Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje"

Transkript

1 Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: Věc: Povodně 2013 aktuální informace Důvod předložení: Podání informací o průběhu povodní a jejich řešení členům Zastupitelstva Ústeckého kraje Nárok na rozpočet Ústeckého kraje: Zpracoval: Ing. Luboš Trojna, pověřený vedením Odboru kancelář hejtmana Ing. Zdeňka Šváchová, Odbor kancelář hejtmana Předkládá: Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Konzultováno: Projednáno v RÚK: Jiří Čermák, odbor Kancelář hejtmana - krizové řízení s vedoucími odborů KÚÚK: - ekonomického - životního prostředí a zemědělství - dopravy a silničního hospodářství - legislativně-právního - majetkového - sociálních věcí - odbor zdravotnictví - investiční - územního plánu a stavebního řádu - správních činností a krajský živnostenský úřad - kultury a památkové péče - správy, přípravy a realizace projektů - regionálního rozvoje usnesení číslo: dne: pro hlasování: proti zdržel se Předáno OOKÚ: Přizváni k jednání: Přílohy:

2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A ) b e r e n a v ě d o m í aktuální informaci o Povodních 2013 ke dni B ) u k l á d á Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit aktuální informaci k Povodním 2013 do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje v září Termín: Důvodová zpráva: 1) Informace o vývoji povodňové situace od Stanovisko BRÚK tajemník Po společném jednání Bezpečnostní rady a Povodňové komise Ústeckého kraje v neděli ve 20:00 hodin hejtman svolal na pondělí od 17:00 Krizový štáb Ústeckého kraje. Krizový štáb kraje projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření hejtmanovi a to zejména na základě podkladů stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje. Vládou ČR byl vyhlášen v neděli od 21:00 hodin na celé území Ústeckého kraje i dalších krajů Nouzový stav. Informační členům zastupitelstva S ohledem na mandát a výkon veřejné funkce člena Zastupitelstva Ústeckého kraje zaslal hejtman členům Zastupitelstva Ústeckého kraje dne souhrnnou informaci, která obsahovala nejen stručné informace o dosavadních krocích orgánů Ústeckého kraje, odkaz na webové stránky Ústeckého kraje se samostatnou záložkou k povodním, ale zároveň poděkoval těm zastupitelům, kteří se již aktivně podíleli při pomoci na různých místech Ústeckého kraje. Závěrem bylo vyjádřeno také poděkování a ocenění krizového štábu, rady kraje i zástupců dalších subjektů za profesionalitu při dosavadních jednáních. Stručný informační souhrn ke dni Neděle , 20:00 Společné jednání Povodňové komise a Bezpečnostní rady ÚK Povodňová komise Ústeckého kraje se sešla 2. června ve 20 hodin na společném jednání s Bezpečnostní radou kraje, aby monitorovala současný stav a rozhodla o povodňových opatřeních. Vláda ČR již vyhlásila stav nouze, který se týká i Ústeckého kraje, a uvolnila prostředky na hrazení prvotních nákladů. Kulminace Labe se očekává zítra ve večerních hodinách a stav by měl o metr převýšit povodeň z roku Od odpoledních hodin bylo zpohotovostněno Centrum humanitární pomoci v České Kamenici na pomoc postiženým obcím. Neděle , 23:00 Zřízena krizová linka Ústeckého kraje Ústecký kraj zřizuje krizovou telefonní linku s nepřetržitou službou , na níž se lidé dozvědí základní informace o formách pomoci a opatřeních včetně rad, jak se v případě ohrožení zachovat. V akutních případech doporučujeme občanům především kontaktovat složky integrovaného záchranného systému a městské a obecní úřady. O aktuální situaci bude krizový 2

3 štáb Ústeckého kraje informovat obyvatele prostřednictvím médií a na internetových stránkách Pondělí , 10:00 Schůzka stálých pracovních skupin, na zřízena informační sekce pro občany POVODNĚ 2013 Na základě rozhodnutí předsedy Krizového štábu (hejtman) uvedl ředitel do pohotovosti stálé pracovní skupiny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Odbor ekonomický zahájil komunikaci s obcemi ve věci prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce nařízené orgány kraje a obcí v Ústeckém kraji. Pondělí , 17:00 1. Zasedání krizového štábu, zřízen V úvodu jednání seznámil předseda krizového štábu členy s programem zasedání a s důvody aktivace a svolání KŠ v souvislosti s vývojem mimořádné události povodňové situace na území ČR a Ústeckého kraje. Poté vyzval ostatní resorty, aby podaly informaci o aktuálním stavu. Úterý , 08:00 2. Zasedání krizového štábu Nejaktuálnější informace ze zasedání krizového štábu Ústeckého kraje hovoří o kulminaci Labe v Ústí nad Labem na úrovni 11,1 11,5 metru kolem poledne ve středu 5. června. Kvůli uzavírce téměř všech mostů přes Labe se omezuje doprava nad 3,5 t na dvou zbývajících mostech v Litoměřicích a Roudnici. Krizový štáb se schází v počtu zhruba 30 osob, štáb je dle potřeby aktuálně doplňován o představitele zaangažovaných subjektů (např. hygiena). Všechny resorty podávají informaci o aktuálním stavu a vývoji. Úterý , 17:00 3. Zasedání krizového štábu Podle Povodí Labe by kulminace měla dorazit do Ústí nad Labem zítra odpoledne na úrovni 11,3 11,5 metru. Bude přesažena úroveň stoleté vody. Po intervenci hejtmana Bubeníčka byl snížen odtok z vltavské kaskády, což by mělo umožnit rychlejší odtok vody z území. Návrat řeky do koryta zabere přibližně dalších pět dní po kulminaci. O povodňových aktivitách jednal Krizový štáb Ústeckého kraje. Všechny resorty podávají informaci o aktuálním stavu a vývoji. Středa , 08:00 4. Zasedání krizového štábu Ranní jednání krizového štábu bylo ve znamení záchranné akce u Lovochemie, kde podemletá protipovodňová zeď ohrožovala lodě s posádkou. Tu se podařilo zachránit leteckou záchrannou službou. Do areálu Lovochemie prosakuje voda a zvažuje se řízené zatápění. Všechny resorty podávají informaci o aktuálním stavu a vývoji. Středa , 10:00 Rada ÚK rozhodla o konání veřejné sbírky Rada Ústeckého kraje dnes na svém mimořádném zasedání rozhodla o konání veřejné sbírky za účelem odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku osob i dalších subjektů, a to shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu. Po schválení sbírky ministerstvem vnitra bude číslo povodňového konta zveřejněno spolu s výzvou o zasílání darů. Dále Rada ÚK svěřila hejtmanovi kompetence k rozhodování o přijetí povodňových darů a výpůjček věcných prostředků pro odstraňování následků povodní, o zahájení zadávacího řízení k zajištění svozu a odstranění povodňového odpadu. 5. Zasedání krizového štábu, zřízen Středa , 17:00 ustecky.cz Krizový štáb na svém večerním jednání obdržel informaci o obcích zasažených povodní. Je to osm obcí z ORP Děčín, 6 obcí z ORP Ústí nad Labem, 18 obcí z ORP Litoměřice, 5 obcí z ORP Lovosice, 13 obcí z ORP Roudnice nad Labem a zatím 2 hlášené obce z ORP Louny (zde se ještě 3

4 předpokládá doplnění). Čtvrtek , 08:00 6. Zasedání krizového štábu Ranní jednání krizového štábu - podana podrobná informacé na Labi Ústí nad Labem - kulminace 1071 cm průtok 3700 (m 3.s -1 ). Litoměřice jsou v poklesu, kulminace 22, cm, Roudnice most v provozu, pouze omezen provoz pro kamiony. Štětí Q100. Nové Kopisty vybudována hráz, se protrhla a voda zalila obec. Čtvrtek , 17:00 hejtmana všem členům ZÚK 7. Zasedání krizového štábu, Zaslán informační od pana Na ráno 995 cm. Jednání s UPK bylo vysvětleno, že je riziko srážek, proto si nemohou domluvit, aby snížili odtok razantně. Nové Kopisty situace je nešťastná, lidé to těžce nesou. Pátek , 08:00 8. Zasedání krizového štábu Zajištěno ks repelentů proti komárům. Podezření z trestného činu porušení povinnosti při tísni Mlékojedy (ubytovna, evakuace 51 osob). Pondělí , 08:00 9. Zasedání krizového štábu Prozatím 68 postižených obcí. Nejpostiženější místa přívalovými srážkami za posledních 24 hodin Šlukonovsko, Žatecko. Chomutovka v Podbořanech se dostala nad 1. SPA. Zajištěno očkování 910 hasičů JSDHO. Proběhlo jednání k velkému sesuvu svahu nad obcí Litochovice nad Labem pod kamenolomem Dobkovičky - bylo zasažen kamenolom, strženo drážní těleso a zasypáno těleso stavby dálnice D Úterý , 17: Zasedání krizového štábu V současné době nahlášeno 77 postižených obcí. První odhady prvotních nákladů činní cca tis., Příspěvkové organizace tis. a obce tis. Dohromady tis. Tyto náklady bude uplatňovat kraj směrem k MF ČR. Spoluúčast ÚK je 10 mil., spoluúčast příspěvkových organizací 231 tis. spoluúčast všech obcí dohromady tis., obce nemají krizové rezervy. Čtvrtek , 8: Zasedání krizového štábu Zatím je postiženo 80 obcí. Sesuv se zastavil, MD by měli být převedeny peníze na ŘSD. Podrobně informoval a rozdělení financování sesuvu Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy. Pondělí , 15: Zasedání krizového štábu Ústecký kraj požaduje vyhlášení Nouzového stavu Vládou České republiky do :00 hodin, z důvodu neukončených likvidačních prací a evakuovaných osob v ORP Litoměřice. 2) Prvotní vyhodnocení V tuto chvíli trvá ještě stále pro Ústecký kraj nouzový stav, vyhlášení vládou České republiky v neděli 2. června Je tak ještě příliš brzy na závěrečné hodnocení činnosti jednotlivých složek. Nicméně prvotní hodnocení, které vzniklo ve spolupráci se základními složkami Integrovaného záchranného systému a Armádou České republiky, přineslo jak pozitivní tak i negativní zjištění, které bodově uvádíme: Pozitivní zjištění: Oceňujeme včasné vyhodnocení krizové situace a vyhlášení stavu nouze pro celou ČR (vyjma Pardubického kraje), videokonference s Ústředním krizovým štábem (ÚKŠ). Vysoce hodnotíme naprosto profesionální fungování a osobní nasazení ředitelů a jim podřízených členů všech základních složek IZS Ústeckého kraje, dále Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem, významnou pomoc jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí, dalších podpůrných 4

5 složek a humanitárních organizací a v neposlední řadě i mnoho dobrovolníků, kteří přišli pomoc občanům postiženým na území Ústeckého kraje. Oceňujeme součinnost všech relevantních subjektů s pracovištěm krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje. Činnost členů Krizového štábu ÚK byla a je na vysoké úrovni, což se projevilo např. tím, že byla provedena v Lovosicích rychlá záchranná akce vrtulníkem LZS ÚK evakuace 5 osob z ukotvených lodí z důvodu bezprostřední hrozby protržení protipovodňových opatření v Lovochemii. Výrazný dík patří starostům postižených měst a obcí, z nichž jsou mnozí neuvolnění a krizová situace pro ně musela zákonitě znamenat nesmírné nasazení a stres. Díky masivnímu nasazení policistů ve všech byly doposud zaznamenány ke čtvrtku pouze tři případy, které se dají kvalifikovat jako rabování. Jednotky policie poskytly kraje Plzeňský, Moravskoslezský (SPJ Ostrava), Liberecký a hlavní město Praha. Zásadním se v této oblasti ukázala příkladná práce krizového štábu krajského ředitele Policie Ústeckého kraje, který strategicky zcela bezchybně určil rozmístění členů policejního sboru a nasazení techniky. Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje (KOPIS) zúročilo zkušenosti z předchozích povodní a činnost jeho příslušníků byla a je vysoce profesionální. Výraznou pomocí se stalo Centrum humanitární pomoci v České Kamenici, které zřídil Ústecký kraj ve spolupráci s KŘ HZS Ústeckého kraje (ve zrušeném skladu CO). Negativní zjištění: Zákony neumožňují okamžité převedení zaslaných finančních prostředků na prvotní náklady na obce, ale pouze po schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Nefunguje zpětná vazba na zaslané požadavky přes KOPIS na ÚKŠ, nevíme, zda jsou nebo nejsou schváleny požadavky např. na Armádu ČR. Na základě novely krizového zákona, evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob eviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, který poskytuje informace o evakuovaných hasičskému záchrannému sboru kraje. Tento systém se při letošních povodních neosvědčil. Nastavili jsme po dohodě s KŘ HZS ÚK systém, kdy údaje o evakuovaných vedl Odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad Ústeckého kraje. Informace byly dále předávány na HZS. Tento odbor vykonával tuto činnost již v minulosti. Existuje důvodná a bohužel dlouhodobá obava o podfinancování rozpočtu páteře IZS Hasičského záchranného sboru. Závěrečné zprávy o činnosti jednotlivých složek IZS a dalších subjektů, včetně činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, bude po zpracování předloženo na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje. 3) Součinnost odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje Informace odboru Kancelář hejtmana Pracoviště krizového řízení po dobu NOUZOVÉHO STAVU poskytuje nepřetržitý 24 hodinový informační servis předsedovi Krizového štábu a jeho členům. Tajemník Krizového štábu zabezpečuje komunikaci Krizového štábu s ministerstvy, ústředními orgány státní správy a Ústředním krizovým štábem, zabezpečuje účast vedoucích pracovníků Krajského úřadu na jednání Krizového štábu, zajišťuje účast zástupců obcí, které jsou v územní 5

6 působnosti kraje na jednání Krizového štábu a dalších zástupců dotčených subjektů a organizací. - koordinace výjezdu pracovního týmu krajského úřadu odbory KH, EK, ZPZ, INV, DS - středa porada se starosty postižených obcí v ORP - Roudnice nad Labem, Litoměřice a Lovosice - čtvrtek porada se starosty postižených obcí v ORP - Ústí nad Labem, Louny, Podbořany a Žatec - pátek porada se starosty postižených obcí v ORP - Děčín a Rumburk K dnešnímu dni čerpáno z prostředků odboru KH tis. Kč. Informace odboru ekonomického Veřejná sbírka Usnesením RÚK č. 4/17R/2013 ze dne bylo rozhodnuto o konání veřejné sbírky Ústeckým kraje za účelem odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku osob i dalších subjektů na území Ústeckého kraje, a to shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovních účtu č /0800 zřízeném pro tento účel u České spořitelny a.s. a složením hotovosti do pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Sbírka probíhá od (den uvedený v osvědčení Ministerstva vnitra ČR) do Ve stavu k byl zůstatek na účtu veřejné sbírky ,00 Kč. Povodňová pracovní skupina V souvislosti s povodněmi vznikla povodňová pracovní skupina ve složení zástupci odborů ekonomického, dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství, investičního a kanceláře hejtmana - krizového řízení, jejímž úkolem bylo seznámit starosty postižených obcí se současným stavem řešení povodňových škod a dalších činností zajišťovaných krajem. Dne navštívila skupina obce s rozšířenou působností Roudnice n. L., Litoměřice a Lovosice, dne Ústí n. L. a Louny, dne Děčín, v jejichž prostorách se uskutečnilo jednání se starosty případně dalšími pracovníky postižených obcí. Na schůzce byly podány doplňující informace o prvotních nezbytných nákladech na záchranné a likvidační práce, nákladech na činnost dobrovolných hasičů, nákladech na obnovu základních funkcí v území postiženém přírodní katastrofou, aktuální informace z oblasti dopravy, vyhlášených nebo připravovaných dotačních programů ministerstva životního prostředí, odvozu naplavenin a materiálu zničeného povodněmi (za přítomnosti dodavatele vykonávajícího pro kraj tuto službu na daném území) a možnosti dodávek z humanitárního skladu v České Kamenici. Starostové byly požádáni o spolupráci v rámci vyčíslení odhadu nákladů na obnovu včetně možného zajištění pracovníků úřadu (obce se stavebním úřadem) případně dalších osob ke stanovení tohoto odhadu (pověřená osoba). Vzhledem k širokému spektru pracovní skupiny měli starostové možnost dotázat se na různé záležitosti spojené s povodněmi, čehož hojně využívali. Prvotní náklady Předpokládané prvotní nezbytné náklady na záchranné a likvidační práce související s červnovými povodněmi byly vyčísleny na tis. Kč, z toho 63 obcí předložilo prostřednictví portálu krizového řízení odhady ve výši tis. Kč. Krajský úřad odhaduje náklady ve výši tis. Kč a příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem náklady ve výši tis. Kč. Spoluúčast dotčených subjektů byla vyčíslena na tis. Kč, z toho Ústecký kraj tis. Kč, obce tis. Kč a příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem 231 tis. Kč. Dne , resp byla ministrovi financí ČR odeslána žádost na poskytnutí dotace na úhradu prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce. Na základě této 6

7 žádosti a v souladu s usnesením vlády č. 848 ze dne a usnesením vlády ČR č. 461 ze dne byla Ústeckého kraji rozhodnutí ministra financí ČR poskytnuta dotace v celkové výši tis. Kč, která byla na účet Ústeckého kraje připsána dne Z celkem 80 postižených obcí prvotní nezbytné náklady na záchranné a likvidační práce nepředložilo 17 obcí (Benešov nad Ploučnicí, Blšany, Blšany u Loun, Brňany, Brozany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Býčkovice, Černčice, Dolánky nad Ohří, Kryry, Louny, Měrunice, Mšenélázně, Postoloprty, Veliká Ves, Žabovřesky nad Ohří, Židovice). Důvodem byla skutečnost, že prvotní náklady měly nulové nebo byly zasaženy v menším rozsahu a náklady si uhradí se svého rozpočtu. Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou. Na základě 3 odst.1 zákona č. 12/2002 Sb. kraj, v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy, zpracuje kraj v přenesené působnosti přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Přehledy o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku spolu s komentáři slouží jako podklady k přípravě strategie obnovy území. Základem přehledu jsou tabulky s údaji za každou postiženou obec zvlášť, v členění podle jednotlivých resortů. Majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí v území lze rozdělit pro potřebu tohoto postupu na: 1. stavby (bytové a rodinné domy, budovy, haly, ostatní stavby, mosty silniční, železniční, pozemní komunikace, dráhy, telekomunikace, inženýrské vedení a rozvody, inženýrské a speciální stavby, stavby vodních nádrží a rybníků), 2. stroje a zařízení, dopravní prostředky a inventář, vnitřní zásoby ve výrobních a obchodních jednotkách, učební pomůcky, sbírkové předměty, knihovní fondy, 3. trvalé kultury a rostlinnou zemědělskou produkci, zvířata a živočišnou zemědělskou produkci, lesy a lesní hospodářství, vodní toky (z pohledu plnění hospodářských funkcí), 4. půdu (z pohledu znečištění), povrchové a podzemní vody (z pohledu znečištění nebo jiného poškození), krajinu (z pohledu migrační prostupnosti a ekologické stability), vodní toky (z pohledu plnění přirozené funkce). Krajský úřad sestaví po sběru údajů z jednotlivých obcí souhrny dle resortů za území kraje a návazně také celkový souhrn za kraj bez ohledu na resortní příslušnost údajů. Je odpovědný za správnost uvedených údajů. Tabulky jsou doplněny souhrnným písemným komentářem. Kraje si mohou vyžádat od jednotlivých obcí podklady pro písemné komentáře obsahující informace, v jaké míře mohou zajistit obnovu území ze svých zdrojů včetně případného poskytnutí pomoci ostatním osobám, dále návrh rozsahu a pořadí důležitosti obnovy majetku a upřesnění opatření učiněných v období krizové situace, z nichž je třeba při obnově území vycházet. Struktura komentáře: Stručná charakteristika narušení základních funkcí v území Zda a v jaké míře lze zajistit obnovu území z dostupných zdrojů obcí kraje včetně možnosti poskytnutí pomoci ze zdrojů obcí kraje ostatním osobám Návrh rozsahu a pořadí důležitosti obnovy majetku, u něhož se předpokládá vyžádání státní pomoci opatření učiněná v období krizové situace a obsažená v krizových plánech, z nichž je třeba vycházet při obnově území Kraj je oprávněn vyžadovat od pověřeného obecního úřadu součinnost při zjišťování údajů potřebných k přípravě podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci a také při odborné přípravě na toto zjišťování. Pro tuto činnost mohu být vybráni zaměstnanci pověřeného úřadu, 7

8 kteří mohou využít své znalosti místních podmínek, nebo jiné osoby vypomáhající na základě pracovně právních vztahů. Odbornost osob, vhodných pro zjišťování údajů lze vymezit pouze rámcově (s ohledem na variabilitu posuzovaného majetku), jako kombinaci znalostí stavebně technických a ekonomicko-investičních. Těmto pověřeným osobám je vystaveno písemné pověření fyzické osoby pověřené krajem ke zjišťování údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku, kterým se prokazuje při odhadu. Kraj má povinnost zpracovat odhad do 7 dnů po skončení stavu nouze. Na základě odhadu škod poskytnutého krajem zpracuje ve 20denní lhůtě od ukončení stavu nouze Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními ministerstvy a kraji strategii obnovy území a předloží ji do jednání vlády ČR. Součástí strategie je: vhodné formy programové pomoci včetně pomoci poskytované, připravované nebo navrhované ze státních fondů spadajících do odvětvové působnosti ministerstva; výše podpory v jednotlivých formách státní pomoci, kterou lze poskytnout z resortních prostředků nebo státních fondů bez potřeby jejich dodatečného navýšení ze zdrojů státního rozpočtu; požadované navýšení resortních prostředků nebo zdrojů státních fondů: přímé dopady obsažené v navrhované strategii obnovy území na státní rozpočet; formy a výše již poskytnuté státní pomoci. Informace odboru životního prostředí a zemědělství Na základě zhoršené hydrologické prognózy dne bylo zajištěno jednání Povodňové komise ÚK společně s Krizovým štábem ÚK a Bezpečnostní radou ÚK. Byl připraven návrh usnesení, kterým Povodňová komise ÚK vyhlásila s platností od 20:30 hod v záplavovém území Labe (ORP Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem a Děčín) třetí stupeň povodňové aktivity, a zároveň rozhodla o převzetí řízení povodňové ochrany od nižších povodňových orgánů. S platností nouzového stavu vyhlášeného vládou pak přešly kompetence Povodňové komise ÚK na Krizový štáb ÚK. Od do byly vedeny záznamy v povodňové knize. Od do byly zodpovídány dotazy z odvětví ZPZ na nepřetržité tísňové lince zřízené krizovým štábem. Dne byla zajištěna žádost o okamžité snížení průtoku z Vltavy na soutok s Labem jménem hejtmana ÚK a ředitele KÚÚK, která byla adresovaná generálnímu řediteli Povodí Vltavy. Ve dnech byla provedena orientační poptávka na odvoz povodňového odpadu z poškozených obcí, a dále ve spolupráci s odbory INV a LP bylo zajištěno výběrové řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění, v němž byli vybráni poskytovatelé odvozu povodňového odpadu. Po uzavření smluv (7. 6.), byly pro postižené obce zveřejněny potřebné kontaktní údaje a informace včetně metodického doporučení k nakládání s povodňovým odpadem. Ve dnech 10., 12. a byl průběh odvozu monitorován v terénu. Ve dnech a se pracovníci odboru ZPZ zúčastnili práce komise zřízené Povodím Labe s.p. k inventarizaci povodňových škod na státním vodohospodářském majetku. Dne bylo připraveno usnesení, kterým Povodňová komise ÚK s platností od 16:00 hod odvolala třetí stupeň povodňové aktivity, a zároveň zrušila převzetí řízení povodňové ochrany od nižších povodňových orgánů v záplavovém území Labe. Informace odboru dopravy a silničního hospodářství zaměstnanci odboru z důvodu velkého množství dotazů k dopravní situaci zajišťovali podstatnou část provozu Zelené linky Ústeckého kraje; spolupráce se správci infrastruktury (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic 8

9 Ústeckého kraje, p.o.) při zajišťování postupných uzavírek silnic v návaznosti na stoupající hladiny řek a dopravní situaci v kraji; informace o dopravních opatřeních byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách Ústeckého kraje, SÚS ÚK a Dopravní info. V průběhu povodní došlo v návaznosti na doporučení Krizového štábu ÚK k rozhodnutí o objízdné trase uzavřených silnic I/30 a I/15 po dálnici D8 v úseku exit 29 (Roudnice)- exit 80 (Knínice) a po rychlostní silnici R 63 v úseku Nové Dvory Řehlovice; průběžně byly zveřejňovány informace o vynucených změnách v jízdních řádech drážní a autobusové dopravy v Ústeckém kraji, odbor DS ve velké míře komunikoval s dopravci za účelem smysluplných úprav tras jednotlivých linek; nyní dochází k postupnému návratu k běžnému stavu; v současné době jsou zjišťovány škody způsobené povodněmi na krajských silnicích, prozatím byly vyčísleny na cca 70 mil. Kč; dle aktuálních informací bude pravděpodobně možné čerpat finanční prostředky na opravy poškozených silnic přímo od Státního fondu dopravní infrastruktury, který by měl v nejbližší době stanovit jasná pravidla pro podávání žádostí o dotace; obdobně má být umožněno čerpat prostředky na opravy místních komunikací obcím prostřednictvím Ministerstva dopravy; je třeba vyzdvihnout výbornou spolupráci s již uvedenými správci pozemních komunikací, tj. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, v rámci realizace jak dopravních opatření před kulminací povodně, tak po opadu vody v rámci rychlého úklidu dotčených silnic. Informace odboru legislativně-právního V rámci vyhlášeného nouzového stavu odbor legislativně- právní poskytoval právní podporu Krizovému štábu, zejména jeho vedoucímu, na základě analýzy konkrétních událostí a situací. Tato právní podpora se promítla v přípravě, případně v právním posouzení návrhů smluv např. o výpůjčce, o poskytnutí peněžitých příspěvků do veřejné sbírky,darovací, o zajištění odvozu a odstranění odpadu i jiných dokumentů. Dále se podílel na zpracování, eventuálně právním posouzení materálů do rady kraje, které sloužily k aktivnímu řešení krizové situce v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Informace odboru majetkového Oddělení evidence majetku na základě konzultace s krizovým štábem vydávalo vysoušeče, celkově bylo vydáno 246 kusů, z čehož bylo vydáno vysoušečů typu DHUM 12 PLUS 40 kusů Městu Roudnice n. L., 20 kusů Obci Žalhostice, 30 kusů Obci Povrly, 10 kusů Městu Lovosice, příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje Oblastnímu muzeu v Děčíně 3 kusy, Střední zdravotnické škole v Děčíně 3 kusy, VOŠ a SOŠ v Roudnici n. L. 5 kusů a VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí 8 kusů, dále Obci Hřensko 30 kusů a 10 kusů vysoušeče typu Dé Longhi 220, téhož typu 20 kusů Obci Dobkovice, 10 kusů Obci Těchlovice a 15 kusů Městu Štětí. Další 42 kusy typu DHUM 12 PLUS byly vydány zaměstnancům KÚÚK. Ve skladu zbývá 6 kusů vysoušečů typu DHUM 12 PLUS a 10 kusů typu Dé Longhi 220. Dále na základě jednání s ekonomickým odborem, makléřskou společností RESPECT, a.s. a pojistitelem Allianz pojišťovnou, a.s., bylo na zálohách z pojistného plnění vyplaceno pojišťovnou na účet Ústeckého kraje 5 milionů Kč s tím, že tyto prostředky budou následně převedeny na účty příspěvkových organizací a to VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. a školní statek Vědomice 1 mil. korun, Gymnázium Roudnice n. L. 1 mil. korun, Obchodní akademie Ústí n. L. 2 mil. korun, VOŠ a SPŠ Děčín 500 tis. korun, VOŠ obalové techniky Štětí 300 tis. korun a SŠ řemesel a služeb Děčín 200 tis. korun. Rozpočtová opatření k vyplaceným zálohám budou předložena v nejbližším termínu jednání finanční komise a následně Radě Ústeckého kraje. Předpokládaná celková výše škody v souvislosti s povodněmi je prozatím vyčíslena na částku 9

10 ,- Kč. Informace odboru sociálních věcí Zaměstnanci odboru sociálních věcí zajišťovali provoz Zelené linky dle stanoveného harmonogramu V rámci oddělení sociální práce: Spolupráce s obcemi (metodické vedení sociálních pracovníků obcí v rámci povodňové aktivity zjišťování aktuálních potřeb postižených obcí, součinnost sociálních pracovníků obcí s Úřadem práce ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem při zajišťování sociálního šetření v souvislosti s podanými žádostmi o dávku pomoci v hmotné nouzi mimořádná okamžitá pomoc v souvislosti s povodněmi) Spolupráce s Úřadem práce ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem (pravidelné sledování počtu žádostí o dávku pomoci v hmotné nouzi mimořádná okamžitá pomoc v souvislosti s povodněmi, pravidelné sledování tvorby veřejně prospěšných prací v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v souvislosti s povodněmi) Nabídka pomoci Povodně 2013 (distribuce ů týkající se potravinové pomoci, věcné pomoci, dobrovolníků a jiné pomoci) V rámci oddělení plánování a rozvoje služeb: Nabídka pomoci Povodně 2013 (distribuce ů týkající se potravinové pomoci, věcné pomoci, dobrovolníků a jiné pomoci) Vytvoření databáze neziskových organizací, které zajišťují psychosociální pomoc prostřednictvím speciálně vyškolených krizových interventů v souvislosti s povodněmi (předáno na odbor zdravotnictví pro potřeby Hasičského záchranného sboru) V rámci oddělení sociálních služeb: Zjišťování prvotních nákladů u příspěvkových organizací kraje v oblasti sociální Informace odboru zdravotnictví Vedoucí odboru zdravotnictví je členem Bezpečnostní rady Ústeckého kraje a krizového štábu, současně vede pracovní skupinu pro zdravotnictví, sociální věci, a péči o děti a mládež. Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje probíhali konzultace rozmístění posádek ZZS z důvodu zabezpečení dostupnosti přednemocniční neodkladné péče na obou březích Labe v Ústí nad Labem a v Děčíně. V době uzavírek páteřních silnic a mostů přes Labe byly posílen počet posádek ZZS o posádky ve Vaňově, na Střekově a v Děčíně (Podmokly). Výjezdové stanoviště v Lovosicích (ZZS je zde v nájmu, jde o majetek města) bylo dočasně přestěhováno do jiného náhradního objektu (kulturní dům), budova byla povodní postižena (aktuálně k stav trvá, do stálého stanoviště se zatím nelze nastěhovat). Žádné z lůžkových zdravotnických zařízení na území kraje nebylo postiženo povodní. Na žádost hasičského záchranného sboru byl navázán kontakt se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem pro zajištění očkování dobrovolných hasičů, kteří se budou podílet na odstraňování škod po podvodních. V návaznosti na pracovní skupinu byly krizovému štábu předávány aktuální informace z oblasti sociální. Informace odboru investičního Odbor INV pomohl odboru ZPZ vysoutěžit do v jednacím řízení bez uveřejnění firmy, které v postižených oblastech provádí odvoz a odstraňování povodňového odpadu. Zástupce odboru INV byl členem pracovní skupiny, která na setkáních se starosty obcí 10

11 postižených povodněmi uskutečněná v Roudnici nad Labem, Litoměřicích, Lovosicích, Lounech, Ústí nad Labem a Děčíně podala informace o způsobu stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní pohromou. Za tím účelem zajistil odbor 31 externích pracovníků z řad projektantů, pro které bylo vystaveno pověření hejtmana Ústeckého kraje, kteří v současné době provádí v postižených obcích vyčíslení škod. Pro města (ORP), která si vyčíslení škod provádí sama, zajišťujeme podle jejich požadavků vystavování pověření hejtmana pro jejich pracovníky. První pověření si vyžádalo město Děčín již v pátek Informace odboru územního plánování a stavebního řádu Zaměstnankyně odboru se podílela na provozu Zelené linky dle stanoveného harmonogramu Jakmile MMR zveřejní zásady programu Podpora bydlení při živelní pohromě a výzvu k předkládání žádostí, odbor bude zprostředkovávat finanční příspěvek ve výši Kč osobám, jejich nemovitost byla v důsledku povodní nenávratně zničena (byl na ni vydán demoliční výměr) a finanční příspěvek na odstranění stavby pro bydlení poškozené povodní, její části nebo suti po povodni (dle doložené faktury). Informace odboru správních činností a krajský živnostenský úřad V době povodní 2013 bylo vydáno celkem 8 osvědčení o konání veřejné finanční sbírky na Území Ústeckého kraje a bylo zajištěno vydání osvědčení Ministerstva vnitra pro konání veřejné finanční sbírky Ústeckým krajem, kdy tato sbírka byla otevřena dne 7. června V době povodní odbor správních činností a krajský živnostenský úřad pravidelně denně monitoroval stav evakuovaných osob. V současné době tento stav i nadále monitoruje, aby byl i nadále přehled o tom, jak se evakuovaní občané navracejí do svých bydlišť. Tento monitoring bude trvat do doby trvání stavu nouze. Informace odboru kultury a památkové péče Odbor KP v průběhu povodní spolupracoval a zajišťoval informace a požadavky ze svodných příspěvkových organizací z oblasti kultury. A spolupracoval s odbornou organizací památkové péče na zjišťování povodňových škod na území kraje v oblasti kulturních památek. Stejně tak spolupracoval s orgány pam.péče na příslušných ORP v souvislosti s řešením povodňových škod a zajišťování informací. Informace odboru správy, přípravy a realizace projektů - odbor se podílel na provozu Zelené linky Informace odboru regionálního rozvoje: - Zajišťování provozu Zelené linky dle stanoveného harmonogramu - Zjišťování prvotních nákladů na cyklostezkách Ústeckého kraje 11

12 12

1. Úvod 2. Zajištění přípravy na krizové stavy včetně její prevence 3. Řešení krizové situace 4. Odstraňování následků krizové situace

1. Úvod 2. Zajištění přípravy na krizové stavy včetně její prevence 3. Řešení krizové situace 4. Odstraňování následků krizové situace Pomůcka pro starosty obcí Jihočeského kraje - Finanční zabezpečení krizových situací na úrovni obce pro kalendářní rok 2011 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Zajištění přípravy na krizové stavy včetně její prevence.

Více

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region

Vysočina bezpečný region. Vysočina. bezpečný region 1 Vysočina bezpečný region Obsah Slovo úvodem... 1 Integrovaný záchranný systém... 2 Základní složky IZS... 6 Ostatní složky IZS... 14 Slovo úvodem Péče o bezpečnost regionu... 18 Tísňové linky... 24 Vážení

Více

KRIZOVÝ MANUÁL pro obce POVODNĚ 2013 ZÁCHRANA LIKVIDACE OBNOVA KONTAKTY

KRIZOVÝ MANUÁL pro obce POVODNĚ 2013 ZÁCHRANA LIKVIDACE OBNOVA KONTAKTY KRIZOVÝ MANUÁL pro obce POVODNĚ 2013 ZÁCHRANA LIKVIDACE OBNOVA KONTAKTY záchrana likvidace obnova xxxxxxxxxxxxxxx Podíl obce na provádění záchranných a likvidačních prací Způsob vyžadování sil a prostředků

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČINNOST POVODŇOVÉ SLUŽBY A SLOŽEK IZS Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100

Více

Příručka pro školení starostů

Příručka pro školení starostů Příručka pro školení starostů Praha 2011 Obsah Úvod... 2 Vymezení základních pojmů... 3 I. Řešení mimořádných událostí... 5 1. Příprava obce na mimořádné události... 5 2. Podíl obce na provádění záchranných

Více

Štěpán Kavan, Jiří Baloun

Štěpán Kavan, Jiří Baloun Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Absolventská práce. Povodně Praha 8/2002

Absolventská práce. Povodně Praha 8/2002 TRIVIS Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola prevence kriminality a krizového řízení Praha, s. r. o. Hovorčovická 1281/11, 182 00 Praha 8 IČO 251 091 38, OR vedený Městským soudem v Praze,

Více

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA

BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední hasičská škola Jánské Koupele BOHUMÍR MARTÍNEK METODICKÝ MANUÁL PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Ústřední

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA

SMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 13. prosince 2001 Částka 9 OBSAH: 9. Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: PO-4536/IZS-2001 ze dne 12. prosince 2001, kterou

Více

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber)

8 Srpen 2004. Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín. Nejčastější nedostatky v hospodaření obcí za rok 2003 OBSAH. (výber) 8 Srpen 2004 Letošní vesnicí roku Vysočiny se stal Radostín První místo v soutěži Vesnice roku 2004 získala v kraji Vysočina obec Radostín na Žďársku. Rozhodla o tom sedmičlenná komise složená ze zástupců

Více

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2

Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Vyhodnocení stavu realizace Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015 III./2 Obsah: 1. Úvod 3 2. Analýza současného stavu Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006... s výhledem

Více

POVODNĚ 2013. Činnost orgánů povodňové služby a složek IZS

POVODNĚ 2013. Činnost orgánů povodňové služby a složek IZS POVODNĚ 2013 Činnost orgánů povodňové služby a složek IZS Praha 16.10.2014 1 Činnost orgánů povodňové služby a složek IZS Obsah prezentace Základní informace a statistické údaje k povodním v JčK Činnost

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM

STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM STUDIE PROVEDITELNOSTI MONITOROVACÍHO A INFORMAČNÍHO SYSTÉMU NA DÁLNICI D1 V ÚSEKU PROCHAZEJÍCÍM KRAJEM VYSOČINA PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK VERZE 1.8 1.2.2006 ZPRACOVÁNO PRO VYSOČINA SE SÍDLEM ŽIŽKOVA 57,

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje Kaplířova 9, 320 68 IČO: 70883378 ROČNÍ ZPRÁVA o stavu požární ochrany v Plzeňském kraji za rok 2010 Předkládá:.. plk. Ing. František Pavlas ředitel HZS Plzeňského

Více

Příloha č. 1035-08Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009

Příloha č. 1035-08Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRAJE NA ROK 2009 Příloha č. 1035-08Z-P01 ROZPOČET ZLÍNSKÉHO KRJE N ROK 2009 Zastupitelstvo Zlínského kraje 17. 12. 2008 OBSH: 1. DŮVODOVÁ ZPRÁV...3 1.1. ZÁKLDNÍ CHKTERISTIK ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRJE N ROK 2009...4 1.2.

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 4. Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5

Úvodní slovo generálního ředitele 4. Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 4 Základní informace o Povodí Ohře, s. p., k 31. 12. 2011 5 Organizační schéma Povodí Ohře v roce 2011 s mapkou (dle územního členění s působností

Více

Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje

Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje Zápis z porady ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Ústeckým krajem konané dne 21. 10. 2014 v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje Přítomni: O. Bubeníček, J. Vaňhová, Ing. M. Zemaník, Ing.

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

WB-14-04 Regionální a municipální management

WB-14-04 Regionální a municipální management WB-14-04 Regionální a municipální management Souhrnná výzkumná zpráva - přílohy Ostrava, červen 2006 Obsah PŘÍLOHA 1: INSTITUCE PRO REALIZACI STRUKTURÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKY... 4 PŘÍLOHA 2: LEGISLATIVA

Více

Ministerstvo životního prostředí. Dokumentace programu 115 270

Ministerstvo životního prostředí. Dokumentace programu 115 270 Ministerstvo životního prostředí Dokumentace programu 115 270 MŽP LIKVIDACE ŠKOD PO ŽIVELNÍCH POHROMÁCH 3. aktualizace Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí České republiky (č.j. MŽP 37365/ENV/14)

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Zpracoval: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Září 2013 ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! Informační toky při hrozbě povodně a při povodni

Více

DOKUMENTACE KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA VLAŠIM

DOKUMENTACE KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA VLAŠIM Krizový štáb Města Vlašim Č.j. Výtisk číslo : Počet listů : 23 Schvaluji :... Mgr.Luděk Jeništa Starosta Města Vlašim DOKUMENTACE KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA VLAŠIM 2003 O B S A H : 1. Úvod 1.1. Použití, účel

Více

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici

Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Při nebezpečné poruše plynulosti provozu na dálnici STČ - 10/IZS Praha 2008

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Úvodní zpráva České republiky o opatřeních přijatých k plnění závazků podle ÚMLUVY O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Praha září 2011 Obsah Úvod...4 I. Obecná ustanovení Úmluvy...5 Článek 1 - Účel...5

Více