Třeboňský SVĚT. anifilm. Daň z nemovitostí Josefína Jonášová (šimková) rozhovor. 5 / 2013 Zpravodaj města Třeboně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třeboňský SVĚT. anifilm. Daň z nemovitostí 3. 8.5.2013. Josefína Jonášová (šimková) rozhovor. 5 / 2013 Zpravodaj města Třeboně."

Transkript

1 Třeboňský SVĚT 5 / 2013 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Daň z nemovitostí anifilm rozhovor Josefína Jonášová (šimková) Zveme vás Otevírání lázeňské sezony Mandarinková izba divadlo Třeboňská šlapka

2 TŘEBOŇ SOBOTA 18. KVĚTNA OTEVÍRÁNÍ LÁZEŇSKÉ SEZONY 9.00 Mše svatá za zakladatele lázní Václava Hucka a jeho rodinu (kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny) Lázně Aurora průvod v dobovém oblečení v čele s Václavem Huckem a dcerou Bertou Lázně Aurora (jižní vchod) lázeňský park hotel Bohemia Regent ulice U Světa Světská hráz pivovar Bohemia Regent Masarykovo náměstí altán u Bertiných lázní vernisáž obrazů třeboňského malíře Tomáše Paula (kolonáda Lázní Aurora) Masarykovo náměstí 9.00 farmářský trh skupina Třeboňský swingový výběr příchod průvodu a přivítání nové lázeňské sezony pokračování průvodu k altánu u Bertiných lázní vystoupení žáků Základní umělecké školy skupina JazZíkaspol skupina Táborští pouličníci skupina Hráz animovaný film Rio pro děti v kině Světozor loutková pohádka O Červené karkulce v Loutkovém divadle Bertiny lázně altán 9.00 lázeňská pouť, řemeslný trh (Komenského sady) skupina JazZíkaspol příchod průvodu, slavnostní svěcení slatiny a oficiální zahájení nové lázeňské sezony scénka divadelního spolku Kajetán Možná přijde i Hucek vystoupení žáků Základní umělecké školy Bertiny lázně park u jezírka Růžový leknín promenádní koncert Třeboňského lázeňského symfonického orchestru Třeboňští pištci slavnostní křest knihy Hvězdy v Pohodě 2 s autogramiádou kapela Třeboňská Ondřej Havelka a Melody Makers (vstupné 280 Kč) vypouštění balonků štěstí Doprovodný program: výstava k historii třeboňského lázeňství ve foyer divadla J. K. Tyla ( otevřeno úterý neděle, hod.) průvodcované prohlídky Lázní Aurora a Bertiných lázní (sobota hod.) volný vstup do bazénu Bertiných lázní ( hod., hod.) volný vstup do bazénového komplexu Lázní Aurora ( hod., hod.) skákací hrad pro děti, jízda vláčkem Třeboňáčkem 2 l Třeboňský SVĚT l květen 2013

3 Zprávy Obsah Třeboňská ČOV získala PRESTU 7 Mezinárodní den památek 10 Josefína Jonášová (Šimková) 12 Městský úřad Třeboň má od května nového právníka je jím Mgr. Tomáš Veselý z Českých Budějovic. Obsah, tiráž, slovo redakce 3 Zprávy z radnice 4 6 Třeboňská ČOV získala PRESTU 7 Proběhlo 8, 10 Linka Společenská kronika 9 Městská knihovna Třeboň, tipy na knihu 11 Josefína Jonášová (Šimková) 12 Týden pro hospic 13 Kultura, pozvánky Církve 23 Fórum čtenářů 24 Z historie Školy 27 Z přírody Sport Inzerce PIETNÍ AKT Před 68 lety skončila 2. světová válka. Připomenout si konec války a uctít její oběti můžete 8. května 2013 v 10 hodin u Památníku obětem zla v Sokolské ulici. Občany a návštěvníky města k této pietní vzpomínce zve Město Třeboň. Slovo redakce Vážení čtenáři, dovoluji si vás oslovit tímto příměrem poprvé v pozici šefredaktora Vašeho měsíčníku. Jsem také Jihočech, jen od jiné řeky. Krásná Třeboň má takové atributy a významnou historii, že jsem neváhal, když jsem se dozvěděl o možnosti zde pracovat. Doufám, že s ostatními kolegyněmi a kolegy přinesu do magazínu to, co zdobí každé periodikum přesnost podávaných informací, nadhled, poučení, krásu a humor. Protože jak praví klasik, den bez smíchu je zbytečný den. Kdysi jsem na fasádě jednoho domu zaznamenal nápis Vytrvalost vede k cíli, překoná i dlouhou míli. Vytrvale se chovala letošní zima, vytrvalá je ovšem i Třeboň a její obyvatelé. Během staletí překonali a vydrželi dlouhé míle, byli vytrvalí a já cítím, že je město otevřené všem lidem i nadále. Nemohl jsem najít svůj snímek s rybou (kromě vánočního stolu), tak jsem zvolil snímek s rybou papírovou a fantaskní. Je to zároveň i tip na rodinný výlet, jehož cílem může být nově otevřené muzeum filmového režiséra Karla Zemana v Praze. Uhrane především malé návštěvníky, protože mohou nahlédnout jak do pravěku, tak do tajemství filmařských triků, stejně tak jako zažít výlet v ponorce kapitána Nema. Touto cestou také vyjadřuji poděkování za skvělou práci oběma předchozím šéfredaktorkám, jejichž znalost reálií a profesionalita byla pro práci Třeboňského světa, jak jsem postřehl, velkým přínosem. Hezké jaro a sluneční pohodu Vám všem přeje Vlastimil Lenz. Tiráž Zpravodaj města Třeboně Vychází 1 měsíčně. Vydává město Třeboň. IČ: Adresa redakce: Palackého nám. 46, Třeboň, tel: , Redakce: Mgr. Jitka Bednářová (bed), Mgr. Terezie Jenisová, Vlastimil Lenz, MgA. Josef Žajdlík DiS. Stálí spolupracovníci: RNDr. Jaromír Lukavský, CSc., Marta Weberová Šéfredaktor: Vlastimil Lenz (vl), tel.: , On-line: Anonymy nebudou otištěny. Foto na titulní stránce: Vlastimil Lenz Povoleno Českou poštou v Č. Budějovicích, j. zn.: P 2507/95 ze dne Grafické zpracování a tisk: Tiskárna PROTISK, s. r. o., České Budějovice Registrace: ev. č. MK ČR E Uzávěrka příštího čísla: v hod. Náklad: 1850 ks. Cena: 15 Kč Redakce Třeboňského světa upozorňuje, že uzávěrka přijímání materiálů je vždy 15. dne v měsíci. Děkujeme za respektování tohoto pravidla. l 3

4 4 l z radnice Zprávy z radnice Ze 75. jednání rady města dne 27. března 2013 Krok ke stavbě golfového hřiště Uložení vodovodního a kanalizačního řadu, plynovodu, přípojky nízkého napětí, vybudování silnice a veřejného osvětlení to vše schválila rada města na základě žádosti obchodní společnosti B.I.C 01, s.r.o. Souhlas, který společnost potřebuje pro vydání územního rozhodnutí je platný dva roky ode dne, kdy územní rozhodnutí nabude právní moci. Toto rozhodnutí je dalším krokem k realizaci plánovaného golfového hřiště v sousedství Lázní Aurora. Veškeré náklady s vybudováním staveb a inženýrských sítí budou hrazeny žadatelem. Projektová dokumentace k výstavbě infrastruktury bude před vydáním stavebního povolení předložena ke schválení radě města. Stezka do Nové Hlíny Radní schválili uzavření nájemní smlouvy mezi městem a Státním pozemkovým úřadem na pozemky pro účely výstavby stezky Třeboň Nová Hlína. Nájemní smlouva byla uzavřena od 1. dubna 2013 na dobu neurčitou s tím, že výše nájemného je 200 Kč za rok do doby nabytí právní moci stavebního povolení. Výpůjčka sběrných nádob Město uzavře smlouvu o výpůjčce na bezplatné užívání sběrných nádob se společností EKO-KOM, a.s. Smlouvu s touto společností o výpůjčce sběrných nádob má město už více než 4 roky. Nové smlouvy (společnost je uzavírá se všemi obcemi) dále zaručují režim bezplatného užívání kontejnerů pro tříděný odpad, nově ale řeší ohlašování škod na nádobách včetně jejich totálního zničení. Na území města je 48 sběrných nádob, které patří EKO-KOM, s.r.o. Užívání těchto sběrných nádob mají v souladu se smlouvou na starosti Technické služby Třeboň, s.r.o. Mobilní hospic jako nová služba Rada města schválila zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v Chelčického a Rožmberské ulici. Jde o prostory, které by měly sloužit k provozování mobilního hospice. Mobilní hospic nabízí službu lékaře, zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychologa a v případě zájmu také duchovního v situaci, kdy si rodina přeje pečovat o vážně nemocného člena rodiny doma ve svém přirozeném prostředí. Tuto službu chce provozovat Občanské sdružení pro podporu mobilního hospice na Třeboňsku. Předmětem výpůjčky bude nebytový prostor v Domě s pečovatelskou službou II v Chelčického ulici, kde by měla být kancelář, sociální zařízení a prádelna se sušárnou a nebytový prostor v Rožmberské ulici určený pro sklad. Peníze pro hasiče z Branné Z Programu rozvoje venkova od Státního zemědělského intervenčního fondu putuje dotace na realizaci projektu Výstavba skladu techniky a oprava požární zbrojnice v Branné. Celkem jde o Kč. Žádost o dotaci byla vyřizována prostřednictvím MAS Třeboňsko o.p.s. Akce zahrnuje ve staré části požární zbrojnice provedení sanačních omítek, nových podlah, opravu vnitřních omítek a malby. V blízkosti požární zbrojnice bude postaven sklad pro uskladnění gumového zásahového člunu. Rada města potvrdila stabilizaci městského majetku Rada města v působnosti valné hromady společnosti Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. schválila 27. března uzavření smluv k úvěrům na financování projektu Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň. Projekt, který získal dvacetimilionovou dotaci z ROP, bude financován pomocí dvou úvěrů poskytnutých Českou spořitelnou. Výše každého z nich je 35 milionů korun. Výsledkem smluv s Českou spořitelnou je úroková sazba 1,59 % p.a. při započtení všech souvisejících zvýhodnění vyplývajících z uzavření smluv. Úrok bude platný po celou dobu splácení úvěru. Standardní úrokové sazby v tomto případě doplňuje mimo jiné zvýhodněná sazba od Evropské investiční banky, která podporuje jeden ze dvou úvěrů. Splátka na jistinách a na úrocích bude zhruba čtyři miliony ročně. Schválena byla také smlouva o partnerství v projektu Rozšíření lázeňské infrastruktury v areálu Bertiných lázní Třeboň. Partnerský vztah je založený na spolupráci při přípravě a realizaci projektu. Návrh byl radě města předložen na základě usnesení zastupitelstva ze dne Smlouvou o partnerství na sebe město bere závazek splácení úvěru. Znamená to, že úvěr nebudou splácet Bertiny lázně ze zisku, ale město z nájmu, které mu lázně platí. Tato roční výše nájmu činí 25 milionu korun. Rada města jako valná hromada společnosti Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. rovněž schválila uzavření smlouvy o zastavení obchodního podílu společnosti Bertiny lázně Třeboň, s.r.o. ve prospěch České spořitelny pro zajištění financování projektu. V rámci financování projektu bude na 15 let zastavený nemovitý majetek ve vlastnictví města (ubytovací objekt A Lázní Aurora, restaurace Adéla, jídelna, kuchyně, ubytovací pokoje, balneoprovozy a administrativní část Bertiných lázní). Podle podmínky Evropské investiční banky nelze s majetkem nakládat ve směru pronájmu či prodeje po dobu udržitelnosti projektu. Starosta města Ing. Jiří Houdek dodává: Tyto zástavy zamezí prodeji či pronájmu majetku Bertiných lázní a Lázní Aurora na období 15 let. Vedle realizované investice výstavby bazénu a vodoléčby, která je pro Bertiny lázně zásadně potřebná, je právě přijatá závora proti prodeji a pronájmu zcela zásadním rozhodnutím ve prospěch stabilizace městského majetku. Rozhodnutí zastupitelů z v souvislosti s touto investicí a následně rozhodnutí radních, jsou nejvýznamnějšími rozhodnutími tohoto volebního období. V souvislosti s úvěrem starosta města připomněl kompletní rekonstrukci Bertiných lázní. Stomilionový úvěr na tuto akci si město vzalo v roce 1996, kdy nájemné, které Bertiny lázně platily městu, dosahovalo výše 5,5 milionů korun. Úrok úvěru byl tehdy 11 %. Přesto město úvěr bez potíží splácelo. Ze 76. jednání rady města dne 10. dubna 2013 Hasiči z Branné získali krajský příspěvek Zastupitelstvo Jihočeského kraje rozhodlo o poskytnutí neinvestičního příspěvku pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Branné. Částka Kč bude využita na nákup ochranných pomůcek, materiálu a opravu požární techniky. Pronájem parkoviště Radní schválili zveřejnění záměru pronájmu části pozemku u Technických služeb, který slouží jako parkovací plocha, a to formou obálkové metody. Pozemek má výměru 940 m 2. Minimální nabídková cena byla stanovena na Kč bez DPH. Nájemce bude muset parkoviště na své náklady řádně označit. Nájemní smlouva může být uzavřena od začátku června do konce září. Pět metrů široký pruh podél Novohradské ulice nebude součástí pronájmu, neboť se zde bude od června stavět chodník a opěrná zeď. Historický majetek obcí Rada města vzala na vědomí podání žádosti na Katastrální úřad pro Jihočeský kraj o zápis budovy čp. 47 a dvou pozemků do seznamu, který bude schvalovat vláda ČR a který je nezbytnou podmínkou pro přechod uvedených nemovitostí do vlastnictví obce. Dle zákona se obcím navrací historický majetek, který po roce 1949 převzaly tehdejší organizace federálního ministerstva obrany a v současné době na nich hospodaří státní podnik Vojenské Třeboňský SVĚT l květen 2013

5 lesy a statky. Na tento svůj historický majetek obce čekají již dvacet let. Podle schválené novely přejdou 1. ledna 2014 do vlastnictví obcí nemovité věci, které obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949 a ke dni 24. května 1991 byly ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky. Termín pro podání žádosti obce je stanoven na 31. března K seznamu vydávaných nemovitostí by se podle návrhu novely měla vyjadřovat vláda, a to v termínu do 30. září 2013 Restaurování oltáře Rada města na základě hodnocení nabídek hodnotící komisí vybrala firmu, která bude restaurovat hlavní oltář v kapli sv.víta. Nejvhodnější nabídku, z deseti přijatých, podal akademický malíř Jiří Štork. Výše nabídky je Kč. V rozpočtu města je na restaurování oltáře vyčleněné korun. Město bude na tuto akci žádat o příspěvek z grantového programu Jihočeského kraje Movité kulturní dědictví. Realizace je podmíněna přijetím grantu. Pokud by nebyl přidělen, bylo by restaurování oltáře sv.víta rozděleno na dvě etapy. První by byla pokryta právě částkou, s níž počítá rozpočet. Restaurování se bude týkat očištění oltáře od prachu a nečistot, zeslabení lakové vrstvy povrchu architektury oltáře, opravy korunní římsy, vyplnění prasklin, doplnění chybějících částí řezeb. Bude provedena obnova zlacení na mat a lesk mraků na štítovém nástavci a provede se retuš zlacení na plastikách a architektonických prvcích. Cena za elektroodpad Při zajištění sběru a shromažďování elektrozařízení a elektroodpadu spolupracuje město se společností RETELA, s.r.o. Rada města schválila dodatek ke smlouvě s touto firmou, který spočívá ve změně ceny za elektrošrot. Doposud město od poskytovatele služby dostávalo částku 0,30 Kč za kilogram tohoto specifického druhu odpadu. Dle dodatku bude cena navýšena na 0,80 Kč za kilo. Nový filmový festival ve městě Třeboň bude jedním z českých měst, která spolupořádají Mezinárodní festival outdoorových filmů. Třeboňská zastávka festivalu, který má již jedenáctý ročník, je v plánu 13. až 16. listopadu. Mezinárodní festival outdoorových filmů je soutěžní putovní přehlídkou, největším filmovým soutěžním putovním festivalem nejen v České republice, ale také na světě. Je zaměřený na sporty i život s outdoorovou tematikou, na filmy dobrodružné, extrémní, adrenalinové, ale také cestopisné, které diváka zavedou do prostředí, kam se běžný smrtelník nedostane. Festival je mimo jiné příležitostí, jak oživit mimosezonní období. Příspěvek města na spolupořádání festivalu činí Kč. Projekce bude probíhat v Kině Světozor. Trhy v Třeboni Rada města zrušila usnesení ze 13. března letošního roku o pořádání řemeslných a farmářských trhů. Na základě rozhodnutí rady bude organizaci trhů zajišťovat odbor kultury a cestovního ruchu. Jazz v létě Odbor kultury a cestovního ruchu podává žádost o poskytnutí dotace z Fondu malých projektů Jižní Čechy /Dolní Rakousko/ Horní Rakousko na projekt Mezinárodní jazzová setkání Loni tato akce sklidila v Třeboni značný úspěch, koncertu zpěvačky Carmen Souza se zúčastnilo na diváků. Druhý ročník je plánován na 14. srpna 2013, a to za účasti jihočeských a rakouských amatérských umělců, ale také profesionálních světových jazzových hvězd. Druhý koncert se bude konat v Dolním Rakousku. Žádosti o granty Kromě výše zmíněné žádosti o příspěvek na restaurování oltáře v kapli sv. Víta, město žádá o další granty Jihočeského kraje. Z programu Movité kulturní dědictví jde ještě o opravu a restaurování loutek z depozitáře města nebo dřevořezby sv. Floriána, tedy sošky z niky Svinenské brány. Dále o restaurování Piety z kaple v Branné. Dřevořezba pochází patrně z poloviny 15. století. Do krajského grantového programu Obnova drobné sakrální architektury v krajině město posílá žádosti o příspěvek na obnovu výklenkových kapliček sv. Anny, sv. Jana Nepomuckého v Břilicích, zděných božích muk u Majdaleny. Do programu Nemovité kulturní památky jde žádost o dotaci na obnovu seníku č. 23 na Mokrých lukách. Mgr. Jitka Bednářová, tisková mluvčí Obnovení partnerství se zdravým městem Horsens Ve dnech od 22. do 24. dubna 2013 podnikla delegace z Třeboně zahraniční služební cestu do dánského království. Cesta se uskutečnila na základě pozvání od českého velvyslance v Dánsku Zdeňka Lyčky. Důvodem pozvání bylo především zahájení vernisáže výstavy o české princezně a dánské královně Dagmar v jutském městě Horsens. Putovní výstavu s názvem Královna Dagmar, česká princezna, zahájil v úterý 23. dubna 2013 velvyslanec Zdeněk Lyčka společně se starostou města Horsens Peterem Sørensenem a starostou Třeboně Jiřím Houdkem. Zastupitelský úřad využil této příležitosti také k obnovení kontaktů a partnerství mezi městy Horsens a Třeboň, které mezi nimi bylo navázáno v r. 1990, ale po dánské komunální reformě v r bylo přerušeno. Obě města pojí mimo jiné i členství v síti zdravých měst. Byl to právě dánský Horsens, který se stal pro Třeboň inspirací ke vstupu do sítě zdravých měst. Starosta Třeboně Jiří Houdek v doprovodu místostarostky Terezie Jenisové a referentky zahraničních vztahů Martiny Vrchotové se během vernisáže setkali se starostou Peterem Sørensenem a místostarostkou Ellen T. Schmidtovou. Třeboň předložila témata vhodná ke spolupráci a vzájemnému obohacení a zároveň přítomným přiblížila město Třeboň a jeho krásy. Přijetí, kterého se delegaci Třeboně v Horsensu dostalo, bylo velmi pozitivní a budoucí spolupráce se tak jeví jako velmi nadějná. Vernisáže se dále zúčastnil Niels A. Brøchner, honorární konzul působící v oblasti Jutska, který využil příležitosti a poděkoval velvyslanci Zdeňku Lyčkovi za jeho téměř pětileté působení v Dánsku. Výstavu v kostele na předměstí Sønderbro připravila nezisková organizace Søndergien (název spojuje jméno městské části a pojem synergie), která s částečnou finanční podporou Magistrátu města Horsens a především ze zdrojů dobrovolných dárců a pracovníků poskytuje l 5

6 volnočasové zaměstnání místním občanům. Část vernisážových hostů se oblékla do středověkých kostýmů a dobrovolníci připravili občerstvení. Z iniciativy ZÚ pořadatelé přizvali česko-dánské Duo Modus (M. Líbalová, housle a J. von Rüdow, akordeon), které zahrálo skladbu De Dagmar Regina. Dílo, které složila Sylvie Bodorová pro projekt Dagmar800 (k připomínce 800. výročí úmrtí české princezny a dánské královny Markéty-Dagmar), zaznělo ve světové premiéře 26. května 2012 v dánském Ribe. Mezi další hosty patřil také pan Kim Normann, majitel pivnice Café Švejk z Frederiksbergu, který poskytl formou sponzoringu čepované třeboňské pivo Regent. Z tiskové zprávy velvyslanectví ČR v Kodani Mgr. Barbora Stejskalová, Mgr. Martina Vrchotová Vodoprávní úřad informuje: likvidace odpadních vod Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí, upozorňuje majitele nemovitostí na dodržování povinností při likvidaci odpadních vod. Odpadní vody jsou vody použité v obytných i jiných stavbách a zařízeních, pokud mají po použití změněnou jakost, tedy složení nebo teplotu, a dále jiné vody odtékající z těchto nemovitostí, pokud mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Odpadní vody je možné v souladu se zákonem likvidovat v zásadě třemi způsoby, a to odkanalizováním nemovitosti do veřejné kanalizace, přečištěním odpadních vod v domovní čistírně odpadních vod (DČOV) s následným vypouštěním do vod povrchových, ve výjimečných případech do vod podzemních, a akumulací v bezodtoké jímce, jejíž obsah musí být vyvážen oprávněnou osobou. Pro připojení nemovitosti na veřejnou kanalizaci je nutný souhlas vlastníka kanalizace a splnění připojovacích podmínek provozovatele kanalizace. Další se řídí smlouvou o odvádění odpadních vod uzavřenou mezi vlastníkem nemovitosti a vlastníkem nebo provozovatelem kanalizace. Vypouštění přečištěných odpadních vod z DČOV do povrchových i podzemních vod podléhá povolení příslušným vodoprávním úřadem. V povolení k nakládání s vodami jsou pro vypouštěné odpadní vody stanoveny limity znečištění na odtoku z DČOV a další povinnosti, především odebírat vzorky odpadní vody na rozbory. Protokoly o výsledku rozboru provedeného akreditovanou laboratoří musí oprávněný (většinou vlastník DČOV) uschovat po dobu min. 3 let, aby byly k dispozici při vodoprávní kontrole. Bezodtoká jímka musí být vyvážena dle potřeby (např. v závislosti na spotřebě vody v domácnosti) a doklady o vyvážení musí být rovněž uschovány pro případ kontroly. Vzhledem k tomu, že vodní zákon ukládá vlastníkům nemovitostí, ve kterých vznikají odpadní vody povinnosti, které je nutné při vodoprávní kontrole doložit, ukládá také sankce za jejich neplnění a to až do výše Kč. Ing. Renáta Kněžínková, MěÚ Třeboň, odbor životního prostředí PLOŠNÁ DERATIZACE Od poloviny dubna probíhá v Třeboni plošná deratizace v městských objektech a na veřejných prostranstvích, která bude pokračovat i v první polovině května. Pro město Třeboň provede deratizaci firma ASANA s.r.o. Pokud mají občané či firmy problém s hlodavci na veřejném prostranství, informujte laskavě Ing. Jůzovou, odbor rozvoje a investic na tel nebo Pokud mají občané a firmy problém s hlodavci na svém pozemku nebo v objektu, je možné se k akci připojit. Bližší organizační a finanční podmínky sdělí firma ASANA s.r.o., kontaktní osoba p. Čapek, tel Ing. Martina Jůzová, odbor rozvoje a investic Tráva do popelnice nepatří (dodatek) S velkým zájmem a pozitivními reakcemi občanů se setkala nabídka města na bezplatné zapůjčení kompostérů určených pro zpracování rostlinných zbytků přímo na zahradách rodinných domů. Během prvních dvou týdnů přijalo město přes 120 žádostí. Kromě toho začaly Technické služby od poloviny dubna vždy v sobotu svážet rostlinné zbytky z místních částí putujícím kontejnerem. Takto separovaný rostlinný materiál bude možné následně zpracovat na kompostovací ploše Technických služeb. Jízdní řád putujícího kontejneru s pokyny, co do něj mohou občané ukládat, byl zveřejněn v tisku a bude umístěn na jeho pravidelných stanovištích. Ing. Martina Jůzová, odbor rozvoje a investic Sběr elektroodpadu bude lidem blíž Navzdory veškeré snaze kolektivních systémů zajišťujících sběr a recyklaci starých elektrozařízení dosud u některých lidí přežívá krátkozraký přístup: co se vejde do běžné popelnice, to do sběrného dvora nepovezu! Tím ale nejen přispívají k devastaci životního prostředí, protože neumožní, aby byly v maximální míře využity druhotné suroviny, ale zároveň prodražují sobě i svým sousedům nakládání s komunálním odpadem. Zatímco totiž systém zpětného odběru starých spotřebičů financují výrobci a dovozci nových elektrozařízení, za komunální odpad platí prostřednictvím veřejných rozpočtů každý z nás. Městu Třeboň se podařilo bezplatně od společnosti Elektrowin a. s., Praha 4 získat celkem 6 malých kontejnerů sloužících ke sběru drobného elektroodpadu. Tyto nádoby budou umístěny v místních částech Přeseka, Břilice, Nová Hlína, Stará Hlína, Branná, na sběrném dvoře v Třeboni a občané je budou moci začít využívat nejpozději od začátku května. Tyto kontejnery budou přístupné 24 hodin denně, takže občané již nebudou odkázání na pracovní dobu sběrného dvoru a občané místních částí, nebudou muset s elektroodpadem do Třeboně. Do malých kontejnerů patří drobný elektroodpad, jako jsou vysoušeče vlasů, mixéry, kávovary, žehličky na vlasy či třeba vrtačky. Věříme, že občané budou tuto novou službu využívat a přispějí tak nejen ke zlepšení životního prostředí, ale i šetření naší společné peněženky. Bohuslava Hrnečková, odbor životního prostředí Třeboň se stala partnerem Zemské výstavy go17 Rakouský Gmünd se uchází o pořadatelství Zemské výstavy go17. Připravuje se již téměř dva roky a vyzval také tři česká města, konkrétně Třeboň, Jindřichův Hradec a České Velenice, aby se staly partnery projektu. Oficiální prezentace výstavy se uskutečnila 10. dubna v rakouském městě Schrems. Akce se zúčastnili starostové z jedenadvaceti rakouských obcí regionu Waldviertel a tři zástupci z Třeboně, Jindřichova Hradce a Českých Velenic. Při této příležitosti byla starosty a členy představenstva podepsána listina stvrzující budoucí spolupráci při Zemské výstavě v roce Motto akce zní: Gmünd geht geh mit (Gmünd jde jdi s ním). Centrálním motivem výstavy je Příroda Čas Voda. Město Třeboň v rámci motivu Voda navrhlo pro výstavu tři témata rybníkářství, rybářství a rybí gastronomie. Více na: Jitka Bednářová a Martina Vrchotová 6 l Třeboňský SVĚT l květen 2013

7 Třeboňská ČOV získala PRESTU V hotelu Clarion v Českých Budějovicích byly vyhlášeny výsledky soutěže PRESTA Každé dva roky ji vyhlašuje Český svaz stavebních inženýrů, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Jihočeský kraj. Soutěž má představit současnou výstavbu v jihočeském regionu. Přehlídka hodnotí stavby z různých pohledů od projektového řešení přes realizaci až po řemeslný detail. Do soutěžní přehlídky může každý z účastníků výstavby přihlásit stavbu nebo stavby dokončené v letech na území Jihočeského kraje. Stavby přihlašuje účastník výstavby, zhotovitel, projektant nebo stavebník. Titul PRESTA prestižní stavba jižních Čech v kategorii Vodohospodářské a ekologické stavby získala čistírna odpadních vod v Třeboni. Projektantem stavby byla společnost EKOEKO s.r.o., České Budějovice, zhotovitelem Sdružení SWIETELSKY-HOCHTIEF-ČOV Třeboň, vedoucím účastníkem sdružení SWIETELSKY stavební s.r.o., České Budějovice, stavebníkem Město Třeboň. Titul PRESTA prestižní stavba jižních Čech získala čistírna odpadních vod za navržení a postavení podle nejnovějších poznatků v čistírenství odpadních vod, za moderní dvoustupňové čištění a využívání progresivních technologií čistírenského procesu. Podle poroty realizovaná koncepce ČOV umožnuje její intenzifikaci, modernizaci nebo rozšíření bez přerušení provozu. Dosahovaná kvalita vyčištěných vod je lepší než požadované limity předepsané legislativou a vypouštěné vody do rybníka Rožmberk mají nadstandardní parametry. První (stará) čistírna odpadních vod v Třeboni byla uvedena do provozu v roce Jednalo se na svoji dobu o unikátní technologii společného čištění odpadních vod z města Třeboně a velkokapacitního vepřínu Gigant. Již v té době bylo hlavním cílem výstavby ČOV snížit znečištění v rybníku Rožmberk a následně v řece Lužnici. Vzhledem k technické zastaralosti staré ČOV byly již v roce 2006 zahájeny přípravy k výstavbě nové čistírny. Společná jednání zástupců města a vlastníka areálu firmy R.A.B. spol. s r.o., kde byla umístěná původní ČOV, vedla k rozhodnutí, že nová čistírna bude umístěna v areálu původní stavby. Rozhodnutí vycházelo z několika zásadních skutečností: areál nebyl zasažen ani povodní v roce 2002, byl zde přiveden přívod odpadní vody z města, blízkost recipientu, existující základní infrastruktura nutná pro výstavbu čistírny. To vše, včetně vstřícnosti vlastníka areálu k prodeji potřebného pozemku za symbolickou částku, ušetřilo městu Třeboň několik milionů investičních nákladů. Další snížení nákladů představovalo včasné rozhodnutí o výstavbě a rychlost vlastní výstavby čistírny. V případě, že by se vypouštěly znečištěné odpadní vody, muselo by město platit milionové pokuty. Původní čistírna dosluhovala z posledních sil, a to hlavně z důvodu neexistence náhradních dílů na původní technologii. Jenom díky obsluze se podařilo udržet chod ČOV až do zahájení provozu nového zařízení Stará čistírna předala štafetu té nové ve formě mikrobiální biomasy potřebné pro rychlé nastartování provozu. Jak zdůrazňuje Ing. Miroslav Kajan, vedoucí ČOV Třeboň: Současná čistírna je vybavena technologií příští generace. Umožňuje odstraňovat kromě organického znečištění i dusík a fosfor, prvky způsobující eutrofizaci vody. Monitorování procesu čištění je zabezpečeno řadou čidel pomáhajících spolu s provozní laboratoří dosahovat vysokou úroveň čištění odpadních vod a udržovat relativně nízké provozní náklady. Velkou výhodou je rozdělení biologické části čistírny na dvě nezávislé linky. To umožňuje v případě oprav, respektive rekonstrukce, zabezpečit nepřerušené čištění. Třeboňská čistírna odpadních vod, její financování, se stalo v minulém roce velkým tématem pro samosprávu města. ČOV byla realizována za pomoci dotace z Operačního programu životní prostředí. Projekt byl dokončený a vyplaceno bylo 84 milionů korun. Ukázalo se ovšem, že dotační podmínky stanovené Evropskou komisí město nemůže dodržet a hrozilo tak nejenom vrácení celé dotace, ale navíc pokuta až ve výši 100% proplacených finančních prostředků. Aby se předešlo tak velkému riziku, bylo rozhodnuto o vrácení dotace. Starosta města Ing. Jiří Houdek rekapituluje výsledek více jak půlročních jednání na Ministerstvu životního prostředí a Státním fondu životního prostředí: Stát vyhlásil aktivační program, kde Třeboň získala částečnou dotaci necelých 30 milionů korun. Součástí programu je i půjčka pro město ve výši zhruba 55 milionů korun, úročená jedním procentem. Tímto jsme se vyvázali z nesplnitelných podmínek původní dotace a zároveň můžeme stabilizovat a rozhodovat o stočném v našem městě. Čistírna odpadních vod je v majetku města, město ji také velmi úspěšně provozuje. Způsob financování, který se nám podařil nastavit je s nadsázkou řečeno také hoden zvláštní ceny. Nová čistírna odpadních vod v Třeboni je bezesporu nejvýznamnější, a to nejenom ekologickou, stavbou na Třeboňsku za posledních několik desetiletí. Cenu vyhlašovatele SPS si za stavební úpravy odnesl penzion Schwarzenberský seník v Třeboni, a to za zajímavý podnikatelský záměr, kdy původní využití bylo zcela nahrazeno současnou potřebou. O designové venkovní i vnitřní provedení se zasloužili jako stavební dozor ing. Josef Pindroch a koordinátoři venkovních i vnitřních interiérů PhDr. Radomíra Vondrušková a Ing. Ivo Pastrňák, Cs. Projektantem byl JK STAVPRO- JEKT, s.r.o.ing.josef Kregl, zhotovitelem Třeboňské stavby, s.r.o., stavebníkem DDS Tour, s.r.o. Presta rovněž přinesla nejvyšší ocenění třem studentům českobudějovické Vysoké školy technické Práce Jiřího Šály a ekonomické, kteří ve svých projektech řešili třeboňská témata. Vítěz celé soutěže Jiří Šál, pod pedagogickým vedením Blanky Pelánkové a Aleše Valdra, uspěl s návrhem dostavby nároží na Palackého náměstí polyfunkčním městským domem s obchodem, ordinací a bytem. Na druhé pozici skončil Třeboňák Václav Jůzko s návrhem výstavby bytových domů na místě bývalé kotelny lázní Aurora. Třetí cenu si odnesla studentka Hana Rýcová, která navrhla dostavbu proluky v sousedství budovy třeboňského městského úřadu pro účely galerie Františka Líbala. Všechny tři soutěžní návrhy dokládají nejenom vysokou odbornou zdatnost oceněných studentů a jejich tvůrčí invenci, ale jsou dokladem i stále se zvyšující úrovně jediné vysoké školy stavebního zaměření v jižních Čechách. A je dobře, že právě Třeboň se stala pro tuto školu vhodnou laboratoří pro výběr vhodných témat studentských prací. Soutěže se účastnily další stavby z Třeboňska: Loutkové divadlo Třeboň rekonstrukce Spilka a Říha s.r.o., rekonstrukce ubytovacích prostor Lázní Aurora- Saint-Gobain Construction Products CZa.s., divize Weber, silnice II/154 konec obce Branná ZESA, EURO- VIA CS a stavební úpravy hotelu Zlatá Hvězda MANE STAVEBNÍ s.r.o. Jitka Bednářová Práce Václava Jůzka l 7

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni 04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni SPRÁVNÝ ČAS PRO SEZÓNNÍ SERVIS Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu Nezapomeňte

Více

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor

08/2014. SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let. INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě. RICHARD KRAJČO» rozhovor 08/2014 INVESTICE V BERTĚ» tentokrát o vodoléčbě RICHARD KRAJČO» rozhovor SVĚT MÁ NAROZENINY» rybník Svět slaví 440 let AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz www.autoservisjindra.cz

Více

Třeboňský. Abonentní koncerty 2013. rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ. výstava: PROČ JSME DOMA 10/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně

Třeboňský. Abonentní koncerty 2013. rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ. výstava: PROČ JSME DOMA 10/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně Třeboňský 10/2013 15 Kč Zpravodaj města Třeboně rozhovor: Lucie KUKAČKOVÁ výstava: PROČ JSME DOMA Abonentní koncerty 2013 VÝSTAVA O KRÁLOVNĚ DAGMAR AKTUÁLNĚ Z RADNICE Jubileum ŠTĚPÁN KUBÍN Kulturní akce

Více

Třeboňský SVĚT 13.4. INVESTICE v Bertě KVĚTINOVÝ TRH. rozhovory František PEŠL Josef Žajdlík. 4 / 2013 Zpravodaj města Třeboně.

Třeboňský SVĚT 13.4. INVESTICE v Bertě KVĚTINOVÝ TRH. rozhovory František PEŠL Josef Žajdlík. 4 / 2013 Zpravodaj města Třeboně. Třeboňský SVĚT 4 / 2013 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč 13.4. KVĚTINOVÝ TRH INVESTICE v Bertě rozhovory František PEŠL Josef Žajdlík Zveme vás Dvanáct rozhněvaných mužů divadlo v předplatném Amarylis na

Více

03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ. ANETA LANGEROVÁ» rozhovor. PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu

03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ. ANETA LANGEROVÁ» rozhovor. PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu 03/2015 MĚSÍC ČTENÁŘŮ ANETA LANGEROVÁ» rozhovor PROJEKT EDISON» zahraniční stážisté na třeboňském gymnáziu NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Zcela nová ŠKODA

Více

Poděkování. Sluníčkový den

Poděkování. Sluníčkový den Aktuálně Úvodník Vážení čtenáři, vítáme Vás na stránkách červnového Třeboňského světa, v jehož redakci došlo v uplynulém měsíci k personálním změnám. Pana šéfredaktora Vlastimila Lenze nahradila staronová

Více

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 10 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Jabkobraní slavnosti jablka provoní náměstí The Swings koncert v Divadle J. K. Tyla Faust a Markétka divadlo v předplatném

Více

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně

Co se bude dít v Třeboni? 15 Kč 10 / 2010. Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Asketické divadlo MALÉhRY uvede hru Peklo Koncert Christiane Engel vnučky dr. A. Schweitzera Dny otevřených ateliérů

Více

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně

4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně T Ř E B O Ň S K Ý 4 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč redakce čtenáři Úvodník Jak jde čas Rekonstrukce kina Světozor Aprílem začíná měsíc duben a zavírá dveře za březnovým táním. Vyvedení někoho aprílem

Více

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program

07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH. TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa. SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program 07/2015 PREZIDENT ZEMAN NA JIHU ČECH TŘEBOŇSKO HUSITSKÉ» seriál k 600. výročí smrti Mistra Jana Husa SLAVNOSTI JAKUBA KRČÍNA» podrobný program NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého

Více

KVĚTEN 1945 ON-LINE. OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby. STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí

KVĚTEN 1945 ON-LINE. OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby. STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí KVĚTEN 1945 ON-LINE OCENĚNÍ PRESTA» nejlepší jihočeské stavby STEZKA OKOLO SVĚTA» třicetileté výročí NEPŘEHLÉDNUTELNÁ Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního zařízení. Zcela nová ŠKODA Fabia

Více

11/2014 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TŘEBONI. LISTOPAD 1989» téma k 25. výročí. DOTACE PRO ŠTĚPÁNKA» rozhodne nové zastupitelstvo

11/2014 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TŘEBONI. LISTOPAD 1989» téma k 25. výročí. DOTACE PRO ŠTĚPÁNKA» rozhodne nové zastupitelstvo 11/2014 VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB V TŘEBONI LISTOPAD 1989» téma k 25. výročí DOTACE PRO ŠTĚPÁNKA» rozhodne nové zastupitelstvo Objevte novou Octavii Combi Ať je stále nad čím žasnout Kombinovaná spotřeba

Více

06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA. PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky

06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA. PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky 06/2015 TŘEBOŇ OTEVŘELA LÁZEŇSKOU SEZONU MILOŠ VELEMÍNSKÝ PŘEVZAL CENU MĚSTA PŘIJEĎTE DO SCHREMSU» výhodné slevy pro Třeboňáky NEKONEČNÝ PROSTOR PRO VÁŠ STYL Stáhněte si interaktivní katalog do svého mobilního

Více

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně

Profesor Jiří Hlaváč. čestným občanem města Třeboně. Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč. Stanislav. rozhovory: 7/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně 7/2013 15 Kč Zpravodaj města Třeboně Profesor Jiří Hlaváč čestným občanem města Třeboně rozhovory: Jiří houdek Jiří Novák Jiří hlaváč David henzl Stanislav Koranda Aktuálně: Povodně Aktuálně: Aktuálně:

Více

01/2015 ZIMNÍ KLUZIŠTĚ OPĚT V PROVOZU. ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ» křest nové knihy. TŘEBOŇ JINÝMA OČIMA» aneb pohledy z věže staré radnice

01/2015 ZIMNÍ KLUZIŠTĚ OPĚT V PROVOZU. ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ» křest nové knihy. TŘEBOŇ JINÝMA OČIMA» aneb pohledy z věže staré radnice 01/2015 ZIMNÍ KLUZIŠTĚ OPĚT V PROVOZU ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ» křest nové knihy TŘEBOŇ JINÝMA OČIMA» aneb pohledy z věže staré radnice Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia:

Více

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce

02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY. ROZPOČET 2015» městské finance podrobně. TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce 02/2015 MASOPUSTY, BÁLY, KARNEVALY ROZPOČET 2015» městské finance podrobně TRHY V TŘEBONI» informace pro trhovce Á N L E T U N D É L H E NEPŘ Kombinovaná spotřeba a emise C02 vozů Fabia: 3,4 4,8 l/100

Více

Loučíme se s Anifestem, vítáme Anifilm

Loučíme se s Anifestem, vítáme Anifilm T Ř E B O Ň S K Ý 3 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Loučíme se s Anifestem, vítáme Anifilm redakce čtenáři Úvodník Vítám Vás na stránkách březnového čísla Třeboňského světa měsíce, který do našich

Více

Třeboňský. Abonentní koncerty 2013 Očaroval Kelly Třeboň? rozhovor: Zbyněk MIKEŠ 9/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně. Jubileum Jaromír Lukavský

Třeboňský. Abonentní koncerty 2013 Očaroval Kelly Třeboň? rozhovor: Zbyněk MIKEŠ 9/2013. 15 Kč Zpravodaj města Třeboně. Jubileum Jaromír Lukavský Třeboňský 9/2013 15 Kč Zpravodaj města Třeboně rozhovor: Zbyněk MIKEŠ Abonentní koncerty 2013 Očaroval Kelly Třeboň? Sympozium umění života AKTUÁLNĚ Z RADNICE Jubileum Jaromír Lukavský Kulturní akce SYMPOZIUM

Více

15 Kč 9 / 2010. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival

15 Kč 9 / 2010. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2010 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Výstava obrazů Zdenky Marie Novákové Třebíčský židovský festival Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Je dokázáno

Více

15 Kč 9 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 9 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 9 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Farmářské trhy 3. září u Světa Václavové třeboňští, sleťte se! Fotosoutěž Vyblejskni Třeboň Úvodník Jsme jako olivy. Teprve

Více

15 Kč 7 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni?

15 Kč 7 / 2011. Zpravodaj města Třeboně. Co se bude dít v Třeboni? T Ř E B O Ň S K Ý 7 / 2011 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co se bude dít v Třeboni? Musica Dolce Vita ve Schwarzenberské hrobce Koncert Szidi Tobias na nádvoří zámku Marimba aréna v zámeckém parku Úvodník

Více

Třeboň 5. - 10. května 2003

Třeboň 5. - 10. května 2003 zpravodaj města Třeboně 5/2003 8 Kč z obsahu... dotace a granty na lince 156 cesta do pravěku ze společnosti - Karel Budín program ECM liturgický kalendář ptačí soutěž - 5 evropský den parků divadelní

Více

svet Třeboňský 03/2014 prezident v třeboni Pavel Barnáš Abonentní koncerty 15, Kč Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana Okolo Třeboně Jubileum

svet Třeboňský 03/2014 prezident v třeboni Pavel Barnáš Abonentní koncerty 15, Kč Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana Okolo Třeboně Jubileum Zpravodaj města Třeboně 15, Kč 03/2014 svet Třeboňský prezident v třeboni Návštěva prezidenta ČR Miloše Zemana Pavel Barnáš Okolo Třeboně Abonentní koncerty Jubileum NOVÉ ZÁŽITKY UŽ ČEKAJÍ Kombinovaná

Více

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj

09/2014. TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou. LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj 09/2014 TŘEBOŇ CYKLISTICKÁ...» rozhovor s V. Školkou LIBUŠE KOTILOVÁ» Můj život s houbami PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ ROŽMBERK» další vývoj AUTOSERVIS JINDRA Mrázkova 801, Soběslav info@autoservisjindra.cz

Více

Co láká turisty do Třeboně?

Co láká turisty do Třeboně? T Ř E B O Ň S K Ý 8 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Co láká turisty do Třeboně? redakce čtenáři město Radnice prodána Kasárna Nový Dvůr Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? Zprávy z radnice Základní

Více

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech

Informační měsíčník občanů Semilska. Kyselo v Semilech Ročník xx. Číslo 1 Leden 2012 Informační měsíčník občanů Semilska Semilské noviny slaví své dvacetiny Kdo by si pomyslel, že Semilské noviny již tak brzo oslaví dvě desetiletí od doby, kdy prvně přinesly

Více

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí

Pašijovou hru zhatilo špatné počasí ČÍSLO 4 / 2015 ROČNÍK 2 DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA Žďárští ochotníci slaví úspěšné divadelní jaro Žďárští ochotníci se v březnu zúčastnili 54. ročníku krajské soutěžní přehlídky amatérských divadel Třešťské

Více

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje

Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje T Ř E B O Ň S K Ý 10 / 2009 Zpravodaj města Třeboně 15 Kč Revitalizace kasáren ve finále, v říjnu se již úřaduje redakce čtenáři Úvodník Co se nám líbí? Co se nám nelíbí? ŘÍJEN je podle indiánského kalendáře

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více