HELIOS Pro - Standard

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HELIOS Pro - Standard"

Transkript

1 NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU SOLÁRNÍHO REGULÁTORU PŘÍSLUŠENSTVÍ Odporový teploměr Pt 1000/B - 2x Keramická pojistka GF 4A (4A/250V) - 1x Průchodka s hrdlem SR x Hmoždinka do betonu ø 8 x 40 mm - 2x Šroub do dřeva ø 4 x 40 mm - 2x HELIOS Pro - Standard OBSAHUJE ZÁRUČNÍ LIST

2 VÝROBCE: METRA BLANSKO, a.s. Pražská 7, č.p BLANSKO tel.: DISTRIBUCE V ČR: QUANTUM, a.s. Brněnská VYŠKOV tel.: OBSAH ÚVOD Provedení Určení Popis HW MONTÁŽ A INSTALACE Připojení teplotních čidel... 5 Aplikace čidel... 6 Silové svorky Silový přívod Nasunutí horního dílu POPIS FUNKCE Provozní hlášení SOFTWARE Možnosti nastavení uživatelem Možnosti nastavení servisním technikem POPIS OBSLUHY REGULÁTORU HELIOS Pro Uživatelské ovládání SERVISNÍ NASTAVENÍ OBJEDNÁVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁHRADNÍ DÍLY ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ZÁRUČNÍ LIST Z důvodu neustálého vývoje si v zájmu zlepšování kvality dodávaných výrobků vyhrazujeme právo změnit technické parametry uvedené v této příručce bez předchozího oznámení.

3 ÚVOD PROVEDENÍ Jedná se o základní variantu regulačního systému, která přes svou jednoduchost splňuje všechny požadavky pro řízení nejrozšířenějších regulačních schémat. Systém je konstrukčně shodný se složitějšími nadstavbovými typy. Svou konstrukcí a možnostmi zobrazení vytváří srozumitelné komunikační prostředí a umožňuje snadné ovládání. URČENÍ Řídicí systém HELIOS Pro je určen především pro řízení a regulaci vytápění a ohřevu vody jednoduchým solárním systémem. POPIS HW Konstrukční řešení Plastový dvoudílný výlisek (horní a dolní díl). Rozměr: 120 x 150 x 54 mm (v /š / h) Spodní díl: Montážní prvek se všemi svorkovnicemi, síťovým přívodem a napáječem. Je určen pro montáž do typizovaných montážních krabic pod omítku nebo na zeď, s možností bočního vyvedení kabeláže. Horní díl: Kompletní elektronika s displejem a ovládací klávesnicí. Elektronika: 1. 3 analogové odporové vstupy. Jsou určené pro odporová čidla typu a) Pt 1000 b) Ni 1000 c) KTY 1000 d) KTY 2000 Měřicí rozsahy: - pro měření na kolektoru -50 C až C - ostatní měřicí místa 0 C až +100 C Chyba měření každého kanálu < 1 C Čidlo na jednotlivé vstupy je volitelné, pro měření teploty na kolektoru je určeno pouze čidlo typu Pt Volba typu čidla se provede programově při osazení systému. Celistvost měřicí smyčky každého čidla je hlídána a její porušení je avizováno opticky, až do okamžiku kvitace. Připojení čidel je běžně dvoudrátové. Analogové vstupy jsou chráněné ve smyslu platných norem pro EMC. V základní dodávce jsou 2 odporové teploměry typu Pt 1000/B releové výstupy Každý má jeden přepínací kontakt 5A/ 230V AC. Jsou samostatně vyvedené na svorkovnice. 3. Napájení: 230V AC. Napájení musí mít svůj vlastní vypínač. Tolerance napájení je 187V 253V. Zařízení je určeno pro trvalý provoz. 4. Spotřeba: < 7VA - 3 -

4 5. Displej: grafický monochromatický 128 x 64 pixel s podsvícením. Podsvícení je vypínatelné, displej má regulaci kontrastu a jasu. 6. Ovládání: je řešeno integrovanou klávesnicí na horním dílu přístroje pomocí 5-ti kláves. Každý stisk libovolné klávesy je indikován krátkým akustickým signálem. Akustický měnič je umístěn uvnitř přístroje. Ostatní technické údaje: Podmínky použití: Přístroj lze používat v prostředí s okolní teplotou 0 C až + 40 C. Relativní vlhkost vzduchu do 80% při + 23 C. Pracovní poloha libovolná s ohledem na čtivost displeje. Přístroj snáší běžné otřesy při používání i dopravě. Přístroj nesmí být vystaven účinku agresivních plynů a par jak při funkci, tak i při skladování. Přístroj je konstruován pro prostředí normální dle ČSN Odolnost přístroje proti teplotám: (-25 až 55) C Odolnost proti vlhkosti: při přepravních podmínkách je definována ČSN IEC (vlhkost 93% při +30 C). Magnetická indukce: < 0,5 mt Tepelná odolnost pouzdra je max.70 C. (materiál ABS) Krytí: IP 40 Váha: < 0,5 kg Bezpečnost přístroje: Přístroj vyhovuje ČSN EN Zařízení třídy ochrany II. Odolnost EMC: dle ČSN EN MONTÁŽ A INSTALACE Nejprve nainstalujte spodní díl. Tento díl obsahuje přípojné svorkovnice viz obr: - 4 -

5 Díl přichyťte vhodnými šrouby se zapuštěnou hlavou. Otvory pro šrouby mají rozteč pro montáž ve dvou rozměrech 70 mm a 100 mm. Otvor ve dně slouží na protažení vodičů. Pokud je žádoucí, lze přívodní vodiče přivést ke svorkovnici přes vylamovací sekce v dolní bočnici spodního dílu za využití vhodných průchodek (pro zachování krytí). Označení a číslování svorkovnic Zapojení kontaktů RE1 je určeno pouze pro sepnutí čerpadla (kontakt pouze spínací). V Případě potřeby lze propojením příslušných plošek a přerušením spoje (na laminátu je připraveno), kontakt převést do přepínacího režimu. Kontakt RE2 je přepínací. Svorky svorkovnic pro relé jsou konstrukčně určeny pro průřezy max. 1,5 mm 2. Pro propojení, vzhledem k použitým výkonům, stačí vodiče pro silové okruhy s průřezem 0,5 max. 1 mm 2. Zapojení svorkovnice RE2 RE1 PE N L PŘIPOJENÍ TEPLOTNÍCH ČIDEL Osazení čidel na zvolenou technologii je provedeno běžnou zvyklostí jejího dodavatele. Připojení čidel k svorkovnici odpovídá číslům použitého regulovaného okruhu. Číslo čidla ve schéma regulace musí odpovídat číslu čidla na svorkovnici. Čidla se připojují dvoudrátově běžnou vhodnou dvoulinkou. Průřez žil 0,5 mm 2 a větší (max. 1,5 mm 2 s ohledem na mohutnost svorek)

6 APLIKACE ČIDEL Pro každý měřicí kanál (1 3) lze použít čidlo buď Pt 1000 nebo Ni 1000 nebo polovodičové KTY 81 1, KTY Pro 1. měřicí kanál (S1) výrobce doporučuje prioritní použití čidla typu Pt Pro měření na bojleru stačí čidlo Ni 1000 a na měření v bazénu stačí čidla typu KTY. HELIOS Pro ve svém programovém vybavení provádí linearizaci (a kalibraci) zvoleného čidla optimálním způsobem, čímž sníží chybu vlastní měřicí metody měření téměř na úroveň přesnosti samotného čidla. Pro srovnání uvádíme převodní tabulku teplota/odpor pro jednotlivá. čidla dle příslušných norem: PŘEVODNÍ TABULKA teplota ( C) Odpovídající odpor čidla (Ω) Pt 1000 Ni 1000 KTY KTY ,07 742, ,71 791, ,22 841, ,60 892, ,86 945, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 tolerance hodnot třída B třída B 1,1 % 2,5% dle DIN IEC 751 DIN Philips Semoconductors - 6 -

7 SILOVÉ SVORKY Svorky PE, N, L (nebo L jištěná ) se použijí pro připojení prvků regulace přes příslušné kontakty příslušných relé opět v souladu s příslušným schéma regulace. Svorky L jištěná jsou napájeny přes tavnou trubičkovou pojistku. Slouží pro připojení regulačního prvku, který nemá vlastní nadproudovou ochranu. Hodnota pojistky je T 4A / 250V. DOPORUČENÍ Konce všech vodičů, které se uchycují do svorkovnic necínujte! Pocínované vodiče ve šroubové svorce s časem tečou a spojení se stává nespolehlivé. Konce vodičů je vhodné osadit krimpovacími koncovkami, nebo je raději ponechat holé. SÍŤOVÝ PŘÍVOD Je připojen přes externí síťový dvoupólový vypínač (ve smyslu platných bezpečnostních norem) na svorky L, N. Svorky PE jsou požívány jako uzel pro propojení koster regulačních prvků. Proto přístroj vyhovuje ČSN EN : Zařízení tř. ochrany II. Pozn: Na dps ve spodním dílu přístroje nejsou žádná dostupná místa s nebezpečím dotyku, kromě svorkovnic. V případě montáže přístroje tak, že by mohl být přístupný otvor ve dně, výrobce dodá krytku pro jeho zakrytování, čímž se znepřístupní silové svorkovnice. UPOZORNĚNÍ Při montáži a manipulaci se spodním dílem je bezpodmínečně nutné mít přívodní síť vypnutou! Díl spodní,který je mechanicky uchycen a který má připojeny všechny potřebné přípoje, je připraven pro nasunutí horního dílu. NASUNUTÍ HORNÍHO DÍLU Horní díl obsahuje elektroniku přístroje. Se spodním dílem, který obsahuje zdroj, výstupní relé a příslušné svorkovnice je propojen násuvným konektorem. Na jeho pinech není žádné napětí nebezpečné dotyku, jsou tam jen řídící signály pro relé a přívody vstupů měřicích kanálů. Mechanické navedení konektorů je ošetřeno vedeními v rozích spodního dílu a je bezproblémové. Před nasunutím horního dílu ověřte, že plochý kabel od klávesnice je řádně zasunut ve svém konektoru na DPS. Horní díl rovnoměrným tlakem nasuňte na spodní a zajistěte jej šroubovým spojem na horní boční stěně. Tím je HELIOS Pro připraven pro další činnost. UPOZORNĚNÍ Nasazení horního dílu provádí servisní technik, jakož i nastavení všech parametrů systému při uvádění systému do provozu. Běžnému uživateli je zakázáno odnímání horního dílu a jakákoli manipulace s ním. Hrozí nebezpečí dotyku na části spojené se sítí, nebezpečí poškození spojových konektorů, nebezpečí poškození elektroniky statickou elektřinou - 7 -

8 POPIS FUNKCE Software (SW) je nainstalován v paměti µprocesoru výrobcem. Pro danou konfiguraci řídicího systému HELIOS Pro STANDARD (počet vstupů a výstupů), obsahuje SW řídicí algoritmy pro následná systémová řešení ohřevu vody (Typy zapojení) viz následné obr. 1 až 3. Pro činnost řídicích algoritmů je nezbytné předchozí zadání potřebných hodnot parametrů, kterými se vymezuje rámec činnosti řídicího systému Helios Pro STANDARD. Jsou to zadávací parametry (konstanty) zadávají se v rámci servisního nastavení: (A) (B) Převýšení zapnutí čerpadla teplotní převýšení kolektoru nad bojlerem (požadovaný rozdíl teplot pro zapnutí čerpadla Č1 prim. okruhu) (4 20 C) Převýšení vypnutí čerpadla teplotní převýšení kolektoru nad bojlerem (požadovaný rozdíl teplot pro vypnutí čerpadla Č1 prim. okruhu) (2 15 C) Podmínka: platí vždy, že Převýšení zapnutí čerpadla > Převýšení vypnutí čerpadla (zachování teplotního spádu pro předávání tepla z kolektoru). (C) Žádaná teplota v bojleru TUV (10 95 C) (H) Hystereze bojleru TUV (2 15 C) (D1) Doběh čerpadla Č1 čas doběhu čerpadla Č1 [sec] po zadání pokynu STOP Č1. (2 150sec) Volbu příslušného TYPU ZAPOJENÍ (regulačního schéma) nastaví servisní pracovník při prvotní instalaci podle konfigurace systému ohřevu vody. Obr. č. 1 TYP ZAPOJENÍ: č. 1 Systém ohřevu vody se solárním panelem využívá 2 vstupy pro měření teploty a jeden výstup pro ovládání čerpadla solárního okruhu. Č1 Žádanou veličinou je hodnota teploty S2 = ( C + H )... TUV v bojleru - 8 -

9 Použity jsou vstupy pro 2 teplotní čidla - senzor S1, S2 S1 - snímá teplotu na kolektoru S2 - snímá teplotu okolí výměníku v bojleru Č1 - čerpadlo okruhu kolektor / bojler (primární okruh). Čerpadlo bude řízeno pomocí výstupu pro Re1. Čerpadlo Č1 je jediný akční člen celé sestavy. Podmínky pro jeho provoz jsou následující: START: platí S1 S2 A [ C ] a současně platí S2 C [ C ] STOP: platí S1 S2 B [ C ] Nový restart po dosažení stavu S2 = C: je až při platnosti podmínky S2 C - H Při STOP se aktivuje DOBĚH čerpadla, který trvá po dobu zadanou konstantou D1. Po uplynutí této přednastavené doby musí čerpadlo Č1 vypnout. Indikace: Je-li S2 C - H [ C ], je na displeji zobrazován stav TUV NATOPENO Děje se tak dvojím způsobem. Buď piktogramem na regulačním schema (značka bojleru), nebo piktogramem klidové obrazovky (symbol usmívají se sluníčko ) Obr. č. 2 TYP ZAPOJENÍ: č. 2 Systém ohřevu vody se solárním panelem využívá 3 vstupy pro měření teploty a jeden výstup pro ovládání čerpadla solárního okruhu. Č1 Žádanou veličinou je hodnota teploty S3=( C + H )... TUV v bojleru. Lze toho dosáhnout za stejných podmínek rychleji než v předchozím případě. (efektivnější přesun tepelné energie do bojleru)

10 Použity jsou vstupy pro 3 teplotní čidla - senzor S1, S2, S3 S1 - snímá teplotu na kolektoru S2 - snímá teplotu okolí výměníku v bojleru S3 - snímá teplotu akumulačního prostoru v bojleru TUV Č1 - čerpadlo okruhu kolektor / bojler (primární okruh). Čerpadlo bude řízeno pomocí výstupu pro Re1. Čerpadlo Č1 je jediný akční člen celé sestavy. Podmínky pro jeho provoz jsou následující: START: platí S1 S2 A [ C ] a současně platí S2 C [ C ] STOP: platí S1 S2 B [ C ] Nový restart po dosažení stavu S3 = C: je až při platnosti podmínky S3 C - H Při STOP Č1 se aktivuje DOBĚH čerpadla, který trvá po dobu zadanou konstantou D1. Po uplynutí této přednastavené doby musí čerpadlo Č1 vypnout. Indikace: Je-li S3 C - H [ C ], je na displeji zobrazován stav TUV NATOPENO Děje se tak dvojím způsobem. Buď piktogramem na regulačním schema (značka bojleru), nebo piktogramem klidové obrazovky (symbol usmívají se sluníčko ) Obr. č. 3 TYP ZAPOJENÍ: č. 3 Systém ohřevu vody se solárním panelem a dohřevem pomocí spalovacího kotle. Systém využívá 3 vstupy pro měření teploty a 2 výstupy pro ovládání čerpadel Č1 a Č2. Č1 Č2 Žádanou veličinou je hodnota teploty S3 = ( C + H )... TUV v bojleru. Je volitelně umožněno dotápění pomocí spalovacího kotle. Použity jsou vstupy pro 3 teplotní čidla - senzor S1, S2, S3 S1 - snímá teplotu na kolektoru S2 - snímá teplotu okolí výměníku v bojleru S3 - snímá teplotu akumulačního prostoru v bojleru TUV Č1 - čerpadlo okruhu kolektor / bojler (primární okruh). Čerpadlo bude řízeno pomocí výstupu pro Re1. Č2 - čerpadlo okruhu bojler / kotel (sekundární okruh). Čerpadlo bude řízeno pomocí výstupu pro Re

11 Princip funkce: Při volbě tohoto regulačního schéma, je v menu ještě jedna obrazovka pro uživatele, kde je možno natvrdo odpojit (znefunkčnit) čerpadlo Č2. Výběrem DOHŘÍVÁNÍ ZAP / VYP Kotel může být totiž někdy odstaven, například porucha, nebo v létě atp. Je-li kotel ve funkci, pak si reguluje sám teplotu v sekundárním okruhu. Tuto teplotu si nastavuje uživatel mimo náš regulátor a nám nemusí být známá. Kotel použijeme, jestliže teplota poklesne pod hranici C-H, tzn. když slunce nesvítí, nebo odběr tepla je > než dodávka tepla ze soláru. Solár totiž pojede pořád podle algoritmů schema č.2 provoz čerpadla Č1. Pokud slunce nesvítí : - bude bojler dohříván jen na teplotu nastavenou na kotli, když žádaná teplota C bude vyšší, - nebo na teplotu C, bude-li teplota na kotli vyšší. Jinými slovy solár pojede pořád a kotel mu pomocí Č2 pomáhá při teplotách TUV pod hodnotou C. Takže: Čerpadlo Č1, akční člen solárního okruhu. Podmínky pro jeho provoz jsou následující: START: platí S1 S2 A [ C ] a současně platí S3 C [ C ] STOP: platí S1 S2 B [ C ] Nový restart po dosažení stavu S3 = C: je až při platnosti podmínky S3 C - H Při STOP Č1 se aktivuje DOBĚH čerpadla, který trvá po dobu zadanou konstantou D1. Po uplynutí této přednastavené doby musí čerpadlo Č1 vypnout. Čerpadlo Č2 (akční člen sekundárního okruhu) - DOHŘEV NE pak STOP Č2 - DOHŘEV ANO pak: START: platí S3 C H [ C ] STOP: platí S3 C [ C ] Při STOP Č2 se aktivuje DOBĚH čerpadla, který trvá po dobu zadanou konstantou D2. Po uplynutí této přednastavené doby musí čerpadlo Č2 vypnout. Pozn: Nepracuje-li solární okruh (není sluneční radiace), dále není natopen bojler (S3 < C-H) a je-li Dohřev zapnut, pak musí být zajištěna činnost spalovacího kotle jiným způsobem, jinak by čerpadlo Č2 prohánělo sekundárním okruhem neohřívanou vodu a systém to nemá jak zjistit

12 PROVOZNÍ HLÁŠENÍ 1. Klidová obrazovka viz předchozí popis. 2. V případě poškození libovolné smyčky měřicího kanálu se objeví obrazovka s popisem stavu všech smyček piktogram avizuje přerušení, nebo zkrat příslušné smyčky. Čerpadlo je zastaveno, regulace neprobíhá. Po odstranění poruchy se regulace rozběhne, zobrazí se obrazovka přednastaveného Regulačního schéma, po 30ti sekundách přejde zobrazení automaticky na klidovou obrazovku s příslušným aktuálním piktogramem. 3. Na schéma jsou informace o aktuálních teplotách jednotlivých čidel. 4. Na schéma je pomocí animace znázorněn stav čerpadla stojí/běží. 5. Na schéma je indikován stav NATOPENO TUV piktogramem plného bojleru, čerpadlo se netočí. 6. Na grafickém vyjádření časové závislosti teplot čidel je přehledně znázorněna časová osa průběhu teploty vybraného čidla. Možno zpracovat 120 vzorků u všech měřených teplot. Krok vzorkování je volitelný, vzorkování započíná od spuštění regulace. Doba, po kterou probíhá vzorkování (120 vzorků max., pokud nepřerušíme) je dána počtem vzorků v součinu s časem nastaveného kroku vzorkování. Po dosažení 120 vzorků sa automaticky začnou přepisovat nejstarší vzorky, takže uživatel má k dispozici neustále posledních max. 120 vzorků. 7. V případě nefunkčnosti čerpadla primárního okruhu Č1 se objeví obrazovka s hlášením poruchy: 8. Skrytá automatická funkce není indikována na obrazovce - provoz solárního kolektoru při venkovních teplotách < 0 C. Jestliže venkovní teplota je 48 hodin v záporných hodnotách, pak po této době je spuštěno čerpadlo Č1 (čerpadlo primárního okruhu) na dobu 30 min. Jestliže teplota ve sledovaném časovém intervalu vystoupá do kladných hodnot, byť jen krátce, pak odpočet intervalu 48 hodin začíná znovu. SOFTWARE SW nainstalovaný v HELIOS Pro se dělí na 3 základní segmenty podle určení: 1. Řídicí algoritmy a kalibrační linearizace. 2. Vizualizační funkce potřebné programové vybavení pro znázorňování stavů na displeji. 3. Komunikační funkce. Pro činnost řídicích algoritmů je nezbytné zadání potřebných hodnot parametrů, kterými se vymezuje rámec činnosti řídicího systému Helios Pro. Jsou to: Vizualizační funkce tvoří zejména grafiku znázorněných obrazů na displeji (obrazovek). Komunikace s uživatelem na - úrovni koncového uživatele - na úrovni servisního technika, je řešena stroze účelově

13 MOŽNOSTI NASTAVENÍ UŽIVATELEM Volba jazyka - čeština, angličtina, němčina, maďarština, slovenština, italština Podsvícení - intenzita podsvícení displeje (ve 20ti krocích) Kontrast - nastavení kontrastu displeje (ve 20ti krocích) Vzorek grafu - interval mezi jednotlivými vzorky snímané veličiny (1 15 min) Dohřívání - zap/vyp. Pro funkci obr. č.3 MOŽNOSTI NASTAVENÍ SERVISNÍM TECHNIKEM Totéž co užívatel a navíc zadání všech konstant a ověření potřebných informací. Pokud se zadávání konstant přeruší, program se po uplynutí 30 sec automaticky vrací na klidovou obrazovku a pracuje s parametry, které zůstaly zadané, to znamená původní a ty které byly nově změněné. PROVOZNÍ VIZUALIZACE URČENÁ UŽIVATELI 1. grafické znázornění regulačního schéma s animací 2. znázornění měřených teplot ve C všech použitých měřicích kanálů 3. grafické znázornění časového průběhu měřených teplot POPIS OBSLUHY REGULÁTORU HELIOS Pro UŽIVATELSKÉ OVLÁDÁNÍ Je schematicky znázorněno následně: SÍŤ Verze 1.0 STANDARD Úvodní obrazovka Obrazovka piktogramů Automatický návrat po 30 sec REGULAČNÍ SCHÉMA TEPLOTY GRAF FUNKCE ZÁKL. UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ t1 až t3 UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ JAZYK PODSVÍCENÍ KONTRAST VZOREK GRAFU DOHŘEV Výběr předvolených možností

14 UPOZORNĚNÍ Typ programového vybavení Verze 1.0 je určující pro HELIOS Pro v provedení STANDARD Po zapnutí síťového napájení je zobrazena úvodní zpráva s číslem verze firmware. Tato obrazovka svítí asi 2s a poté přejde do zobrazení piktogramů (klidové obrazovky) obsahující jeden z následujících symbolů podle stavu regulované soustavy. Přechodem na klidovou obrazovku začíná regulace. Symbol č. 1 Symbol č. 2 Symbol č. 3 Symbol č. 1 Stav, kdy neprobíhá předávání tepelné energie do výměníku bojleru, tzn: - solární panel se nahřívá na požadovanou teplotu a dosud jí nedosáhl - solární panel se nenahřívá slunce nesvítí (smutné sluníčko) Symbol č. 2 Stav, kdy probíhá předávání tepelné energie do výměníku bojleru. Je indikován - na klidové obrazovce piktogramem soustředěně pracující sluníčko, - na obrazovce Schéma regulace animací funkce čerpadla viz později. Symbol č. 3 Stav NATOPENO teplota vody v bojleru má požadovanou hodnotu. Je indikován na klidové obrazovce piktogramem usmívající se sluníčko, na obrazovce Schéma regulace piktogramem naplněného bojleru viz později. Stiskem klávesy OK (ale v tomto případě i jiné libovolné klávesy), přejde zobrazení na základní uživatelskou úroveň a to na obrazovku Schéma regulované soustavy. Podle přednastavení servisním technikem (zvolení Typ zobrazení ), je to některá z následujících obrazovek: Na schématu jsou přehledně zobrazeny teploty jednotlivých čidel. V případě zapnutí čerpadla je jeho chod signalizován animací funkce

15 Tlačítky vlevo/vpravo může uživatel přepínat zobrazení mezi - schématem regulované soustavy, - teplotami čidel a - grafem teploty. Např. pro typ zapojení 2 obr. 2 str. 9 jsou to: Při zobrazení graf teploty je možné tlačítky nahoru/dolů prohlížet i ostatní teplotní čidla. Prostřední tlačítko "OK" slouží k přechodu na zobrazení uživatelského nastavení. V tomto nastavení je možné vybírat následující parametry tlačítky vpravo/vlevo Výběr jazyka uživatel může zvolit, jakým jazykem bude Helios Pro komunikovat Podsvícení intenzita podsvícení displeje (ve 20-ti krocích) Kontrast nastavení kontrastu displeje (ve 20-ti krocích) Vzorek grafu interval mezi jednotlivými vzorky grafu (1-15 min.) Hodnota parametru se mění tlačítky nahoru/dolů. Dohřívání ZAP / VYP Nastavení se opustí prostředním tlačítkem "OK". (Návrat do základní uživatelské úrovně a to vždy na obrazovku Regulační schéma). SERVISNÍ NASTAVENÍ UPOZORNĚNÍ Určeno jen pro servisního technika SERVISNÍ ÚROVEŇ (současný stisk!) návrat do základní úrovně typ zapojení 1 až až typ čidla 3 Výběr předvolených možností

16 Do režimu servisního nastavení se Helios Pro uvádí současným stiskem tlačítek vlevo/vpravo. V tomto nastavení je možné zadávat následující parametry a to tlačítky vlevo/vpravo. Typ zapojení Udává typ regulačního schéma (1-3) Převýšení zapnutí čerpadla (4-20 C) Převýšení vypnutí čerpadla (2-15 C) Žádaná teplota bojleru (10 95 C) Hystereze bojleru (2-10 C) Doběh čerpadla C1 (2-150 s) Typ čidla 1 (Pt 1000) Typ čidla 2 (PT1000, NI1000, KTY81-1 a KTY81-2) Typ čidla 3 (PT1000, NI1000, KTY81-1 a KTY81-2) Hodnota vybraného parametru se mění tlačítky nahoru/dolů. Nastavení se opustí prostředním tlačítkem OK. (přechod na základní uživatelskou úroveň). Pokud se tlačítko OK nestiskne do 30 sec, pak návrat nastane automaticky, přičemž nastavené hodnoty jsou akceptovány. OSVĚDČENÍ O JAKOSTI Výrobní podnik zaručuje, že jakost výše uvedeného přístroje odpovídá sjednaným technickým podmínkám a příslušným normám ČSN jež jsou uvedeny v technických podmínkách. Záruční a pozáruční opravy provádí METRA BLANSKO a.s. Pražská 7, č.p Blansko IČ:

17 Evropské prohlášení o shodě

18 ZÁRUČNÍ OPRAVA ZÁRUČNÍ OPRAVA Datum dodání přístroje výrobnímu závodu Kontroloval Datum kontroly Datum vyskladnění Záruka trvá do Poznámky Datum dodání přístroje výrobnímu závodu Kontroloval Datum kontroly Datum vyskladnění Záruka trvá do Poznámky ZÁRUČNÍ OPRAVA ZÁRUČNÍ OPRAVA Datum dodání přístroje výrobnímu závodu Kontroloval Datum kontroly Datum vyskladnění Záruka trvá do Poznámky Datum dodání přístroje výrobnímu závodu Kontroloval Datum kontroly Datum vyskladnění Záruka trvá do Poznámky

19 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY Na tento měřící přístroj a jeho příslušenství je poskytována záruka po dobu 24 měsíců od jeho prodeje uživateli (ode dne uvedení do provozu), nejdéle však 36 měsíců od jeho vyskladnění z výrobního závodu. Vady vzniklé v těchto lhůtách prokazatelně vadným provedením, chybnou konstrukcí nebo nevhodným materiálem, budou opraveny bezplatně výrobním závodem METRA BLANSKO a.s. nebo pověřenou servisní organizací. U oprav přístrojů a jejich příslušenství je poskytována záruka po dobu 6 měsíců, která se vztahuje na opravované části a na provedené práce. Záruka zaniká i během reklamační, resp. záruční lhůty, provede-li uživatel (obchodní organizace) na přístroji nedovolené úpravy nebo změny, poruší-li plomby, zapojí-li přístroj na nesprávně volené veličiny, byl-li přístroj porušen nedovolenými pády nebo nesprávnou manipulací nebo byl provozován (skladován) v rozporu s technickými podmínkami. Zjistí-li uživatel (obchodní nebo montážní organizace) na přístroji závadu během záruční doby, uplatní reklamaci u organizace, která přístroj dodala. Reklamace bez přiloženého záručního listu (případně dokladu o koupi výrobku) nebude uznána. Za správně vyplněný záruční list a protokol o uvedení do provozu odpovídá uživatel

20 ZÁRUČNÍ LIST Výrobce: METRA BLANSKO, a.s. Pražská 7, č.p BLANSKO tel.: Datum... Razítko výrobce a podpis Dovozce: QUANTUM, a. s. Brněnská VYŠKOV tel.: Datum... Razítko dovozce a podpis PROTOKOL O UVEDENÍ DO PROVOZU (součást záručního listu - zůstává u uživatele) Typ výrobku:... HELIOS PRO Výrobní číslo:... Jméno uživatele: Adresa: - STANDARD - KOMFORT PSČ: Podpis uživatele Datum Odborná servisní firma (razítko a podpis)

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331 Návod k použití Obsah 1. VŠEOBECNÝ POPIS... 4 2. MONTÁŽ REGULÁTORŮ... 4 3. ROZMĚROVÉ

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k pouţití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 ávod k obsluze a instalaci kotle RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na spodním krytu elektrického

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

OCS4-10. základní technické údaje. OCS4-10 objednací číslo 2023 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup

OCS4-10. základní technické údaje. OCS4-10 objednací číslo 2023 napájení. 230 V AC ±10 %, 50 Hz výstup OCS4-10 řídící jednotka centrální regulace (systém CS4) TECHNICKÁ DOKUMENTACE bezdrátové centrální řízení elektrického topení až v 16 místnostech funkce programovatelného termostatu týdenní program s inteligentním

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv

Více

Řídící jednotka CP-201M návod k použití

Řídící jednotka CP-201M návod k použití Řídící jednotka CP-201M návod k použití Řídící jednotka CP-201M je určena pro aplikace energeticky úsporného čerpadla CP-201P, ve kterých se vyžaduje zálohování funkce při výpadku síťového napájení. Jednotka

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS

Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby. MOVITRAC LT E (verze B) Návod k obsluze. Vydání 01/2008 11670355 / CS Technika pohonů \ Automatizace pohonů \ Systémová integrace \ Služby MOVITRAC LT E (verze B) Vydání 01/2008 11670355 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležitá upozornění... 4 1.1

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE VIADRUS G 34 2 Vážený zákazníku děkujeme Vám za zakoupení plynového kotle VIADRUS G 34 a tím projevenou důvěru k firmě ŽDB a.s. Bohumín, Závod topenářské techniky VIADRUS.

Více

NÁVODY GRUNDFOS. Control MPC. Montážní a provozní návod

NÁVODY GRUNDFOS. Control MPC. Montážní a provozní návod NÁVODY GRUNDFOS Control MPC Montážní a provozní návod Prohlášení o shodě My firma Grundfos prohlašujeme na svou plnou odpovědnost, že výrobky Control MPC, na něž se toto prohlášení vztahuje, jsou v souladu

Více

EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy

EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy EHR 275 Ekonovent vysoko výkonnostní rekuperační jednotka pro obytné domy NÁVOD K POUŢITÍ, MONTÁŢI, OBSLUZE A ÚDRŢBĚ Kontakty: Stará Boleslav, Boleslavská 1420, tel: +420 326 909 030, fax: +420 326 909

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO 1. 1. URČENÍ Ekvitermní regulátor RVT 07 DUO je určen k řízení automatického provozu dvou zónových teplovodních topných systémů.

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY MAXI 1100-2000 NÁVODY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440

Více

NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL

NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL Návod k obsluze rozšířujícího modulu Verze programu: 2014-10-10 Benekov RM P O L 6 3 8. 7 0-1 - OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Názvosloví a zkratky... 4 2. Popis tlačítek ovládacího panelu... 4 3. Struktura jednotlivých

Více

Regu. w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o. Technická dokumentace MaR 2008

Regu. w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o. Technická dokumentace MaR 2008 AD Regu Technická dokumentace MaR 2008 w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2008 30 PK-ADX-JESY-01-C 2 Měřicí a regulační technika OBSAH 1. Regu

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Zálohované oběhové čerpadlo CP-201S návod k použití

Zálohované oběhové čerpadlo CP-201S návod k použití Zálohované oběhové čerpadlo CP-201S návod k použití Základem sestavy CP-201S je unikátní energeticky úsporné čerpadlo se synchronním elektromotorem na 12V. Při výpadku sítě běží čerpadlo přímo z akumulátoru

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

GB 060. GSM Dohledový Modem GSM Automaton GSM Sateliton. Návod k obsluze

GB 060. GSM Dohledový Modem GSM Automaton GSM Sateliton. Návod k obsluze GB 060 GSM Dohledový Modem GSM Automaton GSM Sateliton Návod k obsluze LEVEL s.r.o., 2003, vydání první Společnost Level s.r.o., si vyhrazuje právo provést změny a opravy související s případnými typografickými

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL

OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 403 SOL OBSLUHA A INSTALACE CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA» LWZ 0 i» LWZ 0 SOL» LWZ 0 SOL OBSLUHA CENTRÁLNÍ VENTILACE S REKUPERACÍ TEPLA OBSLUHA Obecné pokyny. Vysvětlivky symbolů Bezpečnost. Použití v

Více

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS

Návod k obsluze MOVITRAC LT P. Vydání 09/2007 11669969 / CS Převodové motory \ Průmyslové převodovky \ Elektronika pohonů \ Automatizace pohonů \ Služby MOVITRAC LT P Vydání 09/2007 11669969 / CS Návod k obsluze SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Důležité poznámky

Více