Rychlonávod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rychlonávod k obsluze"

Transkript

1 Rychlonávod k obsluze GPS přístroje pro sběr GIS dat Leica GS20 PDM Firmware v , česká adaptace a Programu pro zpracování GIS/GPS dat GIS DataPRO v2.1 Říjen 2003

2 OBSAH OBSAH...2 RYCHLÝ NÁVOD K PŘÍSTROJI LEICA GS20 PDM POPIS PŘÍSTROJE VLASTNÍ RUČNÍ PŘIJÍMAČ STANDARDNÍ KONFIGURACE ROZŠÍŘENÁ KONFIGURACE BATERIE NABÍJENÍ BATERIÍ VÝMĚNA BATERIE HLAVNÍ MENU A INFORMAČNÍ LIŠTA OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE GS ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ MENU POWERPAGE MAPA ZAKÁZKY ZALOŽENÍ NOVÉ ZAKÁZKY AKTIVACE EXISTUJÍCÍ ZAKÁZKY NASTAVENÍ SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU KÓDOVÉ LISTINY ZALOŽENÍ A EDITACE KÓDOVÉ LISTINY V GS ZALOŽENÍ A EDITACE KÓDOVÉ LISTINY V GIS DATAPRO SBĚR DAT MĚŘENÍ BODŮ MĚŘENÍ LINIÍ A PLOCH MĚŘENÍ NEPŘÍSTUPNÝCH BODŮ PŘEDNASTAVENÉ KONFIGURACE PRO MĚŘENÍ V REÁLNÉM ČASE A PRO POST-PROCESSING SPRÁVA DAT NAVIGACE VYTVOŘENÍ DAT PRO NAVIGACI Z EXTERNÍCH ZDROJŮ V GIS DATAPRO VLASTNÍ NAVIGACE NASTAVENÍ PŘÍSTROJE GS KOREKCE PRO ZPŘESNĚNÍ POZICE STAV PŘÍSTROJE PŘENOS DAT INSTALACE USB BLUETOOTH MODULU NA PC VYTVOŘENÍ SPOJENÍ NA USB BLUETOOTH MODUL V GS PŘENOS DAT Stažení naměřených dat z GS20 na PC Natažení projektu vytyčovaných bodů z PC do GS Natažení kódové listiny z PC do GS Natažení souřadnicového systému /21

3 14 DALŠÍ APLIKACE V GS NASTAVENÍ VZORU PRO ČÍSLOVÁNÍ PRVKŮ SPRÁVA HARDWARU SPRÁVA ZAŘÍZENÍ PROHLÍŽEČ SOUBORŮ UPDATE FIRMWARE ZPRACOVÁNÍ DAT V PROGRAMU GIS DATAPRO PROJEKT IMPORT NAMĚŘENÝCH DAT IMPORT DAT Z REFERENČNÍ STANICE POST-PROCESSING EDITACE DAT TVORBA VÝSTUPŮ Export do ASCII souborů: Export do dalších formátů ZÁVĚR A KONTAKTNÍ INFORMACE /21

4 RYCHLÝ NÁVOD K PŘÍSTROJI LEICA GS20 PDM Cílem tohoto návodu je poskytnout rychlou pomoc při základních operacích s přístrojem. Tento návod není referenčním manuálem. Podrobné informace jsou součástí standardně dodávané originální dokumentace. 1 Popis přístroje 1.1 Vlastní ruční přijímač Leica GS20 PDM je GPS přijímač pro sběr GIS dat. Duplicitní tlačítka: šipka nahoru Vnitřní GPS anténa šipka dolů enter Grafický LCD displej Klávesnice ve stylu mobilních telefonů Bluetooth rozhraní Komunikační port Anténní port 4/21

5 1.2 Standardní konfigurace Standardní konfigurace GS20 obsahuje: 1. Vlastní přístroj 2. Pouzdro na přístroj 3. 2ks lithium-ion baterií 4. Napájecí kabel adaptéru nabíječky 5. Nabíječka s adaptérem 6. Malý transportní kufřík 7. Datový kabel 8. USB bluetooth modul 9. Návod k nabíječce 10. Uživatelský manuál 11. Polní průvodce 12. Software GIS DataPRO 1.3 Rozšířená konfigurace Rozšířená konfigurace obsahuje 1. Vlastní přijímač 2. Pouzdro na přijímač 3. Nabíječka s adaptérem 4. 4ks lithium-ion baterií 5. Větší transportní kufřík 6. Výsuvná tyč k anténě 7. Externí anténa AT Datový a anténní kabel 9. USB bluetooth modul 10. Opasek s pouzdry (zleva): a. externí zdroj b. bluetooth rozhraní c. modem 11. Napájecí kabel adaptéru nabíječky. 12. Postroj na záda (pouze k externí anténě) 5/21

6 2 Baterie 2.1 Nabíjení baterií Propojte nabíječku (1) s adaptérem (2) a s napájecím kabelem do zásuvky (3). Zasuňte jednu nebo dvě baterie (4) do nabíječky. Indikátory: o Charging oranžově bliká: baterie se nabíjí o Zelená kontrolka zhasnutá: baterie není nabitá, vyčkejte o Zelená kontrolka bliká: baterie není úplně nabitá, ale je již použitelná. o Zelená kontrolka svítí: baterie je kompletně nabitá. 2.2 Výměna baterie Na zadní straně přístroje otočte kolečkem, otevřete dvířka, vyjměte vybitou a vložte nabitou baterii. Zavřete dvířka a otočte kolečkem do původní polohy. 3 Hlavní menu a informační lišta Po zapnutí přístroje se objeví hlavní menu. Součástí obrazovky je vždy horní lišta, která neustále informuje o aktuálním stavu přístroje. Popis sekcí lišty zleva: Sekce pozice: o žádný symbol: přístroj ještě nemá spočtenou pozici o prázdný kruh: navigační pozice (3-10 m) o kruh s terčem: DGPS submetrová pozice o sekce dále obsahuje polohovou přesnost (H), výškovou přesnost (V) a koeficient ztráty přesnosti (PDOP). Sekce stavu měření: o Jdoucí panáček: s přístrojem lze pohybovat. Buďto není zapnuto měření nebo se měří linie v proudovém modu. o Stativ: přístroj je ve statickém modu měření, nehýbejte s přístrojem. Sekce družic: o Nevyplněný symbol družice: probíhá příprava na příjem družicového signálu o Vyplněný symbol družice: Přístroj zná počet družic z almanachu a je připraven na příjem signálu. o Hodnota v úhlových stupních: výšková maska (minimální výška od horizontu) 6/21

7 o T: probíhá přenos dat do PC o a/b: a: počet družic, ze kterých se přijímá signál b: teoretický počet družic nad výškovou maskou. Sekce měření v reálném čase: o Symbol blesku: systém přijímá RTCM korekce z referenční stanice o Písmeno W : systém je nastaven pro příjem satelitních korekcí WAAS/EGNOS. V případě, že pod tímto písmenem blikají oblouky, systém přijímá satelitní korekce. o Vykřičníky: postupně se zobrazující 1 3 vykřičníky znamenají zpoždění nebo krátkodobý výpadek dat z referenční stanice. Po třetím vykřičníku mizí blesk systém je tedy bez korekcí. Sekce paměti: symbol diskety s procenty zaplnění paměti Sekce baterie a času: stav baterie v procentech a lokální čas. 4 Ovládání přístroje GS Zapnutí a vypnutí Provádí se tlačítkem na klávesnici vlevo dole. Zapnutí: pouhý stisk, ozve se zvukový signál, uvítací obrazovka a pak hlavní menu Vypnutí: přidržení tlačítka, ozve se zvukový signál a informace o ukládání souborů. 4.2 Menu V menu se lze pohybovat: Šipkami na klávesnici nahoru a dolu po jednotlivých položkách. Šipkami na klávesnici vpravo resp. vlevo na začátek resp. konec menu. Klávesa Enter nebo příslušná číslice: vstup do položky menu. Klácesa Esc : návrat do nadřazeného menu, příp. ukončení právě otevřené aplikace. Klávesa Menu otvírá kontextové menu otevřené aplikace a také umožňuje skok do hlavního menu bez zavření aplikace (viz. PowerPage). Kontextové menu je hojně využívané ve všech aplikacích. Lze ho přirovnat k pravému tlačítku na myši ve Windows. Klávesy Enter a šipky nahoru a dolů jsou navíc duplikovány na boku přístroje. Pokud některá aplikace obsahuje tlačítka na displeji, najíždí se na ně šipkami a stiskávají se klávesou Enter. 4.3 PowerPage PowerPage je technologie umožňující otevřít více aplikací najednou a pak mezi nimi listovat. Otevření další aplikace bez uzavření té aktuální se provede následovně. Aktuální aplikace se neopustí klávesou Esc. Pomocí klávesy Menu se přes hlavní menu otevře další aplikace. Původní aplikace zůstává otevřená na pozadí. Přepínání mezi jednotlivými otevřenými aplikacemi se provádí klávesou Page. 7/21

8 Takto lze mít otevřené aplikace jako např. Sběr dat, Navigaci, Grafické zobrazení rozmístění družic apod. 4.4 Mapa Aplikace Sběr dat, Správa dat a Navigace pracují s mapou, která zobrazuje nasbírané příp. naimportované prvky (body, linie, plochy). Mapa je zobrazována automaticky v určitých fázích zmíněných aplikací. K jejímu ovládání slouží vždy položka kontextového menu Mapa, která obsahuje příkazy na zoomování, centrování a zobrazení celého obsahu. 5 Zakázky Pojmem zakázka se zde rozumí samostatná databáze, kam se ukládají data pro určitou zakázku. Pracuje se s nimi v aplikaci Správa zakázek. Menu: 4 Pomocne... > 1 Sprava zakazek 5.1 Založení nové zakázky V kontextovém menu se vybere 1 Novy a vyplní požadované údaje. Povinným údajem je pouze název zakázky. Pro uložení: kontextové menu > Ulozit. 5.2 Aktivace existující zakázky Najede se na příslušnou zakázku v seznamu a stiskne klávesa Enter. Symbol kolečka před názvem zakázky se začerní. 5.3 Nastavení souřadnicového systému S kurzorem na aktivní zakázce se z kontextového menu vybere položka 5 Vlastnosti. Na položce Sour. system se stiskne Enter. Objeví se seznam, ze kterého se vybere příslušný souřadnicový systém pro danou lokalitu. Kontextové menu > Ulozit. 8/21

9 6 Kódové listiny Kódovou listinou se zde rozumí seznam kódů a jejich příslušných atributů, jejichž hodnoty lze během sběru dat zadávat. Pracuje se s nimi v aplikaci Správa kódových listin nebo v programu GIS DataPRO. 6.1 Založení a editace kódové listiny v GS20 Pro práci s kódovými listinami nabízí více možností a pohodlí software GIS DataPRO. Proto lze následující řádky brát jako rychlou nouzovou výpomoc v terénu. Otevření aplikace: Menu: 4 Pomocne... > 2 Sprava kod. listin Založení nové listiny: kontextové menu > 1 novy. Po zadání požadovaných údajů kontextové menu > Ulozit. Aktivace kódové listiny se provede stiskem klávesy Enter na příslušné listině. Editace: kontextové menu na aktivní listině > 6 Sprava kodu: o Pomocí kontextového menu lze nyní přidávat kódy a k nim atributy. o Při zakládání kódu se zadává název, typ (bod, linie nebo plocha) a popis o Při zakládání atributu se zadává jeho název a typ (Text, desetinny nebo cely) o Nové nebo upravené kódy nebo atributy se vždy musí uložit: kontextové menu > Ulozit. 6.2 Založení a editace kódové listiny v GIS DataPRO Ucelený návod na GIS DataPRO je v samostatné kapitole. Na PC se spustí program GIS DataPRO Menu: Tools > Codelist Manager... Manažer kódových listin se ovládá podobně jako explorer ve Windows. Obsahuje hierarchickou strukturu kódových listin, kódů a atributů. Založení nové listiny: pravé tlačítko > New > New Codelist.... Zadá se název a autor. Založení nového kódu: pravé tlačítko na příslušné listině > New > New Code.... Zadá se jeho název, typ (point, line, polygon) a popis Založení nového atributu: pravé tlačítko na příslušném kódu > New > New Attribute.... Zadá se jeho název, typ (text, integer, real), rozsah hodnot a inicializační hodnota. Pokud je rozsah hodnot Choicelist, zadá se ještě seznam možných hodnot v záložce Attribute Values. Kódová listina se uloží File > Save a manažer kódových listin se uzavře File > Close. Přenos kódové listiny z PC do GS20 je popsán v kapitole Přenos dat. 7 Sběr dat Spustí se aplikace Sběr dat: Hlavní menu > 1 Sber dat. Pro sběr dat musí být aktivní nějaká zakázka a k ní příslušející kódová listina. Pokud tomu tak není, přístroj nejdříve vyzve uživatele k aktivaci. Objeví se mapa s již nasbíranými daty Stiskem Enter se ukáže seznam kódů. Na příslušném kódu se stiskne Enter. Objeví se okno Novy prvek Atributy. V případě potřeby se edituje název prvku a vyplní hodnoty atributů Na liště se zkontroluje kvalita pozice a výšky. 9/21

10 7.1 Měření bodů V okně Novy prvek Atributy se po zadání hodnot atributů stiskne Zmerit. Po změření se stiskne Ulozit prvek. Objeví se mapa a proces se opakuje pro další prvky. 7.2 Měření linií a ploch V okně Novy prvek Atributy se zvolí mód sběru lomových bodů: Kontextové menu > buďto 2 Uzel nebo 3 Proud V uzlovém modu se lomové body sbírají podobně jako bodové prvky. Tj. mačkají se tlačítka Zmerit a Ulozit uzel. Pokud se zvolí proudový mód, lomové body se zaznamenávají automaticky podle nastavení v okně Volby proudu, které se následně objeví. Nastavit lze, zda se budou uzly registrovat podle nastaveného času nebo podle nastavené délky. Po změření všech uzlů se stiskne Done, čímž se ukončí linie nebo uzavře plocha a uloží prvek. (pozn. autora: Done není chyba překladu ale firmwaru, který neumožňuje toto slovo přeložit). 7.3 Měření nepřístupných bodů V okně Nový prvek Atributy se vyvolá kontextové menu > 2 Neprist. bod. Vybere se metoda určení. Nejpoužívanější a nejpřesnější bude nejspíše protínání z délek, tj. položka 3 Vzdal. Vzdal. V dalším okně vyzve přístroj k změření délky od pomocného bodu A a jeho pozice. To samé se provede pro pomocný bod B. V Odsazení bodu se zadá, na jaké straně leží určovaný bod od linie AB. 7.4 Přednastavené konfigurace pro měření v reálném čase a pro post-processing Měření v reálném čase: Je on-line spojení s referenční stanicí, která dodává RTCM korekce, díky nimž se dosahuje submetrové přesnosti. Měření pro post-processing: Není spojení s referenční stanicí. Přesnost se pohybuje od 3 do 10 m výjimečně i hůře. Chceme-li dosáhnout submetrové přesnosti, musíme v programu GIS DataPRO natáhnout data z nějaké referenční stanice a provést postprocessing. Je rozdíl v ukládání dat v reálném čase a pro post-processing. Zatímco v reálném čase mnohdy stačí i jeden odečet pozice, pro post-processing je nutné provést odečtů více a v delším časovém intervalu. V aplikaci Nastavení byly proto vytvořeny následující konfigurační soubory: GPRSKAB: použijte pro měření v reálném čase. Nastaveno 5 odečtů po sekundě na jeden bod nebo uzel. POSTPR2: použijte pro měření na post-processing. Nastaveno 30 odečtů po sekundě na jeden bod nebo uzel. O tom, jak provést nastavení konfigurace, je psáno v kapitole Nastavení přístroje GS20. 10/21

11 8 Správa dat Aplikace Správa dat slouží k prohlížení a dodatečné editaci nasbíraných prvků. Aplikace se otvírá z hlavního menu > 2 Sprava dat. Pro správu dat musí být aktivní nějaká zakázka. Pokud tomu tak není systém umožní výběr zakázky. Ihned po otevření aplikace se objeví mapa s kurzorem ve tvaru křížku, kterým lze pohybovat pomocí šipek na všechny strany. Výběr prvku pro editaci lze provést dvojím způsobem: o Kurzorem se najede na prvek a stiskne se klávesa Enter o V kontextovém menu > Sprava prvku. Prvek se vybere ze seznamu pomocí kontextového menu > Vybrat Vybraný prvek je v mapě k rozeznání pomocí zesílené čáry a vyčerněných kroužků v lomových bodech Pro vybraný prvek lze v kontextovém menu vybrat Sprava uzlu. o Zobrazí seznam lomových bodů (uzlů) o Každý lomový bod lze vybrat: kontextové menu > Vybrat. Vybraný uzel je v mapě zobrazen pomocí vyčerněného čtverečku. o Lomový bod lze přeměřit: kontext.menu > Geografie > ReOccupy. o Kontextové submenu Uzel dále umožňuje označovat další uzlové body, vkládat je do schránky, vkládat nové uzly a mazání. Pro každý prvek, lze pomocí kontextového menu > Atributy měnit hodnoty atributů. 9 Navigace Navigace slouží k vyhledání bodů v terénu. Vyhledávat lze body, které byly buďto měřeny s GS20 nebo s GPS500 a lze je natáhnout do přístroje jako zakázku nebo body importované pomocí GIS DataPRO z nějakých externích zdrojů. 9.1 Vytvoření dat pro navigaci z externích zdrojů v GIS DataPRO Na PC se spustí program GIS DataPRO. Založí se nový projekt: File > New..., příp. se otevře existující projekt: File > Open. Kromě názvu projektu v záložce New Project je třeba v záložce Coordinate system zvolit příslušný souřadnicový systém a v záložce Sensor Type vybrat GS20. Do projektu se naimportují data pro vytyčování: File > Import > Foreign Formats.... Takto lze importovat data z formátů AutoCAD (dwg, dxf), MicroStation (dgn) a MapInfo (mif). Pomocí File > Import > File... lze importovat z formátů (GPS500, GS20, ESRI Shape). Pozn 1:Vzhledem k záměru natáhnout v konečné fázi data do přístroje GS20 by měla být importovaná data již maximálně ořezaná a zředěná na to, co se bude skutečně vytyčovat! Spoří se tím čas, paměť a zvyšuje se přehlednost. Pozn 2: Transformační klíče v GPS počítají s kladnými souřadnicemi S-JTSK. Pokud jsou ve zdrojových datech záporné souřadnice, je třeba překlopit výkres do prvního kvadrantu. V okně Project Workspace (svisle protáhlé okno vlevo) se otevře záložka WayPoint 11/21

12 V této záložce se pomocí ikony New založí nový WayPoint Project. Do tohoto WayPoint Projektu lze i manuálně dodat další body pro vytyčení: na první prázdné políčko ve sloupci X,Y,Z se klikne levým tlačítkem myši. Objeví se okno, ve kterém se z klávesnice vytvoří nový bod. V této fázi lze také naimportovat data pro vytyčování z formátu ESRI Shape pomocí ikony import (třetí zleva v záložce Waypoint). Tento projekt se potom přenese do GS20 (viz. kapitola přenos dat), kde se objeví jako další zakázka. 9.2 Vlastní navigace Z hlavního menu se otevře položka > 3 Navigace. Objeví se mapa s prvky pro navigaci. Kurzorem se najede na (buď anebo): o Bod a jedním kliknutím se vybere o Linii nebo plochu a dvojím kliknutím se vybere lomový bod (uzel) Kontext.menu > Vytyc.bod > Ozn.jako vytyc.bod se zaškrtne. Tím je vybrán bod pro navigaci (vytýčení). Zkontrolujte na liště stav GPS a přesnost pozice. Rozejděte se libovolným směrem. Přístroj zaznamená Váš pohyb a šipkou ukáže kam zabočit. Pod šipkou se zároveň mění vzdálenost od bodu. Pozn. Je-li použit souřadnicový systém S-JTSK, je třeba se vydávat přesně na opačnou stranu, než ukazuje šipka. Po vytýčení kontext.menu > Zrusit vyber. Vybere se další bod a proces se opakuje. 10 Nastavení přístroje GS20 Aplikace Nastavení slouží k nastavení chování přístroje GS20. Spouští se: hlavní menu > 5 Nastaveni. Objeví se seznam konfiguračních souborů, do kterých jsou ukládána veškerá nastavení. Tyto soubory lze kopírovat, editovat i mazat. Kliknutím na nevybranou konfiguraci se provede její výběr a tím i aktivace. Pokud se klikne na aktivní konfiguraci objeví se čtyři kategorie nastavení: GPS: o Tracking druzic: Pokryti: Max.presnost, Max.druzic nebo Hyper Track (poslední dvě jsou vhodné v porostu, ale méně přesné) Maska vysk.uh: Nastavení minimální výšky družice nad obzorem DOP filtr: Filtr ztráty přesnosti, způsobené konfigurací družic o Minimum druzic: nastavení minimálního počtu družic pro výpočet pozice 12/21

13 o Antena: volba GPS antény a nastavení její výšky nad terénem o Ukladani dat: Post-process: ukládání dat umožňujících post-processing Interval ukládání dat Interval obnovy pozice o Cas a vychozi pozice: pro GPS inicializaci Sber dat: o Sledovani kvality: Definovan: podle čeho sleduje přesnost Auto-stop bodu: podle čeho ukončí měření na bodě Varování kontroly kvality Vodorovné: polohová mez Svisly: výšková mez # pozic: počet odečtů pozic pro ukončení měření Kvalita linie: vodorovne: polohový práh pro chybu linie Rozhrani: o Realny cas: Zdroj: Zadny, RTCM 1, 2 nebo 9, 2 (korekce z pozemních referenčních stanic) nebo WAAS (satelitní korekce WAAS/EGNOS) Zarizeni: Typ modemu (nastavení portu) Port: Na jakém portu je modem Max.stari kor.(s): maximální stáří korekcí. po čtvrtinách tohoto času nabíhají vykřičníky na lištu při ztrátě korekcí. RTCM: typ korekcí o Dalkomery: nastavení zařízení pro měření nepřístupných bodů o NMEA Output: Nastavení výstupu NMEA zpráv na výstupní port pro externí zařízení. Lze nastavit, které ze seznamu NMEA zpráv (GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG) půjdou na výstupní port a v jakých časových intervalech. Jednotky a formaty: o Mericke jednotky o Jazyk o Formaty: nastavení časového pásma a zobrazení datumu, času a souřadnic 11 Korekce pro zpřesnění pozice Přístroj Leica GS20 umí přijímat následující typy korekcí: RTCM z pozemních referenčních stanic věty 1, 2 nebo 9, 2 Satelitní korekce ze systémů WAAS a EGNOS Pro příjem RTCM korekcí je nutný externí modem, který lze připojit k portu 1, WoRCS 1 nebo WoRCS 2. Modemy musí splňovat následující podmínky: Schopnost připojení k referenční stanici pomocí radia, GSM nebo GPRS RS232 výstup pro korekce. Řešení je spousta variant, záleží hlavně na konkrétní referenční stanici, jakým způsobem vysílá korekce. Firma GEFOS a.s. provozuje referenční stanici, která posílá korekce do internetu na konkrétní IP adresu a UDP port. Tyto korekce lze přijímat pomocí GPRS modemu InterSeal, který lze zakoupit spolu s GPS přijímačem. Satelitní korekce WAAS a EGNOS jsou generovány sítí pozemních referenčních stanic a jsou zdarma přenášeny z určitých geostacionárních družic. Vzhledem k tomu, že signál z těchto družic je podobný GPS signálu, lze korekce přijímat jednou anténou spolu s GPS 13/21

14 signálem. Služba WAAS pokrývá území Spojených států a je plně funkční. Služba EGNOS je v testovacím provozu a pokrývá území Evropy a Afriky. Uvedení do plného provozu se předpokládá v první polovině roku O tom jak nastavit přístroj na příjem konkrétních korekcí je psáno v kapitole Nastavení přístroje GS20 (Rozhrani > Realny cas). 12 Stav přístroje Aplikace Stav informuje o aktuálním stavu přístroje. Spouští se: hlavní menu > 6 Stav. V aplikaci jsou tři kategorie: GPS o Pozice: Zobrazí pozici a její kvalitu. Lze přepnout i na aktuální souřadnicový systém ( Mistni ortog ). o Info druzice: Informace o poloze, pohybu a síle signálu družic o Druzice (graficky): Grafické znázornění rozmístění družic. Rozhrani: o Realny cas: Informace o příjmu korekcí z referenční stanice (RTCM) nebo satelitních korekcí (WAAS/ EGNOS). Hardware: Informace o přístroji a stavu baterie. 13 Přenos dat Pro komunikaci mezi GS20 a PC lze využít buďto sériový kabel nebo bezdrátový USB Bluetooth modul Instalace USB Bluetooth modulu na PC Provádí se pouze jednou na daném PC, na kterém již musí být nainstalován program GIS DataPRO v2.1 nebo novější. Bluetooth modul se kabelem připojí na volný USB port v PC. Windows nahlásí detekci nového hardware. Dále se Windows zeptá na umístění ovladače SS1BTUSB.SYS. Ten se nalézá v adresáři Program Files\Leica Geosystems\GIS DataPRO. GIS DataPRO vytváří standardně Bluetooth virtuální port na další volný COM port. Je nutné virtuální port konfigurovat manuálně, pokud PC využívá jakýkoliv COM port od čísla 6 a výše. Pokud je tedy nejvyšší COM port na PC 5, je třeba pokračovat dalšími kroky: 14/21

15 o Před otevřením GIS DataPRO se zkontroluje aktuální stav portů na PC: Ovládací panely \ Systém\Porty. Pokud jsou všechny COM porty nižší než 5, GIS DataPRO se nakonfiguruje normálně. o Pokud má PC vysoký COM port, zkontrolujte, který port mezi 2 a 6 je otevřen. o Spustí se program Leica GIS DataPRO > Setup Virtual COM Pokud je COM (Configuration > Start) větší než 6, je třeba odstranit port: označit > Remove, Close. Znovu se otevře aplikace Setup Virtual COM. Do políčka Configuration > Start se napíše další volné číslo COM portu a stiskne se tlačítko Install: 15/21

16 Vytvoření vlastního spojení v GIS DataPRO o V GIS DataPRO se otevře Tools > General Settings o V záložce Sensor Type se nastaví GS20 o V GIS DataPRO se otevře Tools > Sensor Transfer o Pravým tlačítkem na složce Sensor se otevře dialog, ve kterém se nastaví: 13.2 Vytvoření spojení na USB Bluetooth modul v GS20 Provádí se pouze jednou na konkrétní USB Bluetooth modul. Připojí se USB Bluetooth modul k PC a otevře se aplikace Tools > Sensor Transfer v GIS DataPRO. Provede nastavení jako na konci předchozí kapitoly. V GS20 se otevře hlavní menu > 4 Pomocne > 4 Sprava hardwaru > Bezdratovy > Bluetooth. V položce Prenos dat by mělo být číslo korespondující s USB Bluetooth modulem. Pokud zobrazuje nuly, stiskne se na této položce Enter. Objeví se obrazovka Nast. Bluetooth, ve které se stiskne Dotaz a chvíli se vyčká. Místo nul se objeví číslo nalezeného USB Bluetooth modulu. Kontext.menu > Ulozit. Opustí se aplikace Přenos dat Pokud jsou na PC a na GS20 provedena nastavení z předchozích dvou kapitol, lze přikročit k vlastnímu přenosu dat. Připojte USB Bluetooth modul kabelem do volného USB portu na PC V GS20 otevřete aplikaci pro přenos dat: Hlavní menu > 4 Pomocne > 6 Utility > 3 Prenos dat. Systém zobrazí výstrahu, o ukončení jiných aplikací > Ano. Pokud není v řádku Port Bluetooth, nastavte Bluetooth a stiskněte Pouzit. Umístěte přístroj tak, aby USB Bluetooth modul byl blízko spodní části přístroje. Na PC se spustí program GIS DataPRO V GIS DataPRO se zkontroluje typ senzoru: Tools > General Settings > záložka Sensor Type musí být GS20. 16/21

17 Spustí se Tools > Sensor Transfer Kontrola nastavení portu: na složce Sensor pravé tl.myši > Settings - mělo by být COMx (příslušný virtuální port USB Bluetooth modulu x je obvykle nejvyšší číslo, které je k dispozici). Přenosová rychlost může být co nejvyšší. Na složce Sensor pravé tl.myši > Read Content. Rozbalte složku Senzor. Nyní by měl být vidět obsah karty (PC-Card) a systémové paměti (System) přístroje GS Stažení naměřených dat z GS20 na PC Klikněte na složku Sensor\PC-Card\Jobs. Vlevo se objeví seznam zakázek, které jsou v přístroji GS20. Na příslušné zakázce: pravé tl.myši > Send To > Hard Disk. Nalistujte adresář a uložte data, která sestávají z několika souborů pro každou zakázku. Nový adresář lze vytvořit pravým tl.myši > New Folder. O tom, co se s těmito daty děje dále, je psáno v části věnované GIS DataPRO Natažení projektu vytyčovaných bodů z PC do GS20 Klikněte na složku Database > Projects. Vlevo se objeví seznam projektů, které jsou na PC. Na příslušném projektu: pravé tl.myši > Send To > Sensor PC-Card Natažení kódové listiny z PC do GS20 Klikněte na složku Database > Codelist. Vlevo se objeví seznam kódových listin, které jsou na PC. Na příslušné kódové listině: pravé tl.myši > Send To > Sensor PC-Card Natažení souřadnicového systému Klikněte na složku Database > Coordinate Systems. Vlevo se objeví seznam souřadnicových systémů, které jsou na PC. Na příslušném souřadnicovém systému: pravé tl.myši > Send To > Sensor PC-Card. Pozn. Nové souřadnicové systémy (transformační klíče) se tvoří v programu SKI-Pro modul Datum&Map. Požadované klíče dodává firma Gefos a.s. jako součást dodávky GS20. 17/21

18 14 Další aplikace v GS Nastavení vzoru pro číslování prvků Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 3 Sprava ID vzoru. Pro každý typ objektu (bod, linie, plocha) lze nastavit předponu, počáteční číslo a nárůst číslování. Kontext.menu > Ulozit Správa hardwaru Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 4 Sprava hardwaru. Složka Hardware: Nastavení názvu jednotky (konkrétního přístroje), času zhasnutí displeje, zapnutí zvuků, a časové prodlevy pro přeskok na další znak při psaní textů. Složka Kontrast: Nastavení kontrastu displeje. Složka Bezdratovy\Bluetooth: Detekce bluetooth modulů 14.3 Správa zařízení Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 5 Sprava zarizeni Obsahuje předdefinovaná zařízení (dálkoměry, modemy, porty), která lze připojit k přístroji s možností editace parametrů portu Prohlížeč souborů Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 6 Utility > 1 Prohlizec souboru Umožňuje procházet adresářovou strukturu karty a kopírovat, přesouvat a mazat různé soubory Update firmware Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 6 Utility > 2 Update firmwaru Pro update firmware, prosím, kontaktujte zastoupení Leica Geosystems (v ČR Gefos a.s.) 15 Zpracování dat v programu GIS DataPRO GIS DataPRO je program standardně dodávaný ke GIS/GPS přijímačům Leica GS50 a Leica GS20. Podpora GS20 je zavedena od verze 2.1 a výše. GIS DataPRO je určen pro stažení dat ze zmíněných přístrojů, import dat do projektu, post-processing, editaci dat a tvorbu konečných výstupů Projekt Založení nového projektu: File > New nebo ikona. Objeví se okno New Project, které má tři záložky: o New Project: zadává se pouze název o Coordinate system: Dá se nějaký souřadnicový systém zadat zde, ale stačí když se naimportuje spolu s naměřenými daty. o Sensor type: GS20. Otevření existujícího projektu: File > Open nebo ikona. Vybere se jeden ze stávajících projektů. 18/21

19 15.2 Import naměřených dat Importu dat předchází jejich stažení z přístroje do PC, což je popsáno v kapitole Přenos dat. Import naměřených dat: File > Import > File nebo ikona. Nastaví se soubory typu GPS raw data. Data pro import jsou v adresáři, kam byla stažena při přenosu dat. Data jsou v adresáři zobrazena názvem zakázky a číslem přístroje za pomlčkou. Po provedení importu se v projektovém okně (vlevo) objeví seznam kódů a v mapovém okně (vpravo nahoře) zobrazení jednotlivých bodů. Kontrola souřadnicového systému: File > Properties > záložka Coordinate System Import dat z referenční stanice Provádí se v případě, že nebylo při měření žádné on-line spojení s referenční stanicí a je třeba zpřesnit data na DGPS submetrovou přesnost. Import dat z referenční stanice: File > Import > Reference nebo ikona Vyberou se příslušné soubory předem stažené z nějaké referenční stanice. Data mohou být ve formátech Leica GPS 200, 300 a 500 a RINEX Post-processing Provádí se v případě, že nebylo při měření žádné on-line spojení s referenční stanicí a je třeba zpřesnit data na DGPS submetrovou přesnost. Post-processing se otevře: Tools > Post Process nebo ikona. Tím se otevře okno SKI-Pro Wizard, ve kterém jsou zobrazeny jednotlivé body a časové intervaly jejich pořízení. Pokud byla importována data z referenční stanice, budou v pravé části okna prezentována dlouhým časovým intervalem červené barvy. Na následujícím obrázku jsou naznačeny dva body: 1 reference (červeně) a 1 měřený bod rover (zeleně). 19/21

20 Pokud se roztáhne levá část okna SKI-Pro Wizard objeví se další informace k bodům. Důležitým ukazatelem je třída bodu Point Class : o Navigated: navigační přesnost 3-10 m. Označte ho jako rover pro výpočet: pravým tl.myši v pravé části okna Rover. o Measured: DGPS submetrová přesnost nebo lepší. Vyřaďte ho z výpočtu: pravým tl.myši v pravé části okna Deselect. o Control: pevně zadané přesné souřadnice. Obvykle má tuto třídu pouze referenční stanice. Přesnost bodů (před i po výpočtu) lze ověřit také tak, že se v levé části okna na bodě stiskne pravé tl.myši > Edit Point a v záložce General se zkontrolují standardní odchylky. Výpočet se spustí z lišty, která je umístěna v okně SKI-Pro Wizard vlevo dole, ikonou: Kontrola výpočtu se provede již popsaným ověřením přesnosti bodů Editace dat Okno v pravé části GIS DataPRO se jmenuje Project Workspace a obsahuje tři záložky: Project: Seznam jednotlivých kódů. Lze u nich přepínat viditelnost v mapovém okně. Browser: Umožňuje zobrazení a editaci atributů označených prvků. Waypoint: Obsahuje nástroje na vytvoření dat pro vytyčování. Již bylo popsáno v kapitole Navigace. Editaci atributů prvků lze tedy provést následovně: Otevře se záložka Browser V mapovém okně se označí prvek, který má být editován: ikona V záložce Browser lze nyní přepisovat hodnoty atributů Tvorba výstupů Export do ASCII souborů: File > Export > User Ascii nebo ikona Tento nástroj umožňuje uložit naměřená data v libovolně uspořádaném textovém souboru. Tvar textového výstupu je uložen v souborech *.set, které se vybírají ze seznamu v řádku Settings: Pro nastavení ASCII formátu se stiskne tlačítko Settings a provede se výběr položek pro export Export do dalších formátů File > Export > Foreign Formats nebo ikona umožňuje export do formátů AutoCAD (dxf, dwg), MicroStation (dgn) a MapInfo (mif). 20/21

GPS pro sběr GIS dat Leica GS20 PDM

GPS pro sběr GIS dat Leica GS20 PDM GPS pro sběr GIS dat Leica GS20 PDM Mapovací nástroj budoucnosti je zde již dnes. Ucítíte sílu GS20 Professional Data Mapper (PDM) je nejpokročilejší ruční GPS pro sběr GIS dat a mapování. Výkon Nyní je

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

RFU30. Uživatelská příručka

RFU30. Uživatelská příručka RFU30 Uživatelská příručka Návod k použití přijímací jednotka RFU30 Obsah Úvod...3 Balení obsahuje:...3 Příprava zařízení pro používání...3 Instalace softwaru...4 Spuštění...4 Postup...4 Popis rozhraní...6

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Smart Grid GIS. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Beta. Created with Dr.Explain Unregistered version

Smart Grid GIS. Uživatelský manuál. Verze 1.0 Beta. Created with Dr.Explain Unregistered version Smart Grid GIS Uživatelský manuál Verze 1.0 Beta Obsah Hlavní mapa...3 Bytový dům...6 Bytová jednotka...8 Cesta k bodu...9 Cesty z bodu...10 Další tipy...11 Vlastnosti...12 Minimapa...14 Mapové podklady...15

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč Makro 6 Stars Začínáme Pro programování ovladače je zapotřebí mít připojený ovladač do USB portu počítače kabelem USB/mini USB a spustit SW na programování. SW

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

GEPRO řešení pro GNSS Leica

GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO spol. s r. o. Ing. Jan Procházka GEPRO řešení pro GNSS Leica GNSS rover» odolný PC tablet s Win 7» GNSS anténa přes bluetooth» až 1 cm přesnost» KOKEŠ, MISYS, PROLAND

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

8.3 Popis dialogových oken

8.3 Popis dialogových oken 8.3 Popis dialogových oken Pro přehled jsou na následující ilustraci 8.1 vyobrazena všechna dialogová okna. Jedná se o nemodální dialogy, proto je lze mít otevřené současně. Pouze dále popisovaný dialog

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka XENIA - systém pro zpracování dokumentů Verze manuálu: 1.0 Verze systému XENIA: 2.30 YDS s.r.o. http://yds.cz http://xenia.cz 2 Obsah Obsah... 3 Předmluva... 5 1. Elektronická archivace...

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS10XXT Instalační příručka pro NAS servery řady AS10XXT Obsah Obsah balení... 3 Instalace hardwaru... 4 Instalace pevných disků... 4 Napájení, připojení a první zapnutí... 7 Instalace softwaru... 8 CD Instalace...

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Návod pro programovatelný ovladač

Návod pro programovatelný ovladač Návod pro programovatelný ovladač Dálkáč General 4 Stars Začínáme Pro programování ovladače je nutné mít připojený IR převodník (programátor) do USB portu počítače a spustit software IR Programmable remote

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

Návod k použití Obj.č.: 10 07 16

Návod k použití Obj.č.: 10 07 16 1 Návod k použití Obj.č.: 10 07 16 Jedná se o software, které umožňuje spolupráci počítače s externím teplotním čidlem model WS 9010. Po nainstalování tohoto software lez přenášet data z externího teplotního

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů

Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Registrátor teploty a vlhkosti vzduchu a ovlhčení listů Přístroj je určen k registraci teploty a vlhkosti vzduchu včetně délky trvání orosení listů zejména v sadech. Data se ukládají do vnitřní paměti

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0

GeoPlan. Administrátorská příručka. Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056. Verze 1.0 GeoPlan Administrátorská příručka Verze Výstup byl vytvořen s finanční podporou TA ČR v rámci projektu TA02011056 2 Obsah 1 Úvod... 4 1.1 Systémové požadavky... 4 2 Instalace systému... 5 2.1 Instalace

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty

P-870HN-5xb. Instalační příručka. Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Bezdrátová brána 802.11n VDSL2 se 4 porty Výchozí nastavení: IP adresa: http://10.0.0.138 Uživatelské jméno: admin Heslo: admin Instalační příručka Vydání 1, 7/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

Kudyšel comfort. Manuál k programu

Kudyšel comfort. Manuál k programu Kudyšel comfort Manuál k programu Program Kudyšel comfort je určen pro obsluhu zařízení kudyšel (gps logeru). Kudyšel je zařízení, které zjišťuje souřadnice GPS a spolu s časovými údaji je ukládá do své

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více