Architektura jako odraz doby II.: aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní"

Transkript

1 Architektura jako odraz doby II.: aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní (slide 1; slide 2) Byla to vzrušující doba, která přinesla názorový souboj dvou generací. Zatímco starší architekti byli plně zaujati dekorativním národním stylem, nastupující generace zprvu trochu tápala: snažila se navázat na principy předválečné kotěrovské moderny, nebo se pokoušela zdynamizovat kubistické formy, či byla okouzlena moderním klasicismem Plečnikovým, aby nakonec našla své vzory v práci avantgardních architektů německého Bauhausu, ruských konstruktivistů a zejména geniálního Švýcara Le Corbusiera (Lukeš 2013b: 69). (slide 3) V říjnu 1918 vznikl nový demokratický stát Československá republika a na Pražský hrad usedl prezident Tomáš Garrigue Masaryk. (úkol 1; úkol 2) První československý prezident byl muž moudrý a prozíravý, udržoval přátelské styky s řadou intelektuálů a umělců své doby, mezi nimiž nechyběl ani zakladatel moderní české architektury Jan Kotěra. (slide 4) Ten už si v roli profesora nejprve na Uměleckoprůmyslové škole a později na Akademii výtvarných umění stihnul vychovat celou řadu žáků, z nichž někteří se měli v průběhu první poloviny dvacátého století významně zapsat do dějin české architektury. Trojici Josef Gočár, Pavel Janák a Otakar Novotný se to podařilo již před rokem V průběhu dvacátých a třicátých let se k nim pak přidávají Bohuslav Fuchs a František Lydie Gahura. První jmenovaný byl činný zejména v Brně, druhý pak především ve Zlíně. (slide 5) Se vznikem nového samostatného státu úzce souvisí nový architektonický styl, národní dekorativismus. Ten byl inspirován tehdejší dobovou světovou módou art deco. Tento nový styl měl ztělesňovat oficiální styl mladé republiky. V něm ornament secesní nahradily geometrické prvky: kruhy, oblouky, polygony. Na rozdíl od nebarevného kubismu styl art deco naopak barvami hýřil a dominovaly mu tóny československé vlajky: bílá, červená a modrá (Lukeš 2012: 8). Podobně jako kubismus měl i národní dekorativismus jen krátkého trvání a zrovna tak ho prosazovala a uplatňovala zejména dvojice architektů Pavel Janák a Josef Gočár. Z mnoha staveb postavených za krátkou dobu si uveďme alespoň tři: Gočárův palác Legiobanky v ulici Na Poříčí, podle kterého národní dekorativismus bývá mnohdy označován jako styl Legiobanky. (slide 6) Janákův palác Adria na nároží Národní třídy a Jungmannova náměstí patří také k nepřehlédnutelným pražským stavbám v tomto stylu. (slide 7) Jako mimopražskou raritu nelze nezmínit Janákovo krematorium v Pardubicích, které v roce 1968 vytvořilo působivou kulisu Rudolfu Hrušinskému ve filmu Juraje Herze Spalovač mrtvol (děj románu Ladislava Fukse se přitom odehrává v Praze). (úkol 3; úkol 4) Všechny tři zmíněné stavby jsou z první poloviny dvacátých let. Národní dekorativismus se však velmi rychle vyčerpal a i Josef Gočár s Pavlem Janákem od něj záhy upustili,

2 aby udrželi krok s mladší generací architektů reprezentovanou mimo jiné např. právě Františkem Lydia Gahurou nebo Bohuslavem Fuchsem. (slide 8) Mladší generace architektů totiž od samého začátku považovala dekorativismus za omyl a zradu odkazu Jana Kotěry, který v roce 1923 sotva padesátiletý zemřel. Orientovala se na purismus švýcarského architekta Le Corbusiera ( ), ruský konstruktivismus, holandskou racionální modernu a posléze zejména na funkcionalismus, který se ve dvacátých a třicátých letech stal dominantním mezinárodním stylem. (slide 9) Vedle těchto nových stylů u nás byla jakási alternativa moderního klasicismu, kterou prosazoval Janem Kotěrou do Prahy pozvaný slovinský architekt Jože Plečnik ( ). Ten v roce 1910 vystřídal Jana Kotěru ve vedení ateliéru dekorativní architektury na Uměleckoprůmyslové škole v Praze a v letech zastával funkci architekta Pražského hradu. Kromě celé řady četných realizací v interiérech i exteriérech hradního areálu postavil na přelomu 20. a 30. let na pražských Vinohradech kostel Nejsvětějšího Srdce Páně. (slide 10) V duchu moderního klasicismu se pak nese i poslední velká stavba Jana Kotěry, budova Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. (úkol 5) (slide 11) S úmrtím svého učitele Jana Kotěry jakoby si jeho žáci vzpomněli na estetický účinek odhalené cihly, jejíž krásu pro ně a potažmo pro nás objevil právě Jan Kotěra, když se před první světovou válkou inspiroval holandskou architekturou. (slide 12) Pavel Janák v letech postavil sousedící vily pro sochaře Bohumila Kafku a výtvarníky Emila Fillu a Vincence Beneše v pražských Střešovicích, které nedaleko doplnil také Otakar Novotný stejně laděnou vilou pro malíře Václava Špálu. (slide 13) K již tak velké kráse města Hradce Králové přidal několik svých cihel i Josef Gočár, který ve východočeském městě převzal štafetu městského architekta po Janu Kotěrovi. Výrazně se tak podepsal nejen jako architekt, ale i coby urbanista na tváři toho času velmi vzkvétajícího města, kterému se přezdívá Salon republiky. Hradec Králové tak může posloužit jako živé muzeum nejen Josefa Gočára, ale společně se stavbami Kotěrovými a dalších více i méně známých architektů jako expozice architektury první poloviny dvacátého století vůbec. (slide 14) Čeští architekti udržovali vzájemné styky a kontakty se zahraničními architekty. Snad nejvlivnějším architektem té doby byl švýcarský architekt Le Corbusier. Jím prosazovaný purismus pracoval se základními geometrickými tvary a dekorativnost zcela odmítal. Ke kráse celkového účinku měla postačit čistota konstrukce, barva a sktruktura stavebního materiálu. Le Corbusier na jednu stranu říkal, že dům je stroj na bydlení, také ovšem tvrdil, že stavba se stává architekturou teprve tehdy, když zapůsobí na náš cit. Jako příkladná ukázka purismu v české architektuře může posloužit budova krematoria v Nymburce od Bedřicha Feursteina. Ta je také příkladnou reakcí na přezdobené Janákovo pardubické krematorium. (úkol 6) (slide 15) Slavný architekt Le Corbusier přijížděl i do Československa, jehož architektonickým počinům se obdivoval a s českými architekty, umělci a osobnostmi se přátelil. Byl si blízký s Karlem Teigem, teoretikem architektury a vůdčí osobností

3 uměleckého svazu Devětsil. (slide 16) Přál si projektovat pro zlínského podnikatele Jana Antonína Baťu, proto do Zlína několikrát zavítal, ale z užší spolupráce nakonec sešlo. Ve Zlíně se ještě za působení předčasně tragicky zesnulého Tomáše Bati stihnul uplatnit Jan Kotěra, později i Josef Gočár, ale za dvorní architekty impéria Baťa můžeme označit Františka Lydie Gahuru a Vladimíra Karfíka. (slide 17) Vedle purismu u nás také získával ohlas ruský konstruktivismus, který se ve své domovské vlasti prosadil po Říjnové revoluci roku 1917 a byl zde dominantním stylem do začátku třicátých let. Kladl důraz na technickou dokonalost a obnaženost staveb bez zbytečného luxusu. Příkladem tohoto stylu u nás je Husův sbor na pražských Vinohradech od Pavla Janáka. (slide 18) Ve druhé polovině dvacátých let se již plně začíná prosazovat funkcionalismus, který byl jako mezinárodní styl vyústěním purismu a konstruktivismu. Přihlásil se k němu i Le Corbusier a postupně i čeští architekti napříč generacemi. Zázemí měl tento styl v německé škole Bauhaus, kterou založil a od roku 1919 vedl Walter Gropius, a kterou někteří čeští architekti navštívili. Bauhaus nejprve sídlil ve Výmaru, od roku 1924 v Desavě a v roce 1932 byl zavřen nacisty jako příklad zvrhlého umění. Stihl ho tedy stejný osud jako ruský konstruktivismus, který byl v roce 1932 zamítnut Ústředním výborem Komunistické strany Sovětského svazu na úkor socialistického realismu. U nás však funkcionalismus mohl sílit až do roku 1939 a krátce doznívat i po druhé světové válce. V přítomný okamžik nevyzpytatelné dějiny tomu chtěly, že po roce 1948 byl funkcionalismus vystřídán socialistickým realismem, totalitním stylem importovaným k nám z Ruska. To je však jiná kapitola (úkol 7; úkol 8) (slide 19) K charakteristickým rysům funkcionalismu patří skeletová konstrukce, nejčastěji železobetonová nebo ocelová, na kterou bylo možné zavěsit lehký obvodový plášť s okenními pásy. Obvodové stěny tak již nebyly nosnými, a proto nemusely být z větší části těžkopádně vyzděné. To způsobilo odlehčení staveb. Typické pro tento styl byly ploché střechy, což ještě donedávna bylo z technických důvodů také nemožné. Tím si architekti mohli dovolit navrhovat rozměrné terasy, což společně s prosklenými zimními zahradami způsobilo propojení interiéru domu s jeho vnějším exteriérem, ideálně se zahradou. V oblibě se také měla kulatá okna a zaoblená nároží, inspirovaná tvarem zaoceánských parníků. Tato inspirace s sebou do architektury přinesla tzv. nautické prvky. Některé stavby byly z neomítaných režných cihel, ale častěji se na fasádě uplatňovala bílá omítka. Základní teze funkcionalismu forma následuje funkci dává jasně najevo, že forma stavby musela vycházet jedině z funkcí, nesměla být dána předem (Švácha 1995: 263). (Slide 20) Funkci, účelu budovy tedy podléhá její konstrukce a celková podoba. Nejčastěji to byly krabicovité, avšak otevřené stavby, až v pozdějších třicátých letech se jim dostávalo zaoblených organických tvarů. (slide 21) Do jisté míry stavění ve stylu funkcionalismu zavánělo spíše čistou vědou nežli uměním. O to se také ve dvacátých letech vedly spory. Architekturu za vědu považoval Karel Teige ( ), což byl velmi vlivný a průbojný teoretik a duchovní vůdce mladé generace. Architektura v jeho pojetí neměla být nositelem estetické funkce, ale funkcí ryze praktických. Dům jako stroj na bydlení, jak si žádal Le Corbusier, který samotný ovšem

4 na estetickou funkci architektury zcela nezanevřel. Podle Teigeho měla být architektura exaktně stanoveným výsledkem několika vyabstrahovaných funkcí - obytné, pracovní, hygienické, komunikační, k nimž teprve ve třicátých letech Teige rozpačitě připojil i funkci estetickou (Švácha 1995: 276), kterou lidským potřebám neupíral, ale měly ji suplovat volné druhy umělecké tvořivosti jako poezie a malířství. Karel Teige si pro svůj vědecký funkcionalismus získal stoupence, mnozí architekti mu však také oponovali a byli toho názoru, že i přes nespornou vědeckou stránku funkcionalismu by si měly stavby uchovat umělecký, estetický či poetický aspekt. Stál tak vedle sebe vědecký funkcionalismus reprezentovaný teoretikem Karlem Teigem a architekty Oldřichem Tylem či Ludvíkem Kyselou a funkcionalismus emocionální, který prosazovali Vít Obrtel, Karel Honzík, Josef Havlíček nebo paradoxně i blízký Teigeho přítel Jaromír Krejcar. (úkol 9) (slide 22) V Praze se funkcionalismus poprvé výrazně projevil ve stavbě Veletržního paláce od Josefa Fuchse a Oldřicha Tyla z roku 1928 nebo u Lindtova domu od Ludvíka Kysely na Václavském náměstí. V jeho sousedství pak ve stejné době (mezi léty ) vyrostl obchodní dům firmy Baťa. (slide 23) Na počátku třicátých let pak Václavské náměstí ozdobil Pavel Janák stavbou hotelu Juliš. (slide 24) Významnou typologickou položkou funkcionalistického stylu se staly rodinné domy a vily. Pavel Janák byl na počátku třicátých let iniciátorem výstavby osady Baba, kolonie funkcionalistických vil v pražských Dejvicích. Navrhoval urbanistický koncept a sám si zde postavil vlastní vilu. Vedle něj tady navrhli vily Josef Gočár, Ladislav Žák, Evžen Linhart, Oldřich Starý, holandský architekt Mart Stam a další. (slide 25) Vedle Prahy se funkcionalismus podepsal na tváři rozvíjejícího se Brna. Bohuslav Fuchs s Ernstem Wiesnerem postavili na náměstí Svobody budovu Moravské banky. (slide 26) Bohuslav Fuchs pak samostatně palác Alfa, městské lázně nebo (slide 27) z hlediska architektury slavný, avšak dnes chátrající hotel Avion. (slide 28) Ernst Wiesner je známý zejména díky stavbě krematoria na brněnském ústředním hřbitově nebo nedávno zrekonstruované vile rodiny Stiassny. Ernst Wiesner ovšem u svých staveb nebyl poplatný jen funkcionalistickému stylu. V Brně se však sešlo více talentovaných architektů. Jan Víšek je autorem Husova sboru církve československé, patrně vůbec prvního funkcionalistického kostela. (slide 29) Při procházce moravskou metropolí nemůžeme minout stavby Jindřicha Kumpošta a posezení v nedávno zrekonstruované kavárně Era od Josefa Kranze je estetickým zážitkem. Všichni zmínění brněnští architekti v Brně postavili četné vily a rodinné domy, samozřejmě pak projektovali i po celé Moravě. Vrcholem tohoto brněnského architektonického rozmachu se stala výstavba Brněnského výstaviště při příležitosti deseti let vzniku republiky, tedy v roce (slide 30) Funkcionalismus se ovšem uplatnil snad ve všech městech republiky. Nejenom v Praze, Brně, Hradci Králové či ve Zlíně. Na Moravě a ve Slezsku byli velmi aktivní bratři dvojčata Lubomír a Čestmír Šlapetové. (slide 31) Pomyslnou korunu či třešničku na již tak mnohapatrový dort na přelomu dvacátých a třicátých let nasadili architekt Mies van der Rohe stavbou vily pro rodinu Tugendhatových

5 v Brně a v Brně narozený světoběžník Adolf Loos vilou pro rodinu Františka Müllera v Praze. Po pohnutých osudech rodin původních majitelů i obou vil a několikaletém chátrání ve druhé polovině dvacátého století jsou dnes obě vily obnoveny a zpřístupněny veřejnosti. Zájem návštěvníků svědčí o tom, že veřejnost má o architekturu a období tzv. První republiky zájem. Obě vily byly postaveny na konci dvacátých let dvacátého století a jejich stavba nebyla provázena jednohlasným nadšením, s jakým jsou obě přijímány dnes. (slide 32) Mies van der Rohe a rodina Tugendhatových byli kritizováni za přílišnou rozmařilost v době ekonomické krize. Ostrou kritikou nešetřil Karel Teige, který se vyjádřil, že brněnská vila je stroj na reprezentaci, na nádheru, na bezpracný, lenošný život pánů, hrajících golf a dam nudících se v budoárech (Sedlák 2004: 24). Teigemu blízký architekt Jaromír Krejcar mínil, že ze stanoviska technického pokroku a hygieny jsou tyto stavby mnohem méně významné, než jednání obecní rady v Zapadlé Lhotě o zřízení primitivní kanalizace (Sedlák 2004: 24). Dnes je však svého času kritizovaná vila po zásluze zapsána na seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO, což se z meziválečných staveb podařilo už jen komplexu školy Bauhaus v Desavě od Waltera Gropia a Schröderově domu v Utrechtu od Gerita Rietvelda. (slide 33) Brněnský rodák, avšak spíše vídeňák či světoběžník Adolf Loos musel se stavitelem Františkem Müllerem několikrát žádat o stavební povolení, jelikož mu úřady nechtěly do původní zástavby takto navrženou vilu povolit. Adolf Loos ve vile dokonale rozpracoval své pojetí raumplanu, tj. prostorového plánu, kdy do kubusu, krychle domu umístil několik místností bez ohledu na tradiční členění na patra. Každý pokoj, každá místnost mají jinu výšku. Adolf Loos byl se svojí prací velmi spokojený a se stavebníkem si natolik porozuměl, že v roce 1930 ve vile se svými přáteli a rodinou Františka Müllera oslavil své šedesáté narozeniny. (úkol 10) (slide 34) Třicátá léta byla obdobím, kdy bylo dostatek dobrým vkusem obdařených objednavatelů, kteří k architektům chovali úctu. Tento zlatý věk čisté a elegantní architektury však skončil příchodem nacistů, kteří funkcionalismus smetli z projekčních stolů jako něco židovsky bezduchého, krabicovitého bez špetky krásy a nároku na další podporu. Po druhé světové válce pak historie a s ní i česká architektura nabrala takový směr, o jakém na konci třicátých let nemohl mít nikdo ani nejmenší tušení. (slide 35) V roce 1945 umírá Josef Gočár. Jeho dílo, čítající desítky realizací od Paříže až po podkarpatský Užhorod a další desítky neprovedených projektů, tady však zůstává jako memento. V každém stylovém období té neklidné první poloviny dvacátého století vznikla alespoň jedna jeho stavba, nad níž i po tolika letech stojíme v úžasu (Lukeš 2013b: 189). Následujících více než čtyřicet let nemělo na klidu dějinám přidat. Pokud se historie vyvíjí jako na houpačce nahoru a dolů, ve druhé polovině dvacátého století se z vrcholu dostane na samé dno. Tohoto nemilého svědectví měl být pravděpodobně nejvýznamnější architekt jeho první poloviny ušetřen (úkol 11; úkol 12; úkol 13)

6 Použitá a doporučená literatura: BARTOŠ, Štěpán, LUKEŠ, Zdeněk, PANOCH, Pavel (2008). Ve víru modernosti. Architektura 20. století v Královéhradeckém kraji. Pardubice: Helios. HLAVÁČKOVÁ, Petra, KORYČÁNEK, Rostislav, SVOBODOVÁ, Šárka, VALDHANSOVÁ, Lucie (2001). Brněnský architektonický manuál. Průvodce architekturou Brno: Dům umění města Brna. KARASOVÁ, Daniela a kolektiv autorů (2010). Josef Gočár. Praha: Titanic. KIESLING, Norbert (2011). Pavel Janák. Praha: Arbor Vitae. LUKEŠ, Zdeněk (2012). Praha moderní velký průvodce po architektuře I. historické centrum.praha, Litomyšl: Paseka. LUKEŠ, Zdeněk (2013a). Praha moderní velký průvodce po architektuře II. levý břeh Vltavy.Praha, Litomyšl: Paseka. LUKEŠ, Zdeněk (2014). Praha moderní velký průvodce po architektuře III. pravý břeh Vltavy.Praha, Litomyšl: Paseka. LUKEŠ, Zdeněk (2013b). Stavby a architekti pohledem Zdeňka Lukeše. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. MAWER, Simon (2013). Skleněný pokoj. Zlín: Kniha Zlín. PRELOVŠEK, Dmjan (2002). Josip Plečnik - život a dílo. Praha: Era. RISSELADA, Max (2012). Raumplan vs. Plan Libre (Adolf Loos - Le Corbusier). Praha: Archa. SARNITZ, August (2004). Adolf Loos ( ). Architekt, kritik, dandy. Praha: Slovart. SEDLÁK, Jan (2004). Ve znamení moderny (architektura 20. století v Brně). Brno: Fotep. SEDLÁKOVÁ, Radomíra, FRIČ, Pavel (2006). 20. století české architektury. Praha: Grada Publishing. ŠLAPETA, Vladimír a kolektiv autorů (2001). Jan Kotěra Zakladatel moderní české architektury. Praha: Obecní dům a nakladatelství KANT. ŠVÁCHA, Rostislav (2004). Česká architektura a její přísnost. Praha: Prostor.

7 ŠVÁCHA, Rostislav (1995). Od moderny k funkcionalismu. Praha: Victoria Publishing.

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní

Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní Architektura jako odraz doby II.: 1918 1945 aneb Mezinárodní sloh je nám vlastní (slide 1; slide 2) Byla to vzrušující doba, která přinesla názorový souboj dvou generací. Zatímco starší architekti byli

Více

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945

ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 ÚKOLY ARCHITEKTURA 1918-1945 Úkol 1, tzv. historicko-politický Připomeňte si historické události, které vedly ke vzniku samostatné Československé republiky. Co víte o osobě Tomáše Garrigua Masaryka? Kdo

Více

XVII. Seznam ilustrací

XVII. Seznam ilustrací XVII. Seznam ilustrací 1) Le Corbusier na Athénské Akropoli, stojí u Parthenónu, Athény, září 1911 2) Le Corbusier na Athénské Agoře, Athény, září 1911 3) Le Corbusier na Athénské Akropoli, Athény, září

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 18. Konstruktivismus, Funkcionalismus a Bauhaus. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 18. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní metody zdokonalující

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Bytová kultura a nábytek v

Bytová kultura a nábytek v Bytová kultura a nábytek v meziválečném č období bí Proměna bytové kultury a nábytku v souvislosti s počátky průmyslové výroby 20. 30. léta 20. století zdůraznění funkce a funkčních vlastností první polovina

Více

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Adolf Loos (* 1870 Brno 1933 Kalksburg u Vídně) syn brněnského kameníka Adolfa Loose st. (jeho dílna sídlila na Kounicově 20 a 22) studium:

Více

Co nám říká definice Karla Čapka, že architektura je obrazem mysli společnosti?

Co nám říká definice Karla Čapka, že architektura je obrazem mysli společnosti? Úkol 1 Zamyslete se individuálně i ve skupině nad tím, co je to architektura? Zkuste ji definovat. Může vám pomoci metoda brainstorming nebo myšlenková mapa. Poté vyhledejte definice architektury v encyklopediích

Více

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Gymnázium Přírodní škola Kubismus v Praze Autor: Jiří Slapnička Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Datum odevzdání: 27. 2. 2015 Za cenné rady děkuji panu Mgr. Štěpánu Macháčkovi a panu Josefu Alblovi

Více

Zlín město funkcionalismu

Zlín město funkcionalismu 1 - jedinečná ukázka meziválečného funkcionalismu a konstruktivismu - hlavním motivem zlínské architektury je tovární objekt - tento motiv se opakuje v různých variacích i u ostatních budov sloužících

Více

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché

Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché Avantgardní umělecké hnutí počátku 20. století Revoluční pojetí prostoru (zobrazování předmětů z více úhlů najednou pomocí rozkladu na jednoduché geometrické tvary) Používána byla především krychle (lat.

Více

Liberec - architektura 20. století

Liberec - architektura 20. století Liberec - architektura 20. století http://commons.wikimedia.org/wiki/file:star%c3%bd_je%c5%a1t%c4%9bd.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/file:je%c5%a1t%c 4%9Bd,_vys%C3%ADla%C4%8D,_pohled_od_jihu.jpg

Více

Životní styl a kultura v ČSR mezi válkami

Životní styl a kultura v ČSR mezi válkami Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Životní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ

Více

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015 Kubistická architektura Josefa Chochola Zpracoval: Ing. Josef Skřivánek Praha, květen 2015 Vznik kubismu Kubismus jako umělecký

Více

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního

Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975 ČSSR, 1990 ČSFR, 1993 přešla úmluva na ČR Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví The Convention concerning the Protection of World Cultural and Natural Heritage. Smlouva byla schválena 1972, v platnost vstoupila 1975 1975

Více

Studium: Stavební průmyslová škola v Plzni, Akademie výtvarných umění ve Vídni u profesora Otto Wagnera

Studium: Stavební průmyslová škola v Plzni, Akademie výtvarných umění ve Vídni u profesora Otto Wagnera Jméno: Jan Kotěra Otec: Antonín (nár. česká) Matka: Marie (rozená Voglová; nár. německá) Datum narození: 18. 12. 1871 Místo narození: Brno Datum úmrtí: 17. 4. 1923 Místo úmrtí: Praha Studium: Stavební

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

Název kubismus poprvé použil francouzský kritik Louis Vauxcelles roku 1908 při popisu jednoho z Braqueových obrazů

Název kubismus poprvé použil francouzský kritik Louis Vauxcelles roku 1908 při popisu jednoho z Braqueových obrazů Kubismus obecně Jako avantgarní umělecký směr vznikl roku 1906 v experimentech v ateliérech Picassa a Braquea (jsou považováni za jeho průkopníky) Přinesl s sebou zcela nové pojetí malířství i sochařství,

Více

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská

Ladislav Šaloun externí učitel / speciální škola sochařská Ladislav Šaloun 1906 1914 externí učitel / speciální škola sochařská 1870 1. 8. narozen v Praze. 1886 1889 navštěvuje kreslířskou školu profesora Reyniera v Praze. 1889 1891 soukromě studuje sochařství

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Kultura a věda v první republice

Kultura a věda v první republice 1 Kultura a věda v první republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 1. Ú N O R A 2 0 0 9 A K T U A L I Z A C E : 1 0. Ú N O R A 2 0 1 2 Školství vysoká úroveň vzdělání nejširších vrstev

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Vážený pane Josipe Plečniku, než jsem se s Vámi seznámil blíže, zejména na Pražském hradě

Vážený pane Josipe Plečniku, než jsem se s Vámi seznámil blíže, zejména na Pražském hradě Vážený pane Josipe Plečniku, než jsem se s Vámi seznámil blíže, zejména na Pražském hradě, bylo naše první setkání na vinohradském náměstí Jiřího z Poděbrad naplněno spíše nepochopením a zmatením, což

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Design tužkou a ve 3D

Design tužkou a ve 3D Design tužkou a ve 3D Design ve 20. století VY_32_ZAZNAM_Design1r0103 Hana Děcká Kubismus v českém designu a 1. desetiletí 20. stol. architektuře Racionální princip tvorby (vymezení se vůči secesi) Motto:

Více

k funkcionalismu Z lásky NÁVŠTĚVA

k funkcionalismu Z lásky NÁVŠTĚVA Z lásky k funkcionalismu Na začátku bylo víc než tři tisíce čtverečních metrů svažitého travnatého pozemku se šošolkou lesa a záviděníhodným výhledem do údolí Svratky a na protilehlé svahy. Velký prostor

Více

Medova vila a architektonické a prostorové koncepty Josefa Gočára

Medova vila a architektonické a prostorové koncepty Josefa Gočára MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Seminář dějin umění Medova vila a architektonické a prostorové koncepty Josefa Gočára Diplomová práce Iveta Randová Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. České výtvarné umění na přelomu 19. a 20. století VY_32_INOVACE_21_05 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů

Granty NČA na rok 2015 Přehled projektů 1 Katalog lidové architektury O 208 000 50 000 9-0-0 20 000 Barrister and Principal, o.p.s., Brno 157 595 2 ERA 21 Ročník 2014 P 5 530 000 60 000 9-0-0 60 000 ERA Média s.r.o., Brno 5 470 000 časopis 3

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N

PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N PRAGUE PRIME HOMES OVENECKÁ N O. 33 O PROJEKTU Rezidenční projekt OVENECKÁ N O. 33 představuje nadstandardní bydlení pro náročné. Během přestavby je zdůrazňován původní modernistický koncept a současně

Více

VY_32_INOVACE_16_Kultura 1918 1945_07

VY_32_INOVACE_16_Kultura 1918 1945_07 VY_32_INOVACE_16_Kultura 1918 1945_07 Autor: Rostislav Šarman Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

Jiří Mezera. semestrální úkol letní sonda do rodinného bydlení první krůčky architektury

Jiří Mezera. semestrální úkol letní sonda do rodinného bydlení první krůčky architektury Jiří Mezera semestrální úkol letní 2013-2014 sonda do rodinného bydlení první krůčky architektury zadání hlavní téma: sonda do rodinného bydlení lokalita na výběr: Le Corbusiere, villa Savoye, Vila La

Více

ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ

ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ ARCHITEKTURA PRVNÍ POLOVINY 20. STOLETÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Renesance v Itálii. Renesanční průčelí dómu v Pavii

Renesance v Itálii. Renesanční průčelí dómu v Pavii Renesance v Evropě Renesance v Itálii Renesanční průčelí dómu v Pavii Sakristie chrámu s.spirito Vatikánské kasino Pia IV. /1559/ Francie, Španělsko Zámek Chambord, 1519 Španělsko, Escorial od 1563 Katedrála

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_30_Josef Václav Myslbek Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory

Test kulturně historických znalostí. pro učební umělecké obory Celé jméno uchazeče: Test kulturně historických znalostí pro učební umělecké obory 1. Do kterého uměleckého oboru patří stavba chrám sv. Barbory v Kutné Hoře? a) užité umění b) architektura c) malířství

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

1. Pohled na výstaviště. 2. Vstupní brána výstaviště. 3. "Rue de Nations"

1. Pohled na výstaviště. 2. Vstupní brána výstaviště. 3. Rue de Nations 1. Pohled na výstaviště 2. Vstupní brána výstaviště 3. "Rue de Nations" 15 4. Jan Kotěra: pravá stěna interiéru s vitrínou, kamenný reliéf S. Suchardy 5. Celda Klouček: opukový portál 6. oltář s Madonou,

Více

15. PŘÍLOHY. Příloha č. 1

15. PŘÍLOHY. Příloha č. 1 15. PŘÍLOHY Příloha č. 1 Chrám sv. Ducha a Bílá věž na Velkém Náměstí v Hradci Králové kolem r. 1935 a 1937. Zdroj: http://galerie.promenahradce.cz/ [14. 5. 2011] Příloha č. 2 Pohled na pevnost Hradec

Více

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse

Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Koncepce expozice Muzeum Bohuslava Fuchse Zadavatel: Obec Všechovice Zpracoval: Hranická rozvojová agentura, z. s. Ing. Marcela Tomášová Tř. 1. máje 2063 753 01 Hranice Telefon: 581 626 202 e-mail: agentura@regionhranicko.cz

Více

Příloha II. Texty a obrázky ke 2. části programu, druhému úkolu (dvě vybraná významná období v kulturně - společenské historii Domu umění)

Příloha II. Texty a obrázky ke 2. části programu, druhému úkolu (dvě vybraná významná období v kulturně - společenské historii Domu umění) Příloha II Texty a obrázky ke 2. části programu, druhému úkolu (dvě vybraná významná období v kulturně - společenské historii Domu umění) 1. Doba vzniku Domu umění Okruh 1: Umělecké spolky Zdroj: JANÁS,

Více

DIVADLO POSTMODERNÍ A POSTDRAMATICKÉ. Vývojové trendy v divadle na konci 20. a na počátku 21. stol.

DIVADLO POSTMODERNÍ A POSTDRAMATICKÉ. Vývojové trendy v divadle na konci 20. a na počátku 21. stol. DIVADLO POSTMODERNÍ A POSTDRAMATICKÉ Vývojové trendy v divadle na konci 20. a na počátku 21. stol. MODERNA / termín, užití termín moderna se používá v různých oblastech historie, politika, umění moderna

Více

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult

Lenka Tichá 9-Vý t arná k ultura ult VÝTVARNÁ KULTURA 16. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 2. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Inventura stavění dříve a dnes

Inventura stavění dříve a dnes Inventura stavění dříve a dnes Abstrakt: Ing. arch. David Bureš Fakulta architektury VUT v Brně Hledání paralel vývoje urbanistické strategie rozvoje a revitalizace centra města v uplynulých 100 letech.

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

Oáza na vsi. 58 rodinné domy

Oáza na vsi. 58 rodinné domy 58 rodinné domy Oáza na vsi Úzkou dlouhou parcelu lemuje podél jižní strany bariéra, kterou tvoří skalka, zídka ze štípaného místního kamene, opěrná betonová stěna a plné dřevěné oplocení. Kompaktní hmota

Více

Nápis nad vchodem do výstavní síně hlásá: Době její umění. Umění jeho svobodu. Trojici sov odkazující k moudrosti navrhne Koloman Moser.

Nápis nad vchodem do výstavní síně hlásá: Době její umění. Umění jeho svobodu. Trojici sov odkazující k moudrosti navrhne Koloman Moser. Z rodné Brtnice se přes středoškolské studium v Brně ocitneš na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Tvým učitelem se stává vlivný architekt profesor Otto Wagner, jehož dílo můžeš na přelomu devatenáctého

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

INSPIRACE ARCHITEKTUROU V KNIŽNÍ KULTUŘE V ČESKÉM KUBISMU

INSPIRACE ARCHITEKTUROU V KNIŽNÍ KULTUŘE V ČESKÉM KUBISMU Inspirace architekturou v knižní kultuře v českém kubismu INSPIRACE ARCHITEKTUROU V KNIŽNÍ KULTUŘE V ČESKÉM KUBISMU Hana Bartošová Svým příspěvkem bych chtěla navázat na putovní výstavu Kniha v českém

Více

Zadání bakalářské práce

Zadání bakalářské práce Vysoké učení technické v Brně Fakulta architektury Poříčí 273/5, 63900 Brno 39 Zadání bakalářské práce Číslo bakalářské práce: FA-BAK0087/2013 Akademický rok: 2013/2014 Ústav: Ústav navrhování I. Student(ka):

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva

v moderním duchu Osvědčená kvalita stavba návštěva stavba návštěva Osvědčená kvalita v moderním duchu Maloměstská vilka z třicátých let 20. století po rekonstrukci prokoukla novou fasádou a moderně řešeným interiérem. Celková stavebně-technická obnova

Více

Kategorie A ( třída ZŠ)

Kategorie A ( třída ZŠ) 1. Jak se jmenuje architektonický prvek, typický pro středověké duchovní stavby, kterým se do gotické stavby vstupovalo? a) Portál b) Rozeta c) Fiála 2. V průběhu 11. a 12. století se mnohé evropské, ale

Více

(sobota) od 12:00 hod. Albrecht Dürer: renesance za Alpami První německý umělec, který psal o svém životě a s autoportrétem zacházel jako s

(sobota) od 12:00 hod. Albrecht Dürer: renesance za Alpami První německý umělec, který psal o svém životě a s autoportrétem zacházel jako s Letní univerzita pro každého 2016 Již 5. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Česká secesní architektura II VY_32_INOVACE_21_09. Mgr.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Česká secesní architektura II VY_32_INOVACE_21_09. Mgr. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Městská památková zóna tentokráte již v Ústí nad Orlicí pro změnu iz samaljota zimoj.

Městská památková zóna tentokráte již v Ústí nad Orlicí pro změnu iz samaljota zimoj. Městská památková zóny na plánu Wildenschwertu neboli Ústí nad Orlicí z roku 1942, tedy z doby, kdy vlastně ještě žádná Městská památková zóna nebyla. Zato zde pod vládou Adolfa Baara fungovaly jiné administrativní

Více

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu

LADISLAV MACHOŇ (* ) Inventář osobního fondu ARCHIV NÁRODNÍ GALERIE V PRAZE LADISLAV MACHOŇ (* 1888-1973) Inventář osobního fondu Časové rozmezí fondu: 1906 1973 Značka fondu: 125 Číslo evidenčního listu NAD: 123 Evidenční číslo inventáře: 97 Zpracovala:

Více

Komňa čp.109 a Šumice čp.156 dvě stodoly s dřevěnou drážkovou konstrukcí J. Bláha, M. Kloiber, M. Rybníček 9

Komňa čp.109 a Šumice čp.156 dvě stodoly s dřevěnou drážkovou konstrukcí J. Bláha, M. Kloiber, M. Rybníček 9 Obsah Komňa čp.109 a Šumice čp.156 dvě stodoly s dřevěnou drážkovou konstrukcí J. Bláha, M. Kloiber, M. Rybníček 9 Oplakávání Krista z Napajedel M. Hamsíková 15 Příspěvek k poznání historických rozvodů

Více

Ochrana památek funkcionalistické architektury: nezdary a úspěchy

Ochrana památek funkcionalistické architektury: nezdary a úspěchy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA DĚJIN UMĚNÍ DĚJINY VÝTVARNÝCH UMĚNÍ Ochrana památek funkcionalistické architektury: nezdary a úspěchy MAGISTERSKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Lukáš Kos Vedoucí

Více

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996.

Vize. Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Design Vize Flow East koupil budovu Václavské náměstí 47 v roce 1994 a kompletně ji zrekonstruoval v roce 1996. Rekonstrukce nicméně odhalila mnohá neodstranitelná poškození způsobená stářím budovy a použitým

Více

Přednášky se konají vždy ve středu, a to 1x za 14 dní.

Přednášky se konají vždy ve středu, a to 1x za 14 dní. ESTETIKA PRO SENIORY Semestrální přednáškový cyklus z dějin umění a kultury obsahuje 20 přednášek, rozdělených do 2 skupin (A a B). Absolvovat lze obě skupiny současně. Všechny přednášky jsou doplněny

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Design interiéru a exteriéru

Design interiéru a exteriéru STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Design interiéru a exteriéru CAFFÉ BAR Intezimo. Zlatý dotyk. Aleš Grunza Kutná Hora 2012 1 Středoškolská odborná činnost Obor č. 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

atelier sochařky hany wichterlové

atelier sochařky hany wichterlové okolí újezdu_praha 1_malá strana atelier josefa sudka atelier sochařky hany wichterlové samostatně stojící stavba se zahradou na pozemku patřícímu mč praha 1 v současné době přístupná přes bytový dům újezd

Více

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE

SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE SBÍRKA ŠETLÍKOVA KOLEKCE Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. (nar. 1929) je uznávaným českým historikem umění. V šedesátých. letech byl vedoucím sbírky moderního umění Národní galerie v Praze a v závěru 60. let

Více

Opero je vytvořeno na. kteří hledají svoji pracovní a společenskou základnu v centru hlavního města. Hledám obchodní a společenské příležitosti.

Opero je vytvořeno na. kteří hledají svoji pracovní a společenskou základnu v centru hlavního města. Hledám obchodní a společenské příležitosti. Opero je vytvořeno na míru vyspělým profesionálům a podnikatelům, kteří hledají svoji pracovní a společenskou základnu v centru hlavního města. Dnes pracuji relativně izolovaně, doma, po kavárnách. Potřebuji

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Českoslovenští prezidenti 1918 1993

Českoslovenští prezidenti 1918 1993 Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti

Průvodní zpráva. Urbanistické souvislosti NOVÉ NA STARÉ Bakalářská práce 2013/2014 Seznam příloh PRŮVODNÍ ZPRÁVA TABULKA BILANCÍ PREZENTAČNÍ PANEL PARÉ - ANALÝZY - KONCEPT - SITUACE - PŮDORYSY - ŘEZY - POHLEDY - STATICKÉ SCHÉMA KONSTRUKCE - DETAIL

Více

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník

Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova výtvarná (EVV) Seznámení se s výtvarnou kulturou a uměním prostřednictvím obrazně vizuálních vyjádření Sexta a druhý ročník 2 hodiny týdně

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

IDEÁLNÍ LIDÉ, IDEÁLNÍ MĚSTA. Plán krásného města na příkladu Nové Ostravy. EVA ŠPAČKOVÁ Katedra architektury FAST VŠB TU Ostrava

IDEÁLNÍ LIDÉ, IDEÁLNÍ MĚSTA. Plán krásného města na příkladu Nové Ostravy. EVA ŠPAČKOVÁ Katedra architektury FAST VŠB TU Ostrava IDEÁLNÍ LIDÉ, IDEÁLNÍ MĚSTA Plán krásného města na příkladu Nové Ostravy EVA ŠPAČKOVÁ Katedra architektury FAST VŠB TU Ostrava ČASY MĚST, FSS BRNO 2015 1 OSTRAVA NOVÁ OSTRAVA PORUBA STARÁ PORUBA OSTRAVA

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více