Rychlonávod k obsluze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rychlonávod k obsluze"

Transkript

1 Rychlonávod k obsluze GPS přístroje pro sběr GIS dat Leica GS20 PDM Firmware v , česká adaptace a Programu pro zpracování GIS/GPS dat GIS DataPRO v2.1 Říjen 2003

2 OBSAH OBSAH...2 RYCHLÝ NÁVOD K PŘÍSTROJI LEICA GS20 PDM POPIS PŘÍSTROJE VLASTNÍ RUČNÍ PŘIJÍMAČ STANDARDNÍ KONFIGURACE ROZŠÍŘENÁ KONFIGURACE BATERIE NABÍJENÍ BATERIÍ VÝMĚNA BATERIE HLAVNÍ MENU A INFORMAČNÍ LIŠTA OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE GS ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ MENU POWERPAGE MAPA ZAKÁZKY ZALOŽENÍ NOVÉ ZAKÁZKY AKTIVACE EXISTUJÍCÍ ZAKÁZKY NASTAVENÍ SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU KÓDOVÉ LISTINY ZALOŽENÍ A EDITACE KÓDOVÉ LISTINY V GS ZALOŽENÍ A EDITACE KÓDOVÉ LISTINY V GIS DATAPRO SBĚR DAT MĚŘENÍ BODŮ MĚŘENÍ LINIÍ A PLOCH MĚŘENÍ NEPŘÍSTUPNÝCH BODŮ PŘEDNASTAVENÉ KONFIGURACE PRO MĚŘENÍ V REÁLNÉM ČASE A PRO POST-PROCESSING SPRÁVA DAT NAVIGACE VYTVOŘENÍ DAT PRO NAVIGACI Z EXTERNÍCH ZDROJŮ V GIS DATAPRO VLASTNÍ NAVIGACE NASTAVENÍ PŘÍSTROJE GS KOREKCE PRO ZPŘESNĚNÍ POZICE STAV PŘÍSTROJE PŘENOS DAT INSTALACE USB BLUETOOTH MODULU NA PC VYTVOŘENÍ SPOJENÍ NA USB BLUETOOTH MODUL V GS PŘENOS DAT Stažení naměřených dat z GS20 na PC Natažení projektu vytyčovaných bodů z PC do GS Natažení kódové listiny z PC do GS Natažení souřadnicového systému /21

3 14 DALŠÍ APLIKACE V GS NASTAVENÍ VZORU PRO ČÍSLOVÁNÍ PRVKŮ SPRÁVA HARDWARU SPRÁVA ZAŘÍZENÍ PROHLÍŽEČ SOUBORŮ UPDATE FIRMWARE ZPRACOVÁNÍ DAT V PROGRAMU GIS DATAPRO PROJEKT IMPORT NAMĚŘENÝCH DAT IMPORT DAT Z REFERENČNÍ STANICE POST-PROCESSING EDITACE DAT TVORBA VÝSTUPŮ Export do ASCII souborů: Export do dalších formátů ZÁVĚR A KONTAKTNÍ INFORMACE /21

4 RYCHLÝ NÁVOD K PŘÍSTROJI LEICA GS20 PDM Cílem tohoto návodu je poskytnout rychlou pomoc při základních operacích s přístrojem. Tento návod není referenčním manuálem. Podrobné informace jsou součástí standardně dodávané originální dokumentace. 1 Popis přístroje 1.1 Vlastní ruční přijímač Leica GS20 PDM je GPS přijímač pro sběr GIS dat. Duplicitní tlačítka: šipka nahoru Vnitřní GPS anténa šipka dolů enter Grafický LCD displej Klávesnice ve stylu mobilních telefonů Bluetooth rozhraní Komunikační port Anténní port 4/21

5 1.2 Standardní konfigurace Standardní konfigurace GS20 obsahuje: 1. Vlastní přístroj 2. Pouzdro na přístroj 3. 2ks lithium-ion baterií 4. Napájecí kabel adaptéru nabíječky 5. Nabíječka s adaptérem 6. Malý transportní kufřík 7. Datový kabel 8. USB bluetooth modul 9. Návod k nabíječce 10. Uživatelský manuál 11. Polní průvodce 12. Software GIS DataPRO 1.3 Rozšířená konfigurace Rozšířená konfigurace obsahuje 1. Vlastní přijímač 2. Pouzdro na přijímač 3. Nabíječka s adaptérem 4. 4ks lithium-ion baterií 5. Větší transportní kufřík 6. Výsuvná tyč k anténě 7. Externí anténa AT Datový a anténní kabel 9. USB bluetooth modul 10. Opasek s pouzdry (zleva): a. externí zdroj b. bluetooth rozhraní c. modem 11. Napájecí kabel adaptéru nabíječky. 12. Postroj na záda (pouze k externí anténě) 5/21

6 2 Baterie 2.1 Nabíjení baterií Propojte nabíječku (1) s adaptérem (2) a s napájecím kabelem do zásuvky (3). Zasuňte jednu nebo dvě baterie (4) do nabíječky. Indikátory: o Charging oranžově bliká: baterie se nabíjí o Zelená kontrolka zhasnutá: baterie není nabitá, vyčkejte o Zelená kontrolka bliká: baterie není úplně nabitá, ale je již použitelná. o Zelená kontrolka svítí: baterie je kompletně nabitá. 2.2 Výměna baterie Na zadní straně přístroje otočte kolečkem, otevřete dvířka, vyjměte vybitou a vložte nabitou baterii. Zavřete dvířka a otočte kolečkem do původní polohy. 3 Hlavní menu a informační lišta Po zapnutí přístroje se objeví hlavní menu. Součástí obrazovky je vždy horní lišta, která neustále informuje o aktuálním stavu přístroje. Popis sekcí lišty zleva: Sekce pozice: o žádný symbol: přístroj ještě nemá spočtenou pozici o prázdný kruh: navigační pozice (3-10 m) o kruh s terčem: DGPS submetrová pozice o sekce dále obsahuje polohovou přesnost (H), výškovou přesnost (V) a koeficient ztráty přesnosti (PDOP). Sekce stavu měření: o Jdoucí panáček: s přístrojem lze pohybovat. Buďto není zapnuto měření nebo se měří linie v proudovém modu. o Stativ: přístroj je ve statickém modu měření, nehýbejte s přístrojem. Sekce družic: o Nevyplněný symbol družice: probíhá příprava na příjem družicového signálu o Vyplněný symbol družice: Přístroj zná počet družic z almanachu a je připraven na příjem signálu. o Hodnota v úhlových stupních: výšková maska (minimální výška od horizontu) 6/21

7 o T: probíhá přenos dat do PC o a/b: a: počet družic, ze kterých se přijímá signál b: teoretický počet družic nad výškovou maskou. Sekce měření v reálném čase: o Symbol blesku: systém přijímá RTCM korekce z referenční stanice o Písmeno W : systém je nastaven pro příjem satelitních korekcí WAAS/EGNOS. V případě, že pod tímto písmenem blikají oblouky, systém přijímá satelitní korekce. o Vykřičníky: postupně se zobrazující 1 3 vykřičníky znamenají zpoždění nebo krátkodobý výpadek dat z referenční stanice. Po třetím vykřičníku mizí blesk systém je tedy bez korekcí. Sekce paměti: symbol diskety s procenty zaplnění paměti Sekce baterie a času: stav baterie v procentech a lokální čas. 4 Ovládání přístroje GS Zapnutí a vypnutí Provádí se tlačítkem na klávesnici vlevo dole. Zapnutí: pouhý stisk, ozve se zvukový signál, uvítací obrazovka a pak hlavní menu Vypnutí: přidržení tlačítka, ozve se zvukový signál a informace o ukládání souborů. 4.2 Menu V menu se lze pohybovat: Šipkami na klávesnici nahoru a dolu po jednotlivých položkách. Šipkami na klávesnici vpravo resp. vlevo na začátek resp. konec menu. Klávesa Enter nebo příslušná číslice: vstup do položky menu. Klácesa Esc : návrat do nadřazeného menu, příp. ukončení právě otevřené aplikace. Klávesa Menu otvírá kontextové menu otevřené aplikace a také umožňuje skok do hlavního menu bez zavření aplikace (viz. PowerPage). Kontextové menu je hojně využívané ve všech aplikacích. Lze ho přirovnat k pravému tlačítku na myši ve Windows. Klávesy Enter a šipky nahoru a dolů jsou navíc duplikovány na boku přístroje. Pokud některá aplikace obsahuje tlačítka na displeji, najíždí se na ně šipkami a stiskávají se klávesou Enter. 4.3 PowerPage PowerPage je technologie umožňující otevřít více aplikací najednou a pak mezi nimi listovat. Otevření další aplikace bez uzavření té aktuální se provede následovně. Aktuální aplikace se neopustí klávesou Esc. Pomocí klávesy Menu se přes hlavní menu otevře další aplikace. Původní aplikace zůstává otevřená na pozadí. Přepínání mezi jednotlivými otevřenými aplikacemi se provádí klávesou Page. 7/21

8 Takto lze mít otevřené aplikace jako např. Sběr dat, Navigaci, Grafické zobrazení rozmístění družic apod. 4.4 Mapa Aplikace Sběr dat, Správa dat a Navigace pracují s mapou, která zobrazuje nasbírané příp. naimportované prvky (body, linie, plochy). Mapa je zobrazována automaticky v určitých fázích zmíněných aplikací. K jejímu ovládání slouží vždy položka kontextového menu Mapa, která obsahuje příkazy na zoomování, centrování a zobrazení celého obsahu. 5 Zakázky Pojmem zakázka se zde rozumí samostatná databáze, kam se ukládají data pro určitou zakázku. Pracuje se s nimi v aplikaci Správa zakázek. Menu: 4 Pomocne... > 1 Sprava zakazek 5.1 Založení nové zakázky V kontextovém menu se vybere 1 Novy a vyplní požadované údaje. Povinným údajem je pouze název zakázky. Pro uložení: kontextové menu > Ulozit. 5.2 Aktivace existující zakázky Najede se na příslušnou zakázku v seznamu a stiskne klávesa Enter. Symbol kolečka před názvem zakázky se začerní. 5.3 Nastavení souřadnicového systému S kurzorem na aktivní zakázce se z kontextového menu vybere položka 5 Vlastnosti. Na položce Sour. system se stiskne Enter. Objeví se seznam, ze kterého se vybere příslušný souřadnicový systém pro danou lokalitu. Kontextové menu > Ulozit. 8/21

9 6 Kódové listiny Kódovou listinou se zde rozumí seznam kódů a jejich příslušných atributů, jejichž hodnoty lze během sběru dat zadávat. Pracuje se s nimi v aplikaci Správa kódových listin nebo v programu GIS DataPRO. 6.1 Založení a editace kódové listiny v GS20 Pro práci s kódovými listinami nabízí více možností a pohodlí software GIS DataPRO. Proto lze následující řádky brát jako rychlou nouzovou výpomoc v terénu. Otevření aplikace: Menu: 4 Pomocne... > 2 Sprava kod. listin Založení nové listiny: kontextové menu > 1 novy. Po zadání požadovaných údajů kontextové menu > Ulozit. Aktivace kódové listiny se provede stiskem klávesy Enter na příslušné listině. Editace: kontextové menu na aktivní listině > 6 Sprava kodu: o Pomocí kontextového menu lze nyní přidávat kódy a k nim atributy. o Při zakládání kódu se zadává název, typ (bod, linie nebo plocha) a popis o Při zakládání atributu se zadává jeho název a typ (Text, desetinny nebo cely) o Nové nebo upravené kódy nebo atributy se vždy musí uložit: kontextové menu > Ulozit. 6.2 Založení a editace kódové listiny v GIS DataPRO Ucelený návod na GIS DataPRO je v samostatné kapitole. Na PC se spustí program GIS DataPRO Menu: Tools > Codelist Manager... Manažer kódových listin se ovládá podobně jako explorer ve Windows. Obsahuje hierarchickou strukturu kódových listin, kódů a atributů. Založení nové listiny: pravé tlačítko > New > New Codelist.... Zadá se název a autor. Založení nového kódu: pravé tlačítko na příslušné listině > New > New Code.... Zadá se jeho název, typ (point, line, polygon) a popis Založení nového atributu: pravé tlačítko na příslušném kódu > New > New Attribute.... Zadá se jeho název, typ (text, integer, real), rozsah hodnot a inicializační hodnota. Pokud je rozsah hodnot Choicelist, zadá se ještě seznam možných hodnot v záložce Attribute Values. Kódová listina se uloží File > Save a manažer kódových listin se uzavře File > Close. Přenos kódové listiny z PC do GS20 je popsán v kapitole Přenos dat. 7 Sběr dat Spustí se aplikace Sběr dat: Hlavní menu > 1 Sber dat. Pro sběr dat musí být aktivní nějaká zakázka a k ní příslušející kódová listina. Pokud tomu tak není, přístroj nejdříve vyzve uživatele k aktivaci. Objeví se mapa s již nasbíranými daty Stiskem Enter se ukáže seznam kódů. Na příslušném kódu se stiskne Enter. Objeví se okno Novy prvek Atributy. V případě potřeby se edituje název prvku a vyplní hodnoty atributů Na liště se zkontroluje kvalita pozice a výšky. 9/21

10 7.1 Měření bodů V okně Novy prvek Atributy se po zadání hodnot atributů stiskne Zmerit. Po změření se stiskne Ulozit prvek. Objeví se mapa a proces se opakuje pro další prvky. 7.2 Měření linií a ploch V okně Novy prvek Atributy se zvolí mód sběru lomových bodů: Kontextové menu > buďto 2 Uzel nebo 3 Proud V uzlovém modu se lomové body sbírají podobně jako bodové prvky. Tj. mačkají se tlačítka Zmerit a Ulozit uzel. Pokud se zvolí proudový mód, lomové body se zaznamenávají automaticky podle nastavení v okně Volby proudu, které se následně objeví. Nastavit lze, zda se budou uzly registrovat podle nastaveného času nebo podle nastavené délky. Po změření všech uzlů se stiskne Done, čímž se ukončí linie nebo uzavře plocha a uloží prvek. (pozn. autora: Done není chyba překladu ale firmwaru, který neumožňuje toto slovo přeložit). 7.3 Měření nepřístupných bodů V okně Nový prvek Atributy se vyvolá kontextové menu > 2 Neprist. bod. Vybere se metoda určení. Nejpoužívanější a nejpřesnější bude nejspíše protínání z délek, tj. položka 3 Vzdal. Vzdal. V dalším okně vyzve přístroj k změření délky od pomocného bodu A a jeho pozice. To samé se provede pro pomocný bod B. V Odsazení bodu se zadá, na jaké straně leží určovaný bod od linie AB. 7.4 Přednastavené konfigurace pro měření v reálném čase a pro post-processing Měření v reálném čase: Je on-line spojení s referenční stanicí, která dodává RTCM korekce, díky nimž se dosahuje submetrové přesnosti. Měření pro post-processing: Není spojení s referenční stanicí. Přesnost se pohybuje od 3 do 10 m výjimečně i hůře. Chceme-li dosáhnout submetrové přesnosti, musíme v programu GIS DataPRO natáhnout data z nějaké referenční stanice a provést postprocessing. Je rozdíl v ukládání dat v reálném čase a pro post-processing. Zatímco v reálném čase mnohdy stačí i jeden odečet pozice, pro post-processing je nutné provést odečtů více a v delším časovém intervalu. V aplikaci Nastavení byly proto vytvořeny následující konfigurační soubory: GPRSKAB: použijte pro měření v reálném čase. Nastaveno 5 odečtů po sekundě na jeden bod nebo uzel. POSTPR2: použijte pro měření na post-processing. Nastaveno 30 odečtů po sekundě na jeden bod nebo uzel. O tom, jak provést nastavení konfigurace, je psáno v kapitole Nastavení přístroje GS20. 10/21

11 8 Správa dat Aplikace Správa dat slouží k prohlížení a dodatečné editaci nasbíraných prvků. Aplikace se otvírá z hlavního menu > 2 Sprava dat. Pro správu dat musí být aktivní nějaká zakázka. Pokud tomu tak není systém umožní výběr zakázky. Ihned po otevření aplikace se objeví mapa s kurzorem ve tvaru křížku, kterým lze pohybovat pomocí šipek na všechny strany. Výběr prvku pro editaci lze provést dvojím způsobem: o Kurzorem se najede na prvek a stiskne se klávesa Enter o V kontextovém menu > Sprava prvku. Prvek se vybere ze seznamu pomocí kontextového menu > Vybrat Vybraný prvek je v mapě k rozeznání pomocí zesílené čáry a vyčerněných kroužků v lomových bodech Pro vybraný prvek lze v kontextovém menu vybrat Sprava uzlu. o Zobrazí seznam lomových bodů (uzlů) o Každý lomový bod lze vybrat: kontextové menu > Vybrat. Vybraný uzel je v mapě zobrazen pomocí vyčerněného čtverečku. o Lomový bod lze přeměřit: kontext.menu > Geografie > ReOccupy. o Kontextové submenu Uzel dále umožňuje označovat další uzlové body, vkládat je do schránky, vkládat nové uzly a mazání. Pro každý prvek, lze pomocí kontextového menu > Atributy měnit hodnoty atributů. 9 Navigace Navigace slouží k vyhledání bodů v terénu. Vyhledávat lze body, které byly buďto měřeny s GS20 nebo s GPS500 a lze je natáhnout do přístroje jako zakázku nebo body importované pomocí GIS DataPRO z nějakých externích zdrojů. 9.1 Vytvoření dat pro navigaci z externích zdrojů v GIS DataPRO Na PC se spustí program GIS DataPRO. Založí se nový projekt: File > New..., příp. se otevře existující projekt: File > Open. Kromě názvu projektu v záložce New Project je třeba v záložce Coordinate system zvolit příslušný souřadnicový systém a v záložce Sensor Type vybrat GS20. Do projektu se naimportují data pro vytyčování: File > Import > Foreign Formats.... Takto lze importovat data z formátů AutoCAD (dwg, dxf), MicroStation (dgn) a MapInfo (mif). Pomocí File > Import > File... lze importovat z formátů (GPS500, GS20, ESRI Shape). Pozn 1:Vzhledem k záměru natáhnout v konečné fázi data do přístroje GS20 by měla být importovaná data již maximálně ořezaná a zředěná na to, co se bude skutečně vytyčovat! Spoří se tím čas, paměť a zvyšuje se přehlednost. Pozn 2: Transformační klíče v GPS počítají s kladnými souřadnicemi S-JTSK. Pokud jsou ve zdrojových datech záporné souřadnice, je třeba překlopit výkres do prvního kvadrantu. V okně Project Workspace (svisle protáhlé okno vlevo) se otevře záložka WayPoint 11/21

12 V této záložce se pomocí ikony New založí nový WayPoint Project. Do tohoto WayPoint Projektu lze i manuálně dodat další body pro vytyčení: na první prázdné políčko ve sloupci X,Y,Z se klikne levým tlačítkem myši. Objeví se okno, ve kterém se z klávesnice vytvoří nový bod. V této fázi lze také naimportovat data pro vytyčování z formátu ESRI Shape pomocí ikony import (třetí zleva v záložce Waypoint). Tento projekt se potom přenese do GS20 (viz. kapitola přenos dat), kde se objeví jako další zakázka. 9.2 Vlastní navigace Z hlavního menu se otevře položka > 3 Navigace. Objeví se mapa s prvky pro navigaci. Kurzorem se najede na (buď anebo): o Bod a jedním kliknutím se vybere o Linii nebo plochu a dvojím kliknutím se vybere lomový bod (uzel) Kontext.menu > Vytyc.bod > Ozn.jako vytyc.bod se zaškrtne. Tím je vybrán bod pro navigaci (vytýčení). Zkontrolujte na liště stav GPS a přesnost pozice. Rozejděte se libovolným směrem. Přístroj zaznamená Váš pohyb a šipkou ukáže kam zabočit. Pod šipkou se zároveň mění vzdálenost od bodu. Pozn. Je-li použit souřadnicový systém S-JTSK, je třeba se vydávat přesně na opačnou stranu, než ukazuje šipka. Po vytýčení kontext.menu > Zrusit vyber. Vybere se další bod a proces se opakuje. 10 Nastavení přístroje GS20 Aplikace Nastavení slouží k nastavení chování přístroje GS20. Spouští se: hlavní menu > 5 Nastaveni. Objeví se seznam konfiguračních souborů, do kterých jsou ukládána veškerá nastavení. Tyto soubory lze kopírovat, editovat i mazat. Kliknutím na nevybranou konfiguraci se provede její výběr a tím i aktivace. Pokud se klikne na aktivní konfiguraci objeví se čtyři kategorie nastavení: GPS: o Tracking druzic: Pokryti: Max.presnost, Max.druzic nebo Hyper Track (poslední dvě jsou vhodné v porostu, ale méně přesné) Maska vysk.uh: Nastavení minimální výšky družice nad obzorem DOP filtr: Filtr ztráty přesnosti, způsobené konfigurací družic o Minimum druzic: nastavení minimálního počtu družic pro výpočet pozice 12/21

13 o Antena: volba GPS antény a nastavení její výšky nad terénem o Ukladani dat: Post-process: ukládání dat umožňujících post-processing Interval ukládání dat Interval obnovy pozice o Cas a vychozi pozice: pro GPS inicializaci Sber dat: o Sledovani kvality: Definovan: podle čeho sleduje přesnost Auto-stop bodu: podle čeho ukončí měření na bodě Varování kontroly kvality Vodorovné: polohová mez Svisly: výšková mez # pozic: počet odečtů pozic pro ukončení měření Kvalita linie: vodorovne: polohový práh pro chybu linie Rozhrani: o Realny cas: Zdroj: Zadny, RTCM 1, 2 nebo 9, 2 (korekce z pozemních referenčních stanic) nebo WAAS (satelitní korekce WAAS/EGNOS) Zarizeni: Typ modemu (nastavení portu) Port: Na jakém portu je modem Max.stari kor.(s): maximální stáří korekcí. po čtvrtinách tohoto času nabíhají vykřičníky na lištu při ztrátě korekcí. RTCM: typ korekcí o Dalkomery: nastavení zařízení pro měření nepřístupných bodů o NMEA Output: Nastavení výstupu NMEA zpráv na výstupní port pro externí zařízení. Lze nastavit, které ze seznamu NMEA zpráv (GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG) půjdou na výstupní port a v jakých časových intervalech. Jednotky a formaty: o Mericke jednotky o Jazyk o Formaty: nastavení časového pásma a zobrazení datumu, času a souřadnic 11 Korekce pro zpřesnění pozice Přístroj Leica GS20 umí přijímat následující typy korekcí: RTCM z pozemních referenčních stanic věty 1, 2 nebo 9, 2 Satelitní korekce ze systémů WAAS a EGNOS Pro příjem RTCM korekcí je nutný externí modem, který lze připojit k portu 1, WoRCS 1 nebo WoRCS 2. Modemy musí splňovat následující podmínky: Schopnost připojení k referenční stanici pomocí radia, GSM nebo GPRS RS232 výstup pro korekce. Řešení je spousta variant, záleží hlavně na konkrétní referenční stanici, jakým způsobem vysílá korekce. Firma GEFOS a.s. provozuje referenční stanici, která posílá korekce do internetu na konkrétní IP adresu a UDP port. Tyto korekce lze přijímat pomocí GPRS modemu InterSeal, který lze zakoupit spolu s GPS přijímačem. Satelitní korekce WAAS a EGNOS jsou generovány sítí pozemních referenčních stanic a jsou zdarma přenášeny z určitých geostacionárních družic. Vzhledem k tomu, že signál z těchto družic je podobný GPS signálu, lze korekce přijímat jednou anténou spolu s GPS 13/21

14 signálem. Služba WAAS pokrývá území Spojených států a je plně funkční. Služba EGNOS je v testovacím provozu a pokrývá území Evropy a Afriky. Uvedení do plného provozu se předpokládá v první polovině roku O tom jak nastavit přístroj na příjem konkrétních korekcí je psáno v kapitole Nastavení přístroje GS20 (Rozhrani > Realny cas). 12 Stav přístroje Aplikace Stav informuje o aktuálním stavu přístroje. Spouští se: hlavní menu > 6 Stav. V aplikaci jsou tři kategorie: GPS o Pozice: Zobrazí pozici a její kvalitu. Lze přepnout i na aktuální souřadnicový systém ( Mistni ortog ). o Info druzice: Informace o poloze, pohybu a síle signálu družic o Druzice (graficky): Grafické znázornění rozmístění družic. Rozhrani: o Realny cas: Informace o příjmu korekcí z referenční stanice (RTCM) nebo satelitních korekcí (WAAS/ EGNOS). Hardware: Informace o přístroji a stavu baterie. 13 Přenos dat Pro komunikaci mezi GS20 a PC lze využít buďto sériový kabel nebo bezdrátový USB Bluetooth modul Instalace USB Bluetooth modulu na PC Provádí se pouze jednou na daném PC, na kterém již musí být nainstalován program GIS DataPRO v2.1 nebo novější. Bluetooth modul se kabelem připojí na volný USB port v PC. Windows nahlásí detekci nového hardware. Dále se Windows zeptá na umístění ovladače SS1BTUSB.SYS. Ten se nalézá v adresáři Program Files\Leica Geosystems\GIS DataPRO. GIS DataPRO vytváří standardně Bluetooth virtuální port na další volný COM port. Je nutné virtuální port konfigurovat manuálně, pokud PC využívá jakýkoliv COM port od čísla 6 a výše. Pokud je tedy nejvyšší COM port na PC 5, je třeba pokračovat dalšími kroky: 14/21

15 o Před otevřením GIS DataPRO se zkontroluje aktuální stav portů na PC: Ovládací panely \ Systém\Porty. Pokud jsou všechny COM porty nižší než 5, GIS DataPRO se nakonfiguruje normálně. o Pokud má PC vysoký COM port, zkontrolujte, který port mezi 2 a 6 je otevřen. o Spustí se program Leica GIS DataPRO > Setup Virtual COM Pokud je COM (Configuration > Start) větší než 6, je třeba odstranit port: označit > Remove, Close. Znovu se otevře aplikace Setup Virtual COM. Do políčka Configuration > Start se napíše další volné číslo COM portu a stiskne se tlačítko Install: 15/21

16 Vytvoření vlastního spojení v GIS DataPRO o V GIS DataPRO se otevře Tools > General Settings o V záložce Sensor Type se nastaví GS20 o V GIS DataPRO se otevře Tools > Sensor Transfer o Pravým tlačítkem na složce Sensor se otevře dialog, ve kterém se nastaví: 13.2 Vytvoření spojení na USB Bluetooth modul v GS20 Provádí se pouze jednou na konkrétní USB Bluetooth modul. Připojí se USB Bluetooth modul k PC a otevře se aplikace Tools > Sensor Transfer v GIS DataPRO. Provede nastavení jako na konci předchozí kapitoly. V GS20 se otevře hlavní menu > 4 Pomocne > 4 Sprava hardwaru > Bezdratovy > Bluetooth. V položce Prenos dat by mělo být číslo korespondující s USB Bluetooth modulem. Pokud zobrazuje nuly, stiskne se na této položce Enter. Objeví se obrazovka Nast. Bluetooth, ve které se stiskne Dotaz a chvíli se vyčká. Místo nul se objeví číslo nalezeného USB Bluetooth modulu. Kontext.menu > Ulozit. Opustí se aplikace Přenos dat Pokud jsou na PC a na GS20 provedena nastavení z předchozích dvou kapitol, lze přikročit k vlastnímu přenosu dat. Připojte USB Bluetooth modul kabelem do volného USB portu na PC V GS20 otevřete aplikaci pro přenos dat: Hlavní menu > 4 Pomocne > 6 Utility > 3 Prenos dat. Systém zobrazí výstrahu, o ukončení jiných aplikací > Ano. Pokud není v řádku Port Bluetooth, nastavte Bluetooth a stiskněte Pouzit. Umístěte přístroj tak, aby USB Bluetooth modul byl blízko spodní části přístroje. Na PC se spustí program GIS DataPRO V GIS DataPRO se zkontroluje typ senzoru: Tools > General Settings > záložka Sensor Type musí být GS20. 16/21

17 Spustí se Tools > Sensor Transfer Kontrola nastavení portu: na složce Sensor pravé tl.myši > Settings - mělo by být COMx (příslušný virtuální port USB Bluetooth modulu x je obvykle nejvyšší číslo, které je k dispozici). Přenosová rychlost může být co nejvyšší. Na složce Sensor pravé tl.myši > Read Content. Rozbalte složku Senzor. Nyní by měl být vidět obsah karty (PC-Card) a systémové paměti (System) přístroje GS Stažení naměřených dat z GS20 na PC Klikněte na složku Sensor\PC-Card\Jobs. Vlevo se objeví seznam zakázek, které jsou v přístroji GS20. Na příslušné zakázce: pravé tl.myši > Send To > Hard Disk. Nalistujte adresář a uložte data, která sestávají z několika souborů pro každou zakázku. Nový adresář lze vytvořit pravým tl.myši > New Folder. O tom, co se s těmito daty děje dále, je psáno v části věnované GIS DataPRO Natažení projektu vytyčovaných bodů z PC do GS20 Klikněte na složku Database > Projects. Vlevo se objeví seznam projektů, které jsou na PC. Na příslušném projektu: pravé tl.myši > Send To > Sensor PC-Card Natažení kódové listiny z PC do GS20 Klikněte na složku Database > Codelist. Vlevo se objeví seznam kódových listin, které jsou na PC. Na příslušné kódové listině: pravé tl.myši > Send To > Sensor PC-Card Natažení souřadnicového systému Klikněte na složku Database > Coordinate Systems. Vlevo se objeví seznam souřadnicových systémů, které jsou na PC. Na příslušném souřadnicovém systému: pravé tl.myši > Send To > Sensor PC-Card. Pozn. Nové souřadnicové systémy (transformační klíče) se tvoří v programu SKI-Pro modul Datum&Map. Požadované klíče dodává firma Gefos a.s. jako součást dodávky GS20. 17/21

18 14 Další aplikace v GS Nastavení vzoru pro číslování prvků Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 3 Sprava ID vzoru. Pro každý typ objektu (bod, linie, plocha) lze nastavit předponu, počáteční číslo a nárůst číslování. Kontext.menu > Ulozit Správa hardwaru Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 4 Sprava hardwaru. Složka Hardware: Nastavení názvu jednotky (konkrétního přístroje), času zhasnutí displeje, zapnutí zvuků, a časové prodlevy pro přeskok na další znak při psaní textů. Složka Kontrast: Nastavení kontrastu displeje. Složka Bezdratovy\Bluetooth: Detekce bluetooth modulů 14.3 Správa zařízení Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 5 Sprava zarizeni Obsahuje předdefinovaná zařízení (dálkoměry, modemy, porty), která lze připojit k přístroji s možností editace parametrů portu Prohlížeč souborů Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 6 Utility > 1 Prohlizec souboru Umožňuje procházet adresářovou strukturu karty a kopírovat, přesouvat a mazat různé soubory Update firmware Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 6 Utility > 2 Update firmwaru Pro update firmware, prosím, kontaktujte zastoupení Leica Geosystems (v ČR Gefos a.s.) 15 Zpracování dat v programu GIS DataPRO GIS DataPRO je program standardně dodávaný ke GIS/GPS přijímačům Leica GS50 a Leica GS20. Podpora GS20 je zavedena od verze 2.1 a výše. GIS DataPRO je určen pro stažení dat ze zmíněných přístrojů, import dat do projektu, post-processing, editaci dat a tvorbu konečných výstupů Projekt Založení nového projektu: File > New nebo ikona. Objeví se okno New Project, které má tři záložky: o New Project: zadává se pouze název o Coordinate system: Dá se nějaký souřadnicový systém zadat zde, ale stačí když se naimportuje spolu s naměřenými daty. o Sensor type: GS20. Otevření existujícího projektu: File > Open nebo ikona. Vybere se jeden ze stávajících projektů. 18/21

19 15.2 Import naměřených dat Importu dat předchází jejich stažení z přístroje do PC, což je popsáno v kapitole Přenos dat. Import naměřených dat: File > Import > File nebo ikona. Nastaví se soubory typu GPS raw data. Data pro import jsou v adresáři, kam byla stažena při přenosu dat. Data jsou v adresáři zobrazena názvem zakázky a číslem přístroje za pomlčkou. Po provedení importu se v projektovém okně (vlevo) objeví seznam kódů a v mapovém okně (vpravo nahoře) zobrazení jednotlivých bodů. Kontrola souřadnicového systému: File > Properties > záložka Coordinate System Import dat z referenční stanice Provádí se v případě, že nebylo při měření žádné on-line spojení s referenční stanicí a je třeba zpřesnit data na DGPS submetrovou přesnost. Import dat z referenční stanice: File > Import > Reference nebo ikona Vyberou se příslušné soubory předem stažené z nějaké referenční stanice. Data mohou být ve formátech Leica GPS 200, 300 a 500 a RINEX Post-processing Provádí se v případě, že nebylo při měření žádné on-line spojení s referenční stanicí a je třeba zpřesnit data na DGPS submetrovou přesnost. Post-processing se otevře: Tools > Post Process nebo ikona. Tím se otevře okno SKI-Pro Wizard, ve kterém jsou zobrazeny jednotlivé body a časové intervaly jejich pořízení. Pokud byla importována data z referenční stanice, budou v pravé části okna prezentována dlouhým časovým intervalem červené barvy. Na následujícím obrázku jsou naznačeny dva body: 1 reference (červeně) a 1 měřený bod rover (zeleně). 19/21

20 Pokud se roztáhne levá část okna SKI-Pro Wizard objeví se další informace k bodům. Důležitým ukazatelem je třída bodu Point Class : o Navigated: navigační přesnost 3-10 m. Označte ho jako rover pro výpočet: pravým tl.myši v pravé části okna Rover. o Measured: DGPS submetrová přesnost nebo lepší. Vyřaďte ho z výpočtu: pravým tl.myši v pravé části okna Deselect. o Control: pevně zadané přesné souřadnice. Obvykle má tuto třídu pouze referenční stanice. Přesnost bodů (před i po výpočtu) lze ověřit také tak, že se v levé části okna na bodě stiskne pravé tl.myši > Edit Point a v záložce General se zkontrolují standardní odchylky. Výpočet se spustí z lišty, která je umístěna v okně SKI-Pro Wizard vlevo dole, ikonou: Kontrola výpočtu se provede již popsaným ověřením přesnosti bodů Editace dat Okno v pravé části GIS DataPRO se jmenuje Project Workspace a obsahuje tři záložky: Project: Seznam jednotlivých kódů. Lze u nich přepínat viditelnost v mapovém okně. Browser: Umožňuje zobrazení a editaci atributů označených prvků. Waypoint: Obsahuje nástroje na vytvoření dat pro vytyčování. Již bylo popsáno v kapitole Navigace. Editaci atributů prvků lze tedy provést následovně: Otevře se záložka Browser V mapovém okně se označí prvek, který má být editován: ikona V záložce Browser lze nyní přepisovat hodnoty atributů Tvorba výstupů Export do ASCII souborů: File > Export > User Ascii nebo ikona Tento nástroj umožňuje uložit naměřená data v libovolně uspořádaném textovém souboru. Tvar textového výstupu je uložen v souborech *.set, které se vybírají ze seznamu v řádku Settings: Pro nastavení ASCII formátu se stiskne tlačítko Settings a provede se výběr položek pro export Export do dalších formátů File > Export > Foreign Formats nebo ikona umožňuje export do formátů AutoCAD (dxf, dwg), MicroStation (dgn) a MapInfo (mif). 20/21

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2015 Cvičen ení č.. 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Data Transfer Software

Data Transfer Software Data Transfer Software Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 TYPY PODPOROVANÝCH PŘÍSTROJŮ... 3 2 POUŽITÍ DATA TRANSFER... 4 2.1 SPUŠTĚNÍ DATA TRANSFER UTILITY... 4 2.2 PŘENOS SOUBORŮ... 4 2.2.1 Přenos z GIS přijímače

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

GPS pro sběr GIS dat Leica GS20 PDM

GPS pro sběr GIS dat Leica GS20 PDM GPS pro sběr GIS dat Leica GS20 PDM Mapovací nástroj budoucnosti je zde již dnes. Ucítíte sílu GS20 Professional Data Mapper (PDM) je nejpokročilejší ruční GPS pro sběr GIS dat a mapování. Výkon Nyní je

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Nový firmware V2.0 pro totální stanice FlexLine

Nový firmware V2.0 pro totální stanice FlexLine Nový firmware V2.0 pro totální stanice FlexLine Vážení zákazníci! V lednu 2010 uvedl výrobce na trh nový firmware verze 2.0 pro totální stanice modelové řady FlexLine, který přináší několik zásadních novinek

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele Web n walk Manager pro Apple Mac OS X Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Podporovaná zařízení 4 3. Požadavky na HW a SW 4 4. Instalace SW a nastavení přístupu 5 5. Hlavní okno 6 6. Nastavení sítě a

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Vizualizace a evidence výroby a prostojů

Vizualizace a evidence výroby a prostojů Vizualizace a evidence výroby a prostojů v1.00 Aplikace informuje o aktuálním počtu a historii vyrobených kusů jednotlivých výrobků jednotlivých linek, eviduje prostoje a pracovníky kteří linku obsluhovali

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3

Pokyny pro obsluhu programu. EZZ01 File reader 1.3 www. první-saz.cz Pokyny pro obsluhu programu EZZ01 File reader 1.3 příloha k TP SaZ 3/01 1. Instalace programu EZZ01 File reader 1.3 do počítače Program EZZ01 File reader 1.2 pracuje s operačními systémy

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Leica SR20 Jednofrekvenční geodetické GPS. Návod pro rychlý start

Leica SR20 Jednofrekvenční geodetické GPS. Návod pro rychlý start Leica SR20 Jednofrekvenční geodetické GPS Návod pro rychlý start Září 2004 OBSAH: 1 POPIS PŘÍSTROJE...4 1.1 VLASTNÍ PŘIJÍMAČ...4 2 BATERIE...5 2.1 NABÍJENÍ BATERIÍ...5 2.2 VÝMĚNA BATERIE...5 3 HLAVNÍ MENU

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON

POZOR!!! INSTALACE POD WINDOWS 200 / XP / VISTA PROBÍHÁ VE DVOU ETAPÁCH A JE NUTNÉ DOKON Program SK2 Připojení adaptérusk2 k počítači Propojte svůj počítač pomocí přiloženého propojovacího USB kabelu s adaptérem SK2. SK2 v prostředí Windows 2000 - XP - Vista - po propojení počítače s adaptérem

Více

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro)

Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) Stručný postup k použití programu PL7 Junior (programování TSX Micro) 1. Připojení PLC TSX Micro k počítači Kabel, trvale zapojený ke konektoru TER PLC, je nutné zapojit na sériový port PC. 2. Spuštění

Více

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány.

Soubory s reklamami musí mít stejný název jako ta výše uvedené. Stávající soubory reklam budou přepsány. Příloha 5 Výroba a zadávání reklamních obrázků Program umožňuje zobrazovat až 10 reklamních obrázků na monitorech. Obrázky musí splňovat následující parametry: velikost 640 x 480 pixelů formát BMP s 16

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze

GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Sledovací zařízení PROFI disponuje umožňuje online sledování pohybu vozu, i jeho historii až 3 měsíce

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9)

X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) X10 Uživatelský manuál na webové rozhraní (ver0.9) UPOZORNĚNÍ: Prosím přesvěčte se, že k použití webového rozhraní máte na Vašem X10 nainstalovaný upgrade R1644 nebo vyšší. 1. Jak provést nastavení k možnosti

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

LabMeredian Gravik. gravik

LabMeredian Gravik. gravik LabMeredian Gravik gravik 1.Úvod 2.Nápověda 3.Spuštění a ukončení programu 4.Připojení analytických vah 5.Popis ovládacích prvků a tlačítek 6.Aplikace 6.1.Stanovení etanolu 6.2.Stanovení cukru 6.3.Stanovení

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

GEPRO řešení pro GNSS Leica

GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO řešení pro GNSS Leica GEPRO spol. s r. o. Ing. Jan Procházka GEPRO řešení pro GNSS Leica GNSS rover» odolný PC tablet s Win 7» GNSS anténa přes bluetooth» až 1 cm přesnost» KOKEŠ, MISYS, PROLAND

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Konvertor diakritiky 3. Instalace

Konvertor diakritiky 3. Instalace OBSAH Popis... 2 Ovládání aplikace... 3 Odstranění diakritických znamének... 4 Operace s textem... 4 Nastavení aplikace... 4 Písmo... 4 Jazyk... 4 Přidání dalšího jazyka do aplikace... 5 Znaky... 5 Instalace

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál

AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál AC Napětí/Proud Data Logger Uživatelský Manuál Před použitím si přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál, protože obsahuje důležité bezpečnostní informace Obsah Strana 1. Úvod...... 5 2. Vlastnosti...

Více

Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace

Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace Voltmetr pro elektromobil Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah 1. Hardwarové řešení a technické parametry...3 2. Připojení měřených napětí a ovládání...4

Více

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče).

Aktivací DOWN módu je možné zkrátit dobu přenosu parametrů (pouze však za klidu měniče). Software MATRIX 2.0 POZNÁMKY K INSTALACI A POUŽITÍ 1. Požadovaná zařízení K vašemu počítači potřebujete navíc kabel pro přenos dat po sériové lince s označením MX-PC. Tento kabel spojuje rozhraní vašeho

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze Digitální luxmetr Sonel LXP-1 Návod k obsluze Přístroj je určen k měření osvětlení ve vnitřních a venkovních prostorách. Naměřené hodnoty osvětlení lze odečítat v jednotkách osvětlení lux nebo fotokandela.

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

8.3 Popis dialogových oken

8.3 Popis dialogových oken 8.3 Popis dialogových oken Pro přehled jsou na následující ilustraci 8.1 vyobrazena všechna dialogová okna. Jedná se o nemodální dialogy, proto je lze mít otevřené současně. Pouze dále popisovaný dialog

Více

RFU30. Uživatelská příručka

RFU30. Uživatelská příručka RFU30 Uživatelská příručka Návod k použití přijímací jednotka RFU30 Obsah Úvod...3 Balení obsahuje:...3 Příprava zařízení pro používání...3 Instalace softwaru...4 Spuštění...4 Postup...4 Popis rozhraní...6

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

MIDAM Simulátor Verze 1.5

MIDAM Simulátor Verze 1.5 MIDAM Simulátor Verze 1.5 Simuluje základní komunikační funkce modulů Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600. Umožňuje změny konfigurace, načítání

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

LEICA Geo Office verze 8.1

LEICA Geo Office verze 8.1 LEICA Geo Office verze 8.1 Vážení přátelé, 9. května 2011 vyšla nová verze 8.1 programu Leica Geo Office, která přináší důležité a zajímavé novinky, z nichž pro český trh je nejdůležitější podpora modifikovaného

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT

Záznam dat Úvod Záznam dat zahrnuje tři základní funkce: Záznam dat v prostředí třídy Záznam dat s MINDSTORMS NXT Úvod Záznam dat umožňuje sběr, ukládání a analýzu údajů ze senzorů. Záznamem dat monitorujeme události a procesy po dobu práce se senzory připojenými k počítači prostřednictvím zařízení jakým je NXT kostka.

Více

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci

Řada Prestige 630-C. ADSL USB Modem. Příručka pro rychlou orientaci Řada Prestige 630-C ADSL USB Modem Příručka pro rychlou orientaci Únor 2005 Seznámení s přístrojem Prestige Produktová řada Prestige 630-C přináší výhody nejmodernější technologie ADSL pro širokopásmový

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno :

MIDAM Verze 1.1. Hlavní okno : MIDAM Verze 1.1 Podporuje moduly Midam 100, Midam 200, Midam 300, Midam 400, Midam 401, Midam 410, Midam 411, Midam 500, Midam 600, Ghc 2x. Umožňuje nastavení parametrů, sledování výstupních nebo vstupních

Více

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1

MIKROTHERM 825. Monitorovací program MT825C1 MIKROTHERM 825 Monitorovací program MT825C1 MT825C1 08/10 Rev.3 THERMOPROZESS s.r.o. Reigrova 2668/6c 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 313 182 fax: +420 385 340 947 E-MAIL: info@thermoprozess.cz

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2014 Cvičen ení č.. 2 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží

Nápověda k webové aplikaci určené k revizi. ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží Nápověda k webové aplikaci určené k revizi ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží 1. Úvodní informace Mapová aplikace slouží k revizi dat ochranných pásem vodních zdrojů a vodárenských nádrží.

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM. verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) UŽIVATELSKÝ MANUÁL 485COM verze pro elektroměry CARLO GAVAZZI (protokol MODBUS) Obsah Obsah 2 Úvod 3 Montáž GSM komunikátoru 485COM 4 Konfigurace GSM komunikátoru 485COM 5 1. Změna hesla GSM komunikátoru

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více