Výuka geoinformačních technologií

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výuka geoinformačních technologií"

Transkript

1 TU Zvolen, doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. Výuka geoinformačních technologií Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

2 Počátky výuky GIS a DPZ na ústavu V akademickém roce 1990/91 byly do předmětu Geodézie, bloku Fotogrammetrie, začleněny lekce o DPZ. V ak. r. 1991/92 byl do výuky zařazen nový volitelný předmět Dálkový průzkum Země. V ak. r. 1992/93 bylo do předmětu DPZ začleněno několik lekcí o GIS. V ak. r. 1995/96 se předmět GIS stal jednosemestrálním povinným předmětem pro všechny studenty lesního inženýrství. S ohledem na tyto skutečnosti byl ve stejném roce podán děkanovi fakulty návrh, aby se v názvu ústavu objevil pojem geoinformatika nebo geomatika. Trvalo 10 let, než k této změně došlo, a Ústav geodézie se stal od ledna 2005 Ústavem geoinformačních technologií. Reorganizací pracovišť LDF MENDELU vznikl od dubna 2014 Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky.

3 Pregraduální výuka GEODÉZIE S rozvojem technologie GPS a přesných totálních stanic význam geodézie stoupá a ve spojení s GIS se stávají tyto obory jedněmi z nejvíce potřebných pro uplatnění studenta v praxi. Výuka je zaměřena na běžné měřické úlohy od měření pásmem, přes nivelaci až po tvorbu složitých polohopisných a výškopisných plánů a digitálních modelů terénu. Od roku 2008 probíhá výuka za pomoci moderních totálních stanic a GPS přístrojů. Pokročilé dovednosti při práci s geodetickými přístroji studenti dosahují také díky týdenním hlavním cvičením na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny (ŠLP Křtiny)

4 Pregraduální výuka GIS V předmětu GIS studenti získávají základní znalosti o vlastnostech a struktuře prostorových dat, učí se základy tvorby a editace datových vrstev a jejich další zpracování do podoby digitální tematické mapy. Dále řeší praktické úlohy pomocí funkčních a analytických operací GIS. Výuka je teritoriálně orientována na území ŠLP Křtiny. Předmět GIS je povinný ve druhém ročníku bakalářského stupně pro obory lesnictví a krajinářství. Ročně se vyučuje pro cca 150 studentů. Pro další studijní programy nebo jejich obory jsou nabízeny volitelné předměty s obsahovou náplní zpracování prostorových dat.

5 Pregraduální výuka DPZ, ostatní a anglická Zpracování dat dálkového průzkumu Země je zaměřeno především na možnosti automatizované klasifikace digitálních leteckých a družicových snímků. Od akreditací studijních oborů uvedených v platnost během roku 2012 mizí samostatný povinný předmět DPZ a je v některých oborech nahrazen společným předmětem GIS a DPZ. Mezi další předměty patří např. Digitální kartografie, Digitální fotogrammetrie a vizualizace, Analýza a podpora rozhodování v GIS, Digitální modelování terénu aj. Ústav zajišťuje také výuku v anglickém jazyce. Od akademického roku 2010/2011 je na LDF akreditován studijní program v anglickém jazyce European Forestry. Předmět Geoinformation Systems je pak povinnou náplní tohoto magisterského studia. Dále jsou nabízeny předměty Remote Sensing a Surveying and Land Records.

6 Výuka seznam předmětů ak. r. 2014/15 Geodézie ( ) Geodézie a pozemková evidence (31) Geodézie v lesnictví a pozemková evidence (102) Geoinformační systémy (138) Využití GIS a DPZ pro krajinné inženýrství (34) Základy DPZ a GIS (7) Geographical Information Systems (23) Remote Sensing (7) Geoinformatika pro závěrečné práce (9) Informatika a informační technologie (9) Metody geoinženýrství (5) Pozemkové úpravy a protierozní ochrana půdy (18) Práce s prostorovými daty (36) Sběr a analýza prostorových dat (10) Digitální kartografie (10) Digitální modely terénu (5) DPZ pro monitorování krajiny (6) POVINNÉ VOLITELNÉ

7 Pregraduální výuka Závěrečné práce Všechny ZP dle nalézt zde: is.mendelu.cz/zp/ Témata jsou vypisována přes UIS, schvalování vedoucím ústavu, při zadání rovněž programovou komisí oboru (směrnice děkana o ZP) Tématicky se jedná o aplikace geoinformatiky do lesnictví nebo krajinářství ZP se započítávají pracovníkům do evaluace do max. počtu 5 (každého typu) za jeden ak. r. Ústavní semináře a obhajoby (vol. předmět Geoinformatika pro závěrečné práce) Počty ZP: ak. r. 2010/11: 5BP+8DP, ak. r. 2011/12: 12BP+6DP, ak. r. 2012/13: 16BP+4DP, ak. r. 2013/14: 16BP+8DP, ak. r. 2014/15: 4BP+8DP

8 Doktorský studijní program Aplikovaná geoinformatika Doktorský studijní program je zaměřen na tvůrčí uplatnění geoinformačních disciplín ve sféře obnovitelných přírodních zdrojů (tj. v lesnictví, zemědělství, zahradnictví, krajinném managementu a ve sféře ekonomiky). První akreditace v r Reakreditace v r Kontrola AK MŠMT v r Reakreditace v r studentů (8 úsp./6 neúsp.)

9 Doktorský studijní program Aplikovaná geoinformatika Témata obhájených prací: Využití geoinformačních technologií pro úpravu hospodaření v lesích v oblastech s erozními procesy Vliv uživatelského nastavení GPS přijímačů na přesnost určení polohy v podmínkách lesních porostů Vliv prostorové rozlišovací schopnosti na výsledky klasifikace dat DPZ, návrh využití pro mapování vegetace Přesnost digitálních modelů terénu odvozených z dat leteckého laserového skenování v lesních porostech Návrh zpracování dat DPZ pro sledování změn krajiny Možnosti využití GIS v problematice sněhových lavin Možnosti modelování lesní vegetační stupňovitosti pomocí geoinformačních analýz Koncept mobilního přístupu ke geoprostorovým datům s využitím technologií a rozhraní Apple iphone Imaging spectroscopy of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) ecosystems from needles to forest stands Hodnocení lesních území z hlediska výskytu přírodních rizik za použití GIT Geoinformační analýza poškození lesních porostů větrem

10 Témata vědy a výzkumu přenášená do výuky Výzkumná činnost je zaměřena na analýzu krajiny a lesních porostů z hlediska přírodních i člověkem ovlivněných rizik a následný management krajiny a lesních porostů (precizní lesnictví). Ústav dlouhodobě spolupracuje při řešení výzkumných úkolů jak s ostatními ústavy LDF, tak s externími institucemi (např. Výzkumný ústav pro krajinu a okrasné zahradnictví, Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, CHKO Moravský kras, Biosférická rezervace Dolní Morava, Ústav geoniky AV ČR a řadou dalších).

11 Témata vědy a výzkumu přenášená do výuky Aplikace technologií geoinženýrství v lesnické praxi Optimalizace sběru terénních dat Stabilizace terénních výzkumných ploch Aplikace a využití webových služeb v lesnické praxi (geoweb) Podpora prostorového rozhodování v lesnickém managementu

12 Témata vědy a výzkumu přenášená do výuky Integrace lesnických geodat metadata, standardizace informační systémy v lesnictví Aplikace laserového skenování Digitální modely reliéfu/povrchu Lesnická taxační data Aplikace metod DPZ Využití hyperspektrálních dat Objektové klasifikace Umělé neuronové sítě Využití UAV pro lesnictví Analýzy abiotických rizik Sběr geodat a geostatistické analýzy

13 Zapojení do mezinárodních aktivit Idrisi Resource Centre (IRC) V roce 1997 bylo na ústavu zřízeno jedno z regionálních center projektu GIS Idrisi, který má správní centrum na Clarkově univerzitě, Massachusetts, USA. ESRI Development Centers (EDC) Mendelova univerzita je od roku 2010 prostřednictvím našeho ústavu zapojena do sítě ESRI Development Centers (ESRI EDC). EDC je výběrový program zaměřený na podporu vzdělávání a vývoj aplikací pro instituce s univerzitní licencí ESRI ArcGIS. Tento program pomáhá zejména studentům zdokonalit se v geoinformačních technologiích, systémové integraci GIS a vývoji vlastních aplikací.

14 Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Děkuji za pozornost.

Z historie Lesnické a dřevařské fakulty

Z historie Lesnické a dřevařské fakulty Z historie Lesnické a dřevařské fakulty Přeju nové zemědělské vysoké škole plného zdaru v práci právě započaté. T. G. Masaryk, 1919 24. 7. 1919 Usnesením Národního shromáždění založena Vysoká škola zemědělská

Více

Mezinárodní uživatelská konference ESRI 2013 - současné trendy ve světě geoinformatiky a novinky v SW ArcGIS 10.2 1. Úvod

Mezinárodní uživatelská konference ESRI 2013 - současné trendy ve světě geoinformatiky a novinky v SW ArcGIS 10.2 1. Úvod Mezinárodní uživatelská konference ESRI 2013 - současné trendy ve světě geoinformatiky a novinky v SW ArcGIS 10.2 1. Úvod Mezinárodní uživatelská konference ESRI má již třiceti-dvouletou tradici a právem

Více

8. studentská konference. Abstrakty přihlášených prací

8. studentská konference. Abstrakty přihlášených prací 8. studentská konference y přihlášených prací Obsah SEMINÁRNÍ PRÁCE... 3 Zhodnocení interpretability leteckého laserového skenování... 3 BAKALÁŘSKÉ PRÁCE... 4 3D model památkově chráněného areálu na základě

Více

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM

ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM ÚSTAV PRO HOSPODÁŘSKOU ÚPRAVU LESŮ brandýs NAD LABEM výroční zpráva 2014 Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Nábřežní 1326 250 01 Brandýs nad Labem Tel: +420 321 021 111 E-mail: podatelna@uhul.cz

Více

Abstrakty přednášek ARCDATA PRAHA, s.r.o. květen 2010

Abstrakty přednášek ARCDATA PRAHA, s.r.o. květen 2010 y přednášek ARCDATA PRAHA, s.r.o. květen 2010 SEZNAM ABSTRAKTŮ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE... 4 Vizualizace meteorologických jevů... 4 Vývoj toponym na starých mapách... 4 Tvorba a analýza vektorového modelu Müllerovy

Více

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu

Příloha č. 10. Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Příloha č. 10 Podrobný popis klíčových aktivit projektu vč. komentáře k rozpočtu Název operačního programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo a název oblasti podpory: 2.4 Partnerství

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA PPŘÍ CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informační brožura, nabídka kurzů a programů Leden 2015 3 0. DUBNA 22, 70103 O STRAVA 2 Vážení zájemci o vzdělávací akce a studia v rámci celoživotního

Více

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost. Dlouhodobý záměr

Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost. Dlouhodobý záměr Západomoravská vysoká škola TŘEBÍČ obecně prospěšná společnost Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Západomoravské vysoké školy TŘEBÍČ, o.p.s. pro

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Historie založení Fakulty životního prostředí Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Historie založení Fakulty životního prostředí 2010 Založení univerzity a fakulty Po roce 1989 byl v tehdejší ČSSR velmi kriticky zhodnocen stav vzdělanosti

Více

OBSAH 1. Úvod 1 2. Organizační schéma školy 2 3. Složení orgánů vysoké školy 4 3.1 Vedení Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava 4 3.2 Vědecká rada VŠB - TU Ostrava 5 3.3 Členové správní rady

Více

Digitální modely terénu (2)

Digitální modely terénu (2) Digitální modely terénu (2) Ing. Martin KLIMÁNEK, Ph.D. 411 Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně 1 Digitální modely terénu :

Více

16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR

16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 4 20 07 o b s a h úvod Den v Liberci 2 téma 16. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR 3 Ukázka vítězných posterů 6 Abstrakty přednášek uživatelů na

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické V Českých Budějovicích pro rok 2009 České Budějovice, září

Více

Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj. Marcela Jílková

Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj. Marcela Jílková Analýza institucí poskytujících vzdělávání v oblasti Veřejná správa a regionální rozvoj Marcela Jílková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce Analýza institucí poskytujících vzdělávání v

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VÝUCE KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKY NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ

SOUČASNÉ TRENDY VE VÝUCE KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKY NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ Kartografické listy, 2007, 15. Václav TALHOFER SOUČASNÉ TRENDY VE VÝUCE KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKY NA UNIVERZITĚ OBRANY V BRNĚ Talhofer, V.: Present trends of cartography and geoinformatics education

Více

Výroční zpráva 2013 IFER. - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions

Výroční zpráva 2013 IFER. - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions Výroční zpráva 2013 IFER - Ústav pro výzkum lesních ekosystémů - Monitoring and Mapping Solutions Obsah Úvodní slovo...5 Popis a historie společností...7 Činnosti... 9 Přehled činností Projekty řešené

Více

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol www.af.czu.cz INFORMACE O STUDIU 2012/2013 Česká zemědělská univerzita

Více

Co a na co je GIS GIS 1. Co je to GIS - definice. Ing. Petra Šímová simova@fle.czu.cz. Ing. Kateřina Pixová pixova@fle.czu.cz

Co a na co je GIS GIS 1. Co je to GIS - definice. Ing. Petra Šímová simova@fle.czu.cz. Ing. Kateřina Pixová pixova@fle.czu.cz GIS 1 Ing. Petra Šímová simova@fle.czu.cz Ing. Kateřina Pixová pixova@fle.czu.cz Katedra biotechnických úprav krajiny (KBÚK), místnost 401 (úplně nahoře) Co je to GIS - definice Geografický informační

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 Aktualizace 2011 Brno, září 2010 1. ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů

Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických změn nástroji geografických informačních systémů Acta Informatica Pragensia 3(1), 2014, 70 88, ISSN 1805-4951 Sekce / Section: Online: aip.vse.cz Recenzované stati / Peer-reviewed papers Systémový charakter modelování možných trendů důsledků klimatických

Více

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření

Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Možnosti zavedení modulární výuky na VOŠ SOKRATES - výstup mapování škol podobného zaměření Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení prostupnosti studentů mezi VOŠ SOKRATES a VŠ

Více

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1. ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 1 ARCDATA PRAHA, s.r.o. Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 2 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 3 Firemni profil.qxd 12.8.2009 12:23 StrÆnka 4

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA,

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8, 100 05 Praha 10, tel.: +420 267 225 111, fax: +420 271 742 306, http://www.cenia.cz IČ: 45249130, DIČ: CZ45249130 (není

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ PRO OBDOBÍ ROKU 214 AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ

Více

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015

Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Institucionální rozvojový plán UP na rok 2015 Řešitel: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. Stránka 1 z 28 Dotace celkem: 6677 tis. Kč Projekty v rámci Směrnice rektora UP B3-13/5-SR Zásady soutěže

Více

Úvod do geografických informačních systémů

Úvod do geografických informačních systémů Vsoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta Institut ekonomik a sstémů řízení oddělení GIS Program celoživotního vzdělávání Geoinformatika a geoinformační technologie Úvod

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006

Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006 JIHOČ ESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Závěrečná zpráva o výsledcích řešení rozvojového projektu MŠMT 598/1/2006 Zvýšení atraktivnosti studia nových studijních oborů na vybraných fakultách Jihočeské

Více

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky)

Vnitřní hodnocení VŠFS. za období 2006 2010 (4 akademické roky) Vnitřní hodnocení VŠFS za období 2006 2010 (4 akademické roky) PRAHA - říjen 2010 Obsah Obsah...2 1 Úvod...4 1.1 Návaznost na vnitřní hodnocení za období 2004-2006...4 2 Vzdělávací činnost a pedagogický

Více