Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou GIS na vysokých školách v ČR"

Transkript

1 Přijatí studenti a absolventi studijních oborů s problematikou na vysokých školách v ČR Ing. Pavla Tryhubová Katedra mapování a, Stavební fakulta ČVUT Thákurova 7, Praha 6 Abstrakt Příspěvek navazuje na přehled zpracovaný v rámci CAGI koncem roku 2001 a vychází z materiálu Doc. Halounové a Ing. Zimové Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR.. Článek shrnuje současnou situaci uchazečů a do studijních ů s problematikou na vysokých školách v České republice. Dále ukazuje začlenění ů orientovaných na problematiku geografických informačních systémů 1. Úvod Přehled studijních oborů s výukou ů zaměřených na geografické informační systémy () navazuje na zprávu zpracovanou v rámci CAGI koncem roku 2001 [ 1 ] a vychází z materiálu Doc. Halounové a Ing. Zimové Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR [ 2 ]. Údaje byly podle dostupných informací doplněny a aktualizovány. Ve spolupráci s časopisem Zeměměřič byly obeslány všechny vysoké školy z materiálů Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR [ 2 ]. 2. Předměty Pro statistické potřeby článku jsem rozdělila výuku pouze do dvou částí. Dle Doc. Halounové a Ing. Zimové [ 2 ] se výuka dělí na 3 části. a) výuka jednoho nebo dvou ů z problematiky v rámci existujících studijních plánů různých oborů. Tento typ výuky probíhá na většině studijních ů, které se různým způsobem - zabývají využitím prostorových dat. Lze sem zařadit většinu vysokých škol zařazených do přehledu uvedeného v následující kapitole. Absolventi získají povědomí či přehled o tom, že existují geografické informační systémy a s nimi spojené technologie, které je možné případně využít v rámci jejich oboru činnosti. b) komplexní integrace výuky do existujícího (souvisejícího) oboru nebo samostatný vysokoškolský studijní obor zaměřený primárně na výuku geoinformatiky. Komplexní integrace výuky je např. geografie, geodézie a, dopravní systémy apod. Poznatky celého studovaného oboru jsou m zpřístupňovány v duchu znalosti. K vysokým školám poskytujícím výuku tohoto typu se řadí Univerzita Palackého v Olomouci, Masarykova univerzita v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita v Plzni či Vojenská akademie v Brně. Absolventi takto zaměřených studijních ů si osvojí dobré znalosti svého oboru činnosti zároveň s dobrými znalostmi problematiky. 1

2 Samostatný vysokoškolský obor (případně ) nabízí Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava. Absolventi studia jsou odborníky s hlubokými znalostmi geoinformatiky a geoinformačních technologií, v průběhu studia získají přehled o některých oblastech možného uplatnění geoinformačních technologií. 3. Statistiky Bc. Ing. PhD. Celkem G+K Bc. Ing. PhD. Celkem G+K Tabulka č.1 Statistika škol, které odpověděly V první kategorii jsou školy, které odpověděly. Společně s kategorií b jsou uvedeny v tabulce č.1 pod názvem celkem. Kromě níže uvedených, ze kterých nemáme údaje. Do druhé kategorie (b) spadají níže uvedené školy. V tabulce č.1 jsou uvedeny pod názvem G+K: Vojenská akademie Brno; Fakulta vojenských technologií studijní : Vojenská geodézie a ; studijní Vojenská geodézie a (Ing.5); Masarykova univerzita v Brne, Fakulta Přírodovědecká studijní :Geografie, Geografie a studijní :Geografie (Mgr.2), Geografie a - Kartografie, geoinformatika a studijní : Geografie (D.), Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum země Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební studijní : (Ing.5), Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta studijní : Geografie, Kartografie a geoinformatika studijní : Geografie (Mgr.2), Kartografie a geoinformatika Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO studijní :, Geoinformatika studijní : (NMgr./Ing.2), Inženýrská geodézie, Geoinformatika Západočeská univerzita v plzni, Fakulta aplikovaných věd studijní : Aplikované vědy a informatika, katastr nemovitostí studijní :Geomatika (Ing.5), Geomatika studijní :Geomatika Prezenční studium, Kombinované studium, Geomatika studijní :Geomatika Prezenční studium(ing.2), Geomatika studijní :Geomatika Kombinované studium - navazující(ing.3), Geomatika studijní :Geomatika Doktorský studijní (Ph.D..3), Geomatika České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební studijní : (Ing.5,5), Univerzita Palackého v Olomouci studijní : Geografie, Geografie-Geoinformatika studijní : Geografie (Mgr.2), Aplikovaná geoinformatika 2

3 Školy a fakulty ze kterých nemáme údaje: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Stavební fakulta VŠB-TUO ČVUT - Fakulta architektury, Fakulta dopravní Univerzita Karlova v Praze Univerzita Pardubice - Dopravní fakulta Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií 4. Přehled studijních oborů k problematice V následujícím přehledu jsou uvedeny vysoké školy, fakulty, studijní y (bakalářské, magisterské nebo inženýrské, i doktorské, číslo označuje obvyklou délku studia), studijní obory a y z problematiky, zařazené na uvedených oborech do studijních plánů. Dále je zde uveden počet uchazečů a počty v roce (zimní i letní semestr). Pokud byly potřebné informace v době přípravy článku k dispozici, jsou y charakterizovány týdenním hodinovým em (počet výukových hodin přednášek + počet výukových hodin cvičení), dále jsou y volitelné označeny v, povinně volitelné pv, y bez označení spadají do povinného studijního plánu. Podrobnější údaje o výuce lze ve většině případů získat na www stránkách jednotlivých vysokých škol a jejich fakult. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální ČZU studijní studijní obor (Ing.5) Aplikovaná ekologie Lesnictví Lesnictví Lesní inženýrství Lesní inženýrství r. I 1+3 v Inženýrská ekologie (Ing.5) Krajinářství Krajinné inženýrství (Ing.5) Aplikovaná ekologie Inženýrská ekologie Krajinářství Krajinné inženýrství I I I, I 1+3, Regionální a environmentální správa Regionální a environmentální správa 1+3 Pozn.: Předměty zaměřené na jsou též součástí navazujících magisterských studijních ů (Ing.2) uvedených oborů. 3

4 Fakulta provozně-ekonomická ČZU Výuku zajišťují pedagogové Fakulty lesnické a environmentální ČZU studijní studijní obor Provoz a ekonomika Provoz a ekonomika Základy geodezie, kartorafie a České vysoké učení technické v Praze Fakulta architektury ČVUT - neaktualizováno studijní studijní obor Architektura a urbanismus (Bc.3,5, Ing.3, Ing.6) Architektura v Pozn.: Fakulta připravuje kurs v rámci celoživotního vzdělávání. Fakulta dopravní ČVUT - neaktualizováno studijní Dopravní inženýrství a spoje (Ing.5) studijní obor Dopravní infrastruktura v území Management a ekonomika dopravy a telekomunikací Automatizace v dopravě a telekomunikacích Provoz a řízení letecké dopravy a jejich aplikace pv Fakulta stavební ČVUT studijní (Ing.5,5) studijní obor 0/173/15 0/76/8 4

5 Stavební inženýrství (Ing.5,5) Vodní hospodářství a vodní stavby Inženýrství životního prostředí 0/1552/21 0/nezjištěno/12 nebo AutoCAD 0/1552/12 0/90/6 Fotogrammetrie a Monitorování a modelování () Pozn.: Předměty jsou zařazeny i do studijních plánů navazujícího magisterského studia (Ing.3) uvedených oborů. Problematika je též součástí doktorského studijního u oboru Geodézie a, zejména specializace Kartografie, a geoinformatika. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta JČU studijní studijní obor Zemědělské inženýrství Pozemkové úpravy a (Ing.5) Zemědělství (Bc.) 0/40/0 0/25/0 1+3 převody nemovitostí v Agroekologie 39/0/0 41/0/0 1+3 Pedagogická fakulta JČU studijní studijní obor Učitelství pro základní školy (Mgr.5) Zeměpis 0/68/02 0/47/0 a VTGZ** p **Výpočetní technika ve výuce geografie a v druhé polovině již obsahuje. Masarykova univerzita v Brně Fakulta informatiky MU studijní studijní obor Informatika Aplikovaná informatika Informatika a druhý obor Informatika Aplikovaná informatika Informatika a druhý obor 903/0/0 160/0/0 předmě t I v v 5

6 Informatika (N-Mgr.2) Aplikovaná informatika (N-Mgr.2) Učitelství pro střední školy(n-mgr.2) Informatika (N-Mgr.2) Aplikovaná informatika (N-Mgr.2) Učitelství pro střední školy(n-mgr.2) 0/59/0 0/150/0 Pedagogická fakulta MU studijní Učitelství zeměpisu pro základní školy (Mgr.5) studijní obor 0/100/0 0/35/0 Geoinformatika I, kartografické aplikace Přírodovědecká fakulta MU studijní Geografie Geografie (Mgr.5) Geografie (D.) studijní obor Geografie a 15/0/0 25/0/0 Statistické metody a I Diplomový seminář z Aplikovaná matematika a geografie Geografie a - zaměření Kartografie, geoinformatika a Regionální geografie 0/0/6 0/0/2 a regionální rozvoj Fyzická geografie 0/0/4 Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum země 0/0/1 - - Zpracování prostorových dat I - 0/5/0 - úvod - praktikum - praktikum Digitální zpracování materiálů Programování v 2+0 v v v 6

7 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Agronomická fakulta MZLU - neaktualizováno studijní studijní obor Zemědělská specializace Pozemk. úpravy, ochrana a využití půdního fondu Geoinformatika Agroekologie (Ing.5) Lesnická a dřevařská fakulta MZLU neaktualizováno studijní studijní obor Dřevařství Hospodářská úprava lesů Lesnictví Lesnictví Dřevařské inženýrství (Ing.5) Dřevařské inženýrství Krajinné inženýrství (Ing.5) Krajinné inženýrství Lesní inženýrství (Ing.5) Lesní inženýrství Základy Digitální TOPOLem Základy Analýza a podpora rozhodování v Digitální zpracování dat Aplikace v krajinné ekologii Pozn: Řada ů z oblasti a je součástí postgraduálního doktorského studia oboru Hospodářská úprava lesů, specializace Geoinformatika. MZLU nabízí též distanční postgraduální kurs celoživotního vzdělávání Uni v britské licenci, v české nebo anglické mutaci. Provozně ekonomická fakulta MZLU studijní studijní obor Ekonomika a management (Bc. 3, Ing. 2) Systémové inženýrství a informatika (Bc. 3, Ing. 2) Hospodářská politika a správa (Bc. 3, Ing. 2) a) Manažerskoekonomický obor b) Sociálně ekonomický obor c) Management obchodní činnosti Ekonomická informatika a) Finance b) Veřejná správa 295/158/20 128/125/4 115/44/8 58/36/3 Sociálně ekonomické aspekty Sociálně ekonomické aspekty 110/44/2 65/22/2 Sociálně ekonomické aspekty v v v v v v Zahradnická fakulta MZLU v Lednici studijní studijní obor 7

8 Zahradní a krajinářská architektura (bc.3 + nmgr. 2) Zahradní a krajinářská architektura (bc.3 + nmgr. 2) Zahradní a krajinářská architektura Management zahradních a krajinářských úprav** ** nový studijní obor (nyní bude 3. rok) 40/40 39/38 Systémy zk 40/0 - Systémy zk Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta OU Studijní Geografie Geografie (Mgr.2) Ekologie a ochrana prostředí Ekologie a ochrana prostředí (Mgr.2) Učitelství geografie pro SŠ (Mgr.5) Studijní obor Sociální geografie a region. rozvoj Politická a kulturní geografie Fyzická geografie a geoekologie Kartografie a geoinformatika Sociální geografie a region. rozvoj Politická a kulturní geografie Fyzická geografie a geoekologie Kartografie a geoinformatika Ochrana a tvorba krajiny Ochrana a tvorba krajiny Učitelství geografie v kombinaci s dalším oborem 43/0/0 43/0/0 16/0/0 11/0/0 0/10/0 0/9/0 3/0/0 1/0/0 4/0/0 0/0/0 0/12/0 0/2/0 Předmět a fotointerpretace a fotointerpretace 1 Základy CAD systému Elektronické inf. zdroje projekt projekt 0/16/0 0/6/0 - projekt a fotointerpretace2 a fotointerpretace2-cv. 0/0/0 0/0/0 projekt a fotointerpretace2 a fotointerpretace2-cv. Modelování v Vybrané kapitoly z 10/0/0 0/0/ projekt 0/11/0 0/13/0 a fotointerpretace 1 a fotointerpretace 2 a fotointerpretace2-cv. projekt 0/32/0 0/24/0 1 2 Rozsah

9 Geografie Doktorské studium (Ph. D.) Environmentální geografie 0/0/11 0/0/0 a digitální Fotogrammetrie a Pozn.: Výuku ů z oblasti a zajišťuje Oddělení a geoinformatiky při katedře Fyzické geografie a geoekologie na PřF OU. Pedagogická fakulta OU Studijní Učitelství geografie pro ZŠ (Mgr.4) Studijní obor Učitelství geografie v kombinaci s dalším oborem Předmět 0/14/0 0/20/0 1 2 Rozsah Pozn.: Výuku ů z oblasti a zajišťuje Oddělení a geoinformatiky při katedře Fyzické geografie a geoekologie na PřF OU. Technická univerzita v Liberci Pedagogická fakulta TU studijní studijní obor Učitelství pro základní školy Učitelství geografie (Mgr.4) v kombinaci s dalším oborem 1 2 Základy didaktiky geoinformatiky pv pv v Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí UJEP studijní studijní obor 2003/200 4 Ekologie a ochrana prostředí (Ing.5) M1601 Ekologie a ochrana prostředí (navazující magisterský) N1601 Revitalizace krajiny 3914T009 Odpadové hospodářství 1604T004 Odpadové hospodářství 1604T /24/0 0/61/0 Základy Aplikace Modelování ekosystémů Kartografie a DTM Aplikace 9

10 Ekologie a ochrana prostředí B1601 Inženýrská ekologie B3904 Ochrana životního prostředí 1604R007 Ochrana životního prostředí v průmyslu 3904R012 Vodní hospodářství 3904R023 0/272/0 0/45/0 Základy geografie Základy 0/38/0 Základy Základy 0/38/0 Základy Základy DTM Univerzita Karlova v Praze - neaktualizováno Přírodovědecká fakulta UK studijní studijní obor Demografie Demografie-v kombinaci s v praxi 1+3 dalším oborem Fyzická geografie (Mgr.5) Fyzická geografie Sociální geografie (Mgr.5) Sociální geografie 1+0 Regionál. geografie (Mgr.5) Regionální geografie Kartografie (Mgr.5) Kartografie a geoinformatika pro kartografy Kartografická informatika Aplikace v Aplikace v Učitelství pro SŠ (Mgr.5) Učitelství geografie Pozn.: Předměty s problematikou jsou rovněž náplní postgraduálního doktorského studia geografických oborů. Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta UPOL studijní Geografie studijní obor Geografie- Geoinformatika každoročně / /05 26 Geografická Geografické informační systémy Fotogrammetrie Prostorové databázové systémy Počítačová Tematická Dálkový průzkum Země 10

11 Geografie (Mgr.2) Aplikovaná geoinformatika každoročně /05 6 Digitální zpracování dat Programové prostředky 1 Programové prostředky 2 Programové prostředky 3 ve veřejné 2+0 správě Geoinformatika ve fyzické geografii Geoinformatika v socioekonomické geografii Praxe z 2 týdny geoinformatiky 1 Praxe z 4 týdny geoinformatiky 2 Informační systémy o území Geostatistika Exkurze z 3 dny geoinformatiky Digitální modely reliéfu CAD a DTP 0+1 Diplomová práce z geoinformatiky Informatizace 2+0 veřejné správy Modelování v 2+0 Trendy 2+0 v geoinformatice a GIT Státní informační 1+0 politika ČR Praxe 3 týdny z geoinformatiky Geoinformatika v geologii v geologii 2+0 Geologické mapy a atlasy Dynamická geomorfologie v Zdroje digitálních geologických dat Geologické modely Digitální model krajiny 11

12 Využití v krajinném výzkumu Přírodní hazardy a jejich modelování Zpracování klim. a meteorol. digit. dat v lesnictví Geoinformatika v ochraně ŽP Sledování a hodnocení změn krajiny v Globální problémy ŽP v bakalářské, magisterské, doktorské studium Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera neaktualizováno studijní studijní obor Dopravní technologie a spoje Dopravní infrastruktura Systémy CAD 0+3 Dopravní inženýrství a spoje (Ing.5) Dopravní infrastruktura Systémy CAD 2+4 Fakulta ekonomicko-správní studijní Hospodářská politika a správa Hospodářská politika a správa (Navazující magisterské. 2) Systémové inženýrství a informatika studijní obor Veřejná ekonomika a správa Ekonomika veřejného sektoru Informatika ve veřejné správě 2004/ /0/0 248/0/0 Informační systémy veřejné správy 0/160/0 0/148/0 Geografické informační systémy 1 232/0/0 0 1) /0/0 Informační systémy regionů Geografické informační systémy 1 rozs ah 12

13 Regionální a informační management 204/0/0 0 1) /0/0 Informační systémy regionů Geografické informační systémy 1 Systémové inženýrství a informatika (Navazující magisterské. 2) Regionální a informační management Informatika ve veřejné správě 0/37/0 0 1) /0/0 Geografické informační systémy 2 Prostorová analýza území Služby mapových serverů 0/4/0 0 1) /0/0 Geografické informační systémy 2 Služby mapových serverů Systémové inženýrství a informatika (Ing.5) 1) Pozn.: Informatika ve veřejné správě 0/0/0 0/14/0 Geografické informační systémy 1 Geografické informační systémy 2 Informační systémy regionů Interaktivní prezentace dat Prostorová analýza území 1) Pětiletý studijní Systémové inženýrství a informatika byl restrukturalizován na tříletý bakalářský a navazující dvouletý magisterský studijní. Proto již do tohoto u nejsou přijímáni noví posluchači a naopak nejsou zatím žádní absolventi nových studijních ů. 2) Problematika je též součástí doktorského studijního u Systémové inženýrství a informatika, obor Informatika ve veřejné správě. Vojenská akademie v Brně Fakulta vojenskotechnických druhů vojsk studijní studijní obor Vojenská geodézie a 0/0/0 0/0/0 Kartografie Matematická Vojenská geografie 13

14 Vojenská geodézie a (Ing.5) 0/0/0 0/12/0 Geografické zabezpečení vojsk Od akademického roku 2005/06 je otevírán nový bakalářský obor vojenská geografie a meteorologie studijního u vojenské technologie. Do tohoto oboru je přijato 10 ( ) Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Stavební fakulta VŠB-TUO neaktualizováno studijní studijní obor Stavební inženýrství (Ing.5) Městské stavitelství a inženýrství Geoinformační technologie I pv Pozemní stavby a architektura (Ing.5) Dopravní stavitelství Geoinformační technologie II pv Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO studijní studijní obor Hornictví a geologie (Ing.5) Nerostné suroviny (Ing.5) Geoinformatika 60/40/8 15/23/1 Geologické inženýrství Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu Základy geoinformatiky Úvod do GIT Zpracování dat v Digitální modely reliéfu Základy geografie Tematická Prostorová analýza dat Zdroje prostorových dat Digitální zpracování dat Družicové navigační a polohové systémy Programové prostředky pro Programové prostředky pro Programové prostředky pro I Socioekonomixká geografie Mobilní geoinformační technologie I II 14

15 Systémové inženýrství v oblasti surovin Komerční inženýrství v oblasti surovin Inženýrská I II geodézie (NMgr./Ing.2) Geoinformatika 0/25/0 0/6/0 Plánování aplikací GIT Expertní systémy v Modelování a simulace v geovědách Algoritmizace prostorových úloh Mobilní geoinformační technologie Publikování prostorových dat v prostředí Internetu Vysoké učení technické v Brně Fakulta informačních technologií VUT neaktualizováno studijní studijní obor Informační technologie (Ing.2) Počítačová grafika a multimédia Pozn.: Nově vzniklá fakulta VUT s novými obory, které budou od roku 2002/03 postupně naplňovány. Fakulta stavební VUT studijní (Ing.5) studijní obor 0 / 103 / 6 0 / 39 / 1 Územní informační systémy rozs ah Stavební inženýrství (Ing.5) Pozemní stavby ** 3. roč. Počítačová podpora projektování 0 / 256 / 14 0 / 205 / 3 ** SP Stavební inženýrství má první 2 ročníky společné, na jednotlivé obory se studenti dělí od 3. ročníku v Západočeská univerzita v Plzni Fakulty aplikovaných věd studijní studijní obor rozs ah 15

16 Aplikované vědy a informatika Geomatika (Ing.5) Geomatika Prezenční studium Kombinované studium katastr nemovitostí Geomatika - specializace: geoinformační systémy Kartografie Katastr nemovitostí a občanské právo Převedeno na studijní Geromatika Převedeno na studijní Geromatika 2/0/0 Úvod do Teorie tvorby 0/15/0 Databázové systémy 1 Databázové systémy 2 Úvod do Teorie tvorby Aplikace Dálkový průzkum Země Geomatika 60/0/0 Teorie tvorby Základy počítačové grafiky Programovací techniky Počítače a ování 2 Počítače a ování 1 Základy operačních systémů Teoretická informatika Teorie systémů Geometrické a počítačové modelování Dálkový průzkum Země

17 Geomatika Prezenční studium (Ing.2) Geomatika Kombinované studium - navazující (Ing.3) Geomatika - specializace: geoinformační systémy Kartografie Katastr nemovitostí a občanské právo Geomatika - specializace: katastr nemovitostí 0/40/0 Úvod do Teorie tvorby Aplikace Počítače a ování 2 Počítače a ování 1 Databázové systémy 1 Databázové systémy 2 Dálkový průzkum Země Zpracování digitalizovaného obrazu Grafické systémy a vizualizace dat Databázové systémy 2 Databázové systémy 1 Aplikace geometrie 1 0/40/0 Úvod do Teorie tvorby Aplikace Počítače a ování 2 Počítače a ování 1 Základy počítačové grafiky Databázové systémy 1 Databázové systémy 2 Dálkový průzkum Země Grafické systémy a vizualizace dat Databázové systémy 2 Databázové systémy 1 Aplikace geometrie 1 Geometrické a počítačové modelování

18 Geomatika Doktoraký studijní (Ph.D..3) Geomatika 0/0/6 (záměr) Geometrie v geomatice Teoretická a výpočtová geodézie Metody sběru geoprostorových dat Geoprostorové a datové modelování Metody rozpoznávání obrazu Vybrané kapitoly z teoretické geodézie Geoinformační technologie Metody aplikované geomatiky * bakalářské, magisterské, doktorské studium Pedagogická fakulta ZČU neaktualizováno Učitelství pro střední školy (Mgr.5) Geografie Učitelství geografie v kombinaci s dalším oborem Ekonomická a regionální geografie Informační technologie pro geografy Geografické informační systémy 5. Shrnutí Ze zaslaných odpovědí,lze shrnout několik závěrů. V první řadě přibývá oborů, především aplikovaných (např. aplikovaná ekologie, ČZU) a informatických oborů (Přírodovědecká fakulta UPOL), dále přibývá v oborech z okruhu veřejné správy (např. Hospodářská politika a správa, MZLU). Diky restruktualizace se také mnoho oboru rozdělilo na bakalářské a navazující magisterské obory (např. zemědělská fakulta, JČU). V oborech se rozšiřují ekologické y, např. fakulta životního prostředí, UJEP. Otvírá se také stále více ů na školách např. fakulta životního prostředí UJEP, Hornickégeologická VŠB-TUO, fakulta aplikovaných věd ZU, Přírodovědecká fakulta UPOL I když rozvoj ovských ů na fakultě životního prostředí, UJEP způsobilo pravděpodobně přijetí ing. Dolanského do funkce vedoucího katedry. Jedinou školou která y seškrtala je VUT v Brně, na fakultě stavební. Největší počt přijímaných a jsou na ČVUT v Praze a ZU v Plzni. 6. Závěr Uvedené informace v článku dávají přibližnou představu o uchazečích a absolventech našeho oboru v České republice. Údaje nejsou kompletní z nedostatku dosažitelných informací, problémy v ové komunikace, problémy se studijními referentkami a podobně. Bylo by vhodné je dále aktualizovat a doplňovat. Na většině vysokých škol nyní probíhají změny související s přechodem na 18

19 strukturované studium (bakalářské studium + navazující magisterské studium) či se zaváděním nově akreditovaných studijních ů a oborů, proto je spousta údajů neúplných. Možná by bylo zajímavé tyto údaje centrálně evidovat, včetně například abstraktů diplomových prací. Ujmout takového úkolu by se mohla CAGI nebo některý z našich oborových časopisů. Literatura [1] Halounová L., 2001: Výuka a na vysokých školách České republiky. Přehled vypracovaný v rámci pilotního projektu, který zajišťovala Česká asociace pro geoinformace v gesci Ministerstva vnitra ČR. [2] Halounová L., Zimová R., 2003: Studijní obory k problematice na vysokých školách v ČR, Příspěvek byl zpracován v rámci VZ Stavební fakulty ČVUT. 19

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi. Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D. XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny Karlova Studánka 17.-19.5.2012 Výchova specialistů v oboru Geodézie a kartografie a možnosti jejich uplatnění v praxi Ing. HANA STAŇKOVÁ, Ph.D.

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Výuka geoinformačních technologií

Výuka geoinformačních technologií TU Zvolen, 29.5.2015 doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1

Univerzita Karlova Praha 8 1. lékařská fakulta 2 3. lékařská fakulta 1 Přírodovědecká fakulta 1 Pedagogická fakulta 3 Matematicko-fyzikální fakulta 1 Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu Druh/typ školy Počet absolventů celkem na VŠ na VOŠ na jiný typ školy Nepodali přihlášku na žádnou školu gymnázium 61 59 3 1 1 obchodní akademie 30 25 8 1 2

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33%

Které faktory Vás motivují, nebo by Vás motivovaly, ke studiu technického oboru na SŠ, popř. v budoucnu na VŠ? 10% 41% 18% 33% ANALÝZA POTŘEB ŽÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL Analýza potřeb žáků SŠ uvádí přehled vyhodnocení vybraných otázek z dotazníkového šetření provedeného u žáků SŠ technického směru a všeobecných gymnázií v Moravskoslezském

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011

NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČR V ROCE 2013 2011 Karlova univerzita 44,2% 7675 38,4% 88 1,9% 1. lékařská fakulta 45,6% 411 16,8% 5 1,5% 2. lékařská fakulta 16,8% 198 14,6% 4 2,4% 3. lékařská

Více

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu

Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu Vyhodnocení průzkumu mezi návštěvníky veletrhu 2013 kariérní centrum Poradenské centrum Poradenské centrum úvod V listopadu roku 2013 se uskutečnil již 7. ročník veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge,

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013

Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 Vyhláška č. 9DV/2011 děkana FEK ZČU v Plzni Přijímání ke studiu na Fakultu ekonomickou ZČU v Plzni pro akademický rok 2012/2013 podle zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění, 48 a 49

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Osobní životopis. 2011 2013 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Geoinformatika, magisterský stupeň zakončený státní závěrečnou zkouškou.

Osobní životopis. 2011 2013 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Geoinformatika, magisterský stupeň zakončený státní závěrečnou zkouškou. Osobní životopis Osobní údaje Jméno: Titul: Vladimír Holubec Ing. Vzdělání Vysokoškolské vzdělání: V současné době studuji prezenčně na Fakultě stavební ČVUT v Praze doktorský studijní program Geodézie

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: 15 ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: 2 - TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ ČÍSLO A NÁZEV

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL?

JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze JAKÉHO UČITELE ABSOLVENTA POTŘEBUJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL? www.csm-praha.cz 26.3.2013 1 2 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 3 PŘIJÍMALI JSTE V POSLEDNÍCH

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Pasteurova 1 Ústí nad Labem, 400 96 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP ČTVRTEK 22. LEDNA 2015 Během Dne otevřených dveří budou uchazečům o studium na Univerzitě

Více

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000

Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000 Zápis ze zasedání Akreditační komise č. 03-00 Kostelec nad Černými lesy, 25. 26. duben 2000 Přítomni: Jaroslav Kurzweil, Miroslav Liška, Milan Sojka, Jiří Mareš, Petr Kratochvíl, Petr Richter, Pravoslav

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Vyhodnocení přijímacího řízení na navazující magisterské studijní obory akademický rok 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Vlasta Ditrichová Ing. Romana Lamačová Předkládá:

Více

Vzdělávání v geoinformatice. současná nabídka pro školy a veřejnost. Vilém Pechanec

Vzdělávání v geoinformatice. současná nabídka pro školy a veřejnost. Vilém Pechanec Vzdělávání v geoinformatice současná nabídka pro školy a veřejnost Vilém Pechanec Systém je tak slabý, jako jeho nejslabší komponenta Vzdělávání na VŠ Dnes již akreditovaný obor studium na řadě českých

Více

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU)

VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) AKADEMIE VÝTVARNÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AVU) ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE (ČZU) VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE (AMU) Malostranské náměstí 12, 118 00 Praha 1 www.amu.cz Divadelní fakulta Karlova 26, 116 65 Praha 1, http://www.damu.cz Filmová a televizní fakulta

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ

1. PŘEHLED STUDIJNÍCH OBORŮ 1 Používáme zkratky: 2, 3, 4, 5 standardní doba studia v letech Bc bakalářský studijní obor Mgr magisterský studijní obor NMgr navazující magisterský studijní obor (obor navazuje na bakalářské studium)

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram PřF UJEP pro akademický rok 2014/2015 Nejdůležitější údaje: Zimní semestr: výuka od 22. 9. 2014 do 20. 12. 2014, tj. 13 výukových týdnů, prázdniny od 21. 12. 2014 do 4. 1. 2015 a zkouškové

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/2016. 1) Maximální počty přijímaných

Více

Geologický pavilon ve výuce U3V

Geologický pavilon ve výuce U3V Geologický pavilon ve výuce U3V Ing. Martina Polášková koordinátorka U3V na HGF VŠB-Technická univerzita Ostrava Geologický pavilon prof. F. Pošepného Hornicko-geologická fakulta VŠB-Technická univerzita

Více

21. kartografická konference registrace spuštěna

21. kartografická konference registrace spuštěna č. 1/2015 www.czechmaps.cz 21. kartografická konference registrace spuštěna Ve dnech 3. a 4. září 2015 pořádá Kartografická společnost České republiky spolu s Kartografickou společností Slovenské republiky

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební

Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební Vysoké učení technické v Brně Ing. Jiří Apeltauer Ing. Iva Krčmová Ing. Martin Všetečka apeltauer.t@fce.vutbr.cz krcmova.i@fce.vutbr.cz vsetecka.m@fce.vutbr.cz Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního

Více

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR

Přehled uznatelnosti a zvýhodnění zkoušek Cambridge English při přijímacím řízení a studiu na vysokých školách v ČR Pedagogická fakulta Ekonomická fakulta Jihočeská univerzita, České Budějovice PET/ Filozofická fakulta ne Zemědělská fakulta PET/FCE/CAE ne Absolvování 3 kurzů na úrovni B1. Přírodovědecká fakulta KET/PET/FCE/CAE/

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2012/2013 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium 5 Finance

Více

Agronomická fakulta MENDELU

Agronomická fakulta MENDELU MENDEL-INFO 2013 26. února 2013, Křtiny doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Agronomická fakulta MENDELU www.af.mendelu.cz 1. ročník Mendel-Info 2012 (9. března Žabčice) 2. ročník Mendel-Info 2013 (26. února Křtiny)

Více

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10

studijní obor čas místnost Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sport 9:00 A10 Bakalářské a magisterské studijní obory B7310 Filologie Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazyk Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazyk A23 Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazyk

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Česká republika , o.p.s. Získala státní souhlas a první akreditaci v roce 2001 V současné době má akreditaci na 10 bakalářských studijních oborů 11 magisterských studijních oborů a 3 doktorské studijní obory 2 rigorózní

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč.

Univerzita Palackého v Olomouci se do 1. výzvy zapojila podáním 93 projektů o celkové výši požadované dotace 888 475 713,19 Kč. Výsledky 1. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství Ve školním roce 2009/2010 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 20. října 2009 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu pomaturitního

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3

Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Seminář dne 16.11.2011 Lektor: doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SPŠ stavební Opava, Mírova 3 Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních oborů v Moravskoslezském kraji Vysoká škola

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14

Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta elektrotechnická Zpráva o přijímacím řízení na Fakultě elektrotechnické ZČU v Plzni v ak. roce 2013/14 Zpracováno dne 1. 11. 2013 Informace o přijímacím řízení na

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Kariérové poradenství 2008/2009

Kariérové poradenství 2008/2009 Kariérové poradenství 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se pro studenty uskutečnilo několik akcí spojených s volbou jejich budoucí profese: 1. 22. října 2008 se studenti čtvrtých ročníků zúčastnili veletrhu

Více

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí:

V souladu s touto podporovanou aktivitou výzva definovala následující osoby jako cílové skupiny projektových ţádostí: Výzva č. 18, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání V oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání byla výzva s pořadovým číslem 18 pro příjem projektových ţádostí ostatních (IPo) vyhlášena 29. března

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Jak se dostat na pedagogické fakulty

Jak se dostat na pedagogické fakulty Jak se dostat na pedagogické fakulty Na pedagogických fakultách můžete studovat učitelské, ale i další nepedagogické obory. Vyučují se na veřejných vysokých školách (cca 30) i na soukromých VŠ Jana Komenského

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia

Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Současný stav studijních programů a budoucí scénáře vysokoškolského studia Jitka Rychtaříková www.kredo.reformy-msmt.cz Struktura prezentace: Data Skupiny studijních programů: muži versus ženy Počty magisterských

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA. Studijní program: B1101 Matematika. Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 50. Počet uchazečů 08/09: 37

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA. Studijní program: B1101 Matematika. Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 50. Počet uchazečů 08/09: 37 DISKRÉTNÍ MATEMATIKA Studijní program: B1101 Matematika Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 15 Počet uchazečů 08/09: 7 Počet přijatých 08/09: 7 Absolvent studia bude vybaven základy matematických

Více

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Novela Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 9A/2008 Zadávání a vedení bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní ustanovení

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace

PD 02/01. Volba povolání/ Terénní geografická výuka, praxe a aplikace Pracovní list k projektovému dni - Střední zemědělská škola v Brandýse nad Labem + příloha (fotodokumentace) PD 02/01 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova:

Více