Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od 1. 1. 2015"

Transkript

1 Helios Orange Druhá snížená sazba DPH od BüroKomplet, s.r.o.

2 Obsah Zavedení druhé snížené sazby DPH... 3 DPH... 3 Sazby DPH... 4 Nastavení daňových účtů... 7 Číselník období DPH... 8 Opravy dokladů Změna kontací Plugin pro dogenerování řádků kontace Změny na kmenových kartách Změny v pokladně Zálohy Další legislativní změny Limit úplaty při ručení při platbě na nezveřejněný bankovní účet Mini One Stop Shop Režim přenesení daňové povinnosti

3 Zavedení druhé snížené sazby DPH S platností od dochází k zavedení druhé snížené sazby DPH ve výši 10 % pro knihy, léky a počáteční a pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro malé děti. (Zároveň se ruší plánovaná jednotná sazba 17,5 %.) Vzhledem k této změně je třeba provést příslušná nastavení a změny i v systému Helios Orange. Upozorňujeme vás, že veškeré změny v nastavení sazeb DPH v jednotlivých modulech musí provést uživatel. Aktualizace Helios Orange nemění nastavení sazeb DPH v žádném z modulů ani dokladů! Pro správnou funkcionalitu druhé snížené sazby DPH je třeba mít nainstalovánu verzi Helios Orange nebo vyšší! DPH V pomocných číselnících DPH (vybrat období roku 2015, v případě hospodářského roku období, které obsahuje datum ). Je nutno zkontrolovat, zda nová snížená sazba daně 10% existuje, a pokud neexistuje, je třeba ji založit. Druh sazby DPH nastavit na Snížená. Pokud používáte celní moduly, doplňte i kód číslem 4. 3

4 Pokud nebude sazba daně 10% v přehledu DPH existovat, bude sazba daně 10% změnovým skriptem vygenerována automaticky od verze Helios Orange Stávající sazby DPH zůstanou v přehledu nezměněny. Od roku 2015 se budou generovat pro českou legislativu standardní sazby DPH 0%, 10%, 15% a 21%. Projeví se při generování nové databáze a při akci Generuj standardní sazby. Sazby DPH Platnost sazeb DPH je ošetřena v pomocném číselníku Sazby DPH. Do přehledu provést následující změny: Ukončení platnosti stávající Snížené sazby DPH 15%. 4

5 Nastavení nové Druhé snížené sazby DPH 10%, druh sazby DPH nastavit na Snížená sazba (nižší). Nastavení nové První snížené sazby DPH 15%, druh sazby DPH nastavit na Snížená sazba. 5

6 Pokud nebudou příslušná nastavení sazeb DPH v přehledu existovat, budou sazby DPH dle výše uvedeného změnovým skriptem vygenerována automaticky od verze Helios Orange Od roku 2015 se budou pro českou legislativu výše uvedené záznamy při založení nové databáze generovat. 6

7 Nastavení daňových účtů V období na přechodu z roku 2014 na rok 2015 bude nutno pořizovat současně doklady s původní sníženou sazbou daně 15% i novou sníženou sazbou daně 10%. Při účtování je nutno vybírat účty, které mají nastavenu správnou sazbu daně pro příslušný rok. Z těchto důvodů doporučujeme v číselníku účtů zadat novou sadu účtů DPH pro druhou sníženou sazbu daně 10% analogickou sadě účtů DPH pro stávající sníženou sazbu daně 15%. Nejjednodušší postup zafiltrovat na účty DPH se sazbou DPH 15%, země DPH CZ. Tento přehled doporučujeme vytisknout nebo vyexportovat do excelu a založit dle tohoto přehledu v Helios Orange v číselníku účtů nové analytiky DPH pro sazbu daně 10%. Oproti původním účtům se budou lišit pouze v číslu účtu (jiná analytika), v názvu účtu a v sazbě daně (místo 15% nově 10%). Vytvořené přehledy s vazbami mezi analytickými účty DPH s původními sazbami daně a analytickými účty DPH s novými sazbami daně využijete i pro další nastavení. V případě, že máte v účtovém rozvrhu historicky analytické účty se sazbou 10%, doporučujeme využít tyto stávající analytiky. Nebude tak nutno měnit účetní kontace. Při zakládání účtů je možno využít funkcionality Nový účet z označeného. Označí se příslušný daňový účet s dosavadní sazbou daně 15%. Z nabídky místního menu, funkce Nový účet z označeného, se otevře editor účtu se všemi údaji přebranými z označeného účtu. Nutno změnit číslo účtu, název účtu a sazbu daně nastavit na 10%. Nové účty DPH nezapomeňte přidat do definice výkazů. Na distribuční definici výkazu Rozvaha stačí z místní nabídky spustit akci "Definice - doplnění vazeb". 7

8 Číselník období DPH V číselníku období DPH je nutno pro první období DPH roku 2015 (pro leden nebo první čtvrtletí 2015) přiřadit nové účty DPH se sazbou daně 10%. Viz Číselník období DPH, záložka č. 2 Výkazy DPH: Účty je nutno doplnit na k tomu určené řádky, které se týkají snížené sazby daně a které budete používat, viz obrázek: 8

9 Pokud použijete historicky založené analytické účty se sazbou daně 10%, nezapomeňte ověřit, zda jsou přiřazeny na správné řádky výkazu! 9

10 Opravy dokladů Z hlediska oprav na daňových dokladech s původní sníženou sazbou daně 15% je nutno všechny opravy a dodatečné doklady provádět formou dodatečných přiznání k DPH s obdobím DPH v roce 2014 nebo předcházejících s původní sníženou sazbou daně 15%. Je nutno se řídit příslušnými ustanoveními zákona o DPH vč. přechodných ustanovení. 10

11 Změna kontací V přehledu Účetní kódy kontace je nutno zkontrolovat všechny kontace, kde se vyskytují řádky se základem nebo částkou DPH s původní sníženou sazbou daně 15%. Jedná se o tyto kontace: Kontace: Faktura vydaná, Dobropis vydaný, Faktura přijatá a Dobropis přijatý řádky kontace: Druh řádku Základ DPH Částka DPH Částka včetně daní Základ daně sum. slevy Částka daně sum. slevy Částka vč. daně sum. slevy Základ daně - korekce(hlavička) Částka daně - korekce(hlavička) Částka vč.daně - korekce(hlavička) Základ DPH (hlavička) Částka DPH (hlavička) Částka včetně daní (hlavička) Záloha - základ DPH Záloha - částka DPH Záloha - korekce základ DPH Záloha - korekce částka DPH Záloha - kurz.rozdíl základ daně Záloha - kurz.rozdíl částka daně Záloha - kurz.rozdíl částka celkem Samovyměření DPH Samovyměření DPH - korekce(hlavička) Samovyměření DPH (hlavička) Samovyměření DPH - není nárok Základ DPH sleva-txt položka Částka DPH sleva-txt položka Základ DPH po slevě-txt položka Částka DPH po slevě-txt položka Částka včetně daní sleva-txt položka Částka včetně daní po slevě-txt položka 11

12 Kontace: Výdaj z pokladny a Příjem do pokladny řádky kontace: Základ DPH Částka DPH Částka včetně daní Kontace: Pokladní prodej řádky kontace: Základ DPH Částka DPH Částka vč. daní Základ daně - korekce (hlavička) Částka daně - korekce (hlavička) Částka vč. daně - korekce (hlavička) Základ bez daní Částka SD Z důvodu, že se mohou na rozhraní roků 2014 a 2015 vyskytovat doklady se sníženými sazbami daně jak 15%, tak nově i 10%, doporučujeme do všech těchto kontací přidat příslušné řádky s novou sníženou sazbou daně 10% s nastavením stejným jako u řádků pro 15%. U řádku částky daně je nutno samozřejmě zadat odpovídající účet se sazbou daně 10%. Toto nastavení se týká nejen všech základů DPH, ale i všech řádků částky včetně daně a řádků daňových záloh základ, částka a částky včetně daně apod. Plugin pro dogenerování řádků kontace V případě velkého počtu kontací existuje možnost pořídit speciální nadstavbu Helios Orange plugin pro dogenerování řádků základu daně, částky daně, částky vč. daně (analogicky na řádcích daňových záloh) na označených kontacích, který je ke stažení zdarma v Helios Store. Pokud máte plugin Doplnění nové sazby DPH do kontací nainstalován z minulého roku, doporučujeme jej aktualizovat z Helios Store. Plugin nainstalujete/zaktualizujete takto: Stisknete tlačítko Helios Store, záložka Zdarma, vyhledáte Doplnění nové sazby DPH do kontací, označíte a stisknete tlačítko Přidat. Při instalaci se řiďte pokyny instalačního dialogu. 12

13 Plugin lze z Helios Store nainstalovat pouze v případě, že máte verzi Helios Orange nebo vyšší. Informaci o verzích najdete v Helios Store na záložce Helios Orange. Pro provedení akce je nutno mít příslušná přístupová práva zápisu do adresáře instalace Helios Orange. Postup doplnění kontací: V přehledu Číselníky, Účetní kódy - kontace označíte kontace, kde chcete vygenerovat řádky s novou sazbou daně, v místním menu použijete novou funkci Doplnění nové sazby DPH. Objeví se dialogové okno: 13

14 Vyberete Původní sazbu DPH 15% a Novou sazbu DPH 10%. V levém sloupci se nabídnou účty s původní sazbou DPH a v pravé části je nutno doplnit odpovídající účty s novou sazbou DPH. Účty se vybírají poklepáním myši, otevře se účtový rozvrh a vyberete příslušný účet. Po přiřazení všech účtů potvrdíte tlačítkem OK. O výsledku procesu budete informováni v kontrolním přehledu. Po doplnění nových sazeb DPH do kontací je nutno tyto kontace zkontrolovat! V případě použití historických analytik se sazbou daně 10% není nutné doplňovat nové řádky, zkontrolovat doporučujeme v každém případě. 14

15 Změny na kmenových kartách V přehledu Zboží a služby bude nutno změnit přednastavenou sazbu DPH na vstupu a na výstupu u položek, kterých se týká přechod do druhé snížené sazby daně. Změnu je třeba provést v přehledu volby místní nabídky Sazby DPH... Změny stávajících přiřazení doporučujeme provádět i hromadně volbou místní nabídky Hr. změna, popřípadě Hr. nový. Při hromadné změně označte vybrané záznamy vazeb na sazbu DPH a vyplňte ukončení platnosti přiřazení 15

16 Při hromadném zakládání nových záznamů je třeba vybrat kmenové karty zboží, vybrat nižší sníženou sazbu daně a vyplnit datum zahájení platnosti 16

17 V případě potřeby lze editovat jednotlivé záznamy: Vyplňte datum platnosti do na u stávající připojené sazby daně Nastavte nový záznam pro přiřazení druhé snížené sazby daně s platností od Pokud jsou nastaveny vazby na sazbu DPH na skupinách zboží, je třeba provést opravu tam. Správné nastavení sazeb DPH je klíčové pro dohledání správné sazby DPH na vytvářených dokladech pohybu zboží! 17

18 Pokud používáte přednastavenou sazbu DPH na řadách dokladů oběhu zboží nebo faktur, nastavíte novou nejčastěji používanou sazbu DPH na řadě dokladů: 18

19 Změny v pokladně Změnu nastavení sazeb DPH doporučujeme provést také pro připravené položky zadávané do modulu Pokladna (pokud je používáte). Tyto položky jsou uloženy v soudečku Pomocné číselníky, přehledu Pomocné texty. Změnu nastavení provedete obdobně jako v případě kmenových karet zboží volbou místní nabídky Sazby DPH..., změny je opět možné provádět jak pro jednotlivé položky, tak hromadně. Pro pořizování tzv. hlavičkových pokladních dokladů (tj. bez položek), obsahujících kombinaci všech možných sazeb DPH, přibyl na pokladních dokladech další řádek pro zadání hodnot, viz obrázek. 19

20 Zálohy Z hlediska daňových záloh je důležité, ve kterém roce je záloha skutečně zaplacena. Pokud je záloha na zdanitelné plnění zaplacena do konce roku 2014, uplatní se na dotčené položky sazba 15%. Pokud je záloha na zdanitelné plnění zaplacena až v roce 2015 nebo později, uplatní se na dotčené položky sazba 10%. Na toto je zapotřebí dbát při vystavování zálohových faktur a přihlédnout k roku, ve kterém má být záloha zaplacena. Je nutné případně vaše zákazníky upozornit, že při platbě zálohy až v roce 2015 se musí uplatnit sazba DPH 10% a podle toho i ponížit částku o snížení snížené sazby DPH o 5 procentních bodů. Nejlépe přímo textovou poznámkou na zálohové faktuře. Může dojít k případům, že je zaplacena daňová záloha do konce roku 2014 v sazbě DPH 15%, ale k uskutečnění zdanitelného plnění dojde až v roce 2015 nebo později. Daňový doklad - doklad o přijaté platbě - se sazbou DPH 15% - vystavíte běžným způsobem s použitím stávajících účetních kódů - kontací. Pro vystavení a zaúčtování realizační faktury s DUZP v roce 2015 nebo později, s odpočtem záloh zaplacených do konce roku 2014 (viz přehled Zálohové faktury k faktuře) jsou k dispozici dva postupy: Pro plnění uhrazené v roce 2014 a dřívějším použijete původní sníženou sazbu DPH. Pro případné další plnění s úhradou v roce 2015 nebo pozdější se použije nová sazba DPH. Tento postup doporučujeme. Ovšem v případě např. většího počtu položek je obtížné jej aplikovat. Pro všechna plnění použijete již novou, druhou sníženou sazbu DPH 10%. Po zaškrtnutí check-boxu Realizační ve formuláři faktury, na záložce 2 - Sumace a slevy, podzáložce Zálohy, Rekapitulace DPH, v části [1] Zálohy, se v případě podle předchozího odstavce navíc k přiřazeným zálohovým fakturám vygeneruje nový řádek se Způsobem vzniku Automatem - korekce DPH. Výše odpovídá právě rozdílu DPH ve výši 5 procentních bodů. Korekce DPH zvyšuje celkovou fakturovanou částku. Dodavatel tento rozdíl DPH neodvádí a odběratel tento rozdíl DPH nedoplácí. Korekce vzniká z důvodu, že je na faktuře plnění zadáno s novou sníženou sazbou DPH, ale část odpovídající plnění zdaněného v roce 2014 nebo předchozích (přiřazené zálohy) je zdaněna vyšší sazbou DPH. Korekce DPH ve výši 5 procentních bodů tento rozdíl na faktuře uvádí tak, aby byl doklad nejen pro dodavatele, ale i odběratele jednoznačný. Z hlediska uplatnění daně je nutno vzít v úvahu, zda je rozdíl základů daně na realizační faktuře kladný (příp. nulový) nebo záporný (zaplacená záloha je vyšší než realizované plnění). Základem daně při uskutečnění zdanitelného plnění v případě, že vznikla povinnost přiznat daň z úplaty přijaté před uskutečněním tohoto zdanitelného plnění, je rozdíl mezi základem daně podle 36 odst. 1 a souhrnem základů daně podle 36 odst 2 ( 37a/1) Je-li základ daně vypočtený podle odstavce 1 o kladný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, 20

21 o záporný, uplatní se při uskutečnění zdanitelného plnění sazba daně, která byla uplatněna při přiznání daně z úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění ( 37a/2). Pro potřeby zaúčtování realizačních faktur podle varianty b) je nutno do stávajících kontací k realizačním fakturám přidat 8 nových řádků (pokud neexistují z předchozích let): 1 řádek kontace s druhem řádku kontace Záloha - korekce základ DPH - do něho přiřadíte původní sníženou sazbu DPH 15% (pokud již není zadán) a účet daňové zálohy a do druhého řádku druhou sníženou sazbu DPH 10% a účet daňové zálohy. 2 řádky kontace s druhem řádku kontace Záloha - korekce částka DPH - do jednoho řádku přiřadíte daňový účet pro původní sníženou sazbu DPH 15% (pokud již není zadán) a do druhého řádku přiřadíte daňový účet pro druhou sníženou sazbu DPH 10%. Viz poslední čtyři označené řádky: 21

22 Tyto řádky kontací čerpají údaje z doplňkových položek korigujících změny sazby DPH se způsobem vzniku Záloha - změna DPH. Je třeba rozlišovat, zda se porovnávají částky BEZ DPH - režim, který je popsán výše - nebo se porovnávají částky VČETNĚ DPH. Při porovnání částek bez DPH je korekce na úrovni rozdílů daně a částky vč. daně. Ovšem při porovnání částek včetně daně nedojde logicky ke korekci částky vč. daně, ale vznikne rozdíl na DPH a základu DPH. Řádek korekce DPH se nevygeneruje. V doplňkových položkách se vygeneruje rozdílu k dani a základu daně, tento rozdíl je možno zaúčtovat. 22

23 Další legislativní změny Limit úplaty při ručení při platbě na nezveřejněný bankovní účet Na základě zákona 261/2014 Sb. - se (zprostředkovaně) snižuje limit úplaty při ručení při platbě na nezveřejněný bankovní účet podle 109 c), platnost od Hodnota konstanty Limit úplaty při ručení při platbě na nezveřejněný bankovní účet je změnovým skriptem změněna z původní Kč na Kč - od verze včetně. Mini One Stop Shop Zákonem č. 196/2014 Sb. byl v zákoně o DPH mj. s platností od upraveno místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby osobě nepovinné k dani. Ke zdanění dochází ve státě příjemce služby. Byl vytvořen zvláštní režim jednoho správního místa (Mini One Stop Shop, MOSS). jde o volitelný režim registrace je pouze v jednom členském státě EU (když v CZ, tak FÚ pro Jihomoravský kraj) pro více států místa spotřeby speciální společná registrace a přiznání k těmto plněním DPH z těchto plnění se platí též společně (v EUR) V Helios Orange bude řešeno pouze pro případ registrace k MOSS v CZ nebo SK dvě etapy řešení o první etapa - pořizování dokladů. Daňový účet v režimu MOSS bude označen Režim Mini One Stop Shop. Jedná se o účet DPH Účtování DPH Ostatní, Směr plnění výstup, Země DPH podle země místa plnění (jiné země než vlastní země). o ve druhé etapě bude řešeno přiznání k DPH v režimu MOSS vč. tvorby XML souboru. Režim přenesení daňové povinnosti Legislativní proces v oblasti přenesení daňové povinnosti (PDP) ještě není uzavřen. Mají být zavedeny 2 režimy PDP - trvalé použití a dočasné použití. Očekává se rozšíření seznamu plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, pokud tak vláda učiní vládním nařízením. Stručný výčet, přesná specifikace viz příslušné legislativní normy: emisní povolenky mobilní telefony integrované obvody dodání plynu a elektřiny obchodníkům dodání certifikátů plynu a elektřiny 23

24 telekomunikační služby herní konzole, tablety, laptopy obilniny a technické plodiny, vč. olejnatých semen a cukrové řepy surové nebo polozpracované kovy Vývoj v oblasti PDP budeme průběžně sledovat. 24

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU

Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU Setkání uživatelů IES 1 BRNO 2013 Obsah 1. INSTITUT NESPOLEHLIVÉHO PLÁTCE... 3 1.1. KONTROLA SPOLEHLIVOSTI PLÁTCE DPH NA ZÁKLADĚ DIČ A DOPLNĚNÍ ZVEŘEJNĚNÉHO BANKOVNÍHO ÚČTU DODAVATELE... 3 1.2. DOTAŽENÍ

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005

Integrovaný Ekonomický Systém Fakturace - IES WIN 2005 Úvod... 5 Struktura menu a funkcí modulu... 7 Základní pojmy modulu... 11 Kniha vydaných faktur (KVF)... 11 Typ faktury... 11 Běžná faktura... 11 Zálohová faktura... 12 Příjem platby zálohové faktury vydané

Více

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7

STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 STRUKTURA MENU A FUNKCÍ MODULU...7 ZÁKLADNÍ POJMY MODULU...11 Kniha faktur došlých (KFD)...11 Typ faktury...11 Doklad faktura přijatá...11 Zálohová faktura...12 Zpracování platby zálohové faktury došlé...12

Více

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES...

STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... STRUČNÉ SEZNÁMENÍ S FUNKCEMI SYSTÉMU IES... 3 Systém práce v programu IES... 3 Ovládání systému (obecně)... 3 Spuštění a prvotní nastavení systému IES... 3 Úpravy a doplnění v modulu Správce systému (přístup

Více

Popis změn verze 2012.5

Popis změn verze 2012.5 2012 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2012.5 FUKSA s.r.o. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 223 010 785, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz Veškeré zde

Více

Evidenční karty skladu...17 Skladová karta...17 Popis skladové karty...17 Aktualizace skladových karet...20

Evidenční karty skladu...17 Skladová karta...17 Popis skladové karty...17 Aktualizace skladových karet...20 Úvod...5 Struktura menu a funkcí modulu...6 Základní pojmy modulu...10 Sklad...10 Číselník skladů...10 Druh skladového dokladu...10 Typy pohybů...10 Pohyby na skladě...10 Měrné jednotky...10 Skladový doklad...10

Více

Obsah 1 Finance... 1. 2 Mzdy... 3. 3 Odpis pohledávek (verze 24.020)... 5. 4 Doklady... 9. 5 Sklad... 13. 6 Ostatní... 19

Obsah 1 Finance... 1. 2 Mzdy... 3. 3 Odpis pohledávek (verze 24.020)... 5. 4 Doklady... 9. 5 Sklad... 13. 6 Ostatní... 19 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Výkazy rozvahy a výsledovky vzor 2014 (verze 24.200)...1 1.1.1 Doplnění výkazů... 1 1.1.2 Import hodnot minulého období... 1 1.1.3 Odložení starých vzorů do archivu...1 1.1.4 Tisk

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! Před instalací nové verze nutno provést v předcházející verzi

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20

Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Změny v AdmWin ve verzi 2.26 od 2.20 Provádí se update datových struktur z nižších verzí. Zálohy si nelze obousměrně předávat s nižší verzí!!! Před instalací nové verze nutno provést v předcházející verzi

Více

STEREO 21 Rozdílová dokumentace

STEREO 21 Rozdílová dokumentace Software s perspektivou www.jezeksw.cz Popis novinek a změn pro rok 2013 Obecné Účetnictví Analýzy Sklady Mzdy Majetek Kancelář O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové

Více

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Každý rok v měsíci říjnu jsou chodníky v ulicích Jihlavy označeny bílou křídovou linkou, která vede k jedinému cíli, k filmu. Konkrétně k místu promítání dokumentárních

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVELA DPH OD 1.4.2011 1 Obecné úpravy programu Finance související s novelou 1 1. REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI NA PŘÍJEMCE PLNĚNÍ 2 2. ZMĚNY V OBLASTI

Více

WINSTROM Otázky a odpovědi

WINSTROM Otázky a odpovědi WINSTROM Otázky a odpovědi Obsah Instalace programu Winstrom Obecné Účetnictví Adresář Faktury vydané Faktury přijaté Banka Pokladna Sklad Objednávky Drobný majetek Investiční majetek Mzdy Kniha jízd Instalace

Více

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny... 2 Počáteční stav skladu...

Více

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2011 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 0 Obsah: 1. Úvod...5 2. Přijaté faktury...7 2.1. Vstup

Více

POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST

POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST POSTUP V PROGRAMU FINANCE PO NOVELE ZÁKONA O DPH-II.ČÁST Dana Kortusová, ekonom, MAKO Blatná, s.r.o., dana@mako.cz Pro správné zpracování daňového přiznání je nutné mít správně doplněny a nastaveny

Více

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd WINSTROM - modul MZDY 16. Mzdy Program WinMzdy je program určený na komplexní zpracování mezd malé i velké organizace pracující pod operačním systémem Windows. WinMzdy navazují a dále rozvíjejí dosovský

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Účetní závěrka Příprava agendy na uzavření roku a provedení účetní závěrky Obsah...2 Příprava na uzavření účetního období...2 Nastavení závěrkových

Více

Změny v AdmWin ve verzi 2.51 od 2.45

Změny v AdmWin ve verzi 2.51 od 2.45 Změny v AdmWin ve verzi 2.51 od 2.45 Neprovádí se žádný update. Zálohy jsou kompatibilní s verzí 2.45, 2.46, 2.47, 2.50. Jen je po instalaci nutno provést rekonstrukci indexů!!! Pokud se přechází z verze

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15

Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15 Upgrade programového systému AdmWin na verzi 2.15 Na dodaném instalačním CD (popřípadě instalace stažená z internetu) je úplná instalace programového systému AdmWin v.2.15 s update modulem, jenž umí konvertovat

Více

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Daňová evidence Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright 1 Obsah Navedení počátečních stavů... 2 Bankovní účty a pokladny... 2 Počáteční stav skladu...

Více

Jak začít s FlexiBee...

Jak začít s FlexiBee... Jak začít s FlexiBee... 1. Obecný úvod... 2 Obsah 2. Jak založit novou firmu v systému FlexiBee... 4 3. Základní ovládání systému FlexiBee... 12 4. Nastavení číselníků pro práci se systémem FlexiBee...

Více

ENTRY výběr z novinek verze 1/2015

ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 1/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Možnost spouštění uživatelských modulů prostřednictvím nových ikon v dlaždicovém stylu (ve Vrcholovém modulu v

Více

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015

P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 P-KOMPLEX - změny ve verzi pro rok 2015 01.4.2015 - podverze 503 Změna Přenesené daňové povinnosti od 1.4.2015 - pro zdaňovací období od 1.4.2015 jsou založeny nové kódy podle par.92f zákona o DPH: 12

Více

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví

4D Konto. 1.část příručky - úvod a účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 4D Konto 1.část příručky - úvod a účetnictví květen 2005 OBSAH 1. Úvod 1.1 Úvodní informace 1.2 Technické vybavení 1.3 Struktura 1.4 Instalace programu 1.5 Ovládání programu 1.6 Nastavení

Více

JOURNAL 13. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Říjen 2008

JOURNAL 13. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Říjen 2008 JOURNAL 13 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system Říjen 2008 Informační servis........................................ 3 Novinky v programu PREMIER ver. 12.3...................... 4 Legislativní

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více