš vysvětlíme Ti Když nemůžeš pomůžeme Ti Když nechceš rozejdeme se Tomáš Baťa Přestáváte číst? Věříte-li, že existují řešení, která něco udělají za Vás a vy jen inkasujete odměnu pak možná děláte dobře. Vyhnete se zklamání, že jste skočili na lep prodavači zázraků. Zázraky totiž neumím a nenabízím. Představa, že nás někdo něco naučí je totiž mylná. Naučit se něco je na jen na nás. To za nás nikdo neudělá. Je to nejen o tom si přečíst, poslechnout jak, ale též porozumět, přijmout, pochopit souvislosti a hlavně aplikovat a přizpůsobit pro sebe. Úlohou učitele, mentora, kouče je ukázat, vysvětlit, zprostředkovat, provést K myšlence napsat tento e-book a pustit se do vývoje aplikace Smart Posting mě přivedla praxe. Praxe, v níž jsem aplikoval nejen znalosti získané z poměrně nákladných infoproduktů významných i méně významných infopodnikatelů, ale zejména znalosti a zkušenosti ze své vlastní dlouhodobé praxe leadera, krizového řízení, provozní a krizové komunikace, problem managementu, projektového řízení, návrhů a architektury systémů a aplikací, analýzy a interpretace dat nebo návrhu a optimalizace procesů. Mým cílem je ukázat Vám a podpořit Vás vhodnými nástroji abyste: a) zvýšili svůj prodej díky promyšleným kampaním, b) cíleně budovali svou značku, svou pověst, c) snadněji budovali své publikum, oslovovali své fanoušky, d) ušetřili tisíce na reklamách, e) snížili riziko, že budete považováni za spamery f) ušetřili to nejcennější, co máte Váš čas, g) umožnit Vám soustředit se na to, co je Vaším primárním cílem, Vaším posláním 1

4 h) a pokud je publikování, marketing na sociálních Vaším postláním pomoci Vám to dělat efektivněji a hravěji. Jasný cíl snažení, kampaně Měj vždycky na paměti, co chceš. Paulo Coelho Asi vás nepřekvapí, že bez cíle, bez záměru, jednáme chaoticky a tomu odpovídají i chaotické výsledky. Abychom tedy netápali, musíme vědět, čeho konkrétně chceme kampaní docílit. Proč investujeme svůj čas energii, peníze. Čím konkrétnější cíl, tím vyšší pravděpodobnost úspěchu! JAK si nastavit cíl? Chceme-li si nastavit cíl co nejlépe, můžeme vyjít z poznatků, které Dr. de Bono popsal ve své teorii paralelního myšlení. V zásadě jde o to, zaměřit naši pozornost na konkrétní oblast a využít schopnosti našeho mozku specificky v této oblasti uvažovat. Zaměříme li se na analýzu faktů, uvažujeme jinak, než když kreativně tvoříme. Dr. de Bono těchto oblastí identifikoval 6 a rozvinul tuto myšlenku do metody známé pod názvem Šest klobouků nebo též CORT. Můžeme tuto skvělou metodu použít pro formulování našeho cíle. Obrazně si budeme nasazovat barevné klobouky a pokaždé, když některý z nich budeme mít na hlavě, budeme se zaměřovat na jinou oblast a využívat jiný styl uvažování. Metoda šesti klobouků má skvělé výsledky, když nepodlehneme tendenci průběžně a neúmyslně měnit směr uvažování. JAK budeme postupovat: 1. Modrý klobouk - celkový pohled. Zde se zamyslíme nad naším cílem jako celkem. Výborně se zde osvědčují metody z NLP. Jde o metamyšlení, kdy si představujeme, že jsme cíle dosáhli a co nám to přineslo. Pokračujeme tím, že si představujeme to, co nám přinesl předchozí přínos, atak dále, až se propracujeme k cíli, o který nám skutečně jde. Často si tak velmi zkrátíme cestu, aniž bychom podstatné vynechali. Našli jsme skutečný cíl. 2

5 2. Bílý klobouk - hodnotíme fakta a informace. Nezaujatě. Bez emocí. Využíváme naše analytické myšlení. Sem patří i přemýšlení o zdrojích, nástrojích, technologiích Jaké máme k dispozici? Co to je? Peníze? Čas? Technologie? Jak je získáme? 3. Zelený klobouk Nové nápady, příležitosti, možnosti, které se nám otevírají. I zde je zajímavé použít metod NLP. 4. Černý klobouk opatrnost. Identifikujeme překážky, rizika, nebezpečí a další ohrožující vlivy a jejich příčiny. Pokládáme si otázky typu: Co nejhoršího se může stát?" a Co z toho vyplývá? I zde se s úspěchem dají použít metody metamyšlení. Pozor, občas míváme tendence rizika zvětšovat, nebo naopak bagatelizovat. Přemýšlejme nad tím, co stojí za identifikovaným rizikem. 5. Žlutý klobouk optimizmus a pozitivní přístup. Záměrně následuje za černým kloboukem. Těžko si stanovíme cíl s pesimismem v srdci. 6. Červený klobouk pocity a emoce. Tedy jaký z toho máme pocit a co to je za pocit a případně proč se tak cítíme. Je to nadšení, strach nebo s tím vnitřně nejsme zajedno? Někdy bývá dobré si pod modrým kloboukem vše shrnout. Tip: K zaznamenání celého procesu se skvěle hodí myšlenkové mapy. Nejjednodušší způsob je připevnit si na stěnu velký kus papíru a na něj si myšlenkovou mapu kreslit nejlépe barvami odpovídajícími jednotlivým kloboukům. Alternativou je specializovaný nástroj. Je jich mnoho a mnohé z nich zdarma. Já používám (a osobně doporučuji) imindmap od vynálezce myšlenkových map Tonyho Buzana. Máme cíl, který jsme promysleli ze všech stran, ale JAK zjistíme, že jsme cíl nastavili dobře? Je mnoho možností, jak si ověřit, že náš cíl je dobře stanoven. Jednou ze skvělých je metodika zvaná S.M.A.R.T.E.R. Jedná se o metodu používanou v široké oblasti působení od řízení projektů, přes vedení lidí po koučování. Co vlastně jednotlivá písmenka znamenají? 3

6 S. Specifický. Tedy Konkrétní. Těžko dosáhnete cíle, když jej definujete neurčitě nebo příliš obecně. M. Měřitelný. Nejlépe v číslech. Je to jednoduché a exaktní. Ale nemusí to tak být vždy. Jedná se vlastně o parametry úspěchu. Tedy o to, jaké to je, jak to vypadá, když cíl splníme. A. Ambiciózní. Nebo také motivující. Jde o to, aby cíl pro vás byl také výzvou. A také prioritou. R. Realistický. Tady krotíme předchozí ambice. Je to vlastně o určité rovnováze. Cíl má být ambiciózní, ale také realizovatelný se zdroji, které máme k dispozici. Realizaci cíle musíte mít možnost ovládat. Řídit. Obsahuje-li náš plán prvky, které ovlivnit nemůžeme, jeho realizovatelnost klesá s pravděpodobností výskytu prvku. T. Termínovaný. Cílová páska je důležitá. Není-li, mnoho cílů se tak nějak rozplyne. Není-li termín, není reálný cíl. Tady by se dalo skončit. A mnohdy se tomu tak opravdu děje. Následující dvě písmenka ale vnímám jako velmi podstatná: E. Etický. Důležitý rozměr. Jestliže sami vnímáte svůj cíl jako neetický, nebo eticky problematický jen těžko jej dosáhnete. Nebo jen se sebezapřením, s vynaložením spousty energie a z výsledku to bude patrné. R. Revize a odměna (reward). Část, která dává plánování cíle další rozměry. Revizí můžete rozumět průběžnou kontrolu plnění ale také revize, zda a vstupní předpoklady a na nich postavené cíle zůstávají v platnosti. A odměna? Tento rozměr pochází z oblasti motivace lidí, ale i sebe sama. Ano, jde o motivaci. Tip: Je dobré mít více variant cíle, a únikový plán abychom mohli reagovat na měnící se podmínky. 4

7 Divide et impera Stará Římská taktika. Známe ji jako: Rozděl a panuj. Celá myšlenka spočívá v tom, rozdělit velký cíl na menší, snadněji zvládnutelné. V okamžiku, kdy přistoupíme k rozdělení cíle na menší, již vlastně začínáme plánovat, vytvářet strategii. Na JAKÉ části tedy cíl rozdělit? Páteř naší kampaně by ideálně měly tvořit základní kameny - aktivity, které se odehrávají na našich stránkách, naše přidaná hodnota. Místa, kam chceme naše fanoušky, čtenáře, zákazníky opakovaně přivádět. Mohou to například být: stránky produktu blogy webináře kreativní obsah (youtube, obrázky, ) JAK cíl rozdělit? Opět je mnoho metod. Osobně doporučuji již jednou zmiňovanou techniku myšlenkové mapy. Vezmeme papír z flipchartu (nebo jiný velký papír), připevníme jej na zeď a začneme si kreslit, na jaké základní kameny se cíl rozpadá. Co vychází z čeho a jak navzájem souvisí. Vytvoříme tak jakousi kostru komunikace. Tip: V jednoduchosti je síla. Vytvářejte jednoduché kostry. 5

8 Načasování je základ Být ve správný okamžik na tom správném místě Odvěké přání mnoha lidí. Výhodou je, že pokud si to naplánujete, tak ve správný okamžik svou komunikaci na správném místě mít budeme. Díky myšlenkové mapě máme kostru komunikace a přichází otázka: JAK převést myšlenkovou mapu do časové posloupnosti? Pro tento účel použijeme nástroj široce používaný při řízení projektů. Jmenuje se Ganntův diagram. Takový žížalkogram. Gantův diagram si vytvoříme snadno na čtverečkovaném papíře, v excelu nebo můžeme použít specializovaný sofistikovaný program. Na horizontální osu vyneseme časová období (např. dny), na vertikální osu pak jednotlivé základní kameny. Na ploše diagramu pak jednotlivé činnosti vyjádříme obdélníkem vyjadřujícím začátek a konec. Délka pruhu ( žížalky ) pak naznačuje trvání. Při umisťování jednotlivých činností do grafu nezapomeňte, že do trvání je potřeba zahrnout i marketingové komunikační aktivity, o jejichž komponentech si povíme dále. Tip: Při plánování se vždy narazí na nějaký zádrhel. Je proto potřeba počítat s časovou rezervou. Vyhraďte si společnou časovou rezervu, ze které budete čerpat v případě, že to bude nutné. 6

9 To správné publikum Představte si, že jste naladěni si povídat třeba o vašem oblíbeném sportu. A on se s Vámi někdo opakovaně a s důrazem snaží mluvit třeba o ovcích. Jak se cítíte? Jak ho vnímáte? Chcete ho poslouchat? Bavit se s ním? Pravděpodobně ne. Nedostane šanci. Pro své téma si zvolil špatné publikum. JAK zvolit to správné publikum? Je to prosté. Vyberte si cíle (diskusní skupiny, stránky, ) které se týkají tématu. Pro snadnější orientaci si vytvořte systém štítků, tagů, kterými si cíle označíte. Jednoduše pak vyberete ty relevantní pro Vaši kampaň. Tip: Vytvořte si také vlastní rating cíle. Záleží na Vašich záměrech. Doporučuji dva: Potenciál, například obchodní a Oblíbenost, například jak moc se k příspěvkům diskutuje, jak moc jsou čteny. 7

10 Opakování je matka úspěchu nebo 1000x to samé umořilo osla? Prostředí sociálních sítí je jako řeka. Někdy dravá, jindy pomalá a stojatá. My do toho proudu pouštíme jako loďky své myšlenky, svou hodnotu a čekáme, že někdo dál po proudu naší lodičku vytáhne, že si náš obsah přečte. Pokud to neudělá, když loďka pluje kolem pak už nikdy. Příležitost zmizí. Abychom zvýšili pravděpodobnost, že náš obsah bude přečten, musíme lidem kolem řeky pomoct. Nejlépe tak, že loděk se stejnou myšlenkou vypustíme více. Ne najednou. Pěkně postupně, To abychom zvýšili šanci, že naše loďka popluje kolem, zrovna když náš fanoušek bude u řeky. Ale pozor na příliš časté posílání. Velmi lehko se z našich lodiček, které mohou být vyhlíženy pro svůj hodnotný náklad, může stát ten svinčík, který řeku zaneřádí. A stát se SPAMery. A když máme nálepku spamera jen tak lehko se jí nezbavíme. JAK často opakovat? Tak to je tak trochu alchymie. Hodně záleží na nás, našem vztahu s publikem, hodnotě příspěvku, zaměření cíle. Osobně doporučuji, aby náš příspěvek při načtení stránky byl zobrazen maximálně jednou. V praxi to znamená nechat prostor mezi našimi publikacemi pro 6 7 příspěvků ostatních uživatelů. Tyto limitní hodnoty jsou vhodné pro velmi živé cíle. V ostatních případech doporučuji být mnohem konzervativnější. Tip: Sledujte, jak živé jsou cíle, kam publikujete. Určete si, kolik příspěvků jiných lidí bude mezi Vašimi příspěvky. (Je rozdíl mezi oblíbeností a živostí cíle. Živý cíl má mnoho publikovaných příspěvků. V oblíbeném cíli se k publikovaným příspěvkům diskutuje.) Tip: Publikujete-li stejný příspěvek do více skupin, rozložte vlnu. Zaujmout to je oč tu běží Udělali jsme mnohé pro to, aby naše příspěvky byly ve správný čas (plánujeme čas a publikujeme opakovaně) na správném místě (pečlivě jsme vybrali cíle). Nyní je důležité, aby naše příspěvky zaujaly. 8

11 Vrátím-li se k paralele s řekou, je potřeba, aby naše lodičky mezi desítkami jiných zaujaly. Měli jiný tvar, barvu, A máme na to chvilku. Jen krátký čas, než lodička zmizí za zátočinou. JAK zaujmout? V prostředí sociálních sítí, zejména Facebooku k tomu máme hned několik nástrojů. Seřadil jsem je postupně tak, jak se mi jeví jejich význam podle mé zkušenosti: 1. Obrázek nebo video. Věc, která přitáhne pozornost. 2. Náš komentář k tomu co a PROČ sdílíme. 3. Poutavý nadpis. 4. Krátké shrnutí o co jde. 5. Odkaz na naší stránku. Tip: Dejte si tu práci a vytvořte, nebo kupte v některé z fotobank několik poutavých obrázků k věci. Tip: Je mnoho kurzů, školení a stránek o marketingu. Podstatný je ale obsah a naše krátké texty. Pěkně má tematiku zpracovanou OttoCopy. 9

12 Změna je život Asi nepřekvapí fakt, že pokud opakovaně vidíme to samé, ztrácíme zájem. S jedinou výjimkou. Již jsme zavedeni a ví se, že přinášíme kvalitní obsah a jsme spojeni s nějakou značkou, symbolem, logem. K tomuto kýženému stavu je poměrně dlouhá cesta a hned na jejím začátku bychom si měli uvědomit, zda takovou značku chceme budovat. Osobně bych doporučil tuto cestu nastoupit. Určitě jste postřehli rozpor. Na jedné straně je potřeba obrázky a texty obměňovat, na druhé straně budovat značku a propojení Vás, s touto značkou, s tímto logem. JAK budovat značku a přitom neztratit pozornost? Pro inspiraci si můžeme sáhnout k velkým společnostem, které do marketingu pravidelně investují nemalé částky. Co mají jejich kampaně společné, a můžeme použít? Jsou to: Jasný záměr. Tedy co přesně má obrázek či text říct, evokovat, jakou vlastnost polechtat. Výzvu k akci, nebo vzbuzení zájmu a pozornosti. Sadu opakujících se bannerů, obrázků, sloganů. Vhodně zakomponované logo. Opět platí, že více či méně hodnotných informací a infoproduktů je k mání celá řada. Od těch zaměřených na výhradně Facebook marketing, přes marketing po produkty zaměřené na selfmarketing neboli budování osobní značky. Jako základ ale postačí si vzít inspiraci z výše uvedeného. Tip: Variabilitu snadno zvýšíte vhodným kombinováním obrázků a textů. Tip: Pracujte s emocemi. Není ale nutné se inspirovat vším. Vaše reklamy nemusí cílit na nízké pudy například na strach nebo nenávist ať již v jakékoliv formě. 10

13 Jak se nám vede? a bůh je slepý řidič sedící u volantu Jarek Nohavica Funguje nám náš plán? Naše strategie? Jsou výsledky takové, jaké očekáváme? Jsou horší? Lepší? Je potenciál ke zlepšení? Mění se podmínky? Potřebujeme na ně nějak reagovat? Otázky, které nás mnohdy ani nenapadnou, a pokud ano, jen obtížně se na ně odpovídá. K uspokojivým odpovědím potřebujeme znát data. Statistiky s vhodnou podrobností. Celkový počet LIKE je nám stejně málo platný jako ten samý údaj zobrazovaný po vteřinách. JAKÉ statistiky sbírat a zobrazovat? 1. Zcela jistě bychom u všech našich statistik měli vidět časový rozměr. Vhodné je rozlišení na 1 hodinu. 2. Je dobré sledovat výkonnost kampaně jako celku, ale i chování jednotlivých příspěvků a cílů. 3. Ke sledování se hodí parametry jako počty LIKE, sdílení nebo prokliků na naše stránky. Tip: Prokliky ze sociálních sítí můžete měřit prostřednictvím Google Analytic. Vložte si na Vaše stránky měřící kódy 11

14 To podstatné v 7 bodech: 1. Nastavte si cíl. Vhodnou pomůckou je metoda šesti klobouků a pro ověření reálnosti metoda S.M.A.R.T.(E.R.). Počítejte s více možnostmi. 2. Pomocí myšlenkové mapy rozdělte cíl na menší části / aktivity na vašich stránkách a zaznamenejte si Vazby mezi nimi. 3. Převeďte Vaší myšlenkovou mapu na časový harmonogram. Vhodnou pomůckou jsou Ganntův diagram. 4. Pro každou aktivitu zvolte cílové publikum. Používejte tagy a hodnocení /rating cílů. 5. Publikujte opakovaně, ale pečlivě plánujte kdy a jak často. 6. Pozměňujte své příspěvky a grafiku. 7. Pozorně sledujte odezvu. 12

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM

MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM MODUL 1 ZAČÍNÁME S BLOGEM V prvním modulu se dozvíte, jak vám blog může ve vašem podnikání pomoci. Stanovíte si téma blogu, jeho cíl a také cílového návštěvníka, kterému budete přizpůsobovat obsah na vašem

Více

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz

6 tipů. pro Strategii k radosti. Michal Kolář www.kolami.cz 6 tipů pro Strategii k radosti Michal Kolář www.kolami.cz Do rukou se Vám dostává ebook 6 tipů pro Strategii k radosti s tipy, které dokáží posunout affiliate spolupráci v kombinaci s PPC reklamou na jiný

Více

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10

Obsah. Úvod 9 Členění knihy 10 Obsah Úvod 9 Členění knihy 10 KAPITOLA 1 Copywriting 11 Práce copywritera 11 Jak se stát dobrým copywriterem 12 Jak začít 15 Co budete psát 15 O čem budete psát 16 Proč budete psát 17 Pro koho budete psát

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ

JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ JAK BÝT ÚSPĚŠNÁ NA SCHŮZCE S MUŽEM 55 TIPŮ Nedělejte pořád stejné chyby, udělejte ten nejlepší dojem na muže, o kterého máte zájem a připravte se na úspěch. Nechte si poradit, jakých chyb se vyvarovat,

Více

Přeji Vám hodně inspirace. Upozornění

Přeji Vám hodně inspirace. Upozornění Str. 1 V tomto Ebooku Vám odhalím pozadí textů několika mých e-mailů, které reálně přinášejí různé výsledky. Dozvíte se, jaký účel mají jednotlivé odstavce a proč volím právě tato slova. Na následujících

Více

Sociální média a blogování

Sociální média a blogování Program Podnikání 4. týden Sociální média a blogování V tomto týdnu nejprve rozvineme vaši prezentaci na internetu do oblasti sociálních médií (neboli sociálních sítí), tj. podíváme se na takové platformy

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Cíle a působení marketingu na internetu Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Rozlišujeme elektronický marketing, internetový marketing a online

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Program Podnikání 5. týden. a produktivita

Program Podnikání 5. týden. a produktivita Program Podnikání 5. týden Systémy a produktivita Vítám vás u nového modulu našeho programu! Tentokrát se vrhneme na trochu nudnější téma, které je ale v podnikání zcela nezbytné. Když podnikáme, máme

Více

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU

DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU DOTAZNÍK PRO URČENÍ UČEBNÍHO STYLU Projekt MOTIVALUE Jméno: Třida: Pokyny Prosím vyplňte vaše celé jméno. Vaše jméno bude vytištěno na informačním listu s výsledky. U každé ze 44 otázek vyberte a nebo

Více

Úvod do on-line marketingu

Úvod do on-line marketingu Úvod do on-line marketingu Lektor: Jiří Eder Obsah videosemináře co je on-line marketing možnosti,výhody a rizika on-line marketingu pozice on-line marketingu v marketingovém mixu stanovení cílů a měření

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci

tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci 5 tipů, jak zlepšit PPC kampaně před Vánoci Vánoční období je pro velkou část firem klíčové. Je proto přirozené, že se větší část marketingového rozpočtu typicky soustředí právě do posledních měsíců v

Více

Co pro vás mohou udělat sociální sítě?

Co pro vás mohou udělat sociální sítě? Internet a cestovní ruch Co pro vás mohou udělat sociální sítě? Jakub Křenek alias @Cenzanni Prerekvizity Základní orientace na sociálních sítích, tzn.: Víte, co je to Facebook, a aspoň trochu si s ním

Více

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu

Sociální síť. = propojená skupina lidí na internetu Sociální sítě Sociální síť = propojená skupina lidí na internetu registrovaným členům umožňuje vytvářet osobní (či firemní) veřejný či částečně veřejný profil, komunikovat spolu, sdílet informace, fotografie,

Více

Začnu vytvářet první kampaň. Klepnu na tlačítko VYTVOŘTE PRVNÍ KAMPAŇ. Nejprve kampani nastavte správný typ. Klepněte na tlačítko VYHLEDÁVACÍ SÍŤ S OPTIMALIZOVANOU OBSAHOVOU SÍTÍ a ze seznamu vyberte POUZE

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák

Jak na média. praktická část 23. 4. 2015. Mgr. Ivo Čermák Jak na média praktická část 23. 4. 2015 Mgr. Ivo Čermák Jak vytvářet mediálně atraktivní tiskové zprávy Správná struktura tiskové zprávy Na jaká média cílit Jak správně komunikovat s médii Obsah setkání

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU A DALŠÍCH SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH EDICE 2013 J a ks epr os a di t nafa c e booku adal š í c hs oc i ál ní c hs í t í c h Pr ů v o d c ep r ov š e c h n y, k d oc h t ě j í u s p ě t n e j e nn afa c e b o o k u JAK SE PROSADIT NA FACEBOOKU

Více

15 super )pů pro reklamy na Facebooku

15 super )pů pro reklamy na Facebooku 7. 6. 2012 15 super )pů pro reklamy na Facebooku Jindřich Fáborský - igloonet s.r.o. 1. Měsíční fakturace nad 10 000 GPB Facebook standardně generuje faktury každý den. S útratou vyšší než 10 000 GBP můžete

Více

Na co je Retarget? Jak Retarget využít?

Na co je Retarget? Jak Retarget využít? retarget manuál Retarget je službou kontextové reklamní sítě Etarget. Na rozdíl od klasické kontextové reklamy cílí na lidi, kteří navštíví Váš web. To znamená, že již mají základní znalost Vašich produktů

Více

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead

Maximalizujte výkon display kampaní. Jana Bujalková Analytical Lead Maximalizujte výkon display kampaní Jana Bujalková Analytical Lead Jak si vybrat z množství cílení POVĚDOMÍ ZVAŽOVÁNÍ IN-MARKET PODOBNÁ PUBLIKA REMARKETING Efektivní zásah dle marketingových cílů DEMOGRAFIE

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů.

NFC Marketing. Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. NFC Marketing Nejmodernější způsob On-Demand poskytování obsahu do mobilních telefonů. Co je to NFC marketing? Jedná se nejmodernější způsob jak poskytnout Vaše marketingové sdělení, nebo Vaší reklamu

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Spotřebitel Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Specifikujte např. 3-5 různých skupin spotřebitelů pro Váš koncept a rozpracujte popis typického zástupce v každé skupině. Příklad níže. Spotřebitelský

Více

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR

ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR ZAČÍNÁME INTERNETOVÝ START-UP V ČR 51 TIPŮ Jarek Mikeš Mikeš, Jaroslav Publikováno 1.5.2013, první vydání ISBN: 978-80-260-4302-7 Česká republika, Brno Twitter: @koolazz_cz jarekmikes@gmail.com www.jarek-mikes.cz

Více

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu?

Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení. Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Spotřebitel Start Trh Spotřebitel Nápad Koncept Hodnocení Kdo jsou cíloví spotřebitelé konceptu? Specifikujte např. 3-5 různých skupin spotřebitelů pro Váš koncept a rozpracujte popis typického zástupce

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem

14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem 14 naprosto nezbytných otázek a odpovědí, než začnete s email marketingem Bez znalostí a informací se podnikatelé a firmy často pouštějí do mnoha marketingových činností. Ty jim nakonec více škodí, než

Více

Příprava prezentačních materiálů

Příprava prezentačních materiálů Příprava prezentačních materiálů návod pro autory Úvod Ce je tedy nutné připravit? Náhled práce Shrnující slajd Plakát Video Ústní prezentace Jak a kam vše odevzdat? Úvod Aby bylo možné prezentovat příspěvek

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE?

LINKED AKADEMIE. Informace pro partnery PROČ PODPOŘIT? PROČ LINKED AKADEMIE? LINKED AKADEMIE Informace pro partnery PROČ LINKED AKADEMIE? LinkedIn je nejrychleji rostoucí profesní sociální síť Je efektivním nástrojem k k budování expertní značky hledání práce získávání nových klientů

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o.

Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. Případová studie: Správa a optimalizace PPC kampaní pro společnost MP toner s.r.o. www.mptoner.cz Společnost MP toner, s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem kompatibilních tonerů MP Print a prodejem kompletního

Více

Google AdWords Google Analytics

Google AdWords Google Analytics Google AdWords Google Analytics Tento studijní materiál byl vytvořen s podporou projektu FRVŠ 1030/2012 s názvem Multimediální studijní opora pro výuku předmětu Elektronický obchod". Obsah Google AdWords

Více

Úvod do sociálních sítí

Úvod do sociálních sítí Úvod do sociálních sítí Otázky do začátku Je má cílová skupina na sociálních sítích? Čeho tam chci dosáhnout? Mám obsah, který můžu sdílet? Kdo bude obstarávat sociální sítě? Jak budu měřit úspěšnost aktivit?

Více

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Dnešní internetový svět nabízí spoustu možností, jak si vydělat peníze, zlepšit rodinný rozpočet nebo si v důchodu finančně přilepšit. Jednou z

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů

Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek. nejen e-shopů Zvyšování obchodní výkonnosti webových stránek nejen e-shopů Jihočeská hospodářská komora, 20. 5. 2015 nejsme agentura Jsme tým nezávislých & kreativních lidí pro Váš web Martin Laudát Creative director

Více

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17

Obsah. Marketing a marketingové řízení 3. Úvod: marketing pro každého? 1. 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5. 2. kapitola 17 Marketingové řízení 17 Úvod: marketing pro každého? 1 Část I 3 Marketing a marketingové řízení 3 1. kapitola 5 Podstata marketingu 5 Definice marketingu 9 Podnikatelské koncepce a přístup k zákazníkům 12 Konkrétní příklad -

Více

Jak porazit konkurenci v 95 znacích. 2008 Outrider Czech Republic.

Jak porazit konkurenci v 95 znacích. 2008 Outrider Czech Republic. WebTop100, 30. 10. 2008 experience relevance Jak porazit konkurenci v 95 znacích 2008 Outrider Czech Republic. 1 Klíčové slovo letenky 2 Text reklamy 3 Cílová stránka 2 Klíčová slova experience relevance

Více

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně

Jak najít své EW? Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Proč a jak budovat svou EW skupinu?! Jednoduše a efektivně Každý úspěšný člověk, jestliže chce dosáhnout svého cíle, se musí věnovat své práci na 100%. Náš cíl je jasný. Vydělávat snadno, rychle a neomezené

Více

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz

Uživatelský manuál Radekce-Online.cz Uživatelský manuál Radekce-Online.cz (revize 06/2011) V prvním kroku třeba vstoupit do administrace na adrese www.redakce-online.cz kterou naleznete na záložce Administrace / Vstup do Administrace, pro

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o.

Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o. Případová studie: Nastavení a správa PPC kampaně pro společnost D-klima s.r.o. www.potrubi.cz Společnost D-klima, s.r.o. se zabývá výrobou vzduchotechnickývh komponentů a provozuje e-shop www.potrubi.cz.

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Personal Branding. Michal Blažek, CC Professional Toastmasters, 27.8.2014

Personal Branding. Michal Blažek, CC Professional Toastmasters, 27.8.2014 Personal Branding Michal Blažek, CC Professional Toastmasters, 27.8.2014 Obsah Co to je? Jak to pro mě fungovalo? Kde to dělat? Proč byste to měli dělat? O čem byste to měli dělat? Jak byste to měli dělat?

Více

Průvodce prostředím Twinspace

Průvodce prostředím Twinspace Vítejte Průvodce prostředím Twinspace Návod pro práci v prostředí TwinSpace byl vytvořen pro učitele-administrátory, kteří jsou v prostředí TwinSpace nováčky. S pomocí návodu dokážete: - vstoupit do prostředí

Více

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu

DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu DUM 01 téma: Úvod do PowerPointu ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba multimediální ze šablony: 09 počítačová grafika určeno pro: 1-4. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu: anotace:

Více

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list - Sklik. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list - Sklik PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Sklik je český PPC systém provozovaný společností Seznam.cz, který umožňuje zobrazování textové reklamy ve vyhledávání

Více

Nemáte Žádné Reference?

Nemáte Žádné Reference? Nemáte Žádné Reference? Pak mám pro vás dobrou zprávu. Každý začíná s tím, že žádné nemá. Všichni ale musíme odněkud začít. Z vlastní zkušenosti se mi nesčetněkrát potvrdilo, že když umístíte reference,

Více

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Outlook 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přizpůsobení vlastním potřebám Přizpůsobte si

Více

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu

Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Zaslat.cz - Manuál pro registraci do partnerského/affiliate programu Nejdříve Vám chceme poděkovat za zájem o náš provizní program. Protože máme společný zájem, připravili jsme pro Vás návod, jak aplikaci

Více

3 cesty, jak nejlépe propagovat

3 cesty, jak nejlépe propagovat 3 cesty, jak nejlépe propagovat ebook pro affiliate partnery programu Firmy 2.0 Napsala Stanislava Mrázková Affiliate manažerka pro Firmu 2.0 2012 Firma 2.0, 3 cesty, jak nejlépe propagovat Naučte se využívat

Více

Magie Vědomého Uzdravení

Magie Vědomého Uzdravení Magie Vědomého Uzdravení jak za 21 dní nastartovat uzdravení a zbavit se nemocí bez léků a lékařů autor: Jan Čejka www.vedome-uzdraveni.cz Vydavatel: Jan Šuba Makniha.cz rok vydání: 2015 Jan Šuba Makniha.cz

Více

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel 3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel Rovnováha mechanické soustavy Uvažujme dvě různé nehmotné lineární pružiny P 1 a P 2 připevněné na pevné horizontální tyči splývající s osou x podle obrázku: (0,0)

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske

Co přinesl projekt POSPOLU. Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Co přinesl projekt POSPOLU Závěrečná konference 14.5. 2015 Mgr. Petr Naske Potřeby, očekávání, témata Zmapovat, ověřit, systematizovat, najít silné a slabé stránky, modelovat, Jako měkký projekt jsme se

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Google Apps. weby 2. verze 2012

Google Apps. weby 2. verze 2012 Google Apps weby 2 verze 2012 Obsah Obsah... 2 Úvod... Přidání nové stránky... 4 Úprava postranního panelu... 2 Úvod V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím

Více

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014

Redesign webu. www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 Redesign webu www.czech-us.cz www.czech-us.cz Autor: Michal Blažek michal.blazek@czech-us.cz 4. 7. 2014 1 Obsah OBSAH... 2 WIREFRAME WEBOVÝCH STRÁNEK... 3 DŮVODY PRO REDESIGN... 4 CÍLE REDESIGNU... 4 ROZSAH

Více

Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření

Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu měření Odpověď na dotaz ohledně asociační třídy v modelu Část 4. Tento článek navazuje na předešlé články jako jejich pokračování autor RNDr. Ilja Kraval, http://www.objects.cz září 2007 firma Object Consulting

Více

Praktická ukázka výkonnostní online strategie

Praktická ukázka výkonnostní online strategie Praktická ukázka výkonnostní online strategie Seminář online reklama ve farmaceutickém prostředí 28.5.2014, Praha BETTER MARKETING s.r.o. REFERENCE Přes 3 000 projektů, dlouhodobé zkušenosti: OTÁZKA

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Jak napsat e-mail, který prodává

Jak napsat e-mail, který prodává Jak napsat e-mail, který prodává Tři kouzla prodejních mailů Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Obsah Prodejní e-mail str. 3 Principy prodejního e-mailu str. 6 Načasování str. 7 Odesílatel

Více

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj?

Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Efektivní e-marketing v cestovním ruchu a jak na něj? Internetová populace v ČR 6 000 000 uživatelů internetu (největší procento 15 až 55 let) 5 000 000 používá Seznam (spíše starší) 4 500 000 používá

Více

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah

MS PowerPoint 2010. Každá prezentace by se měla skládat ze tří klíčových částí: 1. Obsah MS PowerPoint 2010 PowerPoint je vcelku jednoduchá aplikace na tvorbu prezentací, v které lze použít mnoho postupů z Wordu - formátování textu je téměř identické, PowerPoint ale nabízí uživatelsky příjemnější

Více

Proč podnikat na internetu?

Proč podnikat na internetu? Proč podnikat na internetu? Obchodovat na internetu je mnohem snazší, než si zařizovat kamenný obchod. Neznamená to ale, že je to bez práce, nebo že je úspěch zaručen. Tak jako klasické podnikání i to

Více

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena

Soustředění. 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz. všechna práva vyhrazena Soustředění 2015 Kateřina Sodomková, katerinasodomkova.cz všechna práva vyhrazena Umění soustředit se Ano, někdy to je skutečně umění, dokázat se plně soustředit na to, co děláme. Jsou situace, kdy nám

Více

Představení společnosti TradeandFinance.eu, s.r.o. Mgr. Romana Křížová, CEO www.tradeandfinance.eu romana.krizova@tradeandfinance.

Představení společnosti TradeandFinance.eu, s.r.o. Mgr. Romana Křížová, CEO www.tradeandfinance.eu romana.krizova@tradeandfinance. Představení společnosti TradeandFinance.eu, s.r.o. Mgr. Romana Křížová, CEO www.tradeandfinance.eu romana.krizova@tradeandfinance.eu Cíle TradeandFinance.eu Šíření informovanosti o obchodování na burze

Více

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11

Obsah. Úvod 9 Seznamte se s autory 11 Úvod 9 Seznamte se s autory 11 KAPITOLA 1 Co je to copywriting? 13 Proč je copywriting žádaný? 14 Co je to obsahový marketing? 15 Copywriter a cílová skupina 15 Persony jako archetypy cílových skupin 17

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková

Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách. Věra Staňková Jak dát vědět zákazníkům o svých výrobcích a službách Věra Staňková Hlavní motto Když neděláte marketing, stane se něco hrozného, totiž NIC Víte, kam směřujete? Kdo nezná přístav, do kterého se chce plavit,

Více

Jak koupit nemovitost

Jak koupit nemovitost Jak koupit nemovitost Bezpečně? Co nejlépe? Bez starostí a stresu? Část 1. www.alisen.cz Proč vznikla tato kniha? Koupě nemovitosti bývá pro většinu z nás životní investicí. Vydáváme velké, často půjčené

Více

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.

Duševní odolnost. Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009. Připravila: TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team. Duševní odolnost Připravila: Ivona Štrbíková Datum: 9.2.2009 TEAM.CZ, s.r.o. Za potokem 46, 106 00 Praha 10 tel.: +420 272 766 242 info@team.cz Koncept duševní odolnosti je jediným faktorem, pomocí něhož

Více

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012

Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Kdo je copywriter, co umí, kolik stojí a jak zapadá do vaší content strategy? Jan Ambrož Marketing Monday, 19. března 2012 Tipněte si, kde se stala chyba? Tady jsou ty texty. Co jim říkáte? No, váš text

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz

Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Marketing v sociálních sítích Facebook, propagace na sociální síti Ing. Pavel Rosenlacher pavel.rosenlacher@vsfs.cz Krátké shrnutí Jedním ze základu úspěchu je umět originálně a atraktivně reagovat na

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Projektové noviny (říjen 2013)

Projektové noviny (říjen 2013) Projektové noviny (říjen 2013) Environmental Realiteach aneb učíme se realitou profesí v oblasti životního prostředí CZ.1.07/1.1.20/02.0098. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Můj rok můj život Jaký byl a bude?

Můj rok můj život Jaký byl a bude? Jaký byl a bude? 2014 Lucie Valchařová, Blíží se nám konec roku a s ním nám přirozeně přichází na mysl, jaký vlastně byl ten náš rok 2014. Je skvělé přivítat nový rok s čistou hlavou a jasnými myšlenkami

Více

Obchodní systém. Kvalitní obchodní systém odděluje profesionály od amatérů. Dává nám výhodu před ostatními (statistická výhoda = edge)

Obchodní systém. Kvalitní obchodní systém odděluje profesionály od amatérů. Dává nám výhodu před ostatními (statistická výhoda = edge) OBCHODNÍ PLÁN Obchodní systém Kvalitní obchodní systém odděluje profesionály od amatérů Slouží nám pro volbu správného momentu, kdy do trhu vstoupit a následně z něj vystoupit Dává nám výhodu před ostatními

Více

Google Apps. weby 3. verze 2012

Google Apps. weby 3. verze 2012 Google Apps weby verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Další akce... Akce stránky... Šablony stránek... Akce webu... Spravovat web... 5 Sdílení webu... 9 Přehled... 9 Nastavení viditelnosti... 0 Nastavení sdílení

Více

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty

Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Jednotná firemní identita A jak zvolit správné sdělení pro klienty Mgr. Bohdana Rambousková Agenda Jednotná firemní identita Její základní prvky logo, vizitky, email, web Jasné sdělení Media plán Jednotná

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC ŘÍZENÍ PROJEKTŮ a LOGICKÝ RÁMEC 5.listopadu 009 Kopřivnice Lektor: Ing. Roman Branberger, UNICUS s.r.o. romanbra@vol.cz PROGRAM: 0900 095 SPOLEČNÝ ÚVOD (ZAČÁTEČNÍCI/POKROČILÍ) Zahájení, program práce,

Více

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Rady a tipy jak být ve vyhledavačích na první místě. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Rád bych vám nyní představil způsoby a tipy, jak umístit váš web na první pozice ve vyhledavačích.

Více

Motivace versus síla vůle

Motivace versus síla vůle 3. kapitola Motivace versus síla vůle Emoce nám buď slouží, nebo vládnou, podle toho, kdo řídí koho. Jim Rohn 3 Motivace versus síla vůle I když se teď chystám říct, proč je motivace špatná strategie do

Více

Mentoring. Individuální podpora pro pedagogy. Informace ke klíčové aktivitě KA3

Mentoring. Individuální podpora pro pedagogy. Informace ke klíčové aktivitě KA3 Mentoring Individuální podpora pro pedagogy Informace ke klíčové aktivitě KA3 Motto: Milý učiteli, milá školo, nabízíme Ti zapojení do aktivit mentoringu, které mají sloužit k Tvé individuální a cílené

Více

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok

Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok Skvělý rok 2016 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2015? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2016, musíme se podívat, jaký byl rok 2015.

Více

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 %

Kritérium. Vazba na cíle výzvy (oblasti podpory OP LZZ) A3 Zhodnocení cílů projektu 40 % 8 % C1 Kompetence žadatele 60 % 6 % Vzdělávac vací projekty financované ESF aneb jak to vidí hodnotitel Věcné hodnocení - úkol pro hodnotitele Základní zásady o Žádosti často obsahují obecné formulace, které je možné interpretovat různě

Více

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC

Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Výstupní zpráva Dotazník Personline DC Pan XY Důvěrné! Pane XY, následující zpráva obsahuje interpretaci výsledků z dotazníku Personline, zaměřeného na zjištění míry -schopnosti Vašeho pracovního potenciálu.

Více