Uživatelská dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská dokumentace"

Transkript

1 Uživatelská dokumentace (provozní řád) Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: MVČR

2 Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT Přihlášení Volba formuláře Způsoby vyžádání údajů Způsoby žádosti o poskytnutí údajů třetí osobě Žadatel žádá o poskytnutí údajů osobně Žadatel žádá prostřednictvím zmocněnce nebo zákonného zástupce Žadatel odvolává poskytnutí údajů osobně Žadatel odvolává poskytnutí údajů prostřednictvím zmocněnce nebo zákonného zástupce O poskytnutí (odvolání poskytnutí) žádá zmocněnec či zákonný zástupce Specifikace zmocněnce nebo zákonného zástupce Určení typu a čísla dokladu Výpis údajů nelze získat Výpis údajů o zmocněnci či zákonném zástupci z registru obyvatel Ověření údajů o totožnosti osoby Údaje se neshodují s předloženým dokladem Údaje se s předloženým dokladem shodují Určení druhu zastoupení Zastupující osobou je zmocněnec Zastupující osobou je zákonný zástupce Žadatel žádá (odvolává) poskytnutí údajů osobně Vyhledání podle dokladu totožnosti Vyhledání podle jiných osobních údajů Výpis údajů z registru obyvatel Zadaná osoba byla v registru jednoznačně nalezena Kritérium pro výběr osoby nebylo jednoznačné Osoba nebyla v databázi nalezena Ověření údajů o totožnosti osoby Údaje se neshodují s předloženým dokladem Údaje se s předloženým dokladem shodují Vytvoření žádosti Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické osobě Vyhledání údajů podle dokladu totožnosti Vyhledání podle jiných osobních údajů

3 Odeslání popisu do registru obyvatel k vyhledání Žádost o poskytnutí údajů právnické osobě Odeslání popisu do registru osob k vyhledání Tisk formuláře žádosti a jeho vyplnění dle žadatele Tisk žádosti Vyplnění formuláře žádosti Sestavení žádosti k odeslání Mají být údaje poskytnuty dalším osobám? Požaduje se, aby do seznamu byla zařazena další třetí osoba Další třetí osoba se nepožaduje Odeslání žádosti o poskytnutí údajů Ukončení práce v prostředí Czech POINT Příloha Interní prohlížeč souborů Zobrazení dokumentu Tisk dokumentu z prohlížeče Příloha problémy při vyhledání v registru Kritérium pro výběr osoby nebylo jednoznačné Osoba nebyla v databázi nalezena

4 1. Přihlášení do centrály Czech POINT Než začnete cokoliv pomocí Czech POINT dělat, je třeba se přihlásit do jeho centrály, autentifikovat se a vybrat druh činnosti. Do centrály Czech POINTU se dostanete z webového prohlížeče zadáním adresy https://www.czechpoint.cz. Následuje vaše autentifikace výběrem komerčního certifikátu a zadáním odpovídajícího PINu; dále pak ověření přihlašovacích údajů uživatelského jména a přístupového hesla Přihlášení Při vstupu do softwarového rozhraní pro práci s Czech POINT je vyžádána autentifikace (přihlášení) pracovníka. Pro tento účel je zapotřebí, aby do USB konektoru počítače byl zasunut jeho tzv. token, zařízení ikey 4000, ve kterém je uložen privátní klíč pracovníka. Prvním krokem při přihlášení je výběr a potvrzení digitálního certifikátu. Certifikát potvrďte v okně Zvolit digitální certifikát. Následuje zadání PIN kódu pracovníka zapište jej do vstupního pole Enter PIN dialogu Token Login. Pokud je vše v pořádku, otevře se stránka pro přihlášení do prostředí Czech POINT. Pracovník zde vyplní do vstupních polí tato data: Jméno identifikace pracovníka ve formě jeho přihlašovacího jména obecně to může být kombinace znaků a číslic, často se užívá kombinace částí jména a příjmení. Heslo přístupové heslo vytvořené k výše zapsanému uživatelskému jménu. Vlastní přihlášení proběhne po stisku tlačítka Přihlásit. 4

5 1.2. Volba formuláře Po přihlášení se na následující stránce zobrazí nabídka formulářů. V levé sekci okna klepněte ve skupině Czech POINT na položku Základní registry. Zkontrolujte dostupnost formuláře Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě v kladném případě je ve sloupci Dostupnost zobrazen zelený indikátor; v případě, že je formulář dočasně nedostupný, je barva indikátoru červená. Klepněte myší do řádku s položkou formuláře. V následujícím dialogu zvolte otevření souboru s formulářem nikoliv tedy jeho uložení. Formulář se načte a otevře v okně aplikace Software602 Form Filler. 5

6 2. Způsoby vyžádání údajů 2.1. Způsoby žádosti o poskytnutí údajů třetí osobě Tato agenda umožňuje vyžádat poskytnutí údajů z Registru obyvatel třetí osobě nebo vyžádat odvolání poskytnutí údajů třetí osobě. O poskytnutí nebo odvolání údajů třetí osobě může žadatel požádat těmito způsoby: osobně, prostřednictvím zmocněnce nebo zákonného zástupce Žadatel žádá o poskytnutí údajů osobně V hlavičce formuláře musí být v sekci Žadatel podává žádost o odvolání poskytnutí údajů třetí osobě zaškrtnuté políčko NE. Protože žádost o poskytnutí údajů podává žadatel osobně, ponechte v hlavičce formuláře v sekci Žádá o výpis zmocněnec nebo zákonný zástupce? rovněž zaškrtnuté políčko NE Žadatel žádá prostřednictvím zmocněnce nebo zákonného zástupce V hlavičce formuláře musí být v sekci Žadatel podává žádost o odvolání poskytnutí údajů třetí osobě zaškrtnuté políčko NE. Protože žádost o poskytnutí údajů podává žadatel prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce, zaškrtněte v hlavičce formuláře v sekci Žádá o výpis zmocněnec nebo zákonný zástupce? políčko ANO. V této dokumentaci přejděte do kapitoly Žadatel žádá prostřednictvím zmocněnce na str Žadatel odvolává poskytnutí údajů osobně V hlavičce formuláře musí být v sekci Žadatel podává žádost o odvolání poskytnutí údajů třetí osobě zaškrtnuté políčko ANO. Protože žádost o odvolání poskytnutí údajů podává žadatel osobně, musí být v hlavičce formuláře v sekci Žádá o výpis zmocněnec nebo zákonný zástupce? zaškrtnuté políčko NE. 6

7 2.5. Žadatel odvolává poskytnutí údajů prostřednictvím zmocněnce nebo zákonného zástupce V hlavičce formuláře musí být v sekci Žadatel podává žádost o odvolání poskytnutí údajů třetí osobě zaškrtnuté políčko ANO. Protože žádost o odvolání poskytnutí údajů podává žadatel prostřednictvím zmocněnce či zákonného zástupce, ponechte v hlavičce formuláře v sekci Žádá o výpis zmocněnec nebo zákonný zástupce? rovněž zaškrtnuté políčko ANO. v této dokumentaci přejděte do kapitoly Žadatel žádá prostřednictvím zmocněnce na str O poskytnutí (odvolání poskytnutí) žádá zmocněnec či zákonný zástupce V tomto případě je třeba zaškrtnout políčko ANO v dotazu Žádá o výpis zmocněnec nebo zákonný zástupce? v záhlaví formuláře Nejprve je třeba specifikovat osobu žadatele v tomto případě zmocněnce nebo zákonného zástupce pak teprve osoby, jejíž údaje se v registru hledají Specifikace zmocněnce nebo zákonného zástupce Určení typu a čísla dokladu Údaje o zmocněnci nebo zákonném zástupci je třeba najít podle předloženého dokladu. Voličem Typ dokladu vyberte, jaký doklad totožnosti dává žadatel k dispozici: občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu, vízový štítek, pobytový štítek. Do pole Číslo dokladu zapište číslo příslušného dokladu. Stiskněte tlačítko Vyhledat v registru obyvatel. Po stisknutí tlačítka pro vyhledání v registru obyvatel a výběru potvrzení digitálního certifikátu je požadavek odeslán registru obyvatel. 7

8 Výpis údajů nelze získat Jestliže dojde při vyhledávání v registru obyvatel k problémům, je chybová situace popsána zprávou zobrazenou ve zvláštním rámečku. Obvyklé problémy jsou popsané v kapitole Příloha problémy při vyhledání v registru na straně Výpis údajů o zmocněnci či zákonném zástupci z registru obyvatel Pokud bylo vyhledání v registru úspěšné, vrácené hodnoty se zobrazí ve formuláři Ověření údajů o totožnosti osoby Jestliže byly v registru obyvatel potřebné údaje o osobě žadatele nalezeny, je třeba je ověřit, zda souhlasí s předloženým dokladem. K zápisu výsledku ověření je určena dvojice políček v části Souhlasí referenční údaje osoby s údaji v dokladu? Údaje se neshodují s předloženým dokladem Pokud se údaje vypsané ve formuláři neshodují s údaji v předloženém dokladu, zaškrtněte políčko NE. Poté se zobrazí rámeček s dotazem, zda si přejete formulář zavřít. Stiskem tlačítka Ano bude transakce ukončena. Pokud chcete ještě zadání i vyhledání zkusit zopakovat, stiskněte tlačítko Ne Údaje se s předloženým dokladem shodují Pokud se údaje vypsané ve formuláři shodují s údaji v předloženém dokladu, zaškrtněte políčko ANO. 8

9 3.2. Určení druhu zastoupení Dále je třeba uvést, zda osoba žadatele je zmocněnec nebo zákonný zástupce. V růžové sekci Druh zastoupení vyberte zaškrtnutím jednoho z políček, o jakou osobu se jedná Zastupující osobou je zmocněnec Zaškrtněte políčko zmocněnec. Žadatel vám musí předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele. Plnou moc si ponecháte a podle předepsané metodiky založíte Zastupující osobou je zákonný zástupce Zaškrtněte políčko zákonný zástupce (rodič nebo opatrovník). Žadatel vám musí předložit listinný dokument opravňující ho k podání žádosti: Pokud se jedná o jednoho z rodičů, pak je to rodný list dítěte, jehož data jsou požadována. Pokud jde o opatrovníka, předloží soudní rozhodnutí dokládající jeho opatrovnictví. Číslo předložené listiny zapište do pole Číslo listiny. Pak z ní přepíšete do následující zelené části formuláře (Vyhledání osoby podle) identifikační údaje osoby, jejíž údaje jsou požadovány. 4. Žadatel žádá (odvolává) poskytnutí údajů osobně Údaje o občanovi, jehož výpis z registru obyvatel se požaduje, lze v databázi vyhledat podle dokladu totožnosti nebo podle osobních údajů občana jména, příjmení a data narození Vyhledání podle dokladu totožnosti Ve výchozím stavu je pro tento případ zaškrtnuto v sekci Vyhledání podle políčko čísla dokladu. 9

10 Voličem Typ dokladu vyberte, jaký doklad totožnosti dává žadatel k dispozici: občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu, vízový štítek, pobytový štítek. Do pole Číslo dokladu zapište číslo příslušného dokladu. Stiskněte tlačítko Vyhledat v registru obyvatel Vyhledání podle jiných osobních údajů Alternativně je možné občana identifikovat podle osobních údajů křestního jména, příjmení a data narození. V části Vyhledání podle zaškrtněte políčko jiných osobních údajů. Vyplňte údaje v polích Jméno, Příjmení a Datum narození (všechny tři jsou povinné) a stiskněte tlačítko Vyhledat v registru obyvatel Výpis údajů z registru obyvatel Po stisknutí tlačítka pro vyhledání v registru obyvatel je požadavek odeslán registru obyvatel. Vrácené hodnoty se pak zobrazí ve formuláři Zadaná osoba byla v registru jednoznačně nalezena Pokud byly údaje registru nalezeny a odpovídají konkrétní osobě, vypíšou se příslušné údaje o zadané osobě do formuláře. 10

11 Kritérium pro výběr osoby nebylo jednoznačné Může se stát, že pod stejným jménem, příjmením a datem narození figuruje v databázi více osob. Pak je vám nabídnut jejich seznam, a vy tlačítkem Vybrat vyberete tu osobu, která odpovídá hledanému občanovi Osoba nebyla v databázi nalezena Pokud údaje zapsané do formuláře neodpovídají žádné z osob v databázi, je možné, že v zadání došlo k chybě. Pokud ano, opravte ji a dotaz opakujte Ověření údajů o totožnosti osoby Jestliže byly v registru obyvatel potřebné údaje o osobě žadatele nalezeny, je třeba je ověřit, zda souhlasí s předloženým dokladem. K zápisu výsledku ověření je určena dvojice políček v části Souhlasí referenční údaje osoby s údaji v dokladu? Údaje se neshodují s předloženým dokladem Pokud se údaje vypsané ve formuláři neshodují s údaji v předloženém dokladu, zaškrtněte políčko NE. 11

12 Poté se zobrazí rámeček s dotazem, zda si přejete formulář zavřít. Stiskem tlačítka Ano bude transakce ukončena. Pokud chcete ještě zadání i vyhledání zkusit zopakovat, stiskněte tlačítko Ne Údaje se s předloženým dokladem shodují Pokud se údaje vypsané ve formuláři shodují s údaji v předloženém dokladu, zaškrtněte políčko ANO Vytvoření žádosti Potvrzením souhlasu referenčních údajů osoby s údaji v předloženém dokladu totožnosti se otevře červená sekce Příprava žádosti. V této sekci jsou dvě zaškrtávací políčka, jejichž pomocí zvolíte, zda žadatel žádá o poskytnutí údajů jiné fyzické osobě nebo právnické osobě. Obsah formuláře se pak upraví podle volby Žádost o poskytnutí údajů jiné fyzické osobě Pokud se žádost týká poskytnutí údajů jiné fyzické osobě, zaškrtněte políčko Žadatel žádá o poskytnutí údajů jiné fyzické osobě. Údaje o fyzické osobě lze najít podle předloženého dokladu nebo podle osobních údajů. 12

13 Vyhledání údajů podle dokladu totožnosti Ve výchozím stavu je pro tento případ zaškrtnuto v sekci Vyhledání osoby podle políčko čísla dokladu. Voličem Typ dokladu vyberte, jaký doklad totožnosti dává žadatel k dispozici: občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu, vízový štítek, pobytový štítek. Do pole Číslo dokladu zapište číslo příslušného dokladu Vyhledání podle jiných osobních údajů Alternativně je možné osobu identifikovat podle osobních údajů křestního jména, příjmení a data narození. V části Vyhledání osoby podle zaškrtněte políčko jiných osobních údajů. Vyplňte údaje v polích Jméno, Příjmení a Datum narození (všechny tři jsou povinné) a stiskněte tlačítko Vyhledat v registru obyvatel Odeslání popisu do registru obyvatel k vyhledání Stiskem tlačítka Vyhledat v registru obyvatel se specifikace osoby odešle do registru k vyhledání. 13

14 Žádost o poskytnutí údajů právnické osobě Pokud se žádost týká poskytnutí údajů právnické osobě, zaškrtněte políčko Žadatel žádá o poskytnutí údajů právnické osobě. Subjekt (právnickou osobu) je potřeba vyhledat podle jejího identifikačního čísla toto číslo zapsat do pole IČ subjektu Odeslání popisu do registru osob k vyhledání Stiskem tlačítka Vyhledat v registru osob budou zadané údaje odeslány do registru, kde se podle nich vyhledá potřebná právnická osoba. 14

15 4.6. Tisk formuláře žádosti a jeho vyplnění dle žadatele Tisk žádosti Následující text je již platný pro žádost pro fyzickou i právnickou osobu. Stiskem tlačítka Tisk žádosti nejprve žádost v jednom exempláři vytiskněte. Při tom je k dispozici obvyklý dialog pro volbu tiskárny a jejích parametrů a platí standardní metodika její obsluhy. Pod tlačítkem Tisk žádosti se po ukončení tisku vytvoří část Byla žádost vytištěna v pořádku, vyplněna a podepsána žadatelem? s dvojicí políček ANO a NE. Ponechte prozatím zaškrtnuté políčko NE. Zkontrolujte, zda je formulář žádosti správně vytištěn. Není-li tomu tak, můžete je stiskem tlačítka Tisk žádosti vytisknout znovu Vyplnění formuláře žádosti Bezchybně vytištěný formulář žádosti vyplňte podle pokynů žadatele. Vyplněnou žádost musí žadatel bezpodmínečně podepsat! Žádost se po skončení transakce archivuje. Žádá-li zmocněnec, převezměte od něj úředně ověřenou plnou moc. Do formuláře přepište údaje z plné moci. Plnou moc pak archivujte. Žádá-li zákonný zástupce (rodič nebo opatrovník), převezměte od něj listinnou podobu dokumentu. Do formuláře přepište číslo listiny; tu pak vraťte žadateli. Teprve když je žádost správně vyplněna a podepsána, klepněte na políčko ANO Sestavení žádosti k odeslání V červené sekci Příprava žádosti se otevře další část formuláře Rozsah požadovaných údajů která je určená k přepisu požadavků z papírové Žádosti vyplněné žadatelem. 15

16 Pokud žadatel chce vypsat z registru obyvatel jen některé z referenčních údajů, pak podle vyplněné žádosti zaškrtněte jen potřebná žlutá políčka v pravé části sekce. Jestliže je požadavkem žadatele výpis celého záznamu z registru, vztahujícího se k jeho osobě, zaškrtněte políčko Žadatel žádá o výpis všech referenčních údajů k jeho osobě (včetně provozních údajů). Pak bude žádost posuzována, jako kdyby byla zaškrtnutá všechna políčka vpravo Mají být údaje poskytnuty dalším osobám? Na konci formuláře je zobrazen dotaz Poskytnout údaje další třetí osobě? Zde můžete vyžádat, aby se v registru vyhledaly a žadateli poskytli údaje o dalších osobách než bylo dosud specifikováno Požaduje se, aby do seznamu byla zařazena další třetí osoba Chcete-li vyžádat údaje o další třetí osobě, zaškrtněte políčko ANO. Formulář vypíše údaj o dosud zvolených osobách a zároveň zobrazí dotaz, zda další osobou má být fyzická či právnická osoba. Další postup je identický s výše uvedeným postupem od kapitoly Vytvoření žádosti na str Další třetí osoba se nepožaduje Zaškrtnutím políčka NE se vypíše seznam žádostí o poskytnutí údajů třetí osobě a zároveň se zpřístupní tlačítko Zažádat o poskytnutí údajů třetí osobě. 16

17 4.7. Odeslání žádosti o poskytnutí údajů Stiskem tlačítka Zažádat o poskytnutí údajů třetí osobě je kompletní žádost zaslána kontaktnímu místu veřejné správy. Ve formuláři se otevře zelená sekce Potvrzení o předání žádosti s údajem o datu a času předání. Stiskem tlačítka Tisk potvrzení se vyžádá tisk potvrzení o předání žádosti pro žadatele. Pokud tisk není v pořádku, lze ho zopakovat. Teprve po úspěšném vytištění a předání výtisku žadateli zaškrtněte políčko ANO v dotazu Bylo potvrzení vytištěno v pořádku a předáno žadateli? Tím transakce končí a lze stiskem tlačítka Zavřít formulář zobrazení formuláře ukončit. 17

18 5. Ukončení práce v prostředí Czech POINT V průběhu pracovního dne, při vyřizování jednotlivých požadavků žadatelů, vždy předepsaným způsobem uzavřete otevřený formulář (formuláře) a v APOST dokončete transakci. Při tom zůstáváte stále přihlášeni v prostředí Czech POINT. Při ukončení práce na přepážce pošty (například na konci pracovní směny), je třeba se z prostředí Czech POINT odhlásit. Odhlásíte se klepnutím na tlačítko Odhlásit v pravém horním rohu okna Czech POINT s nabídkou formulářů. Pokud byste se neodhlásili, a okno s nabídkou formulářů jen zavřeli (například klepnutím na tlačítko s křížkem v pravém horním rohu okna), zůstanete k Czech POINT ještě po určitou dobu (zhruba 30 minut) přihlášeni. Ke stejné situaci by došlo při nečekaném restartu počítače, například po výpadku napájecí sítě. Nové přihlášení k další práci - běžným zadáním jména a hesla - bude pak během této doby interpretováno jako pokus o neautorizovaný přístup do prostředí Czech POINT. Proto se budete v tomto případě muset přihlásit dvakrát po sobě. Po prvním přihlášení se zobrazí varování s informací, že někdo již byl přihlášený pod vaší identitou nebo že jste se korektně neodhlásili. Pole pro zadání jména a hesla jsou znovu zobrazena. Teprve po jejich opětovném vyplnění se vám prostředí Czech POINT znovu zpřístupní. 6. Příloha Interní prohlížeč souborů Načtený dokument se otevře v interním prohlížeči souborů PDF, který umožňuje prohlížet vícestránkové dokumenty ve formátu PDF s možností změny měřítka náhledu a také je tisknout na vybrané tiskárně ve zvoleném rozsahu Zobrazení dokumentu Prohlížeč otevře okno Náhled dokumentu, na jehož ploše je zobrazen načtený dokument. Okno se ovládá pomocí tlačítek na liště v jeho horní části. Abyste dokument mohli lépe posoudit, máte možnost změny měřítka náhledu. V pravé části lišty s tlačítky je skupina ovladačů, jejichž pomocí lze měřítko zvětšovat i zmenšovat. Tlačítky se symboly plus a minus je možné měřítko zobrazení zvětšit či zmenšit vždy po deseti procentech na jedno stisknutí. Stejný účinek má točítko na myši. 18

19 Pokud byste chtěli nastavit přesné měřítko (v procentech výchozí velikosti), zapište požadovanou hodnotu do okénka případně v něm otevřete seznam voliče a vyberte některou z nabízených hodnot. Předposledním tlačítkem přizpůsobíte zobrazení dokumentu aktuální velikosti okna aby se v něm zobrazila celá stránka. Poslední tlačítko (zcela vpravo) přizpůsobí zobrazení tak, aby dokument byl zobrazen v celé šířce okna. Pokud použijete větší měřítka zobrazení, můžete dokumentu v okně posouvat pomocí posuvníků nebo tahem myší při stisknutém levém tlačítku. K vyhledání a zobrazení konkrétní strany vícestránkového dokumentu můžete použít okénko Strana, kam můžete zadat číslo stránky, kterou chcete vidět. Celkový počet stránek je uveden vpravo od okénka. K listování stránku po stránce použijete dvojici tlačítek se šipkou nahoru a šipkou dolů Tisk dokumentu z prohlížeče Dokument vytiskněte klepnutím na tlačítko Vytisknout. V poli Název můžete změnit tiskárnu. Nechte přednastavený počet kopií 1 neboť se bude tisknout jen jeden výpis. Dokument vytiskněte stisknutím tlačítka OK. Činnost prohlížeče ukončíte a jeho okno zavřete klepnutím na tlačítko Zavřít nebo na uzavírací ikonu okna (křížek) v jeho pravém horním rohu. 19

20 7. Příloha problémy při vyhledání v registru 7.1. Kritérium pro výběr osoby nebylo jednoznačné Může se stát, že pod stejným jménem, příjmením a datem narození figuruje v databázi více osob. Pak je vám nabídnut jejich seznam, a vy tlačítkem Vybrat podle předloženého dokladu vyberete tu osobu, která odpovídá hledanému občanovi Osoba nebyla v databázi nalezena Pokud údaje zapsané do formuláře neodpovídají žádné z osob v databázi, je možné, že v zadání došlo k chybě. Pokud ano, opravte ji a dotaz opakujte. Nelze-li osobu ani pak nalézt, nelze transakci provést a je třeba ji ukončit. Klepněte na uzavírací tlačítko s křížkem v pravém horním rohu okna, čímž zavřete okno formuláře; transakci pak ukončete předepsaným způsobem. 20

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace (provozní řád) Žádost o vydání seznamu voličů Vytvořeno dne: 29.11.2013 Aktualizováno: 19.12.2013 Verze: 1.0 2013 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT... 3 1.1. Přihlášení...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 7.12.2010 Verze: 5.0

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.7 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.6 2009

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o zřízení datové schránky Vytvořeno dne: 22.6.2009 Aktualizováno: 23.8.2011 Verze: 1.91 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost, aby datová schránka neplnila funkci OVM Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.5 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby (pro advokáty) Vytvořeno dne: 2.8.2010 Aktualizováno: 1.12.2010 Verze: 1.20 2010 MVČR Upozornění:

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Do Czech POINTu krok za krokem. Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 3.3.2009 Verze: 1.

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Do Czech POINTu krok za krokem. Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 3.3.2009 Verze: 1. Dokumentace k projektu Czech POINT Do Czech POINTu krok za krokem Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 3.3.2009 Verze: 1.2 2009 MVČR Obsah 1. První kroky...3 1.1. Zřízení certifikátů pro přístup do

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Do Czech POINT krok za krokem. Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 5.10.2009 Verze: 1.

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Do Czech POINT krok za krokem. Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 5.10.2009 Verze: 1. Dokumentace k projektu Czech POINT Do Czech POINT krok za krokem Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 5.10.2009 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. První kroky...3 1.1. Zřízení certifikátů pro přístup do

Více

Czech POINT - Evidence obyvatel II.

Czech POINT - Evidence obyvatel II. Czech POINT - Evidence obyvatel II. 1 Rozsah: 20 hodin Anotace: Kurz je určen pracovníkům matrik, ohlašoven a soudů, kteří budou provádět zápisy do Informačního systému evidence obyvatel v prostředí CzechPOINT@office.

Více

Signer. Příručka uţivatele

Signer. Příručka uţivatele Signer Příručka uţivatele Obsah 1. Co je Long-Term Docs Signer... 4 2. Instalace... 4 3. Spuštění aplikace... 6 4. Rychlá orientace v základních funkcích... 7 4.1. Přístup k základním funkcím a jejich

Více

Czech POINT - Nové agendy

Czech POINT - Nové agendy Czech POINT - Nové agendy 1 Rozsah: 1 hodina Anotace: Kurz seznamuje s novou agendou zajišťovanou pro Informační systém datových schránek prostřednictvím Czech POINT, možností zjištění stavu aktivace nových

Více

Czech POINT - Rejstřík trestů (egon)

Czech POINT - Rejstřík trestů (egon) Czech POINT - Rejstřík trestů (egon) 1 Rozsah: 2 hodiny Anotace: elearningový kurz seznamuje s postupem při vydávání ověřeného výpisu z Rejstříku trestů na kontaktních místech veřejné správy. Průvodce

Více

Elektronická spisová služba

Elektronická spisová služba Uživatelská příručka Vytvořeno dne: 17.5.2012 Aktualizováno: 2.10.2014 2014 Software602, a.s. Obsah 1. O aplikaci... 4 1.1. K čemu vám poslouží... 4 2. Obecný postup práce s Elektronickou spisovou službou...

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Dokumentace k projektu Czech POINT Seznamte se Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Obsah 1. Seznamte se...3 2. Co Czech POINT poskytuje?...3 2.1. Výpis z Katastru nemovitostí...3

Více

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5

PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze: 1.5 Ministerstvo financí České republiky Historie dokumentu Verze Datum Provedená změna Provedl Platnost od 0.98 06.06. 2008 První verze dokumentu RNDr. Miroslav Šedivý, TO2 1.0

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) výzva č. 40. Vzdělávání v egon Centru Telč

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) výzva č. 40. Vzdělávání v egon Centru Telč egon Centrum Telč www.telc.eu egon@telc.eu Operační program: Název projektu: Číslo projektu: Žadatel: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) výzva č. 40 Vzdělávání v egon Centru Telč CZ.1.04/4.1.00/40.00091

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

Příručka pro práci s aplikací RDM

Příručka pro práci s aplikací RDM Obsah Úvod... 1 Požadavky na prostředí... 1 Popis systému... 2 Pracovní plocha a základní ovládání... 2 Role pro práci s registrem... 4 Pracovní postupy... 4 Vyhledání subjektu... 4 Založení subjektu...

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více