PROVOZ, ÚDRŽBA A OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZ, ÚDRŽBA A OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL"

Transkript

1 PROVOZ, ÚDRŽBA A OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL Miroslav Tesař Pardubice 2012 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/ Virtuální vzdělávání v dopravě.

2 2 Název: Provoz a údržba silničních vozidel Autor: Miroslav Tesař Vydání: první, 2012 Počet stran: 74 Náklad: 50 Studijní materiály pro studijní obor : Dopravní prostředky silniční vozidla, Dopravní fakulta Jana Pernera Jazyková korektura: nebyla provedena. Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název: Virtuální vzdělávání v dopravě Číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Realizace: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava/Univerzita Pardubice Miroslav Tesař Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice ISBN:

3 3 POKYNY KE STUDIU Provoz, údržba a opravy silničních vozidel Pro uvedený předmět, studovaný v 5. Semestru bakalářského studia oboru Dopravní prostředky silniční vozidla jste obdrželi studijní balík obsahující: integrované skriptum pro kombinované studium obsahující i pokyny ke studiu, přístup do e-learningového portálu obsahující doplňkové videozáznamy, <CD-ROM s doplňkovými videozáznamy. Prerekvizity Pro studium této opory se předpokládá znalost na úrovni absolventa předmětu Konstrukce silničních vozidel I a II. Cílem učební opory Cílem studijní opory je zvýšení kvality, flexibility a atraktivnosti vzdělávání v oblasti technických předmětů za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Účelem je poskytnout studentům specifickou nabídku základních znalostí z technických předmětů zaměřených na oblast dopravy. Na předkládaný základ mají studenti jednodušší navázání svých budoucích teoretických, tak i praktických znalostí. Takto lze tedy klasifikovat studijní oporu jako jeden z možných kroků pro zkvalitnění teoretických znalostí absolventů technicky zaměřených vysokých škol. Pro koho je předmět určen Modul je zařazen do bakalářského studia oboru Dopravní prostředky silniční vozidla studijního programu Dopravní technologie a spoje, ale může jej studovat i zájemce z kteréhokoliv jiného oboru. Skriptum se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky, ale nejsou stejně obsáhlé. Předpokládaná doba ke studiu kapitoly se může výrazně lišit, proto jsou velké kapitoly děleny dále na číslované podkapitoly a těm odpovídá níže popsaná struktura.

4 4 Při studiu každé kapitoly se můžete setkat s následujícími informačními symboly: Čas ke studiu: xx hodin Na úvod kapitoly je uveden čas potřebný k prostudování látky. Čas je orientační a může vám sloužit jako hrubé vodítko pro rozvržení studia celého předmětu či kapitoly. Někomu se čas může zdát příliš dlouhý, někomu naopak. Jsou studenti, kteří se s touto problematikou ještě nikdy nesetkali a naopak takoví, kteří již v tomto oboru mají bohaté zkušenosti. Cíl: Informuje o tom, co je nejpodstatnější v dané části a co nového Vám studium přinese. Výklad Následuje vlastní výklad studované látky, zavedení nových pojmů, jejich vysvětlení, vše doprovázeno obrázky, tabulkami, řešenými příklady, odkazy na animace. Shrnutí pojmů Na závěr kapitoly jsou zopakovány hlavní pojmy, které si v ní máte osvojit. Pokud některému z nich ještě nerozumíte, vraťte se k nim ještě jednou. Otázky Pro ověření, že jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik teoretických otázek. Úlohy k řešení Bude zadána úloha k samostatnému řešení, která Vám umožní lépe pochopit podstatu studovaného problému. Klíč k řešení Výsledky zadaných příkladů i teoretických otázek jsou uvedeny v závěru učebnice v Klíči k řešení. Používejte je až po vlastním vyřešení úloh, jen tak si samokontrolou ověříte, že jste obsah kapitoly skutečně úplně zvládli.

5 5 CD-ROM Informace o doplňujících animacích, videosekvencích apod., které je možné si vyvolat z CD-ROMu nebo je lze nalézt na e-learningovém portálu Virtuálního vzdělávání v dopravě na: Další zdroje Seznam použité literatury, www odkazů apod., pro zájemce o dobrovolné rozšíření znalostí popisované problematiky. Zajímavost k tématu Text obsahující různé doplňkové informace, které více či méně souvisí s tématem. Různé poznatky z praxe, nebo zajímavosti ze vzniku daného oboru či objevu, nebo jiné informace ze zákulisí uvedené problematiky. Úspěšné a příjemné studium s tímto učebním textem Vám přeje autor. Miroslav Tesař

6 6 OBSAH 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ POJMY Úvodní slovo do problematiky Základní pojmy Dílčí vlastnosti spolehlivosti a jejich ukazatele DEGRADACE STROJNÍCH CELKŮ Základní pojmy Druhy opotřebení Únavové opotřebení Erozivní opotřebení Adhezívní opotřebení Vibrační opotřebení Abrazivní opotřebení Kavitační opotřebení Korozivní opotřebení Otlačení Deformace Trhliny Vliv prostředí na degradační projev PODSTATA DIAGNOSTIKY PŘI ÚDRŽBĚ Základní pojmy s vazbou na diagnostickou analýzu Diagnostický systém Základní druhy diagnostických systémů Systémy testové diagnostiky, tzv. OFF-LINE; Systémy funkční (provozní) diagnostiky, tzv. ON-LINE; Expertní systém Technologie údržby ROZPOZNÁVÁNÍ V DIAGNOSTICE NA ZÁKLADĚ DIAGNOSTICKÉHO SIGNÁLU Diagnostické signály a jejich zpracování Rozpoznávání v diagnostice TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA A JEJÍ FYZIKÁLNÍ PODSTATA Vibrodiagnostika... 50

7 Aktivní univerzální diagnostické metody Vibrační metody pro zjišťování skutečného technického stavu valivých ložisek Termodiagnostika Kontaktní metody měření teploty a teplotních polí Bezkontaktní měření teplot a teplotních polí Akustická diagnostika Ultrazvuková diagnostika Tribotechnická diagnostika DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA SPALOVACÍCH MOTORŮ Výkon motoru Přímé metody měření výkonu spalovacího motoru Měření výkonu spalovacího motoru na motorové brzdě Měření výkonu na válcové zkušebně Snímání průběhu spalovacího tlaku ve válcích motoru Metody nepřímého měření výkonu Stanovení výkonu metodou vypínání válců Měření úhlového zrychlení a zpomalení motoru... 72

8 8 Předkládaný učební text slouží pouze jako vodítko k usnadnění studia. Text je určen pro posluchače kombinované formy studia a v žádném případě nenahrazuje přednášky, kde budou příslušná témata rozebrána do větší hloubky. Posluchači jsou povinni se seznámit s doporučenou a s povinnou literaturou.

9 Úvod do předmětu základní pojmy 9 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ POJMY Kapitola, kterou máme před, sebou se bude zabývat především základními pojmy, abyste se dovedli rychle orientovat v nastolené problematice. Současně je nutné znát odbornou terminologii, bez které by bylo řešení jakéhokoli problematiky nejednotné a velmi obtížné. Příprava na tutoriál Nutností ke studiu je znalost předmětů Konstrukce silničních vozidel I a II a částečně i z předmětu Spalovací motory. 1.1 Úvodní slovo do problematiky Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete seznámeni s problematikou, se kterou se budete setkávat v následujícím studiu. Výklad Již od prvopočátku lidstva si lidé snaží namáhavou práci ulehčit. Za tímto účelem používali různé předměty a nástroje. V prvopočátcích se jednalo o jednoduché předměty, které se používaly, dokud nedošlo k jejich poškození. Vzhledem k nízké složitosti používaných předmětů byla jejich oprava jednoduchá. S postupem času lidé kladli stále vyšší nároky na ulehčení nejen fyzické námahy. Jedny z prvních složitých strojů, které potřebovaly speciální vlastní péči, byly parní lokomotivy. V prvopočátcích se o tyto stroje starali lidé, kteří je provozovali, jelikož právě oni dokonale znali zařízení a věděly, co je třeba na stroji opravit a co je třeba na nich promazat a dotáhnout. Postupem času se rodina parních lokomotiv stále rozrůstala a již jedna lokomotiva měla více než jednoho člena obsluhy, který ji proháněl po kolejích. V této době se objevily, jak se dalo předpokládat, první problémy se spolehlivostí lokomotiv. Tedy nastala doba, kdy bylo třeba vhodným způsobem sestavit plán péče o zařízení, v tomto případě o parní lokomotivu. V podstatě se jedná o prvopočátky péče o užívaný objekt. V tomto okamžiku se setkáváme s pojmy údržba, oprava a plán údržby. S rostoucím technickým pokrokem a stále zvyšujícími se nároky na spolehlivost užívaných technických zařízení. Proto bylo třeba odstranit potencionální poruchu ještě před svým potencionálním vznikem. Takovýto postup ve zjišťování technického stavu je možné realizovat za pomoci diagnostiky.

10 Úvod do předmětu základní pojmy 10 V následujících kapitolách předkládané publikace se můžete postupně seznámit s touto problematikou. A současně se podíváme na jednotlivé metody využívané při diagnostikování silničního dopravního prostředku a jeho konstrukčních skupin případně prvků. Tedy je možné popřát hodně zdaru v dalším studiu. S CHUTÍ DO TOHO A MINIMÁLNĚ PŮL JE HOTOVO!!! Shrnutí pojmů 1.1. Po seznámení se s úvodní problematikou byste měli být schopni již sestavit chronologický postup vývoje péče o technický objekt společně s uvedením příkladů. Otázky Co je to technické zařízení a jak se projevilo na lidském rozvoji? 2. Jak je možné pečovat o technický objekt? 1.2 Základní pojmy Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Orientovat se v terminologii spojené s provozem vozidel. Orientovat se v terminologii spojené s údržbou a opravami vozidel. Orientovat se v terminologii spojené s diagnostikou vozidel. Definovat pojmy z oblasti provozu, údržby, oprav a diagnostiky nejen silničních vozidel. Umět se orientovat ve výše zmíněné problematice základní terminologie. Výklad Tak a nyní přistupujeme ke stěžejní kapitole. Sice se jedná o docela nezajímavou a monotónní oblast, ale bez jejího bezproblémového zvládnutí nemá smysl dále ve studiu předkládané knihy pokračovat. Spolehlivost výrobků je podle ČSN IEC 50(191) chápána jako termín popisující pohotovost ve spojení s činiteli, které ji ovlivňují. Těmito činiteli jsou:

11 Úvod do předmětu základní pojmy 11 bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby (obrázek 1.1). Obecněji můžeme spolehlivost definovat jako objektivní, obecnou a komplexní vlastnost objektu (např. vozidla), spočívající ve schopnosti plnit požadované funkce a to při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných tolerančních mezích a v čase podle stanovených technických podmínek. Spolehlivost - Pohotovost udržovatelnost zajištěnost údržby bezporuchovost Obrázek 1.1 Vyjádření spolehlivosti dle ČSN v užším pojetí Pojmy k zapamatování Pohotovost je schopnost objektu být ve stavu schopném plnit požadovanou funkci v daných podmínkách, v daném časovém okamžiku nebo intervalu, za předpokladu, že jsou zajištěny požadované vnější podmínky. Bezporuchovost je schopnost objektu plnit požadovanou funkci v daném časovém období a za daných podmínek. Zajištěnost údržby je schopnost organizace poskytující údržbářské činnosti zajišťovat, dle požadavků v daných podmínkách, veškeré prostředky potřebné pro údržbu. Údržba je dána koncepcí údržby. Udržovatelnost je opět schopnost objektu v daných podmínkách užívání setrvat a to ve stavu nebo se vrátit do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci. Podmínkou je, že se údržba provádí v daném rozsahu, za daných podmínek a používají se stanovené postupy a prostředky. Životnost je schopnost objektu plnit požadovanou funkci v daných podmínkách používání a údržby do mezního stavu.

12 Úvod do předmětu základní pojmy 12 technická je dána dobou spolehlivé a bezpečné činnosti základních částí vozidla. skutečná je dána dobou provozu (proběhem), kdy dojde k poruše, po které je obnova technicky nebo ekonomicky neúčelná. optimální je dána dobou provozu (proběhem), během níž je dosaženo maximálního ekonomického účinku. jmenovitá je dána dobou provozu (proběhem) po níž je oprávněn odpis (vyřazení) vozidla. morální je vymezena morálním zastaráním vozidla v závislosti na technickém pokroku. Mezní stav je takový hraniční stav, kdy při jeho překročení se přestává objekt využívat k účelu, ke kterému byl zhotoven. Mezní stav lze charakterizovat ukončením užitečného života, ekonomickou nebo technickou nevhodností, přechodem do stavu poruchového či jinými závažnými důvody. Mezní stav je uveden v grafické podobě na obrázku 1.2. Obrázek 1.2 Zobrazení mezního stavu Předmět sledování jak již z názvu je patrné, jedná se o předmět našeho zkoumání objekt nebo výrobek. Objektem je skutečný předmět, materiál nebo pozorovaná hodnota. Je-li objekt vyrobený, nazýváme jej výrobkem (např. vozidlo nebo jeho dílčí část aj.). Výrobek může mít povahu prvku, častěji ale mívá povahu soustavy. Prvek je samostatně uvažovaná část výrobku, (např. píst spalovacího motoru).

13 Úvod do předmětu základní pojmy 13 Soustava je souhrn několika společně pracujících prvků a je možné ji dle funkční struktury rozdělit na dílčí části jako jsou (Obrázek 1.3): hlavní skupiny představují nejvyšší funkční celky skupiny představují vyšší funkční celky, vytvořené montážně ze součástek, součástkových celků a podskupin, podskupiny představují funkční celky, vytvořené montážně ze součástí součástkové celky představují nejjednodušší celky, vytvořené z několika součástek, součásti nejde je z pohledu funkčnosti dále rozdělit Obrázek 1.3 Dekompozice (objektu) stroje Objekt (entita) je jakákoliv součást, zařízení, část systému, funkční jednotka, přístroj, systém, s kterým je možné se individuálně zabývat a řešit jej samostatně. neopravovaný objekt je takový objekt, u kterého po okamžiku výskytu poruchy nerealizujeme nápravu (návrat do funkčního stavu) u objektu končí jeho životnost. opravovaný objekt je takový objekt, u kterého po okamžiku výskytu poruchy realizujeme nápravu (návrat do funkčního stavu). Návrat do funkčního stavu můžeme i několikrát opakovat. U objektu nekončí jeho životnost a stále je užíván za svým účelem. Porucha je takový stav, kdy pozorovaný objekt neplní některý ze svých parametrů a to bez ohledu, zda se jedná o hlavní anebo vedlejší parametr. Parametr je měřitelná veličina, která popisuje technické, ekonomické nebo provozní vlastnosti objektu. Bezpečnost je stav, ve kterém je riziko ohrožení zdraví, života osob, životního prostředí nebo majetku omezeno na přijatelnou úroveň.

14 Úvod do předmětu základní pojmy 14 Úkol k řešení V tomto okamžiku se zkuste zamyslet, jak může být chápáno přijatelné riziko. Zamyslete se nad jednotlivými kategoriemi dopravních prostředků. 2. Představte si automobil. Rozdělte si jej na jednotlivé skupiny a podskupina a díly. Nyní se zamyslete a zkuste si jednotlivé komponenty rozdělit do funkčních kategorií. Odměna a odpočinek Nyní jste se seznámili se základními pojmy. Než se podíváme dále, dejte si krátkou přestávku a předchozí část si zopakujte. Jakmile se budete cítit opět ve formě, můžete přistoupit k následující části kapitoly. Pojmy k zapamatování Údržba je u nás obecně chápána jako kombinace všech organizačních, technických, řídících, kontrolních a administrativních činností, zaměřených na udržení objektu ve stavu nebo navrácení objektu do stavu, v němž může plnit svoji funkci. (takto obecně vymezená údržba = preventivní údržba + údržba po poruše); je prováděna uživatelem, provozovatelem, dodavatelem, výrobcem aj. doba údržby je časový interval, během něhož se na objektu provádí údržbářský zásah, včetně technických a logistických zpoždění. doba aktivní údržby doba údržby bez logistických a jiných zpoždění. pracnost údržby kumulovaná doba údržby při využití všech pracovníků pro daný údržbářský zásah, nebo během daného časového intervalu. administrativní zpoždění kumulovaná doba, během níž se na porouchaném objektu z administrativních důvodů neprovádí údržba po poruše.

15 Úvod do předmětu základní pojmy 15 logistické zpoždění kumulovaná doba, během níž se nemohou provádět údržbářské operace z důvodů nezbytného získání údržbářských prostředků. doba diagnostikování poruchy doba, během níž se provádí diagnostika poruchového stavu. doba lokalizace poruchy část doby aktivní údržby po poruše, během níž se provádí lokalizace poruchy. doba aktivní opravy část doby aktivní údržby po poruše, během níž se provádí odstranění poruchy. doba kontroly část doby aktivní údržby, během níž se provádí kontrola po ukončení opravy. Dílčí dělení údržbových úkonů je patrné z obrázku 1.4. Obrázek 1.4 Dělení údržby Vnitřní spolehlivost (inherentní spolehlivost) je považována za spolehlivost, kterou dá do vínku objektu jeho výrobce (kvalita návrhu, kvalita zpracování, výroby, ) Vnější spolehlivost je klasifikována jako spolehlivost uživatele. Je charakterizována jako spotřebovávání inherentní spolehlivosti uživatelem a zároveň vyjadřuje, jak je o objekt pečováno u uživatele. Poškození je považováno za narušení bezvadného stavu, tj. stavu, v němž objekt vyhovuje všem požadavkům stanoveným technickými podmínkami. Vada může být charakterizována jako změna nejčastěji technického stavu objektu, která není podstatná pro činnost objektu.

16 Úvod do předmětu základní pojmy 16 Porucha z vnitřní příčiny je taková porucha, která je způsobena vyčerpáním inherentní spolehlivosti. Porucha z vnější příčiny je taková porucha, která je způsobena vyčerpáním inherentní spolehlivosti. Příčinou vyčerpání inherentní spolehlivosti je zanedbání péče o objekt (vnější spolehlivost). Klasifikace poruch jedná se oblast, kde můžeme poruchy třídit do jednotlivých kategorií a dále jsme schopni je klasifikovat (popisovat jednotlivé poruchy). Časový průběh změn parametrů (obrázek 1.5) náhlá je taková porucha, které se projeví bez předešlého varování. Vzniká nejčastěji v důsledku vlivu vnějšího působení, které překračuje konstrukční možnosti prvku, se kterými nebylo předpokládáno v technických podmínkách. Od okamžiku prvotní signalizace poruchy až po její plný rozvoj (projevení v plném rozsahu) uplyne krátký časový interval <t ; t >. Častou příčinou jsou skryté materiálové či konstrukční závady. postupná (přechodná) je taková porucha, které se projeví s předešlým varováním. Od okamžiku prvotní signalizace poruchy až po její plný rozvoj, (projevení v plném rozsahu) uplyne relativně dlouhý časový interval, při kterém může být inicializovaný výskat poruchy odhalen, např. údržbářskými úkony. Vznikají jako důsledek degradačního procesu, dochází tak ke zhoršení počátečních vlastností prvku. Postupné poruchy se projevují u většiny součástí vozidel, jsou spojené s procesem koroze, křehnutí plastů, únavy materiálu, opotřebení. Interval <t ; t >. t okamžik inicializace poruchy; Obrázek 1.5 Klasifikace poruchy podle rozvoje v čase t, t, t okamžik dosažení mezního stavu

17 Úvod do předmětu základní pojmy 17 kombinovaná jedná se o kombinaci obou předešlých případů. Inicializace vzniku degradačního procesu má původ ve vnějším působení a rychlost degradace odpovídá vzniku postupné poruchy, interval <t ; t >. Rozsah poruchy nebo-li stupeň narušení provozuschopnosti úplná porucha následuje úplné vyřazení objektu z užívání. částečná porucha užívání objektu je částečně omezeno, není možné v plném rozsahu. Výskyt v čase jedná se o hodnocení dle toho, kdy se porucha objeví náhodná výskyt v čase je náhodný. systematická výskat v čase má charakter náhodný, ale při bližším zkoumání výskytu poruchy je možné nalézt určitou závislost. Vzájemný vztah hodnoceno podle závislosti mezi dvěma anebo více poruchami nezávislá (prvotní) jejímu výskytu nepředcházela žádná jiná závada, která by měla jakýkoli vliv na její výskyt. závislá (druhotná) jejímu výskytu předcházel vznik jiné závady, která měla bezprostřední vliv na výskyt sledované závady. Vnější projev je brán dle toho, jak je rozvoj poruchy a její výskyt patrný zjevná závada je patrná při běžném zkoumání. skrytá závada není patrná běžnými prostředky používanými ke zjišťování technického stavu. Dá se odhalit speciálními diagnostickými přístroji anebo zařízením. Následky klasifikace poruch podle následků, které daná porucha způsobila lehká hodnoceno na základě závažnosti, pro různé poruchy se může lišit. těžká hodnoceno na základě závažnosti, pro různé poruchy se taktéž může lišit jako v předešlém případě. Rozsah a charakter změn parametrů jedná se obvykle o kombinaci dvou kategorií havarijní je kombinací poruchy náhlé a úplné. degradační je kombinací poruchy postupné a částečné. Příčina klasifikace poruch na základě jevu a stavu, který poruchu způsobil konstrukční a projekční je dána oblastí z výroby, ovlivňuje ji výrobce.

18 Úvod do předmětu základní pojmy 18 výrobní a skladovací je dána kvalitou výroby. provozní a údržbová je dána způsobem provozu a realizací údržbových úkonů. vliv klimatických podmínek, obsluhy, stárnutí, opotřebení vliv vnějších i vnitřních faktorů. mechanismus opotřebení lom, koroze, trhlina, znečištění, propálení, deformace aj. Složitost odstranění klasifikace je dle náročnosti na odstranění (znalosti, sofistikovanost postupů a zařízení) jednoduchá relativně jednoduché odstranění za pomoci běžných opravárenských postupů a zařízení. složitá o poznání složitější odstranění jako v předchozím případě, neboje zapotřebí důmyslnějších opravárenských postupů a zařízení. Dvoustavový poruchový model ideální model technického stavu objektu. Jedná se o model, který výstižně charakterizuje provoz zařízení. V tomto modelu jsou hodnotou 1 označovány poruchové stavy a hodnotou 0 jsou označovány bezporuchové stavy (obrázek 1.6) O provozuschopný stav; 1 poruchový stav, t čas uvedení do provozu; t, t okamžik výskytu poruchy t*, t** okamžik uvedení do provozuschopného stavu Obrázek 1.6 Dvoustavový poruchový model Technická diagnostika viz. kapitola č. 3.

19 Úvod do předmětu základní pojmy 19 Shrnutí pojmů 1.2. Spolehlivost výrobků, Pohotovost, Bezporuchovost, Zajištěnost údržby, Udržovatelnost, Životnost, Mezní stav, Předmět sledování, Objektem, Prvek, Soustava, Objekt, Porucha, Parametr, Bezpečnost, Údržba, Vnitřní spolehlivost, Vnější spolehlivost, Poškození, Vada, Porucha z vnitřní příčiny, Porucha z vnější příčiny, Klasifikace poruch. Otázky Co je to údržba? 4. Co je to oprava? 5. Co je to porucha? Úkoly k řešení Zamyslete se nad pojmy, se kterými jste se setkali v předešlém textu a pro každý pojem si uveďte 3 až 5 příkladů z oblasti silničních vozidel. 1.3 Dílčí vlastnosti spolehlivosti a jejich ukazatele Čas ke studiu: 1 hodina Příprava na tutoriál Nutností ke studiu je znalost základů ze statistiky. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Orientovat se v oblasti údržby a oprav se zaměřením na využívání statistických nástrojů. Výklad Ukazatelé bezporuchovosti neopravovaných výrobků

20 Úvod do předmětu základní pojmy 20 Pravděpodobnost výskytu poruchy F(t) F ( t) ( t) n = = 1 R N n(t) počet výrobků, které měly poruchu do okamžiku t, ( t) N celkový počet výrobků na začátku sledování Pravděpodobnost výskytu bezporuchového provozu R(t) R ( t) ( t) n( t) N n = = 1 N Hustota pravděpodobnosti poruchy f(t) N ( t) df ( t) dn f ( t) = F ( t) = = ; dt Ndt F ( t) = f ( t) dt ; R( t) = 1 f ( t) dt = f ( t) Intenzita poruch λ(t) je to pravděpodobnost, že dojde k poruše výrobku za nekonečně malou časovou jednotku po daném okamžiku, s podmínkou, že do tohoto okamžiku nedošlo k poruše. λ ( t) Střední doba do poruchy t s = n t 0 ( N n( t) ) t Statistická hodnota střední doby do poruchy t* s se stanoví jako výběrový průměr naměřených dob do první poruchy t N * 1 s t i = N i= 1 t i doba do poruchy i-tého sledovaného výrobku t dt Zaručená doba bezporuchového provozu tα V praxi často potřebujeme zjistit, jaká je pro určitou pravděpodobnost α (dostatečně blízkou k jedné), zaručená doba provozu do první poruchy t a.

21 Úvod do předmětu základní pojmy 21 R( t a ) = a Je-li např. α = 0,75, je t a časový úsek provozu charakterizovaný tím, že na konci tohoto úseku zůstává 75 % výrobků provozuschopných. Ukazatelé bezporuchovosti opravovaných výrobků Zajímáme se o ně po jejich první poruše. Parametr hustoty obnovy (proudu poruch) z(t) (obrázek 1.7) Obrázek 1.7 Parametr hustoty obnovy Střední doba mezi poruchami T s Je to střední hodnota provozní doby (proběhu) mezi dvěma po sobě následujícími poruchami. T t n N * c 1 s ( t) = = t i i= 1 n Součinitelé pohotovosti Mezi základní ukazatele opravitelnosti mimo jiné patří: střední doba opravy, pravděpodobnost opravy, hustota pravděpodobnosti opravy,

22 Úvod do předmětu základní pojmy 22 intenzita oprav, součinitel neodkladnosti oprav, součinitel složitosti oprav. Udržovatelnost je vlastnost objektu (vozidla), spočívající ve způsobilosti k předcházení a zjišťování poruch předepsanou údržbou. Je popsána: střední doba údržby, pravděpodobnost provedení údržby, intenzita údržby, součinitel údržby, četnosti údržby. Skladovatelnost je možné při použití statistických nástrojů určit následující parametry: střední dobu skladovatelnosti, Gamma-procentní dobu skladovatelnosti, parametr hustoty obnovy při skladování, pravděpodobnost skladovatelnosti, nákladová funkce skladovatelnosti. Shrnutí pojmů 1.3. Udržovatelnost, Součinitelé pohotovosti, Střední doba mezi poruchami, Parametr hustoty obnovy, Ukazatelé bezporuchovosti, Zaručená doba bezporuchového provozu, Intenzita poruch, Střední doba do poruchy, Hustota pravděpodobnosti poruchy, Pravděpodobnost výskytu bezporuchového provozu, Pravděpodobnost výskytu poruchy, Skladovatelnost Otázky Co je to střední doba do poruchy, jak se vypočítá? 8. Co je to pravděpodobnost bezporuchového stavu? 9. Co je to pravděpodobnost poruchy? 10. Jaký platí vztah mezi pravděpodobností bezporuchového stavu a pravděpodobností poruchy?

23 Úvod do předmětu základní pojmy 23 Úkoly k řešení Zamyslete se nad rozdílem uplatnění statistického nástroje u opravovaných a neopravovaných objektů. 12. Pojednejte o automobilu z pohledu opravovaného a z pohledu neopravovaného objektu. Vyjmenujte co nejvíce příkladů a snažte se dané problematice porozumět i z pohledu tvorby dvoustavového modelu. Další zdroje Kapitola byla zpracována podle následující literatury: STODOLA, Jiří. Provoz, údržba a opravy vozidel I.. Pardubice : Pardubice : Univerzita Pardubice, LÁNSKÝ, M.: MAZÁNEK, J.: Diagnostika a informační diagnostické systémy I. PARDUBICE : UNIVERZITA PARDUBICE, S.

24 Degradace strojních celků 24 2 DEGRADACE STROJNÍCH CELKŮ Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Orientovat se v jednotlivých druzích opotřebovávání. Budete znát příčiny vzniku opotřebení. Budete znát projevy daných opotřebení. Příprava na tutoriál Nutností ke studiu je znalost základů z konstrukce technického zařízení a současně je nutná znalost z oblasti fyziky. Výklad Při každém užívání objektu (vozidla) dochází k jeho opotřebovávání, které se projevuje změnou původních technických parametrů. V prvotním časovém intervalu po uvedení do provozu dochází obvykle ke krátkodobému zlepšení parametrů, tento stav se nazývá záběh. S rostoucím časem užívání dochází k negativní změně původních parametrů. Jedná se o opotřebovávání, které může vézt až ke vzniku poruchy, případně negativně ovlivní provozní vlastnosti objektu. Mimo vlastní opotřebování vlivem užívání objektu dochází k jeho znehodnocování také působením okolního prostředí. Snahou konstruktérů i provozovatele vozidla je především opotřebení zamezit, či jej alespoň snížit. Za tímto účelem musí být objekt vhodně navrhnut a musí být také správným postupem udržován. Souhrn všech působících vlivů a dějů na užívaný objekt se nazývá mechanismus poruch. Kapitola, kterou máme před, sebou se bude zabývat především základními principy a mechanismy, které vedou k poškozování a opotřebování strojních součástí. To, že nějaký prvek či subsystém přestane plnit svoji funkci, nebývá náhoda, ale jedná se o důsledek určitých procesů, které označujeme rámcově jako degradační procesy.

25 Degradace strojních celků Základní pojmy Pojmy k zapamatování Funkční plocha část povrchu součásti, která je ve vzájemném styku s funkční plochou jiné součásti nebo se zpracovávaným materiálem. Vznik poškození nastává při vzájemném přibližování povrchů, kdy se na materiálu porušují ochranné vrstvy (adsorpční i oxidová) a tím na materiál působí okolní prostředí, případně se materiály dostávají do přímého kontaktu. Probíhají elektrochemické reakce, dále pak vznikají mikrospoje, které se v důsledku vzájemného pohybu rozrušují a dochází k oddělování částic materiálu. Opotřebení je nežádoucí změna povrchu, rozměru nebo vlastností tuhých těles. Je způsobená vzájemným působením funkčních povrchů nebo povrchu a média, které je schopno opotřebení vyvolat. Dle ČSN se opotřebení dělí na 6 základních skupin: únavové, erozivní, adhezívní, vibrační, abrazívní, kavitační. Shrnutí pojmů 2.1. Opotřebení, poškození, funkční plocha Otázky Co je to opotřebení? 14. Jaké jsou možnosti vzniku poškození? Úlohy k řešení Zamyslete se, jaké existují funkční plochy u pístové skupiny spalovacího motoru. Dále se zamyslete, jakému opotřebení podléhají.

26 Degradace strojních celků Druhy opotřebení Únavové opotřebení Únavové opotřebení vzniká při postupném kumulování poruch a to v povrchové vrstvě funkčních ploch. Tedy můžeme říci, že při opakujícím časově proměnném namáhání povrchové vrstvy vzniká tvorba zárodků povrchových a podpovrchových trhlin. Trhliny se šíří, spojují do té podoby, až začnou uvolňovat částice materiálu z povrchu vznik důlků, proto také někdy označení dolíčkovité opotřebení Erozivní opotřebení Erozivní opotřebení vzniká dopadem hmotné částice obsažené v proudícím médiu (plyn, kapalina) na povrch funkční plochy. Pokud má částice při dopadu dostatečnou energii, tak v závislosti na úhlu dopadu může způsobit vytlačení nebo oddělení materiálu z funkční plochy. Pro tento způsob opotřebení je charakteristické oddělování materiálu účinkem částic, nesených proudem kapaliny nebo plynu (čerpadla na znečištěné kapaliny, ventilátory). Druhou možností je způsobení opotřebení od částic samotné kapaliny, páry nebo plynu (plynové turbíny, náběžné hrany křídel letadel, ventily spalovacích motorů. Porušení materiálu je nerovnoměrné, výrazně zvlněné a materiál je poškozen i v prohloubeninách. Výsledný tvar opotřebení je dán charakterem částic, úhlem dopadu, vzájemnou rychlostí pohybu a materiálem funkční plochy Adhezívní opotřebení Je způsobeno relativním pohybem při současném a značném radiálním zatížení. Toto zatížení funkčních povrchů způsobí jejich vzájemný dotyk a tím i porušení povrchových vrstev. Následně dochází k čistému kovovému styku funkčních ploch a ke vzniku mikrosvarů a jejich následnému porušováním. Což vede k přenosu materiálu z jednoho povrchu na druhý, k uvolňování a vytrhávání částic materiálu. Tento proces ovlivňuje přítomnost maziva mezi funkčními povrchy. Intenzivní adhezívní opotřebení můžeme nazývat zadíráním. Typickým projevem poškození je jemný adhezívní oděr. Adhezívní opotřebení je možné pozorovat u kluzných ložisek.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

Technická diagnostika

Technická diagnostika Technická diagnostika Martin Pexa, M58/3 Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Program přednášek 1. Základní pojmy technické diagnostiky (diagnóza, prognóza, ekonomika) 2. Diagnostické postupy (prosté,

Více

DIAGNOSTICKÉ SYSTÉMY A SPOLEHLIVOST DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ. Ing. Pavel Kukla, Ph.D.

DIAGNOSTICKÉ SYSTÉMY A SPOLEHLIVOST DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ. Ing. Pavel Kukla, Ph.D. DIAGNOSTICKÉ SYSTÉMY A SPOLEHLIVOST DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Ing. Pavel Kukla, Ph.D. Pardubice 2013 Obsah Pavel Kukla 2 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Aplikace metody magnetické paměti kovů (MMM) na VŠB TU Ostrava do sylabů jednotlivých předmětů.

Aplikace metody magnetické paměti kovů (MMM) na VŠB TU Ostrava do sylabů jednotlivých předmětů. Aplikace metody magnetické paměti kovů (MMM) na VŠB TU Ostrava do sylabů jednotlivých předmětů. Metoda magnetické paměti kovů (MMM)je využita na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava využita

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Základní pojmy technické diagnostiky

Základní pojmy technické diagnostiky P1 Základní pojmy technické diagnostiky Poruchy a jejich příčiny Žádné zařízení nelze konstruovat tak, aby se u něj dříve či později neobjevily vady, závady a poruchy. Vada nám funkční spolehlivost neovlivňuje,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 29

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý

WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý WAMS - zdroj kvalitní ch dat pro analý zý stavu sí tí a pro nové éxpértní sýsté mý Daniel Juřík, Antonín Popelka, Petr Marvan AIS spol. s r.o. Brno Wide Area Monitoring Systémy (WAMS) umožňují realizovat

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1

Bezpečnost strojů. dle normy ČSN EN 954-1 Bezpečnost strojů Problematika zabezpečení strojů a strojních zařízení proti následkům poruchy jejich vlastního elektrického řídícího systému se objevuje v souvislosti s uplatňováním požadavků bezpečnostních

Více

Zákony ideálního plynu

Zákony ideálního plynu 5.2Zákony ideálního plynu 5.1.1 Ideální plyn 5.1.2 Avogadrův zákon 5.1.3 Normální podmínky 5.1.4 Boyleův-Mariottův zákon Izoterma 5.1.5 Gay-Lussacův zákon 5.1.6 Charlesův zákon 5.1.7 Poissonův zákon 5.1.8

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013

Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2012/2013 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Optické jevy v atmosféře Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum

Více

Životní cyklus vozidla a jeho spolehlivost

Životní cyklus vozidla a jeho spolehlivost Životní cyklus vozidla a jeho spolehlivost Ing. Marek Nemec Abstrakt: S narůstajícími nároky na přepravu osob a zboží je kladen stále větší důraz na bežpečnost dopravy, která je ovlivněná řadou parametrů,

Více

Automatický optický pyrometr v systémové analýze

Automatický optický pyrometr v systémové analýze ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ K611 ÚSTAV APLIKOVANÉ MATEMATIKY K620 ÚSTAV ŘÍDÍCÍ TECHNIKY A TELEMATIKY Automatický optický pyrometr v systémové analýze Jana Kuklová, 4 70 2009/2010

Více

Konstrukční, nástrojové

Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Konstrukční, nástrojové Rozdělení ocelí podle použití Podle použití oceli: konstrukční (uhlíkové, legované), nástrojové (uhlíkové, legované). Konstrukční oceli uplatnění pro

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník

FYZIKA. Newtonovy zákony. 7. ročník FYZIKA Newtonovy zákony 7. ročník říjen 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger

1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB. Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Podéš 1875, éště. Miloš Rieger 1. přednáška OCELOVÉ KONSTRUKCE VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Ludvíka Podéš éště 1875, 708 33 Ostrava - Poruba Miloš Rieger Základní návrhové předpisy: - ČSN 73 1401/98 Navrhování ocelových

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

Dělení a svařování svazkem plazmatu

Dělení a svařování svazkem plazmatu Dělení a svařování svazkem plazmatu RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Osnova: Fyzikální podstat plazmatu Zdroje průmyslového plazmatu Dělení materiálu plazmou Svařování plazmovým svazkem Mikroplazma Co je to plazma?

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Pravidelné technické prohlídky

Pravidelné technické prohlídky Pravidelné technické prohlídky ANOTACE 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby prosinec 2012 a leden 2013 4. Obor středního vzdělání odborné

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32)

Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti. (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) Společné minimum pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti (schváleno usnesením BRS ze dne 3. července 2007 č. 32) 1 Minimum pro akreditaci výuky bezpečnosti na vysokých školách pro bakalářské

Více

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer.

Příručka trojí úspory. Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Příručka trojí úspory Šetřím čas, práci a peníze s třísložkovými směsmi Messer. Moderní materiály volají po moderních plynech Při výrobě a montáži ocelových konstrukcí je celková efektivita produkce výrazně

Více

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu

PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu PowerOPTI Řízení účinnosti tepelného cyklu VIZE Zvýšit konkurenceschopnost provozovatelů elektráren a tepláren. Základní funkce: Spolehlivé hodnocení a řízení účinnosti tepelného cyklu, včasná diagnostika

Více

Vizualizace v provozech povrchových úprav

Vizualizace v provozech povrchových úprav Vizualizace v provozech povrchových úprav Zdeněk Čabelický, AITEC s.r.o., Ledeč nad Sázavou Aplikace systémů ASŘ v provozech povrchových úprav v současné době nabývá na významu. V podstatě každá větší

Více

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD

Návod k obsluze. Zubová čerpadla řady GHD Návod k obsluze Zubová čerpadla řady GHD 1. Základní popis Zubová čerpadla slouží k přeměně mechanické energie v tlakovou energii kapaliny. Čerpadla řady GHD jsou určena zejména pro využití v mobilní hydraulice

Více

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE

UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE Kvalitní těsnění & technická řešení Konzultace Výroba Aplikace Školení M.Gill 12/2013 UTAHOVACÍ POSTUP PRO PŘÍRUBOVÉ SPOJE www.fs.cvut.cz www.techseal.cz Počet listů: 20 1. Úspěšná montáž přírubového spoje

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie

Nauka o materiálu. Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Nauka o materiálu Přednáška č.8 Zbytková napětí a defektoskopie Příčiny vzniku zbytkových napětí V konstruktérské a výpočtářské praxi je obvykle materiál považován za homogenní izotropní kontinuum. K deformaci

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98

Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek. Revised on 7-07-98 Návod k obsluze Výškově stavitelná sedačka Belek Revised on 7-07-98 Obsah: 1. Úvod...3 2. Technické údaje...4 3. Bezpečnost...5 3.1. Úvod...5 3.2. Popis bezpečnostních opatření...5 3.3. Bezpečnostní předpisy...5

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1

ÚNOSNOST VOZOVEK. Ilja Březina. 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Ilja Březina 26. Listopadu 2012; RHK Brno, Výstaviště 1 1 ÚNOSNOST VOZOVEK Únosnost vozovky je schopnost konstrukce vozovky a podloží přenášet dopravní zatížení, které se vyjadřuje zatížením

Více

VY_32_INOVACE_C 08 12

VY_32_INOVACE_C 08 12 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti

Nosné konstrukce II - AF01 ednáška Navrhování betonových. použitelnosti Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Institute of Concrete and Masonry Structures, Veveri 95, 662 37 Brno Nosné konstrukce II - AF01 1. přednp ednáška Navrhování betonových prvků

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

Kondenzace vlhkosti na oknech

Kondenzace vlhkosti na oknech Kondenzace vlhkosti na oknech Úvod: Problematika rosení oken je věčným tématem podzimních a zimních měsíců. Stále se nedaří vysvětlit jev kondenzace vlhkosti na zasklení široké obci uživatelů plastových

Více

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti

Vnější LED osvětlení kolejových vozidel. Prezentace společnosti Vnější LED osvětlení kolejových vozidel Prezentace společnosti Kde nás najdete? MSV Elektronika s.r.o Poštovní 662 74213 Studénka tel./fax: 556 455 330/331 info@msvelektronika.cz Pobočka: Pávovská 2403

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika

Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Základy v oboru chlazení - chladicí a klimatizační technika Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.

NABÍDKA. služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY. ... partner průmyslu. VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s. NABÍDKA služeb HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY VÝZKUMNÝ A ZKUŠEBNÍ LETECKÝ ÚSTAV, a.s.... partner průmyslu HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TLAKOVÉ ZKOUŠKY ZKOUŠKY HYDRAULIKY A LPG/CNG Zkušebna hydrauliky

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí

Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Název typové pozice dílčí kvalifikace Revizní technik elektrických přístrojů, spotřebičů a ručního nářadí Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice:

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná

Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná Kalkulace nákladů I. všeobecný kalkulační vzorec, metody kalkulace, kalkulace dělením postupná, průběžná 1. Jaký je význam kalkulací? Ke stanovení vnitropodnikových cen výkonů Ke kontrole a rozboru hospodárnosti

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu.

43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. 43A111 Návrh řízení podvozku vozidla pomocí lineárního elektrického pohonu. Popis aktivity Návrh a realizace řídicích algoritmů pro lineární elektrický motor použitý jako poloaktivní aktuátor tlumení pérování

Více

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace

Procesní automatizační systém PC 8000. Stručné informace Procesní automatizační systém Stručné Strana 2 PC systém se skládá z několika modulů Ovládací jednotka průmyslového počítače Více kontrolních jednotek (momentálně vždy 1x PAS a FEED) Síťová část a nepřetržité

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

DIAGNOSTIKA MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ ZVYŠUJE JEJICH PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST

DIAGNOSTIKA MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ ZVYŠUJE JEJICH PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 DIAGNOSTIKA MECHANICKÝCH SYSTÉMŮ ZVYŠUJE JEJICH PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST Materiály z 40. setkání odborné skupiny pro spolehlivost Praha, září

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů

Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů Termodynamika (td.) se obecně zabývá vzájemnými vztahy a přeměnami různých druhů energií (mechanické, tepelné, elektrické, magnetické, chemické a jaderné) při td. dějích. Na rozdíl od td. cyklických dějů

Více

Aplikace. Základní informace. Výzkum

Aplikace. Základní informace. Výzkum Základní informace Výzkum Založen v r. 1953 123 výzkumníků 22 postdoktorandů 19 doktorandů 6 vědeckých oddělení 5 lokalit Základní a aplikovaný mechanika tekutin termodynamika dynamika mech. systémů mechanika

Více

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti

MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti MS Project jako nástroj pro analýzu spolehlivosti Petr Kolář 1. Představení aplikace MS Project Manažeři, kteří koordinují plánování, průběh a hodnocení libovolných projektů, jsou nuceni pracovat s velkým

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10

SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPARAČNÍ OLEJE SEPAR BIO-BIT ISO VG 10 SEPAR BIO-BIT je nízkoviskózní biolo-gicky odbouratelný olej sloužící jako separační prostředek při výrobě, zpracování a pokládce obalované asfaltové směsi. SEPAR

Více

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz

NOVÝ Zpětný ventil. Typ 561 a 562. www.titan-plastimex.cz NOVÝ Zpětný ventil Typ 561 a 562 www.titan-plastimex.cz VÝHODY Nové zpětné ventily jsou maximálně spolehlivé a výkonné díky optimalizované geometrii proudění vede k vašemu prospěchu a vyššímu zisku. Zpětné

Více

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů

Kapitola 1. Signály a systémy. 1.1 Klasifikace signálů Kapitola 1 Signály a systémy 1.1 Klasifikace signálů Signál představuje fyzikální vyjádření informace, obvykle ve formě okamžitých hodnot určité fyzikální veličiny, která je funkcí jedné nebo více nezávisle

Více

VY_32_INOVACE_C 08 14

VY_32_INOVACE_C 08 14 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 NUMERICKÉ SIMULACE ING. KATEŘINA

Více