Rychlonávod k obsluze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rychlonávod k obsluze"

Transkript

1 Rychlonávod k obsluze GPS přístroje pro sběr GIS dat Leica GS20 PDM Firmware v , česká adaptace a Programu pro zpracování GIS/GPS dat GIS DataPRO v2.1 Říjen 2003

2 OBSAH OBSAH...2 RYCHLÝ NÁVOD K PŘÍSTROJI LEICA GS20 PDM POPIS PŘÍSTROJE VLASTNÍ RUČNÍ PŘIJÍMAČ STANDARDNÍ KONFIGURACE ROZŠÍŘENÁ KONFIGURACE BATERIE NABÍJENÍ BATERIÍ VÝMĚNA BATERIE HLAVNÍ MENU A INFORMAČNÍ LIŠTA OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE GS ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ MENU POWERPAGE MAPA ZAKÁZKY ZALOŽENÍ NOVÉ ZAKÁZKY AKTIVACE EXISTUJÍCÍ ZAKÁZKY NASTAVENÍ SOUŘADNICOVÉHO SYSTÉMU KÓDOVÉ LISTINY ZALOŽENÍ A EDITACE KÓDOVÉ LISTINY V GS ZALOŽENÍ A EDITACE KÓDOVÉ LISTINY V GIS DATAPRO SBĚR DAT MĚŘENÍ BODŮ MĚŘENÍ LINIÍ A PLOCH MĚŘENÍ NEPŘÍSTUPNÝCH BODŮ PŘEDNASTAVENÉ KONFIGURACE PRO MĚŘENÍ V REÁLNÉM ČASE A PRO POST-PROCESSING SPRÁVA DAT NAVIGACE VYTVOŘENÍ DAT PRO NAVIGACI Z EXTERNÍCH ZDROJŮ V GIS DATAPRO VLASTNÍ NAVIGACE NASTAVENÍ PŘÍSTROJE GS KOREKCE PRO ZPŘESNĚNÍ POZICE STAV PŘÍSTROJE PŘENOS DAT INSTALACE USB BLUETOOTH MODULU NA PC VYTVOŘENÍ SPOJENÍ NA USB BLUETOOTH MODUL V GS PŘENOS DAT Stažení naměřených dat z GS20 na PC Natažení projektu vytyčovaných bodů z PC do GS Natažení kódové listiny z PC do GS Natažení souřadnicového systému /21

3 14 DALŠÍ APLIKACE V GS NASTAVENÍ VZORU PRO ČÍSLOVÁNÍ PRVKŮ SPRÁVA HARDWARU SPRÁVA ZAŘÍZENÍ PROHLÍŽEČ SOUBORŮ UPDATE FIRMWARE ZPRACOVÁNÍ DAT V PROGRAMU GIS DATAPRO PROJEKT IMPORT NAMĚŘENÝCH DAT IMPORT DAT Z REFERENČNÍ STANICE POST-PROCESSING EDITACE DAT TVORBA VÝSTUPŮ Export do ASCII souborů: Export do dalších formátů ZÁVĚR A KONTAKTNÍ INFORMACE /21

4 RYCHLÝ NÁVOD K PŘÍSTROJI LEICA GS20 PDM Cílem tohoto návodu je poskytnout rychlou pomoc při základních operacích s přístrojem. Tento návod není referenčním manuálem. Podrobné informace jsou součástí standardně dodávané originální dokumentace. 1 Popis přístroje 1.1 Vlastní ruční přijímač Leica GS20 PDM je GPS přijímač pro sběr GIS dat. Duplicitní tlačítka: šipka nahoru Vnitřní GPS anténa šipka dolů enter Grafický LCD displej Klávesnice ve stylu mobilních telefonů Bluetooth rozhraní Komunikační port Anténní port 4/21

5 1.2 Standardní konfigurace Standardní konfigurace GS20 obsahuje: 1. Vlastní přístroj 2. Pouzdro na přístroj 3. 2ks lithium-ion baterií 4. Napájecí kabel adaptéru nabíječky 5. Nabíječka s adaptérem 6. Malý transportní kufřík 7. Datový kabel 8. USB bluetooth modul 9. Návod k nabíječce 10. Uživatelský manuál 11. Polní průvodce 12. Software GIS DataPRO 1.3 Rozšířená konfigurace Rozšířená konfigurace obsahuje 1. Vlastní přijímač 2. Pouzdro na přijímač 3. Nabíječka s adaptérem 4. 4ks lithium-ion baterií 5. Větší transportní kufřík 6. Výsuvná tyč k anténě 7. Externí anténa AT Datový a anténní kabel 9. USB bluetooth modul 10. Opasek s pouzdry (zleva): a. externí zdroj b. bluetooth rozhraní c. modem 11. Napájecí kabel adaptéru nabíječky. 12. Postroj na záda (pouze k externí anténě) 5/21

6 2 Baterie 2.1 Nabíjení baterií Propojte nabíječku (1) s adaptérem (2) a s napájecím kabelem do zásuvky (3). Zasuňte jednu nebo dvě baterie (4) do nabíječky. Indikátory: o Charging oranžově bliká: baterie se nabíjí o Zelená kontrolka zhasnutá: baterie není nabitá, vyčkejte o Zelená kontrolka bliká: baterie není úplně nabitá, ale je již použitelná. o Zelená kontrolka svítí: baterie je kompletně nabitá. 2.2 Výměna baterie Na zadní straně přístroje otočte kolečkem, otevřete dvířka, vyjměte vybitou a vložte nabitou baterii. Zavřete dvířka a otočte kolečkem do původní polohy. 3 Hlavní menu a informační lišta Po zapnutí přístroje se objeví hlavní menu. Součástí obrazovky je vždy horní lišta, která neustále informuje o aktuálním stavu přístroje. Popis sekcí lišty zleva: Sekce pozice: o žádný symbol: přístroj ještě nemá spočtenou pozici o prázdný kruh: navigační pozice (3-10 m) o kruh s terčem: DGPS submetrová pozice o sekce dále obsahuje polohovou přesnost (H), výškovou přesnost (V) a koeficient ztráty přesnosti (PDOP). Sekce stavu měření: o Jdoucí panáček: s přístrojem lze pohybovat. Buďto není zapnuto měření nebo se měří linie v proudovém modu. o Stativ: přístroj je ve statickém modu měření, nehýbejte s přístrojem. Sekce družic: o Nevyplněný symbol družice: probíhá příprava na příjem družicového signálu o Vyplněný symbol družice: Přístroj zná počet družic z almanachu a je připraven na příjem signálu. o Hodnota v úhlových stupních: výšková maska (minimální výška od horizontu) 6/21

7 o T: probíhá přenos dat do PC o a/b: a: počet družic, ze kterých se přijímá signál b: teoretický počet družic nad výškovou maskou. Sekce měření v reálném čase: o Symbol blesku: systém přijímá RTCM korekce z referenční stanice o Písmeno W : systém je nastaven pro příjem satelitních korekcí WAAS/EGNOS. V případě, že pod tímto písmenem blikají oblouky, systém přijímá satelitní korekce. o Vykřičníky: postupně se zobrazující 1 3 vykřičníky znamenají zpoždění nebo krátkodobý výpadek dat z referenční stanice. Po třetím vykřičníku mizí blesk systém je tedy bez korekcí. Sekce paměti: symbol diskety s procenty zaplnění paměti Sekce baterie a času: stav baterie v procentech a lokální čas. 4 Ovládání přístroje GS Zapnutí a vypnutí Provádí se tlačítkem na klávesnici vlevo dole. Zapnutí: pouhý stisk, ozve se zvukový signál, uvítací obrazovka a pak hlavní menu Vypnutí: přidržení tlačítka, ozve se zvukový signál a informace o ukládání souborů. 4.2 Menu V menu se lze pohybovat: Šipkami na klávesnici nahoru a dolu po jednotlivých položkách. Šipkami na klávesnici vpravo resp. vlevo na začátek resp. konec menu. Klávesa Enter nebo příslušná číslice: vstup do položky menu. Klácesa Esc : návrat do nadřazeného menu, příp. ukončení právě otevřené aplikace. Klávesa Menu otvírá kontextové menu otevřené aplikace a také umožňuje skok do hlavního menu bez zavření aplikace (viz. PowerPage). Kontextové menu je hojně využívané ve všech aplikacích. Lze ho přirovnat k pravému tlačítku na myši ve Windows. Klávesy Enter a šipky nahoru a dolů jsou navíc duplikovány na boku přístroje. Pokud některá aplikace obsahuje tlačítka na displeji, najíždí se na ně šipkami a stiskávají se klávesou Enter. 4.3 PowerPage PowerPage je technologie umožňující otevřít více aplikací najednou a pak mezi nimi listovat. Otevření další aplikace bez uzavření té aktuální se provede následovně. Aktuální aplikace se neopustí klávesou Esc. Pomocí klávesy Menu se přes hlavní menu otevře další aplikace. Původní aplikace zůstává otevřená na pozadí. Přepínání mezi jednotlivými otevřenými aplikacemi se provádí klávesou Page. 7/21

8 Takto lze mít otevřené aplikace jako např. Sběr dat, Navigaci, Grafické zobrazení rozmístění družic apod. 4.4 Mapa Aplikace Sběr dat, Správa dat a Navigace pracují s mapou, která zobrazuje nasbírané příp. naimportované prvky (body, linie, plochy). Mapa je zobrazována automaticky v určitých fázích zmíněných aplikací. K jejímu ovládání slouží vždy položka kontextového menu Mapa, která obsahuje příkazy na zoomování, centrování a zobrazení celého obsahu. 5 Zakázky Pojmem zakázka se zde rozumí samostatná databáze, kam se ukládají data pro určitou zakázku. Pracuje se s nimi v aplikaci Správa zakázek. Menu: 4 Pomocne... > 1 Sprava zakazek 5.1 Založení nové zakázky V kontextovém menu se vybere 1 Novy a vyplní požadované údaje. Povinným údajem je pouze název zakázky. Pro uložení: kontextové menu > Ulozit. 5.2 Aktivace existující zakázky Najede se na příslušnou zakázku v seznamu a stiskne klávesa Enter. Symbol kolečka před názvem zakázky se začerní. 5.3 Nastavení souřadnicového systému S kurzorem na aktivní zakázce se z kontextového menu vybere položka 5 Vlastnosti. Na položce Sour. system se stiskne Enter. Objeví se seznam, ze kterého se vybere příslušný souřadnicový systém pro danou lokalitu. Kontextové menu > Ulozit. 8/21

9 6 Kódové listiny Kódovou listinou se zde rozumí seznam kódů a jejich příslušných atributů, jejichž hodnoty lze během sběru dat zadávat. Pracuje se s nimi v aplikaci Správa kódových listin nebo v programu GIS DataPRO. 6.1 Založení a editace kódové listiny v GS20 Pro práci s kódovými listinami nabízí více možností a pohodlí software GIS DataPRO. Proto lze následující řádky brát jako rychlou nouzovou výpomoc v terénu. Otevření aplikace: Menu: 4 Pomocne... > 2 Sprava kod. listin Založení nové listiny: kontextové menu > 1 novy. Po zadání požadovaných údajů kontextové menu > Ulozit. Aktivace kódové listiny se provede stiskem klávesy Enter na příslušné listině. Editace: kontextové menu na aktivní listině > 6 Sprava kodu: o Pomocí kontextového menu lze nyní přidávat kódy a k nim atributy. o Při zakládání kódu se zadává název, typ (bod, linie nebo plocha) a popis o Při zakládání atributu se zadává jeho název a typ (Text, desetinny nebo cely) o Nové nebo upravené kódy nebo atributy se vždy musí uložit: kontextové menu > Ulozit. 6.2 Založení a editace kódové listiny v GIS DataPRO Ucelený návod na GIS DataPRO je v samostatné kapitole. Na PC se spustí program GIS DataPRO Menu: Tools > Codelist Manager... Manažer kódových listin se ovládá podobně jako explorer ve Windows. Obsahuje hierarchickou strukturu kódových listin, kódů a atributů. Založení nové listiny: pravé tlačítko > New > New Codelist.... Zadá se název a autor. Založení nového kódu: pravé tlačítko na příslušné listině > New > New Code.... Zadá se jeho název, typ (point, line, polygon) a popis Založení nového atributu: pravé tlačítko na příslušném kódu > New > New Attribute.... Zadá se jeho název, typ (text, integer, real), rozsah hodnot a inicializační hodnota. Pokud je rozsah hodnot Choicelist, zadá se ještě seznam možných hodnot v záložce Attribute Values. Kódová listina se uloží File > Save a manažer kódových listin se uzavře File > Close. Přenos kódové listiny z PC do GS20 je popsán v kapitole Přenos dat. 7 Sběr dat Spustí se aplikace Sběr dat: Hlavní menu > 1 Sber dat. Pro sběr dat musí být aktivní nějaká zakázka a k ní příslušející kódová listina. Pokud tomu tak není, přístroj nejdříve vyzve uživatele k aktivaci. Objeví se mapa s již nasbíranými daty Stiskem Enter se ukáže seznam kódů. Na příslušném kódu se stiskne Enter. Objeví se okno Novy prvek Atributy. V případě potřeby se edituje název prvku a vyplní hodnoty atributů Na liště se zkontroluje kvalita pozice a výšky. 9/21

10 7.1 Měření bodů V okně Novy prvek Atributy se po zadání hodnot atributů stiskne Zmerit. Po změření se stiskne Ulozit prvek. Objeví se mapa a proces se opakuje pro další prvky. 7.2 Měření linií a ploch V okně Novy prvek Atributy se zvolí mód sběru lomových bodů: Kontextové menu > buďto 2 Uzel nebo 3 Proud V uzlovém modu se lomové body sbírají podobně jako bodové prvky. Tj. mačkají se tlačítka Zmerit a Ulozit uzel. Pokud se zvolí proudový mód, lomové body se zaznamenávají automaticky podle nastavení v okně Volby proudu, které se následně objeví. Nastavit lze, zda se budou uzly registrovat podle nastaveného času nebo podle nastavené délky. Po změření všech uzlů se stiskne Done, čímž se ukončí linie nebo uzavře plocha a uloží prvek. (pozn. autora: Done není chyba překladu ale firmwaru, který neumožňuje toto slovo přeložit). 7.3 Měření nepřístupných bodů V okně Nový prvek Atributy se vyvolá kontextové menu > 2 Neprist. bod. Vybere se metoda určení. Nejpoužívanější a nejpřesnější bude nejspíše protínání z délek, tj. položka 3 Vzdal. Vzdal. V dalším okně vyzve přístroj k změření délky od pomocného bodu A a jeho pozice. To samé se provede pro pomocný bod B. V Odsazení bodu se zadá, na jaké straně leží určovaný bod od linie AB. 7.4 Přednastavené konfigurace pro měření v reálném čase a pro post-processing Měření v reálném čase: Je on-line spojení s referenční stanicí, která dodává RTCM korekce, díky nimž se dosahuje submetrové přesnosti. Měření pro post-processing: Není spojení s referenční stanicí. Přesnost se pohybuje od 3 do 10 m výjimečně i hůře. Chceme-li dosáhnout submetrové přesnosti, musíme v programu GIS DataPRO natáhnout data z nějaké referenční stanice a provést postprocessing. Je rozdíl v ukládání dat v reálném čase a pro post-processing. Zatímco v reálném čase mnohdy stačí i jeden odečet pozice, pro post-processing je nutné provést odečtů více a v delším časovém intervalu. V aplikaci Nastavení byly proto vytvořeny následující konfigurační soubory: GPRSKAB: použijte pro měření v reálném čase. Nastaveno 5 odečtů po sekundě na jeden bod nebo uzel. POSTPR2: použijte pro měření na post-processing. Nastaveno 30 odečtů po sekundě na jeden bod nebo uzel. O tom, jak provést nastavení konfigurace, je psáno v kapitole Nastavení přístroje GS20. 10/21

11 8 Správa dat Aplikace Správa dat slouží k prohlížení a dodatečné editaci nasbíraných prvků. Aplikace se otvírá z hlavního menu > 2 Sprava dat. Pro správu dat musí být aktivní nějaká zakázka. Pokud tomu tak není systém umožní výběr zakázky. Ihned po otevření aplikace se objeví mapa s kurzorem ve tvaru křížku, kterým lze pohybovat pomocí šipek na všechny strany. Výběr prvku pro editaci lze provést dvojím způsobem: o Kurzorem se najede na prvek a stiskne se klávesa Enter o V kontextovém menu > Sprava prvku. Prvek se vybere ze seznamu pomocí kontextového menu > Vybrat Vybraný prvek je v mapě k rozeznání pomocí zesílené čáry a vyčerněných kroužků v lomových bodech Pro vybraný prvek lze v kontextovém menu vybrat Sprava uzlu. o Zobrazí seznam lomových bodů (uzlů) o Každý lomový bod lze vybrat: kontextové menu > Vybrat. Vybraný uzel je v mapě zobrazen pomocí vyčerněného čtverečku. o Lomový bod lze přeměřit: kontext.menu > Geografie > ReOccupy. o Kontextové submenu Uzel dále umožňuje označovat další uzlové body, vkládat je do schránky, vkládat nové uzly a mazání. Pro každý prvek, lze pomocí kontextového menu > Atributy měnit hodnoty atributů. 9 Navigace Navigace slouží k vyhledání bodů v terénu. Vyhledávat lze body, které byly buďto měřeny s GS20 nebo s GPS500 a lze je natáhnout do přístroje jako zakázku nebo body importované pomocí GIS DataPRO z nějakých externích zdrojů. 9.1 Vytvoření dat pro navigaci z externích zdrojů v GIS DataPRO Na PC se spustí program GIS DataPRO. Založí se nový projekt: File > New..., příp. se otevře existující projekt: File > Open. Kromě názvu projektu v záložce New Project je třeba v záložce Coordinate system zvolit příslušný souřadnicový systém a v záložce Sensor Type vybrat GS20. Do projektu se naimportují data pro vytyčování: File > Import > Foreign Formats.... Takto lze importovat data z formátů AutoCAD (dwg, dxf), MicroStation (dgn) a MapInfo (mif). Pomocí File > Import > File... lze importovat z formátů (GPS500, GS20, ESRI Shape). Pozn 1:Vzhledem k záměru natáhnout v konečné fázi data do přístroje GS20 by měla být importovaná data již maximálně ořezaná a zředěná na to, co se bude skutečně vytyčovat! Spoří se tím čas, paměť a zvyšuje se přehlednost. Pozn 2: Transformační klíče v GPS počítají s kladnými souřadnicemi S-JTSK. Pokud jsou ve zdrojových datech záporné souřadnice, je třeba překlopit výkres do prvního kvadrantu. V okně Project Workspace (svisle protáhlé okno vlevo) se otevře záložka WayPoint 11/21

12 V této záložce se pomocí ikony New založí nový WayPoint Project. Do tohoto WayPoint Projektu lze i manuálně dodat další body pro vytyčení: na první prázdné políčko ve sloupci X,Y,Z se klikne levým tlačítkem myši. Objeví se okno, ve kterém se z klávesnice vytvoří nový bod. V této fázi lze také naimportovat data pro vytyčování z formátu ESRI Shape pomocí ikony import (třetí zleva v záložce Waypoint). Tento projekt se potom přenese do GS20 (viz. kapitola přenos dat), kde se objeví jako další zakázka. 9.2 Vlastní navigace Z hlavního menu se otevře položka > 3 Navigace. Objeví se mapa s prvky pro navigaci. Kurzorem se najede na (buď anebo): o Bod a jedním kliknutím se vybere o Linii nebo plochu a dvojím kliknutím se vybere lomový bod (uzel) Kontext.menu > Vytyc.bod > Ozn.jako vytyc.bod se zaškrtne. Tím je vybrán bod pro navigaci (vytýčení). Zkontrolujte na liště stav GPS a přesnost pozice. Rozejděte se libovolným směrem. Přístroj zaznamená Váš pohyb a šipkou ukáže kam zabočit. Pod šipkou se zároveň mění vzdálenost od bodu. Pozn. Je-li použit souřadnicový systém S-JTSK, je třeba se vydávat přesně na opačnou stranu, než ukazuje šipka. Po vytýčení kontext.menu > Zrusit vyber. Vybere se další bod a proces se opakuje. 10 Nastavení přístroje GS20 Aplikace Nastavení slouží k nastavení chování přístroje GS20. Spouští se: hlavní menu > 5 Nastaveni. Objeví se seznam konfiguračních souborů, do kterých jsou ukládána veškerá nastavení. Tyto soubory lze kopírovat, editovat i mazat. Kliknutím na nevybranou konfiguraci se provede její výběr a tím i aktivace. Pokud se klikne na aktivní konfiguraci objeví se čtyři kategorie nastavení: GPS: o Tracking druzic: Pokryti: Max.presnost, Max.druzic nebo Hyper Track (poslední dvě jsou vhodné v porostu, ale méně přesné) Maska vysk.uh: Nastavení minimální výšky družice nad obzorem DOP filtr: Filtr ztráty přesnosti, způsobené konfigurací družic o Minimum druzic: nastavení minimálního počtu družic pro výpočet pozice 12/21

13 o Antena: volba GPS antény a nastavení její výšky nad terénem o Ukladani dat: Post-process: ukládání dat umožňujících post-processing Interval ukládání dat Interval obnovy pozice o Cas a vychozi pozice: pro GPS inicializaci Sber dat: o Sledovani kvality: Definovan: podle čeho sleduje přesnost Auto-stop bodu: podle čeho ukončí měření na bodě Varování kontroly kvality Vodorovné: polohová mez Svisly: výšková mez # pozic: počet odečtů pozic pro ukončení měření Kvalita linie: vodorovne: polohový práh pro chybu linie Rozhrani: o Realny cas: Zdroj: Zadny, RTCM 1, 2 nebo 9, 2 (korekce z pozemních referenčních stanic) nebo WAAS (satelitní korekce WAAS/EGNOS) Zarizeni: Typ modemu (nastavení portu) Port: Na jakém portu je modem Max.stari kor.(s): maximální stáří korekcí. po čtvrtinách tohoto času nabíhají vykřičníky na lištu při ztrátě korekcí. RTCM: typ korekcí o Dalkomery: nastavení zařízení pro měření nepřístupných bodů o NMEA Output: Nastavení výstupu NMEA zpráv na výstupní port pro externí zařízení. Lze nastavit, které ze seznamu NMEA zpráv (GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG) půjdou na výstupní port a v jakých časových intervalech. Jednotky a formaty: o Mericke jednotky o Jazyk o Formaty: nastavení časového pásma a zobrazení datumu, času a souřadnic 11 Korekce pro zpřesnění pozice Přístroj Leica GS20 umí přijímat následující typy korekcí: RTCM z pozemních referenčních stanic věty 1, 2 nebo 9, 2 Satelitní korekce ze systémů WAAS a EGNOS Pro příjem RTCM korekcí je nutný externí modem, který lze připojit k portu 1, WoRCS 1 nebo WoRCS 2. Modemy musí splňovat následující podmínky: Schopnost připojení k referenční stanici pomocí radia, GSM nebo GPRS RS232 výstup pro korekce. Řešení je spousta variant, záleží hlavně na konkrétní referenční stanici, jakým způsobem vysílá korekce. Firma GEFOS a.s. provozuje referenční stanici, která posílá korekce do internetu na konkrétní IP adresu a UDP port. Tyto korekce lze přijímat pomocí GPRS modemu InterSeal, který lze zakoupit spolu s GPS přijímačem. Satelitní korekce WAAS a EGNOS jsou generovány sítí pozemních referenčních stanic a jsou zdarma přenášeny z určitých geostacionárních družic. Vzhledem k tomu, že signál z těchto družic je podobný GPS signálu, lze korekce přijímat jednou anténou spolu s GPS 13/21

14 signálem. Služba WAAS pokrývá území Spojených států a je plně funkční. Služba EGNOS je v testovacím provozu a pokrývá území Evropy a Afriky. Uvedení do plného provozu se předpokládá v první polovině roku O tom jak nastavit přístroj na příjem konkrétních korekcí je psáno v kapitole Nastavení přístroje GS20 (Rozhrani > Realny cas). 12 Stav přístroje Aplikace Stav informuje o aktuálním stavu přístroje. Spouští se: hlavní menu > 6 Stav. V aplikaci jsou tři kategorie: GPS o Pozice: Zobrazí pozici a její kvalitu. Lze přepnout i na aktuální souřadnicový systém ( Mistni ortog ). o Info druzice: Informace o poloze, pohybu a síle signálu družic o Druzice (graficky): Grafické znázornění rozmístění družic. Rozhrani: o Realny cas: Informace o příjmu korekcí z referenční stanice (RTCM) nebo satelitních korekcí (WAAS/ EGNOS). Hardware: Informace o přístroji a stavu baterie. 13 Přenos dat Pro komunikaci mezi GS20 a PC lze využít buďto sériový kabel nebo bezdrátový USB Bluetooth modul Instalace USB Bluetooth modulu na PC Provádí se pouze jednou na daném PC, na kterém již musí být nainstalován program GIS DataPRO v2.1 nebo novější. Bluetooth modul se kabelem připojí na volný USB port v PC. Windows nahlásí detekci nového hardware. Dále se Windows zeptá na umístění ovladače SS1BTUSB.SYS. Ten se nalézá v adresáři Program Files\Leica Geosystems\GIS DataPRO. GIS DataPRO vytváří standardně Bluetooth virtuální port na další volný COM port. Je nutné virtuální port konfigurovat manuálně, pokud PC využívá jakýkoliv COM port od čísla 6 a výše. Pokud je tedy nejvyšší COM port na PC 5, je třeba pokračovat dalšími kroky: 14/21

15 o Před otevřením GIS DataPRO se zkontroluje aktuální stav portů na PC: Ovládací panely \ Systém\Porty. Pokud jsou všechny COM porty nižší než 5, GIS DataPRO se nakonfiguruje normálně. o Pokud má PC vysoký COM port, zkontrolujte, který port mezi 2 a 6 je otevřen. o Spustí se program Leica GIS DataPRO > Setup Virtual COM Pokud je COM (Configuration > Start) větší než 6, je třeba odstranit port: označit > Remove, Close. Znovu se otevře aplikace Setup Virtual COM. Do políčka Configuration > Start se napíše další volné číslo COM portu a stiskne se tlačítko Install: 15/21

16 Vytvoření vlastního spojení v GIS DataPRO o V GIS DataPRO se otevře Tools > General Settings o V záložce Sensor Type se nastaví GS20 o V GIS DataPRO se otevře Tools > Sensor Transfer o Pravým tlačítkem na složce Sensor se otevře dialog, ve kterém se nastaví: 13.2 Vytvoření spojení na USB Bluetooth modul v GS20 Provádí se pouze jednou na konkrétní USB Bluetooth modul. Připojí se USB Bluetooth modul k PC a otevře se aplikace Tools > Sensor Transfer v GIS DataPRO. Provede nastavení jako na konci předchozí kapitoly. V GS20 se otevře hlavní menu > 4 Pomocne > 4 Sprava hardwaru > Bezdratovy > Bluetooth. V položce Prenos dat by mělo být číslo korespondující s USB Bluetooth modulem. Pokud zobrazuje nuly, stiskne se na této položce Enter. Objeví se obrazovka Nast. Bluetooth, ve které se stiskne Dotaz a chvíli se vyčká. Místo nul se objeví číslo nalezeného USB Bluetooth modulu. Kontext.menu > Ulozit. Opustí se aplikace Přenos dat Pokud jsou na PC a na GS20 provedena nastavení z předchozích dvou kapitol, lze přikročit k vlastnímu přenosu dat. Připojte USB Bluetooth modul kabelem do volného USB portu na PC V GS20 otevřete aplikaci pro přenos dat: Hlavní menu > 4 Pomocne > 6 Utility > 3 Prenos dat. Systém zobrazí výstrahu, o ukončení jiných aplikací > Ano. Pokud není v řádku Port Bluetooth, nastavte Bluetooth a stiskněte Pouzit. Umístěte přístroj tak, aby USB Bluetooth modul byl blízko spodní části přístroje. Na PC se spustí program GIS DataPRO V GIS DataPRO se zkontroluje typ senzoru: Tools > General Settings > záložka Sensor Type musí být GS20. 16/21

17 Spustí se Tools > Sensor Transfer Kontrola nastavení portu: na složce Sensor pravé tl.myši > Settings - mělo by být COMx (příslušný virtuální port USB Bluetooth modulu x je obvykle nejvyšší číslo, které je k dispozici). Přenosová rychlost může být co nejvyšší. Na složce Sensor pravé tl.myši > Read Content. Rozbalte složku Senzor. Nyní by měl být vidět obsah karty (PC-Card) a systémové paměti (System) přístroje GS Stažení naměřených dat z GS20 na PC Klikněte na složku Sensor\PC-Card\Jobs. Vlevo se objeví seznam zakázek, které jsou v přístroji GS20. Na příslušné zakázce: pravé tl.myši > Send To > Hard Disk. Nalistujte adresář a uložte data, která sestávají z několika souborů pro každou zakázku. Nový adresář lze vytvořit pravým tl.myši > New Folder. O tom, co se s těmito daty děje dále, je psáno v části věnované GIS DataPRO Natažení projektu vytyčovaných bodů z PC do GS20 Klikněte na složku Database > Projects. Vlevo se objeví seznam projektů, které jsou na PC. Na příslušném projektu: pravé tl.myši > Send To > Sensor PC-Card Natažení kódové listiny z PC do GS20 Klikněte na složku Database > Codelist. Vlevo se objeví seznam kódových listin, které jsou na PC. Na příslušné kódové listině: pravé tl.myši > Send To > Sensor PC-Card Natažení souřadnicového systému Klikněte na složku Database > Coordinate Systems. Vlevo se objeví seznam souřadnicových systémů, které jsou na PC. Na příslušném souřadnicovém systému: pravé tl.myši > Send To > Sensor PC-Card. Pozn. Nové souřadnicové systémy (transformační klíče) se tvoří v programu SKI-Pro modul Datum&Map. Požadované klíče dodává firma Gefos a.s. jako součást dodávky GS20. 17/21

18 14 Další aplikace v GS Nastavení vzoru pro číslování prvků Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 3 Sprava ID vzoru. Pro každý typ objektu (bod, linie, plocha) lze nastavit předponu, počáteční číslo a nárůst číslování. Kontext.menu > Ulozit Správa hardwaru Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 4 Sprava hardwaru. Složka Hardware: Nastavení názvu jednotky (konkrétního přístroje), času zhasnutí displeje, zapnutí zvuků, a časové prodlevy pro přeskok na další znak při psaní textů. Složka Kontrast: Nastavení kontrastu displeje. Složka Bezdratovy\Bluetooth: Detekce bluetooth modulů 14.3 Správa zařízení Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 5 Sprava zarizeni Obsahuje předdefinovaná zařízení (dálkoměry, modemy, porty), která lze připojit k přístroji s možností editace parametrů portu Prohlížeč souborů Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 6 Utility > 1 Prohlizec souboru Umožňuje procházet adresářovou strukturu karty a kopírovat, přesouvat a mazat různé soubory Update firmware Aplikace se otvírá: Hlavní menu > 4 Pomocne > 6 Utility > 2 Update firmwaru Pro update firmware, prosím, kontaktujte zastoupení Leica Geosystems (v ČR Gefos a.s.) 15 Zpracování dat v programu GIS DataPRO GIS DataPRO je program standardně dodávaný ke GIS/GPS přijímačům Leica GS50 a Leica GS20. Podpora GS20 je zavedena od verze 2.1 a výše. GIS DataPRO je určen pro stažení dat ze zmíněných přístrojů, import dat do projektu, post-processing, editaci dat a tvorbu konečných výstupů Projekt Založení nového projektu: File > New nebo ikona. Objeví se okno New Project, které má tři záložky: o New Project: zadává se pouze název o Coordinate system: Dá se nějaký souřadnicový systém zadat zde, ale stačí když se naimportuje spolu s naměřenými daty. o Sensor type: GS20. Otevření existujícího projektu: File > Open nebo ikona. Vybere se jeden ze stávajících projektů. 18/21

19 15.2 Import naměřených dat Importu dat předchází jejich stažení z přístroje do PC, což je popsáno v kapitole Přenos dat. Import naměřených dat: File > Import > File nebo ikona. Nastaví se soubory typu GPS raw data. Data pro import jsou v adresáři, kam byla stažena při přenosu dat. Data jsou v adresáři zobrazena názvem zakázky a číslem přístroje za pomlčkou. Po provedení importu se v projektovém okně (vlevo) objeví seznam kódů a v mapovém okně (vpravo nahoře) zobrazení jednotlivých bodů. Kontrola souřadnicového systému: File > Properties > záložka Coordinate System Import dat z referenční stanice Provádí se v případě, že nebylo při měření žádné on-line spojení s referenční stanicí a je třeba zpřesnit data na DGPS submetrovou přesnost. Import dat z referenční stanice: File > Import > Reference nebo ikona Vyberou se příslušné soubory předem stažené z nějaké referenční stanice. Data mohou být ve formátech Leica GPS 200, 300 a 500 a RINEX Post-processing Provádí se v případě, že nebylo při měření žádné on-line spojení s referenční stanicí a je třeba zpřesnit data na DGPS submetrovou přesnost. Post-processing se otevře: Tools > Post Process nebo ikona. Tím se otevře okno SKI-Pro Wizard, ve kterém jsou zobrazeny jednotlivé body a časové intervaly jejich pořízení. Pokud byla importována data z referenční stanice, budou v pravé části okna prezentována dlouhým časovým intervalem červené barvy. Na následujícím obrázku jsou naznačeny dva body: 1 reference (červeně) a 1 měřený bod rover (zeleně). 19/21

20 Pokud se roztáhne levá část okna SKI-Pro Wizard objeví se další informace k bodům. Důležitým ukazatelem je třída bodu Point Class : o Navigated: navigační přesnost 3-10 m. Označte ho jako rover pro výpočet: pravým tl.myši v pravé části okna Rover. o Measured: DGPS submetrová přesnost nebo lepší. Vyřaďte ho z výpočtu: pravým tl.myši v pravé části okna Deselect. o Control: pevně zadané přesné souřadnice. Obvykle má tuto třídu pouze referenční stanice. Přesnost bodů (před i po výpočtu) lze ověřit také tak, že se v levé části okna na bodě stiskne pravé tl.myši > Edit Point a v záložce General se zkontrolují standardní odchylky. Výpočet se spustí z lišty, která je umístěna v okně SKI-Pro Wizard vlevo dole, ikonou: Kontrola výpočtu se provede již popsaným ověřením přesnosti bodů Editace dat Okno v pravé části GIS DataPRO se jmenuje Project Workspace a obsahuje tři záložky: Project: Seznam jednotlivých kódů. Lze u nich přepínat viditelnost v mapovém okně. Browser: Umožňuje zobrazení a editaci atributů označených prvků. Waypoint: Obsahuje nástroje na vytvoření dat pro vytyčování. Již bylo popsáno v kapitole Navigace. Editaci atributů prvků lze tedy provést následovně: Otevře se záložka Browser V mapovém okně se označí prvek, který má být editován: ikona V záložce Browser lze nyní přepisovat hodnoty atributů Tvorba výstupů Export do ASCII souborů: File > Export > User Ascii nebo ikona Tento nástroj umožňuje uložit naměřená data v libovolně uspořádaném textovém souboru. Tvar textového výstupu je uložen v souborech *.set, které se vybírají ze seznamu v řádku Settings: Pro nastavení ASCII formátu se stiskne tlačítko Settings a provede se výběr položek pro export Export do dalších formátů File > Export > Foreign Formats nebo ikona umožňuje export do formátů AutoCAD (dxf, dwg), MicroStation (dgn) a MapInfo (mif). 20/21

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 C Datum vydání: 13.3.2009 1. OBSAH 1. OBSAH...1 2. VÝSTRAHY...2 2.1. VÝSTRAHY...2 3. TRACE-TECH...2 3.1. ROZSAH...2 4. NASTAVENÍ...2

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO OVLÁDÁNÍ PROGRAMU MapSource

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO OVLÁDÁNÍ PROGRAMU MapSource UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO OVLÁDÁNÍ PROGRAMU MapSource RUČNÍ NAVIGAČNÍ PŘÍSTROJE GARMIN UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K PROGRAMU MapSource PICODAS Praha OBSAH ÚVOD... 2 ŠKÁLA PRODUKTŮ MAPSOURCE... 3 INSTALACE....

Více

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2

Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Pracovní postupy pozemního šetření NIL2 Část II.: Přílohy pracovních postupů pozemního šetření NIL2 (P5 P16) UHUL/6679/2013/KM Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 13. září 2013 Autorský

Více

Manuál programu. Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku

Manuál programu. Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku Max Communicator 9 manuál 2014 Manuál programu Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 9.

Více

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ

Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ Zpracování geometrického plánu v programu KOKEŠ (výtah z diplomové práce zpracované na ČVUT Praha, 2010) Bc. Adéla Hrubešová Seznam použitých zkratek ČSN BPEJ BS CB DKM GP GNU GPL GPS GPU ISKN KM KMD KM-D

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2014 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace

Verze. Hydroprojekt CZ, a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. Podélný profil kanalizace Verze 5 Hydroprojekt CZ, a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb Podélný profil kanalizace systém programů pro projektování vodohospodář ských liniových staveb podélného

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4

1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4 Sbírka příkladů Autodesk Map 3D Zpracovala : Ing. Zdena Dobešová a kol. Katedra geoinformatiky Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého Olomouc 2005 Obsah: 1. ÚVOD DO AUTODESKMAP 3D... 4 1.1. Základní

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o.

Map Explorer. 2011... MapFactor s.r.o. Map Explorer I Manuál Map Explorer Obsah 0 4 Část I Úvod 1 Instalace software... 4 2 První spuštění... 4 3 Otevření mapy... 7 4 Ukončení programu... 8 Část II Práce s Map Explorerem 1 Přehled 10... 10

Více

TRIFID 2012 STANDARD

TRIFID 2012 STANDARD TRIFID 2012 STANDARD Software pro obchod Uživatelská příručka (c) 2012 TRIFID Software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel./fax 465 424 587, www.trifid-sw.cz Příručka obsahuje popis funkcí programu TRIFID

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27

Seznam tabulek. 5.1. Proměnné IPCorderu pro stavové monitory... 27 5.2. Proměnné kamer pro stavové monitory... 27 Obsah Úvod... vi Důležité upozornění... vii 1. O IPCorderu... 1 1.1. Popis systému... 1 1.2. Systémové požadavky... 2 1.3. První spuštění... 2 Stručný průvodce instalací... 2 Discover... 2 Příprava disků...

Více

Obchodní značky Právní omezení

Obchodní značky Právní omezení Příručka uživatele R01 (FEU) Obchodní značky Veškeré názvy značek a produktů jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných společností. Právní omezení Specifikace a příručky

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEprofi 2051

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEprofi 2051 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEprofi 2051 2007 2008 ILLKO, s.r.o., Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2016 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí. verze 7.5

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí. verze 7.5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka Uživatelská příručka HLUK+ Výpočet hluku ve venkovním prostředí verze 7.5 Miloš Liberko Jaroslav Polášek Emil Vlasák 2 Autoři programu Autoři programu RNDr. Miloš

Více

RcWare SoftPLC HMI Editor. Návod k obsluze

RcWare SoftPLC HMI Editor. Návod k obsluze RcWare SoftPLC HMI Editor Návod k obsluze 1 Obsah 1 Obsah...2 1 Úvod...3 1.1 Touch screen...3 1.2 Web panel...3 1.3 LCD display menu regulátoru MiniPLC...3 2 Projekt Touch screen...3 2.1 Nový projekt...3

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více