Informace o skupině ALTA Naše vize Slovo předsedy představenstva Struktura skupiny Management skupiny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o skupině ALTA Naše vize Slovo předsedy představenstva Struktura skupiny Management skupiny"

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Obsah Skupina ALTA 1 7 Informace o skupině ALTA Naše vize Slovo předsedy představenstva Struktura skupiny Management skupiny Ekonomika 9 11 Finanční ukazatele Ekonomické výsledky Financování Obchod a výroba Strojírenství Těžební technologie Technologické projekty Suroviny a materiály Palivový cyklus jaderných elektráren Vnitřní kontrola a interní audit 18 Výzkum a vývoj, technologie a inovace 19 Společenská odpovědnost 20 Základní údaje o společnosti 21 Hospodaření společnosti Adresy a kontakty 27 28

3 SKUPINA ALTA 1 Skupina ALTA Informace o skupině ALTA ALTA je moderní, dynamicky se rozvíjející obchodně-průmyslová skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí. Společnost ALTA, založená v roce 1991 jako společnost s ručeným omezením, se již od počátku své činnosti profilovala v zahraničně obchodní oblasti se zaměřením na země střední a východní Evropy. V době svého vzniku se v oblasti exportu specializovala na dodávky investičních celků, obráběcích strojů, strojírenského zboží, zařízení na výrobu stavebních hmot a zařízení na těžbu a úpravu rud a kamene. V oblasti importu převládaly železorudné suroviny a částečně i strojírenské zboží. V roce 1994 se společnost ALTA transformovala na akciovou společnost. Holdingová struktura skupiny ALTA byla dobudována v roce Skupina ALTA je tvořena mateřskou společností ALTA Invest, a.s. a jejími tuzemskými i zahraničními dceřinými společnostmi, které poskytují širokou škálu obchodních, engineeringových, výrobních a finančních služeb v řadě průmyslových oblastí: Společnost ALTA, a.s. nabízí a poskytuje obchodní, projekční, engineeringové a finanční služby nejvyšší kvality. Společnosti TOS KUŘIM - OS, a.s., ČKD BLANSKO-OS, a.s., ŠKODA MACHINE TOOL a.s. a SE-MI Technology, a.s., představují významnou výrobní a projekční základnu skupiny ALTA v oblasti obráběcích strojů a zařízení pro hlubinnou a povrchovou těžbu. Společnosti ALVEL, a.s. (JV TVEL 2012) a DMS s.r.o. poskytují prvotřídní vědecké, engineeringové a logistické služby v oblasti jaderné energetiky. Společnosti ALTA RUS, ALTA URAL a ALTA UKR patří mezi nejvýznamnější dceřiné zahraniční společnosti skupiny ALTA. Společnost ALTA CZ, a.s. se věnuje podpůrným činnostem v rámci skupiny ALTA. Naše vize Skupina ALTA chce být i nadále pro své dodavatele, zákazníky a zaměstnance silným a spolehlivým partnerem. Základním kamenem, na kterém skupina ALTA staví, je poctivost, solidnost, loajalita a kvalitní práce. Skupina ALTA chce být vzorem společenské odpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Věříme, že dodržováním těchto hodnot docílíme pevných vztahů s našimi partnery, investory a zákazníky. Motto: Úspěchy dosažené v průběhu více než dvaceti let tvrdé a usilovné práce nám dávají všechny možnosti vnímat současnou situaci v evropské i světové ekonomice, především jako novou výzvu a příležitost.

4

5 SKUPINA ALTA 3 Slovo předsedy představenstva Vážení obchodní partneři, vážení přátelé, výrazný nárůst obratu skupiny ALTA v roce 2013 pozitivně ovlivnila úspěšná realizace významných projektů modernizace Ašinského metalurgického závodu a dodávka kompletní technologické linky cihelny pro OOO KKI Klincy v Ruské federaci, příznivý podíl sehrálo i oživení evropské ekonomiky. ALTA v roce 2013 věnovala zvýšenou pozornost přípravě nových kontraktů, včetně zvýšení podílu menších zakázek v hodnotách řádově milionů a desítek milionů EUR. Jsme si vědomi potenciálu, který i nadále představují Ruská federace, Kazachstán, Bělorusko, Ukrajina i další země SNS, a proto systematicky usilujeme o další posílení naší pozice na daném trhu. Nedávné akvizice do výrobně-engineeringové základny dávají skupině nové dodatečné možnosti. Usilujeme o rozšíření exportu také na další trhy, roste vývoz do Indie, rozšiřujeme své působení v Turecku. Základními segmenty v činnosti skupiny ALTA i nadále zůstávají především strojírenství a důlní technika. Jedná se zejména o dodávky zařízení pro oblast těžkého strojírenství, obráběcích strojů, důlních zařízení, o dodávky technologických celků na klíč. Nové možnosti vidíme mimo jiné v oblasti realizace komplexních energetických projektů. Tradiční segment činnosti představují dovozy surovin, železné rudy, palivových článků, atd. Trvalý důraz klademe na udržitelnou konkurenceschopnost. Prostřednictvím oddělení technických rozvojů jednotlivých společností skupina disponuje vysoce kvalifikovanými týmy výzkumně vývojových pracovníků. Dlouhodobý charakter má spolupráce s vysokými školami a teoretickými pracovišti s VUT v Brně, se Strojní fakultou ČVUT Praha, ÚJV ŘEŽ a dalšími. Skupina ALTA svojí dosavadní činností prokázala schopnost dosahovat úspěchů, efektivně se orientovat a reagovat na měnící se podmínky a situaci na trhu. Disponujeme bohatými zkušenostmi, unikátním know-how, kvalitní výrobní základnou a vysoce kvalifikovanými odborníky. Těšíme se na další spolupráci s našimi tradičními i novými partnery. Vladimír Plašil Předseda představenstva ALTA Invest, a.s.

6 4 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Struktura skupiny ALTA Invest, a.s. OBCHOD ALTA, a.s. / Brno ALTA RUS / Moskva ALTA URAL / Jekatěrinburg TRANSPORT 21 VEK / Jekatěrinburg ALTA UKR / Kyjev OBRÁBĚCÍ STROJE ŠKODA MACHINE TOOL a.s. / Plzeň TOS KUŘIM - OS, a.s. / Kuřim ČKD BLANSKO-OS, a.s. / Kuřim ENERGETIKA KUŘIM, a.s. / Kuřim TOS NOVA Výzkum, a.s. / Kuřim TĚŽEBNÍ TECHNIKA SE-MI Technology, a.s. / Ostrava ENERGETIKA ALVEL, a.s. / Praha DMS s.r.o. / Dukovany (vč. fúze ALTA 32, s.r.o.) SERVISNÍ PODPORA SKUPINY ALTA CZ, a.s. / Brno

7 SKUPINA ALTA 5 Představenstvo ALTA Invest Ing. Vladimír Plašil předseda představenstva, ve skupině zodpovědný za strategii a komunikaci. Ing. Lubomír Fabík místopředseda představenstva, generální ředitel ALTA, a.s. a ALTA CZ, a.s., ve skupině zodpovědný za ekonomiku a finance. Ing. Bronislav Šimek místopředseda představenstva, ve skupině zodpovědný za obchodní činnost se zeměmi SNS.

8 6 ROČNÍ ZPRÁVA 2013

9 SKUPINA ALTA 7 Management skupiny (k ) ALTA Invest, a.s. Ing. Vladimír Plašil předseda představenstva Ing. Lubomír Fabík místopředseda představenstva Ing. Bronislav Šimek místopředseda představenstva ALTA, a.s. Ing. Lubomír Fabík generální ředitel ALTA, a.s. Ing. Bronislav Šimek ředitel obchodního úseku ALTA, a.s. Ing. Martin Pecina ředitel obchodního úseku ALTA, a.s. Ing. Radek Pecina ředitel obchodní skupiny Těžební technologie ALTA, a.s. Ing. Miloš Kruták ředitel obchodní skupiny Technologické projekty ALTA, a.s. Ing. Josef Běláč ředitel obchodní skupiny Palivový cyklus JE ALTA, a.s. Ing. Pavel Petlák ředitel obchodní skupiny Energetika ALTA, a.s. Gennadij Šaronov ředitel obchodní skupiny Metalurgie ALTA, a.s. Ing. Josef Jančařík ekonomický ředitel ALTA, a.s. Ing. Inez Krautmannová ředitelka projektového financování skupiny ALTA Ing. Tomáš Juřík finanční ředitel ALTA, a.s. ALTA CZ, a.s. Ing. Lubomír Fabík generální ředitel ALTA CZ, a.s. Ing. Hana Kuncová výkonná ředitelka ALTA CZ, a.s. Ing. Jozef Abrahám finanční ředitel skupiny ALTA Mgr. Martin Dvořák ředitel IT úseku skupiny ALTA Ing. Antonín Murgaš ředitel úseku propagace, tiskový mluvčí skupiny ALTA ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Ing. Miroslav Bičiště generální ředitel ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Ing. Luboš Janoušek obchodní ředitel ŠKODA MACHINE TOOL a.s. TOS KUŘIM - OS, a.s. Ing. Miroslav Chmelka obchodní ředitel TOS KUŘIM - OS, a.s. a ČKD BLANSKO-OS, a.s. SE-MI Technology, a.s. Ing. Jiří Valenta ředitel SE-MI Technology, a.s. ALVEL, a.s. Ing. Josef Běláč výkonný ředitel ALVEL, a.s. Ing. Vlastimil Vrána obchodní ředitel ALVEL, a.s. DMS s.r.o. Ing. Lukáš Hurdálek výkonný ředitel DMS s.r.o. Ing. Ferdinand Szemla jednatel DMS s.r.o.

10 8 ROČNÍ ZPRÁVA 2013

11 EKONOMIKA 9 Finanční ukazatele Aktiva celkem v tis. Kč 2013 / / Vlastní kapitál celkem v tis. Kč 2013 / / Tržby v tis. Kč 2013 / / HV po dani v tis. Kč 2013 / /

12 10 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Ekonomické výsledky Konsolidované ekonomické výsledky skupiny ALTA plně odráží skutečnosti roku 2013 v konsolidačním celku sestávajícím ze 17 společností. S ohledem na vykázané výsledky skupiny lze konstatovat, že se podařilo překonat dopady krize z předcházejících let a že i nadále si skupina udržuje významné postavení ve svém podnikání. Skupina ALTA úspěšně zvládla úkoly plánu roku 2013 a vytvořila dobré předpoklady pro úspěšnou realizaci úkolů a plánů roku Konsolidované tržby skupiny ALTA dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS dosáhly výše mil. Kč a konsolidovaný zisk po zdanění je tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření za rok 2013 činil tis. Kč. Od roku 2013 skupina přešla na jiné vykazování výnosů, ve kterých vedle výnosů z prodeje zboží a služeb jsou zahrnuty i výnosy z prodeje materiálu. Dále došlo k detailnějšímu členění nákladů, které jsou členěny podle účelu na náklady na administrativu, distribuci a na výzkum a vývoj. V nákladech na prodané zboží jsou pak vykázány i nákladové úroky z finančního pronájmu leasingové společnosti TRANSPORT 21 VEK. Ztráta z finančního hospodaření ve výši tis. Kč je tvořena převážně z nákladových úroků a kurzové ztráty. Skupina realizovala kurzovou ztrátu ve výši 21 mil. Kč, všechny přepočty položek v zahraničních měnách byly provedeny prostřednictvím nákladových a výnosových účtů s výjimkou finančních derivátů, které byly přepočteny rozvahově s dopadem do vlastního kapitálu skupiny ve výši 19 mil. ztráty. V oblasti aktiv došlo v porovnání s předcházejícím rokem, z hlediska objemu jednotlivých položek rozvahy, k poklesu v oblasti aktiv dlouhodobých a k nárůstu aktiv krátkodobých. V krátkodobých aktivech se jedná především o zvýšení v oblasti obchodních pohledávek, a to z důvodu přesunu velké části dlouhodobých pohledávek do pohledávek krátkodobých, současně došlo k jejich detailnějšímu rozčlenění. Z obchodních pohledávek byly vyčleněny pohledávky ze stavebních smluv a dále pohledávky z finančního pronájmu, u kterých došlo k velkému poklesu z důvodu ukončení leasingových smluv. Zaplacené zálohy na služby byly přesunuty do ostatních aktiv, velký pokles byl zaznamenán i v oblasti zásob. Údaje byly nově vykázány i za rok 2012 tak, aby byly srovnatelné. V části dlouhodobých aktiv došlo k poklesu výše zmiňovaných dlouhodobých pohledávek z finančního pronájmu o téměř 100 %, jednalo se o dlouhodobé pohledávky se splatností v letech , které byly převedeny do krátkodobých z důvodu předčasného ukončení leasingu. Jde především o pohledávky společnosti TRANSPORT 21 VEK. Dále došlo k nepatrnému snížení goodwillu a hmotného a nehmotného majetku z důvodu promítnutí prodeje společnosti Keratech a likvidace společnosti ALTA M. V oblasti pasiv došlo k nárůstu krátkodobých závazků ve výši mil. Kč, a to převážně v oblasti přijatých úvěrů a půjček. Dále došlo k mírnému poklesu ostatních závazků, kde se jedná o závazky ve splatnosti, které jsou v rovnováze s krátkodobými pohledávkami. Dlouhodobé úvěry byly z velké části převedeny do krátkodobých úvěrů a půjček, jednalo se převážně o úvěry za leasingovou společnost TRANSPORT 21 VEK v Ruské federaci. V číselném vyjádření lze konstatovat, že skupina splnila plán jak v oblasti tržeb, tak i hospodářského výsledku před vlivem kurzových rozdílů. Ekonomické výsledky skupiny ALTA tedy ukazují pozitivní trend oživování ekonomiky, a to nejen na tuzemském, ale i na zahraničních trzích. Vzhledem k tomu, že mateřská společnost vlastní dceřiné společnosti v zahraničí, je konsolidovaná účetní závěrka zpracována dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS s tím, že byla současně zpracována závěrka dle Mezinárodních standardů IFRS i za rok 2012, pro srovnatelnost údajů. Všechny společnosti jsou do konsolidované účetní závěrky zahrnuty od data založení společnosti, nebo od data akvizice, a jsou zaúčtovány metodou koupě. V roce 2013 nedošlo k žádným novým akvizicím. V průběhu roku 2013 došlo k fúzi sloučením společnosti DMS s.r.o. (nástupnická) a společnosti ALTA 32, s.r.o. (zanikající).

13 EKONOMIKA 11 Financování Skupina ALTA každoročně upevňuje své přední postavení mezi nejvýznamnějšími českými exportéry. Úspěšně byla realizována řada exportních kontraktů s bankovním financováním našich zákazníků. Úspěšné realizaci těchto projektů napomáhají naše tradičně dobré a úzké pracovní vztahy s bankovními a pojišťovacími institucemi. Rozsah spolupracujících bank je komplexní jak z pohledu jejich velikosti a poskytovaných služeb, tak i z pohledu jejich zaměření na exportní a projektové financování. Využitím zkušeností bankovních partnerů a schopností našich pracovníků z oblasti exportního a projektového financování, jsme zákazníkům schopni nabídnout inovativní řešení a zajistit výhodné finanční podmínky pro úspěšnou realizaci jejich obchodních záměrů. Disponujeme vysoce kvalifikovaným odborným týmem pracovníků s reálnými zkušenostmi z exportního a projektového financování, které získali dlouhodobým působením v bankovním sektoru. Zákazníkům jsme připraveni nabídnout standardní exportní financování se středně nebo dlouhodobým úvěrem s pojištěním EGAP. Tímto způsobem je možné financovat široký rozsah exportních dodavatelských kontraktů od kusových dodávek, až po dodávky technologicko-stavebních celků na klíč. Posuzujeme především ekonomickou a finanční situaci stávajícího podniku investora, opodstatněnost investice a schopnost splácet poskytnutý úvěr. Jsme nápomocni zákazníkovi při zpracování všech potřebných dokumentů pro standardní analýzu projektu a dlužníka z pohledu potřeb bank a EGAP. Při zpracování struktury projektů v rámci dlouhodobého financování dodávek na klíč vycházíme z analýzy všech relevantních rizik projektu, která mohou mít podstatný vliv na schopnost nového podniku splácet závazky financující bance. Jedná se o vysoce komplexní proces trvající standardně 6 18 měsíců, spojený s vyššími náklady na získání úvěru, o čemž jsou naši zákazníci předem informováni. V posledním období roste zájem zákazníků o dodavatelské úvěry s odloženou splatností při kusových dodávkách zařízení, technologií, nebo náhradních dílů. Jde o jednorázové i rámcové kontrakty s dílčími dodávkami, s odloženou splatností měsíců. V takových případech jsme schopni nabídnout krátkodobé úvěry s následujícím profinancováním v součinnosti se spolupracujícími bankami a komerčními pojišťovnami. Velkou pozornost klademe na to, aby zákazníci již od počátku podrobně znali podmínky a cenu při tomto způsobu financování dodávek. Podmínkou dosažení úspěchu v oblasti exportu jsou hluboké znalosti a zkušenosti z oblasti exportního a projektového financování. Naše společnost jimi nejen disponuje, ale dělí se o ně i se svými zákazníky v zájmu společného využití nových obchodních příležitostí.

14 12 ROČNÍ ZPRÁVA 2013

15 OBCHOD A VÝROBA 13 Strojírenství Segment strojírenství poskytuje optimální technologická řešení prostřednictvím dodávaných investičních celků i formou dodávek jednotlivých strojů. Zaměření: výroba, prodej a distribuce obráběcích strojů z produkce vlastních závodů, prodej obráběcích strojů z produkce ostatních závodů, prodej zařízení pro povrchové úpravy, prodej automatizovaných obráběcích linek a provozů, zařízení na dělení materiálu, tvářecí a kovací stroje, obráběcí linky a robotizovaná pracoviště, tvářecí a kovací linky a robotizovaná pracoviště, linky povrchových úprav (galvanické i lakovací), slévárenské linky, technologické dodávky pro oblast hutnictví železa, svařovací linky a robotizovaná pracoviště, svařovací zařízení, stroje a přídavné materiály, zařízení pro diagnostiku.

16 14 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výrobní závody ALTA, a.s. Společnost ALTA, a.s. patří již od svého založení k předním dodavatelům strojírenského zařízení do zemí střední a východní Evropy. ALTA, a.s. je výhradním zástupcem společnosti TOS KUŘIM - OS, a.s., ČKD BLANSKO-OS, a.s. a ŠKODA MACHINE TOOL a.s. na trzích Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska. Zároveň spolupracuje se všemi významnými strojírenskými výrobci v České republice a Evropě. V oblasti modernizačních projektů, dodávek obráběcích strojů a ostatního technologicko-výrobního zařízení je v současné době kladen hlavní důraz na úspěšnou realizaci projektu na dodávku kompletní linky na opracování náprav a výroby dvojkolí pro železniční vagóny v Kazachstánu. V roce 2013 byl podepsán kontrakt na dodávku speciálního karuselu s průměrem stolu větším než 10 m a byly ukončeny dodávky zařízení speciální kovací linky pro zákazníky v Ruské federaci. V podpůrné oblasti prodeje provádí ALTA, a.s. servis vybraných typů obráběcích strojů a komplexní údržbu dodávané techniky. ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Společnost ŠKODA MACHINE TOOL a.s. se řadí mezi přední světové výrobce obráběcích strojů. Historie obráběcích strojů se značkou ŠKODA sahá až do roku Svými unikátními konstrukcemi se postupně staly symbolem vysoké technické úrovně, spolehlivosti a dokonalého provedení. Firma má silný výzkumný, vývojový a konstrukčně-technologický potenciál tvůrčích pracovníků a udržuje si náskok v technické úrovni svých výrobků. Horizontální vyvrtávačky ŠKODA reprezentuje řada těžkých pinolových horizontek typu HCW s průměrem vřetena mm. Těžkou řadu horizontek doplňuje lehčí řada horizontálních frézek typu FCW s průměrem vřetena 145 a 150 mm. Horizontková pracoviště je možné vybavit otočnými stoly s nosností od 25 do 500 t a řadou různých frézovacích a vyvrtávacích hlav a dalšího příslušenství. Těžké soustruhy ŠKODA zastupuje řada s tradičním označením ŠKODA SR. TOS KUŘIM - OS, a.s. Společnost TOS KUŘIM - OS, a.s. byla již od svého založení v roce 1942 průkopníkem v zavádění nových technologií do praxe a obchodní značka firmy se brzy stala celosvětovým symbolem spolehlivých a přesných obráběcích strojů s dlouhodobou životností. Výrobní program společnosti je zaměřen na velké frézky a obráběcí centra, která umožňují obrábění těžkých, rozměrově a tvarově velmi složitých obrobků až z pěti stran s použitím souvislého řízení v pěti osách. Jedná se zejména o obráběcí centra s posuvným stojanem a portálová obráběcí centra. Hlavní technologickou předností strojů TOS KUŘIM je systém automaticky výměnných vřetenových hlav. Stroje mají uplatnění zejména v těžkém strojírenství, energetice, zbrojařském a leteckém průmyslu, ve výrobě těžkých stavebních strojů a důlní techniky, v loďařském a železničním průmyslu. ČKD BLANSKO-OS, a.s. ČKD BLANSKO-OS, a.s. patří mezi významné české strojírenské společnosti s bohatou tradicí, od roku 2010 je členem konsolidovaného celku skupiny ALTA. Již od roku 1951 se společnost ČKD BLANSKO-OS, a.s. specializuje na vývoj, konstrukci, výrobu a montáž těžkých svislých soustruhů, tzv. karuselů, v jednostojanovém nebo dvoustojanovém provedení. Za tuto dobu společnost dodala více než 730 karuselů do třiceti zemí světa. Karusely společnosti ČKD BLANSKO-OS, a.s. slouží jako víceprofesní obráběcí centra, umožňující soustružení, frézování, vyvrtávání, vrtání a broušení.

17 OBCHOD A VÝROBA 15 Těžební technologie Segment těžebních technologií se specializuje na dodávky technologií pro těžbu surovin povrchovým i hlubinným způsobem. Technologie, které dodává a které jsou dobře známy v zemích SNS, ale i například v Polsku nebo ve Vietnamu, jsou určeny jak pro těžbu a obohacení nerostů a surovin (zejména uhlí, ale i zlata, stříbra, železné rudy, chromu, olova, platiny aj.), tak i pro těžbu a úpravu materiálů pro stavební průmysl (štěrk, písek aj.). Zaměření: projekce, dodávka a montáž důlních mechanizovaných komplexů pro těžbu uhlí, projekce, dodávka a montáž technologických linek pro těžbu a úpravu rud a kameniva a jeho další zpracování (betonárny, asfaltovny, výroba pražců), projekce a dodávky komplexů pro kontinuální povrchovou těžbu rud a uhlí, dopravníkové systémy pro hlubinnou a povrchovou těžbu, dodávky úpraven nerostů, dodávky těžních zařízení pro svislou dopravu. ALTA, a.s. Společnost ALTA, a.s. se věnuje oblasti dodávek technologií pro hlubinnou těžbu a úpravu rud a kameniva od roku V oblasti těžebních technologií byla v roce 2013 dokončena dodávka úpravny uhlí pro společnost PG Silesia a byly dodány těžké pásové dopravníky pro Sibiřskou uhelnou energetickou společnost ( SUEK ). V segmentu dodávek technologií byl v roce 2013 podepsán významný kontrakt na dodávky zařízení pro šachtu Pokrovskaja ze skupiny Doněckstal. SE-MI Technology, a.s. Výrobní společnost SE-MI Technology, a.s. zajišťuje strojírenské dodávky a technologické celky v oborech hlubinné a povrchové těžby nerostů, úpraven, povrchových dopravních systémů a také zařízení pro další odvětví průmyslu, založené na vlastním technickém, výrobním a logistickém know-how.

18 16 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Technologické projekty Segment technologické projekty se specializuje na dodávky zařízení pro výrobu stavebních hmot, na komplexní řešení v oblasti energetiky (energetické zdroje) a na komplexní řešení pro petrochemický průmysl. Zaměření: stroje a zařízení pro cihlářský průmysl, stroje a zařízení pro výrobu cementu a vápna, komplexní dodávky služeb a zařízení v chemickém a petrochemickém průmyslu, komplexní dodávky služeb a zařízení v oblasti energetiky, výstavba nových a modernizace stávajících metalurgických závodů. ALTA, a.s. Segment technologických projektů staví na zkušenostech společnosti ALTA, a.s. s realizací velkých investičních celků pro své zákazníky v zahraničí. V oblasti technologických projektů byla v roce 2013 realizována rekonstrukce a celková modernizace válcovací linky pro Ašinský metalurgický závod ( AMET ). Dalším významným kontraktem v této oblasti byla dodávka kompletní technologické linky cihelny pro Závod keramických výrobků ( KLINCY ). V oblasti energetiky bylo podepsáno Memorandum s ministerstvem energetiky a infrastruktury Srbské republiky o spolupráci při výstavbě komplexu nového dolu a elektrárny o výkonu 380 MW. Suroviny a materiály Segment suroviny a materiály se specializuje na dodávky železorudných surovin a antracenového oleje do České republiky. Zaměření: železorudné suroviny koncentráty, pelety, antracenový olej. ALTA, a.s. Společnost ALTA, a.s. dodává železorudné suroviny pro společnost Moravia Steel a.s. od roku 1996 v ročních objemech 1 2 mil. tun. V oblasti surovin a materiálů pokračovaly v roce 2013 dodávky železorudných surovin pro Třinecké železárny, a.s., kdy došlo k navýšení objemů dodávek o 12 % oproti roku 2012.

19 OBCHOD A VÝROBA 17 Palivový cyklus jaderných elektráren Segment palivový cyklus jaderných elektráren poskytuje komplexní řešení v oblasti palivového cyklu jaderných elektráren, a to od dodávek jaderných materiálů a čerstvého jaderného paliva po optimalizační studie jeho využití v reaktoru i po jeho ozáření. Zaměření: zajištění importních a exportních licencí na dovoz a vývoz jaderných materiálů a položek dvojího užití, licencování transportních obalů/kontejnerů pro pozemní i vzdušnou přepravu jaderných materiálů po území EU, dodávky čerstvých palivových článků a souvisejících engineeringových služeb, včetně zajištění jejich přepravy pro jaderné elektrárny a výzkumné reaktory v ČR a na Slovensku, vývoz jaderných materiálů a zabezpečení jejich přepravy, dovoz a vývoz materiálů a zboží spadajícího do položek dvojího užití, převozy radioaktivních a nesopečných materiálů a ozářeného jaderného paliva. ALTA, a.s. Dodávky palivových článků pro české a dnes i slovenské jaderné elektrárny představují jednu z tradičních aktivit společnosti ALTA, a.s. již od dob jejího založení. ALTA, a.s. je od roku 1995 výhradním zástupcem ruské společnosti TVEL, výrobce a dodavatele jaderného paliva, na území České republiky a od roku 2010 i na území Slovenska. ALVEL, a.s. ALVEL je společnost, která v roce 2012 vznikla jako společný podnik dvou významných firem v oblasti jaderné energetiky ALTA (Česká republika) a TVEL (Ruská federace). Společnost poskytuje špičkové vědecko-engineeringové služby v oblasti jaderné energetiky, zejména s vazbou na jaderná energetická zařízení v České republice. Další oblastí činnosti je spolupráce se společnostmi zabývajícími se dodávkami pro jaderný průmysl. DMS s.r.o. Společnost DMS se dlouhodobě zaměřuje na přepravu nebezpečných materiálů a radioaktivních látek, včetně jaderných materiálů a přepravu nadměrných nákladů. Specializované přepravní služby v oblasti jaderného palivového cyklu poskytuje nejen v České republice, ale i v zahraničí. Během svého dvacetiletého působení se společnost DMS s.r.o. postupně stala synonymem pro bezpečnou a spolehlivou přepravu v mezinárodním měřítku.

20 18 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Vnitřní kontrola a interní audit Součástí korporátní správy a řízení skupiny ALTA je systém vnitřní kontroly a interní audit, realizovaný pro členy skupiny ALTA společností ALTA CZ. Cílem systému vnitřní kontroly je zajištění dosažení stanovených podnikatelských cílů v souladu s ochranou aktiv společnosti, efektivitou vnitropodnikových procesů a zajištěním zájmů akcionářů a věřitelů skupiny. Cílem interního auditu je pak nezávislé a objektivní posouzení systému vnitřní kontroly. V roce 2013 byla ve skupině provedena řada auditorských prověrek, které byly zaměřeny zejména na: ochranu aktiv jednotlivých společností ve skupině, posouzení účinnosti, účelnosti a hospodárnosti vnitroskupinových procesů jednotlivých společností ve skupině, posouzení souladu činnosti jednotlivých společností ve skupině se stanovenými strategickými cíli a zájmy akcionářů a věřitelů skupiny, legislativními a regulatorními požadavky, identifikaci významných rizik spojených s činnostmi jednotlivých společností ve skupině a vydání doporučení k jejich řízení, posouzení efektivity procesů pro zajištění věrného a poctivého obrazu finančních informací poskytovaných jak na úrovni individuálních společností ve skupině, tak i na úrovni konsolidované účetní závěrky. Výsledky provedených auditorských prověrek byly poskytnuty představenstvu a dozorčí radě společnosti ALTA Invest. Na základě zjištěných skutečností byla vydána doporučení s cílem zlepšit výkonnost skupiny a minimalizovat identifikovaná rizika. Na základě těchto doporučení byl vypracován plán pro řešení zjištěných nedostatků. Oddělení interního auditu průběžně monitorovalo realizaci nápravných opatření ve skupině ALTA. V roce 2013 byla tato nápravná opatření realizována v částečném rozsahu.

21 VNITŘNÍ KONTROLA / VÝZKUM A VÝVOJ 19 Výzkum a vývoj, technologie a inovace Skupina ALTA klade neustálý důraz na své produkty a jejich udržitelnou konkurenceschopnost. Prostřednictvím oddělení technických rozvojů jednotlivých společností skupina disponuje vysoce kvalifikovanými týmy výzkumně vývojových pracovníků. Tato koncentrovaná kapacita zahrnuje všechny etapy vývoje nového výrobku od návrhu, přes konstrukci, až po zkoušky prototypů. Ve skupině se systematicky vytváří a rozvíjí zázemí s potřebnými výzkumně vývojovými technologiemi nejnovější generace a optimalizují se návrhové procesy. HW a SW podpora je na vysoké úrovni, mimo jiné jsou využívány CAD návrhové technologie NX, Solid Edge, Solid Works, Auto CAD, nebo FEM řešení ABAQUS. Správa konstrukčních dat probíhá systémově prostřednictvím digitálních archivů či PDM systémů. Pilotně je implementováno řešení PLM Teamcenter s cílem správy a řízení dat o výrobku v rámci jeho celého životního cyklu, s přímou vazbou na informační systém společnosti. ALTA sleduje moderní trendy, je motivována novým technickým poznáním a vedena neustálou snahou aplikovat nejnovější teoretické poznatky do konstrukce svých produktů. Dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a teoretickými pracovišti. Mezi nejvýznamnější partnery v této oblasti patří Strojní fakulta ČVUT Praha, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT Praha, Strojní fakulta VUT v Brně, ZČU Plzeň, VŠB Ostrava, Centrum výzkumu Řež, ÚJV Řež. Nově je zahájena spolupráce s výzkumným pracovištěm Intemac, zaměřeným na odvětví obráběcích strojů, svým charakterem zajišťující jedinečnou formu kompetenčního centra. V oblasti výroby obráběcích strojů společnost spolupracuje s nejvýznamnějšími dodavateli komponentů, jako např. firmami Siemens, Heidenhain, Fanuc, INA, FAG, SKF, NSK, ISCAR, Sandvik, Walter. Pro řízení vývoje ve střednědobém horizontu je pro jednotlivé společnosti zpracován plán technického rozvoje, zahrnující aplikaci nejnovějších poznatků v oblasti technických věd a reflektující marketingové priority a cíle skupiny. V těchto plánech jsou definovány cíle pro uchování a zvýšení hodnoty našich produktů a vzájemné vazby dle kompetencí jednotlivých subjektů pro zajištění potřebných činností. Realizace hlavních vývojových úkolů se v roce 2013 konkrétně týkaly: ŠKODA MACHINE TOOL Těžký horizontální stroj HCW4000-CX dokončen vývoj a konstrukce, zahájena etapa výroby prototypu. Integrace, stavebnicovost a rekonfigurovatelnost strojů skupiny probíhá výzkum a vývoj rekonfigurovatelného soustružnického stroje. ČKD BLANSKO-OS Těžký karuselovací stůl s modulární koncepcí pohonu dokončen vývoj a konstrukce, probíhá výroba prototypu. TOS KUŘIM - OS Frézovací vřeteník pro výměnné vřetenové hlavy s vrtacím vřetenem dokončen vývoj a konstrukce, zahájena etapa výroby prototypu. Integrace, stavebnicovost a rekonfigurovatelnost strojů skupiny dokončen prototyp unifikované kabiny operátora a ovládacího panelu, probíhá výzkum a vývoj jednostojanového rekonfigurovatelného stroje. SE-MI Technology Vývoj nového typu kontinuálního dopravního zařízení, pásového dopravníku s krycím pásem, s ohledem na ochranu životního prostředí a snížení provozních nákladů dokončen vývoj a konstrukce, probíhá výroba prototypu.

22 20 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společenská odpovědnost Téma společenské odpovědnosti má ve skupině ALTA pevné místo a dlouhodobou tradici. V rovině vztahů s klienty, partnery a dodavateli je uplatňován vzájemný striktně transparentní přístup, který je realizován v rámci České republiky, ale i v zahraničí, s důrazem na země SNS. Soustřeďuje se zejména na charitativní projekty a programy orientované na pomoc lidem v tísni a handicapovaným. Již od roku 2002 je ALTA partnerem kulturního projektu Dny ruské kultury na jižní Moravě a v Praze. Festival, který se každoročně setkává s velkým ohlasem, je orientován především na divadelní, baletní, filmovou a hudební tvorbu. ALTA pravidelně podporuje činnost Ruského kulturně-osvětového sdružení na Moravě. Tradiční je rovněž podpora Sociálního nadačního fondu Domovy potřebných, který organizuje každoroční letní ozdravné pobyty dětí z Ukrajiny v USP Kociánka v Brně. Finanční pomoc ALTA pravidelně věnuje také na podporu humanitárních tradic našeho národa v rámci partnerství se Společností Ludvíka Svobody. Směrem dovnitř skupiny zaměřuje ALTA zvýšenou pozornost na vytváření kvalitního pracovního prostředí, s cílem napomáhat osobnímu rozvoji zaměstnanců, zároveň respektovat jejich individuální možnosti a diversitu. Prosazujeme vytváření všech nezbytných podmínek pro odborný růst a pro zaměstnance připravujeme individuální vzdělávací plány s cílem prohlubovat a zvyšovat jejich kvalifikaci. V rámci vzdělávání klademe silný důraz i na podporu rozvoje jazykových dovedností. Zaměstnanci mohli v minulém roce využít možnosti individuální nebo skupinové výuky vedené našimi lektory, rodilými mluvčími. Zvláštní pozornost ve skupině ALTA patří důslednému uplatňování principu rovných příležitostí. Zaměstnancům poskytujeme prostor pro seberealizaci a také pro inovace stávajících procesů. Svou flexibilitou pomáháme vytvářet podmínky pro zachování rovnováhy mezi osobním a profesním životem, podporujeme kariérní růst žen. V roce 2012 se ALTA spojila s novým partnerem poskytujícím zdravotní péči, s privátní klinikou SurGal, která je unikátním zařízením svého typu v České republice. Tato spolupráce jen akcentuje trvalou vysokou úroveň péče o zdraví našich zaměstnanců a zaměření na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví. Skupina ALTA nabízí svým zaměstnancům i jejich rodinám celé spektrum celoročních společenských, kulturních a sportovních aktivit, stejně jako škálu sociálních výhod. Mezi oblíbené akce patří tradiční vánoční večírek, oslava Mezinárodního dne žen, Letní slavnost pro rodiny s dětmi, sportovně laděné Střelecké odpoledne nebo celoskupinový turnaj v bowlingu.

Obsah. Ekonomika 13 15 > Finanční ukazatele > Ekonomické výsledky > Financování

Obsah. Ekonomika 13 15 > Finanční ukazatele > Ekonomické výsledky > Financování ROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah Skupina ALTA 1 11 > Informace o skupině ALTA > Úvodní slovo předsedy představenstva > Struktura skupiny > České dceřiné společnosti > Představenstvo ALTA Invest > Management skupiny

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA)

Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) 1 z 6 27.5.2011 10:22 AAA AUTO Úvod» IR zprávy a oznámení (vnitřní informace)» Konsolidované neauditované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za první čtvrtletí roku 2011 (OPRAVA) Konsolidované neauditované

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku

Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Nabídka ŠKODA JS pro slovenskou jadernou energetiku Mezinárodní konference CAN SLOVAKIA SECURE ENERGY SUPPLY AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITHOUT NUCLEAR? 5.- 6.května 2004 Bratislava 1 Struktura společnosti

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010

Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Povinně uveřejňovaná vnitřní informace Publikováno: 29.04.2011 v 16:30 Auditované konsolidované hospodářské výsledky skupiny AAA AUTO za rok 2010 Praha / Budapešť, 29. dubna 2011 Dnes zveřejněné auditované

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 IČ 46347453 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné Individuální závěrce a Konsolidované účetní závěrce za rok 2013, informace o výrocích auditora a návrh

Více

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007

ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 ECM Real Estate Investments A.G. Pololetní zpráva 2007 (k 30. červnu 2007) OBSAH: Strana 1. POPIS PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI 3 1.1. Obecné informace 3 1.2. Popis podnikatelské činnosti 3 2. KONSOLIDOVANÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005

Mezitímní účetní závěrka. k 30.6.2005 Mezitímní účetní závěrka k Název společnosti: Sídlo: Právní forma: Burešova 938/17, 660 02 Brno střed akciová společnost IČ: 463 427 96 Komentář k prezentovaným výsledkům Popis hospodářské činnosti v prvním

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované)

OBSAH. Účetní výkazy (nekonsolidované) OBSAH Účetní výkazy (nekonsolidované) Rozvaha dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz zisků a ztrát dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Cash flow dle IFRS k 30.6.2006 (neauditované) Výkaz změn vlastního

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Klíčová finanční data 2012

Klíčová finanční data 2012 Klíčová finanční data 2012 Skupina ŠKODA AUTO dodávky zákazníkům v ročním porovnání 2012 2011 939 202 879 184 Skupina ŠKODA AUTO tržby celkem v ročním porovnání (mil. Kč) 2012 2011 262 649 252 562 Skupina

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více