Třeboňský SVĚT. anifilm. Daň z nemovitostí Josefína Jonášová (šimková) rozhovor. 5 / 2013 Zpravodaj města Třeboně.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třeboňský SVĚT. anifilm. Daň z nemovitostí 3. 8.5.2013. Josefína Jonášová (šimková) rozhovor. 5 / 2013 Zpravodaj města Třeboně."

Transkript

1 Třeboňský SVĚT 5 / 2013 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Daň z nemovitostí anifilm rozhovor Josefína Jonášová (šimková) Zveme vás Otevírání lázeňské sezony Mandarinková izba divadlo Třeboňská šlapka

2 TŘEBOŇ SOBOTA 18. KVĚTNA OTEVÍRÁNÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY 9.00 Mše svatá za zakladatele lázní Václava Hucka a jeho rodinu (kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny) Lázně Aurora průvod v dobovém oblečení v čele s Václavem Huckem a dcerou Bertou Lázně Aurora (jižní vchod) lázeňský park hotel Bohemia Regent ulice U Světa Světská hráz pivovar Bohemia Regent Masarykovo náměstí altán u Bertiných lázní vernisáž obrazů třeboňského malíře Tomáše Paula (kolonáda Lázní Aurora) Masarykovo náměstí 9.00 farmářský trh skupina Třeboňský swingový výběr příchod průvodu a přivítání nové lázeňské sezony pokračování průvodu k altánu u Bertiných lázní vystoupení žáků Základní umělecké školy skupina JazZíkaspol skupina Táborští pouličníci skupina Hráz animovaný film Rio pro děti v kině Světozor loutková pohádka O Červené karkulce v Loutkovém divadle Bertiny lázně altán 9.00 lázeňská pouť, řemeslný trh (Komenského sady) skupina JazZíkaspol příchod průvodu, slavnostní svěcení slatiny a oficiální zahájení nové lázeňské sezony scénka divadelního spolku Kajetán Možná přijde i Hucek vystoupení žáků Základní umělecké školy Bertiny lázně park u jezírka Růžový leknín promenádní koncert Třeboňského lázeňského symfonického orchestru Třeboňští pištci slavnostní křest knihy Hvězdy v Pohodě 2 s autogramiádou kapela Třeboňská Ondřej Havelka a Melody Makers (vstupné 280 Kč) vypouštění balonků štěstí Doprovodný program: výstava k historii třeboňského lázeňství ve foyer divadla J. K. Tyla ( otevřeno úterý neděle, hod.) průvodcované prohlídky Lázní Aurora a Bertiných lázní (sobota hod.) volný vstup do bazénu Bertiných lázní ( hod., hod.) volný vstup do bazénového komplexu Lázní Aurora ( hod., hod.) skákací hrad pro děti, jízda vláčkem Třeboňáčkem 2 l Třeboňský SVĚT l květen 2013

3 Zprávy Obsah Třeboňská ČOV získala PRESTU 7 Mezinárodní den památek 10 Josefína Jonášová (Šimková) 12 Městský úřad Třeboň má od května nového právníka je jím Mgr. Tomáš Veselý z Českých Budějovic. Obsah, tiráž, slovo redakce 3 Zprávy z radnice 4 6 Třeboňská ČOV získala PRESTU 7 Proběhlo 8, 10 Linka Společenská kronika 9 Městská knihovna Třeboň, tipy na knihu 11 Josefína Jonášová (Šimková) 12 Týden pro hospic 13 Kultura, pozvánky Církve 23 Fórum čtenářů 24 Z historie Školy 27 Z přírody Sport Inzerce PIETNÍ AKT Před 68 lety skončila 2. světová válka. Připomenout si konec války a uctít její oběti můžete 8. května 2013 v 10 hodin u Památníku obětem zla v Sokolské ulici. Občany a návštěvníky města k této pietní vzpomínce zve Město Třeboň. Slovo redakce Vážení čtenáři, dovoluji si vás oslovit tímto příměrem poprvé v pozici šefredaktora Vašeho měsíčníku. Jsem také Jihočech, jen od jiné řeky. Krásná Třeboň má takové atributy a významnou historii, že jsem neváhal, když jsem se dozvěděl o možnosti zde pracovat. Doufám, že s ostatními kolegyněmi a kolegy přinesu do magazínu to, co zdobí každé periodikum přesnost podávaných informací, nadhled, poučení, krásu a humor. Protože jak praví klasik, den bez smíchu je zbytečný den. Kdysi jsem na fasádě jednoho domu zaznamenal nápis Vytrvalost vede k cíli, překoná i dlouhou míli. Vytrvale se chovala letošní zima, vytrvalá je ovšem i Třeboň a její obyvatelé. Během staletí překonali a vydrželi dlouhé míle, byli vytrvalí a já cítím, že je město otevřené všem lidem i nadále. Nemohl jsem najít svůj snímek s rybou (kromě vánočního stolu), tak jsem zvolil snímek s rybou papírovou a fantaskní. Je to zároveň i tip na rodinný výlet, jehož cílem může být nově otevřené muzeum filmového režiséra Karla Zemana v Praze. Uhrane především malé návštěvníky, protože mohou nahlédnout jak do pravěku, tak do tajemství filmařských triků, stejně tak jako zažít výlet v ponorce kapitána Nema. Touto cestou také vyjadřuji poděkování za skvělou práci oběma předchozím šéfredaktorkám, jejichž znalost reálií a profesionalita byla pro práci Třeboňského světa, jak jsem postřehl, velkým přínosem. Hezké jaro a sluneční pohodu Vám všem přeje Vlastimil Lenz. Tiráž Zpravodaj města Třeboně Vychází 1 měsíčně. Vydává město Třeboň. IČ: Adresa redakce: Palackého nám. 46, Třeboň, tel: , Redakce: Mgr. Jitka Bednářová (bed), Mgr. Terezie Jenisová, Vlastimil Lenz, MgA. Josef Žajdlík DiS. Stálí spolupracovníci: RNDr. Jaromír Lukavský, CSc., Marta Weberová Šéfredaktor: Vlastimil Lenz (vl), tel.: , On-line: Anonymy nebudou otištěny. Foto na titulní stránce: Vlastimil Lenz Povoleno Českou poštou v Č. Budějovicích, j. zn.: P 2507/95 ze dne Grafické zpracování a tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice Registrace: ev. č. MK ČR E Uzávěrka příštího čísla: v hod. Náklad: 1850 ks. Cena: 15 Kč Redakce Třeboňského světa upozorňuje, že uzávěrka přijímání materiálů je vždy 15. dne v měsíci. Děkujeme za respektování tohoto pravidla. l 3

4 4 l z radnice Zprávy z radnice Ze 75. jednání rady města dne 27. března 2013 Krok ke stavbě golfového hřiště Uložení vodovodního a kanalizačního řadu, plynovodu, přípojky nízkého napětí, vybudování silnice a veřejného osvětlení to vše schválila rada města na základě žádosti obchodní společnosti B.I.C 01, s.r.o. Souhlas, který společnost potřebuje pro vydání územního rozhodnutí je platný dva roky ode dne, kdy územní rozhodnutí nabude právní moci. Toto rozhodnutí je dalším krokem k realizaci plánovaného golfového hřiště v sousedství Lázní Aurora. Veškeré náklady s vybudováním staveb a inženýrských sítí budou hrazeny žadatelem. Projektová dokumentace k výstavbě infrastruktury bude před vydáním stavebního povolení předložena ke schválení radě města. Stezka do Nové Hlíny Radní schválili uzavření nájemní smlouvy mezi městem a Státním pozemkovým úřadem na pozemky pro účely výstavby stezky Třeboň Nová Hlína. Nájemní smlouva byla uzavřena od 1. dubna 2013 na dobu neurčitou s tím, že výše nájemného je 200 Kč za rok do doby nabytí právní moci stavebního povolení. Výpůjčka sběrných nádob Město uzavře smlouvu o výpůjčce na bezplatné užívání sběrných nádob se společností EKO-KOM, a.s. Smlouvu s touto společností o výpůjčce sběrných nádob má město už více než 4 roky. Nové smlouvy (společnost je uzavírá se všemi obcemi) dále zaručují režim bezplatného užívání kontejnerů pro tříděný odpad, nově ale řeší ohlašování škod na nádobách včetně jejich totálního zničení. Na území města je 48 sběrných nádob, které patří EKO-KOM, s.r.o. Užívání těchto sběrných nádob mají v souladu se smlouvou na starosti Technické služby Třeboň, s.r.o. Mobilní hospic jako nová služba Rada města schválila zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v Chelčického a Rožmberské ulici. Jde o prostory, které by měly sloužit k provozování mobilního hospice. Mobilní hospic nabízí službu lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a v případě zájmu také duchovního v situaci, kdy si rodina přeje pečovat o vážně nemocného člena rodiny doma ve svém přirozeném prostředí. Tuto službu chce provozovat Občanské sdružení pro podporu mobilního hospice na Třeboňsku. Předmětem výpůjčky bude nebytový prostor v Domě s pečovatelskou službou II v Chelčického ulici, kde by měla být kancelář, sociální zařízení a prádelna se sušárnou a nebytový prostor v Rožmberské ulici určený pro sklad. Peníze pro hasiče z Branné Z Programu rozvoje venkova od Státního zemědělského intervenčního fondu putuje dotace na realizaci projektu Výstavba skladu techniky a oprava požární zbrojnice v Branné. Celkem jde o Kč. Žádost o dotaci byla vyřizována prostřednictvím MAS Třeboňsko o.p.s. Akce zahrnuje ve staré části požární zbrojnice provedení sanačních omítek, nových podlah, opravu vnitřních omítek a malby. V blízkosti požární zbrojnice bude postaven sklad pro uskladnění gumového zásahového člunu. Rada města potvrdila stabilizaci městského majetku Rada města v působnosti valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. schválila 27. března uzavření smluv k úvěrům na financování projektu Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň. Projekt, který získal dvacetimilionovou dotaci z ROP, bude financován pomocí dvou úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou. Výše každého z nich je 35 milionů korun. Výsledkem smluv s Českou spořitelnou je úroková sazba 1,59 % p.a. při započtení všech souvisejících zvýhodnění vyplývajících z uzavření smluv. Úrok bude platný po celou dobu splácení úvěru. Standardní úrokové sazby v tomto případě doplňuje mimo jiné zvýhodněná sazba od Evropské investiční banky, která podporuje jeden ze dvou úvěrů. Splátka na jistinách a na úrocích bude zhruba čtyři miliony ročně. Schválena byla také smlouva o partnerství v projektu Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň. Partnerský vztah je založený na spolupráci při přípravě a realizaci projektu. Návrh byl radě města předložen na základě usnesení zastupitelstva ze dne Smlouvou o partnerství na sebe město bere závazek splácení úvěru. Znamená to, že úvěr nebudou splácet Bertiny lázně ze zisku, ale město z nájmu, které mu lázně platí. Tato roční výše nájmu činí 25 milionu korun. Rada města jako valná hromada společnosti Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. rovněž schválila uzavření smlouvy o zastavení obchodního podílu společnosti Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. ve prospěch České spořitelny pro zajištění financování projektu. V rámci financování projektu bude na 15 let zastavený nemovitý majetek ve vlastnictví města (ubytovací objekt A Lázní Aurora, restaurace Adéla, jídelna, kuchyně, ubytovací pokoje, balneoprovozy a administrativní část Bertiných lázní). Podle podmínky Evropské investiční banky nelze s majetkem nakládat ve směru pronájmu či prodeje po dobu udržitelnosti projektu. Starosta města Ing. Jiří Houdek dodává: Tyto zástavy zamezí prodeji či pronájmu majetku Bertiných lázní a Lázní Aurora na období 15 let. Vedle realizované investice výstavby bazénu a vodoléčby, která je pro Bertiny lázně zásadně potřebná, je právě přijatá závora proti prodeji a pronájmu zcela zásadním rozhodnutím ve prospěch stabilizace městského majetku. Rozhodnutí zastupitelů z v souvislosti s touto investicí a následně rozhodnutí radních, jsou nejvýznamnějšími rozhodnutími tohoto volebního období. V souvislosti s úvěrem starosta města připomněl kompletní rekonstrukci Bertiných lázní. Stomilionový úvěr na tuto akci si město vzalo v roce 1996, kdy nájemné, které Bertiny lázně platily městu, dosahovalo výše 5,5 milionů korun. Úrok úvěru byl tehdy 11 %. Přesto město úvěr bez potíží splácelo. Ze 76. jednání rady města dne 10. dubna 2013 Hasiči z Branné získali krajský příspěvek Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Branné. Částka Kč bude využita na nákup ochranných pomůcek, materiálu a opravu požární techniky. Pronájem parkoviště Radní schválili zveřejnění záměru pronájmu části pozemku u Technických služeb, který slouží jako parkovací plocha, a to formou obálkové metody. Pozemek má výměru 940 m 2. Minimální nabídková cena byla stanovena na Kč bez DPH. Nájemce bude muset parkoviště na své náklady řádně označit. Nájemní smlouva může být uzavřena od začátku června do konce září. Pět metrů široký pruh podél Novohradské ulice nebude součástí pronájmu, neboť se zde bude od června stavět chodník a opěrná zeď. Historický majetek obcí Rada města vzala na vědomí podání žádosti na Katastrální úřad pro Jihočeský kraj o zápis budovy čp. 47 a dvou pozemků do seznamu, který bude schvalovat vláda ČR a který je nezbytnou podmínkou pro přechod uvedených nemovitostí do vlastnictví obce. Dle zákona se obcím navrací historický majetek, který po roce 1949 převzaly tehdejší organizace federálního ministerstva obrany a v současné době na nich hospodaří státní podnik Vojenské Třeboňský SVĚT l květen 2013

5 lesy a statky. Na tento svůj historický majetek obce čekají již dvacet let. Podle schválené novely přejdou 1. ledna 2014 do vlastnictví obcí nemovité věci, které obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949 a ke dni 24. května 1991 byly ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky. Termín pro podání žádosti obce je stanoven na 31. března K seznamu vydávaných nemovitostí by se podle návrhu novely měla vyjadřovat vláda, a to v termínu do 30. září 2013 Restaurování oltáře Rada města na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí vybrala firmu, která bude restaurovat hlavní oltář v kapli sv.víta. Nejvhodnější nabídku, z deseti přijatých, podal akademický malíř Jiří Štork. Výše nabídky je Kč. V rozpočtu města je na restaurování oltáře vyčleněné korun. Město bude na tuto akci žádat o příspěvek z grantového programu Jihočeského kraje Movité kulturní dědictví. Realizace je podmíněna přijetím grantu. Pokud by nebyl přidělen, bylo by restaurování oltáře sv.víta rozděleno na dvě etapy. První by byla pokryta právě částkou, s níž počítá rozpočet. Restaurování se bude týkat očištění oltáře od prachu a nečistot, zeslabení lakové vrstvy povrchu architektury oltáře, opravy korunní římsy, vyplnění prasklin, doplnění chybějících částí řezeb. Bude provedena obnova zlacení na mat a lesk mraků na štítovém nástavci a provede se retuš zlacení na plastikách a architektonických prvcích. Cena za elektroodpad Při zajištění sběru a shromažďování elektrozařízení a elektroodpadu spolupracuje město se společností RETELA, s.r.o. Rada města schválila dodatek ke smlouvě s touto firmou, který spočívá ve změně ceny za elektrošrot. Doposud město od poskytovatele služby dostávalo částku 0,30 Kč za kilogram tohoto specifického druhu odpadu. Dle dodatku bude cena navýšena na 0,80 Kč za kilo. Nový filmový festival ve městě Třeboň bude jedním z českých měst, která spolupořádají Mezinárodní festival outdoorových filmů. Třeboňská zastávka festivalu, který má již jedenáctý ročník, je v plánu 13. až 16. listopadu. Mezinárodní festival outdoorových filmů je soutěžní putovní přehlídkou, největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v České republice, ale také na světě. Je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tematikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné, které diváka zavedou do prostředí, kam se běžný smrtelník nedostane. Festival je mimo jiné příležitostí, jak oživit mimosezonní období. Příspěvek města na spolupořádání festivalu činí Kč. Projekce bude probíhat v Kině Světozor. Trhy v Třeboni Rada města zrušila usnesení ze 13. března letošního roku o pořádání řemeslných a farmářských trhů. Na základě rozhodnutí rady bude organizaci trhů zajišťovat odbor kultury a cestovního ruchu. Jazz v létě Odbor kultury a cestovního ruchu podává žádost o poskytnutí dotace z Fondu malých projektů Jižní Čechy /Dolní Rakousko/ Horní Rakousko na projekt Mezinárodní jazzová setkání Loni tato akce sklidila v Třeboni značný úspěch, koncertu zpěvačky Carmen Souza se zúčastnilo na diváků. Druhý ročník je plánován na 14. srpna 2013, a to za účasti jihočeských a rakouských amatérských umělců, ale také profesionálních světových jazzových hvězd. Druhý koncert se bude konat v Dolním Rakousku. Žádosti o granty Kromě výše zmíněné žádosti o příspěvek na restaurování oltáře v kapli sv. Víta, město žádá o další granty Jihočeského kraje. Z programu Movité kulturní dědictví jde ještě o opravu a restaurování loutek z depozitáře města nebo dřevořezby sv. Floriána, tedy sošky z niky Svinenské brány. Dále o restaurování Piety z kaple v Branné. Dřevořezba pochází patrně z poloviny 15. století. Do krajského grantového programu Obnova drobné sakrální architektury v krajině město posílá žádosti o příspěvek na obnovu výklenkových kapliček sv. Anny, sv. Jana Nepomuckého v Břilicích, zděných božích muk u Majdaleny. Do programu Nemovité kulturní památky jde žádost o dotaci na obnovu seníku č. 23 na Mokrých lukách. Mgr. Jitka Bednářová, tisková mluvčí Obnovení partnerství se zdravým městem Horsens Ve dnech od 22. do 24. dubna 2013 podnikla delegace z Třeboně zahraniční služební cestu do dánského království. Cesta se uskutečnila na základě pozvání od českého velvyslance v Dánsku Zdeňka Lyčky. Důvodem pozvání bylo především zahájení vernisáže výstavy o české princezně a dánské královně Dagmar v jutském městě Horsens. Putovní výstavu s názvem Královna Dagmar, česká princezna, zahájil v úterý 23. dubna 2013 velvyslanec Zdeněk Lyčka společně se starostou města Horsens Peterem Sørensenem a starostou Třeboně Jiřím Houdkem. Zastupitelský úřad využil této příležitosti také k obnovení kontaktů a partnerství mezi městy Horsens a Třeboň, které mezi nimi bylo navázáno v r. 1990, ale po dánské komunální reformě v r bylo přerušeno. Obě města pojí mimo jiné i členství v síti zdravých měst. Byl to právě dánský Horsens, který se stal pro Třeboň inspirací ke vstupu do sítě zdravých měst. Starosta Třeboně Jiří Houdek v doprovodu místostarostky Terezie Jenisové a referentky zahraničních vztahů Martiny Vrchotové se během vernisáže setkali se starostou Peterem Sørensenem a místostarostkou Ellen T. Schmidtovou. Třeboň předložila témata vhodná ke spolupráci a vzájemnému obohacení a zároveň přítomným přiblížila město Třeboň a jeho krásy. Přijetí, kterého se delegaci Třeboně v Horsensu dostalo, bylo velmi pozitivní a budoucí spolupráce se tak jeví jako velmi nadějná. Vernisáže se dále zúčastnil Niels A. Brøchner, honorární konzul působící v oblasti Jutska, který využil příležitosti a poděkoval velvyslanci Zdeňku Lyčkovi za jeho téměř pětileté působení v Dánsku. Výstavu v kostele na předměstí Sønderbro připravila nezisková organizace Søndergien (název spojuje jméno městské části a pojem synergie), která s částečnou finanční podporou Magistrátu města Horsens a především ze zdrojů dobrovolných dárců a pracovníků poskytuje l 5

6 volnočasové zaměstnání místním občanům. Část vernisážových hostů se oblékla do středověkých kostýmů a dobrovolníci připravili občerstvení. Z iniciativy ZÚ pořadatelé přizvali česko-dánské Duo Modus (M. Líbalová, housle a J. von Rüdow, akordeon), které zahrálo skladbu De Dagmar Regina. Dílo, které složila Sylvie Bodorová pro projekt Dagmar800 (k připomínce 800. výročí úmrtí české princezny a dánské královny Markéty-Dagmar), zaznělo ve světové premiéře 26. května 2012 v dánském Ribe. Mezi další hosty patřil také pan Kim Normann, majitel pivnice Café Švejk z Frederiksbergu, který poskytl formou sponzoringu čepované třeboňské pivo Regent. Z tiskové zprávy velvyslanectví ČR v Kodani Mgr. Barbora Stejskalová, Mgr. Martina Vrchotová Vodoprávní úřad informuje: likvidace odpadních vod Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí na dodržování povinností při likvidaci odpadních vod. Odpadní vody jsou vody použité v obytných i jiných stavbách a zařízeních, pokud mají po použití změněnou jakost, tedy složení nebo teplotu, a dále jiné vody odtékající z těchto nemovitostí, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody je možné v souladu se zákonem likvidovat v zásadě třemi způsoby, a to odkanalizováním nemovitosti do veřejné kanalizace, přečištěním odpadních vod v domovní čistírně odpadních vod (DČOV) s následným vypouštěním do vod povrchových, ve výjimečných případech do vod podzemních, a akumulací v bezodtoké jímce, jejíž obsah musí být vyvážen oprávněnou osobou. Pro připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci je nutný souhlas vlastníka kanalizace a splnění připojovacích podmínek provozovatele kanalizace. Další se řídí smlouvou o odvádění odpadních vod uzavřenou mezi vlastníkem nemovitosti a vlastníkem nebo provozovatelem kanalizace. Vypouštění přečištěných odpadních vod z DČOV do povrchových i podzemních vod podléhá povolení příslušným vodoprávním úřadem. V povolení k nakládání s vodami jsou pro vypouštěné odpadní vody stanoveny limity znečištění na odtoku z DČOV a další povinnosti, především odebírat vzorky odpadní vody na rozbory. Protokoly o výsledku rozboru provedeného akreditovanou laboratoří musí oprávněný (většinou vlastník DČOV) uschovat po dobu min. 3 let, aby byly k dispozici při vodoprávní kontrole. Bezodtoká jímka musí být vyvážena dle potřeby (např. v závislosti na spotřebě vody v domácnosti) a doklady o vyvážení musí být rovněž uschovány pro případ kontroly. Vzhledem k tomu, že vodní zákon ukládá vlastníkům nemovitostí, ve kterých vznikají odpadní vody povinnosti, které je nutné při vodoprávní kontrole doložit, ukládá také sankce za jejich neplnění a to až do výše Kč. Ing. Renáta Kněžínková, MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí PLOŠNÁ DERATIZACE Od poloviny dubna probíhá v Třeboni plošná deratizace v městských objektech a na veřejných prostranstvích, která bude pokračovat i v první polovině května. Pro město Třeboň provede deratizaci firma ASANA s.r.o. Pokud mají občané či firmy problém s hlodavci na veřejném prostranství, informujte laskavě Ing. Jůzovou, odbor rozvoje a investic na tel nebo Pokud mají občané a firmy problém s hlodavci na svém pozemku nebo v objektu, je možné se k akci připojit. Bližší organizační a finanční podmínky sdělí firma ASANA s.r.o., kontaktní osoba p. Čapek, tel Ing. Martina Jůzová, odbor rozvoje a investic Tráva do popelnice nepatří (dodatek) S velkým zájmem a pozitivními reakcemi občanů se setkala nabídka města na bezplatné zapůjčení kompostérů určených pro zpracování rostlinných zbytků přímo na zahradách rodinných domů. Během prvních dvou týdnů přijalo město přes 120 žádostí. Kromě toho začaly Technické služby od poloviny dubna vždy v sobotu svážet rostlinné zbytky z místních částí putujícím kontejnerem. Takto separovaný rostlinný materiál bude možné následně zpracovat na kompostovací ploše Technických služeb. Jízdní řád putujícího kontejneru s pokyny, co do něj mohou občané ukládat, byl zveřejněn v tisku a bude umístěn na jeho pravidelných stanovištích. Ing. Martina Jůzová, odbor rozvoje a investic Sběr elektroodpadu bude lidem blíž Navzdory veškeré snaze kolektivních systémů zajišťujících sběr a recyklaci starých elektrozařízení dosud u některých lidí přežívá krátkozraký přístup: co se vejde do běžné popelnice, to do sběrného dvora nepovezu! Tím ale nejen přispívají k devastaci životního prostředí, protože neumožní, aby byly v maximální míře využity druhotné suroviny, ale zároveň prodražují sobě i svým sousedům nakládání s komunálním odpadem. Zatímco totiž systém zpětného odběru starých spotřebičů financují výrobci a dovozci nových elektrozařízení, za komunální odpad platí prostřednictvím veřejných rozpočtů každý z nás. Městu Třeboň se podařilo bezplatně od společnosti Elektrowin a. s., Praha 4 získat celkem 6 malých kontejnerů sloužících ke sběru drobného elektroodpadu. Tyto nádoby budou umístěny v místních částech Přeseka, Břilice, Nová Hlína, Stará Hlína, Branná, na sběrném dvoře v Třeboni a občané je budou moci začít využívat nejpozději od začátku května. Tyto kontejnery budou přístupné 24 hodin denně, takže občané již nebudou odkázání na pracovní dobu sběrného dvoru a občané místních částí, nebudou muset s elektroodpadem do Třeboně. Do malých kontejnerů patří drobný elektroodpad, jako jsou vysoušeče vlasů, mixéry, kávovary, žehličky na vlasy či třeba vrtačky. Věříme, že občané budou tuto novou službu využívat a přispějí tak nejen ke zlepšení životního prostředí, ale i šetření naší společné peněženky. Bohuslava Hrnečková, odbor životního prostředí Třeboň se stala partnerem Zemské výstavy go17 Rakouský Gmünd se uchází o pořadatelství Zemské výstavy go17. Připravuje se již téměř dva roky a vyzval také tři česká města, konkrétně Třeboň, Jindřichův Hradec a České Velenice, aby se staly partnery projektu. Oficiální prezentace výstavy se uskutečnila 10. dubna v rakouském městě Schrems. Akce se zúčastnili starostové z jedenadvaceti rakouských obcí regionu Waldviertel a tři zástupci z Třeboně, Jindřichova Hradce a Českých Velenic. Při této příležitosti byla starosty a členy představenstva podepsána listina stvrzující budoucí spolupráci při Zemské výstavě v roce Motto akce zní: Gmünd geht geh mit (Gmünd jde jdi s ním). Centrálním motivem výstavy je Příroda Čas Voda. Město Třeboň v rámci motivu Voda navrhlo pro výstavu tři témata rybníkářství, rybářství a rybí gastronomie. Více na: Jitka Bednářová a Martina Vrchotová 6 l Třeboňský SVĚT l květen 2013

7 Třeboňská ČOV získala PRESTU V hotelu Clarion v Českých Budějovicích byly vyhlášeny výsledky soutěže PRESTA Každé dva roky ji vyhlašuje Český svaz stavebních inženýrů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Jihočeský kraj. Soutěž má představit současnou výstavbu v jihočeském regionu. Přehlídka hodnotí stavby z různých pohledů od projektového řešení přes realizaci až po řemeslný detail. Do soutěžní přehlídky může každý z účastníků výstavby přihlásit stavbu nebo stavby dokončené v letech na území Jihočeského kraje. Stavby přihlašuje účastník výstavby, zhotovitel, projektant nebo stavebník. Titul PRESTA prestižní stavba jižních Čech v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby získala čistírna odpadních vod v Třeboni. Projektantem stavby byla společnost EKOEKO s.r.o., České Budějovice, zhotovitelem Sdružení SWIETELSKY-HOCHTIEF-ČOV Třeboň, vedoucím účastníkem sdružení SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, stavebníkem Město Třeboň. Titul PRESTA prestižní stavba jižních Čech získala čistírna odpadních vod za navržení a postavení podle nejnovějších poznatků v čistírenství odpadních vod, za moderní dvoustupňové čištění a využívání progresivních technologií čistírenského procesu. Podle poroty realizovaná koncepce ČOV umožnuje její intenzifikaci, modernizaci nebo rozšíření bez přerušení provozu. Dosahovaná kvalita vyčištěných vod je lepší než požadované limity předepsané legislativou a vypouštěné vody do rybníka Rožmberk mají nadstandardní parametry. První (stará) čistírna odpadních vod v Třeboni byla uvedena do provozu v roce Jednalo se na svoji dobu o unikátní technologii společného čištění odpadních vod z města Třeboně a velkokapacitního vepřínu Gigant. Již v té době bylo hlavním cílem výstavby ČOV snížit znečištění v rybníku Rožmberk a následně v řece Lužnici. Vzhledem k technické zastaralosti staré ČOV byly již v roce 2006 zahájeny přípravy k výstavbě nové čistírny. Společná jednání zástupců města a vlastníka areálu firmy R.A.B. spol. s r.o., kde byla umístěná původní ČOV, vedla k rozhodnutí, že nová čistírna bude umístěna v areálu původní stavby. Rozhodnutí vycházelo z několika zásadních skutečností: areál nebyl zasažen ani povodní v roce 2002, byl zde přiveden přívod odpadní vody z města, blízkost recipientu, existující základní infrastruktura nutná pro výstavbu čistírny. To vše, včetně vstřícnosti vlastníka areálu k prodeji potřebného pozemku za symbolickou částku, ušetřilo městu Třeboň několik milionů investičních nákladů. Další snížení nákladů představovalo včasné rozhodnutí o výstavbě a rychlost vlastní výstavby čistírny. V případě, že by se vypouštěly znečištěné odpadní vody, muselo by město platit milionové pokuty. Původní čistírna dosluhovala z posledních sil, a to hlavně z důvodu neexistence náhradních dílů na původní technologii. Jenom díky obsluze se podařilo udržet chod ČOV až do zahájení provozu nového zařízení Stará čistírna předala štafetu té nové ve formě mikrobiální biomasy potřebné pro rychlé nastartování provozu. Jak zdůrazňuje Ing. Miroslav Kajan, vedoucí ČOV Třeboň: Současná čistírna je vybavena technologií příští generace. Umožňuje odstraňovat kromě organického znečištění i dusík a fosfor, prvky způsobující eutrofizaci vody. Monitorování procesu čištění je zabezpečeno řadou čidel pomáhajících spolu s provozní laboratoří dosahovat vysokou úroveň čištění odpadních vod a udržovat relativně nízké provozní náklady. Velkou výhodou je rozdělení biologické části čistírny na dvě nezávislé linky. To umožňuje v případě oprav, respektive rekonstrukce, zabezpečit nepřerušené čištění. Třeboňská čistírna odpadních vod, její financování, se stalo v minulém roce velkým tématem pro samosprávu města. ČOV byla realizována za pomoci dotace z Operačního programu životní prostředí. Projekt byl dokončený a vyplaceno bylo 84 milionů korun. Ukázalo se ovšem, že dotační podmínky stanovené Evropskou komisí město nemůže dodržet a hrozilo tak nejenom vrácení celé dotace, ale navíc pokuta až ve výši 100% proplacených finančních prostředků. Aby se předešlo tak velkému riziku, bylo rozhodnuto o vrácení dotace. Starosta města Ing. Jiří Houdek rekapituluje výsledek více jak půlročních jednání na Ministerstvu životního prostředí a Státním fondu životního prostředí: Stát vyhlásil aktivační program, kde Třeboň získala částečnou dotaci necelých 30 milionů korun. Součástí programu je i půjčka pro město ve výši zhruba 55 milionů korun, úročená jedním procentem. Tímto jsme se vyvázali z nesplnitelných podmínek původní dotace a zároveň můžeme stabilizovat a rozhodovat o stočném v našem městě. Čistírna odpadních vod je v majetku města, město ji také velmi úspěšně provozuje. Způsob financování, který se nám podařil nastavit je s nadsázkou řečeno také hoden zvláštní ceny. Nová čistírna odpadních vod v Třeboni je bezesporu nejvýznamnější, a to nejenom ekologickou, stavbou na Třeboňsku za posledních několik desetiletí. Cenu vyhlašovatele SPS si za stavební úpravy odnesl penzion Schwarzenberský seník v Třeboni, a to za zajímavý podnikatelský záměr, kdy původní využití bylo zcela nahrazeno současnou potřebou. O designové venkovní i vnitřní provedení se zasloužili jako stavební dozor ing. Josef Pindroch a koordinátoři venkovních i vnitřních interiérů PhDr. Radomíra Vondrušková a Ing. Ivo Pastrňák, Cs. Projektantem byl JK STAVPRO- JEKT, s.r.o.ing.josef Kregl, zhotovitelem Třeboňské stavby, s.r.o., stavebníkem DDS Tour, s.r.o. Presta rovněž přinesla nejvyšší ocenění třem studentům českobudějovické Vysoké školy technické Práce Jiřího Šály a ekonomické, kteří ve svých projektech řešili třeboňská témata. Vítěz celé soutěže Jiří Šál, pod pedagogickým vedením Blanky Pelánkové a Aleše Valdra, uspěl s návrhem dostavby nároží na Palackého náměstí polyfunkčním městským domem s obchodem, ordinací a bytem. Na druhé pozici skončil Třeboňák Václav Jůzko s návrhem výstavby bytových domů na místě bývalé kotelny lázní Aurora. Třetí cenu si odnesla studentka Hana Rýcová, která navrhla dostavbu proluky v sousedství budovy třeboňského městského úřadu pro účely galerie Františka Líbala. Všechny tři soutěžní návrhy dokládají nejenom vysokou odbornou zdatnost oceněných studentů a jejich tvůrčí invenci, ale jsou dokladem i stále se zvyšující úrovně jediné vysoké školy stavebního zaměření v jižních Čechách. A je dobře, že právě Třeboň se stala pro tuto školu vhodnou laboratoří pro výběr vhodných témat studentských prací. Soutěže se účastnily další stavby z Třeboňska: Loutkové divadlo Třeboň rekonstrukce Spilka a Říha s.r.o., rekonstrukce ubytovacích prostor Lázní Aurora- Saint-Gobain Construction Products CZa.s., divize Weber, silnice II/154 konec obce Branná ZESA, EURO- VIA CS a stavební úpravy hotelu Zlatá Hvězda MANE STAVEBNÍ s.r.o. Jitka Bednářová Práce Václava Jůzka l 7

8 8 l proběhlo... Setkání občanů Loutkovém divadle se 4. dubna sešli občané na pravidelném setkání V se starostou a vedením města. Témata, o nichž se hovořilo, se týkala třeboňského lázeňství a jeho budoucnosti, investic pro rozvoj města i kulturního léta v Třeboni. Nejvíce prostoru bylo věnováno finančním otázkám. Cílem bylo poskytnout namístě maximum informací přítomným účastníkům. Hovořilo se mimo jiné o dlouhodobé koncepci, která spočívá ve stabilním, soběstačném a rozvíjejícím se městě, které využívá ekonomický potenciál svého majetku. bed- Velikonoční trh v sobotu oživil náměstí Program připravilo město Třeboň ve spolupráci s Janou Formánkovou. Na své si přišly děti, které zdobily vajíčka, pletly pomlázky a malovaly na téma básniček jara či ozdobami okrášlily Velikonoční jarní strom zvaný Kraslicovník. O kulturní oživení města se postarala ZUŠ a Baráčníci z Třeboně. Vrcholem dne bylo vystoupení folklórní kapely Větry jihu, která si pozvala jako hosta Jirku Zonigu, vítěze známé soutěže Superstar. Počasí sice přálo, z jihu přišlo i slunce, ale mráz nezahřál. Přesto atmosféra dnes již druhého ročníku Velikonočního trhu pořádaného v rámci Rakousko českého projektu Města v rozletu voněla jarem. Jana Vítková, město Třeboň Jarní škola Zdravých měst Ve dnech 20. až 22. března 2013 proběhla v Třeboni Jarní škola Zdravých měst. Navštívilo ji téměř 90 účastníků zástupců obcí a regionů, místních akčních skupin a odborných organizací. Tuto oblíbenou akci, která má již více než 10tiletou tradici a je určena zejména politikům a koordinátorům mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21, zahájil úvodní seminář. Celá akce proběhla ve společenském sále Lázní Aurora. Zde byla prezentována zajímavá témata z oblasti strategického plánování měst a obcí, vystoupili zde také David Tichý a Filip Tittl architekti z Centra kvality bydlení s konceptem sousedského bydlení. Jaroslav Martínek z Centra dopravního výzkumu prezentoval novinky k Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy a záměr vytvoření sítě měst, které systémově podporují právě tento typ dopravy. Olga Škochová z občanského sdružení Kvas, které se zabývá strategickým plánováním v oblasti kultury a kreativním zapojováním veřejnosti, upozornila na kulturu jako často podceňovanou oblast rozvoje obcí a na projekt Město přátelské kultuře. Zajímavé projekty Třeboně zakládajícího člena Národní sítě Zdravých měst prezentovala místostarostka Terezie Jenisová, město jako takové představil starosta Jiří Houdek. Druhý den Jarní školy byl věnován praktickým tréninkům pro začátečníky i pokročilé. Závěrečný den školy se uskutečnil nácvik práce se systémem DataPlán a proběhly individuální konzultace se zájemci z obcí. Pro účastníky akce byl rovněž připraven doprovodný kulturní program. Ve středu navštívilo přes 50 zástupců Zdravých měst třeboňský zámek. Komnatami je provedl sám Petr Vok z Rožmberka s Bílou paní. Večer pak všichni strávili na společné večeři při poslechu hudby. Ve čtvrtek pak již menší skupinka navštívila Schwarzenberskou hrobku netradičně osvícenou jen světlem svíček a po prohlídce si účastníci akce zahráli bowling v areálu Bertiných lázní. Celá akce se setkala s velkým ohlasem, všem se v Třeboni líbilo a mnozí byli městem tak nadšeni, že se sem rádi vrátí a navštíví Třeboň i soukromě. Mgr. A. Zárubová koordinátorka Zdravého města Třeboň Opravy silnic dubnu Technické služby Třeboň s.r.o. V zahájily ve vybraných ulicích Třeboně práce na opravě povrchu silnic. Již tři roky pokračuje spolupráce s firmou DIPOS J&C s.r.o, která provádí opravy asfaltových povrchů za použití jedinečné technologie využívající patent hloubkové aktivace asfaltového povrchu jeho prohřátím ITHR (Infra Termo Homogenizační Renovace). Výhodnost této metody spočívá v rychlosti provedení, ceně a kvalitě. Opravy se týkaly zejména ulic Nádražní, Husova, Dukelská, Lázeňská. Děkujeme řidičům a ostatním účastníkům silničního provozu za pochopení při omezení provozu v místech provádění oprav. Jiří Petr Stavební úpravy nového sídla odboru kultury a cestovního ruchu. Zahrádkáři V úterý 2. dubna 2013 se v Domě zahrádkářů sešli příznivci květin při povídání o mezinárodní výstavě FLORIADE 2012 v Holandsku, které vedl Ing. L. Zahradník z J. Hradce. Vážení čtenáři, přijďte opět v úterý 7. května 2013 v hodin do Domu zahrádkářů. Tentokrát Vás čeká přednáška RNDr. Š. Husáka o pěstování orchidejí. V. Davidová Třeboňský SVĚT l květen 2013

9 Linka 156 Na starší spoře oděnou ženu s polštářem a dekou v rukách narazila v neděli 17. března po poledni v Lázeňské ulici místní žena a pohotově přivolala strážníky. Ti zjistili, že se jedná o 80letou ženu z Třeboně, které její zdravotní problémy snížily orientaci v čase i prostředí. Strážníci se o zatoulanou seniorku postarali a převezli jí do místa bydliště. Na konec dubna a začátek května připravili strážníci kontroly na přihlášení psů. Cílem je prověřit dodržování obecně závazné vyhlášky pojednávající o povinnostech vlastníků psů. Každý strážník ve svém svěřeném rajonu proto provede šetření, zda jsou psi řádně přihlášení a je zaplacen povinný poplatek. Ve čtvrtek 28. března po hodině se na lince 156 obrátila na strážníky s žádostí o pomoc 41letá žena z Třeboně, které poslal její 19letý syn sms zprávu s oznámením, že ho přes zrušený trvalý pobyt v bydlišti pro předchozí opakované problémy (včetně krádeží) má do hodiny pustit domů, nebo skočí pod vlak. Strážníci získali popis mladíka a informovali výpravčího na nádraží ČD, který zajistil zpomalení projíždějících vlaků. Do pátrání po mladíkovi se zapojili i kolegové z PČR. Mladík se zhruba po dvou hodinách po oznámení ozval svému otci na telefon a vše vysvětlil tím, že chtěl matku postrašit. S mladíkem se strážníci setkali i o 6 dnů později, kdy se večer pod záminkou podepsání pracovní smlouvy dostal do bytu své matky, zamkl se v pokoji a odmítal byt opustit. I v tomto případě se matka obrá- tila na strážníky, kteří nezvaného syna z bytu vyprovodili. K hořícímu vozidlu vyjela hlídka v pátek 5. dubna odpoledne do Táboritské ulice. Na místě našli doutnající Škodu Favorit, příčinou bylo zřejmě brzdové obložení. 25letý majitel vozidla z Ledenic nebyl na místě přítomen, strážníci pro jistotu přivolali hasiče. Majitel se dostavil po chvíli s vysvětlením, že vozidlo odstavil a běžel hledat pomoc. Na pěkný malér si zadělal 29letý řidič vozidla Opel z Chlumu u Třeboně, kterého v sobotu 6. dubna odpoledne strážníci přistihli při překročení rychlosti v Dukelské ulici. Při řešení jeho rychlé jízdy vyšlo najevo, že má pro předchozí přestupky vysloven zákaz řízení motorových vozidel a navíc na místě při dechové zkoušce nadýchal přes 2 promile. Strážníci řidiči zabránili v další jízdě a s podezřením ze spáchání trestných činů jej předali na místní oddělení PČR. Dalšího opilého řidiče za volantem Seatu přistihla téhož dne večer již noční směna při jízdě v ulici Na Kopečku. Důvodem večerní kontroly bylo špatně osvětlené vozidlo a při řešení přestupku se u řidiče prokázal rovněž alkohol. 25letý řidič z Dunajovic na místě přiznal, že před jízdou pil víno. Jeho případ byl vzhledem k množství prokázaného alkoholu předán k dalšímu řízení příslušnému správnímu orgánu s podezřením ze spáchání přestupku. Přestupku proti majetku se v úterý 9. dubna pozdě večer dopustil v Krčínově ulici 22letý mladík z Třeboně, z minulosti již známý svými vandalskými činy. Tentokrát se cílem jeho agresivity staly reklamní tabule. Při činu jej zaznamenala kamera městské policie. Strážníci vandala zadrželi po krátké době na Masarykově náměstí a věc vyřešili na místě uložením pokuty. Dva chlapce z Třeboně ve věku 11 a 12 let přistihla hlídka ve středu 10. dubna odpoledne v Zámeckém parku při odpalování zábavné pyrotechniky určené pro osoby starší 18let. Strážníci pyrotechniku na místě zajistili a i s chlapci předali rodičům. Kde nebezpečnou zábavu školáci sehnali, se zjistit nepodařilo, údajně jí dostali od neznámých chlapců před školou. V pátek 12. dubna odpoledne v ulici Daskabát vykradl po rozbití postranního okénka zaparkované osobní vozidlo neznámý pachatel, po kterém se pátrá. V poslední době se stalo více podobných případů. Proto vyzýváme občany, aby ve svých vozidlech nenechávali odložené věci či zavazadla a nedávali tím šanci zlodějům. Od dubna budou strážníci opět pravidelně zapínat semafory na našem dopravním hřišti v Jiráskově ulici tak, aby si občané třeba i se svými dětmi mohli nacvičit či oživit pravidla silničního provozu. Areál je určen pro cyklisty, bruslaře, koloběžkáře i chodce, pouze motorovým vozidlům je vjezd zakázán. Po získaných zkušenostech se hřiště nezamyká a je veřejnosti volně přístupné, chceme jen požádat o udržování čistoty a ohleduplnosti k technickému vybavení. V. Školka, MěPo Třeboň Klub Mája Třeboň pořádá dne od hodin ve společenském sále Lázní Aurora Třeboň tradiční KvětinKový ples K tanci a poslechu bude hrát hudební skupina GENERACE. Slosovatelné vstupenky, půlnoční překvapení. Cena vstupenky Kč 150,-/1 ks. Předprodej vstupenek: pokladna Lázní Aurora Třeboň Květiny, dárková služba paní Princová, Třeboň II, Táboritská čp. 352 ŠTAFETA CORPUS DOMINI V letošním roce opět proběhne naším městem štafeta Corpus Domini, která startuje v Praze a končí v italském městě Orvieto. Štafeta se běží k připomenutí cesty kněze Petra z roku 1263 z Prahy do Říma, letos si tedy připomínáme 750. výročí. Při této cestě došlo k církevní události, na základě které se po celém světě slaví svátek Corpus Domini. Štafeta proběhne Třeboní v sobotu v a zájemci se mohou k štafetě připojit, každý obdrží památeční tričko. Bližší informace: Jana Vítková SPOLEČENSKÁ KRONIKA SVATEBNÍ OBŘADY Jiří Sivok, Jana Petrová oba Č. Budějovice Jaromír Hřebecký, Dana Ulrichová Třeboň, Kolín Zdeněk Smolík, Andrea Štouračová oba Suchdol nad Lužnicí Ľuboš Ličko, Libuše Korbelová oba Suchdol nad Lužnicí Zdeněk Dvořák, Martina Hamerníková České Velenice, Tábor Jan Vrabec, Eva Pavlíčková Praha, Ledeč nad Sázavou ÚMRTÍ Ing. Jaroslav Pražák, Třeboň 53 let Marie Psotková, Třeboň 96 let Věra Cirnfusová, Třeboň 85 let Jaroslav Kalkus, Třeboň 93 let Vlasta Štěrbová, Třeboň 92 let Miloslav Schwarz, Třeboň 78 let Miluše Filípková, Třeboň 78 let Alena Suchá, Třeboň 66 let l 9

10 proběhlo... Dům přírody Třeboňska se stálou expozici Krajina a lidé se slavnostně otevřel veřejnosti V sobotu 6. dubna jsme slavnostně zahájili letošní sezonu v Domu přírody Třeboňska. Návštěvníky přivítala Jana Jandová, úvodní slovo pronesl starosta města Ing. Jiří Houdek a o spolupráci města Třeboně s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR Správou CHKO Třeboňsko krátce promluvila RNDr. Markéta Drábková. O sváteční a pohodovou atmosféru sobotního dopoledne se postaraly žesťový a kytarový soubor ZUŠ Třeboň. Žáci, pedagogové i pan ředitel si zaslouží velké poděkování za vstřícnost a ochotu. Poděkování patří také Cukrárně a kavárně Pohádka, která akci sponzorovala, a kluci a děvčata si díky ní mohli užít potěšení z mlsání. Úvodní program vyvrcholil lákáním jara do zmrzlé Třeboně. A jak odolat vábení krásné víly Laděnky Wurzelové? Probudila ze zimního spánku pramínek před expozicí a Světe, nediv se! přivábila k nám slunce. Dopoledne se promítaly filmy z festivalu Ozvěny Ekofilmu, děti s rodiči malovaly, soutěžily (v expozici i zámeckém parku) a získávaly ceny. Po celý den byly dveře Domu přírody Třeboňska návštěvníkům dokořán a až do 17. hodiny možnost volného vstupného a komentované prohlídky využilo více než sedm desítek hostů. Jana Jandová Hravým stylem nejen s Tylem V sobotu 20. dubna jsme otevřeli brány památek dokořán, abychom přispěli k oslavám Mezinárodního dne památek. Město Třeboň odbor kultury a cestovního ruchu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zámkem Třeboň, Spolkem přátel Třeboně, Spolkem třeboňského loutkového divadla a pod záštitou Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska připravilo bohatý celodenní program. První návštěvníci zavítali do Domu přírody Třeboňska s expozicí Krajina a lidé již před devátou hodinou. Vyslechli si historické zajímavosti o unikátní technické památce schwarzenberské lednici a prohlédli si celou expozici. Milé průvodkyně sklidily zasloužený obdiv. Ochotníci hráli, bavili nás i sebe a vytvořili skvělou divadelní atmosféru. Souběžně s děním na prknech, která znamenají svět, vyrazili zájemci s průvodcem, panem Bednářem na cyklovýlet po stopách sídel zaniklých po roce Děkuji všem, kteří se do projektu Brány památek dokořán zapojili a vytvořili společně sobotu plnou neopakovatelných zážitků. Jen docela maličkým mráčkem na slunečném nebi byl fakt, že přespolních návštěvníků bylo podstatně více než domácích. třeboňského zámku provedly zájemce konírnou, psí kuchyní a zavedly je i do tajuplných kasemat. Velký zájem byl o dvě kostýmované hrané prohlídky Hravým stylem s J. K. Tylem, kterými jsme vzpomenuli 180. výročí otevření našeho divadla. Průvodcům historií třeboňského divadla PhDr. Jiřině Psíkové a Ing. Gustovi Kotilovi patří poděkování za pečlivě připravený odborný komentář i za sportovní výkon při výstupu na ochoz věže v historických kostýmech. Hrané scény připomínající skutečné osobnosti, které se do historie divadla zapsaly, Jana Jandová, fota M. Pech 10 l Třeboňský SVĚT l květen 2013

11 MĚSTSKÁ KNIHOVNA TŘEBOŇ V pořadí již 13. Noc s Andersenem odstartovala v pátek 5. dubna na 1298 místech v České republiky, ale i v Dánsku, Rusku, v Českých školách bez hranic po celém světě. Na vlastní kůži ji zažilo dětí. V třeboňské knihovně se kouzelného podvečera zúčastnilo 16 dětí. A co je čekalo? Žádná pohádka to nebyla. U nás se totiž cvičili dětští agenti podle prvního dílu knižní série Cherub britského autora Roberta Muchamore. Děti musely prokázat svůj důvtip a rozšifrovat dopis, který je dovedl do kampusu. A tam všechny úspěšné čekaly vstupní úkoly: bojové umění, plavání, znalostní test, zabíjení kuřete, vysoké lanové. To však nebylo všechno! Musely absolvovat předměty, které se ve škole pro agenty vyučuji, v našem případě to bylo maskování, zbraně, kryptologie a bojové umění. Ve škole uspěli všichni a tak přišlo to nejdůležitější mise. Odhalit pachatele únosu na základě několika indicií, projevit svou psychickou i fyzickou odolnosti a zúročit všechno, co se ve škole pro agenty naučili. A povedlo se! Všechny děti čekaly odměny, za které děkujeme Městu Třeboň, tiskárně Java, paní Lence Tětkové Wegenkittlové, společnosti Bohemia Chips Choustník a paní Marii Radostové za dort, který pro děti upekla. Za role učitelů a specialistů, do kterých se bez problémů z knihovnic proměnily, děkuji svým kolegyním Svatce Koktavé, Haně Kučerové a Janě Tisoňové. Za myšlenku a za přípravu celého večera děkuji svým dcerám Katce a Terce. Podvečer, kdy se knihovna stala kampusem školy pro agenty, si užily nejen děti, ale i my. Vlasta Petrová NOVÁ VÝPŮJČNÍ DOBA Po Út St Čt Pá 9 17 hodin 9 17 hodin 9 17 hodin 9 17 hodin hodin Chelčického 1 2/II Třeboň tel.: Povídky a zajímavosti z Třeboně Výňatek z kapitoly Také u nás v Třeboni emotivní květen 1945, nově vydané knihy Třeboňáka Ladislava Vejvody Voněch dnech po ukončení války zůstalo ostatně jako všude, také v našem městě garnizonem něco Rudoarmějců. A je přirozené, že při zpěvu, častušce, akordeonu, veselém tanci a svižném kozáčku, řada z bojovníků byla u vytržení z třeboňských děvoček. S hezkou dcerou malinko mentálně pomalejšího povozníka Josefa Marušáka, otce šesti dětí, se blíže seznámil pohledný ruský seržant s černými vousy jménem Malinovský. Asi měsíc po odchodu Rusů byl Marušák jako obvykle s partou štamgastů v pivnici U Šrámků vedle radnice. V čele stolu seděl švec Šustr a byl plně zahloubán do novin. Co tam pořád čteš řekni také nám něco zajímavýho! obrátil se na něho někdo z party. Ale tady čtu v Českým slově hned na přední straně stojí velkým písmem, že maršál Malinovský, jeden z osvoboditelů Československa, navštíví Prahu! Na ta slova vedle sedící Marušák vytrhl Šustrovi noviny z ruky... Přeslabikoval si onen nadpis a brumlá k sobě: To snad není možný...! Potom k údivu všech vyskočil a vzrušeným hlasem ze sebe na celou ztišenou hospodu vyrazil: Tak teď to můžu říct, maršál Malinovský chodil s naší Mářou...! Přirozeně, že to ticho bylo přerušeno salvou smíchu celého sálu a Marušák výrokem vstoupil tenkrát do historie města. Vůbec je ale třeba dodat, že Marušák i přes své i jiné úsměvné slovní přehmaty, vzorně vychoval své děti. Vašek byl například úspěšným zaměstnancem na Lékařské fakultě pražské Karlovy university. Vzpomínaná sestra Marie pak učitelkou na měšťanské škole v Třeboni a obdobně se dobře uplatnily i jeho ostatní děti. Těžké časy Protektorátu a německé persekuce jsou popsány v řadě knih, filmů, divadelních a televizních inscenacích a podobně. V tísnivé atmosféře válečných let ale došlo rovněž k řadě úsměvných perliček, které vedle vtipných anekdot na Němce, významně v průběhu válečných let posilovaly národní uvědomění. Je obrovská škoda, že se o této straně jedné mince nepíše skoro vůbec! Touto vzpomínkou to chci tedy aspoň malinko vyvážit... Ladislav Vejvoda TIPY NA KNIHU V březnu letošního roku vyšla kniha Mgr. Jindry Mannové Duhové povídky (O proměnách života) 32 povídek, doplněných tematickými fotografiemi ke každé povídce, někdy i z místního kraje. Je k dostání i v Knihkupectví v Třeboni. /red/ S Medovníčkem do pohádky Na knižním trhu v těchto dnech přibyla další kniha pro děti z pera jihočeského autora. Jmenuje se S Medovníčkem do pohádky a je v pořadí čtvrtou knihou o příhodách oblíbeného skřítka Medovníčka. Malí čtenáři v ní opět najdou zajímavá poučení o přírodě, o životě zvěře a včel. Autorem je Jan Lebeda, půvabnými ilustracemi knihu vyzdobila Zdeňka Študlarová. Vydalo Nakladatelství Brána, a.s. Praha. Kniha je určena dětem ve věku od pěti do osmi let. V Třeboni k dostání také v prodejně upomínkových předmětů GINKGO v zámecké zahradě. -red- V sobotu byla v Břilicích místními dobrovolnými hasiči vyčerpána voda z požární nádrže. Důvodem byla plánovaná rekonstrukce nádrže. Při této příležitosti došlo po 25 letech, za velkého zájmu místních občanů, i k výlovu zde nasazených ryb. Petr Michal, předseda OV Břilice l 11

12 Rozhovor Josefína Jonášová (Šimková) Josefína Jonášová je nadanou sochařkou, absolvovala v r Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Jaroslava Róny a s úspěchem se etablovala na umělecké scéně svou diplomovou prací, kdy obdržela cenu rektora za nejlepší absolventský počin. Vtipně a s nadsázkou také představila svou výstavu ve foyer Divadla J. K. Tyla. Návštěvníci Divadla J.K. Tyla často při představeních postávají u vašich vystavených děl a diskutují nad nimi. Zásadní otázka vždy zazní, co znamená ona největší socha? Socha Antikoncept je mou osobní výpovědí, odkazuje k nemoci krevního oběhu flebotrombóze, kterou jsem prodělala. Vidina bizarní nohaté postavy pochází z mého podvědomí. Nevyšetřoval mě sice Sigmund Freud, ale stejně je mi jasné, odkud vítr vane. Nemoc u mě propukla následkem užívání hormonální antikoncepce. Jelikož hormonální antikoncepce neohrožuje pouze člověka, nýbrž i životní prostředí, ve kterém koexistuje s ostaními tvory, rozhodla jsem se do plastiky zakomponovat říční ryby. V některých lokalitách se prokázalo, že následkem chemického estrogenu rybí samci mění pohlaví. Považuji za důležité toto aktuální téma zveřejnit. Mám slabost pro velké a výrazné sochy, a proto jsem zvolila silně nadživotní velikost. Navíc si myslím, že lidé posuzují většinu věcí a jevů pouze v parametrech svého měřítka, kterým je právě lidská figura. Shledávám za zajímavé tyto zajeté formy občas narušit. Podívat se na svět z jiné perspektivy.představit si člověka jako dvoucentimetrového pidižvíka či naopak dvacetimetrového giganta. Jak takové sochy vznikají? Jde nějak stručně popsat jejich vznik? Jak dlouho trvá realizace od myšlenky těchto vystavených děl? Postupně. Například takovou jednu sochu Antikoncept dělá člověk jakoby třikrát. Nejdřív ji vymodeluje, pak vyrobí formu, potom odlitek. Vymodelovaná socha z hlíny se rozdělí plíškama na jednotlivé díly, aby se dala jak rozebrat, tak i složit, pomocí kramlí se sestaví do celku, aby se při vysychání nezkroutila, hlína se odtěží, původní model zničí vrátí zpět do bedny na hlínu či do rybníka, vyschlá forma se šelakuje a voskuje, pak se laminuje a laminuje, jednotlivé díly se spojují v celek, pak se odsekává, retušuje, patinuje. Celý proces prostupuje vášeň a těšení se na výsledek, jinak by nic asi nevzniklo. Jak jste objevila svůj talent? Vedl vás někdo v rodině? Netuším kdy a kde jsem talent objevila (nejspíš bude shůry), nicméně doufám, že ho nikde nezašantročím.ovšem mám velkou výhodu, můj děd Zdeněk Šimek byl sochař (má v Třeboni dvě sochy), babička restaurátorka a maminka je výtvarnice, takže mám v rodině výborné podhoubí. Lze nějak takovými sochami zobrazovat vaše životní motto? Jistě. Je mi ctí, že si můžu hrát na takového skorostvořitele. Připravujete další výstavy na jihu Čech? Ano. Přes léto v červenci a srpnu budu mít společnou výstavu s mým dědečkem v galerii Dolní Brána v Prachaticích. (vl) Více na 12 l Opevnění Třeboňska z let Na letošní rok připadá 75. výročí mobilizace čs. armády a mnichovského diktátu. Tyto události se výrazně dotkly i oblasti Třeboňska. Třebaže tuto lokalitu nepovažovalo vedení čs. armády za takticky příliš důležitou, na rozdíl od Novobystřicka, které představovalo prioritu v plánech na obranu jihovýchodních Čech. Přeci jenom byla v roce 1936, a především v létě 1938, celá oblast Třeboňska důkladně opevňována. V polovině června 1938 tu začala rozsáhlá výstavba lehkého opevnění, kterou ukončilo přijetí mnichovského diktátu čs. vládou 30. září Během tohoto období bylo jen mezi obcemi Staňkov a Branná vybetonováno 77 bunkrů (tzv. řopíků) a dalších 50 jich bylo zrealizováno od Branné až po Borovany. V týlu, severně od Třeboně, pak bylo budováno druhé obranné postavení, které se opíralo o soustavu rybníků vedoucích od Rožmberka po Dvořiště. Jak probíhala výstavba opevnění v tomto prostoru, jaká další obranná zařízení zde byla budována, které vojenské jednotky oblast Třeboňska obsazovaly a jakou obrannou strategii tu vedení čs. armády zvolilo, s tím vás seznámí přednáška Miloslava Svitáka nazvaná Opevnění Třeboňska z let , která se uskuteční v úterý 7. května od hod. v obecním hostinci v Břilicích. Tímto si vás dovoluji pozvat na tradiční besedu, která se koná vždy před poutí. Zdeněk Mráz, místostarosta Muzeum v nové sezoně V letošním roce se obnovené třeboňské muzeum otevře veřejnosti v sobotu 1. června již po šesté. Spolek přátel Třeboně, který muzeum a galerii provozuje, připravil na celou sezonu ve velké galerijní místnosti velkou výstavu obrazů Františka Líbala. Bude tu až do konce října možné shlédnout více než sto obrazů z majetku Města Třeboně V malé výstavní místnosti bude současně od 1. června probíhat výstava Třeboňská příroda ve fotografii amatérů. Krása a zajímavosti zdejší krajiny uvidíte na fotografiích Ing. Jaromíra Fořta a členů amatérského sdružení zdejších fotografů Sáňky na blesk. V červenci a srpnu bude v muzeu probíhat doprovodná výstava fotografií Kaple, zvony a zvonečky na Třeboňsku a v září a říjnu výstava Třeboňsko na starých mapách. Jiřina Psíková Třeboňský SVĚT l květen 2013

13 Neztrácejte naději, hledejte radost V regionu Třeboňska již zanedlouho začne působit domácí hospicová péče, která má za svůj cíl všestranně podporovat rodiny, které na sebe převezmou péči o nevyléčitelně nemocného člověka a umožní mu tak prožít konec života doma mezi svými nejbližšími. Co nového přináší tato služba? Tým lékařů a sester s dostupností 24 hodin denně pomůže kvalifikovaně zvládnout bolest a další průvodní jevy většinou nádorového onemocnění v terminální fázi. Tým domácí hospicové péče dále ale také zajišťuje sociální, psychologickou i duchovní podporu a pomoc nejen pro pacienta, ale i pro celou doprovázející rodinu. Hospicová péče nemocnému garantuje, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude vždy respektována jeho lidská důstojnost a že v posledních chvílích nezůstane osamocen. Co možná nejvyšší kvalita života nemocného v posledních dnech je cílem nabízené komplexní péče. V hospicové péči nezůstává jakkoli stranou rodina, která nemocného doprovází a ze zřetele se nepouští ani po smrti blízkého člověka. Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné neopakovatelné bytosti, a z jeho potřeb: biologických, psychologických, sociálních a duchovních. Hospic je součástí širšího konceptu medicínské péče známé jako paliativní medicína. Jaká forma hospicové péče se v každé zemi vyvine, záleží na místních zákonech, způsobu financování zdravotní péče a v neposlední řadě na výši myšlení lidí, kteří o těchto věcech rozhodují. Tam, kde má kvalita života nemocného přednost před ekonomickým aspektem, se dá předpokládat, že i hospicová péče je rozvinutá více. Jak uvádí MUDr. Svatošová ve své knize, bylo také zjištěno, že všude, kde vznikly hospice, bylo časem zaznamenáno výrazné zlepšení péče o umírající i v nemocnicích. Úkolem hospice je pomáhat a sloužit. Nedává si za cíl odstranit utrpení. Hospic respektuje smrt jako nedílnou a přirozenou součástí života. (převzato z webu Zřizovatelé domácí (mobilní) hospicové péče musí zajišťovat kromě personálního obsazení i finance na provoz. Jak letos vyplynulo z fóra mobilních hospiců v ČR, ve většině případů nejsou pojišťovny ochotny podepsat smlouvy a hradit tak kvalifikovanou péči o nevyléčitelně nemocné v jejich domácím prostředí. Bez darů, grantů, práce dobrovolníků, ale i a další podpory např. z měst a obcí by mobilní hospicová péče nemohla fungovat. A tak neztrácejte společně s námi naději, ale hledejte radost Mgr. Petra Brychtová, předsedkyně Občanského sdružení pro podporu mobilního hospice na Třeboňsku Na kole dětem Od roku 2010 probíhá vždy začátkem léta veřejná cyklotour Na kole dětem napříč Českou republikou. Jedná se o jedinečnou akci, která se svým charakterem a mezinárodním rozsahem zařadila mezi významné sportovní projekty na podporu onkologicky nemocných dětí. Během letošního 4. ročníku zavítá mimo jiné i do Třeboně. Peloton cyklistů v čele s Josefem Zimovčákem vyrazí na desetidenní cyklojízdu. Přidat se může každý na kousek, jednu etapu, nebo celou trasu. Rostoucí počet aktivních účastníků, partnerů a podpora akce z řad známých a významných osobností svědčí o tom, že projekt, který přináší malým onkologickým pacientům možnost účastnit se rekondičních pobytů, má smysl. Třeboň bude zahrnuta v 6. etapě cyklotour, která povede z Českých Budějovic přes Třeboň, Jindřichův Hradec, Třešť do Velkého Meziříčí. Peloton se v Třeboni zastaví 11. června v dopoledních hodinách. Této cyklotour předcházejí besedy Josefa Zimovčáka na základních a středních školách. Josef Zimovčák je mnohonásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole, držitelem světového rekordu 522,42 km v jízdě na vysokém kole 24 hodin nonstop, přejel na vysokém kole USA od západu na východ v délce km za 28 dnů (1998) a v režimu profesionálů pokořil trojici nejslavnějších cyklistictických závodů Tour de France (2005), Giro d Italia (2006), La Vuelta Espana (2007). Ve dnech 3. a 4. dubna navštívil Základní školu Na Sadech, Základní školu Sokolská, Základní školu praktickou a Obchodní akademii, Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště. Dětem humornou formou předvedl, jak se jezdí na vysokém kole, vysvětlil smysl akce Na kole dětem, pohovořil o svých zkušenostech z vrcholových závodů a nezapomněl ani na nezbytnost používání ochranných pomůcek při jízdě na kole. Mgr. Alena Zárubová l 13

14 ANIFILM 04 PŘEDSTAVUJE PROGRAM Návštěvníci ANIFILMU se mohou těšit na více než 200 snímků, mezi nimiž nechybí celovečerní film o slavném Monty Pythonovi Grahamu Chapmanovi, průřezy filmografiemi slavných studií, trháky loňského roku či filmy ze samotných počátků animovaného filmu. Speciální program přináší zajímavé přednášky, workshopy, prezentace a doprovodný program pak nabízí divadlo pro děti, koncerty, výstavy Zkrátka nuda na ANIFILMU rozhodně nehrozí. Soutěžní program Do Mezinárodní soutěže celovečerních filmů bylo vybráno pět snímků pro dospělé (Autobiografie jednoho lháře: Pravdivý příběh Grahama Chapmana, Consuming Spirits, Malý, tlustý, plešatý, Takový nádherný den a Poutník) a pět snímků pro děti (Gumo T, Neuvěřitelná dobrodružství Tedea Stonese, Den vran, Zarafa a Kozí příběh se sýrem). Celkem padesát snímků zahrnuje soutěž krátkých filmů; přičemž třicet šest čítá kategorie Mezinárodních krátkých filmů a čtrnáct Česko slovenská soutěž studentských snímků. 14 l Třeboňský SVĚT l květen 2013

15 Chill out zóna Na zámeckém nádvoří jsme pro návštěvníky festivalu vytvořili příjemné posezení s občerstvením, kde si mohou odpočinout, popovídat si nebo na velkoplošné obrazovce zhlédnout programové upoutávky, trailery celovečerních soutěžních filmů, nejzajímavější foto-momentky z předchozího dne či některý z nesoutěžních filmových programů Anifilmu. A letos navíc animované jingly k 60. výročí České televize. Vstup zdarma! Již tradičně myslí pořadatelé ANIFILMU na pestrost i tzv. doprovodného programu. V tomto roce na návštěvníky čekají tři výstavy. Výstava věnovaná Charlesi Émilu Reynaudovi připomene skrze jeho vynálezy (dochované ve sbírkách Národního technického muzea v Praze) první pokusy o animaci. Cesta do pravěku poukáže na těsnou souvislost prvních animovaných filmů a komiksových seriálů. Putovní výstava s názvem To nejlepší z ilustrace 2012 představí nejnovější práce tuzemských i zahraničních ilustrátorů. Festivalový stan pak po večerech rozezní koncerty (Hi-Fi, Please The Trees, Urban Trio) a DJ s (Mr. Ultrafino a DJ Liquid A). Speciální program dětem nabízí workshopy. V tradičních Dílnách animace (do nichž by ANIFILM letos rád zapojil i děti z dětských domovů z okolí Třeboně) si mohou malí návštěvníci pod dohledem zkušených pedagogů zkusit vytvořit vlastní animované dílko. Autorka a ilustrátorka knihy Historie Evropy Obrazové putování Renáta Fučíková povede workshop s názvem Most napříč dějinami; zde budou moci účastníci dílny pomoci dotvořit svět z kartonu vyrobeného hradu i jeho podhradí. Divadelní představení pro děti letos nabídnou čtyři loutkové inscenace: O Panence a Panáčkovi, Naše krásná zahrádka, Perníková chaloupka a zbrusu novou pohádku BYLO nebo NEBYLO nebo BYLO. Kompletní festivalový program najdete na akreditace i vstupenky budou k zakoupení ve festivalovém centru v Divadle J. K. Tyla. Nesoutěžní program Retrospektiva je v letošním roce věnována dvěma významným osobnostem českého filmu, které nás v loňském roce nás opustily: Břetislavu Pojarovi a Vladimíru Jiránkovi. V rámci Bilance mohou diváci zhlédnout nejzajímavější a nejoblíbenější celovečerní animované filmy, které byly v loňském roce uvedeny do české distribuce; jsou to: Frankenweenie Tima Burtona či méně známý francouzský snímek Obchod pro sebevrahy, dále Piráti!, Madagaskar 3, Norman a duchové a oscarová Rebelka. Fokus se zaměří na samotné počátky animovaného filmu. U jeho zrodu stál mj. francouzský vynálezce Charles-Émile Reynaud. Do Třeboně přijede dílo svého pradědečka představit Sylvie Saerens. Počátky animace u nás představí Národní filmový archiv projekcí vůbec prvních animovaných reklam a autorských filmů pro děti i dospělé. Nachystané jsou projekce např. Zamilovaného vodníka Hermíny Týrlové (z roku 1928), Spejblovo filmové opojení (1931) či Bimbovo smutné dobrodružství (1930) o výtvarníkovi a jeho namalované postavičky klauna. Přehlídku nejzásadnějších děl z produkce kultovní společnosti United Production of America, která změnila pohled na moderní animovanou tvorbu, pomohl sestavit legendární režisér Gene Deitch. Průřez tvorbou chorvatská společnosti Zagreb Film, která stojí za vznikem více než šesti set animovaných filmů, připravil a osobně uvede Borivoj Dovniković. Fokus dále nabídne pětici filmů nominovaných za loňský rok na Cenu Americké filmové akademie Oscar v kategorii krátký film a po loňském ohlase ANIFILM znovu pořádá noční projekce hororů v podsekci Animované horory. V rámci prezentace filmových škol letos animátor, výtvarník a pedagog Timothy Decker představí hned dvě americké školy: University of Wisconsin-Milwaukee s Peck School Of The Arts a Milwaukeee Area Technical Colleges Animation Program, a to i projekcemi nejzdařilejších děl jejich studentů. Animo TV přináší divákům výběr toho nejlepšího ze současné původní televizní produkce domácí i zahraniční, určené nejrůznějším věkovým kategoriím. Z mezinárodní nabídky slibuje program např. oblíbené Sandpixies, seriál pro nejmenší, teenagerovský Adventure Time a dospělým je určen cestopisný seriál Faces from Places. Šedesát let letos uplynulo od prvního vysílání České televize. Oslavíme je přehlídkou večerníčků, kultovních i těch nejnovějších, pásmem méně známých večerníčků pro dospělé a animovanými jingly vytvořené právě k tomuto výročí. Pro sekci Pohledy vybral Peter Lord (např. Slepičí úlet či Wallace a Gromit) své osudové filmy, které má rád a které ovlivnily jeho tvorbu. Profil představí polský Mezinárodní filmový festival animovaného filmu Etuida & Anima, pořádaný již dvacátým rokem v Krakově, a který je partnerským festivalem ANIFILMU. Návštěvníci budou mít příležitost zhlédnout oceněné krátké filmy jednotlivých ročníků. Široké publikum si jistě najde i Přehlídka filmů Adolfa Borna. l 15

16 Program kina Světozor na měsíc květen Den Datum čas Titul Žánr Délka Přístupnost cena (Kč) st Hledá se prezident 2D dokument CZ Jurský park 3D dobrodružný D čt 2 ZAVŘENO pá 3 so 4 ne 5 po 6 út 7 st 8 ANIFILM 04 Festival představuje aktuální trendy, postupy, technologie a animační techniky. Podporuje rozpracované či zcela nové animační projekty, jejich tvůrce, producenty a distributory. Je určen tvůrcům a filmovým profesionálům, studentům, pedagogům, filmovým teoretikům a všem fanouškům animované tvorby včetně dětí. Pokladna s kinokavárnou otevřena po dobu konání festivalu od 8.00 do 24.00hod. Ostatní dny: PO NE hod. čt Iron Man 3 3D sci-fi D / Babovřesky 2D komedie CZ pá Scary Movie 5 2D komedie T Velká svatba 2D komedie T so Zambezia 3D animovaný D / Z cizího krev neteče 2D komedie T ne Iron Man 3 3D sci-fi D / Babovřesky 2D komedie CZ po dní hříchů 2D romantický CZ / Jedlíci aneb Sto kilo lásky 2D komedie CZ út Pád Bílého domu 2D thriller T Bezpečný přístav 2D romantický T st Jack a obři 3D dobrodružný D / Velká svatba 2D komedie T čt Babovřesky 2D komedie CZ Velký Gatsby 3D romantický T pá Iron Man 3 3D sci-fi D / Jedlíci, aneb sto kilo lásky 2D komedie CZ so Rio 2D animovaný D 92 zdarma Scary Movie 5 2D komedie T Babovřesky 2D komedie CZ ne Kovář z podlesí 2D pohádka CZ / Bídníci 2D muzikál T po dní hříchů 2D romantický CZ / Jurský park 3D dobrodružný D út Čtyřlístek ve službách krále 2D animovaný CZ / Z cizího krev neteče 2D komedie T st Nevědomí 2D dobrodružný T Lincoln 2D životopisný T čt Rychle a zběsile 6 2D akční T Babovřesky 2D komedie CZ pá Martin a Venuše 2D komedie CZ Velký Gatsby 3D romantický T so Kovář z podlesí 2D pohádka CZ / Anna Karenina 2D drama T ne Zambezia 2D animovaný D / Rychle a zběsile 6 2D akční T po Jako za starejch časů 2D komedie T Jedlíci, aneb sto kilo lásky 2D komedie CZ út Mocný vládce Oz 3D dobrodružný D / Velká svatba 2D komedie T st Gambit 2D komedie T Rozkoš v oblacích 2D komedie T čt Pařba na třetí 2D komedie T Donšajni 2D komedie CZ 130 pá Království lesních strážců 3D animovaný D 170/ Babovřesky 2D komedie CZ JEDLÍCI ANEB STO KILO LÁSKY Komedie/Česko/2013 Režie: T. Magnusek, hrají: M. Chára, K. Heřmánek jr., T. Magnusek, M. Stropnický, V. Žilková, D. Patrasová, I. Andrlová Do právě otevřeného hubnoucího sanatoria se sjíždějí pacienti s cílem zhubnout. A i když každý z nich k tomu má jiný důvod, všichni tu teď pod dohledem asketického primáře podstupují nejroztodivnější procedury a cvičení, to vše navíc bez jídla, alkoholu a sexu. Tím se pro většinu z nich pobyt v sanatoriu stává noční můrou. Hrdinové Jedlíků jsou romantičtí i pošetilí, vtipní i dojemní, žádný z nich nepostrádá smysl humor. Všichni jsou vedeni láskou k lidem, věcem, práci, a samozřejmě k jídlu a každý z nich ji také nakonec najde. Jak už to prostě v dobrých filmech bývá. KOVÁŘ Z PODLESÍ Rodinný, Dobrodružný, Animovaný/Česko/Slovensko/2013/100 min. Režie: P. Göbl, hrají: B. Polívka, J. Somr, M. Markovič, J. Pecha, R. Novák ml., I. Chýlková, I. Dušková, V. Brabenec Podlesí je malá vesnička, kterou se před lety přehnala válka s Turkem. Dobré houbové víly byly tehdy požádány o pomoc, ale protože vykonaly dobro i zlo zároveň, byly potrestány a staly se z nich houbové baby. A na Podlesí za to padla kletba. Teď přišel čas vše napravit, ale ve vsi se objevil Drak. A tak zatímco se Toník snaží zachránit svou milou Bětku ze spárů zlých víl, jeho strýc Kovář se, se svými zaměstnanci Veverkou a Křečkem, vypraví na Draka. Hlavní myšlenkou pohádky je, že se zlem nelze bojovat hrubou silou, ale naopak rozumem, srdcem a odvahou. 13. a Senior klub: 7 dní hříchů (vstupné 60 Kč), Premiéry: Jedlíci, aneb sto kilo lásky, Kovář z podlesí, Velký Gatsby, Království lesních strážců. KINOKAVÁRNA pracovní doba: po ne: hod. Rezervace vstupenek na 16 l Třeboňský SVĚT l květen 2013

17 akce kultura Divadlo Divadlo J. K. Tyla 22. května v hodin ROBERT THOMAS MANDARINKOVÁ IZBA Bratislavské hudobné divadlo v předplatném Divadlo J. K. Tyla 11. května v hodin AGATHA CHRISTIE POSLEDNÍ VÍKEND Divadelní spolek Kajetán INSPIRACE Z ČESKÉ INSPIRACE HRADEC KRÁLOVÉ Středoevropský jazzový most Masarykovo náměstí CHEB Krajinná výstava Příroda a historie Cheb od 20:00 hod. Chebský hrad VIVALDIANNO JINDŘICHŮV HRADEC Přes kopec na Hradec aneb Jindřichohradecký pedál, zahájení turistické sezóny v Jindřichově Hradci spojené s cyklistickou vyjížďkou na Jindřichohradecku. Start a cíl na letišti v Jindřichově Hradci. KUTNÁ HORA Noc kostelů 2013 LITOMYŠL Gastronomické slavnosti M. D. Rettigové POLIČKA Martinů Fest Velký sál Tylova domu a kostel sv. Jakuba v Poličce Tradiční festival klasické hudby věnovaný Bohuslavu Martinů. TELČ Veteránská revue Náměstí Zachariáše z Hradce TŘEBOŇ Otevírání lázeňské sezóny oslava 130. výročí třeboňských slatinných lázní Kostýmní průvod, svěcení slatiny, hudební vystoupení po celý den u Bertiných lázní, na Masarykově náměstí, trhy, pouť, divadlo, výstava, ONDŘEJ HAVELKA A MELODY MAKERS a mnoho dalšího. Bližší informace a více tipů na výlet na KVĚTEN pá 3.5. so 4.5. ne 5.5. st 8.5. pá so pá so pá so po pá od 20:59 DJ JOX (Masojed) ANIFILM 2013 ZAHÁJENÍ 20:53 TCG třeboňští cluboví gentlemani/míra+dan+honza+david Jimi Čert zpěvák a akordeonista zpívající vlastní balady, které vycházejí z východoslovanského folkloru (na texty E. Štorcha, B. Reynka, A. Stankoviče, L. Markse a překlady J. R. R. Tolkiena), s citacemi barokní hudby. Vedle toho hraje zlidovělé hospodské odrhovačky a parodické písně. Od roku 1989 koncertuje po Evropě. V roce 1991 odcestoval koncertovat na několik let do USA DJ Prager OLDIES rock dobrá věc z Cuby: CUBA LIBRE za 35 Kč ISUA BAND vlastní tvorba s českými texty. Muzika s prvky popu, indie a alternativního rocku. v svižnom rytme: VODKA+RED BULL za 45 Kč 20:57 DJ ZBNK (Chalupa) rum nám nesmrdí: RUM+COLA za 25 Kč 20:07 Divadlo SKLEP výběr z BESÍDEK 20:58 3 DJ DJ Bříza/DJ Cuba/DJ Victory l 17

18 Zájemce o přepravu kol vlakem z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic při akci Třeboňská šlapka prosíme o předběžnou registraci do na adrese Vlak s rozšířenou přepravou kol z Veselí nad Lužnicí odjíždí v 7.43, ze zastávky Třeboň v 8.09 a Třeboň lázně 8.13, do Českých Velenic dorazí v jj 18 l Třeboňský SVĚT l květen 2013

19 Svátek hudby v Třeboni P říprava jubilejního 10. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna vrcholí. Program na: dává tušit, že je opravdu nač se těšit. I v letošním ročníku myslíme především na obyvatele Třeboně a Ti si budou moci, stejně jako v letech minulých zakoupit Abonentní vstupenky na všechny koncerty za výrazně zlevněné vstupné. Ceny jednotlivých vstupenek byly oproti minulým létům podstatně sníženy s cílem oslovit i spoluobčany s nižšími příjmy. Těšíme se na shledání s Vámi v termínu na 10. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna Sbor dobrovolných hasičů Branná zve spoluobčany na tradiční pouť v sobotu 4. května 2013 Program: hod. Mše svatá v místní kapli, po mši průvod k pomníku padlých a položení věnce pouťové atrakce zajištěny a dětský den v sobotu 1. června 2013 Sraz u hasičárny v 9.00 hodin Sbor dobrovolných hasičů Břilice si Vás dovoluje pozvat na tradiční břilickou pouť v sobotu 11. května hod. Budíček s hudbou Třeboňská hod. slavnostní průvod s kladení věnců u pomníku padlých hod. Mše svatá hod. Pouťová zábava s hudbou TAKTON z Lomnice nad Lužnicí Akce je podpořena z grantového programu města Třeboň. V lázních se bude natáčet Radiodárek Radiodárek je zábavná talkshow Českého rozhlasu Dvojky, která představuje zajímavá místa i zajímavé hosty. V Třeboni bude Radiodárek věnovaný 130. výročí třeboňských slatinných lázní. Natáčení samotné se uskuteční v pátek 3. května, od hodin, ve Společenském sále Lázní Aurora. Zúčastnit se může i veřejnost. Mezi hosty bude herec Viktor Preiss, zpěvačka Jitka Zelenková, čestný občan města, bývalý předseda Akademie věd ČR Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc., Dr. h. c. mult.. Vystoupí také Třeboňští pištci v čele s vedoucím souboru Mgr. Václavem Šimečkem. Z domácích hostů vystoupí starosta města Ing. Jiří Houdek, generální ředitel lázní JUDr. Jiří Kolban, historička PhDr. Jiřina Psíková a fyzioterapeut Antonín Loskot. Moderovat bude Dalibor Gondík. Termín vysílání Radiodárku na stanici Český rozhlas Dvojka je 26. května od 11:05 hodin. Pořad lze také najít v archivu ČRo Dvojky. Prohlídky na zámku s Petrem Vokem a Bílou paní se v měsíci květnu konají každou sobotu ve 13 a 15 hodin. Petr Týnavský Květnová výročí Dne zahájena městská autobusová doprava v Třeboni. Dne se v Třeboni nar. ThDr. Jan Korner, rektor biskup. kněžského semináře a náboženský spisovatel, zemřel v Č. Budějovicích. Dne se v Třeboni narodil Alois Míka, český historik, věd. prac. Historického ústavu ČSAV, věnoval se také jihočeské historii, zemřel v Praze. Dne byly slavnostně otevřeny Bertiny lázně pro veřejnost ( položen základní kámen, lázně vysvěceny děkanem F. Touškem), viz též J. Psíková: Třeboňské lázně-takové byly a jsou. Vydaly Bertiny lázně, 132 str., a další příspěvky a seriály v Třeboňském světě a Lázeňské pohodě. Dne se v Benešově u Prahy narodil Jiří Šedivý, správce Schwarzenberské hrobky v letech , zemřel Dne se v Třeboni narodil Jan Janout, za 1. světové války účastník účastník vzpoury v Boce Kotorské, za 2. světové války jako pracovník komunistického odboje vězněn gestapem, zemřel Dne zemřel MUDr. et RNDr. Karel Žlábek, prof. Lékařských fakult universit v Praze a v Brně, rodák z obce Hrdlořezy, absolvent třeboň. gymnázia, zemřel v Brně, pochován na hřbitově v Třeboni. Dne se v Třeboni narodil František Hešík, spisovatel a spoluzakladatel rádia Svobodná Evropa, zemřel Dne je dnem Botanických zahrad, kam náleží i Sbírka vodních a mokřadních rostlin při Botanickém ústavu AVČR v Třeboni. Vstup a prohlídka jako vždy zdarma. J. Psíková a Š. Husák Den koní a dětí Trocnov 2013 ezdecký klub Argos Třeboň o. s. ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích si Vás dovoluje pozvat na jezdeckou J show (již VI. ročník ), která se koná pod názvem Den koní a dětí Trocnov 2013 v areálu památníku Jana Žižky z Trocnova v neděli dne od hod. Na programu budou ukázky různých jezdeckých disciplín, skoky, drezurní küry v kostýmech, ukázky westernových disciplín, spřežení, šerm aj. Děti budou mít možnost svézt se kočárem a jsou pro ně připravené další zajímavé atrakce. Máj Karel Hynek Mácha Byl pozdní večer první máj večerní máj byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech l 19

20 KVĚTEN v Třeboni 1. st Kvintet swingového orchestru (vstupné 30,-) BA Gama The Shadows Sound, koncert (vstupné 40,-) LA-S čt Květy v čakrách a mystika lásky, p. Faltusová BL Three Band taneční večer (vstupné 30,-) LA-S pá Radiodárek Český rozhlas 2 (natáčení pořadu) LA-S Drogové otroctví, Jiří Vacek BL Májová veselice s tancovačkou Louka u Zlaté stoky DJ JOX (Masojed) DADA 4. so Tradiční pouť v Branné Branná Tradiční Květinkový ples LA-S Rondo taneční večer (zdarma) LA-H ne TCG Třeboňští cluboví gentlemani DADA 6. po Perníková chaloupka loutková pohádka STLD Módní přehlídka LA-ZZ Mt. Blanc přednáška Pavla Klejny (zdarma) LA-PM Koncert ZUŠ Třeboň LA-S Sono taneční večer (vstupné 30,-) BA út Naše krásná zahrádka loutková pohádka STLD Kurz líčení a vizážistiky, L. Lakomá BL Opevnění Třeboňska (přednáška) Obecní hostinec Břilice Pohoda česká taneční večer LA-H st Skleněné šperky, V. Brodská BL Krystal taneční večer (vstupné 30,-) BA Old Steamboat koncert (vstupné 70,-) LA-S Jim Čert koncert DADA 9. čt Regent taneční večer (zdarma) LA-H pá Madam Mici a Pedro, posezení s kytarou BL Třeboňský swingový výběr a Natalie Kryžná šanson LD Co ještě nevíte o lázeň. procedurách přednáška LA-PM DJ Prager Oldies rock DADA 11. so Břilická pouť Břilice Pojeďte s námi k Dunaji zájezd U Komárků Satelit Band taneční večer (zdarma) LA-H Májová veselice s tancovačkou Louka u Zlaté stoky A. Christie Poslední víkend (Divadelní spolek Kajetán) D po Skleněné šperky p. Brodská LA-PM Skotsko, West Higland way, Pavel Klejna BL Satelit Band taneční večer (vstupné 30,-) BA Co ještě nevíte o lázeň. procedurách přednáška LA-PM út Šperky z drátků, léčivé mandaly, p. Faltus BL Co ještě nevíte o láz. procedurách, PhDr. Zeman BL Krystal taneční večer (zdarma) LA-H Zdravé střevo zdravý člověk LA-PM st Face taneční večer (vstupné 30,-) BA Kurz ručních prací div. představení LA-S st Three Band taneční večer (vstupné 30,-) LA-S Vodnářský zvon Tomáš Pfeiffer D 17. pá Isua Band DADA 18. so Otevírání lázeňské sezony 2013, celodenní program Lázně Aurora, Bertiny lázně, Třeboň Červená karkulka loutková pohádka STLD Ondřej Havelka a Melody Makers, OLS (vstupné 280,-) BR po Extravagantní šperky V. Brodská BL Třeboňský swingový výběr (vstupné 30,-) BA Aconcagua cestopisná přednáška (zdarma) LA-PM út Ptactvo na Třeboňsku, Mgr. Šimek BL Pohoda česká taneční večer LA-H st Síla rašeliny a slatiny, doc. Petr Petr BL Síla rašeliny a slatiny přednáška LA-PM Pavlína Jíšová koncert (vstupné 100,-) LA-S Sono taneční večer(vstupné 30,-) BA Mandarínková izba divadlo v předplatném D čt Seminář výživy, výž. poradce L. Lakomá BL Satelit Band taneční večírek (vstupné 30,-) LA-S pá Madam Mici a Pedro, posezení s kytarou BL Základní pojmy v léčeb. rehabilitaci přednáška LA-PM DJ ZBNK (Chalupa) DADA 25. so Třeboňská šlapka zahájení cyklistické sezony Č. Velenice, Třeboň S veteránem na zámku výstava hist. vozidel Z Perníková chaloupka loutková pohádka STLD Duo J+ K (Jakl, Kubíčková ), folk BL Zenit taneční večer LA-H po Skleněné šperky pí. Brodská LA-PM Zimní Nordkapp, Pavel Klejna BL Krystal taneční večer (vstupné 30,-) BA Absolventský koncert ZUŠ LA-S út Léčivé mandaly, šperky, p. Faltus BL Nejvhodnější pohyb. a kondiční aktivity v rehabilitaci, PhDr. Zeman BL st Vydra říční přednáška LA-PM Face taneční večer (vstupné 30,-) BA Koncert TLSO LA-S čt Krystal taneční večer (vstupné 30,-) LA-S pá Eva a Vašek taneční večer s obsluhou (vstupné 180,-) LA-S Xdj Bříza/Cuba/Victory DADA Vysvětlivky : B Beseda, BA Bertiny lázně, restaurace Adéla, BL Bertiny lázně, BR Bertiny lázně, jezírko Růžový Leknín, Denní bar, DADA DADA Club v areálu Besedy, D Divadlo J. K. Tyla, DF Foyer divadla J. K. Tyla, DN Nádvoří divadla J. K. Tyla, DPT Dům přírody Třeboňska, hrobka Schwarzenberská hrobka, klášter Komplex bývalého kláštera augustiniánů, kostel Kostel Panny Marie Královny a sv. Jiljí, LA Lázně Aurora, LA-H restaurace Harmonie v Lázních Aurora, LA-P Lázně Aurora park, LA-PM přednášková Změna programu vyhrazena. místnost Lázní Aurora, LA-S společenský sál Lázní Aurora, LD loutkové divadlo, LA-ZZ Zimní zahrada v Lázních Aurora, MaG Muzeum a Galerie, MN Masarykovo náměstí, R Kongresové a kulturní centrum Roháč, STLD Spolek třeboňského loutkového divadla, TLSO Třeboňský lázeňský symfonický orchestr, TN MHF Třeboňská nocturna, Z Zámek, Z-S Schwarzenberský sál na zámku, Akce k uveřejnění na další měsíc posílejte do na IKS města Třeboně Masarykovo nám Třeboň Tel.: , Státní zámek Třeboň Zámek Třeboň Tel.: : Infocentrum Lázní Aurora Lázně Aurora, s.r.o. Lázeňská 1001, Třeboň Tel.: Kulturní oddělení Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. Tylova 171, Třeboň Tel.: Kongresové a kulturní centrum Roháč Na Sadech 349, Třeboň Tel.: / Beseda Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. Masarykovo nám. 2, Třeboň Tel.: l Třeboňský SVĚT l květen 2013

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 105. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 05.03.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, MUDr. Antonín Doležal, Vladimír Janíček,

Více

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 10. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.02.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 19. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.06.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Josef Neužil, Ing. Bohuslav Jirák,

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 108. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 02.04.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 6. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 17.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová (příchod 16:11 hod.), Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ VII/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č.

Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. Zápis z 9. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 05.10.2015 od 17:15 do 18:45 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Mgr. Jana Kostelecká

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 112. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.05.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě

U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě U s n e s e n í z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.11.2012 v malém sále Kulturního domu ve Starém Městě Usnesení č. 176/2012: program 13. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 Zápis z 38. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 01. 2014 38. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 23. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.10.2012 od 19.00 hodin do 20.51 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014

Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 Projekt Třeboň - Zdravé město PLÁN ZDRAVÍ A KVALITY ŽIVOTA 2014 S o u h r n podnětů veřejnosti a doporučení odborníků pro dlouhodobý rozvoj města. Odpovídá doporučením pro místní Agendu 21 a místní akční

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 12. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1 Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 1 1 Třeboň, dne 31.1.2012

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014

USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 USNESENÍ ZE 101. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 29.01.2014 Usnesení RM č. 40/2014-101 provedení rozpočtového opatření č. 4 na vytvoření položek způsobilých a nezpůsobilých neinvestičních výdajů z přijaté

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií. Představení projektu města Jindřichův Hradec Národní muzeum fotografie a dílna tapisérií centrum původních řemesel a unikátních technologií Představení projektu města Jindřichův Hradec Základní údaje o příjemci Město Jindřichův Hradec IČ: 00246875

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ III/2016 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 3. 03. 2008 Usnesení č. 205 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 25. 02. 2008. Usnesení č. 206 Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytování

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou za období květen 2014 až červenec 2014. Ve

Více

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice

ZÁPIS č. 27. z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice ZÁPIS č. 27 z jednání Rady města Prachatice ze dne 9.11.2015, konaného od 9,00 hodin v zasedací síni na MěÚ Prachatice Přítomni: Ing. Martin Malý (odchod 9:45 hod, příchod 10:50 hod.), PaedDr. Jan Klimeš,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 17.05.2010 Usnesení č. 512 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10.05.2010. Usnesení č. 513 Rada města rozhodla uzavřít Pojistnou smlouvu na pojištění

Více

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 4. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 03.12.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, MUDr. Antonín Doležal, Ing. Jiří Vopátek,

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Dobrovolný svazek obcí VODOVOD HAMR Palackého nám. 46/II., 379 01 Třeboň, IČO: 60818361, DIČ: CZ60818361 Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T Z A R O K 2 0 0 9 Třeboň, dne 31.1.2010

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bratčice Zápis z 60. zasedání zastupitelů obce, konaného dne 4.11. 2013 od 19 hod v budově obecního úřadu v Bratčicích 49. Přítomni: Ing.Jiří Uhlíř., Havránek V.,

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009

USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 USNESENÍ z 21. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 14.12.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 19 zastupitelů dle prezenční listiny J. Prskavec, Ing.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 8. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 23.10. 2015 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 0 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 2/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 2/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. ledna 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 2. zasedání Rady města

Více

340 22 Nýrsko okres Klatovy

340 22 Nýrsko okres Klatovy O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel., fax : 376390180, 376390014, 376390015, 376390058 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 6. 4. 2010 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Zápis z 26. zasedání zastupitelstva městyse Višňové zahájeného dne 21. června 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Vladimír Vališ, Josef Šnábl (od 18.11), František Illek, Jiří Beran,

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009. konaného dne 17.září 2009 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00772/09 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2009

Více

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS ZE 113. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 11.06.2014 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Zdeněk Mráz, Josef Neužil, Vladimír Janíček,

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 16.12.2009 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny Dále přítomno: 7 občanů, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Plánované náklady. Akce

Plánované náklady. Akce ZÁVĚREČNÁ P R Á V A o plnění podmínek Dohody o spolupráci (dále jen Dohoda ) s Krajem Vysočina o stavu realizace společného plánu akcí na rok 2014 k 31. 12. 2014 Předmětem této dohody je spolupráce stran

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.

ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. ROZPOČET 2011 SCHVÁLENÝ 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA 1. r.opatření 3. ÚPRAVA 2. a 3. r. opatření PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 350 000 128 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 150 000-20 000 1113 Daň k příjmů

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse

Zápis. z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Zápis z jednání Zastupitelstva městyse Svitávka konaného dne 29. 10. 2009 v 18.00 hodin v malém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. M. Cetkovský, Mgr. M. Randula, J. Zoubek, Z. Zeman, Ing. J. Zapletal, Ing.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné.

ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. ZÁPIS č. 54/10 ze zasedání Zastupitelstva města Deštná, konaného dne 21. 07. 2010 od 18:00 hod na Městském úřadě v Deštné. Přítomno: devět zvolených členů zastupitelstva, František Drs, Bc. Vilma Szutová,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 30. 12. 2010, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Bedřich Zeman, Milan Mazel, ing. Radek Kašík

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města

A FINANCE. Libuše Chrástová starostka města VELKÉ LÁZNĚ,, MALÉ MĚSTO A FINANCE Libuše Chrástová starostka města Úvod Finance města Příjmy a Výdaje Potřeba investic Obnova technické infrastruktury Programy a dotace Závěr Za posledních 10 let zaznamenalo

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 22. řádné jednání rady městské části, konané dne 10. 8. 2015 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více