Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Rumburk - Jiříkov. Výroční zpráva 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Rumburk - Jiříkov. Výroční zpráva 2004"

Transkript

1 Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Rumburk - Jiříkov Výroční zpráva 2004

2 Kontaktní a identifikační data Název: Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Rumburk - Jiříkov Datum registrace: zapsané jako církevní právnická osoba Sídlo: Dobrovského náměstí 379/11, Rumburk Telefon: IČO: Statutární zástupce: Mgr. Pavel Tichý Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: / 0100 www stránky: detašované pracoviště: Jiříkov Adresa: Náměstí 5, Jiříkov Telefon: Výroční zpráva Text: Michal Barák, Pavel Tichý Redakce: Lenka Baráková Foto: Michal Barák Grafická úprava: Michal Barák Počet výtisků: 40 2

3 Obsah: Úvodní slovo ředitele Poslání organizace Stručná historie Činnost v roce 2004 Zpráva o hospodaření Orgány organizace, zaměstnanci a spolupracovníci Poděkování Sponzoři, spolupracující a podporující organizace Fotodokumentace 3

4 Úvodní slovo ředitele Vážení, máte ve svých rukou výroční zprávu Salesiánského střediska mládeže - domu dětí a mládeže Rumburk - Jiříkov. Zpráva Vás chce informovat o činnosti tohoto zařízení v uplynulém roce. Jako pracovníci střediska se zabýváme dětmi a mládeží v jejich volnočasových aktivitách. Rozvíjíme dovednosti mladých lidí při pravidelných zájmových činnostech a v neposlední řadě uplatňujeme zážitkovou pedagogiku různými jednorázovými akcemi. Vyjádřeno jinými slovy, chceme být mladým na blízku a vhodnou asistencí, jakož i osobním příkladem jim pomáháme dozrát v dobré hochy a děvčata, v muže a ženy, v generaci, která bude oporou naší společnosti v nastávajících časech. Ve Středisku mládeže pracují dva zaměstnanci na plný úvazek, tito pak moderují celý tým dobrovolníků a spolupracovníků. Jejich hlavní náplní je provozování nízkoprahové herny a vedení zájmových kroužků. Je pěkné, že si Středisko našlo cestu i k lidem handicapovaným a činorodě spolupracuje s ÚSP Jiříkov. Velmi si také ceníme aktivit maminek s malými dětmi, které se pravidelně schází a z jejichž středu vzešel nápad na vybudování dětského hřišťátka na farní zahradě v Rumburku. Potěšitelné je také provozování herny na Dobrovského náměstí. Děti mají možnost strávit v chráněném prostředí nejen čas čekání na svůj autobus, ale především rozvíjet své pohybové vlohy, jakož i kamarádské vztahy ke svým vrstevníkům. Naše výchovná práce je dlouhodobá, ostatně jako každá pedagogická činnost. Její úspěšnost je patrná až časem v pevnosti dobrých vztahů a v kvalitním osobnostním rozvoji jednotlivých dětí. Jako ředitel střediska mládeže chci upřímně poděkovat všem, kteří naši práci podporují, ať už svým časem, financemi, nebo jinými prostředky. Také děkuji všem, kteří se dokáží podělit o svůj náhled na situaci dětí v našem regionu. Takové postřehy nám i našemu středisku dávají možnost pracovat na svém rozvoji. Mgr. Pavel Tichý, SDB 4

5 Poslání organizace Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Rumburk Jiříkov (dále jen středisko mládeže) je církevní nezisková organizace. Klademe si za cíl výchovně působit na mladé, takovým způsobem, aby z nich vyrůstali dobří lidé. Chceme také nastupující generaci zprostředkovat duchovní hodnoty. Nabízíme mladým lidem prostor, kde se mohou nejen odreagovat, ale zároveň poznávat hodnoty jako jsou tolerance, ohleduplnost, spolupráce, nezištná pomoc, respekt a další. Středisko mládeže pracuje podle principů PREVENTIVNÍHO SYSTÉMU. Tento výchovný styl vymyslel a úspěšně praktikoval italský kněz Jan Bosco (19.století), který se staral o opuštěnou mládež bez domova. Těžiště výchovy spočívá v tom, že se mladému člověku vytvoří takové prostředí, které jej uchrání před krizemi, špatnou společností a kriminalitou. Dílo Jana Bosca je rozšířené po celém světě, také v naší republice otvírají salesiáni střediska volného času pro mládež. Stručná historie Salesiánské středisko mládeže vzniklo v roce 1993 s posláním nabídnout příležitostné aktivity pro děti a mládež ve volném čase. Činnost se zpočátku zaměřovala na akce o letních prázdninách, a to především na letní tábory, putování, výlety apod. Od roku 1998 funguje na faře v Rumburku nízkoprahová Herna pro děti a mládež, která nabízí neorganizované aktivity. Děti a mládež si samy vybírají co budou dělat - k dispozici je stolní tenis, šipky, míčové hry, kalčo, stolní hry. Během provozu je přítomen pedagogický pracovník, který aktivity moderuje a sám se jich aktivně zúčastňuje. Zpočátku činnost zajišťovala především komunita salesiánů, později pracovníci civilní služby. V současné době je zde zaměstnanec na plný úvazek a dva dobrovolníci. Herna je pro děti dobře dostupná, neboť je v těsné blízkosti tří škol ZŠ Tyršova, Zvláštní školy a Gymnázia. Hernu denně navštíví cca 20 dětí a mládeže. Od roku 2002 dáváme na faře v Rumburku prostor pro činnost Rodinného centra. Každou středu se schází maminky na mateřské dovolené se svými dětmi. Společně připravují program pro sebe i děti, organizují výlety a další akce pro veřejnost. Mají k dispozici místnost o velikosti cca 50 m 2 a sociální zařízení. Postupem času jsme prostor vybavili hračkami a přizpůsobili pro nejmenší děti. V teplých měsících je k dispozici i farní zahrada. Cílem setkávání je nejen aktivní trávení času se svými dětmi, ale i poskytnutí prostoru pro rozhovor s dalšími dospělými. Rodičům nejmenších dětí pomáháme vymanit se z izolace od pracujícího okolí. Důležitou součástí setkávání je půlhodinka 5

6 vyhrazená jen dospělým, kdy se mohou v klidu podělit o drobné i velké starosti a radosti, stranou nezůstávají ani vážnější témata. O děti v té době pečuje pracovnice fary. Na podzim roku 2003 rozšířilo středisko mládeže svou činnost do blízkého Jiříkova. Činnost v Jiříkově se zaměřila na kroužky. Ve škole jsme provedli anketu na jejímž základě jsme na podzim připravili a otevřeli tyto kroužky: keramiku, šachy, kytaru, vaření, ruční práce, flétnu, modelařinu a stolní tenis. Velice mile nás překvapil zájem ze strany dětí, rodičů i zástupců různých organizací a institucí. O některé kroužky byl takový zájem, že jsme je museli otevřít hned několikrát, abychom vyhověli zájmu dětí. Kroužky vedou převážně dobrovolníci z řad studentů, rodičů a příznivců střediska, bez jejichž pomoci bychom se neobešli. Pravidelnou činnost kroužků jsme začali doplňovat akcemi určenými pro všechny zájemce z Rumburku a z Jiříkova, jako např. výlety, turnaje, diskotéky, táboráky, den dětí, letní tábor atd. Činnost v roce 2004 Herna pro děti a mládež Ve školním roce 2004/05 došlo k prodloužení otvírací doby a byly rozšířeny akce pro veřejnost. Pondělí Úterý zavřeno Středa Čtvrtek Pátek Hernu pro děti a mládež navštívilo denně cca 20 dětí a mládeže, tj kontaktů za rok Akce pro veřejnost: počet účastníků Turnaj ve stolním fotbale Dětský den v Rumburku Turnaj ve stolním tenisu Táborák za vysvědčení v Rumburku Stanování na farní zahradě na uvítání prázdnin sv. Martin 380 6

7 Rodinné centrum V roce 2004 pravidelně docházelo na římskokatolickou faru 7 maminek s dětmi. V rámci své činnosti připravily a zrealizovaly tyto akce pro veřejnost: Akce pro veřejnost: počet účastníků Malování na hedvábí Hledání velikonočních vajíček Výlet pro rodiče s dětmi na Křížovou horu Betlém pro děti z mateřských školek 90 Kroužky v Jiříkově Ve školním roce 2004/05 jsme otevřeli tyto aktivity: 3x stolní tenis, 3x keramiku, 2x vaření, šikovné práce, kytaru, flétnu, šachy, modelařinu, Dračí doupě, výtvarku pro nejmenší a sboreček. Provozování jednotlivých kroužků zajišťuje skupina dobrovolníků tvořená studenty Gymnázia Rumburk, rodiči a příznivci střediska mládeže, kteří se aktivitám věnují s velkým nadšením. Kroužky pravidelně navštěvovalo od ledna do června celkem 98 dětí a mládeže; od října do prosince docházelo na kroužky 116 dětí a mládeže, tj. celkem 3548 kontaktů za rok V roce 2004 jsme překonali počet stého člena střediska mládeže. Navázali jsme spolupráci s Ústavem sociální péče v Jiříkově, který posílá své klienty na kroužek keramiky, tím dochází k integraci lidí s mentálním postižením s většinovou populací. Středisko mládeže zakoupilo keramickou pec, takže už není potřeba vozit keramiku k vypálení jinam. Na podzim proběhla výstavba centrálního topení, čímž se značně zjednodušil provoz celého domu. Akce pro veřejnost: počet účastníků: Pololetní diskotéka Výlet putování po stopách Krakonoše Pletení pomlázek a zdobení vajíček Turnaj ve stolním tenisu Dětský den v Jiříkově Táborák za vysvědčení v Jiříkově Letní tábor v Brtníkách Výlet Bitva o Little big Horn Přijďte si vyzkoušet - ubrousková technika Šachový turnaj Betlém pro veřejnost a Betlém pro děti 80 7

8 Zpráva o hospodaření (v Kč) V Ý N O S Y Přijaté dotace, granty a dary ,75 Kompenzace za spotřebované energie ,00 Příspěvky dětí ,00 Úroky...40,11 Výnosy celkem N Á K L A D Y Nákupy ,00 Služby ,00 Cestovné ,50 Nájem ,00 Spoje ,00 Energie ,00 Náklady na opravu ,00 Pohonné hmoty...698,00 Poplatky bance ,00 Mzdy zaměstnanců ,00 Sociální pojištění ,00 Zdravotní pojištění ,00 Náklady celkem ,50 Stav účtu k ,35 Stav pokladny k Celkem ,85 ROZPIS PŘÍJMŮ dotací, grantů a darů Česká národní agentura Mládež ,25 Dary fyzických osob ,50 Evangelische Brüdergemainde Kleinwelka, SRN ,00 Nadace pro radost ,00 Městský úřad Jiříkov ,00 Komunitní nadace Ústí nad Labem ,00 Římskokatolické farnosti ,00 Jiříkov, Rumburk, Schachtwitz, Schwerte, SRN Úřad práce Děčín ,00 8

9 VÝDAJE 8% 3% nákupy služby 38% cestovné nájem spoje energie náklady na opravu 35% pohonné hmoty poplatky bance mzdy zaměstnanců 1% 0% 2% 4% 3% 0% 2% 4% sociální pojištění zdravotní pojištění PŘÍJMY Česká národní agentura Mládež 4% 6% 0% Dary fyzických osob Evangelische Brudergemainde Kleinwelka 12% 34% Nadace pro radost Městský úřad Jiříkov Komunitní nadace Ústí nad Labem Římskokatolické farnosti 19% Úřad práce Děčín 9% 4% 5% 2% 5% Kompenzace za spotřebované energie Příspěvky dětí Úroky 9

10 Orgány organizace, zaměstnanci a spolupracovníci Mgr. Tichý Pavel, ředitel Bc. Barák Michal, zaměstnanec, zástupce ředitele, příprava a realizace projektů, koordinace dobrovolníků, stolní tenis, modelářský kroužek Dieneltová Ivana, dohoda o pracovní činnosti, keramika, flétna Hošek Tomáš, zaměstnanec Farní charity v Rumburku, Herna pro děti a mládež, stolní tenis, vaření, Dračí doupě Baráková Eva, vedení účetnictví Bc. Baráková Lenka, dobrovolnice, tábor, Rodinné centrum Bomko Julia, dobrovolnice, keramika Buchcar Tomáš, dobrovolník, šachy Dieneltová Daniela, dobrovolnice, keramika Dvořáková Lída, dobrovolnice, vaření, šikovné ruce Gaži David, civilní služba, Herna pro děti a mládež Jónová Edeltraud, dobrovolnice, topení v kamnech Jurajda Jindřich, dobrovolník, dračí doupě Kallová Gabriela, dobrovolnice, kytara, Rodinné centrum Klinská Kateřina, dobrovolnice, výtvarka pro nejmenší, keramika Klinský Tomáš, dobrovolník, šachy, webmaster Michlík Tomáš, dobrovolník, šachy Pániková Adéla, dobrovolnice, výtvarka pro nejmenší Peremská Jana, dobrovolnice, vaření Peremský Roman, dobrovolník, stolní tenis Bc. Selinger Petr, dobrovolník, tábor Šmitr Filip, dobrovolník, šachy Tahalová Tereza, dobrovolnice, kytara PhDr. Veselá Jana, Rodinné centrum Poděkování Děkujeme všem zaměstnancům a dobrovolným pracovníkům, kteří vedou kroužky a podílejí se na hladkém průběhu akcí, za jejich zapálenost a ochotu pomoci. Děkujeme všem dárcům, nadacím a institucím za podporu, bez níž by středisko mládeže nemohlo fungovat, zejména pak Úřadu práce Děčín, České národní agentuře Mládež a Farní charitě v Rumburku. Děkujeme všem dětem za jejich nadšení a úsměv, který nám dává sílu do každodenního zápolení. 10

11 Sponzoři, spolupracující a podporující organizace Církev českobratrská evangelická Česká národní agentura Mládež Dihn Quoc Su Dvořák Václav, SDB Evangelische Brüdergemainde Kleinwelka, SRN Farní charita Rumburk Hračky - Sport Rýznar Kastl Pavel Městský úřad Jiříkov Miklián Lájoš Nadace pro radost Občanská poradna Rumburk Oblastní muzeum v Děčíně, pob. Rumburk Pizzerie Sluníčko Římskokatolická farnost Jiříkov Římskokatolická farnost Rumburk Římskokatolická farnost Schachtwitz, SRN Římskokatolická farnost Schwerte, SRN Šamša Pavel Úřad práce v Děčíně, pobočka Rumburk Ústav sociální péče v Jiříkově Venturová nápoje Rumburk Základní škola Jiříkov Základní škola Tyršova Rumburk Základní umělecká škola Rumburk 11

12 Kroužky v Jiříkově Kytara Vaření Šachy Keramika Šikovné ruce Dračí doupě 12

13 Herna pro děti a mládež v Rumburku Stolní fotbálek Fotbal na zahradě Táborák na závěr školního roku Zimní radovánky Rodinné centrum v Rumburku 13

14 Akce pro veřejnost Ubrousková technika Letní tábor v Brtníkách Betlém pro děti Dětský den Pletení pomlázek a zdobení vajíček Prodejní a výstavní trhy v Loretě Pololetní diskotéka 14

Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov. Výroční zpráva 2006

Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov. Výroční zpráva 2006 Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov Výroční zpráva 2006 Kontaktní a identifikační data (k 31.12. 2006) Název: Salesiánský klub mládeže Rumburk - Jiříkov Datum registrace: 14.12. 1993 zapsané jako

Více

SLOVO ÚVODEM. Mgr. Antonín Nevola, ředitel

SLOVO ÚVODEM. Mgr. Antonín Nevola, ředitel SLOVO ÚVODEM Milí přátelé, změny k životu patří stejně jako žlutomodrá barva k našemu středisku. Ze zkušenosti ovšem víme, že ne každá změna vede k lepšímu. Pevně však věřím, že krokem k lepšímu je pozměněná

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže. Domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2007

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže. Domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2007 Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže Domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2007 Slovo úvodem Milí přátelé! Držíte v rukou zprávu o činnosti našeho střediska a já jsem rád, že se s vámi mohu tímto

Více

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice

Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 A HOSPODAŘENÍ V ROCE 2007 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010

Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010 Výroční zpráva Salesiánského střediska mládeže domu dětí a mládeže Plzeň za rok 2010 Slovo úvodem Vážení přátelé, rok 2010 byl pro nás výjimečný tím, že jsme si připomněli 20 letou přítomnost salesiánů

Více

Výroční zpráva. Salesiánské hnutí mládeže, Klub Praha Kobylisy

Výroční zpráva. Salesiánské hnutí mládeže, Klub Praha Kobylisy Výroční zpráva 2008 Salesiánské hnutí mládeže, Klub Praha Kobylisy Úvodní slovo Milí přátelé, rok 2008 byl pro občanské sdružení SHM Klub Praha Kobylisy velmi napínavý. V červnu končil projekt ESF a nový

Více

Salesiánské středisko mládeže, o.p.s., Praha Kobylisy

Salesiánské středisko mládeže, o.p.s., Praha Kobylisy Salesiánské středisko mládeže, o.p.s., Praha Kobylisy Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb.cz, http://sasmkob.sdb.cz 2012 Největší odměnou

Více

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2010 Hlavní činností občanského sdružení v roce 2010 bylo stejně jako v předcházejících osmi letech provozování

Více

Salesiánské středisko mládeže, o. p. s., Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb.

Salesiánské středisko mládeže, o. p. s., Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb. Salesiánské středisko mládeže, o. p. s., Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha, telefon: 283 029 311, fax: 283 029 312, e-mail: stredml@sdb.cz, http://sasmkob.sdb.cz Milí příznivci salesiánského díla,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva, ve které bilancujeme právě uplynulý rok 2007. Byl to pátý rok činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. Sdružení maminek Sluníčko. Úvodní slovo výroční zprávy. Obsah

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. Sdružení maminek Sluníčko. Úvodní slovo výroční zprávy. Obsah Úvodní slovo výroční zprávy Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Sdružení maminek Sluníčko Úvodní slovo výroční zprávy... 2 Co je to Centrum pro rodinu... 3 Poslání Sdružení maminek Sluníčko... 4 Historie organizace

Více

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s.

Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. Elim, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2012 Hlavní činností občanského sdružení v roce 2012 bylo provozování Centra Elim se čtyřmi registrovanými sociálními

Více

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 KOMUNITNÍ CENTRUM MOTÝLEK Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva za rok 2008, ve kterém jsme spolu s klienty oslavili již páté narozeniny

Více

ÚVODNÍ SLOVO O ORGANIZACI. Milí přátelé, Poslání:

ÚVODNÍ SLOVO O ORGANIZACI. Milí přátelé, Poslání: ÚVODNÍ SLOVO O ORGANIZACI Milí přátelé, otevíráte v pořadí již druhou výroční zprávu o činnosti občanského sdružení Na Křižovatce, ve které se máte možnost seznámit souhrnně s tím, jak u nás proběhl rok

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNÍK O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Naše poslání a cíle... 1 Naše služby... 2 Členská struktura a Pracovní tým... 3 Aktivity roku 2012... 4 Pravidelné aktivity... 5 Zrealizované akce...

Více

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005

Oblastní charita Most. Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Výroční zpráva 2005 Oblastní charita Most Jilemnického 2457, 434 01 MOST IČO: 70828920 Telefon/fax: 476 119 999 E-mail: steiner@charitamost.cz, www.charitamost.cz Raiffesisen bank,

Více

Výroční zpráva r. 2013. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o. s.

Výroční zpráva r. 2013. Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o. s. Výroční zpráva r. 2013 Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o. s. Příliš mnoho lidí se nestará o to, co se děje, avšak jen do chvíle, kdy se jich to dotkne. /William Howard Taft/ Základní údaje Občanské

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2012

výroční zpráva YMCA Praha 2012 výroční zpráva YMCA Praha 2012 YMCA PRAHA O. S. YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2014 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Zdeněk

Více

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice IČ: 228 334 04, Tel.: 774 045 397 web: www.rcmozaika.cz email: klara.pospisilova@rcmozaika.cz rosteme se svými

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2011 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2010 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Název práce: Výroční zpráva Centrum MATÝSEK Jméno a příjmení autora: Iveta Fidlerová Rok: 2010 1 Obsah závěrečné práce 1. Úvod

Více

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz

výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz výroční zpráva 2010 sdružení na pomoc dětem s handicapy Táhneme s dětmi za jeden provaz patronka Motýlku Ester Janečková Milí přátelé a příznivci, jsme rády, že Vás opět můžeme informovat o tom, co se

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Farní charity Kralupy nad Vltavou za rok 2010 Adresa: FARNÍ CHARITA KRALUPY NAD VLTAVOU Sokolská 139 278 01 Kralupy nad Vltavou Tel: 606 613 018, 724 170 796 e-mail: centrum@nasefarnost.cz

Více

Výroční zpráva r. 2012 Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o.s.

Výroční zpráva r. 2012 Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. Výroční zpráva r. 2012 Adorea dobrovolnické centrum Vsetín, o.s. Úvodem Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě. (Ralp Waldo

Více