VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011"

Transkript

1 Klubíčko Beroun, o.p.s. Sociiállníí fiirma prospěšná nejjen lliidem se zdravotníím postiiženíím Vyyttvváářří ímee pprraaccoovvní í ppřří íleežži ittoosstti i pprroo lil iddi i,, jjeejji icchžž žži ivvoott jjee oovvl livvněěnýý zzddrraavvoottní ím haanddi iccaappeem VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. za rok 2011 IČO Sídlo: Damilská 172, Tetín, tel , Transparentní účet společnosti: /2010

2 Slovo zakladatelky společnosti Naše obecně prospěšná společnost Klubíčko Beroun, o.p.s. je nezisková organizace, která vznikla dne z iniciativy rodičů postižených dětí - zakládajících a dlouholetých členů klubu Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klubíčko Beroun, kteří jako členové výboru a dobrovolní pracovníci organizace více jak čtrnáct let Klub Klubíčko řídili a garantovali jeho činnost a také stáli u zrodu Integračního centra KLUBíčko Beroun. Cíle naší obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. jsou v souladu s původním posláním a vizí ARPZPD v ČR, o. s. klubu Klubíčko Beroun a naprostá většina rodičů postižených dětí a dalších řádných členů tohoto, dnes již bývalého, klubu vnímá naší společnost jako jednu z nástupnických organizací navazující na jeho historii a činnost, včetně jejího jména a loga. Aktivity Klubíčka vždy vycházely z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými z regionu Berounsko, jež se nachází v obtížné životní situaci. Začínáme však opět úplně od nuly bez provozního zázemí, materiálního vybavení i bez základních finančních prostředků. Členové našeho týmu opět pracují dobrovolně bez nároku na mzdu. Ale jsme bohatší o 14 let cenných a nezapomenutelných pozitivních i negativních zkušenosti. Kdybychom za sebou tyto zkušenosti neměli, nemohli bychom se do těchto bitev vůbec pustit. Ale kvůli těmto našim rodinám se o to alespoň pokusíme. MÁTE ODVAHU JÍT DO TOHO S NÁMI? Alena Pecková zakladatelka společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s.

3 O nás Naše poslání: Posláním obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. je ochrana práv a zájmů dětí, mládeže a dospělých se zdravotním postižením, naplňování jejich specifických potřeb s cílem zvýšit kvalitu jejich života a pomoci při jejich začleňování do společnosti. Naše vize: Klubíčko Beroun, o.p.s. je stabilní, nezávislá a konkurenceschopná sociální firma poskytující profesionální veřejně prospěšné služby lidem se zdravotním postižením, jejich rodinám i veřejnosti. Náš cíl: Naším cílem je vybudování a provozování sociální firmy, která poskytne lidem se zdravotním postižením celoroční bydlení, možnost pracovního uplatnění i komplex sociálních služeb, terapií, vzdělávání a volnočasových aktivit a přinese svým klientům i pracovníkům stabilitu a jistotu. Způsob fungování, identifikace Název Klubíčko Beroun, o.p.s. IČO Sídlo Damilská 172, Tetín Právní forma Obecně prospěšná společnost Zakládací listiny Notářský zápis_ pdf (171,6 kb) Výpis z Obchodního rejstříku_1.pdf (724,4 kb) Výpis z Obchodního rejstříku_2.pdf (447,5 kb) Číslo transparentního účtu u Fiobanky Praha / 2010 Transparentní účet jsme zřídili za účelem poskytnutí detailních informací o našich transakcích široké veřejnosti. Pomocí internetu tak může kdokoliv z vás jednoduše kontrolovat stav finančních prostředků na našem účtu a nakládání s nimi.

4 Registrace obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. Klubíčko Beroun, o.p.s. je založena dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Obecně prospěšná společnost Klubíčko Beroun, o.p.s. byla dne zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl O, vložka 841. Druh obecně prospěšných služeb Zajišťování ochrany práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí, mládeže a dospělých. Poskytování sociálních služeb pro děti, mladistvé a dospělé se zdravotním postižením a celé jejich rodiny - odlehčovací služby. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením a vytváření podmínek pro možnost pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pečujících osob a dalších skupin občanů ohrožených sociálním vyloučením formou sociálního podnikání. Vzdělávání osob se zdravotním postižením a pečujících osob. Zajištění integrovaných volnočasových aktivit pro postižené děti, mladistvé i dospělé, zdravé děti, celé rodiny a veřejnost. Působnost: Klubíčko Beroun, o.p.s. působí na území Středočeského a Plzeňského kraje a v Praze, především v regionech Berounsko, Kladensko, Rakovnicko, Rokycansko, Praha - Západ a Praha Členství v jiných organizacích: Klubíčko Beroun, o.p.s. je členem Asociace veřejně prospěšných organizací - Klubíčko Beroun, o.p.s. je kolektivním členem Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun - Spolupráce s jinými organizacemi Zakladatelka Klubíčko Beroun, o.p.s. je členkou Republikového výboru Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Zakladatelka Klubíčko Beroun, o.p.s. je členkou Koordinační skupiny Komunitního plánování sociálních služeb Města Beroun Kontakty Alena Pecková Ředitelka obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. Damilská 172, Tetín Tel ,

5 Orgány obecně prospěšné společnosti: V orgánech nového Klubíčko Beroun o.p.s. zasedly spolu s odborníky i matky postižených dětí - zakladatelky klubů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. - Klubíčko a Uzlík Beroun a dlouholeté členky jejich řídících orgánů. Nové Klubíčko Beroun, o.p.s. tak navazuje na jejich společné čtrnáctileté působení v klubech Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. Klubíčko Beroun a Uzlík Beroun (viz Výroční zprávy a ) Tým naší nové obecně prospěšné společnosti má tedy bohaté zkušenosti s vedením neziskové organizace, s budováním a provozováním centra sociálních služeb i se zajišťováním finančních prostředků na rozvoj a udržení činností. Všichni zainteresovaní dobrovolníci i externí pracovníci mají dlouholeté zkušenosti se zajišťováním pobytových akcí a poskytováním péče dětem, mladistvým a dospělým s různým typem a stupněm zdravotního postižení. Zakladatelka a ředitelka obecně prospěšné společnosti a statutární orgán: Alena Pecková jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun předsedkyně a statutární orgán ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun člen výboru a statutární orgán ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun, pracovník této organizace/ Koordinátor činností člen výboru a statutární orgán ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun, pracovník této organizace/ Ředitelka Integračního centra KLUBíčko Beroun, které pod jejím vedením poskytovalo od r komplex sociálních služeb, vzdělávání, terapií a volnočasových aktivit cca 70 klientům ročně, zaměstnávalo cca 50 osob, čerpalo finanční dotace ze zahraničních zdrojů v celkové výši Kč a realizovalo desítky grantů podpořených z českých finančních zdrojů jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun, členka revizní komise ARPZD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun Správní rada: Bc. Martina Smolíková, předsedkyně Správní rady Matka dítěte se zdravotním postižením, sociální pracovnice, zástupkyně ředitelky ústředí ARPZPD v ČR, o. s členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun členka výboru ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun , členka revizní komise ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun

6 Jitka Jiroutová, členka Správní rady Matka dítěte se zdravotním postižením, pracovník v sociálních službách členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun členka výboru ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun místopředsedkyně a statutární orgán ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun, předsedkyně výboru ARPZD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun Mgr. Renáta Egrtová, členka Správní rady Matka dítěte se zdravotním postižením, učitelka jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun členka výboru ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun, předsedkyně a statutární orgán ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun jedna ze zakladatelů a členka ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun, členka revizní komise ARPZD v ČR, o. s. - Klubu Uzlík Beroun Dozorčí rada: Dagmar Veselá, předsedkyně Dozorčí rady Manager, spolumajitelka firmy Milena Lišková, členka Dozorčí rady OSVČ - účetní firma Martina Foltýnová, členka Dozorčí rady Administrativní pracovnice, t. č. na mateřské dovolené účetní ARPZPD v ČR, o. s. - Klubu Klubíčko Beroun

7 Činnost naší společnosti v období V tomto období jsme se zaměřili zejména na vybudování naší společnosti. Dále jsme se vzdělávali v sociálním podnikání a také jsme věnovali potřebný čas a prostředky na přípravu našeho fungování v následujícím roce jako poskytovatele sociálních služeb a volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi/ mladistvými/ dospělými se zdravotním postižením Založení obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. Analýza trhu Co naše cílová skutečně postrádá? Strategie poskytování sociálních služeb Strategie sociálního podnikání Profilace společnosti Poslání, cíle, vize. Fungování společnosti (Organizační struktura, kompetence a zodpovědnosti, vnitřní směrnice) Zpracování a realizace projektů P-R Zpracování P-R stylu (logo, barvy, písmo) Zpracování www-stránek Zpracování tiskových zpráv (Byla založena nová obecně prospěšná společnost Klubíčko Beroun, o.p.s., Nové Klubíčko se začalo koulet ) Jednání s různými institucemi, úřady, poskytovateli a dárci. Získání registrace poskytovatele sociálních služeb Odlehčovací služby. Podání žádostí o dotace (odlehčovací služby), aby naše sociální služby byly pro rodiny s postiženými cenově dostupné. Organizační, prostorové a personální zajištění odlehčovacích služeb pro děti, mladistvé i dospělé se zdravotním postižením. Příprava integrovaných pobytů pro rodiny s postiženými dětmi, mladistvými i dospělými i dětmi zdravými. Zapojení do vzdělávacího projektu Nadace NESsT, která učí neziskové organizace posoudit podnikatelské nápady pro sociální podnikání a vybrat z nich ty, které budou opravdu přínosné a konkurenceschopné, aby neziskovky nebyly tolik závislé na státních dotacích. V rámci vzdělávacího projektu Nadace NESsT se nám podařilo získat finanční dotaci ve výši Kč na provedení průzkumu trhu a potřeb naší cílové skupiny a zpracování analýzy. Na základě této analýzy směřujeme činnost naší společnosti k vybudování sociální firmy, která poskytne lidem se zdravotním postižením celoroční bydlení, možnost pracovního uplatnění i komplex sociálních služeb, terapií, vzdělávání a volnočasových aktivit. Vzdělávání v sociálním podnikání v organizaci Start UP, která nám také bude připomínkovat naše projekty, popř. nás propojí s donátory a odborníky. Zapojení do projektu Vodafonu Rozjezdy roku, kde byl náš projekt nominován do užšího výběru Středočeského kraje. Absolvování řady seminářů MPSV a jiných institucí a zjištění podmínek získání potřebných dotací.

8 Výsledky hospodaření naší společnosti v období

9

10

11 Děkujeme všem našim dárcům a příznivcům za důvěru a podporu naší nedávno vzniklé organizace. I když náš tým má dlouholetou historii realizace projektů přínosných pro rodiny s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými, je pro nás - jako pro každou začínající neziskovou organizaci nejtěžší prolomit začarovaný kruh období, kdy ještě nejsou vidět žádné přesvědčivé výsledky, ale přitom přípravné fáze jsou časově i finančně velmi náročné. O to více si takové pomoci vážíme a oceňujeme ji. V roce 2011 nás podpořili: Finanční dary Frnka Tomáš, Praha Pravidelně zasílání finanční podpory ve výši 50 Kč/ měsíčně na transparentní účet společnosti u Fiobanky Praha č / Celková výše finančního daru na podporu hlavních činností společnosti za rok 2011 je 150 Kč. Ing. Liška Květoslav, Praha Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti ve výši Kč. Preisinger Josef Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti ve výši Kč. Rodiče postižených dětí, členové ARPZPD v ČR, o.s. - Klubu Uzlík Beroun Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti ve výši 600 Kč. Řičicová Pavla, Praha Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti ve výši Kč. Bc. Smolíková Martina, Praha Pravidelně zasílání finanční podpory ve výši 200 Kč/ měsíčně na transparentní účet společnosti u Fiobanky Praha č / Celková výše finančního daru na podporu hlavních činností společnosti za rok 2011 je 800 Kč. Susová Marie a její přítelkyně, Praha Finanční dar na podporu hlavních činností společnosti ve výši Kč.

12 Dotace Nadace NESsT Dotace ve výši Kč na zpracování Studií proveditelnosti našich investičních záměrů - zejména Analýzy trhu, konzultace podkladů ke studiím. Věcné dary Ing. Bouda Milan, Beroun Darování staršího počítače včetně obrazovky, klávesnice a myši. Ing. Kovařík Jaroslav - servis výpočetní techniky, Hudlice Darování drobného příslušenství k počítači - externí disk. Pecka Ladislav, Tetín Darování staršího počítače včetně obrazovky, klávesnice a myši v hodnotě 700 Kč. Pecková Alena, Tetín Darování tiskárny v hodnotě Kč. Bc. Smolíková Martina, Praha Darování tonerů do tiskárny v hodnotě Kč. Služby JUDr. Deverová Lenka, Praha Právnické služby - konzultace. Ing. Kovařík Jaroslav - servis výpočetní techniky, Hudlice IT služby. Peckovi, Tetín 172 Poskytnutí zázemí pro fungování společnosti v hodnotě Kč. Dobrovolnická práce v roce 2011 Jiroutová Jitka, Kladno V roce 2011 odpracovala 146 hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. Pecková Alena, Tetín V roce 2011 odpracovala hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. Bc. Smolíková Martina, Praha V roce 2011 odpracovala 133 hodin dobrovolnické práce ve prospěch společnosti Klubíčko Beroun, o.p.s. DĚKUJEME VÁM, ŽE POMÁHÁTE POMÁHAT. Bez Vaší pomoci by se neobešla ani naše organizace ani ti, kterým pomáháme.

Slovo úvodem... strana 2. Historie v datech... strana 3. Kdo jsme... strana 4. Poskytované sociální služby... strana 5-6

Slovo úvodem... strana 2. Historie v datech... strana 3. Kdo jsme... strana 4. Poskytované sociální služby... strana 5-6 OBSAH Slovo úvodem... strana 2 Historie v datech... strana 3 Kdo jsme... strana 4 Poskytované sociální služby... strana 5-6 Další poskytované služby... strana 7 Přehled hospodaření... strana 8-9 Významné

Více

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce.

www.tamtamyops.cz úvodní slovo úvodní slovo poslání, VÝROČNÍ VÝROČNÍ www.tamtamy.cz www.tamtamy.cz ZPRÁVA ZPRÁVA práce. úvodní slovo úvodní slovo 2014 Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Máme Pokusím za sebou se tedy první o krátké rok existence shrnutí

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz Výroční zpráva 211 Občanské sdružení DOLLY Sídlo: Dopravní 381/3, Praha 1 Uhříněves, 1 IČO: 26531186 Registr MV : 7.5.21 pod čj. J. VS/1-1/7 2/1-R Bankovní spojení: 282531399/8 Kontakt: Přátelství 158/78,

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Úvodní slovo 4 Popis činnosti sdružení 5 Popis činnosti jednotlivých služeb / sekcí (Poradna, Restart, Sofie) 7 Finanční zpráva za uplynulý rok 21 Podrobnější informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ O.P.S. ZA ROK 2014. Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice www.jihoceskarozvojova.

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ O.P.S. ZA ROK 2014. Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice www.jihoceskarozvojova. VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ O.P.S. ZA ROK 2014 Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice www.jihoceskarozvojova.cz Vážení přátelé. Opět mám milou povinnost pozvat Vás k přečtení výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ O.P.S. ZA ROK 2013. Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice www.jr-spolecnost.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ O.P.S. ZA ROK 2013. Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice www.jr-spolecnost.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ ROZVOJOVÁ O.P.S. ZA ROK 2013 Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice www.jr-spolecnost.cz Vážení přátelé, opět mám milou povinnost pozvat Vás k přečtení výroční zprávy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Motto: Spojujeme své síly, aby se ti, co jsou dole, mohli dostat nahoru V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Ž E B Ř Í K 2 0 0 7 Občanské sdružení Žebřík, o. s. je veřejně prospěšná organizace,

Více

2015 KAFIRA o.p.s. Autor fotografie na titulní straně: Lubomír Pavelčák, uměleckým jménem Lichoočko

2015 KAFIRA o.p.s. Autor fotografie na titulní straně: Lubomír Pavelčák, uměleckým jménem Lichoočko 2014 Výroční zpráva 2015 KAFIRA o.p.s. Autor fotografie na titulní straně: Lubomír Pavelčák, uměleckým jménem Lichoočko 1 Obsah 2 Úvodní slovo... 1 3 Základní údaje o společnosti... 3 3.1 Organizační struktura...

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. (ICOS Český Krumlov, o.s.), Nám. Svornosti 2, 381 01 Č. Krumlov Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. - ICOS Český Krumlov,

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 21 1 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5

Úvodní slovo ředitele... 3. Vznik organizace a její poslání... 4. Základní informace o organizaci... 5 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 3 Vznik organizace a její poslání........................... 4 Základní informace o organizaci......................... 5 Odborné sociální

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011. Informační středisko Mikuláš, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Zpracováno v souladu s 21 zákona číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech 1 Obsah: I. INFORMACE O SPOLECNOSTI 1. Poslání a

Více

institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách 2011 1 institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách Základní informace o sdružení INSTAND, o. s., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách je dobrovolné,

Více

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací

Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací Hodnocení spolehlivosti veřejně prospěšných organizací ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ Žadatel Název: IQ Roma servis, o. s. Právní forma: spolek Ulice, č. popisné: Vranovská 846/45 Město, PSČ: Webové stránky:

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Výroční zpráva za rok 2013 Vzdělávací, sociální a kulturní středisko při Nadaci Jana Pivečky, o.p.s. Červen 2014 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 ČERVEN 2011 1 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci,

Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2009 Vážení přátelé, vážení spolupracovníci, dovolujeme si Vám předložit zprávu o činnosti Občanské poradny Nymburk, o.s. za rok 2009. Chceme Vás informovat

Více

CENTRUM ALMA, o. p. s.

CENTRUM ALMA, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM ALMA, o. p. s. Vážení příznivci, kolegové, přátelé, spolupracovníci a klienti, Předkládáme Vám výroční zprávu, ve které jsme zachytili a ilustrovali naši práci v roce 2013.

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 - 1 - Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 2 2. Složení Krajského výboru

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Obsah Úvodem 3 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PROFIL SPOLEČNOSTI.4 II. III. ZPRÁVA O ČINNOSTI.7 FINANČNÍ ZPRÁVA...23 Pracoviště Praha Pracoviště Kolín Pracoviště

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 ČERVEN 2012 1 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

VÍTEJ o.p.s. * Jižní 456 * 273 45

VÍTEJ o.p.s. * Jižní 456 * 273 45 VÍTEJ o.p.s. * Jižní 456 * 273 45 Hřebeč VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO 3 HISTORIE 5 POSLÁNÍ, CÍLE 6 CÍLOVÁ SKUPINA 6 POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 7 Osobní asistence 8 Odlehčovací služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více