Seznam kulturních rostlin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam kulturních rostlin. http://www.mendelu.cz/user/opr/crops/htm/frame.html"

Transkript

1 Studijní literatura: Přednášky Skripta: Šnobl, Pulkrábek a kol. (2005 nebo 2007): Základy rostlinné produkce. (vydavatel: Power Print) Kapitoly 1 10, 17 a 19 celé Kapitoly a 18 pouze pasáže odpovídající okruhu otázek Rozšiřující studijní literatura s obrázky: (www, czu, služby, elekronická skripta, publikace, skripta, Pulkrábek : Speciální fytotechnika)

2 Seznam kulturních rostlin zpět Bazalka pravá *Bob koňský *Brambor Brutnák *Cizrna beraní Čekanka obecná Čirok obecný (metlový) *Čočka jedlá Estragón *Fazol obecný Fenykl obecný *Hořčice bílá *Hrách rolní (peluška) *Hrách setý Hrachor setý *Ječmen setý dvouřadý *Ječmen setý víceřadý Katrán habešský Kmín luční *Konopí seté Kopr vonný Krmná kapusta *Kukuřice setá koňský zub *Kukuřice setá pukancová *Kukuřice setá tvrdozrnná Lalemacie Laskavec *Len setý Lnička setá *Lupina bílá Lupina proměnlivá *Lupina žlutá *Mák setý Meduňka lékařská *Mrkev Ostropestřec mariánský *Oves setý nahý *Oves setý pluchatý *Pohanka obecná *Proso seté *Pšenice obecná *Pšenice tvrdá Pupalka dvouletá Roketa setá *Rýže setá *Řepa obecná *Řepka olejná Saturejka zahradní Seradela Sléz krmný *Slunečnice roční *Sója luštinná Sudánská tráva Svazenka vratičolistá Světlice barvířská Šalvěj lékařská Tabák virginský Třapatka nachová Třezalka tečkovaná Tuřín Tykev olejná Tymián obecný Vikev huňatá Vikev panonská *Vikev setá Vodnice *Žito seté *Žitovec

3 Okruhy otázek z rostlinné produkce předmětu Rostlinná produkce a její využití, potravinové bilance a trendy Stav rostlinné produkce v ČR a v EU podmínky, kvalita, konkurenceschopnost Plodiny podle charakteru poskytovaných produktů a podle vývojového cyklu Hospodaření na orné půdě, pěstební systémy Trvale udržitelné zemědělství - obecné principy integrované rostlinné produkce Základní principy ekologického systému hospodaření

4 Rostliny a prostředí Rajonizace rostlinné produkce - agroekologické požadavky plodin Půdní a klimatické faktory významné pro rostlinnou produkci Význam střídání plodin a osevní postupy Zásady a způsoby zpracování půdy Odrůdy, osivo a sadba v rostlinné produkci Výživa rostlin a obecné zásady hnojení Redukující faktory rostlinné produkce biotického charakteru (plevele, choroby, škůdci) a možnosti jejich regulace Využití produkce obilnin, kvalita pšenice a ječmene pro různé užitkové směry Obilniny principy pěstebních technologií ozimých a jarních obilnin Produkce a využití bílkovinných a olejnatých plodin Produkce a využití okopanin, princip pěstební technologie Základy produkce, využití a konzervace píce Využití biomasy rostlin pro energetické účely

5 Okruhy otázek z rostlinné produkce předmětu ZÁKLADY ZEMĚDĚLSTVÍ, ZEMĚDĚLSKÁ VÝROBA ZÁKLADY ZEMĚDĚLSKÉ VÝROBY ZAKLADY ROSTLINNÉ A ŽIVOČIŠNÉ PRODUKCE Rostlinná produkce a její využití, potravinové bilance a trendy Stav rostlinné produkce v ČR a v EU Polní plodiny podle charakteru poskytovaných produktů a podle vývojového cyklu, předpoklady ke skladování Hospodaření na orné půdě, pěstební systémy Trvale udržitelné zemědělství - obecné zásady integrovaného pěstování rostlin Základní principy ekologického systému hospodaření Rostliny a prostředí Rajonizace rostlinné produkce - agroekologické požadavky plodin Půdní a klimatické faktory významné pro rostlinnou produkci Význam střídání plodin Způsoby zpracování půdy Význam odrůd, osiva a sadby v rostlinné produkci Výživa rostlin a obecné zásady hnojení Redukující faktory rostlinné produkce biotického charakteru (plevele, choroby, škůdci) a možnosti jejich regulace Využití produkce obilnin, kvalita pšenice a ječmene pro různé užitkové směry Obilniny principy pěstebních technologií u ozimých a jarních obilnin, limitující faktory tvorby výnosu Produkce a využití bílkovinných a olejnatých plodin Produkce a využití okopanin, zásady pěstebních technologií, nové trendy Základy produkce, využití a konzervace píce Využití biomasy rostlin pro energetické účely

6 Seznam kulturních rostlin Bazalka pravá *Bob koňský *Brambor Brutnák *Cizrna beraní Čekanka obecná Čirok obecný (metlový) *Čočka jedlá Estragón *Fazol obecný Fenykl obecný *Hořčice bílá *Hrách rolní (peluška) *Hrách setý Hrachor setý *Ječmen setý dvouřadý *Ječmen setý víceřadý Katrán habešský Kmín luční *Konopí seté Kopr vonný Krmná kapusta *Kukuřice setá koňský zub *Kukuřice setá pukancová *Kukuřice setá tvrdozrnná Lalemacie Laskavec *Len setý Lnička setá *Lupina bílá Lupina proměnlivá *Lupina žlutá *Mák setý Meduňka lékařská *Mrkev Ostropestřec mariánský *Oves setý nahý *Oves setý pluchatý *Pohanka obecná *Proso seté *Pšenice obecná *Pšenice tvrdá Pupalka dvouletá Roketa setá *Rýže setá *Řepa obecná *Řepka olejná Saturejka zahradní Seradela Sléz krmný *Slunečnice roční *Sója luštinná Sudánská tráva Svazenka vratičolistá Světlice barvířská Šalvěj lékařská Tabák virginský Třapatka nachová Třezalka tečkovaná Tuřín Tykev olejná Tymián obecný Vikev huňatá Vikev panonská *Vikev setá Vodnice *Žito seté *Žitovec

7 Rostlinná produkce obsah přednášky charakteristika rostlinné produkce rozdělení plodin dle poskytovaných produktů spotřeba potravin - změny půdní fond a jeho využívání pěstební systémy

8 Zemědělství zabezpečení kvalitních potravin - 25 % rostlinné produkce pro výživu lidí produkce krmiv a steliv pro ŽV (většina RP) suroviny pro průmysl tvorba, údržba a ochrana krajiny sociální a osídlovací funkce pro venkov

9 Odvětví zemědělství Rostlinná produkce -pěstování kulturních rostlin (polní plodiny, zelinářství, ovocnictví..) Živočišná produkce - chov hospodářských zvířat (též chovy lovné zvěře, rybářství, včelařství Spojitost odvětví Specializované obory (šlechtění, semenářství, plemenářství aj.)

10 Rostlinná produkce - charakteristika základem je biologický charakter produkčních procesů vazba na půdu - základní výrobní prostředek, jehož kvalita se při vědecky podloženém hospodaření může zlepšovat vliv podnebí a počasí (vliv ročníku) - kolísání výnosů (potřeba vytváření rezerv) delší výrobní cyklus sezónnost

11 Plodiny podle povahy poskytovaných produktů Obilniny Luskoviny Olejniny Přadné rostliny škrobnaté zrniny bílkovinné zrniny olejnatá semena vlákna, olejnatá semena proteiny/glycidy obsah vody (%) 1 : : : (stonek) Okopaniny hlíznaté 1 : 12 (brambory) bulevnaté 1 : 20 (cukrovka) PLODIN.Doc

12 Další skupiny plodin: Siličnaté, narkotické, aromatické, kořeninové, léčivé rostliny Pícniny: bílkovinné, glycidové Zeleniny: listové, kořenové, plodové Ovocné dřeviny a keře Okrasné rostliny

13 Rámcová spotřeba potravin na 1 obyvatele ČR potravina maso na kosti: ,1 hovězí 20 10,9 vepřové 48 40,5 drůbež 12 23,9 ryby 5,5 4,5 5,2 mléko a výrobky sýry 6,5 14,1 vejce obiloviny mouka brambory luštěniny 1,4 1,8 2,1 zelenina ovoce tuky celkem ,3 máslo 8,6 5,5 4,5 sádlo 7,0 6,5 4,8 rostlinné 11,9 14,0 16 cukr rafinovaný nápoje alkohol. (líh) 9,3 9,9 nápoje alkohol. pivo

14 Světové trendy Růst světové populace se zpomaluje (přesto roční přírůstek o 1,2 % (85-90 milionů osob). Silný ekonomický růst v rozvojových oblastech stoupající nároky na světový obchod potravinami. Změny spotřebitelských zvyklostí v rozvojových zemích. Úbytek zemědělské půdy ve světovém měřítku, relativní i absolutní. Úbytek přirozených zdrojů lidské výživy ryby. Setrvalý pokles dynamiky růstu hektarových výnosů. Zvyšování frekvence okrajových meteorologických situací a anomálií (většina produkce potravin v zemích mírného pásu závisí na stabilitě klimatu). (Tuček, VÚZE, 1999)

15 Zemědělský půdní fond ČR tisíc ha a členění 1999 Zemědělská půda Orná půda Chmelnice 11 Vinice 15 Ovocné sady 49 Zahrady 160 Louky 665 Pastviny 285 ČR 7 886

16 Produktivita zemědělské půdy (půdní úrodnost) v Č R potenciál % I velmi 12,7 II vysoký 7,6 III prům ěrný 20,5 IV nízký 35,5 V velmi nízký 23,9 60 % půdy méně úrodné 49 % půdy kamenité (20 % středně až silně) 52 % půdy kyselé (15 % silně kyselé) vysoké procento zornění (72,3 %) úbytek orné půdy orná půdy uváděná do klidu 27 % omezené hospodaření

17 Výnosy polních plodin t/ha (2002) ČR SR Polsko EU 15 SRN Rakousko Francie USA obilniny 4,51 3,90 3,06 5,50 7,05 5,87 6,74 5,89 pšenice 4,85 4,04 3,53 5,51 7,88 5,24 6,62 2,71 řepka 2,84 2,25 2,40 2,96 3,65 2,62 2,65 1,54 cukrovka 49,4 43,4 38,8 61,0 58,3 67,2 76,1 45,4 brambory 20,9 12,2 16,2 35,3 42,2 30,0 37,4 40,1

18 Změny v osevu hlavních plodin v ČR tis.ha tis.ha tis.ha t/ha OBILNINY ,33 pšenice ozimá 295 * ,64 pšenice jarní ,27 žito ,37 ječmen ozimý ,56 ječmen jarní 368 * ,72 oves ,75 tritikale ,77 kukuřice na zrno ,73 LUSKOVINY ,91 hrách setý ,01 čočka ha 33 ha fazol ha 434 ha 20 ha 1,85 ostatní lusk ,45 TECHNICKÉ PL ,99 řepka ,27 slunečnice ,25 mák ,57 len ,55 kořeninové 5 0,72

19 Změny v osevu hlavních plodin v ČR tis.ha tis.ha tis.ha t/ha OKOPANINY brambory ,51 cukrovka ,45 ostatní okop. 217 ha 11,61 PÍCNINY na OP 527 6,21 kukuřice ,39 ostatní jednoleté 50 15,21 jetel (*693) 59 8,56 vojtěška (*693) 83 7,94 ostatní víceleté (*693) 116 4,63 ZELENINA 23 12,6 KVĚTINY 1,4

20 Spotřeba živin a pesticidů na 1 ha zemědělské půdy ( zem.půda N P Fung. Insekt. Herb ha kg č.ž./ha kg č.ž./ha kg kg kg Nizozemí ,2 27,4 2,55 0,15 1,81 Slovensko ,5 8,3 0,19 0,05 0,86 Rakousko ,2 13,9 0,47 0,03 0,47 ČR ,7 12,3 0,21 0,03 0,61 Velká Británie ,4 16,8 0,40 0,09 1,42 Německo ,2 18,5 0,55 0,08 0,98 Francie ,9 25,6 1,86 0,09 1,06 USA ,5 10,2 0,06 0,27 0,52

21 Pěstební systémy

22 AGROEKOSYSTÉMY Ovlivňovány zemědělskou činností člověka Působení člověka: pozitivní negativní Radikálnost zásahů do systému (monokultura): - při přípravě půdy (vodní, vzdušný a teplotní režim půdy) - hnojení - pesticidy - sklizeň fytomasy (někdy opakovaná) - zpracování půdy a eroze Ekosystém (biocenóza): společenstvo organismů v určitém prostředí (vzájemné vztahy) Složky: producenti autotrofní organizmy (zelené rostliny) konzumenti heterotrofní organizmy reducenti (mikrokonzumenti) saprofyti látky anorganické látky organické (mimo živé organizmy) fyzikální a chemické faktory prostředí

23 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Naplňuje současné potřeby společnosti i potřeby generací příštích Zemědělství - setrvalý rozvoj (sustainable agriculture) zamezit další degradaci půdy zamezit znečišťování vody účinněji využívat energii omezit podíl na znečištění životního prostředí (odpady) využívání genetických zdrojů potravinová jistota a kvalita produkce zachování přírodních ekosystémů v krajině

24 TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ Stockholmská konference spojených národů o lidském životním prostředí 1972 MEZE RůSTU D.H.Meadows - zastavit hospodářský růst 1987 NAŠE SPOLEČNÁ BUDOUCNOST - zpráva světové komise pro životní prostředí konference spojených národů o životním prostředí a rozvoji (Rio de Janeiro) konference k životnímu prostředí (Kapské město)

25 INTEGROVANÉ PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN Zásady: Struktura -dle přírodních a hospodářských podmínek Druhová skladba - pestrost plodin (plodiny zlepšující) Odrůdy -větší zastoupení, odolnost a rezistence Osivo - semenářská a biologická kvalita Příprava půdy - šetrná, omezení eroze Hnojení - organická hnojiva, hnojiva průmyslová bilančně a dle rozborů rostlin a půdy Založení porostu - kvalita (termín, struktura porostu) Ochrana porostu - principy integrované ochrany rostlin Kontrolní systémy - tvorba výnosových prvků, korekční zásahy dle skutečného výskytu a prahu škodlivosti redukujících faktorů) Jakost produkce Ekonomika - bilance nákladů na jednotku produkce!!!

26 Ekologické zemědělství Zákon č. 30/2006 Sb o ekologickém zemědělství (na podkladě dřívějších předpisů, zák. 242/2000) bioprodukt surovina pocházející z ekofarmy (rostlinný i živočišný, osivo, sadba, krmivo ekofarma pozemky, budovy a další zařízení sloužící k ekologickému zemědělství

27 Ekologické zemědělství Účel: Biopotraviny a biokrmiva - produkce vyloučení látek cizorodých při produkčních postupech. Co nepochází ze systému, nemá ekologický charakter životní filozofie a způsob života Principy: Přechodné období (konverze) 2 (3) roky Na farmě přípustný pouze 1 pěstební systém (nelze kombinovat, otázka kontrolní) Omezení působení škodlivých vlivů Registrace osob podnikajících v ekologickém zemědělství Kontrolní systém KEZ

28 Ekologické zemědělství Rozsah systému živočišná a rostlinná produkce ekonomika produkce ( % nižší produkce) odbornost kvalita porostu, způsoby omezování škod vlivem redukujících faktorů

29 Hospodaření na půdě v ekologickém zemědělství Součást zákona a vyhlášek o ekologickém zemědělství Druhová a odrůdová rajonizace (vztah k podmínkám prostředí) Osevní postup Rovnováha: úrodnost a intenzita Snižování populační hustoty plevelů, původců chorob a škůdců rostlin Zajištění živin pro rostliny a minimalizace ztrát Zelené hnojení, podsevy, meziplodiny Obsah organické hmoty v půdě Odolnost k chorobám a škůdcům Rozmnožovací materiál Certifikovaný z ekologicky vedených ploch Farmářský jen se zárukou kvality

30 Hnojení co nejuzavřenější koloběh živin Co nepochází z ekologického systému = konvenční Statková hnojiva z konvečních podmínek musí být, kompostována nebo fermentována Doba aplikace a zapravení do půdy Doplňkové hnojení minerální hnojiva (povolená) Zákaz: komunální odpad a kaly, z klecových chovů drůbeže, hnojení na zamrzlou půdu hnojit nad 150 N/ha v organických hnojivech spalování slámy Škodlivé organizmy Regulace pod práh škodlivosti Preventivní opatření jsou základem

31 Rostlinná produkce a prostředí růst a vývoj rostlin faktory produkční schopnosti porostů a kvality rostlinné produkce podmínky prostředí (půdní a klimatické) rajonizace hospodářský výnos

32 rostlina úroveň hospodaření produktivita rostlin úroveň hospodaření Produktivita stanoviště produktivita klimatu produktivita půdy klima půda úroveň hospodaření

33 Faktory produkční schopnosti a kvality typ faktorů: I. podmínky stanovištní a půdní II klimatické a povětrnostní III rostliny IV agrotechnika a způsob hospodaření neovlivnitelné a málo ovlivnitelné zeměpisná poloha nadmořská výška reliéf terénu půdní typ a půdní druh teplota, srážky světlo (délka dne, intenzita) druhová příslušnost fotosyntetická aktivita aktivita kořenů růst a vývoj rostlin tvorba biologického výnosu tvorba hospodářského výnosu ovlivnitelné člověkem využívání půdního fondu investice do půdy rajonizace plodin protierozní ochrana vzduch a voda v půdě (agrotechnika, závlahy aj.) odrůda biologická hodnota osiva předplodiny, příprava půdy výživa a hnojení založení porostu ošetřování za vegetace omezování redukujících faktorů sklizeň a posklizňové ošetření uskladnění

34 Vegetační faktory sluneční záření - dopadající globální záření a jeho využití (ovlivnění) 1-2 % teplo - teplota půdy, v porostu (extrémy), regulace, uzavřené prostory voda vzduch - 0,03 % CO 2 (v půdě 10x více) živiny - makroelementy (9), mikroelementy

35 RŮST A VÝVOJ ROSTLIN RŮST - kvantitativní zmnožování počtu buněk a zvětšování rostlinných orgánů Základní životní proces: FOTOSYNTÉZA Podmínka: faktory prostředí mají alespoň minimální hodnoty Indikátor růstových změn: fenologické fáze růstu VÝVOJ - kvalitativní fyziologické změny v buňkách, tkáních, orgánech rostliny Podmínka: splnění určitých nároků na vnější prostředí Hlavní faktory: teplota (vernalizace) její hodnota ve vymezeném období délka dne - fotoperiodická reakce spektrální složení a intenzita světla (červené světlo) reakce na množství a kvalitu výživných látek

36 Hodnocení růstu a vývoje rostlin Fenologická stupnice fáze (100) a období růstu - stupnice makrofenologická Stupnice mikrofenologická etapy vývoje rostlin Využití: - růst vývoj agrotechnický zásah (efekt daného opatření může být i negativníoptimalizace termínu pro aplikaci růstových regulátorů, termínu a dávky N hnojiv) predikce dalšího vývinu porostu (předpoklad pro přezimování) - optimalizace doby sklizně (zahradní hrášek)

37 ROSTLINY PODLE DÉLKY ONTOGENEZE Jednoleté * jarní * ozimé * přesívkové Dvouleté Víceleté

38 ROSTLINY PODLE DÉLKY ONTOGENEZE Jednoleté Členění dle požadavků na vývoj (teploty k jarovizaci, délka dne) jarní plodiny nevyžadují jarovizaci * poškozovány teplotami nad bodem mrazu (+1 o C) - okurky * málo odolné teplotám pod bodem mrazu (-2 až -3 o C) - kukuřice, fazol, sója * odolné krátkodobým mrazům (-3 až -5 o C) - ječmen, oves, hrách ozimé plodiny - nutná jarovizace * malá mrazuvzdornost (-10 až -15 o C) - řepka, oz.ječmen * střední odolnost proti mrazům (-15 až -20 o C) - pšenice * dobrá odolnost proti mrazům (-20 o C) - žito přesívkové formy a poloozimy - malé nároky na jarovizaci

39 ROSTLINY PODLE DÉLKY ONTOGENEZE Dvouleté většinou uskladňované přes zimu, nutná jarovizace - řepa, kořenová zelenina Víceleté plodí každý rok, schopnost přezimovat - trávy, vojtěška, chmel, vinná réva

40 Fotoperiodismus rostlin reakce na střídání období světla a tmy Rostliny dlouhého dne (vývoj urychlují při prodlužování světelné části dne nad hodin) - pšenice, ječmen, hrách, bob, len, vojtěška, jetel, řepa zeměpisná šířka Rostliny krátkého dne výhodnější jižní oblasti (delší letní dny vliv na opožděné kvetení) kukuřice, sója, fazol Rostliny k délce dne neutrální - pohanka DÉLKA FOTOPERIODICKÉ REAKCE: dnů

41

42 Půda Klimatické podmínky Rajonizace

43 Klima - dlouhodobý průměr meteorologických dat (teplota, srážky) (30 nebo 50 let) Počasí - v konkrétním čase na konkrétním místě

44 Rajonizace zemědělské výroby * rozmístění zemědělské výroby podle přírodních podmínek půdních - klimatických - ekonomických Postupně se přijímala nová krítéria. Současnost: 5 výrobních oblastí (K, Ř, O, B, P) podoblasti 1 5 (K,Ř) 1 4 (O, B) 1 3 (P)

45 podoblasti, produkční schopnost nadmořská výška m klimatický region průměrná teplota roční srážky mm suma teplot nad 10 o C půdní jednotky podíl v ČR % Zemědělské výrobní oblasti kukuřič. K řepařská Ř obilnářská O brambor. B pícnin. P K1-K5 Ř1-Ř5 O1-O4 B1-B4 P1-P3 >82-<62 >84-<62 >56-<42 >50-<36 >34-<26 do nad 600 VT T1-T3 T3, MT2-MT4 MCH,CH MT1-MT4 MCH 9-10 o C 8-9 o C 5-8,5 o C 5-8 o C 5-6 o C nad pod 2200 Č, LP, Č, H, NiP H, IP, GP HP, P HP, GP, NiP, DP OGP 6,7 24,3 40,5 18,5 10,0

46

47 Půda Základní vlastnost : půdní úrodnost Půdní profil : - hloubka celková - hloubka vegetačního profilu Ornice podorniční vrstva spodina Pevná fáze minerální částice - organické látky Kapalná fáze Plynná fáze půdní vzduch

48 Fyzikální vlastnosti půdy Pórovitost půdy: poměr mezi pevnou částí a volnými prostory v půdě vliv na : úrodnost. ornice %. spodina 30 % * póry kapilární 65 % optimum * póry nekapilární 35 % Polní vodní kapacita voda: kapilární, gravitační, (absorpční, obalová málo dostupná až nedostupná) vzduch v půdě 10 x více CO 2 Objemová hmotnost půdy utuženost půd Struktura půdy spojení a uspořádání půdních částic do agregátů

49 Půdní druh (zrnitost půdy) částice nad 2 mm (skelet, kostra půdy) částice pod 2 mm (jemnozem) * písek 2,0 0,1 mm * částice jílnaté pod 0,01 mm Půda: lehká (písčitá, hlinitopísčitá) do 20 % jílnatých částic střední (písčitohlinitá, hlinitá) těžká (hlinitojílovitá, jílovitá) nad 45 % jílnatých částic

50 Půdní typ základní taxonomická jednotka klasifikace půd - přírodní útvar vytvořený působením půdotvorných činitelů na mateční horninu (půdotvorný substrát) Příklady : černozem (vysoká přirozená úrodnost) hnědozem (stabilizované výnosy) luvizem (horší fyzikální vlastnosti, přesychá) kambizem (zejména v BVO s dostatkem srážek, je hůře zpracovatelná) podzol (nízké ph, efektivnější pro lesní kultury) glejová půda, septosol, černice, fluvizem, atd....

51 Agrochemické vlastnosti půd ph - reakce půdy - ovlivňuje: příjem živin rostlinami rozpustnost sloučenin rozpustnost iontů s toxickým vlivem (Al +++ ) činnost a skladbu půdní mikroflóry půdní strukturu Humus - soubor organických látek v různém stupni přeměn. Obsah: 1-2 % - nízký (v ČR 1,8-2,2 %) 2-3 % -střední Kvalita: dána poměrem určitých složek (huminových kyselin a fulvokyselin) Kladný vliv na: biologickou činnost půdy tvorbu drobtovité struktury tvorbu organominerálního komplexu (sorpce)

52 BPEJ bonitovaná půdněekologická jednotka Kód: klimatický region 2,3 - půdní charakteristika 4 - svažitost a expozice pozemku 5 - skeletovitost a hloubka půdy

53 Podíl faktorů na výnosech plodin - vývoj (Vrkoč 1992) faktor agrotechnika odrůdy hnojiva ochrana rostlin půdní úrodnost počasí Výrobnost (OJ/ha)

54 Podíl faktorů na zvyšování výnosů (dle Vrkoče) procentický podíl agrotechnika odrůdy hnojiva ochrana rostlin půdní úrodnost počasí (22 OJ) 1973 (46 OJ) 1990 (57 OJ)

55 Podíl faktorů na výnosech plodin v systémech hospodaření rok 1990 (Vrkoč 1992) faktor systém hospodaření konvenční ekologický půdní úrodnost počasí odrůdy agrotechnika hnojiva 20 5 ochrana rostlin 15 5

56 Některé důsledky intenzivního pěstování plodin - vysoké dávky pesticidů - rezidua účinných látek v půdě ničení užitečných půdních mikroorganismů vývoj rezistence vůči pesticidům pokles diverzity (méně druhů flory a fauny) výskyt pesticidů v produktech rozvoj plevelů a škůdců na které aplikované látky nepůsobí znečištění vod a vzduchu

57 Některé důsledky intenzivního pěstování plodin -těžká mechanizace - poškození vzdušného a vodního režimu horší vývin kořenů rostlin snížení biologické aktivity půdy poškození drenážní schopnosti půdy podpoření eroze energeticky náročnější zpracování půdy (orba)

58 TVORBA VÝNOSU POLNÍCH PLODIN» Biologický výnos biomasa produktem fotosyntézy z 85-90%» Hospodářský výnos Prvky výnosu: -» obilniny: (K * Z * HTS) * 10-5» luskoviny: (R * L * S * HTS) * 10-5» brambory: (R * H * A) * 10-2» cukrovka: (R * A) * 10-2 Kompenzace výnosových prvků Autoregulace Optimální hodnoty výnosových komponentů: podpora tvorby výnosového prvku omezení redukce Kritická období pro tvorbu a redukci výnosových prvků

59 Agroekologické vztahy v rostlinné produkci Agroekologie sleduje vztah mezi kulturními rostlinami a zkulturněným prostředím. Cíle: dosažení požadovaného výnosu a vysoké kvality produktu bez narušení životního prostředí. Podmínky k dosažení cílů: - respektování nároků plodin a odrůd na klimatické a půdně ekologické podmínky (rajonizace) - vybírat optimální stanoviště - zabezpečit maximální působení všech pěstitelských faktorů na výnos - správnými agrotechnickými, výživářskými a ochranářskými zásahy v porostu podporovat výnosové prvky a omezit vliv redukujících faktorů (plevele, choroby, škůdci)

60 Agrotechnika polních plodin obecné principy a zásady střídání plodin zpracování půdy výživa rostlin a hnojení plodin zásady správné zemědělské praxe a nitrátová směrnice

61 Monokultura Jeden botanický druh opakovaně na pozemku několik let (min. 3) Plodiny víceleté a vytrvalé nejsou monokulturou Pozitiva monokultury - specializace (kukuřice, rýže) Negativa monokultury * zvýšený výskyt chorob a škůdců, zaplevelení * jednostranné odčerpávání živin * zhoršování vlastností půdy * pokles výnosů (důkaz u stacionárních dlouholetých pokusů

62 OSEVNÍ Systém střídání plodin POSTUPY (osevní sledy) předplodina a následná plodina plodiny hlavní a meziplodiny rotace osevního postupu monokultury Nejlevnější agrotechnické opatření v RP!!! Předpoklady: biologicky vyvážená struktura plodin vhodných pro dané půdní a klimatické podmínky, plodiny obnovující půdní úrodnost

63 1. vojtěška 1. jetel luční 2. vojtěška 2. pšenice ozimá 3. pšenice ozimá 3. ječmen ozimý 4. cukrovka xx 4. řepka ozimá x 5. ječmen jarní 5. pšenice ozimá 6. kukuřice silážní 6. brambory, kukuřice sil. xx 7. pšenice ozimá 7. ječmen jarní s pods. 8. cukrovka xx, hrách 9. ječmen jarní s pods. Předplodiny: Hledisko: * stav půdy (živiny, struktura, voda, únava půdy) * škodlivé činitele (plevele, choroby) * časový termín uvolnění pozemku (sklizeň) 1. vhodné 2. nevhodné 3. nevhodné, ale užívané

64 Zpracování půdy

65 Zpracování půdy ovlivňuje: hospodaření s půdní vláhou a vzdušný režim mikrobiální činnost půdy a mineralizaci humifikační pochody rozvoj chorob a škůdců rozvoj plevelů Formy: * základní (podmítka, orba) * příprava půdy před setím a sázením * kultivace půdy během vegetace Systém minimálního zpracování půdy Půdoochranné systémy

66 Základní zpracování půdy Podmítka: Mělké zpracování půdy po sklizni některých plodin. půdní vláha!! odplevelování půdy!! usnadňuje následnou orbu lepší vsakování vody rozvoj aerobní mikroflóry lepší antifytopatogenní potenciál půdy (postihuje škůdce, zapravení zbytků s patogeny) Včasnost, hloubka (80-120mm), kvalita!! Nářadí: podmítač radličný, talířový, kombinovaný kypřič

67 Talířový podmítač s drobícím zařízením

68 Orba Základní operace klasického zpracování půdy!!!. Půda se kypří (zlepšuje se pórovitost), obrací, drobí, mísí, odpleveluje Kvalitativní hlediska: hloubka orby -mělká (do 18 cm), střední (do 25 cm), - hluboká (do 30 cm) - význam plodina - velmi hluboká (vysoká spotřeba nafty) termín orby - podzim (zásada) -orba seťová (odstup od setí) - orba k jařinám a k okopaninám zaorávka hnoje zaorávka slámy (rozřezaná), přidat 4-6 kg N/1 t slámy orba víceletých pícnin (pluh s předradličkou)

69 Orba radličným pluhem a ošetření orby

70 Příprava půdy před setím a sázením Cíle: urovnat pole a vytvořit na povrchu izolační vrstvičku k ochraně půdní vláhy připravit seťové lůžko tvrdá postýlka, měkká peřinka (podmínky pro dobré zasetí a dobré vzcházení) - kapilární póry. úprava půdní struktury - plodiny malosemenné vyžadují jemnější agregátové složení půdy. Eliminovat hrudovitost. Smykování - vláčení /klasika/ Kombinované nářadí (např. vibrační brány + utužovací válec) Hlubší kypření (kombinátory) Válení

71 Minimální zpracování půdy Předpoklady: dobrý fyzikální stav půdy biologicky činná ornice minimum vytrvalých plevelů (pýr, pcháč, svlačec) vhodný sled plodin (zlepšující plodiny) Metody: vypouštění některých zásahů spojování pracovních operací omezování zpracování (hloubka) setí do nezpracované půdy (speciální secí stroje)

72 PŮDOOCHRANNÉ SYSTÉMY tlumení větrné a vodní eroze omezení nežádoucího zhutňování půdy těžkými stroji Význam především u plodin v širokých řádcích Podstata: redukce intenzity základního zpracování půdy ponechání rostlinných zbytků (předplodin) blízko povrchu půdy Soubor opatření v agrotechnice: Hloubka zpracování půdy (kypřiče) Eliminace přejezdů Vysoce účinné herbicidy Počet operací při předseťové přípravě Omezení eroze (posklizňové zbytky) Úspora vláhy Udržování půdní struktury

73 Půdoochranné systémy Setí do nezpracované půdy Setí do hrůbků Pásové zpracování půdy Mulčované zpracování půdy Redukované zpracování půdy

74 Vodní eroze na svažitém pozemku

75 Setí

76 Secí kombinace (rotační brány + secí stroj)

77 Kultivace půdy během vegetace Význam: odplevelování porostu úprava stavu půdy (voda, vzduch, půdní škraloup) Širokořádkové porosty (okopaniny, zeleniny), též obilniny - válení a vláčení obilnin -meziřádkové zpracování půdy - plečkování, hrůbkování brambor, plečkování cukrovky

78 Plečkování vzešlého porostu řepy

79 Výživa rostlin a hnojení plodin *Je hnojení potřebné? Pokud ano, tak proč? * Hnojíme půdu nebo plodiny?

80 Rostlinná hmota - fytomasa, biomasa Voda % Sušina 5 90 % Spalitelný podíl % - C (45 %), O (42%), H (6%), N (1,5%) Popeloviny % (Ca,K,Na,P..) Živiny a jejich příjem: C ze vzduchu O 2 a H - převážně z vody N a živiny v popelovinách z půdy (udržování), listy Rozdělení živin: 1. Makroelementy C,O,H,N,P,K,Ca,Mg,S 2. Mikroelementy (do 0,05%) Fe,Mn,Zn,Cu,B,Mo 3. Prvky užitečné Na,Al,Si,Cl aj.

81 Podle původu: Hnojiva organická - všestranná, objemná, živiny + humusotvorná hmota, mikroorganizmy průmyslová (minerální) - vyšší obsah živin * jednosložková -dusíkatá(n), fosforečná (P 2 O 5 ), draselná (K 2 O), vápenatá (CaO), hořečnatá (MgO) * vícesložková -dvě nebo více živin Podle skupenství: tuhá kapalná (tekutá) - DAM390

82 Statková hnojiva Chlévský hnůj -směs výkalů, steliva a zbytků krmiva - mrva - zrání za omezeného přístupu vzduchu -hnůj - zásada: okamžité zaorání hnoje po jeho rozmetání Močůvka - tekuté výkaly Kejda - směs pevných a tekutých výkalů a vody (při ustájení zvířat bez podestýlky) - obsah sušiny Zaorávka slámy (doplnění N 4-6 kg/1 t slámy) Zelené hnojení Kompost (organominerální hnojivo)

83 Organická hnojiva hnojivo produkce t/rok/dj sušina (%) N P 2 O 5 K 2 O dávka t na 1 ha hnůj - skot 8,5 24 0,48 0,25 0, koně 25 0,65 0,30 0,63 močůvka 5,7 2,4 0, , (50) kejda - skot 20,9 7,8 0,32 0,15 0, (100) - prasata 22,2 6,8 0,50 0,30 0, (60) sláma +4-8 kg N/1 t zelené hnojení

84 Zásady organického hnojení Nezastupitelnost organického hnojení pro půdní úrodnost (ročně se zmineralizuje 3,5-4,5 t organické hmoty) Pravidelné hnojení pozemků (interval 4-5 let) Aplikace doporučených dávek (průměr 30 t/ha) - dle rozsahu ŽV přednostní hnojení určitých plodin (brambory, cukrovka, kukuřice, košťálové zeleniny, řepka) hnojiva urychleně zapravit do půdy (ztráty živin) Hlavní zdroj organické hmoty v půdě - posklizňovézbytky (až60 %) -víceletépícniny

85 Minerální hnojiva druh hnojiva Obsah živin v % N P 2 O 5 K 2 O CaO MgO Dusíkatá Ledek vápenatý Síran amonný 21 Ledek amonný s vápencem Dusičňan amonný 34 Močovina 46 Dusíkaté vápno DAM obj. Fosforečná Superfosfát Superfosfát trojitý Hyperfosfát 29 3 Draselná Draselná sůl 60 Kamex 40 Patentkali Síran draselný 50 Vápenatá Pálené vápno 80-85

86 druh hnojiva Obsah živin v % N P 2 O 5 K 2 O CaO MgO Hoř e č natá Kieserit Hoř ká sů l 16 Vícesložková Amofos NP Lovofert Synferta P NPK 12:12: NPK 16:16: NPK IA Lovofert Cererit Kapalná dvousložková Fostim 8 24 NP - sol 8 24 Cansol S 8 17 Folimag 15 5 Dammag 24 3

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Tematické okruhy závěrečné zkoušky

Tematické okruhy závěrečné zkoušky Tematické okruhy závěrečné zkoušky Obor : Zemědělec farmář Předmět : Pěstování rostlin 1) Půda - její složení, vlastnosti - půdní typy - půdní druhy - rozbor půdy, bonitace půdy 2) Živiny živin - charakteristika

Více

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad

Úvod. Čl. 1 Účel Zásad Z á s a dy s p r á v n é z e m ě d ě l s k é p r a x e p r o o c h r a n u v o d Úvod Cílem směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice)

Více

Sestavování osevních postupů

Sestavování osevních postupů Sestavování osevních postupů Osevní postup je stálý způsob střídání pěstovaných plodin či skupin plodin během n let na n honech. Hon je jednotka osevního postupu, která označuje skupinu pozemků osetých

Více

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova

Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199. Financováno z Programu rozvoje venkova Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Reg.č. projektu: 13/018/1310b/131/000199 Financováno z Programu rozvoje venkova NOVELA NITRÁTOVÉ SMĚRNICE Fugát (tekutý podíl po separaci

Více

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i.

GAEC a navrhování PEO v KoPÚ. Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC a navrhování PEO v KoPÚ Jana Podhrázská VÚMOP,v.v.i. GAEC : (Dobrý zemědělský a environmentální stav) Automatizované nastavení erozně ohrožených půd dle vztahu C = Gp R*K*LS*P Gp= 1,4,10 t/ha/rok

Více

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman

Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd. Michal Hejcman Rajonizace zemědělské produkce, osevní postupy atd Michal Hejcman Rajonizace zemědělské výroby V České republice značná variabilita podmínek pro produkci: půdních (reliéf, půdní typy, půdní druhy), klimatických

Více

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod

Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Ing. Pavel Růžek, CSc. a Ing. Helena Kusá, PhD. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. v Praze-Ruzyni Rizika při pěstování brambor z hlediska ochrany vod Mezi významná rizika znečištění vod při pěstování

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík

Vitalita půdy a škody způsobené suchem. Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Vitalita půdy a škody způsobené suchem Jan Vopravil, Jan Srbek, Jaroslav Rožnovský, Marek Batysta, Jiří Hladík Výzkumy v oblasti sucha na VÚMOP, v.v.i. Cílený výzkum sucha na VÚMOP, v.v.i. cca od roku

Více

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing.

Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice. Smítal František, ing. Hospodaření na zemědělských půdách a opatření proti splavování ornice Smítal František, ing. Obsah prezentace Vodní eroze v ČR, příčiny, důsledky Legislativa a ochrana proti erozi Protierozní opatření

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Ceny služeb mechanizovaných prací

Ceny služeb mechanizovaných prací Tab. : 144 Ceny služeb mechanizovaných prací 1 Podmítka (talířový podmítač) 5,80 l/ha 535,00 Kč/ha 700,00 Kč/ha 2 Podmítka (radličkový kypřič) 6,80 l/ha 495,00 Kč/ha 685,00 Kč/ha 3 Podmítka (zaorávka hnoje

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

Vliv kompostu na kvalitu půdy

Vliv kompostu na kvalitu půdy Okruh IV Vliv kompostu na kvalitu půdy Ing. Lucie Valentová, Ph.D. Ing. Květuše Hejátková ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. Proč se zabývat BIODEGRADABILNÍM MATERIÁLEM Ochrana životního

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně.

- zdravotní stav (odolnost k závažným chorobám, příp. náchylnost k napadení škůdci), - růstový typ, poléhavost, předpoklady pro způsob sklizně. OSIVO A SADBA K pěstování plodin využíváme téměř výhradně šlechtěných odrůd. Odrůda má charakteristické biologické a hospodářské znaky a vlastnosti, které jsou geneticky fixovány, jsou proto stálé při

Více

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P)

P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská (B) Pícninářská (P) Rostlinná produkce a technologie - struktura a charakteristika vstupů a výstupů v RV Tab. č.: 14 Charakteristika výrobních oblastí a podoblastí P.č. Ukazatel Kukuřičná (K) Řepařská (Ř) Obilnářská (O) Bramborářská

Více

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi

Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi Sucho a degradace půd v České republice - 214 Brno 7. 1. 214 Kořenový systém plodin a využití zásoby vody v půdním profilu - význam pro zemědělskou praxi J. Haberle 1, P. Svoboda 1, V. Vlček 2, G. Kurešová

Více

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy

Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy Kombinovaná výživa pevnými a kapalnými hnojivy pšenice ječmen kukuřice řepka slunečnice cukrová řepa brambory mák chmel vinná réva jablka cibule zelí LISTOVÁ HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEM D LSTVÍ MgS sol

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV

BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV BIOLOGICKÁ ÚPRAVA ZEMĚDĚLSKÝCH ODPADŮ A STATKOVÝCH HNOJIV VÍT MATĚJŮ, ENVISAN-GEM, a.s., Biotechnologická divize, Budova VÚPP, Radiová 7, 102 31 Praha 10 envisan@grbox.cz ZEMĚDĚLSKÉ ODPADY Pod pojmem zemědělské

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi

Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Provázanost zkušebnictví, výzkumu a vzdělávání v praxi doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Den zemědělského zkušebnictví strana 1 Osnova Mendelova univerzita v roce

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015

Přehled změn v označení povinných požadavků na hospodaření: 2014 navazující standardy 2015 DOBRÝ ZEMĚDĚLSKÝ A ENVIRONMENTÁLNÍ STAV PŮDY (DZES) (zdroj. MZE: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/kontroly-podminenosti-cross-compliance/dokumenty-ke-stazeni/rok- 2015/ ) Standardy Dobrého zemědělského

Více

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum)

ZEMĚDĚLSKÉ PLODINY VÝZNAM, PŮVOD, POUŽITÍ. Ječmen setý (Hordeum sativum) Ječmen setý (Hordeum sativum) - jarní nebo ozimý - výroba sladu, který dále slouží k výrobě piva (jarní dvouřadý) - kroupy - výroba whisky - krmivo pro hospodářská zvířata (ozimý víceřadý) - přídavek do

Více

Ekologická produkce zeleniny

Ekologická produkce zeleniny Ekologická produkce zeleniny Brukvovitá, cibulová a kořenová Miloš Jurica, Tomáš Kopta Pěstování vybraných druhů zeleniny Košťálová zelenina v EKO 2,5 % nejpěstovanější zelí spíše chladnomilné velmi náročné

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Povinné požadavky na hospodaření č. 2 až 4 a požadavky pro použití hnojiv a přípravků na ochranu rostlin Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz SMR 2/1 Nedošlo

Více

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI

Milan Vach, Miloslav Javůrek. Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI Milan Vach, Miloslav Javůrek Ekologická optimalizace hlavních pěstitelských opatření pro polní plodiny METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2009 Metodika vznikla za finanční podpory

Více

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku

Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ochrana půdy včr se zaměřením na GAEC a dotační politiku Ing. Marek Batysta, Ph.D. batysta.marek@vumop.cz www.vumop.cz Funkce půdy Produkční funkce půdy fixace rostlin výživa rostlin (voda, živiny) Kulturní

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517

Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období. Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Změny v požadavcích podmíněnosti v novém programovacím období Ing. Lubomír Smrček, lub.smrcek@gmail.com, 776 017 517 Legislativa podmíněnosti od 2015 Legislativa: Nařízení Evropského parlamentu a Rady

Více

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny

Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Draslík - Nepostradatelný prvek pro výnos a kvalitu zeleniny Význam draslíku při pěstovánĺ zeleniny Výměra orné půdy s nedostatečnou zásobou přístupného draslíku se v České republice zvětšuje. Zatímco

Více

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz

Protierozní opatření. Tomáš Dostál. katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Protierozní opatření Tomáš Dostál katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B602, dostal@fsv.cvut.cz Základní pravidla PEO:... je snazší a levnější problémům předcházet než řešit jejich následky...

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

Hnojiva, minerální a organická hnojiva

Hnojiva, minerální a organická hnojiva Hnojiva, minerální a organická hnojiva o Rozd lení hnojiv o Význam a rozd lení minerálních hnojiv o Jednosložková minerální hnojiva o Vícesložková minerální hnojiva o Význam a rozd lení organických hnojiv

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka

Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Sylabus pro předmět Úvod do nutrice člověka Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Základní pojmy spojené s lidskou výživou a vlivy ovlivňující výživu člověka. Historie výživy člověka. Vysvětlení

Více

Výživa a hnojení plodin

Výživa a hnojení plodin Výživa a hnojení plodin Složení rostlinné hmoty: voda, sušina Spalitelný podíl sušiny: C (45%), O (42%), H (6%), N (2%) Popeloviny: 3 5% sušiny, P, K, Ca, Mg, S, Na, Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, atd Rozdělení

Více

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině

Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině Racionální postupy při zakládání a ošetřování neprodukčních travnatých ploch v kulturní krajině NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 2B06034 Magdalena Ševčíková, Marie

Více

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman.

Moderní způsoby hospodaření. Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny. Ekologické zemědělství. Precizní zemědělství. Michal Hejcman. Moderní způsoby hospodaření Způsoby hospodaření, plodiny - obiloviny Michal Hejcman Konvenční prioritou je maximalizace zisku, používání pesticidních přípravků a regulátorů růstu. Neklade důraz na ochranu

Více

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013)

Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) Maturitní okruhy z předmětu TECHNOLOGICKÉ PROCESY (r.2013) 1. Meteorologie, klimatologie a fenologie jako vědy využitelné v energetických, zemědělských a zahradnických technologických procesech - Charakteristika

Více

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ

GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ GAEC - ZKUŠENOSTI DOZOROVÝCH ORGÁNŮ Kontroly a změny podmíněnosti Nejčastěji porušované požadavky GAEC 2 31x GAEC 8 18x SMR 2 11x Změny v nastavení požadavků podmíněnosti v roce 2013 Welfare (SMR 16-18)

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

www.zlinskedumy.cz Střední odborná škola Luhačovice Mgr. Alena Marková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělání Vzdělávací obor Tematický okruh Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Klíčová slova Střední odborná škola Luhačovice

Více

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN

2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN 2. AKČNÍ PROGRAM NITRÁTOVÉ SMĚRNICE VYHLÁŠEN S účinností od 4.4.2008 byla novelou nařízení vlády č. 103/2003 Sb. (č. novely 108/2008 Sb.) vyhlášena revize akčního programu podle směrnice Rady 91/676/EHS

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí

Více

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008

Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Pololetní zpráva společnosti SELGEN, a.s. za I. pololetí roku 2008 Popisná část pololetní zprávy a) Popis stavu a vývojových tendencí podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí

Více

Kompost versus skládka

Kompost versus skládka Kompost versus skládka Eliminace velmi negativních efektů, které způsobuje ukládání bioodpadu na skládky Cenná surovina pro krajinu, životní prostředí Prostřednictvím kompostu navracíme živiny a organické

Více

Oddělení plateb od produkce - decoupling

Oddělení plateb od produkce - decoupling Oddělení plateb od produkce - decoupling Zachování příjmu farmářům - PP Podpora a rozvoj venkova - PRV 2 Cross Compliance udržitelné hospodaření v zemědělském podniku. 1) nedojde ke zrušení krajinných

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření

1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě 1. Meziplodiny jako součást systémů hospodaření na půdě Meziplodiny jsou plodiny, které lze na základě jejich biologických vlastností využít pro

Více

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D.

PŮDA. Ochrana půdy v praxi (CZ) Degradace půdy. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Ochrana půdy v praxi (CZ) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Ing. Jiří Hladík, Ph.D. PŮDA neobnovitelný přírodní zdroj plní mnoho funkcí nezbytných pro lidskou činnost a pro přežití ekosystémů

Více

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid

Agil 100 EC. Nejrychleji působící graminicid Účinná látka: propaquizafop 100 g/l (9-11%) Evidenční číslo přípravku: 4239 9 Držitel rozhodnutí o povolení: ADAMA Agriculture Solutions Ltd., Golan Street, Airport City, 70151 Izrael Výrobce: ADAMA Agan

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 191 Poř. č. Louky Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zelené hmoty [t/ha] 20 35 9 2 Výnos sušiny po odečtení ztrát [t/ha] 3,7 5,6 1,8 3 Výnos EL po odečtení

Více

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE

POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE POŽADAVKY CROSS COMPLIANCE Podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Lubomír Smrček 602 626 655, lubomir.smrcek@ekotoxa.cz 1. část / 1 Legislativní základ podmíněnosti přímé platby

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž

Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu. Okresní agrární komora Kroměříž Zvyšování efektivnosti hospodaření a konkurenceschopnost zemědělských podniků Problematika podmínek dobrého zemědělského a enviromentálního stavu Okresní agrární komora Kroměříž Kontrola podmíněnosti -

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Název: Zdravý životní styl 2

Název: Zdravý životní styl 2 Název: Zdravý životní styl 2 Výukové materiály Autor: Mgr. Blanka Machová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Biologie Ročník: 4. a 5. (2. a 3. vyššího

Více

Degradace pů. asné technologie kladní agrotechniky, změ vlastností na intenzivně využ. zemí za poslední. posledních 20 let. Ing.

Degradace pů. asné technologie kladní agrotechniky, změ vlastností na intenzivně využ. zemí za poslední. posledních 20 let. Ing. Degradace pů půd v ČR a souč současné asné technologie základní kladní agrotechniky, změ změny pů půdní dních vlastností vlastností na intenzivně intenzivně země zemědělsky využ využívané vaném území zemí

Více

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D.

Falšování potravin. MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Falšování potravin MVDr. Matej Pospiech, Ph.D. Mendelova univerzita, 31.10.2013 Obsah přednášky úvod, historie co považujeme za falšování specifika falšování potravin nejčastější způsoby falšování u jednotlivých

Více

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013

Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Změny týkající se GAEC 2 a 6 Chvalčov, 12.9.2013 Lubomír Smrček 776 017 517 lub.smrcek@gmail.com.cz Změny týkající se GAEC 6 Změna právní úpravy ochrany dřevin a jejich kácení: Původní právní úprava: zákon

Více

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ VÝSLEDKY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY POLSKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Dr. hab. Jadwiga Podlaska Prof. Dr. hab. Ryszard Kolpak Katedra pěstování plodin, Hlavní vysoká škola vesnického hospodaření (SGGW), Varšava, Polsko

Více

*Průkopníci ekologického zemědělství

*Průkopníci ekologického zemědělství * *Průkopníci ekologického zemědělství * Podněty půdní biologie * Statkář Albrecht Thaer humus je podmínkou života * Charles Darwin žížaly jsou předchůdcem pluhu * Richard Bloeck půda se činnosti mikroorganismů

Více

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti

Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Díl 4. Jednotlivá patra pyramidy výživy pro děti Abychom mohli pyramidu výživy pro děti správně používat, podrobněji se seznámíme s jednotlivými jejími patry. Základna pyramidy Základnu pyramidy tvoří

Více

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin

BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. Pěstování rostlin BIODYNAMICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Pěstování rostlin HISTORIE BIODYNAMICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Základy vycházejí z antropozofické filozofie (založeno na názorech J. W. von Goetheho) Základní myšlenkou je, že vše živé

Více

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství

Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Příloha č. 5 Platby - Ekologické zemědělství Uvedené kalkulace jsou zpracovány jako podklad pro stanovení plateb za účast v jednotlivých titulech ekologického zemědělství navržených v rámci nově připravovaného

Více

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1

Adaptace na změny klimatu v plánech MZe. odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Adaptace na změny klimatu v plánech MZe odbor environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie 1 Reakce na změny klimatu v oblasti zemědělství Mitigace (v oblasti zemědělství snižování emisí metanu

Více

OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY. 30. 10.2014 Lednice Martin Koudela

OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY. 30. 10.2014 Lednice Martin Koudela OSEVNÍ POSTUPY A AGROTECHNIKA ZELENINY 30. 10.2014 Lednice Martin Koudela CÍLE OSEVNÍHO POSTUPU Udržet a zlepšit přirozenou úrodnost půdy Zabránit půdní únavě a snížení výnosu Poskytnout rostlinám co nejlepší

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Nové nastavení podmínek Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) Ing. Jaroslav Hudáček Ministerstvo zemědělství Oddělení koordinace Cross Compliance 2011 Kontrola podmíněnosti Cross Compliance

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014

Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Ministerstvo zemědělství Veřejná soutěž KUS 2014 Odůvodnění změn v pořadí projektů doporučených Programovou komisí Ministerstva zemědělství k financování ve veřejné soutěži programu Komplexní udržitelné

Více

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

OKRUH II LEGISLATIVA. Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. OKRUH II LEGISLATIVA Ing. Lucie Valentová, Ph.D. ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s. LEGISLATIVA nakládání s biologicky rozložitelnými odpady Biologicky rozložitelný odpad - pojmy

Více

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s.

SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. SEZNAM uznatelných předmětů podpory v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ PGRLF, a.s. Podpora v rámci INVESTIČNÍCH PROGRAMŮ se poskytuje pouze na a) investice,

Více

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY

30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/329 PŘÍLOHY 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/331 PŘÍLOHA I SEZNAM PODLE ČLÁNKU 38 SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 1 2 Číslo bruselské nomenklatury

Více

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul

BIOPÁSY. Agroenvironmentální dotační titul BIOPÁSY Agroenvironmentální dotační titul Biopás, nebo-li pruhové potravní políčko. Detailní pohled do biopásu s kvetoucí pohankou. Předkládáme Vám stručnou a praktickou příručku, kde najdete přehled základních

Více

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye

Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye Přírodní minerální hnojivo z Paraguaye EcoStone, před vulkanická hornina, je základní mateřskou stavební složkou všech zemin na světě. Skládá se z drtě hornin vybraných vědeckými pracovníky z oboru geologie.

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Výživa odpovídající potřebám organismu co do kvality i kvantity Primární prevence řady chorob Vychází z vědeckých poznatků

Více

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Racionální výživa. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa Odpovídá potřebám co do kvality i kvantity Primární prevence Z vědeckých poznatků a zvyklostí jednotlivých zemí Proto jsou

Více

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin

Obsah přednášky. 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin Obsah přednášky 1) Zákon č. 78/2004 2) GMO ve světě 3) GMO v EU 4) Situace s nakládáním v ČR 5) Reakce zájmových skupin 2 Zákon č. 78/2004 Sb. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12.3.

Více

Společná zemědělská politika po roce 2014

Společná zemědělská politika po roce 2014 Společná zemědělská politika po roce 2014 Dotace v roce 2014 Rok 2014 je přechodné období, systém dotací jako v roce 2013 Přímé platby systém SAPS Způsobilé i pozemky které nebyly způsobilé k 30.3.2003

Více

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ

EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ EROZE PŘÍČINY A OPATŘENÍ Tomáš DOSTÁL, doc.ing.dr. Eroze půdy Lze členit podle různých parametrů příčina, mechanismus, Důležité je členění vodní eroze podle rychlosti. NORMÁLNÍ x ZRYCHLENÁ eroze je jevem

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz

Bezlepkové výrobky. POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Bezlepkové výrobky POEX Velké Meziříčí, a.s. Třebíčská 384 594 01 Velké Meziříčí tel.: 566502706 www.poex.cz Snídaňové cereálie vhodné také jako rychlá svačina, do školy, snack na cesty, jako alternativa

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa

Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie v souvztažnosti s předmětem Potraviny a výživa Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Potraviny a výživa Ročník: první Téma: Technologie

Více

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku Zdroje dusíku dostupné v půdě: Amonné ionty + Dusičnany = největší zdroj dusíku v půdě Organický dusík (aminokyseliny, aminy, ureidy) zpracování

Více

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI

Jan Klír, Lada Kozlovská. Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Jan Klír, Lada Kozlovská Zemědělské hospodaření ve zranitelných oblastech CERTIFIKOVANÁ METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2012 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je

Více