HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Zpráva z výzkumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Zpráva z výzkumu"

Transkript

1 HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ Zpráva z výzkumu Základní škola Brno, Heyrovského 32 Úvod Na základě množících se stížností ze strany dětí, rodičů i pedagogů na provoz a úroveň stravování ve školní jídelně, připravilo vedení Základní školy dotazníkové šetření spokojenosti dětských i dospělých strávníků. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jednotlivé skupiny strávníků hodnotí množství, kvalitu a pestrost stravy, prostředí stravování a vztah personálu ke strávníkům. Dotázaní mohli rovněž uvést náměty ke zkvalitnění stravování. Metodika V šetření byla použita technika dotazníku, která nabízí jednotlivým respondentům dostatek času při formulování odpovědí na jednotlivé otázky. Dotazník obsahoval uzavřené, otevřené, filtrační a identifikační otázky. Dotazování probíhalo v říjnu 29 v rámci tří souborů respondentů. První soubor představovali žáci I. stupně v počtu 179. Ti odpovídali na otázky za pomoci svých rodičů. Druhý soubor tvořili žáci II. stupně v počtu 83, kteří už samostatně vyplňovali dotazníky. Třetí skupina odpovědí byla získána od dospělých strávníků, resp. učitelů a zaměstnanců školy, v počtu 18. Dotazování bylo anonymní a dotazníky vybrali od žáků třídní učitelé. Dotazník vyplňovali strávníci aktuálně navštěvující školní jídelnu a/nebo ti, kteří se stravovali v jídelně v loňském školním roce 28/29. Data byla zpracována statistickým programem SPSS, verze 16, volné výpovědi byly kategorizovány, grafy zpracovány v programu Excel. Počty odpovědí na jednotlivé otázky kolísaly, takže výsledky za každou otázku jsou vypočteny ze skutečného počtu odpovědí. Výsledky jsou interpretovány za každý sledovaný soubor. Relevantnější a ilustrativnější je prezentace výsledků podle tří sledovaných skupin a v tomto duchu jsou výsledky představovány. Hlavní výsledky - více než polovina žáků II. stupně je nespokojená s velikostí porcí (61,4 %) - téměř 6 % dospělých strávníků se domnívá, že příprava jídla ve školní jídelně není v souladu se zásadami zdravé výživy - 53 % žáků II. stupně a téměř polovina dospělých strávníků (47 %) není spokojená s výběrem jídel - většina dospělých strávníků (89 %) považuje prostředí jídelny za nekulturní a nehygienické

2 - téměř polovina žáků II. stupně (49 %) a dospělých strávníků (45 %) je nespokojená s přístupem personálu jídelny k žákům - dvě třetiny dospělých strávníků a třetina žáků II. stupně je nespokojená s provozním chodem jídelny - s délkou čekání ve frontě je spokojená pouze polovina žáků I. stupně (52 %), o něco méně žáků II. stupně (47 %) a necelých 4 % dospělých strávníků - většina žáků I. i II. stupně uvedla alespoň jedno jídlo, které má ve školní jídelně oblíbené, podrobněji viz tabulka 1 - více než polovina žáků II. stupně (55 %) uvádí, že je s přidáváním jídel spíše nespokojená - všechny tři skupiny nejhůře hodnotí chuť polévek, nejlépe pak sladká jídla (dospělí strávníci ryby) - nejoblíbenější přílohou u všech skupin respondentů je rýže, nejméně oblíbené u žáků jsou brambory, u dospělých strávníků knedlíky - minimálně polovina dětí žádá alespoň dvakrát do týdne jídlo bez masa - většina strávníků všech skupin uvedla v dotazníku kladnou zkušenost s žádostmi např. méně zeleniny, bez omastku, více brambor apod. - nejkritičtější k salátům, moučníkům, ovoci a nápojům jsou dospělí strávníci, nejvíce kritizované jsou saláty a také nápoje, podrobněji viz tabulka 17 - téměř polovina žáků I. (48 %) i II. (45 %) stupně vrací nedojedený oběd minimálně dvakrát v týdnu, nejčastěji vracená jídla uvádí podrobněji tabulka 19 - návrhy na zlepšení stravování ve školní jídelně podrobně uvádí tabulka 2, týkají se změn v personálu, provozu, jídelníčku, kvalitě jídel, prostředí jídelny, porcí atd. - stravování ve školní jídelně lze považovat podle celkového hodnocení za průměrné

3 Podrobné výsledky Úvodní otázka zjišťovala frekvenci stravování ve školní jídelně. Výsledek ukazuje Tab. 1. Tab. 1: Ve školní jídelně se stravuji: prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně již se nestravuji I. stupeň II. stupeň Dospělí strávníci ,5 1 5,5 Celkem , ,5 Spokojenost s množstvím jídla přibližuje další tabulka. Tab. 2: S velikostí porcí jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň II. stupeň , , ,7 Dospělí strávníci 1 5, ,7 5 27,8 Celkem 5 17, , , ,9 Celkovou spokojenost vyjadřují nejčastěji žáci z I. stupně (77 %), přibližují se k nim dospělí strávníci (72 %). Více než polovina žáků II. stupně je s velikostí porcí nespokojená (61,4 %). Názorně zobrazuje výsledky Graf č. 1. Graf. 1: Spokojenost s velikostí porcí 7 66, ,7 26,5 27,7 27, ,6 6 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a

4 V další otázce jsme se ptali, zda je podle názorů strávníků jídlo připravováno v souladu se zásadami správné / zdravé výživy. Výsledky zobrazuje následující tabulka. Tab. 3: Jídlo je dle vašeho názoru připravováno v souladu se zásadami správné/zdravé výživy: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím N % I. stupeň 25 14, , ,4 1 5, ,1 II. stupeň 7 8, ,9 6 7,2 17 2,5 Dospělí strávníci 5 29,4 8 47,1 2 11,8 2 11,8 Celkem 32 11, ,3 56 2,2 18 6, ,4 Více než polovina žáků I. stupně a jejich rodiče (6 %) se domnívají, že jídlo je ve školní jídelně připravováno v souladu se zásadami správné výživy, totéž si myslí téměř polovina žáků II. stupně. Na druhé straně téměř 6 % dospělých strávníků se domnívá, že příprava jídla ve školní jídelně není v souladu se zásadami zdravé výživy. Výsledky graficky znázorňuje následující graf. Graf 2: Příprava jídel v souladu se zásadami zdravé výživy ,8 47, ,1 8, ,4 16,4 22,9 5,6 2,5 18,1 11,8 11,8 7,2 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím

5 Další otázka dotazníku se týkala spokojenosti s výběrem a nabídkou jídel v jídelníčku. Tab. 4: S výběrem jídel jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň 26 14, , ,6 1 5,7 II. stupeň 7 8, , , ,7 Dospělí strávníci 1 5,9 8 47,1 6 35,3 2 11,8 Celkem 34 12, ,6 25 9,1 Nejspokojenější s výběrem jídel jsou žáci I. stupně a jejich rodiče (77 %), spíše spokojená a spokojená je také polovina dospělých strávníků (53 %). Méně spokojení jsou pak žáci II. stupně (47 %). Graf 3: Spokojenost s výběrem jídel ,9 5 47, ,6 37,3 35, ,8 8,4 5,9 17,6 5,7 15,7 11,8 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a

6 Šestá otázka se týkala prostředí školní jídelny z hlediska kultury a hygieny stolování. Tab. 5: Prostředí jídelny je podle vašeho názoru kulturní, hygienické a příjemné: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň 48 27, , ,7 4 2,3 II. stupeň 9 1, ,5 3 3,6 Dospělí strávníci 2 11, ,1 5 27,8 Celkem 57 2, ,4 8 28,8 12 4,3 Velká část žáků I. (74 %) a II. stupně (64 %) vyjadřuje svou spokojenost s prostředím školní jídelny. Většina dospělých strávníků (89 %) považuje prostředí jídelny za nekulturní a nehygienické. Graf 4: Spokojenost s prostředím jídelny ,1 5 46, ,1 23,7 32,5 27, ,8 11,1 2,3 3,6 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

7 Následovala otázka týkající vstřícnosti a příjemnosti personálu školní jídelny. Tab. 6: Přístup personálu vůči strávníkům je vstřícný a příjemný: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň 57 31, , ,3 8 4,5 II. stupeň 13 15, , , ,7 Dospělí strávníci 3 16,7 7 38,9 6 33,3 2 11,1 Celkem 73 26, ,5 6 21, Nejspokojenější s přístupem personálu se jeví opět žáci I. stupně (78 %). Na druhé straně téměř polovina žáků II. stupně (49 %) a dospělých strávníků (45 %) má k přístupu personálu jídelny výhrady a je spíše nespokojená nebo nespokojená. Graf 5: Spokojenost s přístupem personálu 5 46,4 4 31,8 34,9 38,9 33,3 3 27,7 21,7 2 15,7 16,7 17,3 1 4,5 11,1 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

8 Následovala otázka týkající se provozu jídelny objednávání jídel, odhlašování obědů, způsob řešení ztráty kartičky apod. Tab. 7: Vyhovuje mi způsob objednávání jídel, odhlašování obědů, způsob řešení ztráty kartičky a další činnosti související s provozem jídelny: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň 67 38, , ,6 II. stupeň 14 16, , , Dospělí strávníci 1 5,6 5 27,8 7 38,9 5 27,8 Celkem 82 29, , ,2 3 1,9 Velká část strávníků I. stupně (75 %) i II. stupně (66 %) vyjadřuje spíše spokojenost s činnostmi souvisejícími s provozem jídelny. Na druhé straně dvě třetiny dospělých strávníků a třetina žáků II. stupně by pravděpodobně uvítala změnu v provozním chodu jídelny. Graf 6: Spokojenost s provozem jídelny 5 49,4 4 38,3 37,1 38,9 3 27,8 21,7 27,8 2 16, ,6 8,6 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

9 Devátá položka se dotazovala na spokojenost s délkou čekání ve frontě a rychlost výdeje oběda. Tab. 8: S délkou čekání ve frontě a rychlostí výdeje oběda jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň 19 1, , ,5 II. stupeň 7 8,4 25 3, , ,3 Dospělí strávníci 3 17,6 3 17,6 4 23,5 7 41,2 Celkem 29 1, , , ,9 S délkou čekání ve frontě je spokojená pouze polovina žáků I. stupně (52 %), o něco méně žáků II. stupně (47 %) a necelých 4 % dospělých strávníků. Přestože dospělí jsou obvykle pouštěni k okénku a ve frontě čekat nemusejí, domníváme se, že jejich nespokojenost plyne pravděpodobně z hodnocení rychlosti výdeje oběda, někteří učitelé navíc vyjadřovali svou spokojenost s čekáním ve frontě, ale nespokojenost s čekáním dětí. Graf 7: Spokojenost s délkou čekání ve frontě ,2 41, ,1 34, ,6 17,6 23,5 19, ,7 8,4 13,5 5 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a Druhá polovina dotazníku začínala dotazem na oblíbené jídlo ve školní jídelně. Tab. 9: Mám oblíbené jídlo/a: Ne Ano N % N % I. stupeň 1 5, ,4 II. stupeň 7 8, ,4 Dospělí strávníci 8 44,4 1 55,6 Celkem

10 Většina žáků I. i II. stupně uvedla alespoň jedno jídlo, které má ve školní jídelně oblíbené. U dospělých strávníků kladně odpovědělo 56 %, ostatní oblíbené jídlo v jídelně neuvádějí. Volné výpovědi oblíbených jídel jsme kategorizovali a následující tabulka ukazuje jejich seznam s četností odpovědí. Tab. 1: Oblíbená jídla Oblíbené jídlo Počet řízek, přírodní, máslový, steak 45 kuřecí maso pečené kuře s rýží, bramborem, a la bažant 25 kuře na paprice 7 špagety, boloňské špagety 64 čínské nudle 11 těstoviny zapečené těstoviny, šunkafleky 3 těstovinová jídla s masem 4 tortelliny, halušky 4 smažený sýr 4 pizza 36 šišky / šulánky s mákem 26 krupicová kaše, rýžová kaše 16 buchtičky s dostatečným množstvím krému 14 sladká buchty 9 palačinky 8 nudle s mákem 8 ovocné knedlíky, žemlovka 4 svíčková 23 omáčky s rajská 19 knedlíkem koprová 2 nebo těstovinami houbová, játrová 2 obecně 5 zelenina 3 saláty těstovinový, čínský, šopský, bramborový 11 zeleninová špenát (s bramborovým knedlíkem) 11 smažený květák 3 zeleninové karbenátky, brokolice, houby 3 polévky rajská, francouzská, gulášová, rybí, boršč, fazolová, zelňačka 15 langoš 15 ryby, filé, pstruh 14 guláš, bramborový, s knedlíkem 12 masitá (kromě rizoto 11 kuřecího) knedlo, zelo, vepřo 8 karbenátky, španělský ptáček, mexická pánev, holandský řízek 6 luštěniny kovbojské fazole, hrachová kaše, čočka (s párkem, vejci) 7 bramborová kaše 9 přílohy rýže 5 tyrolské brambory 1 vše ocením, nemusím si vařit sám 3

11 Po oblíbených jídlech následovala otázka týkající se přidávání jídel. Tab. 11: S přidáváním oblíbeného jídla nebo když mám ještě hlad, jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň 5 28, ,9 35 2, ,2 II. stupeň 11 13, , , ,2 Dospělí strávníci 2 12, ,5 1 6,2 Celkem 63 23, ,7 6 22, ,7 Pozn. 3 dospělí strávníci uvedli, že nemají s přidáváním žádnou zkušenost, tedy nemohou posoudit. Dvě třetiny žáků I. stupně (67 %) a podobně i dospělí strávníci (63 %) jsou spíše spokojení s přidáváním jídla. Na druhé straně více než polovina žáků II. stupně (55 %) uvádí, že je s přidáváním jídel spíše nespokojená. Graf 8: Spokojenost s přidáváním jídel , ,7 13,8 12,5 31,2 2,1 28,8 12,5 13,2 26,2 1 6,2 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a

12 Dvanáctá položka dotazníku uvádí šest druhů jídel, která měli respondenti ohodnotit známkami 1 jako nejlepší až 5 jako nejhorší. Tab. 12: Následující druhy jídel oznámkujte dle toho, jak vám chutnají: Polévky Sladká jídla Masitá jídla Ryby Luštěniny Zeleninová jídla I. stupeň 3, 1,6 2, 2,7 2,4 2,5 II. stupeň 3,2 2,2 2,5 3, 2,9 2,8 Dospělí strávníci 3,4 2,3 2,8 2,2 2,6 2,9 Celkem 3,1 1,8 2,2 2,7 2,5 2,7 Všechny tři skupiny nejhůře hodnotí chuť polévek, nejlépe pak sladká jídla (dospělí strávníci ryby). Graf 9: Známkování jídel dle chuti 4 Známky ,2 3,4 1,6 2,2 2,3 2 2,5 2,8 2,7 3 2,2 2,4 2,9 2,6 2,5 2,8 2,9 1 Polévky Sladká jídla Masitá jídla Ryby Luštěniny Zeleninová jídla

13 Následovala otázka týkající se příloh. Respondenti měli uvést, kterou z příloh si nejčastěji vybírají. Tab. 13: Jako přílohu si nejčastěji vybírám: těstoviny rýži brambory knedlíky I. stupeň , , II. stupeň 25 31, , , Dospělí strávníci 3 18,8 7 43,8 6 37,5 Celkem ,1 5 18, ,5 Nejoblíbenější přílohou u všech skupin respondentů je rýže. Nejméně oblíbené u žáků jsou brambory, u dospělých strávníků knedlíky. Graf 1: Nejčastěji vybíraná příloha 5 43,8 4 37, ,2 18,8 32,4 32,5 17,6 16, těstoviny rýže brambory knedlíky

14 Další položka dotazníku se týkala žádostí bez masa. Zajímalo nás jaké procento strávníků při výdeji oběda žádá bez masa. Tab. 14: Při výdeji oběda žádám jídlo bez masa a je mi vyhověno: prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně prakticky nikdy I. stupeň , , ,9 II. stupeň 25 3,9 1 12, , ,2 Dospělí strávníci 1 6,2 2 12, ,2 Celkem 55 22,7 3 12,4 4 16, ,9 Dle těchto výsledků minimálně polovina dětí žádá alespoň dvakrát do týdne jídlo bez masa. Dalo by se předpokládat, že toto maso může zbývat na přídavky pro ty žáky či dospělé, kteří si ho chtějí přidat. Graf 11: Žádosti bez masa u výdeje oběda 8 81, ,9 43,2 3,9 2 18,6 13,8 12,3 13,6 12,5 6,2 prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně prakticky nikdy

15 Kromě žádostí bez masa nás zajímalo, zda obsluha u výdeje oběda vyhoví i dalším přáním jako např. více brambor, bez omastku, bez zeleniny apod. Tab. 15: Při výdeji oběda mohu požádat např. více brambor, bez omastku, bez zeleniny apod. a je mi vyhověno: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň , ,1 7 4,2 II. stupeň 24 29, ,1 17 2,7 4 4,9 Dospělí strávníci 6 33, ,6 Celkem 14 38,8 18 4,3 4 14,9 11 4,1 Pozn. 3 žáci I. stupně a 2 dospělí strávníci uvedli, že nemají s podobnými žádostmi žádnou zkušenost, tedy nemohou posoudit. Většina strávníků všech skupin uvedla v dotazníku kladnou zkušenost s žádostmi výše uvedeného typu. Nejméně spokojených strávníků je mezi žáky II. stupně (26 %), kterým pravděpodobně v takové situaci nebylo personálem vyhověno. Graf 12: Vyhovění žádostem při výdeji oběda , ,3 33,3 36,9 13,1 2,7 1 5,6 4,2 4,9 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

16 Další položka dotazníku směřovala k salátům, dezertům a nápojům. Požádali jsme respondenty, aby jednotlivé druhy jídel oznámkovali podle toho, jak jim vyhovují. Pokud uvedli známku 3 a horší, žádali jsme je o zdůvodnění. Průměrné známky uvádí tab. 16, volné výpovědi jsou kategorizované v tab. 17. Tab. 16: Následující nabídku jídel oznámkujte dle toho, jak vám vyhovuje: Zeleninové saláty Moučníky, zákusky Ovoce Nápoje I. stupeň 1,9 1,5 1,5 1,6 II. stupeň 1,9 1,8 1,7 2,4 Dospělí strávníci 2,3 2,6 2,4 2,3 Celkem 1,9 1,7 1,6 1,9 Nejkritičtější k těmto druhům jídel jsou dospělí strávníci, nejvíce spokojení se jeví žáci I. stupně. Nejvíce kritizované jsou saláty a také nápoje. Graf 13: Známkování jídel dle toho, jak vyhovují 3 2,6 2,3 2,4 2,4 2,3 Známky 2 1,9 1,9 1,8 1,5 1,5 1,7 1,6 1 Zeleninové saláty Moučníky, zákusky Ovoce Nápoje

17 Tab. 17: Kategorizované volné výpovědi co je nevyhovující na uvedených typech jídel: Druh jídla Co nevyhovuje Počet Zeleninové saláty Moučníky, zákusky Ovoce Nápoje Chuť pálivý, kyselý, kořeněný, moc octa, výrazné zálivky atd. 14 Nejčastěji nakládané, sterilované zelí, tvrdé, málo čerstvé zeleniny 8 Úzký výběr, stále stejné 4 Malé množství, málo často a nepřidává se 3 Nejím zeleninu, hrášek, okurkový, rajčatový 13 Jsou jen výjimečně, velmi málo, omezený výběr 1 Chuť moc sladké, málo sladké, nejedlé 9 Nelákavý vzhled, staré, okoralé, suché (buchty) 6 Nepřidávají se 2 Je jogurt zákusek?, bezlepková dieta 2 Nejím, nemám rád/a zákusky, pudink, rozinky 6 Kvalita otlučené, poškozené, nahnilé, staré, příliš zralé, není 18 čerstvé, nedozrálé Jen zřídka, málo často 7 Malá pestrost nejčastěji jablka, kompoty 4 Nepůlit 1 Nejím moc ovoce, kiwi, grep 5 Chuť hrozné, odporné, moc sladké, jako voda, umělé, z prášku, 36 kyselé atd. Chybí více druhů (kde jsou 2 druhy z jídelníčku?), chybí voda, 9 neslazený čaj, džus, kakao, malá pestrost, stále stejné Často v nápoji plavou drobky 7 Malé množství, sklínky naplněné jen do půlky, nelze přidat 5 Špinavé sklínky 3 Někdy moc studené, čaj není teplý 4

18 Další dvě položky dotazníku se týkaly vracení nedojedeného jídla. První z nich se týká frekvence vracení oběda (Tab. 18), ve druhé respondenti uvádí, které jídlo nejčastěji vrací. Kategorizované volné výpovědi uvádí tabulka 19. Tab. 18: Objednané jídlo nedojídám a vracím: prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně téměř vůbec I. stupeň 19 1, , , ,8 II. stupeň 9 1, ,7 25 3, ,3 Dospělí strávníci 1 5,6 4 22,2 4 22,2 9 5 Celkem 29 1, ,3 86 3, ,4 Téměř polovina žáků I. (48 %) i II. (45 %) stupně vrací nedojedený oběd minimálně dvakrát v týdnu. Nejméně vrací obědy dospělí strávníci, polovina z nich téměř nikdy. Graf 14: Frekvence vracení nedojedeného jídla 5 5 Známky ,3 33,7 32,2 3,1 22,2 22,2 19,8 25,3 1 1,7 1,8 5,6 prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně téměř vůbec

19 Tab. 19: Kategorizované volné výpovědi která jídla nejčastěji vracíte: Co nejčastěji vracím: Počet Polévky 5 Ryby 46 Tuhé, hovězí, vepřové, ptáček 43 Maso Tučné, tlusté 6 Játra 7 Guláš 3 Sekaná 3 Brambory 37 Knedlíky 5 Přílohy Rýže 3 Rizoto, špagety, zapečené těstoviny 5 Obecně 2 Vařená, dušená zelenina, lilek, hrášek, fazolky 21 Špenát 8 Zeleninová Kapusta 7 jídla Květák nákyp, mozeček, zapečený 5 Saláty 5 Houby, lečo 7 Sladká Obecně, sladké těstoviny, táče, buchty, krupicová kaše, sladké knedlíky, 24 jídla ovesná kaše Omáčky Nejčastěji houbová, koprová, křenová 22 Luštěniny Fazole, hrachová kaše, čočka 25 Ostatní Co je příliš kořeněné, nechutná mi, pizza, smažený sýr, vše 1 Výčty oblíbených a neoblíbených, resp. vracených jídel nejvíce odrážejí individuální chutě každého respondenta. Přesto se domníváme, že některé hodnoty mohou vypovídat i o kvalitě surovin, potravin a přípravě těchto jídel např. v případě polévek a tuhého masa. Poslední položka byla zcela otevřená, ptali jsme se v ní, co by dle názorů respondentů přispělo ke zlepšení stravování. V následující tabulce 2 jsme se pokusili tyto výpovědi kategorizovat.

20 Tab. 2: Kategorizované volné výpovědi co by podle vás přispělo ke zlepšení stravování? Návrhy na změny Počet zlepšit přístup k žákům, zejména pí. Břinkové (děti se jí bojí), slušné 35 Personál chování, nestresovat, neřvat, zlepšit komunikaci vyměnit personál, vedoucí kuchyně, ukončit smlouvu, jiná stravovací 1 firma změnit systém objednávání/odhlašování, nahradit automatem, přes 17 internet, zrušit kartičky nahradit čipy Provoz změnit/zefektivnit organizaci výdeje obědů 18 více času na jídlo, někdy nemám kam dát tác po obědě, větší tácy a 3 sklínky Prostředí stoly, židle, solničky/pepřenky na stolech, ubrousky, ubrusy, obrazy, hluk 33 více dbát na čistotu sklínek a táců, pečlivost 5 větší pestrost a jiná skladba, rozmanitost 27 zařadit více čerstvé zeleniny, ovoce a salátů 34 Jídelníček zařadit širší nabídku kvalitních nápojů 1 zařadit častěji kvalitní bezmasá, vegetariánská jídla, sezónní jídla 8 nahradit často podávané brambory více těstovinami a rýží 6 lepší dochucení méně solit a kořenit, vařit z kvalitních surovin, dbát 42 více na estetiku jídel kvalitnější polévky méně solit a kořenit, ne ze sáčku 25 nekvalitní vařené brambory solit, mastit, vařit i nové brambory, méně, 19 Kvalita jídla hranolky maso měkčí, libové, netučné, lépe připravené, větší porce, více ryb 18 používat méně polotovarů, raději čerstvé suroviny, příp. bio výrobky, 13 dodržovat zásady zdravé výživy udržet jídlo teplé až do 13:3 4 více mastit a sypat sladká jídla 1 zvětšit porce, zejména starším žákům 25 Porce přidávat dětem více a vše, maso, dvojku, i bez polévky, navařit více 21 porcí oblíbených jídel, nutnost podepsat se, když si chci přidat? Změnil/a bych vše 5 Jsem spokojený/á 4

21 Poslední položka se týkala celkového hodnocení stravování ve školní jídelně. Respondenti měli ohodnotit jídelnu celkovou známku 1 5. Výsledky uvádí tabulka 21. Tab. 21: Stravování ve školní jídelně hodnotím celkově známkou: Celková známka I. stupeň 2,4 II. stupeň 3, Dospělí strávníci 3,1 Celkem 2,6 Stravování ve školní jídelně lze považovat podle tohoto celkového hodnocení za průměrné. Nejvíce spokojení jsou žáci I. stupně, nejméně dospělí strávníci, jejichž hodnocení se téměř shoduje s hodnocením žáků II. stupně. V Brně Zpracovala: Mgr. Věra Konečná školní psycholog

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V květnu 2013 probíhala v DS Lidická anketa na kvalitu stravování,

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ V měsíci květnu 2010 byl mezi žáky, studenty a zaměstnanci škol, pro které je poskytováno stravování proveden průzkum spokojenosti. Metoda průzkumu

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015

JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 JÍDELNÍČEK DUBEN 2015 1.4. ST * Hrachová polévka s majoránkou 2. Smažený kuřecí řízek s plátkem citrónu podávaný s tymiánovou bramborovou kaší 5. / GF, DF, V/ hrachová s majoránkou Lečo s bramborem z páry*cibule*rajče*paprika*vejce*brambory*sůl*olivový

Více

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Rybí polévka. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, sýr tavený. Kuře pečené, rýže. Fazol. lusky na smetaně, brambory. ----- 4: Rohlík, sýr tavený.

Více

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol

Co chutná dětem. Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Co chutná dětem Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol Agentura J.L.M. X/2011 Výsledky průzkumu mezi žáky základních škol v rámci osvětové akce Obezita není náhoda Cílem průzkumu, který proběhl mezi

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK. Základní škola a Mateřská škola Dětenice. Přejeme dobrou chuť! týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 pátek čtvrtek CHLÉB 1,3,7 HRACHOVÁ KAŠE 1,7 TVAROHOVÝ KRÉM POM. SÝROVÁ RÝŽOVÁ 1,7,9 ŠUNKA JEMNÝ KRÉM 7 S PIŠKOTY 1,3,7 S NIVOU 7 KYS. OKURKA KAKAO, 7, MLÉKO ROHLÍK 1,3,7

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Od 01.10.2015 do 03.10.2015 Pomazánka s jarní cibulkou, rohlík, ovocný čaj(1,7) 01.10 Polévka pohanková se zeleninou 1. Rizoto s vepřovým masem a fazolemi adzuki 2. Lívanečky s marmeládou a tvarohem(1,3,7)

Více

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014

Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Jídelníček na týden od : 6. října do : 12. října 2014 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Sýr eidam Hráškový krém Mléko Krupicová kaše, mléko 6.10. ovoce 1 N,D9 Kuřecí

Více

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.

Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II. Pondělí Domov Rožďalovice, poskytovatel soc.služeb U Barborky 1 - Rožďalovice 1.9.-6.9.2015 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Září Úterý Čaj, hermelínová Rohlík Polévka:

Více

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,-

Polévky Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- Polední menu 2.9.2013 - pondělí Hovězí s játrovými knedlíčky a nudlemi 25,- Francouzská cibulačka se sýrovými krutony 25,- 250 g Pečené kuřecí stehno, žampiónová omáčka 70,- 150 g Maďarský hovězí guláš

Více

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod:

OBĚD: VEČEŘE: Polévka: 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou. Hlavní chod: Hlavní chod: PONDĚLÍ I. 1. Kuřecí vývar s drobením dietní 2. Zelná s klobásou 1. Hovězí vařené maso, dušené zelené fazolky 7. Dušené telecí kostky se smetanovou omáčkou Doporučená příloha: dušená rýže Doporučená příloha:

Více

DENNÍ MENU 9. 3. 2015

DENNÍ MENU 9. 3. 2015 9. 3. 2015 Zelná bílá s bramborem Masové kuličky v rajské omáčce Smažené rybí filé Kuře pečené na česneku a anglické slanině Přírodní vepřové medailonky z kotlety Zapečené šunkofleky s uzeným masem, sterilovaná

Více

od 14.9.2015 do 18.9.2015

od 14.9.2015 do 18.9.2015 od 14.9.2015 do 18.9.2015 Pondělí 14.9.2015 Polévka ZELENINOVÁ S RÝŽÍ obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 1 ČUFTY V RAJSKÉ OMÁČCE, TĚSTOVINY obsahuje al.: 01,03,07,09 Oběd 2 ZELENINOVÉ PLACIČKY, BRAMBOROVÁ

Více

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014

Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Jídelníček na týden od : 7. dubna do : 13. dubna 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Drožďová polévka 7.4. N,D9 Pivovarský tokáň, těstoviny D2,9/2 Pivovarský tokáň dietní, těstoviny Úterý Kapustová polévka

Více

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015

Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Jídelníček na týden od : 1. června do : 7. června 2015 Datum s n í d a n ě přesníd. číslo dieta o b ě d svačina Večeře Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko

Více

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014

Pondělí 31.3.2014. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý 1.4.2014 Pondělí 31.3.2014 Úterý 1.4.2014 vývar se zeleninou a těstovinami pečené kuře, brambor, kompot džuveč, pečivo, kompot chléb, šunkové pomazánkové máslo, mléko, čaj, zelenina šáteček s náplní meruňkovou,

Více

OBSAH. Hodnocení školní jídelny

OBSAH. Hodnocení školní jídelny EIMT1 OBSAH Otázka Text otázky Strana HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY J/1 Typ respondenta 01 J/2 Do jídelny chodím (chodí moje dítě) 01 J/3 Polévka ve školní jídelně mi chutná 02 J/4 Hlavní jídlo, které si vyberu,

Více

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014

Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Anketa pro zjištění spokojenosti a přání klientů ze dne 5.1.2014 Cíle: zjistit přání klientů kvůli studeným/teplým večeřím zjistit, po jakých jídlech touží prostor pro další podněty Metoda: Osobní rozhovor

Více

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou

Pondělí 11:30-14:00. Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem. Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou 1. Pondělí Hamburská vepřová plec Vepřová plec na smetaně se šunkou a sterilovaným okurkem Kuřecí vějíř, ozdoba Kuřecí prsa plněná listovým špenátem s nivovou omáčkou Hovězí roštěná s mladou karotkou a

Více

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod.

POLEDNÍ MENU podáváme denně pondělí - pátek od 11:30 do 14:30 hod. Pondělí 6. ledna Čočková polévka Hovězí námořnické maso, servírované s domácími špeclemi Husarská roláda, podávaná se štouchanými brambory Tagliatelle s uzeným lososem, sušenými rajčaty a smetanou 109

Více

chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10

chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10 chléb,pomazánka z tuňáka,pomeranč,kakao,čaj černý s citronem 01,04,06,07,10 polévka kuřecí s nudlemi 01,03,07,09 hrachová kaše,vejce,okurka,čaj černý s citronem 01,03,07,09,10 rohlík,žervé,jablko,mléko

Více

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa:

Studený předkrm: Polévka: Teplé předkrmy: Minutky z hovězího masa: Studený předkrm: 60g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 35,- Kč 115g Tresčí játra (tresčí játra, citron, cibule) 80,-Kč Polévka: dle denní nabídky 30,- Kč Teplé předkrmy: 200g Skalská topinka (topinka,

Více

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou

DENNÍ MENU 24. 8. 2015. Hlavní jídla Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou 24. 8. 2015 Polévky Zelná s bramborem Hovězí plátky na vařené brokolici se sýrovou omáčkou Smažená aljašská treska Kuře pečené na česneku a anglické slanině Vepřové medailonky s mexickou zeleninovou salsou

Více

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4

Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 s t á t n í s v á t e k chléb,pomazánka z tuňáka,jablko,bílá káva,čaj ovocný 01,04,06,07 polévka květáková 01,07 čevabčiči,brambory,hořčice,čaj ovocný 01,03,07,10 rohlík,máslo,ředkvičky,mléko,čaj ovocný

Více

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní

Bufetová večeře jako na rautu. Zvou Vás Hotely Srní Bufetová večeře jako na rautu Zvou Vás Hotely Srní Hovězí s masem a nudlemi Pikantní salát Chuťovky Tlačenka Přírodní hovězí pečeně Segedínský guláš Domácí sekaná Boloňské špagety Losos na roštu Smažené

Více

duben 2015 týden 1.4. až 5.4.

duben 2015 týden 1.4. až 5.4. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: Chléb, pomazánka se sardinek a sýru, zelenina ( 01, 04, 07 ) Polévka: Dršťková ( 01, 09 ) - / z hlívy ústřičné / Hlavní jídlo: Rýžová kaše sypaná čokoládou,

Více

530 02 Pardubice objednavka@days.cz

530 02 Pardubice objednavka@days.cz S T Á L Á N A B Í D K A (celý rok) Obj.č. Druh Hmotnost Cena Počet 101 Svíčková na smetaně, houskový knedlík 450g 114 Vepřový řízek smažený, bramborová kaše 400g 203 Rajská hovězí pečeně, těstoviny 500g

Více

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem

BUFET ŠÉFKUCHAŘE I. POLÉVKA Silný hovězí vývar s vaječným svítkem BUFET ŠÉFKUCHAŘE I Zelný salát s vaječným dresinkem a bylinkami Jablečný salát s červeným vínem a banány Kapustovo kedlubnový salát Mrkvový salát s červenou řepou Těstovinový salát se zelenými fazolkami

Více

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami

1ks jablko. 0,3l polévka uzená s kroupami 0,3l polévka uzená s kroupami PŘÍLHA IV. JÍDELNÍČEK ZADAVATELE Sn 0,25l bílá káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 0,25l hořká káva, 110g chléb, máslo, 100g sýr Eidam 28.11. Př 0,3l polévka špenátová 0,3l polévka špenátová 100g soukenický

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Křiby 4788, 760 05 Zlín Školní jídelna 1 Jídelní lístek Seznam stravovacích kategorií a finančních

Více

Nově prodej stáčených moravský zemských vín

Nově prodej stáčených moravský zemských vín Nově prodej stáčených moravský zemských vín Tento týden nabízíme: 1) Veltlínské zelené 2) Svatovavřinecké /SV/ 3) Frankovka rosé Nejpěstovanější odrůda révy vinné na Moravě a královská odrůda Dolního Rakouska

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *,

JÍDELNÍ LÍSTEK 12. 18. 11. 2012 týden 46/2. Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové. lečo se salámem *, Brambory vařené *, Po 1..1 JÍDELNÍ LÍSTEK 1. 18.. 01 týden 46/ Den Snídan P esnídávka Ob d Sva ina Ve e e, 9,, 9/,, /9, 9, ZAM, CIZI, Polévka Hrachová s opečenou houskou Zeleninové Jogurt Medové máslo *, lečo se salámem

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

DENNÍ MENU 7. 9. 2015

DENNÍ MENU 7. 9. 2015 7. 9. 2015 Frankfurtská s párkem Vepřové žebírko s volským okem a křupavou slaninou Kuřecí kung pao Vařené uzené maso s hrachovou kaší a sterilovanou okurkou Hovězí pečeně znojemská Variace listových salátů

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Chuťovky k pivečku. Polévky

Chuťovky k pivečku. Polévky Chuťovky k pivečku 1ks Nakládaný hermelín podle Máry, pečivo 55,- 2ks Domácí pikantní utopenec, pečivo 50,- 200g Pivní sláma s česnekem 55,- 100g Masová topinka sypaná sýrem 75,- 1ks Nivová koule 9,- 70g

Více

Gastro speciality na objednávku

Gastro speciality na objednávku Gastro speciality na objednávku Grilované sele (20-30 kg) (1,10) (chléb, okurek, křen, hořčice) objednávka 7 dní předem Pečená kačena - pro 4 osoby (1,3,7) (předkrm, 2 druhy zelí, 3 druhy knedlíků, dezert,

Více

Stáž v komunitní výživě Seminární práce

Stáž v komunitní výživě Seminární práce Stáž v komunitní výživě Seminární práce Univerzita Karlova v Praze. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Mgr. Martina Kollerová ročník:. BNT 0/0 . Popis zařízení ZŠ Táborská Příspěvková organizace

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina, podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy

Jídelní lístek. Studené předkrmy. Teplé předkrmy Jídelní lístek Studené předkrmy 100 g Kuřecí nudličky v česnekovém oleji 100 g Šunka, máslo, okurka 100 g Poličan, máslo, okurka 100 g Sýr Eidam, máslo, okurka Mirdovo maso Uzený jazyk s pikantní omáčkou

Více

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,-

100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- Předkrmy 100 g Tatarský biftek z pravé hovězí svíčkové s česnekovými topinkami 160,- 60 g Kuřecí prso pečené v panchettě se salátem tzatziky a česnekovou bagetou 62,- 80 g Tatarský biftek z lososa s kopečkem

Více

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč

Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru. 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč POLÉVKY Česnečka s domácí klobásou, chlebovými krutóny a sýrem Dle denního výběru 35,- Kč 25,- Kč NĚCO MÁLO K PIVEČKU 1 ks Topinka s pikantní masovou směsí a zeleninou, sypaná sýrem 69,- Kč 1 ks Topinka

Více

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina

hotel Fantazie hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina 1 hotel Fantazie Riegrova 6, Chotěboř, Vysočina Umístění hotelu 2 Českomoravská vrchovina Vysočina podhůří Železných hor na okraji chráněného krajinného území údolí řeky Doubravy okraj města Chotěboře

Více

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč

Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč Studené předkrmy 50g Krabí koktejl (ananas, jablko, celer, majonéza) 48,- Kč 50g 50g Kuřecí koktejl (mrkev, jablko, mandarinky, kys. Smetana) Kuřecí salát (kuřecí maso, hrášek, kukuřice, kapie, majonéza)

Více

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč

100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč. 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč. 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč Studené předkrmy: 100 g Nakládaný hermelín 50,- Kč 100 g Nakládaný utopenec 28,- Kč 150 g Gothajský salám s cibulí a octem 43,- Kč 120 g Tatarský biftek, 4 ks topinek 175,- Kč (vejce pouze na přání zákazníka)

Více

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony)

15. 300g Caesar salát 139,- (římský salát, kuřecí maso, parmazán, ančovičkový dresink, krutony) Předkrmy 1. 100g Tataráček z lososa na listovém salátu, toustový chléb 92,- 2. 100g Domácí paštika na brusinkovém soté s konfitovaným pomerančem 79,- a omáčkou z červeného vína, pečivo 3. 100g Na plátky

Více

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k

S t á l ý j í d e l n í l í s t e k Studené předkrmy 0001 50 g Šunková rolka s křenovou šlehačkou 46,00 0002 130 g Utopenec s cibulí 40,00 0004 120 g Rajče plněné kuřecím křenem 49,00 0012 50 g Broskev s kuřecím masem na salátu 49,00 0007

Více

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou..

Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Hotová jídla: Krahulecký guláš, houskový knedlík. 69,- Tyto nabídky s polévkou.. Pečená vepřová plec, bramborový knedlík, zelí. 69,- 85,- Svíčková pečeně, houskový knedlík.. 79,- Tato nabídka s polévkou.

Více

Jídelní lístek Třebovický mlýn

Jídelní lístek Třebovický mlýn Jídelní lístek Třebovický mlýn Na Heleně 5004/2 722 00 Ostrava Třebovice Platný k 6.7.2012 Zdroj: Oficiální stránky restaurace Třebovický mlýn Chuťovky k pivu 100 g Tvarůžky s cibulí, máslem a chlebem

Více

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka)

PŘEDKRMY SALÁTY A TĚSTOVINY. Letní salát s mozzarellou (120g šunka, mozzarella, ledový salát, cherry rajčátka) Něco na zub PŘEDKRMY Polévka (dle denní nabídky) Dřevorubec na topince (vepřový, kuřecí) Vajíčka na slanině s cibulkou,chléb Hemenex se slaninou, chléb Brokolice zapečená se sýrem 26,- Kč Osvěžující SALÁTY

Více

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12)

Studené předkrmy. 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) Studené předkrmy 50 g Domácí zvěřinová paštika 55,- s brusinkovou omáčkou a opečeným toastem (alergeny obsažené v pokrmu: 1, 3, 7, 12) 50 g Šunkový závitek 45,- se štýrským křenem a šlehačkou 50 g Prosciutto

Více

Pizzeria steak house ATRIUM

Pizzeria steak house ATRIUM Pizzeria steak house ATRIUM JÍDELNÍ LÍSTEK Předkrmy 100 g Dušená šunka, máslo, okurka 58,- 100 g Sýr Eidam, máslo 58,- 60 g Šunková rolka s křenem a šlehačkou 63,- 100 g Kalamár smažený, česneková omáčka

Více

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,-

100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- Studené předkrmy 100g Hruška s nivou 38,- 100g Šunkový a sýrový kornout plněný žampiónovým salátem 38,- 50g Tatarák z lososa 48,- 150g Krevetový koktejl s citronem, 52,- 50g Salát Caprese s parmskou šunkou

Více

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice

Myslivecká restaurace - Vila Háj Třeština u Mohelnice Studené předkrmy 0,33l Sklenička zvěřinové paštiky podávaná s chlebem (pro 2 aţ 3 osoby) (dle denní nabídky) 100g Obloţený talíř (50g eidam, 50g dušená šunka) Polévky 0,33l Myslivecká česnečka se sýrem

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA

JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA JÍDELNÍ LÍSTEK - motorest VÝŠINA SALÁTY 400 g Labužnický zeleninový salát s kuřecími řízečky, dressing 89 Kč 400 g Zeleninový salát s gratinovaným lososem /150g/, dressing 129 Kč 450 g Zeleninový salát

Více

Nabídka pizzy. 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,-

Nabídka pizzy. 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,- Nabídka pizzy průměr 32cm 1. 420g Margarita pomodoro,eidam 1,7,10,12 84,- 2. 520g Šunková pomodoro,šunka,eidam 7,6,7,10,12 95,- 3. 500g Salami pomodoro, vysočina,eidam 1,6,7,10,12 95,- 4. 600g Anglická

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 450 200g Hemenex 85 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce, chléb 39 Kč 517 150g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 49 Kč Kuřecí prsa, meruňky, eidam, česnek

Více

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,-

150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- Apetizéry 150g Cuketový salátek s grilovaným hermelínem, toast 99,- 1ks Šunková rolka s křenovou šlehačkou 40,- 150g Grilovaný balkánský sýr balený v parmské šunce, toast 95,- 100g Tatarský biftek, 3ks

Více

Dle denní nabídky 35.-

Dle denní nabídky 35.- Studené předkrmy: 100g Zvěřinová paštika s brusinkovou omáčkou, pomerančem a opečeným toastem 47.- 100g Tlačenka s cibulí 30.- 100g Niva s jablky a vlašskými ořechy 45.- Polévka: Dle denní nabídky 35.-

Více

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1

RAUT. (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 RAUT (minimální počet 20 osob) Menu č. 1 Cena: 290,- Kč/osoba 0,2 l Sekt Bohemia (Brut, Demi) s jahodou Marinované papriky Chlebíček s česnekovo-sýrovou pomazánkou a ořechy Listový závin se šunkou a sýrem

Více

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu

Plaťte jen při předložení pokladního dokladu Studený předkrm 100g Šunková rolka s křenovou šlehačkou, toast 39 Kč (šunka, křen, šlehačka) 100g Rajče s mozzarellou,bazalka s olivovým přelivem, toast 45 Kč 100g Sýrový talíř, toast 39 Kč (uzený sýr,

Více

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00

Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 JÍDELNÍ LÍSTEK POLÉVKY Vývar s masem a nudlemi 32,00 Česneková se šunkou a sýrem 32,00 Dle denního menu 32,00 PŘEDKRMY TATARÁKY Hovězí tatarák 150g 215,00 čerstvě připravený, namíchaný a podáváme se čtyřmi

Více

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,-

Studené předkrmy. 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- Studené předkrmy 50 g Parmská šunka se žlutým melounem a toastem 79,- 50 g Šunkové kornoutky s křenem a šlehačkou 55,- 100 g Mozarella s rajčaty a bazalkou, toast 75,- 50 g Carpaccio s hoblinkami parmazánu

Více

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů

Pod čísly u všech pokrmů obsažen seznam alergenů Předkrmy: (doba přípravy 20-25 min) 1011 100g Grilovaný hermelín s brusinkami a vlašskými ořechy, 99,- domácí pečivo (1,5,7,8) 2284 70g Kachní paštika s mandlemi na pomerančích, 99,- domácí pečivo (1,5,8)

Více

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy

Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Informace o obsažených alergenech Vám poskytne obsluha na vyžádání. Předkrmy Paštika z vepřových jater a líček s brusinkovým želé, šalotkovou marmeládou a topinkou ze selského chleba 70 Kč Námi zauzená

Více

Lázeňský hotel Jirásek

Lázeňský hotel Jirásek studené předkrmy Domácí zvěřinová paštika na jablkách s brusinkami 62,00 Capresse salát ze sýra mazzarella a rajčat 85,00 Koktejl ze sýra Camembert, šunky, ananasu a zeleniny polévky Slepičí polévka s

Více

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule)

PŘEDKRMY. 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) PŘEDKRMY 1. DRŮBEŽÍ JÁTRA se slaninkou a cibulkou 69 Kč ( 100g drůbežích jater, restovaná anglická slanina, cibule) 2. Domácí DRŮBEŽÍ PAŠTIKA s mandlemi, opečený toast 49 Kč ( 100g, drůbeží játra, smetana,

Více

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát

13-13.15 jogurt bílý Activia 150 ml kancelář sama. 17-19.35 kuřecí steak s hermelínem 150 g V Cípu s kamarády šopský salát 19.12.2006 17.30-18.10 kuřecí řízečky raut s kolegy loučení kolegy krůtí prsa rajčata s mozzarellou čerstvá zelenina mix 1 víno bílé (ve střiku) 1 + 2 dcl pivo 2 x 0,3 l 1 hod. badmintonu 19-20h 20.12.2006

Více

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014

Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 Ajeto FIRMA ROKU 2014 Restaurace AJETO Ajeto FIRMA ROKU 2014 PŘEDKRMY 80g 80g 100g CARPACCIO AJETO marinované plátky svíčkové v bylinkách, olivový olej, hobliny parmazánu, balsamico Rozpečený kozí sýr s ořechy a medovou zálivkou,

Více

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady

Svatební menu Svatební menu. zámek Nové Hrady Svatební menu Svatební menu zámek Nové Hrady Nabídka svatebního menu 2008 Polední menu cena: 350,- Kč za osobu zahrnuje následující položky: aperitiv studený předkrm s pečivem polévka hlavní jídlo nealkoholický

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova

Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova Dotazník spokojenosti rodičů na Základní škole Mánesova Závěrečná ZPRÁVA ŠKOLSKÉ RADY 1 Vymezení a specifikace řešeného problému Problém řešený v tomto dokumentu vyplývá z řady negativních reakcí zákazníků,

Více

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu)

70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) Studené předkrmy 70 g Carpaccio (dekorované sušenými rajčátky a hoblinkami parmazánu) 169, 100 g Mozzarella Caprese 99, 80 g Prosciutto Crudo con Melone (dekorované černými olivami) 50 g Uzený losos na

Více

Minutky restaurace : Ryby :

Minutky restaurace : Ryby : Studené předkrmy : 60 g Nakládaný kozí sýr v olivovém oleji s paprikou, česnekem a bylinkami podávaný s rozpečenou bagetkou 59,- 60 g Matjesy ala losos ložené na jablečném salátku s cibulí, zdobené kapary

Více