Seznam kulturních rostlin.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam kulturních rostlin. http://www.mendelu.cz/user/opr/crops/htm/frame.html"

Transkript

1 Studijní literatura: Přednášky Skripta: Šnobl, Pulkrábek a kol. (2005 nebo 2007): Základy rostlinné produkce. (vydavatel: Power Print) Kapitoly 1 10, 17 a 19 celé Kapitoly a 18 pouze pasáže odpovídající okruhu otázek Rozšiřující studijní literatura s obrázky: (www, czu, služby, elekronická skripta, publikace, skripta, Pulkrábek : Speciální fytotechnika)

2 Seznam kulturních rostlin zpět Bazalka pravá *Bob koňský *Brambor Brutnák *Cizrna beraní Čekanka obecná Čirok obecný (metlový) *Čočka jedlá Estragón *Fazol obecný Fenykl obecný *Hořčice bílá *Hrách rolní (peluška) *Hrách setý Hrachor setý *Ječmen setý dvouřadý *Ječmen setý víceřadý Katrán habešský Kmín luční *Konopí seté Kopr vonný Krmná kapusta *Kukuřice setá koňský zub *Kukuřice setá pukancová *Kukuřice setá tvrdozrnná Lalemacie Laskavec *Len setý Lnička setá *Lupina bílá Lupina proměnlivá *Lupina žlutá *Mák setý Meduňka lékařská *Mrkev Ostropestřec mariánský *Oves setý nahý *Oves setý pluchatý *Pohanka obecná *Proso seté *Pšenice obecná *Pšenice tvrdá Pupalka dvouletá Roketa setá *Rýže setá *Řepa obecná *Řepka olejná Saturejka zahradní Seradela Sléz krmný *Slunečnice roční *Sója luštinná Sudánská tráva Svazenka vratičolistá Světlice barvířská Šalvěj lékařská Tabák virginský Třapatka nachová Třezalka tečkovaná Tuřín Tykev olejná Tymián obecný Vikev huňatá Vikev panonská *Vikev setá Vodnice *Žito seté *Žitovec

3 Okruhy otázek z rostlinné produkce předmětu Rostlinná produkce a její využití, potravinové bilance a trendy Stav rostlinné produkce v ČR a v EU podmínky, kvalita, konkurenceschopnost Plodiny podle charakteru poskytovaných produktů a podle vývojového cyklu Hospodaření na orné půdě, pěstební systémy Trvale udržitelné zemědělství - obecné principy integrované rostlinné produkce Základní principy ekologického systému hospodaření

4 Rostliny a prostředí Rajonizace rostlinné produkce - agroekologické požadavky plodin Půdní a klimatické faktory významné pro rostlinnou produkci Význam střídání plodin a osevní postupy Zásady a způsoby zpracování půdy Odrůdy, osivo a sadba v rostlinné produkci Výživa rostlin a obecné zásady hnojení Redukující faktory rostlinné produkce biotického charakteru (plevele, choroby, škůdci) a možnosti jejich regulace Využití produkce obilnin, kvalita pšenice a ječmene pro různé užitkové směry Obilniny principy pěstebních technologií ozimých a jarních obilnin Produkce a využití bílkovinných a olejnatých plodin Produkce a využití okopanin, princip pěstební technologie Základy produkce, využití a konzervace píce Využití biomasy rostlin pro energetické účely

5 Okruhy otázek z rostlinné produkce předmětu ZÁKLADY ZEMĚDĚLSTVÍ, ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA ZÁKLADY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY ZAKLADY ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKCE Rostlinná produkce a její využití, potravinové bilance a trendy Stav rostlinné produkce v ČR a v EU Polní plodiny podle charakteru poskytovaných produktů a podle vývojového cyklu, předpoklady ke skladování Hospodaření na orné půdě, pěstební systémy Trvale udržitelné zemědělství - obecné zásady integrovaného pěstování rostlin Základní principy ekologického systému hospodaření Rostliny a prostředí Rajonizace rostlinné produkce - agroekologické požadavky plodin Půdní a klimatické faktory významné pro rostlinnou produkci Význam střídání plodin Způsoby zpracování půdy Význam odrůd, osiva a sadby v rostlinné produkci Výživa rostlin a obecné zásady hnojení Redukující faktory rostlinné produkce biotického charakteru (plevele, choroby, škůdci) a možnosti jejich regulace Využití produkce obilnin, kvalita pšenice a ječmene pro různé užitkové směry Obilniny principy pěstebních technologií u ozimých a jarních obilnin, limitující faktory tvorby výnosu Produkce a využití bílkovinných a olejnatých plodin Produkce a využití okopanin, zásady pěstebních technologií, nové trendy Základy produkce, využití a konzervace píce Využití biomasy rostlin pro energetické účely

6 Seznam kulturních rostlin Bazalka pravá *Bob koňský *Brambor Brutnák *Cizrna beraní Čekanka obecná Čirok obecný (metlový) *Čočka jedlá Estragón *Fazol obecný Fenykl obecný *Hořčice bílá *Hrách rolní (peluška) *Hrách setý Hrachor setý *Ječmen setý dvouřadý *Ječmen setý víceřadý Katrán habešský Kmín luční *Konopí seté Kopr vonný Krmná kapusta *Kukuřice setá koňský zub *Kukuřice setá pukancová *Kukuřice setá tvrdozrnná Lalemacie Laskavec *Len setý Lnička setá *Lupina bílá Lupina proměnlivá *Lupina žlutá *Mák setý Meduňka lékařská *Mrkev Ostropestřec mariánský *Oves setý nahý *Oves setý pluchatý *Pohanka obecná *Proso seté *Pšenice obecná *Pšenice tvrdá Pupalka dvouletá Roketa setá *Rýže setá *Řepa obecná *Řepka olejná Saturejka zahradní Seradela Sléz krmný *Slunečnice roční *Sója luštinná Sudánská tráva Svazenka vratičolistá Světlice barvířská Šalvěj lékařská Tabák virginský Třapatka nachová Třezalka tečkovaná Tuřín Tykev olejná Tymián obecný Vikev huňatá Vikev panonská *Vikev setá Vodnice *Žito seté *Žitovec

7 Rostlinná produkce obsah přednášky charakteristika rostlinné produkce rozdělení plodin dle poskytovaných produktů spotřeba potravin - změny půdní fond a jeho využívání pěstební systémy

8 Zemědělství zabezpečení kvalitních potravin - 25 % rostlinné produkce pro výživu lidí produkce krmiv a steliv pro ŽV (většina RP) suroviny pro průmysl tvorba, údržba a ochrana krajiny sociální a osídlovací funkce pro venkov

9 Odvětví zemědělství Rostlinná produkce -pěstování kulturních rostlin (polní plodiny, zelinářství, ovocnictví..) Živočišná produkce - chov hospodářských zvířat (též chovy lovné zvěře, rybářství, včelařství Spojitost odvětví Specializované obory (šlechtění, semenářství, plemenářství aj.)

10 Rostlinná produkce - charakteristika základem je biologický charakter produkčních procesů vazba na půdu - základní výrobní prostředek, jehož kvalita se při vědecky podloženém hospodaření může zlepšovat vliv podnebí a počasí (vliv ročníku) - kolísání výnosů (potřeba vytváření rezerv) delší výrobní cyklus sezónnost

11 Plodiny podle povahy poskytovaných produktů Obilniny Luskoviny Olejniny Přadné rostliny škrobnaté zrniny bílkovinné zrniny olejnatá semena vlákna, olejnatá semena proteiny/glycidy obsah vody (%) 1 : : : (stonek) Okopaniny hlíznaté 1 : 12 (brambory) bulevnaté 1 : 20 (cukrovka) PLODIN.Doc

12 Další skupiny plodin: Siličnaté, narkotické, aromatické, kořeninové, léčivé rostliny Pícniny: bílkovinné, glycidové Zeleniny: listové, kořenové, plodové Ovocné dřeviny a keře Okrasné rostliny

13 Rámcová spotřeba potravin na 1 obyvatele ČR potravina maso na kosti: ,1 hovězí 20 10,9 vepřové 48 40,5 drůbež 12 23,9 ryby 5,5 4,5 5,2 mléko a výrobky sýry 6,5 14,1 vejce obiloviny mouka brambory luštěniny 1,4 1,8 2,1 zelenina ovoce tuky celkem ,3 máslo 8,6 5,5 4,5 sádlo 7,0 6,5 4,8 rostlinné 11,9 14,0 16 cukr rafinovaný nápoje alkohol. (líh) 9,3 9,9 nápoje alkohol. pivo

14 Světové trendy Růst světové populace se zpomaluje (přesto roční přírůstek o 1,2 % (85-90 milionů osob). Silný ekonomický růst v rozvojových oblastech stoupající nároky na světový obchod potravinami. Změny spotřebitelských zvyklostí v rozvojových zemích. Úbytek zemědělské půdy ve světovém měřítku, relativní i absolutní. Úbytek přirozených zdrojů lidské výživy ryby. Setrvalý pokles dynamiky růstu hektarových výnosů. Zvyšování frekvence okrajových meteorologických situací a anomálií (většina produkce potravin v zemích mírného pásu závisí na stabilitě klimatu). (Tuček, VÚZE, 1999)

15 Zemědělský půdní fond ČR tisíc ha a členění 1999 Zemědělská půda Orná půda Chmelnice 11 Vinice 15 Ovocné sady 49 Zahrady 160 Louky 665 Pastviny 285 ČR 7 886

16 Produktivita zemědělské půdy (půdní úrodnost) v Č R potenciál % I velmi 12,7 II vysoký 7,6 III prům ěrný 20,5 IV nízký 35,5 V velmi nízký 23,9 60 % půdy méně úrodné 49 % půdy kamenité (20 % středně až silně) 52 % půdy kyselé (15 % silně kyselé) vysoké procento zornění (72,3 %) úbytek orné půdy orná půdy uváděná do klidu 27 % omezené hospodaření

17 Výnosy polních plodin t/ha (2002) ČR SR Polsko EU 15 SRN Rakousko Francie USA obilniny 4,51 3,90 3,06 5,50 7,05 5,87 6,74 5,89 pšenice 4,85 4,04 3,53 5,51 7,88 5,24 6,62 2,71 řepka 2,84 2,25 2,40 2,96 3,65 2,62 2,65 1,54 cukrovka 49,4 43,4 38,8 61,0 58,3 67,2 76,1 45,4 brambory 20,9 12,2 16,2 35,3 42,2 30,0 37,4 40,1

18 Změny v osevu hlavních plodin v ČR tis.ha tis.ha tis.ha t/ha OBILNINY ,33 pšenice ozimá 295 * ,64 pšenice jarní ,27 žito ,37 ječmen ozimý ,56 ječmen jarní 368 * ,72 oves ,75 tritikale ,77 kukuřice na zrno ,73 LUSKOVINY ,91 hrách setý ,01 čočka ha 33 ha fazol ha 434 ha 20 ha 1,85 ostatní lusk ,45 TECHNICKÉ PL ,99 řepka ,27 slunečnice ,25 mák ,57 len ,55 kořeninové 5 0,72

19 Změny v osevu hlavních plodin v ČR tis.ha tis.ha tis.ha t/ha OKOPANINY brambory ,51 cukrovka ,45 ostatní okop. 217 ha 11,61 PÍCNINY na OP 527 6,21 kukuřice ,39 ostatní jednoleté 50 15,21 jetel (*693) 59 8,56 vojtěška (*693) 83 7,94 ostatní víceleté (*693) 116 4,63 ZELENINA 23 12,6 KVĚTINY 1,4

20 Spotřeba živin a pesticidů na 1 ha zemědělské půdy ( zem.půda N P Fung. Insekt. Herb ha kg č.ž./ha kg č.ž./ha kg kg kg Nizozemí ,2 27,4 2,55 0,15 1,81 Slovensko ,5 8,3 0,19 0,05 0,86 Rakousko ,2 13,9 0,47 0,03 0,47 ČR ,7 12,3 0,21 0,03 0,61 Velká Británie ,4 16,8 0,40 0,09 1,42 Německo ,2 18,5 0,55 0,08 0,98 Francie ,9 25,6 1,86 0,09 1,06 USA ,5 10,2 0,06 0,27 0,52

21 Pěstební systémy

22 AGROEKOSYSTÉMY Ovlivňovány zemědělskou činností člověka Působení člověka: pozitivní negativní Radikálnost zásahů do systému (monokultura): - při přípravě půdy (vodní, vzdušný a teplotní režim půdy) - hnojení - pesticidy - sklizeň fytomasy (někdy opakovaná) - zpracování půdy a eroze Ekosystém (biocenóza): společenstvo organismů v určitém prostředí (vzájemné vztahy) Složky: producenti autotrofní organizmy (zelené rostliny) konzumenti heterotrofní organizmy reducenti (mikrokonzumenti) saprofyti látky anorganické látky organické (mimo živé organizmy) fyzikální a chemické faktory prostředí

23 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Naplňuje současné potřeby společnosti i potřeby generací příštích Zemědělství - setrvalý rozvoj (sustainable agriculture) zamezit další degradaci půdy zamezit znečišťování vody účinněji využívat energii omezit podíl na znečištění životního prostředí (odpady) využívání genetických zdrojů potravinová jistota a kvalita produkce zachování přírodních ekosystémů v krajině

24 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Stockholmská konference spojených národů o lidském životním prostředí 1972 MEZE RůSTU D.H.Meadows - zastavit hospodářský růst 1987 NAŠE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST - zpráva světové komise pro životní prostředí konference spojených národů o životním prostředí a rozvoji (Rio de Janeiro) konference k životnímu prostředí (Kapské město)

25 INTEGROVANÉ PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN Zásady: Struktura -dle přírodních a hospodářských podmínek Druhová skladba - pestrost plodin (plodiny zlepšující) Odrůdy -větší zastoupení, odolnost a rezistence Osivo - semenářská a biologická kvalita Příprava půdy - šetrná, omezení eroze Hnojení - organická hnojiva, hnojiva průmyslová bilančně a dle rozborů rostlin a půdy Založení porostu - kvalita (termín, struktura porostu) Ochrana porostu - principy integrované ochrany rostlin Kontrolní systémy - tvorba výnosových prvků, korekční zásahy dle skutečného výskytu a prahu škodlivosti redukujících faktorů) Jakost produkce Ekonomika - bilance nákladů na jednotku produkce!!!

26 Ekologické zemědělství Zákon č. 30/2006 Sb o ekologickém zemědělství (na podkladě dřívějších předpisů, zák. 242/2000) bioprodukt surovina pocházející z ekofarmy (rostlinný i živočišný, osivo, sadba, krmivo ekofarma pozemky, budovy a další zařízení sloužící k ekologickému zemědělství

27 Ekologické zemědělství Účel: Biopotraviny a biokrmiva - produkce vyloučení látek cizorodých při produkčních postupech. Co nepochází ze systému, nemá ekologický charakter životní filozofie a způsob života Principy: Přechodné období (konverze) 2 (3) roky Na farmě přípustný pouze 1 pěstební systém (nelze kombinovat, otázka kontrolní) Omezení působení škodlivých vlivů Registrace osob podnikajících v ekologickém zemědělství Kontrolní systém KEZ

28 Ekologické zemědělství Rozsah systému živočišná a rostlinná produkce ekonomika produkce ( % nižší produkce) odbornost kvalita porostu, způsoby omezování škod vlivem redukujících faktorů

29 Hospodaření na půdě v ekologickém zemědělství Součást zákona a vyhlášek o ekologickém zemědělství Druhová a odrůdová rajonizace (vztah k podmínkám prostředí) Osevní postup Rovnováha: úrodnost a intenzita Snižování populační hustoty plevelů, původců chorob a škůdců rostlin Zajištění živin pro rostliny a minimalizace ztrát Zelené hnojení, podsevy, meziplodiny Obsah organické hmoty v půdě Odolnost k chorobám a škůdcům Rozmnožovací materiál Certifikovaný z ekologicky vedených ploch Farmářský jen se zárukou kvality

30 Hnojení co nejuzavřenější koloběh živin Co nepochází z ekologického systému = konvenční Statková hnojiva z konvečních podmínek musí být, kompostována nebo fermentována Doba aplikace a zapravení do půdy Doplňkové hnojení minerální hnojiva (povolená) Zákaz: komunální odpad a kaly, z klecových chovů drůbeže, hnojení na zamrzlou půdu hnojit nad 150 N/ha v organických hnojivech spalování slámy Škodlivé organizmy Regulace pod práh škodlivosti Preventivní opatření jsou základem

31 Rostlinná produkce a prostředí růst a vývoj rostlin faktory produkční schopnosti porostů a kvality rostlinné produkce podmínky prostředí (půdní a klimatické) rajonizace hospodářský výnos

32 rostlina úroveň hospodaření produktivita rostlin úroveň hospodaření Produktivita stanoviště produktivita klimatu produktivita půdy klima půda úroveň hospodaření

33 Faktory produkční schopnosti a kvality typ faktorů: I. podmínky stanovištní a půdní II klimatické a povětrnostní III rostliny IV agrotechnika a způsob hospodaření neovlivnitelné a málo ovlivnitelné zeměpisná poloha nadmořská výška reliéf terénu půdní typ a půdní druh teplota, srážky světlo (délka dne, intenzita) druhová příslušnost fotosyntetická aktivita aktivita kořenů růst a vývoj rostlin tvorba biologického výnosu tvorba hospodářského výnosu ovlivnitelné člověkem využívání půdního fondu investice do půdy rajonizace plodin protierozní ochrana vzduch a voda v půdě (agrotechnika, závlahy aj.) odrůda biologická hodnota osiva předplodiny, příprava půdy výživa a hnojení založení porostu ošetřování za vegetace omezování redukujících faktorů sklizeň a posklizňové ošetření uskladnění

34 Vegetační faktory sluneční záření - dopadající globální záření a jeho využití (ovlivnění) 1-2 % teplo - teplota půdy, v porostu (extrémy), regulace, uzavřené prostory voda vzduch - 0,03 % CO 2 (v půdě 10x více) živiny - makroelementy (9), mikroelementy

35 RŮST A VÝVOJ ROSTLIN RŮST - kvantitativní zmnožování počtu buněk a zvětšování rostlinných orgánů Základní životní proces: FOTOSYNTÉZA Podmínka: faktory prostředí mají alespoň minimální hodnoty Indikátor růstových změn: fenologické fáze růstu VÝVOJ - kvalitativní fyziologické změny v buňkách, tkáních, orgánech rostliny Podmínka: splnění určitých nároků na vnější prostředí Hlavní faktory: teplota (vernalizace) její hodnota ve vymezeném období délka dne - fotoperiodická reakce spektrální složení a intenzita světla (červené světlo) reakce na množství a kvalitu výživných látek

36 Hodnocení růstu a vývoje rostlin Fenologická stupnice fáze (100) a období růstu - stupnice makrofenologická Stupnice mikrofenologická etapy vývoje rostlin Využití: - růst vývoj agrotechnický zásah (efekt daného opatření může být i negativníoptimalizace termínu pro aplikaci růstových regulátorů, termínu a dávky N hnojiv) predikce dalšího vývinu porostu (předpoklad pro přezimování) - optimalizace doby sklizně (zahradní hrášek)

37 ROSTLINY PODLE DÉLKY ONTOGENEZE Jednoleté * jarní * ozimé * přesívkové Dvouleté Víceleté

38 ROSTLINY PODLE DÉLKY ONTOGENEZE Jednoleté Členění dle požadavků na vývoj (teploty k jarovizaci, délka dne) jarní plodiny nevyžadují jarovizaci * poškozovány teplotami nad bodem mrazu (+1 o C) - okurky * málo odolné teplotám pod bodem mrazu (-2 až -3 o C) - kukuřice, fazol, sója * odolné krátkodobým mrazům (-3 až -5 o C) - ječmen, oves, hrách ozimé plodiny - nutná jarovizace * malá mrazuvzdornost (-10 až -15 o C) - řepka, oz.ječmen * střední odolnost proti mrazům (-15 až -20 o C) - pšenice * dobrá odolnost proti mrazům (-20 o C) - žito přesívkové formy a poloozimy - malé nároky na jarovizaci

39 ROSTLINY PODLE DÉLKY ONTOGENEZE Dvouleté většinou uskladňované přes zimu, nutná jarovizace - řepa, kořenová zelenina Víceleté plodí každý rok, schopnost přezimovat - trávy, vojtěška, chmel, vinná réva

40 Fotoperiodismus rostlin reakce na střídání období světla a tmy Rostliny dlouhého dne (vývoj urychlují při prodlužování světelné části dne nad hodin) - pšenice, ječmen, hrách, bob, len, vojtěška, jetel, řepa zeměpisná šířka Rostliny krátkého dne výhodnější jižní oblasti (delší letní dny vliv na opožděné kvetení) kukuřice, sója, fazol Rostliny k délce dne neutrální - pohanka DÉLKA FOTOPERIODICKÉ REAKCE: dnů

41

42 Půda Klimatické podmínky Rajonizace

43 Klima - dlouhodobý průměr meteorologických dat (teplota, srážky) (30 nebo 50 let) Počasí - v konkrétním čase na konkrétním místě

44 Rajonizace zemědělské výroby * rozmístění zemědělské výroby podle přírodních podmínek půdních - klimatických - ekonomických Postupně se přijímala nová krítéria. Současnost: 5 výrobních oblastí (K, Ř, O, B, P) podoblasti 1 5 (K,Ř) 1 4 (O, B) 1 3 (P)

45 podoblasti, produkční schopnost nadmořská výška m klimatický region průměrná teplota roční srážky mm suma teplot nad 10 o C půdní jednotky podíl v ČR % Zemědělské výrobní oblasti kukuřič. K řepařská Ř obilnářská O brambor. B pícnin. P K1-K5 Ř1-Ř5 O1-O4 B1-B4 P1-P3 >82-<62 >84-<62 >56-<42 >50-<36 >34-<26 do nad 600 VT T1-T3 T3, MT2-MT4 MCH,CH MT1-MT4 MCH 9-10 o C 8-9 o C 5-8,5 o C 5-8 o C 5-6 o C nad pod 2200 Č, LP, Č, H, NiP H, IP, GP HP, P HP, GP, NiP, DP OGP 6,7 24,3 40,5 18,5 10,0

46

47 Půda Základní vlastnost : půdní úrodnost Půdní profil : - hloubka celková - hloubka vegetačního profilu Ornice podorniční vrstva spodina Pevná fáze minerální částice - organické látky Kapalná fáze Plynná fáze půdní vzduch

48 Fyzikální vlastnosti půdy Pórovitost půdy: poměr mezi pevnou částí a volnými prostory v půdě vliv na : úrodnost. ornice %. spodina 30 % * póry kapilární 65 % optimum * póry nekapilární 35 % Polní vodní kapacita voda: kapilární, gravitační, (absorpční, obalová málo dostupná až nedostupná) vzduch v půdě 10 x více CO 2 Objemová hmotnost půdy utuženost půd Struktura půdy spojení a uspořádání půdních částic do agregátů

49 Půdní druh (zrnitost půdy) částice nad 2 mm (skelet, kostra půdy) částice pod 2 mm (jemnozem) * písek 2,0 0,1 mm * částice jílnaté pod 0,01 mm Půda: lehká (písčitá, hlinitopísčitá) do 20 % jílnatých částic střední (písčitohlinitá, hlinitá) těžká (hlinitojílovitá, jílovitá) nad 45 % jílnatých částic

50 Půdní typ základní taxonomická jednotka klasifikace půd - přírodní útvar vytvořený působením půdotvorných činitelů na mateční horninu (půdotvorný substrát) Příklady : černozem (vysoká přirozená úrodnost) hnědozem (stabilizované výnosy) luvizem (horší fyzikální vlastnosti, přesychá) kambizem (zejména v BVO s dostatkem srážek, je hůře zpracovatelná) podzol (nízké ph, efektivnější pro lesní kultury) glejová půda, septosol, černice, fluvizem, atd....

51 Agrochemické vlastnosti půd ph - reakce půdy - ovlivňuje: příjem živin rostlinami rozpustnost sloučenin rozpustnost iontů s toxickým vlivem (Al +++ ) činnost a skladbu půdní mikroflóry půdní strukturu Humus - soubor organických látek v různém stupni přeměn. Obsah: 1-2 % - nízký (v ČR 1,8-2,2 %) 2-3 % -střední Kvalita: dána poměrem určitých složek (huminových kyselin a fulvokyselin) Kladný vliv na: biologickou činnost půdy tvorbu drobtovité struktury tvorbu organominerálního komplexu (sorpce)

52 BPEJ bonitovaná půdněekologická jednotka Kód: klimatický region 2,3 - půdní charakteristika 4 - svažitost a expozice pozemku 5 - skeletovitost a hloubka půdy

53 Podíl faktorů na výnosech plodin - vývoj (Vrkoč 1992) faktor agrotechnika odrůdy hnojiva ochrana rostlin půdní úrodnost počasí Výrobnost (OJ/ha)

54 Podíl faktorů na zvyšování výnosů (dle Vrkoče) procentický podíl agrotechnika odrůdy hnojiva ochrana rostlin půdní úrodnost počasí (22 OJ) 1973 (46 OJ) 1990 (57 OJ)

55 Podíl faktorů na výnosech plodin v systémech hospodaření rok 1990 (Vrkoč 1992) faktor systém hospodaření konvenční ekologický půdní úrodnost počasí odrůdy agrotechnika hnojiva 20 5 ochrana rostlin 15 5

56 Některé důsledky intenzivního pěstování plodin - vysoké dávky pesticidů - rezidua účinných látek v půdě ničení užitečných půdních mikroorganismů vývoj rezistence vůči pesticidům pokles diverzity (méně druhů flory a fauny) výskyt pesticidů v produktech rozvoj plevelů a škůdců na které aplikované látky nepůsobí znečištění vod a vzduchu

57 Některé důsledky intenzivního pěstování plodin -těžká mechanizace - poškození vzdušného a vodního režimu horší vývin kořenů rostlin snížení biologické aktivity půdy poškození drenážní schopnosti půdy podpoření eroze energeticky náročnější zpracování půdy (orba)

58 TVORBA VÝNOSU POLNÍCH PLODIN» Biologický výnos biomasa produktem fotosyntézy z 85-90%» Hospodářský výnos Prvky výnosu: -» obilniny: (K * Z * HTS) * 10-5» luskoviny: (R * L * S * HTS) * 10-5» brambory: (R * H * A) * 10-2» cukrovka: (R * A) * 10-2 Kompenzace výnosových prvků Autoregulace Optimální hodnoty výnosových komponentů: podpora tvorby výnosového prvku omezení redukce Kritická období pro tvorbu a redukci výnosových prvků

59 Agroekologické vztahy v rostlinné produkci Agroekologie sleduje vztah mezi kulturními rostlinami a zkulturněným prostředím. Cíle: dosažení požadovaného výnosu a vysoké kvality produktu bez narušení životního prostředí. Podmínky k dosažení cílů: - respektování nároků plodin a odrůd na klimatické a půdně ekologické podmínky (rajonizace) - vybírat optimální stanoviště - zabezpečit maximální působení všech pěstitelských faktorů na výnos - správnými agrotechnickými, výživářskými a ochranářskými zásahy v porostu podporovat výnosové prvky a omezit vliv redukujících faktorů (plevele, choroby, škůdci)

60 Agrotechnika polních plodin obecné principy a zásady střídání plodin zpracování půdy výživa rostlin a hnojení plodin zásady správné zemědělské praxe a nitrátová směrnice

61 Monokultura Jeden botanický druh opakovaně na pozemku několik let (min. 3) Plodiny víceleté a vytrvalé nejsou monokulturou Pozitiva monokultury - specializace (kukuřice, rýže) Negativa monokultury * zvýšený výskyt chorob a škůdců, zaplevelení * jednostranné odčerpávání živin * zhoršování vlastností půdy * pokles výnosů (důkaz u stacionárních dlouholetých pokusů

62 OSEVNÍ Systém střídání plodin POSTUPY (osevní sledy) předplodina a následná plodina plodiny hlavní a meziplodiny rotace osevního postupu monokultury Nejlevnější agrotechnické opatření v RP!!! Předpoklady: biologicky vyvážená struktura plodin vhodných pro dané půdní a klimatické podmínky, plodiny obnovující půdní úrodnost

63 1. vojtěška 1. jetel luční 2. vojtěška 2. pšenice ozimá 3. pšenice ozimá 3. ječmen ozimý 4. cukrovka xx 4. řepka ozimá x 5. ječmen jarní 5. pšenice ozimá 6. kukuřice silážní 6. brambory, kukuřice sil. xx 7. pšenice ozimá 7. ječmen jarní s pods. 8. cukrovka xx, hrách 9. ječmen jarní s pods. Předplodiny: Hledisko: * stav půdy (živiny, struktura, voda, únava půdy) * škodlivé činitele (plevele, choroby) * časový termín uvolnění pozemku (sklizeň) 1. vhodné 2. nevhodné 3. nevhodné, ale užívané

64 Zpracování půdy

65 Zpracování půdy ovlivňuje: hospodaření s půdní vláhou a vzdušný režim mikrobiální činnost půdy a mineralizaci humifikační pochody rozvoj chorob a škůdců rozvoj plevelů Formy: * základní (podmítka, orba) * příprava půdy před setím a sázením * kultivace půdy během vegetace Systém minimálního zpracování půdy Půdoochranné systémy

66 Základní zpracování půdy Podmítka: Mělké zpracování půdy po sklizni některých plodin. půdní vláha!! odplevelování půdy!! usnadňuje následnou orbu lepší vsakování vody rozvoj aerobní mikroflóry lepší antifytopatogenní potenciál půdy (postihuje škůdce, zapravení zbytků s patogeny) Včasnost, hloubka (80-120mm), kvalita!! Nářadí: podmítač radličný, talířový, kombinovaný kypřič

67 Talířový podmítač s drobícím zařízením

68 Orba Základní operace klasického zpracování půdy!!!. Půda se kypří (zlepšuje se pórovitost), obrací, drobí, mísí, odpleveluje Kvalitativní hlediska: hloubka orby -mělká (do 18 cm), střední (do 25 cm), - hluboká (do 30 cm) - význam plodina - velmi hluboká (vysoká spotřeba nafty) termín orby - podzim (zásada) -orba seťová (odstup od setí) - orba k jařinám a k okopaninám zaorávka hnoje zaorávka slámy (rozřezaná), přidat 4-6 kg N/1 t slámy orba víceletých pícnin (pluh s předradličkou)

69 Orba radličným pluhem a ošetření orby

70 Příprava půdy před setím a sázením Cíle: urovnat pole a vytvořit na povrchu izolační vrstvičku k ochraně půdní vláhy připravit seťové lůžko tvrdá postýlka, měkká peřinka (podmínky pro dobré zasetí a dobré vzcházení) - kapilární póry. úprava půdní struktury - plodiny malosemenné vyžadují jemnější agregátové složení půdy. Eliminovat hrudovitost. Smykování - vláčení /klasika/ Kombinované nářadí (např. vibrační brány + utužovací válec) Hlubší kypření (kombinátory) Válení

71 Minimální zpracování půdy Předpoklady: dobrý fyzikální stav půdy biologicky činná ornice minimum vytrvalých plevelů (pýr, pcháč, svlačec) vhodný sled plodin (zlepšující plodiny) Metody: vypouštění některých zásahů spojování pracovních operací omezování zpracování (hloubka) setí do nezpracované půdy (speciální secí stroje)

72 PŮDOOCHRANNÉ SYSTÉMY tlumení větrné a vodní eroze omezení nežádoucího zhutňování půdy těžkými stroji Význam především u plodin v širokých řádcích Podstata: redukce intenzity základního zpracování půdy ponechání rostlinných zbytků (předplodin) blízko povrchu půdy Soubor opatření v agrotechnice: Hloubka zpracování půdy (kypřiče) Eliminace přejezdů Vysoce účinné herbicidy Počet operací při předseťové přípravě Omezení eroze (posklizňové zbytky) Úspora vláhy Udržování půdní struktury

73 Půdoochranné systémy Setí do nezpracované půdy Setí do hrůbků Pásové zpracování půdy Mulčované zpracování půdy Redukované zpracování půdy

74 Vodní eroze na svažitém pozemku

75 Setí

76 Secí kombinace (rotační brány + secí stroj)

77 Kultivace půdy během vegetace Význam: odplevelování porostu úprava stavu půdy (voda, vzduch, půdní škraloup) Širokořádkové porosty (okopaniny, zeleniny), též obilniny - válení a vláčení obilnin -meziřádkové zpracování půdy - plečkování, hrůbkování brambor, plečkování cukrovky

78 Plečkování vzešlého porostu řepy

79 Výživa rostlin a hnojení plodin *Je hnojení potřebné? Pokud ano, tak proč? * Hnojíme půdu nebo plodiny?

80 Rostlinná hmota - fytomasa, biomasa Voda % Sušina 5 90 % Spalitelný podíl % - C (45 %), O (42%), H (6%), N (1,5%) Popeloviny % (Ca,K,Na,P..) Živiny a jejich příjem: C ze vzduchu O 2 a H - převážně z vody N a živiny v popelovinách z půdy (udržování), listy Rozdělení živin: 1. Makroelementy C,O,H,N,P,K,Ca,Mg,S 2. Mikroelementy (do 0,05%) Fe,Mn,Zn,Cu,B,Mo 3. Prvky užitečné Na,Al,Si,Cl aj.

81 Podle původu: Hnojiva organická - všestranná, objemná, živiny + humusotvorná hmota, mikroorganizmy průmyslová (minerální) - vyšší obsah živin * jednosložková -dusíkatá(n), fosforečná (P 2 O 5 ), draselná (K 2 O), vápenatá (CaO), hořečnatá (MgO) * vícesložková -dvě nebo více živin Podle skupenství: tuhá kapalná (tekutá) - DAM390

82 Statková hnojiva Chlévský hnůj -směs výkalů, steliva a zbytků krmiva - mrva - zrání za omezeného přístupu vzduchu -hnůj - zásada: okamžité zaorání hnoje po jeho rozmetání Močůvka - tekuté výkaly Kejda - směs pevných a tekutých výkalů a vody (při ustájení zvířat bez podestýlky) - obsah sušiny Zaorávka slámy (doplnění N 4-6 kg/1 t slámy) Zelené hnojení Kompost (organominerální hnojivo)

83 Organická hnojiva hnojivo produkce t/rok/dj sušina (%) N P 2 O 5 K 2 O dávka t na 1 ha hnůj - skot 8,5 24 0,48 0,25 0, koně 25 0,65 0,30 0,63 močůvka 5,7 2,4 0, , (50) kejda - skot 20,9 7,8 0,32 0,15 0, (100) - prasata 22,2 6,8 0,50 0,30 0, (60) sláma +4-8 kg N/1 t zelené hnojení

84 Zásady organického hnojení Nezastupitelnost organického hnojení pro půdní úrodnost (ročně se zmineralizuje 3,5-4,5 t organické hmoty) Pravidelné hnojení pozemků (interval 4-5 let) Aplikace doporučených dávek (průměr 30 t/ha) - dle rozsahu ŽV přednostní hnojení určitých plodin (brambory, cukrovka, kukuřice, košťálové zeleniny, řepka) hnojiva urychleně zapravit do půdy (ztráty živin) Hlavní zdroj organické hmoty v půdě - posklizňovézbytky (až60 %) -víceletépícniny

85 Minerální hnojiva druh hnojiva Obsah živin v % N P 2 O 5 K 2 O CaO MgO Dusíkatá Ledek vápenatý Síran amonný 21 Ledek amonný s vápencem Dusičňan amonný 34 Močovina 46 Dusíkaté vápno DAM obj. Fosforečná Superfosfát Superfosfát trojitý Hyperfosfát 29 3 Draselná Draselná sůl 60 Kamex 40 Patentkali Síran draselný 50 Vápenatá Pálené vápno 80-85

86 druh hnojiva Obsah živin v % N P 2 O 5 K 2 O CaO MgO Hoř e č natá Kieserit Hoř ká sů l 16 Vícesložková Amofos NP Lovofert Synferta P NPK 12:12: NPK 16:16: NPK IA Lovofert Cererit Kapalná dvousložková Fostim 8 24 NP - sol 8 24 Cansol S 8 17 Folimag 15 5 Dammag 24 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Pěstování strniskových meziplodin

Pěstování strniskových meziplodin M.Vach, J.Haberle, J.Procházka, B.Procházková, J.Hermuth, V.Květoň, M.Káš, M.Javůrek, P.Svoboda, V.Dvořáček Pěstování strniskových meziplodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,

Více

HYGIENA A TECHNOLOGIE BRAMBOR, ŠKROBU, LUŠTĚNIN, OLEJNATÝCH SEMEN A TUKŮ

HYGIENA A TECHNOLOGIE BRAMBOR, ŠKROBU, LUŠTĚNIN, OLEJNATÝCH SEMEN A TUKŮ VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin HYGIENA A TECHNOLOGIE BRAMBOR, ŠKROBU, LUŠTĚNIN, OLEJNATÝCH SEMEN A

Více

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška

- 1 - Zemědělské systémy I. zkouška Zemědělské systémy I. zkouška Živočišná výroba 1. Druh a plemeno zvířat 2. Genové rezervy zvířat 3. Šlechtění zvířat 4. Plodnost 5. Domestikace a fylogenie 6. Etologie a welfare 7. Plemena 8. Současný

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.,

Více

Pěstování brambor na zahrádce

Pěstování brambor na zahrádce Pěstování brambor na zahrádce Pro edici RECEPTY Z RECEPTÁŘE připravili pracovníci Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě Ing. Bohumil Vokál, CSc., Ing. Jaroslav Čepl, CSc., Ing. Ervín Hausvater,

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Úvod do ekologického zemědělství...3 1 Co??...3 2 Proč??...4 3 Jak??...4 4 Kdo??...5 Historie EZ...6 1 Ve světě...6 2 U nás...6 EZ jako uzavřený cyklus...8 Struktura hospodaření

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Energetické rostliny. Technologie pro pěstování a využití

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Energetické rostliny. Technologie pro pěstování a využití Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Energetické rostliny Technologie pro pěstování a využití Listopad 2005 Autoři: Ing. Jaroslav Kára, CSc. 1) Ing. Zdeněk Strašil, CSc. 2) Ing. Petr Hutla, CSc. 1)

Více

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro investiční a ekonomické poradenství Regionální kancelář Humpolec Havlíčkovo náměstí 839/2, 396 01 Humpolec Tel./fax: 565 532 046, Mobil: 602 370 715 Regionální

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

Zveme vás na jarní semináře SPZO 2015

Zveme vás na jarní semináře SPZO 2015 Zveme vás na jarní semináře SPZO 2015 Den Obec Místo Okres Garant Spojení 10.2. Vsisko restaurace U Facků Olomouc Ing. Sypták 777 757 987 12.2. Telnice restaurace Orlovna Brno-venkov Ing. Petrucha 777

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění

Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění Miloslav Javůrek, Milan Vach Negativní vlivy zhutnění půd a soustava opatření k jejich odstranění METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2008 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním

Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním Jan Klír, Lada Kozlovská Správná zemědělská praxe pro ochranu vod před znečištěním CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD JAKO NÁSTROJ K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI A NA VENKOVĚ Metodika byla vytvořena v podpůrném programu 9. F. g.

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji. Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník

Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji. Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník Průhonice 2012 Vytvoření vzdělávacího programu bylo spolufinancováno z Evropského

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Sergej Usťak Pěstování a využití šťovíku krmného v podmínkách České republiky METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD.

Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území České republiky Ing. Luděk Tyšer, PhD. Kategorizace zemědělského území se provádí za účelem poskytování dotací a podpor, pro daňové účely, pro účely zemědělské statistiky,

Více

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ

BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉ ODPADY A KOMPOSTOVÁNÍ Pavel ZEMÁNEK a kolektiv doc. Ing. Pavel Zemánek, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice vedoucí kolektivu doc. Ing. Patrik Burg, Ph.D., MENDELU, ZF Lednice Ing. Mária

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman.

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman. Moderní způsoby hospodaření Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny Michal Hejcman Konvenční prioritou je maximalizace zisku, používání pesticidních přípravků a regulátorů růstu. Neklade důraz na ochranu

Více

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ

PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ PROČ JSOU BRAMBORY ZDRAVÉ, JAK JE SPRÁVNĚ NAKUPOVAT I PĚSTOVAT, ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY PRV A NĚKOLIK OSVĚDČENÝCH RECEPTŮ MÁME RÁDI BRAMBORY KOLEKTIV AUTORŮ proč jsou brambory zdravé, jak je správně nakupovat

Více