ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU"

Transkript

1 egistrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.13/ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROJEKTU 5. listopadu 2009 Lesná v Krušných horách

2 O projektu Projekt Ekologická měření v praxi odborné kompetence žáků představuje ucelený vzdělávací program a jeho implementaci na cílovou skupinu žáků základních a středních škol v Ústeckém kraji. Aplikací vzdělávacích programů dojde ke zlepšení znalostí, dovedností a osobního portfolia žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj a zdravý životní styl. Hlavním přínosem projektu je nastartování osobního vztahu každého jednotlivce z řad cílové skupiny žáků za kvalitu svého života a kvalitu života ve svém okolí. Projekt umožní nastavit mechanismy trvalého vědomí nutnosti péče nejen o životní prostředí a jeho ochranu, ale také o své zdraví a správný životní styl. Doba trvání projektu: září 2009 srpen 2011

3 Základní informace o projektu V projektu bude vytvořeno 8 vzdělávacích modulů, které budou představeny cílové skupině ve školách. Zde proběhne měření environmentálních kompetencí a teoretická příprava. Nosným tématem projektu bude modul Vzdělávání ke zdraví, kde bude probíhat diagnostika obecné pohybové zdatnosti. Pilotování vytvořených vzdělávacích modulů bude probíhat v horském prostředí Krušných hor. Realizováno bude 18 pětidenních pobytů, vždy pro dvaadvacet žáků a učitele. V rámci projektu bude vedle Krušnohorského arboreta vybudován geopark.

4 Harmonogram září 2009 září leden 2010 od listopadu 2009 od dubna 2010 srpen 2011 zahájení projektu tvorba vzdělávacích modulů výběr a oslovení škol realizace výukových pobytů zakončení projektu

5 Představení výukových modulů Zábavnou a přijatelnou formou dětem nastínit problematiku daného tématu.

6 V projektu bude vytvořeno 8 vzdělávacích modulů Lesnictví v Krušných horách Zemědělství v Krušných horách Zvláště chráněné a významné druhy v Krušných horách Geologie Krušných hor Meteorologie GIS a GPS ekologické mapování Astronomie Vzdělávání ke zdraví

7 Hlavní cíl projektu: Zařazení kombinace vzdělávacích a sportovních aktivit do života dětí Dílčí cíle: Podpora odborných dovedností žáků Poznávání přírody Krušných hor Program pomocí metody učení hrou Získání nových praktických znalostí a dovedností

8 Průběh pětidenního pobytu 1 den - Zahájení pobytu ve Schole Humanitas Modul Vzdělávání ke zdraví ½ Modul Meteorologie ½ 3 pobytové dny Moduly dle nabídky 5 den pobytu Závěrečné vyhodnocení pobytu Zpětná vazba

9 Obsah každého modulu Zpracovatelé vytvoří Obsah modulů Výukový text pro žáky Pracovní sešit vycházející z výukového textu a rozvíjející probíranou tematiku Prezentace pro doplňkové promítání Velmi názorný a praktický obsah zaměřený na oblast Krušných hor v regionu Mostecka a Chomutovska Připravené doplňovací texty, praktické úkoly, křížovky Úkoly vhodné pro vyhledávání na internetu zjišťování konkrétních informací Aktivity budou připraveny tak, aby se daly realizovat v době špatného počasí

10 Lesnictví v Krušných horách Úkolem modulu Lesnictví v Krušných horách je seznámit žáky jak s obecnými principy lesnictví, tak samozřejmě s lesními ekosystémy Krušných hor, s jejich hojnou i vzácnou faunou i flórou. Po absolvování přednášek a terénních cvičení by se děti měly orientovat v základech lesnictví jako takového a dále tyto znalosti umět přenést na specifičnost Krušných hor. Děti by měly poznat dřeviny i živočichy, kteří se v dané oblasti vyskytují a umět je zařadit do ekosystémů ve kterých žijí. Samozřejmostí je získání celkového povědomí o Krušných horách jako orografickém celku.

11 Zemědělství v Krušných horách Modul projektu Zemědělství v Krušných horách seznámí žáky se základními abiotickými faktory působící ve vztahu k zemědělské výrobě v horách, v nadmořských výškách kolem 900 m. n. m. Na základě znalosti působení klimatických podmínek pochopí možnosti zemědělské činnosti člověka v horském prostředí nejen v minulosti a současnosti, ale i význam existence, zachování a podpory zemědělství pro udržitelný rozvoj Krušných hor v budoucnosti. V této souvislosti se žáci seznámí s agroenvironmentálními programy aplikovatelnými do prostředí Krušných hor, s možnostmi ekologického zemědělství a jejich realizací v praxi. Žáci si osvojí základní postupy při pěstování základních zemědělských komodit (brambory, žito, oves), poznají základní péči o horské louky jako specifický ekosystém Krušných hor a potravinovou základnu pro úspěšný chov dobytka. Seznámí se s typickými zástupci hospodářského zvířectva chovaného v horských podmínkách a některými základními postupy při zpracování masa a mléka.

12 Zvláště chráněné a významné druhy v Krušných horách Modul seznámí žáky se základními pojmy, pravidly a postupy ochrany přírody a to zejména rostlin a živočichů v Krušných horách. Žáci se seznámí s hlavními zástupci chráněných a významných druhů rostlin a živočichů v Krušných horách, v návaznosti na stanovištní podmínky a biologii druhu a pochopí význam ochrany druhů pro člověka. Zároveň se seznámí s možnostmi, jak takové druhy podporovat a v přírodě co nejméně negativně ovlivňovat. Výsledkem budou znalosti žáků v oblasti druhové ochrany a výskytu významných druhů v Krušných horách. Žáci přijmou svůj díl zodpovědnosti za jejich ochranu a pochopí principy chování v přírodě.

13 Geologie Krušných hor Modul projektu geologie seznámí žáky se základními pojmy, pravidly, postupy, souvislostmi a otázkami v geologické stavbě Krušných hor a jejich okolí. Studenti získají také nejzákladnější znalosti obecných geologických zákonitostí. Seznání se s obory geologie jako vědy a jejich hlavními principy, s geologickými klasifikacemi, nomenklaturou a úskalími názvosloví. V rámci modulu vznikne vedle Krušnohorského arboreta také geopark obsahující základní vzorky hornin vyskytující se v Krušných horách.

14 Meteorologie Modul seznámí žáky se základními pojmy v meteorologii a klimatologii. Žáci se seznámí s postupy a pravidly při sledování a předpovídání počasí. Na základě zpracovaných textů a pracovních listů si žáci hravou a srozumitelnou formou vyzkouší využití běžných meteorologických zařízení, měření v přírodě a vlastní předpovídání počasí. Výsledkem výuky budou znalosti žáků v oblasti problematiky meteorologie a klimatologie. Vědomosti, které žáci získají, uplatní v běžném životě, naučí se v přírodě hledat a sledovat pravidla a zákonitosti, na základě kterých se pokusí určovat počasí pomocí vlastní předpovědi.

15 Astronomie Modul seznámí žáky se základními pojmy, orientací a zákonitostmi v oboru astronomie se zaměřením na planetologii (nauka o vzniku, vývoji a poznávání planet) ve vztahu k Zemi. Žáci i osvojí základy orientace na obloze s ohledem na denní a roční dobu, související základní pojmy, vlivy a souvislosti mezi Sluncem a Zemí v jejím současném stádiu vývoje životního prostředí (geosféry). Cílem modulu bude uvědomění si spojitosti mezi vznikem vesmíru, existencí sluneční soustavy s klíčovou rolí Slunce na život člověka a vývoj Země na příkladech poznávání vesmíru člověkem.

16 GIS a GPS ekologické mapování Žáci budou v rámci modulu Ekologické mapování pracovat s přijímačem GPS a data zaznamenaná v průběhu terénní práce budou následně zpracovaná v GIS (Geografický Informační Systém). Výukovým cílem tohoto modulu je naučit žáky základním činnostem ekologického mapování s využitím technologie GPS, což zahrnuje navigaci v terénu, navigace na cíl, sběr dat a jejich atributových vlastností. Výsledkem modulu budou prostorová data s doplněnými atributy (vlastnostmi) prezentovaná v prostředí GIS. Výsledná data budou porovnána se skutečným stavem pomocí leteckých snímků. Žáci by měli být schopni realizovat podobný styl mapování s následným zpracováním dat i mimo výukovou lokalitu.

17 Vzdělávání ke zdraví Cílem tohoto modulu je vést žáka k tomu, aby pochopil úzký vztah mezi pohybovou aktivitou a zdravím. Žáci se seznámí se základními způsoby zjišťování úrovně zdatnosti a svalové nerovnováhy /dysbalance/, následně pak i s postupy zvyšování tělesné zdatnosti a odstraňování svalových dysbalancí. Žáci by se měli naučit prakticky využívat preventivní postupy pro zvyšování zdatnosti a odstraňování svalových dysbalancí, tím pozitivně ovlivňovat své zdraví.

18 Děkuji za pozornost Veškeré a stále aktuální informace naleznete na webových stránkách:

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, červenec 2008 (Rozvojový program Podpora environmentálního vzdělávání a výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008)

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. Člověk a příroda UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: Učební texty: Člověk a příroda Zeměpis 3. období 66 66 66 66 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Krajské pracoviště Olomouc, Wellnerova 25, 799 00 Olomouc ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Závěrečná práce Studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 12. října 2005

Více

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov

Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov Lesnické práce 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) APLIKOVANÁ CHEMIE Kód a název oboru: Zaměření: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel:

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP ZV a přílohy RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou, příspěvková

Více

Inovace Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j.96/2007/re

Inovace Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j.96/2007/re Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Inovace Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, č.j.96/2007/re Příloha školního vzdělávacího programu v souvislosti

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Kosmetické služby kód: 69-41-L/01 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01 Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Kosmetické služby 69-41-L/01-3.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Ekologie Kód modulu Ekg-H-1/1-5 Délka modulu 16 hodin Platnost 1.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí teoretické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Volitelný vyučovací předmět Domácnost je zařazen v 9. ročníku. Předmět je svou podstatou zaměřen na rozvoj dovedností žáků. Cílem je poskytnout žákům prostor pro získání praktických pracovních dovedností

Více

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

WALDORFSKÉ LYCEUM. Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP Kombinované lyceum - ZŠ a SŠ waldorfská, Semily, Tyršova 485 Základní škola a Střední škola waldorfská, Semily WALDORFSKÉ LYCEUM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Platnost od 1. 9. 2011

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY 2013/2014 Všeobecné podmínky pro EVVO stanovuje zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KNIHAŘ. 34-57-H/01 dokončovací zpracování. Platnost ŠVP od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM KNIHAŘ. 34-57-H/01 dokončovací zpracování. Platnost ŠVP od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 34-57-H/01 dokončovací zpracování Platnost od 1. září 2010 počínaje prvním ročníkem OBSAH strana 1. Identifikační údaje 5 1.1 Charakteristika školy 7 1.1.1 Historie SOŠmgp v

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY

ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY ŠKOLNÍ PROGRAM EVVO IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠKOLY Název školy, adresa: Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824, se sídlem Talichova 824, 26601 Beroun Zřizovatel: Středočeský kraj IČO, IZO : IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro obor. 41 55 E/01 Opravářské práce

Školní vzdělávací program pro obor. 41 55 E/01 Opravářské práce Školní vzdělávací program pro obor 4 55 E/0 Opravářské práce Identifikační údaje: Název instituce: Střední odborné učiliště Toužim, Plzeňská 330, 364 Zřizovatel : Karlovarský kraj Název ŠVP: Školní vzdělávací

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 36-41-M/01 Pozemní stavitelství Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 36-41-M/01 Pozemní stavitelství 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název oboru

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Instalatér 36-52-H/01

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD. Školní vzdělávací program. Instalatér 36-52-H/01 STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ UHERSKÝ BROD Školní vzdělávací program Instalatér 36-52-H/01 2010 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 4 2.1. Identifikační údaje oboru...

Více

Náměty na projektové vyučování

Náměty na projektové vyučování AHO Náměty na projektové vyučování Mgr. Michaela Drozdová Mgr. Kateřina Fiurášková Mgr. Hana Grygárková AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Obsah Projekt č. 1 biologická laboratoř... 2 Projekt č. 2 biologická

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 64-41-L/51 Podnikání Součástí školního vzdělávacího programu je dálková forma vzdělávání, délka studia 3 roky. 2.

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha H: Škollníí vzděllávacíí prrogrram vyttvořřený podlle RVP PRŠ 2 urrčený prro sttřředníí

Více

Hodinová dotace. 1.ročník 2. ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 8+1 8 7+1 6+1 6+1 4 4 4 3+1

Hodinová dotace. 1.ročník 2. ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 8+1 8 7+1 6+1 6+1 4 4 4 3+1 5.Učební osnovy Český jazyk Výuka předmětu Český jazyk probíhá ve vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace ve všech devíti ročnících základní školy. Mateřský jazyk a jazyková komunikace má ve výchovně

Více

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Školní vzdělávací program ZEMĚDĚLSKÉ PRÁCE Identifikační údaje: Název školy: Zřizovatel: Kód a název oboru: Název ŠVP: Stupeň vzdělání: Délka vzdělávání: Forma vzdělávání: Datum platnosti: Střední škola

Více

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o.

PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY na Střední odborné škole Olomouc spol. s r. o. Olomouc, září 2009 OBSAH ANOTACE 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CÍLE PROGRAMU 3. STRUČNÝ POPIS REALIZACE

Více