Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok Odkaz na internetové stránky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní závěrka. Města Kutná Hora. za rok 2014. Odkaz na internetové stránky http://www.mu.kutnahora.cz/"

Transkript

1 Účetní závěrka Města Kutná Hora za rok 2014 Odkaz na internetové stránky (cesta: Hospodaření města / Účetní závěrka / Účetní závěrka 2014)

2 O B S A H Strana 1. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Přehled o peněžních tocích Přehled o změnách vlastního kapitálu Komentář k hospodaření města Inventarizační zpráva Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření...76 Stránka 2 z 88

3 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČO Název a sídlo účetní jednotky: Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/ Kutná Hora I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,09 107,1 100,0 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,41 79,0 100,0 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,78 115,7 100,0 Daň z příjmů právnických osob , , ,06 115,7 100,0 Daň z příjmů práv.osob za obce , ,00 100,0 Daň z přidané hodnoty , , ,55 107,3 100,0 Odvody za odnětí půdy-z.p.f , ,00 100,0 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,04 105,4 100,0 Poplatek ze psů , , ,00 95,3 95,3 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt , , ,00 274,7 100,0 Popl.užívání veřej.prostranst , , ,00 96,2 96,2 Poplatek ze vstupného , , ,00 277,9 101,7 Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 110,5 100,0 Odvod z loterií a her krom VHP , , ,89 90,7 90,7 Příjmy za zkoušky-řidič.opráv , , ,00 87,4 87,4 Odvod z výherních hr.přístrojů , , ,67 115,7 100,0 Ostatní odvody z vyb.čin.-j.n ,00 Správní poplatky , , ,00 113,5 98,1 Daň z nemovitých věcí , , ,78 104,7 100,0 Daň darovací , ,35 100,0 Splátky půj.pr.-práv.os.-nefin ,00 Splátky půj.prostř. od OPS , , ,27 100,0 100,0 Splátky půj.pr.od obyvatelstva , , ,47 83,0 81,6 Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,84 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,1 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,85 100,0 Neinv.přijaté transf.od obcí , ,00 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100,0 Neinv.přijaté transf.-reg.rada , ,35 100,0 Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú , ,00 100,0 Přev.z ostat. vlastních fondů , ,00 100,0 Převody z vl.rezervních fondů ,00 Převody z rozpočtových účtů ,06 Inv. přijaté transfery ze SF , ,53 100,0 Ost.invest.přij.transf.ze SR , ,22 100,0 Invest.přij.transf.od reg.rad , ,40 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :30:25 Stránka 3 z 88

4 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 148,5 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , ,00 148,5 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100,0 Správa v lesním hospodářství , ,00 100,0 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100,6 100,0 Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100,0 Celospolečenské funkce lesů , , ,00 111,9 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000, ,00 Stavebnictví 1 000, ,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,09 213,4 75,0 Příj.z prodeje zboží , , ,00 35,4 31,7 Ostatní příjmy z vlastní čin , ,09 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 89,6 89,6 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m ,65 Neidentifikované příjmy ,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,15 134,6 Cestovní ruch , , ,98 76,0 55,2 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 48,4 48,4 Ostatní služby , , ,00 48,4 48,4 Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,56 ***** Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m ,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,00 Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 2 000, ,56 ***** Přij.příspěvky na pořízení DM , ,00 100,0 Silnice , ,00 100,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 113,6 61,2 Přijaté neinvestiční dary , ,00 100,0 Přijaté pojistné náhrady ,00 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner ,00 Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,00 156,4 69,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 101,7 101,7 Provoz veřej.silniční dopravy , , ,00 106,7 106,7 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,69 97,9 49,5 Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,69 97,9 49,5 Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,01 102,7 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 107,5 Ost. záležitosti v dopravě , ,01 103,1 Ost.přijaté vratky transferů 7 537,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 7 537,00 Ostatní příjmy z prodeje DM , ,88 100,0 Odvádění a čist.odpad.vod j.n , ,88 100,0 Odvody PO , ,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100,0 Předškolní zařízení , ,00 100,0 Ostatní nedaňové příjmy j.n ,00 Speciální předškolní zařízení 1 000,00 Přijaté pojistné náhrady , ,00 100,3 Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd , ,00 100,3 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :30:25 Stránka 4 z 88

5 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Příj.z prodeje zboží 800,00 Vydavatelská činnost 800,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 124,1 Příj.z prodeje zboží 3 554,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 488,00 Zachování a obnova kult.památ , ,00 141,7 Sankč.pl.přij. od jiných subj ,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 000,00 Ost.z.ochr.památ.,p.o kult.děd 3 000,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 103,1 Ost.záležitosti sdělov.prostř , ,00 103,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , ,00 105,9 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , ,00 105,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,75 109,9 99,1 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 94,9 94,9 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,44 111,1 Sport.zařízení v majetku obce , , ,19 108,5 98,6 Přijaté pojistné náhrady ,00 Využ. vol.času dětí a mládeže ,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 68,2 Ostatní nemocnice , ,00 68,2 Příjmy z úroků (část) , , ,76 255,0 255,0 Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,76 255,0 255,0 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,34 105,9 101,7 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,19 101,5 100,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,82 58,2 50,5 Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 145,7 145,7 Příjmy z prod.ost.nemovitostí , , ,00 24,8 56,5 Ostatní příjmy z prodeje DM , , ,00 203,6 98,9 Bytové hospodářství , , ,35 73,4 89,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,28 115,3 96,8 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,42 116,9 101,0 Příjmy z pronájmu mov.věcí 6 500, , ,50 216,4 216,4 Přijaté pojistné náhrady , , ,00 222,9 81,7 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 000, , ,00 ***** 124,1 Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 150,0 150,0 Nebytové hospodářství , , ,20 118,8 98,8 Přijaté pojistné náhrady ,00 Ostatní nedaňové příjmy j.n ,00 Veřejné osvětlení ,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,76 123,6 100,5 Ostatní příjmy z pronáj.majet , , ,00 142,6 100,7 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 244,00 Pohřebnictví , , ,76 126,1 100,9 Ostatní příjmy z prodeje DM , ,00 100,0 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , ,00 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 100,0 100,0 Př.z podílů na zisku a divid , ,00 100,0 Lokální zásobování teplem , , ,00 123,9 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :30:25 Stránka 5 z 88

6 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní příjmy z vlastní čin ,00 Územní rozvoj 1 210,00 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,20 721,3 93,0 Ostatní příjmy z vlastní čin , , ,20 101,8 101,8 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,10 107,6 100,0 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 95,0 95,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady ,00 Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 84,4 84,4 Ostatní příjmy z prodeje DM , ,00 100,0 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,50 103,6 96,9 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 517,00 Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,00 100,0 Sběr a svoz komunálních odpadů , ,00 100,3 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,70 56,2 56,2 Přijaté pojistné náhrady 1 622,00 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,81 123,7 103,1 Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,51 122,7 102,5 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 500, ,00 Přijaté neinvestiční dary , ,00 100,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 2 500, , ,00 ***** 99,8 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 339,81 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 6 339,81 Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 8 000,00 Ost.spr.v ochr.život.prostředí , ,00 110,1 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , ,40 100,0 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv , ,40 100,0 Příjmy z úroků (část) 5 630, , ,73 100,1 100,1 Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz 5 630, , ,73 100,1 100,1 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,00 285,9 100,1 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí , , ,00 112,6 100,0 Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,00 167,2 100,1 Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,00 87,99 8,8 8,8 Ost.spr.v soc.zabezp.a zaměst , ,00 87,99 8,8 8,8 Ost.přijaté vratky transferů , ,00 100,0 Ost.služby a čin.-soc.prevence , ,00 100,0 Ostatní nedaňové příjmy j.n , , ,00 108,6 108,6 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , ,00 108,6 108,6 Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,45 100,2 Přijaté pojistné náhrady 5 310,00 Bezpečnost a veř.pořádek , ,45 101,2 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 3 240,00 Zastupitelstva obcí 3 240,00 Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 000, , ,00 70,0 70,0 Sankč.pl.přij. od jiných subj , ,03 102,2 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m ,00 Přijaté pojistné náhrady , ,00 15,2 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady , , ,50 429,8 429,8 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :30:25 Stránka 6 z 88

7 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní nedaňové příjmy j.n ,25 Činnost místní správy , , ,78 ***** 91,6 Příjmy z úroků (část) , , ,33 442,0 64,2 Ost.příj. z výnosů fin.majetku 4,09 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 53,24 Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,66 442,1 64,2 Příjmy z úroků (část) 48,94 Neidentifikované příjmy 3 500,00 Ostatní finanční operace 3 548,94 P ř í j m y c e l k e m , , ,76 388,0 301,1 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :30:25 Stránka 7 z 88

8 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Studená voda , , ,00 196,0 78,4 Elektrická energie , , ,00 81,0 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 99,8 99,8 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,33 106,8 96,9 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,0 100,0 Budovy,haly,stavby , ,00 100,0 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl , , ,33 124,8 97,4 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 Pěstební činnost , ,00 100,0 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 Správa v lesním hospodářství , ,00 100,0 Nákup ostatních služeb ,00 Opravy a udržování , ,65 91,4 Budovy,haly,stavby , ,00 98,5 Celospolečenské funkce lesů , , ,65 ***** 97,8 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 99,3 88,4 Ostatní osobní výdaje , , ,00 34,4 33,3 Ost.platby za prov.prac.j.n , ,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 99,9 73,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 100,0 73,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 710,00 710,00 100,0 DHDM , , ,00 42,8 43,5 Nákup zboží , , ,53 37,4 99,2 Nákup materiálu j.n , , ,03 264,3 91,8 Studená voda , , ,05 8,0 44,5 Teplo 8 000, , ,12 93,7 93,7 Plyn , , ,10 4,4 63,9 Elektrická energie , , ,10 10,6 36,5 Poštovní služby , ,00 853,00 5,0 5,0 Služby telekom. a radiokom , , ,46 73,7 65,5 Služby peněžních ústavů 1 000, , ,03 885,0 53,7 Nájemné 3 370, , ,60 100,0 100,0 Služby školení a vzdělávání 1 000,00 400,00 40,0 Nákup ostatních služeb , , ,01 158,7 79,9 Opravy a udržování , , ,70 57,1 5,5 Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,66 25,9 26,0 Pohoštění , , ,00 193,0 99,0 Účast. poplatky na konference 5 000, ,00 Ostatní nákupy j.n , ,09 100,0 Poskytované zálohy vl.pokladně 7 150, ,00 100,0 Věcné dary 5 000, , ,00 358,4 90,6 Neinv.transf.právnickým osobám 1 000, , ,00 ***** 100,0 Neinv.transfery spolkům 4 000, ,00 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n , ,29 100,0 Nákup majetkových podílů , ,00 100,0 Cestovní ruch , , ,77 116,0 82,3 DHDM 7 115, ,00 100,0 Úroky vlastní , ,10 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :30:25 Stránka 8 z 88

9 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb , , ,00 50,8 88,7 Opravy a udržování , , ,90 103,6 98,2 Budovy,haly,stavby , , ,32 286,7 87,2 Inv.transfery spolkům ,00 Silnice , , ,32 173,2 88,9 DHDM 5 601, ,09 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 96,9 Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 108,0 100,0 Opravy a udržování , , ,80 ***** 99,4 Budovy,haly,stavby , , ,29 79,0 92,0 Ost.záležit.pozem.komunikací , , ,18 123,5 92,5 Opravy a udržování , , ,00 99,0 99,0 Výd.na dopravní úz.obslužnost , , ,38 96,9 97,0 Provoz veřej.silniční dopravy , , ,38 96,9 97,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 300,6 100,0 Ost.zálež.v silniční dopravě , , ,00 300,6 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 100,0 Ost. záležitosti v dopravě 2 700, ,00 100,0 Opravy a udržování , , ,00 99,8 99,8 Nákup akcií , ,00 100,0 Pitná voda , , ,00 245,3 99,9 Účel.inv.transf.nepodnik.f.o , , ,00 30,0 100,0 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal , , ,00 30,0 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 80,9 Budovy,haly,stavby ,00 Úpravy drobných vodních toků , , ,00 8,3 80,9 Ostat.neinv.trans.podnik.subj , , ,00 100,0 100,0 Podpora podnikání , , ,00 100,0 100,0 DHDM , ,19 100,0 Nákup ostatních služeb , ,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,81 110,8 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,37 338,7 95,9 Stroje,přístroje,zařízení , ,81 100,0 Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100,0 Předškolní zařízení , , ,18 216,0 97,2 Nákup ostatních služeb , ,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 102,5 100,0 Nespecifikované rezervy ,00 Budovy,haly,stavby ,00 Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100,0 Základní školy , , ,00 101,0 100,0 Služby telekom. a radiokom. 736,75 236,75 32,1 Opravy a udržování , , ,52 ***** 95,7 Ost.zál.předšk.vých.a zákl.vzd , , ,27 ***** 95,6 Neinv.transfery škol. práv.os , ,00 100,0 Gymnázia 4 890, ,00 100,0 Neinv.transfery škol. práv.os , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :30:25 Stránka 9 z 88

10 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Střední odborné školy 5 000, ,00 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 89,4 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,16 111,8 100,0 Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100,0 Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě , , ,16 103,2 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,3 100,0 Základní umělecké školy , , ,00 100,3 100,0 Neinv.transfery spolkům , ,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Ost.záležitosti vzdělávání , ,00 100,0 Ostatní osobní výdaje , ,00 100,0 DHDM , ,00 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 88,9 Nákup ostatních služeb , , ,90 256,2 98,9 Opravy a udržování , , ,98 ***** 99,2 Pohoštění 3 675, ,00 100,0 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 238,8 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,12 105,9 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , ,18 99,5 Divadelní činnost , , ,18 158,9 99,7 Nákup materiálu j.n , ,00 100,0 Nájemné 4 000, ,00 99,8 Nákup ostatních služeb , , ,00 43,6 47,6 Pohoštění 182,00 182,00 100,0 Věcné dary , ,00 100,0 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 Neinv.tra.obec.prospěš.společ , ,00 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 283,8 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Hudební činnost , , ,00 585,8 96,1 Nájemné , , ,00 51,4 51,4 Nákup ostatních služeb , , ,50 330,6 97,2 Opravy a udržování , , ,31 220,1 90,5 Neinv.transfery spolkům 4 000,00 Film.tvorba,distr.,kina,audiov , , ,81 134,2 79,0 Opravy a udržování , ,00 94,7 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 100,3 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,00 167,6 99,9 Jiné invest.transf.zřízeným PO , ,00 100,0 Činnosti knihovnické , , ,00 132,8 99,9 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 121,3 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100,0 Činnosti muzeí a galerií , , ,00 131,9 100,0 Nákup materiálu j.n , ,50 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :30:25 Stránka 10 z 88

11 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Vydavatelská činnost , ,50 100,0 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100,0 Neinv.transfery spolkům , ,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Výstavní činnost v kultuře , ,00 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, ,00 100,0 DHDM 5 600, ,00 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 98,4 Nájemné 7 420, ,00 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,61 92,3 100,0 Pohoštění 1 000,00 54,00 5,4 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 100,0 Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 100,0 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 191,1 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Neinv.transfery obyvatelstvu 1 750, ,00 100,0 Ost. záležitosti kultury , , ,61 148,6 99,9 Nákup zboží 500,00 32,00 6,4 Nákup materiálu j.n ,00 Elektrická energie , , ,09 30,6 61,2 Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 54,2 98,5 Nákup ostatních služeb , , ,34 202,5 91,5 Opravy a udržování , , ,58 349,8 99,0 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 113,0 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 100,0 100,0 Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,0 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , , ,00 94,0 100,0 Nespecifikované rezervy ,00 Inv.transfery spolkům ,00 Zachování a obnova kult.památ , , ,01 154,9 99,0 Nákup zboží , , ,00 89,9 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 202,3 95,4 Ost.záležitosti sdělov.prostř , , ,00 173,6 96,0 Nákup ostatních služeb ,00 Mezin.spolup.v kult.,círk.,sdě ,00 Ostatní osobní výdaje 1 000, ,00 100,0 Odměny za užití dušev.vlastn , ,00 100,0 Nákup materiálu j.n , , ,70 103,7 100,0 Nájemné , ,00 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 159,7 100,0 Pohoštění 1 000,00 143,00 14,3 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100,0 Neinv.transfery spolkům , ,00 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000, ,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Neinv.transfery obyvatelstvu , , ,00 6,6 100,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,70 187,7 99,8 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 68,4 64,0 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :30:25 Stránka 11 z 88

12 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 68,4 64,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 68,4 64,0 Léky a zdravotnický materiál 352,00 352,00 100,0 DHDM , , ,00 ***** 94,2 Nákup materiálu j.n , , ,50 133,2 90,2 Studená voda , , ,00 143,9 78,9 Plyn , , ,99 68,3 96,0 Elektrická energie , , ,06 109,0 95,0 Pohonné hmoty a maziva 9 000, ,00 96,2 Služby telekom. a radiokom , , ,31 99,7 99,7 Nájemné 1 695, ,00 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,08 119,8 99,1 Opravy a udržování , , ,59 253,2 95,8 Neinv.transfery spolkům , , ,00 125,9 100,0 Nespecifikované rezervy ,00 Budovy,haly,stavby , , ,25 14,6 89,9 Inv.transfery spolkům , ,00 100,0 Sport.zařízení v majetku obce , , ,78 121,2 97,6 Neinv.transf.fyz.osobám , ,00 100,0 Neinv.transf.právnickým osobám , ,00 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 109,9 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , ,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Inv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100,0 Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 125,1 100,0 DHDM , ,00 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 89,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 72,2 69,7 Opravy a udržování , , ,00 100,5 100,0 Neinv.transfery spolkům , ,00 100,0 Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 100,0 100,0 Neinv.transf. cizím přísp.org , ,00 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,00 811,7 100,0 Využ. vol.času dětí a mládeže , , ,00 224,0 98,2 Ostatní osobní výdaje , , ,00 108,0 100,0 Studená voda 4 000, , ,00 73,5 100,0 Plyn , , ,30 28,1 39,7 Elektrická energie 9 000, , ,00 76,9 100,0 Nájemné , , ,00 98,5 100,0 Opravy a udržování 6 500, ,00 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 179,1 100,0 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 121,9 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Ost.zájmová činnost a rekreace , , ,30 130,2 94,0 Úroky vlastní , ,00 99,5 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 100,0 100,0 Ostatní nemocnice , , ,00 100,8 100,0 Neinvestiční transfery obcím , , ,00 100,0 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :30:25 Stránka 12 z 88

13 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Prevence před drogami apod , , ,00 100,0 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100,0 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Ostatní činnost ve zdrav , , ,00 106,9 100,0 Neinvest.p.p. obyvatelstvu , , ,00 42,9 43,3 Prog.podpory indiv.byt.výst , , ,00 42,9 43,3 DHDM , , ,00 261,9 99,5 Nákup materiálu j.n , , ,00 195,9 73,5 Úroky vlastní , , ,08 97,5 97,5 Studená voda , , ,56 77,2 99,0 Teplo , , ,00 67,1 94,1 Plyn , , ,52 71,2 100,0 Elektrická energie , , ,04 69,7 98,4 Teplá voda , , ,00 80,3 91,0 Služby telekom. a radiokom , , ,72 28,6 28,6 Služby peněžních ústavů , ,00 100,0 Nájemné , ,00 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 57,8 55,7 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 80,0 90,9 Nákup ostatních služeb , , ,91 88,5 89,2 Opravy a udržování , , ,02 56,2 97,5 Ostatní nákupy j.n , , ,00 81,7 100,0 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , ,00 100,0 Nákup kolků , , ,00 96,7 84,6 Platby daní a poplatků SR , , ,00 46,8 69,0 Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,50 164,8 97,9 Budovy,haly,stavby , , ,00 56,8 97,9 Bytové hospodářství , , ,35 79,1 95,8 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 107,2 100,0 Ostatní osobní výdaje , ,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 118,1 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 118,1 100,0 DHDM , , ,80 52,6 93,3 Nákup materiálu j.n , , ,80 58,4 44,1 Studená voda , , ,44 92,0 91,0 Teplo , , ,00 63,3 83,9 Plyn , , ,06 75,6 99,6 Elektrická energie , , ,29 89,8 97,6 Služby telekom. a radiokom , , ,69 89,3 89,3 Nájemné 4 740, ,00 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby 3 000, , ,00 416,7 96,2 Zprac.dat a sl.inf.kom.techn , , ,00 153,3 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,90 137,8 89,7 Opravy a udržování , , ,87 137,2 97,4 Platby daní a poplatků SR , , ,00 65,9 65,9 Náhrady mezd v době nemoci 6 652, ,00 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n , , ,00 206,3 98,9 Budovy,haly,stavby , , ,73 359,2 82,1 Nebytové hospodářství , , ,58 114,3 91,8 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :30:25 Stránka 13 z 88

14 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b DHDM 1 000, ,00 Nákup materiálu j.n , , ,00 178,9 89,5 Konzult.,porad.a práv.služby 1 000, ,00 Nákup ostatních služeb , , ,88 162,7 100,0 Opravy a udržování , , ,87 251,5 79,3 Ost.rozvoj bydlení a byt.hosp , , ,75 192,8 89,0 Elektrická energie , , ,07 93,3 96,3 Nákup ostatních služeb , , ,00 55,4 85,1 Opravy a udržování , , ,90 93,1 95,6 Budovy,haly,stavby , , ,71 283,4 91,1 Veřejné osvětlení , , ,68 100,5 94,6 Studená voda , , ,00 75,6 75,6 Nákup ostatních služeb , , ,50 90,9 92,7 Opravy a udržování , , ,25 148,4 95,6 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 68,4 68,4 Účel. neinv. transfery fyz.os , ,00 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 385,00 385,00 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,23 72,6 81,4 Pohřebnictví , , ,98 83,7 87,1 Budovy,haly,stavby , , ,00 27,5 27,5 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí , , ,00 27,5 27,5 DHDM , , ,00 614,6 97,6 Nákup ostatních služeb , ,00 Opravy a udržování , , ,42 22,9 48,9 Programové vybavení , ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , ,13 100,0 Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100,0 Lokální zásobování teplem , , ,55 235,1 88,7 Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 99,6 100,0 Územní plánování , , ,00 66,4 55,5 DHDM , , ,00 146,9 100,0 Nákup materiálu j.n , , ,00 48,0 57,7 Úroky vlastní , , ,90 29,5 39,5 Nájemné , , ,00 91,9 91,9 Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 91,1 80,0 Nákup ostatních služeb , , ,67 97,7 73,4 Opravy a udržování , , ,02 638,5 90,6 Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 100,2 100,0 Platby daní a poplatků SR , , ,00 116,0 95,2 Platby daní a popl.kraj.,obc , ,00 33,3 Budovy,haly,stavby , , ,00 71,4 69,2 Pozemky , , ,00 366,0 86,1 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,59 182,9 81,8 Budovy,haly,stavby , , ,64 112,3 93,8 Změny technologií vytápění , , ,64 112,3 93,8 Nákup ostatních služeb , , ,33 112,5 90,6 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , , ,33 112,5 90,6 DHDM , , ,00 115,7 92,0 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :30:25 Stránka 14 z 88

15 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nájemné , , ,00 100,0 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,53 94,1 97,3 Opravy a udržování , , ,20 103,3 90,2 Ostatní neivest. výdaje j.n , ,00 100,0 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,73 94,3 97,4 Nákup ostatních služeb , , ,00 56,0 59,6 Sběr a svoz ostatních odpadů , , ,00 56,0 59,6 Nájemné , , ,50 95,8 95,8 Nákup ostatních služeb , , ,50 95,3 95,8 Neinv.transf.právnickým osobám , , ,43 103,7 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n , ,50 100,0 Využív.a zneškod.komun.odpadů , , ,93 97,0 95,9 Nákup ostatních služeb , ,00 100,0 Využív.a zneškod.ostat.odpadů , ,00 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 98,6 98,6 Neinv.transfery spolkům , , ,00 166,7 100,0 Prevence vzniku odpadů , , ,00 103,8 98,8 Nákup ostatních služeb , , ,50 151,5 68,5 Ostat.nakládání s odpady , , ,50 151,5 68,5 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 400,00 900,00 Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 Nákup ostatních služeb , , ,00 12,8 12,8 Neinv.transfery obyvatelstvu 1 000, ,00 Monitoring půdy a podzem.vody , , ,00 5,8 6,1 Nákup ostatních služeb , ,00 Neinv.transf. cizím přísp.org , , ,00 100,0 100,0 Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 26,3 26,3 Nákup ostatních služeb , , ,00 99,5 99,5 Protieroz.,protilav.,protipož , , ,00 99,5 99,5 DHDM , ,00 100,0 Nákup materiálu j.n , , ,00 36,7 36,7 Studená voda , , ,00 57,0 90,7 Konzult.,porad.a práv.služby , , ,00 93,8 93,8 Nákup ostatních služeb , , ,00 117,6 90,9 Opravy a udržování , , ,00 155,6 84,9 Budovy,haly,stavby , , ,50 2,1 33,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň , , ,50 100,0 89,4 Opravy a udržování 1 000, , ,00 ***** 100,0 Ost.čin.k ochr.přír.a krajiny 1 000, , ,00 ***** 100,0 Neinv.transfery spolkům 3 000, , ,00 100,0 100,0 Ost.spr.v ochr.život.prostředí 3 000, , ,00 100,0 100,0 Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100,0 DHDM , ,00 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 100,0 Služby telekom. a radiokom , ,90 100,0 Nájemné 2 420, ,00 100,0 Služby školení a vzdělávání 1 815, ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :30:25 Stránka 15 z 88

16 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Nákup ostatních služeb 0,10 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 877, ,00 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 1,9 100,0 Náhrady mezd v době nemoci 1 540, ,00 100,0 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv , , ,90 51,1 100,0 Sociální dávky , ,00 100,0 Přís.na úpr.a pr.bezbar.bytu , ,00 100,0 Neinv.transf.církvím,náb.spol , , ,00 100,0 100,0 Soc.pomoc os.v hm.nouzi,nepřiz , , ,00 100,0 100,0 Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 Soc.péče,pom.přistěhov.,vybr.e 5 000, ,00 DHDM , ,00 61,5 Elektrická energie 750,00 750,00 100,0 Nákup ostatních služeb , ,00 50,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 148,6 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,70 197,8 72,6 Stroje,přístroje,zařízení , ,00 100,0 Dopravní prostředky , ,00 100,0 Centra soc.rehabilitač.služeb , , ,70 584,6 85,6 Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 77,2 Ostatní osobní výdaje , ,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab , ,00 99,2 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 99,2 Prádlo, oděv a obuv , ,44 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 722, ,00 100,0 DHDM , ,00 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 100,0 Poštovní služby 96,00 96,00 100,0 Služby telekom. a radiokom , ,21 100,0 Služby peněžních ústavů , ,00 100,0 Nájemné 9 495, ,00 100,0 Konzult.,porad.a práv.služby , ,00 100,0 Služby školení a vzdělávání , ,00 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,00 ***** 99,8 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 041, ,00 100,0 Pohoštění 244,00 244,00 100,0 Účast. poplatky na konference 1 890, ,00 100,0 Neinv.tra.obec.prospěš.společ , , ,00 337,1 100,0 Náhrady mezd v době nemoci 3 129, ,00 100,0 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv , , ,65 ***** 95,5 Nákup materiálu j.n , , ,00 60,8 60,8 Služby telekom. a radiokom. 942,45 942,45 100,0 Nájemné 3 762, ,00 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,32 167,4 99,6 Opravy a udržování , , ,22 304,5 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 105,0 100,0 Neinv.příspěvky zřízeným PO , , ,00 95,2 100,0 Neinv.transf.zřízeným přísp.o , ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , ,57 62,3 FENIX, Výkaznictví Strana 14 Tisk: :30:25 Stránka 16 z 88

17 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Invest.transf.zřízeným PO , ,00 100,0 Os.asistence,peč.služba,sam.by , , ,56 135,7 90,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 105,0 100,0 Tísňová péče , , ,00 105,0 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 345,9 100,0 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč , , ,00 345,9 100,0 Nákup ostatních služeb , ,00 100,0 Budovy,haly,stavby , , ,02 32,8 96,0 Azyl.domy,níz.den.centra,nocl , , ,02 35,2 96,2 Neinv.transfery spolkům , , ,00 100,0 100,0 Terénní programy , , ,00 100,0 100,0 Neinv.transfery spolkům , , ,00 204,3 100,0 Nespecifikované rezervy ,00 Ost.služby a čin.-soc.prevence , , ,00 157,1 100,0 Platy zaměst. v prac. poměru , ,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , ,00 100,0 Služby školení a vzdělávání , ,00 100,0 Nákup ostatních služeb 5 000, , ,00 ***** 7,4 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 619, ,00 100,0 Neinv.transf.fyz.osobám 4 250, ,00 100,0 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst , , ,00 ***** 33,1 Nespecifikované rezervy ,00 Ochrana obyvatelstva ,00 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 99,0 100,0 Ostatní osobní výdaje , ,00 100,0 Ost.platby za prov.prac.j.n ,00 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 95,4 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 95,3 100,0 Povinné pojistné na úraz.poj. 996,00 996,00 100,0 Potraviny 3 000, , ,00 72,3 100,0 Ochranné pomůcky 3 000,00 Prádlo, oděv a obuv , , ,17 161,9 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000, , ,00 43,0 100,0 DHDM , , ,00 447,8 100,0 Nákup materiálu j.n , , ,80 192,6 100,0 Pohonné hmoty a maziva , , ,91 110,4 100,0 Poštovní služby 2 000,00 Služby telekom. a radiokom , , ,52 109,2 100,0 Služby peněžních ústavů , , ,00 77,0 100,0 Služby školení a vzdělávání , , ,00 152,0 100,0 Nákup ostatních služeb , , ,59 117,2 100,0 Opravy a udržování , , ,00 381,9 100,0 Programové vybavení , , ,00 407,4 100,0 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 6 000, , ,00 218,3 100,0 Ostatní nákupy j.n , , ,00 120,0 100,0 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 15,4 100,0 Nákup kolků , , ,00 140,0 100,0 Platby daní a poplatků SR 1 060, ,00 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 15 Tisk: :30:25 Stránka 17 z 88

18 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 74,8 100,0 Ost.náhrady plac.obyvatelstvu 5 000,00 Ostatní neivest. výdaje j.n ,00 Budovy,haly,stavby , ,78 100,0 Stroje,přístroje,zařízení , ,80 100,0 Bezpečnost a veř.pořádek , , ,57 110,7 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 Studená voda 1 666, ,00 100,0 Plyn , , ,00 91,6 93,5 Elektrická energie , , ,11 108,2 100,0 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 47,7 52,6 Nákup ostatních služeb 5 258, ,00 100,0 Opravy a udržování , , ,00 76,7 83,3 PO - dobrovolná část , , ,11 76,4 74,5 Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 109,7 100,0 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 68,2 93,3 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 89,5 89,5 Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,31 23,2 27,9 Účast. poplatky na konference 5 082, ,00 100,0 Zastupitelstva obcí , , ,31 100,1 98,0 Ostatní platy 4 341, ,33 100,0 Ostatní osobní výdaje , ,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab ,00 975,00 100,0 Nákup materiálu j.n , ,90 100,0 Poštovní služby , ,50 100,0 Služby telekom. a radiokom , ,96 100,0 Nájemné , ,00 100,0 Nákup ostatních služeb , ,80 100,0 Volby do zast.územ.samospr.cel , ,49 100,0 Platy zaměst. v prac. poměru 8 348, ,00 100,0 Ostatní platy 4 978, ,19 100,0 Ostatní osobní výdaje , ,00 100,0 Pov.pojistné na soc.zab , ,00 100,0 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 752,00 752,00 100,0 DHDM 7 962, ,00 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 100,0 Poštovní služby , ,50 100,0 Služby telekom. a radiokom , ,96 100,0 Nájemné , ,00 100,0 Nákup ostatních služeb , ,70 100,0 Volby do Evropského parlamentu , ,35 100,0 Platy zaměst. v prac. poměru , , ,00 108,5 98,0 Ostatní osobní výdaje , , ,00 94,6 94,1 Ost.platby za prov.prac.j.n , , ,00 102,9 100,0 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 109,8 99,3 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 109,9 100,0 Povinné pojistné na úraz.poj , , ,00 128,6 100,0 Prádlo, oděv a obuv , , ,00 131,8 100,0 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,00 240,5 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 16 Tisk: :30:25 Stránka 18 z 88

19 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b DHDM , , ,00 94,3 95,9 Nákup materiálu j.n , , ,72 106,8 98,7 Úroky vlastní 1 190, , ,00 100,0 100,0 Kurzové rozdíly ve výdajích 3 000, , ,56 39,0 39,0 Elektrická energie 5 166, ,76 100,0 Pohonné hmoty a maziva , , ,34 79,2 79,2 Nákup ostat. paliv a energie , ,00 Poštovní služby , , ,90 55,2 68,8 Služby telekom. a radiokom , , ,21 53,0 51,9 Služby peněžních ústavů , , ,00 93,8 91,2 Nájemné , , ,00 60,1 60,1 Konzult.,porad.a práv.služby , , ,20 84,6 88,4 Služby školení a vzdělávání , , ,48 114,4 97,8 Nákup ostatních služeb , , ,90 108,7 100,0 Opravy a udržování , , ,07 79,1 73,7 Programové vybavení , , ,20 20,4 19,9 Cestovné (tuzem.i zahranič.) , , ,00 84,5 81,1 Pohoštění , , ,00 76,4 76,4 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady , , ,00 56,8 56,8 Věcné dary , , ,00 43,0 60,6 Neinv.transfery spolkům 1 000,00 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org , , ,00 87,1 100,0 Přev.j.vl.fondům, účtům , ,00 100,0 Nákup kolků , , ,00 21,7 21,7 Platby daní a poplatků SR , , ,00 70,7 70,7 Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 73,9 100,0 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu , , ,00 112,7 100,0 Neinvest.p.p. obyvatelstvu , ,00 100,0 Nespecifikované rezervy ,00 Ostatní neivest. výdaje j.n. 260,00 259,44 99,8 Programové vybavení , ,00 100,0 Stroje,přístroje,zařízení , , ,00 79,8 40,7 Dopravní prostředky , , ,00 251,2 94,8 Činnost místní správy , , ,78 106,7 96,0 Věcné dary , ,00 96,5 Humanitární zahr.pomoc přímá , ,00 96,5 Neinv.transfery mezinár.organ , , ,08 97,9 100,0 Mezinár.spol.(jinde nezahr.) , , ,08 97,9 100,0 Úroky vlastní , , ,15 40,0 40,8 Služby peněžních ústavů , , ,73 81,2 62,5 Obec.příj.a výd.z fin.operací , , ,88 54,2 49,7 Převody FKSP a SF obcí, krajů ,00 Převody vlastním rozpočt.účtům ,06 Ostat. převody vlastním fondům ,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov ,06 Platby daní a poplatků SR , , ,00 694,0 100,0 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 885, ,00 100,0 Ostatní neivest. výdaje j.n. 775,00 775,00 100,0 Ostatní finanční operace , , ,00 694,2 100,0 FENIX, Výkaznictví Strana 17 Tisk: :30:25 Stránka 19 z 88

20 IČO: VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Kutná Hora sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b V ý d a j e c e l k e m , , ,70 372,0 278,0 FENIX, Výkaznictví Strana 18 Tisk: :30:25 Stránka 20 z 88

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00251810 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00256889 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00260231 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 69456101 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00573949 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00579149 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00291463 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 13 00579165 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00579297 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE ZEMĚTICE ZA ROK 2011 Název obce: Zemětice Adresa Zemětice 52 IČ: 00257460 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 48617334 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s.

Obec Nová Ves u Chotěboře. Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. IČ: 00579980 Obec Nová Ves u Chotěboře ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00269301 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Staňkovice IČO: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Staňkovice IČO: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.019, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2015 16:44:38 1. Rozpočtové hospodaření dle

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

15 - Majetkové 1 - Daňové pří

15 - Majetkové 1 - Daňové pří 1111 - Daň z př 1112 - Daň z př 1113 - Daň z př 1121 - Daň z př 11 - Daně z pří 1211 - Daň z př 12 - Daně ze zb 1340 - Popl.za p 1341 - Poplatek 1351 - Odvod z 13 - Daně a po 1511 - Daň z ne 15 - Majetkové

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Rosička IČO: 00374458. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Rosička IČO: 00374458 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.017, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 11.3.2015 9:05:34 1. Rozpočtové hospodaření dle tříd -

Více

IČO: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:47:04 Název účetní

Více

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662879 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Lazsko ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 19:48:30 Název účetní

Více

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00662917 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Nestrašovice ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 08.02.2015 20:30:09 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 29.01.2015 10:06:51 Název účetní

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.

IČO: 00232131 Rozvaha (v tis. Kč) Obec Libež ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12. Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v tis. Kč) okamžik sestavení: 10.02.2015 09:03:09 Název účetní jednotky: Obec Libež Sídlo: Libež

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

AKTIVA CELKEM 73 893 453,35 9 605 887,67 64 287 565,68 72 895 930,69. A. Stálá aktiva 65 943 852,43 9 605 887,67 56 337 964,76 63 197 819,76

AKTIVA CELKEM 73 893 453,35 9 605 887,67 64 287 565,68 72 895 930,69. A. Stálá aktiva 65 943 852,43 9 605 887,67 56 337 964,76 63 197 819,76 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 09:39:21 Název účetní

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00255661 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00269638 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Stračov ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2014 18:12:31 Název účetní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SOČ ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET SOČ ZA ROK 2013 Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Náměstí 1. máje 62 349 58 Černošín IČ: 48325252 ZÁVĚREČNÝ ÚČET SOČ ZA ROK 2013 dle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČ: 00662933 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Počaply ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 14.02.2014 02:21:06 Název účetní

Více

IČO: 00246735 Rozvaha Sestava: 60

IČO: 00246735 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2014 (v Kč) Název účetní jednotky: Obec Horní Radouň AKTIVA CELKEM 44 201 490,83 10 147 435,06 34 054 055,77 33 167 266,05 A. Stálá aktiva 33 979 586,68 10 147 435,06 23 832 151,62 23 803 144,66

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO M IKROREG IO N DZBANY, SVAZEK OBCI

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO M IKROREG IO N DZBANY, SVAZEK OBCI Krajsky úřad Středočeského kraje ~ 7 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_076053/2011/KUSK Čj.: 003111/2012/KUSK Stejnopis č. f A s ' Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO M IKROREG IO N DZBANY,

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

IČO: 00580937 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Řetůvka ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ

IČO: 00580937 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Obec Řetůvka ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 06.02.2015 11:09:52 Název účetní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 17:22:39 Název účetní

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 31.01.2013 21:24:47 Název účetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY

IČ: 00268542 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Ždírec nad Doubravou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2013 11:47:08 Název účetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 15.02.2013 12:24:27 Název účetní

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Seč Sídlo: Seč 78 336 01

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM 28 383 315,21 4 722 440,45 23 660 874,76 22 899 255,71

Rozvaha AKTIVA CELKEM 28 383 315,21 4 722 440,45 23 660 874,76 22 899 255,71 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 07.02.2015 13:30:14 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 28 383 315,21

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Závěrečný účet Obec Petrovice IČ: 00269301 ( 17zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obec Petrovice IČ: 00269301 ( 17zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obec Petrovice IČ: 00269301 ( 17zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Příjmy Schválený

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D9PC ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h18m56s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Tvrdonice; IČO 00283631; nám. Míru 96/ 31, 691 53 Tvrdonice Obec nebo městská část hlavního města

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D2HW XCRGURXA / RXA (23012014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70693544 Název: DSO Jizerské hory AKTIVA CELKEM

Více

IČ: 71002421 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Dolní Třebonín PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.

IČ: 71002421 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Dolní Třebonín PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12. Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2015 21:55:41 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Starý Kolín; IČO 00235741; Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje Číslo Syntetický

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikulovsko; IČO 70419027; Hlavní 113, 691 81 Březí Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Nová Ves; IČO 00240532; Nová Ves 12, 250 63 Nová Ves Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Velké Karlovice; IČO 00304417; Velké Karlovice 1, 756 06 Velké Karlovice Název položky Zatím neurčeno Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Orel; IČO 00270636; Orel 67, 538 21 Orel Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět

Více