ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.mesto-desna.cz ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ"

Transkript

1 ZPRAVODAJ PRO OBČANY MĚSTA DESNÁ cena 10 Kč Říjen 2012 Z obsahu: Interaktivní výuka ve škole 1 Akce Označení nespravených silnic 5 Odpověď Libereckého kraje na petici občanů 6 Slavnosti města Desná Obnovený přespolní běh 11 Nový projekt Knihoběžník 13 Dětský koutek 16 Říjen když blýská, zima plíská Čím déle vlaštovky u nás v říjnu prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají V říjnu hojnost žaludů a bukvic oznamuje zimy víc Svatý František zahání lidi do chýšek Den svaté Terezičky nebývá bez vlažičky Nejvýznamnější svátky 4. říjen František 15. říjen Tereza 16. říjen Havel 21. říjen Voršila Významné dny 1.říjen Mezinárodní den seniorů Světový den cyklistiky 4. říjen Mezinárodní den ochrany zvířat 20. říjen Den stromů 24. říjen Den OSN Interaktivní výuka v ZŠ Desná Interaktivní výuka je postavená na využívání multimédií zvuk, video, flashové animace, manipulace s objekty a další digitální nástroje. Prožitek z výuky pomáhá žákovi lépe si probírané téma zapamatovat a porozumět mu. Ve škole používáme 7 interaktivních tabulí (čtyři na 1. stupni a tři na 2. stupni). Máme zkušenosti, nabýváme jistoty, jsme příkladem ostatním školám. Pan ředitel Stanislav Jirouš působí jako certifikovaný lektor SMART Notebook v rámci ČR a poskytuje učitelům rady, pomáhá s technickými problémy. Zřizovatel město Desná nás v této aktivitě podporuje. Naším cílem je aktivně zapojit žáky ve vyučování a prokázat jejich schopnost vytvářet společně výuku. Centrem interaktivní výuky je moderní škola, podnětné atraktivní prostředí, které je součástí života žáka, nikoliv pouhou povinností. Taková škola je úspěšná v konkurenčním prostředí. Učitelé jsou s pomocí technologií flexibilní, jejich výukové metody jsou různorodé, výuka více efektivní. Společně utvářejí příjemnou atmosféru pracovního prostředí školy. Žáci se ve škole s interaktivní výukou nenudí. Učitel není jediným nositelem informací, je průvodce světem poznání. Při plnění úkolů není žák izolovaný. Interaktivní výuka ho vede k týmové práci ve vyučování a sdílení myšlenek a názorů. Na třídních schůzkách budou mít rodiče možnost se s touto novou technologií seznámit (Jn)

2 Informace z radnice Z rady města CO PROJEDNALA RADA MĚSTA Na zasedání dne 20. srpna mimo jiné: schválila dodatečný prodej sochy ze Sympozia 2012 a zahrnutí výnosu z tohoto prodeje do rozpočtových opatření schválila výzvu k předkládání žádostí o dotaci z grantu města na rok 2012 vyhlásila stipendijní program města Desná oboru stomatologie zubní lékařství, příjem žádostí do vzala na vědomí výsledek veřejné zakázky Oprava požární zbrojnice v Desné III a pověřila manažerku projektů a výstavby projednat s SDH další postup schválila výzvu na plnění veřejné zakázky na akci Výměna oken na panelovém domě Desná Údolní čp , čp , čp schválila složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek na plnění veřejných zakázek výměny oken na panelových domech v Údolní ulici a na budově MěÚ: Ing. Pavel Michek, Michaela Bešťáková, Josef Želinský, Martin Lauer, Mgr. Antonín Bělonožník schválila objednávku projektové dokumentace na umístění zpomalovacího semaforu u Ing. Wolfa, Železný Brod vzala na vědomí předložené koncepce na využití Riedlovy vily s tím, že budou předloženy k projednání ostatním orgánům vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o řešení personálních záležitostí ekonomického odboru a s ním spojeném výběru nových pracovníků MěÚ vzala na vědomí pořádání mimořádné valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, a. s. Provádění opravy silnice v Černé Říčce Na základě výsledků jednání týkajících se zlepšení stavu komunikací v majetku Libereckého kraje mezi starostou města a vedoucím oddělení inspekce silniční sítě Krajské správy silnic Libereckého kraje Ing. Pavlem Oleníčkem došlo v posledních dnech k opravě komunikace v Černé Říčce. Oprava neprobíhala formou celoplošného povrchu, ale vyřezáním závad na vozovce s následnou opravou. Další jednání budou vedena ohledně stavu komunikace k nádraží Dolní Polubný. Zde se bude rozhodovat o možnostech podmínek pro převedení uvedené komunikace do majetku města. Důležité kontakty Kulturní středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: Pouze pro kulturní a informační aktivity Desné! Knihovna tel.: , Desenské noviny redakce MěÚ Desná, Krkonošská 318, Desná tel.: Pouze pro informace a příspěvky do novin! DN na webu: Proběhla další veřejná beseda s občany Tentokrát členové zastupitelstva města na čele s panem starostou Markem Pieterem zavítali do Desné III Černé Říčky. V příjemné atmosféře klubovny zdejšího sboru dobrovolných hasičů přišly pobesedovat se členy zastupitelstva a velitelem strážníků městské policie ing. Miroslavem Erlebachem téměř dvě desítky občanů. Ty především trápil neutěšený stav místní komunikace a její údržba, především pak ta nadcházející zimní, posílení autobusové dopravy do zdejší lokality, údržba místní zeleně a odstraňování náletových dřevin, se kterou bylo nedávno započato, neutěšený stav svozu komunálního odpadu, kdy zejména po víkendech dochází k jeho nekontrolovatelnému hromadění. Na přetřes přišly i otázky vztahů mezi občany a s nimi spojeným řešením přestupků, jarní migrace žab v okolí přehrady i obnovení místní komunikace U Zvoničky. Pan starosta i jeho spolupracovníci na místě trpělivě odpovídali na položené otázky a přijímali i nové podněty, které na besedě zazněly. Téměř dvouhodinová beseda v příjemné atmosféře společného hledání jak řešit jednotlivé problémy jistě splnila svůj úkol, který si vedení města přijetím nové formy besedování s občany dalo. Příspěvky do DN můžete odevzdávat osobně v redakci Desenských novin na MěÚ Desná, Krkonošská 318 Riedlova vila již není redakcí, nebo také zasílat elektronicky na Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení či nezařazení dodaného materiálu. Za věcnou správnost článků odpovídají jednotliví autoři. Uzávěrka listopadového čísla je v pondělí 15. října do 12 hodin. Později zaslané příspěvky budou uveřejněny v prosincovém čísle. Desenské noviny. Vydává: Město Desná, IČO , Krkonošská 318, Desná. Odpovědný redaktor: Mgr. Antonín Bělonožník. Redakční rada: Mgr. Martina Hrubá, Mgr. Dana Nývltová, Mgr. Daniela Strnadová. Adresa redakce: MěÚ Desná, Krkonošská 318, Desná, tel.: , Grafika a tisk: Tisk a reklama Jablonec nad Nisou, tiskarna.cz. Vychází měsíčně nákladem 400 výtisků. Datum vydání: 1. října Povoleno pod registračním číslem MK ČR E Desenské noviny 10/2012

3 Společenská kronika, Došlo do redakce Gratulace říjnovým jubilantům Anna Dočkalová Jaroslava Kršňáková Václav Raggi Isolda Austelová Marie Zemánková Marie Dukátová Svá životní jubilea v říjnu oslaví: Ján Greguš Ludmila Preusslerová František Legát Miroslav Žalský Hedvika Kracíková Marie Ptáčníková Do dalších let přejeme mnoho zdraví. Jubilanti narození v měsíci listopadu, kteří nechtějí být zveřejněni, mohou napsat na MěÚ nebo zavolat na telefon: , Výlet malých Edisonů za technickými památkami Horní Lužice Díky levnému cestování s jízdenkou Libnet 5+ po Euroregionu Nisa se fyzikální kroužek Edisonů rozhodl velmi narychlo podniknout 15. září výpravu do Žitavy. Již 8.45 jsme vystoupili z vlaku v Žitavě. Většinová část výpravy šla vyhlížet příjezd parního vláčku a Martin A. se ujal nadlidského úkolu vybrat tvrdou evropskou měnu z nejbližšího bankomatu a to do 15 minut. Nutno podotknout, že pan Google vyhledal v okruhu 500 m dva bankomaty. Bohužel ten první na uvedené adrese nebyl, takže jsme mohli prvnímu parnímu vláčku pouze zamávat. To nám však náladu nezkazilo a odjeli jsme dalším vláčkem v hodin. Největším zážitkem pro Lindu s Áďou bylo mávání a pokřikování z otevřené plošiny vagonu na vše, co se kolem trati nacházelo, ale pouze do té doby, než Lindě spadla saze z lokomotivy do oka. Dále už cesta probíhala celkem poklidně a vláček dofuněl až do lázeňského městečka Oybin. Zde jsme si prohlédli stylové nádražíčko a zbrojení lokomotivy na zpáteční cestu. Po několika schodech jsme vystoupili až ke zřícenině hradu, který byl vybudován na pískovcové skále. Cestou jsme krátce nahlédli do dřevěného kostelíku. Milým překvapením bylo i na české poměry nezvykle nízké vstupné. Pravděpodobně jsme udělali na pokladní dobrý dojem, neboť jsme dle informací z internetu počítali se vstupným o 100 % vyšším. To nám umožnilo navštívit tzv. cameru obscuru, což byl neskutečný zážitek. Průvodce nám udělal asi 5 minutovou přednášku z optiky v německém jazyce. A my jsme si mohli sypat pouze popel na hlavu, že jsme o němčině nedávali pozor a flákali to. Nicméně to Rekondice zdravotně postižených Přes přicházející podzim rádi vzpomínáme na úžasně prožitý týdenní pobyt účelně zaměřený na rekondici zdravotních potíží všech účastníků v Deštné v Orlických horách. Celkem 52 členů organizace přivítalo vzorně připravené ubytování, rehabilitační, kulturní i stravovací program. Absolvovali jsme hojnost pohybu, od ranních rozcviček po cvičení ve skupinách dle fyzických schopností, pod vedením zkušených cvičitelek, zaplavali jsme si i v bazénu penzionu. Posilněni výtečně připravenou a servírovanou stravou jsme absolvovali i krásné poznávací zájezdy do blízkých památečních míst, užili si i procházek po okolí Deštné a ve společných besedách si navzájem postěžovali na naše potíže a povzbuzovali se a utěšovali, že ještě stojí za to se společně scházet a radovat se ze života. Za všechny účastníky rekondice bych chtěla poděkovat organizátorům (výboru organizace), vedoucím pobytu, cvičitelkám i sponzorům za vhodně a příjemně připravený prožitek této účelné a radostné akce, odpovědně připravené naší organizací občanského sdružení zdravotně postižených. Alena Staňková pro nás nebyly žádné nové informace! Samotná projekce okolních skal na duroplastovou střechu trabanta ve funkci matnice byla opravdu působivá, až nám běhal mráz po zádech. Nebylo by od věci vybudovat podobnou komoru někde u školy nebo u Riedlovy hrobky. Cestou zpět jsme navštívili nákupní centrum na předměstí Žitavy a vydali se pěšky městem až k nádraží. Čekání na vlak jsme si krátili slabikováním různých nápisů a tabulek a stále více si uvědomovali, že nic neumíme! Jízda červeným vlakem společnosti Vogtlandbahn byla velmi rychlá, pohodlná a tichá. Za hodinu a půl jsme byli až v Desné. Výlet se nám vydařil a rádi bychom se vydali objevovat další technické památky v Horní Lužici! MA Desenské noviny 10/2012 3

4 Ze školy Město získalo podporu na projekt z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Město Desná získalo 100% dotaci ve výši ,04 Kč na projekt Moderní experiment ve školách Pojizeří z výzvy č. 2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Do projektu je zapojeno 5 partnerských základních škol, 22 učitelů a 545 žáků. Projekt získal druhé nejvyšší bodové ohodnocení 91 bodů. Zastupitelstvo Libereckého kraje na svém 7. zasedání dne schválilo poskytnutí finanční podpory z 2. výzvy v Globálním grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji II v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popis cílové skupiny: Cílem projektu je nové pojetí experimentu na školách Pojizeří, rozvoj spolupráce mezi nimi a především výuka s aktivní účastí žáků především v přírodovědných předmětech pro 2. stupeň ZŠ, ale i v posledních třídách stupně prvého (4. a 5.třída). Projektem bude dosaženo zefektivnění a zatraktivnění výuky těchto předmětů (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis, prvouka), naplnění některých průřezových témat dle RVP. Projekt přinese žákům pohled na experiment skrze nové technologie, podpoří jejich manuální zručnost, aktivně je zapojí do výuky. Výuka těchto předmětů se stane atraktivnější a může v budoucnu přispět k rozhodování žáků o jejich dalším směru studia. Zúčastněným základním školám bude v rámci projektu pro ověření zpětné vazby i vlastní tvorbu experimentů dodán moderní měřicí systém obsahující nejen různé senzory, ale také výukový software. Učitelé zapojení do projektu budou proškoleni nejen v ovládání senzorů a sw, ale také v tvorbě a náležitostech experimentů tak, aby byli schopni využít všech možností, jež jim dané pomůcky umožňují. Získají tipy do výuky.to vše bude sloužit k inovaci výuky, podpoře a popularizaci přírodovědných předmětů a k aktivní účasti žáků při výuce. Žáci budou mít možnost ověřit a potvrdit si získané teoretické znalosti během praktických cvičení v průběhu vyučování. Na závěr projektu budou zástupci tříd či jednotlivci z každé školy demonstrovat na závěrečném setkání své experimenty považované za nejlepší a žáci z prvého stupně nakreslí s paní učitelkou, jak oni vidí experiment. Obě kategorie by učitelé vyhodnotili a děti by dostaly drobné propagační předměty. Taktéž kolegové mezi sebou vyberou nejlepší Nový školní rok začal Třída Chlapci Dívky Celkem Třídní učitelka 1.A Fleknová Jana 1.B Mgr. Dvořáková Jana 2.A Mgr. Fráňová Ivana 3.A Mgr. Jankovská Zdena 3.B Mgr. Jiroušová Věra 4.A Mgr. Horáková Zdenka 5.A Mgr. Chladová Lenka 5.B Mgr. Klabanová Ludmila 6.A Mgr. Jůnová Romana 6.B Mgr. Michková Dagmar 7.A Mgr. Kolesová Andrea 8.A Mgr. Hrubá Martina 9.A Sábová Lucie Celkem experiment. To vše poslouží k evaluaci vzniklých výukových modulů a využití osobitých pohledů na ten který experiment. To nejlepší v rozsahu 10 hodin pro každý z výše uvedených předmětů Těchto 10 hodin pro každý předmět bude sestaveno ve spolupráci s metodikem, z 220 hod, které vytvoří 22 pedagogů z partnerských škol. Projekt nabízí nové pojetí experimentu ve výuce na ZŠ. Předkladatel projektu má ambice zvýšit kompetence žákům na základě seznámení učitelů s touto technikou a jejím následným využitím v praktické a názorné výuce tak, aby učitelé mohli dnešní svět vědy a přírody přiblížit svým žákům. Také tento přístup může být jedním ze střípků, který zabraní předčasnému odchodu ze vzdělávání nebo podnítí budoucí profesní zájem o přírodovědné a technické obory. Moderní formou experimentů chce u žáků vzbudit větší zájem o přírodovědné obory a zároveň zlepšit osvojení si probírané látky včetně nutnosti ovládnutí jisté manuální zručnosti při provádění experimentu i vtažení žáka do procesu vyučování. Celkově má projekt za cíl, zvyšování klíčových kompetencí žáků v návaznosti na barvitost a živost výuky při experimentu. Hlavní cílovou skupinou jsou žáci ze základních škol Pojizeří, kde sociálněekonomická data nejsou nijak příznivá (vysoká nezaměstnanost, nízké platové ohodnocení). Další informace: Cílovými skupinami v projektu jsou žáci a učitelé základních škol v oblasti Pojizeří přibližně mikroregionu Tanvaldska (Základní a mateřská škola Desná, Základní škola Velké Hamry, Základní škola Dr.h.c. Jana Masaryka Harrachov, Základní škola a Mateřská škola Josefův Důl, Základní škola Vysoké nad Jizerou). Výsledky a dopady projektu budou realizovány za aktivního přičinění zejména pedagogů partnerských základních škol. Žadatel projektu: Město Desná Náklady: ,04 Kč Dotace: 100% (85% ze strukturálních fondů a 15% ze státního rozpočtu) Redakčně zkráceno, plně znění na www. mesto-desna.cz Ostatní vyučující: Martin Albrecht, Mgr. Eva Albrechtová, Mgr. Hana Vedralová, Mgr. Josef Volech, Mgr. Renata Janatová zást. ředitele, Mgr. Stanislav Jirouš ředitel školy 4 Desenské noviny 10/2012

5 Informace z radnice Město Desná se připojilo k akci Označení neopravených silnic v majetku LK Město se připojilo k akci, které se účastnilo na 30 starostů v Libereckém kraji dne Hlavním cílem Označení neopravených silnic v majetku Libereckého kraje je poukázat aktivním způsobem na dlouhodobě neřešený problém údržby krajských silnic na území města Desná. Na neopravené silnice II. a III. třídy, které spravuje Odbor dopravy Libereckého kraje pod vedením náměstka Seppa (ČSSD), dlouhodobě upozorňují občané i starosta města. Bohužel, zatím bez očekávaných výsledků. Jejich špatný technický stav se již několikrát podepsal na vzniklých krizových dopravních situacích, a to především u cyklistů. První označenou silnicí je silnice přes Černou Říčku (od odbočky v Desné III po křižovatku na Souš), tato silnice je v nejhorším stavu a její oprava je vyčíslena v seznamu prioritních úseků silnic na Kč. Bohužel, při stanovení úseků určených k opravě na letošní rok nebyl tento úsek vybrán, a tak se možná dočká pouze lokálních oprav. Oprava byla přislíbena po dokončení první etapy, která se uskutečnila v roce 2010 (Horní Polubný křižovatka Souš). Ze seznamu oprav prioritních úseků, které má Liberecký kraj, nakonec nebyly zařazené priority č. 1 Modlibohov Dolení Paseky, č. 2 TV cesta Výpřež, č. 6 Podbozkov Cimbál, č. 7 Horní Police, č. 9 Černá Říčka Desná, ale priorita č. 10 Rychnov Husova ulice a č. 11 Kravaře. Další označenou silnící je silnice v Údolní ulici (od křižovatky v Desné II po bývalou úpravnu vody v Desné I). Na tuto silnici upozorňovali Liberecký kraj bezúspěšně i sami občané. Posledním neopraveným označeným úsekem je silnice Sladkou Dírou na Pustiny. Snad i tato forma upozornění na vlastnictví napomůže k zlepšení stavu těchto komunikací v dohledné době. Ministerstvo vnitra ČR podpořilo projekty prevence kriminality Republikový výbor pro prevenci kriminality schválil poskytnutí dotací na projekty: Mobilní kamerový soubor se zabezpečovacími a vyhodnocovacími soubory, uzamykací stojany na kola, Zabezpečovací soubory MěÚ Desná v celkové výši Kč. V rámci 2. kola Programu prevence kriminality v roce 2012 byla městská policie s připravenými projekty úspěšná. Rozšíření kamerového systému pokrytí centra města projekt Rozšíření kamerového systému vychází z cílené potřeby zabezpečení majetku a bezpečnosti osob převážně v centru města s preventivním účinkem a dosahem i mimo umístění tohoto systému. Projekt řeší operativně sledování míst, kde dochází k trestné činnosti a není je možné nepřetržitě pokrýt hlídkami PČR nebo MP. Umístění kamer bude jak na pevných stanovištích tak i na stanovištích využitých mobilním způsobem. Tyto budou osazeny zejména po vytipování lokalit, kde dochází k páchání trestných činů a přestupků proti majetku, a to ve spolupráci s OOP Tanvald. Instalace kamer bude provedena pevně v bezpečnostních pouzdrech proti od- cizení, přičemž lokalita bude označena dle zákona. O umístění bude vedena dokumentace pro další vyhodnocení výsledků. Pracovat s kamerami budou výhradně pracovníci MP Desná. Vyhodnocování záznamů bude na pracovišti MP Desná, kde bude k tomu účelu vyhrazeno záznamové zařízení. Záznamy se budou uchovávat max. po dobu tří let a v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb. 24a/3 a z. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, poté budou odstraněna odpovědným pracovníkem nebo předána Policii ČR či dalším orgánům veřejné moci, bude-li to nutné k plnění jejich úkolů. Ve spolupráci s OOP Tanvald bude prováděno vyhodnocování nápadu TČ a PŘ v lokalitách a to jak dosavadního stavu tak i po případném uvedení kamer do služby. (pokračování na str. 6) Město vyhlásilo stipendijní program s cílem získat druhého zubaře Město Desná se dlouhodobě potýká s nepříznivou situací ve stomatologické péči o pacienty (1 stomatolog/3348 obyvatel). Přes zařízení ordinace z vlastních zdrojů a nabídku možnosti zajistit bydlení se nedaří obsadit druhé místo stomatologa ve městě. Strategický plán rozvoje města Desná stanovil priority orientované na technickou a dopravní infrastrukturu, cestovní ruch, životní prostředí, rozvoj lidských zdrojů a veřejnou správu. Skutečné změny mohou realizovat pouze kvalitně připravení lidé, proto je rozvoj lidských zdrojů významnou, neopomenutelnou a integrující součástí priorit města. Aby byla postupně odbourávána slabá stránka rozvoje lidských zdrojů, mezi které patří mimo jiné nevyhovující počet stomatologů ve městě, vypisuje Město Desná stipendium pro studenty vysokých škol. Bližší info: Desenské noviny 10/2012 5

6 Došlo do redakce Odpověď Libereckého kraje na petici občanů ke špatnému stavu Údolní ulice v Desné I Rada Libereckého kraje se na svém jednání dne 10. července 2012 zabývala Vaší peticí Za řádnou údržbu a opravu ulice Údolní v Desné I.. Petice byla přijata dne 4. června 2012 a posouzena v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním a Směrnicí rady Libereckého kraje č. 5/2007 Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností ze dne 13. ledna Na prošetření petice se podílel odbor dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje, který předal petici k vyjádření Krajské správě silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec 6, která zajišťuje správu silnic ve vlastnictví Libereckého kraje. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace sdělila dopisem ze dne následující: 1. Zimní údržba: Nedostatky v zimní údržbě Krajská správa silnic Libereckého kraje (dále jen KSS LK) projednala s dodavatelem zimní údržby společností Silnice LK a.s., kde bylo dohodnuto, že od zimního období 2012/13 bude na předmětné komunikaci zvýšená četnost údržby. Současně bylo dojednáno, že v případě stejných nebo podobných sněhových srážek jako v letošní zimě bude na tento silniční úsek častěji nasazena sněhová fréza nebo nakladač, který zajistí dostatečný prostor pro průjezd vozidel. Silnice LK a.s. na jednání rovněž nabídla, aby občané v případě jakýchkoliv problémů přímo kontaktovali centrální dispečink zimní údržby na tel. čísle nebo vedoucího dispečera údržby Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Pavla Pospíšila tel.: Havarijní stav silnice III/29047 ulice Údolní: Rozpočtové náklady na celoplošnou opravu havarijního stavu silnice by činily minimálně Kč, se kterými není v letošním roce počítáno, proto v rámci letní údržby bude provedena výsprava výtluků, a to nejpozději do Závěrem sděluji, že Vaši petici Za řádnou údržbu a opravu ulice Údolní v Desné I. považujeme za oprávněnou a věříme, že opravy přislíbené Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace v letošním roce povedou k úplnému odstranění závad nebo alespoň k jejich podstatnému snížení. Jdeme volit, aneb: Volím, volíš, volíme! Proč volit? 1. Nízká účast ve volbách mění volby v loterii. 2. Lhostejnost je nebezpečná (pomohla mnoha diktátorům k moci). 3. Nebudu-li volit já, rozhodnou za mne s radostí jiní, ale sotva k mému prospěchu. 4. Neúčastí prokazuji nezájem o dění ve státě i o osud demokracie v zemi (o tu je nutno bojovat denně). 5. Špatný volební výsledek se v pluralitním politickém systému ( v demokraciích) nedá již měnit cinkáním klíči na náměstích 6. Volby dávají naději na zlepšení situace a znamenají jistotu, že mocní z moci neonemocní, protože vždy může dojít ke změně. Výsledky ankety u nevoličů na otázku, proč nešli volit: Stejně si budou dělat, co budou chtít Politika je svinstvo Nic o kandidátech nevím Stejně kandidují jenom pro peníze Co udělat pro vyšší účast ve volbách? 1) Zlepšit informovanost občanů o kandidujících: a) Informovat o webových stránkách všech volebních stran. b) Vydat Volební noviny o kandidujících neparlamentních stranách (parlamentní strany jsou známé z médi). c) Pořádat pro občany společné besedy se zástupci všech volebních stran. d) Před volbami v každé obci zajistit vývěsní plochy pro všechny strany. e) V ČT a ČRo dávat před volbami stejné možnosti všem volebním stranám. f) Obce s rozhlasem dají všem stranám stejný prostor na prezentaci. g) Obce, které vydávají Zpravodaje apod., nabídnou stranám stejný prostor pro prezentaci, případně vydají příslušnou přílohu. 2) Členové volební komise mohou s volební urnou navštěvovat v den voleb místa s koncentrací znevýhodněných občanů (nemocnice, penziony seniorů, domovy důchodců, domy s pečovatelskou službou ) a nabízet možnost volit. 3) Den voleb považovat za malý svátek demokracie (s výzdobou, koncerty atd.). Vypracoval: Ing. Zdeněk Joukl (praktický sociolog), 2012 (pokračování ze str. 5) Kamerový systém bude sestavený z pevných i otočných kamer, ochranné skřínky, přenosové linky a úložiště dat. Celý systém bude stavebnicového komplexu, kdy v jednotlivých etapách budou budovány kamerovou body jak pro pevné kamery tak i pro pohyblivé. I. Etapa bude zahrnovat centrum města Desná, kde bude sledován prostor: Okolí multifunkčních domů: služby pro veřejnost (pošta, pečovatelská služba, lékárna, bankomat), budova se zdravotnickými službami, služebna MP a budova MÚ Desná. Podchod pod I/10, restaurace, herny, park, parkovací místa sídliště. I. etapa bude rozšiřovat sledovaný prostor na Kulturní a informační středisko v Riedlově vile, park s volnočasovými atrakcemi (venkovní posilovna, dětské hřiště), areál ZŠ Desná. II. etapa zahrne areál Technických služeb Desná s návazností na přístupovou cestu k zastávce ČD, kinu a prostorám, kde probíhá pouť. Technické služby se potýkají s krádežemi paliv z motorových vozidel a strojů určených k údržbě města Desná a to i přes zajištění palivových nádrží uzamykacím systémem, a parkováním v oploceném prostoru. V této lokalitě probíhá i hojně navštěvovaná Desenská pouť, při níž je zvýšený pohyb osob a možnost kapesních krádeží i rušení veřejného pořádku. Dotace: Kč Redakčně zkráceno, plně znění na www. mesto-desna.cz 6 Desenské noviny 10/2012

7 Ze sportu Proběhl 4. ročník paintballového turnaje O pohár MP Desná Dne v 8.30 hodin začal v Horním Polubném turnaj čtyř družstev, který pořádala MP Desná za přispění sponzorů. Pětičlenná družstva MP Desná, Černá Říčka, Ďury team a Junior team sváděla mezi sebou boje ve dvou kolech. Hra prověřila střeleckou, taktickou a značnou měrou i fyzickou přípravu závodníků. Po prezentaci týmů a rozpravě před startem byl zahájen turnaj, kdy proti sobě stála dvě družstva a po dobu 10 minut se snažila získat převahu nad soupeřem. Svoji velkou roli hrála taktika a schopnost hrát týmovou hru. Přírodní terén skal dal zabrat hráčům po fyzické stránce. Kdo se bezhlavě vrhnul do boje, ten mohl rychle skončit, stejně tak jako ten, který se celou hrací dobu jen pasivně bránil. Bylo potřeba používat rozum a koordinovat svoji hru s ostatními spoluhráči. Čtyři hodiny trvalo, než se dospělo ke konečným výsledkům. V prvním kole mělo nejvíc bodů družstvo MP Desná, ale v druhém kole se projevila herní převaha Ďury teamu. Turnaj tyto týmy ukončily se stejným počtem bodů a bylo nutné ve střeleckém duelu rozhodnout, komu připadne pohár vítěze. Vyhlášení výsledků: loňské prvenství obhájil tým MP Desná před druhým Ďury teamem a třetími hráči z Černé Říčky. Poslední příčku obsadilo družstvo Juniorů. První tři družstva byla oceněna diplomy a vítězové navíc drží krásný pohár. Ten graficky zpracovala paní L. Neumannová, tisk diplomů provedl sponzorsky pan M Hollmann z kancelářské techniky. Věcné ceny daroval pan Vedral z prodejny papírnictví v Desné i IG SPORT s. r. o. Bedřichov. O občerstvení se zasloužil pan Kolovratník z prodejny PRIMA. Jelikož nikdo nepodal protest jak proti organizaci, hře an i výsledkům, byla akce považována za zdařilou. Vzpomínky desenských turistů na léto Podzimní turistická sezóna už je v plném proudu, na krásné letní dny už jenom vzpomínáme. Ale máme na co. V červenci jsme pobývali 4 dny na Flaemingu, což je německý cyklistický a bruslařský ráj, v kempingu Oehna. Perfektní cyklostezky s okruhy desítek kilometrů nedovolily zahálet, a tak jsme na kolech a na bruslích najezdili 180 kilometrů. Provázelo nás krásné počasí, které občas trošku pokazily bouřky, ale to nám náladu nezkazilo. Užili jsme si i koupání. Byly to 4 dny strávené v pohodě ve výborné partě lidí. Na zpáteční cestě jsme se ještě zastavili u krásného jezera Bärwaldersee. V srpnu jsme absolvovali tradiční putovní tábor. Tentokrát jsme zamířili do Bílých Karpat na moravsko-slovenském pomezí. Ubytováni jsme byli v ZŠ Na Výsluní v Uherském Brodě. Strávili jsme tu nádherných 8 dní (i díky velice milé a vstřícné paní ředitelce). Provázelo nás sluníčko, ani jednou nepršelo. Mohli jsme obdivovat malebnou krajinu s neporušenou přírodou, kraj Kopaničářů a moravských Kopanic, ale také starých bohyň, které dokázaly léčit a vracet ztracené zdraví. Prošli jsme hlavní hřebenovou cestu, vystoupali na Velký a Malý Lopeník a také na nejvyšší vrchol Velkou Javořinu. Zavítali jsme i na slovenskou stranu, kde se nalézá unikátní soustava skalnatých vrcholů tzv. Vršatecká bradla. V Tvarožné Lhotě jsme si prohlédli muzeum oskoruší a prošli naučnou stezku těchto obřích ovocných stromů s léčivými plody. Samozřejmě jsme si nenechali ujít další zajímavá místa. Kromě Uherského Brodu hlavně Strážnici se skanzenem muzeem vesnice jihovýchodní Moravy, Starý Hrozenkov, Žítkovou, Strání- Květnou a svezli se po Baťově kanálu. Všechno se nedalo zvládnout pěšky, takže jsme používali autobusy, jejichž řidiči byli nejen milí, ale také sdílní, čímž pro nás představovali vítaný zdroj zajímavých informací. Naše putování by se dalo nazvat švestkové. Švestky byly totiž všude, takže specialitou letošního puťáku byly švestkové knedlíky a premiérou švestkový koláč upečený Růžou. V naší sehrané partě panovala po celých 8 dní výborná švestková nálada, ke které jsme ani nepotřebovali švestky v tekuté podobě Už teď se těšíme na příští puťák! Za desenské turisty EJ Desenské noviny 10/2012 7

8 Ze sportu Fotbalisté TJ Desná zvítězili na hřišti Vekých Hamrů Desenští fotbalisté si pro své první vítězství v novém ročníku krajského přeboru dojeli na pažit svého rivala z Velkých Hamrů. Teprve v 5. kole se mohli svěřenci trenéra Karla Vokála radovat z prvního vítězství v probíhající sezóně. Stalo se tak v nefalšovaném derby s Velkými Hamry. Desenští v tomto zápase představili dvě nové posily exjabloneckého Petra Zábojníka a odchovance Patrika Šulce. Oba pak měli nemalý podíl na zasloužené výhře v poměru 6:3. Bojovný výkon celého družstva nepotěšil jenom samotného trenéra, nýbrž i několik desítek desenských fanoušků, kteří přijeli své hochy povzbudit. O branky Desné se podělili: V. Kořínek 2, D. Špaček 1, P. Zábojník 1, V. Kobylka 1 a J. Pipek 1. V dalším kole krajského přeboru přivítají desenští fotbalisté na svém hřišti vedoucí celek soutěže TJ Sokol Jablonec nad Jizerou, který vede bývalý trenér Desné Zdeněk Bryscejn. Volejbalové družstvo ZŠ hledá posily Obracíme se na zájemce o odbíjenou. Naše volejbalové družstvo potřebuje nutně posily. Je nás málo, ale dokážeme hodně. V loňském roce jsme dosáhli už i na bednu (v turnaji pracovníků školství) a rádi bychom pokračovali. Pokud máte rádi volejbal, chcete si navíc užít legraci a strávit příjemně páteční podvečer, jste přesně tím, koho hledáme. Další výhodou naší nabídky je to, že nejste ničím omezeni, dokonce ani věk nehraje roli. Ať jste muž, či žena, mladík, dívka, kmet, či stařenka rozhodující je chuť alespoň jednou týdně dělat něco pro svoji kondici. Hrajeme každý pátek od 17 hodin v tělocvičně základní školy. Začali jsme 21. září. Věříme, že se určitě zájemci najdou. Těšíme se na vás! team ZŠ Fotbalová sezona 2012/2013 v plném proudu Je polovina září a v době uzávěrky tohoto měsíčníku je nová fotbalová sezóna v plném proudu. Je tedy čas ohlédnout se za dosud odehranými zápasy a turnaji v jednotlivých kategoriích. Po letní přestávce značně pozměněné a omlazené A mužstvo si po pěti odehraných kolech krajského přeboru musí připadat jak na ruském kole. První dvě kola zvládlo se ctí, když uhrálo cennou remízu v prvním kole ve Skalici a doma potom odehrálo vyrovnané utkání s ambiciózním celkem ze Sedmihorek, které nakonec skončilo rovněž zaslouženou remízou. V té chvíli si zřejmě naši mladíci připadali neporazitelní, a jak vypadá jízda dolů na již zmiňovaném kole, jim proto předvedli následující dva soupeři, venku Hrádek a doma Doubí. Dvě porážky srazily naše mužstvo až na dno této světově proslulé atrakce. Snad i proto dorazili naši fanoušci na dlouho očekávané derby s Velkými Hamry s jistou dávkou skepse a pesimismu. Jak se jezdí na ruském kole opět nahoru ovšem ukázali naši hráči všem nevřícím Tomášům. Výkon mužstva byl o 200% lepší než v minulých dvou kolech a po perfektním fotbalovém výkonu rozdrtili naši hráči v tomto sousedském derby Velké Hamry 6:3. V tomto utkání již nastoupily nové posily, odchovanec Patrik Šulc a ještě na jaře ligový fotbalista Petr Zábojník, který je v našem mužstvu na hostování do konce roku. Budeme jen doufat, že se naši borci budou takovými výkony prezentovat i nadále a udrží se na pomyslném kole nahoře co nejdéle. Rovněž mužstvo dorostu prošlo jistou změnou, nově se do dlouholeté spolupráce mezi Desnou a Velkými Hamry připojil aktivně i fotbalový klub z Tanvaldu. Bohužel se nepodařilo včas zaregistrovat několik opor z tanvaldských hráčů díky velice pomalému úřednickému šimlu na fotbalovém svazu, čímž tito hráči přišli o úvodní čtyři kola. Dorostenci sice dokázali v prvním kole jednoznačně rozdrtit na tanvaldském pažitu soupeře z Doubí, ale poté přišly pouze porážky a momentálně drží 10. místo v krajském přeboru. Pevně věříme, že po doplnění kádru, ne vlastní vinou absentujícími hráči, se výkony dorostenců zlepší a budou hrát důstojnou roli v této kvalitní soutěži. Starší přípravka pod vedením trenérů R. Schmieda a T. Dubského začala své tréninky počátkem září. Pro menší počet hráčů v této kategorii spojila tato skupina své tréninky s hráči Tanvaldu a momentálně příprava probíhá dvakrát v týdnu na tanvaldském hřišti na sídlišti. Zúčastnili se i jednoho turnaje ve Velkých Hamrech, kde obsadili 2. a 6.místo. Mladší přípravka (mikrožáci) započala pod vedením J. Ducháče, V. Albla a M. Kochánka přípravu třikrát týdně již počátkem srpna. Během letní přípravy se velká část hráčů zúčastnila velice vydařeného soustředění v Novém Městě pod Smrkem. V současné době toto družstvo trénuje v místním areálu a rovněž se zúčastnilo prvního turnaje mikrožáků konaného v Jablonci nad Nisou. Zde se umístili na 6. a 9.místě, což při neúčasti několika opor (nemoc) byl solidní výsledek. Závěrem tohoto krátkého ohlédnutí za započatou fotbalovou sezónou bych chtěl pozvat všechny fandy desenského fotbalu na všechna klání, která se budou konat téměř každý víkend v našem krásném areálu. Za oddíl kopané zpracoval Ducháč J. 8 Desenské noviny 10/2012

9 Okénko zajímavostí František z Assisi Sv. František z Assisi je bezesporu jednou z nejzajímavějších osobností středověkého duchovního života. Narodil se roku 1182 v italském městě Assisi. Už jeho jméno je zajímavé Francesco znamená Francouzek. Proč dostal právě tohle jméno, se vysvětluje tím, že jeho otec zbohatl obchodem s Francií a on sám se velice brzy naučil francouzsky. Jako mladík byl veselý a trochu lehkovážný. Pak vypukla válka mezi Assisi a sousední Perugií, František byl zajat a rok vězněn. Po svém návratu onemocněl. To vše ho úplně změnilo, stal se zamlklým a vážným. Začal se starat o chudé a jejich nelehký život. Nakonec se rozešel i s otcem a uchýlil se do ústraní v lese. Při návštěvě rozpadajícího se kostela sv. Damiána uslyšel hlas, který ho vyzýval, aby chrám opravil. Poslechl, tohoto úkolu se ujal a opravu dokončil v roce Během dvou dalších let opravil i nedaleký kostelík Panny Marie s anděly a postavil si u něho poustevnickou chatrč. Brzy k němu začali přicházet první učedníci, které František učil pokoře tím, že je posílal žebrat, aby si obstarali obživu. Sestavil zásady řeholního života, kde na prvním místě byla úplná chudoba. Podle těchto zásad nesměl nikdo přijímat peníze (ani za práci), žebrat o jídlo se smělo jen z nouze, bratři museli chodit ve dvojicích a bosi. Sám František nosil oděv z pytloviny. Mnoho příznivců získal brzy mezi dívkami vedenými sv. Klárou, která založila Družinu chudých sester, jejichž střediskem se stal již zmiňovaný kostelík sv. Damiána. Františkovo Bratrstvo kajícníků z Assisi získávalo stále více přívrženců na shromáždění řádu sv. Františka roku 1219 se sešlo již na bratří. I když v regulích řádu musel od některých svých myšlenek ustoupit, sám žil podle svého přesvědčení: odříkal se pohodlí, jen nerad jedl vařené jídlo, pil pouze vodu, spal na holé zemi a pod hlavu si dával kámen nebo poleno. V zimě se koupal v ledové vodě. Všechny lidi nazýval svými bratry a sestrami. Zemřel 4. října DNy Svatý František z Assisi na obraze Petera Paula Rubense, asi rok 1630 Desenské noviny 10/2012 Hrobka, nebo kaple? Jednou z dominant Desné je Riedelova hrobka. Byla postavena v letech a od té doby shlíží z malého návrší na Desnou. Vybudovat ji nechal majitel skláren a významný průmyslník Josef Riedel mladší pro svého otce. Stalo se tradicí, že právě u této stavby se konají vždy jednou za dva roky slavnosti města. V současné době se objevily názory, že označení hrobka (které je uváděno ve všech prospektech a sumářích historických budov v Desné i v seznamu kulturních památek) není správné, protože se jedná o kapli. Pravdou je, že stavba byla budována jako rodinná hrobka v podobě kaple s kryptou. Je postavena v monumentálním novorománsko-gotickém slohu ze zlatého hořického pískovce. Jejím stavitelem byl Adolf Bürger z Liberce. Většina bohatých měšťanů či průmyslníků měla své okázalé hrobky na místních hřbitovech. Riedelové byli originální kromě hrobky, kterou mají na polubenském hřbitově, si nechali další rodinnou hrobku vystavět na vlastním pozemku ve volné přírodě. Stavba je zajímavá tím, že samotná hrobka je z kvádrů z muchovské žuly a na tomto pevném základu je pak umístěna pískovcová kaple. Až do 60. let minulého století zde byly uloženy ostatky některých členů rodiny Riedelů. Takže název hrobka je zcela na místě, protože pro tento účel byla budována. Je dobře, že po všech peripetiích, kterými stavba prošla, dochází k její obnově a obrací se k ní pozornost desenských obyvatel i návštěvníků Desné. Ať už jí říkáme hrobka, nebo hrobka s kaplí, je krásná a zaslouží si určitě nejenom náš obdiv, ale i péči a ochranu. Je to unikátní stavba, která se řadí k tomu nejcennějšímu, co z hlediska architektury ve městě máme. DNy 9

10 Historické slavnosti města Slavnosti města Desná V sobotu 15. září proběhly v areálu Riedlovy hrobky Historické slavnosti města Desná. Celá akce začala průvodem z centrálního parku v Desné. Vojáci v uniformách Rakousko Uherska a dámy v krásných dlouhých šatech navodili atmosféru doby starého mocnářství. Průvod prošel desenským sídlištěm a při každém zastavení svolával občany a zval je na bohatý program, který byl u kapličky připraven. Průvod, který vojáky doprovázel, byl historicky největší a to potěšilo nejen nás pořadatele, ale i účinkující skupinu vojáků a dam. Na ochozu Riedlovy hrobky byli spoluobčané přivítáni vyslancem císaře pána a pozdraveni starostou města panem Markem Pietrem a program mohl začít. Další a větší návštěvnost ovlivnilo počasí, které nám nepřálo. Velká zima a občasný déšť zahnaly diváky pod velký stan. Slunce nám začalo fandit až v poslední třetině programu. Velká chvála patří ochotníkům z Mladé haluze DS Vojan, kteří Písně s c.k. polním kabaretem v závěru zpívali všichni diváci, kteří nepřízeň počasí vydrželi. I jim patří dík za podporu všech úžasných herců a zpěváků. V Riedlově kapli byla připravena pro zájemce výstava ze sklářského prostředí, kde bylo možné zhlédnout vzory pro výrobu železných nebo dřevěných forem na výrobu skleněných výrobků, účetní doklady z roku 1938, vzorkovníky skleněných ověsů a další zajímavé listinné důkazy o chodu ve sklářském průmyslu své doby Program celého dne byl doplněn ukázkou práce s dravci, vynikajícím žonglérem, který do své hry zapojil i diváky, a ukázkou řemesel - výroba vitráží technikou Tiffany a práce na hrnčířském kruhu If předvedli úryvek ze hry Sen noci svatojánské, a to o Pyramovi a Thisbé, a vysloužili si velký potlesk. Profesionální výkon odvedli i herci jedné z nejlepších historických skupin, která právem nese na erbu název a ocenění Společnost pro zachování kulturního dědictví historie a romantiky. Mezi herci se objevily i dvě velmi nadané začínající herečky, resp. posluchačky ostravské herecké konzervatoře. Kamilu Janovičovou jsme mohli vidět v hlavní roli úspěšné pohádky Tajemství staré bambitky jako Aničku, dceru loupežníka. Její spolužačka se zase objevuje jako ústřední postava oblíbeného seriálu České televize Vyprávěj. 10 Desenské noviny 10/2012

11 Přes desenské kopce Stručná historie města Prvními zaznamenanými osadníky území našeho města byli skláři, kteří přišli kolem roku 1680 z Rejdic. Založili tu sklářskou huť v Tiefenbachu (Potočné = dnešní Desná II). Jako datum vzniku Desné se uvádí rok 1691, kdy byla založena osada v údolí říčky Desná (dnešní Desná I). Prvními obyvateli byli dřevaři. Část Desná III (Dolní Polubný, Černá Říčka, Novina, Souš, Nyčovy domky) má svoji historii spjatou s obcí Polubný a kořeny sahají také k roku Osada Desná patřila zpočátku k Albrechticím, ale díky rozvoji průmyslu, růstu počtu obyvatel, domů, živností a společenského života se osamostatnila a v roce 1913 byla povýšena na městys. To kromě jiného znamenalo, že mohla na svém území pořádat trhy. V následujících letech prošla nelehkým obdobím roku 1914 vypukla první světová válka, v roce 1916 byla postižena katastrofou protržením přehrady na Bílé Desné, prošla těžkým obdobím druhé světové války s následným odsunem Němců Příznivý byl až rok 1949, kdy se realizoval plán spojení menších obcí v jeden celek a od 1. ledna 1950 existuje město Desná v Jizerských horách, které vzniklo sloučením obcí Desná, Potočná, Pustiny, Morava, Dolní Polubný, Černá Říčka, Souš, Merklov a Nyčovy domky. Nově vzniklá obec prosperovala Běhalo se Přes desenské kopce Tělovýchovná jednota Desná ve spolupráci s místní sportovní komisí připravila na neděli 16. září premiéru obnoveného závodu v přespolním běhu pod názvem Přes Desenské kopce. Za krásného počasí se na startu sešli vyznavači přespolního běhu z širokého okolí, kteří byli rozděleni do několika kategorií. Nejmenší děti za pomoci svých rodičů zdolaly 50 metrů na místním fotbalovém hřišti, ti nejvytrvalejší pak 12 kilometrů v okolí Desné. Vítězem hlavní kategorie se stal Jiří Čivrný z SK Nové Město nad Metují. Absolutními vítězi jsou však všichni, kteří i díky výborné organizaci velmi zdařilý závod absolvovali. Závod byl přístupný různým věkovým kategoriím od ročníku narození Oceněni byli vždy první 3 závodníci ze soutěžních kategorií. Účastníci nesoutěžního běhu pro zdraví obdrželi pamětní listy. Poděkování za zdařilý průběh akce patří: městu Desná Městské policii Desná TJ Desná sportovní komisi obchodu Hudy sport firmě Detoa a. s. SČVK obchodu Papír, hračky, sport pana Zdeňka Vedrala Rndr.Alexandře Polové lékárna Desná obchodu Prima Desná pan Kolovratník Odborové organizaci Preciosa-Ornela a. s. paní Alena Borská a pan Luboš Šůra Mgr. Antonínu Bělonožníkovi panu Lukáši Müllerovi panu Jiřímu Křemenovi a samozřejmě všem organizátorům a dobrovolníkům, stejně jako všem závodníkům a divákům. a v roce 1968 byla povýšena na město. Za celou dobu fungování Desné jako nového správního celku, tedy od roku 1950, stálo v jejím čele celkem 12 představitelů (předsedů MNV, MěNV a starostů MěÚ): Bohuslav Brůna, Josef Souček, Josef Křížek, Antonín Nývlt, František Legát, Josef Straka, Petr Kopal, Miroslav Drašnar, František Schreiber, Jaroslav Juřík, Josef Sucharda a Marek Pieter. DNy Desenské noviny 10/

12 Pohled do historie Něco z historie našeho blízkého okolí Navarov Koncem srpna ( ) si držkovští rodáci (mezi které patřím) připomínali důstojným způsobem 660. výročí existence jejich domoviny. První písemné doklady o jejich bydlišti pocházejí z poloviny 14. století, z roku Zprávy o této středověké vsi úzce souvisejí s historií jejího kostela zasvěceného sv. Bartoloměji, jehož svátek připadá na 24. srpen. V tento den se konala každoročně slavná pouť, které se zúčastňovali věřící z celé rozsáhlé farnosti, zahrnující řadu okolních obcí. Na tuto pouť jsme se jako děti velmi těšili, ale poněkud méně jako školáci, kterým tato pouť připomínala blížící se konec prázdnin. Držkovský kostel a farnost byl po staletí pod patronací navarovské vrchnosti. Počátky sídla a jméno stavitele hradu Navarov nejsou historicky doložené. Někteří badatelé kladou založení hradu do počátků 14. století, kdy docházelo v českých, a nejen v českých krajinách ke kolonizaci pohraničních oblastí. Tyto vzdálenější oblasti byly rajony civilizačního úsilí klášterů, podporovaných v hojné míře zejména šlechtou a církevní vrchností. Právě dělení rozsáhlých šlechtických panství a změny jejich držitelů vyvolávaly nutnost ochrany území před chtivými sousedy nebo loupeživými hordami. K obraně často rozsáhlých a mimo civilizaci se nacházejících držav byla nezbytná výstavba pevných hradů s ozbrojenou posádkou. Pyšný a na svou dobu rozsáhlý hrad Navarov stál a jeho trosky se dosud nacházejí na příkrém svahu přes 400 m vysoké skály tyčící se nad soutokem olešnického Zlatníku s říčkou Kamenicí, O jeho prvním staviteli kolují různé pověsti. Jednou z nich je pověst o rytíři, který unesl královskou dceru, s níž si na nově postaveném hradě spokojeně žil až do doby, kdy král při honu hrad náhodně objevil a s únoscem a dcerou se usmířil. Obdobná pověst pochází z našeho blízkého okolí. Jedna její verze vypráví, že dcera panského fořta na Jizerce, které otec bránil v její lásce k uhlíři, utekla s uhlířem neznámo kam. Otec marně dceru hledal, až náhodou narazil ve vzdáleném lese na příbytek své dcery a uhlíře pečujících o dvě krásné děti. Pohledem na ně byl velmi dojat a s dcerou i zetěm se usmířil. Dcera otce radostně uvítala a pohostila ho návarou (kaší z naklíčeného hrachu). Otec, fořt panských lesů, na počest tohoto pohostinství nazval místo, kde nalezl ztracenou dceru, Návara. Odtud prý pochází jméno této enklávy, kde v budoucnu byl postaven pevný hrad a později i zámek, ve kterém vrchnost bydlela. Novější badatelé připisují pojmenování místa neznámému rytíři Navarovi, kterým údajně byl dle připomínky ze 4. února 1365 Adam z Heřmanic, řečený Navarov. Byl patronem kostela v Robousicích (u Jičína). O jeho vztahu ke zdejší krajině se v zápise nic neuvádí. Celé území původně patřilo bývalému slovanskému kmenu Chorvatů. Později naše okolní krajina, patřící k pohraničním neprůstupným hvozdům tvořícím přirozenou ochranu zemských hranic, přešla do vlastnictví krále. V průběhu 12. a 13. století přestaly mít pohraniční hvozdy z politických a ekonomických důvodů obranný význam a král je postupně prodával nebo za různé úsluhy a podpory v jeho panovnickém úsilí rozdával šlechtě a církevním hodnostářům. Naše oblast přešla z rukou krále v majetek mocného a rozvětveného rodu Markvarticů a jejich potomků pánů z Valdštejna a Vartenberka. Prvním bezpečně známým majitelem hradu a celého panství byl v letech kolem roku 1380 jeden z Valdštejnů Jindřich, který se psal z Navarova. Před ním v roce 1363 panství vlastnil Bořek z Kunštátu a Poděbrad, který navarovské panství získal sňatkem s Eliškou z Lichtenberka a ze Žleb. Bořek tu v roce 1373 zemřel. V následujících 300 letech se majitelé panství včetně hradu často střídali. Nejznámější z nich kolem roku 1408 byli Čůchové ze Zásady (u Mnichova Hradiště). Po smrti otce Jana Čůchy (1411) se ujal panství jeho starší syn Petr, kterému v roce 1440 byl hrad lupiči sídlícími na hradě Valdštejn uloupen. Na prosbu Petra a jeho přátel hejtman boleslavského kraje Jiřík z Kunštátu a Poděbrad na svůj náklad hrad Navarov dobyl. Petr ani jeho žena Jana nemohli Jiříkovi válečné výdaje zaplatit. Po smrti Petra se po roce 1445 ujal vdovy Jany hejtman Jiřík. Ta mu v roce 1452 prodala za 12 kop grošů celé rozsáhlé, ale velice zadlužené panství Čůchů. Již za několik týdnů nato prodal Jiřík panství Navaovv mocnému a bohatému pánu Mikulášovi Zajíci z Hazenburka za 1000 kop grošů. Do roku 1515 se majitelé hradu Navarov často střídali. Po tomto roce se navarovské panství stává po dobu delší než 100 let součástí rozlehlého panství rodu Smiřických. Za jejich vlády se panství dočkalo nebývalého hospodářského rozkvětu. Po bitvě na Bílé Hoře převzal konfiskát rodu Smiřických Albrecht z Valdštejna, který rozkvétající državu využil jako hospodářské zázemí k zásobování své početné armády... V roce 1627 postoupil Valdštejn navarovské panství a hrad jako léno panovačné Gertrudě de Lammote. Po smrti Valdštejna (1634) přitáhlo v roce 1643 k Navarovu švédské vojsko a hrad přes hrdinný odpor 27 členné posádky a jejího velitele Vincenta de Lammote dobylo a hrad obsadilo. Až v roce 1644 císařské vojsko hrad od Švédů osvobodilo. Aby se hrad nestával přechodným sídlištěm různých loupeživých hord, kterých se koncem třicetileté války po celém území potulovala celá řada, rozhodl ještě téhož roku císař Ferdinand III. hrad zbourat. Rozhodnutí císaře zajistilo pražské místodržitelství a uložilo jeho majiteli Vincentu Lammote, aby vlastní hrad pomocí svých poddaných během 6 týdnů srovnal se zemí. Obdobný osud sdílely i okolní hrady Trosky, Valdštejn, Zvířetnice, Valečov, Tolšejn a další. Přestože ve své době měly pro ochranu okolního území velký význam, XVII. století nepřežily. Materiál z rozbořených hradů posloužil okolním vesničanům ke stavbám obydlí nebo jiným potřebným účelům. V Navarově se použil k dostavbě zámku a hospodářských stavení. Ani okolní obyvatelé nepřišli zkrátka, když už panstvo mělo dost, zbyl ještě materiál i pro ně. Tak zanikl krásný a hrdý hrad, jehož trosky jsou cílem zvídavých turistů. Použity dostupné materiály pojednávající o historii našeho regionu. Ing. L. Žák, srpen Desenské noviny 10/2012

13 Informace z knihovny Desenská knihovna v projektu Knihoběžník Desenské knihy v projektu Roberto Saviano: Opak smrti Kyril Bonfigliori: Pistole má přednost Knihy najdete v Městské knihovně v Riedlově vile. Desenská knihovna se od září zapojila do projektu Knihoběžník. Tento projekt připomíná geocoaching, kdy dotyčný hledá kešky. Cílem knihoběžníka je najít knihy, přečíst a vrátit na původní místo. O projektu Knihoběžník Tisíce knih byly rozmístěny po veřejných prostranstvích a v dostupných budovách, aby je mohli čtenáři najít, přečíst, doplnit jejich příběh na web knihoběžníku a poslat dále. Knihy, které se zapojily do projektu, jsou už od začátku neobyčejné. Žádnou z nich si čtenáři nekoupili, nýbrž je našli na veřejných místech, například v tělocvičně nebo na zastávce tramvaje. Na přebalu knihy má každá kniha samolepku s informací o tom, že kniha se zapojila do projektu Knihoběžník a má na tomto webu svůj profil. Na něm se čtenáři mohou dozvědět například její aktuální status, polohu, zdravotní stav, ale hlavně její příběh a příběhy jejích předcházejících čtenářů. Ten, kdo knihu najde, si ji může vzít s sebou, kam jen chce doufáme však, že co nejdále a na co nejnetradičnější místa, kde s ní zažije vzrušující chvíle. Kniha však není jeho. Když ji přečte, budeme rádi, když se s ostatními knihoběžníky podělí o své zážitky na webu Knihoběžníku. Potom ji stačí jednoduše nechat někde, kde knihu znovu kdosi najde a bude pokračovat v psaní jejího životního příběhu. Něco není jasné? Zde jsou otázky a odpovědi: Kdo je knihoběžník? Knihoběžník není obyčejný čtenář. Knihoběžník nejen čte knihy, ale píše i jejich příběhy. Věříme, že každá kniha má dva příběhy. Jeden napsal do jejího nitra spisovatel, druhý můžeš napsat ty spolu s ostatními. Kolik knih mohou knihoběžníci najít? V České republice jich je již víc jak 700. Aktuálně volné najdeš na mapě na stránkách Knihoběžníku. Kromě toho je v Knihoběžníku víc jak 3500 knih, hlavně na Slovensku, kde Knihoběžník funguje již od roku Jak poznám, že kniha patří k projektu? Každá kniha má na přebalu výraznou samolepku. Zároveň je na vnitřní straně obálky krátký návod, jak se zapojit, identifikační kód a heslo knihy. Pozor, obálka knihy se nemusí shodovat s obrázkem v jejím profilu. Co je životní příběh knihy? Knihy mají na svůj vlastní profil. Na něm se čtenář dozví její aktuální status, polohu, zdravotní stav, může si přečíst její deník nebo ho upravit a zároveň tak rozšířit její životní příběh o dojmy z knihy nebo příhodu z jejího nalezení. Jak vytvořím knize životní příběh? Jednoduše. Po celé České republice se nedávno narodilo a začalo žít svůj příběh více než 700 knih. Tvým úkolem je takovou knihu najít, přihlásit ji na svoje konto, přečíst a vrátit zpět mezi lidi. Různí čtenáři mohou takto postupně vytvořit životní příběh každé knihy a nechať ji cestovat nejen po České republice. Jak funguje přihlašování a odhlašování knihy? V první řadě ji musíš najít. Aktuální polohy knih jsou zaznačeny na mapě na Když knihu najdeš, přihlásíš ji na svoje čtenářské konto pomocí ID a hesla knihy, které jsou uvedeny na samolepce. Kniha tak získá status čtená. Následně můžeš psát příběh knihy do jejího internetového deníku. Když se rozhodneš knihu vrátit mezi lidi, odhlásíš uvolníš ji ze svého konta. Když knihu uvolníš, bude mít status volná. Jak se přidám ke knihoběžníkům? Stačí se zaregistrovat na stránkách Co znamenají statusy knihy na jejím profilu? Kniha může mít následující statusy: volná, čtená, ztracená volná znamená, že kniha je k dispozici pro čtenáře na daném místě čtená znamená, že ji čtenář má právě přihlášenou na svoje konto ztracená znamená, že o knize jsme už měsíc neslyšeli a její rodina se bojí o jej osud :-) Co je to zdravotní stav knihy? Zdravotní stav knihy vyjadřuje její opotřebování. Je to jako za školských časů, když jsme dostávali učebnice od starších kolegů. Zdravotní stav zaznamenává každý čtenář podle svého uvážení, její stav se může časem zhoršovat, ale i zlepšovat v případě, že čtenář knihu polepí a tím vyléčí. Čtenáře, kteří mají zázračnou moc léčit lepicí páskou, máme obzvlášť rádi. Co jsou místa? Místa jsou jednoduše místa, kde se nacházejí knihy. Místa najdeš na mapě, každá zelená značka znamená, že na daném místě se nachází volná kniha pro knihoběžníky. Dobře, našel jsem tedy na mapě místo, kde je kniha. Když jsem tam přišel, žádná kniha tam nebyla. Když jsem se opět podíval na mapu, kniha je stále na daném místě. Taková situace může nastat v případě, že knihu mezitím někdo našel a vzal, ale ještě ji nestihl přihlásit na svoje konto. Vzorní čtenáři přihlašují knihy vždy co nejdříve. Existuje i druhá možnost, co se s ní stalo knihu kdosi našel, ale velmi si ji chce nechat pro sebe. To je nám velmi líto, snad si to ještě jednou promyslí a pochopí, že kniha si zaslouží, aby nezapadla prachem v jeho poličce. Našel jsem knihu, ale její ID a heslo jsou zničené. Bohužel, navzdory našim nezničitelným samolepkám s příměsí titanu se to může stát. Napiš prosím na něco vymyslíme. Kdo a proč stojí za knihoběžníky? Organizátorem projektu je internetové knihkupectví Martinus. cz. Martinus.cz spolu s vydavatelstvy Albatros Media, Dokoran, Fragment, Host, Labyrint, Paseka a distributorem Partner Technic připravil pro knihoběžníky více než 500 knih na hledání. Projekt jsme vymysleli, protože máme rádi knihy a máme rádi zábavu. A chtěli jsme se o to s vámi podělit :-) Mohu do projektu přidat vlastní knihy? Ano! :-) Přidat svoje vlastní knihy do Knihoběžníka můžeš i ty, když se zaregistruješ. Stačí si přes svůj profil objednat nálepky a my ti je zadarmo pošleme, spolu s návodem, jak knihy polepit :-). Co vy na to? Nezní to zajímavě? Pokud rádi čtete a cestujete, máte jedinečnou možnost si oba své koníčky užít pěkně pospolu. Těšíme se na vaši návštěvu v naší knihovně. Desenské noviny 10/

14 Informace z knihovny Novinky v desenské knihovně Jaroslav Hrách: Alois Otáhal Kniha, kterou vydal Obecní úřad v Držkově a věnoval ji také desenské knihovně, seznamuje s dílem místního malíře-řemeslníka. Narodil se sice v Litovli na Moravě, ale záhy se rodina přestěhovala do Nové Paky a odtud do Šumburku nad Desnou a posléze do Desné. Životopis Aloise Otáhala napsal držkovský kronikář Jaroslav Hrách, publikace představuje především ukázky z díla jmenovaného malíře. Jiří Hájíček: Rybí krev Románem Rybí krev p o k r a č u j e a u t o r ve své linii venkovských próz (povídkový soubor Dřevěný nůž, romány Zloději zelených koní a Selský baroko) a zavádí nás tentokrát na jihočeský venkov přelomu osmdesátých a devadesátých let dvacátého století. Po patnácti letech strávených v cizině se Hana v roce 2008 vrací do polozatopené vesničky na břehu Vltavy, kde vyrůstala, chtěla se vdát a být učitelkou ve zdejší jednotřídce. Ale všechno je jinak - na vylidněné návsi stojí sama. Má však odvahu podívat se zpátky, má odhodlání ptát se sebe samé i lidí, kteří pro ni kdysi mnoho znamenali... Miloš Urban: Boletus Arcanus N ejnovější román úspěšného českého spisovatele Miloše Urbana si pohrává s klasickou českou vášní houbařením. Vypráví příběh mladého nakladatelského redaktora Gregora Martyho, který bojoval s podivuhodnou drogou a málem nad ní zvítězil. Získal mládí, krásu a erotické charisma, ale taky mučivou závislost na této vzácné lahůdce a je nucen se rozhodnout, jestli bude ve fatálním vztahu pokračovat, anebo se pokusí o návrat do obyčejného života. V českých lesích začal růst tajemný hřib Boletus arcanus a tomu, kdo ho najde, vyplní jakékoli přání. Jenom je třeba si předem dobře promyslet, co vlastně chceme, a jestli nakonec není lepší nechat ty nejkrásnější hřiby tam, kde jsou... Tom Hodgkinson: Líný rodič Lenošením a nečinností k lepšímu rodičovství. Zaručený návod, jak být pohodovým rodičem Také máte pocit, že jste se stali otroky svých dětí? Z přehnaně zaníceného rodičovství však vede cesta ven. Existuje jednoduché řešení, které váš život učiní snazším a finančně méně náročným, život vašich dětí učiní radostnějším a navíc vám pomůže vychovat děti šťastné a soběstačné. Toto řešení autor knihy nazývá líné rodičovství a jeho mantra zní jednoduše: Nechte je být. Líný rodič je totiž dobrý rodič. Taková filozofie pravděpodobně může jít modernímu, zaneprázdněnému rodiči proti srsti, protože je nám neustále předkládáno, abychom dělali více, a ne méně. Nikoliv. Problém není v tom, že do rodičovství vkládáme příliš málo práce, nýbrž že jí vkládáme příliš mnoho. Tím, jak přehnaně zasahujeme do života svých dětí, jim bráníme, aby vyrostly a postaraly se samy o sebe. Stáhněte se. Nechte je žít.. Jeho Svatost Dalajlama: Cesta tibetského buddhismu Kniha představuje jasnou a přímou cestovní mapu, k terá nám ukazuje cestu, jak můžeme ve svém životě ukončit utrpení a objevit štěstí. Toto dílo, které má nesporně velkou hloubku, nám ukazuje nejen to, čím může náboženství přispět lidstvu, ale zároveň zdůrazňuje význam opravdového a upřímného praktikování víry a pochopení toho, co lidstvo skutečně potřebuje. Proslulý svou neustále se usmívající a zářící tváří a také pro svůj odkaz lásky, soucitu a míru, podává dalajlama ve své knize vysvětlení o třech roztočeních kola dharmy, popisuje dvanáct článků podmíněného vyvstávání a účel a způsob, jak vytvořit osvícenou mysl. Dalajlama velmi krásně a detailně popsal tři hlavní aspekty cesty a stupně na cestě k osvícení tak, jak je zaznamenal a doplnil o své vlastní zkušenosti lama Je Tsongkhapa, proslulý učitelem tibetského buddhismu. Městská knihovna Desná pořádá HRAVÁ ČÍTÁRNA ve středu 3. října 2012 Čtení, hraní, tvoření na téma Sport Od hodin. Pro děti 8 11 let, vstup zdarma. Vezměte s sebou penál a přezůvky! Najdete nás v 1. patře Riedlovy vily tel.: , Oddělení pro děti a mládež: Thomas Brezina: Klub Záhad. Zombie z jeskyně Klub záhad je na stopě děsivé záhadě. Na pláži v San Angelo potkali skutečnou zombie, ale nikdo jim nevěří. I hlavní hrdinovéjsou zprvu přesvědčeni, že se jedná o nějaký žertík k vyděšení turistů. Skutečnost je však jiná! Jim Davis: Garfield posiluje Získejte břišní svaly jako kocour Garfield! A bez cvičení! 36. kniha sebraných Garfieldových stripů. Daniela Krolupperová: Tygří trápení Nová napínavá série z prostředí zoologické zahrady. Zastavit se u mámy v práci může být pěkná otrava. Ale jen v případě, že vaše maminka nepracuje zrovna v zoo. Potom je taková návštěva naopak super! Dají se tam zažít úžasné věci. Díky tomu poznají děti zblízka i péči o zraněná tygří mláďata, kterým někdo roztříštil ve výběhu skleněnou láhev. Jediná zlomyslná hloupost způsobí spoustu bolesti a starostí Desenské noviny 10/2012

15 Pozvánky, inzerce Nová advokátní kancelář otevřena v Desné Všeobecná právní praxe zkušeného advokáta Vymáhání pohledávek, exekuce, smlouvy a dohody, byty a nemovitosti, rozvody manželství, výživné, rodinné právo, pracovní právo, obhajoby v trestních řízeních. Pracovní doba po tel. dohodě. JUDr. Břetislav Kunc tel.: , , Krkonošská 612, Desná II (zelený věžový dům) Technické služby odvoz a likvidace fekálií zimní a letní údržba Jan Sieber, Tanvald Žďár 26 telefon , Karvela-servis Desná nabízí: motoristům a firmám veškeré opravy osobních, malých dodávkových a terénních aut. Blíží se zimní období, můžete využít přípravy vozu na zimní provoz, kontrolu provozních náplní, kontrolu stavu aku aj. Otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 16 hodin Krkonošská 580, Desná v Jizerských horách Tel.: , , Hledáme pracovníka do půjčovny a servisu lyží v Harrachově od prosince 2012 příjemné vystupování a znalost v oboru anglický/německý jazyk zaměstnanecké výhody dobré platové podmínky Info tel.: , Desenské noviny 10/

16 Dětský koutek BÁSNIČKY K PODZIMU Hádaly se, hádaly se v. FOUKEJ, FOUKEJ Kterou z nich si houbař v odnese. SHOĎ MI 1 A už kráčí houbař kudrnatý. SHOĎ MI 1 NEBO 2 Nevzal ani jednu, byly to!!! BUDOU OBĚ Spadla zelená, rozbila si kolena. MĚLA A teď pláče, naříká, že jí šťáva utíká. A DĚDOUŠEK JEN 2 domaluj si Domaluj k obrázku další podzimní ovoce, které znáš a vybarvi je všechny správnými barvami. DEJ MI, 1 BUDEME MÍT STEJNĚ. SUDOKU PRO DĚTI VYBARVI SI DRAKA Užij si vybarvení draka, kterého můžeš pouštět s ostatními Čmeláčky v říjnu Jakých tvarů má nejvíce? 16 Desenské noviny 10/2012

17 Co se děje u sousedů KINO JAS Járy Cimrmana Tanvald 4. října 2012 v hodin Přímý přenos představení hry České nebe do kin! České nebe Cimrmanův dramatický kšaft Nález Cimrmanovy hry České nebe potvrdil, že stopa geniálního autora nekončí rokem Drama zachycuje dobu, kdy na zemi propukla 1. světová válka. Sledujeme ji z nebe, kde se dávno mrtví velikáni českých dějin strachují o osud svého lidu. Česká nebeská komise ve složení svatý Václav, praotec Čech a J.A.Komenský se v krizové situaci rozšiřuje o nové členy, aby vnukla národu myšlenku samostatného státu. Hra je vhodná k oslavám 28.října, ale lze ji uvádět i jindy. Režie: Ladislav Smoljak Scéna a kostýmy: Jaroslav Weigel Obsazení: J.A.Komenský Zdeněk Svěrák, Praotec Čech Jan Kašpar, Svatý Václav Petr Brukner, Jan Hus Jaroslav Weigel, K.H.Borovský Genadij Rumlena, maršál Radecký Václav Kotek, Miroslav Tyrš Michal Weigel, Babička Miloň Čepelka Premiéra: v Žižkovském divadle Járy Cimrmana Toto výjimečné představení odehraje Divadlo Járy Cimrmana v rámci oslav svých 45. narozenin! Začátek přímého přenosu 18:45. Program večera: 19:00 začátek programu 19:15 začátek 1. části představení (seminář) 20:10 konec 1. části a 20minutová přestávka se slavnostním přípitkem 20:30 začátek 2. části představení (hra) 21:30 konec představení Desenské noviny 10/

18 Co se děje u sousedů Smržovka nebo MDC Maják DDM Ulita Tanvald tel.: Pondělí 1. října Čítárnička Naše stromy a stromoví skřítkové Od hodin v knihovně. Pro děti školního věku, ale i šikovné předškoláčky. Sobota 6. října od 10 hodin Memoriál Bedřicha Kuhna Hasičská soutěž na kluzišti. Úterý 9. října Vernisáž výstavy obrazů Vladimíra Mencla Od 17 hodin v Zámečku. Neděle 14. října Pojeďte s námi na výlet tentokrát na zámky Hrubý Rohozec a Sychrov. Celodenní výlet, odjezd v 9 hodin z nám. T. G. Masaryka. V rámci prohlídek navštívíme navíc na Hrubém Rohozci sklepy i lokajnu a na Sychrově pak některou z právě probíhajících výstav. Pondělí 15. října Dílna s Květou Přijďte si vyrobit Od 15 do 17 hodin v knihovně. Tentokrát si filcováním vyrobíme buď chrastící míček pro kočičku, nebo náušnice. Pro veřejnost bez omezení věku. Pondělí 22. října a úterý 23. října Slet Bubeníků ve Smržovce 22. října - koncert od 20 hodin v Parkhotelu. Pavel Fajt, Miloš Vacík, Ephraim Goldin, Tomáš Reindl, Zdeněk Bína, Pavel Koudelka a David Koller. Více na str října koncert pro handicapované od 16 hodin v Parkhotelu. Výstava Výstavní síň Zámečku Od 2. října do 4. listopadu Česká krajina v obrazech Obrazy Vladimíra Mencla. Vernisáž výstavy se uskuteční 9. října od 17 hodin... Všechny uvedené akce jsou bez záruky. Sobota 6. října Výlet za koníky na Kořenov Výlet pro rodiče a prarodiče s dětmi. Info na tel: Neděle 14. října S babičkou do přírody Výlet pro rodiče a prarodiče s dětmi na rozhlednu Štěpánku. Trasa je dlouhá 7km, odjezd autobusem z Tanvaldu centrum v 8.52 hod. do Kořenova k motorestu. Svačinu a dobrou náladu s sebou! října Burza a bleší trh Burza a bleší trh dětského oblečení, obuvi, hraček, těhotenského oblečení, kojeneckých potřeb a ostatních dětských doplňků (kočárky,autosedačky,sportovní potřeby, kola, lyže, brusle ) Pondělí 15. října Příjem věcí a hodin Úterý 16. října Příjem věcí hodin Úterý 16. října Prodej věcí hodin Středa 17. října Příjem věcí hodin Středa 17. října Prodej věcí hodin Čtvrtek 18. října Příjem věcí hodin Čtvrtek 18. října Prodej věcí hodin Pátek 19. října Prodej věcí hodin Sobota 20. října Prodej věcí hodin Neděle 21. října Výdej a vyúčtování hodin Věci přijímáme čisté a nepoškozené!!! Za každý přijatý kus na burzu se účtuje 1,50 Kč + 10 % z prodeje. Aktivní účastníci na burze budou zvýhodněni na poplatcích (1,50 Kč/ks se nebude účtovat). Na bleší trh si můžete pronajmou stůl za 100 Kč. Tabulky pro rozepsání kusů si vyzvedávejte v Majáku každé dopoledne. Bližší informace poskytneme přímo v MDC Maják nebo na tel: V pondělí 1. října začínají pracovat naše zájmové kroužky, v některých ještě nabízíme volná místa: Výtvarný pro děti od 1. třídy čtvrtek hodin, DDM Angličtina pro děti od 1. do 5.třídy pondělí hodin, DDM Angličtina pro dospělé zač. a mírně pokroč. - čtvrtek hodin, DDM Šachy čtvrtek hodin, DDM Rybářský středa hodin, DDM Florbal úterý , hodin, tělocvična ZŠ Masarykova Divadelní středa hodin, DDM Úterý 16. října v hodin Tiffany svícny Výroba skleněných svícínků vitrážovou technikou. Akce pro děti od 10 let. Cena: 100 Kč. Úterý 23. a 30. října v hodin Mozaiková zrcadla Akce pro děti od 1. tříd. 23. října lepení mozaiky, 30. října spárování. Cena dle velikosti zrcadla: Kč. PODZIMNÍ PRÁZDNINY: Čtvrtek 25. října Výlet do Dinoparku v Liberci Sraz v 8.00 na hl. vlakovém nádraží v Tanvaldě, návrat ve hodin tamtéž. Cena: 130 Kč. Pátek 26. října Výlet do centra Babylon v Liberci do lunaparku nebo IQ parku Dle vlastního výběru. Sraz v 8.00 hodin na hl. vlak. nádraží v Tanvaldě, návrat ve Cena: 120 Kč. Výlety jsou určeny dětem školního věku. Na oba výlety je možno po dohodě přistoupit na trase. Na všechny akce přijímáme přihlášky s platbou v Domě dětí a mládeže Tanvald. Bližší informace na tel: , nebo na 18 Desenské noviny 10/2012

19 Kino Klub Alfa KINO KLUB ALFA tel.: Desná v Jizerských horách **************************************************************************************************** Ř Í J E N Ř Í J E N Ř Í J E N **************************************************************************************************** Středa 3. října hodin HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ: HRAJEME SI NA VODNÍKY Středa 10. října hodin HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ: KERAMIKA **************************************************************************************************** Středa 17. října DEN ALFY Od 9.30 hodin POHÁDKOVÉ PÁSMO PRO DĚTI Filmové představení pro děti nejen z mateřských škol, ale i pro děti, které jsou doma s maminkami. Tentokrát projekce pohádek z Krátkého filmu Praha, délka trvání cca 60 minut, vstupné 30 Kč. Pro děti dobrůtka, dospělý doprovod nápoj zdarma. Od hodin HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ VÝLET Od hodin HOSTEM V ALFĚ S MVDr. KLÁROU POSPÍŠILOVOU. Další příjemné povídání s paní Pospíšilovou nejen o křestu její nové knížky Putování s vílou Izerínou knížkou, která poutavými příběhy přiblíží dětem významná a zajímavá místa Jizerských hor, ale i o kalendáři Jizerky a lidé. Vstupné 30 Kč, doporučujeme rezervace na tel.: Všichni jste srdečně zváni. **************************************************************************************************** Úterý 23. října a hodin OKRESNÍ PŘEBOR: POSLEDNÍ ZÁPAS PEPIKA HNÁTKA Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní přebor. Ve filmu se objeví legendami opředená postava trenéra s licencí Josefa Hnátka. Protože v samotném seriálu se tento muž vyskytoval pouze jako popel rozprášený na houslickém hřišti, rozhodli se tvůrci, že ho divákům představí i ve své živoucí podobě. Příběh celovečerního filmu je tak situován do doby jeho života a rozehrává dilema muže, pro něhož je fotbal celý jeho život. Dokonce víc než život. V titulní roli houslické persóny Miroslav Krobot. Vstupné tradičních 60 Kč. Středa 24. října hodin HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ: POUŠTÍME DRAKY Středa 31. října hodin HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ: HRAJEME SI NA VODNÍKY HRAVÉ ODPOLEDNE ČMELÁČKŮ organizuje o.p.s. Paraplíčko se sídlem v Desné. Program pro děti od 3 let. V ceně 50 Kč zajištěn bohatý program, kvalifikovaný dohled a občerstvení. Doporučujeme přezutí. V letošním roce se mezi nás vrátí pohádkové postavičky, se kterými si budeme hrát, budou nás učit mnoha zajímavým věcem a jistě s nimi podnikneme i zajímavé výlety. **************************************************************************************************** Kino klub Alfa pro Vás dále připravuje: Módní přehlídku, Filmový festival zimních sportů, filmy Madagaskar 3 a Doba ledová 4. Těšíme se na Vaši návštěvu. **************************************************************************************************** Každý pátek DISKOTÉKA Sobotní plánované akce TAK TROCHU JINÁ MUZIKA najdete na facebooku: Kino Klub Alfa Desná Vždy od hodin, otevřeno od hodin Desenské noviny 10/

20 Kulturní a informační středislo RV Program na říjen Výstava Od 2. října Riedlova vila Christy Scharf: Jizerské hory a jejich sklárny Vernisáž výstavy Úterý 2. října od 17 hodin Riedlova vila Zahájení v ýstav y obrazů a obrázků z Jizerských hor očima rakouské malířky. Vernisáž zahájí hrou na klavír slečna Šárka Stehnová. Hudební večer Čtvrtek 4. října od 19 hodin Ro(c)kování s Jiřím Černým Na své příznivce se do Desné těší i v tomto roce hudební publicista a kritik bez konzervatoře pan Jiří Černý. Jeho podzimní návštěva Desné bude uzavírat druhé desetiletí těchto tradičních komorních večerů v Riedlově vile. Divadlo zájezd Sobota 13. října v 16 hodin Vysoké na Jizerou Krakonošův divadelní podzim Jiříkovo vidění Již tradičně pořádá kulturní středisko v Desné podzimní zájezd na Národní přehlídku venkovsk ých divadelních souborů. Z nabídnutých divadelních představení byla vybrána hra Morkovských ochotníků Jiříkovo vidění, skutečný příběh pouti peklem i rájem za dosažením očisty duše. Již nyní si zájemci mohou rezervovat místa do autobusu a divadla. Autobus bude vypraven z Tanvaldu z parkoviště od Kina JAS Járy Cimrmana, další zastávka Desná, Polubný, Příchovice Rezervace: (pouze sms), , Připravujeme na listopad Vernisáž výstavy Pondělí 2. listopadu Riedlova vila Mgr. Helena Schmiedová: Zastavme se, blíží se adventní čas Zahájení výstavy obrázků pastelem a vitráží technikou Tiffany. Pohádka Neděle 4. listopadu od 15 hodin Riedlova vila Teatr Víti Marčíka Eliščiny pohádky Pohádka pro rodiče s dětmi od 3 let. Vstupné 30 Kč. Knihovna Středa 14. listopadu od hodin v knihovně Hravá čítárna Čtení, hraní, tvoření pro děti od 8 do 11 let, vstup zdarma. Týden knihoven října 2012 Pondělí 1. října hodin Čtvrtek 4. října hodin Den otevřených dveří v knihovně registrace zdarma na celý rok výprodej knih za symbolickou cenu burza knih amnestie dlužníků Středa 3. října od hodin Hravá čítárna Čtení, hraní, tvoření na téma sport. Pro děti od 8 do 11 let, vstup zdarma. Neděle 7. října od 15 hodin Pohádka Hrnečku, vař! Avizovaná beseda s fotografy MF Dnes a ČTK je zrušena! Program Kulturního a informačního střediska Riedlova vila v Desné Kulturní a informační středisko Riedlova vila Krkonošská 120, Desná tel.: provozní doba Úterý hodin Čtvrtek hodin Sobota hodin Knihovna tel.: , provozní doba Pondělí 10 12, hodin Čtvrtek 10 12, hodin Desenské noviny redakce MěÚ Desná Krkonošská 318, Desná tel.: DN na webu: Městská knihovna Desná uvádí pohádku pro děti od 3 let HRNEČKU, VAŘ! v neděli 7. října 2012 od 15 hodin v Riedlově vile Zahraje divadlo Kejklíř Praha Pohádka pro děti od 3 let v doprovodu rodičů. Vstupné 30 Kč. 20 Desenské noviny 10/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 5. zasedání Zastupitelstva města Desná, které se konalo dne 24.6.2015 od 17.00 hod. v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Kořínek Jaroslav, Šikola Petr, Ing. Michek

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 4. zasedání rady města konané dne 16.3.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Petr Šikola, JUDr.

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd

Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd Hurá do školy! Víkendový adaptační pobyt pro žáčky 1. tříd PO PRVÉ DO ŠKOLY CO TO ZNAMENÁ? Poprvé do školy. Jaké to je? Jaké pocity děti prožívají? Jaké pocity prožívají rodiče? Těšení a obavy zároveň.

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 10. zasedání rady města konané dne 17.5. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský číslo usnesení hlasování

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 7. zasedání rady města konané dne 11.5.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou. Liberecký kraj Město Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberecký kraj Plán práce prevence kriminality na období 2013 2015 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 2012 3 2.1. Hlavní problémové oblasti v oblasti

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 8. zasedání rady města konané dne 8.6.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Želinský, JUDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracovala: PaedDr.

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012

HISTORIE LIBERCE. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 HISTORIE LIBERCE Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_452 2. března 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s historií Liberce Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2013

Cvičení jednotek SDH v roce 2013 Cvičení jednotek SDH v roce 2013 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále jen DZP

Více

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne)

RC Klub SIG N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E. Lo-30 Seriál EX 2013 ( EX So, EX- 500 Ne) RC klub SIG - N. A. L. Třebíč P R O P O Z I C E soutěží lodních modelářů 1) 5. kolo Moravského poháru 2013, 2) 5. kolo seriálu Mistrovství České republiky 2013 kategorie EX Pořadatel: Čísla soutěží: RC

Více

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo

Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Klub dětských knihoven Libereckého kraje Kde končí svět nejmoudřejší je číslo Závěrečné zhodnocení projektu Eva Kordová 2014 Závěrečné zhodnocení 9. ročníku projektu Kde končí svět na podporu výchovy ke

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

U nás v Grygově. Grygovské noviny. Červen 2012. Strana 2. Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Červen 2012 Strana 2 U nás v Grygově Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější Hasiči, sokolové a pracovníci obce pracují na altánu v sokolské zahradě Budova šaten na sportovním areálu dostala nový

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014

Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Komunitní plánování Zdravé městské části Praha 14 Zpráva o výsledcích ankety k ověření problémů z Fóra Zdravé městské části Praha 14 v roce 2014 Obsah: 1. Cíl, metodika a průběh ankety 2 2. Výsledky 2

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ROZVOJ OBCE, VÝSTAVBA A PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE KOMÁROV 2014-2018 Komárov 22.1. 2015 SPRÁVA A ŘÍZENÍ OBCE Budeme usilovat o čerpání finančních prostředků z evropských strukturálních fondů a dotačních titulů

Více

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví )

PŘÍSLOVÍ 1) Řekni mi, co čteš, a já Ti povím, kdo jsi. ( anglické přísloví ) 2) Cizí chyby máme na očích, svoje však za zády. ( arabské přísloví ) OBSAH : 1. Úvod 5. Sport 2. Informační pelmel 6. Slovo mají čtenáři 3. Zprávy z obecního úřadu 7. Závěr 4. Kultura ÚVODEM Nejkrásnější měsíce v roce skončily, léto je pryč. Děti už zase vytáhly své aktovky

Více

PROSTĚSDĚLOVACÍ STYL- CVIČENÍ

PROSTĚSDĚLOVACÍ STYL- CVIČENÍ Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Datum vzniku 10. 12. 2012 Český jazyk 1. 4. ročník oboru ZA, 1. 4. ročník oboru SC ČJ/ZA+SC/01+02+03+04/01 ČJ/ZA+SC/01+02+03+04/01/14-20 Mgr. Jitka Riedlová

Více

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ

Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu 1. 5. ročník ZŠ Malotřídní škola v krásném prostředí Moravského krasu, 1. 5. ročník ZŠ Místo radostného setkávání, společné práce, vědomostního a

Více

Aikido Vinohrady Praha, o.s.

Aikido Vinohrady Praha, o.s. Aikido Vinohrady Praha, o.s. Výroční zpráva za rok 2007 Vypracoval Martin Švihla 2.1.2008 Obsah zprávy: Aikido Poslání klubu Činnost klubu Klub v roce 2007 Pravidelná výuka Nepravidelné aktivity (semináře,

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech

KLADSKÉHO POMEZÍ. Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech Bulletin vychází 30. června 2013 číslo 2/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Letní vydání novin Kladské pomezí je na informačních centrech Začátkem měsíce května bylo rozdistribuováno letní vydání novin Kladské pomezí.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.2.12/01.0003 Název projektu Zlepšení výuky autoškoly u žáků se speciálními vzdělávacími

Více

HC BULDOCI NERATOVICE

HC BULDOCI NERATOVICE HC BULDOCI NERATOVICE LEDNÍ HOKEJ Krajská soutěž mužů HC Buldoci Neratovice vs TJ Spartak Příbram 31.10.2015 18:30 Partneři hokejového týmu: KRAJSKÁ SOUTĚŽ MUŽŮ Vážení příznivci neratovického ledního hokeje,

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-7-2015 Termín jednání 2. února 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

itinerář VeterÁn show huť 2015 www.veteranshowhut.cz Účastník akce Startovní číslo Počet bodů SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává

itinerář VeterÁn show huť 2015 www.veteranshowhut.cz Účastník akce Startovní číslo Počet bodů SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává SDH Huť ve spolupráci s OU Pěnčín předává itinerář účastníkovi akce VeterÁn show huť 2015 Obec Pěnčín Účastník akce Startovní číslo Počet bodů 1 Sponzoři a partneři akce supšs Farma Dolenec Jako od Babičky

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC

S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC S T R A T E G I E dalšího rozvoje SCM při DHK ZORA OLOMOUC na roky 2010 2012 Obsah : I. Zásady činnosti sportovních center mládeže II. Projekt přípravy dětí a mládeže v DHK Olomouc III. Vlastní strategie

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí)

Městys Nehvizdy. 2. Vlastní zpráva. 1. Kvalita života a lidské zdroje. Nástavba MŠ Nehvizdy pro 117 dětí (s třídou pro hendikepované děti v přízemí) Městys Nehvizdy 1. Úvod ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTYSE NEHVIZDY ZA ROK 2011 V souladu s kapitolou 5.2 strategického plánu (dále také SP ) spočívá kontrola jeho vlastní realizace

Více

Rada vyslovila uznání a poděkování

Rada vyslovila uznání a poděkování Vzdělávání: Rada vyslovila uznání a poděkování Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Rada města Bruntálu v úterý 22. listopadu vyslovila uznání a poděkování řediteli, pedagogickému sboru a nepedagogickým

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6

Městský úřad Česká Lípa. Strana č. 1 / 6 Zastupitelstva města, které se konalo Strana č. 1 / 6 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: JUDr. Marie Nedvědová, Ing. Jiří Wawrečka, Olga Rottová, Lukáš Fojtík, Otomar Němeček, Mgr. Libor Šmejda, Mgr.

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Cvičení jednotek SDH v roce 2014

Cvičení jednotek SDH v roce 2014 Cvičení jednotek SDH v roce 2014 (okres Strakonice JPO III a JPO V) Schvaluje:... starostka OSH Strakonice Plán cvičení jednotek 1. Dokumentace zdolávání požárů Operativní karta a Operativní plán (dále

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více