Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok Odkaz na internetové stránky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2014. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/"

Transkript

1 Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2014 Odkaz na internetové stránky (cesta: Hospodaření města / Účetní závěrka / Účetní závěrka 2014)

2 O B S A H Strana 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Komentář k hospodaření města Inventarizační zpráva Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření...76 Stránka 2 z 88

3 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/ Kutná Hora I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,09 107,1 100,0 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,41 79,0 100,0 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,78 115,7 100,0 Daň z příjmů právnických osob , , ,06 115,7 100,0 Daň z příjmů práv.osob za obce , ,00 100,0 Daň z přidané hodnoty , , ,55 107,3 100,0 Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 100,0 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,04 105,4 100,0 Poplatek ze psů , , ,00 95,3 95,3 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 274,7 100,0 Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 96,2 96,2 Poplatek ze vstupného , , ,00 277,9 101,7 Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 110,5 100,0 Odvod z loterií a her krom VHP , , ,89 90,7 90,7 Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , , ,00 87,4 87,4 Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,67 115,7 100,0 Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n ,00 Správní poplatky , , ,00 113,5 98,1 Daň z nemovitých věcí , , ,78 104,7 100,0 Daň darovací , ,35 100,0 Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin ,00 Splátky půj.prostř. od OPS , , ,27 100,0 100,0 Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,47 83,0 81,6 Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,84 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,1 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,85 100,0 Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100,0 Neinv.přijaté transf.-reg.rada , ,35 100,0 Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú , ,00 100,0 Přev.z ostat. vlastních fondů , ,00 100,0 Převody z vl.rezervních fondů ,00 Převody z rozpočtových účtů ,06 Inv. přijaté transfery ze SF , ,53 100,0 Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,22 100,0 Invest.přij.transf.od reg.rad , ,40 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :30:25 Stránka 3 z 88

4 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 148,5 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , ,00 148,5 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100,0 Správa v lesním hospodářství , ,00 100,0 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100,6 100,0 Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100,0 Celospolečenské funkce lesů , , ,00 111,9 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000, ,00 Stavebnictví 1 000, ,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,09 213,4 75,0 Příj.z prodeje zboží , , ,00 35,4 31,7 Ostatní příjmy z vlastní čin , ,09 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 89,6 89,6 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m ,65 Neidentifikované příjmy ,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,15 134,6 Cestovní ruch , , ,98 76,0 55,2 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 48,4 48,4 Ostatní služby , , ,00 48,4 48,4 Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,56 ***** Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m ,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,00 Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 2 000, ,56 ***** Přij.příspěvky na pořízení DM , ,00 100,0 Silnice , ,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 113,6 61,2 Přijaté neinvestiční dary , ,00 100,0 Přijaté pojistné náhrady ,00 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner ,00 Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 156,4 69,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 101,7 101,7 Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 106,7 106,7 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,69 97,9 49,5 Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,69 97,9 49,5 Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,01 102,7 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 107,5 Ost. záležitosti v dopravě , ,01 103,1 Ost.přijaté vratky transferů 7 537,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 7 537,00 Ostatní příjmy z prodeje DM , ,88 100,0 Odvádění a čist.odpad.vod j.n , ,88 100,0 Odvody PO , ,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100,0 Předškolní zařízení , ,00 100,0 Ostatní nedaňové příjmy j.n ,00 Speciální předškolní zařízení 1 000,00 Přijaté pojistné náhrady , ,00 100,3 Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd , ,00 100,3 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :30:25 Stránka 4 z 88

5 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z prodeje zboží 800,00 Vydavatelská činnost 800,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 124,1 Příj.z prodeje zboží 3 554,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 488,00 Zachování a obnova kult.památ , ,00 141,7 Sankč.pl.přij. od jiných subj ,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 3 000,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 103,1 Ost.záležitosti sdělov.prostř , ,00 103,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 105,9 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , ,00 105,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,75 109,9 99,1 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 94,9 94,9 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,44 111,1 Sport.zařízení v majetku obce , , ,19 108,5 98,6 Přijaté pojistné náhrady ,00 Využ. vol.času dětí a mládeže ,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 68,2 Ostatní nemocnice , ,00 68,2 Příjmy z úroků (část) , , ,76 255,0 255,0 Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,76 255,0 255,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,34 105,9 101,7 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,19 101,5 100,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,82 58,2 50,5 Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 145,7 145,7 Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 24,8 56,5 Ostatní příjmy z prodeje DM , , ,00 203,6 98,9 Bytové hospodářství , , ,35 73,4 89,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,28 115,3 96,8 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,42 116,9 101,0 Příjmy z pronájmu mov.věcí 6 500, , ,50 216,4 216,4 Přijaté pojistné náhrady , , ,00 222,9 81,7 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 000, , ,00 ***** 124,1 Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 150,0 150,0 Nebytové hospodářství , , ,20 118,8 98,8 Přijaté pojistné náhrady ,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n ,00 Veřejné osvětlení ,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,76 123,6 100,5 Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 142,6 100,7 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 244,00 Pohřebnictví , , ,76 126,1 100,9 Ostatní příjmy z prodeje DM , ,00 100,0 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , ,00 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100,0 Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100,0 Lokální zásobování teplem , , ,00 123,9 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :30:25 Stránka 5 z 88

6 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní příjmy z vlastní čin ,00 Územní rozvoj 1 210,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,20 721,3 93,0 Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,20 101,8 101,8 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,10 107,6 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 95,0 95,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,00 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 84,4 84,4 Ostatní příjmy z prodeje DM , ,00 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,50 103,6 96,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 517,00 Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100,0 Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 100,3 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,70 56,2 56,2 Přijaté pojistné náhrady 1 622,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,81 123,7 103,1 Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,51 122,7 102,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 500, ,00 Přijaté neinvestiční dary , ,00 100,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2 500, , ,00 ***** 99,8 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 339,81 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 6 339,81 Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 8 000,00 Ost.spr.v ochr.život.prostředí , ,00 110,1 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,40 100,0 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv , ,40 100,0 Příjmy z úroků (část) 5 630, , ,73 100,1 100,1 Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz 5 630, , ,73 100,1 100,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 285,9 100,1 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 112,6 100,0 Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,00 167,2 100,1 Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 87,99 8,8 8,8 Ost.spr.v soc.zabezp.a zaměst , ,00 87,99 8,8 8,8 Ost.přijaté vratky transferů , ,00 100,0 Ost.služby a čin.-soc.prevence , ,00 100,0 Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 108,6 108,6 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , ,00 108,6 108,6 Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,45 100,2 Přijaté pojistné náhrady 5 310,00 Bezpečnost a veř.pořádek , ,45 101,2 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 240,00 Zastupitelstva obcí 3 240,00 Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 000, , ,00 70,0 70,0 Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,03 102,2 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m ,00 Přijaté pojistné náhrady , ,00 15,2 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,50 429,8 429,8 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :30:25 Stránka 6 z 88

7 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní nedaňové příjmy j.n ,25 Činnost místní správy , , ,78 ***** 91,6 Příjmy z úroků (část) , , ,33 442,0 64,2 Ost.příj. z výnosů fin.majetku 4,09 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 53,24 Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,66 442,1 64,2 Příjmy z úroků (část) 48,94 Neidentifikované příjmy 3 500,00 Ostatní finanční operace 3 548,94 P ř í j m y c e l k e m , , ,76 388,0 301,1 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :30:25 Stránka 7 z 88

8 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Studená voda , , ,00 196,0 78,4 Elektrická energie , , ,00 81,0 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 99,8 99,8 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,33 106,8 96,9 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,0 100,0 Budovy,haly,stavby , ,00 100,0 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,33 124,8 97,4 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 Pěstební činnost , ,00 100,0 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 Správa v lesním hospodářství , ,00 100,0 Nákup ostatních služeb ,00 Opravy a udržování , ,65 91,4 Budovy,haly,stavby , ,00 98,5 Celospolečenské funkce lesů , , ,65 ***** 97,8 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 99,3 88,4 Ostatní osobní výdaje , , ,00 34,4 33,3 Ost.platby za prov.prac.j.n , ,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 99,9 73,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,0 73,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 710,00 710,00 100,0 DHDM , , ,00 42,8 43,5 Nákup zboží , , ,53 37,4 99,2 Nákup materiálu j.n , , ,03 264,3 91,8 Studená voda , , ,05 8,0 44,5 Teplo 8 000, , ,12 93,7 93,7 Plyn , , ,10 4,4 63,9 Elektrická energie , , ,10 10,6 36,5 Poštovní služby , ,00 853,00 5,0 5,0 Služby telekom. a radiokom , , ,46 73,7 65,5 Služby peněžních ústavů 1 000, , ,03 885,0 53,7 Nájemné 3 370, , ,60 100,0 100,0 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 400,00 40,0 Nákup ostatních služeb , , ,01 158,7 79,9 Opravy a udržování , , ,70 57,1 5,5 Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,66 25,9 26,0 Pohoštění , , ,00 193,0 99,0 Účast. poplatky na konference 5 000, ,00 Ostatní nákupy j.n , ,09 100,0 Poskytované zálohy vl.pokladně 7 150, ,00 100,0 Věcné dary 5 000, , ,00 358,4 90,6 Neinv.transf.právnickým osobám 1 000, , ,00 ***** 100,0 Neinv.transfery spolkům 4 000, ,00 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n , ,29 100,0 Nákup majetkových podílů , ,00 100,0 Cestovní ruch , , ,77 116,0 82,3 DHDM 7 115, ,00 100,0 Úroky vlastní , ,10 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :30:25 Stránka 8 z 88

9 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,00 50,8 88,7 Opravy a udržování , , ,90 103,6 98,2 Budovy,haly,stavby , , ,32 286,7 87,2 Inv.transfery spolkům ,00 Silnice , , ,32 173,2 88,9 DHDM 5 601, ,09 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 96,9 Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 108,0 100,0 Opravy a udržování , , ,80 ***** 99,4 Budovy,haly,stavby , , ,29 79,0 92,0 Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,18 123,5 92,5 Opravy a udržování , , ,00 99,0 99,0 Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,38 96,9 97,0 Provoz veřej.silniční dopravy , , ,38 96,9 97,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 300,6 100,0 Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,00 300,6 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 100,0 Ost. záležitosti v dopravě 2 700, ,00 100,0 Opravy a udržování , , ,00 99,8 99,8 Nákup akcií , ,00 100,0 Pitná voda , , ,00 245,3 99,9 Účel.inv.transf.nepodnik.f.o , , ,00 30,0 100,0 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 30,0 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 80,9 Budovy,haly,stavby ,00 Úpravy drobných vodních toků , , ,00 8,3 80,9 Ostat.neinv.trans.podnik.subj , , ,00 100,0 100,0 Podpora podnikání , , ,00 100,0 100,0 DHDM , ,19 100,0 Nákup ostatních služeb , ,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,81 110,8 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,37 338,7 95,9 Stroje,přístroje,zařízení , ,81 100,0 Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100,0 Předškolní zařízení , , ,18 216,0 97,2 Nákup ostatních služeb , ,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 102,5 100,0 Nespecifikované rezervy ,00 Budovy,haly,stavby ,00 Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100,0 Základní školy , , ,00 101,0 100,0 Služby telekom. a radiokom. 736,75 236,75 32,1 Opravy a udržování , , ,52 ***** 95,7 Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd , , ,27 ***** 95,6 Neinv.transfery škol. práv.os , ,00 100,0 Gymnázia 4 890, ,00 100,0 Neinv.transfery škol. práv.os , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :30:25 Stránka 9 z 88

10 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Střední odborné školy 5 000, ,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 89,4 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,16 111,8 100,0 Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100,0 Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě , , ,16 103,2 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,3 100,0 Základní umělecké školy , , ,00 100,3 100,0 Neinv.transfery spolkům , ,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Ost.záležitosti vzdělávání , ,00 100,0 Ostatní osobní výdaje , ,00 100,0 DHDM , ,00 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 88,9 Nákup ostatních služeb , , ,90 256,2 98,9 Opravy a udržování , , ,98 ***** 99,2 Pohoštění 3 675, ,00 100,0 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 238,8 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,12 105,9 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , ,18 99,5 Divadelní činnost , , ,18 158,9 99,7 Nákup materiálu j.n , ,00 100,0 Nájemné 4 000, ,00 99,8 Nákup ostatních služeb , , ,00 43,6 47,6 Pohoštění 182,00 182,00 100,0 Věcné dary , ,00 100,0 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 283,8 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Hudební činnost , , ,00 585,8 96,1 Nájemné , , ,00 51,4 51,4 Nákup ostatních služeb , , ,50 330,6 97,2 Opravy a udržování , , ,31 220,1 90,5 Neinv.transfery spolkům 4 000,00 Film.tvorba,distr.,kina,audiov , , ,81 134,2 79,0 Opravy a udržování , ,00 94,7 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,3 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,00 167,6 99,9 Jiné invest.transf.zřízeným PO , ,00 100,0 Činnosti knihovnické , , ,00 132,8 99,9 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 121,3 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100,0 Činnosti muzeí a galerií , , ,00 131,9 100,0 Nákup materiálu j.n , ,50 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :30:25 Stránka 10 z 88

11 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Vydavatelská činnost , ,50 100,0 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100,0 Neinv.transfery spolkům , ,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Výstavní činnost v kultuře , ,00 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, ,00 100,0 DHDM 5 600, ,00 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 98,4 Nájemné 7 420, ,00 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,61 92,3 100,0 Pohoštění 1 000,00 54,00 5,4 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 100,0 Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 191,1 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Neinv.transfery obyvatelstvu 1 750, ,00 100,0 Ost. záležitosti kultury , , ,61 148,6 99,9 Nákup zboží 500,00 32,00 6,4 Nákup materiálu j.n ,00 Elektrická energie , , ,09 30,6 61,2 Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 54,2 98,5 Nákup ostatních služeb , , ,34 202,5 91,5 Opravy a udržování , , ,58 349,8 99,0 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 113,0 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,0 100,0 Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,0 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , , ,00 94,0 100,0 Nespecifikované rezervy ,00 Inv.transfery spolkům ,00 Zachování a obnova kult.památ , , ,01 154,9 99,0 Nákup zboží , , ,00 89,9 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 202,3 95,4 Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 173,6 96,0 Nákup ostatních služeb ,00 Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě ,00 Ostatní osobní výdaje 1 000, ,00 100,0 Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 100,0 Nákup materiálu j.n , , ,70 103,7 100,0 Nájemné , ,00 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 159,7 100,0 Pohoštění 1 000,00 143,00 14,3 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100,0 Neinv.transfery spolkům , ,00 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000, ,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Neinv.transfery obyvatelstvu , , ,00 6,6 100,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,70 187,7 99,8 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 68,4 64,0 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :30:25 Stránka 11 z 88

12 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 68,4 64,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 68,4 64,0 Léky a zdravotnický materiál 352,00 352,00 100,0 DHDM , , ,00 ***** 94,2 Nákup materiálu j.n , , ,50 133,2 90,2 Studená voda , , ,00 143,9 78,9 Plyn , , ,99 68,3 96,0 Elektrická energie , , ,06 109,0 95,0 Pohonné hmoty a maziva 9 000, ,00 96,2 Služby telekom. a radiokom , , ,31 99,7 99,7 Nájemné 1 695, ,00 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,08 119,8 99,1 Opravy a udržování , , ,59 253,2 95,8 Neinv.transfery spolkům , , ,00 125,9 100,0 Nespecifikované rezervy ,00 Budovy,haly,stavby , , ,25 14,6 89,9 Inv.transfery spolkům , ,00 100,0 Sport.zařízení v majetku obce , , ,78 121,2 97,6 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 109,9 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Inv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100,0 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 125,1 100,0 DHDM , ,00 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 89,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 72,2 69,7 Opravy a udržování , , ,00 100,5 100,0 Neinv.transfery spolkům , ,00 100,0 Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 100,0 100,0 Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,00 811,7 100,0 Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 224,0 98,2 Ostatní osobní výdaje , , ,00 108,0 100,0 Studená voda 4 000, , ,00 73,5 100,0 Plyn , , ,30 28,1 39,7 Elektrická energie 9 000, , ,00 76,9 100,0 Nájemné , , ,00 98,5 100,0 Opravy a udržování 6 500, ,00 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 179,1 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 121,9 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,30 130,2 94,0 Úroky vlastní , ,00 99,5 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 100,0 100,0 Ostatní nemocnice , , ,00 100,8 100,0 Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :30:25 Stránka 12 z 88

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00269301 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 48617334 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00255661 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Seč Sídlo: Seč 78 336 01

Více

Ucetni zaverka 2014.txt

Ucetni zaverka 2014.txt Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 002747 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Zvěrečný účet za rok 2014 dle 17 zkona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 tel. 381214530

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

Obec Dolní Třebonín KEO 8.04 / Uc15e zpracováno: 06.06.2013 strana : 1 Závěrečný účet za rok 2012 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída: 1 - DAŇOVÉ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Rožnov 55101 Jaroměř

sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Rožnov 55101 Jaroměř Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Veletiny; IČO 00542385; Veletiny 218, 687 33 Veletiny Zatím neurčeno

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více

Závěrečný účet obce Pičín za rok 2014 (sestavený dle ust. 17 zák.č.250/200 Sb.)

Závěrečný účet obce Pičín za rok 2014 (sestavený dle ust. 17 zák.č.250/200 Sb.) Závěrečný účet obce Pičín za rok 2014 (sestavený dle ust. 17 zák.č.250/200 Sb.) Plnění rozpočtu obce v roce 2014 (v Kč) Skutečnost Schválený rozpočet Upravený rozpočet Příjmy : 7.712.923,28 6.477.00 8.017.809,00

Více

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v

Více