Proč je tato metodika potřebná?...2 O Knize Přístup školy podporující zdraví...5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč je tato metodika potřebná?...2 O Knize 1...4 Přístup školy podporující zdraví...5"

Transkript

1 RŮSTEM DOSPÍVÁME Obsah Proč je tato metodika potřebná?...2 O Knize Přístup školy podporující zdraví...5 Část 1: Růst a změny...9 Kapitola 1.1 Jídlo pro růst...10 Kapitola 1.2 Pohybová aktivita...18 Kapitola 1.3 Přizpůsobení pubertě...27 Část 2: Strava a mladí lidé...32 Kapitola 2.1 Stravovací zvyklosti a preference...33 Kapitola 2.2 Nadváha a obezita...42 Kapitola 2.3 Diety...48 Kapitola 2.4 Poruchy příjmu potravy...54 Část 3: Obraz a skutečnost...60 Kapitola 3.1 Sebevědomí...61 Kapitola 3.2 Obraz těla (body image)...66 Kapitola 3.3 Role médií...73 Informační listy 1 Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících Výživové cíle a pokyny pro pohybovou aktivitu mladých lidí ve Skotsku Energetická rovnováha a výživové požadavky Iniciativy týkající se výživy ve školách Zubní a ústní zdraví mladých lidí Biologické změny v pubertě Voda Média Kojení Poděkování

2 Proč je tato metodika potřebná? Je několik důvodů, proč byla tato metodika vytvořena: Společnost prochází významnými společenskými změnami, které mají vliv na zdravé stravování a podporu zdraví. Tyto změny zahrnují např.: - měnící se vzorce životního stylu a pohybové aktivity - vliv médií - měnící se charakter pracovního a rodinného života. Obavy ohledně stravovacích zvyklostí mladých lidí se nemohou řešit pouhým předáváním většího množství znalostí a rad. Klíčové jsou také psychologické a kulturní aspekty, které mohou mít výrazný dopad na to, jak se lidé stravují. Existují pozitivní trendy ve stravovacích zvyklostech dětí školního věku, zejména pokud jde o konzumaci ovoce, syrové zeleniny a salátů, ale objevují se i trendy negativní jako je zvýšená spotřeba potravin s vysokým obsahem tuku, sladkých nápojů a cukrovinek (Todd et al., 2000, Currie et al., 2004). Přibývá důkazů, že stále více mladých lidí je nespokojeno s tvarem svého těla (Todd et al., 2000, Currie et al., 2004) a že se zvětšuje rozdíl mezi tím, jak nahlížejí na svůj skutečný tvar těla a tím, jaký tvar těla považují za ideální. Počet mladých lidí a dospělých ve Skotsku, kteří mají nadváhu, se zvyšuje (Shaw, McMunn and Field, 2000) a s nadváhou spojená zdravotní rizika zavdávají důvod k obavám. Jak stravovací zvyklosti, tak neaktivní životní styl k tomuto trendu přispívají. Je prokázáno, že ve Skotsku narůstá počet jak dívek, tak také chlapců, kteří drží, nebo někdy drželi dietu (Todd et al., 2000, Currie et al., 2004). Reklama je ve Velké Británii regulována méně než v některých evropských zemích (Dibb and Castell, 1995). Reklamní spoty, které propagují potraviny s vysokým obsahem tuku nebo cukru, v čase, kdy televizi sledují i malé děti (Young, 2002), mohou narušovat úsilí vynaložené na vzdělávání v oblasti zdravé výživy. Hungry for Success: A whole school approach to school meals in Scotland (Scottish Executive, 2003) zdůrazňuje potřebu zabývat se složitou problematikou stravování mladých lidí v rámci přístupu školy podporující zdraví. Z projektu evropské sítě škol podporujících zdraví (Inchley a Currie, 2003) vyplynulo, že učitelé považují otázky týkající se zdravého stravování za důležité, ale někdy si nejsou jistí, jak ve výchově ke zdraví a podpoře zdraví ve škole postupovat dál. Tato metodika spolu s Health Education 5-14 National Guidelines (Learning and Teaching Scotland, 2000), Being Well Doing Well (Scottish Heatlh Promoting Schools Unit, 2004) a Hungry for Success guidelines (Scottish Executive, 2003) nabízí skotským učitelům praktickou podporu při tvorbě uceleného plánu pro výuku o zdravém stravování. Přístup škol podporujících zdraví je nedílnou součástí školní politiky. The Scottish Executive (2003) vyzvala každou školu, aby se do roku 2007 stala školu podporující zdraví. 2

3 Růstem dospíváme uvádí zdravé stravování do kontextu přístupu škol podporujících zdraví. Hlavní odkazy British Medical Association Board of Science and Education (2003). Adolescent Health. London: BMA. Currie, C., Roberts, C., Morgan,A., Smith, R., Settertobulte, W., Samdal, O., Rasmussen, V.B. (Eds) (2004). Young People s Health In Context. Health Behaviours in School-aged Children: A WHO cross-national collaborative study (HBSC International Report from the 2001/02 survey). WHO Series Health Policy for Children and Adolescents, Issue 4. Copenhagen: WHO. Scottish Heatlh Promoting Schools Unit (2004). Being Well Doing Well: A framework for health promoting schools in Scotland. Dundee: Learning and Teaching Scotland. Shaw, A., McMunn, A., Field, J. (Eds.) (2000). The Scottish Health Survey London: The Stationery Office. Todd, J., Currie, C., Smith, R., Small, G. (2000). Health Behaviours of Scottish Schollchildren: Technical Report 3: Eating and activity patterns on 1990s. Edinburgh: Research Unit in Health and Behaviour Change, University of Edinburgh. Young, I. (2002). Is Healthy eating all about nutrition? Nutrition Bulletin. 27: Dibb, S., Castell, A. (1995). Easy to Swallow, Hard to Stomach. The Results of a Survey of Food Advertising on Television. London: National Food Alliance. Inchley, J. (2000). The European Network of Health Promoting Schools on Scotland, Healthy Eating Project: Report of Phase 2 of the Baseline Needs Assessment. Edinburgh: RUHBC, University of Edinburg. Learning and Teaching Scotland (2000) National Guidelines, Health Education: Guide for teachers and managers. Dundee: Learning and Teaching Scotland. Scottish Executive (2003). Improving Health in Scotland: The challenge. Edinburgh: The Stationery Office. Scottish Executive (2003). Hungry for Success: A whole school approach to school meals in Scotland. Final report of the Expert Panel on School Meals. Edinburgh: The Stationery Office. 3

4 O Knize 1 Pro koho je Kniha 1? Kniha 1 Růstem dospíváme nabízí komplexní, fakty podložený přehled o zdravém stravování ve vztahu k mladým lidem a řeší mnoho z diskusí, které se tohoto tématu dotýkají. Kniha byla vytvořena pro učitele základních škol (1. i 2. stupně). Tato kniha umožní stavět na dosavadních dovednostech a zkušenostech učitelů a zvýšit jejich sebedůvěru při zkoumání široké škály otázek týkajících se mladých lidí a jejich stravování, a to v rámci přístupu školy podporující zdraví. Co nabízí? Kniha nabízí informace o tématech týkajících se zdravého stravování mladých lidí. Rozmanité oblasti zkoumají např. růst a vývoj, obraz těla (body image), sebevědomí, pubertu, roli médií, výživu a pohybovou aktivitu. Cílem je zvýšit povědomí o některých klíčových otázkách, které se vztahují k mladým lidem, a prezentovat poznatky o zdravém stravování co nejjasněji a nejaktuálněji. Zdravé stravování se rychle posunulo do výzkumné i politické agendy (WHO, 2003) a znalosti se stále vyvíjí. Kniha by měla tuto problematiku představit z holistické perspektivy, která bere v úvahu širokou škálu faktorů ovlivňujících postoje, přesvědčení, zkušenosti a chování mladých lidí. Zvláštním rysem této metodiky je, že bere duševní, emocionální a sociální otázky jako základ jakéhokoli zkoumání ohledně zdravého stravování. Jak knihu používat? Každá kapitola představuje základní informace, které pomohou učitelům při přípravě lekcí. Kapitoly zkoumají konkrétní témata a poskytují odkazy a další informace, které může učitel využít k upevnění svých znalostí a k pochopení problematiky. Informační listy nabízejí další podrobnosti a věcné informace o klíčových bodech zmíněných v kapitolách. Učitelé najdou v metodických materiálech některá témata, která se opakují, např. role médií v ovlivňování názorů a chování. To mohou vzít v úvahu jednak při jejich přípravě na lekce a s tím související četbě materiálů z Knihy 1, jednak při přípravě příslušných lekcí, kde mohou zvážit dát některé texty v průběhu lekce k dispozici okopírované. Hlavní odkazy a další prameny Scottish Executive (2003). Improving Health in Scotland: The challenge. Edinburgh: The Stationery Office. Scottish Executive (2003). Hungry for Success: A whole school approach to school meals in Scotland. Final Report of the Expert Panel on School Meals. Edinburgh: The Stationery Office. World Health Organization European Region (2003). The First Action Plan for Food and Nutrition Policy. Copenhagen: WHO. 4

5 Přístup školy podporující zdraví Související informační listy Související ukázkové lekce Související aktivity 4: Iniciativy týkající se výživy ve školách Zdravé stravování ve škole podporující zdraví 9. Kde stojíte? 10. Jaké faktory ovlivňují zdravé stravování? 11. Znaky školy podporující zdraví 12. Jak mohou školy podporovat psychické a emocionální zdraví? 15. Jak se můžeme dozvědět, co si děti myslí a co cítí? 33. Puberta story-boardy 34. Jaká pomoc může být poskytnuta? 46. Co byste udělali? 5

6 Přístup školy podporující zdraví Klíčové body Škola podporující zdraví (ŠPZ) integruje podporu zdraví do všech prvků školního prostředí. Skotská vláda očekává, že všechny školy budou školami podporujícími zdraví do roku Programy ŠPZ jsou nejefektivnější, pokud jsou mnohostranné, integrované do kurikula, širších školních a komunitních iniciativ a pokud školy spolupracují s rodiči a místními úřady. Studie ukázaly, že ŠPZ má pozitivní dopad na sociální a fyzické prostředí školy. Všechny systémy a postupy, které má škola k dispozici výuka a učení, řídicí struktury, komunikační systémy, společenské prostředí jsou využívány k tomu, aby pomohly žákům, učitelům a ostatním členům školního společenství získat kontrolu nad jejich fyzickým i duševním zdravím a aby jej pomáhaly zlepšovat. Ve výzkumu, který se dětí ptal na jejich názory, děti označily následující klíčové znaky školy podporující zdraví (MacGregor a Curie, 1995). ŠPZ je taková, že: každý do ní chce chodit chce, aby byli lidé zdraví, ať jsou kdokoli má étos, který počítá s každým umožňuje, aby se každý cítil bezpečně. Základním principem, na kterém škola podporující zdraví závisí, je partnerství. Partnerství je vyvíjeno na všech úrovních mezinárodní, národní a místní k upevnění principů, na jejichž základě škola podporující zdraví působí, k šíření dobré praxe a ke stanovování cílů do budoucna. Efektivní postupy v podpoře zdraví ve školách Výzkum škol podporujících zdraví provedený ve Skotsku a jinde ukázal, že efektivní školní programy podpory zdraví a intervence jsou: celostní (holistické) založené na širokém chápání zdraví, včetně fyzické, sociální a duševní pohody mnohostranné zahrnující učení ve třídě a získávání dovedností, které je zesíleno sociálním a fyzickým prostředím školy 6

7 participativní zahrnující učitele a další pracovníky školy, žáky, rodiče a externí subjekty ve všech fázích plánování, rozvoje i evaluace udržitelné obsahující dlouhodobé plány, postavené na stávající dobré praxi a integrované do školního života. Školy podporující zdraví podporují hodnocení a autoevaluaci, aby reflektovaly svůj pokrok a identifikovaly priority do budoucna. Školní inspekce (Her Majesty s Inspectorate of Education HMIE -, 2004) vyvinul rámcovou strukturu sebehodnocení pro pomoc školám pro jejich evaluaci. Případová výzkumná studie ve škole podporující zdraví (Inchley a Curie, 2003) označila řadu rysů pro úspěšnou implementaci koncepce ŠPZ, mezi něž patří: Vedení aktivní podpora vedení školy určení respektovaného školního koordinátora projektu ŠPZ nadšení a odhodlání klíčových zaměstnanců školy ustavení výboru koordinujícího projekt ŠPZ Místní úroveň určení místních potřeb propojení a návaznost na stávající osvědčené postupy vhodná školení a podpora zaměstnanců školy zapojení žáků do plánování a realizace zapojení příslušných zástupců rodičů od samého počátku Komunikace jasně vymezené cíle a úkoly jasná, společně sdílená koncepce ŠPZ ve školním společenství efektivní komunikace a šíření informací sdílení příkladů dobré praxe Partnerská spolupráce identifikace klíčových místních partnerů vytvoření partnerských struktur, které umožní sdílet odborné znalosti a zdroje plánovaný a koordinovaný přístup odborníků do volnočasových aktivit zapojení rodičů do plánování a realizace Integrace dlouhodobá integrace do postupů rozvoje školy, zejména do plánu rozvoje školy zavedení monitorování a hodnocení postupů Potenciální překážky úspěšné realizace programu ŠPZ zahrnují: nedostatek zaměstnanců a vyučovacího času pracovní vytížení stávajících zaměstnanců nedostatek porozumění a odhodlání k realizaci programu ŠPZ přílišné spoléhání na jednotlivé zaměstnance nedostatek podpory ze strany učitelů a rodičů nedostatečný (nebo nekonzistentní) vstup externích agentur hierarchické struktury řízení rozčlenění předmětů a tematických oblastí Přínosy programu ŠPZ Studie ukázaly, že ŠPZ má pozitivní dopad na sociální a fyzické prostředí školy (Lister-Sharp et al., 1999). Výsledky výzkumu také ukazují, že úsilí o zlepšení zdraví studentů a jejich škol obohacuje a zlepšuje výsledky vzdělávání. Škola podporující zdraví nabízí přístup, který má 7

8 potenciál zvýšit u žáků schopnost učení (St Leger, 1999). Programy ŠPZ jsou nejefektivnější, pokud jsou mnohostranné, integrované do kurikula, širších školních a komunitních iniciativ a pokud školy spolupracují s rodiči a místními úřady. Hlavní odkazy a další prameny HM Inspectorate of Education (2004) How Good is our School? The Child at the Centre: The Health Promoting School. Edinburgh: HM Inspectorate of Education. Inchley,J., Curie, C. (2003). Promoting Healthy Eating in Schools Usány a Healthj Promoting School Approach. Final Report of the ENHPS Healthy Eating Project. Edinburgh: Child and Adolescent Health Research Unit, University of Edinburgh. Inchley,J., Curie, C., Young, I. (2000). Evaluating the health promoting school: a case study approach. Health Education. 100:5, Lister-Sharp, D., Chapman, S., Stewart- Brown, s., Sowden, A. (1999). Health promoting schools and heatlh promotion in schools: two systematic reviews. Healthy Technology Assessment. 3:22. MacGregor, A., Curie, C. (1995). Health promoting school in Lothian. Edinburgh: Research Unit in Health, Behaviour and Change, University of Edinburgh. Scottish Executive (2003). Hungry for Success: A whole school approach to school melas in Scotland. Final Report of the Expert Panel on School Meals. Edinburgh: The Stationery Office. Scottish Executive (2003). Inproving Health in Scotland: The challenge. Edinburgh: : The Stationery Office. Scottish Health Promoting Schools Unit (2004). Being Well, Doing Well: A framework for health promoting schools in Scotland. Dundee: Learning and Teaching Scotland. Stewart Burgher, M., Rasmussen, V., Rivett, D. (1999). The European Network of Health Promoting Schools: The aliance of education and health. Copenhagen: ENHPS. St. Leger, L. (1999) The opportunities and effectiveness of the heatlh promoting primary school in improving child health a review of the claims and the evidence. Health Education Research. 14:1, Weare, K. (2000). Promoting Mental, Emotional and Social Health: A whole school approach. London: Routledge. Weare, K. (2004). Developing the Emotionally Literate School. London: Paul Chapman Publishing. Wetton, N., McCoy, M. (1998). Confidence to Learn: A guide to extending health education in the primary school. Edinburgh: Health Education Board for Scotland. Young, I. (2002). Education and Health in Partnership: A European konference on linking education with the promotion of health in schools: the Egmond Agenda. Copenhagen: International Planning Committee (IPC) of the European Network of Health Promoting Schools. Webové stránky 8

9 Část 1: Růst a změny Kapitola 1.1: Jídlo pro růst 1.2: Pohybová aktivita 1.3: Přizpůsobení pubertě Související informační listy 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 2: Výživové cíle a pokyny pro pohybovou aktivitu mladých lidí ve Skotsku 3: Energetická rovnováha a výživové požadavky 7: Voda 1: Současné stravovací zvyklosti dětí a dospívajících 3: Energetická rovnováha a výživové požadavky 6: Biologické změny v pubertě Související ukázkové lekce Co je zdravé stravování? Energetická rovnováha: význam pohybové aktivity Související aktivity 4. Co si dáme? 5. Jídlo potřebujeme k.../jím, protože 8. Jaké informace děti potřebují? 20. Udržování rovnováhy 21. Výpis pohybové aktivity 22. Pohybová aktivita případová studie/scénáře 23. Priority a společné postoje 24. Co si myslím? Přizpůsobení pubertě 29. Body image - scénáře 31. Puberta myšlenková sprcha 32. Být odlišný 33. Puberta storyboardy 34. Jaká pomoc může být poskytnuta? 9

10 Kapitola 1.1 Jídlo pro růst Klíčové body Denní množství přijaté energie z jídla a pití by se mělo rovnat množství energie spálené (vydané) prostřednictvím fyzické aktivity a tělesných funkcí. Potřeba energie (kilokalorie) roste během puberty a vrcholí v období adolescence, poté v dospělosti opět klesá. Jídlo uspokojuje nejen náš fyzický hlad, ale uspokojuje také potřeby psychické, smyslové a sociální. Podporovat vyrovnaný příjem energie je podstatné v každém věkovém období, ale je to životně důležité během dětství, kdy se tvoří návyky na celý život. Mladí lidé by měli být povzbuzováni k pití adekvátního množství tekutin. Obrovský růst, který probíhá u mladých lidí od raného dětství přes dětství, dospívání až do dospělosti je závislý na řadě klíčových faktorů. Například dědičnost má velký význam pro růst a konečnou výšku. Tato kapitola se zaměřuje na to, jak k procesu růstu přispívá strava. Jídlo a růst Normální růst vyžaduje množství energie. Energii měřenou v kilokaloriích (kcal) nebo kilojoulech (kj) poskytuje mladým lidem konzumace jídla a pití. Pro zdravý růst je důležité, že množství energie přijaté v jídle a v pití by se mělo rovnat energii vydané (spálené) fyzickou aktivitou a tělesnými funkcemi jinými slovy, je důležité být v energetické rovnováze (podívejte se na Informační list 3: Energetická rovnováha a výživové požadavky). U dospělých poměr mezi energetickým příjmem a výdejem určuje přibývání nebo ubývání na váze. V dětství je také nutné počítat s energetickým příjmem nutným pro rychlý růst. Energie získaná požitím stravy a tekutin je v těle využita k mnoha různým účelům: podporuje normální růst opravuje zničené tkáně slouží jako pohonná hmota normálních tělesných funkcí jako je srdeční činnost, termoregulace slouží jako pohonná hmota pro mozkovou činnost umožňuje mladým lidem podílet se na pohybové aktivitě. 10

11 Množství energie 1, které jedinec vyžaduje, je určováno tím, jak je aktivní. Potřeba energie roste během dospívání a vrcholí v období adolescence, poté v dospělosti opět klesá. Mezi 15. až 18. rokem potřebují chlapci a dívky více energie než dospělí lidé. Průvodce průměrným příjmem energie je ukázán v tabulce č. 1. Tabulka 1 - Předpokládané průměrné dávky energie (DoH, 1991) Věk Chlapci (kcal/den) 7-10 let let let Dospělý Dívky (kcal/den) Jak je vidět v tabulce 1, požadavky s věkem stoupají. Odrážejí množství energie nutné k zajištění normálního růstu a zároveň ke splnění požadavků na úroveň pohybové aktivity mladého člověka v období růstu. Ale hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze průměrnými hodnotami - zatímco chlapci jsou obecně více aktivní a mají aktivnější metabolismu, některé dívky potřebují stejné množství energie jako chlapci. Ačkoli je tato kapitola zaměřena na vztah mezi stravou a růstem, je důležité mít na paměti, že jídlo je příjemné a jídlo je zábava. Jídlo uspokojuje fyzický hlad, ale také uspokojuje potřeby psychologické, smyslové a sociální. 1 Standardní jednotkou pro měření energie je kilojoule. Všeobecně je větší tendence používat jako zdroj měrné jednotky Kilokalorie (všeobecně zkracované jako calorie) 1 kilocalorie = 4,2 kilojoulů Například: jídlo může být spouštěčem sociální interakce - lidé využívají čas jídla k možnosti setkání a popovídání si jídlo je klíčovým prvkem mnoha oslav a společenských akcí nabízí se jako možnost, jak projevit lásku, náklonnost a uznání jídlo a stravování může být zdrojem skvělého potěšení jídlo nabízí příležitost k novým zážitkům a možnost naučit se něco o jiných kulturách. Mladým lidem bychom měli pomoci pochopit hodnotu jídla a jeho důležitost nejen pro uspokojování fyzických potřeb. Když budou vyrůstat s respektem k jídlu, pomůže jim to si vybrat zdravotně vhodnější jídlo. Vyvážená strava Podpora vyvážené stravy je potřebná v každém okamžiku života, ale je zřejmé, že významná je zvláště v dětství, protože: jídelní preference jsou zakládány a učí se v raném věku a jsou ovlivněny postoji, přesvědčeními a chováním špatné stravovací návyky vytvořené v dětství mohou mít škodlivé účinky na naše zdraví v pozdějším věku, zvyšuje se šance rozvoje cukrovky, onemocnění srdce, rakoviny a vysokého krevního tlaku. Je všeobecně známo, že děti ve Skotsku jedí více tuku, než je doporučeno. Tuky a oleje jsou důležitou součástí stravy, jíme je, protože: jsou velmi účinné v poskytování základní energie jsou součástí buněčné struktury každé buňky v těle jsou součástí nervové struktury a mozkové tkáně 11

12 pomáhají izolovat tělo, pomáhají regulovat tělesnou teplotu jsou nezbytné pro normální reprodukční vývoj. Ale některé typy tuků, hlavně nasycených, jsou nebezpečné pro srdce a krevní oběh. Potraviny s vysokým obsahem tuků jsou běžnou a oblíbenou složkou potravy mnoha lidí. Není vhodné pokoušet se je dětem a mladým lidem úplně odpírat. Množství spotřebované energie musí být dostatečné pro podporu růstu a aktivity mladého člověka. Tuky jsou nepochybně pro splnění tohoto účelu cenné, a to aniž by poškozovaly zuby jako cukr, další hlavní zdroj energie. K dosažení zdravější rovnováhy by mělo být sníženo množství energie získané z potravin s vysokým obsahem tuků a měl by být zvýšen příjem komplexních sacharidů čili škrobů. To se může zdát mladým lidem, kteří jsou si vědomi toho, že cukry jsou typem sacharidů, zpočátku matoucí, a nechtějí věřit tomu, že je někdo podporuje v tom, aby jedli více cukru. Je třeba rozlišovat jednoduché cukry, které najdeme v cukrovinkách a v nealkoholických nápojích a které jsou koncentrovanými zdroji energie a poškozují zuby a dásně, a komplexní sacharidy, které jsou obsaženy ve škrobových potravinách, jako je rýže, těstoviny, chléb, obilí, brambory, cereálie. V současnosti se doporučuje podporovat děti a mladé lidi v častější konzumaci komplexních sacharidů dokonce polovina spotřebované energie by měla pocházet z těchto druhů potravin. Škrobové potraviny mají tu výhodu, že dobře zasytí a uvolňují energii pomalu podle aktuálních potřeb. Děti a mladí lidé by měli být podporováni, aby jedli bohaté porce, které je zasytí a uspokojí rostoucí energetické potřeby. Cílem je v podstatě pomoci mladým lidem jíst dostatečné množství potravin, tak aby poskytly potěšení a zajistily přiměřené množství vhodné energie a živin k uspokojení jejich potřeb, ale zároveň také rozvíjet vyvážené stravovací návyky na základě doporučení v Informačním listu 2 Výživové cíle a pokyny pro pohybovou aktivitu mladých lidí ve Skotsku Tekutiny Mladí lidé by měli být podporování v pití dostatečného množství tekutin, zejména vody a nízkotučného mléka, což jsou pro zuby nejšetrnější tekutiny. Voda je nutná k zajištění efektivního provádění tělesných funkcí. Doporučuje se, aby voda byla ve školních jídelnách volně dostupná (viz Informační list 7: Voda). Vitamíny a minerály Vápník, magnézium a fosfor jsou základními prvky pro stavbu kostí a jejich posílení, a to hlavně v období puberty. Vývoj kostí během puberty hraje významnou roli při zajištění maximální hustoty kostní hmoty, což může snížit riziko osteoporózy v pozdějším věku. Pro pružné kosti je nutné dostatečné množství minerálů a vitamínů, stejně tak jako bílkovin. Jinak jsou kosti křehké. Pro vývoj a udržení dostatečné kostní hmoty je rovněž nezbytná přiměřená pohybová aktivita. Hlavním zdrojem vápníku je mléko a mléčné výrobky jako sýry a jogurty. Nízkotučná verze těchto výrobků obsahuje stejné množství vápníku jako plnotučná varianta. Je obtížné naplnit u dětí doporučený denní příjem vápníku (viz tab. 2), aniž by konzumovaly mléko a mléčné výrobky. Pro děti, které mají k mléku a mléčným výrobkům odpor, jsou na ně alergické, nebo se rozhodly je nejíst, je důležité, aby konzumovaly zelenou listovou zeleninu, vápníkem obohacené sójové mléko, tofu a sezamová semínka. 12

13 Toto vše je bohatým zdrojem vápníku. Dívky a chlapci mají v 7-10 letech příjem vápníku vyšší než je doporučený denní příjem, ale u obou pohlaví příjem ve věku let klesá na 80 % doporučeného denního příjmu. Železo je důležité pro normální růst a fungování mnoha tělesných funkcí. Navíc je součástí hemoglobinu, červeného barviva v krvi, které přenáší kyslík do tkání v našem těle. Zvýšený příjem železa je pro dívky nezbytný po nástupu menstruace. Ve Velké Británii byl zjištěn nedostatek železa u velmi malých dětí a studie prokázaly přítomnost anémie z nedostatku železa u dospívajících v Londýně (Nelson, 1996). Mladí lidé s anémií mohou trpět poruchami pozornosti, únavou, snížením kognitivních funkcí. v tabulce 4. Obecně lze říci, že většina vitamínů je zapotřebí v malých množstvích a konzumace pestré stravy poskytuje dostatečné množství vitamínů k pokrytí potřeb pro zdravý růst. Tabulka 2 - Doporučený denní příjem živin pro vápník a železo u dívek a chlapců Minerály Věk DDP Vápník mg let Dívky Chlapci let 800 mg 1000 mg Železo ,7mg/den let Dívky Chlapci let 14,8 mg 11,3 mg DDP je množství živin dostačujících k naplnění požadavků všech dětí, a to s přihlédnutím k jejich rozdílné potřebě. Nejlepším zdrojem železa je červené maso, dále zelená listová zelenina, sušené ovoce, luštěniny, obohacené snídaňové cereálie. Z červeného masa je železo snadněji absorbovatelné než z ostatních uvedených potravin. Železo se z těchto potravin vstřebává lépe, pokud se současně jedí i potraviny bohaté na vitamín C (viz tabulka 3). Popis klíčových vitamínů, které mají vliv na naše zdraví (a na další tělesné funkce) je v tabulce 3, popis klíčových minerálů 13

14 Tabulka 3 -Vitamíny a zdravý růst Vitamíny a jejich funkce A udržuje a opravuje tkáně nezbytný pro imunitu, pro normální a noční vidění B1(thiamin) uvolňování energie ze sacharidů, tuků a alkoholu nezbytný pro mozek a nervy Zdroje Jako retinol ( = předstupeň vitamínu A): mléko, obohacené margaríny, sýr, žloutky, játra, tučné ryby Jako karoten ( přetransformován v těle ve vitamín A): zelenina a ovoce, hlavně mrkev, rajčata a zelená listová zelenina, mango, meruňky Brambory, všechny obiloviny, chléb, mléko a mléčné výrobky, maso a masné výrobky, zelenina B2 (riboflavin) uvolňování energie ze sacharidů, tuků a bílkovin pro normální růst Niacin uvolňuje energii B6 (pyridoxin) metabolismus bílkovin krvetvorba B12 (kyanokobalamin) pro krvetvorbu, krevní buňky, nervová vlákna Mléko a mléčné produkty, obohacené snídaňové cereálie, brambory, ryby Maso a masné výrobky, mléko a mléčné produkty,chléb, obohacené snídaňové cereálie, brambory, ryby V mnoha potravinách, zejména v bramborách, snídaňových cereáliích, mase, rybách, vajíčkách Všechna živočišná strava: maso a masné výrobky, mléko a mléčné výrobky, ryby, vejce, dále obohacené snídaňové cereálie a kvasnice Kyselina listová pro správnou krvetvorbu snižuje riziko defektů neurální trubice jako je například rozštěp v raném stádiu těhotenství Zelená listová zelenina (klíčky, špenát, zelené fazole, hrášek), brambory, ovoce (hlavně pomeranče), mléko a mléčné výrobky, obohacené snídaňové cereálie, chléb, kvasnice C stavba kostí a chrupavek, svalů, krevních cév pomáhá hojit rány a vstřebávat Ovoce (hlavně citrusy), ovocné džusy, zelená zelenina, papriky, rajčata, brambory 14

15 železo je to antioxidant (chrání buňky před poškozením kyslíkem, což může zapříčinit srdeční onemocnění nebo rakovinu) D E K pomáhá absorbovat vápník z jídla základní stavební prvek kostí a zubů pomáhá srdeční akci a nervovému systému působí jako antioxidant důležitý pro krevní srážlivost Obohacené margaríny a pomazánky, tučné ryby, žloutek, maso, obohacené snídaňové cereálie. Tvoří se také v pokožce působením slunce Rostlinné oleje, margaríny, celozrnné obiloviny, ořechy, zelená listová zelenina Tmavě zelená listová zelenina, rostlinné oleje, obiloviny, maso Tabulka 4 - Minerály a zdravý růst Minerály a jejich funkce Vápník Magnesium Fosfor stavba kostí a zubů svalová kontrakce nervová funkce srážení krve součást kostí a zubů nervová a svalová funkce uvolňování energie stavba zubů a kostí Zdroje Mléko a mléčné výrobky, chléb, luštěniny, zelená zelenina, sušené ovoce, ořechy a semínka, kosti rybiček z konzervy, voda Obiloviny (cereálie) a cereální výrobky, zelená zelenina, mléko, maso, brambory, ořechy, semínka Mléko a mléčné výrobky, chleba, červené maso, drůbež Draslík kontroluje vyváženost tělesných tekutin Zelenina, brambory, ovoce, ovocné šťávy, chleba, ryby, maso, mléko, ořechy, semínka 15

16 nervové a svalové funkce Sodík udržuje vyrovnanou bilanci tekutin nervové funkce svalové kontrakce Zpracované potraviny, chléb, cereálie, snídaňové cereálie, masné produkty, nakládaná zelenina, konzervovaná zelenina, konzervované a balené párky/polévky, sůl přidávaná v průběhu vaření a během jídla Železo krvetvorba Maso, masné produkty, cereální produkty, zelenina, luštěniny Zinek Měď metabolismus bílkovin, sacharidů, tuků chuť normální růst hojení ran součást řady enzymů Maso a masné produkty, mléko a mléčné produkty, chléb, cereální výrobky, vajíčka, fazole, luštěniny, ořechy Mořské ryby, maso (hlavně játra), chléb a obilné produkty, zelenina, voda Selen Jód součást řady enzymů, některé slouží jako antioxidant reguluje růst, rozvoj a výdej energie Cereálie a cereální výrobky, maso, ryby, mořské ryby, para ořechy Ryby, mořská zelenina (řasy), mléko a mléčné výrobky Fluorid složka kostí a zubů chrání proti zubnímu kazu Čaj, ryby, voda Zdroj: FSA Scotland/SEHD,

17 Hlavní odkazy a další prameny Anderson, A.S., Bell, A. (2000). The impact of a dietary intervention in a community-based breakfast club: nutrient intake and measurement issues. Proceedings of the Nutrition Society. 59: 25A. Crawley, H.F. (1993). The role of breakfast cereals in the diets of 16 to 17 year old teenagers in Britain. Journal of Human Nutrition and Dietetics Department of Health (1991). Dietary Reference Values for Food Energy and Nutrients for th United Kingdom. London: HMSO. Food Standards Agency Scotland and Scottish Executive Health Department (2002). Catering for Health: A guide for teaching healthier catering practices. Hayes, Middlessex: Food Standards Agency Publications. Scottish Executive. (2003). Improving Health in Scotland: The challenge. Edinburgh: The Stationery Office. Todd, J., Currie, C., Smith, R., Small, G. (2000). Health Behaviours of Scottish Schoolchildren: Technical Report 3: Eating and activity patterns in the 1990s. Edinburgh: Research Unit in Health and Behaviour Change, University of Edinburgh. Webové stránky Gregory, J., Lowe, S. (2000). National Diet and Nutrition Survey: Young people aged 4 to 18 years. Volume 1: Report of the diet and nutrition survey. London: The Stationery Office. Nelson, M. (1996). Anaemia in adolescent girls: effects on cognitive function and activity. Proceedings of the Nutrition Society. 55: Ruxton, C. H., O Sullivan, K. R., Kirk, T. R., Belton, N. R., Holmes, M. A. (1996). The contribution of breakfast to the diets of a sample of 136 primary-schoolchildren in Edinburgh. British Journal of Nutition. 75: Scottish Executive (2003). Hungry for Success: A whole school approach to school meals in Scotland. Final Report of the Expert Panel on School Meals. Edinburgh: The Stationery Office. 17

18 Kapitola 1.2 Pohybová aktivita Klíčové body Děti by měly být podporovány, aby si kromě sportu, tance, organizovaných pohybových aktivit uvědomovaly význam běžných denních činností jako např. chůze. Pohybová aktivita neznamená jen organizované cvičení a tělesnou výchovu. Děti a mladí lidé by se měli věnovat v součtu alespoň 1 hodinu několikrát týdně středně náročné pohybové aktivitě. Výzvou pro učitele a rodiče je udržovat a rozvíjet časné dětské nadšení a elán pro pohyb. Aktivity, které se člověk vybere sám, si více užije a je větší šance, že v nich bude dále pokračovat, na rozdíl od aktivit, které jsou vynucené. Pohybová aktivita má příznivý vliv na psychickou pohodu a sebevědomí. Pohybová aktivita je nezbytná pro veškeré fungování v našem životě chůzi, otevírání dveří, hry, tanec, sportování. Pojmy pohybová aktivita, tělesná zdatnost, cvičení používáme často a v běžné řeči je volně zaměňujeme. Ve skutečnosti ale mají různé významy. Pohybová aktivita je o tělesné aktivitě produkované svaly, jejímž výsledkem je energetický výdej. Může zahrnovat různé aktivity jako chůzi, domácí práce, chůzi do schodů i závody ve sprintu. Standardní definice tělesné zdatnosti je, že se jedná o soubor vlastností, které lidé mají nebo jich dosahují a které se týkají jejich schopnosti vykonávat pohybovou aktivitu (Casperson et al., 1985). Zahrnuje např. vytrvalost, sílu, rychlost, pružnost, hbitost, rovnováhu. O tělesné zdatnosti můžeme uvažovat ze dvou pohledů: výkonově orientovaná zdatnost užívána pro sportovní výkon nebo zdatnost požadovanou v některých profesích, např. u hasičů, policistů, vojáků. zdravotní zdatnost souvisí s posilováním zdraví a prevencí nemocí. Zahrnuje aerobní kondici, kardio-respirační vytrvalost, svalovou sílu, pružnost. Pojem cvičení se užívá pro plánované, strukturované a opakující se pohyby (kliky, sedy-lehy apod.), které se obvykle provádějí pro zlepšení nebo udržení určitých stránek zdatnosti. V podpoře zdraví se většinou zabýváme pohybovou aktivitou a zdravotní zdatností. 18

19 Pohybová aktivita pro děti Hlavní teze ze strategie pro pohybovou aktivitu Let s Make Scotland More Active (Physical Activity Taskforce, 2003) jsou: být aktivní po většinu dní středně náročné aktivity jsou pro tebe dobré buď aktivní alespoň 1 hodinu, pokud jsi dítě nebo dospívající Podporovat pohybovou aktivity ze zdravotního pohledu není tak odrazující, jak se může na první pohled zdát. Mnohé aktivity jsou pro děti velmi lákavé, např.: běh, skákání a přeskakování aktivity, které mohou přispět k rozvoji aerobní kondice zvedání, nošení, tlačení a tahání aktivity, které vyžadují svalovou námahu a budují sílu protahování a ohýbání aktivity, které jsou efektivní pro udržování a podporu pružnosti, ohebnosti Některé běžné každodenní činnosti ty, které děti a dospívající vůbec nepovažují za aktivní činnosti mohou v souhrnu přispět ke zlepšení energetické bilance. Tab. 1 Získat kondici je jednodušší, než si myslíte (Health Scotland, 2004), stanovuje v kilokaloriích výdej pro řadu každodenních činností a znázorňuje mimořádné rozdíly mezi sedavými a aktivními možnostmi a jejich převod na potenciální zhubnutí během 12 měsíců. Výzvou pro učitele a rodiče je udržovat a rozvíjet rané dětské nadšení z pohybu. Ve škole podporující zdraví to znamená nejen maximální využití všech příležitostí pro pohybovou aktivitu, ale také řešení širších problémů, které je třeba brát v potaz znalostí, porozumění, dovedností, rozvoje postojů a důvěry pro celoživotní pohybovou aktivitu. Po zveřejnění Report of the Review Group on Physical Education (Scottish Executive, 2004), se skotská exekutiva zavázala k opatřením podporujícím příležitosti pro rozvoj aktivnějšího životního stylu žáků, včetně: nejméně 2 hodin tělesné výchovy týdně většího výběru aktivit většího počtu učitelů tělesné výchovy. Aktivní školní program podporuje pohybovou aktivitu ve všech skotských školách. Koordinátoři Aktivního školního programu pracují ve školách na zvýšení úrovně pohybové aktivity všech žáků. Fyzické změny, kterými chlapci a dívky v pubertě procházejí, mohou ovlivnit jejich schopnosti účastnit se některých aktivit. Před pubertou je mezi chlapci a dívkami ve fyzické síle malý rozdíl, ale v pubertě dochází u chlapců k výraznému nárůstu svalové síly, v menší míře pak i během adolescence. Chlapci a dívky mají tendenci rozvíjet sílu v různých částech těla. U chlapců sílí více ramena a horní polovina těla, u dívek se naopak rozšiřují boky, čímž se jim snižuje těžiště, a tudíž získávají větší stabilitu. Pohybová aktivita hraje významnou úlohu v oblasti prevence nemocí a přispívá k rozvoji zdravého osobního i sociálního růstu. Je nedílnou součástí života a je pro každodenní život nezbytná. 19

20 Tab. 1 Získat kondici je jednodušší, než si myslíte (Health Scotland, 2004) Sedavý způsob Aktivní způsob Činnost kcals Činnost kcals Používání dálkového ovladače k přepínání TV kanálů <1 Vstávat a přepínat TV kanály 3 Sezení během 30minutového Stání během 30minutového 4 telefonického hovoru telefonického hovoru 20 Najmout si pomoc pro úklid a 30 minut žehlení, 30 minut 0 žehlení luxování 152 Ohřátí jídla v mikrovlnné troubě minut vaření 25 Nákup krájené zeleniny 30 minut úklidu listí vysavačem na listí Najmout si zahradníka Užívat 1x měsíčně myčku auta 18 Nechat psa vyvenčit se (na zahradě aj.) 40 minut řízení auta, 5 minut chůze kamarádovi 4 minuty 2-3 Jet výtahem do 3. poschodí Parkovat u vchodu do supermarketu 0,3 3x jet na eskalátoru 1 hodinu se dívat na televizi 0 Příprava nenakrájené zeleniny minut hrabání listí minut sekání trávy Ruční mytí auta 1x měsíčně (1 hod) Jít na 30 minut na procházku se psem Jít 15 minut na zastávku autobusu 60 1 minuta chůze, 3 minuty povídání vestoje 0,3 Vyjít do 3. poschodí 15 Zaparkovat a jít 2 minuty ke vchodu 2 Vyjít do 1. poschodí 3x týdně hodina chůze a nakupování 145 Celkem měsíčně při sedavém Celkem měsíčně při aktivním způsobu způsobu Rozdíl kilokalorií za měsíc je energetický ekvivalent ztráty nebo nabrání 1,15 kg za měsíc nebo 13,5 kg za rok

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky

Autor: Mgr. Lucie Baliharová. Téma: Vitamíny a minerální látky Název školy: Základní škola Dukelských bojovníků a mateřská škola, Dubenec Autor: Mgr. Lucie Baliharová Název: VY_32_INOVACE_20/09_Zdravý životní styl Téma: Vitamíny a minerální látky Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE. Pavel Suchánek NEJČASTĚJŠÍ CHYBY VE VE VÝŽIVĚ DĚTÍ A SPORTUJÍCÍ MLÁDEŽE Pavel Suchánek Jaké jsou výkonnostní požadavky na sportovce? Rychlost, ryclost na větš Akcelerace, výbušnost Síla, vytrvalost Dlouhodobá vysoká

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné?

Předmět: Biologie Školní rok: 2010/11 Třída: 1.L. Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12. Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Jméno: Dolák Patrik Datum: 4.12 Referát na téma: Jsou všechny tuky opravdu tak špatné? Tuky se v zásadě dělí na přirozené a umělé. Rozlišují se zejména podle stravitelnosti. Nedávný průzkum renomované

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) U Studny, Karviná

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku

NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ. Dobrá výživa pro dobrý noční spánek. Výživa pro lepší život. Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku BŘEZEN 2014 NUTRIČNÍ ZPRAVODAJ Dobrá výživa pro dobrý noční spánek Jezte správně, spěte sladce dosažení kvalitního nočního spánku Tip na dobrou výživu pro dobrý noční spánek Vápník potřebný pro udržení

Více

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku

Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Náhradní mléčná výživa versus kravské mléko Mléko jako zdroj vápníku Mateřské mléko Nejlepší způsob výživy je mateřské mléko složení je přizpůsobeno výživovým potřebám v různých fázích vývoje Složení mateřského

Více

Psychologie výživy a energie wellness jídla

Psychologie výživy a energie wellness jídla Psychologie výživy a energie wellness jídla Wellness jídlo Co je Wellness jídlo??? Jídlo, které vám dá víc energie než kolik má kalorií!!! Stupně stravovací úrovně Stupně stravovací úrovně jsou kvalitativně

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_INOVACE_LUK_PS_1_01

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz

Datum: 19.2.2013 Třída: 8.B www.zdrava-vyziva.net www.wikipedia.cz Složka sady Autor Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Předmět Tematický okruh Téma VY_52_INOVACE_Pr.8.14 Michaela Gleichová Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Biologie člověka Zdravá výživa Ročník 8.

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY

6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY 6 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ELEMENTŮ TVÉ STRAVY VODA // ODKYSELENÍ TĚLA (UDRŽENÍ SPRÁVNÝCH HODNOT PH V TĚLE) // BÍLKOVINY SACHARIDY TUKY VLÁKNINA MIKRO-ŽIVINY (VITAMÍNY, MINERÁLY, ENZYMY ) VODA NAPROSTO ZÁSADNÍ

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Výživa Živiny Anotace Pracovní list týkající se základních a dalších druhů živin důležitých pro organismus,

Více

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie

DIETA ZLÍNSKÝ KRAJ. Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Obchodní akademie / Informační technologie DIETA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2118 (Dieta) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum 4. 4.

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Metodický list. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt.

VSTUPNÍ DOTAZNÍK. petra.cupcova@atlas.cz ČUPCOVÁ 774 958 288. Základní informace o klientovi. Jméno a příjmení. Telefonní kontakt. VSTUPNÍ DOTAZNÍK Jméno a příjmení Telefonní kontakt E-mail Povolání, popř. směnnost Základní informace o klientovi Doplňující informace o klientovi Věk Výška Váha BMI Vyplňte prosím dotazník co nejpečlivěji

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy

Materiály 1. ročník učebních oborů, maturitních oborů ON, BE. Bez příloh. Identifikační údaje školy Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č.

REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. REALIZACE SEMINÁŘE JE V ROCE 2014 PODPOŘENA Z DOTAČNÍHO PROGRAMU MZ ČR NÁRODNÍ PROGRAM ZDRAVÍ PROJEKTY PODPORY ZDRAVÍ, Č. PROJEKTU 10426 Doba nedávno minulá Anička 1970 Venčení psa 30 min Chůze do školy

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY

MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY MINERÁLNÍ A STOPOVÉ LÁTKY Následující text podává informace o základních minerálních a stopových prvcích, jejich výskytu v potravinách, doporučených denních dávkách a jejich významu pro organismus. Význam

Více

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení

Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení KVĚTEN 2014 Je voda dostačující sportovní nápoj? Tipy na doplnění tekutin při cvičení Výživa pro lepší život Hydratace a cvičení: Okolo 60-70% lidského těla je složeno z vody. Je tedy v pořádku říci, že

Více

Název společného projektu: Mám energii na to, abych

Název společného projektu: Mám energii na to, abych Pracovní list Název projektového úkolu: Práce, výkon, energie Třída: 8. Název společného projektu: Mám energii na to, abych Název pracovního týmu: Členové pracovního týmu: Prohlédněte si obrázek anatomie

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

Výskyt nadváhy a obezity

Výskyt nadváhy a obezity Datum: září 2013 Výskyt nadváhy a obezity Definice: Procentuální zastoupení dospělých osob v populaci s nadváhou (index BMI 25-29,9 kg/m 2 ) a obézních (index BMI nad 30 kg/m 2 ) 1, podíl dětí s vyšší

Více

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz

Dieta porodnická dia ve FNKV. Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Dieta porodnická dia ve FNKV Lucie Nováková, DiS. Lucie.Novakova@fnkv.cz Obecná výživová doporučení pro těhotné ženy Příjem energie: Navýšení energetického příjmu od 10. týdne těhotenství u žen s převažující

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11

Title: EMEA-7840 - Herbalife24 - Product Factsheets ID: EMEA7840-H24-Product Factsheets_CZ Proof No: D Date: 01/09/11 OPTIMÁLNÍ VÝŽIVA PRO SPORTOVCE Správná sportovní výživa vám dodá sebedůvěru. Formula 1 Sport obsahuje vyvážené množství sacharidů, proteinů, vitamínů a minerálů a vytváří tak pevný základ pro dosažení

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu Anotace Autor Jazyk EU: PRIR - 48 Pracovní list seznámí žáky s jednotlivými složkami potravy. Mgr. Kateřina Vanýsková Čeština Vzdělávací oblast Člověk

Více

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ

ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA KOLEKTIV AUTORŮ SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU HYGIENICKÁ SLUŽBA STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV PROJEKT ZDRAVÁ ŠKOLNÍ SVAČINA TEORETICKÁ VÝCHOVA A PRAKTICKÁ APLIKACE KE SPRÁVNÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU,

Více

Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v Chrudimi

Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v Chrudimi Výzkumná zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků v i HBSC 15 Výzkumná zpráva vznikla na základě smluvního výzkumu uskutečněného v roce 14 v souladu s metodikou mezinárodního projektu Health Behaviour

Více

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech

Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Podpora pohybových aktivit ve Zdravých městech Evidence based přístup v komunální politice a možnosti spolupráce s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu

Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu Proč chůze? Vykročte ke šťastnému a zdravému životnímu stylu proč chůze? Každý umí chodit, jedná se o jeden z nejsnazších způsobů fyzické činnosti na světě, který se dá provozovat prakticky kdekoliv, bez

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Metodický materiál k tématu

Metodický materiál k tématu Centrum celoživotního vzdělávání Jezerka o.p.s. nabízí projekt Výchova ke zdraví v pedagogické praxi (CZ.1.07/1.3.46/01.0016) Metodický materiál k tématu Filosofie programu ŠPZ v současnosti a historickém

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s.

Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. Životní styl školních dětí - studie HBSC 2010 MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Hygienická stanice hl. m. Prahy Národní síť podpory zdraví, o. s. 1 KD HDM SZÚ, 6 10.2011 Stručně o studii HBSC Studie HBSC (The

Více

Vím, co jím a piju, o.p.s. Partner pro snižování obsahu soli

Vím, co jím a piju, o.p.s. Partner pro snižování obsahu soli Vím, co jím a piju, o.p.s. Partner pro snižování obsahu soli Seminář Snižování obsahu soli ve školním stravování Brno 26.11.2013 Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. Vím, co jím a piju o.p.s. Současná doporučení

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Rekondice a regenerace

Rekondice a regenerace Rekondice a regenerace VY_32_INOVACE_163 AUTOR: Mgr. Andrea Továrková ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s problémy současného životního stylu, stručná charakteristika civilizačních chorob, příčiny

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!!

Dopravné - 50,- Kč cesta na penzion POD LESEM. Masáže každý pátek od 16.00 hod. V jiné dny dle dohody,mimo čtvrtek. OBJEDNÁVKY NA PENZIONU!!!!! Masáž Cena Doba trvání Masáž šíje 100 Kč 20 min Masáž zad 200 Kč 40 min Masáž zad a šíje 250 Kč 60 min Masáž horních končetin 200 Kč 20 min Masáž dolních končetin 250 Kč 40 min Masáž hrudníku a břicha

Více

Podpora pohybových aktivit v obcích jak na to?

Podpora pohybových aktivit v obcích jak na to? Podpora pohybových aktivit v obcích jak na to? Mgr. Zdeněk Hamřík Vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci Deputy Principal Investigator of HBSC, Czech Republic WHO Collaborative Cross National Study

Více

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život

Mastné. kyseliny. omega-3 a omega-6. Výživa pro lepší život SRPEN 2014 Mastné kyseliny omega-3 a omega-6 Esenciální mastné kyseliny naše tělo neumí produkovat v dostatečném množství. Podporují růst, zrak a správnou funkci mozku. & omega 3 omega 6 Mastné kyseliny

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice

VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL. 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŢIVA SPORTOVCE ŠTĚPÁN POSPÍŠIL 4. 11. 8.2012 Jilemnice VÝŽIVA > stejně důleţitá sloţka přípravy jako trénování > výţiva není pouze o svalové tkáni, ale i ostatních tkáních a orgánech > sportovec musí

Více

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6.

Člověk zdravá výživa. [cit. 2011-15-07]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: < https://en.wikipedia.org/wiki/file:obesity6. Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.35 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha

Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Jídelníček dorostenců, fotbalistů Pavel Suchánek, RNDr. Institut klinické a experimentální medicíny Fórum zdravé výživy Praha Program přednášky 1. Základní složky výživy 2. Odlišnosti ve stravě dorostenců

Více

SESTAVOVÁNÍ JÍDELNÍČKU

SESTAVOVÁNÍ JÍDELNÍČKU Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_TEV2117 (Sestavování jídelníčku) Autor Mgr. Radek Zimčík Datum

Více

Proč nám chutná Nezdravé?

Proč nám chutná Nezdravé? Proč nám chutná Nezdravé? Česká společnost pro Výživu a vegetariánství stavíme mosty k vegetariánství Každý kdo chce udělat jeden nebo deset kroků směrem ke zdravé výživě Musí jít tou cestou, kterou již

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace

Více

Zdravý životní styl předškolních dětí

Zdravý životní styl předškolních dětí Zdravý životní styl předškolních dětí Charakteristika předškolního věku dynamika vývoje a rozvoj dovedností ve všech oblastech, zejména v oblasti motorické, kognitivní, řečové a sociální rychlost růstu

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa jednotlivých věkových skupin. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa jednotlivých věkových skupin Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy malých dětí 1 Výlučné kojení zahrnuto také v Chartě práv dítěte (Viz. výživa kojeného a nekojeného kojence) Správně

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola.

1. Představení programu Zdravá. 2. Podpora zdraví v kurikulu. 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu. škola. 1. Představení programu Zdravá škola 2. Podpora zdraví v kurikulu mateřské školy 3. MŠ POD ŠPILBERKEM, Brno 4. Zapojení prvků PZMŠ do programu Lesní školky 1 Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci,

Více

Jídlo a doplňky výživy

Jídlo a doplňky výživy Jídlo a doplňky výživy Co běžně jím a jaké doplňky výživy při závodech používám Jak si chráním některé exponované částí těla Zpracoval : Jiří Jíra Hledík Fotografie : Jakub Cejpek Patřím mezi ty ultramaratonce,

Více

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011

Co je Česko se hýbe? BŘEZEN 2011 www.ceskosehybe.cz Co je Česko se hýbe? Nová nezávislá iniciativa motivující český lid k pravidelnému pohybu a zdravějšímu stravování. Čím více se lidé budou hýbat, tím méně budou nemocní a budou mít lepší

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Název školy Střední odborná škola Luhačovice Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace CZ.107/1.5.00/34.0370

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

makroelementy, mikroelementy

makroelementy, mikroelementy ESENCIÁLNÍ ANORGANICKÉ (MINERÁLNÍ) LÁTKY makroelementy, mikroelementy MAKROELEMENTY Ca - 70kg/ 1200g Ca 98% kosti - 800 mg/denně, gravidní a kojící ženy o 20% více Obsah Ca v mg/100 g mléko 125 mg jogurt

Více

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM

CO JÍST PŘED POSILOVÁNÍM Autor: MUDr. Marie Skalská, Pro Fit Institut STRAVA PŘED CVIČENÍM A PO CVIČENÍ VÝZNAMNĚ OVLIVŇUJE VÝKON, RYCHLOST REGENERACE, PÁLENÍ TUKŮ, ZOTAVENÍ PO VÝKONU, NÁRŮST SVALOVÉ HMOTY, A TAKÉ TŘEBA TO, JESTLI

Více

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014)

Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Jak vyzrát na sedavé zaměstnání překladatele a tlumočníka Jeronýmovy dny (podzim 2014) Správným jídlem lze pozitivně ovlivnit schopnost koncentrace, duševní schopnosti a odolnost vůči stresu. Ing. Tereza

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 15 VY 32 INOVACE 0115 0215 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více