NÁMĚTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁMĚTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ"

Transkript

1 NÁMĚTY NA PRACOVNÍ VÝUKOVÉ HODINY LISTY INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ 1

2

3 OBSAH OBSAH 3 ÚVOD 4 O ZEMI 5 1. DOBÝVÁNÍ MARSU 6 Vesmír 2. NAJDI DESET ROZDÍLŮ 8 Pohyby kontinentů 3. SOPKY. RISK! NEBO ZISK? 11 Vulkanismus 4. CO SE MELE ZA OKNEM? 13 Vnější geologické děje 5. KAMENY ZA ŠKOLOU 15 Horniny a minerály 6. BUDE ZE MĚ FOSILIE? 17 Časová spirála 7. JACÍ JSME? 19 Vývoj člověka 8. BUDOUCNOST A PLANETA, PLANETA A JÁ 21 Člověk jako globální činitel 9. PROČ NEMÁME VLASTNÍ ETNU? 23 Desková tektonika 10. POVODNĚ 25 Katastrofy LITERATURA 28 3

4 ÚVOD PŘÍBĚHY KOLEM NÁS Vážení pedagogové, do rukou se vám dostává soubor pracovních listů a 10 námětů na výukové hodiny, které vznikly v rámci projektu Příběhy planety Země. Tato publikace vznikla souběžně se stejnojmennou výstavou, kterou připravilo Národní muzeum ČR. Naším cílem bylo vytvořit sadu, která vám poskytne konkrétní návod, jak zpestřit výuku geologie. Chceme vám pomoci ukázat žákům, že geologie není jen nezajímavá věda o kamenech, ale naopak věda plná záhad, tajemství a věcí, jež ovlivňují náš každodenní život. Ukážeme si, co vše se děje za oknem, co je potřeba udělat, aby se z nás staly zkameněliny, i proč má v sobě tokajské víno oheň sopek. Vydáme se na cestu do minulosti, která nás dovede až do přítomnosti. Doufáme, že se vám i díky výukovým hodinám podaří otevřít oči žáků. Odhalí, jaké neobyčejné příběhy skrývají zdánlivě obyčejné věci okolo nás. Přejeme vám hodně úspěchů. Autorský tým NÁVOD K POUŽITÍ Tento soubor pokrývá 10 témat, která jsou označena ikonkami. Ke každému z témat naleznete popis jedné výukové hodiny (v některých případech i více hodin). V úvodní hlavičce získáte základní informace o dané hodině (název, časová náročnost, pomůcky, cíle hodiny). Dále je rozepsána podrobná metodika všech aktivit, a to včetně doplňkových informací k tématu. Vedle popisu a metodiky hodiny je ke každému tématu vytvořen pracovní list pro žáky. S tímto pracovním listem budou žáci pracovat v hodinách, případně doma. 4

5 O ZEMI VÝSTAVA PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ ZÁŘÍ 2009 ČERVEN 2010 Výstava o celkové rozloze 900 m 2 je instalována v největších výstavních prostorách Národního muzea. Poutavou formou seznamuje návštěvníky nejen s nejdůležitějšími geologickými procesy formujícími naši planetu, ale i s jednotlivými vývojovými etapami života od vzniku Země až po současnost a blízkou budoucnost. Hlavními exponáty jsou unikátní fosilie, rekonstrukce a modely. Kromě kostry dinosaura rodu Amargasaurus si můžete prohlédnout dioramata devonského korálového útesu, karbonského černouhelného močálu a diorama hnědouhelného močálu s třetihorním savcem rodu Schizotherium. Poprvé bude v Národním muzeu vystavena kostra předchůdce člověka rodu Australopithecus. Výstava vás zavede i do úplné současnosti a představí člověka jako nového činitele ovlivňujícího planetu Zemi. Děti jistě ocení počítačové animace, simulaci zemětřesení nebo model vulkánu. DOPROVODNÉ AKCE Přednáškový cyklus Na tuto výstavu navazuje stejnojmenný výukový program pro 9. ročníky základních škol a víceletých gymnázií podporovaný programem Vzdělání pro konkurenceschopnost. NÁRODNÍ MUZEUM DĚKUJE ZA SPOLUPRÁCI Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Astronomický ústav AVČR, v.v.i. Česká geologická služba Česká inspekce životního prostředí Geofyzikální ústav AVČR, v.v.i. Geologický ústav AVČR, v.v.i. Greenpeace Moravské zemské muzeum, Brno Muzeum Prostějovska v Prostějově Wikov Wind, a.s. Landesmuseum Joanneum, Graz Naturhistorisches Museum, Wien Slovenské národné múzeum, Bratislava 5

6 DOBÝVÁNÍ MARSU 1 TÉMA: Vesmír NÁZEV HODINY: DOBÝVÁNÍ MARSU ANEB CO SKRÝVÁ KRABICE OD BOT (45 MINUT) CÍLE HODINY Žák: 1. Popíše, čím se zabývá současný výzkum vesmíru. 2. Jednoduše popíše povrch Marsu. 3. Uvede některé důvody, proč lidstvo zkoumá vesmír. 4. Na základě praktické zkušenosti popíše výhody a nevýhody využití určitých sond při výzkumu vesmíru. Pozn.: Časové údaje jsou pouze odhad záleží na velikosti a složení skupiny apod. POMŮCKY krabice od bot pro každou skupinu, fotografie, příp. video Marsu, různý materiál pro tvorbu planety (hlína, písek, kameny, sliz, sádra, led, voda, papír apod.), sondy (drátky, brčka, provázky, teploměry, ph papírky atd.), nakopírované pracovní listy AKTIVITY 1. Za domácí úkol zadejte žákům, aby zjistili, co se aktuálně děje v oblasti výzkumu Marsu. Na začátku hodiny je vyzvěte, ať své objevy sdělí ostatním; všechny poznatky zapište. Studenti si informace, které pokládají za nejzajímavější, zaznamenají do pracovních listů (aktivita 1 v pracovním listu). (5 minut) 2. Poté jim ukažte videa z Marsu (příp. fotografie, nemáte-li k dispozici dataprojektor). Rozsáhlé zdroje najdete např. na Dobrá videa jsou rovněž k dispozici na (5 minut) 3. Na základě promítnutých materiálů žáci doplní do pracovních listů slova přívlastky, kterými by popsali Mars (aktivita 2). (5 minut) 4. Vyzvěte studenty, aby vytvořili planetu Mars (inspirovat se mohou tím, co právě viděli). Rozdělte žáky na skupiny (max. po 6) může se jednat například o konkurenční státy skupina USA, EU, Rusko, Čína. Nejprve upravte víčka krabic (viz obrázky) tak, aby byly stejné pro všechny skupiny. Studenti pak vytváří vlastní planetu z materiálu, který je k dispozici. Upozorněte, že tento proces je přísně tajný. Musí proto být zajištěna místa, kde může každá ze skupin pracovat o samotě. (15 minut) 5. Po skončení tvorby planety si skupiny své výtvory vymění. Planetu, kterou má skupina objevovat, smí prozkoumávat pouze sondami, které si sama navrhne (viz pomůcky uvedené výše) nesmí tedy otevřít víko od krabice. Po uplynutí stanovené doby studenti víko otevřou, zapíšou do pracovních listů výsledky, v čem se strefili a co se jim naopak úplně nepovedlo (aktivity č. 3, 4). Navzájem si planety prohlédnou. (Pokud je na aktivitu více času, je možné nechat je zpracovat mapu povrchu, závěrečnou zprávu či měření sondy periodicky opakovat). (15 minut) 6

7 6. Za domácí úkol (příp. tím můžeme navázat další hodinu) zadáme studentům poslední dva úkoly (pracovní listy aktivity č. 5, 6). Zamyslí se jednak nad tím, k čemu je důležitý výzkum vesmíru (v navazující diskuzi mohou uvést další argumenty, případně i argumenty proti), a zhodnotí využití sond ve vesmíru. Jedná se zejména o diskuzní aktivity bez jednoho daného řešení. 7. Po skončení všech aktivit studenti vyplní ve svých listech hvězdné hodnocení jako zpětnou vazbu k proběhlé hodině. INSPIRACE, ZDROJE Jedná se o velmi zajímavé a propracované téma. Výše uvedený odkaz (stránky NASA) obsahuje řadu zajímavých vzdělávacích nápadů a aktivit (vše je k dispozici bohužel jen v angličtině). ZÁKLADNÍ INFORMACE O MARSU (upraveno podle a Mars Ačkoliv povrch planety je velmi nehostinný, Mars je nejlepším kandidátem na planetu, o níž se vědci domnívají, že by mohla být v budoucnu osídlena lidmi. Do jeho výzkumu se tak investuje hodně prostředků a díky tomu o něm leccos víme. Červená planeta Červené zbarvení planety je dáno tím, že ji pokrývají zoxidované železité půdy. První obrázky Marsu oblétly svět v roce 1965 a od té doby víme díky čím dál více se rozvíjejícímu výzkumu, jak planeta vypadá. Její povrch je různorodý najdeme zde koryta, kaňony, sopky a skály. Na Marsu je také největší (vyhaslá) sopka sluneční soustavy. Podmínky jsou zde dost extrémní, teploty dosahují až 87 C! Záhadné zmizení vody Jedna z věcí, které se podrobují důkladnému zkoumání, je výskyt vody na Marsu ten by totiž znamenal vhodné podmínky pro život. Vypadá to, že se při povrchu či pod ním nachází množství zmrzlé vody, na fotografiích z oběžné dráhy můžeme vidět útvary podobné vyschlým říčním korytům. I rozbory z přistávacích modulů ukazují, že na Marsu byla v minulosti jezera či vodní toky. Záhadné zmizení vody je jedním z aktuálních témat výzkumu Marsu. 7

8 NAJDI DESET ROZDÍLŮ 2 TÉMA: Pohyby kontinentů NÁZEV HODINY: NAJDI DESET ROZDÍLŮ (45 MINUT) CÍLE HODINY Žák: 1. Srovná rozdíly mezi dnešní mapou a postavením kontinentů v historii. 2. Prezentuje svá zjištění ostatním. 3. Odhalí odpověď na otázku: Jak je možné, že indiáni neznali před příchodem Evropanů koně? (Ačkoli kůň jako druh vznikl právě v Americe.) 4. Je schopen spolupracovat na splnění úkolu ve skupině. AKTIVITY 1. Představte žákům dnešní záhadu. (5 minut) Jak je možné, že indiáni neznali před příchodem Evropanů koně? Ačkoli kůň jako druh vznikl právě v Americe. 2. Požádejte žáky, aby každý vymyslel dvě až tři teorie, které by tuto záhadu vysvětlovaly (aktivita 1 v pracovním listu). Podpořte jejich představivost a zajistěte bezpečnou (klidnou a pozitivní) atmosféru ve třídě. (5 minut) 3. Vyzvěte žáky, aby své teorie sdíleli nejprve ve dvojicích. Pak dejte možnost několika žákům, aby (pokud chtějí) představili svou nejlepší teorii celé třídě. (10 minut) 4. Žáky rozdělte do šesti skupin. Pro každou skupinu připravte mapu dnešního rozložení kontinentů a jednu mapu z paleogeografické historie planety Země. Do každé skupiny rozdejte také konkrétnější popis (pouze období dané skupiny viz níže). Můžete žákům napovědět (využít indicie z řešení viz níže). (10 minut) 5. Každá skupina představí svá zjištění (stačí krátce lze omezit časem cca 1 minutu). Ostatní skupiny si mohou psát poznámky do svých pracovních listů (aktivita 2). (5 minut) 6. Přichází čas srovnat své předchozí teorie s novými informacemi. Zadejte žákům úkol, aby sepsali jednou nebo dvěma větami novou teorii (odpověď) na zásadní otázku dnešní hodiny (aktivita 3). (5 minut) 7. K hodnocení využijte aktivitu názorová osa. Ve třídě stanovte osu čára na zemi, provaz, prostor např. od oken ke dveřím. Tato osa bude sloužit k představení názorů každého. Pro osu stanovíte hraniční body. Místo, kam se žáci postaví, určuje jejich názor. Je dobré se pak krátce několika žáků (opět v bezpečné atmosféře, účast může být dobrovolná) zeptat konkrétně, proč stojí na svém místě (podpora argumentace). (5 minut) Příklady hraničních bodů Dnešní hodina pro mne byla: velmi objevná nepřinesla nic nového. Při skupinové práci jsme byli: efektivní je co zlepšovat. Tato forma výuky mi: vyhovuje (a proč) nevyhovuje (a proč). 8

9 Jak je možné, že indiáni neznali před příchodem Evropanů koně? Ačkoli kůň jako druh vznikl právě v Americe. ŘEŠENÍ Byl to už opravdový kůň a podle všeho byl právě on předkem rodu Equus, jenž vznikl v Americe asi před 25 miliony lety, tedy dříve než člověk. Rod Equus se díky pevninskému mostu mezi Amerikou a Asií rozšířil i do starého světa. Po skončení doby ledové asi před deseti tisíci lety moře zaplavilo pevninský most a kůň na americké pevnině z příčin dosud neobjasněných vyhynul. Znovu se tam objevil až po příchodu španělských dobyvatelů (upraveno podle Kůň se vyvinul před cca 25 miliony let a odešel z Ameriky kolem miocénu (15 20 milionů let), ovšem člověk přišel do Ameriky až před cca lety. Nemohli se tedy potkat, protože tam už kůň nebyl. LITERATURA A ZDROJE INFORMACÍ J. D. Macdougall Stručné dějiny planety Země, kámen a život, oheň a led PŘÍLOHA K UKÁZKOVÉ HODINĚ NAJDI 10 ROZDÍLŮ INFORMACE PRO JEDNOTLIVÉ SKUPINY Prvohory perm Pro perm je charakteristické značně suché klima, což se odráží ve velkém rozsahu pouštních oblastí. V oblastech mírných pásů se vytváří výhodné podmínky pro vznik uhelných slojí. V uralské oblasti dochází k vyvrásnění mohutného horského pásma, a tím k propojení evropské oblasti se sibiřským a kazašským kontinentem. Vzniká jediný superkontinent Pangea. Druhohory trias Pro trias bylo typické teplé, suché (aridní) klima. Teplotní rozdíly mezi rovníkem a póly nedosahovaly vysokých hodnot a nebyly vytvořeny polární čepice. V triasu dochází k rozsáhlým vzestupům hladiny světového oceánu a velké části kontinentů jsou zality mělkým mořem. Trias patří k tektonicky poměrně klidným obdobím. Jediný celistvý blok představuje superkontinent Pangea, vytvořený v permu. Na konci triasu se začala formovat oblast Mosambického zálivu, čímž byl zahájen proces vedoucí ke vzniku Indického oceánu a k oddělení Indie, Antarktidy a Austrálie od Afriky. Druhohory jura V období jury docházelo ke zvyšování vlhkosti (humidity) klimatu. Na pólech chyběly ledové čepice a rozdíly teplot mezi póly a rovníkem nedosahovaly vysokých hodnot. Jednalo se o období typicky skleníkového klimatu, tzv. greenhouse. Pro juru byla typická silná tektonika. Pangea se postupně rozdělila pokračujícím rozšiřováním oceánu. Začínají se oddělovat severní části Atlantiku na dva kontinenty: Laurasii (dnešní Asie, Evropa, Grónsko a Severní Amerika) a Gondwanu (dnešní Jižní Amerika, Afrika, Antarktida, Austrálie a Indie). Dále pak pokračovalo oddalování v oblasti Mosambického zálivu; blok tvořený Indií, Austrálií a Antarktidou se tak oddělil od zbylé části Gondwany. Prostor oceánu Panthalassa (dnes Tichý) se vlivem rozpínání Atlantiku začal zužovat (tento trend pokračuje dodnes). 9

10 Druhohory křída Klima na začátku křídy bylo podobné jako v juře, typický pro ně byl silný skleníkový efekt (průměrná teplota na Antarktidě je odhadována na 14 C). V závěru tohoto období došlo k ochlazování. Při maximální hodnotě byla hladina světového oceánu o několik set metrů výše než dnes. Rozšiřující se rift severního Atlantiku odděloval Severní Ameriku od Eurasie a došlo také k oddalování mezi Grónskem a dnešní Kanadou. Na počátku křídy začalo oddělování Jižní Ameriky od Afriky vznikala tak jižní část Atlantiku. Prostor mezi Jižní a Severní Amerikou (oblast dnešní Panamské šíje) byl zalit mělkým mořem. Mezi Afrikou a Indií se otevíral Indický oceán; Indie se také oddělila od bloku Antarktidy a Austrálie (k jeho rozpadu došlo až v eocénu). Od Indie se dále oddělil ostrov Madagaskar. Třetihory paleogén Teplé a mírné klima přetrvává z druhohor až počátku třetihor. Pak následuje zalednění na Antarktidě a výrazně se ochlazuje. Na počátku třetihor již byly vyčleněny současné kontinenty. Pouze Antarktida a Austrálie se rozdělily až v druhé části třetihor. Asi v polovině třetihor započalo oddalování v oblasti Rudého moře. Asii a Severní Ameriku spojoval během celého terciéru kontinentální most v oblasti dnešní Beringovy úžiny. Jižní a Severní Ameriku stále oddělovalo mělké moře. Indický subkontinent se posunuje k severu a dochází ke kolizi s eurasijskou deskou za vzniku himálajského pohoří. A co kůň? Jako druh se vyvinul v Americe (kolem miocénu, tedy před miliony let) a později migroval přes tehdejší kontinenty do Eurasie. Později (zatím z nejasných důvodů) v Americe zcela vyhynul. Třetihory neogén Po celý terciér byl patrný trend vedoucí ke globálnímu ochlazení s vyvrcholením v kvartéru. Díky tlaku Afriky na Eurasii vzniklo obrovské horské pásmo, které se táhne od atlantického pobřeží přes Malou Asii až do jihovýchodní Asie. Alpinské pohoří dnes tvoří Atlas a El Ríf v Africe, Sierra Nevada, Pyreneje, Apeniny, Alpy, Karpaty, Dinaridy a další pohoří až po Himálaje. Na konci neogénu se v důsledku vrásnění vynořuje oblast Panamské šíje a spojují se tak obě Ameriky. Severní Amerika je stále spojená s Asií v oblasti dnešní Beringovy úžiny. Vlivem alpinského vrásnění ve středomořské oblasti je přerušeno spojení Atlantického a Indického oceánu a oceánské proudy nabývají dnešních směrů. A co kůň? Migroval z Ameriky do Eurasie mnohem dříve, než lidé z Eurasie začali osidlovat Ameriku (před cca lety). V této době se již kůň s nimi nemohl vrátit. Nebyl už schopen překonat zmrzlou Beringovu úžinu, protože byl adaptován na stepi. 10

11 SOPKY. RISK! NEBO ZISK? 3 TÉMA: Vulkanismus NÁZEV HODINY: SOPKY. RISK! NEBO ZISK? (45 MINUT) CÍLE HODINY Žák: 1. Vyjmenuje rizika spojená se sopečnou činností. 2. Zjistí, že kromě rizik jsou se sopečnou činností spojena pozitiva, uvede jejich příklady a konkrétní dopad na život lidí. Pozn.: Při této hodině se pracuje s důsledky sopečné činnosti, žáci by tedy už měli znát její příčiny. POMŮCKY nakopírované pracovní listy, obrázky (případně videa) sopek, ukázky vyvřelých hornin, které si mohou žáci ohmatat AKTIVITY 1. Zeptejte se žáků, zda by chtěli žít v blízkosti sopky. Své rozhodnutí by měli zdůvodnit (proč by chtěli nebo nechtěli pod sopkou bydlet). Každý si svůj názor zapíše do pracovních listů (aktivita 1 v pracovním listu). Poté je společně shrňte. Odpovědi žáků zaznamenávejte na tabuli. (10 minut) 2. Odpovědi budou velmi pravděpodobně negativní a jako argumentace budou použity různé katastrofy spojené se sopečnou činností. Na tyto argumenty navažte dalším úkolem (aktivita 2). Studenti si přečtou ukázku informaci o dvou sopečných katastrofách a poté si představují, co by je mohlo ohrozit, pokud by se nacházely v blízkosti sopky. Dobré je pro ilustraci využít fotky, příp. videa (multimediální prezentace) a reálné předměty. Nápady žáků proberte a shrňte. (10 minut) 3. Na základě předchozí aktivity to vypadá, že volba nebydlet v blízkosti vulkánů byla dobrá. Přesto jsou často nejvíce zalidněny právě oblasti nacházející se v blízkosti sopek. Zeptejte se studentů, jak si to vysvětlují. Navažte aktivitou výbušné poklady (3). Studenti se rozdělí do malých skupin (zhruba po 3 žácích ) a mají za úkol odhalit, které z věcí jsme získali především díky sopečné činnosti. (Nejprve je nechte zakroužkovat věci, které podle nich vznikly přímo díky sopečné činnosti.) ODPOVĚDI (je dobré připravit konkrétní ukázky obrázky či nerosty apod., kde je to možné) Nevznikají v souvislosti se sopečnou činností: ropa vznikla rozkladem planktonních organismů; zkameněliny trilobitu nacházíme je v sedimentech tj. horninách vzniklých usazováním; černé uhlí vzniká prouhelňováním organického materiálu za nepřístupu vzduchu, je jednou z fází v řadě rašelina hnědé uhlí černé uhlí antracit; rašeliny vznikla pomalým zuhelňováním odumřelých částí rostlin za nepřístupu vzduchu; sůl vznikla odpařováním mořské vody. mohou vznikat v souvislosti se sopečnou činností: síra diamanty tufy a některé jiné kameny pro stavebnictví 11

12 geotermální energie úrodná půda Úkol vyhodnoťte a prodiskutujte správné řešení. Poté studenti pročtou minipříběhy a vysvětlí, jak v každém z případů lidé využívají jevy spojené se sopečnou činností (co konkrétně využívají, jak to využívají a jak daná věc vznikla v souvislosti se sopečnou činností). (20 minut) ŘEŠENÍ (doporučujeme okopírovat a na konci hodiny rozdat žákům) Jáva úrodná půda Zdejší lidé potřebují pro pěstování potravin, které je živí, místní úrodnou půdu. Jávská půda je úrodná díky tropickému vlhkému podnebí, ale také díky řadě vulkánů. Láva a popel, které vychrlily, již miliony let zvětrávají v půdu, která je velmi bohatá na živiny. Jáva síra Síra je typický minerál sopečných oblastí, kde krystalizuje z roztoků (příp. vytváří povlaky na místě úniku sopečných plynů). Na Jávě berou lidé síru přímo z kráteru jednoho z tamních vulkánů (Kawan Kojen); na tuto možnost se přišlo koncem 18. století od té doby sopka již pětkrát vybuchla, není to tedy nic bezpečného. Tokaj (Maďarsko) úrodná půda Obdobné jako na Jávě, jenom kousek od nás. Proslulá oblast Tokaj-Hegyalja (podhůří Tokaje) se rozkládá pod nejvyšší vyhaslou sopkou Maďarska. Úrodná vulkanická půda na hoře, jižní svahy a klima vytvářejí ideální podmínky k pěstování vinné révy. Afrika diamanty Těžba diamantů znamená samozřejmě ohromný zisk pro zemi, kde se nachází i díky tomu, že diamanty mají pestré využití. Ačkoliv nevíme, jak přesně vypadaly vulkány, které nám tu zanechaly diamanty, zůstaly z nich dnes na povrchu jejich sopouchy. Odborníci se domnívají, že diamanty vznikaly v hloubce 200 km pod povrchem a na zem se dostaly díky nepředstavitelně prudkým erupcím, které přivedly magma z hlubin blízko povrchu Země. Island geotermální energie Island je svými sopkami, teplými prameny a gejzíry znám po celém světě. Geotermální energie, pocházející ze zemského nitra, je využívána hlavně k vytápění a rovněž pro výrobu elektrické energie. Česká republika Jak jsme na tom my? Lázně a minerální vody tu máme právě díky vulkanické činnosti. Jsou to sice jen dozvuky dřívější vulkanické činnosti, přesto jsou výrazně patrné dodnes. 3. Hodnocení hodiny nechte studenty zhodnotit uplynulou hodinu pomocí jednoduché sopky v pracovních listech. Dobrovolníky můžete nechat představit jejich hodnocení třídě (aktivita 4). (5 minut) POUŽITÁ LITERATURA Jung-Hüttl, A.: Vulkány: kde Země chrlí oheň a popel. Bratislava, Kontakt Plus, ODKAZY (v angličtině) 12

13 CO SE MELE ZA OKNEM? 4 TÉMA: Vnější geologické děje NÁZEV HODINY: CO SE MELE ZA OKNEM? CÍLE HODINY Žák: 1. Při praktických cvičeních odvodí, jak vnější geologické děje ovlivňují krajinu kolem nás; uvede příklady vnějších geologických procesů, které může vidět za oknem. 2. Vyjmenuje vnější geologické činitele a popíše, jak působí na tvář krajiny. 3. Dokáže vysvětlit, jaký je rozdíl mezi zvětráváním a erozí. POMŮCKY křída, kladívko, nakopírované pracovní listy, flipchart a fixy, psací potřeby AKTIVITY 1. Nechte žáky vypracovat první úkol z pracovních listů (aktivita 1). Jejich úkolem je napsat, co všechno si myslí, že se stane, než se z kamene stane hlína. Poté jejich nápady shrňte a sepište na flipchart. Akceptujte všechny nápady. Nehodnoťte je. Žáci by na správné řešení měli přijít sami během hodiny. (10 minut) 2. Připravte si jednoduchý pokus kladívkem rozbijte školní křídu. Zeptejte se žáků, zda se podobný proces může vyskytnout i v přírodě a čím může být způsoben. Jejich nápady zapisujte a na jejich základě ukažte, jaké známe typy zvětrávání. (5 minut) 3. Z okna! Nejprve nechte žáky vyplnit slova do tabulky v pracovním listu (aktivita 2). Po vyplnění je vyzvěte, aby shrnuli rozdíl mezi zvětráváním a erozí. Pak rozdělte žáky do skupin (ideálně podle počtu oken ve třídě). Skupině dejte zhruba 10 minut na to, aby se podívala z okna a zaškrtla, který z daných jevů probíhá a co je toho důkazem (je dobré uvést jeden příklad, aby měli žáci lepší představu). Poté nechte skupiny střídavě popisovat jednu z kolonek. Skupiny se mohou vzájemně doplňovat. Na závěr každé části poznatky shrňte a doplňte. Pokud daný jev nevidíte, ptejte se žáků: Kde by bylo to správné okno, odkud byste jev viděli? (20 minut) Aktivita nemá univerzální řešení, jelikož výhled z každého okna se samozřejmě liší, ale jako návod může sloužit následující tabulka. Žáci si mohou tutéž aktivitu vyzkoušet i u sebe doma a najít rozdíly. Fyzikální zvětrávání Chemické zvětrávání Biologické zvětrávání Vodní eroze Větrná eroze Gravitační eroze Ledovcová eroze Zaškrtneme zejména tehdy, pokud venku mrzne nebo taje. Důkazem mohou být např. pukliny v horninách. Zaškrtneme zejména tehdy, pokud prší nebo je vlhko, ale i za sucha může voda v pórech hornin způsobovat zvětrávání (reaguje s CO2). Typické projevy jsou bílé skvrny na zdech, kde se rozpustil a uložil uhličitan vápenatý, nebo zčernalé povrchy (způsobené sulfidy železa), reakce soli v zimě na chodnících. Zaškrtneme, pokud vidíme půdu nebo rostliny. Důkazem je právě půda (výsledek biologického zvětrávání). Vidět můžeme jako důkaz lišejníky (působí rozrušování horniny), kořeny rostlin náletové byliny či dřeviny, i cestičky a chodbičky živočichů i člověka. Zaškrtneme, pokud prší nebo je po dešti a samozřejmě tehdy, pokud máme výhled na řeku. Důkazem je jakýkoliv materiál unášený vodou. Zaškrtneme, pokud fouká vítr. Důkazem je cokoliv odnášené větrem (např. částečky prachu). Zaškrtneme, pokud vidíme něco padat dolů (např. listí na podzim). Důkazem je pak tato padající věc. Viděli bychom pouze při výhledu na ledovec. 13

14 4. Na závěr se vraťte k prvnímu úkolu a zeptejte se, zda by žáci své nápady doplnili či pozměnili. (5 minut) 5. Zpětná vazba do okna v pracovním listě (aktivita 4) každý žák napíše jednu novou informaci, kterou v hodině získal. Vyzvěte žáky, zda chtějí dobrovolně nahlas přečíst, co si zapsali (3 4 žáci). (5 minut) 6. Experiment (aktivita 3) zadejte žákům za domácí úkol. Využijeme ho jako opakování na jedné z dalších hodin. Zopakujeme si některé základní informace (jedná se o mechanické zvětrávání, narušení je způsobeno zvětšováním objemu mrznoucí vody, děje se nejčastěji v místech s velikými teplotními výkyvy). 14

15 KAMENY ZA ŠKOLOU 5 TÉMA: Horniny a minerály NÁZEV HODINY: KAMENY ZA ŠKOLOU (45 MINUT) CÍLE HODINY Žák: 1. Osvojí si základy dokumentace průzkumu a sběru hornin. 2. Zná některé metody třídění a klasifikace hornin. 3. Dokáže pracovat s geologickou mapou. 4. Na základě uvedených metod dokáže určit, o jakou horninu se jedná. 5. Zná využití některých hornin a jejich výskyt v blízkém okolí. 6. Vnímá i estetickou stránku hornin a jejich možné využití pro umělecké účely. 7. Umí předat získané informace dalším lidem (např. prostřednictvím psaného průvodce, internetu apod.). POMŮCKY vzorky hornin (žáci nasbírají sami), tužka, papír na vyhotovení štítků, gumičky, noviny, pracovní list, lupa, klíč k určování hornin, geologická mapa, internet a případně fotoaparát, geologické či jiné kladivo na kameny. AKTIVITY 1. V předstihu zadejte studentům za domácí úkol nebo v rámci jiné vyučovací hodiny, aby na školním pozemku (popř. v okolí školy či jejich domovů, pokud na pozemku školy není dostatek vzorků) nasbírali každý pět vzorků různých hornin. Horniny by měly být cca velikosti pěsti a co nejméně zvětralé, aby nebyl problém s jejich následným určováním (nejlepší lokality jsou: lomy, skalní výchozy, výkopy). Dále by měli studenti opatřit každý vzorek popiskou s datem nálezu, přesným místem sběru (např. výkop u silnice, 50 m východně od kostela sv. Martina, Buchlovice) a jménem nálezce. Kartičky na popisky si připraví doma z tvrdšího papíru. Název horniny studenti doplní později v rámci vyučovací hodiny Kameny za školou. Popisku přibalí ke vzorku do novin (stejně jako to dělají profesionální geologové) a k vzorku připevní například pomocí gumičky. Pokud jsou na vzorku křehké minerály, používá se v daném místě měkký papír nebo vata. Takto nasbírané vzorky pak každý žák donese do školy. Můžete studentům vysvětlit, že tímto způsobem postupují geologové při sběru vzorků a tvorbě sbírek. 2. Ve třídě pak studenti roztřídí nalezené vzorky hornin: na jednu hromadu ať dají ty vzorky, o kterých si myslí, že se jedná o tentýž druh horniny. Popisky by měly stále zůstávat u vzorků (nejlepší je využít krabičky). Na závěr můžete přispět do hromádek i vy, a to nějakým typickým vzorkem ze školní sbírky, abyste studentům ulehčili následné určování hornin. (5 minut) 3. Podle počtu hromádek rozdělíte studenty do skupin (popř. vyberete přiměřený počet hromádek těch nejčetnějších vzorků). Každá skupinka se bude věnovat jedné hromadě, tedy vzorkům jedné horniny. Studenti si ještě jednou prohlédnou vzorky ve své hromadě: pokud se jim zdá, že tam některé horniny nepatří, odloží je bokem. (5 minut) 4. Rozdejte studentům pracovní listy a zadejte jim aktivitu 1. Bylo by dobré, aby studenti samotným odhadem neztratili příliš mnoho času. Hlavní důraz v aktivitách spočívá na samotném určování hornin a na následných aktivitách. (3 minut) 15

16 5. Nyní se studenty přistupte k samotnému určování hornin. Každá skupinka má k dispozici klíč k určování minerálů a hornin (např. Ch. Pellant, Horniny a minerály pouhým okem, Vydavatelstvo OSVETA, 2000), geologickou mapu (k dostání v České geologické službě na Klárově), lupu, nůž nebo hřebík (na zkoušku tvrdosti), lahvičku s kyselinou HCl (vápenec šumí). Pokud budou žáci pracovat s kyselinou měli by mít k disposici ochranné brýle a plášť. Charakteristiky, které by studenti měli pozorovat, jsou uvedeny v pracovním listu (aktivita 2). Vysvětlete jim případné nejasnosti, co která charakteristika znamená a jak se dá pozorovat. (10 minut) 6. Jakmile studenti popíší vybrané charakteristiky, srovnají svá pozorování s tabulkou v pracovním listu (aktivita 3) a rozhodnou se, do které základní skupiny jejich vzorek patří.. 7. Nyní budou studenti podle určovacího klíče určovat, o jakou horninu (přesný název) se jedná. Výsledek svého pozorování zapíší a zdůvodní do PL (aktivita 4). (10 minut) 8. Dále budou mít studenti za úkol zjistit podle geologické mapy blízkého okolí, zda se jimi pozorovaná hornina nachází v geologickém podloží okolí školy, nebo sem byla pravděpodobně transportována odjinud. Své pozorování zapíší do PL (aktivita 5). (5 minut) 9. Zadejte studentům domácí úkol (aktivita domácí úkol). V rámci další vyučovací hodiny nebo po domluvě s pedagogy (výtvarná výchova a český jazyk) vytvořte se studenty v prostorách školy či na pozemku z nasbíraného materiálu landart (obraz) a průvodce horninami okolí školy. (Studenty můžete rozdělit na dvě skupiny: jedna bude tvořit landart, druhá vyhotoví průvodce.) Vaše snažení pak můžete završit společnou akcí pro ostatní studenty a učitele. Landart mohou studenti vyfotografovat a společně s průvodcem vystavit na stránkách školy či poslat nám (Muzeum, CfME viz kontakty). Tip pro zdatné fotografy: po vyfotografování landartu mohou studenti zkusit pracovat se saturací/sytostí ve svém fotoeditačním programu, aby více vynikly barvy použitého kamene. 16

17 BUDE ZE MĚ FOSILIE? 6 TÉMA: Časová spirála NÁZEV HODINY: BUDE ZE MĚ FOSILIE? (MIN. 45 MINUT) CÍLE HODINY Žák: 1. Rozlišuje, co je a není zkamenělina (fosilie). 2. Popíše, jak zkamenělina vzniká. 3. Popíše a vysvětlí, proč se zkameněliny nachází často v některých typech prostředí, zatímco v jiných ne, uvede konkrétní příklady těchto prostředí. 4. Na základě jednoduché aktivity si uvědomí, jaký je vztah mezi živým tělem a fosilií. POMŮCKY nakopírované pracovní listy, ukázky zkamenělin (pokud nejsou k dispozici, pak alespoň jejich obrázky) AKTIVITY 1. Zeptejte se žáků, co je to fosilie. Jejich nápady zapisujte na tabuli (akceptujte všechny a v této fázi je nehodnoťte vraťte se k nim na závěr hodiny, kdy by už správnou odpověď měli znát žáci sami). Zeptejte se jich, jaký je český ekvivalent slova fosilie. (5 minut) 2. Vysvětlete jim, jaká jsou kritéria pro to, co je fosilie. Poté, co jim toto vysvětlíte, je nechte doplnit hlavní poznatky do pracovních listů (aktivita 1 v pracovním listu). (5 minut) Zkamenělina musí být zřetelným důkazem existence organismu, dále má podávat alespoň základní představu o tvaru a stavbě organismu. Také musí být starší než let (tj. musela vzniknout před začátkem holocénu období, v němž dnes žijeme) a nesmí být vytvořena lidskou rukou. 3. Zadejte žákům, aby se na základě toho, co jste jim řekli, rozhodli, která věc ze seznamu v pracovních listech je a která není fosilie (aktivita 2). Nechte žáky pracovat ve skupinách 3 4 žáků, aby mohli společně diskutovat. Po skončení aktivity s nimi seznam projděte při vyhodnocení klaďte důraz nejen na správnou odpověď, ale i na to, podle čeho se rozhodovali a jaké byly argumenty pro i proti. Je možné věci, které žáci označí jako zkameněliny, dále dělit co z toho je přímo ostatek těla (kus mamuta, zub žraloka) a co z toho není přímo část těla, ale důkaz existence organismu (stopa dinosaura). (15 minut) NÁVRHY Dinosauří stopa ANO Ropa NE (je sice dokladem existence organismů, ale neříká nic bližšího o jejich tvaru a stavbě) Kus mamuta zamrzlý v ledu ANO Zub druhohorního žraloka ANO Pecka od třešně NE (není dostatečně stará) Lidské ostatky nalezené během vykopávek v Pompejích (pohřbené v sopečném prachu) NE (erupce Vesuvu, která pohřbila Pompeje, proběhla v roce 79 n. l. nejsou proto dostatečně staré) Valounek ve tvaru vejce NE (nejedná se o pozůstatek organismu) Je možné přidat další dle zájmu. 17

18 4. Nyní má každý možnost (pokud chce) představit si, zda by z něj mohla vzniknout zkamenělina. Zeptejte se žáků, co by se stalo, kdyby daná osoba spadla do řeky a zemřela. Je nějaká šance, že by se z ní stala zkamenělina? Sestavte se žáky pravděpodobný scénář toho, co by se stalo. (10 minut) Tělo by bylo ve vodě vláčeno, kůže strhána. Drobní vodní živočichové by začali pojídat kůži a další měkčí části těla, postupně by se dostávali dovnitř těla a vyjídali vnitřek, poté by s rozežíráním začali i větší živočichové. Postupně by vyžírali svaly, kosti by byly vláčeny po dně proudem a narušovány nejprve malé kůstky a pak i ty větší. Nakonec by zbyly jen zuby jako nejodolnější část těla, ale i ty by byly proudem odneseny. Takže nakonec by z těla pravděpodobně nezbylo nic. 5. Shrňte předchozí aktivitu. Jak žáci viděli, pokud chtějí, aby se z nich stala zkamenělina, není nejlepší nápad se utopit. Mají nějaké lepší nápady? Vyzvěte je, ať zkusí vymyslet rady, jak se stát fosilií (aktivita 3). Žáci zpracují rady ve dvojicích a pak si navzájem představí své poznatky rady a to, jak k nim dospěli. Poté aktivitu vyhodnoťte. Můžete uspořádat soutěž o nejoriginálnější radu. (10 minut) Obecně platí: je třeba, aby tělo bylo někde, kde se s ním nepohybuje, a ideálně tam, kde není kyslík, tudíž ani organismy, které by tělo rozežíraly. Nejlepší způsob, jak dosáhnout vhodných fosilizačních podmínek, je tudíž nechat se pohřbít. A některá místa jsou lepší než jiná. Nejlepší je nechat se pohřbít v půdě, která je málo propustná (např. jílovitá půda) nedostane se do ní tolik vody a kyslíku (na rozdíl třeba od písčité půdy, kde je dost vody i kyslíku, a tím pádem také bakterií, které tělo postupně rozkládají). Skvěle zachované zkameněliny pochází z močálů mohou mít kromě kostí zachovanou i kůži a oblečení tak krásně je podmínky v močálu zakonzervovaly! Další (trochu mrazivá) varianta je led v oblastech s teplotou trvale pod bodem mrazu. 6. Za domácí úkol nechte žáky doplnit do pracovních listů komiks o tom, jak vzniká fosilie (aktivita 4). Příští hodinu můžete navázat tímto tématem. 7. Hodnocení nechte žáky vymyslet tři přívlastky, kterými by popsali hodinu (zajímavá, netradiční, nezajímavá,.). Nechte několik dobrovolníků říct, co si o hodině zapsali. ODKAZY CIZOJAZYČNÉ ZDROJE ZDROJ (INSPIRACE PRO NĚKTERÉ Z AKTIVIT) 18

19 JACÍ JSME? 7 TÉMA: Vývoj člověka NÁZEV HODINY: JACÍ JSME? (MINIMÁLNĚ 45 MINUT, MOŽNÉ ROZDĚLIT I NA DVĚ VYUČOVACÍ HODINY) CÍLE HODINY Žák: 1. Prakticky si vyzkouší jeden z vědeckých postupů. 2. Na základě výsledků zhodnotí svůj odhad. 3. Vytvoří ukázku malovaného rituálu a pohovoří o jeho významu. AKTIVITA 1 JAK VELCÍ JSME BYLI? (25 MINUT) POMŮCKY metr, pracovní listy pro žáky, tabule, křída a velký papír na závěrečný graf 1. Zeptejte se žáků, na základě čeho získáváme informace o tom, jak žili a vypadali naši předci. Jejich nápady zapište na tabuli a shrňte. (5 minut) 2. Řekněte žákům, že dva z možných postupů si sami v dnešní hodině vyzkouší. Vysvětlete žákům, že mnoho současných znalostí o našich předcích je založeno na dedukci. Dedukce je nejlepší odhad, který v sobě pojí výsledky pozorování a dostupná fakta. Anatomické vlastnosti a chování našich předků je často odvozeno na základě zkoumání částí kostry nebo úlomků kostí. V této aktivitě bude úkolem žáků odhadnout výšku člověka na základě měření délky jedné kosti. Použitím jednoduché kalkulace délky měřené kosti vydedukují celkovou tělesnou výšku člověka. 3. Rozdělte třídu do dvojic a rozdejte nakopírované pracovní listy. 4. Nechte žáky provést měření a kalkulaci dle návodu v pracovních listech (aktivity 1, 2 a 3 v pracovních listech). (10 minut) 5. Poté, co žáci změří a vypočítají vše potřebné, společně porovnejte formou diskuze vypočítané hodnoty a skutečné výšky. Jak přesný byl jejich odhad? Měřením které kosti dospěli k přesnějšímu výsledku? (Odpovědi budou různé, ačkoli více žáků bude pravděpodobně tvrdit, že se jim lépe měřila, a tudíž i lepší výsledky poskytla kost pažní.) (5 minut) 6. Společně dejte dohromady a zprůměrujte data celé třídy. Proberte se žáky, jaká je v jejich třídě průměrná velikost žen a jaká mužů. Společně vytvořte graf závislosti skutečné velikosti člověka na naměřené délce kosti vřetenní. Nezapomeňte vytvořit jednu křivku pro muže a jednu pro ženy. (15 minut) 7. Srovnejte hodnoty, které jste naměřili dnes, s hodnotami naměřenými pro předky dnešního člověka. Diskutujte o tom, jak se hodnoty vyvíjí (zda se člověk zmenšuje, nebo roste ) a čím je to způsobeno? (5 minut) 19

20 AKTIVITA 2 MALOVANÉ RITUÁLY (DLE ČASU MŮŽE BÝT ČÁSTEČNĚ POUŽITO I JAKO DOMÁCÍ ÚKOL) POMŮCKY netoxické prstové barvy, papír, okopírované ukázky nástěnných maleb 1. Ukažte žákům ukázky maleb a prodiskutujte s nimi, co ví o nástěnných malbách našich předků o čem vypovídaly a co znamenaly. (5 minut) 2. Zadejte žákům vypracovat body aktivity č. 1 a 2 z pracovního listu Malované rituály (10 minut). 3. Poté jim rozdejte netoxické prstové barvy a papíry a zadejte jim, aby nakreslili ony rodinné a společenské rituály, které si vypsali na papír. Připomeňte žákům, aby se snažili používat rovných čar a drobných tahů k napodobení schematických obrázků typických pro prastaré nástěnné malby. (10 minut) 4. Vystavte výtvory a společně zkuste hádat, jaký rituál která malba znázorňuje. Srovnejte, jak se mění rituály v čase (jaké rituály máme dnes ve srovnání s našimi předky). 5. Navažte na předcházející aktivitu a vyzvěte žáky, ať nakreslí jednoduchou malbu jako hodnocení uplynulé hodiny obrázek by měl vystihovat to, co pro ně bylo na hodině nejzásadnější (aktivita C). Několik dobrovolníků může své malby představit a okomentovat. (5 minut) ZDROJ upraveno dle 20

METODIKA PRACOVNÍ LISTY NÁMETY ˇ NA VÝUKOVÉ HODINY

METODIKA PRACOVNÍ LISTY NÁMETY ˇ NA VÝUKOVÉ HODINY PRACOVNÍ METODIKA LISTY NÁMETY ˇ NA VÝUKOVÉ HODINY 1 DOBÝVÁNÍ MARSU POMOC! POMOC! Planeta Mars rozhodně není místem pro bázlivé Suchá, studená a skalnatá. Planeta bez života. Domov největší sopky ve sluneční

Více

Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011

Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011 Zelený ostrov Copyright Sluňákov 2011 ISBN 978-80-905347-0-4 Motto: Ráno před odchodem dal planetu pěkně do pořádku. Pečlivě vymetl nevyhaslé sopky. Měl také jednu vyhaslou sopku. Ale vždycky říkával:

Více

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT

VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ A ANOTACÍ z X. pedagogické konference Středočeského kraje VÝCHOVA a VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŽIVOT Český svaz ochránců přírody Vlašim Podblanické ekocentrum ČSOP, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Svět v nákupním košíku

Svět v nákupním košíku Komu chutná prales Příčiny a dopady k ácení deštných pralesů Manuál k programu globálního vzdělávacího cyklu Svět v nákupním košíku Svět v nákupním košíku Záměrem dílen globálního rozvojového vzdělávání

Více

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol

la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la ngonpo místo setkávání Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství škol la místo setkávání

Více

igelit ART Metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy

igelit ART Metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy Metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy igelit ART Projekt uměním! IgelitART Metodická příručka nejen pro učitele výtvarné výchovy Vydala organizace NaZemi - společnost pro fair trade Kounicova

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI

Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI Evropský polytechnický institut, s.r.o. ZÁVĚREČNÝ PROJEKT 2013 MGR. KATEŘINA MURÁNYI 1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: CŽV k získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti. Člověk a příroda

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti. Člověk a příroda Úvod Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a příroda Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 0 Úvod Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ

Více

Svetový den oceánu. Oceány jsou pro život na Zemi nesmírně důležité. Žije v nich obrovské množství druhů organismů, pohlcují oxid uhličitý (CO 2

Svetový den oceánu. Oceány jsou pro život na Zemi nesmírně důležité. Žije v nich obrovské množství druhů organismů, pohlcují oxid uhličitý (CO 2 Projektový den Svetový den oceánu ˇ Svetové ˇ oceány PL 1 A Oceány jsou pro život na Zemi nesmírně důležité. Žije v nich obrovské množství druhů organismů, pohlcují oxid uhličitý (CO 2 ), který způsobuje

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, náš přítel Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Slunce a naše smysly Nač potřebujeme Slunce? PL 1 PL 1 Kam se Slunce

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

Babo, rad! VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Babo, rad! VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Babo, rad! A4 VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: Mgr. Josef Makoč, Mgr. Kristina Zůbková, Mgr. Bára Paulerová Jazykové korektury:

Více

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 KRAJINA regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 EKODOMOV Ekodomov se zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a odpovědného využívání přírodních zdrojů, přičemž

Více

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz

Klimatické změny: fakta bez mýtů. Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Ladislav Metelka Radim Tolasz Klimatické změny: fakta bez mýtů Tato kniha byla vydána díky laskavé podpoře

Více

METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ METODIKA VÝUKY GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vytvořeno v rámci projektu "Globální vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Plzeňském kraji" Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.08/04.0003 Autorka metodiky:

Více

la ngonpo Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství českých a ladackých škol

la ngonpo Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství českých a ladackých škol la ngonpo Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství českých a ladackých škol Metodika multikulturního a globálního rozvojového vzdělávání pro partnerství českých a

Více

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda

Soubor pracovních listů pro žáky. CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi. Voda Soubor pracovních listů pro žáky CZ.1.07/1.1.34/02.0014 Trvale udržitelný rozvoj a jeho aspekty v podnikatelské praxi Voda Voda Soubor pracovních listů pro žáky 2013 Realizátor: Seductus, s.r.o. Vladimíra

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4 KLÍČ 5 ODKAZY, ZDROJE 3.1.

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4 KLÍČ 5 ODKAZY, ZDROJE 3.1. Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 3.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Aktivita 1: Haiti Pracovní list 1 A 1 / PL 1 Pracovní list 2 A 1 / PL 2 Pracovní

Více

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ

ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Kurz osobnostní a sociální výchovy pro žáky 1. stupně ZŠ ROZVOJ UČEBNÍCH DOVEDNOSTÍ Květa Krüger, Jana Kargerová, Kateřina Srbová Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Zavádění osobnostní a sociální

Více

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA C 1 Doprava doleva VÝUKOVÝ A METODICKÝ MATERIÁL K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH A ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Autoři: RNDr. Lenka Barčiová, PhD., Mgr. Josef Makoč,

Více

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele

ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA. Handouty pro učitele ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA Handouty pro učitele ZAPAMATOVÁNÍ INFORMACÍ Kolik z nových poznatků si vybavíme po určitém čase: SLYŠENO VIDĚNO ZAŽITO po 3 týdnech 70 % 72 % 85 % po 3 měsících 10 % 32 % 65 % motto

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, náš hodinář Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Otáčení Země kolem své osy Země jako baletka PL 1 PL 1 Oběh Země kolem

Více

O půdě, vodě, energii inovace projektu

O půdě, vodě, energii inovace projektu O půdě, vodě, energii inovace projektu Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Projekt... 5 Příprava projektu... 6 Příprava ideová... 6 Příprava materiální... 8 Realizace

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ

Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ Metodický manuál k učebním materiálům pro žáky ZŠ NAUTILUS Naučíme tě učit se aneb Jak nemít ze školy ponorku Tato publikace byla vytvořena v rámci projektu Nauč se učit se (rozvoj klíčové kompetence k

Více

Slunce, naše energie

Slunce, naše energie Slunce, naše energie Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Energie a my Která energie je ze Slunce? Okruží Energie Okruží Energie

Více

SPOTŘEBA S RESPEKTEM Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí

SPOTŘEBA S RESPEKTEM Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí SPOTŘEBA S RESPEKTEM Interaktivní moduly k výuce témat udržitelné spotřeby a ochrany životního prostředí pro pedagogy 7. - 9. tříd ZŠ Jiří Louda (ed.) a kol. Projekt byl finančně podpořen v grantovém řízení

Více