HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Zpráva z výzkumu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Zpráva z výzkumu"

Transkript

1 HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ Zpráva z výzkumu Základní škola Brno, Heyrovského 32 Úvod Na základě množících se stížností ze strany dětí, rodičů i pedagogů na provoz a úroveň stravování ve školní jídelně, připravilo vedení Základní školy dotazníkové šetření spokojenosti dětských i dospělých strávníků. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jednotlivé skupiny strávníků hodnotí množství, kvalitu a pestrost stravy, prostředí stravování a vztah personálu ke strávníkům. Dotázaní mohli rovněž uvést náměty ke zkvalitnění stravování. Metodika V šetření byla použita technika dotazníku, která nabízí jednotlivým respondentům dostatek času při formulování odpovědí na jednotlivé otázky. Dotazník obsahoval uzavřené, otevřené, filtrační a identifikační otázky. Dotazování probíhalo v říjnu 29 v rámci tří souborů respondentů. První soubor představovali žáci I. stupně v počtu 179. Ti odpovídali na otázky za pomoci svých rodičů. Druhý soubor tvořili žáci II. stupně v počtu 83, kteří už samostatně vyplňovali dotazníky. Třetí skupina odpovědí byla získána od dospělých strávníků, resp. učitelů a zaměstnanců školy, v počtu 18. Dotazování bylo anonymní a dotazníky vybrali od žáků třídní učitelé. Dotazník vyplňovali strávníci aktuálně navštěvující školní jídelnu a/nebo ti, kteří se stravovali v jídelně v loňském školním roce 28/29. Data byla zpracována statistickým programem SPSS, verze 16, volné výpovědi byly kategorizovány, grafy zpracovány v programu Excel. Počty odpovědí na jednotlivé otázky kolísaly, takže výsledky za každou otázku jsou vypočteny ze skutečného počtu odpovědí. Výsledky jsou interpretovány za každý sledovaný soubor. Relevantnější a ilustrativnější je prezentace výsledků podle tří sledovaných skupin a v tomto duchu jsou výsledky představovány. Hlavní výsledky - více než polovina žáků II. stupně je nespokojená s velikostí porcí (61,4 %) - téměř 6 % dospělých strávníků se domnívá, že příprava jídla ve školní jídelně není v souladu se zásadami zdravé výživy - 53 % žáků II. stupně a téměř polovina dospělých strávníků (47 %) není spokojená s výběrem jídel - většina dospělých strávníků (89 %) považuje prostředí jídelny za nekulturní a nehygienické

2 - téměř polovina žáků II. stupně (49 %) a dospělých strávníků (45 %) je nespokojená s přístupem personálu jídelny k žákům - dvě třetiny dospělých strávníků a třetina žáků II. stupně je nespokojená s provozním chodem jídelny - s délkou čekání ve frontě je spokojená pouze polovina žáků I. stupně (52 %), o něco méně žáků II. stupně (47 %) a necelých 4 % dospělých strávníků - většina žáků I. i II. stupně uvedla alespoň jedno jídlo, které má ve školní jídelně oblíbené, podrobněji viz tabulka 1 - více než polovina žáků II. stupně (55 %) uvádí, že je s přidáváním jídel spíše nespokojená - všechny tři skupiny nejhůře hodnotí chuť polévek, nejlépe pak sladká jídla (dospělí strávníci ryby) - nejoblíbenější přílohou u všech skupin respondentů je rýže, nejméně oblíbené u žáků jsou brambory, u dospělých strávníků knedlíky - minimálně polovina dětí žádá alespoň dvakrát do týdne jídlo bez masa - většina strávníků všech skupin uvedla v dotazníku kladnou zkušenost s žádostmi např. méně zeleniny, bez omastku, více brambor apod. - nejkritičtější k salátům, moučníkům, ovoci a nápojům jsou dospělí strávníci, nejvíce kritizované jsou saláty a také nápoje, podrobněji viz tabulka 17 - téměř polovina žáků I. (48 %) i II. (45 %) stupně vrací nedojedený oběd minimálně dvakrát v týdnu, nejčastěji vracená jídla uvádí podrobněji tabulka 19 - návrhy na zlepšení stravování ve školní jídelně podrobně uvádí tabulka 2, týkají se změn v personálu, provozu, jídelníčku, kvalitě jídel, prostředí jídelny, porcí atd. - stravování ve školní jídelně lze považovat podle celkového hodnocení za průměrné

3 Podrobné výsledky Úvodní otázka zjišťovala frekvenci stravování ve školní jídelně. Výsledek ukazuje Tab. 1. Tab. 1: Ve školní jídelně se stravuji: prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně již se nestravuji I. stupeň II. stupeň Dospělí strávníci ,5 1 5,5 Celkem , ,5 Spokojenost s množstvím jídla přibližuje další tabulka. Tab. 2: S velikostí porcí jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň II. stupeň , , ,7 Dospělí strávníci 1 5, ,7 5 27,8 Celkem 5 17, , , ,9 Celkovou spokojenost vyjadřují nejčastěji žáci z I. stupně (77 %), přibližují se k nim dospělí strávníci (72 %). Více než polovina žáků II. stupně je s velikostí porcí nespokojená (61,4 %). Názorně zobrazuje výsledky Graf č. 1. Graf. 1: Spokojenost s velikostí porcí 7 66, ,7 26,5 27,7 27, ,6 6 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a

4 V další otázce jsme se ptali, zda je podle názorů strávníků jídlo připravováno v souladu se zásadami správné / zdravé výživy. Výsledky zobrazuje následující tabulka. Tab. 3: Jídlo je dle vašeho názoru připravováno v souladu se zásadami správné/zdravé výživy: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím N % I. stupeň 25 14, , ,4 1 5, ,1 II. stupeň 7 8, ,9 6 7,2 17 2,5 Dospělí strávníci 5 29,4 8 47,1 2 11,8 2 11,8 Celkem 32 11, ,3 56 2,2 18 6, ,4 Více než polovina žáků I. stupně a jejich rodiče (6 %) se domnívají, že jídlo je ve školní jídelně připravováno v souladu se zásadami správné výživy, totéž si myslí téměř polovina žáků II. stupně. Na druhé straně téměř 6 % dospělých strávníků se domnívá, že příprava jídla ve školní jídelně není v souladu se zásadami zdravé výživy. Výsledky graficky znázorňuje následující graf. Graf 2: Příprava jídel v souladu se zásadami zdravé výživy ,8 47, ,1 8, ,4 16,4 22,9 5,6 2,5 18,1 11,8 11,8 7,2 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím

5 Další otázka dotazníku se týkala spokojenosti s výběrem a nabídkou jídel v jídelníčku. Tab. 4: S výběrem jídel jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň 26 14, , ,6 1 5,7 II. stupeň 7 8, , , ,7 Dospělí strávníci 1 5,9 8 47,1 6 35,3 2 11,8 Celkem 34 12, ,6 25 9,1 Nejspokojenější s výběrem jídel jsou žáci I. stupně a jejich rodiče (77 %), spíše spokojená a spokojená je také polovina dospělých strávníků (53 %). Méně spokojení jsou pak žáci II. stupně (47 %). Graf 3: Spokojenost s výběrem jídel ,9 5 47, ,6 37,3 35, ,8 8,4 5,9 17,6 5,7 15,7 11,8 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a

6 Šestá otázka se týkala prostředí školní jídelny z hlediska kultury a hygieny stolování. Tab. 5: Prostředí jídelny je podle vašeho názoru kulturní, hygienické a příjemné: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň 48 27, , ,7 4 2,3 II. stupeň 9 1, ,5 3 3,6 Dospělí strávníci 2 11, ,1 5 27,8 Celkem 57 2, ,4 8 28,8 12 4,3 Velká část žáků I. (74 %) a II. stupně (64 %) vyjadřuje svou spokojenost s prostředím školní jídelny. Většina dospělých strávníků (89 %) považuje prostředí jídelny za nekulturní a nehygienické. Graf 4: Spokojenost s prostředím jídelny ,1 5 46, ,1 23,7 32,5 27, ,8 11,1 2,3 3,6 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

7 Následovala otázka týkající vstřícnosti a příjemnosti personálu školní jídelny. Tab. 6: Přístup personálu vůči strávníkům je vstřícný a příjemný: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň 57 31, , ,3 8 4,5 II. stupeň 13 15, , , ,7 Dospělí strávníci 3 16,7 7 38,9 6 33,3 2 11,1 Celkem 73 26, ,5 6 21, Nejspokojenější s přístupem personálu se jeví opět žáci I. stupně (78 %). Na druhé straně téměř polovina žáků II. stupně (49 %) a dospělých strávníků (45 %) má k přístupu personálu jídelny výhrady a je spíše nespokojená nebo nespokojená. Graf 5: Spokojenost s přístupem personálu 5 46,4 4 31,8 34,9 38,9 33,3 3 27,7 21,7 2 15,7 16,7 17,3 1 4,5 11,1 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

8 Následovala otázka týkající se provozu jídelny objednávání jídel, odhlašování obědů, způsob řešení ztráty kartičky apod. Tab. 7: Vyhovuje mi způsob objednávání jídel, odhlašování obědů, způsob řešení ztráty kartičky a další činnosti související s provozem jídelny: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň 67 38, , ,6 II. stupeň 14 16, , , Dospělí strávníci 1 5,6 5 27,8 7 38,9 5 27,8 Celkem 82 29, , ,2 3 1,9 Velká část strávníků I. stupně (75 %) i II. stupně (66 %) vyjadřuje spíše spokojenost s činnostmi souvisejícími s provozem jídelny. Na druhé straně dvě třetiny dospělých strávníků a třetina žáků II. stupně by pravděpodobně uvítala změnu v provozním chodu jídelny. Graf 6: Spokojenost s provozem jídelny 5 49,4 4 38,3 37,1 38,9 3 27,8 21,7 27,8 2 16, ,6 8,6 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

9 Devátá položka se dotazovala na spokojenost s délkou čekání ve frontě a rychlost výdeje oběda. Tab. 8: S délkou čekání ve frontě a rychlostí výdeje oběda jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň 19 1, , ,5 II. stupeň 7 8,4 25 3, , ,3 Dospělí strávníci 3 17,6 3 17,6 4 23,5 7 41,2 Celkem 29 1, , , ,9 S délkou čekání ve frontě je spokojená pouze polovina žáků I. stupně (52 %), o něco méně žáků II. stupně (47 %) a necelých 4 % dospělých strávníků. Přestože dospělí jsou obvykle pouštěni k okénku a ve frontě čekat nemusejí, domníváme se, že jejich nespokojenost plyne pravděpodobně z hodnocení rychlosti výdeje oběda, někteří učitelé navíc vyjadřovali svou spokojenost s čekáním ve frontě, ale nespokojenost s čekáním dětí. Graf 7: Spokojenost s délkou čekání ve frontě ,2 41, ,1 34, ,6 17,6 23,5 19, ,7 8,4 13,5 5 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a Druhá polovina dotazníku začínala dotazem na oblíbené jídlo ve školní jídelně. Tab. 9: Mám oblíbené jídlo/a: Ne Ano N % N % I. stupeň 1 5, ,4 II. stupeň 7 8, ,4 Dospělí strávníci 8 44,4 1 55,6 Celkem

10 Většina žáků I. i II. stupně uvedla alespoň jedno jídlo, které má ve školní jídelně oblíbené. U dospělých strávníků kladně odpovědělo 56 %, ostatní oblíbené jídlo v jídelně neuvádějí. Volné výpovědi oblíbených jídel jsme kategorizovali a následující tabulka ukazuje jejich seznam s četností odpovědí. Tab. 1: Oblíbená jídla Oblíbené jídlo Počet řízek, přírodní, máslový, steak 45 kuřecí maso pečené kuře s rýží, bramborem, a la bažant 25 kuře na paprice 7 špagety, boloňské špagety 64 čínské nudle 11 těstoviny zapečené těstoviny, šunkafleky 3 těstovinová jídla s masem 4 tortelliny, halušky 4 smažený sýr 4 pizza 36 šišky / šulánky s mákem 26 krupicová kaše, rýžová kaše 16 buchtičky s dostatečným množstvím krému 14 sladká buchty 9 palačinky 8 nudle s mákem 8 ovocné knedlíky, žemlovka 4 svíčková 23 omáčky s rajská 19 knedlíkem koprová 2 nebo těstovinami houbová, játrová 2 obecně 5 zelenina 3 saláty těstovinový, čínský, šopský, bramborový 11 zeleninová špenát (s bramborovým knedlíkem) 11 smažený květák 3 zeleninové karbenátky, brokolice, houby 3 polévky rajská, francouzská, gulášová, rybí, boršč, fazolová, zelňačka 15 langoš 15 ryby, filé, pstruh 14 guláš, bramborový, s knedlíkem 12 masitá (kromě rizoto 11 kuřecího) knedlo, zelo, vepřo 8 karbenátky, španělský ptáček, mexická pánev, holandský řízek 6 luštěniny kovbojské fazole, hrachová kaše, čočka (s párkem, vejci) 7 bramborová kaše 9 přílohy rýže 5 tyrolské brambory 1 vše ocením, nemusím si vařit sám 3

11 Po oblíbených jídlech následovala otázka týkající se přidávání jídel. Tab. 11: S přidáváním oblíbeného jídla nebo když mám ještě hlad, jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň 5 28, ,9 35 2, ,2 II. stupeň 11 13, , , ,2 Dospělí strávníci 2 12, ,5 1 6,2 Celkem 63 23, ,7 6 22, ,7 Pozn. 3 dospělí strávníci uvedli, že nemají s přidáváním žádnou zkušenost, tedy nemohou posoudit. Dvě třetiny žáků I. stupně (67 %) a podobně i dospělí strávníci (63 %) jsou spíše spokojení s přidáváním jídla. Na druhé straně více než polovina žáků II. stupně (55 %) uvádí, že je s přidáváním jídel spíše nespokojená. Graf 8: Spokojenost s přidáváním jídel , ,7 13,8 12,5 31,2 2,1 28,8 12,5 13,2 26,2 1 6,2 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a

12 Dvanáctá položka dotazníku uvádí šest druhů jídel, která měli respondenti ohodnotit známkami 1 jako nejlepší až 5 jako nejhorší. Tab. 12: Následující druhy jídel oznámkujte dle toho, jak vám chutnají: Polévky Sladká jídla Masitá jídla Ryby Luštěniny Zeleninová jídla I. stupeň 3, 1,6 2, 2,7 2,4 2,5 II. stupeň 3,2 2,2 2,5 3, 2,9 2,8 Dospělí strávníci 3,4 2,3 2,8 2,2 2,6 2,9 Celkem 3,1 1,8 2,2 2,7 2,5 2,7 Všechny tři skupiny nejhůře hodnotí chuť polévek, nejlépe pak sladká jídla (dospělí strávníci ryby). Graf 9: Známkování jídel dle chuti 4 Známky ,2 3,4 1,6 2,2 2,3 2 2,5 2,8 2,7 3 2,2 2,4 2,9 2,6 2,5 2,8 2,9 1 Polévky Sladká jídla Masitá jídla Ryby Luštěniny Zeleninová jídla

13 Následovala otázka týkající se příloh. Respondenti měli uvést, kterou z příloh si nejčastěji vybírají. Tab. 13: Jako přílohu si nejčastěji vybírám: těstoviny rýži brambory knedlíky I. stupeň , , II. stupeň 25 31, , , Dospělí strávníci 3 18,8 7 43,8 6 37,5 Celkem ,1 5 18, ,5 Nejoblíbenější přílohou u všech skupin respondentů je rýže. Nejméně oblíbené u žáků jsou brambory, u dospělých strávníků knedlíky. Graf 1: Nejčastěji vybíraná příloha 5 43,8 4 37, ,2 18,8 32,4 32,5 17,6 16, těstoviny rýže brambory knedlíky

14 Další položka dotazníku se týkala žádostí bez masa. Zajímalo nás jaké procento strávníků při výdeji oběda žádá bez masa. Tab. 14: Při výdeji oběda žádám jídlo bez masa a je mi vyhověno: prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně prakticky nikdy I. stupeň , , ,9 II. stupeň 25 3,9 1 12, , ,2 Dospělí strávníci 1 6,2 2 12, ,2 Celkem 55 22,7 3 12,4 4 16, ,9 Dle těchto výsledků minimálně polovina dětí žádá alespoň dvakrát do týdne jídlo bez masa. Dalo by se předpokládat, že toto maso může zbývat na přídavky pro ty žáky či dospělé, kteří si ho chtějí přidat. Graf 11: Žádosti bez masa u výdeje oběda 8 81, ,9 43,2 3,9 2 18,6 13,8 12,3 13,6 12,5 6,2 prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně prakticky nikdy

15 Kromě žádostí bez masa nás zajímalo, zda obsluha u výdeje oběda vyhoví i dalším přáním jako např. více brambor, bez omastku, bez zeleniny apod. Tab. 15: Při výdeji oběda mohu požádat např. více brambor, bez omastku, bez zeleniny apod. a je mi vyhověno: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň , ,1 7 4,2 II. stupeň 24 29, ,1 17 2,7 4 4,9 Dospělí strávníci 6 33, ,6 Celkem 14 38,8 18 4,3 4 14,9 11 4,1 Pozn. 3 žáci I. stupně a 2 dospělí strávníci uvedli, že nemají s podobnými žádostmi žádnou zkušenost, tedy nemohou posoudit. Většina strávníků všech skupin uvedla v dotazníku kladnou zkušenost s žádostmi výše uvedeného typu. Nejméně spokojených strávníků je mezi žáky II. stupně (26 %), kterým pravděpodobně v takové situaci nebylo personálem vyhověno. Graf 12: Vyhovění žádostem při výdeji oběda , ,3 33,3 36,9 13,1 2,7 1 5,6 4,2 4,9 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

16 Další položka dotazníku směřovala k salátům, dezertům a nápojům. Požádali jsme respondenty, aby jednotlivé druhy jídel oznámkovali podle toho, jak jim vyhovují. Pokud uvedli známku 3 a horší, žádali jsme je o zdůvodnění. Průměrné známky uvádí tab. 16, volné výpovědi jsou kategorizované v tab. 17. Tab. 16: Následující nabídku jídel oznámkujte dle toho, jak vám vyhovuje: Zeleninové saláty Moučníky, zákusky Ovoce Nápoje I. stupeň 1,9 1,5 1,5 1,6 II. stupeň 1,9 1,8 1,7 2,4 Dospělí strávníci 2,3 2,6 2,4 2,3 Celkem 1,9 1,7 1,6 1,9 Nejkritičtější k těmto druhům jídel jsou dospělí strávníci, nejvíce spokojení se jeví žáci I. stupně. Nejvíce kritizované jsou saláty a také nápoje. Graf 13: Známkování jídel dle toho, jak vyhovují 3 2,6 2,3 2,4 2,4 2,3 Známky 2 1,9 1,9 1,8 1,5 1,5 1,7 1,6 1 Zeleninové saláty Moučníky, zákusky Ovoce Nápoje

17 Tab. 17: Kategorizované volné výpovědi co je nevyhovující na uvedených typech jídel: Druh jídla Co nevyhovuje Počet Zeleninové saláty Moučníky, zákusky Ovoce Nápoje Chuť pálivý, kyselý, kořeněný, moc octa, výrazné zálivky atd. 14 Nejčastěji nakládané, sterilované zelí, tvrdé, málo čerstvé zeleniny 8 Úzký výběr, stále stejné 4 Malé množství, málo často a nepřidává se 3 Nejím zeleninu, hrášek, okurkový, rajčatový 13 Jsou jen výjimečně, velmi málo, omezený výběr 1 Chuť moc sladké, málo sladké, nejedlé 9 Nelákavý vzhled, staré, okoralé, suché (buchty) 6 Nepřidávají se 2 Je jogurt zákusek?, bezlepková dieta 2 Nejím, nemám rád/a zákusky, pudink, rozinky 6 Kvalita otlučené, poškozené, nahnilé, staré, příliš zralé, není 18 čerstvé, nedozrálé Jen zřídka, málo často 7 Malá pestrost nejčastěji jablka, kompoty 4 Nepůlit 1 Nejím moc ovoce, kiwi, grep 5 Chuť hrozné, odporné, moc sladké, jako voda, umělé, z prášku, 36 kyselé atd. Chybí více druhů (kde jsou 2 druhy z jídelníčku?), chybí voda, 9 neslazený čaj, džus, kakao, malá pestrost, stále stejné Často v nápoji plavou drobky 7 Malé množství, sklínky naplněné jen do půlky, nelze přidat 5 Špinavé sklínky 3 Někdy moc studené, čaj není teplý 4

18 Další dvě položky dotazníku se týkaly vracení nedojedeného jídla. První z nich se týká frekvence vracení oběda (Tab. 18), ve druhé respondenti uvádí, které jídlo nejčastěji vrací. Kategorizované volné výpovědi uvádí tabulka 19. Tab. 18: Objednané jídlo nedojídám a vracím: prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně téměř vůbec I. stupeň 19 1, , , ,8 II. stupeň 9 1, ,7 25 3, ,3 Dospělí strávníci 1 5,6 4 22,2 4 22,2 9 5 Celkem 29 1, ,3 86 3, ,4 Téměř polovina žáků I. (48 %) i II. (45 %) stupně vrací nedojedený oběd minimálně dvakrát v týdnu. Nejméně vrací obědy dospělí strávníci, polovina z nich téměř nikdy. Graf 14: Frekvence vracení nedojedeného jídla 5 5 Známky ,3 33,7 32,2 3,1 22,2 22,2 19,8 25,3 1 1,7 1,8 5,6 prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně téměř vůbec

19 Tab. 19: Kategorizované volné výpovědi která jídla nejčastěji vracíte: Co nejčastěji vracím: Počet Polévky 5 Ryby 46 Tuhé, hovězí, vepřové, ptáček 43 Maso Tučné, tlusté 6 Játra 7 Guláš 3 Sekaná 3 Brambory 37 Knedlíky 5 Přílohy Rýže 3 Rizoto, špagety, zapečené těstoviny 5 Obecně 2 Vařená, dušená zelenina, lilek, hrášek, fazolky 21 Špenát 8 Zeleninová Kapusta 7 jídla Květák nákyp, mozeček, zapečený 5 Saláty 5 Houby, lečo 7 Sladká Obecně, sladké těstoviny, táče, buchty, krupicová kaše, sladké knedlíky, 24 jídla ovesná kaše Omáčky Nejčastěji houbová, koprová, křenová 22 Luštěniny Fazole, hrachová kaše, čočka 25 Ostatní Co je příliš kořeněné, nechutná mi, pizza, smažený sýr, vše 1 Výčty oblíbených a neoblíbených, resp. vracených jídel nejvíce odrážejí individuální chutě každého respondenta. Přesto se domníváme, že některé hodnoty mohou vypovídat i o kvalitě surovin, potravin a přípravě těchto jídel např. v případě polévek a tuhého masa. Poslední položka byla zcela otevřená, ptali jsme se v ní, co by dle názorů respondentů přispělo ke zlepšení stravování. V následující tabulce 2 jsme se pokusili tyto výpovědi kategorizovat.

20 Tab. 2: Kategorizované volné výpovědi co by podle vás přispělo ke zlepšení stravování? Návrhy na změny Počet zlepšit přístup k žákům, zejména pí. Břinkové (děti se jí bojí), slušné 35 Personál chování, nestresovat, neřvat, zlepšit komunikaci vyměnit personál, vedoucí kuchyně, ukončit smlouvu, jiná stravovací 1 firma změnit systém objednávání/odhlašování, nahradit automatem, přes 17 internet, zrušit kartičky nahradit čipy Provoz změnit/zefektivnit organizaci výdeje obědů 18 více času na jídlo, někdy nemám kam dát tác po obědě, větší tácy a 3 sklínky Prostředí stoly, židle, solničky/pepřenky na stolech, ubrousky, ubrusy, obrazy, hluk 33 více dbát na čistotu sklínek a táců, pečlivost 5 větší pestrost a jiná skladba, rozmanitost 27 zařadit více čerstvé zeleniny, ovoce a salátů 34 Jídelníček zařadit širší nabídku kvalitních nápojů 1 zařadit častěji kvalitní bezmasá, vegetariánská jídla, sezónní jídla 8 nahradit často podávané brambory více těstovinami a rýží 6 lepší dochucení méně solit a kořenit, vařit z kvalitních surovin, dbát 42 více na estetiku jídel kvalitnější polévky méně solit a kořenit, ne ze sáčku 25 nekvalitní vařené brambory solit, mastit, vařit i nové brambory, méně, 19 Kvalita jídla hranolky maso měkčí, libové, netučné, lépe připravené, větší porce, více ryb 18 používat méně polotovarů, raději čerstvé suroviny, příp. bio výrobky, 13 dodržovat zásady zdravé výživy udržet jídlo teplé až do 13:3 4 více mastit a sypat sladká jídla 1 zvětšit porce, zejména starším žákům 25 Porce přidávat dětem více a vše, maso, dvojku, i bez polévky, navařit více 21 porcí oblíbených jídel, nutnost podepsat se, když si chci přidat? Změnil/a bych vše 5 Jsem spokojený/á 4

21 Poslední položka se týkala celkového hodnocení stravování ve školní jídelně. Respondenti měli ohodnotit jídelnu celkovou známku 1 5. Výsledky uvádí tabulka 21. Tab. 21: Stravování ve školní jídelně hodnotím celkově známkou: Celková známka I. stupeň 2,4 II. stupeň 3, Dospělí strávníci 3,1 Celkem 2,6 Stravování ve školní jídelně lze považovat podle tohoto celkového hodnocení za průměrné. Nejvíce spokojení jsou žáci I. stupně, nejméně dospělí strávníci, jejichž hodnocení se téměř shoduje s hodnocením žáků II. stupně. V Brně Zpracovala: Mgr. Věra Konečná školní psycholog

OBSAH. Hodnocení školní jídelny

OBSAH. Hodnocení školní jídelny EIMT1 OBSAH Otázka Text otázky Strana HODNOCENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY J/1 Typ respondenta 01 J/2 Do jídelny chodím (chodí moje dítě) 01 J/3 Polévka ve školní jídelně mi chutná 02 J/4 Hlavní jídlo, které si vyberu,

Více

POKRMY PRO DĚTI OBSAH

POKRMY PRO DĚTI OBSAH Číslo 8 Časopis o výživě Nestlé Professional POKRMY PRO DĚTI OBSAH Různorodá a vyvážená strava na začátku života je klíčem ke zdraví po celý život Jaké potraviny byste měli vybírat? Návštěva restaurace

Více

Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních

Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních Country Life K pramenům zdraví Biopotraviny ve školních stravovacích zařízeních ANALÝZA Vytvořeno v rámci projektu Zavádění biopotravin do škol a předškolních zařízení Zadavatel projektu: Ministerstvo

Více

Školní jídelny v ČR a jejich obraz v médiích

Školní jídelny v ČR a jejich obraz v médiích Tento materiál sponzoruje firma Školní jídelny v ČR a jejich obraz v médiích Ing. Pavel Ludvík, vedoucí redakce portálu Jídelny.cz V posledních letech se o školní jídelny v ČR média živě zajímají. Většinou

Více

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách Doporučená pestrost (dále jen DP ) je sestavena tak, že při jejím dodržení bude splněn spotřební koš a současně i výživové doporučené dávky,

Více

2. schůzka stravkomise. Podklady k diskusi Úterý 17. února 2015

2. schůzka stravkomise. Podklady k diskusi Úterý 17. února 2015 2. schůzka stravkomise Podklady k diskusi Úterý 17. února 2015 PROGRAM 2. SCHŮZKY STRAVOVACÍ KOMISE Stručné informace o novém objednávkovém systému online přihlašování/odhlašování obědů, burza obědů, průběžný

Více

Antonín Fňašek, Vladimíra Havlová MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. MUDr. Vlastislav Kaplan MUDr. Zdenka Krejsová, Mgr. Josef Švejnoha.

Antonín Fňašek, Vladimíra Havlová MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. MUDr. Vlastislav Kaplan MUDr. Zdenka Krejsová, Mgr. Josef Švejnoha. Antonín Fňašek, Vladimíra Havlová MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc. MUDr. Vlastislav Kaplan MUDr. Zdenka Krejsová, Mgr. Josef Švejnoha D IABETIKY a nejen pro ně KUCHAŘKA PRO 485 receptů Vyšehrad / Svaz diabetiků

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

Stáž v komunitní výživě Seminární práce

Stáž v komunitní výživě Seminární práce Stáž v komunitní výživě Seminární práce Univerzita Karlova v Praze. lékařská fakulta Specializace ve zdravotnictví Mgr. Martina Kollerová ročník:. BNT 0/0 . Popis zařízení ZŠ Táborská Příspěvková organizace

Více

Zvolená varianta "Školní jídelna"

Zvolená varianta Školní jídelna 1 Myslím si, že jídlo v místě školy je lepší, bude bez Eurest pouze řešení na přechodnou dobu. Určitě problémů dovážení a také přidávání jídel pro děti. Také nebude za pár let stejná cena a také doprava

Více

CO RODIČE NEVĚDÍ O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Článek z portálu Jídelny.cz Trochu legislativy úvodem Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná

CO RODIČE NEVĚDÍ O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Článek z portálu Jídelny.cz Trochu legislativy úvodem Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná CO RODIČE NEVĚDÍ O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Článek z portálu Jídelny.cz Trochu legislativy úvodem Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla.

Více

VYJÁDŘENÍ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY K PŘIPOMÍNKÁM RODIČŮ

VYJÁDŘENÍ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY K PŘIPOMÍNKÁM RODIČŮ VYJÁDŘENÍ VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY K PŘIPOMÍNKÁM RODIČŮ Výpis byl vytvořen z výdejek za poslední 3 měsíce a to: listopad, prosinec, leden. 1. časté používání polotovarů Za toto uvedené období byly použity

Více

Výživa při nádorovém onemocnění. Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů

Výživa při nádorovém onemocnění. Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů Nutridrink podporuje Ligu proti rakovině

Více

Výživa při nádorovém onemocnění

Výživa při nádorovém onemocnění Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty Kolektiv autorů www.vyzivavnemoci.cz www.nutridrink.cz infolinka: 800 110 001 Výživa při nádorovém onemocnění Praktická příručka pro pacienty

Více

& ALZHEIMEROVA CHOROBA (informace pro pacienty a ty, kteří o ně pečují)

& ALZHEIMEROVA CHOROBA (informace pro pacienty a ty, kteří o ně pečují) Výživa & ALZHEIMEROVA CHOROBA (informace pro pacienty a ty, kteří o ně pečují) MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D. MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., interní a nutriční konziliář, Psychiatrická klinika

Více

& ALZHEIMEROVA CHOROBA (informace pro pacienty a ty, kteří o ně pečují)

& ALZHEIMEROVA CHOROBA (informace pro pacienty a ty, kteří o ně pečují) Výživa & ALZHEIMEROVA CHOROBA (informace pro pacienty a ty, kteří o ně pečují) MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D. STRUČNĚ O ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ MUDr. Miroslava Navrátilová, Ph.D., interní a nutriční konziliář,

Více

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH. Bc. Anna Packová ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ ZDRAVĚ A CHUTNĚ AUTOMATY VE ŠKOLÁCH Bc. Anna Packová V České republice jsou aktuální tato data: Děti ve věku od 6 do 12 let: 10 % dětí trpí nadváhou dalších 10 % je obézních Děti ve věku

Více

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí

Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Jak naucit deti lépe jíst Průvodce zdravou výživou dětí Poradenské centrum Výživa dětí Vymalujte si Potravinová pyramida aneb Co jíst často a co jen výjimečneˇ Přestože je určena zejména pro dospělé,

Více

VÝŽIVOVÉ HODNOCENÍ POKRMŮ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ. Konzultační den HDM říjen 2012 SZÚ Praha

VÝŽIVOVÉ HODNOCENÍ POKRMŮ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ. Konzultační den HDM říjen 2012 SZÚ Praha VÝŽIVOVÉ HODNOCENÍ POKRMŮ VE ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ Konzultační den HDM říjen 2012 SZÚ Praha KHS Královéhradeckého kraje, odbor hygieny dětí a mladistvých Legislativa Školský zákon 561/2004 Sb. 122 stanovuje,

Více

Malými krůčky k velkým změnám!

Malými krůčky k velkým změnám! Malými krůčky k velkým změnám! Nápad na sepsání tohoto ebooku jsem dostala pár dní před Štědrým dnem, protože jsem sama bilancovala nad svým rokem 2014 a přemýšlela nad tím, co bych chtěla v roce 2015

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Léčebná výživa pohledem pacienta Brno 2015 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D Vypracovala: Bc. Jana Zimolová

Více

Stravovací režim dětí v mateřské škole

Stravovací režim dětí v mateřské škole UNIVERZITA PALACKÉHO PEDAGOGICKÉ FAKULTA KATEDRA ANTROPOLOGIE A ZDRAVOVĚDY Darina Nešporová 3. ročník Obor: Učitelství pro mateřské školy Stravovací režim dětí v mateřské škole Bakalářská práce vedoucí

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michaela Petrů Hygienické návyky u dětí předškolního věku Olomouc 2012 vedoucí práce: Mgr. Petr Zemánek,

Více

Vaříme z biopotravin ve školních jídelnách

Vaříme z biopotravin ve školních jídelnách Vaříme z biopotravin ve školních jídelnách Vít Prchal www.biodoskol.cz Obsah Úvodní dopis............................................................. 1 Pilotní projekt: Biopotraviny do škol..........................................

Více

1/2008 2. ročník www.obezity-news.cz ZDARMA. Magická desítka Byli byste spokojeni s, řekněme, desetikilogramovým

1/2008 2. ročník www.obezity-news.cz ZDARMA. Magická desítka Byli byste spokojeni s, řekněme, desetikilogramovým 1/2008 2. ročník www.obezity-news.cz ZDARMA Jak hubnout (nejen) v zimních měsících Jsme v polovině zimy. Vánoce jsou daleko za námi. Plnění novoročních předsevzetí je takříkajíc v plném proudu. Jedním

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelní lístku: Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Křiby 4788, 760 05 Zlín Školní jídelna 1 Jídelní lístek Seznam stravovacích kategorií a finančních

Více

Aktuální problematika školního stravování

Aktuální problematika školního stravování MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Aktuální problematika školního stravování Bakalářská práce Brno 2009 Autor práce: Barbora Kostihová Vedoucí práce:

Více

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU JAKOSTI PŘI VÝROBĚ COOK SERVE A COOK CHILL POKRMŮ. Jitka Ležatková

HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU JAKOSTI PŘI VÝROBĚ COOK SERVE A COOK CHILL POKRMŮ. Jitka Ležatková HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU JAKOSTI PŘI VÝROBĚ COOK SERVE A COOK CHILL POKRMŮ. Jitka Ležatková Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Abstrakt česky Bakalářská práce je zaměřena na ověření funkčnosti systému

Více

ZPRACOVÁNÍ UČEBNÍHO TEXTU PRO VÝUKU PŘEDMĚTU SVĚTOVÁ KUCHYNĚ - 3. ROČNÍK OBORU KUCHAŘ SZaŠ, SOU a U RAJHRAD, MASARYKOVA 198, PRACOVIŠTĚ ŽELEŠICE

ZPRACOVÁNÍ UČEBNÍHO TEXTU PRO VÝUKU PŘEDMĚTU SVĚTOVÁ KUCHYNĚ - 3. ROČNÍK OBORU KUCHAŘ SZaŠ, SOU a U RAJHRAD, MASARYKOVA 198, PRACOVIŠTĚ ŽELEŠICE MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA DIDAKTICKÝCH TECHNOLOGIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SVĚTOVÁ KUCHYNĚ ZPRACOVÁNÍ UČEBNÍHO TEXTU PRO VÝUKU PŘEDMĚTU SVĚTOVÁ KUCHYNĚ - 3. ROČNÍK OBORU KUCHAŘ SZaŠ, SOU

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY NÁZEV PRÁCE NÁVRH VZDĚLÁVACÍHO PROJEKTU MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO PODPORU ZDRAVÉHO STRAVOVÁNÍ A PREVENCI OBEZITY Lenka Wolfová Obor: Předškolní

Více