Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje"

Transkript

1 Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: Věc: Povodně 2013 aktuální informace Důvod předložení: Podání informací o průběhu povodní a jejich řešení členům Zastupitelstva Ústeckého kraje Nárok na rozpočet Ústeckého kraje: Zpracoval: Ing. Luboš Trojna, pověřený vedením Odboru kancelář hejtmana Ing. Zdeňka Šváchová, Odbor kancelář hejtmana Předkládá: Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Konzultováno: Projednáno v RÚK: Jiří Čermák, odbor Kancelář hejtmana - krizové řízení s vedoucími odborů KÚÚK: - ekonomického - životního prostředí a zemědělství - dopravy a silničního hospodářství - legislativně-právního - majetkového - sociálních věcí - odbor zdravotnictví - investiční - územního plánu a stavebního řádu - správních činností a krajský živnostenský úřad - kultury a památkové péče - správy, přípravy a realizace projektů - regionálního rozvoje usnesení číslo: dne: pro hlasování: proti zdržel se Předáno OOKÚ: Přizváni k jednání: Přílohy:

2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A ) b e r e n a v ě d o m í aktuální informaci o Povodních 2013 ke dni B ) u k l á d á Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit aktuální informaci k Povodním 2013 do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje v září Termín: Důvodová zpráva: 1) Informace o vývoji povodňové situace od Stanovisko BRÚK tajemník Po společném jednání Bezpečnostní rady a Povodňové komise Ústeckého kraje v neděli ve 20:00 hodin hejtman svolal na pondělí od 17:00 Krizový štáb Ústeckého kraje. Krizový štáb kraje projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření hejtmanovi a to zejména na základě podkladů stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje. Vládou ČR byl vyhlášen v neděli od 21:00 hodin na celé území Ústeckého kraje i dalších krajů Nouzový stav. Informační členům zastupitelstva S ohledem na mandát a výkon veřejné funkce člena Zastupitelstva Ústeckého kraje zaslal hejtman členům Zastupitelstva Ústeckého kraje dne souhrnnou informaci, která obsahovala nejen stručné informace o dosavadních krocích orgánů Ústeckého kraje, odkaz na webové stránky Ústeckého kraje se samostatnou záložkou k povodním, ale zároveň poděkoval těm zastupitelům, kteří se již aktivně podíleli při pomoci na různých místech Ústeckého kraje. Závěrem bylo vyjádřeno také poděkování a ocenění krizového štábu, rady kraje i zástupců dalších subjektů za profesionalitu při dosavadních jednáních. Stručný informační souhrn ke dni Neděle , 20:00 Společné jednání Povodňové komise a Bezpečnostní rady ÚK Povodňová komise Ústeckého kraje se sešla 2. června ve 20 hodin na společném jednání s Bezpečnostní radou kraje, aby monitorovala současný stav a rozhodla o povodňových opatřeních. Vláda ČR již vyhlásila stav nouze, který se týká i Ústeckého kraje, a uvolnila prostředky na hrazení prvotních nákladů. Kulminace Labe se očekává zítra ve večerních hodinách a stav by měl o metr převýšit povodeň z roku Od odpoledních hodin bylo zpohotovostněno Centrum humanitární pomoci v České Kamenici na pomoc postiženým obcím. Neděle , 23:00 Zřízena krizová linka Ústeckého kraje Ústecký kraj zřizuje krizovou telefonní linku s nepřetržitou službou , na níž se lidé dozvědí základní informace o formách pomoci a opatřeních včetně rad, jak se v případě ohrožení zachovat. V akutních případech doporučujeme občanům především kontaktovat složky integrovaného záchranného systému a městské a obecní úřady. O aktuální situaci bude krizový 2

3 štáb Ústeckého kraje informovat obyvatele prostřednictvím médií a na internetových stránkách Pondělí , 10:00 Schůzka stálých pracovních skupin, na zřízena informační sekce pro občany POVODNĚ 2013 Na základě rozhodnutí předsedy Krizového štábu (hejtman) uvedl ředitel do pohotovosti stálé pracovní skupiny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Odbor ekonomický zahájil komunikaci s obcemi ve věci prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce nařízené orgány kraje a obcí v Ústeckém kraji. Pondělí , 17:00 1. Zasedání krizového štábu, zřízen V úvodu jednání seznámil předseda krizového štábu členy s programem zasedání a s důvody aktivace a svolání KŠ v souvislosti s vývojem mimořádné události povodňové situace na území ČR a Ústeckého kraje. Poté vyzval ostatní resorty, aby podaly informaci o aktuálním stavu. Úterý , 08:00 2. Zasedání krizového štábu Nejaktuálnější informace ze zasedání krizového štábu Ústeckého kraje hovoří o kulminaci Labe v Ústí nad Labem na úrovni 11,1 11,5 metru kolem poledne ve středu 5. června. Kvůli uzavírce téměř všech mostů přes Labe se omezuje doprava nad 3,5 t na dvou zbývajících mostech v Litoměřicích a Roudnici. Krizový štáb se schází v počtu zhruba 30 osob, štáb je dle potřeby aktuálně doplňován o představitele zaangažovaných subjektů (např. hygiena). Všechny resorty podávají informaci o aktuálním stavu a vývoji. Úterý , 17:00 3. Zasedání krizového štábu Podle Povodí Labe by kulminace měla dorazit do Ústí nad Labem zítra odpoledne na úrovni 11,3 11,5 metru. Bude přesažena úroveň stoleté vody. Po intervenci hejtmana Bubeníčka byl snížen odtok z vltavské kaskády, což by mělo umožnit rychlejší odtok vody z území. Návrat řeky do koryta zabere přibližně dalších pět dní po kulminaci. O povodňových aktivitách jednal Krizový štáb Ústeckého kraje. Všechny resorty podávají informaci o aktuálním stavu a vývoji. Středa , 08:00 4. Zasedání krizového štábu Ranní jednání krizového štábu bylo ve znamení záchranné akce u Lovochemie, kde podemletá protipovodňová zeď ohrožovala lodě s posádkou. Tu se podařilo zachránit leteckou záchrannou službou. Do areálu Lovochemie prosakuje voda a zvažuje se řízené zatápění. Všechny resorty podávají informaci o aktuálním stavu a vývoji. Středa , 10:00 Rada ÚK rozhodla o konání veřejné sbírky Rada Ústeckého kraje dnes na svém mimořádném zasedání rozhodla o konání veřejné sbírky za účelem odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku osob i dalších subjektů, a to shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu. Po schválení sbírky ministerstvem vnitra bude číslo povodňového konta zveřejněno spolu s výzvou o zasílání darů. Dále Rada ÚK svěřila hejtmanovi kompetence k rozhodování o přijetí povodňových darů a výpůjček věcných prostředků pro odstraňování následků povodní, o zahájení zadávacího řízení k zajištění svozu a odstranění povodňového odpadu. 5. Zasedání krizového štábu, zřízen Středa , 17:00 ustecky.cz Krizový štáb na svém večerním jednání obdržel informaci o obcích zasažených povodní. Je to osm obcí z ORP Děčín, 6 obcí z ORP Ústí nad Labem, 18 obcí z ORP Litoměřice, 5 obcí z ORP Lovosice, 13 obcí z ORP Roudnice nad Labem a zatím 2 hlášené obce z ORP Louny (zde se ještě 3

4 předpokládá doplnění). Čtvrtek , 08:00 6. Zasedání krizového štábu Ranní jednání krizového štábu - podana podrobná informacé na Labi Ústí nad Labem - kulminace 1071 cm průtok 3700 (m 3.s -1 ). Litoměřice jsou v poklesu, kulminace 22, cm, Roudnice most v provozu, pouze omezen provoz pro kamiony. Štětí Q100. Nové Kopisty vybudována hráz, se protrhla a voda zalila obec. Čtvrtek , 17:00 hejtmana všem členům ZÚK 7. Zasedání krizového štábu, Zaslán informační od pana Na ráno 995 cm. Jednání s UPK bylo vysvětleno, že je riziko srážek, proto si nemohou domluvit, aby snížili odtok razantně. Nové Kopisty situace je nešťastná, lidé to těžce nesou. Pátek , 08:00 8. Zasedání krizového štábu Zajištěno ks repelentů proti komárům. Podezření z trestného činu porušení povinnosti při tísni Mlékojedy (ubytovna, evakuace 51 osob). Pondělí , 08:00 9. Zasedání krizového štábu Prozatím 68 postižených obcí. Nejpostiženější místa přívalovými srážkami za posledních 24 hodin Šlukonovsko, Žatecko. Chomutovka v Podbořanech se dostala nad 1. SPA. Zajištěno očkování 910 hasičů JSDHO. Proběhlo jednání k velkému sesuvu svahu nad obcí Litochovice nad Labem pod kamenolomem Dobkovičky - bylo zasažen kamenolom, strženo drážní těleso a zasypáno těleso stavby dálnice D Úterý , 17: Zasedání krizového štábu V současné době nahlášeno 77 postižených obcí. První odhady prvotních nákladů činní cca tis., Příspěvkové organizace tis. a obce tis. Dohromady tis. Tyto náklady bude uplatňovat kraj směrem k MF ČR. Spoluúčast ÚK je 10 mil., spoluúčast příspěvkových organizací 231 tis. spoluúčast všech obcí dohromady tis., obce nemají krizové rezervy. Čtvrtek , 8: Zasedání krizového štábu Zatím je postiženo 80 obcí. Sesuv se zastavil, MD by měli být převedeny peníze na ŘSD. Podrobně informoval a rozdělení financování sesuvu Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy. Pondělí , 15: Zasedání krizového štábu Ústecký kraj požaduje vyhlášení Nouzového stavu Vládou České republiky do :00 hodin, z důvodu neukončených likvidačních prací a evakuovaných osob v ORP Litoměřice. 2) Prvotní vyhodnocení V tuto chvíli trvá ještě stále pro Ústecký kraj nouzový stav, vyhlášení vládou České republiky v neděli 2. června Je tak ještě příliš brzy na závěrečné hodnocení činnosti jednotlivých složek. Nicméně prvotní hodnocení, které vzniklo ve spolupráci se základními složkami Integrovaného záchranného systému a Armádou České republiky, přineslo jak pozitivní tak i negativní zjištění, které bodově uvádíme: Pozitivní zjištění: Oceňujeme včasné vyhodnocení krizové situace a vyhlášení stavu nouze pro celou ČR (vyjma Pardubického kraje), videokonference s Ústředním krizovým štábem (ÚKŠ). Vysoce hodnotíme naprosto profesionální fungování a osobní nasazení ředitelů a jim podřízených členů všech základních složek IZS Ústeckého kraje, dále Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem, významnou pomoc jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí, dalších podpůrných 4

5 složek a humanitárních organizací a v neposlední řadě i mnoho dobrovolníků, kteří přišli pomoc občanům postiženým na území Ústeckého kraje. Oceňujeme součinnost všech relevantních subjektů s pracovištěm krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje. Činnost členů Krizového štábu ÚK byla a je na vysoké úrovni, což se projevilo např. tím, že byla provedena v Lovosicích rychlá záchranná akce vrtulníkem LZS ÚK evakuace 5 osob z ukotvených lodí z důvodu bezprostřední hrozby protržení protipovodňových opatření v Lovochemii. Výrazný dík patří starostům postižených měst a obcí, z nichž jsou mnozí neuvolnění a krizová situace pro ně musela zákonitě znamenat nesmírné nasazení a stres. Díky masivnímu nasazení policistů ve všech byly doposud zaznamenány ke čtvrtku pouze tři případy, které se dají kvalifikovat jako rabování. Jednotky policie poskytly kraje Plzeňský, Moravskoslezský (SPJ Ostrava), Liberecký a hlavní město Praha. Zásadním se v této oblasti ukázala příkladná práce krizového štábu krajského ředitele Policie Ústeckého kraje, který strategicky zcela bezchybně určil rozmístění členů policejního sboru a nasazení techniky. Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje (KOPIS) zúročilo zkušenosti z předchozích povodní a činnost jeho příslušníků byla a je vysoce profesionální. Výraznou pomocí se stalo Centrum humanitární pomoci v České Kamenici, které zřídil Ústecký kraj ve spolupráci s KŘ HZS Ústeckého kraje (ve zrušeném skladu CO). Negativní zjištění: Zákony neumožňují okamžité převedení zaslaných finančních prostředků na prvotní náklady na obce, ale pouze po schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Nefunguje zpětná vazba na zaslané požadavky přes KOPIS na ÚKŠ, nevíme, zda jsou nebo nejsou schváleny požadavky např. na Armádu ČR. Na základě novely krizového zákona, evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob eviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, který poskytuje informace o evakuovaných hasičskému záchrannému sboru kraje. Tento systém se při letošních povodních neosvědčil. Nastavili jsme po dohodě s KŘ HZS ÚK systém, kdy údaje o evakuovaných vedl Odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad Ústeckého kraje. Informace byly dále předávány na HZS. Tento odbor vykonával tuto činnost již v minulosti. Existuje důvodná a bohužel dlouhodobá obava o podfinancování rozpočtu páteře IZS Hasičského záchranného sboru. Závěrečné zprávy o činnosti jednotlivých složek IZS a dalších subjektů, včetně činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, bude po zpracování předloženo na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje. 3) Součinnost odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje Informace odboru Kancelář hejtmana Pracoviště krizového řízení po dobu NOUZOVÉHO STAVU poskytuje nepřetržitý 24 hodinový informační servis předsedovi Krizového štábu a jeho členům. Tajemník Krizového štábu zabezpečuje komunikaci Krizového štábu s ministerstvy, ústředními orgány státní správy a Ústředním krizovým štábem, zabezpečuje účast vedoucích pracovníků Krajského úřadu na jednání Krizového štábu, zajišťuje účast zástupců obcí, které jsou v územní 5

6 působnosti kraje na jednání Krizového štábu a dalších zástupců dotčených subjektů a organizací. - koordinace výjezdu pracovního týmu krajského úřadu odbory KH, EK, ZPZ, INV, DS - středa porada se starosty postižených obcí v ORP - Roudnice nad Labem, Litoměřice a Lovosice - čtvrtek porada se starosty postižených obcí v ORP - Ústí nad Labem, Louny, Podbořany a Žatec - pátek porada se starosty postižených obcí v ORP - Děčín a Rumburk K dnešnímu dni čerpáno z prostředků odboru KH tis. Kč. Informace odboru ekonomického Veřejná sbírka Usnesením RÚK č. 4/17R/2013 ze dne bylo rozhodnuto o konání veřejné sbírky Ústeckým kraje za účelem odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku osob i dalších subjektů na území Ústeckého kraje, a to shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovních účtu č /0800 zřízeném pro tento účel u České spořitelny a.s. a složením hotovosti do pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Sbírka probíhá od (den uvedený v osvědčení Ministerstva vnitra ČR) do Ve stavu k byl zůstatek na účtu veřejné sbírky ,00 Kč. Povodňová pracovní skupina V souvislosti s povodněmi vznikla povodňová pracovní skupina ve složení zástupci odborů ekonomického, dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství, investičního a kanceláře hejtmana - krizového řízení, jejímž úkolem bylo seznámit starosty postižených obcí se současným stavem řešení povodňových škod a dalších činností zajišťovaných krajem. Dne navštívila skupina obce s rozšířenou působností Roudnice n. L., Litoměřice a Lovosice, dne Ústí n. L. a Louny, dne Děčín, v jejichž prostorách se uskutečnilo jednání se starosty případně dalšími pracovníky postižených obcí. Na schůzce byly podány doplňující informace o prvotních nezbytných nákladech na záchranné a likvidační práce, nákladech na činnost dobrovolných hasičů, nákladech na obnovu základních funkcí v území postiženém přírodní katastrofou, aktuální informace z oblasti dopravy, vyhlášených nebo připravovaných dotačních programů ministerstva životního prostředí, odvozu naplavenin a materiálu zničeného povodněmi (za přítomnosti dodavatele vykonávajícího pro kraj tuto službu na daném území) a možnosti dodávek z humanitárního skladu v České Kamenici. Starostové byly požádáni o spolupráci v rámci vyčíslení odhadu nákladů na obnovu včetně možného zajištění pracovníků úřadu (obce se stavebním úřadem) případně dalších osob ke stanovení tohoto odhadu (pověřená osoba). Vzhledem k širokému spektru pracovní skupiny měli starostové možnost dotázat se na různé záležitosti spojené s povodněmi, čehož hojně využívali. Prvotní náklady Předpokládané prvotní nezbytné náklady na záchranné a likvidační práce související s červnovými povodněmi byly vyčísleny na tis. Kč, z toho 63 obcí předložilo prostřednictví portálu krizového řízení odhady ve výši tis. Kč. Krajský úřad odhaduje náklady ve výši tis. Kč a příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem náklady ve výši tis. Kč. Spoluúčast dotčených subjektů byla vyčíslena na tis. Kč, z toho Ústecký kraj tis. Kč, obce tis. Kč a příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem 231 tis. Kč. Dne , resp byla ministrovi financí ČR odeslána žádost na poskytnutí dotace na úhradu prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce. Na základě této 6

7 žádosti a v souladu s usnesením vlády č. 848 ze dne a usnesením vlády ČR č. 461 ze dne byla Ústeckého kraji rozhodnutí ministra financí ČR poskytnuta dotace v celkové výši tis. Kč, která byla na účet Ústeckého kraje připsána dne Z celkem 80 postižených obcí prvotní nezbytné náklady na záchranné a likvidační práce nepředložilo 17 obcí (Benešov nad Ploučnicí, Blšany, Blšany u Loun, Brňany, Brozany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Býčkovice, Černčice, Dolánky nad Ohří, Kryry, Louny, Měrunice, Mšenélázně, Postoloprty, Veliká Ves, Žabovřesky nad Ohří, Židovice). Důvodem byla skutečnost, že prvotní náklady měly nulové nebo byly zasaženy v menším rozsahu a náklady si uhradí se svého rozpočtu. Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou. Na základě 3 odst.1 zákona č. 12/2002 Sb. kraj, v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy, zpracuje kraj v přenesené působnosti přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Přehledy o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku spolu s komentáři slouží jako podklady k přípravě strategie obnovy území. Základem přehledu jsou tabulky s údaji za každou postiženou obec zvlášť, v členění podle jednotlivých resortů. Majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí v území lze rozdělit pro potřebu tohoto postupu na: 1. stavby (bytové a rodinné domy, budovy, haly, ostatní stavby, mosty silniční, železniční, pozemní komunikace, dráhy, telekomunikace, inženýrské vedení a rozvody, inženýrské a speciální stavby, stavby vodních nádrží a rybníků), 2. stroje a zařízení, dopravní prostředky a inventář, vnitřní zásoby ve výrobních a obchodních jednotkách, učební pomůcky, sbírkové předměty, knihovní fondy, 3. trvalé kultury a rostlinnou zemědělskou produkci, zvířata a živočišnou zemědělskou produkci, lesy a lesní hospodářství, vodní toky (z pohledu plnění hospodářských funkcí), 4. půdu (z pohledu znečištění), povrchové a podzemní vody (z pohledu znečištění nebo jiného poškození), krajinu (z pohledu migrační prostupnosti a ekologické stability), vodní toky (z pohledu plnění přirozené funkce). Krajský úřad sestaví po sběru údajů z jednotlivých obcí souhrny dle resortů za území kraje a návazně také celkový souhrn za kraj bez ohledu na resortní příslušnost údajů. Je odpovědný za správnost uvedených údajů. Tabulky jsou doplněny souhrnným písemným komentářem. Kraje si mohou vyžádat od jednotlivých obcí podklady pro písemné komentáře obsahující informace, v jaké míře mohou zajistit obnovu území ze svých zdrojů včetně případného poskytnutí pomoci ostatním osobám, dále návrh rozsahu a pořadí důležitosti obnovy majetku a upřesnění opatření učiněných v období krizové situace, z nichž je třeba při obnově území vycházet. Struktura komentáře: Stručná charakteristika narušení základních funkcí v území Zda a v jaké míře lze zajistit obnovu území z dostupných zdrojů obcí kraje včetně možnosti poskytnutí pomoci ze zdrojů obcí kraje ostatním osobám Návrh rozsahu a pořadí důležitosti obnovy majetku, u něhož se předpokládá vyžádání státní pomoci opatření učiněná v období krizové situace a obsažená v krizových plánech, z nichž je třeba vycházet při obnově území Kraj je oprávněn vyžadovat od pověřeného obecního úřadu součinnost při zjišťování údajů potřebných k přípravě podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci a také při odborné přípravě na toto zjišťování. Pro tuto činnost mohu být vybráni zaměstnanci pověřeného úřadu, 7

8 kteří mohou využít své znalosti místních podmínek, nebo jiné osoby vypomáhající na základě pracovně právních vztahů. Odbornost osob, vhodných pro zjišťování údajů lze vymezit pouze rámcově (s ohledem na variabilitu posuzovaného majetku), jako kombinaci znalostí stavebně technických a ekonomicko-investičních. Těmto pověřeným osobám je vystaveno písemné pověření fyzické osoby pověřené krajem ke zjišťování údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku, kterým se prokazuje při odhadu. Kraj má povinnost zpracovat odhad do 7 dnů po skončení stavu nouze. Na základě odhadu škod poskytnutého krajem zpracuje ve 20denní lhůtě od ukončení stavu nouze Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními ministerstvy a kraji strategii obnovy území a předloží ji do jednání vlády ČR. Součástí strategie je: vhodné formy programové pomoci včetně pomoci poskytované, připravované nebo navrhované ze státních fondů spadajících do odvětvové působnosti ministerstva; výše podpory v jednotlivých formách státní pomoci, kterou lze poskytnout z resortních prostředků nebo státních fondů bez potřeby jejich dodatečného navýšení ze zdrojů státního rozpočtu; požadované navýšení resortních prostředků nebo zdrojů státních fondů: přímé dopady obsažené v navrhované strategii obnovy území na státní rozpočet; formy a výše již poskytnuté státní pomoci. Informace odboru životního prostředí a zemědělství Na základě zhoršené hydrologické prognózy dne bylo zajištěno jednání Povodňové komise ÚK společně s Krizovým štábem ÚK a Bezpečnostní radou ÚK. Byl připraven návrh usnesení, kterým Povodňová komise ÚK vyhlásila s platností od 20:30 hod v záplavovém území Labe (ORP Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem a Děčín) třetí stupeň povodňové aktivity, a zároveň rozhodla o převzetí řízení povodňové ochrany od nižších povodňových orgánů. S platností nouzového stavu vyhlášeného vládou pak přešly kompetence Povodňové komise ÚK na Krizový štáb ÚK. Od do byly vedeny záznamy v povodňové knize. Od do byly zodpovídány dotazy z odvětví ZPZ na nepřetržité tísňové lince zřízené krizovým štábem. Dne byla zajištěna žádost o okamžité snížení průtoku z Vltavy na soutok s Labem jménem hejtmana ÚK a ředitele KÚÚK, která byla adresovaná generálnímu řediteli Povodí Vltavy. Ve dnech byla provedena orientační poptávka na odvoz povodňového odpadu z poškozených obcí, a dále ve spolupráci s odbory INV a LP bylo zajištěno výběrové řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění, v němž byli vybráni poskytovatelé odvozu povodňového odpadu. Po uzavření smluv (7. 6.), byly pro postižené obce zveřejněny potřebné kontaktní údaje a informace včetně metodického doporučení k nakládání s povodňovým odpadem. Ve dnech 10., 12. a byl průběh odvozu monitorován v terénu. Ve dnech a se pracovníci odboru ZPZ zúčastnili práce komise zřízené Povodím Labe s.p. k inventarizaci povodňových škod na státním vodohospodářském majetku. Dne bylo připraveno usnesení, kterým Povodňová komise ÚK s platností od 16:00 hod odvolala třetí stupeň povodňové aktivity, a zároveň zrušila převzetí řízení povodňové ochrany od nižších povodňových orgánů v záplavovém území Labe. Informace odboru dopravy a silničního hospodářství zaměstnanci odboru z důvodu velkého množství dotazů k dopravní situaci zajišťovali podstatnou část provozu Zelené linky Ústeckého kraje; spolupráce se správci infrastruktury (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic 8

9 Ústeckého kraje, p.o.) při zajišťování postupných uzavírek silnic v návaznosti na stoupající hladiny řek a dopravní situaci v kraji; informace o dopravních opatřeních byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách Ústeckého kraje, SÚS ÚK a Dopravní info. V průběhu povodní došlo v návaznosti na doporučení Krizového štábu ÚK k rozhodnutí o objízdné trase uzavřených silnic I/30 a I/15 po dálnici D8 v úseku exit 29 (Roudnice)- exit 80 (Knínice) a po rychlostní silnici R 63 v úseku Nové Dvory Řehlovice; průběžně byly zveřejňovány informace o vynucených změnách v jízdních řádech drážní a autobusové dopravy v Ústeckém kraji, odbor DS ve velké míře komunikoval s dopravci za účelem smysluplných úprav tras jednotlivých linek; nyní dochází k postupnému návratu k běžnému stavu; v současné době jsou zjišťovány škody způsobené povodněmi na krajských silnicích, prozatím byly vyčísleny na cca 70 mil. Kč; dle aktuálních informací bude pravděpodobně možné čerpat finanční prostředky na opravy poškozených silnic přímo od Státního fondu dopravní infrastruktury, který by měl v nejbližší době stanovit jasná pravidla pro podávání žádostí o dotace; obdobně má být umožněno čerpat prostředky na opravy místních komunikací obcím prostřednictvím Ministerstva dopravy; je třeba vyzdvihnout výbornou spolupráci s již uvedenými správci pozemních komunikací, tj. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, v rámci realizace jak dopravních opatření před kulminací povodně, tak po opadu vody v rámci rychlého úklidu dotčených silnic. Informace odboru legislativně-právního V rámci vyhlášeného nouzového stavu odbor legislativně- právní poskytoval právní podporu Krizovému štábu, zejména jeho vedoucímu, na základě analýzy konkrétních událostí a situací. Tato právní podpora se promítla v přípravě, případně v právním posouzení návrhů smluv např. o výpůjčce, o poskytnutí peněžitých příspěvků do veřejné sbírky,darovací, o zajištění odvozu a odstranění odpadu i jiných dokumentů. Dále se podílel na zpracování, eventuálně právním posouzení materálů do rady kraje, které sloužily k aktivnímu řešení krizové situce v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Informace odboru majetkového Oddělení evidence majetku na základě konzultace s krizovým štábem vydávalo vysoušeče, celkově bylo vydáno 246 kusů, z čehož bylo vydáno vysoušečů typu DHUM 12 PLUS 40 kusů Městu Roudnice n. L., 20 kusů Obci Žalhostice, 30 kusů Obci Povrly, 10 kusů Městu Lovosice, příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje Oblastnímu muzeu v Děčíně 3 kusy, Střední zdravotnické škole v Děčíně 3 kusy, VOŠ a SOŠ v Roudnici n. L. 5 kusů a VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí 8 kusů, dále Obci Hřensko 30 kusů a 10 kusů vysoušeče typu Dé Longhi 220, téhož typu 20 kusů Obci Dobkovice, 10 kusů Obci Těchlovice a 15 kusů Městu Štětí. Další 42 kusy typu DHUM 12 PLUS byly vydány zaměstnancům KÚÚK. Ve skladu zbývá 6 kusů vysoušečů typu DHUM 12 PLUS a 10 kusů typu Dé Longhi 220. Dále na základě jednání s ekonomickým odborem, makléřskou společností RESPECT, a.s. a pojistitelem Allianz pojišťovnou, a.s., bylo na zálohách z pojistného plnění vyplaceno pojišťovnou na účet Ústeckého kraje 5 milionů Kč s tím, že tyto prostředky budou následně převedeny na účty příspěvkových organizací a to VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. a školní statek Vědomice 1 mil. korun, Gymnázium Roudnice n. L. 1 mil. korun, Obchodní akademie Ústí n. L. 2 mil. korun, VOŠ a SPŠ Děčín 500 tis. korun, VOŠ obalové techniky Štětí 300 tis. korun a SŠ řemesel a služeb Děčín 200 tis. korun. Rozpočtová opatření k vyplaceným zálohám budou předložena v nejbližším termínu jednání finanční komise a následně Radě Ústeckého kraje. Předpokládaná celková výše škody v souvislosti s povodněmi je prozatím vyčíslena na částku 9

10 ,- Kč. Informace odboru sociálních věcí Zaměstnanci odboru sociálních věcí zajišťovali provoz Zelené linky dle stanoveného harmonogramu V rámci oddělení sociální práce: Spolupráce s obcemi (metodické vedení sociálních pracovníků obcí v rámci povodňové aktivity zjišťování aktuálních potřeb postižených obcí, součinnost sociálních pracovníků obcí s Úřadem práce ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem při zajišťování sociálního šetření v souvislosti s podanými žádostmi o dávku pomoci v hmotné nouzi mimořádná okamžitá pomoc v souvislosti s povodněmi) Spolupráce s Úřadem práce ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem (pravidelné sledování počtu žádostí o dávku pomoci v hmotné nouzi mimořádná okamžitá pomoc v souvislosti s povodněmi, pravidelné sledování tvorby veřejně prospěšných prací v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v souvislosti s povodněmi) Nabídka pomoci Povodně 2013 (distribuce ů týkající se potravinové pomoci, věcné pomoci, dobrovolníků a jiné pomoci) V rámci oddělení plánování a rozvoje služeb: Nabídka pomoci Povodně 2013 (distribuce ů týkající se potravinové pomoci, věcné pomoci, dobrovolníků a jiné pomoci) Vytvoření databáze neziskových organizací, které zajišťují psychosociální pomoc prostřednictvím speciálně vyškolených krizových interventů v souvislosti s povodněmi (předáno na odbor zdravotnictví pro potřeby Hasičského záchranného sboru) V rámci oddělení sociálních služeb: Zjišťování prvotních nákladů u příspěvkových organizací kraje v oblasti sociální Informace odboru zdravotnictví Vedoucí odboru zdravotnictví je členem Bezpečnostní rady Ústeckého kraje a krizového štábu, současně vede pracovní skupinu pro zdravotnictví, sociální věci, a péči o děti a mládež. Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje probíhali konzultace rozmístění posádek ZZS z důvodu zabezpečení dostupnosti přednemocniční neodkladné péče na obou březích Labe v Ústí nad Labem a v Děčíně. V době uzavírek páteřních silnic a mostů přes Labe byly posílen počet posádek ZZS o posádky ve Vaňově, na Střekově a v Děčíně (Podmokly). Výjezdové stanoviště v Lovosicích (ZZS je zde v nájmu, jde o majetek města) bylo dočasně přestěhováno do jiného náhradního objektu (kulturní dům), budova byla povodní postižena (aktuálně k stav trvá, do stálého stanoviště se zatím nelze nastěhovat). Žádné z lůžkových zdravotnických zařízení na území kraje nebylo postiženo povodní. Na žádost hasičského záchranného sboru byl navázán kontakt se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem pro zajištění očkování dobrovolných hasičů, kteří se budou podílet na odstraňování škod po podvodních. V návaznosti na pracovní skupinu byly krizovému štábu předávány aktuální informace z oblasti sociální. Informace odboru investičního Odbor INV pomohl odboru ZPZ vysoutěžit do v jednacím řízení bez uveřejnění firmy, které v postižených oblastech provádí odvoz a odstraňování povodňového odpadu. Zástupce odboru INV byl členem pracovní skupiny, která na setkáních se starosty obcí 10

11 postižených povodněmi uskutečněná v Roudnici nad Labem, Litoměřicích, Lovosicích, Lounech, Ústí nad Labem a Děčíně podala informace o způsobu stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní pohromou. Za tím účelem zajistil odbor 31 externích pracovníků z řad projektantů, pro které bylo vystaveno pověření hejtmana Ústeckého kraje, kteří v současné době provádí v postižených obcích vyčíslení škod. Pro města (ORP), která si vyčíslení škod provádí sama, zajišťujeme podle jejich požadavků vystavování pověření hejtmana pro jejich pracovníky. První pověření si vyžádalo město Děčín již v pátek Informace odboru územního plánování a stavebního řádu Zaměstnankyně odboru se podílela na provozu Zelené linky dle stanoveného harmonogramu Jakmile MMR zveřejní zásady programu Podpora bydlení při živelní pohromě a výzvu k předkládání žádostí, odbor bude zprostředkovávat finanční příspěvek ve výši Kč osobám, jejich nemovitost byla v důsledku povodní nenávratně zničena (byl na ni vydán demoliční výměr) a finanční příspěvek na odstranění stavby pro bydlení poškozené povodní, její části nebo suti po povodni (dle doložené faktury). Informace odboru správních činností a krajský živnostenský úřad V době povodní 2013 bylo vydáno celkem 8 osvědčení o konání veřejné finanční sbírky na Území Ústeckého kraje a bylo zajištěno vydání osvědčení Ministerstva vnitra pro konání veřejné finanční sbírky Ústeckým krajem, kdy tato sbírka byla otevřena dne 7. června V době povodní odbor správních činností a krajský živnostenský úřad pravidelně denně monitoroval stav evakuovaných osob. V současné době tento stav i nadále monitoruje, aby byl i nadále přehled o tom, jak se evakuovaní občané navracejí do svých bydlišť. Tento monitoring bude trvat do doby trvání stavu nouze. Informace odboru kultury a památkové péče Odbor KP v průběhu povodní spolupracoval a zajišťoval informace a požadavky ze svodných příspěvkových organizací z oblasti kultury. A spolupracoval s odbornou organizací památkové péče na zjišťování povodňových škod na území kraje v oblasti kulturních památek. Stejně tak spolupracoval s orgány pam.péče na příslušných ORP v souvislosti s řešením povodňových škod a zajišťování informací. Informace odboru správy, přípravy a realizace projektů - odbor se podílel na provozu Zelené linky Informace odboru regionálního rozvoje: - Zajišťování provozu Zelené linky dle stanoveného harmonogramu - Zjišťování prvotních nákladů na cyklostezkách Ústeckého kraje 11

12 12

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Činnost orgánů SML za povodní, mimořádé výdaje, škody a dary Zpracoval: JUDr. Marek Řeháček,

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Název obce (včetně kódu obce) Název kraje Název ústředního správního úřadu VZOR Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ Jiří Čermák, Bc. Marcel Kucr DiS., Ing. Drahoslav Tesař odbor kanceláře hejtmana pracoviště krizového řízení 1 OBSAH Důležité kontakty Krizové řízení Krizové

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N odbor obrany a krizového řízení Ev. č. : REČ 96/11-OOKŘ Výtisk číslo : 2 Počet listů : 5 JEDNACÍ ŘÁD KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP KOLÍN 2011 Zpracoval: Tajemník bezpečnostní rady

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SMĚRNICE č. 5/2008 Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 pro řešení krizových situací Vydává Zpracoval Tajemník Magistrátu

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 9. ročník konference Medicíny katastrof 29.11.2012 MUC. Miroslava Marková, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OSNOVA ó Ekonomické aspekty MU ó Ekonomické aspekty

Více

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině.

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině. ZPRÁVA O POVODNI červen 2013 k 26. 6. 2013 MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy

Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Svitavy Město Svitavy usnesením zastupitelstva města ze dne 07.05.2014 podle ust. 35a odst. 1 a 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích

Více

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/27 Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi

Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/27 Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi Informace z kontrolní akce NKÚ č. 14/27 Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU SMĚRNICE č. 2/2015 K ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU Schválilo Zastupitelstvo města Pilníkov dne 17.12.2015 2015, zápis č. 5/2015, usnesení č. 20 Účinnost od 15.1.2016 Čl. 1. Obecná ustanovení

Více

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky.

OBECNÍ ÚŘAD Bříza. I. Úvodní ustanovení Finanční kontrola je součástí finančního řízení zabezpečující hospodaření s veřejnými prostředky. OBECNÍ ÚŘAD Bříza SMĚRNICE Č 2/2015 O ZABEZPEČENÍ ZÁKONA PRO VÝKON KONTROLY č. 320/2001 Sb. O FINANČNÍ KONTROLE a Manuál provádění kontrol k programu průběžných a následných kontrol Obec: Bříza Adresa:

Více

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE

S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE S T A T U T FONDU INVESTIC LIBERECKÉHO KRAJE - a k t u a l i z o v a n é ú p l n é z n ě n í - Usnesením zastupitelstva kraje č. 351/03/ZK ze dne 18.11.2003 byl, v souladu s ustanovením 14 zákona č. 129/2000

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina

Zastupitelstvo kraje Vysočina Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na údržbu veřejné zeleně v průjezdních úsecích obcí kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje kraje cíl 4.1. : Péče

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7.

Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství. Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. Protipovodňová opatření pro období 2007 2013 v gesci Ministerstva zemědělství Seminář k prevenci před povodněmi Liberecký kraj 7. července 2009 Obsah prezentace: Rekapitulace současných dotačních titulů

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na pasporty místních komunikací Opatření Programu rozvoje kraje 3.4.1. Příprava územně - plánovací dokumentace

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 307 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2009 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 9/XV/2008 na XV. zasedání, konaném dne 23. 10. 2008 Číslo kontroní akce: 09/01 Majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV METODIKA PRO VYŽADOVÁNÍ VĚCNÝCH ZDROJŮ ZA KRIZOVÉ SITUACE Praha 2003 Metodiku pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (dále jen Metodika) zpracovala Správa státních

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ÚKOLY PŘI PŘÍPRAVĚ A ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VELKÉHO ROZSAHU A KRIZOVÝCH SITUACÍ

ÚKOLY PŘI PŘÍPRAVĚ A ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VELKÉHO ROZSAHU A KRIZOVÝCH SITUACÍ Příloha č. 4 ÚKOLY PŘI PŘÍPRAVĚ A ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ VELKÉHO ROZSAHU A KRIZOVÝCH SITUACÍ ČÁST I. Obecná ustanovení Čl. 1 Tato příloha je vydávána k naplnění úkolů, které městskému úřadu vyplývají

Více

Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením č. 8/430/2005 ze dne 3. 11. 2005 schvaluje tyto Zásady poskytování dotací

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Žádost. Obec s rozšířenou působností

Žádost. Obec s rozšířenou působností Obec s rozšířenou působností Kraj Žádost o poskytnutí příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 1. Žadatel

Více

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace

Čl. II. Podmínky poskytnutí dotace KARLOVARSKÝ KRAJ ZASTUPITELSTVO KRAJE Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu na realizaci opatření na ochranu před povodněmi

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK

1. Činnost předsedy PK Města Nové Město na Moravě za povodně řídí činnost PK Pokud starosta obce - předseda povodňové komise správního obvodu ORP Nové Město na Moravě a zároveň předseda povodňové komise Města Nové Město na Moravě rozhodne o spojeném zasedání obou PK a společné

Více

Protipovodňová opatření

Protipovodňová opatření Protipovodňová opatření OD ZÁMĚRU K REALIZACI ŠINDLAR s.r.o. Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Soňa Zajícová Kde pracuji? Od II. 2010 ŠINDLAR s.r.o. Stavby vodního hospodářství

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Pokyn rady města č. 1/2008

Pokyn rady města č. 1/2008 M ě s t o T ý n e c n a d S á z a v o u Pokyn rady města č. 1/2008 Fond oprav a modernizace bytového fondu Rada města Týnec nad Sázavou na svém zasedání dne 15.12.2008 schválila Pokyn č. 1/2008, týkající

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice

Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice MĚSTSKÝ ÚŘAD IVANČICE Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice Odbor správních činností silniční hospodářství Pracoviště P. Bezruče 4, 664 91 Ivančice Č.j.: OSČ/SH MI11637/2014-3 Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje

Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Statut Krizového štábu Královéhradeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Krizový štáb Královéhradeckého kraje (dále i KŠKhK) podle 14 odst. 2 písm. b) Zákona č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně

Více

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor

*MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor *MVCRX00I7U4S* MVCRX00I7U4S prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 PRAHA 414 IČ: 00007064, bankovní

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V SRPNU 2010

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V SRPNU 2010 VYHODNOCENÍ POVODNÍ V SRPNU 2010 EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ DOPADY Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100 00 Praha 10 Projekt: VYHODNOCENÍ POVODNÍ V SRPNU

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

Jednací řád Ústředního krizového štábu

Jednací řád Ústředního krizového štábu B E Z P E Č N O S T N Í R A D A S T Á T U P ř í l o h a k usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 27. dubna 2009 č. 12 Jednací řád Ústředního krizového štábu Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Jednací řád Ústředního

Více

Statut komisí místní samosprávy

Statut komisí místní samosprávy č. 1/2015 SMĚRNICE Rady města Hradec Králové ze dne 13.01.2015 Statut komisí místní samosprávy schválená usnesením Rady města Hradec Králové č. RM/2015/77 ze dne13.01.2015 Účinnost od Zpracovatel Projednáno

Více

MINISTERSTVO OBRANY ČR

MINISTERSTVO OBRANY ČR Krizové řízení Armády ČR od povodní po Afghánistán Vlastimil Picek, ministr obrany ČR ČVUT Kladno, 24. října 2013 OSNOVA 1. Základní pojmy 2. Úkoly Ozbrojených sil ČR 3. Krizové řízení v rezortu MO - Krizový

Více

P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY

P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Městský úřad Kladruby Náměstí Republiky 89 349 61 Kladruby P O V O D Ň O V Ý P L Á N KLADRUBY Zpracován dne: Schválil: Projednáno radou města dne: Projednáno zastupitelstvem města dne: - 2 - Povodňový

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace: Červenec 2005

Více

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011,

Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, M Ě S T O Š T Ě T Í Obecně závazná vyhláška Města Štětí č. 5/2011, POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ŠTĚTÍ Zastupitelstvo Města Štětí vydává usnesením č... ze dne 15. 12. 2011 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č.

Více

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání:

Z á p i s. členové výboru (viz. prezenční listina) viz. prezenční listina. Program jednání: Z á p i s z 4. jednání výboru pro životní prostředí a zemědělství Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 29. 5. 2013 od 14,00 hodin RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové, zasedací místnost

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR

MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR MUDr. Marek Slabý předseda AZZS ČR Zdravotnická záchranná služba je zdravotní službou dle zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí

Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Městský úřad Kroměříž Odbor životního prostředí Spisová značka: MeUKM/08181 0/201 0/03/0ZPfTu číslo jednací: MeUKM/08181 0/201 O vyřizuje: M. Turková telefon 573 323 321 e-mail: magda.turkova@mesto-kromeriz.cz

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Rozhodnutí. uzavírku silnice první třídy I/23 dle 24 zákona o pozemních komunikacích takto: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Rozhodnutí Účastníci řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. května 2007 č. 561 k vytvoření účetnictví státu Vláda I. schvaluje 1. vytvoření účetnictví státu s účinností od 1. ledna 2010, 2. Základní

Více

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost

Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost Obec s rozšířenou působností. Kraj. Žádost o zařazení do programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2012 1. Akce obnovy kulturní památky Název akce obnovy:

Více

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje P01 Pravidla pro zpracování, projednání a schválení změn Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje K zajištění jednotného postupu pro průběžnou aktualizaci a schvalování Plánu rozvoje vodovodů

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více