VY_32_INOVACE_01_I./15._Dějepis Doba železná II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VY_32_INOVACE_01_I./15._Dějepis Doba železná II."

Transkript

1 VY_32_INOVACE_01_I./15._Dějepis Doba železná II.

2 Doba železná (700 0 př. Kr.) Mgr. Renata Chromíková Dějepis pro 6. roč. ZŠ ZŠ Gabry a Málinky Štítná nad Vláří

3 Starší doba železná ( př. Kr.) Doba haltstattská Naleziště Halstatt leží v solné komoře. Osidlování jednotlivých oblastí Kelty. Nový kov: ŽELEZO Vlastnosti železa: tvrdost, kujnost, Hallstatt dnes

4 Železo jako výrobní materiál Kde se vzalo železo? výroba železa Chetité př. n. l = starověký národ, který byl na vysoké vojenské úrovni své doby Železné zbraně: meče, kopí, výroba různých druhů nožů Železo: levný dostupný kov. Postup při výrobě želez. nástrojů

5 Všední život v Hallstattu Výroba kol v Hallstattu Jak se žilo ve starší době železné? Nová řemesla: kolařství, hutnictví, kovolitectví, kovotepectví Polyteismus: mnohobožství Rodová společnost První města, vesnice

6 Rekonstrukce kostrového hrobu Vojkovice 1994 Žena, patřila k bohatšímu typu lidí. Milodary tvořily např.: jídlo, amulety, šperky, sošky bohů Tzv. komorové hroby Látky svědčí o dálkovém obchodu. Dále tento hrob svědčí o vzniku truhlářského řemesla. (rekonstrukce archeologa Martina Golce)

7 NEJVYŠŠÍ ARISTOKRATICKÁ VRSTVA SE CÍLEVěDOMě ODDěLUJE OD OBYčEJ. LIDÍ. I PO SMRTI. VZNIK PANSKÝCH SÍDEL. (VYVÝŠENÁ MÍSTA PRVNÍ NÁZNAKY HRADů), HROBKY TěCHTO VLÁDCů - MOHUTNÉ MOHYLY Nové uspořádání společnosti NÁCELNÍK ARISTOKRACIE VOJÁCI ŘEMESLNÍCI A ZEMĚDĚLCI PODROBENÉ OBYVATELSTVO ODDěLENY ě OD OSTATNÍCH MOHYL ZEMĚDĚLCI VěTŠÍM PROSTOREM O PLOŠE PřES 20 M2. HROBY VLÁDCů SE SESKUPUJÍ KOLEM HRADů. VE VELIKÝCH MOHYLOVÝCH OBJEKTECH BÝVÁ I VÍCE HROBNÍCH KOMOR

8 Mladší doba železná (4OO 0 př. Kr.) Doba laténská Naleziště: La Téne (Švýcarsko) Hlavní etnikum (národ): KELTOVÉ pro Římany jsou to Galové Vedou proti nim mnoho válek: G. I. Caesar: Zapisky o válce galské. Mapa naleziště La Téne

9 Keltové u nás Kdo jsou Bójové? kmen Bójů (boiosdal jméno nynější české kotlině Boiohaemum, tedy Čechy. Zpracování železa, výroba šperky z bronzu a zlata, razili zlaté, stříbrné a bronzové mince Výroba glazovaných nádob hrnčířský kruh Stavěli cesty - po těchto cestách jezdily vozy s železnými ráfy, proto dojely dále, než-li pouhé dřevěné okovaní koně). Zajímavosti Byly to doby, kdy Labe se jmenovalo Albis (Bílá řeka), Jizera Isara (bystrá řeka - zrovna tak, jako bavorský Isar a francouzská Isere), Krušné hory Sudéta (pohoří kanců) a Šumava Gabréta (pohoří kozorohů Na severu se tyčily Korkontoi oré (kamenité stráně Krkonoš) a tajuplná Askéta (Jasanová hora - Ještěd...)

10 Keltské obydlí Zahloubená chata Ústřední ohniště pec Rodina = základní společenská jednotka Keltů = žije pohromadě

11 Keltský polyteismus Božstvo Bohové - Taranus, Lugh, Cornunos, Epona - domácí božstvo, pod Eponinou ochranou byla sice všechna jízdní i tažná zvířata, jakož i jezdci, vozkové a každý, kdo byl kolem těchto zvířat činný, ale v první řadě to byla pro Římany bohyně koní. Bohyně Epona oblíbená ve všech keltských domácnostech

12 Jak Keltové měřili rok? Keltský kalendář - graf Vysvětlení keltského kalendáře Keltský rok je rozdělen na dvě hlavní části - teplou a studenou. Hlavními svátky jsou Beltine (Beltane), Lughnasad, Samhain a Imbolc. Dvě hlavní části se dále dělí na další dvě části, tzn. že rok se skládá ze čtyř období, z nichž každé předchází čtvrtletní svátek: samhain - zimní čtvrtletí - listopad, prosinec, leden imbolc - jarní čtvrtletí - únor, březen, duben beltine - letní čtvrtletí - květen, červen, červenec lughnasad - podzimní čtvrtletí - srpen, září, říjen

13 Jak Keltové pohřbívali? Archeologické naleziště na Blučině u Brna. Pohřební ritus Rekonstrukce tohoto hrobu

14 Duchovno ve světě Keltů Kdo byli bardi? Bardi byli vypravěči příběhů. K jejich povinnostem patřilo vykládání bájí při ceremoniích, po náboženských obřadech, při nočních bděních u zemřelých, požehnání dětí, svatbách a svěcení domů, skládali písně, básně V Irsku byl nejvyšší básník (Ollamh) právně roven králi Věštil a předpovídal budoucnost Naslouchat vyprávění bardů se pokládalo za více, než pouhou zábavu. Těm, kdo budou dobře poslouchat, byla ochrana božstev. Kdo byli druidové? Druidové byli keltští duchovní a mezi lidmi měli výsadní postavení. Směli např. vstupovat na posvátná místa, na slavnostech měl druid první slovo, které pronesl dokonce dříve než král, na slavnostech vykonávali oběti a jejich slovo bylo rozhodující.

15 Železné nástroje v zemědělství Nové zemědělské nástroje železná radlice, srpy, kosy, motyky, rýče, hrábě, rotační mlýnek na obilí, Ukázky některých keltských železných nástrojů

16 Keltská obydlí - OPPIDUM Co je to oppidum? Keltské sídlo, zpravidla opevněné palisádami (dřevěná opevnění). Původ slova: snad z lat. slova ob pedes, obydlené místo, které bylo kvůli hradbám nutné obejít. Rekonstrukce kelt. oppida

17 Rekonstrukce keltského oppida Galské (keltské) oppidum Zápisky o válce galské Caesar jako zdroj informací Gaius Julius Caesar ve svých "Zápiscích o válce gallské" podobu oppid v Gallii popsal: opevnění (které dokonce nazýval speciálním výrazem "murus gallicus`; tj. gallská zeď) - kamenná konstrukce těchto hradeb byla zpevněna dřevěnými rošty, spojenými hřeby Dalším typickým prvkem oppid jsou tzv. klešťovité brány, tj. vstupy, kdy v místě přerušení hradby jsou její konce zahnuty dovnitř, takže vytvářejí jakousi uličku, na jejímž konci teprve je vybudována vlastní stavba brány; útočníci jsou pak vystaveni útokům obránců z hradeb.

18 Některá keltská naleziště u nás

19 Použité zdroje: www. Wikipedia.cz Kolektiv autorů: Dějepis pro 6. ročník. Fraus, Plzeň G. I. Caesar: Zápisky o válce galské, Praha 1962.

20 Tento výukový materiál byl vytvořen v rámci projektu Gabra a Málinka před interaktivní tabulí, který je spolufinancován ESF a rozpočtem ČR.

Vývoj druhů člověka v pravěku (přibližné časové údaje v milionech let před dneškem):

Vývoj druhů člověka v pravěku (přibližné časové údaje v milionech let před dneškem): III. Pravěk (od doby před téměř 3 miliony let až do poloviny 4. tisíciletí př. Kr.) A. Paleolit (starší doba kamenná; před téměř 3 miliony let asi 12 000 / 8 000 př. Kr.) 1. Druhy člověka V průběhu posledních

Více

Keltské Hradiště u Stradonic současný stav poznání. Jan Šípek

Keltské Hradiště u Stradonic současný stav poznání. Jan Šípek Keltské Hradiště u Stradonic současný stav poznání Jan Šípek Nymburk, březen 2001 Kapitola 1 Hradiště u Stradonic Na vysoké pláni, při ústí Habrovského potoka do Berounky, kde dnes rolník v kamenité půdě

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace STUDIJNÍ OPORA DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYBRANÉ KAPITOLY Z DĚJEPISU PAVEL MĚRKA Ostrava 2006 Recenze: Prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc. Mgr.

Více

Dějiny Zemí koruny České v datech

Dějiny Zemí koruny České v datech Dějiny Zemí koruny České v datech F. Čapka Obsah časová osa I. ČESKÉ ZEMĚ V PRAVĚKU (do 5. stol. n. l.) II. SLOVANSKÉ OSÍDLENÍ DO ZÁNIKU VELKÉ MORAVY (pol. 5. stol. - poč. 10. stol.) III. ČESKÝ STÁT ZA

Více

Výstup za letní semestr 2014/2015: kolokvium četba:

Výstup za letní semestr 2014/2015: kolokvium četba: Výstup za letní semestr 2014/2015: kolokvium četba: Svatí klauni (rozhovor s anglickými stromovými šamany) in: Poselství šamanů (str. 249 266) Třeštík, Dušan: Mýty kmene Čechů (Praha, 2003) dobrovolně:

Více

Vývoj vztahu člověka ke krajině Křivoklátska od neolitu do doby stěhování národů

Vývoj vztahu člověka ke krajině Křivoklátska od neolitu do doby stěhování národů Bohemia centralis, Praha, 31: 499 516, 2011 Vývoj vztahu člověka ke krajině Křivoklátska od neolitu do doby stěhování národů Development of human landscape relationship in the Křivoklát Area from the Neolithic

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ

OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ Jan Rychlík Vladimir Penčev OD MINULOSTI K DNEŠKU DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ vyšehrad Kniha vychází k 80. výročí založení nakladatelství Vyšehrad 1934 2014 Vyobrazení

Více

Vzhled, oblečení a výbava 19. Tvář bitvy 25. Po boji 45. Slovník pojmů 52 Bibliografie 54. Tipy na výlet 55

Vzhled, oblečení a výbava 19. Tvář bitvy 25. Po boji 45. Slovník pojmů 52 Bibliografie 54. Tipy na výlet 55 OBSAH 2 KELTŠTÍ VÁLEČNÍCI 3 Úvod 3 Kdo byli Keltové? 3 Informační prameny 3 Historický rámec 4 Chronologie 7 Postavení válečníka v keltské společnosti 9 Struktura společnosti 9 Klientství 11 Společenské

Více

Život v pravěku. Základní pojmy. Přirozená dělba práce. Přisvojovací hospodářství. Výrobní hospodářství. Společenská dělba práce

Život v pravěku. Základní pojmy. Přirozená dělba práce. Přisvojovací hospodářství. Výrobní hospodářství. Společenská dělba práce Život v pravěku Základní pojmy Přisvojovací hospodářství sběr plodin a lov zvěře Výrobní hospodářství pěstování rostlin a chov dobytka Přirozená dělba práce dělba práce mezi mužem a ženou Společenská dělba

Více

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník

Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ. Metodická příručka pro 6.ročník Začlenění průřezových témat do učiva 2.st.ZŠ Metodická příručka pro 6.ročník Tento výukový materiál je součástí pracovních listů a materiálů s aktivitami na interaktivní tabuli vytvořených v grantovém

Více

Verze 1.0 z 23. 8. 2012.

Verze 1.0 z 23. 8. 2012. Znění tohoto textu vychází z díla Kult stromů v zemích Koruny české tak, jak bylo vydáno nakladatelstvím Abonent ND v roce 2005 (HRUŠKOVÁ, Marie. Kult stromů v zemích Koruny české. Il. Jaroslav Turek.

Více

Slovo starosty. Vážení občané,

Slovo starosty. Vážení občané, Vážení občané, Slovo starosty máte před sebou první letošní číslo Zpravodaje a v něm bych Vás rád informoval o záměrech města pro období roku 2009. Základní rozpočet města pro letošní rok byl zastupitelstvem

Více

PRAHA. Jsou muzea, která zná každý a pak jsou taková, o kterých se zas tak moc neví, ale dětem přitom nabízejí mnohem víc povyražení

PRAHA. Jsou muzea, která zná každý a pak jsou taková, o kterých se zas tak moc neví, ale dětem přitom nabízejí mnohem víc povyražení Rakovník Nižbor Informační centrum keltské kultury Skryje Památník Joachima Barranda Slaný Městská hvězdárna Kladno PRAHA Beroun Neobyčejná muzea, galerie a hvězdárny Máslovice Muzeum másla Vysoká u Příbrami

Více

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU

PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU 2013 PODZIMNÍ ZPRAVODAJ RADY OBCE Z OBSAHU Putování slováckým vinohradem (str. 7) Galerie Mutěňáků - Mg. Jan Hanáček (str. 8) Po stopách předků - na území Mutěnic (str. 10) Petr Bende v našem amfiteátru

Více

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE

DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE VY_12_INOVACE_D.6.A.01 DĚJEPIS 6.ROČNÍK ČAS, PRAVĚK, ARCHEOLOGIE Mgr. Eva Skalníková 1/ Na která hlavní období dělíme lidské dějiny? 2/ Základní kaménky, s jejichž pomocí skládáme mozaiku dějin, nazýváme

Více

Kniha o Praze 12. Modřany a okolí. Cholupice Kamýk Komořany Točná. Editor Pavel Augusta a Daniela Rázková VYDAVATELSTVÍ A NAKLADATELSTVÍ MILPO

Kniha o Praze 12. Modřany a okolí. Cholupice Kamýk Komořany Točná. Editor Pavel Augusta a Daniela Rázková VYDAVATELSTVÍ A NAKLADATELSTVÍ MILPO Elektronická verze knihy byla zhotovena v roce 2006 Nakladatelstvím MILPO, kterému editorka knihy velmi děkuje a zároveň se omlouvá, že řazení textů a fotografií ne zcela odpovídá publikovanému vydání

Více

Střední škola umělecká a řemeslná

Střední škola umělecká a řemeslná Střední škola umělecká a řemeslná DĚJINY UMĚNÍ 1 pro maturitní umělecké obory pracovní sešit vytvořený v rámci aktivit projektu PROFES, financovaného Operačním programem Praha - Adaptabilita Žák:... Mgr.

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Stručné dějiny kultury Liberec, 2011 Obsah: 1. Kultura, vývojové fáze kultury, neolitická revoluce a její důsledky, vznik měst.... 6 1.1 Vývojové fáze kultury... 6 1.2 Neolitická

Více

letecký snímek města, pohled na silniční obchvat a rybník, ve výřezu radnice, v rohu znak

letecký snímek města, pohled na silniční obchvat a rybník, ve výřezu radnice, v rohu znak I. úvod vybraná lokalita II. socio - ekonomická poloha III. historie IV. fyzicko geografické podmínky V. obyvatelstvo VI. ekonomické poměry VII. geografický přehled VIII. závěr, zhodnocení IX. přílohy

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Katedra filozofie KULTURNÍ HISTORIE Luďka Hrabáková Liberec 2006 Luďka Hrabáková - 2006 Tištěná verze má ISBN 80-7372-183-4 2 OBSAH 1 KULTURA, VÝVOJOVÉ FÁZE KULTURY, NEOLITICKÁ

Více

noviny Kvasické Vážení spoluobčané

noviny Kvasické Vážení spoluobčané Kvasické noviny 2 2003 informační čtvrtletník o událostech v našem městečku Vážení spoluobčané V dnešním vydání Kvasických novin bych Vás rád informoval o aktivitách vedení Obce Kvasice od posledního vydání

Více

Umění starého světa, kořeny evropského myšlení a naše země

Umění starého světa, kořeny evropského myšlení a naše země Umění starého světa, kořeny evropského myšlení a naše země Nejstarší doklady evropské percepce skutečnosti máme v paleolitickém umění. Z dnešních etnografických civilizací jsou mu nejblíže malby Křováků

Více

Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r.

Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r. V-2 VLASTIVĚDA 1 Poř. číslo Název. mat. Autor Použitá literatura Metodika V-2-Vl-I-1-4.r. Světové strany, kraje ČR Palatová Monika ŠTIKOVÁ, Věra; TABARKOVÁ, Jana. Vlastivěda 4 : Poznáváme naši vlast. Brno

Více

PhDr. Olga Hegarová, CSc.

PhDr. Olga Hegarová, CSc. PhDr. Olga Hegarová, CSc. Autorka textu: PhDr. Olga Hegarová, CSc. (2009) Fotografie: Sanjin Nesimi, Vít Janda (2009) Grafická úprava a obálka: Vít Janda (2009) 2 GENIUS LOCI GYMNÁZIA JANA PALACHA OBSAH

Více

NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj

NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj NETOLICE, okr. Prachatice, Jihočeský kraj Raně středověké hradiště, archeologický park 10. 12. století Význam: Raně středověké přemyslovské správní centrum, na jehož místě je budován archeologický park.

Více

Úvod Kapitoly z českých dějin do roku 1918 dvojúrovňově základním stupni kapitol, podkapitol a oddílů bezpodmínečně nutné V části pro zájemce

Úvod Kapitoly z českých dějin do roku 1918 dvojúrovňově základním stupni kapitol, podkapitol a oddílů bezpodmínečně nutné V části pro zájemce 3 Obsah Úvod 1 Počátky a vrchol české státnosti ve středověku 1.1 České země před příchodem Slovanů 1.2 Příchod Slovanů na území českých zemí a Sámova říše 1.3 Velká Morava (9. 10. století) 1.4 Počátky

Více

Pamiatky Veľkej Moravy. PamÁtky Velké Moravy

Pamiatky Veľkej Moravy. PamÁtky Velké Moravy Pamiatky Veľkej Moravy Medzi rokmi 833 a 907 sa na území dnešnej Českej republiky, Slovenska, Maďarska a Rakúska rozprestierala Veľkomoravská ríša. Prvý štát západných Slovanov vznikol spojením Moravského

Více

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová

VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová VY_12_INOVACE_VL.4.B.01 VLASTIVĚDA 4. ročník Test č.1 Naše nejbližší okolí, Orientace v krajině a na mapě Mgr. Marie Mašínová 1. Jak se jmenuje náměstí v Kolíně? a) Husovo b) Karlovo c) Sokolovo 2. Co

Více

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce)

IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) IV. Starověk (asi 3 500 př. Kr. tradičně 476 po Kr.) A. Vznik prvních států (městská revoluce) Druhým (po pravěku) rozsáhlým úsekem lidských dějin je starověk. Začíná vznikem nejstarších států (kolem r.

Více