HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Zpráva z výzkumu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Zpráva z výzkumu"

Transkript

1 HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ Zpráva z výzkumu Základní škola Brno, Heyrovského 32 Úvod Na základě množících se stížností ze strany dětí, rodičů i pedagogů na provoz a úroveň stravování ve školní jídelně, připravilo vedení Základní školy dotazníkové šetření spokojenosti dětských i dospělých strávníků. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jednotlivé skupiny strávníků hodnotí množství, kvalitu a pestrost stravy, prostředí stravování a vztah personálu ke strávníkům. Dotázaní mohli rovněž uvést náměty ke zkvalitnění stravování. Metodika V šetření byla použita technika dotazníku, která nabízí jednotlivým respondentům dostatek času při formulování odpovědí na jednotlivé otázky. Dotazník obsahoval uzavřené, otevřené, filtrační a identifikační otázky. Dotazování probíhalo v říjnu 29 v rámci tří souborů respondentů. První soubor představovali žáci I. stupně v počtu 179. Ti odpovídali na otázky za pomoci svých rodičů. Druhý soubor tvořili žáci II. stupně v počtu 83, kteří už samostatně vyplňovali dotazníky. Třetí skupina odpovědí byla získána od dospělých strávníků, resp. učitelů a zaměstnanců školy, v počtu 18. Dotazování bylo anonymní a dotazníky vybrali od žáků třídní učitelé. Dotazník vyplňovali strávníci aktuálně navštěvující školní jídelnu a/nebo ti, kteří se stravovali v jídelně v loňském školním roce 28/29. Data byla zpracována statistickým programem SPSS, verze 16, volné výpovědi byly kategorizovány, grafy zpracovány v programu Excel. Počty odpovědí na jednotlivé otázky kolísaly, takže výsledky za každou otázku jsou vypočteny ze skutečného počtu odpovědí. Výsledky jsou interpretovány za každý sledovaný soubor. Relevantnější a ilustrativnější je prezentace výsledků podle tří sledovaných skupin a v tomto duchu jsou výsledky představovány. Hlavní výsledky - více než polovina žáků II. stupně je nespokojená s velikostí porcí (61,4 %) - téměř 6 % dospělých strávníků se domnívá, že příprava jídla ve školní jídelně není v souladu se zásadami zdravé výživy - 53 % žáků II. stupně a téměř polovina dospělých strávníků (47 %) není spokojená s výběrem jídel - většina dospělých strávníků (89 %) považuje prostředí jídelny za nekulturní a nehygienické

2 - téměř polovina žáků II. stupně (49 %) a dospělých strávníků (45 %) je nespokojená s přístupem personálu jídelny k žákům - dvě třetiny dospělých strávníků a třetina žáků II. stupně je nespokojená s provozním chodem jídelny - s délkou čekání ve frontě je spokojená pouze polovina žáků I. stupně (52 %), o něco méně žáků II. stupně (47 %) a necelých 4 % dospělých strávníků - většina žáků I. i II. stupně uvedla alespoň jedno jídlo, které má ve školní jídelně oblíbené, podrobněji viz tabulka 1 - více než polovina žáků II. stupně (55 %) uvádí, že je s přidáváním jídel spíše nespokojená - všechny tři skupiny nejhůře hodnotí chuť polévek, nejlépe pak sladká jídla (dospělí strávníci ryby) - nejoblíbenější přílohou u všech skupin respondentů je rýže, nejméně oblíbené u žáků jsou brambory, u dospělých strávníků knedlíky - minimálně polovina dětí žádá alespoň dvakrát do týdne jídlo bez masa - většina strávníků všech skupin uvedla v dotazníku kladnou zkušenost s žádostmi např. méně zeleniny, bez omastku, více brambor apod. - nejkritičtější k salátům, moučníkům, ovoci a nápojům jsou dospělí strávníci, nejvíce kritizované jsou saláty a také nápoje, podrobněji viz tabulka 17 - téměř polovina žáků I. (48 %) i II. (45 %) stupně vrací nedojedený oběd minimálně dvakrát v týdnu, nejčastěji vracená jídla uvádí podrobněji tabulka 19 - návrhy na zlepšení stravování ve školní jídelně podrobně uvádí tabulka 2, týkají se změn v personálu, provozu, jídelníčku, kvalitě jídel, prostředí jídelny, porcí atd. - stravování ve školní jídelně lze považovat podle celkového hodnocení za průměrné

3 Podrobné výsledky Úvodní otázka zjišťovala frekvenci stravování ve školní jídelně. Výsledek ukazuje Tab. 1. Tab. 1: Ve školní jídelně se stravuji: prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně již se nestravuji I. stupeň II. stupeň Dospělí strávníci ,5 1 5,5 Celkem , ,5 Spokojenost s množstvím jídla přibližuje další tabulka. Tab. 2: S velikostí porcí jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň II. stupeň , , ,7 Dospělí strávníci 1 5, ,7 5 27,8 Celkem 5 17, , , ,9 Celkovou spokojenost vyjadřují nejčastěji žáci z I. stupně (77 %), přibližují se k nim dospělí strávníci (72 %). Více než polovina žáků II. stupně je s velikostí porcí nespokojená (61,4 %). Názorně zobrazuje výsledky Graf č. 1. Graf. 1: Spokojenost s velikostí porcí 7 66, ,7 26,5 27,7 27, ,6 6 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a

4 V další otázce jsme se ptali, zda je podle názorů strávníků jídlo připravováno v souladu se zásadami správné / zdravé výživy. Výsledky zobrazuje následující tabulka. Tab. 3: Jídlo je dle vašeho názoru připravováno v souladu se zásadami správné/zdravé výživy: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím N % I. stupeň 25 14, , ,4 1 5, ,1 II. stupeň 7 8, ,9 6 7,2 17 2,5 Dospělí strávníci 5 29,4 8 47,1 2 11,8 2 11,8 Celkem 32 11, ,3 56 2,2 18 6, ,4 Více než polovina žáků I. stupně a jejich rodiče (6 %) se domnívají, že jídlo je ve školní jídelně připravováno v souladu se zásadami správné výživy, totéž si myslí téměř polovina žáků II. stupně. Na druhé straně téměř 6 % dospělých strávníků se domnívá, že příprava jídla ve školní jídelně není v souladu se zásadami zdravé výživy. Výsledky graficky znázorňuje následující graf. Graf 2: Příprava jídel v souladu se zásadami zdravé výživy ,8 47, ,1 8, ,4 16,4 22,9 5,6 2,5 18,1 11,8 11,8 7,2 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím

5 Další otázka dotazníku se týkala spokojenosti s výběrem a nabídkou jídel v jídelníčku. Tab. 4: S výběrem jídel jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň 26 14, , ,6 1 5,7 II. stupeň 7 8, , , ,7 Dospělí strávníci 1 5,9 8 47,1 6 35,3 2 11,8 Celkem 34 12, ,6 25 9,1 Nejspokojenější s výběrem jídel jsou žáci I. stupně a jejich rodiče (77 %), spíše spokojená a spokojená je také polovina dospělých strávníků (53 %). Méně spokojení jsou pak žáci II. stupně (47 %). Graf 3: Spokojenost s výběrem jídel ,9 5 47, ,6 37,3 35, ,8 8,4 5,9 17,6 5,7 15,7 11,8 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a

6 Šestá otázka se týkala prostředí školní jídelny z hlediska kultury a hygieny stolování. Tab. 5: Prostředí jídelny je podle vašeho názoru kulturní, hygienické a příjemné: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň 48 27, , ,7 4 2,3 II. stupeň 9 1, ,5 3 3,6 Dospělí strávníci 2 11, ,1 5 27,8 Celkem 57 2, ,4 8 28,8 12 4,3 Velká část žáků I. (74 %) a II. stupně (64 %) vyjadřuje svou spokojenost s prostředím školní jídelny. Většina dospělých strávníků (89 %) považuje prostředí jídelny za nekulturní a nehygienické. Graf 4: Spokojenost s prostředím jídelny ,1 5 46, ,1 23,7 32,5 27, ,8 11,1 2,3 3,6 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

7 Následovala otázka týkající vstřícnosti a příjemnosti personálu školní jídelny. Tab. 6: Přístup personálu vůči strávníkům je vstřícný a příjemný: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň 57 31, , ,3 8 4,5 II. stupeň 13 15, , , ,7 Dospělí strávníci 3 16,7 7 38,9 6 33,3 2 11,1 Celkem 73 26, ,5 6 21, Nejspokojenější s přístupem personálu se jeví opět žáci I. stupně (78 %). Na druhé straně téměř polovina žáků II. stupně (49 %) a dospělých strávníků (45 %) má k přístupu personálu jídelny výhrady a je spíše nespokojená nebo nespokojená. Graf 5: Spokojenost s přístupem personálu 5 46,4 4 31,8 34,9 38,9 33,3 3 27,7 21,7 2 15,7 16,7 17,3 1 4,5 11,1 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

8 Následovala otázka týkající se provozu jídelny objednávání jídel, odhlašování obědů, způsob řešení ztráty kartičky apod. Tab. 7: Vyhovuje mi způsob objednávání jídel, odhlašování obědů, způsob řešení ztráty kartičky a další činnosti související s provozem jídelny: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň 67 38, , ,6 II. stupeň 14 16, , , Dospělí strávníci 1 5,6 5 27,8 7 38,9 5 27,8 Celkem 82 29, , ,2 3 1,9 Velká část strávníků I. stupně (75 %) i II. stupně (66 %) vyjadřuje spíše spokojenost s činnostmi souvisejícími s provozem jídelny. Na druhé straně dvě třetiny dospělých strávníků a třetina žáků II. stupně by pravděpodobně uvítala změnu v provozním chodu jídelny. Graf 6: Spokojenost s provozem jídelny 5 49,4 4 38,3 37,1 38,9 3 27,8 21,7 27,8 2 16, ,6 8,6 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

9 Devátá položka se dotazovala na spokojenost s délkou čekání ve frontě a rychlost výdeje oběda. Tab. 8: S délkou čekání ve frontě a rychlostí výdeje oběda jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň 19 1, , ,5 II. stupeň 7 8,4 25 3, , ,3 Dospělí strávníci 3 17,6 3 17,6 4 23,5 7 41,2 Celkem 29 1, , , ,9 S délkou čekání ve frontě je spokojená pouze polovina žáků I. stupně (52 %), o něco méně žáků II. stupně (47 %) a necelých 4 % dospělých strávníků. Přestože dospělí jsou obvykle pouštěni k okénku a ve frontě čekat nemusejí, domníváme se, že jejich nespokojenost plyne pravděpodobně z hodnocení rychlosti výdeje oběda, někteří učitelé navíc vyjadřovali svou spokojenost s čekáním ve frontě, ale nespokojenost s čekáním dětí. Graf 7: Spokojenost s délkou čekání ve frontě ,2 41, ,1 34, ,6 17,6 23,5 19, ,7 8,4 13,5 5 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a Druhá polovina dotazníku začínala dotazem na oblíbené jídlo ve školní jídelně. Tab. 9: Mám oblíbené jídlo/a: Ne Ano N % N % I. stupeň 1 5, ,4 II. stupeň 7 8, ,4 Dospělí strávníci 8 44,4 1 55,6 Celkem

10 Většina žáků I. i II. stupně uvedla alespoň jedno jídlo, které má ve školní jídelně oblíbené. U dospělých strávníků kladně odpovědělo 56 %, ostatní oblíbené jídlo v jídelně neuvádějí. Volné výpovědi oblíbených jídel jsme kategorizovali a následující tabulka ukazuje jejich seznam s četností odpovědí. Tab. 1: Oblíbená jídla Oblíbené jídlo Počet řízek, přírodní, máslový, steak 45 kuřecí maso pečené kuře s rýží, bramborem, a la bažant 25 kuře na paprice 7 špagety, boloňské špagety 64 čínské nudle 11 těstoviny zapečené těstoviny, šunkafleky 3 těstovinová jídla s masem 4 tortelliny, halušky 4 smažený sýr 4 pizza 36 šišky / šulánky s mákem 26 krupicová kaše, rýžová kaše 16 buchtičky s dostatečným množstvím krému 14 sladká buchty 9 palačinky 8 nudle s mákem 8 ovocné knedlíky, žemlovka 4 svíčková 23 omáčky s rajská 19 knedlíkem koprová 2 nebo těstovinami houbová, játrová 2 obecně 5 zelenina 3 saláty těstovinový, čínský, šopský, bramborový 11 zeleninová špenát (s bramborovým knedlíkem) 11 smažený květák 3 zeleninové karbenátky, brokolice, houby 3 polévky rajská, francouzská, gulášová, rybí, boršč, fazolová, zelňačka 15 langoš 15 ryby, filé, pstruh 14 guláš, bramborový, s knedlíkem 12 masitá (kromě rizoto 11 kuřecího) knedlo, zelo, vepřo 8 karbenátky, španělský ptáček, mexická pánev, holandský řízek 6 luštěniny kovbojské fazole, hrachová kaše, čočka (s párkem, vejci) 7 bramborová kaše 9 přílohy rýže 5 tyrolské brambory 1 vše ocením, nemusím si vařit sám 3

11 Po oblíbených jídlech následovala otázka týkající se přidávání jídel. Tab. 11: S přidáváním oblíbeného jídla nebo když mám ještě hlad, jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň 5 28, ,9 35 2, ,2 II. stupeň 11 13, , , ,2 Dospělí strávníci 2 12, ,5 1 6,2 Celkem 63 23, ,7 6 22, ,7 Pozn. 3 dospělí strávníci uvedli, že nemají s přidáváním žádnou zkušenost, tedy nemohou posoudit. Dvě třetiny žáků I. stupně (67 %) a podobně i dospělí strávníci (63 %) jsou spíše spokojení s přidáváním jídla. Na druhé straně více než polovina žáků II. stupně (55 %) uvádí, že je s přidáváním jídel spíše nespokojená. Graf 8: Spokojenost s přidáváním jídel , ,7 13,8 12,5 31,2 2,1 28,8 12,5 13,2 26,2 1 6,2 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a

12 Dvanáctá položka dotazníku uvádí šest druhů jídel, která měli respondenti ohodnotit známkami 1 jako nejlepší až 5 jako nejhorší. Tab. 12: Následující druhy jídel oznámkujte dle toho, jak vám chutnají: Polévky Sladká jídla Masitá jídla Ryby Luštěniny Zeleninová jídla I. stupeň 3, 1,6 2, 2,7 2,4 2,5 II. stupeň 3,2 2,2 2,5 3, 2,9 2,8 Dospělí strávníci 3,4 2,3 2,8 2,2 2,6 2,9 Celkem 3,1 1,8 2,2 2,7 2,5 2,7 Všechny tři skupiny nejhůře hodnotí chuť polévek, nejlépe pak sladká jídla (dospělí strávníci ryby). Graf 9: Známkování jídel dle chuti 4 Známky ,2 3,4 1,6 2,2 2,3 2 2,5 2,8 2,7 3 2,2 2,4 2,9 2,6 2,5 2,8 2,9 1 Polévky Sladká jídla Masitá jídla Ryby Luštěniny Zeleninová jídla

13 Následovala otázka týkající se příloh. Respondenti měli uvést, kterou z příloh si nejčastěji vybírají. Tab. 13: Jako přílohu si nejčastěji vybírám: těstoviny rýži brambory knedlíky I. stupeň , , II. stupeň 25 31, , , Dospělí strávníci 3 18,8 7 43,8 6 37,5 Celkem ,1 5 18, ,5 Nejoblíbenější přílohou u všech skupin respondentů je rýže. Nejméně oblíbené u žáků jsou brambory, u dospělých strávníků knedlíky. Graf 1: Nejčastěji vybíraná příloha 5 43,8 4 37, ,2 18,8 32,4 32,5 17,6 16, těstoviny rýže brambory knedlíky

14 Další položka dotazníku se týkala žádostí bez masa. Zajímalo nás jaké procento strávníků při výdeji oběda žádá bez masa. Tab. 14: Při výdeji oběda žádám jídlo bez masa a je mi vyhověno: prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně prakticky nikdy I. stupeň , , ,9 II. stupeň 25 3,9 1 12, , ,2 Dospělí strávníci 1 6,2 2 12, ,2 Celkem 55 22,7 3 12,4 4 16, ,9 Dle těchto výsledků minimálně polovina dětí žádá alespoň dvakrát do týdne jídlo bez masa. Dalo by se předpokládat, že toto maso může zbývat na přídavky pro ty žáky či dospělé, kteří si ho chtějí přidat. Graf 11: Žádosti bez masa u výdeje oběda 8 81, ,9 43,2 3,9 2 18,6 13,8 12,3 13,6 12,5 6,2 prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně prakticky nikdy

15 Kromě žádostí bez masa nás zajímalo, zda obsluha u výdeje oběda vyhoví i dalším přáním jako např. více brambor, bez omastku, bez zeleniny apod. Tab. 15: Při výdeji oběda mohu požádat např. více brambor, bez omastku, bez zeleniny apod. a je mi vyhověno: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň , ,1 7 4,2 II. stupeň 24 29, ,1 17 2,7 4 4,9 Dospělí strávníci 6 33, ,6 Celkem 14 38,8 18 4,3 4 14,9 11 4,1 Pozn. 3 žáci I. stupně a 2 dospělí strávníci uvedli, že nemají s podobnými žádostmi žádnou zkušenost, tedy nemohou posoudit. Většina strávníků všech skupin uvedla v dotazníku kladnou zkušenost s žádostmi výše uvedeného typu. Nejméně spokojených strávníků je mezi žáky II. stupně (26 %), kterým pravděpodobně v takové situaci nebylo personálem vyhověno. Graf 12: Vyhovění žádostem při výdeji oběda , ,3 33,3 36,9 13,1 2,7 1 5,6 4,2 4,9 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

16 Další položka dotazníku směřovala k salátům, dezertům a nápojům. Požádali jsme respondenty, aby jednotlivé druhy jídel oznámkovali podle toho, jak jim vyhovují. Pokud uvedli známku 3 a horší, žádali jsme je o zdůvodnění. Průměrné známky uvádí tab. 16, volné výpovědi jsou kategorizované v tab. 17. Tab. 16: Následující nabídku jídel oznámkujte dle toho, jak vám vyhovuje: Zeleninové saláty Moučníky, zákusky Ovoce Nápoje I. stupeň 1,9 1,5 1,5 1,6 II. stupeň 1,9 1,8 1,7 2,4 Dospělí strávníci 2,3 2,6 2,4 2,3 Celkem 1,9 1,7 1,6 1,9 Nejkritičtější k těmto druhům jídel jsou dospělí strávníci, nejvíce spokojení se jeví žáci I. stupně. Nejvíce kritizované jsou saláty a také nápoje. Graf 13: Známkování jídel dle toho, jak vyhovují 3 2,6 2,3 2,4 2,4 2,3 Známky 2 1,9 1,9 1,8 1,5 1,5 1,7 1,6 1 Zeleninové saláty Moučníky, zákusky Ovoce Nápoje

17 Tab. 17: Kategorizované volné výpovědi co je nevyhovující na uvedených typech jídel: Druh jídla Co nevyhovuje Počet Zeleninové saláty Moučníky, zákusky Ovoce Nápoje Chuť pálivý, kyselý, kořeněný, moc octa, výrazné zálivky atd. 14 Nejčastěji nakládané, sterilované zelí, tvrdé, málo čerstvé zeleniny 8 Úzký výběr, stále stejné 4 Malé množství, málo často a nepřidává se 3 Nejím zeleninu, hrášek, okurkový, rajčatový 13 Jsou jen výjimečně, velmi málo, omezený výběr 1 Chuť moc sladké, málo sladké, nejedlé 9 Nelákavý vzhled, staré, okoralé, suché (buchty) 6 Nepřidávají se 2 Je jogurt zákusek?, bezlepková dieta 2 Nejím, nemám rád/a zákusky, pudink, rozinky 6 Kvalita otlučené, poškozené, nahnilé, staré, příliš zralé, není 18 čerstvé, nedozrálé Jen zřídka, málo často 7 Malá pestrost nejčastěji jablka, kompoty 4 Nepůlit 1 Nejím moc ovoce, kiwi, grep 5 Chuť hrozné, odporné, moc sladké, jako voda, umělé, z prášku, 36 kyselé atd. Chybí více druhů (kde jsou 2 druhy z jídelníčku?), chybí voda, 9 neslazený čaj, džus, kakao, malá pestrost, stále stejné Často v nápoji plavou drobky 7 Malé množství, sklínky naplněné jen do půlky, nelze přidat 5 Špinavé sklínky 3 Někdy moc studené, čaj není teplý 4

18 Další dvě položky dotazníku se týkaly vracení nedojedeného jídla. První z nich se týká frekvence vracení oběda (Tab. 18), ve druhé respondenti uvádí, které jídlo nejčastěji vrací. Kategorizované volné výpovědi uvádí tabulka 19. Tab. 18: Objednané jídlo nedojídám a vracím: prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně téměř vůbec I. stupeň 19 1, , , ,8 II. stupeň 9 1, ,7 25 3, ,3 Dospělí strávníci 1 5,6 4 22,2 4 22,2 9 5 Celkem 29 1, ,3 86 3, ,4 Téměř polovina žáků I. (48 %) i II. (45 %) stupně vrací nedojedený oběd minimálně dvakrát v týdnu. Nejméně vrací obědy dospělí strávníci, polovina z nich téměř nikdy. Graf 14: Frekvence vracení nedojedeného jídla 5 5 Známky ,3 33,7 32,2 3,1 22,2 22,2 19,8 25,3 1 1,7 1,8 5,6 prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně téměř vůbec

19 Tab. 19: Kategorizované volné výpovědi která jídla nejčastěji vracíte: Co nejčastěji vracím: Počet Polévky 5 Ryby 46 Tuhé, hovězí, vepřové, ptáček 43 Maso Tučné, tlusté 6 Játra 7 Guláš 3 Sekaná 3 Brambory 37 Knedlíky 5 Přílohy Rýže 3 Rizoto, špagety, zapečené těstoviny 5 Obecně 2 Vařená, dušená zelenina, lilek, hrášek, fazolky 21 Špenát 8 Zeleninová Kapusta 7 jídla Květák nákyp, mozeček, zapečený 5 Saláty 5 Houby, lečo 7 Sladká Obecně, sladké těstoviny, táče, buchty, krupicová kaše, sladké knedlíky, 24 jídla ovesná kaše Omáčky Nejčastěji houbová, koprová, křenová 22 Luštěniny Fazole, hrachová kaše, čočka 25 Ostatní Co je příliš kořeněné, nechutná mi, pizza, smažený sýr, vše 1 Výčty oblíbených a neoblíbených, resp. vracených jídel nejvíce odrážejí individuální chutě každého respondenta. Přesto se domníváme, že některé hodnoty mohou vypovídat i o kvalitě surovin, potravin a přípravě těchto jídel např. v případě polévek a tuhého masa. Poslední položka byla zcela otevřená, ptali jsme se v ní, co by dle názorů respondentů přispělo ke zlepšení stravování. V následující tabulce 2 jsme se pokusili tyto výpovědi kategorizovat.

20 Tab. 2: Kategorizované volné výpovědi co by podle vás přispělo ke zlepšení stravování? Návrhy na změny Počet zlepšit přístup k žákům, zejména pí. Břinkové (děti se jí bojí), slušné 35 Personál chování, nestresovat, neřvat, zlepšit komunikaci vyměnit personál, vedoucí kuchyně, ukončit smlouvu, jiná stravovací 1 firma změnit systém objednávání/odhlašování, nahradit automatem, přes 17 internet, zrušit kartičky nahradit čipy Provoz změnit/zefektivnit organizaci výdeje obědů 18 více času na jídlo, někdy nemám kam dát tác po obědě, větší tácy a 3 sklínky Prostředí stoly, židle, solničky/pepřenky na stolech, ubrousky, ubrusy, obrazy, hluk 33 více dbát na čistotu sklínek a táců, pečlivost 5 větší pestrost a jiná skladba, rozmanitost 27 zařadit více čerstvé zeleniny, ovoce a salátů 34 Jídelníček zařadit širší nabídku kvalitních nápojů 1 zařadit častěji kvalitní bezmasá, vegetariánská jídla, sezónní jídla 8 nahradit často podávané brambory více těstovinami a rýží 6 lepší dochucení méně solit a kořenit, vařit z kvalitních surovin, dbát 42 více na estetiku jídel kvalitnější polévky méně solit a kořenit, ne ze sáčku 25 nekvalitní vařené brambory solit, mastit, vařit i nové brambory, méně, 19 Kvalita jídla hranolky maso měkčí, libové, netučné, lépe připravené, větší porce, více ryb 18 používat méně polotovarů, raději čerstvé suroviny, příp. bio výrobky, 13 dodržovat zásady zdravé výživy udržet jídlo teplé až do 13:3 4 více mastit a sypat sladká jídla 1 zvětšit porce, zejména starším žákům 25 Porce přidávat dětem více a vše, maso, dvojku, i bez polévky, navařit více 21 porcí oblíbených jídel, nutnost podepsat se, když si chci přidat? Změnil/a bych vše 5 Jsem spokojený/á 4

21 Poslední položka se týkala celkového hodnocení stravování ve školní jídelně. Respondenti měli ohodnotit jídelnu celkovou známku 1 5. Výsledky uvádí tabulka 21. Tab. 21: Stravování ve školní jídelně hodnotím celkově známkou: Celková známka I. stupeň 2,4 II. stupeň 3, Dospělí strávníci 3,1 Celkem 2,6 Stravování ve školní jídelně lze považovat podle tohoto celkového hodnocení za průměrné. Nejvíce spokojení jsou žáci I. stupně, nejméně dospělí strávníci, jejichž hodnocení se téměř shoduje s hodnocením žáků II. stupně. V Brně Zpracovala: Mgr. Věra Konečná školní psycholog

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV Na konci listopadu 2014 byl mezi strávníky ZŠ Kovářov distribuován dotazník, jehož cílem bylo zjistit jejich názory na kvalitu současného stravování

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 324 datum: 13. 7. 2016 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj

Červen týden 1.6. až 7.6. pondělí úterý Svačina: Chléb, vajíčková pomazánka, čaj pondělí 1.6.2009 Svačina: týden 1.6. až 7.6. DĚTEM PŘEJEME KRÁSNÝ DEN! Chléb, sýrová pomazánka, čaj Pórková s bramborem Fazolový guláš, chléb, PŘEKVAPENÍ Pizza se šunkou a sýrem, PŘEKVAPENÍ Vepřové na

Více

Čt 1.6. Pá 2.6. So 3.6. Ne 4.6. Po 5.6. Út 6.6. St 7.6. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO

Čt 1.6. Pá 2.6. So 3.6. Ne 4.6. Po 5.6. Út 6.6. St 7.6. JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD DO JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1.6.2017 DO 30.6.2017 1.6. 2.6. lévka zeleninová s jáhly 250ml (Obsahuje: 1, 7, 9), Vepřové kostky v mrkvi 64g (Obsahuje: 1, 7), Brambory vařené 200g (Obsahuje: 12) lévka zeleninová

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9 2.3. Hrachová Zapečené s uzeným masem,okurek Vepřová pečeně, fazlové lusky na smetaně, Kuřecí plátek na bylinkách, 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 1,7,9 1 Pórková Krabí koktejl, 2 rohlíky,10,10 4 Rajská

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 1.3. - 31. 3. 2012 OD 1.3.2012 ZMĚNA VÝBĚRU JÍDEL ZE 3 JÍDEL NORMÁLNÍ STRAVY A ZE 2 JÍDEL VÝBĚROVÉ STRAVY Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao

Říjen týden až středa Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj. čtvrtek Svačina: Loupáček, puding s ovocem, kakao středa 1.10.2008 Svačina: Chléb, kuřecí pomazánka, čaj Čočková s párkem Buchtičky s krémem Mexický guláš, rýže Piškot s ovocem týden 1.10. až 5.10. čtvrtek 2.10.2008 Svačina: Loupáček, puding s ovocem,

Více

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014 Pondělí -- Základní škola Boskovice, okres Blansko, školní jídelna nám. 9. května -- -- Jídelníček od 9. do 5.9. 2014 rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek sirup Úterý zeleninová

Více

Vyhodnocení dotazníku 1. stupeň

Vyhodnocení dotazníku 1. stupeň Celkem odpovídalo 117 respondentů 1. Jste: Vyhodnocení dotazníku 1. stupeň 100% a) žák 1. - 5. třídy b) žák 6. - 9. třídy c) rodič žáka MŠ d) jiný 2. Ve školní jídelně se stravuji/ moje dítě se stravuje:

Více

Škola- září do Čtvrtek Pátek

Škola- září do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Přesnídáv. toustový chléb- celozrnný, pomazánka z tuňáka a zeleniny, mrkev, čaj,04,07,09 Polévka polévka čočková s kroupami a zeleninou Oběd 1 kuře pečené, dušená rýže, paprika - zelenina

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu

JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2014 Týdenní menu 1.9. 5.9. 2014 Pondělí: 1.9. Polévka: 0,2l Zeleninová jarní Menu č.1: 100g Vepřový guláš, HK Menu č.2: 100g Kuřecí prsa na kari,

Více

Září týden 1.9. až 6.9.

Září týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2009 Svačina: Chléb, sýrová pomazánka, mléko Hovězí s krupicí a vejci Bramborový guláš, chléb Zapečená brokolice s masem, brambory středa 2.9.2009 Svačina: Chléb, šunková pomazánka,

Více

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY:

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY: HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 V období měsíce únor 2013 proběhla mezi uživateli služeb v DS Lidická anketa týkající se stravování v DS. Uživatelé

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ 01062016 do 30062016 Středa 162016 cizrnová Znojemská omáčka, Houskové knedlíky (kynuté), Čaj s citrónem, Mléko,09,10 Špecle s mákem, Čaj s citrónem, Mléko obsahuje alergeny: 01,03,06,07 Čtvrtek 262016

Více

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 1. září do 4. září 2015 Pondělí Úterý Zeleninový vývar s kuskusem 7,9 1 Boloňské špagety se sýrem 1,3,6,7,9 Míchaný kompot, mandarinkový džus, voda Středa Pórková 1,3,5,6,7,8,9,11 2 Rybí filé

Více

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku

J Í D E L N Í Č E K Od pondělí do pátku Od pondělí 2. 1. do pátku 6.1. 2017 Alergeny: Polévka: Zeleninová 1,9 Strakův pekáč / kys.zelí, vepř kýta, rýže, smetana/ 7 Polévka: Skelná 1,3,9 Špagety po italsku, hlávkový salát 1 Pečené kuře, vařené

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Zeleninová 1,3,7,9 3.10.2016 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs, rýže 63 g 1,9 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Uzené maso, zelí, knedlíky 75 g 1,3,7,12

Více

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015

Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Jídelníček na týden od : 5. ledna do : 11. ledna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 5.1. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, rýže, kompot Úterý

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 1.8.2016 1 Zeleninový talíř se smaženými hermelínovými výsečemi 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s vepřovým masem 400 g 1,3,7,10 3 Kuřecí směs na zelenině, rýže 63 g 1,9 4 Krupicová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.5.2017 31.5.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj OD 4.2. DO 8.2.2013 Svačina: Chléb, máslo, turistický salám, čaj Polévka: Hovězí s drobenkou Hlavní jídlo: Ovocné knedlíky s mákem a cukrem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo, šunkový salám, čaj Svačina:

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. -2. 9. 2016 Čtvrtek Chléb s rybí pomazánkou, čaj (1,4,7) Polévka zelná (1,7) Rizoto z kuřecího masa, okurkový salát pomerančový nápoj (koktejl), (1,7,9) Rohlík s máslem a jablko, malcao (1,7) Pátek

Více

MŠ a ZŠ do Pátek

MŠ a ZŠ do Pátek Pátek 1.4.2016 Přesnídáv. chléb s pomazánkovým máslem, paprika - zelenina příloha, čaj Polévka polévka vločková s brambory a zeleninou Oběd 1 kuřecí řízek smažený, brambory m.m., salát zeleninový s jablky,03,07,09

Více

www.hotelvyhlidka.com

www.hotelvyhlidka.com DENNÍ MENU 28.2. - 4.3.2011 Pondělí Fazolová polévka 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurek 2. Dukátové buchtičky s krémem 3. Kapustové karbanátky, brambor, salát Úterý Hovězí vývar s těstovinami

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1. 11. - 4. 11. 2016 31.10.2016 Polévka: Hráškový krém Oběd č. 1: Žebrácká vepřová panenka, vařený brambor Ovoce, bylinkový čaj, voda Polévka: Zeleninový vývar s kapáním 1,3,7,9

Více

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Gulášová,09,10 Špecle sypané mákem čaj, salát ovocný Hovězí s nudlemi Hovězí Stroganov, houskový knedlík,03,06,07 Hrstková Holandský řízek,

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.5. - 6.5.2016 2.5.2016 3.5.2015 Luštěninová Masové koule v rajské omáčce, těstoviny,11 Ovoce, mléko, čaj 7 Hovězí s krupicovými noky Kuřecí plátek se sýrovou omáčkou, dušená

Více

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím Hrachová 30.11 1,9 1,3,7 1,3,7 1 Italská s rýží 1.12 1,9 1,3,7 1,3,7 1 2.12 1,3,7 1,3,7 1 1,3,7 Bulharská 3.12 9 1,3,7 1,6 1,3,7,9 Uherské kuře, Hovězí s domácím drobením Krupková zasmažená Zapečené těstoviny

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ČERVENEC 2014 Týdenní menu 1.7. 4.7.2014 Úterý: 1.7. Polévka: 0,2l Hovězí vývar se zeleninou a rýží Menu č.1: 100g Smažený vepřový řízek, bramborová kaše,

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.12.2016 31.12.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kroupová, vepřová pečeně, játrová omáčka, knedlík

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kroupová, vepřová pečeně, játrová omáčka, knedlík JÍDELNÍ LÍEK 7. 11. 13. 11. 2016 7. 11. A - 3, 9 Pol. uzená s kroupami, halušky se zelím a uzeným masem B - 2, 9/2 Pol. kroupová, vepřová pečeně, játrová omáčka, knedlík 8. 11. A - 3, 9 Pol. pórková, kuřecí

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

JÍDELNÍČEK Vývařovna Rudolf Volf Blansko

JÍDELNÍČEK Vývařovna Rudolf Volf Blansko od 28.11.2016 do 4.12.2016 Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 VÁHY PŘÍLOH 28.11 1a,7 1a,1b,7 1a,7 Koprová 29.11 Houbová s mlékem Provensálský vepřový plátek, Pečené kuřecí stehno, jasmínová 1a,7 Zeleninový

Více

KVĚTEN Pondělí 2.5. Úterý 3.5. Středa 4.5. Čtvrtek 5.5. Pátek 6.5. Uzená s krupkami

KVĚTEN Pondělí 2.5. Úterý 3.5. Středa 4.5. Čtvrtek 5.5. Pátek 6.5. Uzená s krupkami Pondělí 2.5. Polévka Zeleninová s bulgurem 9 Hlavní jídlo 1 Hovězí guláš, knedlíky 1,3,7 Hlavní jídlo 2 Těstovinový nákyp se špenátem a uzeným masem 1,3,7 Úterý 3.5. Polévka Hrachová 1,7 Hlavní jídlo 1

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem

JÍDELNÍ LÍSTEK. Denně 8 Restovaný steak (hmotnost za syrova 200 g) se zeleninou, 1,3,10 tatarskou omáčkou a chlebem Pondělí P Bramborová 1,9 1.6.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec frankfurtská, knedlíky 63 g 1,3,7 4 Palačinky s marmeládou 370 g 1,3,7 5 Kuře na zbojnický způsob,

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. špenátová, vepřový plátek na rajčatech, těstoviny

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. špenátová, vepřový plátek na rajčatech, těstoviny JÍDELNÍ LÍEK 3. 9. 4. 2017 3. 4. Pol. kmínová s mlhovinou, kovbojské fazole, chléb Pol. kmínová s mlhovinou, vepřová pečeně, koprová omáčka, knedlík 4. 4. Pol. špenátová, mletý řízek s nivou, brambory,

Více

Jídelníček na týden od : 1. ledna do : 1. ledna 2016

Jídelníček na týden od : 1. ledna do : 1. ledna 2016 Jídelníček na týden od : 1. ledna do : 1. ledna 2016 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře PŘEJEME HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A CHUTI K JÍDLU V NOVÉM ROCE 2017 :) Polévka uzená s rýží

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 30.1.2017 Úterý 31.1.2017 Středa 1.2.2017 Čtvrtek 2.2.2017 Pátek 3.2.2017 zeleninová se sýrovým kapáním obsahuje alergeny: 01,03,07,09,13 Kuře na paprice, obilná příloha Asijská směs s jidášovým

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Úterý 1112016 Středa 2112016 Čtvrtek 3112016 Pátek 4112016 zeleninová s kuskusem Moravský vrabec, Halušky, Kyselé zelí dušené, Džus, Ovoce obsahuje alergeny: 01,01a,06 hovězí vývar s drobením Vepřová kotleta

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145 4.5.2015 5.5.2015 6.5.2015 7.5.2015 8.5.2015 Paštika, máslo, pečivo, čaj Krupicová s vejcem Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík Játra na slanině, rýže Vepřové rizoto, sýr Sýr tavený, máslo, pečivo,

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.2.2016 Úterý 2.2.2016 Středa 3.2.2016 Čtvrtek 4.2.2016 Pátek 5.2.2016 Fazolová Holandský řízek, bramborová kaše,12 Salát těstovinový s bílou ředkví, vícezrnná houska,01b,03,07,10,11 čaj, mléko,

Více

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 1.5.2014 STÁTNÍ SVÁTEK Pátek 2.5.2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO Pondělí 5.5.2014 Slepičí vývasr s nudlemi Buchtičky se šodo Kuskus se zeleninou a kuřecím masem Rohlík, pl. Uzený sýr,

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.3. - 4.3.2016 Polévka: Zeleninová se sýrovým kapáním 1,3,9,7 Oběd č. 1: Plněná paprika v rajské omáčce, houskový knedlík 1,3,6,7,9 29. 2. 2016 Čaj, mléko 7 Polévka: Zelná 1,7,9

Více

Jídelní lístek

Jídelní lístek 1. - 4. 3. 2016 Úterý Rohlík s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka z červené čočky (1,7,9) Zapečené rybí filé se sýrem, bramborová kaše, třešňový kompot, rybízový čaj (1,4,7) Toustový chléb s ledovým

Více

týden od do HRACHOVÁ KAŠE pondělí INDICKÁ MULIGATAWNY 1,7,9 ŠUNKA MÜSLI TYČKA ST. OKURKA ZAPEČ. RYBÍ FILÉ SE ZELENINOU 3,4,7

týden od do HRACHOVÁ KAŠE pondělí INDICKÁ MULIGATAWNY 1,7,9 ŠUNKA MÜSLI TYČKA ST. OKURKA ZAPEČ. RYBÍ FILÉ SE ZELENINOU 3,4,7 týden od 29. 9. 204 do 3. 0. 204 polévka hlavní jídlo doplněk HRACHOVÁ KAŠE,7 pondělí INDICKÁ MULIGATAWNY,7,9 ŠUNKA MÜSLI TYČKA,7,8, ST. OKURKA ZAPEČ. RYBÍ FILÉ SE ZELENINOU 3,4,7 úterý ZELENINOVÁ,7,9

Více

Září týden 1.9. až 6.9. úterý Polévka: gulášová. středa Polévka: hovězí s krupicovými noky. čtvrtek Polévka: fazolová

Září týden 1.9. až 6.9. úterý Polévka: gulášová. středa Polévka: hovězí s krupicovými noky. čtvrtek Polévka: fazolová úterý 1.9.2009 Polévka: gulášová týden 1.9. až 6.9. Nudle s tvarohem a cukrem, kompot Ovocný čaj, mléko středa 2.9.2009 Polévka: hovězí s krupicovými noky čtvrtek 3.9.2009 Polévka: fazolová Pangasius po

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 2.1. - 6.1.2017 Polévka: Oběd č. 1: 2. 1. 2017 3. 1. 2017 úterý Polévka: Hovězí s masovou zavářkou 1,3,7,9 Oběd č. 1: Kuře na paprice, houskový knedlík 1,3,7,9 Čaj, mléko, voda

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 hrachová Vepřové rizoto se sýrem, sterilovaná okurka obsahuje alergeny: 07,10 Voda s citrónem, čaj s meduňkou, mátou či citronem s krupicí a vejci obsahuje alergeny: 01,03,06,07,09,13

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

Jídelníček od 0.1 do

Jídelníček od 0.1 do Jídelníček od 0.1 do 4.12. 2016 s n í d a n ě přesníd. číslo svačina Večeře 1.12. 2.12. 3.12. 4.12. Hovězí vývar s krupicovými noky Vepřové na kmíně, brambory D2,9/2 Vepřové na kmíně, brambory Polévka

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

Jídelní lístek ŠJ období:

Jídelní lístek ŠJ období: Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 2.9.2016 1.9.2016 čtvrtek Slepičí s těstovinou 1,3,9,7 Játrová omáčka, houskový knedlík 1,3,7,9 Zelenina ( meloun ), nápoj 2.9.2016 pátek Brokolicová 1,7,9 Kuřecí masová

Více

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Škola- srpen do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Pondělí 1.8.2016 Úterý 2.8.2016 Středa 3.8.2016 Čtvrtek 4.8.2016 Pátek 5.8.2016 kaše jáhlová, meruňky - ovoce příloha, čaj gulášová polévka květák na mozeček, brambory m.m., anglická dušená zelenina -

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 zeleninová s drož. knedlíčky (obsahuje al. :, ) Boloňské špagety (obsahuje al. :,, ) Čaj se sirupem,, Ovoce (obsahuje al. : ) s rýží

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

J Í D E L N Í Č E K. strava.: RACIONÁLNÍ na období od do

J Í D E L N Í Č E K. strava.: RACIONÁLNÍ na období od do Sociálná služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 57101 Moravská Třebová IČ: 00194263, DIČ: J Í D E L N Í Č E K strava.: RACIONÁLNÍ na období od 01.09.2016 do 30.09.2016 Datum Pořadí jídla Druh jídla

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Italská 1,7 3.7.2017 1 Zeleninový talíř se smaženým květákem 350 g 1,3,7,10 3 Vepřová plec šumavská, knedlíky 63 g 1,3,7,9,10 4 Sýrové lívance, dušená zelenina 220 g 1,3,7 5 Plovdivské maso,

Více

Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015

Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015 Jídelníček na týden od : 6. března do : 12. března 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 2.3. N,D9 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, brambory, kompot D2,9/2 Kuřecí nudličky na rozmarýnu, brambory,

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13)

bramborová (A: 01, 09) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A: 07, 12, 13) od..26 do 31..26 Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 bramborová (A:, ) šunkové flíčky, okurka, nápoj (A:,, ) zeleninová s vejcem (A:,, ) debrecínský guláš, bramborový

Více

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od..25 do..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Veka chlebíčková, Medové máslo, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,) krakonošská česnečka (A:,,,,,,) Holandský řízek, Brambory maštěné, Salát rajčatový, Nápoj ovocný (A:,,)

Více

J Í D E L N Í Č E K ZŠ

J Í D E L N Í Č E K ZŠ Pondělí 2.5.2016 rajská s rýží obsahuje alergeny: 01,01a,07 Čínská masová směs, Rýže dušená, Čaj s citrónem obsahuje alergeny: 01,06,09,10 Fazole chilli con carne, Chléb,Čaj s citrónem obsahuje alergeny:

Více

Týdenní menu

Týdenní menu JÍDELNÍ LÍSTEK ŠKOLICÍHO STŘEDISKA KERNER NA MĚSÍC ÚNOR 2014 Týdenní menu 3.3. 7.3. 2014 Pondělí: 3.3. Polévka: 0,2l Hovězí s těstovinou Menu č.1: 100g Květákový mozeček, vařený brambor Menu č:2: 360g

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 zeleninová s kuskusem (obsahuje al. : ) Drůbeží nudličky na rajčatech, Rýže dušená (obsahuje al. : ) Džus-koncentrát, Kakao granko, Jogurt (obsahuje al. : ) Pátek 2..25 ruský

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

Na týden od 3. října do 7. října 2016 obsahuje alergeny: Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Na týden od 3. října do 7. října 2016 obsahuje alergeny: Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 3. října do 7. října 2016 Pondělí Zeleninová s vločkami 7,9 3 Boloňské špagety se sýrem 1,3,6,7,9 Míchaný kompot, džus tykvík, voda Úterý Čočková 1,9 4 Sekaná pečeně, bramborová kaše 1,3,7

Více

od do Čtvrtek Pátek

od do Čtvrtek Pátek Čtvrtek 1.9.2016 Pátek 2.9.2016 Ochucené mléko, Rohlík, Pomazánka celerová, čerstvá zelenina,09,10 Kapustová polévka s bramborama, Kuřecí plátek, Dušená rýže, Salát rajčatový s cibulí Chléb, Pomazánka

Více

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Česneková s chlebovými krutony Rybí file po mlynářsku, brambor, kapie obsahuje alergeny: 01,04,07 Fazolový guláš s vepřovým

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

Jídelníček. od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek

Jídelníček. od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek od 21.11.2016 do 25.11.2016 Pondělí 21.11.2016 Úterý 22.11.2016 Středa 23.11.2016 Čtvrtek 24.11.2016 Pátek 25.11.2016 z ovesných vloček se zeleninou obsahuje alergeny: 01d,03,09,10,12 vepřová pečeně, dušená

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do 02..27 do 31..27 Pondělí 2.1.27 Úterý 3.1.27 Středa 4.1.27 Čtvrtek 5.1.27 Pátek 6.1.27 Polévka květáková (A:,, ) Polévka slepičí s těstovinou (A:,, ) Rizoto těstovinové, okurka steril., džus ananas (A:,,

Více

Na týden od 27. února do 3. března 2017 obsahuje alergeny: Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Na týden od 27. února do 3. března 2017 obsahuje alergeny: Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 27. února do 3. března 2017 Pondělí Polévka: Indická luštěninová 1,9 27 Zeleninové rizoto s houbami (bezmasý pokrm) Salát z červené řepy, čaj šípek-grep, ovocné mléko 7 Úterý Polévka: Zeleninový

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.2.2017 28.2.2017 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát

JÍDELNÍ LÍSTEK B - 2, 9/2 Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát JÍDELNÍ LÍEK 6. 12. 2. 2017 6. 2. Pol. kmínová s mlhovinou, vepřový vrabec, dušená kapusta, chléb Pol. kmínová s mlhovinou, bulgureto s vepřovým masem, salát 7. 2. Pol. zeleninová, kuřecí medailonky s

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 vývar s masovou rýží, povidlové knedlíky s tvarohem (A: 01, 03, 06, 07, 09, 11, 51) drožďová, selská vepřová pečeně,

Více

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný

od do Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Doplněk čaj, mléko, salát ovocný Pondělí 2.5.2016 Z vaječné jíšky,09 Lovecká vepřová kýta, houskový knedlík, rýže obsahuje alergeny: 01a,03,06,07,10 Trhané saláty s tuňákem a kuskusem, vícezrnná houska obsahuje alergeny: 01a,01b,04,11

Více

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře So 1

Jídelníček. od do Jedličkův úst.liberec. Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře So 1 1 2 3 Út 4 St 5 Čt 6 Pá 7 Čaj s citronem Ovoce 1-l. hovězí s kapáním Ovoce Vajíčkový salát Chléb s máslem 1-Vepřové žebírka přírodní Sušenka Brambory - příloha Džem 1-Rýže dušená Chléb s máslem 1-kompot

Více

1: Palačinka plněná masovou směsí (1,3,7), Špenát dušený(1,3,7) 2: Frgál 1ks (1,3,7) Večeře 1: Pečivo - rozpis pro oddělení

1: Palačinka plněná masovou směsí (1,3,7), Špenát dušený(1,3,7) 2: Frgál 1ks (1,3,7) Večeře 1: Pečivo - rozpis pro oddělení Pátek 30.6.2017 Polévka : Pol drožďová (1,3,4,6,7,9,10,12) 1: Palačinka plněná masovou směsí (1,3,7), Špenát dušený(1,3,7) 2: Frgál 1ks (1,3,7) Sobota 1.7.2017 Polévka : Pol italská (1,3,4,6,7,9) 1: Vepř

Více

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek do Pondělí 2.5.26 Úterý 3.5.26 Středa 4.5.26 Čtvrtek 5.5.26 Pátek 6.5.26 chléb, vaječná pomazánka, rajče, bílá káva (obsahuje al.:,, pórková (obsahuje al.:,, ) přírodní kuřecí řízek, duš. rýže s kuskusem

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek

do Úterý Středa Čtvrtek Pátek Úterý 1.11.2016 Středa 2.11.2016 Čtvrtek 3.11.2016 Pátek 4.11.2016 Ochucené mléko, makovec, ovoce Polévka gulášová, Rizoto s drůbežím masem a sýrem, Salát z rajčat a pórku Chléb, Bylinkové máslo Kakao,

Více

od do Středa Čtvrtek Pátek

od do Středa Čtvrtek Pátek ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..26 do..26 Středa 1.6.26 Čtvrtek 2.6.26 Pátek 3.6.26 Kaiserka, Máslo, Džem, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,,,,) drůbková jemná s nudlemi (A:,,,)

Více

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013 Velikonoce Svačina: Lámankový chléb, hermelínová pomazánka, zelenina, čaj Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo,

Více

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce

Jídelní lístek PEČOVATELSKÁ SLUŽBA od do Platby za péči a obědy je potřeba uhradit do 26. následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11.30 hodin předchozího dne. Odhlášky nebo změny varianty stravy (1,2,3) nahlašte: pondělí pátek: obědářka - tel. 736 514 402 vedoucí Pečovatelské služby

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Kulajda 1,7 2.1.2017 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 2 Těstovinový talíř s krabími tyčinkami 400 g 1,3,4,7,10 3 Kuřecí stehno, rýže 160 g 1 4 Palačinky s marmeládou 370

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK od

JÍDELNÍ LÍSTEK od STRAVOVACÍ PROVOZ JÍDELNÍ LÍSTEK od 1.11.2016 30.11.2016 Platby za obědy je nutné uhradit do 26. dne následujícího měsíce Změna objednávky stravy je možná nejpozději do 11,30 hodin předchozího dne. Odhlášení

Více