PROVOZ, ÚDRŽBA A OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROVOZ, ÚDRŽBA A OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL"

Transkript

1 PROVOZ, ÚDRŽBA A OPRAVY SILNIČNÍCH VOZIDEL Miroslav Tesař Pardubice 2012 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/ Virtuální vzdělávání v dopravě.

2 2 Název: Provoz a údržba silničních vozidel Autor: Miroslav Tesař Vydání: první, 2012 Počet stran: 74 Náklad: 50 Studijní materiály pro studijní obor : Dopravní prostředky silniční vozidla, Dopravní fakulta Jana Pernera Jazyková korektura: nebyla provedena. Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název: Virtuální vzdělávání v dopravě Číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Realizace: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava/Univerzita Pardubice Miroslav Tesař Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Univerzita Pardubice ISBN:

3 3 POKYNY KE STUDIU Provoz, údržba a opravy silničních vozidel Pro uvedený předmět, studovaný v 5. Semestru bakalářského studia oboru Dopravní prostředky silniční vozidla jste obdrželi studijní balík obsahující: integrované skriptum pro kombinované studium obsahující i pokyny ke studiu, přístup do e-learningového portálu obsahující doplňkové videozáznamy, <CD-ROM s doplňkovými videozáznamy. Prerekvizity Pro studium této opory se předpokládá znalost na úrovni absolventa předmětu Konstrukce silničních vozidel I a II. Cílem učební opory Cílem studijní opory je zvýšení kvality, flexibility a atraktivnosti vzdělávání v oblasti technických předmětů za účelem zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce. Účelem je poskytnout studentům specifickou nabídku základních znalostí z technických předmětů zaměřených na oblast dopravy. Na předkládaný základ mají studenti jednodušší navázání svých budoucích teoretických, tak i praktických znalostí. Takto lze tedy klasifikovat studijní oporu jako jeden z možných kroků pro zkvalitnění teoretických znalostí absolventů technicky zaměřených vysokých škol. Pro koho je předmět určen Modul je zařazen do bakalářského studia oboru Dopravní prostředky silniční vozidla studijního programu Dopravní technologie a spoje, ale může jej studovat i zájemce z kteréhokoliv jiného oboru. Skriptum se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky, ale nejsou stejně obsáhlé. Předpokládaná doba ke studiu kapitoly se může výrazně lišit, proto jsou velké kapitoly děleny dále na číslované podkapitoly a těm odpovídá níže popsaná struktura.

4 4 Při studiu každé kapitoly se můžete setkat s následujícími informačními symboly: Čas ke studiu: xx hodin Na úvod kapitoly je uveden čas potřebný k prostudování látky. Čas je orientační a může vám sloužit jako hrubé vodítko pro rozvržení studia celého předmětu či kapitoly. Někomu se čas může zdát příliš dlouhý, někomu naopak. Jsou studenti, kteří se s touto problematikou ještě nikdy nesetkali a naopak takoví, kteří již v tomto oboru mají bohaté zkušenosti. Cíl: Informuje o tom, co je nejpodstatnější v dané části a co nového Vám studium přinese. Výklad Následuje vlastní výklad studované látky, zavedení nových pojmů, jejich vysvětlení, vše doprovázeno obrázky, tabulkami, řešenými příklady, odkazy na animace. Shrnutí pojmů Na závěr kapitoly jsou zopakovány hlavní pojmy, které si v ní máte osvojit. Pokud některému z nich ještě nerozumíte, vraťte se k nim ještě jednou. Otázky Pro ověření, že jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik teoretických otázek. Úlohy k řešení Bude zadána úloha k samostatnému řešení, která Vám umožní lépe pochopit podstatu studovaného problému. Klíč k řešení Výsledky zadaných příkladů i teoretických otázek jsou uvedeny v závěru učebnice v Klíči k řešení. Používejte je až po vlastním vyřešení úloh, jen tak si samokontrolou ověříte, že jste obsah kapitoly skutečně úplně zvládli.

5 5 CD-ROM Informace o doplňujících animacích, videosekvencích apod., které je možné si vyvolat z CD-ROMu nebo je lze nalézt na e-learningovém portálu Virtuálního vzdělávání v dopravě na: Další zdroje Seznam použité literatury, www odkazů apod., pro zájemce o dobrovolné rozšíření znalostí popisované problematiky. Zajímavost k tématu Text obsahující různé doplňkové informace, které více či méně souvisí s tématem. Různé poznatky z praxe, nebo zajímavosti ze vzniku daného oboru či objevu, nebo jiné informace ze zákulisí uvedené problematiky. Úspěšné a příjemné studium s tímto učebním textem Vám přeje autor. Miroslav Tesař

6 6 OBSAH 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ POJMY Úvodní slovo do problematiky Základní pojmy Dílčí vlastnosti spolehlivosti a jejich ukazatele DEGRADACE STROJNÍCH CELKŮ Základní pojmy Druhy opotřebení Únavové opotřebení Erozivní opotřebení Adhezívní opotřebení Vibrační opotřebení Abrazivní opotřebení Kavitační opotřebení Korozivní opotřebení Otlačení Deformace Trhliny Vliv prostředí na degradační projev PODSTATA DIAGNOSTIKY PŘI ÚDRŽBĚ Základní pojmy s vazbou na diagnostickou analýzu Diagnostický systém Základní druhy diagnostických systémů Systémy testové diagnostiky, tzv. OFF-LINE; Systémy funkční (provozní) diagnostiky, tzv. ON-LINE; Expertní systém Technologie údržby ROZPOZNÁVÁNÍ V DIAGNOSTICE NA ZÁKLADĚ DIAGNOSTICKÉHO SIGNÁLU Diagnostické signály a jejich zpracování Rozpoznávání v diagnostice TECHNICKÁ DIAGNOSTIKA A JEJÍ FYZIKÁLNÍ PODSTATA Vibrodiagnostika... 50

7 Aktivní univerzální diagnostické metody Vibrační metody pro zjišťování skutečného technického stavu valivých ložisek Termodiagnostika Kontaktní metody měření teploty a teplotních polí Bezkontaktní měření teplot a teplotních polí Akustická diagnostika Ultrazvuková diagnostika Tribotechnická diagnostika DIAGNOSTIKA A ÚDRŽBA SPALOVACÍCH MOTORŮ Výkon motoru Přímé metody měření výkonu spalovacího motoru Měření výkonu spalovacího motoru na motorové brzdě Měření výkonu na válcové zkušebně Snímání průběhu spalovacího tlaku ve válcích motoru Metody nepřímého měření výkonu Stanovení výkonu metodou vypínání válců Měření úhlového zrychlení a zpomalení motoru... 72

8 8 Předkládaný učební text slouží pouze jako vodítko k usnadnění studia. Text je určen pro posluchače kombinované formy studia a v žádném případě nenahrazuje přednášky, kde budou příslušná témata rozebrána do větší hloubky. Posluchači jsou povinni se seznámit s doporučenou a s povinnou literaturou.

9 Úvod do předmětu základní pojmy 9 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZÁKLADNÍ POJMY Kapitola, kterou máme před, sebou se bude zabývat především základními pojmy, abyste se dovedli rychle orientovat v nastolené problematice. Současně je nutné znát odbornou terminologii, bez které by bylo řešení jakéhokoli problematiky nejednotné a velmi obtížné. Příprava na tutoriál Nutností ke studiu je znalost předmětů Konstrukce silničních vozidel I a II a částečně i z předmětu Spalovací motory. 1.1 Úvodní slovo do problematiky Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete seznámeni s problematikou, se kterou se budete setkávat v následujícím studiu. Výklad Již od prvopočátku lidstva si lidé snaží namáhavou práci ulehčit. Za tímto účelem používali různé předměty a nástroje. V prvopočátcích se jednalo o jednoduché předměty, které se používaly, dokud nedošlo k jejich poškození. Vzhledem k nízké složitosti používaných předmětů byla jejich oprava jednoduchá. S postupem času lidé kladli stále vyšší nároky na ulehčení nejen fyzické námahy. Jedny z prvních složitých strojů, které potřebovaly speciální vlastní péči, byly parní lokomotivy. V prvopočátcích se o tyto stroje starali lidé, kteří je provozovali, jelikož právě oni dokonale znali zařízení a věděly, co je třeba na stroji opravit a co je třeba na nich promazat a dotáhnout. Postupem času se rodina parních lokomotiv stále rozrůstala a již jedna lokomotiva měla více než jednoho člena obsluhy, který ji proháněl po kolejích. V této době se objevily, jak se dalo předpokládat, první problémy se spolehlivostí lokomotiv. Tedy nastala doba, kdy bylo třeba vhodným způsobem sestavit plán péče o zařízení, v tomto případě o parní lokomotivu. V podstatě se jedná o prvopočátky péče o užívaný objekt. V tomto okamžiku se setkáváme s pojmy údržba, oprava a plán údržby. S rostoucím technickým pokrokem a stále zvyšujícími se nároky na spolehlivost užívaných technických zařízení. Proto bylo třeba odstranit potencionální poruchu ještě před svým potencionálním vznikem. Takovýto postup ve zjišťování technického stavu je možné realizovat za pomoci diagnostiky.

10 Úvod do předmětu základní pojmy 10 V následujících kapitolách předkládané publikace se můžete postupně seznámit s touto problematikou. A současně se podíváme na jednotlivé metody využívané při diagnostikování silničního dopravního prostředku a jeho konstrukčních skupin případně prvků. Tedy je možné popřát hodně zdaru v dalším studiu. S CHUTÍ DO TOHO A MINIMÁLNĚ PŮL JE HOTOVO!!! Shrnutí pojmů 1.1. Po seznámení se s úvodní problematikou byste měli být schopni již sestavit chronologický postup vývoje péče o technický objekt společně s uvedením příkladů. Otázky Co je to technické zařízení a jak se projevilo na lidském rozvoji? 2. Jak je možné pečovat o technický objekt? 1.2 Základní pojmy Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Orientovat se v terminologii spojené s provozem vozidel. Orientovat se v terminologii spojené s údržbou a opravami vozidel. Orientovat se v terminologii spojené s diagnostikou vozidel. Definovat pojmy z oblasti provozu, údržby, oprav a diagnostiky nejen silničních vozidel. Umět se orientovat ve výše zmíněné problematice základní terminologie. Výklad Tak a nyní přistupujeme ke stěžejní kapitole. Sice se jedná o docela nezajímavou a monotónní oblast, ale bez jejího bezproblémového zvládnutí nemá smysl dále ve studiu předkládané knihy pokračovat. Spolehlivost výrobků je podle ČSN IEC 50(191) chápána jako termín popisující pohotovost ve spojení s činiteli, které ji ovlivňují. Těmito činiteli jsou:

11 Úvod do předmětu základní pojmy 11 bezporuchovost, udržovatelnost a zajištěnost údržby (obrázek 1.1). Obecněji můžeme spolehlivost definovat jako objektivní, obecnou a komplexní vlastnost objektu (např. vozidla), spočívající ve schopnosti plnit požadované funkce a to při zachování hodnot stanovených provozních ukazatelů v daných tolerančních mezích a v čase podle stanovených technických podmínek. Spolehlivost - Pohotovost udržovatelnost zajištěnost údržby bezporuchovost Obrázek 1.1 Vyjádření spolehlivosti dle ČSN v užším pojetí Pojmy k zapamatování Pohotovost je schopnost objektu být ve stavu schopném plnit požadovanou funkci v daných podmínkách, v daném časovém okamžiku nebo intervalu, za předpokladu, že jsou zajištěny požadované vnější podmínky. Bezporuchovost je schopnost objektu plnit požadovanou funkci v daném časovém období a za daných podmínek. Zajištěnost údržby je schopnost organizace poskytující údržbářské činnosti zajišťovat, dle požadavků v daných podmínkách, veškeré prostředky potřebné pro údržbu. Údržba je dána koncepcí údržby. Udržovatelnost je opět schopnost objektu v daných podmínkách užívání setrvat a to ve stavu nebo se vrátit do stavu, v němž může plnit požadovanou funkci. Podmínkou je, že se údržba provádí v daném rozsahu, za daných podmínek a používají se stanovené postupy a prostředky. Životnost je schopnost objektu plnit požadovanou funkci v daných podmínkách používání a údržby do mezního stavu.

12 Úvod do předmětu základní pojmy 12 technická je dána dobou spolehlivé a bezpečné činnosti základních částí vozidla. skutečná je dána dobou provozu (proběhem), kdy dojde k poruše, po které je obnova technicky nebo ekonomicky neúčelná. optimální je dána dobou provozu (proběhem), během níž je dosaženo maximálního ekonomického účinku. jmenovitá je dána dobou provozu (proběhem) po níž je oprávněn odpis (vyřazení) vozidla. morální je vymezena morálním zastaráním vozidla v závislosti na technickém pokroku. Mezní stav je takový hraniční stav, kdy při jeho překročení se přestává objekt využívat k účelu, ke kterému byl zhotoven. Mezní stav lze charakterizovat ukončením užitečného života, ekonomickou nebo technickou nevhodností, přechodem do stavu poruchového či jinými závažnými důvody. Mezní stav je uveden v grafické podobě na obrázku 1.2. Obrázek 1.2 Zobrazení mezního stavu Předmět sledování jak již z názvu je patrné, jedná se o předmět našeho zkoumání objekt nebo výrobek. Objektem je skutečný předmět, materiál nebo pozorovaná hodnota. Je-li objekt vyrobený, nazýváme jej výrobkem (např. vozidlo nebo jeho dílčí část aj.). Výrobek může mít povahu prvku, častěji ale mívá povahu soustavy. Prvek je samostatně uvažovaná část výrobku, (např. píst spalovacího motoru).

13 Úvod do předmětu základní pojmy 13 Soustava je souhrn několika společně pracujících prvků a je možné ji dle funkční struktury rozdělit na dílčí části jako jsou (Obrázek 1.3): hlavní skupiny představují nejvyšší funkční celky skupiny představují vyšší funkční celky, vytvořené montážně ze součástek, součástkových celků a podskupin, podskupiny představují funkční celky, vytvořené montážně ze součástí součástkové celky představují nejjednodušší celky, vytvořené z několika součástek, součásti nejde je z pohledu funkčnosti dále rozdělit Obrázek 1.3 Dekompozice (objektu) stroje Objekt (entita) je jakákoliv součást, zařízení, část systému, funkční jednotka, přístroj, systém, s kterým je možné se individuálně zabývat a řešit jej samostatně. neopravovaný objekt je takový objekt, u kterého po okamžiku výskytu poruchy nerealizujeme nápravu (návrat do funkčního stavu) u objektu končí jeho životnost. opravovaný objekt je takový objekt, u kterého po okamžiku výskytu poruchy realizujeme nápravu (návrat do funkčního stavu). Návrat do funkčního stavu můžeme i několikrát opakovat. U objektu nekončí jeho životnost a stále je užíván za svým účelem. Porucha je takový stav, kdy pozorovaný objekt neplní některý ze svých parametrů a to bez ohledu, zda se jedná o hlavní anebo vedlejší parametr. Parametr je měřitelná veličina, která popisuje technické, ekonomické nebo provozní vlastnosti objektu. Bezpečnost je stav, ve kterém je riziko ohrožení zdraví, života osob, životního prostředí nebo majetku omezeno na přijatelnou úroveň.

14 Úvod do předmětu základní pojmy 14 Úkol k řešení V tomto okamžiku se zkuste zamyslet, jak může být chápáno přijatelné riziko. Zamyslete se nad jednotlivými kategoriemi dopravních prostředků. 2. Představte si automobil. Rozdělte si jej na jednotlivé skupiny a podskupina a díly. Nyní se zamyslete a zkuste si jednotlivé komponenty rozdělit do funkčních kategorií. Odměna a odpočinek Nyní jste se seznámili se základními pojmy. Než se podíváme dále, dejte si krátkou přestávku a předchozí část si zopakujte. Jakmile se budete cítit opět ve formě, můžete přistoupit k následující části kapitoly. Pojmy k zapamatování Údržba je u nás obecně chápána jako kombinace všech organizačních, technických, řídících, kontrolních a administrativních činností, zaměřených na udržení objektu ve stavu nebo navrácení objektu do stavu, v němž může plnit svoji funkci. (takto obecně vymezená údržba = preventivní údržba + údržba po poruše); je prováděna uživatelem, provozovatelem, dodavatelem, výrobcem aj. doba údržby je časový interval, během něhož se na objektu provádí údržbářský zásah, včetně technických a logistických zpoždění. doba aktivní údržby doba údržby bez logistických a jiných zpoždění. pracnost údržby kumulovaná doba údržby při využití všech pracovníků pro daný údržbářský zásah, nebo během daného časového intervalu. administrativní zpoždění kumulovaná doba, během níž se na porouchaném objektu z administrativních důvodů neprovádí údržba po poruše.

15 Úvod do předmětu základní pojmy 15 logistické zpoždění kumulovaná doba, během níž se nemohou provádět údržbářské operace z důvodů nezbytného získání údržbářských prostředků. doba diagnostikování poruchy doba, během níž se provádí diagnostika poruchového stavu. doba lokalizace poruchy část doby aktivní údržby po poruše, během níž se provádí lokalizace poruchy. doba aktivní opravy část doby aktivní údržby po poruše, během níž se provádí odstranění poruchy. doba kontroly část doby aktivní údržby, během níž se provádí kontrola po ukončení opravy. Dílčí dělení údržbových úkonů je patrné z obrázku 1.4. Obrázek 1.4 Dělení údržby Vnitřní spolehlivost (inherentní spolehlivost) je považována za spolehlivost, kterou dá do vínku objektu jeho výrobce (kvalita návrhu, kvalita zpracování, výroby, ) Vnější spolehlivost je klasifikována jako spolehlivost uživatele. Je charakterizována jako spotřebovávání inherentní spolehlivosti uživatelem a zároveň vyjadřuje, jak je o objekt pečováno u uživatele. Poškození je považováno za narušení bezvadného stavu, tj. stavu, v němž objekt vyhovuje všem požadavkům stanoveným technickými podmínkami. Vada může být charakterizována jako změna nejčastěji technického stavu objektu, která není podstatná pro činnost objektu.

16 Úvod do předmětu základní pojmy 16 Porucha z vnitřní příčiny je taková porucha, která je způsobena vyčerpáním inherentní spolehlivosti. Porucha z vnější příčiny je taková porucha, která je způsobena vyčerpáním inherentní spolehlivosti. Příčinou vyčerpání inherentní spolehlivosti je zanedbání péče o objekt (vnější spolehlivost). Klasifikace poruch jedná se oblast, kde můžeme poruchy třídit do jednotlivých kategorií a dále jsme schopni je klasifikovat (popisovat jednotlivé poruchy). Časový průběh změn parametrů (obrázek 1.5) náhlá je taková porucha, které se projeví bez předešlého varování. Vzniká nejčastěji v důsledku vlivu vnějšího působení, které překračuje konstrukční možnosti prvku, se kterými nebylo předpokládáno v technických podmínkách. Od okamžiku prvotní signalizace poruchy až po její plný rozvoj (projevení v plném rozsahu) uplyne krátký časový interval <t ; t >. Častou příčinou jsou skryté materiálové či konstrukční závady. postupná (přechodná) je taková porucha, které se projeví s předešlým varováním. Od okamžiku prvotní signalizace poruchy až po její plný rozvoj, (projevení v plném rozsahu) uplyne relativně dlouhý časový interval, při kterém může být inicializovaný výskat poruchy odhalen, např. údržbářskými úkony. Vznikají jako důsledek degradačního procesu, dochází tak ke zhoršení počátečních vlastností prvku. Postupné poruchy se projevují u většiny součástí vozidel, jsou spojené s procesem koroze, křehnutí plastů, únavy materiálu, opotřebení. Interval <t ; t >. t okamžik inicializace poruchy; Obrázek 1.5 Klasifikace poruchy podle rozvoje v čase t, t, t okamžik dosažení mezního stavu

17 Úvod do předmětu základní pojmy 17 kombinovaná jedná se o kombinaci obou předešlých případů. Inicializace vzniku degradačního procesu má původ ve vnějším působení a rychlost degradace odpovídá vzniku postupné poruchy, interval <t ; t >. Rozsah poruchy nebo-li stupeň narušení provozuschopnosti úplná porucha následuje úplné vyřazení objektu z užívání. částečná porucha užívání objektu je částečně omezeno, není možné v plném rozsahu. Výskyt v čase jedná se o hodnocení dle toho, kdy se porucha objeví náhodná výskyt v čase je náhodný. systematická výskat v čase má charakter náhodný, ale při bližším zkoumání výskytu poruchy je možné nalézt určitou závislost. Vzájemný vztah hodnoceno podle závislosti mezi dvěma anebo více poruchami nezávislá (prvotní) jejímu výskytu nepředcházela žádná jiná závada, která by měla jakýkoli vliv na její výskyt. závislá (druhotná) jejímu výskytu předcházel vznik jiné závady, která měla bezprostřední vliv na výskyt sledované závady. Vnější projev je brán dle toho, jak je rozvoj poruchy a její výskyt patrný zjevná závada je patrná při běžném zkoumání. skrytá závada není patrná běžnými prostředky používanými ke zjišťování technického stavu. Dá se odhalit speciálními diagnostickými přístroji anebo zařízením. Následky klasifikace poruch podle následků, které daná porucha způsobila lehká hodnoceno na základě závažnosti, pro různé poruchy se může lišit. těžká hodnoceno na základě závažnosti, pro různé poruchy se taktéž může lišit jako v předešlém případě. Rozsah a charakter změn parametrů jedná se obvykle o kombinaci dvou kategorií havarijní je kombinací poruchy náhlé a úplné. degradační je kombinací poruchy postupné a částečné. Příčina klasifikace poruch na základě jevu a stavu, který poruchu způsobil konstrukční a projekční je dána oblastí z výroby, ovlivňuje ji výrobce.

18 Úvod do předmětu základní pojmy 18 výrobní a skladovací je dána kvalitou výroby. provozní a údržbová je dána způsobem provozu a realizací údržbových úkonů. vliv klimatických podmínek, obsluhy, stárnutí, opotřebení vliv vnějších i vnitřních faktorů. mechanismus opotřebení lom, koroze, trhlina, znečištění, propálení, deformace aj. Složitost odstranění klasifikace je dle náročnosti na odstranění (znalosti, sofistikovanost postupů a zařízení) jednoduchá relativně jednoduché odstranění za pomoci běžných opravárenských postupů a zařízení. složitá o poznání složitější odstranění jako v předchozím případě, neboje zapotřebí důmyslnějších opravárenských postupů a zařízení. Dvoustavový poruchový model ideální model technického stavu objektu. Jedná se o model, který výstižně charakterizuje provoz zařízení. V tomto modelu jsou hodnotou 1 označovány poruchové stavy a hodnotou 0 jsou označovány bezporuchové stavy (obrázek 1.6) O provozuschopný stav; 1 poruchový stav, t čas uvedení do provozu; t, t okamžik výskytu poruchy t*, t** okamžik uvedení do provozuschopného stavu Obrázek 1.6 Dvoustavový poruchový model Technická diagnostika viz. kapitola č. 3.

19 Úvod do předmětu základní pojmy 19 Shrnutí pojmů 1.2. Spolehlivost výrobků, Pohotovost, Bezporuchovost, Zajištěnost údržby, Udržovatelnost, Životnost, Mezní stav, Předmět sledování, Objektem, Prvek, Soustava, Objekt, Porucha, Parametr, Bezpečnost, Údržba, Vnitřní spolehlivost, Vnější spolehlivost, Poškození, Vada, Porucha z vnitřní příčiny, Porucha z vnější příčiny, Klasifikace poruch. Otázky Co je to údržba? 4. Co je to oprava? 5. Co je to porucha? Úkoly k řešení Zamyslete se nad pojmy, se kterými jste se setkali v předešlém textu a pro každý pojem si uveďte 3 až 5 příkladů z oblasti silničních vozidel. 1.3 Dílčí vlastnosti spolehlivosti a jejich ukazatele Čas ke studiu: 1 hodina Příprava na tutoriál Nutností ke studiu je znalost základů ze statistiky. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Orientovat se v oblasti údržby a oprav se zaměřením na využívání statistických nástrojů. Výklad Ukazatelé bezporuchovosti neopravovaných výrobků

20 Úvod do předmětu základní pojmy 20 Pravděpodobnost výskytu poruchy F(t) F ( t) ( t) n = = 1 R N n(t) počet výrobků, které měly poruchu do okamžiku t, ( t) N celkový počet výrobků na začátku sledování Pravděpodobnost výskytu bezporuchového provozu R(t) R ( t) ( t) n( t) N n = = 1 N Hustota pravděpodobnosti poruchy f(t) N ( t) df ( t) dn f ( t) = F ( t) = = ; dt Ndt F ( t) = f ( t) dt ; R( t) = 1 f ( t) dt = f ( t) Intenzita poruch λ(t) je to pravděpodobnost, že dojde k poruše výrobku za nekonečně malou časovou jednotku po daném okamžiku, s podmínkou, že do tohoto okamžiku nedošlo k poruše. λ ( t) Střední doba do poruchy t s = n t 0 ( N n( t) ) t Statistická hodnota střední doby do poruchy t* s se stanoví jako výběrový průměr naměřených dob do první poruchy t N * 1 s t i = N i= 1 t i doba do poruchy i-tého sledovaného výrobku t dt Zaručená doba bezporuchového provozu tα V praxi často potřebujeme zjistit, jaká je pro určitou pravděpodobnost α (dostatečně blízkou k jedné), zaručená doba provozu do první poruchy t a.

21 Úvod do předmětu základní pojmy 21 R( t a ) = a Je-li např. α = 0,75, je t a časový úsek provozu charakterizovaný tím, že na konci tohoto úseku zůstává 75 % výrobků provozuschopných. Ukazatelé bezporuchovosti opravovaných výrobků Zajímáme se o ně po jejich první poruše. Parametr hustoty obnovy (proudu poruch) z(t) (obrázek 1.7) Obrázek 1.7 Parametr hustoty obnovy Střední doba mezi poruchami T s Je to střední hodnota provozní doby (proběhu) mezi dvěma po sobě následujícími poruchami. T t n N * c 1 s ( t) = = t i i= 1 n Součinitelé pohotovosti Mezi základní ukazatele opravitelnosti mimo jiné patří: střední doba opravy, pravděpodobnost opravy, hustota pravděpodobnosti opravy,

22 Úvod do předmětu základní pojmy 22 intenzita oprav, součinitel neodkladnosti oprav, součinitel složitosti oprav. Udržovatelnost je vlastnost objektu (vozidla), spočívající ve způsobilosti k předcházení a zjišťování poruch předepsanou údržbou. Je popsána: střední doba údržby, pravděpodobnost provedení údržby, intenzita údržby, součinitel údržby, četnosti údržby. Skladovatelnost je možné při použití statistických nástrojů určit následující parametry: střední dobu skladovatelnosti, Gamma-procentní dobu skladovatelnosti, parametr hustoty obnovy při skladování, pravděpodobnost skladovatelnosti, nákladová funkce skladovatelnosti. Shrnutí pojmů 1.3. Udržovatelnost, Součinitelé pohotovosti, Střední doba mezi poruchami, Parametr hustoty obnovy, Ukazatelé bezporuchovosti, Zaručená doba bezporuchového provozu, Intenzita poruch, Střední doba do poruchy, Hustota pravděpodobnosti poruchy, Pravděpodobnost výskytu bezporuchového provozu, Pravděpodobnost výskytu poruchy, Skladovatelnost Otázky Co je to střední doba do poruchy, jak se vypočítá? 8. Co je to pravděpodobnost bezporuchového stavu? 9. Co je to pravděpodobnost poruchy? 10. Jaký platí vztah mezi pravděpodobností bezporuchového stavu a pravděpodobností poruchy?

23 Úvod do předmětu základní pojmy 23 Úkoly k řešení Zamyslete se nad rozdílem uplatnění statistického nástroje u opravovaných a neopravovaných objektů. 12. Pojednejte o automobilu z pohledu opravovaného a z pohledu neopravovaného objektu. Vyjmenujte co nejvíce příkladů a snažte se dané problematice porozumět i z pohledu tvorby dvoustavového modelu. Další zdroje Kapitola byla zpracována podle následující literatury: STODOLA, Jiří. Provoz, údržba a opravy vozidel I.. Pardubice : Pardubice : Univerzita Pardubice, LÁNSKÝ, M.: MAZÁNEK, J.: Diagnostika a informační diagnostické systémy I. PARDUBICE : UNIVERZITA PARDUBICE, S.

24 Degradace strojních celků 24 2 DEGRADACE STROJNÍCH CELKŮ Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Orientovat se v jednotlivých druzích opotřebovávání. Budete znát příčiny vzniku opotřebení. Budete znát projevy daných opotřebení. Příprava na tutoriál Nutností ke studiu je znalost základů z konstrukce technického zařízení a současně je nutná znalost z oblasti fyziky. Výklad Při každém užívání objektu (vozidla) dochází k jeho opotřebovávání, které se projevuje změnou původních technických parametrů. V prvotním časovém intervalu po uvedení do provozu dochází obvykle ke krátkodobému zlepšení parametrů, tento stav se nazývá záběh. S rostoucím časem užívání dochází k negativní změně původních parametrů. Jedná se o opotřebovávání, které může vézt až ke vzniku poruchy, případně negativně ovlivní provozní vlastnosti objektu. Mimo vlastní opotřebování vlivem užívání objektu dochází k jeho znehodnocování také působením okolního prostředí. Snahou konstruktérů i provozovatele vozidla je především opotřebení zamezit, či jej alespoň snížit. Za tímto účelem musí být objekt vhodně navrhnut a musí být také správným postupem udržován. Souhrn všech působících vlivů a dějů na užívaný objekt se nazývá mechanismus poruch. Kapitola, kterou máme před, sebou se bude zabývat především základními principy a mechanismy, které vedou k poškozování a opotřebování strojních součástí. To, že nějaký prvek či subsystém přestane plnit svoji funkci, nebývá náhoda, ale jedná se o důsledek určitých procesů, které označujeme rámcově jako degradační procesy.

25 Degradace strojních celků Základní pojmy Pojmy k zapamatování Funkční plocha část povrchu součásti, která je ve vzájemném styku s funkční plochou jiné součásti nebo se zpracovávaným materiálem. Vznik poškození nastává při vzájemném přibližování povrchů, kdy se na materiálu porušují ochranné vrstvy (adsorpční i oxidová) a tím na materiál působí okolní prostředí, případně se materiály dostávají do přímého kontaktu. Probíhají elektrochemické reakce, dále pak vznikají mikrospoje, které se v důsledku vzájemného pohybu rozrušují a dochází k oddělování částic materiálu. Opotřebení je nežádoucí změna povrchu, rozměru nebo vlastností tuhých těles. Je způsobená vzájemným působením funkčních povrchů nebo povrchu a média, které je schopno opotřebení vyvolat. Dle ČSN se opotřebení dělí na 6 základních skupin: únavové, erozivní, adhezívní, vibrační, abrazívní, kavitační. Shrnutí pojmů 2.1. Opotřebení, poškození, funkční plocha Otázky Co je to opotřebení? 14. Jaké jsou možnosti vzniku poškození? Úlohy k řešení Zamyslete se, jaké existují funkční plochy u pístové skupiny spalovacího motoru. Dále se zamyslete, jakému opotřebení podléhají.

26 Degradace strojních celků Druhy opotřebení Únavové opotřebení Únavové opotřebení vzniká při postupném kumulování poruch a to v povrchové vrstvě funkčních ploch. Tedy můžeme říci, že při opakujícím časově proměnném namáhání povrchové vrstvy vzniká tvorba zárodků povrchových a podpovrchových trhlin. Trhliny se šíří, spojují do té podoby, až začnou uvolňovat částice materiálu z povrchu vznik důlků, proto také někdy označení dolíčkovité opotřebení Erozivní opotřebení Erozivní opotřebení vzniká dopadem hmotné částice obsažené v proudícím médiu (plyn, kapalina) na povrch funkční plochy. Pokud má částice při dopadu dostatečnou energii, tak v závislosti na úhlu dopadu může způsobit vytlačení nebo oddělení materiálu z funkční plochy. Pro tento způsob opotřebení je charakteristické oddělování materiálu účinkem částic, nesených proudem kapaliny nebo plynu (čerpadla na znečištěné kapaliny, ventilátory). Druhou možností je způsobení opotřebení od částic samotné kapaliny, páry nebo plynu (plynové turbíny, náběžné hrany křídel letadel, ventily spalovacích motorů. Porušení materiálu je nerovnoměrné, výrazně zvlněné a materiál je poškozen i v prohloubeninách. Výsledný tvar opotřebení je dán charakterem částic, úhlem dopadu, vzájemnou rychlostí pohybu a materiálem funkční plochy Adhezívní opotřebení Je způsobeno relativním pohybem při současném a značném radiálním zatížení. Toto zatížení funkčních povrchů způsobí jejich vzájemný dotyk a tím i porušení povrchových vrstev. Následně dochází k čistému kovovému styku funkčních ploch a ke vzniku mikrosvarů a jejich následnému porušováním. Což vede k přenosu materiálu z jednoho povrchu na druhý, k uvolňování a vytrhávání částic materiálu. Tento proces ovlivňuje přítomnost maziva mezi funkčními povrchy. Intenzivní adhezívní opotřebení můžeme nazývat zadíráním. Typickým projevem poškození je jemný adhezívní oděr. Adhezívní opotřebení je možné pozorovat u kluzných ložisek.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY. učební text. Jan Famfulík. Jana Míková. Radek Krzyžanek Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TEORIE ÚDRŽBY učební text Jan Famfulík Jana Míková Radek Krzyžanek Ostrava 2007 Recenze: Prof. Ing. Milan Lánský, DrSc. Název: Teorie údržby Autor: Ing.

Více

Poškození strojních součástí

Poškození strojních součástí Poškození strojních součástí Degradace strojních součástí Ve strojích při jejich provozu probíhají děje, které mají za následek změny vlastností součástí. Tyto změny jsou prvotními technickými příčinami

Více

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT

TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky TEORIE ZPRACOVÁNÍ DAT pro kombinované a distanční studium Jana Šarmanová Ostrava 2003 Jana Šarmanová, 2003 Fakulta

Více

otázka body

otázka body Test z odborného základu studijního programu BSV AR 06/07 Identifikační číslo: Počet bodů Hodnocení Počet otázek: 0 Čas : 60 minut Bodové hodnocení otázek: OTÁZKY: otázka body 0 0 0 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9

Více

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra aplikované matematiky STATISTIKA I. pro kombinované a distanční studium Radim Briš Martina Litschmannová

Více

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH

4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH 4. OPOTŘEBENÍ STROJNÍCH SOUSTAV A VZNIK PORUCH Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s poruchami, jejich rozsahem, závažností a vznikem, popsat

Více

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK,

PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE. František HELEBRANT, Vladislav MAREK, PROVOZNÍ SPOLEHLIVOST STROJŮ A ČISTOTA OLEJE František HELEBRANT, frantisek.helebrant@vsb.cz, Vladislav MAREK, marek@trifoservis.cz Souhrn Jedním z důležitých prvků každého strojního zařízení je mazivo.

Více

TD - nauka (obor), zkoumá stav technického zařízení, metody určování těchto stavů, a principy konstrukce diagnostických zařízení.

TD - nauka (obor), zkoumá stav technického zařízení, metody určování těchto stavů, a principy konstrukce diagnostických zařízení. Kap. 3. Základy technické diagnostiky TD : Základní pojmy: TD - nauka (obor), zkoumá stav technického zařízení, metody určování těchto stavů, a principy konstrukce diagnostických zařízení. Diagnostikovatelné

Více

Bezpečnost a spolehlivost systémů DIAGNOSTIKA

Bezpečnost a spolehlivost systémů DIAGNOSTIKA Bezpečnost a spolehlivost systémů DIAGNOSTIKA Bakalářské studium - 3.ročník Ing. Tomáš Tichý, Ph.D. 2005 použitá literatura: prof.ing.milan Lánský,DrSc., Ing.Jan Mazánek: DIAGNOSTIKA A INFORMAČNÍ DIAGNOSTICKÉ

Více

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec,

Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, BUM - 7 Únava materiálu Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Autor cvičení: Doc. Ing. Stanislav Věchet, CSc., Ing. Petr Liškutín, Ing. Martin Petrenec, Úkoly k řešení 1. Vysvětlete stručně co je únava materiálu.

Více

Písemná příprava. 1. Význam ukládání vojenské techniky a materiálu 20 min. 2. Používané druhy ukládání v Armádě České republiky 30 min

Písemná příprava. 1. Význam ukládání vojenské techniky a materiálu 20 min. 2. Používané druhy ukládání v Armádě České republiky 30 min Písemná příprava Název předmětu: Hospodaření s majetkem státu Garant předmětu: pplk. Dr. habil. Ing. Pavel Foltin, Ph.D. Zpracoval: pplk. Ing. Tomáš Binar, Ph.D. Téma: Systém ukládání majetku Vzdělávací

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

VIBRODIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH POHONŮ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ VIBRODIAGNOSTICS HYDRAULIC DRIVES INJECTION MOLDING MACHINES

VIBRODIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH POHONŮ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ VIBRODIAGNOSTICS HYDRAULIC DRIVES INJECTION MOLDING MACHINES VIBRODIAGNOSTIKA HYDRAULICKÝCH POHONŮ VSTŘIKOVACÍCH LISŮ VIBRODIAGNOSTICS HYDRAULIC DRIVES INJECTION MOLDING MACHINES Lukáš Heisig, Daniel Plonka, Esos Ostrava, s. r. o. Anotace: Provozování vštřikolisů

Více

Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych.

Projekt Pospolu. Poruchy elektronických zařízení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych. Projekt Pospolu Poruchy elektronických zařízení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jiří Ulrych. Používaná terminologie Funkční jednotka je určený celek v rámci celého

Více

Statistické řízení jakosti - regulace procesu měřením a srovnáváním

Statistické řízení jakosti - regulace procesu měřením a srovnáváním Statistické řízení jakosti - regulace procesu měřením a srovnáváním Statistická regulace výrobního procesu (SPC) SPC = Statistical Process Control preventivní nástroj řízení jakosti, který na základě včasného

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Základní pojmy diagnostiky a statistických metod vyhodnocení Učební text Ivan Jaksch Liberec 2012 Materiál vznikl

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy)

Wöhlerova křivka (uhlíkové oceli výrazná mez únavy) Únava 1. Úvod Mezním stavem únava je definován stav, kdy v důsledku působení časově proměnných zatížení dojde k poruše funkční způsobilosti konstrukce či jejího elementu. Charakteristické pro tento proces

Více

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE

POVRCHY A JEJICH DEGRADACE POVRCHY A JEJICH DEGRADACE Ing. V. Kraus, CSc. Opakování z Nauky o materiálu 1 Povrch Rozhraní dvou prostředí (není pouze plochou) Skoková změna sil ovlivní: povrchovou vrstvu materiálu (relaxace, rekonstrukce)

Více

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ, K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Řetězy svařované zkoušené, třída 4 (M) podle ČSN, TP a PN VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 04/2010 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU Řetězy cementované pro dopravníky, RC4 / RC5 PN 40 13 VÝROBCE Řetězárna a.s. VYDÁNÍ 11/2013 TELEFON 584 488 111 Polská 48 NAHRAZUJE 12/2007 TELEFAX 584 428194 790 81 Česká Ves E-mail: retezarna@pvtnet.cz

Více

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Doporučená literatura: ČSN EN 99 Eurokód: zásady navrhování konstrukcí. ČNI, Březen 24. ČSN EN 99-- Eurokód : Zatížení konstrukcí - Část -: Obecná zatížení - Objemové tíhy,

Více

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace při výuce F na SŠ Jiří Tesař Hodnocení a klasifikace Většinou nejneoblíbenější činnost učitele: stresové a konfliktní situace musí se rychle rozhodnout musí zdůvodnit své rozhodnutí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2. 10 Základní části strojů Kapitola 31

Více

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti

Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti Příloha č. 1: Přehled technických norem z oblasti spolehlivosti NÁZVOSLOVNÉ NORMY SPOLEHLIVOSTI IDENTIFIKACE NÁZEV Stručná charakteristika ČSN IEC 50(191): 1993 ČSN IEC 60050-191/ Změna A1:2003 ČSN IEC

Více

OVMT Mechanické zkoušky

OVMT Mechanické zkoušky Mechanické zkoušky Mechanickými zkouškami zjišťujeme chování materiálu za působení vnějších sil, tzn., že zkoumáme jeho mechanické vlastnosti. Některé mechanické vlastnosti materiálu vyjadřují jeho odpor

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení Název práce: Elektrostatické čištění kapalin a jeho vztah k proaktivní údržbě hydraulických zařízení Autor

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010

Spolehlivost a bezpečnost staveb zkušební otázky verze 2010 1 Jaká máme zatížení? 2 Co je charakteristická hodnota zatížení? 3 Jaké jsou reprezentativní hodnoty proměnných zatížení? 4 Jak stanovíme návrhové hodnoty zatížení? 5 Jaké jsou základní kombinace zatížení

Více

DIAGNOSTICKÉ SYSTÉMY A SPOLEHLIVOST DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ. Ing. Pavel Kukla, Ph.D.

DIAGNOSTICKÉ SYSTÉMY A SPOLEHLIVOST DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ. Ing. Pavel Kukla, Ph.D. DIAGNOSTICKÉ SYSTÉMY A SPOLEHLIVOST DOPRAVNÍCH PROSTŘEDKŮ Ing. Pavel Kukla, Ph.D. Pardubice 2013 Obsah Pavel Kukla 2 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu

Více

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1

VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 VÍŘIVÉ PROUDY DZM 2013 1 2 VÍŘIVÉ PROUDY ÚVOD Vířivé proudy tvoří druhou skupinu v metodách, které využívají ke zjišťování vad materiálu a výrobků působení elektromagnetického pole. Na rozdíl od metody

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak)

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření tlaku (podtlak, přetlak) Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Úvod STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

Úvod STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR Úvod STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ ÚVOD Technický výrobek technický objekt (stroj, nástroj, přístroj,..). Stroj - technický výrobek složený z mechanismů, který nahrazuje fyzickou (případně

Více

orientovat se v pojmech souvisejících s údržbou, časovými pojmy při údržbě a různých stavech objektu,

orientovat se v pojmech souvisejících s údržbou, časovými pojmy při údržbě a různých stavech objektu, 5. SYSTÉMY ÚDRŽBY Po úspěšném a aktivním absolvování této KAPITOLY Budete umět: orientovat se v pojmech souvisejících s údržbou, časovými pojmy při údržbě a různých stavech objektu, popsat jednoduchý proces

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin a plynů Kinematika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Kontinuum Pro vyšetřování

Více

Technická diagnostika

Technická diagnostika Technická diagnostika Martin Pexa, M58/3 Katedra jakosti a spolehlivosti strojů Program přednášek 1. Základní pojmy technické diagnostiky (diagnóza, prognóza, ekonomika) 2. Diagnostické postupy (prosté,

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 PROJEKT

Více

Vlastnosti technických materiálů

Vlastnosti technických materiálů Vlastnosti technických materiálů Kovy a jejich slitiny mají různé vlastnosti, které jsou dány především jejich chemickým složením a strukturou. Pro posouzení použitelnosti kovů v technické praxi je obvyklé

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnější a podává lepší informace o velikosti

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ 4.2.Uložení Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Pro otočné uložení hřídelí, hřídelových čepů se používají ložiska. K realizaci posuvného přímočarého

Více

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY

KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY KRIZOVÉ ŘÍZENÍ PRO INŽENÝRSKÉ OBORY Denní i kombinované studium: doc. RNDr. Dana Procházková, DrSc. Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi Prohloubení znalostí z oblasti řízení o

Více

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání

Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání Počítačová podpora statických výpočtů Téma: Dynamiky - Základní vztahy kmitání 1) Vlastnosti materiálů při dynamickém namáháni ) Základní vztahy teorie kmitání s jedním stupněm volnosti Katedra konstrukcí

Více

Statistické řízení jakosti. Deming: Klíč k jakosti je v pochopení variability procesu.

Statistické řízení jakosti. Deming: Klíč k jakosti je v pochopení variability procesu. Statistické řízení jakosti Deming: Klíč k jakosti je v pochopení variability procesu. SŘJ Statistická regulace výrobního procesu Statistická přejímka jakosti měřením srovnáváním měřením srovnáváním - X

Více

Provozní pevnost a životnost dopravní techniky. - úvod do předmětu

Provozní pevnost a životnost dopravní techniky. - úvod do předmětu Provozní pevnost a životnost dopravní techniky - úvod do předmětu doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc. ZČU v Plzni, Fakulta strojní, Katedra konstruování strojů Provozní pevnost a životnost dopravní techniky

Více

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23]

1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] 1.1.1 Hodnocení plechů s povlaky [13, 23] Hodnocení povlakovaných plechů musí být komplexní a k určování vlastností základního materiálu přistupuje ještě hodnocení vlastností povlaku v závislosti na jeho

Více

Hydac Czech Republic. Vliv pracovní kapaliny na spolehlivost Ing. Petr Jáchym, jachym.petr@hydac.cz Hydac spol. s r.o.,

Hydac Czech Republic. Vliv pracovní kapaliny na spolehlivost Ing. Petr Jáchym, jachym.petr@hydac.cz Hydac spol. s r.o., Hydac Czech Republic Vliv pracovní kapaliny na spolehlivost Ing. Petr Jáchym, jachym.petr@hydac.cz Hydac spol. s r.o., Novotného lávka 2.12.2015 Hydac Czech Republic Důležitost kvalitní pracovní kapaliny

Více

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování)

TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) TECHNOLOGIE I (slévání a svařování) Přednáška č. 3: Slévárenské slitiny pro výrobu odlitků, vlastnosti slévárenských slitin, faktory ovlivňující slévárenské vlastnosti, rovnovážné diagramy. Autoři přednášky:

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování

TEORIE TVÁŘENÍ. Lisování STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Praha 10, Na Třebešíně 2299 příspěvková organizace zřízená HMP Lisování TEORIE TVÁŘENÍ TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H)

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H) Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: 41-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Opravář zemědělských strojů Kvalifikační

Více

SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SPOLEHLIVOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Prof. Ing. Milan Holický, DrSc. Ing. Jana Marková, Ph.D. Ing. Miroslav Sýkora Kloknerův ústav ČVUT Tel.: 224353842, Fax: 224355232 E-mail:holicky@klok.cvut.cz 1 SSK4

Více

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H)

Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: H) Opravář malé zemědělské mechanizace (kód: 41-029-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Opravář zemědělských strojů Kvalifikační

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování

Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování Kumulace poškození termoplastického laminátu C/PPS při cyklickém zatížení a jeho posuzování Jiří Minster, Martin Šperl, ÚTAM AV ČR, v. v. i., Praha Jaroslav Lukeš, FS ČVUT v Praze Motivace a obsah přednášky

Více

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV

MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní MODELOVÁNÍ V INVENTORU CV Návody do cvičení předmětu Grafické systémy II Oldřich Učeň Martin Janečka Ostrava 2011 Tyto studijní materiály

Více

Dřevěné a kovové konstrukce

Dřevěné a kovové konstrukce Učební osnova předmětu Dřevěné a kovové konstrukce Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 14.10.2012

Ročník: 1. Mgr. Jan Zmátlík Zpracováno dne: 14.10.2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZMAJA_VODARENSTVI_17 Název materiálu: Mechanické vlastnosti materiálů Tematická oblast: Vodárenství 1. ročník instalatér Anotace: Prezentace uvádí mechanické vlastnosti

Více

Pokročilé operace s obrazem

Pokročilé operace s obrazem Získávání a analýza obrazové informace Pokročilé operace s obrazem Biofyzikální ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Brno prezentace je součástí projektu FRVŠ č.2487/2011 (BFÚ LF MU) Získávání

Více

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost

Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost Elektricky vodivý iglidur Produktová řada Elektricky vodivý Vysoká pevnost v tlaku Dobrá tepelná odolnost Vysoká hodnota pv Dobrá chemická odolnost HENNLICH s.r.o. Tel. 416 711 338 ax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz

Více

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí

Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí Téma 10: Spolehlivost a bezpečnost stavebních nosných konstrukcí Přednáška z předmětu: Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí 4. ročník bakalářského studia Katedra stavební mechaniky Fakulta stavební

Více

Připomenutí. Diagnóza. Prognóza. úspory z diagnostiky > náklady na diagnostiku. na diagnostické přístroje. Odhalení nesprávně nastavené hodnoty

Připomenutí. Diagnóza. Prognóza. úspory z diagnostiky > náklady na diagnostiku. na diagnostické přístroje. Odhalení nesprávně nastavené hodnoty Připomenutí úspory z diagnostiky > náklady na diagnostiku Odhalení nesprávně nastavené hodnoty přímé snížení nákladů na provoz zpomalení procesu opotřebení Odhalení procesu směřujícího k havarijní poruše

Více

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení:

Zkouška rázem v ohybu. Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer. Jméno: St. skupina: Datum cvičení: BUM - 6 Zkouška rázem v ohybu Autor cvičení: prof. RNDr. B. Vlach, CSc; Ing. Petr Langer Jméno: St. skupina: Datum cvičení: Úvodní přednáška: 1) Vysvětlete pojem houževnatost. 2) Popište princip zkoušky

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Modelování a simulace Lukáš Otte

Modelování a simulace Lukáš Otte Modelování a simulace 2013 Lukáš Otte Význam, účel a výhody MaS Simulační modely jsou nezbytné pro: oblast vědy a výzkumu (základní i aplikovaný výzkum) analýzy složitých dyn. systémů a tech. procesů oblast

Více

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY

SEKVENČNÍ LOGICKÉ OBVODY Sekvenční logický obvod je elektronický obvod složený z logických členů. Sekvenční obvod se skládá ze dvou částí kombinační a paměťové. Abychom mohli určit hodnotu výstupní proměnné, je potřeba u sekvenčních

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů.

Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Kalení Pomocí laserového paprsku je možné rychle a kvalitně tepelně zušlechtit povrch materiálu až do hloubek v jednotkách milimetrů. Výhody laserového kalení: Nižší energetická náročnost (kalení pouze

Více

Termografie - měření povrchu železobetonového mostu

Termografie - měření povrchu železobetonového mostu Název diagnostiky: Termografie - měření povrchu železobetonového mostu Datum provedení: duben 2014 Provedl: Centrum dopravního výzkumu. v.v.i. Stručný popis: Termografické měření a vyhodnocení železobetonového

Více

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení

Služby pro zařízení vysokého napětí. Spolehlivé sledování stavu zařízení Služby pro zařízení vysokého napětí Spolehlivé sledování stavu zařízení Strategie údržby Jaký přístup je nejlepší? Údržba dle skutečného stavu zařízení Údržba založená na průběžném monitorování funkce

Více

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03

Doporučené postupy k provádění Vyhlášky č. 309/2005 Sb Vydání č. 1 (02/2008) Revize 1 (10/2008) Skupina DP 03 03 Sestavy OBSAH Označení postupu DP 03/01 DP 03/02 DP 03/03 DP 03/04 DP 03/05 DP 03/06 DP 03/07 DP 03/08 Otázka k přijatému doporučenému postupu Co je ve smyslu vyhlášky č. 309/2005 Sb. chápáno pod pojmem

Více

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory

Spojité regulátory Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Spojité regulátory. Jednoduché regulátory Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE

Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE Vše, co musíte vědět o MAZIVECH DOPORUČUJE VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT O MAZIVECH Výměna oleje je 1. podmínkou údržby. PROČ PROVÁDĚT VÝMĚNU OLEJE? Je nezbytné pravidelně měnit motorový olej a používat maziva

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (kód: H)

Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (kód: H) Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat (kód: 41-028-H) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Opravář zemědělských strojů Kvalifikační

Více

Fyzika - Sexta, 2. ročník

Fyzika - Sexta, 2. ročník - Sexta, 2. ročník Fyzika Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k podnikavosti Kompetence

Více

Zvýšení spolehlivosti vhodnou volbou prvků hydrostatického pohonu. CAHP

Zvýšení spolehlivosti vhodnou volbou prvků hydrostatického pohonu. CAHP Zvýšení spolehlivosti vhodnou volbou prvků hydrostatického pohonu. CAHP 2-12-2015 Definice spolehlivosti Definice : Spolehlivost je obecná vlastnost objektu spočívající ve schopnosti plnit požadované funkce

Více

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A.

Vítejte. ve společnosti ZEN S.A. Vítejte ve společnosti ZEN S.A. ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace ZEN - volnoběžné řemenice Technická prezentace PŘEHLED Konstrukční charakteristika Benchmarking Představení produktu Ověřovací

Více

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 246/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra ze dne 29. června 2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS

21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS 21. ROTAČNÍ LOPATKOVÉ STROJE 21. ROTARY PADDLE MACHINERIS Hydraulické Tepelné vodní motory hydrodynamická čerpadla hydrodynamické spojky a měniče parní a plynové turbiny ventilátory turbodmychadla turbokompresory

Více

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně Fyzikální veličiny - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny Obecně Fyzika zkoumá objektivní realitu - hmotu - z určité stránky. Zabývá se její látkovou formou

Více

Mechanoskopie. Pojem:

Mechanoskopie. Pojem: Mechanoskopie Pojem: Mechanoskopie se zabývá posuzováním zákonitostí vzniku, trvání (existence) a zániku stop vytvořených nejrůznějšími nástroji a v řadě případů i identifikací nástrojů podle jimi vytvořených

Více

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ

HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ HODNOCENÍ ROZDÍLNÝCH REŽIMŮ PŘI PROCESU SPALOVÁNÍ Radim Paluska, Miroslav Kyjovský V tomto příspěvku jsou uvedeny poznatky vyplývající ze zkoušek provedených za účelem vyhodnocení rozdílných režimů při

Více

28.z-8.pc ZS 2015/2016

28.z-8.pc ZS 2015/2016 Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace počítačové řízení 5 28.z-8.pc ZS 2015/2016 2015 - Ing. Václav Rada, CSc. Další hlavní téma předmětu se dotýká obsáhlé oblasti logického

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns.

WYNN S SUPER CHARGE. Technická zpráva SUPER CHARGE. Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn. www.wynns. Technická zpráva SUPER CHARGE Dovoz do ČR: Top Oil Services, k. s., Nádraždí 5, 346 01 Horšovský Týn www.wynns.cz strana 1. z 8 Wynn s Super Charge 1. Úvod a) viskozita oleje: Viskozita je mírou pro vnitřní

Více

Aktuální trendy v oblasti modelování

Aktuální trendy v oblasti modelování Aktuální trendy v oblasti modelování Vladimír Červenka Radomír Pukl Červenka Consulting, Praha 1 Modelování betonové a železobetonové konstrukce - tunelové (definitivní) ostění Metoda konečných prvků,

Více

Aplikace metody magnetické paměti kovů (MMM) na VŠB TU Ostrava do sylabů jednotlivých předmětů.

Aplikace metody magnetické paměti kovů (MMM) na VŠB TU Ostrava do sylabů jednotlivých předmětů. Aplikace metody magnetické paměti kovů (MMM) na VŠB TU Ostrava do sylabů jednotlivých předmětů. Metoda magnetické paměti kovů (MMM)je využita na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava využita

Více

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči

Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Ošetřovatelská péče v komunitní a domácí péči Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí vysvětlit pojem prevence a umí definovat druhy prevence. Studenti umí definovat základy

Více

1. Přednáška. Ing. Miroslav Šulai, MBA

1. Přednáška. Ing. Miroslav Šulai, MBA N_OFI_2 1. Přednáška Počet pravděpodobnosti Statistický aparát používaný ve financích Ing. Miroslav Šulai, MBA 1 Počet pravděpodobnosti -náhodné veličiny 2 Počet pravděpodobnosti -náhodné veličiny 3 Jevy

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 1 Mechanika 1.1 Pohyby přímočaré, pohyb rovnoměrný po kružnici 1.2 Newtonovy pohybové zákony, síly v přírodě, gravitace 1.3 Mechanická

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Sedm základních nástrojů řízení kvality Doc. RNDr. Jiří Šimek,

Více

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K)

BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) Kód předmětu Název předmětu Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně BI52 Diagnostika stavebních konstrukcí (K) Parametry a zařazení předmětu ve studijních programech Stud. program Stavební inženýrství

Více

Projekt Pospolu. Koroze a ochrana proti korozi

Projekt Pospolu. Koroze a ochrana proti korozi Projekt Pospolu Koroze a ochrana proti korozi Pro obor 23-55-H Klempíř Autorem materiálu a všech jeho částí je Marian Kubala. Koroze je samovolné, postupné rozrušení kovů či nekovových organických i anorganických

Více

Metrologický řád FMMI

Metrologický řád FMMI Účinnost dokumentu od: 29.8.2007 Metrologický řád FMMI Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/12 Obsah 1 Obecná část 3 1.1 Seznam zkratek

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více