Determinanty Opakování: Permutace na n prvcích je zobrazení p:{1,..., n} {1,..., n}, které je prosté a na.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Determinanty Opakování: Permutace na n prvcích je zobrazení p:{1,..., n} {1,..., n}, které je prosté a na."

Transkript

1 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Lieárí algebra II láta z II semestru iformatiy MFF UK dle předáše Jiřího Fialy Zpracovali: Ja Zaatar Štětia, Odřej Keddie Profat Obsah Determiaty2 Geometricý výzam determiatu4 Polyomy4 Vlastí čísla a vlastí vetory6 Charateristicý mohočle6 Prostory se salárím součiem Ortogoalita Ortogoálí doplě2 Pozitivě defiití matice3 Bilieárí a vadraticé formy4

2 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Determiaty Opaováí: Permutace a prvcích je zobrazeí p:{,, } {,, }, teré je prosté a a S začí možiu všech permitací a prvcích S, tvoří grupu (existují eutrálí prve, idetita a všechy iverzí permutace) Iverze v permutaci je dvojice i,j taová, že i j a pi p j Zaméo permutace p je sg p= # iverzí v p Sudé permutace tvoří ormálí podgrupu S ; Fatorgrupa je izomorfí grupě {, }, Nechť A je čtvercová matice řádu ad tělesem K, potom determiat matice A je dá výrazem det A:= sg p a i, p i p S Formálě jde o zobrazeí K m K Determiaty matic se začí místo det : det A T =det A Důaz: det A T = sg p A T i, p i = sg p A T p i,i = p S p S j= * (*) víme, že j= p i; i= p j a sg p= sg p QED sg p p S j= a j, p j =det A Důsl: Poud řádová úprava eměí determiat, pa ai stejá sloupcová úprava jej ezměí : Přerováí sloupců matice A podle permutace q (a) ezměí determiat, poud sgq= (b) změí zaméo determiatu, poud sgq= Důaz: Budiž A původí matice, B přerovaá matice Důsl: det B = sg p b i, p i = sg p a, protože i,q p i b =a ; b =a, a dále se rová i,q j i, j i, j i,q j p S p S sgq sgq sg p a, de vždy i,q pi sg q sgq = a sg q sg p= sg q p, taže p S sg q sgq p a i,q pi = sgq det A QED p S (a) záměa dvou řádů změí zaméo, (b) jsou-li dva řády matice A shodé, potom det A= Tvrz: Determiat matice je lieárě závislý a aždém řádu matice Důaz: Na i-tém řádu provedeme (a) salárí ásobe řádu (b) součet dvou řádů (a) Liearita vůči ásobu Budiž A původí matice, A' pozměěá matice (i-tý řáde vyásobeý t K ) Důsl: Pa det A' = p S sg p a ', p a' i, p i a ', p = sg p a, p t a i, p i a, p =t det A p S (b) Liearita vůči sčítáí Budiž A původí matice Zostruujeme B,C předpisem j i:a, j =b, j =c, j, Pa j :a i, j =b i, j c i, j det A= sg p a, p a i, p i a, p = sg p a, p b i, p i c i, p i a, p = p S p S = p S sg p a, p b i, p i a, p sg p a, p c i, p i a, p =det B det C QED p S Přičteí t-ásobu j-tého řádu i-tému (pro i j ) eměí determiat matice Důaz: obrázem Postup: Výpočet determiatu Převedeím a odstupňovaý tvar přičteím ásobů ostatích řádů, ale esmíme prohazovat řády ai ásobit t K, zato můžeme provádět úpravy i a sloupcích (předáša 239) 2

3 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Nechť A a B jsou čtvercové matice stejého řádu ad K, potom platí det A B=det A det B Důaz: Je-li A ebo B sigulárí, pa A B je sigulárí Něterý řáde sigulárí matice lze složit lieárí ombiací ostatích, odečteím této ombiace zísáme matici s ulovým řádem a stejým determiatem = Je-li A regulárí, lze ji rozložit a souči elemetárích matic A=E E Potom platí det A B =det E E B=det E E 2 E B = * = * det E det E 2 E B Ad *, máme dvě možosti Důsl: (a) Čtvercová matice A je regulárí, právě dyž det A (b) det A =det a, respetive det A det A = (a) E odpovídá vyásobeí i-tého řádu t determiat součiu t-rát vzroste: det E = t =t (b) E odpovídá přičteí j-tého řádu i-tému Začeí: A i, j začí matici, terá vzie z matice A vypuštěím i-tého řádu a j-tého sloupce determiat součiu se ezměí: det E = = Tedy det E det E det B =det E E det B=det A det B QED Tvrz: Poz, Rozvoj determiatu podle i-tého řádu Pro libovolou matici A řádu 2 a libovolé i {,, } platí det A= a i, j i j det A i, j j = toto je efetiví pro řády s ulami Důaz: (a) Vytýáí prvů a i, j z předpisu pro determiat ebudeme doazovat (b) Využití liearity: zapíšeme i-tý řáde jao vhodou lieárí ombiaci: e T det a i, a =a i, i, det a i, det a i,,,a i, =a i,,,,a i,2,,,a i,,,, Zbývá určit: det je a [i,j] permutace řádů = i det je a[,j] = i j det x = x i j det A ij, QED permutace sloupců x - idy evyužijeme Pro čtvercovo matici A defiujeme adjugovaou matici adj A předpisem adj Ai, j = i j det změa pořadí idexů! A j, i Pro aždou regulárí matici A platí A = adj A det A Důaz: z rozvoje podle i-tého řádu: A i adj A i =det A a pro j i : i-tý řáde A j adj A i = rozvoj podle i-tého řádu v matici, terá vzie z A ahrazeím i-tého řádu j-tým řádem = A =det A A adj A=I det, QED det A A A adj A Cramerovo pravidlo Nechť A je regulárí matice, potom řešeí aždé soustavy A x=b lze spočítat po složách výrazem x i = det A i b, det A de A i b zameá matici, terá vzie z A ahrazeím i-tého sloupce vetorem pravých stra b Důaz (): X = A b= adj A b det A X i = det A adj A b i= adj A det A i, j b j = j= Provedeme rozvoj podle i-tého sloupce v A i b = det A det A i b, QED Důaz (2): Ozačme I i x matici, terá vzie z I ahrazeím i-tého sloupce vetorem x =b A I i x = A e, A e 2,, A x,= A i b Víme det I i x =x i a tedy det A x i =det A ib, QED 3

4 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Postup: Výpočet determiatu (ze cvičeí) a I) V odstupňovaém tvaru stačí souči diagoály: = a i a II) Vytýáí z řádu: III) =2 a b c = 6 6= d =a d b c IV) =3 Sarrusovo pravidlo: V) Rozvoj dle i-tého řádu det A= j= { } = = = a i, j i j det A i, j ; př: = Geometricý výzam determiatu Poz, Záme růzé druhy obalů X R, X ={x,, x } () L X Lieárí obal ejmeší vetorový prostor obsahující X L X ={ a i x i ; x i X, a i R} (2) A X Afií obal ejmeší afií prostor obsahující X A X ={ a i x i ; x i X, a i R, a i =} (3) K X Kovexí obal ejmeší ovexí možia obsahující X K X ={ (4) R X Rovoběžostě vymezeý X a i x i ; x i X, a i R, a, i :a i [,]} R X ={ a i x i ; x i X, a i R, i :a i [,]} Pro vetory x,, x udává det A, de A sestává z x,, x (po řádcích aebo po sloupcích), objem rovoběžostěu určeého x,, x Důaz (idea): Protože přičítáí jiých řádů eměí ai determiat, ale ai objem Důsl: Je-li f lieárí zobrazeí R R a A=[ f ] KK je matice tohoto zobrazeí, vol f v= det A vol v ta platí, že objem objem obrazu těleso Polyomy Polyom (též mohočle) stupě v proměé x ad tělesem K je výraz p x=a x a x a xa, de a a K, a Začeí p K x Operace s polyomy p, q K x : p x= a i x i i= Sčítáí a odčítáí p±q x= i = Násobeí salárem t K, pa t px= t a i x i Násobeí mezi sebou m p q x= i= m a q x= b i x i, BÚNO m i= c i x i, de c i= a i±b i pro i {,, m} a i jia i= c i x i, de c i = mii, j=max,i m a j b i j 7 9 = = 6 2 = 2 4

5 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Děleí se zbytem r,t K X : deg tdegq p=r qt stupeň t Kostruce řešeí: p x a x m q x b má stupeň ižší ež p x prví čle r Poz, Typicy za x volíme prvy z tělesa K, ale lze i jié strutury, apř čtvercové matice ad K p x=a x a xa x p A=a A a Aa I : Pro p R x platí, že p x= (tj p x= x= ), právě dyž a ==a = Malá Fermatova Pro aždé a Z p, a platí a p = Důaz: Zafixuji a, uvážím zobrazeí f :i a i Tedy f :{,, p }{,, p } je prosté a f je permutací a {,, p } p p i= p a i=a p i =a p, QED i= Důsl: V Z p : x p x= q Z p x r Z p x, deg r p : x Z p : q x = r x Koře polyomu p K x je taové a K, že pa= Např polyom p x= x 2 () má oře i v K=C (2) emá oře v K=R (3) emá oře v K=Z 3 (4) má oře 2 v K=Z 5 Tělesa, de všechy polyomy mají oře, se azývají algebraicy uzavřeá Záladí věta algebry Každý mohočle stupě alespoň ad C má oře Důsl: Každý mohočle stupě alespoň ad C lze rozložit jaou souči moomů p x = a x x x x, de x,, x jsou ořey Důaz (idea): Záladí věta algebry: p x=a x a xa Otáza:Reprezetace polyomů p x stupě pomocí oeficietů a a K (+ def); a algebraicy uzavřeém tělese pomocí ořeů a a ; hodotami p x v + růzých bodech px= a i x i i= sadé??? x,, x jaým způsobem lze užít oeficiety a a polyomu p x, záme-li dvojice x i; y i pro + růzých bodů x x? = p x i (předáša 639) řešíme soustavu o ezámých a a a x a x a =y a x a x a = y Maticově: x x x x Vadermodova matice a = a y y 5

6 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Vadermodova matice je regulárí, právě dyž hodoty x x jsou avzájem růzé Důaz: Prví řáde odečteme od x x ostatích = x x x x x 2 x x 2 x x x x x Provedeme rozvoj dle prvího sloupce a vyteme x i x i =x x i x i x i 2 i x x x x j x j= 2 x x x 2 x x 2 2 j =2 x x x x x x = produt eulový ( matice regulárí) x i růzé QED x j x Vadermatova matice a proměých x 2 x = x j x i i j Postup: Lagragerova iterpolace - alterativí postup, ja proložit polyom stupě body x i, y i, i { } Pro i { } ozačme P i x = x x x x 2 x x i x x i x x x i x x i x 2 x i x i x i x i x i x Platí P i x i = a pro j i: P i x j = (ěde máme x x j = eulový čitatel) Položíme Px = y P x y P x Úloha: Jaým způsobem sestavit m líčů, aby libovolý m líčů doázalo odemout ód, ale libovolých méě ež ioliv? Sestavme polyom stupě a určíme jeho hodoty v m růzých bodech Úvod: ód líč Vlastí čísla a vlastí vetory Jedoduchý abstratí model dyamicého systému Systém reprezetová vetorovým prostorem V ad K Dyamia reprezetováa lieárím zobrazeím f :V V Stabilí stavy (a) pevé body zobrazeí f čili f u = u (b) body jejichž obraz je salárím ásobem vzoru: f u = a u, a K Př: Osová souměrost v R 2 Nechť V je vetorový prostor ad K a f :V V je li zobrazeí Vlastím číslem zobrazeí f je taové λ K pro teré existuje etriviálí u V taový, že f u = u Vlastím vetorem příslušý vlastímu číslu λ je libovolé u V, tž f u = u (Poz: Zdvojeá defiice, abychom obešli u= ) Je-li V oečě geerovaý, tj dimv = N, potom lze f reprezetovat maticí zobrazeí A = [f ] VV a rozšířit defiici a matice: Vlastí číslo matice A je libovolé K taové, že A x = x pro x K, x Vlastí vetor příslušý vlastímu číslu λ je taové x K, že Ax = λ x Možia všech vlastích čísel matice se azývá spetrum matice Charateristicý mohočle Úvod: f u = λ u, u A x = x A x λ x = A x λ I x = A λ I x = Př: Tvrz: Charateristicým mohočleem matice A azveme polyom p a t, terý je urče výrazem: p a t = det A t I Pro aždou čtvercovou matici A platí, že λ je jejím vlastím číslem, právě dyž je λ ořeem charateristicého mohočleu p A t, čili p A = Důaz: viz úvod A I x = A I je sigulárí det A t I =, x etriviálí! QED Viz slidy Jsou-li A, B čtvercové matice stejého řádu ad stejým tělesem, potom A B a B A mají stejá vlastí čísla Důaz: Pro ásobeí bloových matic platí: I J K L P Q IPJR KPLR IQJS KQLS AB B AB ABA I = B BA = I A I B BA Platí: C R= R D, říáme, že C a D jsou podobé : Podobé matice mají shodé charateristicé mohočley R S = 6

7 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy C= R D R (*) * toto= p C t=det C t I =det R D R t I =det R D R t R I R =det R D t I R =det R det D t I det R =P d t Podobé matice mají tedy shodá i vlastí čísla Čili A B t I B t I = A B t I t I = p ABt= p BA t= t I B A t I = t I B B A t I Stejé charateristicé mohočley stejá charateristicá čísla, QED Cayley-Hamilto Nechť p A t je charateristicý mohočle matice A Potom platí p A A = A t p Důaz: Využijeme fatu, že M adjm =det M I, a dosadíme M := A t I p A t p A t adj A t I Má a aždém místě polyom proměé t Můžeme zapsat adj A t I =t B t B B, tedy A t I t B t B B = p A t I =a t I a t I a I Koeficiet u t : I B =a I A u t i : A B i I B i =a i I A i u t : A B =a I ic Provedeme úpravy (ásobeí jsou zleva) a sečteme Pravá straa je a a a Aa I = p A A A B A A B B 2 A 2 A B 2 B 3 A 2 A B 2 B A A B B A B =, QED : () Každá matice řádu má ejvýše vlastích čísel (2) Každá omplexí matice řádu má právě vlastích čísel (ěterá mohou být víceásobá): p A t= t t p A t = t r t r ; (3) a = det A dosazeím t = p A t=a t a ta =det A t I = a, t (4) a = (5) a = dosazeím t = do p A t = t t (6) a = a i,i = i Úloha: (ze cvičeí) Ve městě Pupáově jsou tři stray: Asetičtí, Bohatí a Chudí Podrobým výzumem se zjistilo, že 75% z těch, co volilo Asety, je bude volit opět, 5% bude volit Bohaté a 2% chudé Podobě z těch co volili Bohaté zvolí 6% Bohaté, 2% Asety a 2% Chudé 8% voličů chudých je bude volit i v ásledujícím období, o zbylé hlasy se podělí % Aseti a 2% Bohatí Ja bude vypadat limití rozložeí sil v místím (stočleém) zastupitelstvu? A B C A= A,75,2, B,5,6, C,2,3,8 Ax= x A = A' := Ax=2 x Rozděleí dle popisů oolo matice, apř a diagoále jsou ti co volí stejě Součet sloupců matice dá vždy (%) a 2,2 t r i = a, t : 5 t 4 2 = 5 t 2 t 6 t t 85 t 46 t = 2 t 2 = 2 t2 t t t x p: p 3 p 3 p = p= 2 x 3 = p 3 p= x 2 = p/3 x = 2p x= p 2 = 2 = = = 2 3 ; 3 ; x = 3 ; 6 ; 2, de aždá složa je zastoupeí přislušé stray Poud bychom dosadili jié vlastí číslo přílad by evyšel smysluplě Nechť x,, x jsou vlastí vetory příslušé avzájem růzým vlastím číslům,, lieárího zobrazeí f 7

8 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Potom x,, x jsou lieárě ezávislé Důaz: iducí a sporem Nechť x x tvoří ejmeší protipřílad, tj a,,a : a i x i = = f = f = = a i x i = i= a i i x i a i f x i = a i i x i a = = i= a i x i = a i x i i= a i x i = i a i x i x x jsou lieárě závislé, SPOR s miimalitou protipříladu QED Čtvercové matice A, B azveme podobé, poud existuje regulárí matice R taová, že platí: A = R B R Nechť matice A, B jsou si podobé a,x jsou vlastí číslo a příslušý vlastí vetor matice A, potom y = R x je vlastí vetor matice B příslušý vlastímu číslu Důaz: B y= R A R R x=r A x=r x= R x= y A=R B R B=R A R, QED : Vlastí čísla diagoálí matice jsou prvy a diagoále a aoicá báze dává vlastí vetory Matice A je diagoalizovatelá, poud je podobá ějaé diagoálí matici Apliace: (a) A = R D R ; = D ii je i-té vlastí číslo a j-tý sloupec R je vlastí vetor A (b) mocěí matic A = R D R D i,i = D i, i Tvrz: Důsl: Matice A řádu je diagoalizovatelá, právě dyž má lieárě ezávislých vlastích vetorů Důaz: Má-li platit R A R= D, pa sloupce R jedozačě odpovídají vlastím vetorům () Má-li matice A řádu, růzých čísel potom je diagoalizovatelá (2) Platí, že A C má vlastí čísla,, ásobosti r,, r a avíc i {,, } : ra A I = r i, právě dyž A je diagoalizovatelá Fat: Př: Každá čtvercová omplexí matice A je podobá matici v tzv Jordaově ormálím tvaru, což je Teto tvar je dá jedozačě až a pořadí bloů eí diagoalizovatelá : Nechť A= vlastí číslo s příslušým vlastím vetorem x má Pa A x= x A I x=, tedy A I x =* (* začí cooliv ) a lze alézt posloupost vetor, tzv zobecěé vetory, taovou, že A I x i = x i Komplexí čtvercová matice A je hermitovsá, poud platí a i, j = a j,i (omplexě sdružeé číslo) Hermitovsá traspozice A je A H, de A H i, j = A j,i Jiými slovy: hermitovsá A H = A aalogie: symetricá A T = A Komplexí čtvercová matice A se azývá uitárí, poud platí A H A = I : Souči uitárích matic je uitárí: A H A = I, B H B = I AB H AB = B H A H A B = I Př: A= i i t ; P at=t 2 3 3t =3, 2 = R=i 3 3 i 3 R =R = i H i 3 R A R= 3 : A je diagoizovatelá: A R = R D A je podobá J : A R = R J Každá hermitovsá matice má všecha vlastí čísla reálá a existuje uitárí matice R, že R A R je diagoálí 8

9 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Důaz: Iducí podle řádu matice A :=A C Záladí věta algebry existuje vlastí číslo a ěmu vlastí vetor x Fat: x lze doplit dalšími vetory a uitárí matici P x = (Důaz: Gra-Schmidtova ortogoizace) Nyí máme matici z teré jsme vyšli, její vlastí vetor a uitárí matici P H A H P H H = P H A P P H A P H = z def 2x a H hermitovsá A P má v prvím sloupci vetor x P H A P má v prvím sloupci,,, T R (z, je hermitovsá) A je hermitovsá matice řádu, z iduce existuje R uitárí tž R A R = D R Defiujme: := P =S R uitárí uitárí uitárí R A R =R H A R =S H P H A P S = = H R A = R IP = = H, QED R A R D Opa: K = 2 je počet oster úplého grafu Laplaceova matice grafu G a vrcholech v,, v je matice Q taová, že q i, j = v,v i j E G ; i j jia q i, i =degv i Q i, j je matice vyilá y Q vyšrtutím i-tého řádu a j-tého sloupce Pro aždý graf G platí KG = detq Pozáma důaz: Q= det Q = = 2 Důaz věty o G : Bimet-Cauchyho Pro A, B K m platí A T B = A T I B I ; *: I * { } m Zvolíme orietaci G, zavedeme orietovaou matici icidece v D R m ; = V G, m= E G ; d i, j ={ i začáte e j v i oec e j jia } : D D T =Q Zavedeme D = D bey prvího řádu Platí D D T =Q, a dle Bimet-Cauchyho: det Q, =det D D T = I =,,m} { D I D I T = I =,,m} { Lemma : D I =±, právě dyž {e i ; i I } iduují strom lemma 2 D I = G Lemma 2: D I =, právě dyž {e i ; i I } eiduují strom Stačí již je doázat lemmáta () {e i ; i I } iduují strom, spořádáme vrcholy w,,w ta, že w i je list ve zbylém stromu w i,, w Přeuspořádáme sloupce D I podle pořadí w,,w ± D I =± ± determiat ± (2) {e i ; i I } eiduují strom, pa existuje cylus v cylus sloupce hra, teré jsou LZ det= má ompoetu, terá obsahuje v : e e 2, QED LZ v 2 9

10 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Prostory se salárím součiem Úvod: Vetory můžeme ásobit jao matici: x y = xy R a C: i aa R ii a a R iii a R Nechť je V vetorový prostor ad C Zobrazeí, teré dvěma vetorům u, v V přiřadí číslo u v C, se azývá salárí souči (ss), poud splňuje axiomy: N u V : u u = u= L a C, u, v V : a u v = a u v L2 u,v, w V : uv w = u w v w KS u,v V : v u = u v P u V : u u Poz, () Formálě: : V V C (2) Pro prostory ad R se salárí souči defiuje stejě, (KS) se iterpretuje jao u, v V : v u = u v SS pro R stejé až a axiom (KS): KS u,v V : v u = v u Př: () Stadardí SS pro aritmeticé vetorové prostory: V = C : u v = u i v i = v H u u H v V = R : u v = u i v i = v T u = u T v u a v = a v u = a v u = a v u = a u v (2) SS a R defiovaý pomocí regulárí matice A : u v := u T A T A v, apřílad V := R 2 A := 2 u v =u T 2 v = u v 2 u v 2 u 2 v 5 u 2 v 2 (3) SS a prostoru spojitých fucí itegrovatelých a itervalu [a, b ] : b f g = a f x g x dx Nechť V je vetorový prostor se SS Potom orma určeá tímto SS je zobrazeí : V R daé předpisem u = u u Poz: Výzam: u déla vetoru u u v vzdáleost vetorů u a v u v určuje úhel mezi u a v a= u b= v c= u v Na R : u v = u v cos, de je úhel sevřeý vetory u a v Plye z cosiové věty: c 2 = a 2 b 2 2ab cos u v u v = u u v v 2 u v cos u u u v v u u u = u u v v 2 u v cos = 2 u v Cauchy-Schwarzova erovost u, v V : u v Nechť V je vetorový prostor se SS a ormou z ěj odvozeou, potom platí u v Důaz: Je-li u= ebo v= platí a C : ua v a tedy ua v 2 = ua v ua v = u u a v u a u v a a v v Zvolíme a := u v elimiuje posledí dva čley v v v u u v u u v u u v v v u u v v u v 2 u 2 v 2 = u v u v, QED u v 2 BÚNO Důsl: () Nerovost mezi aritmeticým a vadraticým průměrem: u R : Důaz: Zvolíme v=,, T R vůli C u i 2 u i u i = u v u v = u 2 i, QED (2) Norma odvozeá ze SS splňuje trojúhelíovou erovost: uv u v

11 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Důaz: uv = uv uv = u u u v v u v v u 2 2 u v v 2 u 2 2 u v v 2 = u v 2 = u v QED Odboča do aalýzy Obecě je orma ad prostorem zobrazeí V R ) u V : u pozitivost 2) u V : u = u = jedozačost uly 3) u V, a C: a u = a u liearita (?) 4) u, v V : uv u v trojúhelíová erovost Př: jiých orem: L p ormy a R : u p = p stat orma odpovídá p =2 p= u = u i p= u = max u i,, ui p Ortogoalita Dva vetory u a v v prostoru se SS jsou avzájem olmé (začíme u v ), poud platí, že u v = : Každý systém vzájemě olmých vetorů je lieárě ezávislý Důaz sporem: Máme: u,,u : u i u j i j, ale LZ u i = i=2 a i u i u i u j = u a i u i= 2 i = a i u u i = SPOR QED Nechť Z je báze prostoru V se SS taová, že v Z : v = a avíc v, v' Z : v v ' v v' Potom taovou bázi azveme ortoormálí bází prostoru V : Mějme Z ortoormálí bázi prostoru R Pa A= v v A T A=I A je ortogoálí (aalogicy C : A H A = I A je uitárí) Tvrz: Nechť Z=v,, v je ortoormálí báze prostoru V, potom u V : u= u v v u v 2 v 2 u v v Důaz: v,, v je báze, vyjádříme: v = a i v i, chceme uázat: a i = u v i u v i = a j v j= j i v = j= 2 možosti a j v j v i = a i ; možosti: a) <> = pro i j, b) <>= pro i = j Q E D ( ) Pro ortoormálí bázi v,,v a vetor u V se oeficietům u v i říá Fourierovy oeficiety Tvrz: Parsevalova rovost: Je-li Z =v,,v ortogoálí báze prostoru V, potom u, w V : u w = [w] Z H [u] Z Důaz: u = u v i v i ; w = w v i v i u w = u v i v i w v j v j= j = j= u v i w v j v i v j = u v i w v i = [w] H Z [u] Z Q E D Tvrz: Lieárí zobrazeí f :V W mezi prostory s SS se azývá uitárí, poud f zachovává SS u, v V : u v = f u f v Zobrazeí f :V W je uitárí právě dyž pro ormy odvozeé se SS platí: u V : u = f u Důaz: => u = u u = f u f u = f u <= Jao u CS erovosti va w = w =

12 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Uitárí isomorfismus prostorů s SS se azývá ISOMETRIE Nechť V a W jsou prostory s ortogoálími bázemi X=Y, stejé oečé dimeze, potom platí, že f :V W je isometrie právě dyž [ f ] XY je uitárí Nechť W je prostor se SS, V W, a Z =v,, v je ortoormálí báze V Zobrazeí p:w V je defiováo předpisem: pu := u v i v i se azývá ortogoálí projecí prostoru W a V Lemma:Nechť p je ortogoálí projecí W a V, potom u pu v i pro v i Z i v = u v i u v j v j v i = u v i u v i = Q E D Důaz: u pu v i = u u v i Gram-Schmidtova ortogoalizace Vstup: Libovolá váze u,, u prostoru V se SS Výstup: Ortoormálí báze v,, v Algoritmus: pro i:= do opauj { i ) w i := u i j= 2) v i = w i w i j= u i v j v j } Koretost: ) w i v j pro j=i z => w i v j pro i j 2) w i = w i w i = w i w i = 3) spav v i, u i, v i v z lemmatu o výměě Poz, toto je využito ve větě o diagoalizovatelosti hermitovsých matic potřebujeme G-S algoritmus : p(u) je ejbližší bod z u v prostoru V u a = u pu a b a a b b = u pu a b = a b a b = a a a b b a b b a = V Př: pu w Ortogoálí doplě Nechť V je možia vetorů ve vetorovém prostoru W se SS Ortogoálí doplě možiy V je možia: V := {u W : u v v V } Když hledáme řešeí homogeí soustavy, ta hledáme Ax= <=> hledáme r a vůči std SS (4 5 29) : U V U V Důaz: u V u v v V u v v U u U Q E D Nechť V je podprostorem W se SS, potom platí: (a) V je podprostorem W (b) V V ={} Je-li avíc W oečé dimeze: (c) dimv dimv =dimw (d) V = V Důaz: (a) I u, v V, w W : uv w = u w v w = = uv V II u V a u w = a u w = a = a u V I II je podprostorem (b) sporem: dyby u V V, v u V u = spor V Příprava a (c) a (d): Vezmeme ortoormálí bázi X prostoru V a rozšíříme ji a ON bázi Z prostoru W Y =Z X X ={x x } Y ={y y } Cíl: Chceme uázat, že V = spay 2

13 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy ) x i X a y j Y : x i y j y j i x i Y V avíc: w spaw w = w z = j= l l j= l j y j i x i = j = l 2) Libovolé w V vyjádříme jao j= j y j z V : Z = j y j i x i j i y j x i = spay V i x i = w x i = i Z je ON báze V w spay V spay oec přípravy (c) dimv = X ; dimv = Y ; dimw = X Y (d) V = spa Z Y = spa X = V Q E D Tvrz: Pozitivě defiití matice Nechť V prostor se SS a X = y,, y je jeho báze, potom pro matici A defiovaou: a i, j := x i x j platí, že u,v V : u w = [w] H X A [u] X Poz: Je-li X ON báze, je A jedotová Důaz: [u] X =,, u = i x i [w ] X =,, w = i x i u w = i x i j x j = j = j = i j x i x j = [w] X H A [u] X Q E D Jaé vlastosti musí mít A? ) a ij = x j x i = x i x j = a ij A je hermitovsá 2) musí zaručit, že u u = [u] X H A [u] X pro u Užití: Tvrz: Hermitovsá matice A řádu se azývá pozitivě defiití, poud x C { } platí: x H A x V MA vyšetřováí loálích a globálích extrémů fucí více proměých Pro hermitovsou matici A řádu jsou ásledující podmíy evivaletí: a) A je pozitivě defietí b) A má všecha vlastí čísla ladá c) existuje regulárí matice U taová, že A = U H U Důaz: (a=>b) A hermitovsá, vlastí číslo A R, vezmeme vlastí vetor x, aby A x = x (b=>c) (c=>a) x H A x = x H x x H x ze součiu a C: a a A hermitovsá => regulárí R, tž A = R H D R, D diagoálí D: d ij =d ij A = R H D H D R = U H U x H A x = x H U H U x =Ux H Ux U je regulárí ax Pro pozitivě defiití matice existuje jedozačá trojúhelíová matice U s ladými prvy a diagoále taová, že A = U H U, matici U se říá Choleseho rozlad Důaz: algoritmem: Vstup: hermitovsá matice A Výstup: cholesého rozlad, ebo odpověď, že A eí poz defietí Pro i:= do V proveď: { ) U ii := a ii } Q E D = U i U i 2) eí-li u ii R,u ii STOP, A eí pozitivě defietí 3) pro j = (i + ) do u proveď: i { u ij := u ii a ij U i U j } = (předáša 59) Tvrz: Bloová matice A= ah a A je positivě defiití, právě dyž a zároveň A a ah je positivě defiití 3

14 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy Poz, Gaussovou elimiací sloupce pod dostaeme a H a A = H a a ah A C Důaz: Nechť x C,x, začme x= x C x x H A x= x, x H ah a A x x =x x H a, x a H x A H x x = =x x x x H ax a H x x H A x x H a a H x x H a a H x = = = x H A a a H x x x H a x a H x, y y C C protože alespoň a jedé straě bude ostrá erovost, jia by muselo platit zároveň x = x= Položíme =e H A e, e =,,, T Pro libovolé x C zvolíme x := a H x, potom platí: = x H A x= x H A a ah A a ah je positivě defiití, QED Důsl: () Positivě defiití matice lze rozezat Gaussovou elimiací (2) Jacobiho podmía: Hermitovsá matice A řádu je positivě defiití, právě dyž mají matice A,, A ladý determiat, de A i vzie z A umazáím posledích i řádů a sloupců Důaz: Apliujeme předchozí tvrzeí reuretě a převedeme do odstupňovaých tvarů Bilieárí a vadraticé formy Nechť V je vetorový prostor ad K a f je zobrazeí V V K splňující axiomy: u, v, w V : f uv,w= f u,w f v, w 2 u, v V K : f u, v= f u,v 3 u, v, w V : f u,vw= f u, v f u, w 4 u, v V K : f u, v= f u,v Potom se f azývá bilieárí formou V Bilieárí forma je symetricá, platí-li u, v V : f u, v = f v,u Zobrazeí g :V K se azývá vadraticá forma, poud existuje bilieárí forma taová, že u V : g u = f u, u Nechť V je vetorový prostor a X = v,, v je jeho báze, pa matice bilieárí formy f vůči bázi X je B, de platí b i, j = f v i, v j a matice vadraticé formy g je matice symetricé bilieárí formy, terá g vytvořuje, poud taová existuje : b i, j = f v i, v j = 2 g v iv j g v i gv j matice vadraticé formy existuje vždy, je-li K charateristiy 2 : Počítáí s maticemi formy: f u, w =[u ] X T B [w ] X, protože f i gu=[u] X T B [u] X a i v i, j b j v j = i j a i b j [ u] X f v i, v j, [ w] X B Pro bilieárí formu f a K je její aalyticé vyjádřeí polyom f x,, x T, y,, y T = x i y j b i, j j = Podobě aalyticé vyjádřeí vadraticé formy vůči daé bázi Sylvesterův záo o setrvačosti vadraticých forem Nechť V je prostor oečé dimeze ad R a g :V R je vadraticá forma Potom existuje báze X taová, že matice g vůči X je diagoálí a prvy a diagoále jsou, - ebo, avíc počet, -, ezávisí a X a je pro všechy vhodé báze stejý (předáša 859) Důaz: (a) existece Zvolíme libovolou bázi Y, sestavíme matici B ' formy g vůči Y Víme, že B ' je reálá symetricá Platí, že aždá symetricá matice A má vlastí čísla reálá a existuje ortogoálí matice R, že A=R D R (záme v hermitovsé verzi) Tedy existuje R, že R B ' R=R T B ' R= D ' Víme, že pro B matici g vůči X a B ' vůči Y platí B=[id ] T XY B ' [id ] XY Zvolíme B, S diagoálí matice, že: d i,i b i,i =, s i, i =d i,i 4

15 Li algebra determiaty, polyomy, vlast čísla a vetory, charateristicý mohočle, salárí souči, posdef matice, bilieárí a vadraticé formy d i,i b i,i =, s i,i = d i,i d i,i = b i,i =, s i,i = d i, i d i,i d i, i d i i, S T B S Čili platí R T B ' R= S T B S, S, R regulárí i,i =d d i,i D= D T B=S T R T B ' R S, čili pro bázi X: [id ] XY =R S platí, že matice B formy g vůči X je diagoálí a dle zěí věty (, -, ) Poz, sloupce [id ] XY jsou tvořey souřadicemi vetorů hledaé báze X vůči bázi Y (b) jedozačost: Začeí: g :V R, X =v,, v,y =w,, w dvě báze taové, že matice formy g vůči X, Y jsou B, B' diagoálí ve tvaru (odlišé je délou úseů) Pozorováí: # v B= ra B = B =R T B ' R ra B '= # v B' Zbývá již je hraice /- Ozačme '=ra B =# # Aalyticé vyjádřeí formy g je g u= x 2 x 2 2 x 2 2 r x r x 2 ', de [u] X = x,,x T, r=# v B y 2 y 2 2 y 2 2 s y s y 2 ', de [u] Y = y,, y T, s=# v B' Pro spor ať r s Zvolíme etriviálí z L{v,,v } r L{w s,,w } L dim L =r, dim L 2 = s Víme, že pro U, V platí L 2, dimu dimv =dimlu V dimlu V z L{v,, v r } {} pro [z ] X = x,, x r T je alespoň jedo z x,, x r a zároveň x r,,x = g z z L{w s,,w } {} pro [z ] Y = y s,, y T je alespoň jedo z y s,, y ; y,, y s =, čili = g z = y y s y s y 2 ', SPOR QED Vetoru #,#, # se říá sigatura formy, respetive sigatura symetricé matice, a příslušá báze se azývá polárí báze Úloha: Na závěr, oli lze v R d alézt ejvíce příme, aby aždé dvě svíraly stejý úhel? (poud ědo chce, abych přepsal i tuto úlohu, echť se mi ozve) 5

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT

2 IDENTIFIKACE H-MATICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNOT 2 IDENIFIKACE H-MAICE POPISUJÍCÍ VEDENÍ Z NAMĚŘENÝCH HODNO omáš Novotý ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ ECHNICKÉ V PRAZE Faulta eletrotechicá Katedra eletroeergetiy. Úvod Metody založeé a loalizaci poruch pomocí H-matic

Více

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Základy statistiky. pro studující veterinární medicíny a farmacie Veteriárí a farmaceutická uiverzita Bro Základy statistiky pro studující veteriárí medicíy a farmacie Doc. RNDr. Iveta Bedáňová, Ph.D. Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc. Bro, 007 Obsah Úvod.... 5 1 Základí

Více

9.1.13 Permutace s opakováním

9.1.13 Permutace s opakováním 93 Permutace s opakováím Předpoklady: 906, 9 Pedagogická pozámka: Obsah hodiy přesahuje 45 miut, pokud emáte k dispozici další půlhodiu, musíte žáky echat projít posledí dva příklady doma Př : Urči kolik

Více

9.1.12 Permutace s opakováním

9.1.12 Permutace s opakováním 9.. Permutace s opakováím Předpoklady: 905, 9 Pedagogická pozámka: Pokud echáte studety počítat samostatě příklad 9 vyjde tato hodia a skoro 80 miut. Uvažuji o tom, že hodiu doplím a rozdělím a dvě. Př.

Více

I Z klad pojmy teorie pravd podobosti { eoci l u eb text pro p edm t MATEMATIKA V, FS,FM TUL, ( drob chyby ejsou vylou ey) P. Volf, b eze 999 N hod pokus, syst m jev P edm tem teorie pravd podobosti je

Více

Základní pojmy kombinatoriky

Základní pojmy kombinatoriky Základí pojy kobiatoriky Začee příklade Příklad Máe rozesadit lidí kole kulatého stolu tak, aby dva z ich, osoby A a B, eseděly vedle sebe Kolika způsoby to lze učiit? Pro získáí odpovědi budee potřebovat

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Záadočesá uverzta FKULT PLIKOVNÝCH VĚD Obsah: Pravděodobostí modelováí očítačových systémů geerováí a využtí áhodých čísel (Mote Carlo metody), matematcé (marovsé) modely 3 Zálady teore systémů hromadé

Více

Numerické metody pro nalezení

Numerické metody pro nalezení Masarykova univerzita Brno Fakulta přírodovědecká Katedra aplikované matematiky Numerické metody pro nalezení vlastních čísel matic Diplomová práce květen 006 Alena Baštincová Poděkování V úvodu bych ráda

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ

MASARYKOVA UNIVERZITA. Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Moduly nad okruhy hlavních ideálů JANA MEDKOVÁ Bakalářská práce Vedoucí práce: prof. RNDr. Radan Kučera, DSc. Studijní program: matematika Studijní obor: obecná

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ

AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ČÁST JAR-OPS 3 AMC/IEM J - HMOTNOST A VYVÁŽENÍ ACJ OPS 3.605 Hodoty hmotostí Viz JAR-OPS 3.605 V souladu s ICAO Ae 5 a s meziárodí soustavou jedotek SI, skutečé a omezující hmotosti vrtulíků, užitečé zatížeí

Více

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou

veličiny má stejný řád jako je řád poslední číslice nejistoty. Nejistotu píšeme obvykle jenom jednou 1 Zápis číselých hodot a ejistoty měřeí Zápis číselých hodot Naměřeé hodoty zapisujeme jako číselý údaj s určitým koečým počtem číslic. Očekáváme, že všechy zapsaé číslice jsou správé a vyjadřují tak i

Více

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová

DYNAMICKÉ SYSTÉMY I. Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová DYNAMICKÉ SYSTÉMY I Jana Dvořáková Marek Lampart Michaela Mlíchová Lenka Obadalová Předmluva Tento učební text vznikl v rámci projektu FRVŠ č. 2644/2008. Jde o učební text určený pro první semestr předmětu

Více

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21

Obsah. 1 ÚVOD 2 1.1 Vektorové operace... 2 1.2 Moment síly k bodu a ose... 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav... 10 2 TĚŽIŠTĚ TĚLES 21 Obsah 1 ÚVOD 1.1 Vektorové operace................................... 1. Moment síly k bodu a ose.............................. 4 1.3 Statické ekvivalence silových soustav........................ 1 TĚŽIŠTĚ

Více

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA

FAKULTA STAVEBNÍ GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MATICOVÉ ROZKLADY PRO KALMANŮV FILTR Vedoucí práce: doc. RNDr. Milada Kočandrlová, CSc. Katedra

Více

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK

pro systémy POCT analytických dat a tedy jejich vzájemn jemné kompatibility rodním Osnova sdělení Zásadní důvody provádění EHK Exterí hodoceí kvality pro systémy POCT (apř. staoveí CRP, HbA 1c...) Josef Kratochvíla, Marek Budia SEKK Pardubice Iteret: http://www.sekk.cz e-mail: sekk@sekk.cz Telefo: 466 530 230 Fax: 466 530 824

Více

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4.

Obsah 1. Základní algebraické pojmy... 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce... 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury... 7 4. Obsah 1. Základní algebraické pojmy........................ 2 2. Monoidové okruhy a některé další základní konstrukce.............. 4 3. Podgrupy a jiné podstruktury....................... 7 4. Kvocientní

Více

Předpokládané znalosti: v rozsahu KMA/DMA Diskrétní matematika. Skripta DMA: - R. 2004. - J. Holenda, Z. Ryjáček: Lineární algebra II - Skripta

Předpokládané znalosti: v rozsahu KMA/DMA Diskrétní matematika. Skripta DMA: - R. 2004. - J. Holenda, Z. Ryjáček: Lineární algebra II - Skripta KMA/TGD1 Teorie grafů a diskrétní optimalizace 1 Zdeněk Ryjáček, KMA UK 620 ryjacek@kmazcucz http://wwwkmazcucz/ryjacek 1545 1715, s přestávkou 15 minut Předpokládané znalosti: v rozsahu KMA/DMA Diskrétní

Více

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor

8. Základy statistiky. 8.1 Statistický soubor 8. Základy statistiky 7. ročík - 8. Základy statistiky Statistika je vědí obor, který se zabývá zpracováím hromadých jevů. Tvoří základ pro řadu procesů řízeí, rozhodováí a orgaizováí, protoţe a základě

Více

KOMBINATORIKA. Způsob řešení b)

KOMBINATORIKA. Způsob řešení b) / KOMBINATORIKA Příld Určete počet všech přirozeých dvojciferých čísel, v jejichž dedicém zápisu se ždá číslice vysytuje ejvýše jedou. Způsob řešeí ) Kombitoricé prvidlo součiu: Počet všech uspořádých

Více

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Vybrané kapitoly z pravděpodobnosti (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 102 1

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Pravděpodobnost a matematická statistika

Pravděpodobnost a matematická statistika Pravděpodobnost a matematická statistika Mirko Navara Centrum strojového vnímání katedra kybernetiky FEL ČVUT Karlovo náměstí, budova G, místnost 104a http://cmp.felk.cvut.cz/ navara/mvt http://cmp.felk.cvut.cz/

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, 430 01 Chomutov, příspěvková organizace Střední průmyslová šola a Vyšší odborná šola Chomutov, Šolní 5, 43 Chomutov, příspěvová organiace Střední průmyslová šola a Vyšší odborná šola, Chomutov, Šolní 5, příspěvová organiace Šolní 6/5, 43 Chomutov

Více

Vzdálenosti. Copyright c 2006 Helena Říhová

Vzdálenosti. Copyright c 2006 Helena Říhová Vzdálenosti Copyright c 2006 Helena Říhová Obsah 1 Vzdálenosti 3 1.1 Vzdálenostivrovině... 3 1.1.1 Vzdálenostdvoubodů..... 3 1.1.2 Vzdálenostboduodpřímky..... 4 1.1.3 Vzdálenostdvourovnoběžek.... 5 1.2

Více

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V.

15. Moduly. a platí (p + q)(x) = p(x) + q(x), 1(X) = id. Vzniká tak struktura P [x]-modulu na V. Učební texty k přednášce ALGEBRAICKÉ STRUKTURY Michal Marvan, Matematický ústav Slezská univerzita v Opavě 15. Moduly Definice. Bud R okruh, bud M množina na níž jsou zadány binární operace + : M M M,

Více

ALGEBRA. Zapisky z prednasky. 1 Algebry, homomorsmy a kongruence

ALGEBRA. Zapisky z prednasky. 1 Algebry, homomorsmy a kongruence ALGEBRA Zapisky z prednasky 1 Algebry, homomorsmy a kongruence denice Necht' A je mnozina, pak o zobrazen : A N! A rekneme, ze je n-arn operace, n 2 N 0 terminologicka poznamka 0-arn operace: A 0! A, A

Více

Celá a necelá část reálného čísla

Celá a necelá část reálného čísla UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra matematiky a didaktiky matematiky Celá a necelá část reálného čísla Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Vladimír Bílek Prof. RNDr. Jarmila Novotná,

Více