BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Penzion oslavil deset let od otevření V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Máte fotografie barokní pohádky? Příspěvky na kulturu rozděleny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Penzion oslavil deset let od otevření V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Máte fotografie barokní pohádky? Příspěvky na kulturu rozděleny"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Máte fotografie barokní pohádky? Penzion oslavil deset let od otevření Příspěvky na kulturu rozděleny Společenská kronika Hvězdárna zve na pozorování Informace k volbám do Evropského parlamentu Vybíráme z krajských tiskových zpráv Trocha historie nikoho nezabije Kulturní tipy Program Domu kultury Sport Na slavnostním odpoledni si obyvatelé a vedení Domova penzionu pro důchodce v Uherském Brodě Za Humny společně s pozvanými hosty z Krajského úřadu ve Zlíně, ředitelství Sociálních služeb v Uh. Hradišti a Městského úřadu v Uh. Brodě připomněli deset let od otevření penzionu. Na návštěvu přijeli také jejich přátelé z penzionu U Sboru a z bojkovického penzionu. Zaměstnanci penzionu připravili pro účastníky oslav naprosto úžasný program, ve kterém si připomněli své bohaté kulturní akce a pořady. Potlesk sklidila ukázka z prvního mikulášského a seznamovacího večírku, děvčátka ze školky, cvičení seniorů, scénky z maškarního plesu nebo z květinového bálu. Nejen z programu, ale z celé atmosféry oslav vyzařovalo, že v penzionu se sešlo výborné složení zaměstnanců i obyvatel a slovo domov zde není prázdným pojmem. V penzionu je v současné době 70 bytů pro seniory a bydlí zde 82 obyvatel, o které se stará 10 zaměstnanců. Mezi současné a nejdéle u nás bydlící obyvatelky patří paní Ludmila Michálková a paní Zdeňka Kubáňová, řekla vedoucí penzionu Marie Vaškovicová. -es-

2 Vlastníte fotografie barokní pohádky? Socha sv. Floriána na Masarykově náměstí a vůbec celá kašna, které tato socha vévodí, je jednou z nejpěknějších historických památek, jakou se může naše město pochlubit. Profesor V. V. Štech, známý historik umění, ji nazval barokní pohádkou. Tato kašna, která je ukázkou vrcholného baroka, je dílem Josefa Antonína Winterhaltera. Josef Winterhalter starší ( ) byl sochařem, malířem a řezbářem. Narodil se v rodině s uměleckou tradicí. Začal se učit v dílně svého otce Adama, potom odjel do Mnichova a do Vídně. Ve Vídni studoval na akademii u Paula Trogera, jímž byl ve své tvorbě ovlivněn. Kolem roku 1747 se usadil ve Znojmě, jeho sochařské dílo je však roztroušeno po celé Moravě. Autor zdejší sochařství přiváděl na cestu ke klasicismu, snažil se také uvádět do své tvorby připomínky antických vzorů. Jeho sochy se vyznačují citlivým vyjádřením výrazu v obličeji, ladností, jemností a hladkou obrysovou křivkou. Podle historických zápisů bývala kašna zdrojem vynikající pitné vody pro celé město. Přestože bylo ve městě studní více, nejoblíbenější bývala právě studna se sv. Floriánem na náměstí. Pro vodu chodívaly ženy většinou v podvečer s tzv. vážkami. Byly to asi jeden metr dlouhé tyče opatřené řetízky, na které se zavěšovaly džbery s vodou. Nosily se zavěšené přes rameno. Uherskobrodská kašna byla napájena z pěti studní, které vyvěraly přibližně v místě dnešních koupelek. Prameny prý byly tak vydatné, že voda z kašny nepřetržitě prýštila mocným proudem a ještě musel být nadbytek vody odváděn strouhou, která vedla dnešní ulicí Pořádí, do mlýnského náhonu v Rybářské ulici. Kroniky zaznamenávají, že i v dobách mimořádného sucha nebyl v Uherském Brodě nedostatek vody. Barokní kašna má i svou temnější historii. Když po roce 1948 byly podporovány protimasarykovské nálady a byla zničena jeho socha před sokolovnou, mělo být přejmenováno Masarykovo náměstí na náměstí Gottwaldovo. Tehdy však začalo vadit, že by na náměstí, které ponese jméno dělnického prezidenta, měla stát socha jakéhosi svatého. Mnohem více by se zde prý vyjímala velká Gottwaldova socha. Jen zásahem Vilibalda Růžičky u Památkového úřadu k této výměně nedošlo. Je zajímavé, že socha zřejmě v průběhu času měnila nepatrně svou podobu. Právě proto prosíme obyvatele Uherského Brodu, kteří vlastní nějakou starší fotografii kašny a konkrétně sochy sv. Floriána, aby ji zapůjčili městskému úřadu k ověření její podoby v různých obdobích. Ozvěte se prosím na tel. číslo nebo Fotografie vám samozřejmě na počkání vrátíme. Předem děkujeme za vaši ochotu a pomoc. Elen Sladká Oznámení občanům V období od 1.6. do proběhne rekonstrukce stávajícího rozvodu plynu na ulici Vlčnovská v trase od parkoviště před areálem CPA a ulicí U Porážky. Bude nahrazeno dožívající kovové potrubí a provedeny přípojky k bytovým jednotkám. Realizační firma přislíbila maximální opatrnost při výkopových pracech, přesto bude nutný poměrně radikální zásah zejména do celků živých plotů i soliterních stromů, které byly vysazeny nad rozvody plynu. Po ukončení prací bude provedena rekonstrukce poškozené zeleně. OŽPaZem MěÚ Uh.Brod V minulém čísle Brodského zpravodaje vyšel obsáhlý článek o životě a díle Antonína Dvořáka. Jeho autorkou byla Drahomíra Konečná. v Dotace na kulturu zastupitelé přidělili Na svém posledním zasedání se zastupitelstvo města zabývalo také přidělením příspěvků na kulturní aktivity ve městě. Své žádosti o dotace z městského rozpočtu v letošním roce podalo třináct organizací a jedna soukromá osoba. Tak jako v minulém roce bylo na kulturu vyčleněno 300 tisíc korun. Požadavky ale převyšovaly tuto částku o dalších 330 tisíc korun. Podle doporučení kulturní komise tedy město podpoří nejvyšší částkou Dům dětí a mládeže. O 50 tisíc korun, které jim zastupitelé přidělili, se podělí otevřené kluby DDM, soutěže Mladá Porta, divadelní festival Nezdenská skala či fotoklub. Sloužit bude také k obnovení dětských atrakcí pro tradiční pohádkový les, na instalace výstav nebo materiálové vybavení. Stejnou částku, a to 45 tisíc korun, přidělili zastupitelé folklornímu souboru Olšava a Pěveckému sboru Dvořák. Olšava hodlá poskytnutou dotaci použít na vydání kompaktního disku lidových písní a vícejazyčné publikace o historii a národopise Uherského Brodu. PS Dvořák se také připravuje na vydání CD, ale peníze budou sloužit i k podpoře koncertní zájezdové činnosti, vydání aktuálních propagačních materiálů, obnově šatů a obuvi a v neposlední řadě k přípravě oslav 135. výročí sborového zpěvu v Uh. Brodě. Na částku 30 tisíc korun z městského rozpočtu se může těšit Folklorní sdružení Uherskobrodska a Folklorní sdružení Oldšava. Folklorní sdružení Uherskobrodska, které sdružuje třináct převážně dětských souborů, použije peníze především na zajištění přehlídek souborů, Oldšava potřebuje doplnit krojové vybavení. Na propagaci a realizaci plánovaných akcí přispěje město částkou 25 tisíc korun Pěveckému sboru Comenius. Stejnou částku na realizaci tří nových projektů obdrží také Divadlo Brod. Na nové kroje se mohou těšit také děti v souboru Olšavěnka II., který od města dostane 15 tisíc korun, a členové folklorního souboru Rozmarýn, který obdržel částku o pět tisíc vyšší. Unie českých pěveckých sborů může počítat s částkou 10 tisíc korun na uspořádání 2. ročníku festivalu Slavnosti písní a s poloviční částkou Základní umělecká škola na doplnění technického vybavení tanečního orchestru. Na žádné dotace tak nedosáhli jen Základní organizace Českého svazu ochránců přírody a Jan Chovanec, kteří shodně chtěli podpořit vydání svých publikací. -es- Vážení občané, rádi bychom Vás informovali, že na telefonním čísle byla zřízena informační modrá linka k červnovým volbám do Evropského parlamentu. Operátoři na lince jsou připraveni poskytovat občanům České republiky základní informace o volbách každý den včetně víkendu od 8 do 20 hodin. Volání mimo provozní hodiny jsou nahrávána na záznamník a dotazy zodpovězeny operátory během následujícího dne. V případě nutnosti jsme připraveni provozní hodiny prodloužit. Linka bude v provozu ještě několik dní po ukončení voleb a je zpoplatněna jako místní volání. Farnost Uherský Brod Vás srdečně zve na PÁTÝ FARNÍ DEN, který se uskuteční v neděli 6. června 2004 ve hod. v areálu klášterní zahrady Přijďte prožít pěkné odpoledne. Program a občerstvení zajištěno.

3 Společenská kronika Uzavřená manželství Radim Horňák Veronika Kopřivová Josef Urban Irena Kratochvílová Zbyněk Vašík Lenka Partyková Robert Josefík Bohumila Králíková Michal Zemánek Magda Jurčíková Martin Janča Marta Kadlčíková David Knotek Alena Skovajsová Jiří Králíček Svatava Kolářová Dušan Gazda Hana Pokorná Petr Šot Martina Švandová Antonín Boček Marcela Machalová Jaromír Kandrnál Marcela Patková Jiří Kovář Světlana Kurková Aleš Kunhart Pavlína Daňková Přemysl Milička Petra Struhárová František Uhříček Andrea Koníčková Robert Tomšů Andrea Smolková František Halacz Marie Hanáková Děti narozené v dubnu Hana Jochimová, UB Kristýna Janíčková, UB Danica Milošová, UB Jaroslav Guryča, UB Nela Bršlicová, UB Šimon Bartek, UB - Újezdec Matěj Bartončík, UB Tereza Králíková, UB Matěj Krajsa, UB Kryštof Hasoň, UB Roman Keňo, UB Úmrtí občanů František Kůra, UB 58 let Božena Pastyříková, UB-Havřice 63 let Anežka Pijáková, UB 87 let Jarmila Pazderová, UB 93 let Josef Šobáň, UB 84 let Jarmila Slavíčková, UB 84 let Jarmila Velecká, UB 60 let Ludmila Špačková, UB 58 let Stanislav Blažek, UB 61 let Jakub Chvíla, UB 84 let František Knedlík, UB 70 let Anna Sedláčková, UB 93 let František Gračka, UB 69 let Josef Trávníček, UB 81 let Přechod Venuše přes sluneční disk V úterý 8. června nastane v období dvou let již druhý přechod planety přes Slunce. V minulém roce to byl Merkur, jež přešel přes sluneční disk 7. května za značného zájmu veřejnosti, která přišla tento zajímavý úkaz na hvězdárnu pozorovat. Tentokrát to bude Venuše, jejíž disk se bude promítat na pozadí tvořeného slunečním kotoučem. Z našeho území budeme moci pozorovat průběh celého přechodu. Jak vzniká tento úkaz? Planety Venuše a Země obíhají jako většina ostatních planet okolo Slunce prakticky v jedné rovině, která se nazývá rovina ekliptiky. Ty planety, které jsou Slunci blíže než Země, vstoupí na obloze přesně na spojnici Země - Slunce a zastíní tak svit Slunce. Nejedná se o zatmění v pravém slova smyslu, tak jaké známe u zatmění Slunce Měsícem. Přestože Merkur i Venuše, jsou mnohem větší tělesa než Měsíc, mají menší úhlový průměr, protože jsou mnohem dále od Země. Ve skutečnosti jsou dráhy planet i Měsíce od roviny ekliptiky odchýleny, a tak přecházejí přes slunečný disk jen vzácně, na rozdíl od Měsíce, který má díky většímu úhlovému průměru větší šanci. Úkaz bude o to význačnější, že poslední přechod planety přes Slunce proběhl 6. prosince Přechody se vyskytují ve dvojicích, jednotlivé přechody dvojice dělí od sebe 8 let. Dvojice nastávají střídavě po 121,5 a 105,5 let. V minulosti mělo pozorování tohoto úkazu mimořádný význam. To spočívalo v určení čtyř dotyků planety se slunečním kotoučem (viz. obrázek), vnějšího a vnitřního, když planeta vstupovala před Slunce, a po přemístění planety k protilehlému okrají stačilo určit opět vnitřní a vnější kontakt, po kterém planeta definitivně opustí Slunce. Získané výsledky sloužily ke stanovení přesnějšího určení vzdáleností těles ve sluneční soustavě Jak a čím úkaz pozorovat? Venuše bude na slunečním kotouči patrná i pouhým okem. Lépe ale bude, když použijete dalekohled, např. triedr. Musíte ale před objektiv použít tmavý filtr, nebo speciální folii, vyrobenou pro pozorování Slunce. Nejbezpečnější metou sledování úkazu bude metoda projekce Slunce na stínítko (např. bílý papír umístěný na podložce), které umístíte za okulárem například triedru. Tato metoda pozorování ale vyžaduje mít dalekohled připevněný na stativ. Průběh pozorování. Venuši při vnějším dotyku okraje slunečního kotouče v 7 hod. 19. min. postupně obklopí zářící kraj, který bude patrný až do vnitřního dotyku v 7 hod. 39 min. Při výstupu planety se situace opakuje. Jev je způsoben lomem světla v husté atmosféře Venuše. Třetí dotyk nastane ve 13. hod. 3 min. a po vnější dotyku v 13 hod. 22 min. opustí Venuše sluneční kotouč, aby se na něj vrátila 5. června Zveme všechny příznivce astronomie na hvězdárnu, kde budeme (věřme, že nám bude počasí nakloněno) tento jev pozorovat. Hvězdárna bude otevřena od 7.hod. Rostislav Rajchl Vážení přátelé, obracíme se na Vás se žádostí o pomoc. Snažíme se najít dobrovolníka na asistenční službu pro jednoho uživatele služeb terapeutické dílny Oblastní charity. Je to mladý muž (23 let) s vadou zraku a slabším mentálním postižením, absolvent SŠ. Jedná se o službu placenou dle dohody. Bližší informace na tel w

4 Informace k volbám do Evropského parlamentu Vstupem České republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004 vznikne automaticky občanům České republiky občanství Evropské unie, a tím i právo volit své zástupce do zastupitelského orgánu Evropské unie - Evropského parlamentu. Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let. Mandát poslance vzniká podle evropského volebního zákona zahájením první schůze Evropského parlamentu v novém pětiletém funkčním období Evropského parlamentu. Volby do Evropského parlamentu pro období let se konají ve všech členských státech Evropské unie v rozmezí od 10. do 13. června Volební systém není jednotný a liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemí. Způsob volby do Evropského parlamentu upravuje v České republice zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o volbách do Evropského parlamentu ), který nabyl účinnosti dne 4. března Tento zákon je plně v souladu s právem Evropského společenství, které zakotvuje principy voleb do Evropského parlamentu ve Smlouvě o založení Evropského společenství, ve směrnici Rady č. 93/109/ES, kterou se stanoví podrobná opatření pro výkon práva občanů Evropské unie, kteří mají bydliště v některém členském státě, jehož nejsou státními občany, volit a být volen ve volbách do Evropského parlamentu. Zásady voleb do Evropského parlamentu upravuje rovněž Akt týkající se volby zástupců Shromáždění přímým všeobecným hlasováním z roku 1976 (evropský volební zákon). Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), tj. má na území České republiky pobyt. Uvedenou minimální lhůtu pro zápis v evidenci obyvatel, předcházející dni voleb, stanoví zákon v návaznosti na možnost podání žádosti o zápis do seznamu voličů. Překážkami ve výkonu volebního práva je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním úkonům. Poslancem Evropského parlamentu může být na území České republiky zvolen každý občan České republiky a každý občan jiného členského státu Evropské unie, který je na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let, není zbaven způsobilosti k právním úkonům a jde-li o občana jiného členského státu, není v členském státě Evropské unie, jehož je státním občanem, zbaven práva být volen do Evropského parlamentu. Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou, stejně tak kandidovat v týchž volbách lze pouze jednou. Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu, vnitřně členěný podle důvodů, na základě kterých byl volič do seznamu zanesen, vede obecní úřad samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu. Státní občan České republiky je do tohoto seznamu zařazen na základě svého zápisu ve stálém seznamu voličů. Občan jiného členského státu Evropské unie je do tohoto seznamu zařazen, jestliže o to nejpozději 40 dnů přede dnem voleb u obecního úřadu požádá a doloží skutečnosti, které jsou pro vedení v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu potřebné. Ve volbách do Evropského parlamentu bude možno volit také na voličský průkaz, který vydá buď obecní úřad voliči, který nebude moci nebo nehodlá volit ve svém volebním okrsku nebo zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, má bydliště v územním obvodu tohoto zastupitelského úřadu a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České republiky. Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu podávají registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice Ministerstvu vnitra nejpozději 66 dnů přede dnem voleb. Veškeré úkony ve volebních věcech činí kandidující subjekt prostřednictvím zmocněnce. Nejvyšší počet kandidátů, které může x politická strana, politické hnutí nebo koalice uvést na kandidátní listině, je o jednu třetinu vyšší než počet poslanců Evropského parlamentu volených na území České republiky. Podle Smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii se na území České republiky volí do Evropského parlamentu 24 poslanců. Maximální počet kandidátů uvedených na kandidátní listině je tedy 32. Politická strana, politické hnutí nebo koalice připojí ke kandidátní listině potvrzení o složení příspěvku na volební náklady ve výši Kč. Ve volbách do Evropského parlamentu se uplatňuje systém poměrného zastoupení. Pro postup do skrutinia, v rámci kterého jsou kandidujícím subjektům podle klasické d Hondtovy metody volebního dělitele přidělovány mandáty, platí 5 % uzavírací klauzule pro všechny typy kandidujících subjektů. Právní úprava způsobu hlasování ve volbách do Evropského parlamentu je téměř shodná s úpravou hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Neprokáže-li volič po příchodu do volební místnosti svoji totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu a v případě občana jiného členského státu také to, že je na území České republiky veden v evidenci obyvatel, nebude mu hlasování umožněno. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Vliv na postup kandidátů, oproti pořadí na kandidátní listině uvedeném politickou stranou, politickým hnutím nebo koalicí, má zisk nejméně 5 % přednostních hlasů z celkového počtu platných hlasů odevzdaných pro daný kandidující subjekt. Zákon o volbách do Evropského parlamentu upravuje rovněž důvody zániku mandátu a neslučitelnost funkce poslance Evropského parlamentu. Garantem voleb do EP je Ministerstvo vnitra. C e n t r u m s e n i o r ů St Pouť na sv. Hostýn Odjezd z Uh. Brodu z Mariánského nám. v 8.30 hod. Pouti se účastní i kněz. Předpokládaný odjezd ze sv. Hostýnu v hod. Cena: 130,- Kč. Závazné přihlášky v Glorii. Ne čt Duchovní cvičení pro seniory, nemocné a osamocené na Velehradě Odjezd z Uh.Brodu (od Charity) v 16.30hod. Cena za stravu a ubytování v jednolůžkovém pokoji 1.100,- Kč, apartmá 1.400,- Kč. Podrobné informace u A. Kůdelové na tel. čísle: Út a Biblická hodina s otcem Františkem Začátek v hod. v budově Charity. Čt Procházka na Maršov Jedná se o nenáročnou pohodovou vycházku. Sraz ve hod před Charitou. Ne pouť k sv. Antoníčku Odjezd z Uh.Brodu z Mariánského nám. v 7.45 hod. Mše sv. v 9.00 hod. a v hod. Odjezd z Blatnice ve 13 hod., při zpáteční cestě je plánovaná zastávka v Ostrožské Lhotě k hrobu a památníku P. Šuránka. Cena: 80,- Kč, přihlášky v Glorii. Akce měsíce: Obvazy pro malomocné. Obvazy (prubany) jsou používány jako vrchní obvazový materiál pro malomocné v leprosáriích třetího světa. Obvazy se pletou jednoduše líc i rub hladce. Vy, kteří máte chuť pomoci takto postiženým lidem, kontaktujte osobně A. Kůdelovou nebo na tel. čísle

5 Vybíráme z krajských tiskových zpráv Krajské školy hospodařily v loňském roce v černých číslech S celkovým zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 10,3 milionu korun hospodařily v loňském roce školy zřizované Zlínským krajem. Ze 149 škol hospodařilo s kladným výsledkem 110 škol, a to v celkové výši 13,5 milionu korun. Celkem 10 škol vykázalo zhoršený hospodářský výsledek v celkové výši 3,2 milionu korun, na této částce se nejvíce projevila ztráta Školního statku ve Starém Městě, která činila 2,7 milionu korun. Zbývajících 29 škol hospodařilo s nulovým hospodářským výsledkem. Od doby, kdy Zlínský kraj převzal zřizovatelské funkce ke školským zařízením, se jejich hospodaření lepší a počet škol se zhoršeným hospodářským výsledkem postupně klesá. Věřím, že v průběhu dvou let nebude žádná ze škol vykazovat zhoršený hospodářský výsledek, uvedl náměstek hejtmana Michal Hanačík, který je zodpovědný za oblast školství. Kraj chce předat zřizovatelské funkce plaveckým školám obcím Krajská rada na svém poslední zasedání doporučila zastupitelstvu, aby schválilo převod zřizovatelských funkcí ke čtyřem plaveckým školám na obce. Kraj školy zřizuje po zániku okresních úřadů, výuka je však zajišťována pro základní školy, a to především v plaveckých bazénech, které jsou v majetku měst. Převodem zřizovatelských funkcí by se odstranil tento nerovnovážný stav. Plavecké školy by měla zřizovat ta města, která mají vlastní bazény. Za plavecký výcvik jsou zodpovědní ředitelé základních škol, proto by celá problematika měla být přesunuta na úroveň obcí, které základní školy zřizují, uvedl náměstek hejtmana Michal Hanačík. Zlínský kraj podpoří kulturní akce více než 700 tisíci korun Více než 700 tisíc korun přidělí Zlínský kraj na podporu kulturních akcí na svém území. Dotace přiděluje z fondu kultury nejrůznějším organizacím i obcím. V krajské radě jsme rozhodli o přidělení téměř 600 tisíc korun na 24 nejrůznějších akcí, také doporučujeme krajskému zastupitelstvu přidělit dalších 130 tisíc korun pěti obcím, uvedl krajský radní Jiří Severin, který je zodpovědný za oblast kultury. Jedenáctý ročník celostátního semináře o vzdělávání V Kroměříži proběhl již jedenáctý ročník celostátního odborného semináře, tentokrát s tématem Celoživotní učení- Kroměříž Záštitu nad touto významnou akcí převzali například ministryně školství Petra Buzková, ministr průmyslu a obchodu Milan Urban, hejtman Zlínského kraje František Slavík nebo rektor Univerzity Tomáše Bati Petr Sáha. Všichni tito představitelé také přislíbili svou účast. Pořadateli jsou Zlínský kraj a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy. Velmi si vážím toho, že se seminář těší vysoké prestiži a rostoucímu zájmu ze strany odborné i laické veřejnosti. Je to optimistické zjištění, které potvrzuje, že úloha vzdělanosti v tom nejširším slova smyslu začíná být všeobecně vnímána jako zcela výchozí a neodmyslitelná podmínka každého rozvoje. O to více mě těší, že poslední tři roky mohl seminář organizačně zajišťovat Zlínský kraj, uvedl náměstek hejtmana Michal Hanačík, který je za oblast školství zodpovědný. Tradice seminářů započala v roce 1993, kraj se rozhodl ke spolupořadatelství přistoupit po zániku okresních úřadů. Akce má velký ohlas také u podnikatelských subjektů a institucí, které se zabývají rozvojem vzdělanosti a bojem s nezaměstnaností. Semináře se účastní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra a instituce jako je Hospodářská komora České republiky, Národní ústav odborného vzdělávání, Národní vzdělávací fond a firma Škoda Auto Mladá Boleslav. Referáty přednesou například místopředseda české vlády pro vědu a výzkum Petr Mareš, předseda představenstva Škody Auto Vratislav Kulhánek nebo rektor Univerzity Tomáše Bati Petr Sáha. Účastníci budou kromě pléna jednat také ve čtyřech sekcích, ty nesou názvy: 1. Evropa a vzdělávání: jsme připraveni 2. Rozvoj dalšího vzdělávání: co očekáváme od připravovaného zákona 3. Kvalifikace: umíme formulovat to, co potřebujeme? 4. Kompetence pro život a práci: učíme se to, co potřebujeme? ZÁLESÍ, s.r.o., Uherskobrodská 119, Luhačovice přijme do pracovního poměru 1. pracovníky k obsluze CNC obráběcích soustruhů a center (jedná se o práci v nepřetržitém provozu) Požadujeme: vyučení ve strojírenském oboru nejlépe obráběč kovů výhodou je praxe na CNC stroji Nabízíme vyučeným v oboru strojírenském možnost zaškolení. 2. pracovníky k obsluze vstřikovacích lisů i se základním vzděláním (jedná se o práci v nepřetržitém provozu) Práce je vhodná i pro ženy důchodkyně nebo pro ženy na rodičovské dovolené na nepravidelnou výpomoc. Odpoledne v Chráněné dílně Je všední májový den. Každou chvíli začne asi pršet. To nás ale neodradí. Po obědě vyrážíme. Naším cílem je Chráněná dílna v Uherském Brodě. Vítá nás paní Šupová, která nás sem pozvala. Nejprve prohlídka dílny, potom rychle opéct špekáčky, než začne pršet. Od ohně se dětem nechce, ale čeká nás ještě práce. V terapeutické dílně sv. Justiny si vyzdobíme látková srdíčka, dárek pro maminky k svátku. Počasí nám přece jenom přeje a můžeme si ještě zahrát fotbal. Děkujeme za pěkné odpoledne. žáci 2.B třídy ZŠ Mariánské náměstí Veškeré informace na personálním útvaru telefon nebo Domov mládeže COPt Obchodní 2055, Uherský Brod (bývalá MŠ Tučňák) Vám od 1. května 2004 nabízí stravování obědy. Cena jednoho obědu je 40 Kč. Možnost odebírat do obědníků nebo využívat školní jídelnu. Výdejní doba obědů je od 12 do 14 hodin. Přihlášky můžete podávat na telefonním čísle nebo na recepci Domova mládeže. Dále bude brzy Domov mládeže COPt nabízet pronájem sauny, tenisových kurtů s umělým povrchem, posilovny a laser show střelnici. y

6 Malíř klidu, pohody a životního optimismu Výstavu pohodových obrazů Pavla Horáka - van den Berga, na kterých takřka nenajdete pravý úhel nebo rovnou linku, uvedla galerie Panský dům. Pavel Horák, který se po Římu, Berlíně, Hamburku, Bruselu, Praze, Amsterdamu, Brémách, Mnichově či Torontu představuje v Uherském Brodě, je bezesporu umělcem světového formátu. Už jeho život by vydal na román. Narodil se v Praze, kde později spolupracoval s mnoha významnými filmovými a divadelními tvůrci. Po okupaci v roce 1968 emigroval a zakotvil v Holandsku. Jak sám říká, právě zde se začal věnovat naplno tomu, čím se doma pouze odreagovával, tedy malování. Otevřel jsem si ateliér a maloval. Stal jsem se dokonce registrovaným malířem, kteří měli silnou podporu státu. Na tu dobu velice rád vzpomínám, říká umělec. Přiznává ale, že Holanďané, zvyklí na harmonické a tmavé barvy svých klasiků, se zpočátku velmi rozpačitě dívali na jeho rozjásaná a výrazná díla. Přesto se stal v Holandsku slavným takřka přes noc, když jeho výstavu navštívila sama holandská královna. A její zásluhou se z Pavla Horáka stal Paul van den Berg. A pak jako mávnutím kouzelného proutku přicházely nabídky na výstavy samostatné i kolektivní a zájem o odkoupení děl ze státních i soukromých galerií. Jak sám říká, na jaře 1999 se přestěhoval do domu s velkou zahradou v Ortenburgu u Pasova, kde chce tvořit a žít se svou německou manželkou Heide, bernským salašnickým psem Maxem a kocoury Františkem a Meckiem tak dlouho, dokud mu to životní osud dovolí. -es- AKCE NA ČERVEN 2004 So POHÁDKOVÝ LES zábavné odpoledne pro malé i velké začátek v hod. v parku u Muzea J. A. K. UB, vstupné 25,- Kč děti, 15,- Kč dospělí, vstupné pro dospělé je slosovatelné, informace: recepce DDM Svět Út OLYMPIÁDA ŽÁKŮ 1. ST. ZŠ UB začátek v 8.00 hod. na hřišti ZŠ Pod Vinohrady, info L. Milička St OLYMPIÁDA MŠ MĚSTA UH. BRODU začátek v 9.00 hod. na hřišti ZŠ Pod Vinohrady, info L. Milička St UBROUSKOVÁ TECHNIKA NA KVĚTINÁČE začátek v hod. na DDM Svět v keramické dílně, poplatek za materiál 60,- Kč, informace L. Jančářová Čt OLYMPIÁDA ŽÁKŮ 1. STUPNĚ ZŠ MIKROREGIO- NU UHERSKOBRODSKA začátek v 8.00 hod. na hřišti ZŠ Pod Vinohrady, info L. Milička Út ŠTAFETOVÝ MARATÓN ŽÁKŮ ZŠ MĚSTA UB okolí rybníka Pod Vinohrady, začátek v 9.00 hod., informace L. Milička Út MALOVÁNÍ NA KAMÍNKY začátek v hod. na DDM Svět ve výtvarném ateliéru, cena 20,- Kč, s sebou kamínky (oprané a vysušené), informace R. Benešová So DIVADELNÍ FESTIVAL NEZDENSKÁ SKALA přehlídka divadelních aktivit, Nezdenice, zahájení v 9, 30 hod., vstupné dospělí 30,- Kč, děti 20,- Kč, informace J. Kovářová nebo Obecní úřad Nezdenice z SOU Stavební získalo darem moderní stroje Ve čtvrtek 20. května 2004 převzalo SOU Stavební Uherský Brod dar od německé firmy Lägler, která patří k největším výrobcům parketových brusek na světě. Sponzorská akce se uskutečnila z iniciativy firmy V-plast Vsetín s. r. o., která přišla s iniciativou podpořit učňovské školství v Česku s využitím potenciálu silných firem zabývajících se výrobou stavebních strojních zařízení. Myšlenka materiální výpomoci se zrodila v souvislosti s budováním co nejlepších podmínek v přípravě řemeslníků v oboru podlahář, který se na SOU v Uherském Brodě vyučuje. S tímto záměrem darovala firma Lägler brodskému učilišti tři typy moderních brusek na broušení dřevěných podlah. Teoretickou instruktáž s praktickými ukázkami možností strojů a jejich předání provedli zaměstnanci firmy Ouzin s.r.o. Praha, která je výhradním zástupcem fy Lägler na tuzemském trhu. Vedle žáků a pedagogických pracovníků SOU se odborné předávací instruktáže zúčastnili i zástupci soukromých firem. SOU stavební v Uherském Brodě tak získalo další vynikající učební pomůcky, které usnadní budoucím podlahářům orientaci v praktickém využití moderní techniky. JM Dům kultury Uherský Brod Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic stálá expozice Galerie DK Panský dům Do VÝSTAVA PAUL VAN DEN BERG HORÁK obrazy kresby tisky Galerie DK Panský dům 10,-5,-Kč pá a so VENUŠE BOHYNĚ NEBESKÉHO PANTEONU Přednáška Ing. Rostislava Rajchla. V rámci přednášky budou poskytnuty informace o přechodu Venuše přes Slunce. Hvězdárna DK hod. 20,-15,-Kč út POZOROVÁNÍ PŘECHODU VENUŠE PŘES SLUNCE Hvězdárna DK hod. 20,-10,-Kč so XIV. BRODSKÝ JARMARK 9.00 hod. Masarykovo náměstí vystoupení Tanečního orchestru ZUŠ Uh. Brod Slavnostní zahájení ve hodin Masarykovo náměstí (v případě nepříznivého počasí velký sál DK) V kulturním programu vystoupí: skupina KUČEROVCI, dechová hudba VESELANÉ, folklorní soubor ROZMARÝN, skupina historického šermu VALMONT, mažoretky při III. ZŠ Na Výsluní, holandská dechová hudba NARDINC de WALLENKRAAIERS, holandská skupina se švihadly. so SLOVÁCKÝ VEČER JARMAREČNÍ V pořadu Ze dvou stran Karpat vystoupí soubory DRUŽBA z Trenčína a OLŠAVA z UB. velký sál DK hod. 60,-50,-Kč

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Parkování v centru města se zlepší V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop z víkendových akcí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Parkování v centru města se zlepší V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop z víkendových akcí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 6 č í s l o 1 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Parkování v centru města se zlepší Obrazový kaleidoskop z víkendových

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Přípravy na otevření dialyzačního střediska vrcholí V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident. Pozor na exekutora V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n 2 0 0 5 č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Uherský Brod navštíví prezident Přípravy na otevření dialyzačního

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

201 číslo 4 Brodský zpravodaj Nová cyklostezka do Havřic bude oficiálně otevřena v pátek 27. dubna.

201 číslo 4 Brodský zpravodaj Nová cyklostezka do Havřic bude oficiálně otevřena v pátek 27. dubna. Vydává město Uherský Brod duben 2012 číslo 4 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Nová cyklostezka do Havřic bude oficiálně otevřena v pátek 27. dubna. Eliška Balzerová se ve hře Můj báječný rozvod převtěluje

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města

BRODSKÝ ZPRAVODAJ VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d l e d e n 2 0 0 5 č í s l o 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novoroční zdravice starosty města VZNIKLA NOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nejvíce lidí nás vítalo v Uherském Brodě, řekl prezident Klaus V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Nejvíce lidí nás vítalo v Uherském Brodě, řekl prezident Klaus V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 5 č í s l o 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Mimořádná barevná příloha z návštěvy prezidenta ČR v Uherském

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme zastupitele města V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 7 č í s l o 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Spolupráce mezi městy Uherský Brod a Naarden bude pokračovat Představujeme

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n 2 0 0 9 č í s l o 6 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 MÁJOVÝ PODVEČER. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 MÁJOVÝ PODVEČER. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ MÁJOVÝ PODVEČER foto: Markéta Švehlíková KULTURNÍ FOTOGALERIE Chalani z Košic skupina NO NAME dokázali vytvořit neopakovatelnou

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům s pečovatelskou službou otevíral ministr Radko Martínek V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům s pečovatelskou službou otevíral ministr Radko Martínek V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 5 č í s l o 1 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Obrazový kaleidoskop Dnů Uherskobrodska Dům s pečovatelskou službou

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c 2 0 0 6 č í s l o 1 3-1 4 1 0 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor

Více

pokračování na straně 8

pokračování na straně 8 V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d d u b e n 2 0 0 4 č í s l o 8 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Oficiální návštěva z Naardenu Diskont Jednoty ZCELA NOVĚ Japonci

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

Centrum celoživotního profesního vzdělávání

Centrum celoživotního profesního vzdělávání V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ú n o r 2 0 0 6 č í s l o 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Návštěva ministra Škromacha Centrum může přijímat první studenty Zprávy

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Návštěva Egypta stojí za to V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k zápisům do základních škol. Chodci v zimě. Projekt Podpora změn

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Návštěva Egypta stojí za to V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k zápisům do základních škol. Chodci v zimě. Projekt Podpora změn V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ú n o r 2 0 0 6 č í s l o 2 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k zápisům do základních škol Návštěva Egypta stojí za to

Více

Měsíčník města příbor a 1

Měsíčník města příbor a 1 Měsíčník města Příbora září 2009 Tajemství z depozitáře Měsíčník města příbor a 1 Text na straně 8 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR INFORMACE A PODMÍNKY HLASOVÁNÍ Prezident republiky vyhlásil

Více

Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem

Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem Vydává město Uherský Brod prosinec 2011 číslo 12 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Vánoční čas v Uherském Brodě začal Kateřinským jarmarkem Orchestr Standy Sládka oslavil desáté narozeniny, více str.

Více

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů

Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů KVĚTEN/2014 periodický tisk územního samosprávného celku Ročník XXXVIII zpravodaj SLAVIČÍNS KÝ Ocenění města Slavičín v soutěži energeticky úsporných projektů Není žádným tajemstvím, že město Slavičín

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

6/2014 UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ. foto: Elen Sladká

6/2014 UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ. foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 6/2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ UHERSKOBRODSKÉ NÁDRAŽÍ ZÁSADNĚ ZMĚNÍ SVOJI PODOBU Druhá etapa výstavby dopravního terminálu byla zahájena. foto: Elen Sladká

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Rušné léto na hvězdárně V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod. Pozvánka na Dny Uherskobrodska

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Rušné léto na hvězdárně V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod. Pozvánka na Dny Uherskobrodska V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 5 č í s l o 1 7 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Představujeme kandidáty na Cenu města Uherský Brod Rušné léto na

Více

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Jaro za muzeem. foto: Markéta Švehlíková

VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Jaro za muzeem. foto: Markéta Švehlíková VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD KVĚTEN 2015 ZDARMA WWW.UB.CZ 5/2015 BRODSKÝ ZPRAVODAJ Jaro za muzeem foto: Markéta Švehlíková POZVÁNKA MĚSTO UHERSKÝ BROD, DŮM KULTURY, UHERSKOBRODŠTÍ PATRIOTI A KARPATSKO, O.

Více

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma www.ub.cz

Brodský zpravodaj. Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma www.ub.cz Vydává město Uherský Brod Květen 2011 číslo 5 zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Muzeum J. A. Komenského je již tradičně místem, kde Zlínský kraj oceňuje nejlepší pedagogy. Jedno z ocenění letos putovalo

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Evropský den bez aut v Uherském Brodě V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Přehled účasti členů ZM na zasedáních. Knihovna informuje

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Evropský den bez aut v Uherském Brodě V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Přehled účasti členů ZM na zasedáních. Knihovna informuje V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d z á ř í 2 0 0 6 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Evropský den bez aut v Uherském Brodě Přehled účasti členů ZM na

Více

Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové.

Prezident republiky Václav Klaus udělil ve výročí vzniku republiky 28. října 2007 Medaili Za zásluhy o stát Anně Honové. V y d á v á M ě s t o U B l i s t o p a d 2 0 0 7 č í s l o 1 7 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Medaile Za zásluhy o stát Anně Honové Nositelem Ceny města je Milan

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz

Radniční list. Starostův sloupek. Štěstí u maturity přeje připraveným. VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) www.prachatice.cz Radniční list VI. ročník, číslo 6 (červen 2004) Starostův sloupek Když pozoruji bujaré veselí prachatických studentů v rámci posledního zvonění, tak se pokaždé ve vzpomínkách moc rád vracím do časů svých

Více