HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Zpráva z výzkumu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ. Zpráva z výzkumu"

Transkript

1 HODNOCENÍ SPOKOJENOSTI SE STRAVOVÁVNÍM VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ Zpráva z výzkumu Základní škola Brno, Heyrovského 32 Úvod Na základě množících se stížností ze strany dětí, rodičů i pedagogů na provoz a úroveň stravování ve školní jídelně, připravilo vedení Základní školy dotazníkové šetření spokojenosti dětských i dospělých strávníků. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak jednotlivé skupiny strávníků hodnotí množství, kvalitu a pestrost stravy, prostředí stravování a vztah personálu ke strávníkům. Dotázaní mohli rovněž uvést náměty ke zkvalitnění stravování. Metodika V šetření byla použita technika dotazníku, která nabízí jednotlivým respondentům dostatek času při formulování odpovědí na jednotlivé otázky. Dotazník obsahoval uzavřené, otevřené, filtrační a identifikační otázky. Dotazování probíhalo v říjnu 29 v rámci tří souborů respondentů. První soubor představovali žáci I. stupně v počtu 179. Ti odpovídali na otázky za pomoci svých rodičů. Druhý soubor tvořili žáci II. stupně v počtu 83, kteří už samostatně vyplňovali dotazníky. Třetí skupina odpovědí byla získána od dospělých strávníků, resp. učitelů a zaměstnanců školy, v počtu 18. Dotazování bylo anonymní a dotazníky vybrali od žáků třídní učitelé. Dotazník vyplňovali strávníci aktuálně navštěvující školní jídelnu a/nebo ti, kteří se stravovali v jídelně v loňském školním roce 28/29. Data byla zpracována statistickým programem SPSS, verze 16, volné výpovědi byly kategorizovány, grafy zpracovány v programu Excel. Počty odpovědí na jednotlivé otázky kolísaly, takže výsledky za každou otázku jsou vypočteny ze skutečného počtu odpovědí. Výsledky jsou interpretovány za každý sledovaný soubor. Relevantnější a ilustrativnější je prezentace výsledků podle tří sledovaných skupin a v tomto duchu jsou výsledky představovány. Hlavní výsledky - více než polovina žáků II. stupně je nespokojená s velikostí porcí (61,4 %) - téměř 6 % dospělých strávníků se domnívá, že příprava jídla ve školní jídelně není v souladu se zásadami zdravé výživy - 53 % žáků II. stupně a téměř polovina dospělých strávníků (47 %) není spokojená s výběrem jídel - většina dospělých strávníků (89 %) považuje prostředí jídelny za nekulturní a nehygienické

2 - téměř polovina žáků II. stupně (49 %) a dospělých strávníků (45 %) je nespokojená s přístupem personálu jídelny k žákům - dvě třetiny dospělých strávníků a třetina žáků II. stupně je nespokojená s provozním chodem jídelny - s délkou čekání ve frontě je spokojená pouze polovina žáků I. stupně (52 %), o něco méně žáků II. stupně (47 %) a necelých 4 % dospělých strávníků - většina žáků I. i II. stupně uvedla alespoň jedno jídlo, které má ve školní jídelně oblíbené, podrobněji viz tabulka 1 - více než polovina žáků II. stupně (55 %) uvádí, že je s přidáváním jídel spíše nespokojená - všechny tři skupiny nejhůře hodnotí chuť polévek, nejlépe pak sladká jídla (dospělí strávníci ryby) - nejoblíbenější přílohou u všech skupin respondentů je rýže, nejméně oblíbené u žáků jsou brambory, u dospělých strávníků knedlíky - minimálně polovina dětí žádá alespoň dvakrát do týdne jídlo bez masa - většina strávníků všech skupin uvedla v dotazníku kladnou zkušenost s žádostmi např. méně zeleniny, bez omastku, více brambor apod. - nejkritičtější k salátům, moučníkům, ovoci a nápojům jsou dospělí strávníci, nejvíce kritizované jsou saláty a také nápoje, podrobněji viz tabulka 17 - téměř polovina žáků I. (48 %) i II. (45 %) stupně vrací nedojedený oběd minimálně dvakrát v týdnu, nejčastěji vracená jídla uvádí podrobněji tabulka 19 - návrhy na zlepšení stravování ve školní jídelně podrobně uvádí tabulka 2, týkají se změn v personálu, provozu, jídelníčku, kvalitě jídel, prostředí jídelny, porcí atd. - stravování ve školní jídelně lze považovat podle celkového hodnocení za průměrné

3 Podrobné výsledky Úvodní otázka zjišťovala frekvenci stravování ve školní jídelně. Výsledek ukazuje Tab. 1. Tab. 1: Ve školní jídelně se stravuji: prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně již se nestravuji I. stupeň II. stupeň Dospělí strávníci ,5 1 5,5 Celkem , ,5 Spokojenost s množstvím jídla přibližuje další tabulka. Tab. 2: S velikostí porcí jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň II. stupeň , , ,7 Dospělí strávníci 1 5, ,7 5 27,8 Celkem 5 17, , , ,9 Celkovou spokojenost vyjadřují nejčastěji žáci z I. stupně (77 %), přibližují se k nim dospělí strávníci (72 %). Více než polovina žáků II. stupně je s velikostí porcí nespokojená (61,4 %). Názorně zobrazuje výsledky Graf č. 1. Graf. 1: Spokojenost s velikostí porcí 7 66, ,7 26,5 27,7 27, ,6 6 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a

4 V další otázce jsme se ptali, zda je podle názorů strávníků jídlo připravováno v souladu se zásadami správné / zdravé výživy. Výsledky zobrazuje následující tabulka. Tab. 3: Jídlo je dle vašeho názoru připravováno v souladu se zásadami správné/zdravé výživy: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím N % I. stupeň 25 14, , ,4 1 5, ,1 II. stupeň 7 8, ,9 6 7,2 17 2,5 Dospělí strávníci 5 29,4 8 47,1 2 11,8 2 11,8 Celkem 32 11, ,3 56 2,2 18 6, ,4 Více než polovina žáků I. stupně a jejich rodiče (6 %) se domnívají, že jídlo je ve školní jídelně připravováno v souladu se zásadami správné výživy, totéž si myslí téměř polovina žáků II. stupně. Na druhé straně téměř 6 % dospělých strávníků se domnívá, že příprava jídla ve školní jídelně není v souladu se zásadami zdravé výživy. Výsledky graficky znázorňuje následující graf. Graf 2: Příprava jídel v souladu se zásadami zdravé výživy ,8 47, ,1 8, ,4 16,4 22,9 5,6 2,5 18,1 11,8 11,8 7,2 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím

5 Další otázka dotazníku se týkala spokojenosti s výběrem a nabídkou jídel v jídelníčku. Tab. 4: S výběrem jídel jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň 26 14, , ,6 1 5,7 II. stupeň 7 8, , , ,7 Dospělí strávníci 1 5,9 8 47,1 6 35,3 2 11,8 Celkem 34 12, ,6 25 9,1 Nejspokojenější s výběrem jídel jsou žáci I. stupně a jejich rodiče (77 %), spíše spokojená a spokojená je také polovina dospělých strávníků (53 %). Méně spokojení jsou pak žáci II. stupně (47 %). Graf 3: Spokojenost s výběrem jídel ,9 5 47, ,6 37,3 35, ,8 8,4 5,9 17,6 5,7 15,7 11,8 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a

6 Šestá otázka se týkala prostředí školní jídelny z hlediska kultury a hygieny stolování. Tab. 5: Prostředí jídelny je podle vašeho názoru kulturní, hygienické a příjemné: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň 48 27, , ,7 4 2,3 II. stupeň 9 1, ,5 3 3,6 Dospělí strávníci 2 11, ,1 5 27,8 Celkem 57 2, ,4 8 28,8 12 4,3 Velká část žáků I. (74 %) a II. stupně (64 %) vyjadřuje svou spokojenost s prostředím školní jídelny. Většina dospělých strávníků (89 %) považuje prostředí jídelny za nekulturní a nehygienické. Graf 4: Spokojenost s prostředím jídelny ,1 5 46, ,1 23,7 32,5 27, ,8 11,1 2,3 3,6 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

7 Následovala otázka týkající vstřícnosti a příjemnosti personálu školní jídelny. Tab. 6: Přístup personálu vůči strávníkům je vstřícný a příjemný: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň 57 31, , ,3 8 4,5 II. stupeň 13 15, , , ,7 Dospělí strávníci 3 16,7 7 38,9 6 33,3 2 11,1 Celkem 73 26, ,5 6 21, Nejspokojenější s přístupem personálu se jeví opět žáci I. stupně (78 %). Na druhé straně téměř polovina žáků II. stupně (49 %) a dospělých strávníků (45 %) má k přístupu personálu jídelny výhrady a je spíše nespokojená nebo nespokojená. Graf 5: Spokojenost s přístupem personálu 5 46,4 4 31,8 34,9 38,9 33,3 3 27,7 21,7 2 15,7 16,7 17,3 1 4,5 11,1 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

8 Následovala otázka týkající se provozu jídelny objednávání jídel, odhlašování obědů, způsob řešení ztráty kartičky apod. Tab. 7: Vyhovuje mi způsob objednávání jídel, odhlašování obědů, způsob řešení ztráty kartičky a další činnosti související s provozem jídelny: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň 67 38, , ,6 II. stupeň 14 16, , , Dospělí strávníci 1 5,6 5 27,8 7 38,9 5 27,8 Celkem 82 29, , ,2 3 1,9 Velká část strávníků I. stupně (75 %) i II. stupně (66 %) vyjadřuje spíše spokojenost s činnostmi souvisejícími s provozem jídelny. Na druhé straně dvě třetiny dospělých strávníků a třetina žáků II. stupně by pravděpodobně uvítala změnu v provozním chodu jídelny. Graf 6: Spokojenost s provozem jídelny 5 49,4 4 38,3 37,1 38,9 3 27,8 21,7 27,8 2 16, ,6 8,6 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

9 Devátá položka se dotazovala na spokojenost s délkou čekání ve frontě a rychlost výdeje oběda. Tab. 8: S délkou čekání ve frontě a rychlostí výdeje oběda jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň 19 1, , ,5 II. stupeň 7 8,4 25 3, , ,3 Dospělí strávníci 3 17,6 3 17,6 4 23,5 7 41,2 Celkem 29 1, , , ,9 S délkou čekání ve frontě je spokojená pouze polovina žáků I. stupně (52 %), o něco méně žáků II. stupně (47 %) a necelých 4 % dospělých strávníků. Přestože dospělí jsou obvykle pouštěni k okénku a ve frontě čekat nemusejí, domníváme se, že jejich nespokojenost plyne pravděpodobně z hodnocení rychlosti výdeje oběda, někteří učitelé navíc vyjadřovali svou spokojenost s čekáním ve frontě, ale nespokojenost s čekáním dětí. Graf 7: Spokojenost s délkou čekání ve frontě ,2 41, ,1 34, ,6 17,6 23,5 19, ,7 8,4 13,5 5 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a Druhá polovina dotazníku začínala dotazem na oblíbené jídlo ve školní jídelně. Tab. 9: Mám oblíbené jídlo/a: Ne Ano N % N % I. stupeň 1 5, ,4 II. stupeň 7 8, ,4 Dospělí strávníci 8 44,4 1 55,6 Celkem

10 Většina žáků I. i II. stupně uvedla alespoň jedno jídlo, které má ve školní jídelně oblíbené. U dospělých strávníků kladně odpovědělo 56 %, ostatní oblíbené jídlo v jídelně neuvádějí. Volné výpovědi oblíbených jídel jsme kategorizovali a následující tabulka ukazuje jejich seznam s četností odpovědí. Tab. 1: Oblíbená jídla Oblíbené jídlo Počet řízek, přírodní, máslový, steak 45 kuřecí maso pečené kuře s rýží, bramborem, a la bažant 25 kuře na paprice 7 špagety, boloňské špagety 64 čínské nudle 11 těstoviny zapečené těstoviny, šunkafleky 3 těstovinová jídla s masem 4 tortelliny, halušky 4 smažený sýr 4 pizza 36 šišky / šulánky s mákem 26 krupicová kaše, rýžová kaše 16 buchtičky s dostatečným množstvím krému 14 sladká buchty 9 palačinky 8 nudle s mákem 8 ovocné knedlíky, žemlovka 4 svíčková 23 omáčky s rajská 19 knedlíkem koprová 2 nebo těstovinami houbová, játrová 2 obecně 5 zelenina 3 saláty těstovinový, čínský, šopský, bramborový 11 zeleninová špenát (s bramborovým knedlíkem) 11 smažený květák 3 zeleninové karbenátky, brokolice, houby 3 polévky rajská, francouzská, gulášová, rybí, boršč, fazolová, zelňačka 15 langoš 15 ryby, filé, pstruh 14 guláš, bramborový, s knedlíkem 12 masitá (kromě rizoto 11 kuřecího) knedlo, zelo, vepřo 8 karbenátky, španělský ptáček, mexická pánev, holandský řízek 6 luštěniny kovbojské fazole, hrachová kaše, čočka (s párkem, vejci) 7 bramborová kaše 9 přílohy rýže 5 tyrolské brambory 1 vše ocením, nemusím si vařit sám 3

11 Po oblíbených jídlech následovala otázka týkající se přidávání jídel. Tab. 11: S přidáváním oblíbeného jídla nebo když mám ještě hlad, jsem: velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a I. stupeň 5 28, ,9 35 2, ,2 II. stupeň 11 13, , , ,2 Dospělí strávníci 2 12, ,5 1 6,2 Celkem 63 23, ,7 6 22, ,7 Pozn. 3 dospělí strávníci uvedli, že nemají s přidáváním žádnou zkušenost, tedy nemohou posoudit. Dvě třetiny žáků I. stupně (67 %) a podobně i dospělí strávníci (63 %) jsou spíše spokojení s přidáváním jídla. Na druhé straně více než polovina žáků II. stupně (55 %) uvádí, že je s přidáváním jídel spíše nespokojená. Graf 8: Spokojenost s přidáváním jídel , ,7 13,8 12,5 31,2 2,1 28,8 12,5 13,2 26,2 1 6,2 velmi spokojen/a spíše spokojen/a spíše nespokojen/a nespokojen/a

12 Dvanáctá položka dotazníku uvádí šest druhů jídel, která měli respondenti ohodnotit známkami 1 jako nejlepší až 5 jako nejhorší. Tab. 12: Následující druhy jídel oznámkujte dle toho, jak vám chutnají: Polévky Sladká jídla Masitá jídla Ryby Luštěniny Zeleninová jídla I. stupeň 3, 1,6 2, 2,7 2,4 2,5 II. stupeň 3,2 2,2 2,5 3, 2,9 2,8 Dospělí strávníci 3,4 2,3 2,8 2,2 2,6 2,9 Celkem 3,1 1,8 2,2 2,7 2,5 2,7 Všechny tři skupiny nejhůře hodnotí chuť polévek, nejlépe pak sladká jídla (dospělí strávníci ryby). Graf 9: Známkování jídel dle chuti 4 Známky ,2 3,4 1,6 2,2 2,3 2 2,5 2,8 2,7 3 2,2 2,4 2,9 2,6 2,5 2,8 2,9 1 Polévky Sladká jídla Masitá jídla Ryby Luštěniny Zeleninová jídla

13 Následovala otázka týkající se příloh. Respondenti měli uvést, kterou z příloh si nejčastěji vybírají. Tab. 13: Jako přílohu si nejčastěji vybírám: těstoviny rýži brambory knedlíky I. stupeň , , II. stupeň 25 31, , , Dospělí strávníci 3 18,8 7 43,8 6 37,5 Celkem ,1 5 18, ,5 Nejoblíbenější přílohou u všech skupin respondentů je rýže. Nejméně oblíbené u žáků jsou brambory, u dospělých strávníků knedlíky. Graf 1: Nejčastěji vybíraná příloha 5 43,8 4 37, ,2 18,8 32,4 32,5 17,6 16, těstoviny rýže brambory knedlíky

14 Další položka dotazníku se týkala žádostí bez masa. Zajímalo nás jaké procento strávníků při výdeji oběda žádá bez masa. Tab. 14: Při výdeji oběda žádám jídlo bez masa a je mi vyhověno: prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně prakticky nikdy I. stupeň , , ,9 II. stupeň 25 3,9 1 12, , ,2 Dospělí strávníci 1 6,2 2 12, ,2 Celkem 55 22,7 3 12,4 4 16, ,9 Dle těchto výsledků minimálně polovina dětí žádá alespoň dvakrát do týdne jídlo bez masa. Dalo by se předpokládat, že toto maso může zbývat na přídavky pro ty žáky či dospělé, kteří si ho chtějí přidat. Graf 11: Žádosti bez masa u výdeje oběda 8 81, ,9 43,2 3,9 2 18,6 13,8 12,3 13,6 12,5 6,2 prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně prakticky nikdy

15 Kromě žádostí bez masa nás zajímalo, zda obsluha u výdeje oběda vyhoví i dalším přáním jako např. více brambor, bez omastku, bez zeleniny apod. Tab. 15: Při výdeji oběda mohu požádat např. více brambor, bez omastku, bez zeleniny apod. a je mi vyhověno: rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne I. stupeň , ,1 7 4,2 II. stupeň 24 29, ,1 17 2,7 4 4,9 Dospělí strávníci 6 33, ,6 Celkem 14 38,8 18 4,3 4 14,9 11 4,1 Pozn. 3 žáci I. stupně a 2 dospělí strávníci uvedli, že nemají s podobnými žádostmi žádnou zkušenost, tedy nemohou posoudit. Většina strávníků všech skupin uvedla v dotazníku kladnou zkušenost s žádostmi výše uvedeného typu. Nejméně spokojených strávníků je mezi žáky II. stupně (26 %), kterým pravděpodobně v takové situaci nebylo personálem vyhověno. Graf 12: Vyhovění žádostem při výdeji oběda , ,3 33,3 36,9 13,1 2,7 1 5,6 4,2 4,9 rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne

16 Další položka dotazníku směřovala k salátům, dezertům a nápojům. Požádali jsme respondenty, aby jednotlivé druhy jídel oznámkovali podle toho, jak jim vyhovují. Pokud uvedli známku 3 a horší, žádali jsme je o zdůvodnění. Průměrné známky uvádí tab. 16, volné výpovědi jsou kategorizované v tab. 17. Tab. 16: Následující nabídku jídel oznámkujte dle toho, jak vám vyhovuje: Zeleninové saláty Moučníky, zákusky Ovoce Nápoje I. stupeň 1,9 1,5 1,5 1,6 II. stupeň 1,9 1,8 1,7 2,4 Dospělí strávníci 2,3 2,6 2,4 2,3 Celkem 1,9 1,7 1,6 1,9 Nejkritičtější k těmto druhům jídel jsou dospělí strávníci, nejvíce spokojení se jeví žáci I. stupně. Nejvíce kritizované jsou saláty a také nápoje. Graf 13: Známkování jídel dle toho, jak vyhovují 3 2,6 2,3 2,4 2,4 2,3 Známky 2 1,9 1,9 1,8 1,5 1,5 1,7 1,6 1 Zeleninové saláty Moučníky, zákusky Ovoce Nápoje

17 Tab. 17: Kategorizované volné výpovědi co je nevyhovující na uvedených typech jídel: Druh jídla Co nevyhovuje Počet Zeleninové saláty Moučníky, zákusky Ovoce Nápoje Chuť pálivý, kyselý, kořeněný, moc octa, výrazné zálivky atd. 14 Nejčastěji nakládané, sterilované zelí, tvrdé, málo čerstvé zeleniny 8 Úzký výběr, stále stejné 4 Malé množství, málo často a nepřidává se 3 Nejím zeleninu, hrášek, okurkový, rajčatový 13 Jsou jen výjimečně, velmi málo, omezený výběr 1 Chuť moc sladké, málo sladké, nejedlé 9 Nelákavý vzhled, staré, okoralé, suché (buchty) 6 Nepřidávají se 2 Je jogurt zákusek?, bezlepková dieta 2 Nejím, nemám rád/a zákusky, pudink, rozinky 6 Kvalita otlučené, poškozené, nahnilé, staré, příliš zralé, není 18 čerstvé, nedozrálé Jen zřídka, málo často 7 Malá pestrost nejčastěji jablka, kompoty 4 Nepůlit 1 Nejím moc ovoce, kiwi, grep 5 Chuť hrozné, odporné, moc sladké, jako voda, umělé, z prášku, 36 kyselé atd. Chybí více druhů (kde jsou 2 druhy z jídelníčku?), chybí voda, 9 neslazený čaj, džus, kakao, malá pestrost, stále stejné Často v nápoji plavou drobky 7 Malé množství, sklínky naplněné jen do půlky, nelze přidat 5 Špinavé sklínky 3 Někdy moc studené, čaj není teplý 4

18 Další dvě položky dotazníku se týkaly vracení nedojedeného jídla. První z nich se týká frekvence vracení oběda (Tab. 18), ve druhé respondenti uvádí, které jídlo nejčastěji vrací. Kategorizované volné výpovědi uvádí tabulka 19. Tab. 18: Objednané jídlo nedojídám a vracím: prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně téměř vůbec I. stupeň 19 1, , , ,8 II. stupeň 9 1, ,7 25 3, ,3 Dospělí strávníci 1 5,6 4 22,2 4 22,2 9 5 Celkem 29 1, ,3 86 3, ,4 Téměř polovina žáků I. (48 %) i II. (45 %) stupně vrací nedojedený oběd minimálně dvakrát v týdnu. Nejméně vrací obědy dospělí strávníci, polovina z nich téměř nikdy. Graf 14: Frekvence vracení nedojedeného jídla 5 5 Známky ,3 33,7 32,2 3,1 22,2 22,2 19,8 25,3 1 1,7 1,8 5,6 prakticky každý den 2 3 krát týdně 1 krát týdně téměř vůbec

19 Tab. 19: Kategorizované volné výpovědi která jídla nejčastěji vracíte: Co nejčastěji vracím: Počet Polévky 5 Ryby 46 Tuhé, hovězí, vepřové, ptáček 43 Maso Tučné, tlusté 6 Játra 7 Guláš 3 Sekaná 3 Brambory 37 Knedlíky 5 Přílohy Rýže 3 Rizoto, špagety, zapečené těstoviny 5 Obecně 2 Vařená, dušená zelenina, lilek, hrášek, fazolky 21 Špenát 8 Zeleninová Kapusta 7 jídla Květák nákyp, mozeček, zapečený 5 Saláty 5 Houby, lečo 7 Sladká Obecně, sladké těstoviny, táče, buchty, krupicová kaše, sladké knedlíky, 24 jídla ovesná kaše Omáčky Nejčastěji houbová, koprová, křenová 22 Luštěniny Fazole, hrachová kaše, čočka 25 Ostatní Co je příliš kořeněné, nechutná mi, pizza, smažený sýr, vše 1 Výčty oblíbených a neoblíbených, resp. vracených jídel nejvíce odrážejí individuální chutě každého respondenta. Přesto se domníváme, že některé hodnoty mohou vypovídat i o kvalitě surovin, potravin a přípravě těchto jídel např. v případě polévek a tuhého masa. Poslední položka byla zcela otevřená, ptali jsme se v ní, co by dle názorů respondentů přispělo ke zlepšení stravování. V následující tabulce 2 jsme se pokusili tyto výpovědi kategorizovat.

20 Tab. 2: Kategorizované volné výpovědi co by podle vás přispělo ke zlepšení stravování? Návrhy na změny Počet zlepšit přístup k žákům, zejména pí. Břinkové (děti se jí bojí), slušné 35 Personál chování, nestresovat, neřvat, zlepšit komunikaci vyměnit personál, vedoucí kuchyně, ukončit smlouvu, jiná stravovací 1 firma změnit systém objednávání/odhlašování, nahradit automatem, přes 17 internet, zrušit kartičky nahradit čipy Provoz změnit/zefektivnit organizaci výdeje obědů 18 více času na jídlo, někdy nemám kam dát tác po obědě, větší tácy a 3 sklínky Prostředí stoly, židle, solničky/pepřenky na stolech, ubrousky, ubrusy, obrazy, hluk 33 více dbát na čistotu sklínek a táců, pečlivost 5 větší pestrost a jiná skladba, rozmanitost 27 zařadit více čerstvé zeleniny, ovoce a salátů 34 Jídelníček zařadit širší nabídku kvalitních nápojů 1 zařadit častěji kvalitní bezmasá, vegetariánská jídla, sezónní jídla 8 nahradit často podávané brambory více těstovinami a rýží 6 lepší dochucení méně solit a kořenit, vařit z kvalitních surovin, dbát 42 více na estetiku jídel kvalitnější polévky méně solit a kořenit, ne ze sáčku 25 nekvalitní vařené brambory solit, mastit, vařit i nové brambory, méně, 19 Kvalita jídla hranolky maso měkčí, libové, netučné, lépe připravené, větší porce, více ryb 18 používat méně polotovarů, raději čerstvé suroviny, příp. bio výrobky, 13 dodržovat zásady zdravé výživy udržet jídlo teplé až do 13:3 4 více mastit a sypat sladká jídla 1 zvětšit porce, zejména starším žákům 25 Porce přidávat dětem více a vše, maso, dvojku, i bez polévky, navařit více 21 porcí oblíbených jídel, nutnost podepsat se, když si chci přidat? Změnil/a bych vše 5 Jsem spokojený/á 4

21 Poslední položka se týkala celkového hodnocení stravování ve školní jídelně. Respondenti měli ohodnotit jídelnu celkovou známku 1 5. Výsledky uvádí tabulka 21. Tab. 21: Stravování ve školní jídelně hodnotím celkově známkou: Celková známka I. stupeň 2,4 II. stupeň 3, Dospělí strávníci 3,1 Celkem 2,6 Stravování ve školní jídelně lze považovat podle tohoto celkového hodnocení za průměrné. Nejvíce spokojení jsou žáci I. stupně, nejméně dospělí strávníci, jejichž hodnocení se téměř shoduje s hodnocením žáků II. stupně. V Brně Zpracovala: Mgr. Věra Konečná školní psycholog

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKU STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ ZŠ KOVÁŘOV Na konci listopadu 2014 byl mezi strávníky ZŠ Kovářov distribuován dotazník, jehož cílem bylo zjistit jejich názory na kvalitu současného stravování

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1. Krabí koktejl, 2 rohlíky 1,3,7 1,3,7,10 1,3,7,10 4 1,3,9 1,3,7 1 9 2.3. Hrachová Zapečené s uzeným masem,okurek Vepřová pečeně, fazlové lusky na smetaně, Kuřecí plátek na bylinkách, 3.3. 4.3. 5.3. 6.3. 7.3. 8.3. 1,7,9 1 Pórková Krabí koktejl, 2 rohlíky,10,10 4 Rajská

Více

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014

Jídelníček od 1.9. do 5.9. 2014 Pondělí -- Základní škola Boskovice, okres Blansko, školní jídelna nám. 9. května -- -- Jídelníček od 9. do 5.9. 2014 rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem, sterilovaný okurek sirup Úterý zeleninová

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do

JÍDELNÍ LÍSTEK. 1.9.2015 4.9.2015 v týdnu od do 1.9.2015 4.9.2015 zeleninová s těstovinou,ovoce (1,3,6,7,9,12) 1. Boloňské špagety se sýrem (1,6,7) fazolová (1,3,6,7,9,12) 1. Holandský řízek,bramborová kaše m.m.,salát okurkový (1,3,6,7,10) + čokoládové

Více

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj

1. - 30. 4. klávesa doplněk nápoj hrstková 31. 3. kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, těstoviny bramborový guláš, chléb restov. kuřecí játra a kuřecí prsa, brambory, křenový dip 1. 4. hovězí vývar, nudle vařené hovězí maso, rajčatová omáčka,

Více

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY:

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 VÝSLEDKY ANKETY: HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 V období měsíce únor 2013 proběhla mezi uživateli služeb v DS Lidická anketa týkající se stravování v DS. Uživatelé

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.9. - 4.9.2015 1.9.2015 úterý Hovězí s krupicí a vejci 1,3,9,7 Hovězí guláš, těstoviny, nápoj 1,3,7,9 2.9.2015 středa Fazolová 1,7,9 Drůbeží plátek se šunkou, vařený brambor,

Více

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014

Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Jídelníček od 5.5. 26.5. 9.5. 30.5. 2014 2014 Pondělí Polévka: Fazolová Hrachová Rýžový Boloňské nákyp špagety s ovocem se sýrem, a rozinkami, ovoce ovoce Ledový Zelený čaj s citronem Zeleninové Zapečené

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 1. září do 4. září 2015 Pondělí Úterý Zeleninový vývar s kuskusem 7,9 1 Boloňské špagety se sýrem 1,3,6,7,9 Míchaný kompot, mandarinkový džus, voda Středa Pórková 1,3,5,6,7,8,9,11 2 Rybí filé

Více

www.hotelvyhlidka.com

www.hotelvyhlidka.com DENNÍ MENU 28.2. - 4.3.2011 Pondělí Fazolová polévka 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, okurek 2. Dukátové buchtičky s krémem 3. Kapustové karbanátky, brambor, salát Úterý Hovězí vývar s těstovinami

Více

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 02.10.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Gulášová,09,10 Špecle sypané mákem čaj, salát ovocný Hovězí s nudlemi Hovězí Stroganov, houskový knedlík,03,06,07 Hrstková Holandský řízek,

Více

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím

Jídelní lístek. BLANSKO Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2. Vepřová kotleta na paprice, knedlík. Domácí buchty s povidlím Hrachová 30.11 1,9 1,3,7 1,3,7 1 Italská s rýží 1.12 1,9 1,3,7 1,3,7 1 2.12 1,3,7 1,3,7 1 1,3,7 Bulharská 3.12 9 1,3,7 1,6 1,3,7,9 Uherské kuře, Hovězí s domácím drobením Krupková zasmažená Zapečené těstoviny

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Celozrnné pečivo se sýrovou pomazánkou, mléko, okurek (obsahuje al. :, ) Slepičí polévka s nudlemi, rizoto z vepřového masa, sýr, sterilovaný

Více

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK

III. Ol ČTVRTEK Polévka: Bramborová I. Vepřová krkovička na žampionech, vařené brambory, okurkový salát PÁTEK J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 5.9.2014 Hovězí vývar se zeleninou a těstovinami Přírodní vepřová kotleta, vařené brambory, míchaný zeleninový salát Ol Žampionová Srbské rizoto syp.sýrem, steril.okurek

Více

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství...

O Menu ze stálé nabídky...kód...množství... PONDĚLÍ 4. 1. Hovězí (1,3,7,9) O Základní I...Bratislavská vepřová plec, těstoviny(1,3,7,9) O Základní II...Houbový Kuba, okurka(1,12) O Protisklerotická...nově...Vař. vejce,růžičková kapusta ve smetanové

Více

23. 3. - 27. 3. 2015

23. 3. - 27. 3. 2015 2. 3. - 6. 3. 2015 Polévka hovězí s kapustičkami 9 1.Podžárka po bělorusku, dušená rýže 1, 3, 8, 2.Pizza 4 druhů sýra 1, 7 3.Kroupový salát se zeleninou, pečivo 1, 3, 8, 11, Polévka hrstková 1, 9, 1.Pečené

Více

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53

od 02.09.2015 do 04.09.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva obsahuje alergeny: 01,07,51,52,53 od 02..25 do..25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 rohlík, sýrová pomazánka, bílá káva krupicová s vejcem obsahuje alergeny:,,,, sekaná pečeně, brambor, červená řepa, džus chléb, tuňáková pomazánka,

Více

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete

ÚTERÝ STŘEDA. Smažený sýrový oválek, vařené brambory, česnekový dip, porce rajčete Ol J Í D E L N Í L Í S T E K od 1. - 3.10.2014 Ol Fazolová Znojemský guláš, knedlík Vepřové balenky se sýrem, bramborová kaše, rajčatový salát Krupicová kaše s čokoládou, kompot Zahradnická Mexické vepřové

Více

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa

Pondělí. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Úterý. Polévka Hlavní jídlo číslo 1 číslo 2 MŠ-R MŠ-O. Středa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek 1.5.2014 STÁTNÍ SVÁTEK Pátek 2.5.2014 ŘEDITELSKÉ VOLNO Pondělí 5.5.2014 Slepičí vývasr s nudlemi Buchtičky se šodo Kuskus se zeleninou a kuřecím masem Rohlík, pl. Uzený sýr,

Více

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015

Jídelní lístek 1. - 5. 6. 2015 1. - 5. 6. 2015 Pondělí Chléb s pomazánkou z olejovek, čaj (1,4,7) Polévka rychlá (1,3,9) Kynuté knedlíky s tvarohem a jahodami, bílá káva (čaj), (1,3,7) Rohlík s pomazánkovým máslem s pažitkou, mléko

Více

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 30.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 Čaj, Chléb, Pomazánka sardinková, ovoce,04,07,10 Polévka čočková se zeleninou, Krůtí nudličky, Dušená rýže, Zeleninová obloha,06,09 fit tyčka,08 Čaj se sirupem, Kaše kukuřičná

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145

JÍDELNÍ LÍSTEK Střední odborné učiliště dopravní, Čáslav, Aug. Sedláčka 1145 4.5.2015 5.5.2015 6.5.2015 7.5.2015 8.5.2015 Paštika, máslo, pečivo, čaj Krupicová s vejcem Vepřová kýta na paprice, houskový knedlík Játra na slanině, rýže Vepřové rizoto, sýr Sýr tavený, máslo, pečivo,

Více

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte.

Přiloženou,,Stálou nabídku s letáčkem na 4. listu si prosím uschovejte. ÚTERÝ 1.12. Polévka Hrachová (1) O Základní I...Hovězí vařené, houbová omáčka, knedlík (1,3,7) O Základní II...Kapustový karbanátek, brambory, salát (1,3,7) O Protisklerotická...Krůtí maso na zelenině,

Více

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním

OBĚDOVÉ MENU. 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS. Česká u Brna. www.bufetvesmir.cz. polévka hovězí vývar s kapáním OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 1.3. 31.3.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Čtvrtek 1.3. polévka hovězí vývar s kapáním normální strava: 1/ Rajská omáčka, vepřový plátek, těstoviny 2 /

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 ..25 do 30..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 zeleninová s drož. knedlíčky (obsahuje al. :, ) Boloňské špagety (obsahuje al. :,, ) Čaj se sirupem,, Ovoce (obsahuje al. : ) s rýží

Více

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015

Jídelní lístek 1. - 4. 9. 2015 1. - 4. 9. 2015 Úterý Chléb s máslem a plátkový sýr, malcao (1,7) Polévka pórková (1,7) Zapečené těstoviny s vepřovým masem, okurkový salát, mandarinkový nápoj (1,3,7) Rohlík se zeleninovou pomazánkou,

Více

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Jídelní lístek. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace 1.6.2015 2.6.2015 3.6.2015 4.6.2015 5.6.2015 Snídaně Džem, med, máslo, pečivo, čaj Polévka Slepičí s těstovinou Oběd 1 Čevabčiči, brambory, hořčice, cibule Oběd 2 Rizoto pražského uzenáře Večeře Gulášová

Více

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny

Datum Ozn. Název Hm. Alergeny Pondělí P Bramborová 1,9 2.11.2015 1 Zeleninový talíř se smaženou brokolicí 350 g 1,3,7,10 3 Ďábelská játra, rýže 63 g 1 4 Bramborák s uzeninou 360 g 1,3,7 5 Maminčino kuře, těstoviny 160 g 1,3 6 Vepřový

Více

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015

od 02.11.2015 do 04.12.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 Česneková s chlebovými krutony Rybí file po mlynářsku, brambor, kapie obsahuje alergeny: 01,04,07 Fazolový guláš s vepřovým

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012

Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 Jídelní lístek Jídelna Vesmír 1.5. - 31.5. 2012 ÚTERÝ 1.5. STÁTNÍ SVÁTEK- NEVAŘÍ SE Středa 2.5. Bramborová normální strava : 1 Svíčková omáčka, sekaná pečeně, těstoviny 2 Kuřecí řízek, bram kaše, okurek

Více

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Školní jídelna Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory Pondělí 2.11.2015 Úterý 3.11.2015 Středa 4.11.2015 Čtvrtek 5.11.2015 Pátek 6.11.2015 vývar s masovou rýží, povidlové knedlíky s tvarohem (A: 01, 03, 06, 07, 09, 11, 51) drožďová, selská vepřová pečeně,

Více

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky

polévka kapustová s houbami polévka ze zeleného hrášku polévka fazolová polévka květáková vepřový guláš,těstoviny,čaj ovocný polévka z vaječné jíšky chléb,pomazánka vaječná.paprika červená,kakao,čaj ovocný polévka kapustová s houbami bramborové šišky se švestkovou omáčkou sypané máslovou strouhankou,čaj rohlík,lučina,hruška, mléko,čaj ovocný rohlík,pomazánka

Více

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014

Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Jídelníček na týden od : 1. prosince do : 7. prosince 2014 Datum číslo dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 1.12. 1 N,D9 Španělská vepřová pečeně, rýže, kompot 3 D2,9/2 Španělská vepřová pečeně, rýže,

Více

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015

od 01.10.2015 do 02.10.2015 Čtvrtek 1.10.2015 Pátek 2.10.2015 od..25 do..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Veka chlebíčková, Medové máslo, Bílá káva, Čaj ovocný (A:,) krakonošská česnečka (A:,,,,,,) Holandský řízek, Brambory maštěné, Salát rajčatový, Nápoj ovocný (A:,,)

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 zeleninová s kuskusem (obsahuje al. : ) Drůbeží nudličky na rajčatech, Rýže dušená (obsahuje al. : ) Džus-koncentrát, Kakao granko, Jogurt (obsahuje al. : ) Pátek 2..25 ruský

Více

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj

JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013. Velikonoce. Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj JÍDELNÍČEK OD 2.4. DO 5.4.2013 Velikonoce Svačina: Lámankový chléb, hermelínová pomazánka, zelenina, čaj Polévka: Čočková s párkem Hlavní jídlo: Bramborové šišky s mákem, ovoce, čaj Svačina: Rohlík, máslo,

Více

Jídelní lístek 5. 5. 9. 5. 2014

Jídelní lístek 5. 5. 9. 5. 2014 5. 5. 9. 5. 2014 Pondělí: Slepičí vývar s noky Zelené fazolky, smetanová omáčka, brambory, čaj : : Celerová pomazánka, toustový chléb, mléko, čaj Vločková polévka Čevapčiči, bramborová kaše, zeleninová

Více

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj

JÍDELNÍČEK. Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj OD 1.10. DO 5.10.2012 Svačina: Chléb, máslo, šunka, čaj Polévka: Hovězí vývar s drobenkou Hlavní jídlo: Smažená květák, brambor, zelný salát, čaj Svačina: Rohlík, máslo, sýr Eidam, mléko Svačina: Chléb,

Více

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015

Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Jídelní lístek ŠJ období: 1.10. - 2.10. 2015 Pórková 1,3,7,9 Čínské nudle s kuřecím masem a zeleninou 1,3,9,7 1. 10. 2015 Jogurt, ovocný čaj 7 čtvrtek Masový prejt, sterilované zelí, vařený brambor 1,6,7,10

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.10.2012 5.10. 2012. svačina oběd svačina. Polévka: LUŠTĚNINOVÁ... VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, ČAJ HOVĚZÍ

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.10.2012 5.10. 2012. svačina oběd svačina. Polévka: LUŠTĚNINOVÁ... VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TĚSTOVINY, ČAJ HOVĚZÍ 1.10.2012 5.10. 2012 VAJEČNÝ KRÉM, Polévka: LUŠTĚNINOVÁ VEPŘOVÉ NA HOUBÁCH, TAVENÝ SÝR, LEDECKÝ Z RYB,, HOVĚZÍ Polévka: RYCHLÁ S VEJCI KVĚTÁKOVÝ MOZEČEK, OKURKOVÝ SALÁT S RAJČATY, ZE STROUHANÉHO SÝRA,,

Více

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj

Pondělí 1.9.2014. Zeleninová s kapáním Hlavní jídlo číslo 1 Vepřové v mrkví, brambor číslo 2 MŠ-R Houska, šunka, rajče, mléko, čaj MŠ-O Kobliha, čaj Pondělí 1.9.2014 Zeleninová s kapáním Vepřové v mrkví, brambor Houska, šunka, rajče, mléko, čaj Kobliha, čaj Úterý 2.9,2014 Hovězí vývar s játrovou rýží Boloňské špagety, sýr Chléb, vaječná pomazánka,

Více

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014

Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Jídelníček na týden od : 2. června do : 8. června 2014 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 2.6. N,D9 Znojemská vepřová pečeně, rýže D2,9/2 Tilapia filet na másle, šťouchané brmbory, kompot Úterý

Více

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková

Polévka Polévka Polévka. Polévka květáková Polévka květáková Polévka květáková pátek čtvrtek středa úterý pondělí VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 6.10. květáková květáková květáková 1. 3. 4. Vepřová pečeně franfurtská, Vepřová pečeně

Více

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A:

B: Úterý POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Středa POLÉVKA: II.večeře D:9 A: B: Čtvrtek POLÉVKA: II.večeře D:9 A: DOMOV PRO SENIORY Srpen U Barborky 1 - Rožďalovice 1.8. - 3.8. 2014 JÍDELNÍ LÍSTEK Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře II.večeře Pondělí POLÉVK II.večeře D:9 Úterý POLÉVK II.večeře D:9 Středa POLÉVK

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011

J Í D E L N Í L Í S T E K 2.5 6.5. 2011 Škola Kavčí hory- Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 2.5 6.5. 2011 PONDĚLÍchléb polévka bramborová makový závin pomazánka filé zapečené se sýrem ze strouhaného

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 3. 2015 2. - 6. 3. 2015 Pondělí Houska s máslem a džemem, kakao (1,7) Polévka rajská s rýží (1) Zapečené těstoviny se šunkou, okurka, čaj s citrónem, pomeranč (1,3,7) Chléb se sádlem, čaj (1) Úterý Chléb s pomazánkou

Více

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát

Pol. vločková, maďarský perkelt, těstoviny. Pol. nudlová, vepřová plněná kapsa, brambory, salát 1. 6. 2. 6. 3. 6. 4. 6. 5. 6. 6. 6. 7. 6. od 1. 6. do 7. 6. A - 3, 2 Pol. dršťková/gulášová dietní, jablečný závin, ovoce Pol. kulajda, cikánská pečeně, těstoviny PÁ B - 2, Pol. miliónová, pečená krkovice,

Více

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát

Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny. Pol. slepičí s nudlemi, rizoto s kuřecím masem, salát 2. 11. 3. 11. 4. 11. JÍDELNÍ LÍEK od 2. 11. do 8. 11. 5. 11. 6. 11. Pol. s hráškem a rýží, šamorýnská směs (brambory, paprika, klobása), chléb Pol. s hráškem a rýží, vepřové domažlické ragú, těstoviny

Více

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015

Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Jídelníček na týden od : 7. září do : 13. září 2015 Pondělí Šlehaný tvaroh s pažitkou Hovězí polévka s masem a celestýnskými nudlemi Mléko Kaše ovesná, mléko 7.9. ovoce 1 N,D9 Kuřecí směs, rýže Pečivo,

Více

Hodnocení jídelního lístku

Hodnocení jídelního lístku Hodnocení jídelního lístku Dodavatel jídelního lístku: Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Štefánikova 2514, 761 15 Zlín Školní jídelna, Hradská 5189, 76001 Zlín 1 Jídelní lístek

Více

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015

Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Jídelníček na týden od : 7. prosince do : 13. prosince 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Jáhlová polévka 7.12. N,D9 Vepřový plátek přírodní, rýže D2,9/2 Vepřový plátek přírodní, rýže Úterý Drůbeží vývar

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory

JÍDELNÍ LÍSTEK. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou, vařené brambory JÍDELNÍ LÍEK 31. 8. 2015 6. 9. 2015 31. 8. Pol. vločková, kovbojská pánev s fazolemi, chléb Pol. vločková, vepřové nudličky v zakysané smetaně, těstoviny 1. 9. Pol. zelná s klobásou, čevapčiči s oblohou,

Více

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše

Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1, 3, 7, 10), Bramborová kaše JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 1102015 DO 1102015 Čt 110 Pá 210 Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Varianta 1Polévka fazolová (Obsahuje: 1,, 6, 7,, 10, 1), Holandský vepřový řízek (Obsahuje: 1,, 7,

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K J Í D E L N Í L Í S T E K na dobu od: 21.12.2015 do: 27.12.2015 ZZC Vyšní Lhoty A Datum: Zaměstnanci-klienti Snídaně: 1xjogurt 100ml, 2 ks džem, 2 ks máslo, 3 rohlíky, čaj 1,7 PONDĚLÍ 21.12.2015 Oběd:

Více

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015

Jídelní lístek 2. - 6. 2. 2015 2. - 6. 2. 2015 Pondělí Rohlík s hermelínovou pomazánkou, kedluben, mléko (1,7) Polévka z vaječné jíšky (1,3,9) Povidlová omáčka, uzená krkovice, bramborový knedlík, čaj s citrónem, (1,3,7) Chléb s máslem

Více

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015

Základní škola a Mateřská škola Lišov ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ 611, 373 72 LIŠOV 387994489 JÍDELNÍČEK. Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Od 02.03.2015 do 06.03.2015 Pomazánka z tuňáka, bílý chléb, ovocný čaj(1-pšenice,3,4) 02.03. Polévka cizrnová s brokolicí (1-pšenice) Ovoce 1. Vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušený špenát(1-pšenice,3)

Více

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HODNOCENÍ KVALITY STRAVOVÁNÍ v Domově pro seniory Lidická 189, Strakonice v roce 2013 ZAMĚSTNANCI A UŽIVATELI SLUŽEB PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V květnu 2013 probíhala v DS Lidická anketa na kvalitu stravování,

Více

selská vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamoé krustě Francouzské brambory s červenou řepou

selská vepřová pečeně, dušené zelí, houskový knedlík brokolicový bulgur s vepřovou panenkou v sezamoé krustě Francouzské brambory s červenou řepou 23.11. vepřové maso na žampionech,rýže špagety carbonara,eidam polévka rajská s těstovinou polévka masový krém žemlovka s tvarohem a jablky rýžový nákyp s ovocem Krůtí rolka s brusinkovou omáčkou,dušená

Více

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015

Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Jídelníček na týden od : 5. října do : 11. října 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Zelňačka s uzeninou / polévka hašé 5.10. N,D9 Masová směs, rýže D2,9/2 Masová směs, rýže Úterý Polévka z drůbežích drobů

Více

od 4.1.2016 do 8.1.2016

od 4.1.2016 do 8.1.2016 od 4.1.2016 do 8.1.2016 Pondělí 4.1.2016 Polévka VLOČKOVÁ S VEJCI obsahuje al.: 01,03,09 Oběd 1 PIKANTNÍ VEPŘOVÉ RAGÚ, RÝŽE obsahuje al.: 01,09 Oběd 2 RYBÍ FILÉ V TĚSTÍČKU, BRAMBOROVÁ KAŠE obsahuje al.:

Více

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14.

2.11. 6.11. 2015. Změna jídelníčku vyhrazena! Teplé pokrmy jsou určeny pro přímou spotřebu v den výdeje, spotřebujte nejdéle do 14. 2.11. 6.11. 2015 polévka rumburská I. vepřové po cikánsku, brambory II. těstovinový salát s uzeným lososem, dalamánek pribináček s čokoládovou polevou nápojový automat 4 příchutě + voda polévka dršťková

Více

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny úterý 2.6.2009 Polévka: brokolicová španělský ptáček, dušená rýže středa 3.6.2009 Polévka:

Více

Spokojenost s jídelníčkem

Spokojenost s jídelníčkem Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním ve ŠJ ZŠ a MŠ Bratronice V měsíci červnu 2 byl mezi žáky ZŠ, pro které je poskytováno stravování, proveden průzkum spokojenosti se stravováním ve ŠJ. Metoda

Více

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07)

bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, okurkový salát (A: 01, 03, 07, 09, 51) ovocný čaj, ovocné mléko, pitná voda (A: 07) Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 zeleninová, vepřové kostky na slanině, těstoviny, houskový knedlík (A: 01, 03, 04, 07, 09, 51) bramborová, selská vepřová pečeně, bramborový

Více

Domov seniorů PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 23.11. - 29.11.2015

Domov seniorů PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 23.11. - 29.11.2015 Domov seniorů PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 23.11. - 29.11.2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Vepřové maso pečené, brambory. Duš. zelenina. Pomazánka z Nivy,

Více

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015

Pondělí 2.11.2015. Úterý 3.11.2015. Středa 4.11.2015. Čtvrtek 5.11.2015. Pátek 6.11.2015. 01.11.2015 do 30.11.2015 ..25 do 30..25 Pondělí 2..25 Úterý 3..25 Středa 4..25 Čtvrtek 5..25 Pátek 6..25 čočková (obsahuje al. : ) Nudle s mákem, tvarohem, Čaj s citrónem (obsahuje al. :, ) zeleninová se sýrovým kapáním (obsahuje

Více

ZELENINOVÝ VÝVAR S KUSKUSEM

ZELENINOVÝ VÝVAR S KUSKUSEM 31.8. - 4.9.2015 HLAVNÍ PRÁZDNINY polévka z červených fazolí s tomatem I. zeleninové rizoto, strouhaný sýr, pórkový salát s mrkví II. nevaří se z provozních důvodů polévka z rybího filé s houskou I. kuřecí

Více

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015

DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 DS PANORAMA JÍDELNÍ LÍSTEK č.1 16.3. 22.3. 2015 Polévka hovězí s drožďovou rýží. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, pomazánkové máslo. Pečená krkovice, brambory. Duš. zelenina. Přesnídávka. Pomazánka z Nivy, chléb.

Více

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva

Listopad 2010. týden 1.11. až 7.11. pátek 5.11.2010 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, paprika, bílá káva týden 1.11. až 7.11. pondělí 1.11.2010 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, máslo, bílá káva polévka zeleninová s rýží kapustové karbenátky, brambory, červená řepa, čaj chléb, máslo s džemem, ovoce, sirup úterý

Více

březen Jídelníček od 3. března do 7. března 2014

březen Jídelníček od 3. března do 7. března 2014 březen od 3. března do 7. března 2014 vánočka s marmeládou polévka staročeská banketka šunkový krém,, krůtí prsa špikovaná, rýže, kompot multivitamín.nápoj rohlík, pomazánkové máslo polévka krupičková

Více

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer

Ukázka jídelníčku. Alergeny: Obiloviny obsahující lepek, Vejce, Mléko a výrobky z něj, Celer Pátek, 27. 3. 2015 Ukázka jídelníčku Mrkvový krém s krupicovými noky, Celer Pečené rybí filé s nivou, bramborové pyré s hráškem, rajčatový salát s cibulí, BUDOVA B Alergeny: Ryby, Mléko a výrobky z něj

Více

chléb,pomazánka ze sardinek,jablko,kakao,čaj ovocný 01,04,06,07,10 kovbojské fazole,chléb,čaj ovocný 01,07

chléb,pomazánka ze sardinek,jablko,kakao,čaj ovocný 01,04,06,07,10 kovbojské fazole,chléb,čaj ovocný 01,07 chléb,pomazánka ze sardinek,jablko,kakao,čaj ovocný 01,04,06,07,10 polévka hovězí s vejci 03,09 kovbojské fazole,chléb,čaj ovocný 01,07 dalmánek,sýr duko,paprika červená,mléko,čaj ovocný 01,06,07 chléb,pomazánka

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1

Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Polévka Oběd 1 Pondělí 5.1.2015 Přesnídáv. pomazánka z tuňáka, chléb, čaj se sirupem, ovoce, zelenina (obsahuje al. : 04) Úterý 6.1.2015 zeleninový vývar stěstovinou (obsahuje al. : 01, 07, 03) čočka na kyselo, vejce

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 24. 8. 2015 DO 13. 9. 2015 Den Snídaně Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Polévka kmínová s mlhovinou (1, 3, 4, 6, 7, 9, 13), Chalupářský guláš (1), (1, 3, 7), Rohlíky (1, 6),

Více

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J.

Vedoucí školní jídelny: Balochová A., vedoucí kuchařka: Mikešová J. Na týden od 2. listopadu do 6. listopadu 2015 Pondělí Zeleninová s jáhly 7,9 2 Zapečené těstoviny s uzeninou 1,3,7 Barevný míchaný salát, džus kiwi-banán, ovocné mléko, voda 7 Úterý Hrachová s opečenou

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K

J Í D E L N Í L Í S T E K Zařízení: VLRZ, Magnitogorská 2, 0 00 Praha 0 VK Vyškov - středisko Moravská Třebová 26.0.205 2:0 Snídaně Přídavek J Í D E L N Í L Í S T E K Hlavní činnost - vzs - žáci na dny 2..205-3..205 Pondělí 2..205

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1,3,7 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7,9,10 1,3,7 9 1,7 1,3,7 1,3,7 1,3,7, 1,9 1,3,7 1,7 1 29.6. 30.6. 1.7. 2.7. 3.7. 4.7. 5.7. Čočková,9 1 Bramborová 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9,9,10 9 Květáková, Trdelná 1,9 1 Hovězí vývar s nudlemi 1,3,9 Zapečené těstoviny s uzeným masem a uzeninou,

Více

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015

Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Jídelníček na týden od : 6. dubna do : 12. dubna 2015 Datum dieta o b ě d Pondělí Hráškový krém 6.4. N,D9 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou D2,9/2 Vepřový plátek s velikonoční nádivkou Úterý Polévka

Více

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015

Čtvrtek 1.10.2015. Pátek 2.10.2015. 01.10.2015 do 30.10.2015 ..25 do 30..25 Čtvrtek 1..25 Pátek 2..25 Polévka bramborová s krupkami zahuštěná (obsahuje al. :, ) Chléb, pomazánka z olejovek, ovocná mísa, bikava (obsahuje al. :,,, ) Králík na paprice, těstoviny (obsahuje

Více

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1

Jídelníček. od 09.09.2010 do 29.09.2010. Jedličkův úst.liberec 9.9.2010 14:12:55. Strana: 1 Strana: 1 Čt Kakao čaj "Dobré ráno" 1-Pol. hovězí s těstovinami Voda se sirupem Těstoviny zapečené s uzeninou 9 Houska Chléb s máslem 1-Kuřecí řízky Jogurt ovocný Okurka sterilovaná Máslo medové Sýr uzený

Více

Pondělí 26.10.2015. Úterý 27.10.2015. 26.10.2015 do 30.11.2015

Pondělí 26.10.2015. Úterý 27.10.2015. 26.10.2015 do 30.11.2015 Pondělí 26..25 2 Úterý 27..25 2 Plátkový sýr, chléb, rohlík, bílá káva, čaj (obsahuje al. :, 07) Králík na zelenině, br. knedlík, nápoj; polévka: hovězí s masovou rýží (obsahuje al. :,, ) Kuskus s tuňákem,

Více

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015

Úterý 1.9.2015. Středa 2.9.2015. Čtvrtek 3.9.2015. Pátek 4.9.2015. 01.09.2015 do 30.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 Bramborová polévka (obsahuje al.: 01, 09) Zeleninové rizoto sypané sýrem, mix salát (obsahuje al.: Chlazený jahodový čaj, přírodní mléko (obsahuje

Více

týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 HRACHOVÁ KAŠE 1,7,9 KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE VEPŘ.

týden od 1.6. 2015 do 5.6. 2015 HRACHOVÁ KAŠE 1,7,9 KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE VEPŘ. týden od.6. 205 do 5.6. 205 polévka hlavní jídlo doplněk HRACHOVÁ KAŠE, pondělí RÝŽOVÁ,,9 ŠUNKA KYS.OKURKA RYBÍ FILÉ 3,4, úterý, MRKVOVÁ SE ZELENINOU OKURKA VAŘENÝ BRAMBOR PEČENÉ KUŘE, středa Z VAJEČNÉ

Více

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM.

SEZNAM ALERGENŮ JE UVEDEN NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY,V JÍDELNÍM LÍSTKU JSOU ALERGENY UVEDENÉ ZA NÁZVEM JÍDLA ČÍSLEM. Dne. prosince 204 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 69/20 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Podle něho se musí každý DATUM : 0 / 06 / 205 PONDĚLÍ POLÉVKA :

Více

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční

Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013. Přesnídávka Oběd Svačinka. MŠ MŠ a ZŠ MŠ. Pondělí velikonoční Jídeníček od 1. 4. 2013 do 5. 4. 2013 velikonoční loupáček, kakao polévka kulajda chléb, máslo, plátkový sýr ovoce Aljašská treska smažená, bramborové pyré, kompot okurek rohlík, pomazánkový krém polévka

Více

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč

Pondělí 25. 1. 2010. POLÉVKA Špenátový krém 35 Kč Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi 35 Kč Pondělí 25. 1. 2010 100g Okurkový salát 28 Kč 100g Ledový salát se smetanovou zálivkou 28 Kč Špenátový krém 35 Kč 150g Vepřová plec na kmíně s dušenou rýží 95 Kč 150g Telecí sekaný máslový řízek s bramborovou

Více

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem

Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem Anketa školní jídelny celoškolní projekt Jíme zdravě s rozumem 1. Při přípravě obědů ve školní jídelně bych uvítal(a) posun ve výběru surovin z dnešního pohledu k výživově vhodnějším: ANO - NE 2. Jsem

Více

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže

Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb. Pol. celerová, kuřecí maso po čínsku, rýže od 4. 5. do 10. 5. 4. 5. Pol. z jarní zeleniny, fazolový guláš, chléb Pol. z jarní, vepřová kotleta zapečená se sýrem, bramborová kaše 5. 5. Pol. kapustová, pečená krkovice po selsku,, okurka Pol. s bramborem,

Více

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz

OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz OBĚDOVÉ MENU 11.00-14.00 hod. 2.4. 30.4.2012 RESTAURACE IRIS Česká u Brna www.bufetvesmir.cz Pondělí 2.4. Bramboračka s anglickou slaninou a krustou 1/Halušky se zelím a uzeným masem 2/Vepřový plátek na

Více

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015

od 01.09.2015 do 04.09.2015 Úterý 1.9.2015 Středa 2.9.2015 Čtvrtek 3.9.2015 Pátek 4.9.2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ROUDNICE N. L., ŠKOLNÍ 18 od..25 do..25 Úterý 1.9.25 Středa 2.9.25 Čtvrtek 3.9.25 Pátek 4.9.25 Buchty s mákem, Malkao, Čaj se sirupem (A:,,) hovězí s játrovou zavářkou (A:,,,,,,)

Více

D U B E N D U B E N D U B E N

D U B E N D U B E N D U B E N DATUM : 27 / 04 / 2015 PONDĚLÍ DATUM : 28 / 04 / 2015 ÚTERÝ DATUM : 29 / 04 / 2015 STŘEDA DATUM : 30 / 04 / 2015 ČTVRTEK -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka,

JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka, JÍDELNÍ LÍSTEK 1.9. - 5.9. pondělí obilné kuličky s mlékem, ovoce polévka hrachová myslivecká směs, rýže, zeleninový salát chléb, ovocná pomazánka, čaj úterý chléb, celerová pomazánka, mléko, ovoce polévka

Více

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014

Pondělí 3.3.2014. Úterý 4.3.2014. Středa 5.3.2014. Čtvrtek 6.3.2014. Pátek 7.3.2014 Pondělí 3.3.2014 bramboračka nudle s mákem, mléčný nápoj bramborový knedlík, zelí, smažená cibulka chléb, tuňáková pomazánka, čaj sýrový rohlík, mléko, čaj Úterý 4.3.2014 kuřecí vývar s těstovinou čočka

Více

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ

Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ Vyhodnocení dotazníků Spokojenosti se stravováním v ŠJ V měsíci květnu 2010 byl mezi žáky, studenty a zaměstnanci škol, pro které je poskytováno stravování proveden průzkum spokojenosti. Metoda průzkumu

Více

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13

DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 DOMOV SENIORŮ BŘECLAV, NA PĚŠINĚ 13 JÍDELNÍ LÍSTEK od 1. 9. do 7. 9. 2014 PO 1.9. A - 3, 9 Polévka kmínová, znojemská pečeně, rýže B - 2, 9/2 Polévka kmínová, kuř. řízek se šunkou a sýrem, brambory, salát

Více

zeleninový vývar s krupkami polévka fazolová krůtí maso po dalmatinsku,brambory,čaj ovocný

zeleninový vývar s krupkami polévka fazolová krůtí maso po dalmatinsku,brambory,čaj ovocný Škola Kavčí hory Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 rohlík,pomazánka z tuňáka,paprika žlutá,bílá káva,čaj ovocný zeleninový vývar s krupkami bratislavská

Více

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10.

Říjen 2015. týden 1.10. až 4.10. týden 1.10. až 4.10. čtvrtek 1.10.2015 Přesnídávka: chléb tuňáková pomazánka, okurek, bílá káva 1, 4, 7 Polévka: polévka bílá 7 Hlavní jídlo: vepřové na kmíně, rýže, kompot, čaj 1 Svačina: krupicová kaše,

Více

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015

Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Domov pro seniory Panenská JÍDELNÍ LÍSTEK č. 8 25.5.2015 -- 31.5.2015 Rybí polévka. PONDĚLÍ 3: Chléb, rohlík, sýr tavený. Kuře pečené, rýže. Fazol. lusky na smetaně, brambory. ----- 4: Rohlík, sýr tavený.

Více