Informace o skupině ALTA Naše vize Slovo předsedy představenstva Struktura skupiny Management skupiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o skupině ALTA Naše vize Slovo předsedy představenstva Struktura skupiny Management skupiny"

Transkript

1 ROČNÍ ZPRÁVA 2013

2 Obsah Skupina ALTA 1 7 Informace o skupině ALTA Naše vize Slovo předsedy představenstva Struktura skupiny Management skupiny Ekonomika 9 11 Finanční ukazatele Ekonomické výsledky Financování Obchod a výroba Strojírenství Těžební technologie Technologické projekty Suroviny a materiály Palivový cyklus jaderných elektráren Vnitřní kontrola a interní audit 18 Výzkum a vývoj, technologie a inovace 19 Společenská odpovědnost 20 Základní údaje o společnosti 21 Hospodaření společnosti Adresy a kontakty 27 28

3 SKUPINA ALTA 1 Skupina ALTA Informace o skupině ALTA ALTA je moderní, dynamicky se rozvíjející obchodně-průmyslová skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí. Společnost ALTA, založená v roce 1991 jako společnost s ručeným omezením, se již od počátku své činnosti profilovala v zahraničně obchodní oblasti se zaměřením na země střední a východní Evropy. V době svého vzniku se v oblasti exportu specializovala na dodávky investičních celků, obráběcích strojů, strojírenského zboží, zařízení na výrobu stavebních hmot a zařízení na těžbu a úpravu rud a kamene. V oblasti importu převládaly železorudné suroviny a částečně i strojírenské zboží. V roce 1994 se společnost ALTA transformovala na akciovou společnost. Holdingová struktura skupiny ALTA byla dobudována v roce Skupina ALTA je tvořena mateřskou společností ALTA Invest, a.s. a jejími tuzemskými i zahraničními dceřinými společnostmi, které poskytují širokou škálu obchodních, engineeringových, výrobních a finančních služeb v řadě průmyslových oblastí: Společnost ALTA, a.s. nabízí a poskytuje obchodní, projekční, engineeringové a finanční služby nejvyšší kvality. Společnosti TOS KUŘIM - OS, a.s., ČKD BLANSKO-OS, a.s., ŠKODA MACHINE TOOL a.s. a SE-MI Technology, a.s., představují významnou výrobní a projekční základnu skupiny ALTA v oblasti obráběcích strojů a zařízení pro hlubinnou a povrchovou těžbu. Společnosti ALVEL, a.s. (JV TVEL 2012) a DMS s.r.o. poskytují prvotřídní vědecké, engineeringové a logistické služby v oblasti jaderné energetiky. Společnosti ALTA RUS, ALTA URAL a ALTA UKR patří mezi nejvýznamnější dceřiné zahraniční společnosti skupiny ALTA. Společnost ALTA CZ, a.s. se věnuje podpůrným činnostem v rámci skupiny ALTA. Naše vize Skupina ALTA chce být i nadále pro své dodavatele, zákazníky a zaměstnance silným a spolehlivým partnerem. Základním kamenem, na kterém skupina ALTA staví, je poctivost, solidnost, loajalita a kvalitní práce. Skupina ALTA chce být vzorem společenské odpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí. Věříme, že dodržováním těchto hodnot docílíme pevných vztahů s našimi partnery, investory a zákazníky. Motto: Úspěchy dosažené v průběhu více než dvaceti let tvrdé a usilovné práce nám dávají všechny možnosti vnímat současnou situaci v evropské i světové ekonomice, především jako novou výzvu a příležitost.

4

5 SKUPINA ALTA 3 Slovo předsedy představenstva Vážení obchodní partneři, vážení přátelé, výrazný nárůst obratu skupiny ALTA v roce 2013 pozitivně ovlivnila úspěšná realizace významných projektů modernizace Ašinského metalurgického závodu a dodávka kompletní technologické linky cihelny pro OOO KKI Klincy v Ruské federaci, příznivý podíl sehrálo i oživení evropské ekonomiky. ALTA v roce 2013 věnovala zvýšenou pozornost přípravě nových kontraktů, včetně zvýšení podílu menších zakázek v hodnotách řádově milionů a desítek milionů EUR. Jsme si vědomi potenciálu, který i nadále představují Ruská federace, Kazachstán, Bělorusko, Ukrajina i další země SNS, a proto systematicky usilujeme o další posílení naší pozice na daném trhu. Nedávné akvizice do výrobně-engineeringové základny dávají skupině nové dodatečné možnosti. Usilujeme o rozšíření exportu také na další trhy, roste vývoz do Indie, rozšiřujeme své působení v Turecku. Základními segmenty v činnosti skupiny ALTA i nadále zůstávají především strojírenství a důlní technika. Jedná se zejména o dodávky zařízení pro oblast těžkého strojírenství, obráběcích strojů, důlních zařízení, o dodávky technologických celků na klíč. Nové možnosti vidíme mimo jiné v oblasti realizace komplexních energetických projektů. Tradiční segment činnosti představují dovozy surovin, železné rudy, palivových článků, atd. Trvalý důraz klademe na udržitelnou konkurenceschopnost. Prostřednictvím oddělení technických rozvojů jednotlivých společností skupina disponuje vysoce kvalifikovanými týmy výzkumně vývojových pracovníků. Dlouhodobý charakter má spolupráce s vysokými školami a teoretickými pracovišti s VUT v Brně, se Strojní fakultou ČVUT Praha, ÚJV ŘEŽ a dalšími. Skupina ALTA svojí dosavadní činností prokázala schopnost dosahovat úspěchů, efektivně se orientovat a reagovat na měnící se podmínky a situaci na trhu. Disponujeme bohatými zkušenostmi, unikátním know-how, kvalitní výrobní základnou a vysoce kvalifikovanými odborníky. Těšíme se na další spolupráci s našimi tradičními i novými partnery. Vladimír Plašil Předseda představenstva ALTA Invest, a.s.

6 4 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Struktura skupiny ALTA Invest, a.s. OBCHOD ALTA, a.s. / Brno ALTA RUS / Moskva ALTA URAL / Jekatěrinburg TRANSPORT 21 VEK / Jekatěrinburg ALTA UKR / Kyjev OBRÁBĚCÍ STROJE ŠKODA MACHINE TOOL a.s. / Plzeň TOS KUŘIM - OS, a.s. / Kuřim ČKD BLANSKO-OS, a.s. / Kuřim ENERGETIKA KUŘIM, a.s. / Kuřim TOS NOVA Výzkum, a.s. / Kuřim TĚŽEBNÍ TECHNIKA SE-MI Technology, a.s. / Ostrava ENERGETIKA ALVEL, a.s. / Praha DMS s.r.o. / Dukovany (vč. fúze ALTA 32, s.r.o.) SERVISNÍ PODPORA SKUPINY ALTA CZ, a.s. / Brno

7 SKUPINA ALTA 5 Představenstvo ALTA Invest Ing. Vladimír Plašil předseda představenstva, ve skupině zodpovědný za strategii a komunikaci. Ing. Lubomír Fabík místopředseda představenstva, generální ředitel ALTA, a.s. a ALTA CZ, a.s., ve skupině zodpovědný za ekonomiku a finance. Ing. Bronislav Šimek místopředseda představenstva, ve skupině zodpovědný za obchodní činnost se zeměmi SNS.

8 6 ROČNÍ ZPRÁVA 2013

9 SKUPINA ALTA 7 Management skupiny (k ) ALTA Invest, a.s. Ing. Vladimír Plašil předseda představenstva Ing. Lubomír Fabík místopředseda představenstva Ing. Bronislav Šimek místopředseda představenstva ALTA, a.s. Ing. Lubomír Fabík generální ředitel ALTA, a.s. Ing. Bronislav Šimek ředitel obchodního úseku ALTA, a.s. Ing. Martin Pecina ředitel obchodního úseku ALTA, a.s. Ing. Radek Pecina ředitel obchodní skupiny Těžební technologie ALTA, a.s. Ing. Miloš Kruták ředitel obchodní skupiny Technologické projekty ALTA, a.s. Ing. Josef Běláč ředitel obchodní skupiny Palivový cyklus JE ALTA, a.s. Ing. Pavel Petlák ředitel obchodní skupiny Energetika ALTA, a.s. Gennadij Šaronov ředitel obchodní skupiny Metalurgie ALTA, a.s. Ing. Josef Jančařík ekonomický ředitel ALTA, a.s. Ing. Inez Krautmannová ředitelka projektového financování skupiny ALTA Ing. Tomáš Juřík finanční ředitel ALTA, a.s. ALTA CZ, a.s. Ing. Lubomír Fabík generální ředitel ALTA CZ, a.s. Ing. Hana Kuncová výkonná ředitelka ALTA CZ, a.s. Ing. Jozef Abrahám finanční ředitel skupiny ALTA Mgr. Martin Dvořák ředitel IT úseku skupiny ALTA Ing. Antonín Murgaš ředitel úseku propagace, tiskový mluvčí skupiny ALTA ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Ing. Miroslav Bičiště generální ředitel ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Ing. Luboš Janoušek obchodní ředitel ŠKODA MACHINE TOOL a.s. TOS KUŘIM - OS, a.s. Ing. Miroslav Chmelka obchodní ředitel TOS KUŘIM - OS, a.s. a ČKD BLANSKO-OS, a.s. SE-MI Technology, a.s. Ing. Jiří Valenta ředitel SE-MI Technology, a.s. ALVEL, a.s. Ing. Josef Běláč výkonný ředitel ALVEL, a.s. Ing. Vlastimil Vrána obchodní ředitel ALVEL, a.s. DMS s.r.o. Ing. Lukáš Hurdálek výkonný ředitel DMS s.r.o. Ing. Ferdinand Szemla jednatel DMS s.r.o.

10 8 ROČNÍ ZPRÁVA 2013

11 EKONOMIKA 9 Finanční ukazatele Aktiva celkem v tis. Kč 2013 / / Vlastní kapitál celkem v tis. Kč 2013 / / Tržby v tis. Kč 2013 / / HV po dani v tis. Kč 2013 / /

12 10 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Ekonomické výsledky Konsolidované ekonomické výsledky skupiny ALTA plně odráží skutečnosti roku 2013 v konsolidačním celku sestávajícím ze 17 společností. S ohledem na vykázané výsledky skupiny lze konstatovat, že se podařilo překonat dopady krize z předcházejících let a že i nadále si skupina udržuje významné postavení ve svém podnikání. Skupina ALTA úspěšně zvládla úkoly plánu roku 2013 a vytvořila dobré předpoklady pro úspěšnou realizaci úkolů a plánů roku Konsolidované tržby skupiny ALTA dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS dosáhly výše mil. Kč a konsolidovaný zisk po zdanění je tis. Kč. Provozní výsledek hospodaření za rok 2013 činil tis. Kč. Od roku 2013 skupina přešla na jiné vykazování výnosů, ve kterých vedle výnosů z prodeje zboží a služeb jsou zahrnuty i výnosy z prodeje materiálu. Dále došlo k detailnějšímu členění nákladů, které jsou členěny podle účelu na náklady na administrativu, distribuci a na výzkum a vývoj. V nákladech na prodané zboží jsou pak vykázány i nákladové úroky z finančního pronájmu leasingové společnosti TRANSPORT 21 VEK. Ztráta z finančního hospodaření ve výši tis. Kč je tvořena převážně z nákladových úroků a kurzové ztráty. Skupina realizovala kurzovou ztrátu ve výši 21 mil. Kč, všechny přepočty položek v zahraničních měnách byly provedeny prostřednictvím nákladových a výnosových účtů s výjimkou finančních derivátů, které byly přepočteny rozvahově s dopadem do vlastního kapitálu skupiny ve výši 19 mil. ztráty. V oblasti aktiv došlo v porovnání s předcházejícím rokem, z hlediska objemu jednotlivých položek rozvahy, k poklesu v oblasti aktiv dlouhodobých a k nárůstu aktiv krátkodobých. V krátkodobých aktivech se jedná především o zvýšení v oblasti obchodních pohledávek, a to z důvodu přesunu velké části dlouhodobých pohledávek do pohledávek krátkodobých, současně došlo k jejich detailnějšímu rozčlenění. Z obchodních pohledávek byly vyčleněny pohledávky ze stavebních smluv a dále pohledávky z finančního pronájmu, u kterých došlo k velkému poklesu z důvodu ukončení leasingových smluv. Zaplacené zálohy na služby byly přesunuty do ostatních aktiv, velký pokles byl zaznamenán i v oblasti zásob. Údaje byly nově vykázány i za rok 2012 tak, aby byly srovnatelné. V části dlouhodobých aktiv došlo k poklesu výše zmiňovaných dlouhodobých pohledávek z finančního pronájmu o téměř 100 %, jednalo se o dlouhodobé pohledávky se splatností v letech , které byly převedeny do krátkodobých z důvodu předčasného ukončení leasingu. Jde především o pohledávky společnosti TRANSPORT 21 VEK. Dále došlo k nepatrnému snížení goodwillu a hmotného a nehmotného majetku z důvodu promítnutí prodeje společnosti Keratech a likvidace společnosti ALTA M. V oblasti pasiv došlo k nárůstu krátkodobých závazků ve výši mil. Kč, a to převážně v oblasti přijatých úvěrů a půjček. Dále došlo k mírnému poklesu ostatních závazků, kde se jedná o závazky ve splatnosti, které jsou v rovnováze s krátkodobými pohledávkami. Dlouhodobé úvěry byly z velké části převedeny do krátkodobých úvěrů a půjček, jednalo se převážně o úvěry za leasingovou společnost TRANSPORT 21 VEK v Ruské federaci. V číselném vyjádření lze konstatovat, že skupina splnila plán jak v oblasti tržeb, tak i hospodářského výsledku před vlivem kurzových rozdílů. Ekonomické výsledky skupiny ALTA tedy ukazují pozitivní trend oživování ekonomiky, a to nejen na tuzemském, ale i na zahraničních trzích. Vzhledem k tomu, že mateřská společnost vlastní dceřiné společnosti v zahraničí, je konsolidovaná účetní závěrka zpracována dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS s tím, že byla současně zpracována závěrka dle Mezinárodních standardů IFRS i za rok 2012, pro srovnatelnost údajů. Všechny společnosti jsou do konsolidované účetní závěrky zahrnuty od data založení společnosti, nebo od data akvizice, a jsou zaúčtovány metodou koupě. V roce 2013 nedošlo k žádným novým akvizicím. V průběhu roku 2013 došlo k fúzi sloučením společnosti DMS s.r.o. (nástupnická) a společnosti ALTA 32, s.r.o. (zanikající).

13 EKONOMIKA 11 Financování Skupina ALTA každoročně upevňuje své přední postavení mezi nejvýznamnějšími českými exportéry. Úspěšně byla realizována řada exportních kontraktů s bankovním financováním našich zákazníků. Úspěšné realizaci těchto projektů napomáhají naše tradičně dobré a úzké pracovní vztahy s bankovními a pojišťovacími institucemi. Rozsah spolupracujících bank je komplexní jak z pohledu jejich velikosti a poskytovaných služeb, tak i z pohledu jejich zaměření na exportní a projektové financování. Využitím zkušeností bankovních partnerů a schopností našich pracovníků z oblasti exportního a projektového financování, jsme zákazníkům schopni nabídnout inovativní řešení a zajistit výhodné finanční podmínky pro úspěšnou realizaci jejich obchodních záměrů. Disponujeme vysoce kvalifikovaným odborným týmem pracovníků s reálnými zkušenostmi z exportního a projektového financování, které získali dlouhodobým působením v bankovním sektoru. Zákazníkům jsme připraveni nabídnout standardní exportní financování se středně nebo dlouhodobým úvěrem s pojištěním EGAP. Tímto způsobem je možné financovat široký rozsah exportních dodavatelských kontraktů od kusových dodávek, až po dodávky technologicko-stavebních celků na klíč. Posuzujeme především ekonomickou a finanční situaci stávajícího podniku investora, opodstatněnost investice a schopnost splácet poskytnutý úvěr. Jsme nápomocni zákazníkovi při zpracování všech potřebných dokumentů pro standardní analýzu projektu a dlužníka z pohledu potřeb bank a EGAP. Při zpracování struktury projektů v rámci dlouhodobého financování dodávek na klíč vycházíme z analýzy všech relevantních rizik projektu, která mohou mít podstatný vliv na schopnost nového podniku splácet závazky financující bance. Jedná se o vysoce komplexní proces trvající standardně 6 18 měsíců, spojený s vyššími náklady na získání úvěru, o čemž jsou naši zákazníci předem informováni. V posledním období roste zájem zákazníků o dodavatelské úvěry s odloženou splatností při kusových dodávkách zařízení, technologií, nebo náhradních dílů. Jde o jednorázové i rámcové kontrakty s dílčími dodávkami, s odloženou splatností měsíců. V takových případech jsme schopni nabídnout krátkodobé úvěry s následujícím profinancováním v součinnosti se spolupracujícími bankami a komerčními pojišťovnami. Velkou pozornost klademe na to, aby zákazníci již od počátku podrobně znali podmínky a cenu při tomto způsobu financování dodávek. Podmínkou dosažení úspěchu v oblasti exportu jsou hluboké znalosti a zkušenosti z oblasti exportního a projektového financování. Naše společnost jimi nejen disponuje, ale dělí se o ně i se svými zákazníky v zájmu společného využití nových obchodních příležitostí.

14 12 ROČNÍ ZPRÁVA 2013

15 OBCHOD A VÝROBA 13 Strojírenství Segment strojírenství poskytuje optimální technologická řešení prostřednictvím dodávaných investičních celků i formou dodávek jednotlivých strojů. Zaměření: výroba, prodej a distribuce obráběcích strojů z produkce vlastních závodů, prodej obráběcích strojů z produkce ostatních závodů, prodej zařízení pro povrchové úpravy, prodej automatizovaných obráběcích linek a provozů, zařízení na dělení materiálu, tvářecí a kovací stroje, obráběcí linky a robotizovaná pracoviště, tvářecí a kovací linky a robotizovaná pracoviště, linky povrchových úprav (galvanické i lakovací), slévárenské linky, technologické dodávky pro oblast hutnictví železa, svařovací linky a robotizovaná pracoviště, svařovací zařízení, stroje a přídavné materiály, zařízení pro diagnostiku.

16 14 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výrobní závody ALTA, a.s. Společnost ALTA, a.s. patří již od svého založení k předním dodavatelům strojírenského zařízení do zemí střední a východní Evropy. ALTA, a.s. je výhradním zástupcem společnosti TOS KUŘIM - OS, a.s., ČKD BLANSKO-OS, a.s. a ŠKODA MACHINE TOOL a.s. na trzích Ruské federace, Ukrajiny a Běloruska. Zároveň spolupracuje se všemi významnými strojírenskými výrobci v České republice a Evropě. V oblasti modernizačních projektů, dodávek obráběcích strojů a ostatního technologicko-výrobního zařízení je v současné době kladen hlavní důraz na úspěšnou realizaci projektu na dodávku kompletní linky na opracování náprav a výroby dvojkolí pro železniční vagóny v Kazachstánu. V roce 2013 byl podepsán kontrakt na dodávku speciálního karuselu s průměrem stolu větším než 10 m a byly ukončeny dodávky zařízení speciální kovací linky pro zákazníky v Ruské federaci. V podpůrné oblasti prodeje provádí ALTA, a.s. servis vybraných typů obráběcích strojů a komplexní údržbu dodávané techniky. ŠKODA MACHINE TOOL a.s. Společnost ŠKODA MACHINE TOOL a.s. se řadí mezi přední světové výrobce obráběcích strojů. Historie obráběcích strojů se značkou ŠKODA sahá až do roku Svými unikátními konstrukcemi se postupně staly symbolem vysoké technické úrovně, spolehlivosti a dokonalého provedení. Firma má silný výzkumný, vývojový a konstrukčně-technologický potenciál tvůrčích pracovníků a udržuje si náskok v technické úrovni svých výrobků. Horizontální vyvrtávačky ŠKODA reprezentuje řada těžkých pinolových horizontek typu HCW s průměrem vřetena mm. Těžkou řadu horizontek doplňuje lehčí řada horizontálních frézek typu FCW s průměrem vřetena 145 a 150 mm. Horizontková pracoviště je možné vybavit otočnými stoly s nosností od 25 do 500 t a řadou různých frézovacích a vyvrtávacích hlav a dalšího příslušenství. Těžké soustruhy ŠKODA zastupuje řada s tradičním označením ŠKODA SR. TOS KUŘIM - OS, a.s. Společnost TOS KUŘIM - OS, a.s. byla již od svého založení v roce 1942 průkopníkem v zavádění nových technologií do praxe a obchodní značka firmy se brzy stala celosvětovým symbolem spolehlivých a přesných obráběcích strojů s dlouhodobou životností. Výrobní program společnosti je zaměřen na velké frézky a obráběcí centra, která umožňují obrábění těžkých, rozměrově a tvarově velmi složitých obrobků až z pěti stran s použitím souvislého řízení v pěti osách. Jedná se zejména o obráběcí centra s posuvným stojanem a portálová obráběcí centra. Hlavní technologickou předností strojů TOS KUŘIM je systém automaticky výměnných vřetenových hlav. Stroje mají uplatnění zejména v těžkém strojírenství, energetice, zbrojařském a leteckém průmyslu, ve výrobě těžkých stavebních strojů a důlní techniky, v loďařském a železničním průmyslu. ČKD BLANSKO-OS, a.s. ČKD BLANSKO-OS, a.s. patří mezi významné české strojírenské společnosti s bohatou tradicí, od roku 2010 je členem konsolidovaného celku skupiny ALTA. Již od roku 1951 se společnost ČKD BLANSKO-OS, a.s. specializuje na vývoj, konstrukci, výrobu a montáž těžkých svislých soustruhů, tzv. karuselů, v jednostojanovém nebo dvoustojanovém provedení. Za tuto dobu společnost dodala více než 730 karuselů do třiceti zemí světa. Karusely společnosti ČKD BLANSKO-OS, a.s. slouží jako víceprofesní obráběcí centra, umožňující soustružení, frézování, vyvrtávání, vrtání a broušení.

17 OBCHOD A VÝROBA 15 Těžební technologie Segment těžebních technologií se specializuje na dodávky technologií pro těžbu surovin povrchovým i hlubinným způsobem. Technologie, které dodává a které jsou dobře známy v zemích SNS, ale i například v Polsku nebo ve Vietnamu, jsou určeny jak pro těžbu a obohacení nerostů a surovin (zejména uhlí, ale i zlata, stříbra, železné rudy, chromu, olova, platiny aj.), tak i pro těžbu a úpravu materiálů pro stavební průmysl (štěrk, písek aj.). Zaměření: projekce, dodávka a montáž důlních mechanizovaných komplexů pro těžbu uhlí, projekce, dodávka a montáž technologických linek pro těžbu a úpravu rud a kameniva a jeho další zpracování (betonárny, asfaltovny, výroba pražců), projekce a dodávky komplexů pro kontinuální povrchovou těžbu rud a uhlí, dopravníkové systémy pro hlubinnou a povrchovou těžbu, dodávky úpraven nerostů, dodávky těžních zařízení pro svislou dopravu. ALTA, a.s. Společnost ALTA, a.s. se věnuje oblasti dodávek technologií pro hlubinnou těžbu a úpravu rud a kameniva od roku V oblasti těžebních technologií byla v roce 2013 dokončena dodávka úpravny uhlí pro společnost PG Silesia a byly dodány těžké pásové dopravníky pro Sibiřskou uhelnou energetickou společnost ( SUEK ). V segmentu dodávek technologií byl v roce 2013 podepsán významný kontrakt na dodávky zařízení pro šachtu Pokrovskaja ze skupiny Doněckstal. SE-MI Technology, a.s. Výrobní společnost SE-MI Technology, a.s. zajišťuje strojírenské dodávky a technologické celky v oborech hlubinné a povrchové těžby nerostů, úpraven, povrchových dopravních systémů a také zařízení pro další odvětví průmyslu, založené na vlastním technickém, výrobním a logistickém know-how.

18 16 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Technologické projekty Segment technologické projekty se specializuje na dodávky zařízení pro výrobu stavebních hmot, na komplexní řešení v oblasti energetiky (energetické zdroje) a na komplexní řešení pro petrochemický průmysl. Zaměření: stroje a zařízení pro cihlářský průmysl, stroje a zařízení pro výrobu cementu a vápna, komplexní dodávky služeb a zařízení v chemickém a petrochemickém průmyslu, komplexní dodávky služeb a zařízení v oblasti energetiky, výstavba nových a modernizace stávajících metalurgických závodů. ALTA, a.s. Segment technologických projektů staví na zkušenostech společnosti ALTA, a.s. s realizací velkých investičních celků pro své zákazníky v zahraničí. V oblasti technologických projektů byla v roce 2013 realizována rekonstrukce a celková modernizace válcovací linky pro Ašinský metalurgický závod ( AMET ). Dalším významným kontraktem v této oblasti byla dodávka kompletní technologické linky cihelny pro Závod keramických výrobků ( KLINCY ). V oblasti energetiky bylo podepsáno Memorandum s ministerstvem energetiky a infrastruktury Srbské republiky o spolupráci při výstavbě komplexu nového dolu a elektrárny o výkonu 380 MW. Suroviny a materiály Segment suroviny a materiály se specializuje na dodávky železorudných surovin a antracenového oleje do České republiky. Zaměření: železorudné suroviny koncentráty, pelety, antracenový olej. ALTA, a.s. Společnost ALTA, a.s. dodává železorudné suroviny pro společnost Moravia Steel a.s. od roku 1996 v ročních objemech 1 2 mil. tun. V oblasti surovin a materiálů pokračovaly v roce 2013 dodávky železorudných surovin pro Třinecké železárny, a.s., kdy došlo k navýšení objemů dodávek o 12 % oproti roku 2012.

19 OBCHOD A VÝROBA 17 Palivový cyklus jaderných elektráren Segment palivový cyklus jaderných elektráren poskytuje komplexní řešení v oblasti palivového cyklu jaderných elektráren, a to od dodávek jaderných materiálů a čerstvého jaderného paliva po optimalizační studie jeho využití v reaktoru i po jeho ozáření. Zaměření: zajištění importních a exportních licencí na dovoz a vývoz jaderných materiálů a položek dvojího užití, licencování transportních obalů/kontejnerů pro pozemní i vzdušnou přepravu jaderných materiálů po území EU, dodávky čerstvých palivových článků a souvisejících engineeringových služeb, včetně zajištění jejich přepravy pro jaderné elektrárny a výzkumné reaktory v ČR a na Slovensku, vývoz jaderných materiálů a zabezpečení jejich přepravy, dovoz a vývoz materiálů a zboží spadajícího do položek dvojího užití, převozy radioaktivních a nesopečných materiálů a ozářeného jaderného paliva. ALTA, a.s. Dodávky palivových článků pro české a dnes i slovenské jaderné elektrárny představují jednu z tradičních aktivit společnosti ALTA, a.s. již od dob jejího založení. ALTA, a.s. je od roku 1995 výhradním zástupcem ruské společnosti TVEL, výrobce a dodavatele jaderného paliva, na území České republiky a od roku 2010 i na území Slovenska. ALVEL, a.s. ALVEL je společnost, která v roce 2012 vznikla jako společný podnik dvou významných firem v oblasti jaderné energetiky ALTA (Česká republika) a TVEL (Ruská federace). Společnost poskytuje špičkové vědecko-engineeringové služby v oblasti jaderné energetiky, zejména s vazbou na jaderná energetická zařízení v České republice. Další oblastí činnosti je spolupráce se společnostmi zabývajícími se dodávkami pro jaderný průmysl. DMS s.r.o. Společnost DMS se dlouhodobě zaměřuje na přepravu nebezpečných materiálů a radioaktivních látek, včetně jaderných materiálů a přepravu nadměrných nákladů. Specializované přepravní služby v oblasti jaderného palivového cyklu poskytuje nejen v České republice, ale i v zahraničí. Během svého dvacetiletého působení se společnost DMS s.r.o. postupně stala synonymem pro bezpečnou a spolehlivou přepravu v mezinárodním měřítku.

20 18 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Vnitřní kontrola a interní audit Součástí korporátní správy a řízení skupiny ALTA je systém vnitřní kontroly a interní audit, realizovaný pro členy skupiny ALTA společností ALTA CZ. Cílem systému vnitřní kontroly je zajištění dosažení stanovených podnikatelských cílů v souladu s ochranou aktiv společnosti, efektivitou vnitropodnikových procesů a zajištěním zájmů akcionářů a věřitelů skupiny. Cílem interního auditu je pak nezávislé a objektivní posouzení systému vnitřní kontroly. V roce 2013 byla ve skupině provedena řada auditorských prověrek, které byly zaměřeny zejména na: ochranu aktiv jednotlivých společností ve skupině, posouzení účinnosti, účelnosti a hospodárnosti vnitroskupinových procesů jednotlivých společností ve skupině, posouzení souladu činnosti jednotlivých společností ve skupině se stanovenými strategickými cíli a zájmy akcionářů a věřitelů skupiny, legislativními a regulatorními požadavky, identifikaci významných rizik spojených s činnostmi jednotlivých společností ve skupině a vydání doporučení k jejich řízení, posouzení efektivity procesů pro zajištění věrného a poctivého obrazu finančních informací poskytovaných jak na úrovni individuálních společností ve skupině, tak i na úrovni konsolidované účetní závěrky. Výsledky provedených auditorských prověrek byly poskytnuty představenstvu a dozorčí radě společnosti ALTA Invest. Na základě zjištěných skutečností byla vydána doporučení s cílem zlepšit výkonnost skupiny a minimalizovat identifikovaná rizika. Na základě těchto doporučení byl vypracován plán pro řešení zjištěných nedostatků. Oddělení interního auditu průběžně monitorovalo realizaci nápravných opatření ve skupině ALTA. V roce 2013 byla tato nápravná opatření realizována v částečném rozsahu.

21 VNITŘNÍ KONTROLA / VÝZKUM A VÝVOJ 19 Výzkum a vývoj, technologie a inovace Skupina ALTA klade neustálý důraz na své produkty a jejich udržitelnou konkurenceschopnost. Prostřednictvím oddělení technických rozvojů jednotlivých společností skupina disponuje vysoce kvalifikovanými týmy výzkumně vývojových pracovníků. Tato koncentrovaná kapacita zahrnuje všechny etapy vývoje nového výrobku od návrhu, přes konstrukci, až po zkoušky prototypů. Ve skupině se systematicky vytváří a rozvíjí zázemí s potřebnými výzkumně vývojovými technologiemi nejnovější generace a optimalizují se návrhové procesy. HW a SW podpora je na vysoké úrovni, mimo jiné jsou využívány CAD návrhové technologie NX, Solid Edge, Solid Works, Auto CAD, nebo FEM řešení ABAQUS. Správa konstrukčních dat probíhá systémově prostřednictvím digitálních archivů či PDM systémů. Pilotně je implementováno řešení PLM Teamcenter s cílem správy a řízení dat o výrobku v rámci jeho celého životního cyklu, s přímou vazbou na informační systém společnosti. ALTA sleduje moderní trendy, je motivována novým technickým poznáním a vedena neustálou snahou aplikovat nejnovější teoretické poznatky do konstrukce svých produktů. Dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami a teoretickými pracovišti. Mezi nejvýznamnější partnery v této oblasti patří Strojní fakulta ČVUT Praha, Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii při ČVUT Praha, Strojní fakulta VUT v Brně, ZČU Plzeň, VŠB Ostrava, Centrum výzkumu Řež, ÚJV Řež. Nově je zahájena spolupráce s výzkumným pracovištěm Intemac, zaměřeným na odvětví obráběcích strojů, svým charakterem zajišťující jedinečnou formu kompetenčního centra. V oblasti výroby obráběcích strojů společnost spolupracuje s nejvýznamnějšími dodavateli komponentů, jako např. firmami Siemens, Heidenhain, Fanuc, INA, FAG, SKF, NSK, ISCAR, Sandvik, Walter. Pro řízení vývoje ve střednědobém horizontu je pro jednotlivé společnosti zpracován plán technického rozvoje, zahrnující aplikaci nejnovějších poznatků v oblasti technických věd a reflektující marketingové priority a cíle skupiny. V těchto plánech jsou definovány cíle pro uchování a zvýšení hodnoty našich produktů a vzájemné vazby dle kompetencí jednotlivých subjektů pro zajištění potřebných činností. Realizace hlavních vývojových úkolů se v roce 2013 konkrétně týkaly: ŠKODA MACHINE TOOL Těžký horizontální stroj HCW4000-CX dokončen vývoj a konstrukce, zahájena etapa výroby prototypu. Integrace, stavebnicovost a rekonfigurovatelnost strojů skupiny probíhá výzkum a vývoj rekonfigurovatelného soustružnického stroje. ČKD BLANSKO-OS Těžký karuselovací stůl s modulární koncepcí pohonu dokončen vývoj a konstrukce, probíhá výroba prototypu. TOS KUŘIM - OS Frézovací vřeteník pro výměnné vřetenové hlavy s vrtacím vřetenem dokončen vývoj a konstrukce, zahájena etapa výroby prototypu. Integrace, stavebnicovost a rekonfigurovatelnost strojů skupiny dokončen prototyp unifikované kabiny operátora a ovládacího panelu, probíhá výzkum a vývoj jednostojanového rekonfigurovatelného stroje. SE-MI Technology Vývoj nového typu kontinuálního dopravního zařízení, pásového dopravníku s krycím pásem, s ohledem na ochranu životního prostředí a snížení provozních nákladů dokončen vývoj a konstrukce, probíhá výroba prototypu.

22 20 ROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společenská odpovědnost Téma společenské odpovědnosti má ve skupině ALTA pevné místo a dlouhodobou tradici. V rovině vztahů s klienty, partnery a dodavateli je uplatňován vzájemný striktně transparentní přístup, který je realizován v rámci České republiky, ale i v zahraničí, s důrazem na země SNS. Soustřeďuje se zejména na charitativní projekty a programy orientované na pomoc lidem v tísni a handicapovaným. Již od roku 2002 je ALTA partnerem kulturního projektu Dny ruské kultury na jižní Moravě a v Praze. Festival, který se každoročně setkává s velkým ohlasem, je orientován především na divadelní, baletní, filmovou a hudební tvorbu. ALTA pravidelně podporuje činnost Ruského kulturně-osvětového sdružení na Moravě. Tradiční je rovněž podpora Sociálního nadačního fondu Domovy potřebných, který organizuje každoroční letní ozdravné pobyty dětí z Ukrajiny v USP Kociánka v Brně. Finanční pomoc ALTA pravidelně věnuje také na podporu humanitárních tradic našeho národa v rámci partnerství se Společností Ludvíka Svobody. Směrem dovnitř skupiny zaměřuje ALTA zvýšenou pozornost na vytváření kvalitního pracovního prostředí, s cílem napomáhat osobnímu rozvoji zaměstnanců, zároveň respektovat jejich individuální možnosti a diversitu. Prosazujeme vytváření všech nezbytných podmínek pro odborný růst a pro zaměstnance připravujeme individuální vzdělávací plány s cílem prohlubovat a zvyšovat jejich kvalifikaci. V rámci vzdělávání klademe silný důraz i na podporu rozvoje jazykových dovedností. Zaměstnanci mohli v minulém roce využít možnosti individuální nebo skupinové výuky vedené našimi lektory, rodilými mluvčími. Zvláštní pozornost ve skupině ALTA patří důslednému uplatňování principu rovných příležitostí. Zaměstnancům poskytujeme prostor pro seberealizaci a také pro inovace stávajících procesů. Svou flexibilitou pomáháme vytvářet podmínky pro zachování rovnováhy mezi osobním a profesním životem, podporujeme kariérní růst žen. V roce 2012 se ALTA spojila s novým partnerem poskytujícím zdravotní péči, s privátní klinikou SurGal, která je unikátním zařízením svého typu v České republice. Tato spolupráce jen akcentuje trvalou vysokou úroveň péče o zdraví našich zaměstnanců a zaměření na preventivní aktivity v oblasti podpory zdraví. Skupina ALTA nabízí svým zaměstnancům i jejich rodinám celé spektrum celoročních společenských, kulturních a sportovních aktivit, stejně jako škálu sociálních výhod. Mezi oblíbené akce patří tradiční vánoční večírek, oslava Mezinárodního dne žen, Letní slavnost pro rodiny s dětmi, sportovně laděné Střelecké odpoledne nebo celoskupinový turnaj v bowlingu.

Profil společnosti 2012. AdvantageLoyaltyTraditionAdded value

Profil společnosti 2012. AdvantageLoyaltyTraditionAdded value Profil společnosti 2012 AdvantageLoyaltyTraditionAdded value 1 2 3 4 5 6 7 Představení společnosti 2 17 Profil společnosti ALTA Úvodní slovo Organizační struktura skupiny ALTA Invest, a.s. Organizační

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti... 9 Skupina

Více

Projektování je pro nás hračka... NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009

Projektování je pro nás hračka... NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009 Projektování je pro nás hračka... 09 NOEN, a.s. Výroční zpráva 2009 Obsah Výroční zpráva 2009 ZÁKLADNÍ ČÁST FINANČNÍ ČÁST 1/ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Úvodní slovo předsedy představenstva Základní údaje

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR NA TRHU OD ROKU 1993 2 Slovo předsedy představenstva Vážení přátelé, rok 2007 byl pro celou skupinu DEK dalším náročným a

Více

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010

Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Výroční zpráva MERO ČR, a.s. za rok 2010 Kontakty: MERO ČR, a. s. dceřiná společnost: Veltruská 748 MERO Germany AG 278 01 Kralupy nad Vltavou MERO-Weg 1 Česká republika 85088 Vohburg an der Donau Spolková

Více

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5

Obsah. Přílohy. Úvodní slovo 3. Základní údaje 4. Předmět podnikání 4. Hlavní akcionáři 5. Orgány společnosti 5 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo 3 Základní údaje 4 Předmět podnikání 4 Hlavní akcionáři 5 Orgány společnosti 5 Organizační struktura holdingu ZVVZ GROUP 6 Dceřiné společnosti 7 Podnikatelská

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11

VÝROČNÍ. zpráva. ČEZ Energo, s.r.o. >> 11 >> 11 VÝROČNÍ zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Obsah Skupina ČEZ 3 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora pro společníky společnosti ČEZ Energo, s.r.o. 6 Zpráva nezávislého auditora

Více

Obsah. Finanční část 19

Obsah. Finanční část 19 Výroční zpráva 2007 Obsah Představení společnosti 2 Historie 3 Základní údaje 4 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů 5 Zpráva předsedy představenstva 6 Složení dozorčí rady, představenstva a managementu

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2011 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Obsah Profil společnosti 2 Vybrané ekonomické ukazatele 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Zpráva představenstva 8 Strategické cíle společnosti pro rok 2012 9 Nejvýznamnější události

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

Moravia steel el. a.s. / Výroční zpráva 2008

Moravia steel el. a.s. / Výroční zpráva 2008 Moravia steel el a.s. / Výroční zpráva 2008 Obsah 2 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 4 2. Profil společnosti 5 3. Statutární orgány 7 4. Zpráva představenstva 12 5. Zpráva dozorčí rady 13 6. Výrok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

Obsah. Jihomoravská plynárenská

Obsah. Jihomoravská plynárenská Jihomoravská plynárenská VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2009 Tržby (mil. Kč) 19 152 EBITDA (mil. Kč) 1 340 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 2 244 Zisk po zdanění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Umíme zúročit své úspěchy

Umíme zúročit své úspěchy Umíme zúročit své úspěchy Výroční finanční zpráva 212 Finanční poradenství pro Evropu Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 213...1 Orgány společnosti...13 Zpráva dozorčí rady...14 Výkazy dle IFRS...18

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výkonnosti strategického plánu organizace Performance Analysis of Strategic Plan of an Organization Bc. Tereza Bejčková Plzeň 2013

Více

Výroční zpráva. Zeppelin CZ s.r.o. Zeppelin CZ s.r.o.

Výroční zpráva. Zeppelin CZ s.r.o. Zeppelin CZ s.r.o. Výroční zpráva Zeppelin CZ s.r.o. Zeppelin CZ s.r.o. Vedení společnosti Lipová 72, 251 70 Modletice Tel.: +420 266 015 111 Fax: +420 266 015 360 E-mail: info-cz@zeppelin.com www.zeppelin.cz OBSAH Představení

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě

Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě Výroční zpráva 2011 ČEZ Teplárenská, a.s. Vizí společnosti ČEZ Teplárenská, a.s., je být moderní, zákaznicky orientovanou společností s aktivním marketingovým přístupem, která dlouhodobě zajišťuje komplexní

Více

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s.

Obsah. Dalkia Česká republika, a.s. výroční zpráva 2013 Dalkia Česká republika, a.s. je tradičním výrobcem a dodavatelem tepla pro města a jejich obyvatele, průmyslové podniky, zdravotnická a školská zařízení, veřejné instituce a obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více