Klub bechtěreviků o. s. je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních i jednotlivých

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Klub bechtěreviků o. s. je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních i jednotlivých"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Základní informace o Klubu bechtěreviků o. s. Klub bechtěreviků o. s. je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních i jednotlivých zájemců o zlepšení jejich života (firem, odborníků, rodinných příslušníků, přátel apod.), ustavené v souladu se zákonem č. 83/90 Sb. O sdružování občanů. Sdružení působí na území České republiky, sídlem je Revmatologický ústav, Na Slupi 4, Praha 2. Čestnými členy klubu jsou: prof. MUDr. Karel Trnavský, DrSc., spoluzakladatel Klubu bechtěreviků, MUDr. Hana Hornátová, spoluzakladatelka Klubu bechtěreviků a bývalá ředitelka Lázní Jáchymov, Ing. Jindřich Zich, spoluzakladatel Klubu bechtěreviků a jeho dlouholetý předseda, prof. MUDr. Karel Pavelka DrSc., ředitel Revmatologického ústavu a paní Jana Kameníková, dlouholetá členka a bývalá předsedkyně Klubu bechtěreviků. Čestným předsedou Klubu bechtěreviků je Karel Vedral, zakládající člen a dlouholetý prezident Klubu bechtěreviků. Úkolem Klubu je sdružovat pacienty s Bechtěrevovou chorobou, prosazovat a hájit jejich zájmy, zabezpečovat jejich informovanost (především v oblasti sociálního zabezpečení, zdravotní péče, lázeňství i všech dalších oblastech, které mohou přispět ke zlepšení a usnadnění života bechtěreviků. Spolupracuje se státními a dalšími organizacemi doma i v zahraničí. Klub bechtěreviků byl založen v roce Je členem Mezinárodní federace bechtěrevických organizací ASIF (Ankylosing Spondylitis International Federation), která sdružuje cca 30 organizací ze všech světadílů (s výjimkou Afriky). Klub bechtěreviků se stal zakládajícím členem CARD (České asociace pro revmatické choroby Czech Association of Rheumatic Diseases) Klub bechtěreviků je členem řady pacientských sdružení, koalic a skupin, je i zakládajícím členem České rady humanitárních organizací a Národní rady zdravotně postižených ČR. V obou organizacích má své stálé zástupce. Klub vydává pro své členy informační časopis Bechtěrevik, ve kterém jsou publikovány jednak odborné články lékařů revmatologů, materiály s problematikou sociálně zdravotní, překlady odborných článků ze zahraničních zdravotnických časopisů, rady bechtěreviků, zprávy o činnosti Klubu a jeho Krajských výborů, Výkonného výboru a různé příspěvky členů Klubu. Od roku 2004 je vydáván jako měsíčník. Klub má své internetové stránky: rovněž jednotlivé kraje již mají své vlastní webové stránky, kde mohou informovat o svých krajských specifikách. Prostřednictvím webových stránek Klub vydává i elektronickou verzi časopisu, tzv. ebechtěrevik. Na webových stránkách je umístěn i archiv časopisu a knihovna přeložených článků ze zahraničí, které nebyly v časopisu zatím publikovány. Klub bechtěreviků organizuje jak na celostátní úrovni, tak i v některých krajích, týdenní, případně víkendové rekondiční pobyty. Součástí pobytu bývají i přednášky, zejména z oboru revmatologie a další nejrůznější akce na rozvoj pohybové aktivity bechtěreviků, tak na další kulturní vyžití kolektivu. Členem Klubu bechtěreviků se může stát každý občan České republiky či cizí státní příslušník starší 15 let, který projeví o členství zájem, a to na základě platné přihlášky a po 1

2 zaplacení členského příspěvku, který nyní činí 350 Kč ročně. Kolektivním členem se mohou stát nejrůznější organizace, které s Klubem bechtěreviků spolupracují a které chtějí napomoci k jeho rozvoji. Klub bechtěreviků potom zpětně takovéto kolektivní členy zviditelňuje mezi svými členy i v širší veřejnosti. Kolektivní člen hradí roční členský příspěvek ve výši 1 000,- Kč. Od roku 2011 jsou pro naše členy, kteří o to požádají, vyráběny členské průkazy, do kterých si členové každý rok vylepují členské známky, které jsou dokladem o řádném členství. Platný průkaz s členskou známkou potom slouží i k získání různých slev, zejména u kolektivních členů. Nejvyšším orgánem Klubu bechtěreviků je Shromáždění delegátů, které svolává předseda Výkonného výboru Klubu bechtěreviků nejméně jedenkrát za rok. Výkonný výbor sestává z předsedy a místopředsedy, které volí Shromáždění delegátů a ze čtrnácti zástupců jednotlivých krajů. Výkonný výbor řídí činnost klubu, zajišťuje akce s celostátní působností, vydávání klubového časopisu Bechtěrevik, vede a provádí nutný organizačně-administrativní servis kanceláře klubu apod. Předseda a členové Výkonného výboru zastupují Klub při různých vnitrostátních i zahraničních akcích. Výkonný výbor se snaží radit a pomáhat svým členům, kteří o to požádají. K 31. prosinci roku 2012 Klub evidoval 1682 členů jednotlivců a 9 kolektivních členů. Kolektivními členy jsou Léčebné lázně Jáchymov a.s., Léčebné lázně Bohdaneč a.s., Lázně Bělohrad a.s., Lázně Hodonín, Lázně Darkov a.s., Boisynchron a.s., Lázně Bechyně spol. s r.o., Jacques & partner spol. s r.o. a OSVČ Vaculová Drahomíra. Jako pomůcku pro domácí rehabilitaci nemocných Bechtěrevovou chorobou vydal Klub v minulosti Příručku pro bechtěreviky, v roce 2011 potom vydal překlad novější příručky, kterou vydala partnerská bechtěrevická organizace ve Velké Británii, v roce 2012 jsme zajistili překlad novější verze. Tak jako již několikrát v minulosti, byl v roce 2012, tentokrát za podpory Ministerstva zdravotnictví, vydán leták pro širokou veřejnost Bechtěrevova choroba zvýšení znalostí o svém zdravotním postižení. Ve spolupráci s Revmatologickým ústavem v Praze vznikla magnetofonová kazeta s názvem Domácí cvičení. A ve spolupráci s LL Jáchymov a.s. byla natočena videokazeta s názvem Cvičení a léčba při zánětlivém onemocnění páteře, kterou jsme v roce 2010 vydali na DVD a stále ji nabízíme našim členům. Pro pohodlné cvičení zajistil Klub bechtěreviků pro své členy jednotná cvičební trička a ponožky označené logem Klubu bechtěreviků. Pro další prezentaci našich členů při společných akcích jsme zajistili slušivá modrá trička s krátkým rukávem a límečkem, která byla rovněž s logem KB. Tak, jako již jednou v minulosti, nechali jsme v roce 2010 vyrobit nové ponožky. Tentokráte ve dvou odstínech šedé, opět s logem klubu, které opět již našly řadu zájemců z našich řad. Podstatu své činnosti vidí Klub bechtěreviků nadále především ve výchově pacientů k pravidelným rehabilitačním návykům a životosprávě, odpovídající dg. Morbus Bechtěrev. Je důležité informovat o této chorobě ve světle nejnovějších poznatků, i o možnostech zpřístupnění rehabilitačního cvičení. Cílem Výkonného výboru Klubu bechtěreviků je vybudovat fungující systém krajských a případně i regionálních skupin, obdobně, jako je tomu ve většině evropských pacientských organizací a rovněž tak v USA a Kanadě. Klub s radostí vítá spolupráci se všemi revmatology a rehabilitačními pracovníky v ČR, kteří jsou ochotni přispívat do klubového časopisu Bechtěrevik a spolupracovat s KB. 2

3 Doufáme, že lékaři budou i nadále své pacienty informovat o existenci a činnosti Klubu bechtěreviků. Výbor Klubu se obrací pravidelně s prosbou na všechny, kteří mohou přispět na činnost klubu jak finanční částkou (sponzorský dar), tak i materiálně (např. kancelářské potřeby, reklamní předměty apod.). Získané prostředky budou použity např. na organizační zajištění rekondičních pobytů, nebo na vydávání časopisu Bechtěrevik. Kontakty na vedení Klubu: Předseda Výkonného výboru Klubu bechtěreviků o. s. - Dr. Jindřich Fanta T: Místopředseda Výkonného výboru Klubu bechtěreviků o. s. - Alena Loudová T: Zpráva o činnosti Klubu bechtěreviků za rok 2012 předložená Shromáždění delegátů dne 13. dubna 2013 Rok 2012 byl i nebyl takovým normálním, průměrným rokem. Co se týče složení Výkonného výboru, nedošlo k žádné změně. V Krajských výborech v roce 2012 došlo jen k nejnutnějším změnám. Ty přijdou až v roce 2013, kdy dojde k větším změnám i na postech předsedů krajských organizací. Snažíme se průběžně tyto změny podchycovat a najdete je na našich webových stránkách. Pár řádků ke změnám, které nastaly většinou v březnu 2013, to je těsně před dnešním Shromážděním. Staronovou předsedkyní pražské krajské organizace je členka Výkonného výboru Bc. Drahomíra Vaculová. Při této příležitosti děkuji odstoupivší předsedkyni Báře Cífkové, která se odstěhovala mimo Prahu. V závěru minulého měsíce došlo k dalším změnám. V Jihočeském kraji předala svou funkci Maruška Chromá svému zástupci Vráťovi Veverkovi. V plzeňské krajské organizaci již znovu nekandidoval Václav Koutský. V krajské organizaci Vysočina nekandidoval na předsedu Jarda Miklík. Všem jim patří poděkování za práci, zejména Jardovi Miklíkovi, který vykonával předsedu více jak 10 let. Na Vysočině je nyní předsedou Zdeněk Pospíšil, Jarda Miklík je jeho zástupcem. Ostatní předsedové zatím pokračují, obměnily se posty dalších členů výborů. Někteří jsou i zde mezi námi. Přeji jim i nám ostatním, aby se nám všem podařilo přežít současnou nelehkou dobu. Kontrolní a revizní komise Klubu bechtěreviků pracovala v loňském roce ve stejném složení a lze říci, že se podařilo operativně řešit úkoly, které před komisí byly postaveny. Více bude obsaženo v její zprávě. I když lze rok 2012 hodnotit celkově příznivě, v některých oblastech stále byla celá řada problémů. V rozvoji činnosti nás velmi ovlivňuje celková situace v naší společnosti. Světlo světa spatřila v loňském roce nová vyhláška MZ, tzv. indikační seznam, který dost zásadně ovlivnil celkovou koncepci lázeňské péče. Sice naše diagnóza zůstala stále v indikačním seznamu, bechtěrevik může dostat opakovanou komplexní lázeňskou léčbu, ovšem těch ale je tam celkem hodně. Vše je v rukou jednotlivých revizních lékařů a příslušné zdravotní pojišťovny. Obdobná situace, značně nepřehledná, je u přiznávání výhod nás zdravotně postižených, ať již jde o výměny, či získávání průkazů ZTP a ZTP/P a s tím související bonusy, 3

4 nebo u invalidních důchodů 1. až 3. stupně. Neštěstím je, že dle současné reformované, spíš bych to nazval striktně úsporné zdravotní politiky, je na nás zdravotně postižené pohlíženo přes stejná kritéria, která jsou používána pro účely přiznávání stupně úplné bezmocnosti. Vůbec není zájem, jak tomu bylo dříve, abychom se udrželi, nebo se i vrátili do normálního života, abychom nakonec neskončili právě jako úplně bezmocní, kteří jsou odkázáni na cizí (mnohdy) i veřejnou pomoc. Odtamtud již však není návratu. Ono stačí, že ekonomická situace vrstvy zdravotně postižených, jde stále dolů. V našem občanském sdružení to o to více pociťujeme, naši členové mnohdy musí přemýšlet, zda si mohou dovolit nějakou další aktivitu, která by byla jinak přínosem v boji s naší nemocí. Poděkování proto patří těm, kteří mohou přispět do klubové pokladny nějakým tím i sebemenším darem, pro několik členů je platba členského příspěvku dost krutá, nemluvě o úhradě nějakého rehabilitačního cvičení či celých rekondic. Přesto byly rekondiční pobyty i v roce 2012 pro některé naše členy důležitou součástí jejich zápasu s naším Béďou. Celkem se vystřídalo na nejrůznějších týdenních či víkendových pobytech přes 320 našich členů, z toho někteří se zúčastnili i opakovaně. Celostátních rekondic se zúčastnilo na jaře 2012 celkem 104 osob, na podzim 114 členů klubu. Další rekondice uspořádaly krajské organizace MS kraje zde to bylo 41 účastníků na několika víkendových pobytech, Kraj Vysočina zde to bylo 10 členů na Svratce, Pardubická organizace uspořádala víkend na Medlově, s účastí 16 osob, Zlínská krajská organizace bechtěreviků pořádá každoročně víkend s možností prodloužení, nyní to bylo pro 15 členů, KH kraj spolupořádal rekondice pro 12 členů. Víkend uspořádala i Olomoucká krajská organizace pro 11 členů klubu. Všem organizátorů těchto rekondic patří poděkování. Nejde přece jen o samotné rekondice, každý z nás ví, že i samotné setkání a výměna zkušeností lidí se stejným postižením, pomáhá léčit jak naše tělo, tak naši duši. Další podrobnější informace jsou součástí naší Výroční zprávy. Poděkování na úseku rekondic patří našim kolektivním členům, kteří sehrávají velmi významnou roli při jejich zajišťování. Zvláštní poděkování potom patří našemu kolektivnímu členovi Léčebným lázním Jáchymov a.s. Těm se v roce 2012, tak jako již v roce 2011, podařilo uzavřít téměř se všemi se zdravotními pojišťovnami smlouvy o možnosti využití FT poukazu při našich rekondicích, čímž se podařilo snížit cenovou úroveň pobytu pro naše členy. V poslední době však vedeme na Výkonném výboru diskusi, zda pokračovat v organizaci těchto pobytů v nezměněné podobě. Ptáte se proč? I do tohoto podnikání se dostal fenomén trhu. I když jsme například půl roku předem vyjednali z pozice Výkonného výboru lepší podmínky, než ty komerční, objeví se, většinou dodatečně, určité zvýhodněné nabídky (balíčky), které jsou podobné systému last minute u cestovních kanceláří. A naši členové nás potom kritizují a upozorňují na tyto skutečnosti. Díky projektu a následné dotaci ,- korun z Úřadu vlády se nám v loňském roce podařilo, vypořádat se s nejnutnějšími úkoly na úseku mezinárodní činnosti Klubu bechtěreviků. Podrobnosti uvádíme v příslušné pasáži Výroční zprávy. Stále ještě nevíme, zda letos, tj. v roce 2013, bude další kongres ASIFu. Projekt, který jsme pro oblast mezinárodní spolupráce vypracovali, s ním počítá, ale je možné, že se přesune až do roku Co se týká organizačně administrativního servisu, do něhož spadá převážná část další naší činnosti, využili jsme dotaci z Úřadu vlády ve výši ,- Kč, kterou se nám podařilo díky projektu získat na rok

5 Na tomto místě musím poděkovat naší paní účetní Ivetě Novákové, neboť každoroční vyúčtování tohoto projektu, je čím dál, tím více, náročnější. A to nejen na čas. V roce 2012 jsme získali ještě jednu dotaci ve výši ,- Kč. A to od Ministerstva zdravotnictví ČR. Bylo to díky projektu na výrobu a tisk letáku pro širokou veřejnost Klub bechtěreviků Zvýšení znalostí o svém zdravotním postižení. Každý z Vás tento leták obdržel v podkladech. Tento jsme nakonec vytiskli místo kusů, v nákladu přes ks a to díky tiskárně Fabián z Horních Počernic, kde tiskneme i náš časopis. Pro rok 2013 jsme na Úřad vlády podali 3 projekty. Vedle mezinárodní činnosti a OAS, ještě ediční činnost. Vypadá to, že bychom se všemi třemi projekty mohli uspět. Poděkovat bych chtěl naší místopředsedkyni Alence Loudové za neúnavnost, se kterou vyhledává další a další možnosti na podávání projektů a zejména za práci, kterou odvádí při jejich zpracovávání, vyhodnocování a mnohdy při jejich kontrolách. V loňském roce například absolvovala náročnou kontrolu u SM Olomouc, kdy šlo o dotaci naší Olomoucké krajské organizaci, v těchto dnech již probíhá kontrola z Úřadu vlády na loňské dotace apod.. I další členové Výkonného výboru předsedové některých krajů vědí, jaké úsilí je třeba vyvinout pro získání alespoň nějaké dotace. Těm, kterým se to podařilo, patří též poděkování a to samozřejmě nejen předsedům, ale dalším členům, kteří se na získávání dotací podílejí. Nyní k dalšímu tématu vydávání časopisu Bechtěrevik. V roce 2012 jsme opět vydali 12 výtisků našeho časopisu (čísla 142 až 153). V měsíci lednu již tradičně vyšel náš měsíčník v maximálním nákladu kusů. Tento lednový výtisk stále vychází se složenkou na úhradu členského příspěvku. Dostává jej každý registrovaný člen, posíláme časopis všem v rodině, u nichž se jinak šetří, ale i těm, kteří třeba rok či dva neplatili. Každý dostává alespoň tento lednový výtisk, abychom se mu připomněli. Dost často to zabere a reakcí je jeho obnovená platba příspěvků. I když se ozývají hlasy, že složenky jsou překonané, stále v loňském roce tuto možnost platby využilo téměř 500 našich členů. V lednovém časopise většinou vychází i nabídka rekondic spolu s přihláškou na ně. Od února do prosince 2012 vycházel Bechtěrevik opět v nákladu od 1250 do 1350 kusů, což se každý měsíc odvíjí od počtu členů, kteří mají aktuálně uhrazen členský příspěvek. V tomto období se již do většiny rodin zasílá jen jeden výtisk. Pravidelně také zasíláme přes 60 výtisků z části povinně a z části dobrovolně, dle našeho zvážení nejrůznějším institucím, lékařům revmatologům, čestným členům a podobně. Poděkování opět patří tiskárně pana ing. Václava Fabiána z Horních Počernic, kde již časopis třetím rokem tiskneme. V těchto dnech bychom měli mít v našich schránkách dubnové číslo našeho časopisu, kde je vložena nová členská známka na rok Tento časopis dostává každý člen, který řádně a včas uhradil členský příspěvek ve výši 350,- Kč. Zde chci zdůraznit, že řada našich členů stále nedodržuje nutnou zásadu, aby jako variabilní či specifický symbol uváděli své členské číslo. Dohledávání plateb, kde toto číslo chybí, je složité a v některých případech dochází k tomu, že platba není připsána tomu, kdo platil, nebo není připsána nikomu. Platí to hlavně u plateb přes složenku či podání v hotovosti v bance. Samostatnou kapitolou se stala elektronická verze našeho klubového časopisu ebechtěrevik, se kterou přišel a na které se významně podílí administrátor našich klubových webových stránek pan Petr Zástěra. V současné době je do knihovny na stránkách klubu zaregistrováno 142 členů, což jinými slovy znamená, že mají možnost nahlédnout mimo jiné články i do archivu našeho časopisu, do jeho elektronické verze. Z těchto 142 5

6 zaregistrovaných členů potom pouze 54 odhlásilo papírovou verzi časopisu. Není to mnoho, mnozí z nás se domnívali, že úspora na papírové verzi bude daleko větší. Možná, že se časem počet odhlášených papírových časopisů zvýší. V roce 2010 jsme započali s výrobou nových členských průkazů. Jak víte, nové průkazy vyrábíme a rozesíláme jen těm členům, kteří projeví o průkazku zájem a uhradí náklady s ním spojené. Jednotlivé známky potom jsou už v naší režii. Za známky již člen nic nepřiplácí. Nový průkaz potom slouží nejen jako určitý doklad o členství, ale v případě, že obsahuje i příslušnou roční známku, jako doklad o zaplacení členského příspěvku. Může navíc posloužit k získání případné slevy či jiné výhody, sjednané s našimi kolektivními členy. V prvních dvou letech 2010 až 2011 jsme vyrobili a předali téměř 700 ks těchto nových průkazů. V roce 2012 přibylo dalších skoro 160 průkazů. K dnešnímu dni má nový průkaz více jak 900 našich členů. Potvrdilo se, že jsme zvolili správnou formu výroby a předávání průkazů. Nenaplnila se slova některých skeptiků, že o takto placené průkazy nebude zájem. Na jejich výrobě se stále podílí člen krajského výboru královéhradeckého kraje Slávek Kozák, tímto mu děkuji za tuto záslužnou činnost. V roce 2010 jsme nechali vyrobit DVD s cvičením pro nás bechtěreviky. Je dobře, že se o něco zvýšil počet objednávek těchto DVD přes krajské výbory, stále je část objednávek vyřizována i na dobírku. Zde patří poděkování Alence Loudové, která s tím má mnoho práce a věnuje tomu dost času. Přitom, když si zájemci o DVD, ale i o ponožky, tyto vyzvednou osobně na krajské schůzce, zaplatí méně o poštovné, které cenu minimálně zdvojnásobí. O ponožky, o kterých jsem se právě zmínil, je daleko větší zájem. V loňském roce jsme již nechali dodělat některé velikosti, které již došly. Asi to bude tím, že se ponožky velmi dobře nosí a nestahují nohu. S oblastí domácího cvičení souvisí i brožurka, kterou jsme převzali od našich anglických kolegů bechtěreviků (NASS). Tuto příručku jsme vydali jako přílohu bechtěrevika č. 138 v září V loňském roce angličtí bechtěrevici vydali reedici této příručky. Mirek Fajkus, náš současný šéfredaktor časopisu, ji opět přeložil a tak je novelizovaná příručka umístěna v knihovně na našem webu. Původní tištěné příručky jsou stále k dispozici v kanceláři klubu, zasíláme je i každému novému členovi Klubu bechtěreviků. Když jsem se zmiňoval o elektronickém časopisu, zmínil jsem zásluhy pana Petra Zástěry, administrátora našich internetových stránek (www.klub-bechtereviku.cz). Tyto stránky se díky jeho píli neustále rozvíjejí a zdokonalují. Je potřeba, aby každý funkcionář i každý člen, který se na tyto stránky přihlásí a zjistí, že tam je nějaká stará či nepřesná informace, nebo že kontakt na něho či na někoho z jeho okolí je již nefunkční, aby tuto informaci neprodleně oznámil buď administrátorovi, nebo vedení klubu na ovou adresu: V souvislosti s přeloženými články, které zveřejňujeme jak v časopise, tak na našich stránkách, bych znovu chtěl vyzvat ty naše členy, kteří alespoň trochu ovládají němčinu, ale třeba i italštinu, zda by nám nepřečetli občas došlé informace nebo časopis od kolegů bechtěreviků z uvedených zemí. Někdy by stačil i velmi stručný překlad. Co se týká jednotlivých krajských webových stránek, to můžete nejlépe posoudit sami, když si je projdete. Některé kraje nám opět usnuly na vavřínech, potřebovaly by probudit a své stránky opět omladit. V roce 2012 jsme měli 9 kolektivních členů. V roce letošním se přihlásil desátý Pfizer spol. s r.o. Dnes zde máme zástupce některých z nich, určitě nám v diskusi řeknou něco k jejich současné situaci. Většině z nich patří poděkování za podporu našemu klubu. Někteří 6

7 nás podporují při organizování rekondičních pobytů, někteří dávají našich členům různé slevy a další výhody, s některými spolupracujeme i jinak. Například díky nabídce Biosynchronu a.s., mohou naši členové využívat jeho rekreační zařízení v Horním Maršově penzion Biosynchronka. Zde jsme v červnu 2012 uskutečnili i výjezdní zasedání Výkonného výboru, spojené s rehabilitací a odpočinkem. Pro příznivé hodnocení účastníků, navštívíme toto zařízení i letos v květnu. Co říci ještě k úseku hospodářské a další navazující činnosti. Na úseku hospodaření se příznivě projevila práce naší účetní paní Ivety Novákové. Nejen díky její práci, ale i díky práci naši pokladní Olinky Krouželové, i díky pokladním v krajích, jsme dokázali celou rozsáhlou hospodářskou agendu úspěšně zvládnout. Moje poděkování, tak jako vloni, patří i paní Romaně Hlaváčkové, která musí zvládnout rozsáhlou hospodářskou agendu v Moravskoslezském kraji. Poděkovat musím ještě jednou paní účetní, Ivetě Novákové, zejména za práci na vyhodnocování dotací z Úřadu vlády. V současné době navíc probíhá kontrola čerpání těchto dotací v roce 2012, kdy bude nejen ona, ale i vedení klubu mít dost práce. Konkrétnější výsledky hospodaření za rok 2012 najdete v příslušné části Výroční zprávy. Chtěl bych zde ještě jednou upozornit, že od letošního roku máme funkční dva centrální bankovní účty. Jeden u Komerční banky a druhý u ČSOB Poštovní spořitelny. Co ještě říci na adresu práce Výkonného výboru a jeho jednotlivých členů. V uplynulém období se Výkonný výbor scházel pravidelně, každý měsíc v kanceláři Klubu. Zpravidla se jednalo o druhý čtvrtek v měsíci. Jedenkrát za čtvrt roku jsme se potom scházeli v Pardubicích na sobotním jednání. Účast na jednotlivých jednáních je různá, rovněž tak účast jednotlivých členů se liší, někteří chodí pravidelně, někteří méně. Samozřejmě, že je nutno přihlédnout ke vzdálenostem a také k tomu, kolik který člen má času na možnou účast. Úmyslně zde nebudu hovořit o vztazích uvnitř Výkonného výboru, které nepřispívaly k úplně hladkému chodu tohoto orgánu. Myslím, že takové věci není třeba řešit na veřejném fóru, a vyzývám k tomu i Vás ostatní. Případné spory řešme uvnitř kolektivu, ne na veřejnosti nebo dokonce v časopise. Doufám, že v dalším období se budeme věnovat hlavně pracovním věcem. Na úseku sportovní činnosti se uskutečnil již tradiční celostátní turnaj ve stolním tenise v Děčíně. Tradičně kladně byl hodnocen turnaj O putovní pohár předsedy VV v bowlingu. Ten se konal opět v Pardubickém centru Luka bowling. Již byl zamluven i další ročník, který se tentokrát uskuteční v sobotu 14. prosince Udělejte si na tuto sobotu již nyní volno a přijeďte. Nejde přece jen o bowling, ale i o setkání s těmi, které rádi uvidíme. V průběhu roku pořádaly jednotlivé krajské organizace své turnaje. Nejaktivnějším byl jako každoročně Aleš Blažek, který pořádá několik turnajů otevřených pro bechtěreviky ze všech koutů naší vlasti. Minulý měsíc uspořádali jihomoravští bechtěrevici celostátní turnaj v Brně, který by se mohl stát určitým zpestřením sportovního kalendáře. Jednotlivci, i celé skupiny našich členů, se potom setkávají i při dalších cvičeních, jak v tělocvičnách, tak v bazénech, při plavání, při výšlapech a dalších akcích, které pořádají jednotlivé Krajské organizace Klubu. Všem organizátorům děkuji za jejich nemalé úsilí. Za podporu děkujeme všem státním a územním orgánům, kteří nás podpořili. Ať již se jedná o Úřad vlády ČR, o Ministerstvo zdravotnictví ČR, Karlovarský, Moravskoslezský, Pardubický kraj či Zlínský kraj. 7

8 Děkuji tímto za dotace a další materiální podporu Statutárním městům Děčín, Olomouc, Opava, Ostrava a Ústí nad Labem, městům Bystřice pod Hostýnem, Litovel, Velké Meziříčí a Žďár nad Sázavou, ale i obci Štěpánov na Olomoucku. Děkujeme dále všem sponzorům z privátního sektoru. Jsou zde takoví, kteří se opakují každoročně, jako Nadace OKD, Nadace DKS (Děti, kultura, sport) se sídlem v Uherském Hradišti, nebo Barum Continental spol. s r.o. Všem těmto, ale i dalším, které jsem přímo nejmenoval, jakož i některým našim členům, kteří věnují každoročně nad rámec svým členských povinností, stovky či dokonce v některých případech jeden či dva tisíce, moc a moc děkujeme a doufáme, že nám zůstanou příznivě nakloněni. Přehled o výnosech a nákladech za rok 2012 VÝNOSY CELKEM ,22 Kč Tržby z prodeje služeb ,00 Kč Tržby z prodeje zboží ,00 Kč Ostatní výnosy ,22 Kč Z toho - prodej rehabilitačních pomůcek 4 900,00 Kč spoluúčast členů KB na rekondicích VV a KV ,00 Kč - spoluúčast členů KB na krajských akcích 3 600,00 Kč - úhrada za členské průkazy 8 150,00 Kč úroky 326,22 Kč Přijaté příspěvky ,00 Kč Z toho - přijaté členské příspěvky ,00 Kč - příspěvky kolektivních členů 9 000,00 Kč - přijaté příspěvky sponzorské dary ,00 Kč Provozní dotace celkem ,00 Kč Z toho provozní dotace centra (účet 111) ,00 Kč Z toho - dotace Úřadu vlády mezinárodní činnost (MČ) ,00 Kč - dotace Úřadu vlády Org. administrativní servis (OAS) ,00 Kč - dotace Ministerstva zdravotnictví (leták) ,00 Kč Z centrálních dotací celkem určeno na OOV ,00 Kč Z toho provozní dotace krajů ,00 Kč Z toho - od MS kraje ,00 Kč - od PA kraje 8 200,00 Kč - od KV kraje ,00 Kč - od ZL kraje ,00 Kč - od SM Ostrava ,00 Kč - od SM Opava ,00 Kč - od SM Ústí nad Labem 7 000,00 Kč - od SM Olomouc ,00 Kč - od Města Velké Meziříčí (VY) ,00 Kč - od Města Žďár nad Sázavou (VY) ,00 Kč - od Města Bystřice pod Hostýnem (ZL) 5 000,00 Kč - od Města Litovel (OL) 2 000,00 Kč - od Obce Štěpánov (OL) 3 000,00 Kč 8

9 NÁKLADY CELKEM ,39 Kč Spotřebované nákupy celkem ,90 Kč Spotřeba materiálu celkem ,00 Kč Z toho - Kancel. potřeby, režijní materiál a spotřeba 6 168,64 Kč - Materiál-čerpáno z dotací krajů, měst a OKD 5 573,00 Kč - Materiál čerpáno z dotace ÚV OAS 2 516,36 Kč - Nákup DDHM 2 874,00 Kč - Rehabilitační pomůcky 6 798,00 Kč Spotřeba el.energie,vody,plynu (kancelář) ,00 Kč Prodané zboží (DVD apod.) ,90 Kč Služby celkem ,45 Cestovné celkem ,00 Kč Z toho - Cestovné čerpáno z dotace MS kraje 1 220,00 Kč - Cestovné čerpáno z grantu OKD (MS) 252,00 Kč - Cestovné čerpáno z dotace Obce Štěpánov (OL) 633,00 Kč - Cestovné čerpáno z dotace ÚV - OAS ,00 Kč - Ostatní cestovné ,00 Kč Náklady na reprezentaci 7 234,79 Kč Ostatní služby celkem ,66 Kč Z toho - Ostatní služby 1 690,00 Kč - Telefonní poplatky ostatní ,54 Kč - Telefonní poplatky z dotace ÚV (OAS) 7 884,00 Kč - Telefonní poplatky z dotace SM OL 1 200,00 Kč - Telefonní poplatky z dotace Obce Štěpánov 1 200,00 Kč - Poštovní služby ostatní 5 305,59 Kč - Poštovné čerpáno z dotace ÚV - OAS 2 102,92 Kč - Poštovné čerpáno z dotace MS kraje 500,00 Kč - Poštovné čerpáno z dotace SM Ostrava 140,00 Kč - Poštovné čerpáno z dotace SM Olomouc 796,00 Kč - Poštovné čerpáno z dotace ÚV Mezin. činnost 1 339,29 Kč - Poštovné čerpáno z dotace OKD (2012/13) 212,00 Kč - Poštovné čerpáno z dotace Obce Štěpánov 137,00 Kč - Poštovné distribuce časopisu Bechtěrevik ,28 Kč - Poštovné distr.čas. čerpáno z dotace ÚV - OAS ,72 Kč - Tisk časopisu Bechtěrevik ,43 Kč - Tisk časopisu z dotace ÚV - MČ 3 073,47 Kč - Školení, semináře, přednášky 2 410,00 Kč - Tisk členských průkazek 490,00 Kč - Tisk letáků ,00 Kč - Služby poskytované nájemcem kanceláře 280,00 Kč - Nájemné kancelář ,80 Kč - Nájemné ostatní ,00 Kč - Členství v ASIF 927,90 Kč - Členství v ASIF čerpáno z dotace ÚV - MČ 2 065,32 Kč - Povinný příspěvek NRZP a ČRHO 600,00 Kč - Náklady spojené s výp. techn., internet, SW 2 508,00 Kč - Náklady spojené s výp. techn.,čerp.z dotace MS kraje 1 680,00 Kč 9

10 - Účetnictví ,00 Kč - Rekondice z vlastních zdrojů ,40 Kč - Rekondice čerpáno z dotace MS kraje ,00 Kč - Rekondice čerpáno z dotace SM Ostrava ,00 Kč - Rekondice čerpáno z dotace SM Opava 5 100,00 Kč - Rekondice čerpáno z grantu OKD (2011/12) 9 100,00 Kč - Rekondice čerpáno z grantu OKD (2012/13) ,00 Kč - Rekondice Kostelec u Zlína vlastní zdroje ,00 Kč - Rekondice Kostelec čerpáno z dotace ZL kraje ,00 Kč - Rekondice čerpáno z dotace SM OL 4 100,00 Kč - Rekondice čerpáno z dotace Města Litovel 2 000,00 Kč - Rekondice čerpáno z dotace SM Ústí n/labem 6 200,00 Kč - Rekondice čerpáno z dotace KV kraje ,00 Kč - Rekondice krajské příspěvky členům ,00 Kč Osobní náklady Dohody celkem ,00 Kč - DPP ,00 Kč - DPP čerpáno z dotace MS kraje ,00 Kč - DPP čerpáno z dotace SM Ostrava 6 500,00 Kč - DPP čerpáno z dotace SM Opava 6 000,00 Kč - DPP čerpáno z grantu OKD (MS) 6 300,00 Kč - DPP čerpáno z dotace ÚV OAS ,00 Kč - DPP čerpáno z dotace ÚV MČ ,00 Kč - DPČ ,00 Kč - DPČ čerpáno z dotace ÚV OAS ,00 Kč - Zákonné zdravotní pojištění 324,00 Kč - Zákonné zdr. pojištění čerpáno z dotace ÚV OAS 2 916,00 Kč Ostatní daně a poplatky 200,00 Kč Ostatní náklady celkem ,04 Kč Z toho - Odpisy pohledávek 2 200,00 Kč - Jiné ostatní náklady 0,38 Kč - Bankovní poplatky ,41 Kč - Bankovní poplatky čerpáno z dotace ÚV MČ 172,25 Kč - Jiné ostatní náklady 3 172,00 Kč - Jiné ostatní náklady čerpáno z dotace SM Ostrava 22,00 Kč REKAPITULACE VÝNOSY CELKEM NÁKLADY CELKEM Hospodářský výsledek celkem ,22 Kč ,39 Kč ,17 Kč Účty v bankách celkem k Pokladny celkem k Účty v bankách celkem k Pokladny celkem k ,39 Kč 1 495,00 Kč ,84 Kč 4 075,00 Kč 10

11 Stav účtu KB k ,20 Kč Stav účtu 111 PS k ,15 Kč Stav účtu Euro k , ,74 Kč Centrální pokladna k ,00 Kč Stavy krajských účtů k : Jihočeský kraj - 11 Jihočeský kraj - pokladna Jihomoravský kraj - 22 Jihomoravský kraj - pokladna Královéhradecký kraj - 33 Zlínský kraj - 44 Moravskoslezský kraj - 55 Plzeňský kraj - 66 Ústecký kraj - 77 Ústecký kraj - pokladna Kraj Vysočina - 88 Olomoucký kraj - 99 Olomoucký kraj - pokladna Liberecký kraj - 10 Hlavní město Praha - 12 Středočeský kraj - 13 Pardubický kraj - 14 Pardubický kraj - pokladna Karlovarský kraj ,17 Kč 82,00 Kč ,12 Kč 100,00 Kč 9 928,98 Kč ,15 Kč ,92 Kč ,96 Kč 4 954,46 Kč 1 854,00 Kč ,75 Kč ,56 Kč 320,00 Kč ,44 Kč ,48 Kč ,31 Kč ,26 Kč 940,00 Kč 1 665,19 Kč Mezinárodní spolupráce v roce 2012 Mezinárodní spolupráce Klubu byla podpořena finanční dotací získanou od Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Úřadu vlády České republiky v rámci programu Podpora veřejně účelných aktivit občanských sdružení zdravotně postižených pro rok Projekt s názvem Mezinárodní spolupráce v oblasti vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením vypracovala místopředsedkyně Výkonného výboru A. Loudová a na jeho podkladě jsme získali částku ,- Kč. Mezinárodní spolupráce Klubu je úzce spojena s naším členstvím v Mezinárodní federaci bechtěrevických společností ASIF. ASIF sdružuje národní organizace bechtěreviků z 34 zemí s celkovým počtem více než členů a navazuje kontakty v asijských zemích, které jsou zatím zastoupeny jen malým počtem států. Jako každoročně jsme odeslali podrobný dotazník o naší činnosti, který slouží jako podklad pro souhrnnou zprávu o činnosti bechtěrevických pacientských organizací v celém světě. Jako řádný člen ASIFu jsme uhradili členský poplatek na rok Pokračovali jsme ve vzájemné výměně členských časopisů, které jsou pro nás cenným zdrojem informací. Řadu článků psaných zahraničními autory tak, aby jim porozuměli nemocní, jsme přeložili a uveřejnili v námi vydávaném časopise Bechtěrevik, některé jsou k dispozici v knihovně na našem webu. 11

12 Úřadu vlády děkujeme za přidělenou dotaci, která nám opět pomohla při rozvoji naší mezinárodní spolupráce. Rekondiční pobyty 2012 Rekondiční pobyty se staly již tradicí, pro některé členy i samozřejmostí. Výkonný výbor Klubu bechtěreviků má snahu o zachování těchto pobytů i v dalších letech. Připravili jsme nové, netradiční projekty a rekondiční pobyty. V roce 2012 se celostátní rekondice uskutečnily v několika jarních a v několika podzimních termínech. Na jaře to byly 3 turnusy v Jáchymově s 19 členy, v Bechyni 20, v Bohdanči 3 účastníci, v Darkově 1, v Sezimově Ústí 2, v Turčianských Teplicích bylo 16 členů. Nové rekondiční pobyty jsme zrealizovali v Jáchymově 10 denní pobyt, kterého se zúčastnilo na jaře 21 osob. V Kostelci u Zlína bylo 22 osob. Celkem se jarních celostátních rekondičních pobytů zúčastnilo 104 našich členů. Vedle těch, které organizoval Výkonný výbor, v tom jsou i dva turnusy v Turčianských Teplicích, které organizuje krajská organizace Moravskoslezského kraje a jeden turnus v Kostelci u Zlína, které jsou každoročně pod patronací a v režii krajské organizace Zlínského kraje. Co se týká podzimu, celostátních rekondičních pobytů se zúčastnilo celkem 114 osob. V Jáchymově ve 3 turnusech cvičilo 29 osob, v Bělohradě byli 3 bechtěrevici, v Darkově bylo 10 účastníků, v Bechyni 22 a U Loubů 8. Do Turčianských Teplic se vypravilo 38 členů klubu, 10 denní pobyt v Jáchymově absolvovali 4 naši členové. Mimo týdenních rekondičních pobytů, proběhly i rozšířené víkendové pobyty, takové Mini rekondice, které se stávají značně oblíbené. V Kostelci u Zlína uspořádala Zlínská krajská organizace prodloužený víkend pro 15 členů. Moravskoslezská krajská organizace uspořádala v roce 2012 víkendové pobyty na Odře, kde bylo 17 osob, víkendový pobyt v lázních Darkov, kde bylo 17 osob a jeden víkendový pobyt s hipoterapií v Jakartovicích, kde bylo 7 osob. Celkem se na rekondičních pobytech, organizovaných moravskoslezskou krajskou organizací, vystřídalo 41 osob. Krajská organizace Kraje Vysočina pořádala ozdravný pobyt pro 10 osob na Svratce. Bechtěrevici z Pardubického kraje uspořádali víkendový rekondiční pobyt již tradičně na Medlově, zde se zúčastnilo 16 osob. Naše Olomoucká krajská organizace uspořádala víkendový pobyt pro 11 členů na Odře. Královéhradecká krajská organizace spolupořádala v roce 2012 rekondiční pobyt v Lázních Bělohrad pro 12 osob. Celkem se v celé naší republice na rekondicích v roce 2012 vystřídalo 323 členů našeho klubu. Nižší zájem o rekondice plně koresponduje s celkovým vývojem naší ekonomiky. Ceny se zvyšují a naši členové, mnohdy částečně či plně invalidní, musí šetřit se svými výdaji. Již jim zbývá méně na péči o udržování své hybnosti a tím na udržování plnohodnotného života, coby osob zdravotně postižených. V posledních letech již není možné získat dříve tolik ceněné dotace z Ministerstva zdravotnictví, či jiného centrálního orgánu. Dřívější dotace z centra nám v předcházejících letech velice finančně pomáhaly. Možnosti získávání se přesunuly na úroveň krajů či měst. 12

13 Přesto bychom se chtěli i nadále věnovat tomuto druhu naší činnosti. Rekondiční pobyty mají nesmírnou důležitost v rehabilitaci nemocných Bechtěrevovou chorobou. Bude to důležité v době, kdy je významně omezována lázeňské péče. Pro nás bechtěreviky je velmi důležité nejen cvičení a společné návyky, které potom uplatňujeme při každodenním domácím cvičení, ale tyto pobyty jsou přínosné po stránce psychické a společenské. Setkávají se zde postižení se stejnou chorobou, s různými stupni postižení a tím umožňujeme výměnu zkušeností či dalších poznatků. Přínosem není vždy jenom cvičení, ale celková duševní a tělesná pohoda, což potvrzují Ti, kteří s námi jezdí na rekondice již více let. Ediční a propagační činnost V roce 2012 vycházel pravidelně každý měsíc náš klubový časopis Bechtěrevik. Vydali jsme 12 výtisků (čísla 142 až 153). Každý jednotlivý výtisk je vytvářen pod patronací některé krajské organizace, nebo vedení Výkonného výboru. Časopis slouží v prvé řadě pro předávání informací z centra a z jednotlivých krajských výborů k jednotlivým našim členům. Méně je již využíván jednotlivými našimi členy ke zpětné reakci či k výměně informací mezi jednotlivci. Několik takových psavců však mezi sebou máme a těm patří o to větší poděkování za jejich angažovanost. Měsíc leden a květen již tradičně byl v režii vedení Výkonného výboru. Lednový časopis mimo běžných krajských rubrik slouží Výkonnému výboru k informování jednotlivých členů klubu o svolání nejvyššího klubového orgánu Shromáždění delegátů a zejména potom o podmínkách placení členských příspěvků. K tomu je zde vždy v tomto měsíci vkládána i složenka k jejich úhradě. Květnový časopis přináší (mimo běžných rubrik) veškeré dokumenty ze Shromáždění delegátů, včetně Výroční zprávy za uplynulý rok, aby se s nimi mohli naši členové podrobně seznámit. Dubnový časopis již tradičně slouží i k distribuci členské známky všem našim členům, kteří včas uhradili členský příspěvek. Při hodnocení jednotlivých krajů v roce 2012 patří poděkování zejména krajským organizacím Královéhradeckého kraje za únorový časopis, Olomouckého za březen a Zlínského kraje za zářijové číslo Bechtěrevika. Časopis je rozesílán, mimo jednotlivých a kolektivních členů, též čestným členům, zasloužilým spolupracovníkům, celé řadě lékařů, zejména revmatologům a dále jsou rozesílány i tzv. povinné výtisky, od Národní knihovny Klementinum, přes zemské až po krajské knihovny, dále na Ministerstvo kultury či partnerské organizace. Náklad časopisu se v průběhu roku pohyboval mezi a kusy. Lednový časopis byl vyroben v nákladu kusů. Náklad časopisu snižujeme tak, že do rodiny, pokud s tím naši členové souhlasí, zasíláme jen jeden časopis. Poděkování za práci v roce 2012 patří zejména šéfredaktorce našeho časopisu, slečně Janě Imrýškové. V roce 2012 jsme přišli s dalším úsporným opatřením. Zavedli jsme elektronickou verzi časopisu tzv. ebechtěrevika. Elektronická verze časopisu je k dispozici, dokonce s určitým předstihem, všem řádným členů (tzn., že mají včas a v plné výši uhrazen členský příspěvek na daný rok), na našich webových stránkách Druhou podmínkou pro přístup do knihovny a tím i do archivu časopisu, je zaregistrování se. Tato registrace je potom každoročně kontrolována administrátorem stránek. 13

14 Na každém registrovaném členovi následně záleží, zda si odhlásí papírovou verzi časopisu. Na konci roku 2012 jsme měli 100 členů registrovaných a z toho 40 odhlásilo papírový časopis, k se počet trochu zvednul, měli jsme přes 130 registrovaných členů k přístupu do knihovny, avšak stále jen 55 z nich odhlásilo papírový časopis. Webové stránky Klubu bechtěreviků zaznamenaly v roce 2012 největší rozkvět v jejich historii. Největší zásluhu na tom má nový administrátor p. Petr Zástěra, kterému tímto děkujeme. Nejen že je autorem a administrátorem, ale neustále přichází s dalšími vylepšeními či s dalšími novinkami. A tak rozeběhl klubový Facebook a stál i u výše uvedeného ebechtěrevika. V rámci internetových klubových stránek funguje i již zmiňovaná knihovna, která obsahuje jednak archiv našeho časopisu, a dále jsou zde umísťovány další zejména přeložené odborné články ze zahraniční literatury, které se věnují našemu onemocnění a s tím souvisejících komplikací. V roce 2012 zde byly umístěny následující články, které ještě nebyly publikovány v časopise: Příručky pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou Rok Číslo Příručka pacienta z roku pouze web Aktualizovaná příručka pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou vydaná ve Velké Británii v roce pouze web Články zatím publikované pouze na webové stránce Klubu bechtěreviků Měsíc/ rok Průzkum NASS Bechtěrevova choroba a pracovní aktivita 7/2012 Příručka NASS Pohled kupředu" 7/2012 Zpověď jednoho mladého pacienta s Bechtěrevovou chorobou 11/2012 Bambusová páteř: Příliš pozdě pro otce, ale už nikoliv pro dceru 11/2012 Kontrolujte svá záda!! 11/2012 Náš svatební den jsem prožila v bolestech 11/2012 Může se u vás jednat o Bechtěrevovu chorobu? 11/2012 Evropská revmatologická centra nejvyšší kvality 11/2012 Seznamování, láska a chronická nemoc 11/2012 Bolesti spojené s růstem 11/2012 Léky používané k léčení ankylozujicí spondylartritidy (Bechtěrevova choroba) a podobných chorob 11/2012 Chůze a Nordic walking 11/2012 Výsledek průzkumu některým pacientům s artritidou se dostává větší podpory od spolupracovníků, než od životních partnerů 11/2012 V roce 2012 jsme neobdrželi žádnou přímou dotaci na vydávání klubového časopisu, část nákladů bylo možno uhradit z dotace Úřadu vlády na organizačně administrativní servis. Celkové náklady na výrobu a distribuci časopisu v roce 2012 činily cca ,- Kč, což je asi o 7 000,- Kč méně než v roce Z toho distribuce ,- Kč ( ,- Kč) a výroba téměř ,- Kč (-5 000,- Kč). K úspoře došlo zejména tím, že nám Tiskárna Fabián v Horních Počernicích nenavýšila ani v roce 2012 ceny výroby. 14

15 V tiskárně jsme tiskli i leták pro širokou pacientskou veřejnost Bechtěrevova choroba zvýšení znalosti o svém zdravotním postižení. Tento leták jsme vytiskli na základě projektu a za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Opět díky Tiskárně Fabián se povedlo za vykalkulovanou cenu znásobit celkový náklad letáků. Letáky distribuujeme pomocí našeho aktivu do ordinací praktických i jiných lékařů, kde by se mohli objevit potenciální bechtěrevici a Ti se potom díky letáku mohou dozvědět i o existenci našeho občanského sdružení. Poděkování patří jak Ministerstvu zdravotnictví, tak tiskárně, které děkujeme tímto i za celkovou spolupráci při tisku časopisu. Krajské organizace (které dodaly podklady) Jihočeský kraj Členové Klubu bechtěreviků pobočky Jihočeský kraj byli i v roce 2012 velmi aktivní. Téměř každý týden v úterý od hodin jsme se scházeli v Rehabilitačním centru Marie Kotrbové v Českých Budějovicích na cvičení. Další skupina cvičila ve čtvrtek ráno na Poliklinice Jih. Na naší výroční členské schůzi jsme schválili příspěvek aktivnímu členovi ve výši Kč 300. Někteří z nás využili této možnosti a chodili plavat nebo si koupili míč na cvičení či jinou rehabilitační pomůcku, přispěli jsme i na rekondiční pobyty. V měsíci květnu již pravidelně pořádáme tzv. Třeboňskou lžíci. To se sejde parta lidí, členů i nečlenů KB, kteří buď jsou momentálně v lázních a kdo to nemá do Třeboně daleko, rád sem dojede, i když právě v lázních není. Lákadlem je příjemné posezení, milá parta, dobré jídlo i pití. Protože se sejdou lidé z celé republiky, dojde i k výměně zkušeností, poznatků a nových informací o průběhu naší choroby a pozitivních způsobech léčení či rehabilitace.. Již druhé setkání v Poněšické oboře se konalo v sobotu 23. června Setkání nám vyšlo opět na více než sto procent. Bylo spojeno s cvičením na čerstvém vzduchu, procházkou v oboře a s přednáškou na lesní téma oborníka pana Řehoře. Počasí nám přálo a občerstvení připravené našimi členkami a členem přišlo všem k chuti. Za zorganizování této akce patří největší dík naší cvičitelce paní Marii Janoušové. Toto setkání vešlo ve známost i mezi rodinné účastníky našich členů a jejich známé a přátele a to považujeme za největší úspěch. Na prázdniny, kdy se cvičit nechodí, většinou připravujeme výlety. Nyní to byl výlet na jeden den, ale stihli jsme toto opravdu hodně. Prošli jsme město Sušici, navštívili botanickou zahradu v Prášilech, odkud jsme dojeli k rozhledně Poledník. Výstup na rozhlednu byl pro nás pomalejší, ale zvládli jsme to. Prohlédli jsme si i město Kašperské Hory a hrad Kašperk. Pro všechny naše členy a jejich rodinné příslušníky jsme uspořádali předvánoční setkání. Uskutečnilo se v sobotu v restauraci U Alchymisty, kterým jsme završili celkem úspěšný rok

16 Jihomoravský kraj Klub bechtěreviků krajská organizace Jihomoravského kraje má v současnosti 285 členů, na začátku roku 2012 měla 355 členů. K poklesu členů organizace dochází postupným vyřazováním neplatících členů na základě rozhodnutí Shromáždění delegátů KB v Praze dne Klubové schůzky naší organizace se konaly v roce 2012 pravidelně, vždy první středu v měsíci, v Občanském klubu ÚMČ Brno-střed. Na klubových schůzkách jsme měli zajímavé přednášky. V únoru na téma Magnetoterapie s paní Mgr. Zuzanou Resslerovou, v březnu Zdravý životní styl s Ligou proti rakovině, v květnu Nordic Walking s panem Tomášem Xaverem DiS., v červnu Geopatogenní zóny s panem Ing. Zdeňkem Bednářem, v září Produkty a služby pro zdravotně postižené s panem Ing. Jaroslavem Kolinem, v říjnu Nově na Úřadech práce ČR s panem Ing. Hubertem Přibylem, v listopadu Rehabilitace u Morbus Bechtěrev s paní MUDr. Klárou Kašparovou a v prosinci Maršálek Radecký šlechtic ve službách Habsburků s panem Bc. Petrem Sychrou. Všem našim hostům ještě jednou moc děkujeme. Na žádost členů se klubové schůzky konaly i v prázdninové měsíce červenec a srpen, v tomto čase přednášky neorganizujeme. O schůzkách pravidelně informujeme v měsíčníku Bechtěrevik. Dne proběhlo Krajské shromáždění s kladným hodnocením naší činnosti a s volbou delegátů na Shromáždění delegátů KB v Praze Krajský výbor žádal i o dotace nebo jiné finanční příspěvky na odborech zdravotnictví Magistrátu města Brna i Krajského úřadu Jihomoravského kraje, avšak neúspěšně. Krajská organizace tak hospodařila pouze s příspěvky členů klubu a s finančními dary dvou členů a jedné mimobrněnské firmy. V roce 2012 jsme se pravidelně setkávali při bowlingu v zábavním a nákupním centru Olympia Brno, minimálně 1 měsíčně, v červenci až říjnu dokonce 2. Zúčastnili jsme se i celostátního turnaje v Pardubicích. Tuto akci hodnotíme kladně, ale naším umístěním jsme nebyli nadšeni. V rámci rehabilitace jsme v roce 2012 kolektivně cvičili 2 měsíčně (kromě prázdninových měsíců červenec a srpen) na rehabilitačním oddělení MOÚ Brno pod dohledem odborné rehabilitační pracovnice. Doba cvičení je 1 hodina, z toho půl hodiny se cvičí na žíněnce a půl hodiny na balonech. V říjnu jsme poprvé odzkoušeli termální vodu Relaxu Termal na Mušově, což jsme rádi opakovali v listopadu a určitě budeme pokračovat i v roce V roce 2012 jsme nezanedbali ani kulturu. Pokračovala naše přízeň k divadlu Radost. V březnu jsme navštívili představení Limonádový Joe, v srpnu na letní scéně Hnízdečko a šunkofleky a v listopadu jsme byli na exkurzi v technickém zázemí divadla, zúčastnili jsme se zkoušky představení Malované na skle a navštívili jsme Muzeum loutek. V dubnu jsme opět byli na exkurzi v Knihovně J. Mahena a v květnu se zde konala Muzejní noc. V říjnu jsme se zúčastnili akcí, které Knihovna J. Mahena pořádala jako součást oslavy Dne seniorů v Brně na náměstí Svobody. V březnu jsme zahájili s výlety. Provedli jsme vycházku na koniklecovou louku na Kamenném vrchu v Brně, kde jsme se pokochali krásou právě rozkvetlých konikleců. Byly úžasné a bylo jich velké množství. V květnu jsme se vypravili na exkurzi do firmy Rudolf Jelínek ve Vizovicích a pokračovali jsme do Zlína na návštěvu Muzea obuvi a Baťova mrakodrapu. Odpoledne jsme rádi zajeli za odpočinkem do Lázní Kostelec nedaleko Zlína 16

17 (probíhaly zde rekondice), očekával nás zde předseda Zlínského kraje Luděk Imrýšek. Měli jsme též občerstvovací zastávku na Buchlově. V srpnu jsme se rozhodli pro návštěvu Křtin u Brna a Jeskyně Výpustek, která byla zpřístupněna nedaleko Křtin. V říjnu jsme se vypravili na další exkurzi na jih Moravy do firmy Vinné sklepy Valtice a navštívili jsme také Zámek a Zámecký sklep s ochutnávkou. Poněvadž bylo cestovní nadšení, zajeli jsme se podívat do Lázní Lednice, ovšem jen krátce, neboť jsme byli objednaní do Termal Mušov. Byl to náročný, ale úspěšný program. Rok 2012 jsme zhodnotili a ukončili po našem kolektivním cvičení při setkání ve stylové restauraci Koliba Závěrem vyslovujeme poděkování našim aktivním členkám a aktivním členům při organizování kulturních akcí a výletů příp. exkurzí, dále aktivním členkám při přípravě občerstvení na klubových setkáních a kolegyním a kolegům, kteří se zúčastňují našich akcí. Kraj Vysočina Dle vedené centrální databáze naše krajská organizace Kraje Vysočina (KO KB Vysočina) končila rok 2012 se stavem 127 členů. Krátký exkurs do minulosti. V roce 2002, kdy na podzim vznikla krajská organizace KB Vysočina, jsme měli v evidenci dle DTB jen 105 členů. Další počty členů z minulosti byly následující (stav k daného roku): rok rok rok rok rok rok rok rok rok rok 2013 *** 125 *** stav k Podle statistických údajů k 31. prosinci jednotlivých roků, měla naše krajská organizace následující počty členů, kteří nezaplatili členský příspěvek (počet neplatičů a % neplatičů): rok tj. 35% rok tj, 36% rok tj. 43% rok tj. 45% rok tj. 46% rok tj. 35% rok tj. 24% rok tj. 30% *** *** dílčí údaj k datu Dle těchto údajů, které jsou poskytnuty z centrální databáze, vyplývá, že počty platících členů nám, na Vysočině, klesají. Je to jednak proto, že našim členům nemůžeme nabídnout nic víc, než dosud pro ně provádíme. Také se naše nabídka odvíjí od přijatých grantů, dotací či jiných zdrojů financí. Na rozdíl od jiných krajů nevydává Kraj Vysočina žádné dotační programy pro naši skupinu, pouze (asi) v roce 2008 vydal grantový program pro zdravotně postižené. Přestože jsme měli jednu z nejlépe zpracovaných žádostí neuspěli jsme. A proto naše KO KB Vysočina i v roce 2012 pracovala obdobně jako v letech minulých. Našich akcí se zúčastňovali členky a členové KO KB Vysočina jen ze Žďáru n/s, Nového 17

18 Města na Moravě a Velkého Meziříčí. Pokud to lze nazvat takto, tak činnost na území kraje Vysočina se utlumuje, (asi) pro nezájem členů z jiných okresů. Opět tedy konstatujeme, že jsme sice funkční pro celý kraj Vysočina, ale aktivně pracují jen členové spádově patřící do okresu Žďár n/s, především potom z města Žďár n/s, Nové Město na Moravě a města Velké Meziříčí. Pro uzavřený rehabilitační bazén FIT, jsme v roce 2012 nemohli uskutečňovat pravidelné páteční cvičení pod velením naší velmi dobré cvičitelky Boženky. Hledali jsme další možnosti i v jiných částech našeho kraje (Havlíčkův Brod, Hlinsko, Nové město na Mor., rehabilitační bazény rekreačních středisek apod.). Nakonec se nám podařilo zajistit rehabilitační bazén v nemocnici Nového Města. Od prosince 2012 jsme začali cvičit i v novém RELAX centru ve Žďáru n/s a to každý pátek vždy od do hodin V průběhu roku 2012 jsme pokračovali v dobré tradici výšlapů, prováděných převážně na okolí Žďáru n/s, Velkého Meziříčí a Nového Města na Moravě. Zaměření bylo stejné jako v předchozích letech. Pokračuje pravidelný pondělní bowling ve žďárské Laguně. V roce 2012 jsme uspořádali minirekondici v zařízení hotel Žďas ve Svratce, zúčastnili jsme se týdenních rekondic v Bechyni, někteří členové také v Lázních Bělohrad. V listopadu 2012 jsme se prošli na Velkomeziříčsku až na rozhlednu Rubačka, zakončenou obědem a dále okresním a krajským přeborem KO KB Vysočina v bowlingu. To bylo v zařízení Riwer bowling ve Velkém Meziříčí. Náš každoroční boj o získání financí od měst našeho kraje na podporu naší činnosti nekončí!!. Získali jsme granty jen z měst Žďár n/sázavou a Velké Meziříčí. Oběma městům tímto děkujeme. Jednání o sponzorství s podnikateli skončilo opět neúspěšně. Královéhradecký kraj Opět uběhl rok jako voda a my se ohlížíme za naší činností v roce První členská schůze v roce proběhla 24. března. Tam byla mimo jiné naplánována činnost Klubu a akce na celý rok. Ihned v dubnu jsme se sešli na další schůzce, před kterou si někteří z nás zahráli bowling na Flošně v Hradci Králové, a poté jsme pokračovali ve schůzi v Centru pro tělesně postižené. Další plánovaná akce byl výlet do Kolína, spojený s exkurzí do výrobního automobilového závodu TPCA. Tohoto výletu se zúčastnili i někteří členové KB ze Středočeského, Ústeckého a Pardubického kraje. Všem se nám tato netradiční akce moc líbila a odcházeli jsme velice spokojeni. V květnu 2012 jsme se sešli u našeho kolegy a kamaráda Míry Špryňara. Posezení v krásném prostředí na břehu Orlice již tradičně patří k příjemným chvílím, které trávíme mezi přáteli a na které se každý rok velice těšíme. Jsou již tradiční akce, které přetrvávají a jsou stabilně nabízeny našim členům. Po celý rok je využívána možnost plavání v bazénu ve Všestarech, kde si jednou týdně můžeme zacvičit a protáhnout ztuhlé klouby. Plavenky jsou k dispozici k přímému odběru, nebo je možnost jejich využití v pokladně bazénu. Další pravidelná akce je vždy v úterý v hodin na Flošně, v Hradci Králové, kde se schází hráči bowlingu. Zúčastňujeme se turnajů, které pořádá Severočeský kraj v Ústí nad Labem, a stále lepší výsledky našich borců dokazují, že trénink je nutný. Na celostátním 18

19 turnaji, který proběhl tak, jako každoročně v prosinci v Pardubicích, se naši umístili na třetím místě a to je velice pěkné. 13. října se konalo krajské shromáždění naší královéhradecké krajské organizace. Byli zvoleni noví členové Krajského výboru, a to ve složení: předsedkyně Mgr. Milada Jirečková, místopředseda Ing. Věroslav Kozák, tajemník Zdenka Svašková, hospodář Francois Bouteiller a člen Olga Krouželová. V říjnu se uskutečnila krajská rekondice v Lázních Bělohrad. Všichni účastníci byli velice spokojeni. Na pobyt byla poskytnuta i malá dotace. Poslední akce roku 2012 bylo prosincové setkání na předvánoční schůzce, kde proběhla přednáška p. Turka o nemoci MB, její léčbě a využití magnetoterapie. Po přednášce jsme si již pochutnávali na vánočním cukroví, navzájem jsme se potěšili drobnými dárečky a strávili jsme příjemné odpoledne mezi přáteli. Zhodnotili jsme rok 2012 a pomalu plánovali další činnost na příští rok. Na závěr bych ráda poděkovala za spolupráci Magistrátu města Hradec Králové, Krajskému úřadu, Centru pro zdravotně postižené, vedení Rehabilitační kliniky v Hradci Králové a věřím, že se naše spolupráce bude i nadále rozvíjet ku prospěchu všech našich členů a všech zdravotně postižených. Liberecký kraj Naše členská základna, tak jako ve všech krajích, se o něco snížila. Na konci roku 2012 jsme měli 62 členů, byli vyřazeni ti, co dlouhodobě nekomunikovali. Lze předpokládat, že i v roce 2013 počet členů v krajské organizaci klesne. V Liberci se schází pár nadšenců na cvičení. Chodíme pravidelně cvičit do rehabilitačního centra Sarema. Změnila se sestřička, co s námi cvičí. Cvičíme jednou na míči, jednou na židli, jednou s širokými gumičkami. Střídá se to. Chodí nás už jen 8, z toho 6 ženských a 2 chlapi. 6 je z Liberce 2 z Jablonce. Už jen jedna skupina a to v pondělí, od do hod. Připlácíme 50,- Kč a nutno je přinést si od lékaře FT poukaz na cvičení. Středočeský kraj Co se týká činnosti naší organizace za uplynulý rok, lze opět konstatovat, že skupina našich členů, která má spádově blízko do Kolína, se i v tomto roce scházela jedenkráte v měsíci na cvičení v bazénu a další rehabilitaci v areálu Oblastní nemocnice Kolín. Zúčastňuje se v průměru 6 osob. V dalších částech kraje se členové věnují většinou plavání, různým rehabilitacím, jako masážím apod. Většinou jde o samostatné akce. Někteří členové i v tomto roce využívali možnosti zapůjčení magneto-terapeutického přístroje Abolito. Tento je zapůjčován na jeden měsíc za symbolický poplatek 100,- Kč, který je vybírán pro případné opravy. Řada našich členů se zúčastnila celostátních rekondic: jarních turnusů se zúčastnilo 12 a podzimních 15 našich členů. Celkem 27 účastníků, z čehož 6 členů se zúčastnilo 2. Zájem se vlivem objektivních podmínek o něco snížil, v roce 2011 to bylo 38 účastníků. 19

20 Středočeské družstvo se zúčastnilo již 8. ročník celostátního turnaje v bowlingu O putovní pohár předsedy Výkonného výboru v Pardubicích. Přínosem není jen sportovní zápolení, ale zejména setkávání se s dalšími bechtěreviky z celé republiky. Našemu družstvu se vedlo poměrně dobře, obsadilo i v roce 2012 pěkné druhé místo, kdy jsme opět nestačili pouze na ústecké kolegy. Mezi jednotlivci si velice dobře vedl Ing. Milan Brabec, který zvítězil v jednotlivcích. Co se týká členské základny naší krajské organizace, k jsme měli celkem 200 členů, k to bylo 171 členů. Poměrně značný úbytek byl zapříčiněn rozhodnutím celostátního shromáždění delegátů v dubnu 2012, že dlouhodobí neplatiči (nad 5 let), budou vyřazeni z evidence. V roce 2012 se přihlásilo v rámci kraje 10 nových členů, což je dvojnásobek roku Z počtu 171 členů v kraji bylo 134 řádně platících. Krajská organizace stále patří k těm nejpočetnějším, na schůzkách členů a zejména při výročním jednání to není vidět. Krajské schůzky se konají v kanceláři Klubu bechtěreviků na Karlínském náměstí 12, téměř pravidelně 3. čtvrtek v měsíci, vždy mezi 15. a 17. hodinou. Plzeňský kraj K měla krajská organizace 82 členů a z toho platících 67, což lze hodnotit příznivě, procento platících se zvýšilo. Počet členských schůzí v loňském roce byl 10 s průměrnou účastí 17 členů. Poděkování patří našemu členovi p. Šourovi za pěkný článek do našeho časopisu o návštěvě Šumavy. Na rozdíl od roku 2011 se nepodařilo získat žádnou dotaci, proto se neuskutečnily ani žádné krajské minirekondici, či další společné akce. Pardubický kraj Rok 2012 jsme zahájili dne 28. ledna. Naše setkání proběhlo v České Třebové, v restauraci Národní dům v Kozlovské ulici, kde je zároveň čtyř-dráhový bowling. Předseda Karel Pásler zde seznámil s plánem činnosti na r Po výborném obědě jsme si zahráli bowling. Celkovým vítězem se stal Láďa Hnát z Rudoltic. Ve volné diskuzi jsme probrali zážitky z Vánoc a Nového roku a vyhodnotili naši činnost v uplynulém roce. Sešli jsme se v počtu, který se pravidelně zúčastňuje všech ostatních akcí tzv. zdravé jádro. Toto setkání jsme si zopakovali v březnu. V dubnu se někteří naši členové aktivně zapojili do organizace celostátního Shromáždění delegátů v Praze. Ve dnech 15. až 17. června jsme uspořádali již tradiční víkendovou rekondici v rekreačním středisku DKV Česká Třebová na Medlově, v osadě Yukon. Do krásného prostředí obce Tři Studně na Vysočině se vracíme rádi každým rokem. Na programu jsme měli přátelské posezení u večerního táboráku s opékáním vuřtů, ale i Thajskou masáž provedenou našimi sponzory. Dále jsme navštívili krytý bazén v restauraci U Loubů, muzeum požární 20

21 techniky v Přibyslavi a také pomník Jana Žižky. Našli jsme si čas i na sport, v areálu rekreačního střediska DKV Medlov jsme si zahráli nohejbal, badminton či kuželky. V září jsme navštívili zařízení našeho kolektivního člena Biosynchronu v Horním Maršově, což považujeme za zdařilý víkend, a proto ho chceme letos opět zopakovat. Říjnová schůzka proběhla opět v České Třebové na bowlingu v obdobném složení jako obvykle, v prosinci jsme se aktivně zúčastnili celostátního turnaje v bowlingu v Pardubicích. V průběhu roku se jednotlivci zúčastňují i celostátních rekondic, zejména v Jáchymově, dále i na Slovensku ve Štúrovu. Poděkování za poskytnutí dotace na naši činnost patří, mimo jednotlivých našich členů, zejména Krajskému úřadu Pardubického kraje. Moravskoslezský kraj Činnost a hospodaření v roce 2012 díky míře stanovené spoluúčasti a souběhu dotačních prostředků na jednotlivé akce proběhla dle plánu. Hlavní subjekty, jež nám přispěly v roce 2012 dotacemi a dary na naši činnost: - Krajský úřad Moravskoslezský kraj, sídlem v Ostravě ,00 Kč - Statutární město Ostrava, Magistrát, OSVZ ,00 Kč - Nadace OKD ,00 Kč - Nadace OKD ,00 Kč - Statutární město Opava ,00 Kč - Dary samotných členů klubu 5 800,00 Kč - Příjmy za spoluúčasti klientů na akcích ,00 Kč - Výnos z úroků na účtu KB-MS 13,36 Kč Naše činnost spočívala v organizování společných víkendových a dvou šestidenních rekondic. Za tuto činnost jsme v roce 2012 vydali ,- Kč. Také zajišťujeme pro naše členy možnost tzv. akutní pomoci, hipoterapii a cvičení v bazénech za tyto náklady jsme v loňském roce utratili částku ,- Kč a celkem s penězi na zajištění organizační činnosti to bylo ,38 Kč. V roce 2012 jsme organizovali celkem 3 víkendové rekondiční pobyty a dva týdenní rekondiční pobyty. Celkem se rekondic zúčastnilo 90 osob, z toho bylo 63 členů KB-MS (70%), 27 členů z jiných krajských organizací Klubu bechtěreviků (30%). Členům KB-MS se na rekondiční pobyty cena snižovala o dotace, které jsme získali od výše jmenovaných subjektů. Nečlenové Klubu bechtěreviků a členové jiných krajských organizací hradili vždy plnou cenu. Rekondice probíhaly v Nestátním zdravotnickém zařízení Odra s.r.o. Ostravice, v Rehabilitačním sanatoriu Lázní Darkov, a.s. v Karviné a hipoterapie v Penzionu nad stájí v obci Jakartovice. Dvě šestidenní rekondice ve Slovenských léčebných kúpeloch Turčianské Teplice. Víkendové rekondice jsme se snažili rozložit na období celého roku. První se konaly v Nestátním zdravotnickém zařízení ODRA, které se nachází v centru Beskyd, přímo pod Lysou horou, v termínu od 25. do 27. června 2012 a zúčastnilo se jí 14 osob, z toho 7 členů KB-MS bechtěreviků a 7 nebechtěreviků. 21

22 V termínu jsme zorganizovali rekondiční pobyt s hipoterapií v Penzionu nad stájí v obci Jakartovice. Zúčastnilo se jí 7 osob, z toho 4 členové bechtěrevici a 3 nebechtěrevici. Sezónu víkendových rekondic jsme stejně, jako v předcházejícím roce, ukončili v Lázních Darkov. Rekondiční pobyt se uskutečnil v termínu od 9. do Zúčastnilo se 17 osob KB, z toho 9 členů postižených Bechtěrevovou chorobou a 8 ostatních. Mezi víkendovými rekondicemi jsme v roce 2012 opět organizovali šestidenní rekondice ve Slovenských léčebných kúpeloch Turčianské Teplice. Bylo to ve dvou bězích, jarním a podzimním. Po letech 2010 a 2011, kdy tyto rekondice organizoval Výkonný výbor, jako celostátní rekondice, se garantem stala opět naše krajská organizace. Hlavním organizátorem byla paní Hlaváčková, která zajistila i větší rozmanitost a výběr, jak dle stravy, tak dle možnosti ubytování Jarní pobyt proběhl v termínu Rekondičního pobytu se zúčastnilo 16 členů KB a z toho 4 členové KB-MS. Z celkového počtu členů bylo 9 MB a 7neB. Podzimního pobytu se zúčastnilo 36 členů KB, z toho 22 členů KB-MS. Z celkového počtu členů bylo 20 MB a 16neB. Pokud bychom měli uplynulý rok z hlediska rekondic hodnotit, pak můžeme konstatovat, že byl úspěšný, i když počet účastníků byl nižší než v roce Určitě se projevila na menším zájmu zvýšená cena spoluúčasti, než která byla v roce Také jsme pořádali v roce 2012 o jeden rekondiční pobyt méně. Průměr členů na jeden rekondiční pobyt v roce 2012 je 12,66 a v roce 2011 to bylo 13 osob, což je opravdu nepatrný pokles. Týdenní rekondiční pobyty se opět setkaly s velkým zájmem našich členů a oblíbenost našich týdenních pobytů se zvyšuje i u ostatních krajských organizací. Týdenní rekondiční pobyty v Turčianských Teplicích jsme pořádali za přispění Nadace OKD a pro ostravské členy za přispění Magistrátu města Ostrava. Našim krajským členům jsme dotovali cenu na úroveň ostravských účastníků z vlastních zdrojů Pro členy KB-MS vznikla tedy i velmi příznivá cena tohoto rekondičního pobytu. Za návštěvu bazénů a masáží jsme utratili ,- Kč. Bazény s teplou vodou využíváme v Hotelu Imperial Ostrava, ve Vítkovické nemocnici a.s., bazén v Sanatoriu Klimkovice, Lázních Darkov, Fakultní nemocnice Ostravě a obci Fryčovice. Masáže a další pomoc při bolestech nám poskytovali DJK fyzio Centrum fyzioterapie a léčebné rehabilitace, Jan Prašek v Ostravě, Barbora Velartová ve Fryčovickém Sport centru, Léčebné a rehabilitační služby Opava, Jaroslav Hájek Opava, Zita Erich Frýdek Místek, Křižáková Ivona Ostrava a Lázně Darkov. V roce 2012 nám hipoterapii poskytovaly jízdárna Stelly v Hradci nad Moravicí a Penzion Nad Stájí Jakartovice. Další aktivity KB-MS byly následující: - Komunitní plán: KB-MS se již řadu let intenzivně zapojuje do práce Komunitního plánu v Ostravě a také pokračuje spolupráce s KP v Opavě. Je také registrován v KP Havířov. Propaguje tak významně svou práci a získává dobré i negativní zkušenosti z jiných organizací. - Informační letáky: K seznámení veřejnosti s existencí Bechtěrevovy choroby a službami, které nabízí KB-MS vydáváme každoročně 2 druhy informačních letáčků s přihláškou do KB. Jsme uvedeni v katalogu služeb a zařízení pro ZdP občany v Ostravě. - Den sociálních služeb: Významnou akcí je účast KB-MS na celodenní akci: Den sociálních služeb, která je organizována KP v Ostravě a také KP v Opavě. - Výzkumná práce: V roce 2009 jsme dokončili realizaci výzkumného úkolu: Vliv rekondic na hybnost pacientů s Bechtěrevovou chorobou. Práce byla vázána na týdenní rekondice 22

23 v Turčianských Teplicích. V roce 2010 tato studie přispěla k získání dotace z Ministerstva zdravotnictví. Na tento projekt se odvoláváme při žádostech o dotace i v následujících letech. V roce 2010 jsme realizovali další studii: Kvalita života bechtěreviků, na niž přispělo přes 300 bechtěreviků. Z této studie čerpáme informace o potřebách bechtěreviků a je zdrojem námětů pro další zdokonalování naší činnosti. V roce realizujeme studii: Dynamika aktivity Bechtěrevovy choroby, s přispěním Nadace OKD. Pro tyto účely byl realizován nový webový portál s testem BASDAI a BAS-G: Počet členů KB-MS na počátku roku 2012 byl 213 a k to bylo 153 členů, což je o 60 méně. Shromáždění delegátů v roce 2012, jako nejvyšší orgán našeho občanského sdružení, rozhodlo o průběžném vyřazování těch členů, kteří dlouhodobě nekomunikují zejména 5 let neplatí členské příspěvky. Stále však se dostatečný počet lidí s Bechtěrevem či jinými zdravotními potížemi nechce s touto svou situací smířit, proto tuto situaci řeší aktivním přístupem. A do něj patří i pravidelné rehabilitace, tím pádem i naše rekondiční pobyty, jež proti tomuto pomáhají bojovat a snaží se vytvořit určité návyky, které v konečném důsledku mohou průběh Bechtěrevovy choroby zpomalit či zmírnit. A to je přesně ten důvod, proč jsme před pár lety s organizací rekondičních pobytů začali, a čas ukazuje, že zvolený směr byl asi správný. Doufáme, že tento zvolený směr se nám bude dařit realizovat i v následujících letech. Informace o činnosti krajské organizace klubu poskytujeme na našich webových stránkách Ústecký kraj Opět se sešel rok s rokem a tak bilancujeme a vzpomínáme, co pěkného a méně pěkného nás potkalo, a jak jsme si dokázali zpříjemnit život v roce V rámci svých zdravotních možností pravidelně rehabilitujeme pod kvalitním odborným vedením. Každé úterý od hodin se scházíme na rehabilitačním oddělení městské polikliniky v Ústí nad Labem. Účast je vždy uspokojivá a vešli jsme do podvědomí všech lékařů ústecké polikliniky. Podařilo se zajistit rehabilitační cvičení také v Chomutově, ale nikdo během celého roku se neozval, aby podal informaci o tom, jak cvičení probíhá a jaká je účast. Že by opět snaha a věnovaný čas přišly nazmar kvůli nezájmu? Po stránce společenské, kulturní a sportovní se nám dařilo, jako vždy, výborně. Mnozí z nás se stali účastníky rekondičních pobytů v různých lázních, kde jsme dělali něco nejen pro tělo ale i pro duši. Většina z nás ví, že nejen prací živ je člověk a tak jsme se kulturně vyžívali mimo jiné také v našem ústeckém divadle, o kterém se říká, že to je replika národního divadla. Mnozí z nás podnikali a podnikají soukromé zájezdy i do divadel pražských. Adventních dnů a koncertů si někteří z nás užívali v Drážďanech, ale také v Mnichově, kde to je super. Užší kádr, který se věnuje bowlingu, se stal již po páté v řadě přeborníkem republiky v soutěži družstev. V našich řadách najdete i účastníka, který kraj proslavil svými sportovními výkony i v zahraničí. V únoru 2012 byli vyhodnoceni jako sportovci roku handicap Petr Kumstát v Děčíně a Aleš Blažek v Ústí nad Labem. Podařilo se uspořádat několik sportovních akcí v Děčíně a Ústí nad Labem, republikového a někdy i mezinárodního charakteru. Díky příspěvkům z Krajského úřadu Ústí nad Labem, Statutárního města Ústí nad Labem a Statutárního města Děčín a dále díky sponzorům, kterými byli v roce 2012 České Dráhy a.s., 23

24 Becherovka Karlovy Vary a Český porcelán Dubí, byl při každém sportování dostatek cen. Všem dárcům a sponzorům, včetně ochotných jednotlivců patří naše poděkování. Olomoucký kraj K měla naše krajská organizace 98 členů. Počet platících členů je 70, cca 25 dochází na pravidelné schůze, které se konají každý druhý měsíc, třetí týden, v úterý. Kromě aktuálních informací z Výkonných výborů si zde členové předají novinky, které získali během uplynulých dvou měsíců, nejen z oblasti zdravotnictví, ale i z internetových stránek. V roce 2012 jsme uskutečnili přednášku o geopatogenních zónách, výšlap do okolí Svatého Kopečka. Jednou za čtvrt roku pořádáme turnaj v bowlingu. Podařilo se nám opět získat dotace. Od Statutárního města Olomouc jsme obdrželi ,- Kč, od města Litovel 2 000,- Kč a od obce Štěpánov 3 000,- Kč. Z uvedených dotací jsme opět zajistili pernamentky na cvičení pro pacienty s Bechtěrevovou chorobou, nakoupily jsme rehabilitační pomůcky a těm, kteří se účastní rekondičních pobytů, byl poskytnut příspěvek na tento pobyt. Naši členové se zúčastnili týdenní rekondice v Turčianských Teplicích a tento rok klub uspořádal víkendovou rekondici v Hotelu Odra v Ostravici. Zlínský kraj V roce 2012 naše krajská organizace uspořádala jeden týdenní a jeden krátkodobý pobyt v Lázních Kostelec u Zlína, s účastí 37 lidí. Díky dárcům, sponzorům a členům, kteří přispěli na činnost v celkové výši ,- korun, byly ceny velmi atraktivní pro všechny členy Klubu. Náplň procedur byla zaměřena hlavně na balneoterapii. Na základě kladného ohlasu budeme v tomto trendu pokračovat i v dalších letech a nabídneme další termíny. Vzhledem k tomu, že na území kraje nepůsobí žádná jiná organizace, zaměřená na revmatická onemocnění, stali jsme se vyhledávaným poradenským a informačním centrem i pro ostatní skupiny podobně postižených pacientů. V uplynulém roce naše organizace byla kladně hodnoceným odborným konzultantem pro 3 studenty bakalářského a magisterského studia zaměřeného na naše onemocnění. Členská základna narostla o 4 nové členy, počet neplatičů se ale rozšířil o dalších 6 osob. Procento řádně platících členů bylo 84%, což je nad celostátním průměrem. Situaci u dlouhodobě pasívních členů a neplatičů řešíme. Neodmyslitelnou náplní naší činnosti je poradenská a informační činnost, která je pravidelnou součástí čtvrtletních celo-krajských schůzek, s průměrnou účastí přes 25 procent. Pravidelným bodem programu je seznamování s novými zákony, předpisy, vyhláškami, výměna poznatků a předávání zkušeností při řešení zdravotních, sociálních a životních problémů. K dobré operativnosti, informovanosti a účinnosti práce nám dále velmi pomáhá to, že téměř 70 % členů má přístup k internetu a sociálním sítím. Vzájemné osobní poradenství, se stalo pro naše členy neodmyslitelnou součástí života organizace, kdy jeden druhému dokážeme na základě vlastních zkušeností pomoci. 24

25 Dárci a sponzoři v roce

26 Kolektivní členové Lázně Bechyně, s.r.o. Drahomíra Vaculová, osvč Klub bechtěreviků o.s. Občanské sdružení se sídlem: Revmatologický ústav, Na Slupi 450/4, Praha 28 Nové město Fakturační adresa: Klub bechtěreviků o.s., Na Slupi 450/4, Praha 2 Poštovní doručovací adresa a kancelář: Karlínské náměstí 59/12, Praha 86, tel.: Přítomni jsme zpravidla 2. a 3. čtvrtek 14.oo 17.oo hodin IČ: DIČ: CZ Občanské sdružení je registrováno u Min. vnitra ČR Čj. VSP/1 1739/90 R 26

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 PROGRAM 1) Přivítání hostů pana Vedrala, Pana Blažka a Dr. Karpíškové 2) Činnost KB HK Milada Jirečková 3) Příspěvek p. Vedral 4) Diskuse

Více

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR

Výroční zpráva 2014. ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR Výroční zpráva 2014 ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR ROSKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ region. org. Unie Roska v ČR sdružuje pacienty s roztroušenou sklerozou. Základní údaje: Název: Adresa: Statut

Více

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem

Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Výroční zpráva 2008 Willík - občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem Občanské sdružení Willík bylo založeno z iniciativy rodičů dětí s Williamsovým syndromem v roce 2006. Cílem

Více

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY

REKONDICE 2014. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY REKONDICE 2014 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 16. 22. února, 23. 1. března, 2. 8. března 2014 Ubytování: 2 lůžkové

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2013. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2013 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Základní informace o Klubu bechtěreviků Klub bechtěreviků je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních i jednotlivých zájemců o zlepšení

Více

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP,

Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, Vážení přátelé a příznivci Klubu ŽAP, přišla chvíle, kdy hodnotíme právě uplynulý rok 2014. Předkládáme Vám účet z činnosti, a zpovídáme se z hospodaření s finančními prostředky. Chceme být stručné, ale

Více

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2012. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2012 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Drahomíra Vaculová, osvč

Drahomíra Vaculová, osvč VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 Sponzoři Úřad vlády ČR OLOMOUC VELKÉ MEZIŘÍČÍ Kolektivní členové Drahomíra Vaculová, osvč 1 Základní informace o Klubu bechtěreviků o.s. Klub bechtěreviků o.s. je občanské sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

Základní informace o Klubu becht revik

Základní informace o Klubu becht revik Základní informace o Klubu bechtěreviků Klub bechtěreviků je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních i jednotlivých zájemců o zlepšení

Více

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2011. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2011 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy

Výroční zpráva za rok 2010. Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Výroční zpráva za rok 2010 Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných, jejich rodinných příslušníků a přátel dialýzy Název organizace: Společnost dialyzovaných a transplantovaných nemocných,

Více

KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA za r. 2004 Základní informace o Klubu bechtěreviků Klub bechtěreviků je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR K R A J S K É O R G A N I Z A C E Ú S T E C K É H O K R A J E Z A R O K 2 0 1 0 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Základní údaje Občanské sdružení

Více

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012

Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 Setkání ORK FAČR s předsedy ORK KFS Hradec Králové, 14.9.2012 ČLENSTVÍ VE FAČR a struktura dělení členských příspěvků Členství a struktura dělení ČP Na 13. řádné valné hromadě FAČR byly přijaty nové stanovy,

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

R E K O N D I C E 2 0 1 3

R E K O N D I C E 2 0 1 3 R E K O N D I C E 2 0 1 3 Celostátní rekondiční pobyty pro členy KLUBU BECHTĚREVIKU o.s. 1. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Jáchymov Neděle-sobota Termín: 10. 2. - 16. 2.; 17. 2. - 23. 2.; 24.2.- 2. 3.2013 Ubytování:

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2006 Občanské sdružení SMS - sdružení mladých sklerotiků (dále jen SMS) bylo založeno v roce 2005 a ke dni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Zpráva o činnosti za rok 2012

Zpráva o činnosti za rok 2012 Zpráva o činnosti za rok 2012 Ústí nad Labem 28.2.2013 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o.s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub a komunitní

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR

Asociace muskulárních dystrofiků v ČR Asociace muskulárních dystrofiků v ČR Výroční zpráva za rok 2008 Poslání a cíle asociace Asociace muskulárních dystrofiků v ČR je celostátní organizace působící v České republice, která sdružuje občany

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE

SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V ČR ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ STRAKONICE VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ROK 2010 Výsledky hospodaření Územního sdružení v roce 2010 Příjmy: Výdaje: 634 567,- Kč 613 590,- Kč Výsledek hospodaření:

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Směrnice pro činnost poboček SPJF

Směrnice pro činnost poboček SPJF Směrnice pro činnost poboček SPJF 1. Založení pobočky Sdružení přátel Jaroslava Foglara (dále jen pobočky) se řídí platnými stanovami SPJF. Vznik pobočky musí schválit Výkonný výbor SPJF. 2. Členem pobočky

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení

Stanovy. Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. Název a sídlo sdružení Stanovy Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. I. Název a sídlo sdružení Sdružení nese název Sdružení rodičů a přátel MŠ Chodovická, o.s. (dále jen Sdružení) a sídlí při Mateřské škole, Praha 9 -

Více

Stanovy Klubu bechtěreviků České republiky z.s.

Stanovy Klubu bechtěreviků České republiky z.s. Stanovy Klubu bechtěreviků České republiky z.s. 1 Název, sídlo, působnost 1. Název spolku je Klub bechtěreviků České republiky, zapsaný spolek 2. Zkrácený název je Klub bechtěreviků ČR z.s. 3. Právní forma:

Více

za rok 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - AVAZ

za rok 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - AVAZ za rok 2007 2007 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v ČR - AVAZ Obsah: Úvod Právní postavení Poslání AVAZ Přehled činnosti Rozpis dílčí činnosti AVAZ Pracovníci AVAZ

Více

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy.

Usnesení. ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Usnesení ze zasedání Republikového výboru SNN v ČR které se konalo ve dnech 14. 15. dubna 2012 v Hotelu Grand v Řevnicích u Prahy. Přítomni : viz prezenční listina, která je přiložena k originálu této

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS. za rok 2008

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS. za rok 2008 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2008 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2008 Občanské sdružení SMS bylo založeno v roce 2005 pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), kteří se nechtěli

Více

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda

V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně. Schuster Walter místopředseda V roce 2010 pracoval výbor RO Roska v tomto složení: Nekvindová Helena - předsedkyně Schuster Walter místopředseda Bc. Švábová Věra místopředsedkyně,ekonomka Koklar Pavel člen výboru Erhartová Xénie členka

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2010 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

REKONDICE 2013 PODZIM

REKONDICE 2013 PODZIM REKONDICE 2013 PODZIM Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků o. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 17. 23. listopadu, 24. 30. listopadu, 1. 7. prosince 2013

Více

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení

S T A N O V Y. sportovního klubu SK SALH. I. Základní ustanovení S T A N O V Y sportovního klubu SK SALH I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub SK SALH je dobrovolným sdružením občanů provozující tělovýchovu, sport, turistiku, osvětovou a hospodářskou činnost. V SK

Více

Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Ústí nad Labem 28.2.2014 Květoslava Votrubcová generální sponzor 1 Občanské sdružení ELIXÍR o. s., registrované 5.12.2008, IČO 25676112, provozuje od 5.5.2009 Klub seniorů

Více

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007

Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2007 Občanské sdružení SMS bylo založeno v roce 2005 pacienty s roztroušenou sklerózou (RS), kteří nechtějí

Více

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace

STANOVY. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců. Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Hlavní úkoly a poslání asociace Úplné znění stanov, schválené Valnou hromadou dne 6.6.2006. 1/5 STANOVY Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců Článek I. Základní ustanovení 1. Česká asociace tělesně handicapovaných sportovců

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 - Bwindi Orphans, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2 ÚVODEM Občanské sdružení Bwindi Orphans bylo založeno v roce 2006 a výroční zpráva za rok 2007 je tedy první v naší historii. Koncem roku 2006 jsme měli v péči 30 dětí a během roku

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky.

Výroční zpráva. je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Výroční zpráva Občanského sdružení SMS za rok 2012 SMS je registrovaná nezisková organizace sdružující mladé sklerotiky. Mladými rozumíme lidi nejen věkem, ale hlavně duchem a aktivním přístupem k životu.

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

REKONDICE 2014 CELOSTÁTNÍ REKONDIČNÍ POBYTY PRO ČLENY KLUBU BECHTĚREVIKŮ. Týdenní rekondiční pobyty

REKONDICE 2014 CELOSTÁTNÍ REKONDIČNÍ POBYTY PRO ČLENY KLUBU BECHTĚREVIKŮ. Týdenní rekondiční pobyty REKONDICE 2014 CELOSTÁTNÍ REKONDIČNÍ POBYTY PRO ČLENY KLUBU BECHTĚREVIKŮ Jáchymov (neděle sobota) Týdenní rekondiční pobyty Termín: 23. 11. 29. 11., 30. 11. 6. 12., 7. 12. 13. 12. 2014 Ubytování: 2 lůžkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 IČ: 265 935 48 DIČ: CZ 265 935 48 Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje Detašované pracoviště Bruntál, P.O. Box 62, Dukelská 2, 792 01 Bruntál, Tel: 554 718 068/605 441 443, czp.bruntal@centrum.cz, www.czp-msk.cz VÝROČNÍ

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond )

Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Výroční zpráva za rok 2014 Základní údaje o Nadačním fondu Uran (dále jen fond ) Vznik fondu: 17. října 2014 Zápis do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1 181: 10. prosince

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Výroční zpráva 2010. Úvodem

Výroční zpráva 2010. Úvodem Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. Jáchymovská 385, 460 10 Liberec tel: 485 150 890, 485 151 398 www.lirtaps.cz Bankovní spojení: 2242330001/5500, IČ: 27280411 Úvodem

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje: Název organizace: Právní forma: Sídlo: Bankovní účet: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí občanské sdružení Lubina 338, 742 21 Kopřivnice 1771452309

Více

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006

Výroční zpráva. Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru. za rok 2006 Výroční zpráva Sdružení rodičů a přátel českokrumlovského dětského sboru za rok 2006 Obsah: I. Informace o sdružení 1. Cíle a poslání sdružení 2. Registrace a orgány sdružení 3. Činnost v roce 2006 II.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

1. Slovo úvodem...2. 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3. 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň... Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011

Domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011. Home care in the Czech Republic in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 212 58 Domácí zdravotní péče v České republice v roce 211 Home care in the Czech Republic in 211 Souhrn Ke konci

Více

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce.

1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující rodiče, děti s poruchou autistického spektra (PAS), jejich přátele, odborníky a příznivce. Stanovy občanského sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM Autistické děti a my (dále jen "sdružení") Sídlo: Dlouhá třída 79/1101, Havířov, PSČ 736 01 Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné,

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s.

Výroční zpráva 2007. Spolek přátel Bezdružic, o.s. Výroční zpráva 2007 Spolek přátel Bezdružic, o.s. Obsah: SLOVO ÚVODEM 3 PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 4 ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 5 PROJEKTY SDRUŽENÍ 6 PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 7 PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

KONFERENCE ZOOFNHK 23.5.2014

KONFERENCE ZOOFNHK 23.5.2014 KONFERENCE ZOOFNHK 23.5.2014 Složení Závodního výboru 2013-2017 Předseda Ing. Michaela Špinová 1. místopředseda Zuzana Kačerová Hospodář Zdeňka Říčařová Členové Dana Šramová Zdeněk Hak Jana Josefová Jaroslav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota)

REKONDICE 2015. Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků. Týdenní rekondiční pobyty. Jáchymov (neděle sobota) REKONDICE 2015 Celostátní rekondiční pobyty pro členy Klubu bechtěreviků Jáchymov (neděle sobota) Týdenní rekondiční pobyty Termín: 15. 21. února, 22. 28. února, 1. 7. března 2015 Ubytování: 2lůžkové pokoje

Více

REKONDICE 2016 JARO. Celostátní rekondiční pobyty pro členy spolku Klub bechtěreviků ČR, z. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY

REKONDICE 2016 JARO. Celostátní rekondiční pobyty pro členy spolku Klub bechtěreviků ČR, z. s. TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY REKONDICE 2016 JARO Celostátní rekondiční pobyty pro členy spolku Klub bechtěreviků ČR, z. s. Jáchymov (neděle sobota) TÝDENNÍ REKONDIČNÍ POBYTY Termín: 14. 20. února, 21. 27. února, 28. 2. 5. 3. 2016

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s.

Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 2013 Výroční zpráva Klubu celiakie Ostrava, o.s. 1. Úvodní slovo Klub celiakie Ostrava, o. s. existuje již druhým rokem. V této výroční zprávě předkládáme vedle základních informací o vzniku, organizaci,

Více

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA

Krása v srdci o.s. Kolmá 314 330 08 Zruč Senec VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 1 OBSAH: 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ 3. VIZE 4. POHLED DO HISTORIE str. 3. 5. ČINNOST V ROCE 2011..str. 5. 6. EKONOMICKÉ ÚDAJE, ZÁVĚR str. 7. 2 1. VZNIK 2. POSLÁNÍ Krása v srdci o.s. o.s. Krása

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více