Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno-Chrlice za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno-Chrlice za rok 2014"

Transkript

1 Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno-Chrlice za rok Hlavní činnost Zastupitelstvo městské části Brno-Chrlice schválilo na svém 23/VI. zasedání konaném dne rozpočet Městské části Brno-Chrlice na rok Tento rozpočet byl v průběhu roku 2014 v souladu s pokyny MMB a rozhodnutím RMČ Brno-Chrlice a ZMČ Brno-Chrlice postupně podle nových skutečností upravován rozpočtovými opatřeními a vznikl tzv. upravený rozpočet. V průběhu roku 2014 bylo schváleno 13 rozpočtových opatření. Ukazatel Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost 2014 % skutečnost/ur Příjmy celkem ,33% Výdaje celkem ,25% Saldo příjmů a výdajů ,32% Financování ,32% Celkové příjmy po konsolidaci ,52 Kč Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost ,00 Kč ,00 Kč ,52 Kč Celkové příjmy jsou tvořeny z daňových, nedaňových, kapitálových příjmů a přijatých transferů a v roce 2014 byly o 131 tis. Kč nižší než upravený rozpočet. 1

2 Daňové příjmy Daňové příjmy dosáhly ve skutečnosti roku 2014 výše 872 tis. Kč, což je o 101 tis. Kč méně než upravený rozpočet na rok 2014, plnění rozpočtu činí 89,60 %. Jednotlivé položky daňových příjmů jsou uvedeny v tabulce. POL RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 ****** 99, Daň z příjmů právnických osob za obce ,00 ****** 99, Poplatek ze psů ,00 88,22 88, Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 29,11 29, Poplatek ze vstupného ,00 63,6 63, Poplatek z ubytovací kapacity ,00 60,83 60, Odvod z výherních hracích přístrojů ,00 ****** Správní poplatky ,00 221,05 85,02 13XX Daně a popl. z vybraných činn. a služeb ,00 220, XXX Daňové příjmy ,00 310,25 89,6 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy dosáhly v roce 2014 výše tis. Kč, což je o 30 tis. Kč méně než upravený rozpočet a plnění upraveného rozpočtu tak činí 98,66 %. Nedaňové příjmy tvoří příjmy z poskytování služeb příjem z inzerce, příjmy z pronájmu pozemků a nebytových prostor, příjmy z úroků a sankční platby, příjmy z finančního vypořádání, příjmy z rozhlasu a ostatní příjmy, viz tabulka ODPA POL RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč Příjmy z pronájmu pozemků ,00 144,46 103, Ostatní zem. a potravinářská činnost a rozvoj ,00 144,46 103, Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 ****** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách ,00 ****** Ostatní přijaté vratky transferů ,00 ****** Základní školy ,00 ****** Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,56 ****** ****** 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,56 ****** ****** Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,21 102,76 100, Mezinár.spolup. v kultuře, církvích a sděl.pros ,21 102,76 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ****** 81, Ostatní zájmová činnost a rekreace ,00 ****** 81, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,04 88,53 88, Požární ochrana - dobrovolná část ,04 88,53 88, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,40 85,83 85, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,00 222,71 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,00 135,52 98, Činnost místní správy ,40 189,32 99, Příjmy z úroků (část) ,31 21,52 21, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,31 21,52 21, Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi ,00 ****** 99, Finanční vypořádání minulých let ,00 ****** 99,93 RS/Č % RU/Č % Příjmy celkem 990, , ,52 222,64 98,66 2

3 Přijaté transfery Přijaté transfery zahrnují investiční a neinvestiční transfery V roce 2014 činily tis. Kč, z toho investiční transfery 60 tis. Kč a neinvestiční tis. Kč. Převody z vlastních fondů činí tis. Kč. Přijaté dotace ze státního rozpočtu: výkon státní správy volby do obecních zastupitelstev a Senátu ČR volby do Evropského parlamentu VKP Splavisko sociálně právní ochrana dětí Celkem ze státního rozpočtu tis. Kč 99 tis. Kč 96 tis. Kč 301 tis. Kč 344 tis. Kč tis. Kč Přijaté dotace od města Brna: Neinvestiční transfery MŠ Šromova oprava UT Inv. transfer MŠ Šromova (el. kotel) Celkem od města Brna tis. Kč 500 tis. Kč 60 tis. Kč tis. Kč Přijaté dotace od jiných obcí: Rebešovice požární ochrana Modřice požární ochrana Celkem od jiných obcí 25 tis. Kč 100 tis. Kč 125 tis. Kč Přijaté dotace od Kraje: JSDH výstroj a výzbroj JSDH - školení Celkem od JMK 103 tis. Kč 7 tis. Kč 110 tis. Kč Přijaté dotace ze Státního fondu životního prostředí VKP Splavisko Celkem od SFŽP 16tis. Kč 16 tis. Kč Převody z vlastních fondů Převody z vlastních fondů tis. Kč 3

4 Finanční vypořádání transferů a dotací ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje a státních fondů v Kč Účelový Poskytnuto Použito Rozdíl znak k k SR-Soc. právní ochr , ,- 0,- dětí JMK-pro JSDH , ,- 0,- JMK-školení JSDH , ,- 0,- SR-volby do , , ,95 Evr.parlam. SR-volby do obec , , ,60 Zast. a Senátu ČR SF VKP Splavisko Projekt péče a výstavba , ,05 0,- SR-VKP Splavisko - Projekt péče a výstavba , ,95 0,- V rámci finančního vypořádání roku 2014 bude proveden odvod z rozpočtu MČ Brno-Chrlice zpět do rozpočtu města Brna: 1) ,95 Kč nevyčerpané prostředky určené na volby do Evropského Parlamentu 2) ,60 Kč nevyčerpané prostředky určené na volby do obecních zastupitelstev a Senátu ČR V rámci finančního vypořádání s rokem 2013 byla z prostředků města Brna do rozpočtu MČ Brno-Chrlice v roce 2014 přijata částka ,- Kč jako příjmy z prodeje majetku města Brna. 4

5 Financování Rozpočet městské části byl schválen jako vyrovnaný, úpravami rozpočtu v průběhu roku 2014 se schodek (rozdíl příjmů a výdajů) rozpočtovými opatřeními zvýšil na tis. Kč, skutečné čerpání roku 2014 bylo tis.kč. Název Položka Schválený rozpočet Upravený rozpočet Výsledek od počátku roku Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na , , ,89 bank.účtech(+/-) FINANCOVÁNÍ , , ,89 Rozbor zůstatků peněžních prostředků na bankovních účtech Název bankovního účtu Stav k Stav Změna stavu bank. účtů Základní běžný účet , , ,78 Běžné účty fondů ÚSC , , ,89 Běžné účty celkem , , ,89 Fondy účetní jednotky Zůstatky peněžních fondů (účty 236) k činí ,01 Kč. Sociální fond ,52 Kč Tvorba a čerpání rozpočtu se řídí Statutem sociálního fondu. Fond rezerv a rozvoje ,49 Kč Příjmem Fondu rezerv a rozvoje byl v roce 2014 příjem z prodeje majetku města ve výši ,- Kč finanční vypořádání Z Fondu rezerv a rozvoje byla čerpána částka ,96,- Kč vratka nevyčerpaných dotací údržba a čištění chodníků, finanční vypořádání za rok 2013 a ,- Kč jako spoluúčast na zateplení ZŠ MŠ Brno, příspěvkové organizace, Jana Broskvy 3, Brno. 5

6 Výdaje po konsolidaci ,63 Kč Schválený rozpočet výdajů městské části na rok 2014 činil tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními v průběhu roku byl rozpočet navýšen o tis. Kč na tis. Kč. Skutečné čerpání výdajů činí tis. Kč, což je o tis. Kč méně než upravený rozpočet a skutečné čerpání upraveného rozpočtu je 81,25%. Skutečné výdaje v roce 2014 čerpání rozpočtu ODPA POL RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb ,00 136,22 94, Opravy a udržování ,00 98,12 98, Silnice ,00 114,4 94, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 84,56 84, Ostatní osobní výdaje ,00 11,5 11, Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na.polit.zaměstnan ,00 39,33 39, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 26,01 26, Ochranné pomůcky ,00 36,46 36, Nákup materiálu j.n ,00 50,83 50, Pohonné hmoty a maziva ,00 44,4 44, Opravy a udržování ,00 26,48 26, Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,00 44,96 44, Opravy a udržování Pitná voda Opravy a udržování ,00 902,67 90, Neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím , Invest. transf.zřízeným přísp. organizacím ,00 ****** 92, Předškolní zařízení ,00 187,63 94, Opravy a udržování ,15 393,96 99, Neinv. příspěvky zřízeným přísp.organizacím , Budovy, haly a stavby ,00 ****** 99, Stroje, přístroje a zařízení ,00 ****** 98, Základní školy ,15 143,98 99, Neinv. transfery cizím příspěvkovým organ , Činnosti knihovnické , Nákup ostatních služeb ,00 96,75 96, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,00 96,75 96, Ostatní osobní výdaje ,00 99,33 99, Nákup ostatních služeb ,04 87,35 87, Pohoštění ,00 154,57 99, Věcné dary ,00 9,84 27, Mezinár.spolupr v kult., církvích a sděl.prost ,04 89,08 89,08 6

7 ODPA POL RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % Nákup materiálu j.n ,78 21,87 21, Nákup ostatních služeb ,00 79,22 79, Pohoštění ,22 56,36 56, Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část) ,27 2, Věcné dary ,00 66,07 66, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,00 65,9 65, Nákup materiálu j.n ,00 16,43 16, Nájemné ,00 96,44 96, Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 20,55 41, Budovy, haly a stavby ,00 60,31 60, Využití volného času dětí a mládeže ,00 50,91 56, Studená voda Elektrická energie ,00 45,58 45, Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní zájmová činnost a rekreace ,00 18,77 18, Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady (část) Pohřebnictví Nákup ostatních služeb ,00 82,37 82, Sběr a svoz komunálních odpadů ,00 82,37 82, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 89,2 89, Ostatní osobní výdaje ,00 ****** 11, Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na.polit.zaměstnan ,00 55,7 55, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 55,13 55, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 ****** 89, Nákup materiálu j.n ,00 141,45 63, Pohonné hmoty a maziva ,00 99,61 99, Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb ,50 86,21 46, Opravy a udržování ,00 113,59 46, Náhrady mezd v době nemoci ****** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ,50 88,68 58, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 ****** Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na.polit.zaměstnan ,00 ****** Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 ****** Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 ****** Nákup materiálu j.n ,00 ****** Služby školení a vzdělávání ,00 ****** Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ,00 ****** Opravy a udržování ,00 66,8 66, Ochrana obyvatelstva ,00 66,8 66, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,40 210,42 72, Nákup materiálu j.n ,88 391,78 103, Studená voda ,49 8, Plyn ,03 62,12 62, Elektrická energie ,00 83,19 83, Pohonné hmoty a maziva ,00 99,58 99,58 7

8 ODPA POL RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 72,6 72, Služby peněžních ústavů ,00 82,38 82, Nájemné , Služby školení a vzdělávání ,00 326, Nákup ostatních služeb ,00 7,28 7, Opravy a udržování ,00 5,68 5, Programové vybavení ,00 ****** Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění ****** Požární ochrana - dobrovolná část ,31 101,89 75, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů ,00 94,72 94, Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na.polit.zaměstnan ,00 74,33 74, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 77,57 77, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 57,55 57, Pohoštění ,00 81,78 69, Věcné dary ,00 ****** ****** Dary obyvatelstvu ,00 4,29 4, Zastupitelstva obcí ,00 87,67 87, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 ****** Ostatní platy ****** Ostatní osobní výdaje ,00 ****** 80, Nákup materiálu j.n ,40 ****** 54, Pohonné hmoty a maziva ****** Poštovní služby ****** Pohoštění ,00 ****** 63, Volby do zastupitelstev ÚSC ,40 ****** 66, Ostatní osobní výdaje ,00 ****** 82, Nákup materiálu j.n ,05 ****** 44, Poštovní služby ****** Nákup ostatních služeb ****** Pohoštění ,00 ****** 37, Volby do Evropského parlamentu ,05 ****** 62, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 86,63 87, Ostatní platy ,38 91,98 91, Ostatní osobní výdaje ,00 161,68 85, Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na.polit.zaměstnan ,00 69,94 69, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění ,00 67,08 67, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 86,65 86, Ochranné pomůcky ,00 76,01 44, Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 95,36 95, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,17 52,62 49, Nákup materiálu j.n ,80 108,33 82, Studená voda ,00 82,66 82, Plyn ,40 21,17 21, Elektrická energie ,86 76,3 76, Pohonné hmoty a maziva ,00 27,5 27, Poštovní služby ,00 99,67 79, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,21 60,3 60, Služby peněžních ústavů ,00 76,43 76,43 8

9 ODPA POL RS tis. Kč RU tis. Kč Čerpání Kč RS/Č % RU/Č % Konzultační, poradenské a právní služby ,00 65,8 65, Služby školení a vzdělávání ,90 54,76 54, Nákup ostatních služeb ,61 71, Opravy a udržování ,00 15,74 2, Programové vybavení ,70 37,93 37, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 118,79 80, Pohoštění ,00 85,7 85, Ostatní nákupy j.n ,00 115, Zaplacené sankce Věcné dary ,00 4, Náhrady mezd v době nemoci ,00 132,92 53, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu ,00 138,71 88, Budovy, haly a stavby ****** Činnost místní správy ,03 80,54 74, Služby peněžních ústavů ,33 52,57 52, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,33 52,57 52, Ost.neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím ,00 114, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu ,00 ****** 100, Ostatní neinvestiční výdaje j.n ,14 ****** ****** 6399 Ostatní finanční operace ,86 251,52 100, Výdaje z fin.vypořádání min. let mezi obcemi ,96 ****** 100, Finanční vypořádání minulých let ,96 ****** 100, Investiční transfery obcím ,00 ****** Ostatní činnosti j.n ,00 ****** 100 Rekapitulace čerpání rozpočtu dle odvětví 002-PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozp.schválený Rozp.upravený Čerpání % 2141 Vnitřní obchod 10,00 10,00 0,00 0,00% 00214X Vnitřní obchod, služby a turismus 10,00 10,00 0,00 0,00% 0021XX Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 10,00 10,00 0,00 0,00% 2212 Silnice 525,00 635,00 600,58 94,58% 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 689,00 689,00 309,81 44,97% 00221X Pozemní komunikace 1214, ,00 910,38 68,76% 0022XX Doprava 1214, ,00 910,38 68,76% 2310 Pitná voda 5,00 5,00 0,00 0,00% 00231X Pitná voda 5,00 5,00 0,00 0,00% 0023XX Vodní hospodářství 5,00 5,00 0,00 0,00% 002XXX PRŮM. A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1229, ,00 910,38 67,99% 003-SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozp.schválený Rozp.upravený Čerpání % 3111 Předškolní zařízení 1000, , ,32 94,86% 3113 Základní školy 2400, , ,59 99,79% 00311X Zařízení předškolní vých. a zákl.vzdělávání 3400, , ,91 98,00% 0031XX Vzdělávání 3400, , ,91 98,00% 3314 Činnosti knihovnické 12,00 12,00 12,00 100,00% 00331X Kultura 12,00 12,00 12,00 100,00% 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 115,00 115,00 111,26 96,75% 00334X Sdělovací prostředky 115,00 115,00 111,26 96,75% 3391 Mezinár.spolup. v kultuře, církvích a sděl.pros 284,00 284,00 252,99 89,08% 9

10 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 291,00 291,00 191,76 65,90% 00339X Ost. činnost v zál. kultury, církví a sděl. prostř. 575,00 575,00 444,74 77,35% 0033XX Kultura, církve a sdělovací prostředky 702,00 702,00 568,01 80,91% 3421 Využití volného času dětí a mládeže 744,00 669,00 378,78 56,62% 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 85,00 85,00 15,95 18,76% 00342X Zájmová činnost a rekreace 829,00 754,00 394,74 52,35% 0034XX Tělovýchova a zájmová činnost 829,00 754,00 394,74 52,35% 3632 Pohřebnictví 20,00 20,00 0,00 0,00% 00363X Komunální služby a územní rozvoj 20,00 20,00 0,00 0,00% 0036XX Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 20,00 20,00 0,00 0,00% 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 65,00 65,00 53,54 82,37% 00372X Nakládání s odpady 65,00 65,00 53,54 82,37% 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1038, ,34 920,45 58,02% 00374X Ochrana přírody a krajiny 1038, ,34 920,45 58,02% 0037XX Ochrana životního prostředí 1103, ,34 974,00 58,98% 003XXX SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 6054, , ,65 84,83% 004-SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozp.schválený Rozp.upravený Čerpání % 4324 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0,00 343,76 343,76 100,00% 00432X Sociální péče a pomoc dětem a mládeži 0,00 343,76 343,76 100,00% 0043XX Soc.péče a pomoc a spol.činn. v soc.zab. 0,00 343,76 343,76 100,00% 004XXX SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI 0,00 343,76 343,76 100,00% 005-BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozp.schválený Rozp.upravený Čerpání % 5212 Ochrana obyvatelstva 25,00 25,00 16,70 66,80% 00521X Ochrana obyvatelstva 25,00 25,00 16,70 66,80% 0052XX Civilní připravenost na krizové stavy 25,00 25,00 16,70 66,80% 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 495,00 671,33 504,36 75,13% 00551X Požární ochrana 495,00 671,33 504,36 75,13% 0055XX Pož. ochrana a integrovaný zách. systém 495,00 671,33 504,36 75,13% 005XXX BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 520,00 696,33 521,06 74,83% 006-VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY v tis. Kč OdPa Název OdPa Rozp.schválený Rozp.upravený Čerpání % 6112 Zastupitelstva obcí 2295, , ,05 87,37% 6115 Volby do zastupitelstev ÚSC 0,00 99,00 66,17 66,84% 6117 Volby do Evropského parlamentu 0,00 96,00 60,14 62,65% 00611X Zastupitelské orgány 2295, , ,35 85,60% 6171 Činnost místní správy 6843, , ,65 74,90% 00617X Regionální a místní správa 6843, , ,65 74,90% 0061XX St.moc,st.správa,územ.samospr. a pol.str. 9138, , ,00 77,61% 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70,00 70,00 36,80 52,57% 00631X Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70,00 70,00 36,80 52,57% 6330 Převody vl.fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0, , X Převody vl.fondům v rozpočtech územní úrovně 0,00 0, , Ostatní finanční operace 140,00 352,00 352,13 100,04% 00639X Ostatní finanční operace 140,00 352,00 352,13 100,04% 0063XX Finanční operace 210,00 422, , ,24% 6402 Finanční vypořádání minulých let 0,00 145,00 145,30 100,21% 6409 Ostatní činnosti j.n. 0,00 730,00 730,00 100,00% 00640X Ostatní činnosti 0,00 875,00 875,30 100,03% 0064XX Ostatní činnosti 0,00 875,00 875,30 100,03% 006XXX VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY 9348, , ,44 231,41% 10

11 Kapitálové výdaje MČ Brno-Chrlice za rok 2014 Čerpané Název prostředky Úprava hřiště na ulici Šromova ,00 Zateplení budovy ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy ,00 Projektová dokumentace - úprava ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy ,00 MŠ Šromova - elektrický varný kotel ,00 Úprava hřiště ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy ,00 CELKEM ,00 V průběhu roku 2014 byla v rámci vyrovnání příjmů z dotací roku 2013 vrácena zpět na účet Magistrátu města Brna vratka nevyčerpaných finančních prostředků: volby do PS Parlamentu ČR UZ ,- Kč údržba a čištění chodnííků UZ ,96 Kč CELKEM ,96 Kč Bilance aktiv a pasiv (rozpočtová činnost) ke dni Aktiva celkem ,21 Kč Pasiva celkem ,21 Kč Stálá aktiva ,98 Kč Vlastní kapitál ,76 Kč Dlouhodobý hm. maj ,98 Kč Jmění účetní jednotky ,64 Kč Dlouhodobý fin.majetek Fondy účetní jednotky ,34 Kč Výsledek hospodaření ,78 Kč Oběžná aktiva ,23 Kč Cizí zdroje ,45 Kč Krátkodobé pohledávky ,45 Kč Dlouhodobé závazky ,- Kč Krátkodobý fin. majetek ,78 Kč Krátkodobé závazky ,45 Kč Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Mezi nejvýznamnější majetky MČ Brno Chrlice patří budovy škol, Biocentrum Chrlice, bytový dům, úřad, hasičská zbrojnice, hřiště, projektové dokumentace k víceúčelové sportovní hale a budově hasičské zbrojnice. V roce 2014 došlo k významné změně hodnoty dlouhodobého majetku. Mezi nejvýznamnější položky pořízeného majetku patří Biocentrum Chrlice ve výši ,08 Kč, které bylo převedeno bezúplatným převodem ze Státního pozemkového úřadu a přístavba MŠ Šromova ve výši ,04 Kč. Mezi nejvýznamnější úbytky majetku v průběhu období roku 2014 byly především vyřazení herních prvků v hodnotě ,- Kč a DDHM (kancelářská technika, počítače, PC příslušenství, vysavač listí, hasičská výzbroj a výstroj). 11

12 Zůstatek nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku k datu Víceúčelová sportovní hala - stavební část Víceúčelová sportovní hala - projektová část Budova hasičské zbrojnice Stavební úpravy ZŠ a MŠ Jana Broskvy CELEKEM ,00 Kč ,00 Kč ,12 Kč ,00 Kč ,12 Kč Poskytnuté dotace z rozpočtu MČ Brno-Chrlice v roce 2014 SK Chrlice Brno Kč Tenisový klub Brno - Chrlice Brno Kč Nadační fond Slunečnice Brno Kč Diecézní charita - Domov sv. Markéty Brno Kč Roska Brno-město, reg. org UNIE Roska v ČR Brno Kč Sbor dobrovolných hasičů Brno Kč Česká tábornická unie Brno Kč TyfloCentrum Brno Brno Kč Diecézní charita - Domov sv. Markéty Brno Kč Asociace pomáhající lidem s autismem APLA - JM o.s. Brno Kč Slezská diakonie Český Těšín Kč SK Chrlice Brno Kč Knihovna Jiřího Mahena Brno Kč CELKEM Kč Výkaz zisků a ztrát z rozpočtové činnosti ke dni Náklady celkem Výnosy celkem Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění ,23 Kč Kč ,36 Kč ,00 Kč ,13 Kč Výsledek hospodaření za rok 2014 Výsledek hospodaření Městské části Brno-Chrlice za rok 2014 přebytek ve výši ,13 Kč přechází k využití do roku 2015 a případně roků následujících. Rozpočtovým opatřením budou tyto finanční prostředky na základě rozhodnutí ZMČ Brno-Chrlice zapojeny do rozpočtu. 12

13 2. Vedlejší hospodářská činnost Bytový dům Mimo rozpočet MČ Brno-Chrlice je samostatně vedeno účetnictví Bytového domu na ulici Ctiradové účetnictví hospodářské činnosti. výnosy z pronájmu ,00 výnosy ze služeb ,98 úroky 1 137,99 výnosy z transferů ,80 VÝNOSY CELKEM ,77 spotřeba energie ,00 opravy a udržování ,40 ostatní služby (správa BD, revize) ,90 mzdové náklady (úklid) ,00 zákonné sociální pojištění 9 020,00 odpisy ,00 ostatní náklady z činnosti (pojištění) ,60 daň z příjmů ,00 NÁKLADY CELKEM ,90 Výsledek hospodaření zisk ve výši ,87 Kč bude použit zpět do správy, údržby, oprav, rekonstrukce bytového domu. Kromě finančních prostředků, jenž jsou uvedeny ve výnosech a nákladech, jsou součástí hospodářské činnosti také zálohové platby od nájemníků spojených s užíváním bytů tj. zálohy na vodné a stočné, úklid, STA atd. Tyto zálohy se v zisku nepromítají platba a vyúčtování je prováděno prostřednictvím účtu 324 přímo nájemníkům jednotlivých bytů. 3. Hospodaření příspěvkových organizací Městská část Brno-Chrlice je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřské škola Brno, Jana Broskvy 3, Brno. Této příspěvkové organizaci vznikl za rok 2014 zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,73 Kč. Rada městské části Brno-Chrlice na své 9/VII schůzi dne vzala na vědomí výroční zprávu hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3 a schválila převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 v částce ,- Kč do rezervního fondu a v částce ,73 Kč do fondu odměn. Dále je městská část Brno-Chrlice zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55, Brno. Této příspěvkové organizaci vznikl za rok 2014 zlepšený hospodářský výsledek ve výši ,96 Kč. Rada městské části Brno-Chrlice na své 9/VII schůzi dne vzala na vědomí výroční zprávu hospodaření za rok 2014 příspěvkové organizace Mateřská škola Brno, Šromova 55 a schválila převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 v částce ,96 Kč do rezervního fondu a v částce ,- Kč do fondu odměn. 13

14 4. Ověření výsledků hospodaření auditorem V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích vyplývá, že každá městská část musí mít svoji roční účetní uzávěrku hospodaření ověřenou auditorem. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 93/2009 Sb. o auditorech a o změně některých zákonů, a v souladu s auditorským standardem č. 52. Výběrovým řízením uskutečněným Městem Brnem byla vybrána auditorská firma KPMG Česká republika Audit, s.r.o., IČO , se sídlem: Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, č. vložky Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku, d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám, Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku, h) účetnictví vedené územním celkem. 14

15 Předmět přezkoumání podle ustanovení 3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operací. Závěr zprávy: Na základě provedeného přezkoumání hospodaření územního celku statutární město Brno, městská část Brno-Chrlice nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření. Nedostatky ve smyslu 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Městská část eviduje na účtu 042 projekty, které dle našeho názoru i diskuze s vedením městské části nejsou v současné době plně realizovatelné a dojde u nich pravděpodobně k odpisu jako zmařené investice. Výše těchto projektů je ve výši tis. Kč. O tuto hodnotu je nadhodnocen účet nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku a výsledek hospodaření, neboť městská část měla zaúčtovat příslušnou opravnou položku. Tento nedostatek byl shledán již v průběhu přezkoumání hospodaření za rok Součástí Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 je i Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ze dne , ve kterém starosta městské části Brno-Chrlice Ing. Lukáš Fila odmítá celkovou výši tis. Kč za zmařené projekty, dle tohoto stanoviska by mělo dojít k odpisu jako zmařené investice pouze u projektů v částce 148 tis. Kč Městská část neměla dostatečné rozpočtové krytí u jedné z položek v rámci testovaného vzorku. Jednalo se o výdaj na pohoštění (rozpočtová položka 5169) ve výši Kč (číslo dokladu ). Výdaj byl i přesto dne schválen (kontrola před vznikem závazku byla provedena a stvrzena podpisem zaměstnance). Odpovídající rozpočtové opatření, které by tento výdaj reflektovalo, bylo schváleno až následně dne Tímto postupem byl porušen rovněž kontrolní systém ( 11 odst. 2 Zákona o finanční kontrole), který správci rozpočtu nepovoluje schválit výdaj, aniž by byl kryt rozpočtem. Nedostatky ve smyslu 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků Městská část proúčtovala přijatý transfer vztahující se k prezidentským volbám roku 2013 do výnosů Správné účtování mělo být provedeno přes účet 408 Oprava chyb minulých let. Výše nesprávnosti je 299 tis. Kč. O tuto částku je nadhodnocen výsledek hospodaření městské části roku 2014 a podhodnocen účet 408. Městská část při zadávání veřejné zakázky na dodávku Úprava hřiště Šromova na pozemku p.č. 790/41 k.ú. Chrlice stanovila pro hodnocení nabídek následující kritéria: výše nabídkové ceny, počet referencí a délku záruční doby. Jednotlivým kritériím byly přiděleny 15

16 váhy pro posouzení. Městská část však v zadání zakázky nestanovila, jak budou jednotlivá kritéria hodnocena. Tuto informaci uvedla až v zápise o výběru dodavatele, což může dle 6 odst. 1 ZVZ č. 137/2006 sb., o veřejných zakázkách, být chápáno jako netransparentní postup. Dalším pochybením městské části bylo, že jedno z kritérií pro výběr nejvhodnějšího dodavatele stanovila referenci, čímž se dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne , č.j. S190/2010/VZ-8824/2010/510/KČe dopouští správního deliktu ve smyslu 120 odst. 1 písm. a) ZVZ č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Vzhledem ke skutečnosti, že váha kritéria reference byla 10%, nemohlo toto kritérium ovlivnit výběr konkrétního dodavatele. Upozornění na případná rizika na základě zjištění podle požadavků 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů nebyla zjištěna žádná významná rizika. Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku Statutární město Brno městská část Brno-Chrlice a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku: Podíl pohledávek na rozpočtu činí 0,39 % Podíl závazků na rozpočtu činí 3,01 % Podíl zastaveného majetku na rozpočtu činí 0 % Výrok auditora Podle našeho názoru je účetní závěrka Statutárního města Brno, městská část Brno-Chrlice k 31. prosinci 2014 sestavena na všech významných ohledech v souladu s Metodikou účetnictví statutárního města Brna a českými účetními předpisy s výjimkou těch oblastí, které Metodika upravuje a doplňuje, platnými k 31. prosinci

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D53C XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Bukovina N Á V R H ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 23.11.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00532096 název Obec Bukovina

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chotyně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 14.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672033 název Obec Chotyně ulice, č.p. č.p. 163 obec Chotyně PSČ, pošta 463 34 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Močovice 38 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 640077 název Obec Močovice 38 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236

Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 Rozpočtové změny č. 3/2011 dle jednotlivých kapitol - navýšení - PŘÍJMY : 231,236 0000 1112 DAň z příjmu fyz. osob ze sam. výdělečné činnosti -70.000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Ludíkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 47884550 název Obec Ludíkov ulice, č.p. Čp. 84 obec Ludíkov PSČ, pošta 680 01 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nemyceves ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 13.05.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00271870 název Obec Nemyceves ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 OÚ Kobyly 2028 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00672017 název Obec Kobyly 2028 ulice, č.p. Kobyly č.p. 9 obec Kobyly PSČ, pošta 463

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Močerady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572578 název Obec Močerady ulice, č.p. 50 obec Močerady PSČ, pošta 345 61 Kontaktní

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 OÚ Chotovice 4024 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00831590 název OÚ Chotovice 4024 ulice, č.p. Chotovice 8 obec Nový Bor PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

S C H V Á L E N Ý R O Z P O Č E T roku: 2012. V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis strana : 1 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1032 0000 5021 00000000 Ostatní osobní výdaje 1000.00 1032 0000 5139 00000000 Nákup materiálu jinde nezařaze 15000.00 1032 0000 5169 00000000 Nákup

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0V6 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 27.05.2010 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Čečovice 16 25728-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 08.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572314 název Obec Čečovice 16 25728-321 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Soberaz ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 10.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00578576 název Obec Soberaz ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více