Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje"

Transkript

1 Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: Věc: Povodně 2013 aktuální informace Důvod předložení: Podání informací o průběhu povodní a jejich řešení členům Zastupitelstva Ústeckého kraje Nárok na rozpočet Ústeckého kraje: Zpracoval: Ing. Luboš Trojna, pověřený vedením Odboru kancelář hejtmana Ing. Zdeňka Šváchová, Odbor kancelář hejtmana Předkládá: Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Konzultováno: Projednáno v RÚK: Jiří Čermák, odbor Kancelář hejtmana - krizové řízení s vedoucími odborů KÚÚK: - ekonomického - životního prostředí a zemědělství - dopravy a silničního hospodářství - legislativně-právního - majetkového - sociálních věcí - odbor zdravotnictví - investiční - územního plánu a stavebního řádu - správních činností a krajský živnostenský úřad - kultury a památkové péče - správy, přípravy a realizace projektů - regionálního rozvoje usnesení číslo: dne: pro hlasování: proti zdržel se Předáno OOKÚ: Přizváni k jednání: Přílohy:

2 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání A ) b e r e n a v ě d o m í aktuální informaci o Povodních 2013 ke dni B ) u k l á d á Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, předložit aktuální informaci k Povodním 2013 do jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje v září Termín: Důvodová zpráva: 1) Informace o vývoji povodňové situace od Stanovisko BRÚK tajemník Po společném jednání Bezpečnostní rady a Povodňové komise Ústeckého kraje v neděli ve 20:00 hodin hejtman svolal na pondělí od 17:00 Krizový štáb Ústeckého kraje. Krizový štáb kraje projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření hejtmanovi a to zejména na základě podkladů stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje. Vládou ČR byl vyhlášen v neděli od 21:00 hodin na celé území Ústeckého kraje i dalších krajů Nouzový stav. Informační členům zastupitelstva S ohledem na mandát a výkon veřejné funkce člena Zastupitelstva Ústeckého kraje zaslal hejtman členům Zastupitelstva Ústeckého kraje dne souhrnnou informaci, která obsahovala nejen stručné informace o dosavadních krocích orgánů Ústeckého kraje, odkaz na webové stránky Ústeckého kraje se samostatnou záložkou k povodním, ale zároveň poděkoval těm zastupitelům, kteří se již aktivně podíleli při pomoci na různých místech Ústeckého kraje. Závěrem bylo vyjádřeno také poděkování a ocenění krizového štábu, rady kraje i zástupců dalších subjektů za profesionalitu při dosavadních jednáních. Stručný informační souhrn ke dni Neděle , 20:00 Společné jednání Povodňové komise a Bezpečnostní rady ÚK Povodňová komise Ústeckého kraje se sešla 2. června ve 20 hodin na společném jednání s Bezpečnostní radou kraje, aby monitorovala současný stav a rozhodla o povodňových opatřeních. Vláda ČR již vyhlásila stav nouze, který se týká i Ústeckého kraje, a uvolnila prostředky na hrazení prvotních nákladů. Kulminace Labe se očekává zítra ve večerních hodinách a stav by měl o metr převýšit povodeň z roku Od odpoledních hodin bylo zpohotovostněno Centrum humanitární pomoci v České Kamenici na pomoc postiženým obcím. Neděle , 23:00 Zřízena krizová linka Ústeckého kraje Ústecký kraj zřizuje krizovou telefonní linku s nepřetržitou službou , na níž se lidé dozvědí základní informace o formách pomoci a opatřeních včetně rad, jak se v případě ohrožení zachovat. V akutních případech doporučujeme občanům především kontaktovat složky integrovaného záchranného systému a městské a obecní úřady. O aktuální situaci bude krizový 2

3 štáb Ústeckého kraje informovat obyvatele prostřednictvím médií a na internetových stránkách Pondělí , 10:00 Schůzka stálých pracovních skupin, na zřízena informační sekce pro občany POVODNĚ 2013 Na základě rozhodnutí předsedy Krizového štábu (hejtman) uvedl ředitel do pohotovosti stálé pracovní skupiny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Odbor ekonomický zahájil komunikaci s obcemi ve věci prvotních nákladů na záchranné a likvidační práce nařízené orgány kraje a obcí v Ústeckém kraji. Pondělí , 17:00 1. Zasedání krizového štábu, zřízen V úvodu jednání seznámil předseda krizového štábu členy s programem zasedání a s důvody aktivace a svolání KŠ v souvislosti s vývojem mimořádné události povodňové situace na území ČR a Ústeckého kraje. Poté vyzval ostatní resorty, aby podaly informaci o aktuálním stavu. Úterý , 08:00 2. Zasedání krizového štábu Nejaktuálnější informace ze zasedání krizového štábu Ústeckého kraje hovoří o kulminaci Labe v Ústí nad Labem na úrovni 11,1 11,5 metru kolem poledne ve středu 5. června. Kvůli uzavírce téměř všech mostů přes Labe se omezuje doprava nad 3,5 t na dvou zbývajících mostech v Litoměřicích a Roudnici. Krizový štáb se schází v počtu zhruba 30 osob, štáb je dle potřeby aktuálně doplňován o představitele zaangažovaných subjektů (např. hygiena). Všechny resorty podávají informaci o aktuálním stavu a vývoji. Úterý , 17:00 3. Zasedání krizového štábu Podle Povodí Labe by kulminace měla dorazit do Ústí nad Labem zítra odpoledne na úrovni 11,3 11,5 metru. Bude přesažena úroveň stoleté vody. Po intervenci hejtmana Bubeníčka byl snížen odtok z vltavské kaskády, což by mělo umožnit rychlejší odtok vody z území. Návrat řeky do koryta zabere přibližně dalších pět dní po kulminaci. O povodňových aktivitách jednal Krizový štáb Ústeckého kraje. Všechny resorty podávají informaci o aktuálním stavu a vývoji. Středa , 08:00 4. Zasedání krizového štábu Ranní jednání krizového štábu bylo ve znamení záchranné akce u Lovochemie, kde podemletá protipovodňová zeď ohrožovala lodě s posádkou. Tu se podařilo zachránit leteckou záchrannou službou. Do areálu Lovochemie prosakuje voda a zvažuje se řízené zatápění. Všechny resorty podávají informaci o aktuálním stavu a vývoji. Středa , 10:00 Rada ÚK rozhodla o konání veřejné sbírky Rada Ústeckého kraje dnes na svém mimořádném zasedání rozhodla o konání veřejné sbírky za účelem odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku osob i dalších subjektů, a to shromažďováním příspěvků na zvláštním bankovním účtu. Po schválení sbírky ministerstvem vnitra bude číslo povodňového konta zveřejněno spolu s výzvou o zasílání darů. Dále Rada ÚK svěřila hejtmanovi kompetence k rozhodování o přijetí povodňových darů a výpůjček věcných prostředků pro odstraňování následků povodní, o zahájení zadávacího řízení k zajištění svozu a odstranění povodňového odpadu. 5. Zasedání krizového štábu, zřízen Středa , 17:00 ustecky.cz Krizový štáb na svém večerním jednání obdržel informaci o obcích zasažených povodní. Je to osm obcí z ORP Děčín, 6 obcí z ORP Ústí nad Labem, 18 obcí z ORP Litoměřice, 5 obcí z ORP Lovosice, 13 obcí z ORP Roudnice nad Labem a zatím 2 hlášené obce z ORP Louny (zde se ještě 3

4 předpokládá doplnění). Čtvrtek , 08:00 6. Zasedání krizového štábu Ranní jednání krizového štábu - podana podrobná informacé na Labi Ústí nad Labem - kulminace 1071 cm průtok 3700 (m 3.s -1 ). Litoměřice jsou v poklesu, kulminace 22, cm, Roudnice most v provozu, pouze omezen provoz pro kamiony. Štětí Q100. Nové Kopisty vybudována hráz, se protrhla a voda zalila obec. Čtvrtek , 17:00 hejtmana všem členům ZÚK 7. Zasedání krizového štábu, Zaslán informační od pana Na ráno 995 cm. Jednání s UPK bylo vysvětleno, že je riziko srážek, proto si nemohou domluvit, aby snížili odtok razantně. Nové Kopisty situace je nešťastná, lidé to těžce nesou. Pátek , 08:00 8. Zasedání krizového štábu Zajištěno ks repelentů proti komárům. Podezření z trestného činu porušení povinnosti při tísni Mlékojedy (ubytovna, evakuace 51 osob). Pondělí , 08:00 9. Zasedání krizového štábu Prozatím 68 postižených obcí. Nejpostiženější místa přívalovými srážkami za posledních 24 hodin Šlukonovsko, Žatecko. Chomutovka v Podbořanech se dostala nad 1. SPA. Zajištěno očkování 910 hasičů JSDHO. Proběhlo jednání k velkému sesuvu svahu nad obcí Litochovice nad Labem pod kamenolomem Dobkovičky - bylo zasažen kamenolom, strženo drážní těleso a zasypáno těleso stavby dálnice D Úterý , 17: Zasedání krizového štábu V současné době nahlášeno 77 postižených obcí. První odhady prvotních nákladů činní cca tis., Příspěvkové organizace tis. a obce tis. Dohromady tis. Tyto náklady bude uplatňovat kraj směrem k MF ČR. Spoluúčast ÚK je 10 mil., spoluúčast příspěvkových organizací 231 tis. spoluúčast všech obcí dohromady tis., obce nemají krizové rezervy. Čtvrtek , 8: Zasedání krizového štábu Zatím je postiženo 80 obcí. Sesuv se zastavil, MD by měli být převedeny peníze na ŘSD. Podrobně informoval a rozdělení financování sesuvu Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy. Pondělí , 15: Zasedání krizového štábu Ústecký kraj požaduje vyhlášení Nouzového stavu Vládou České republiky do :00 hodin, z důvodu neukončených likvidačních prací a evakuovaných osob v ORP Litoměřice. 2) Prvotní vyhodnocení V tuto chvíli trvá ještě stále pro Ústecký kraj nouzový stav, vyhlášení vládou České republiky v neděli 2. června Je tak ještě příliš brzy na závěrečné hodnocení činnosti jednotlivých složek. Nicméně prvotní hodnocení, které vzniklo ve spolupráci se základními složkami Integrovaného záchranného systému a Armádou České republiky, přineslo jak pozitivní tak i negativní zjištění, které bodově uvádíme: Pozitivní zjištění: Oceňujeme včasné vyhodnocení krizové situace a vyhlášení stavu nouze pro celou ČR (vyjma Pardubického kraje), videokonference s Ústředním krizovým štábem (ÚKŠ). Vysoce hodnotíme naprosto profesionální fungování a osobní nasazení ředitelů a jim podřízených členů všech základních složek IZS Ústeckého kraje, dále Krajského vojenského velitelství v Ústí nad Labem, významnou pomoc jednotek Sborů dobrovolných hasičů obcí, dalších podpůrných 4

5 složek a humanitárních organizací a v neposlední řadě i mnoho dobrovolníků, kteří přišli pomoc občanům postiženým na území Ústeckého kraje. Oceňujeme součinnost všech relevantních subjektů s pracovištěm krizového řízení Krajského úřadu Ústeckého kraje. Činnost členů Krizového štábu ÚK byla a je na vysoké úrovni, což se projevilo např. tím, že byla provedena v Lovosicích rychlá záchranná akce vrtulníkem LZS ÚK evakuace 5 osob z ukotvených lodí z důvodu bezprostřední hrozby protržení protipovodňových opatření v Lovochemii. Výrazný dík patří starostům postižených měst a obcí, z nichž jsou mnozí neuvolnění a krizová situace pro ně musela zákonitě znamenat nesmírné nasazení a stres. Díky masivnímu nasazení policistů ve všech byly doposud zaznamenány ke čtvrtku pouze tři případy, které se dají kvalifikovat jako rabování. Jednotky policie poskytly kraje Plzeňský, Moravskoslezský (SPJ Ostrava), Liberecký a hlavní město Praha. Zásadním se v této oblasti ukázala příkladná práce krizového štábu krajského ředitele Policie Ústeckého kraje, který strategicky zcela bezchybně určil rozmístění členů policejního sboru a nasazení techniky. Krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje (KOPIS) zúročilo zkušenosti z předchozích povodní a činnost jeho příslušníků byla a je vysoce profesionální. Výraznou pomocí se stalo Centrum humanitární pomoci v České Kamenici, které zřídil Ústecký kraj ve spolupráci s KŘ HZS Ústeckého kraje (ve zrušeném skladu CO). Negativní zjištění: Zákony neumožňují okamžité převedení zaslaných finančních prostředků na prvotní náklady na obce, ale pouze po schválení Zastupitelstvem Ústeckého kraje. Nefunguje zpětná vazba na zaslané požadavky přes KOPIS na ÚKŠ, nevíme, zda jsou nebo nejsou schváleny požadavky např. na Armádu ČR. Na základě novely krizového zákona, evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob eviduje obecní úřad obce s rozšířenou působností, který poskytuje informace o evakuovaných hasičskému záchrannému sboru kraje. Tento systém se při letošních povodních neosvědčil. Nastavili jsme po dohodě s KŘ HZS ÚK systém, kdy údaje o evakuovaných vedl Odbor správních činností a Krajský živnostenský úřad Ústeckého kraje. Informace byly dále předávány na HZS. Tento odbor vykonával tuto činnost již v minulosti. Existuje důvodná a bohužel dlouhodobá obava o podfinancování rozpočtu páteře IZS Hasičského záchranného sboru. Závěrečné zprávy o činnosti jednotlivých složek IZS a dalších subjektů, včetně činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje, bude po zpracování předloženo na jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje. 3) Součinnost odborů Krajského úřadu Ústeckého kraje Informace odboru Kancelář hejtmana Pracoviště krizového řízení po dobu NOUZOVÉHO STAVU poskytuje nepřetržitý 24 hodinový informační servis předsedovi Krizového štábu a jeho členům. Tajemník Krizového štábu zabezpečuje komunikaci Krizového štábu s ministerstvy, ústředními orgány státní správy a Ústředním krizovým štábem, zabezpečuje účast vedoucích pracovníků Krajského úřadu na jednání Krizového štábu, zajišťuje účast zástupců obcí, které jsou v územní 5

6 působnosti kraje na jednání Krizového štábu a dalších zástupců dotčených subjektů a organizací. - koordinace výjezdu pracovního týmu krajského úřadu odbory KH, EK, ZPZ, INV, DS - středa porada se starosty postižených obcí v ORP - Roudnice nad Labem, Litoměřice a Lovosice - čtvrtek porada se starosty postižených obcí v ORP - Ústí nad Labem, Louny, Podbořany a Žatec - pátek porada se starosty postižených obcí v ORP - Děčín a Rumburk K dnešnímu dni čerpáno z prostředků odboru KH tis. Kč. Informace odboru ekonomického Veřejná sbírka Usnesením RÚK č. 4/17R/2013 ze dne bylo rozhodnuto o konání veřejné sbírky Ústeckým kraje za účelem odstranění povodňových škod v roce 2013 na majetku osob i dalších subjektů na území Ústeckého kraje, a to shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovních účtu č /0800 zřízeném pro tento účel u České spořitelny a.s. a složením hotovosti do pokladny Krajského úřadu Ústeckého kraje. Sbírka probíhá od (den uvedený v osvědčení Ministerstva vnitra ČR) do Ve stavu k byl zůstatek na účtu veřejné sbírky ,00 Kč. Povodňová pracovní skupina V souvislosti s povodněmi vznikla povodňová pracovní skupina ve složení zástupci odborů ekonomického, dopravy a silničního hospodářství, životního prostředí a zemědělství, investičního a kanceláře hejtmana - krizového řízení, jejímž úkolem bylo seznámit starosty postižených obcí se současným stavem řešení povodňových škod a dalších činností zajišťovaných krajem. Dne navštívila skupina obce s rozšířenou působností Roudnice n. L., Litoměřice a Lovosice, dne Ústí n. L. a Louny, dne Děčín, v jejichž prostorách se uskutečnilo jednání se starosty případně dalšími pracovníky postižených obcí. Na schůzce byly podány doplňující informace o prvotních nezbytných nákladech na záchranné a likvidační práce, nákladech na činnost dobrovolných hasičů, nákladech na obnovu základních funkcí v území postiženém přírodní katastrofou, aktuální informace z oblasti dopravy, vyhlášených nebo připravovaných dotačních programů ministerstva životního prostředí, odvozu naplavenin a materiálu zničeného povodněmi (za přítomnosti dodavatele vykonávajícího pro kraj tuto službu na daném území) a možnosti dodávek z humanitárního skladu v České Kamenici. Starostové byly požádáni o spolupráci v rámci vyčíslení odhadu nákladů na obnovu včetně možného zajištění pracovníků úřadu (obce se stavebním úřadem) případně dalších osob ke stanovení tohoto odhadu (pověřená osoba). Vzhledem k širokému spektru pracovní skupiny měli starostové možnost dotázat se na různé záležitosti spojené s povodněmi, čehož hojně využívali. Prvotní náklady Předpokládané prvotní nezbytné náklady na záchranné a likvidační práce související s červnovými povodněmi byly vyčísleny na tis. Kč, z toho 63 obcí předložilo prostřednictví portálu krizového řízení odhady ve výši tis. Kč. Krajský úřad odhaduje náklady ve výši tis. Kč a příspěvkové organizace zřízené Ústeckým krajem náklady ve výši tis. Kč. Spoluúčast dotčených subjektů byla vyčíslena na tis. Kč, z toho Ústecký kraj tis. Kč, obce tis. Kč a příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem 231 tis. Kč. Dne , resp byla ministrovi financí ČR odeslána žádost na poskytnutí dotace na úhradu prvotních nezbytných nákladů na záchranné a likvidační práce. Na základě této 6

7 žádosti a v souladu s usnesením vlády č. 848 ze dne a usnesením vlády ČR č. 461 ze dne byla Ústeckého kraji rozhodnutí ministra financí ČR poskytnuta dotace v celkové výši tis. Kč, která byla na účet Ústeckého kraje připsána dne Z celkem 80 postižených obcí prvotní nezbytné náklady na záchranné a likvidační práce nepředložilo 17 obcí (Benešov nad Ploučnicí, Blšany, Blšany u Loun, Brňany, Brozany nad Ohří, Budyně nad Ohří, Býčkovice, Černčice, Dolánky nad Ohří, Kryry, Louny, Měrunice, Mšenélázně, Postoloprty, Veliká Ves, Žabovřesky nad Ohří, Židovice). Důvodem byla skutečnost, že prvotní náklady měly nulové nebo byly zasaženy v menším rozsahu a náklady si uhradí se svého rozpočtu. Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou. Na základě 3 odst.1 zákona č. 12/2002 Sb. kraj, v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy, zpracuje kraj v přenesené působnosti přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Přehledy o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku spolu s komentáři slouží jako podklady k přípravě strategie obnovy území. Základem přehledu jsou tabulky s údaji za každou postiženou obec zvlášť, v členění podle jednotlivých resortů. Majetek sloužící k zabezpečení základních funkcí v území lze rozdělit pro potřebu tohoto postupu na: 1. stavby (bytové a rodinné domy, budovy, haly, ostatní stavby, mosty silniční, železniční, pozemní komunikace, dráhy, telekomunikace, inženýrské vedení a rozvody, inženýrské a speciální stavby, stavby vodních nádrží a rybníků), 2. stroje a zařízení, dopravní prostředky a inventář, vnitřní zásoby ve výrobních a obchodních jednotkách, učební pomůcky, sbírkové předměty, knihovní fondy, 3. trvalé kultury a rostlinnou zemědělskou produkci, zvířata a živočišnou zemědělskou produkci, lesy a lesní hospodářství, vodní toky (z pohledu plnění hospodářských funkcí), 4. půdu (z pohledu znečištění), povrchové a podzemní vody (z pohledu znečištění nebo jiného poškození), krajinu (z pohledu migrační prostupnosti a ekologické stability), vodní toky (z pohledu plnění přirozené funkce). Krajský úřad sestaví po sběru údajů z jednotlivých obcí souhrny dle resortů za území kraje a návazně také celkový souhrn za kraj bez ohledu na resortní příslušnost údajů. Je odpovědný za správnost uvedených údajů. Tabulky jsou doplněny souhrnným písemným komentářem. Kraje si mohou vyžádat od jednotlivých obcí podklady pro písemné komentáře obsahující informace, v jaké míře mohou zajistit obnovu území ze svých zdrojů včetně případného poskytnutí pomoci ostatním osobám, dále návrh rozsahu a pořadí důležitosti obnovy majetku a upřesnění opatření učiněných v období krizové situace, z nichž je třeba při obnově území vycházet. Struktura komentáře: Stručná charakteristika narušení základních funkcí v území Zda a v jaké míře lze zajistit obnovu území z dostupných zdrojů obcí kraje včetně možnosti poskytnutí pomoci ze zdrojů obcí kraje ostatním osobám Návrh rozsahu a pořadí důležitosti obnovy majetku, u něhož se předpokládá vyžádání státní pomoci opatření učiněná v období krizové situace a obsažená v krizových plánech, z nichž je třeba vycházet při obnově území Kraj je oprávněn vyžadovat od pověřeného obecního úřadu součinnost při zjišťování údajů potřebných k přípravě podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci a také při odborné přípravě na toto zjišťování. Pro tuto činnost mohu být vybráni zaměstnanci pověřeného úřadu, 7

8 kteří mohou využít své znalosti místních podmínek, nebo jiné osoby vypomáhající na základě pracovně právních vztahů. Odbornost osob, vhodných pro zjišťování údajů lze vymezit pouze rámcově (s ohledem na variabilitu posuzovaného majetku), jako kombinaci znalostí stavebně technických a ekonomicko-investičních. Těmto pověřeným osobám je vystaveno písemné pověření fyzické osoby pověřené krajem ke zjišťování údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku, kterým se prokazuje při odhadu. Kraj má povinnost zpracovat odhad do 7 dnů po skončení stavu nouze. Na základě odhadu škod poskytnutého krajem zpracuje ve 20denní lhůtě od ukončení stavu nouze Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s ostatními ministerstvy a kraji strategii obnovy území a předloží ji do jednání vlády ČR. Součástí strategie je: vhodné formy programové pomoci včetně pomoci poskytované, připravované nebo navrhované ze státních fondů spadajících do odvětvové působnosti ministerstva; výše podpory v jednotlivých formách státní pomoci, kterou lze poskytnout z resortních prostředků nebo státních fondů bez potřeby jejich dodatečného navýšení ze zdrojů státního rozpočtu; požadované navýšení resortních prostředků nebo zdrojů státních fondů: přímé dopady obsažené v navrhované strategii obnovy území na státní rozpočet; formy a výše již poskytnuté státní pomoci. Informace odboru životního prostředí a zemědělství Na základě zhoršené hydrologické prognózy dne bylo zajištěno jednání Povodňové komise ÚK společně s Krizovým štábem ÚK a Bezpečnostní radou ÚK. Byl připraven návrh usnesení, kterým Povodňová komise ÚK vyhlásila s platností od 20:30 hod v záplavovém území Labe (ORP Litoměřice, Roudnice nad Labem, Lovosice, Ústí nad Labem a Děčín) třetí stupeň povodňové aktivity, a zároveň rozhodla o převzetí řízení povodňové ochrany od nižších povodňových orgánů. S platností nouzového stavu vyhlášeného vládou pak přešly kompetence Povodňové komise ÚK na Krizový štáb ÚK. Od do byly vedeny záznamy v povodňové knize. Od do byly zodpovídány dotazy z odvětví ZPZ na nepřetržité tísňové lince zřízené krizovým štábem. Dne byla zajištěna žádost o okamžité snížení průtoku z Vltavy na soutok s Labem jménem hejtmana ÚK a ředitele KÚÚK, která byla adresovaná generálnímu řediteli Povodí Vltavy. Ve dnech byla provedena orientační poptávka na odvoz povodňového odpadu z poškozených obcí, a dále ve spolupráci s odbory INV a LP bylo zajištěno výběrové řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění, v němž byli vybráni poskytovatelé odvozu povodňového odpadu. Po uzavření smluv (7. 6.), byly pro postižené obce zveřejněny potřebné kontaktní údaje a informace včetně metodického doporučení k nakládání s povodňovým odpadem. Ve dnech 10., 12. a byl průběh odvozu monitorován v terénu. Ve dnech a se pracovníci odboru ZPZ zúčastnili práce komise zřízené Povodím Labe s.p. k inventarizaci povodňových škod na státním vodohospodářském majetku. Dne bylo připraveno usnesení, kterým Povodňová komise ÚK s platností od 16:00 hod odvolala třetí stupeň povodňové aktivity, a zároveň zrušila převzetí řízení povodňové ochrany od nižších povodňových orgánů v záplavovém území Labe. Informace odboru dopravy a silničního hospodářství zaměstnanci odboru z důvodu velkého množství dotazů k dopravní situaci zajišťovali podstatnou část provozu Zelené linky Ústeckého kraje; spolupráce se správci infrastruktury (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa a údržba silnic 8

9 Ústeckého kraje, p.o.) při zajišťování postupných uzavírek silnic v návaznosti na stoupající hladiny řek a dopravní situaci v kraji; informace o dopravních opatřeních byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách Ústeckého kraje, SÚS ÚK a Dopravní info. V průběhu povodní došlo v návaznosti na doporučení Krizového štábu ÚK k rozhodnutí o objízdné trase uzavřených silnic I/30 a I/15 po dálnici D8 v úseku exit 29 (Roudnice)- exit 80 (Knínice) a po rychlostní silnici R 63 v úseku Nové Dvory Řehlovice; průběžně byly zveřejňovány informace o vynucených změnách v jízdních řádech drážní a autobusové dopravy v Ústeckém kraji, odbor DS ve velké míře komunikoval s dopravci za účelem smysluplných úprav tras jednotlivých linek; nyní dochází k postupnému návratu k běžnému stavu; v současné době jsou zjišťovány škody způsobené povodněmi na krajských silnicích, prozatím byly vyčísleny na cca 70 mil. Kč; dle aktuálních informací bude pravděpodobně možné čerpat finanční prostředky na opravy poškozených silnic přímo od Státního fondu dopravní infrastruktury, který by měl v nejbližší době stanovit jasná pravidla pro podávání žádostí o dotace; obdobně má být umožněno čerpat prostředky na opravy místních komunikací obcím prostřednictvím Ministerstva dopravy; je třeba vyzdvihnout výbornou spolupráci s již uvedenými správci pozemních komunikací, tj. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, v rámci realizace jak dopravních opatření před kulminací povodně, tak po opadu vody v rámci rychlého úklidu dotčených silnic. Informace odboru legislativně-právního V rámci vyhlášeného nouzového stavu odbor legislativně- právní poskytoval právní podporu Krizovému štábu, zejména jeho vedoucímu, na základě analýzy konkrétních událostí a situací. Tato právní podpora se promítla v přípravě, případně v právním posouzení návrhů smluv např. o výpůjčce, o poskytnutí peněžitých příspěvků do veřejné sbírky,darovací, o zajištění odvozu a odstranění odpadu i jiných dokumentů. Dále se podílel na zpracování, eventuálně právním posouzení materálů do rady kraje, které sloužily k aktivnímu řešení krizové situce v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem. Informace odboru majetkového Oddělení evidence majetku na základě konzultace s krizovým štábem vydávalo vysoušeče, celkově bylo vydáno 246 kusů, z čehož bylo vydáno vysoušečů typu DHUM 12 PLUS 40 kusů Městu Roudnice n. L., 20 kusů Obci Žalhostice, 30 kusů Obci Povrly, 10 kusů Městu Lovosice, příspěvkovým organizacím Ústeckého kraje Oblastnímu muzeu v Děčíně 3 kusy, Střední zdravotnické škole v Děčíně 3 kusy, VOŠ a SOŠ v Roudnici n. L. 5 kusů a VOŠ obalové techniky a SŠ ve Štětí 8 kusů, dále Obci Hřensko 30 kusů a 10 kusů vysoušeče typu Dé Longhi 220, téhož typu 20 kusů Obci Dobkovice, 10 kusů Obci Těchlovice a 15 kusů Městu Štětí. Další 42 kusy typu DHUM 12 PLUS byly vydány zaměstnancům KÚÚK. Ve skladu zbývá 6 kusů vysoušečů typu DHUM 12 PLUS a 10 kusů typu Dé Longhi 220. Dále na základě jednání s ekonomickým odborem, makléřskou společností RESPECT, a.s. a pojistitelem Allianz pojišťovnou, a.s., bylo na zálohách z pojistného plnění vyplaceno pojišťovnou na účet Ústeckého kraje 5 milionů Kč s tím, že tyto prostředky budou následně převedeny na účty příspěvkových organizací a to VOŠ a SOŠ Roudnice n. L. a školní statek Vědomice 1 mil. korun, Gymnázium Roudnice n. L. 1 mil. korun, Obchodní akademie Ústí n. L. 2 mil. korun, VOŠ a SPŠ Děčín 500 tis. korun, VOŠ obalové techniky Štětí 300 tis. korun a SŠ řemesel a služeb Děčín 200 tis. korun. Rozpočtová opatření k vyplaceným zálohám budou předložena v nejbližším termínu jednání finanční komise a následně Radě Ústeckého kraje. Předpokládaná celková výše škody v souvislosti s povodněmi je prozatím vyčíslena na částku 9

10 ,- Kč. Informace odboru sociálních věcí Zaměstnanci odboru sociálních věcí zajišťovali provoz Zelené linky dle stanoveného harmonogramu V rámci oddělení sociální práce: Spolupráce s obcemi (metodické vedení sociálních pracovníků obcí v rámci povodňové aktivity zjišťování aktuálních potřeb postižených obcí, součinnost sociálních pracovníků obcí s Úřadem práce ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem při zajišťování sociálního šetření v souvislosti s podanými žádostmi o dávku pomoci v hmotné nouzi mimořádná okamžitá pomoc v souvislosti s povodněmi) Spolupráce s Úřadem práce ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem (pravidelné sledování počtu žádostí o dávku pomoci v hmotné nouzi mimořádná okamžitá pomoc v souvislosti s povodněmi, pravidelné sledování tvorby veřejně prospěšných prací v rámci aktivní politiky zaměstnanosti v souvislosti s povodněmi) Nabídka pomoci Povodně 2013 (distribuce ů týkající se potravinové pomoci, věcné pomoci, dobrovolníků a jiné pomoci) V rámci oddělení plánování a rozvoje služeb: Nabídka pomoci Povodně 2013 (distribuce ů týkající se potravinové pomoci, věcné pomoci, dobrovolníků a jiné pomoci) Vytvoření databáze neziskových organizací, které zajišťují psychosociální pomoc prostřednictvím speciálně vyškolených krizových interventů v souvislosti s povodněmi (předáno na odbor zdravotnictví pro potřeby Hasičského záchranného sboru) V rámci oddělení sociálních služeb: Zjišťování prvotních nákladů u příspěvkových organizací kraje v oblasti sociální Informace odboru zdravotnictví Vedoucí odboru zdravotnictví je členem Bezpečnostní rady Ústeckého kraje a krizového štábu, současně vede pracovní skupinu pro zdravotnictví, sociální věci, a péči o děti a mládež. Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Ústeckého kraje probíhali konzultace rozmístění posádek ZZS z důvodu zabezpečení dostupnosti přednemocniční neodkladné péče na obou březích Labe v Ústí nad Labem a v Děčíně. V době uzavírek páteřních silnic a mostů přes Labe byly posílen počet posádek ZZS o posádky ve Vaňově, na Střekově a v Děčíně (Podmokly). Výjezdové stanoviště v Lovosicích (ZZS je zde v nájmu, jde o majetek města) bylo dočasně přestěhováno do jiného náhradního objektu (kulturní dům), budova byla povodní postižena (aktuálně k stav trvá, do stálého stanoviště se zatím nelze nastěhovat). Žádné z lůžkových zdravotnických zařízení na území kraje nebylo postiženo povodní. Na žádost hasičského záchranného sboru byl navázán kontakt se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem pro zajištění očkování dobrovolných hasičů, kteří se budou podílet na odstraňování škod po podvodních. V návaznosti na pracovní skupinu byly krizovému štábu předávány aktuální informace z oblasti sociální. Informace odboru investičního Odbor INV pomohl odboru ZPZ vysoutěžit do v jednacím řízení bez uveřejnění firmy, které v postižených oblastech provádí odvoz a odstraňování povodňového odpadu. Zástupce odboru INV byl členem pracovní skupiny, která na setkáních se starosty obcí 10

11 postižených povodněmi uskutečněná v Roudnici nad Labem, Litoměřicích, Lovosicích, Lounech, Ústí nad Labem a Děčíně podala informace o způsobu stanovení předběžného odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní pohromou. Za tím účelem zajistil odbor 31 externích pracovníků z řad projektantů, pro které bylo vystaveno pověření hejtmana Ústeckého kraje, kteří v současné době provádí v postižených obcích vyčíslení škod. Pro města (ORP), která si vyčíslení škod provádí sama, zajišťujeme podle jejich požadavků vystavování pověření hejtmana pro jejich pracovníky. První pověření si vyžádalo město Děčín již v pátek Informace odboru územního plánování a stavebního řádu Zaměstnankyně odboru se podílela na provozu Zelené linky dle stanoveného harmonogramu Jakmile MMR zveřejní zásady programu Podpora bydlení při živelní pohromě a výzvu k předkládání žádostí, odbor bude zprostředkovávat finanční příspěvek ve výši Kč osobám, jejich nemovitost byla v důsledku povodní nenávratně zničena (byl na ni vydán demoliční výměr) a finanční příspěvek na odstranění stavby pro bydlení poškozené povodní, její části nebo suti po povodni (dle doložené faktury). Informace odboru správních činností a krajský živnostenský úřad V době povodní 2013 bylo vydáno celkem 8 osvědčení o konání veřejné finanční sbírky na Území Ústeckého kraje a bylo zajištěno vydání osvědčení Ministerstva vnitra pro konání veřejné finanční sbírky Ústeckým krajem, kdy tato sbírka byla otevřena dne 7. června V době povodní odbor správních činností a krajský živnostenský úřad pravidelně denně monitoroval stav evakuovaných osob. V současné době tento stav i nadále monitoruje, aby byl i nadále přehled o tom, jak se evakuovaní občané navracejí do svých bydlišť. Tento monitoring bude trvat do doby trvání stavu nouze. Informace odboru kultury a památkové péče Odbor KP v průběhu povodní spolupracoval a zajišťoval informace a požadavky ze svodných příspěvkových organizací z oblasti kultury. A spolupracoval s odbornou organizací památkové péče na zjišťování povodňových škod na území kraje v oblasti kulturních památek. Stejně tak spolupracoval s orgány pam.péče na příslušných ORP v souvislosti s řešením povodňových škod a zajišťování informací. Informace odboru správy, přípravy a realizace projektů - odbor se podílel na provozu Zelené linky Informace odboru regionálního rozvoje: - Zajišťování provozu Zelené linky dle stanoveného harmonogramu - Zjišťování prvotních nákladů na cyklostezkách Ústeckého kraje 11

12 12

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013

Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Ekonomické a sociální dopady povodní v červnu 2013 Pavla Štěpánková Praha, 16. 10. 2014 Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i. Podbabská 30/ 2582, 160 00 Praha 6 +420 220 197 111, Pobočka

Více

Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém

Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém Forma státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém

Více

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje

Sčítání škod při krizových situacích. Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje Ekonomický odbor Krajský úřad Ústeckého kraje únor 2015 Systém sledování škod při mimořádných událostech a obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou Došlo-li k narušení základních funkcí území

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU

BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV V Klatovech dne STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU BEZPEČNOSTNÍ RADA MĚSTA KLATOV ------------------------------------------------- V Klatovech dne 30.6.2008 STATUT KRIZOVÉHO ŠTÁBU OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Článek 1 10 Úvodní ustanovení 1. Krizový

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje

Statut Povodňové komise Ústeckého kraje . Statut Povodňové komise Ústeckého kraje Článek 1 Úvodní ustanovení Povodňová komise Ústeckého kraje (dále jen Komise ) je stálým pracovním orgánem kraje, který ji zřizuje podle ust. 80 zákona č. 254/2001

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Charakteristika Panelu humanitárních organizací Panel humanitárních organizací Ústeckého

Více

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY 10.1. POVODNĚ VELKÉHO ROZSAHU OBSAH strana A. OBECNÁ ČÁST 1. Stručný popis krizové situace na území ORP... 3 2. Možné dopady vzniklé krizové situace ve správním

Více

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji

Týden plný pomoci. Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Zpráva o činnosti Záchranného týmu ČČK Ostrava během květnových povodní v Moravskoslezském a Olomouckém kraji Záchranný tým ČČK Ostrava se zapojil do pomoci při povodních v oblasti Karvinska, Ostravy a

Více

Vztah povodňových orgánů a orgánů krizového řízení (posouzení kompetencí, vztahy na nižších úrovní)

Vztah povodňových orgánů a orgánů krizového řízení (posouzení kompetencí, vztahy na nižších úrovní) Vztah povodňových orgánů a orgánů krizového řízení (posouzení kompetencí, vztahy na nižších úrovní) Ing. Josef Reidinger oddělení ochrany před povodněmi odbor ochrany vod MŽP josef.reidinger@mzp.cz Uložený

Více

P R I K A Z č. 36/2010

P R I K A Z č. 36/2010 Ing. Ivan Fuksa Praha 26. listopadu 2010 Čj. 31500/2010-10000 'V, P R I K A Z č. 36/2010 ministra zemědělství k zajištění personálního obsazení povodňových orgánů v důsledku transformace Zemědělské vodohospodářské

Více

Úloha HZS při řešení povodní

Úloha HZS při řešení povodní Úloha HZS při řešení povodní 1. PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÁ SLUŽBA Službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí. - na základě smlouvy uzavřené mezi ČHMÚ (MZe) a GŘ HZS ČR

Více

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti

Krizové plánování v Moravskoslezském kraji ve vztahu k právnickým a podnikajícím fyzickým osobám zpracovatelům plánů krizové připravenosti Kratochvílová D. Plány krizové připravenosti jako součást krizového plánování v Moravskoslezském kraji 112 Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva, Ročník

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 7. zasedání zastupitelstva města dne: 16. 9. 2010 Bod pořadu jednání: Věc: Činnost orgánů SML za povodní, mimořádé výdaje, škody a dary Zpracoval: JUDr. Marek Řeháček,

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Jihomoravský kraj Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5 Brno Interní normativní akt volených orgánů kraje statut STATUT PANELU NNO JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Evidenční číslo 55/INA-VOK Číslo

Více

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912

TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 TEST: Ochrana obyvatelstva - CNPMgr0912 Varianta:0 1. Kolik existuje stupňů povodňové aktivity a jak se nazývají: 1) dva stupně, 1. stupeň značí voda stoupá, 2. stupeň značí voda klesá 2) čtyři stupně,

Více

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP

Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Činnost povodňových orgánů obcí a ORP Ing. Josef Reidinger Ministerstvo životního prostředí Tel.: 267 122 998 E-mail: reidinger@mzp.cz Ochrana před povodněmi Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých

Více

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1.

TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 ------------------------------------------------------------------------------------------ 1. TEST: Mgr CNP Varianta: 0 Tisknuto: 12/09/2013 1. Plán krizové připravenosti je: 1) plánem krizových opatření obcí nebo právnických a podnikajících fyzických osob, kterým to uložil příslušný zpracovatel

Více

STATUT Krizového štábu ORP Rosice

STATUT Krizového štábu ORP Rosice STATUT Krizového štábu ORP Rosice Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Krizový štáb obce s rozšířenou působností Rosice (dále jen Štáb ) je stálým pracovním orgánem starosty obce s rozšířenou působností k řešení

Více

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí

Odbor obrany. 6 - zajišťuje činnosti umožňující přijetí regulačních opatření, při vyhlášení nouzového stavu nebo stavu nebezpečí Odbor obrany v přenesené působnosti 1 - zajišťuje v oblasti obrany ČR plnění úkolů podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, v platném znění (při plnění těchto úkolů využívá práva

Více

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje

H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Příloha 2 k j. HSKL 3897-1/ KŘ Počet listů: 7 H A R M O N O G R A M zpracování krizového plánu Středočeského kraje Zpracoval: plk. RNDr. Tomáš Holec ředitel

Více

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ

ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ ÚLOHA HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR PŘI LIKVIDACI HAVÁRIÍ Ing. Petra Najmanová pracoviště chemické služby, odbor IZS a výkonu služby, MV-GŘ HZS ČR Seminář Znečištění podzemních a povrchových vod riziko

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk

BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, Nepomuk BEZPEČNOSTNÍ RADA OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ NEPOMUK Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk Č. j.:br/5/14 Nepomuk 06.11.2014 Výtisk jediný Počet stran: 6 Schvaluji:... Ing. Jiří Švec starosta ORP

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA STAROSTŮ OBCÍ Krizová a ostatní související legislativa ve vztahu k obcím

ODBORNÁ PŘÍPRAVA STAROSTŮ OBCÍ Krizová a ostatní související legislativa ve vztahu k obcím ODBORNÁ PŘÍPRAVA STAROSTŮ OBCÍ 2015 Krizová a ostatní související legislativa ve vztahu k obcím Krizové situace a krizové stavy Vztah krizové situace a mimořádné události krizová situace mimořádná událost

Více

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015

METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad oddělení krizového řízení METODICKÉ MATERIÁLY červenec 2015 POSTUP PRO ZAVEDENÍ REGULAČNÍCH OPATŘENÍ v souladu s ustanovením zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatření

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Písek, duben 2015

Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek. Písek, duben 2015 Školení starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Písek Písek, duben 2015 Motta: Neštěstí nechodí po horách, ale po obcích. Pozdě bycha honiti. Kdo je připraven, není událostí zaskočen. Finanční

Více

Krizová a ostatní legislativa

Krizová a ostatní legislativa Krizová a ostatní legislativa ÚSTAVNÍ ZÁKONY Ústava, jako vrchol soustavy právních norem je považována za základní zákon. Ústavní zákony upravují stejnou oblast jako samotná ústava, doplňují ji, mění a

Více

Článek 2 Činnost komise 1. Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Sudkov

Článek 2 Činnost komise 1. Je dána statutem, schváleným povodňovou komisí obce Sudkov Článek 1 Základní ustanovení 1. Předsedou povodňové komise je podle zák. o vodách starosta obce Sudkov 2. Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni předsedou komise 3. Komise je v době povodně povodňovým

Více

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál)

(návrh ) 2. Schválení návrhové a volební komise ( není písemný podkladový materiál) 4. Schválení programu ( není písemný podkladový materiál) Program 29. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje, IV. volební období 2012-2016 dne 25. 4. 2016 od 10.00 hodin - konferenční sál Krajského úřadu Ústeckého kraje (návrh ) 1. Zahájení, určení zapisovatelů

Více

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY MIGRAČNÍ VLNY VELKÉHO ROZSAHU

KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY MIGRAČNÍ VLNY VELKÉHO ROZSAHU KRIZOVÝ PLÁN MĚSTA HORŠOVSKÝ TÝN OPERAČNÍ PLÁNY 10.7. MIGRAČNÍ VLNY VELKÉHO ROZSAHU OBSAH A. OBECNÁ ČÁST strana 1. Stručný popis krizové situace na území ORP... 3 2. Možné dopady vzniklé krizové situace

Více

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod

Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS. Havlíčkův Brod Decentralizace adaptace aneb co nám brání v realizaci prvků resilience v místních rozvojových strategiích MAS Havlíčkův Brod 16. 3. 2016 Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030

Více

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje

OCHRANA OBYVATELSTVA. Jánské Koupele 20.5.2011. Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje OCHRANA OBYVATELSTVA Jánské Koupele 20.5.2011 Plk. Ing. Václav Hrubý HZS Olomouckého kraje Zákon č.239/2000 Sb., o IZS, zákon č.133/1985 Sb., o PO a problematika ochrany obyvatelstva Zákon o IZS: Stanoví

Více

PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ

PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ PŘIPRAVENOST OBCE NA ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ Jiří Čermák, Bc. Marcel Kucr DiS., Ing. Drahoslav Tesař odbor kanceláře hejtmana pracoviště krizového řízení 1 OBSAH Důležité kontakty Krizové řízení Krizové

Více

Odvětví (úsek): krizové řízení

Odvětví (úsek): krizové řízení čá 3/2011 VVpOK METODICKÝ POKYN Ministerstva zemědělství č. j. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. 5. 2011 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí a městských částí

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

VYHLAŠOVÁNÍ krizových stavů, obnova území, vyžadování sil a prostředků Ing. Marta Spálenková vedoucí OKŘ Ing. Jiří Holub

VYHLAŠOVÁNÍ krizových stavů, obnova území, vyžadování sil a prostředků Ing. Marta Spálenková vedoucí OKŘ Ing. Jiří Holub VYHLAŠOVÁNÍ krizových stavů, obnova území, vyžadování sil a prostředků Ing. Marta Spálenková vedoucí OKŘ Ing. Jiří Holub havarijní plánování, granty a dotace Vyhlášení stavu nebezpečí Obnova postiženého

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 27. 6. 2016 15 Věc: Poskytnutí finančních dotací z Programu 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu

Více

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu

Harmonogram činností při řešení KS. Narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu 1 2 3 udržovat nouzové zásoby ropy na úrovni ne menší než je 90 denních průměrných čistých dovozů ropy a ropných produktů do ČR trvale udržovat technickou připravenost výrobních, dopravních, skladovacích

Více

Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise

Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise Bezpečností rady Krizové štáby Povodňové komise HZS Zlínského kraje, odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Pavel Řezníček tel.: 950 670 330, 777 364 153 email: pavel.reznicek@zlk.izscr.cz Legislativní

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 22. listopadu 2000 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) Změna: 36/2003 Sb. Změna:

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42.1 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 druhá část Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Žádosti o prodloužení

Více

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do

Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva Ústeckého kraje kontrolované období od do Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Žádosti o prodloužení

Více

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb.

239/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. 239/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Změna: 320/2002 Sb. Změna: 20/2004 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj

I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj 06.06.2016 JID: 90302/2016/KUUK I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj 11111111 Oldřich Bubeníček hejtman Datum: 8. 6. 2016 Evidenční číslo: JID 90302/2016/KUUK Vážená paní, vážený pane, v souladu

Více

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení

Úloha starosty obce s rozšířenou působností. při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich řešení Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení Úloha starosty obce s rozšířenou působností při přípravě na mimořádné události a krizové situace a při jejich

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Název obce (včetně kódu obce) Název kraje Název ústředního správního úřadu VZOR Příloha č. 1 k vyhlášce č. 186/2002 Sb. Přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních

Více

Zpráva. po vzniku radiační havárie

Zpráva. po vzniku radiační havárie III. Zpráva o postupu řešení úkolu o informování veřejnosti po vzniku radiační havárie 2011 1 Obsah I. Úvod... 3 II. Radiační havárie... 3 III. Cíle mediální komunikace... 3 IV. Odpovědné orgány... 4 V.

Více

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN

VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN VNĚJŠÍ HAVARIJNÍ PLÁN JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN OBSAH A: INFORMAČNÍ ČÁST ÚVOD... 2 INFORMAČNÍ ČÁST... 3 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA JE TEMELÍN... 3 2. VÝSLEDKY ANALÝZ MOŽNÝCH RADIAČNÍCH HAVÁRIÍ A MOŽNÝCH

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O L Í N odbor obrany a krizového řízení Ev. č. : REČ 96/11-OOKŘ Výtisk číslo : 2 Počet listů : 5 JEDNACÍ ŘÁD KRIZOVÉHO ŠTÁBU ORP KOLÍN 2011 Zpracoval: Tajemník bezpečnostní rady

Více

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim

Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Statut Bezpečnostní rady Města Vlašim Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada Města Vlašim ( dále jen bezpečnostní rada ) byla zřízena starostou Města Vlašim v souladu s ustanovením zákona č. 240/2000

Více

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ. Praha 15. června 2015 PRAŽSKÉ BEZPEČNOSTNÍ FÓRUM STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY A JEJICH POUŽITÍ ZA KRIZOVÝCH STAVŮ Praha 15. června 2015 Ing. Pavel ŠVAGR, CSc. předseda Správa státních hmotných rezerv Obsah 1. Bezpečnostní systém ČR

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011

SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 Strana 42 Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí SMĚRNICE MINISTERSTVA FINANCÍ Čj. 102598/2011-MZE-15000 ze dne 30. května 2011 kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zemědělství čj. 41658/2001-60000

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE SMĚRNICE č. 5/2008 Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 pro řešení krizových situací Vydává Zpracoval Tajemník Magistrátu

Více

IV. Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstranění povodňových škod a k úhradě restitučních výdajů

IV. Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstranění povodňových škod a k úhradě restitučních výdajů IV. Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstranění povodňových škod a k úhradě restitučních výdajů 1. Zhodnocení využití prostředků vynaložených k odstraňování povodňových škod 1.1. Výdaje na

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 14. 12. 2015 42 Věc: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních služeb v roce 2015 Důvod předložení: Rozhodnutí o změnách v rozpočtech sociálních

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období 345 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů - 2 - ZÁKON

Více

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností

Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností Integrovaný záchranný systém a jednotky PO v České republice školení starostů obcí s rozšířenou působností kpt. Ing. Jan Pecl MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR 3/2011 1 Některé

Více

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 3. srpna 2009

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 3. srpna 2009 Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného dne 3. srpna 2009 Zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje bylo zahájeno dne 3. srpna 2009 v 15:00 hod. ve velkém zasedacím sále budovy Magistrátu

Více

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině.

Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva k červnovým povodním ze dne 26. června 2013 k 24:00 hodině. ZPRÁVA O POVODNI červen 2013 k 26. 6. 2013 MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Kloknerova č. 26, pošt. Přihrádka 69, 148 01 PRAHA 414 Informace pro Ústřední povodňovou komisi - zpráva

Více

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav

117D0250 Podpora bydlení 2013 - krizový stav Podprogram stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací při živelních pohromách v roce 2013, při nichž byl vyhlášen nouzový stav 1 nebo stav nebezpečí 2 pro příslušné území. I. Cíl podpory Cílem

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra

Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra Ministerstvo zemědělství investuje do protipovodňových opatření Petr Bendl, ministr zemědělství Aleš Kendík, náměstek ministra tisková konference 13. srpna 2012 Ministerstvo zemědělství Katastrofální povodně

Více

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu

Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu Zásady poskytování příspěvku na bydlení v rámci programu 117D0260 Podpora bydlení 2013 - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem, C. Dotační titul č. 3 příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu

Více

svolávám 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období na pondělí 29. června 2015 od hodin

svolávám 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období na pondělí 29. června 2015 od hodin f Oldřich Bubeníček hejtman Datum: 10. 6. 2015 Evidenční číslo: JID 78896/2015/KUUK Vážená paní, vážený pane, v souladu s 40 odst.1 č.129/2000 Sb., o krajích ( krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy

HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1. Předmět úpravy Metodika zpracování krizových plánů podle 15 až 16 nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),

Více

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení o změně některých zákonů (krizový zákon) Vláda nařizuje podle 40 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb.,

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 26. 2. 2014 43 Věc: Fond vodního hospodářství ÚK Důvod předložení: Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury prostřednictvím Fondu

Více

Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi Ochrana před povodněmi Povinnosti Povodňového orgánu obce Základní předpis Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) orgány obcí orgány obcí s

Více

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU NA POŘÍZENÍ, REKONSTRUKCI, OPRAVU POŽÁRNÍ TECHNIKY A NÁKUP VĚCNÉHO VYBAVENÍ JEDNOTEK SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE NA ROK 2012 Příspěvky na pořízení,

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, odbor OPŘ a KIS Odbor operačního řízení a komunikačních a informačních systémů odpovídá za plnění úkolů v rámci operačního řízení jednotek PO a složek IZS, za výstavbu

Více

Obec a její finanční zabezpečení krizových situací. Aleš Kudlák Město Písek

Obec a její finanční zabezpečení krizových situací. Aleš Kudlák Město Písek Obec a její finanční zabezpečení krizových situací Aleš Kudlák Město Písek 1 Motta: Neštěstí (povodeň) nechodí po horách, ale po obcích. Pozdě bycha honiti. Kdo je připraven, není povodní zaskočen. Protipovodňové

Více

ORGANIZACE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ U MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11

ORGANIZACE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ U MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 ORGANIZACE KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ U MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 11 Podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění pozdějších předpisů se krizovým řízením rozumí souhrn

Více

11. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dubna 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í. Bezpečnostní rady Pardubického kraje

11. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje dubna 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í. Bezpečnostní rady Pardubického kraje 11. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje - 16. dubna 2012 PARDUBICKÝ KRAJ U S N E S E N Í Bezpečnostní rady Pardubického kraje BRPK / 74 / 2012 ze dne 16. dubna 2012 Novelizace Statutu Krizového

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Integrovaný záchranný systém v ČR. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Integrovaný záchranný systém v ČR. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ EKONOMICKÉ ASPEKTY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ 9. ročník konference Medicíny katastrof 29.11.2012 MUC. Miroslava Marková, plk. Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. OSNOVA ó Ekonomické aspekty MU ó Ekonomické aspekty

Více

VÝPIS. ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004

VÝPIS. ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004 STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE BEZPEČNOSTNÍ RADA VÝPIS ZÁPIS Z 3. JEDNÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY konaného 21. dubna 2004 Začátek jednání: 9:30 hod Ukončení jednání: 11:00 hod Místo konání: Pardubice, nám. Republiky

Více

PARDUBICKÝ KRAJ. VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje

PARDUBICKÝ KRAJ. VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje Program: PARDUBICKÝ KRAJ VÝPIS 8. řádné jednání Bezpečnostní rady Pardubického kraje 10. prosince 2015 1. Informace o zajištění bezpečnosti a provozu vojenské části Letiště Pardubice 2. Zpráva o činnosti

Více

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ

OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ OBCE A JEJICH ÚLOHA V POVODŇOVÉ OCHRANĚ Povodňové orgány Povodňové orgány v období mimo povodeň ( 77 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)) -obcí orgány -orgány obcí

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 23. září 2015 č. 748 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. září 2015 č. 748 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2017

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 23 Věc: Záměr změny zabezpečení poskytování zdravotní péče z nemocnic následné péče na akciovou společnost Krajská zdravotní, a.s.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci

Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Program č. 4.4 - PROGRAM SOUTĚŽE A PODPORA TALENTOVANÝCH DĚTÍ A MLÁDEŽE Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 4 a) ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ Číslo a název programu: 4.4

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Legislativní vymezení krizového řízení. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Legislativní vymezení krizového řízení Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA SOKOLOV Obec s rozšířenou působností Sokolov, Karlovarský kraj PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MĚSTA SOKOLOV

POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA SOKOLOV Obec s rozšířenou působností Sokolov, Karlovarský kraj PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MĚSTA SOKOLOV POVODŇOVÝ PLÁN MĚSTA SOKOLOV Obec s rozšířenou působností Sokolov, Karlovarský kraj PRO KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ MĚSTA SOKOLOV Správce významných vodních toků (na nichž je stanoveno záplavové území): řeka Ohře,

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů

DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů DŮVODOVÁ ZPRÁVA - Zřizovací listina Jednotky sboru dobrovolných hasičů ÚMČ po vzájemné dohodě s JSDH navrhuje změnu financování JSDH a s tím spojenou změnu zřizovací listiny JSDH. V současné době probíhá

Více