Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje"

Transkript

1 Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: Věc: Povodně 2013 aktuální informace Důvod předložení: Podání informací o průběhu povodní a jejich řešení členům Zastupitelstva Ústeckého kraje Nárok na rozpočet Ústeckého kraje: Zpracoval: Ing. Luboš Trojna, pověřený vedením Odboru kancelář hejtmana Ing. Zdeňka Šváchová, Odbor kancelář hejtmana Předkládá: Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Konzultováno: Projednáno v RÚK: Jiří Čermák, odbor Kancelář hejtmana - krizové řízení s vedoucími odborů KÚÚK: - ekonomického - životního prostředí a zemědělství - dopravy a silničního hospodářství - legislativně-právního - majetkového - sociálních věcí - odbor zdravotnictví - investiční - územního plánu a stavebního řádu - správních činností a krajský živnostenský úřad - kultury a památkové péče - správy, přípravy a realizace projektů - regionálního rozvoje usnesení číslo: dne: pro hlasování: proti zdržel se Předáno OOKÚ: Přizváni k jednání: Přílohy:

2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A ) b e r e n a v ě d o m í aktuální informaci o Povodních 2013 ke dni B ) u k l á d á Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit aktuální informaci k Povodním 2013 do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje v září Termín: Důvodová zpráva: 1) Informace o vývoji povodňové situace od Stanovisko BRÚK tajemník Po společném jednání Bezpečnostní rady a Povodňové komise Ústeckého kraje v neděli ve 20:00 hodin hejtman svolal na pondělí od 17:00 Krizový štáb Ústeckého kraje. Krizový štáb kraje projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření hejtmanovi a to zejména na základě podkladů stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje. Vládou ČR byl vyhlášen v neděli od 21:00 hodin na celé území Ústeckého kraje i dalších krajů Nouzový stav. Informační členům zastupitelstva S ohledem na mandát a výkon veřejné funkce člena Zastupitelstva Ústeckého kraje zaslal hejtman členům Zastupitelstva Ústeckého kraje dne souhrnnou informaci, která obsahovala nejen stručné informace o dosavadních krocích orgánů Ústeckého kraje, odkaz na webové stránky Ústeckého kraje se samostatnou záložkou k povodním, ale zároveň poděkoval těm zastupitelům, kteří se již aktivně podíleli při pomoci na různých místech Ústeckého kraje. Závěrem bylo vyjádřeno také poděkování a ocenění krizového štábu, rady kraje i zástupců dalších subjektů za profesionalitu při dosavadních jednáních. Stručný informační souhrn ke dni Neděle , 20:00 Společné jednání Povodňové komise a Bezpečnostní rady ÚK Povodňová komise Ústeckého kraje se sešla 2. června ve 20 hodin na společném jednání s Bezpečnostní radou kraje, aby monitorovala současný stav a rozhodla o povodňových opatřeních. Vláda ČR již vyhlásila stav nouze, který se týká i Ústeckého kraje, a uvolnila prostředky na hrazení prvotních nákladů. Kulminace Labe se očekává zítra ve večerních hodinách a stav by měl o metr převýšit povodeň z roku Od odpoledních hodin bylo zpohotovostněno Centrum humanitární pomoci v České Kamenici na pomoc postiženým obcím. Neděle , 23:00 Zřízena krizová linka Ústeckého kraje Ústecký kraj zřizuje krizovou telefonní linku s nepřetržitou službou , na níž se lidé dozvědí základní informace o formách pomoci a opatřeních včetně rad, jak se v případě ohrožení zachovat. V akutních případech doporučujeme občanům především kontaktovat složky integrovaného záchranného systému a městské a obecní úřady. O aktuální situaci bude krizový 2

3 štáb Ústeckého kraje informovat obyvatele prostřednictvím médií a na internetových stránkách Pondělí , 10:00 Schůzka stálých pracovních skupin, na zřízena informační sekce pro občany POVODNĚ 2013 Na základě rozhodnutí předsedy Krizového štábu (hejtman) uvedl ředitel do pohotovosti stálé pracovní skupiny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Odbor ekonomický zahájil komunikaci s obcemi ve věci prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce nařízené orgány kraje a obcí v Ústeckém kraji. Pondělí , 17:00 1. Zasedání krizového štábu, zřízen V úvodu jednání seznámil předseda krizového štábu členy s programem zasedání a s důvody aktivace a svolání KŠ v souvislosti s vývojem mimořádné události povodňové situace na území ČR a Ústeckého kraje. Poté vyzval ostatní resorty, aby podaly informaci o aktuálním stavu. Úterý , 08:00 2. Zasedání krizového štábu Nejaktuálnější informace ze zasedání krizového štábu Ústeckého kraje hovoří o kulminaci Labe v Ústí nad Labem na úrovni 11,1 11,5 metru kolem poledne ve středu 5. června. Kvůli uzavírce téměř všech mostů přes Labe se omezuje doprava nad 3,5 t na dvou zbývajících mostech v Litoměřicích a Roudnici. Krizový štáb se schází v počtu zhruba 30 osob, štáb je dle potřeby aktuálně doplňován o představitele zaangažovaných subjektů (např. hygiena). Všechny resorty podávají informaci o aktuálním stavu a vývoji. Úterý , 17:00 3. Zasedání krizového štábu Podle Povodí Labe by kulminace měla dorazit do Ústí nad Labem zítra odpoledne na úrovni 11,3 11,5 metru. Bude přesažena úroveň stoleté vody. Po intervenci hejtmana Bubeníčka byl snížen odtok z vltavské kaskády, což by mělo umožnit rychlejší odtok vody z území. Návrat řeky do koryta zabere přibližně dalších pět dní po kulminaci. O povodňových aktivitách jednal Krizový štáb Ústeckého kraje. Všechny resorty podávají informaci o aktuálním stavu a vývoji. Středa , 08:00 4. Zasedání krizového štábu Ranní jednání krizového štábu bylo ve znamení záchranné akce u Lovochemie, kde podemletá protipovodňová zeď ohrožovala lodě s posádkou. Tu se podařilo zachránit leteckou záchrannou službou. Do areálu Lovochemie prosakuje voda a zvažuje se řízené zatápění. Všechny resorty podávají informaci o aktuálním stavu a vývoji. Středa , 10:00 Rada ÚK rozhodla o konání veřejné sbírky Rada Ústeckého kraje dnes na svém mimořádném zasedání rozhodla o konání veřejné sbírky za účelem odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku osob i dalších subjektů, a to shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu. Po schválení sbírky ministerstvem vnitra bude číslo povodňového konta zveřejněno spolu s výzvou o zasílání darů. Dále Rada ÚK svěřila hejtmanovi kompetence k rozhodování o přijetí povodňových darů a výpůjček věcných prostředků pro odstraňování následků povodní, o zahájení zadávacího řízení k zajištění svozu a odstranění povodňového odpadu. 5. Zasedání krizového štábu, zřízen Středa , 17:00 ustecky.cz Krizový štáb na svém večerním jednání obdržel informaci o obcích zasažených povodní. Je to osm obcí z ORP Děčín, 6 obcí z ORP Ústí nad Labem, 18 obcí z ORP Litoměřice, 5 obcí z ORP Lovosice, 13 obcí z ORP Roudnice nad Labem a zatím 2 hlášené obce z ORP Louny (zde se ještě 3

4 předpokládá doplnění). Čtvrtek , 08:00 6. Zasedání krizového štábu Ranní jednání krizového štábu - podana podrobná informacé na Labi Ústí nad Labem - kulminace 1071 cm průtok 3700 (m 3.s -1 ). Litoměřice jsou v poklesu, kulminace 22, cm, Roudnice most v provozu, pouze omezen provoz pro kamiony. Štětí Q100. Nové Kopisty vybudována hráz, se protrhla a voda zalila obec. Čtvrtek , 17:00 hejtmana všem členům ZÚK 7. Zasedání krizového štábu, Zaslán informační od pana Na ráno 995 cm. Jednání s UPK bylo vysvětleno, že je riziko srážek, proto si nemohou domluvit, aby snížili odtok razantně. Nové Kopisty situace je nešťastná, lidé to těžce nesou. Pátek , 08:00 8. Zasedání krizového štábu Zajištěno ks repelentů proti komárům. Podezření z trestného činu porušení povinnosti při tísni Mlékojedy (ubytovna, evakuace 51 osob). Pondělí , 08:00 9. Zasedání krizového štábu Prozatím 68 postižených obcí. Nejpostiženější místa přívalovými srážkami za posledních 24 hodin Šlukonovsko, Žatecko. Chomutovka v Podbořanech se dostala nad 1. SPA. Zajištěno očkování 910 hasičů JSDHO. Proběhlo jednání k velkému sesuvu svahu nad obcí Litochovice nad Labem pod kamenolomem Dobkovičky - bylo zasažen kamenolom, strženo drážní těleso a zasypáno těleso stavby dálnice D Úterý , 17: Zasedání krizového štábu V současné době nahlášeno 77 postižených obcí. První odhady prvotních nákladů činní cca tis., Příspěvkové organizace tis. a obce tis. Dohromady tis. Tyto náklady bude uplatňovat kraj směrem k MF ČR. Spoluúčast ÚK je 10 mil., spoluúčast příspěvkových organizací 231 tis. spoluúčast všech obcí dohromady tis., obce nemají krizové rezervy. Čtvrtek , 8: Zasedání krizového štábu Zatím je postiženo 80 obcí. Sesuv se zastavil, MD by měli být převedeny peníze na ŘSD. Podrobně informoval a rozdělení financování sesuvu Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy. Pondělí , 15: Zasedání krizového štábu Ústecký kraj požaduje vyhlášení Nouzového stavu Vládou České republiky do :00 hodin, z důvodu neukončených likvidačních prací a evakuovaných osob v ORP Litoměřice. 2) Prvotní vyhodnocení V tuto chvíli trvá ještě stále pro Ústecký kraj nouzový stav, vyhlášení vládou České republiky v neděli 2. června Je tak ještě příliš brzy na závěrečné hodnocení činnosti jednotlivých složek. Nicméně prvotní hodnocení, které vzniklo ve spolupráci se základními složkami Integrovaného záchranného systému a Armádou České republiky, přineslo jak pozitivní tak i negativní zjištění, které bodově uvádíme: Pozitivní zjištění: Oceňujeme včasné vyhodnocení krizové situace a vyhlášení stavu nouze pro celou ČR (vyjma Pardubického kraje), videokonference s Ústředním krizovým štábem (ÚKŠ). Vysoce hodnotíme naprosto profesionální fungování a osobní nasazení ředitelů a jim podřízených členů všech základních složek IZS Ústeckého kraje, dále Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem, významnou pomoc jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí, dalších podpůrných 4

5 složek a humanitárních organizací a v neposlední řadě i mnoho dobrovolníků, kteří přišli pomoc občanům postiženým na území Ústeckého kraje. Oceňujeme součinnost všech relevantních subjektů s pracovištěm krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje. Činnost členů Krizového štábu ÚK byla a je na vysoké úrovni, což se projevilo např. tím, že byla provedena v Lovosicích rychlá záchranná akce vrtulníkem LZS ÚK evakuace 5 osob z ukotvených lodí z důvodu bezprostřední hrozby protržení protipovodňových opatření v Lovochemii. Výrazný dík patří starostům postižených měst a obcí, z nichž jsou mnozí neuvolnění a krizová situace pro ně musela zákonitě znamenat nesmírné nasazení a stres. Díky masivnímu nasazení policistů ve všech byly doposud zaznamenány ke čtvrtku pouze tři případy, které se dají kvalifikovat jako rabování. Jednotky policie poskytly kraje Plzeňský, Moravskoslezský (SPJ Ostrava), Liberecký a hlavní město Praha. Zásadním se v této oblasti ukázala příkladná práce krizového štábu krajského ředitele Policie Ústeckého kraje, který strategicky zcela bezchybně určil rozmístění členů policejního sboru a nasazení techniky. Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje (KOPIS) zúročilo zkušenosti z předchozích povodní a činnost jeho příslušníků byla a je vysoce profesionální. Výraznou pomocí se stalo Centrum humanitární pomoci v České Kamenici, které zřídil Ústecký kraj ve spolupráci s KŘ HZS Ústeckého kraje (ve zrušeném skladu CO). Negativní zjištění: Zákony neumožňují okamžité převedení zaslaných finančních prostředků na prvotní náklady na obce, ale pouze po schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Nefunguje zpětná vazba na zaslané požadavky přes KOPIS na ÚKŠ, nevíme, zda jsou nebo nejsou schváleny požadavky např. na Armádu ČR. Na základě novely krizového zákona, evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob eviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, který poskytuje informace o evakuovaných hasičskému záchrannému sboru kraje. Tento systém se při letošních povodních neosvědčil. Nastavili jsme po dohodě s KŘ HZS ÚK systém, kdy údaje o evakuovaných vedl Odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad Ústeckého kraje. Informace byly dále předávány na HZS. Tento odbor vykonával tuto činnost již v minulosti. Existuje důvodná a bohužel dlouhodobá obava o podfinancování rozpočtu páteře IZS Hasičského záchranného sboru. Závěrečné zprávy o činnosti jednotlivých složek IZS a dalších subjektů, včetně činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, bude po zpracování předloženo na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje. 3) Součinnost odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje Informace odboru Kancelář hejtmana Pracoviště krizového řízení po dobu NOUZOVÉHO STAVU poskytuje nepřetržitý 24 hodinový informační servis předsedovi Krizového štábu a jeho členům. Tajemník Krizového štábu zabezpečuje komunikaci Krizového štábu s ministerstvy, ústředními orgány státní správy a Ústředním krizovým štábem, zabezpečuje účast vedoucích pracovníků Krajského úřadu na jednání Krizového štábu, zajišťuje účast zástupců obcí, které jsou v územní 5

6 působnosti kraje na jednání Krizového štábu a dalších zástupců dotčených subjektů a organizací. - koordinace výjezdu pracovního týmu krajského úřadu odbory KH, EK, ZPZ, INV, DS - středa porada se starosty postižených obcí v ORP - Roudnice nad Labem, Litoměřice a Lovosice - čtvrtek porada se starosty postižených obcí v ORP - Ústí nad Labem, Louny, Podbořany a Žatec - pátek porada se starosty postižených obcí v ORP - Děčín a Rumburk K dnešnímu dni čerpáno z prostředků odboru KH tis. Kč. Informace odboru ekonomického Veřejná sbírka Usnesením RÚK č. 4/17R/2013 ze dne bylo rozhodnuto o konání veřejné sbírky Ústeckým kraje za účelem odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku osob i dalších subjektů na území Ústeckého kraje, a to shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovních účtu č /0800 zřízeném pro tento účel u České spořitelny a.s. a složením hotovosti do pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Sbírka probíhá od (den uvedený v osvědčení Ministerstva vnitra ČR) do Ve stavu k byl zůstatek na účtu veřejné sbírky ,00 Kč. Povodňová pracovní skupina V souvislosti s povodněmi vznikla povodňová pracovní skupina ve složení zástupci odborů ekonomického, dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství, investičního a kanceláře hejtmana - krizového řízení, jejímž úkolem bylo seznámit starosty postižených obcí se současným stavem řešení povodňových škod a dalších činností zajišťovaných krajem. Dne navštívila skupina obce s rozšířenou působností Roudnice n. L., Litoměřice a Lovosice, dne Ústí n. L. a Louny, dne Děčín, v jejichž prostorách se uskutečnilo jednání se starosty případně dalšími pracovníky postižených obcí. Na schůzce byly podány doplňující informace o prvotních nezbytných nákladech na záchranné a likvidační práce, nákladech na činnost dobrovolných hasičů, nákladech na obnovu základních funkcí v území postiženém přírodní katastrofou, aktuální informace z oblasti dopravy, vyhlášených nebo připravovaných dotačních programů ministerstva životního prostředí, odvozu naplavenin a materiálu zničeného povodněmi (za přítomnosti dodavatele vykonávajícího pro kraj tuto službu na daném území) a možnosti dodávek z humanitárního skladu v České Kamenici. Starostové byly požádáni o spolupráci v rámci vyčíslení odhadu nákladů na obnovu včetně možného zajištění pracovníků úřadu (obce se stavebním úřadem) případně dalších osob ke stanovení tohoto odhadu (pověřená osoba). Vzhledem k širokému spektru pracovní skupiny měli starostové možnost dotázat se na různé záležitosti spojené s povodněmi, čehož hojně využívali. Prvotní náklady Předpokládané prvotní nezbytné náklady na záchranné a likvidační práce související s červnovými povodněmi byly vyčísleny na tis. Kč, z toho 63 obcí předložilo prostřednictví portálu krizového řízení odhady ve výši tis. Kč. Krajský úřad odhaduje náklady ve výši tis. Kč a příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem náklady ve výši tis. Kč. Spoluúčast dotčených subjektů byla vyčíslena na tis. Kč, z toho Ústecký kraj tis. Kč, obce tis. Kč a příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem 231 tis. Kč. Dne , resp byla ministrovi financí ČR odeslána žádost na poskytnutí dotace na úhradu prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce. Na základě této 6

7 žádosti a v souladu s usnesením vlády č. 848 ze dne a usnesením vlády ČR č. 461 ze dne byla Ústeckého kraji rozhodnutí ministra financí ČR poskytnuta dotace v celkové výši tis. Kč, která byla na účet Ústeckého kraje připsána dne Z celkem 80 postižených obcí prvotní nezbytné náklady na záchranné a likvidační práce nepředložilo 17 obcí (Benešov nad Ploučnicí, Blšany, Blšany u Loun, Brňany, Brozany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Býčkovice, Černčice, Dolánky nad Ohří, Kryry, Louny, Měrunice, Mšenélázně, Postoloprty, Veliká Ves, Žabovřesky nad Ohří, Židovice). Důvodem byla skutečnost, že prvotní náklady měly nulové nebo byly zasaženy v menším rozsahu a náklady si uhradí se svého rozpočtu. Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou. Na základě 3 odst.1 zákona č. 12/2002 Sb. kraj, v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy, zpracuje kraj v přenesené působnosti přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Přehledy o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku spolu s komentáři slouží jako podklady k přípravě strategie obnovy území. Základem přehledu jsou tabulky s údaji za každou postiženou obec zvlášť, v členění podle jednotlivých resortů. Majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí v území lze rozdělit pro potřebu tohoto postupu na: 1. stavby (bytové a rodinné domy, budovy, haly, ostatní stavby, mosty silniční, železniční, pozemní komunikace, dráhy, telekomunikace, inženýrské vedení a rozvody, inženýrské a speciální stavby, stavby vodních nádrží a rybníků), 2. stroje a zařízení, dopravní prostředky a inventář, vnitřní zásoby ve výrobních a obchodních jednotkách, učební pomůcky, sbírkové předměty, knihovní fondy, 3. trvalé kultury a rostlinnou zemědělskou produkci, zvířata a živočišnou zemědělskou produkci, lesy a lesní hospodářství, vodní toky (z pohledu plnění hospodářských funkcí), 4. půdu (z pohledu znečištění), povrchové a podzemní vody (z pohledu znečištění nebo jiného poškození), krajinu (z pohledu migrační prostupnosti a ekologické stability), vodní toky (z pohledu plnění přirozené funkce). Krajský úřad sestaví po sběru údajů z jednotlivých obcí souhrny dle resortů za území kraje a návazně také celkový souhrn za kraj bez ohledu na resortní příslušnost údajů. Je odpovědný za správnost uvedených údajů. Tabulky jsou doplněny souhrnným písemným komentářem. Kraje si mohou vyžádat od jednotlivých obcí podklady pro písemné komentáře obsahující informace, v jaké míře mohou zajistit obnovu území ze svých zdrojů včetně případného poskytnutí pomoci ostatním osobám, dále návrh rozsahu a pořadí důležitosti obnovy majetku a upřesnění opatření učiněných v období krizové situace, z nichž je třeba při obnově území vycházet. Struktura komentáře: Stručná charakteristika narušení základních funkcí v území Zda a v jaké míře lze zajistit obnovu území z dostupných zdrojů obcí kraje včetně možnosti poskytnutí pomoci ze zdrojů obcí kraje ostatním osobám Návrh rozsahu a pořadí důležitosti obnovy majetku, u něhož se předpokládá vyžádání státní pomoci opatření učiněná v období krizové situace a obsažená v krizových plánech, z nichž je třeba vycházet při obnově území Kraj je oprávněn vyžadovat od pověřeného obecního úřadu součinnost při zjišťování údajů potřebných k přípravě podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci a také při odborné přípravě na toto zjišťování. Pro tuto činnost mohu být vybráni zaměstnanci pověřeného úřadu, 7

8 kteří mohou využít své znalosti místních podmínek, nebo jiné osoby vypomáhající na základě pracovně právních vztahů. Odbornost osob, vhodných pro zjišťování údajů lze vymezit pouze rámcově (s ohledem na variabilitu posuzovaného majetku), jako kombinaci znalostí stavebně technických a ekonomicko-investičních. Těmto pověřeným osobám je vystaveno písemné pověření fyzické osoby pověřené krajem ke zjišťování údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku, kterým se prokazuje při odhadu. Kraj má povinnost zpracovat odhad do 7 dnů po skončení stavu nouze. Na základě odhadu škod poskytnutého krajem zpracuje ve 20denní lhůtě od ukončení stavu nouze Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními ministerstvy a kraji strategii obnovy území a předloží ji do jednání vlády ČR. Součástí strategie je: vhodné formy programové pomoci včetně pomoci poskytované, připravované nebo navrhované ze státních fondů spadajících do odvětvové působnosti ministerstva; výše podpory v jednotlivých formách státní pomoci, kterou lze poskytnout z resortních prostředků nebo státních fondů bez potřeby jejich dodatečného navýšení ze zdrojů státního rozpočtu; požadované navýšení resortních prostředků nebo zdrojů státních fondů: přímé dopady obsažené v navrhované strategii obnovy území na státní rozpočet; formy a výše již poskytnuté státní pomoci. Informace odboru životního prostředí a zemědělství Na základě zhoršené hydrologické prognózy dne bylo zajištěno jednání Povodňové komise ÚK společně s Krizovým štábem ÚK a Bezpečnostní radou ÚK. Byl připraven návrh usnesení, kterým Povodňová komise ÚK vyhlásila s platností od 20:30 hod v záplavovém území Labe (ORP Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem a Děčín) třetí stupeň povodňové aktivity, a zároveň rozhodla o převzetí řízení povodňové ochrany od nižších povodňových orgánů. S platností nouzového stavu vyhlášeného vládou pak přešly kompetence Povodňové komise ÚK na Krizový štáb ÚK. Od do byly vedeny záznamy v povodňové knize. Od do byly zodpovídány dotazy z odvětví ZPZ na nepřetržité tísňové lince zřízené krizovým štábem. Dne byla zajištěna žádost o okamžité snížení průtoku z Vltavy na soutok s Labem jménem hejtmana ÚK a ředitele KÚÚK, která byla adresovaná generálnímu řediteli Povodí Vltavy. Ve dnech byla provedena orientační poptávka na odvoz povodňového odpadu z poškozených obcí, a dále ve spolupráci s odbory INV a LP bylo zajištěno výběrové řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění, v němž byli vybráni poskytovatelé odvozu povodňového odpadu. Po uzavření smluv (7. 6.), byly pro postižené obce zveřejněny potřebné kontaktní údaje a informace včetně metodického doporučení k nakládání s povodňovým odpadem. Ve dnech 10., 12. a byl průběh odvozu monitorován v terénu. Ve dnech a se pracovníci odboru ZPZ zúčastnili práce komise zřízené Povodím Labe s.p. k inventarizaci povodňových škod na státním vodohospodářském majetku. Dne bylo připraveno usnesení, kterým Povodňová komise ÚK s platností od 16:00 hod odvolala třetí stupeň povodňové aktivity, a zároveň zrušila převzetí řízení povodňové ochrany od nižších povodňových orgánů v záplavovém území Labe. Informace odboru dopravy a silničního hospodářství zaměstnanci odboru z důvodu velkého množství dotazů k dopravní situaci zajišťovali podstatnou část provozu Zelené linky Ústeckého kraje; spolupráce se správci infrastruktury (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic 8

9 Ústeckého kraje, p.o.) při zajišťování postupných uzavírek silnic v návaznosti na stoupající hladiny řek a dopravní situaci v kraji; informace o dopravních opatřeních byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách Ústeckého kraje, SÚS ÚK a Dopravní info. V průběhu povodní došlo v návaznosti na doporučení Krizového štábu ÚK k rozhodnutí o objízdné trase uzavřených silnic I/30 a I/15 po dálnici D8 v úseku exit 29 (Roudnice)- exit 80 (Knínice) a po rychlostní silnici R 63 v úseku Nové Dvory Řehlovice; průběžně byly zveřejňovány informace o vynucených změnách v jízdních řádech drážní a autobusové dopravy v Ústeckém kraji, odbor DS ve velké míře komunikoval s dopravci za účelem smysluplných úprav tras jednotlivých linek; nyní dochází k postupnému návratu k běžnému stavu; v současné době jsou zjišťovány škody způsobené povodněmi na krajských silnicích, prozatím byly vyčísleny na cca 70 mil. Kč; dle aktuálních informací bude pravděpodobně možné čerpat finanční prostředky na opravy poškozených silnic přímo od Státního fondu dopravní infrastruktury, který by měl v nejbližší době stanovit jasná pravidla pro podávání žádostí o dotace; obdobně má být umožněno čerpat prostředky na opravy místních komunikací obcím prostřednictvím Ministerstva dopravy; je třeba vyzdvihnout výbornou spolupráci s již uvedenými správci pozemních komunikací, tj. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, v rámci realizace jak dopravních opatření před kulminací povodně, tak po opadu vody v rámci rychlého úklidu dotčených silnic. Informace odboru legislativně-právního V rámci vyhlášeného nouzového stavu odbor legislativně- právní poskytoval právní podporu Krizovému štábu, zejména jeho vedoucímu, na základě analýzy konkrétních událostí a situací. Tato právní podpora se promítla v přípravě, případně v právním posouzení návrhů smluv např. o výpůjčce, o poskytnutí peněžitých příspěvků do veřejné sbírky,darovací, o zajištění odvozu a odstranění odpadu i jiných dokumentů. Dále se podílel na zpracování, eventuálně právním posouzení materálů do rady kraje, které sloužily k aktivnímu řešení krizové situce v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Informace odboru majetkového Oddělení evidence majetku na základě konzultace s krizovým štábem vydávalo vysoušeče, celkově bylo vydáno 246 kusů, z čehož bylo vydáno vysoušečů typu DHUM 12 PLUS 40 kusů Městu Roudnice n. L., 20 kusů Obci Žalhostice, 30 kusů Obci Povrly, 10 kusů Městu Lovosice, příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje Oblastnímu muzeu v Děčíně 3 kusy, Střední zdravotnické škole v Děčíně 3 kusy, VOŠ a SOŠ v Roudnici n. L. 5 kusů a VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí 8 kusů, dále Obci Hřensko 30 kusů a 10 kusů vysoušeče typu Dé Longhi 220, téhož typu 20 kusů Obci Dobkovice, 10 kusů Obci Těchlovice a 15 kusů Městu Štětí. Další 42 kusy typu DHUM 12 PLUS byly vydány zaměstnancům KÚÚK. Ve skladu zbývá 6 kusů vysoušečů typu DHUM 12 PLUS a 10 kusů typu Dé Longhi 220. Dále na základě jednání s ekonomickým odborem, makléřskou společností RESPECT, a.s. a pojistitelem Allianz pojišťovnou, a.s., bylo na zálohách z pojistného plnění vyplaceno pojišťovnou na účet Ústeckého kraje 5 milionů Kč s tím, že tyto prostředky budou následně převedeny na účty příspěvkových organizací a to VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. a školní statek Vědomice 1 mil. korun, Gymnázium Roudnice n. L. 1 mil. korun, Obchodní akademie Ústí n. L. 2 mil. korun, VOŠ a SPŠ Děčín 500 tis. korun, VOŠ obalové techniky Štětí 300 tis. korun a SŠ řemesel a služeb Děčín 200 tis. korun. Rozpočtová opatření k vyplaceným zálohám budou předložena v nejbližším termínu jednání finanční komise a následně Radě Ústeckého kraje. Předpokládaná celková výše škody v souvislosti s povodněmi je prozatím vyčíslena na částku 9

10 ,- Kč. Informace odboru sociálních věcí Zaměstnanci odboru sociálních věcí zajišťovali provoz Zelené linky dle stanoveného harmonogramu V rámci oddělení sociální práce: Spolupráce s obcemi (metodické vedení sociálních pracovníků obcí v rámci povodňové aktivity zjišťování aktuálních potřeb postižených obcí, součinnost sociálních pracovníků obcí s Úřadem práce ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem při zajišťování sociálního šetření v souvislosti s podanými žádostmi o dávku pomoci v hmotné nouzi mimořádná okamžitá pomoc v souvislosti s povodněmi) Spolupráce s Úřadem práce ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem (pravidelné sledování počtu žádostí o dávku pomoci v hmotné nouzi mimořádná okamžitá pomoc v souvislosti s povodněmi, pravidelné sledování tvorby veřejně prospěšných prací v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v souvislosti s povodněmi) Nabídka pomoci Povodně 2013 (distribuce ů týkající se potravinové pomoci, věcné pomoci, dobrovolníků a jiné pomoci) V rámci oddělení plánování a rozvoje služeb: Nabídka pomoci Povodně 2013 (distribuce ů týkající se potravinové pomoci, věcné pomoci, dobrovolníků a jiné pomoci) Vytvoření databáze neziskových organizací, které zajišťují psychosociální pomoc prostřednictvím speciálně vyškolených krizových interventů v souvislosti s povodněmi (předáno na odbor zdravotnictví pro potřeby Hasičského záchranného sboru) V rámci oddělení sociálních služeb: Zjišťování prvotních nákladů u příspěvkových organizací kraje v oblasti sociální Informace odboru zdravotnictví Vedoucí odboru zdravotnictví je členem Bezpečnostní rady Ústeckého kraje a krizového štábu, současně vede pracovní skupinu pro zdravotnictví, sociální věci, a péči o děti a mládež. Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje probíhali konzultace rozmístění posádek ZZS z důvodu zabezpečení dostupnosti přednemocniční neodkladné péče na obou březích Labe v Ústí nad Labem a v Děčíně. V době uzavírek páteřních silnic a mostů přes Labe byly posílen počet posádek ZZS o posádky ve Vaňově, na Střekově a v Děčíně (Podmokly). Výjezdové stanoviště v Lovosicích (ZZS je zde v nájmu, jde o majetek města) bylo dočasně přestěhováno do jiného náhradního objektu (kulturní dům), budova byla povodní postižena (aktuálně k stav trvá, do stálého stanoviště se zatím nelze nastěhovat). Žádné z lůžkových zdravotnických zařízení na území kraje nebylo postiženo povodní. Na žádost hasičského záchranného sboru byl navázán kontakt se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem pro zajištění očkování dobrovolných hasičů, kteří se budou podílet na odstraňování škod po podvodních. V návaznosti na pracovní skupinu byly krizovému štábu předávány aktuální informace z oblasti sociální. Informace odboru investičního Odbor INV pomohl odboru ZPZ vysoutěžit do v jednacím řízení bez uveřejnění firmy, které v postižených oblastech provádí odvoz a odstraňování povodňového odpadu. Zástupce odboru INV byl členem pracovní skupiny, která na setkáních se starosty obcí 10

11 postižených povodněmi uskutečněná v Roudnici nad Labem, Litoměřicích, Lovosicích, Lounech, Ústí nad Labem a Děčíně podala informace o způsobu stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní pohromou. Za tím účelem zajistil odbor 31 externích pracovníků z řad projektantů, pro které bylo vystaveno pověření hejtmana Ústeckého kraje, kteří v současné době provádí v postižených obcích vyčíslení škod. Pro města (ORP), která si vyčíslení škod provádí sama, zajišťujeme podle jejich požadavků vystavování pověření hejtmana pro jejich pracovníky. První pověření si vyžádalo město Děčín již v pátek Informace odboru územního plánování a stavebního řádu Zaměstnankyně odboru se podílela na provozu Zelené linky dle stanoveného harmonogramu Jakmile MMR zveřejní zásady programu Podpora bydlení při živelní pohromě a výzvu k předkládání žádostí, odbor bude zprostředkovávat finanční příspěvek ve výši Kč osobám, jejich nemovitost byla v důsledku povodní nenávratně zničena (byl na ni vydán demoliční výměr) a finanční příspěvek na odstranění stavby pro bydlení poškozené povodní, její části nebo suti po povodni (dle doložené faktury). Informace odboru správních činností a krajský živnostenský úřad V době povodní 2013 bylo vydáno celkem 8 osvědčení o konání veřejné finanční sbírky na Území Ústeckého kraje a bylo zajištěno vydání osvědčení Ministerstva vnitra pro konání veřejné finanční sbírky Ústeckým krajem, kdy tato sbírka byla otevřena dne 7. června V době povodní odbor správních činností a krajský živnostenský úřad pravidelně denně monitoroval stav evakuovaných osob. V současné době tento stav i nadále monitoruje, aby byl i nadále přehled o tom, jak se evakuovaní občané navracejí do svých bydlišť. Tento monitoring bude trvat do doby trvání stavu nouze. Informace odboru kultury a památkové péče Odbor KP v průběhu povodní spolupracoval a zajišťoval informace a požadavky ze svodných příspěvkových organizací z oblasti kultury. A spolupracoval s odbornou organizací památkové péče na zjišťování povodňových škod na území kraje v oblasti kulturních památek. Stejně tak spolupracoval s orgány pam.péče na příslušných ORP v souvislosti s řešením povodňových škod a zajišťování informací. Informace odboru správy, přípravy a realizace projektů - odbor se podílel na provozu Zelené linky Informace odboru regionálního rozvoje: - Zajišťování provozu Zelené linky dle stanoveného harmonogramu - Zjišťování prvotních nákladů na cyklostezkách Ústeckého kraje 11

12 12

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině.

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině. ZPRÁVA O POVODNI červen 2013 k 26. 6. 2013 MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Prostředky pro zvládání krizových situací

Prostředky pro zvládání krizových situací ODBORNÁ PŘÍPRAVA STAROSTŮ OBCÍ 2015 Prostředky pro zvládání krizových situací nprap. Milan Vojtěch - vrchní inspektor KŘ a OO, ÚO HZS Ústí nad Labem Odpovědnost za varování v obci Zákon č.239/2000 Sb.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI

DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI DOKUMENTACE PROGRAMU 134 610 ZÁCHRANA A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH ŽIVELNÝMI POHROMAMI Říjen 2013 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Podprogram 134V611 - Podpora obnovy kulturních památek v majetku státu...

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/27 Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/27 Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/27 Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 9. ročník konference Medicíny katastrof 29.11.2012 MUC. Miroslava Marková, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OSNOVA ó Ekonomické aspekty MU ó Ekonomické aspekty

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Ing. Jan Papež fa Koordinace

Ing. Jan Papež fa Koordinace Zkušenosti, které pomáhají Firma Koordinace pomáhá svým klientům v boji proti povodním již od roku 1997. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Majitel firmy Ing.

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-123427-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OOB a KŘ-P Praha 23. září 2014 listů: 13 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Druhosledová podpora při mimořádné události

Druhosledová podpora při mimořádné události Druhosledová podpora při mimořádné události Richard Smejkal, ČČK Praha 1 1. Teoretické vymezení 2. Povodně Liberecko 2010 nasazení Krizového týmu ČČK Praha 1 3. Specifika druhosledové podpory získaná zkušenost

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY KONTROLNÍ ŘÁD OBCE ČAKOVIČKY Podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů Obsah směrnice: I. Obecná část II. Vnitřní kontrolní systém III. Řídící kontrola

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě Citace: 240/2012 Sb. Částka: 82/2012 Sb. Na straně (od-do):

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 11. 12. 2013 52 Věc: Regionální operační program Severozápad - aktuální informace Důvod předložení: Usnesení ZÚK č. 17/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013

Více

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji

Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Strana 1 Taktická a prověřovací cvičení jednotek HZS podniků, jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ve Zlínském kraji Níže uvedená dokumentace je metodickým návodem pro velitele jednotek požární ochrany,

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013

Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2013 I. Úvodní ustanovení 1.1. Předmětem tohoto metodického pokynu (dále

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu MINISTERSTVO VNITRA Praha 3. června 2013 Výtisk č.: Počet listů: 6 Přílohy: 3/5 Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu Důvod aktivace Ústřední krizový štáb (dále jen ÚKŠ ) byl svolán na základě závěrů

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí)

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2011 KOM(2011) 154 v konečném znění NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise (předložený Komisí) CS

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013

PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD. Filip Dienstbier, listopad 2013 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY VOD Filip Dienstbier, listopad 2013 Vody jako složka životního prostředí význam: zdroj pitné vody pro obyvatelstvo pro zemědělství prostředí vodních ekosystémů pro ostatní rostliny

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

Technická specifikace dpp

Technická specifikace dpp Technická specifikace dpp ZPRACOVÁNÍ DIGITÁLNÍHO POVODŇOVÉHO PLÁNU (dále jen dpp) Dílo dpp bude provedeno dle metodiky MŽP 2009 pro tvorbu dpp, navázáno na Editor dat dpp ČR a bude v souladu s Povodňovým

Více

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás

Vzdělávání pro lepší zeleň kolem nás Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm TEL: 571 654 390, FAX: 571 654 392, E-MAIL: info@szesro.cz Vzdělávání pro lepší zeleň

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR. P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ

Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR. P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ ČNV ONK Aktuality v oblasti zajišťování bezpečnosti ČR Správa státních hmotných rezerv Kancelář Správy P r a h a, leden 2010 JUDr. Jan SOVIŠ Obsah vystoupení 1. Bezpečnostní rada státu důležité dokumenty

Více

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení Zápis a usnesení 7. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 14. 6. 2011 v 20,00 hodin

Více

Vyhodnocení povodní v červnu 2013

Vyhodnocení povodní v červnu 2013 seminář k výsledkům projektu Vyhodnocení povodní v červnu 2013 Praha 16. října 2014 Významné povodně v České republice Povodeň Typ povodně Zasažená oblast Nejvyšší N-letost Důsledky povodní Dokumentace

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I A (POP I A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014

Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Přehled o činnosti správního odboru Městského úřadu Odolena Voda za rok 2014 Správní odbor zajišťuje provoz infocentra, podatelny, pokladny, výkon správních činností na úseku matriky, evidence obyvatel,

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Spolupráce obcí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Mgr.Bohumír MARTÍNEK,Ph.D. Člen VV a vedoucí ÚOROO SHČMS Praha 2013 1 Obsah 1. Povinnosti a oprávnění obce při řešení mimořádných událostí 2. Nabídka

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj

Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Klíčová aktivita č. 4 projektu Pardubický kraj Pardubice, 3. dubna 2013 Klíčová aktivita č. 4 Podpora rozvoje služeb pro ohrožené

Více

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob

., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob Kratochvílová D., Kratochvílová D., Kukuczková S., Vzdělávání v oblasti ochrany obyvatel (zaměstnanců) u právnických a podnikajících fyzických osob - sborník přednášek z mezinárodní konference Ochrana

Více

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 15. METODICKÝ POKYN odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby Účelem tohoto pokynu je upřesnění systému hlásné a předpovědní povodňové služby,

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR

Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR Realizace Jednotného systému dopravních informací pro ČR společný projekt Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo informatiky ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Jaroslav Zvára,

Více

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obecně závazná vyhláška obce Louňová č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Louňová se na svém zasedání dne 3. 3. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje

Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje Pravidla pro implementaci Fondu solidarity EU - povodně červen 2013 na území Jihočeského kraje 1 1. ÚVOD Na základě Rozhodnutí Evropské komise č. C(2013) 8886 ze dne 9. prosince 2013 byl České republice

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice

ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice Sdružen ení dobrovolných zdravotnických záchranz chranářů Česká Kamenice Logo organizace Činnost Výuka předlp edlékařské první pomoci Zdravotnické zajišťov ování Asistence při p i cvičných evakuacích ch

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Zásady pro poskytování peněžitých dotací Čl.1 Úvodní ustanovení 1.1. Zásady určují postup pro poskytování a vyúčtování veškerých peněžitých dotací poskytovaných

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2

Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Obecní úřad Těchlovice, Těchlovice č.p. 37, 405 02 Děčín 2 Výpis usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Těchlovice, které se konalo dne 9.3.2011 od 18.00 hodin v místní knihovně. Usnesení č. 1 ZO obce

Více

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK,

Z á p i s. Přítomni: dle prezenční listiny, PharmDr. Jana Třešňáková člen Rady KHK, Z á p i s z 2. jednání Výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 7. 4. 2009 od 14.00 hod., v zasedací místnosti N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni:

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012

KRYCÍ LIST VNITROORGANIZAČNÍHO PŘEDPISU MĚSTA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Č. OP 8/2012 MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Městský úřad v Bystřici pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem tel.: + 420 573 501 911, fax: + 420 573 501 968, http://www.mubph.cz, e-mail:posta@mubph.cz

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014

Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 V Ostravě, dne 24. 6. 2014 Hydrometeorologická zpráva o povodňové situaci v Moravskoslezském a Olomouckém kraji ve dnech 26. - 29. 5. 2014 1. Zhodnocení meteorologických příčin povodňové situace V závěru

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005. ze dne 20. 9. 2005. č.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005. ze dne 20. 9. 2005. č. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na zavedení a rozšíření technologie GPS v roce 2005 ze dne 20. 9. 2005 č. 13/05 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 4. prosince 2013 č. 927 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu MINISTERSTVO VNITRA Praha 5. června 2013 Výtisk č.: Počet listů: 6 Přílohy: 1/3 Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu Důvod aktivace Ústřední krizový štáb (dále jen ÚKŠ ) byl svolán na základě závěrů

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ

DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ DOKUMENTACE STAROSTY K ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A KRIZOVÝCH SITUACÍ OBEC : Slaná I. SPOJENÍ, KONTAKTY 1 KRIZOVÝ ŠTÁB OBCE příjmení Funkce Vlastimil vedoucí KŠ Schovánek starosta Vladimír zást. Ved.

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více