Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska"

Transkript

1 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Část 3: 15/10/2005/FIN Zadavatel: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října Ostrava Zhotovitel: Enterprise plc, s. r. o. Jeremenkova 485/ Ostrava Vítkovice

2 Obsah: 1 Úvod Turistický region Severní Morava a Slezsko Nosné produkty SMaS Cílové skupiny turistického regionu Severní Morava a Slezsko TO Beskydy a Valašsko Nosné produkty Cílové skupiny TO Beskydy a Valašsko TO Jeseníky Nosné produkty Cílové skupiny TO Jeseníky TO Opavské Slezsko Nosné produkty Cílové skupiny TO Opavské Slezsko TO Ostravsko Nosné produkty Cílové skupiny TO Ostravsko TO Poodří Moravské Kravařsko Nosné produkty Cílové skupiny TO Poodří Moravské Kravařsko TO Těšínské Slezsko Nosné produkty Cílové skupiny TO Těšínské Slezsko...2 Enterprise plc, s. r. o. Strana 2 (celkem 109)

3 1 Úvod Jak již z názvu vyplývá, je akční plán zejména plánem akcí či aktivit, jejichž postupná realizace by měla zajistit implementaci přijaté strategie. Vzhledem k charakteru strategie, která je strategií sektorovou a strategií sestavenou na komunitním principu (v daném případě jde o komunitu, sdílející území turistického regionu Severní Morava a Slezsko), tedy strategií, která zejména pro odvětví cestovního ruchu tvoří rámec pro aktivity desítek až stovek subjektů z veřejného, soukromého i neziskového/zájmového sektoru, je i akční plán procesem svého vzniku, strukturou a náplní akčním plánem dané komunity. Kromě své základní výše uvedené role (plán akcí), má tento akční plán i role další. Jedná se o: roli informační, akční plán je nástrojem vzájemné informovanosti jednotlivých zainteresovaných subjektů o jejich záměrech a aktivitách, vztahujících se k vymezeným strategickým rozvojovým oblastem a záměrům; roli komunikační, akční plán je nástrojem komunikace subjektů zainteresovaných na rozvoji odvětví cestovního ruchu; roli stmelující, akční plán by měl svým obsahem stmelovat jednotlivé zainteresované subjekty z daného území a vzhledem k tomu, že bude obsahovat aktivity, připravované a realizované zainteresovanými subjekty v regionu v zájmu ekonomického a sociálního rozvoje regionu prostřednictvím odvětví cestovního ruchu, měl by v nich vytvářet pocit sounáležitosti k danému území. je zpracován ve struktuře, která je v souladu s navrženými strategickými rozvojovými oblastmi (viz schéma) a kde základním východiskem jsou jednotlivá opatření, ke kterým se vztahují realizační kroky, aktivity a projekty. Celkově je akční plán členěn do dvou úrovní. V první úrovni se jedná o akční plán za turistický region jako celek, obsahující aktivity jdoucí nad rámec jednotlivých turistických oblastí. Ve druhé úrovni je potom akční plán zpracován pro jednotlivé turistické. Finanční náročnost je uvedena pouze u těch projektů, jejichž náklady jsou známy, nebo je lze kvalifikovaně odhadnout. 6. Organizační rozvoj 5. Marketing 4. Podpůrná vybavenost 3. Terciární rozvoj - sestavování produktů cestovního ruchu ve formě produktových balíčků 2. Sekundární rozvoj přizpůsobování a vylepšování existujících zdrojů, které nejsou zatím pro turismus optimálně využívány. 1. Primární rozvoj vytváření zcela nových atrakcí Enterprise plc, s. r. o. Strana 3 (celkem 109)

4 2 Turistický region Severní Morava a Slezsko Turistický region je největším a šíří nabídky nejrozmanitějším regionem v ČR. Proto již v minulém období užíval slogan Region kontrastů a příležitostí. V rámci jednání poradního sboru a pracovních skupin v turistických oblastech/zónách či rajonech se objevila řada dalších námětů sloganů, charakterizujících turistický region SMaS a využitelných pro oslovování vybraných cílových skupin: Kousek od všeho. (A piece from everything.) Překvapíme Vás. / Nechte se překvapit. Vše v jednom. / All in one. Vše zahrnuto. / All inclusive. Všude blízko. Alespoň jednou v životě. Region kontrastů a příležitostí. 2.1 Nosné produkty SMaS Poznávání o Folklór, zvyky a tradice, venkov o Průmyslové dědictví a technické zajímavosti, o Architektura a historie o Příroda o Slavné osobnosti o Gastronomie Lázně a Wellness o Výjimečně široká nabídka lázeňských míst o Široká nabídka wellness zařízení a služeb. Sport a aktivní dovolená o Pěší turistika o Cykloturistika, o Hipoturistika a jezdectví o Vodní turismus a rybolov o Golf o Zimní sporty - sjezdové a běžecké lyžování, snowbording, snowtubbing, Zábava o Kultura o Noční život o Nakupování Venkovská, agro a ekoagro turistika Profesní turismus Enterprise plc, s. r. o. Strana 4 (celkem 109)

5 o o Kongresy, konference, obchodní jednání a incentiva, Výstavy, veletrhy a obchod. 2.2 Cílové skupiny Cílové skupiny dle statutu: o rodiny s dětmi o senioři o mládež a školní skupiny o partnerské a manželské páry (tzv. prázdné hnízdo ) Cílové skupiny dle motivace: o zájemci o poznávání (architektura, folklór, industriální památky, příroda) o golfová klientela o firemní akce o aktivní a rekreační sportovci pěší turisté cykloturisté paraglidisté, sportovní letci lyžaři rybáři o zájemci o zábavu Cílové skupiny dle zemí: o Od roku 2005: Česká republika Polsko, Slovensko, Maďarsko Francie, Irsko, Itálie, Německo, Rakousko, Nizozemí, Španělsko, Velká Británie Litva, Lotyšsko, Estonsko, Ruská federace, Ukrajina Severské země (Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko) USA Arabské země zejména pro nabídku lázeňství. o Od roku 2010 navíc: Čína, Hongkong, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Taiwan, Kanada Enterprise plc, s. r. o. Strana 5 (celkem 109)

6 2.3 turistického regionu Severní Morava a Slezsko 1. Primární rozvoj 2. Sekundární rozvoj 1.1 Příprava a realizace objektů / center zvyšujících návštěvnickou atraktivitu regionu (např. typu science centre, návštěvnická centra atd.) 1.2 Příprava a realizace areálů věnovaných odkazu a životu slavných osobností a rodáků 1.3 Příprava a realizace areálů pro děti resp. pro rodiny s zejména malými dětmi 2.1 Dosažení zápisu vhodných atraktivit / památek na Seznam světového dědictví UNESCO a zajištění jejich rozvoje a využití pro potřeby turismu. 2.2 Výběr, zpřístupnění a rozvoj významných kulturních a historických objektů v regionu (zejména zámků, hradů, atd.) pro potřeby cestovního ruchu 2.3 Zpřístupnění vybraných industriálních památek a technických zajímavostí pro rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit Multimediální marketingové centrum cestovního ruchu turistického regionu SMaS v Ostravě Podpora aktivit v jednotlivých turistických oblastech Vytvoření programu pro podporu výstavby areálů pro rodiny s dětmi Zpracování studie využitelnosti průmyslového dědictví pro potřeby cestovního ruchu, vč. identifikace nejvhodnějších variant pro získání zápisu vybraných památek na seznam UNESCO Prosazení areálu v Dolní Vítkovic/resp. souboru ostravských kulturních památek (Důl Anselm, Důl Michal, Jáma Vrbice, Vysoké pece a Důl Hlubina) na Seznam světového dědictví UNESCO Prosazení areálu Ruční papírny ve Velkých Losinách na Seznam světového dědictví UNESCO Prosazení pralesu Mionši na Seznam světového DMMS / MSK, SM Ostrava MSK / OK / ZK MSK / OK / ZK MSK / MK ČR/ SM Ostrava, NPÚ, Diamo, Vítkovice a.s., OKD, a.s., DMMS MSK / MK ČR/ SM Ostrava, NPÚ, Diamo, Vítkovice a.s., OKD, a.s., DMMS OK OK / MK ČR, NPÚ 20 mil. Kč vnitřní programové a prezentační zajištění dědictví UNESCO Rekonstrukce Kapucínského kláštera ve Fulneku MSK / Fulnek Kombinované financování MSK, město, programy EU Podpora aktivit v jednotlivých turistických oblastech. Vytvoření předpokladů pro regionální podpůrný program s využitím fondů EU Podpora aktivit v jednotlivých turistických oblastech. Vytvoření předpokladů pro regionální podpůrný program s využitím fondů EU. MSK / OK / ZK MSK / OK / ZK Enterprise plc, s. r. o. Strana 6 (celkem 109)

7 3. Terciární rozvoj 2.4 Další rozvoj atraktivních, ale zatím stále málo využívaných oblastí vhodných pro rozvoj turismu (např. Osoblažsko, Jánské Koupele, Slezská Harta, Údolí Lomné) 2.5 Modernizace a rozvoj a areálů zimních sportů (zejména v Beskydech a Jeseníkách). 2.6 Rozvoj infrastrukturního zázemí a nabídky pro vodní turismus v regionu 2.7 Rozvoj sportovních a zábavních areálů s celoročním využitím. 3.1 Příprava asociačních produktů (1-3) turistického regionu SMaS 3.2 Vytvoření portfolia tématicky orientovaných produktů a produktových balíčků pro turistický region SMaS, Vytvoření předpokladů pro podporu turisticky méně rozvinutých a ekonomicky slabších oblastí v regionu Viz opatření v rámci TO Beskydy a Vlašsko a TO Jeseníky MSK / OK / ZK MSK / OK / ZK, partneři z TO Viz opatření a projekty v rámci TO MSK / OK / ZK Podpora aktivit v jednotlivých turistických oblastech. Vytvoření předpokladů pro regionální podpůrný program s využitím fondů EU Příprava asociačního produktu na bázi kousek od všeho (2006, aktualizace a rozvoj ) Příprava asociačního produktu využívajícího jedinečné nabídky poznávacího turismu (industriální a technické atraktivity, architektura, historie) (2006, aktualizace a rozvoj ) Příprava asociačního produktu využívajícího wellness a přírodní nabídky TR SMaS (2006, aktualizace a rozvoj ) Připravit produkty a balíčky, využívající hlavní produkty, témata: kongresy, golf, muzejnictví, slavní rodáci, městské památkové rezervace, industriální památky a technické zajímavosti, rybářství, vodní turismus, letní turismus, zimní turismus, folklór, kultura, sport, cyklo, atd. a jejich průběžná aktualizace ( ) MSK / OK / ZK DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty, IC 150 tis. Kč / ročně, kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, EU programy 150 tis. Kč / ročně, kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, EU programy 150 tis. Kč / ročně, kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, EU programy 150 tis. Kč / ročně, kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, EU programy Enterprise plc, s. r. o. Strana 7 (celkem 109)

8 4. Podpůrná vybavenost 3.3 Příprava asociačních produktů jednotlivých turistických oblastí 3.4 Příprava a podpora rozvoje společných produktů a produktových balíčků více (např. sousedících) turistických oblastí 3.5 Příprava a podpora rozvoje společných produktů a produktových balíčků se sousedními turistickými regiony a s partnerskými regiony 4.1 Zajištění postupného rozvoje infrastruktury a nabídky pravidelných linek letiště Ostrava - Mošnov 4.2 Zajištění rekonstrukce a celoroční údržby silničních dopravních tahů v regionu pro potřeby cestovního ruchu 4.3 Napojení regionu na dálniční síť na území ČR a Polska 4.4 Rozvoj železničních koridorů a návazných železničních tras pro potřeby turismu 4.5 Rozvoj systému orientačního značení turisticky atraktivních cílů a tras Metodická pomoc při zpracovávání asociačních produktů subjektům z TO, průběžná aktualizace ( ) Metodická pomoc při zpracovávání společných produktů subjektům z TO, průběžná aktualizace ( ) DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty, IC DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty, IC, destinační managementy v TO 120 tis. Kč / ročně, kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, EU programy 100 tis. Kč / ročně, kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, EU programy Na kole celou Moravou a Slezskem (2006) MSK + OK, ZK, JmK 800 tisíc Kč - MSK,OK,ZK,JmK Zajištění rozvoje infrastruktury umožňující přepravit pasažérů v roce 2010 a rozvoje nabídky pravidelných linek (běžných a nízkonákladových). ( ) Rozšíření nabídky pravidelných leteckých linek letiště v Mošnově (Anglie, Rusko, Ukrajina, Pobaltí, Francie, Itálie, Nizozemsko), ( ) Vyřešení propojení centra Ostravy s letištěm (silniční / kolejové). ( ) Zajištění údržby silnic ve správě krajských úřadů. ( ) Zajištění údržby silnic ve správě městských a obecních úřadů. ( ) Monitoring značení turistických atraktivit / cílů v regionu (hnědé cedule) ( ) Letiště Ostrava, a.s. / MSK Letiště Ostrava, a.s. / MSK, DMMS, partneři v regionu MSK/ Letiště Ostrava, a.s., SMO MSK/OK/ZK, správy silnic Municipality, technické služby DMMS / IC, destinační managementy, euroregiony a mikroregiony Enterprise plc, s. r. o. Strana 8 (celkem 109)

9 4.6 Rozvoj výstavby cyklostezek (zejména s národním a mezinárodním významem) a doplnění sítě cyklotras vycházejících z generelů cyklodopravy v turistickém regionu 4.7 Rozšíření doprovodných služeb pro turisty a cykloturisty (na principu Cyklisté vítáni ) 4.8 Rozšíření doprovodných služeb pro vodní turismus ve vybraných lokalitách 4.9 Zajištění dopravní obslužnosti dle rozvojových potřeb turismu Zpracování projektu rozvoje značení turistických cílů v regionu (hnědé tabule, orientační cedule a mapy) ( ) Značení cyklo a pěších tras ( ) MSK / KČT, euroregiony, mikroregiony, municipality Podpora rozvoje a údržby lyžařských běžeckých tras v regionu ( ) Zřízení a upravování běžeckých tratí od Bocanovic na Horní Lomnou a Mosty MSK / OK / ZK, partneři v regionu, Obec Dolní Lomná Obec Bocanovice Obec Horní Lomná Obec Mosty u Jablunkova ve spolupráci s TJ Dolní Lomná Nákup sněžného skůtru pro údržbu běžeckých TJ Dolní Lomná tratí Dopracování generelu cyklodopravy v MSK. MSK Příprava a podpora přípravy výstavby cyklostezek (Rok 2006 má být rokem rozvoje cykloturismu podpora výstavby cyklostezek (až 150 mil. Kč na národní úrovni) Výstavba a podpora výstavby cyklostezek v regionu Zajištění koordinace projektu Cyklisté vítáni na území SMaS ( ) Realizace certifikace subjektů dle standardů Cyklisté vítáni nositel know how je Nadace Partnerství Zpracování inventury rozvojových aktivit v TR SMaS (2006) Zpracování marketingové studie rozvoje vodního turismu v TR SMaS ( ) Zajištění provozu cyklobusů a skibusů v Beskydách ( ) Zajištění provozu cyklobusů a skibusů v Jeseníkách ( ) MSK / euroregiony, mikroregiony, municipality MSK / euroregiony, mikroregiony, municipality Nadace Partnerství, KČT, místní koordinátoři Nadace Partnerství, KČT, místní koordinátoři Kluby vodáků MSK / OK / ZK / kluby vodáků DMMS / Connex Morava, MSK, municipality, provozovatelé skiareálů, DMMS / Connex Morava, MSK, municipality, provozovatelé skiareálů, KÚ MSK Ostrava Ministerstvo školství 400 tisíc Kč Ministerstvo školství Enterprise plc, s. r. o. Strana 9 (celkem 109)

10 5. Marketing 4.10 Rozvoj informačního systému o nabídce turismu v turistickém regionu SMaS 4.11 Rozvoj programové nabídky pro návštěvníky a turisty přijíždějící do kraje 4.12 Rozvoj nabídky ubytovacích kapacit 5.1 Vytvoření systému marketingové podpory nabídky na cílových trzích cestovního ruchu Zajištění napojení Poodří-Mor. Kravařska na linky cyklobusů a skibusů ( ) Vytvoření propojení rekreačních areálů v Beskydách se Stodolní ulicí v Ostravě Realizace projektu 3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje ( ) Usilování o organizaci akcí s národním a mezinárodním významem v areálech a střediscích SMaS v návaznosti na akční plány TO ( ) Příprava podpůrných programů pro vhodné formy ubytovacích kapacit dle jednotlivých TO, s důrazem na zajištění certifikace těchto kapacit. ( ) Zapracování požadavků na podporu rozvoje ubytovacích kapacit zejména v hospodářsky nejslabších částech TR SMaS Vytvoření systému marketingové podpory nabídky regionu na cílových trzích v roce 2006: Tiskoviny vytváření edičního plánu za TR SMaS společně s MSK, OK, ZK vždy s ročním předstihem o Dle nosných produktů SMaS, pro rok 2006: Realizace tématického katalogu v členění dle jednotlivých turistických oblastí / témat / produktů. Realizace nabídkového katalogu programových produktů pro CK (Juhász, Vítkovice Tours, Pressburg, Favorit, Čedok, ATIS) garantovaných organizátorem jakožto volitelného doplňku k nabízeným (prodávaným) ubytovacím kapacitám regionálních hotelů, zvyšující prodejnost ubytovací kapacity včetně řešení doporučující značky kvality DMMS doporučuje Marketingová tiskovina s tématickým DMMS / dest. management Mor. Kravařska / dopravce / MSK / municipality DMMS / dopravci, Beskydhost, Agentura Stodolní MSK/DMMS, partneři v regionu MSK / OK / ZK, municipality, podnikatelské subjekty, DMMS MSK / OK / ZK, municipality, podnikatelské subjekty, DMMS MSK / OK / ZK, municipality, DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, euroregiony, mikroregiony, municipality, podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, zainteresované zájmové (neziskové) organizace tis. Kč - SROP (opatření 4.2.2), MSK Kombinované financování vlastní zdroje majitelů + národní programy a EU programy 10 mil. Kč / kombinované financování veřejné + soukromé zdroje + národní a EU programy Enterprise plc, s. r. o. Strana 10 (celkem 109)

11 zaměřením - Gastronomie na SMaS Marketingová tiskovina s tématickým zaměřením na industriální památky SMaS zpřístupněné veřejnosti resp. využitelné pro nabídku poznávacího a zábavního CR. Aktualizace a reedice katalogu Kongresová a incentivní turistika na SMaS s doplněním o nové jazykové mutace (PL a RU), s doplněním nových regionálních subjektů majících zájem o prezentaci. Marketingové tiskoviny na podporu cykloturistiky v regionu. Zajištění distribuce a aktivní práce s tiskovými propagačními materiály (Golf, Lázně a Wellness, Konference a ) Jednostránkový (A4), barevný image materiál to nejlepší ze SMaS, určený pro veletrhy a výstavy (sběrači) případně vkládaný do již realizovaných propagačních materiálů Golf a pohyb na SMaS a Lázně a wellness na SMaS Plán účasti na veletrzích a výstavách dle vybraných cílových skupin vždy pro následující rok o Domácí RegionTour 2006, leden 2006 Euroregiontour Jablonec n. Nisou, březen 2006 Infotour a cykloturistika Hradec Králové, cca 20. března 2006 Mobil Salon České Budějovice, dubna 2006 MADI, listopadu 2005 Dovolená a region Ostrava, dubna 2006 o Zahraniční Vakantiebeurs Utrecht, leden 2006 (Pozn. MSK se neúčastní, DMMS o.p.s. výstavní plocha hrazená CzT) CBR Mnichov, února 2006 (Pozn. MSK se účastní, DMMS o.p.s. + MSK DMMS Enterprise plc, s. r. o. Strana 11 (celkem 109)

12 o.p.s. výstavní plocha hrazená CzT) ITB Berlín, března (Pozn. MSK se neúčastní, DMMS o.p.s. výstavní plocha hrazená CzT) MITT Moskva, března 2006 (Pozn. MSK se neúčastní, DMMS o.p.s. výstavní plocha hrazená CzT) TT Varšava 2006, září 2006 (Pozn. MSK se účastní, DMMS o.p.s. + MSK DMMS o.p.s. výstavní plocha hrazená CzT) Otdych Moskva, září 2006 (Pozn. MSK se neúčastní, DMMS o.p.s. výstavní plocha hrazená CzT) WTM Londýn, listopadu 2005, 2006 (Pozn. MSK se neúčastní, DMMS o.p.s. výstavní plocha hrazená CzT) TUC Lipsko, listopadu 2005, 2006 (Pozn. MSK se účastní, DMMS o.p.s. + MSK výstavní plocha hrazená CzT) Glob Katovice, duben 2006 (Pozn. MSK se účastní, DMMS o.p.s. + MSK výstavní plocha hrazená CzT) Slovakiatour Bratislava, leden 2006 Placená inzerce o Komplexní příprava a zajištění realizace inzerce s nabídkou možností CR na SMaS v tuzemských a zahraničních médiích. o Vytváření účelových sezónních kampaní s odpovídající sezónní nabídkou CR TR SMaS o Realizace reklamní kampaně a medializace nabídky cestovního ruchu turistického regionu SMaS v domácích i zahraničních tiskových médiích se zaměřením na Polský, Ruský, Slovenský a Holandský trh. o Publikování tématických článků s nabídkou CR na SMaS v rámci českých i zahraničních tiskovin TTG, COT, Hospodářské noviny, MF DNES apod. Enterprise plc, s. r. o. Strana 12 (celkem 109)

13 5.2 Rozvoj jednotného komunikačního stylu Navázání užší spolupráce s touroperátory / CK a cestovními agenturami, nabízejícími produkty a balíčky TR SMaS ( ) Vyhodnocení výsledků roku 2006 a příprava a realizace marketingového plánu na rok Vyhodnocení výsledků roku 2007 a příprava a realizace marketingového plánu na rok Vyhodnocení výsledků roku 2008 a příprava a realizace marketingového plánu na rok Vyhodnocení programů na podporu marketingové komunikace v dotčených krajích (GS Jednotný komunikační styl za roky v MSK) Realizace programů na podporu marketingové komunikace v dotčených krajích (GS Jednotný komunikační styl za roky v MSK) Návrh programů pro rok 2007 na základě programových dokumentů na národní a regionálních úrovních DMMS DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, euroregiony, mikroregiony, municipality, podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, zainteresované zájmové (neziskové) organizace DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, euroregiony, mikroregiony, municipality, podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, zainteresované zájmové (neziskové) organizace DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, euroregiony, mikroregiony, municipality, podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, zainteresované zájmové (neziskové) organizace MSK / OK / ZK MSK / OK / ZK MSK / OK / ZK Odhad mil. Kč / kombinované financování veřejné + soukromé zdroje + národní a EU programy Odhad mil. Kč / kombinované financování veřejné + soukromé zdroje + národní a EU programy Odhad mil. Kč / kombinované financování veřejné + soukromé zdroje + národní a EU programy Enterprise plc, s. r. o. Strana 13 (celkem 109)

14 5.3 Příprava a realizace famtripů a presstripů pro ovlivňovatele trhu cestovního ruchu (vydavatelé průvodců, novináři, provozovatelé e-průvodců, tuzemské i zahraniční cestovní kanceláře) 5.4 Účast na vybraných zahraničních workshopech organizovaných CzT a odpovídajících vybraným cílovým trhům Participace a úzká spolupráce zainteresovaných subjektů (kraje, DMMS, ostatní na organizačním zajištění famtripů v regionu pořádaných agenturou CzT, spočívající ve výběru a zajištění vhodného itineráře, kontaktování jednotlivých regionálních subjektů participujících na famtripu, koordinace a organizační zajištění na místě, marketingová a mediální podpora. Předpokládaný počet famtripů dle aktuální nabídky CzT. Předpokládané (požadované) zdrojové země: viz. cílové trhy - zdrojové země ( ) Příprava a organizační zajištění 1 famtripu pro české průvodce a průvodcovské organizace Pro rok 2006 (dle nabídky CzT a vlastních možností), ročně cca 4-6 workshopů: o Polsko (ZZ) o Německo (ZZ) o Pobaltí (CzT centrála) o Rusko (ZZ) o Ukrajina o Slovensko (ZZ) o Dánsko (CzT-centrála) o Severské země (Finsko, Norsko, Švédsko) Pro rok 2007 (dle nabídky CzT a vlastních možností), ročně cca 4-6 workshopů: o Polsko (ZZ) o Německo (ZZ) o Pobaltí (CzT centrála) o Rusko (ZZ) o Ukrajina o Slovensko (ZZ) o Dánsko (CzT-centrála) o Severské země (Finsko, Norsko, Švédsko) DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, municipality, podnikatelské subjekty v CR DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, podnikatelské subjekty v CR DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, municipality, podnikatelské subjekty v CR DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, municipality, podnikatelské subjekty v CR 300 tis. Kč / ročně, kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, EU programy, provozovatelé atraktivit a služeb CR 50 tis. Kč ročně / kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, provozovatelé atraktivit a služeb CR 200 tis. Kč ročně/ kombinované financování veřejné + soukromé zdroje, 200 tis. Kč ročně/ kombinované financování veřejné + soukromé zdroje, Enterprise plc, s. r. o. Strana 14 (celkem 109)

15 5.5 Vytvoření systému aktuální informovanosti o regionu a jeho nabídce pro návštěvníky a turisty tuzemské a zahraniční Pro rok 2007 (dle nabídky CzT a vlastních možností), ročně cca 4-6 workshopů: o Polsko (ZZ) o Německo (ZZ) o Pobaltí (CzT centrála) o Rusko (ZZ) o Ukrajina o Slovensko (ZZ) o Dánsko (CzT-centrála) o Severské země (Finsko, Norsko, Švédsko E-marketing rozvoj systému e-marketingu TR SMaS - rozvoj marketingové prezentace nabídky cestovního ruchu v rámci oficiálního boardu turistického regionu SMaS - včetně aktualizace informací o turistickém regionu, turistických oblastech, produktech a produktových balíčcích regionu ad. včetně zajištění odpovídajících jazykových mutací (Aj, Rj, Pj, Nj) v rámci webové prezentace ( ) Systematické propojování tématických oblastí, on-line prolinků z na partnerské webové portály regionálních partnerů -hotely, atraktivity, IC a dále zajištění informační provázanosti s oficiálními celorepublikovými informačními systémy regiony.cz, a dále systematické provázaní interaktivní provázání odkazů se zahraničními portály s nabídkou CR v ČR jako např. apod. ( ) Rozvoj jednotlivých tématických oblastí jakožto oficiálního boardu tur. reg. SMaS, včetně rozvoje jednotlivých jazykových mutací Ru, An, Deu, Pl Přenesení tzv. nosných asociačních produktů do prostředí www Znalecky vychutnávat, Uvést vše do pohybu, Cítit se jako v nebi apod. DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, municipality, podnikatelské subjekty v CR DMMS / MSK, OK, ZK, IC DMMS / IC, Doménová koule, CzT, partneři tuzemští i zahraniční DMMS / partneři DMMS / partneři 200 tis. Kč ročně/ kombinované financování veřejné + soukromé zdroje, 200 tis. Kč ročně, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje + národní a EU programy tis. Kč ročně, kombinované vícezdrojové financování tis. Kč ročně, kombinované vícezdrojové financování 100 tis. Kč ročně, kombinované vícezdrojové financování Enterprise plc, s. r. o. Strana 15 (celkem 109)

16 5.6 Příprava motivačního systému pro návštěvníky a turisty. 5.7 Vytvoření marketingové podpory rozvoje využití cyklotras a cyklostezek v TR SMaS 5.8 Vytvoření zastoupení TR SMaS v Praze Vytvoření systému prezentace vybraných resp. úzce ch regionálních partnerů v ubytovacích služeb + programových balíčků na a včetně objednávkového systému = přímý on-line prolink na poskytovatele / garanta balíčku Vytvoření a správa pravidelného (měsíčního) e- mailového regionálního informačního zpravodajského servisu o novinkách v CR na SMaS, včetně možnosti financování rozvojových aktivit v CR ze státních / EU fondů, informací o výstupech marketingových šetření apod Multimediální prezentace Moravskoslezského kraje jako atraktivního turistického regionu Vytvoření projektu motivačního systému na principu visitors card (2006) Realizace projektu návštěvnických karet v TR SMaS ( ) Vytvoření projektu marketingové podpory využití cyklotras a cyklostezek v regionu (2006) Realizace projektu marketingové podpory využití cyklotras a cyklostezek Vytvoření návštěvnického (marketingového) centra regionu v Praze jednat s potenciálními partnery (zejména 1. Sovinecká) (2006) DMMS / partneři DMMS / IC / partneři TURISTIKA, s.r.o. DMMS / MSK, OK, ZK, IC, municipality, provozovatelé atraktivit a služeb, stávající provozovatelé DMMS / MSK, OK, ZK, IC, municipality, provozovatelé atraktivit a služeb, DMMS / IC, KČT, provozovatelé atraktivit a služeb kolem cyklotras / stezek DMMS / IC, KČT, provozovatelé atraktivit a služeb kolem cyklotras / stezek DMMS/ 1. Sovinecká, MSK, OK, ZK, IC, euroregiony, mikroregiony, municipality, provozovatelé atraktivit a služeb CR 100 tis. Kč ročně, kombinované vícezdrojové financování 120 tis. Kč ročně, kombinované vícezdrojové financování 3772 tis. Kč SROP (opatření 4.1.2), MSK, vlastní zdroje 250 tis. Kč, kombinované vícezdrojové financování 2 mil. Kč., kombinované vícezdrojové financování, národní programy, EU programy 250 tis. Kč, kombinované vícezdrojové financování 400 tis. Kč ročně, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje + národní a EU programy 200 tis. Kč, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje Enterprise plc, s. r. o. Strana 16 (celkem 109)

17 5.9 Rozvoj využívání sdílené registrované marketingové značky destinace -podmínky / standardy využívání 5.10 Příprava projektu komplexní marketingové podpory turistického regionu ve vztahu k cílovým trhům 5.11 Zajištění realizace regionální výstavy CR (Dovolená Region) s doprovodným programem pro odborníky a podnikatele v CR (konference, workshopy atd.) Rozvoj návštěvnického centra v Praze. ( ) Vytvoření implementačních podmínek a pravidel pro využívání marketingové značky SMaS. (2006) Příprava projektu komplexní marketingové podpory, zahrnující společný rozvoj marketingových kompetencí partnerů v regionu, podporu významných touroperátorů pro vybrané cílové (zdrojové) trhy a podporu prodejců vybraných produktů na cílových trzích. Součástí bude rovněž příprava doprovodných marketingových nástrojů (návštěvnické karty - visitors card turistického regionu v jedné nebo dvou mutacích, podpůrných reklamních nástrojů typu video/film atd. (2006) Realizace projektu komplexní marketingové podpory ( ) Příprava a realizace projektu regionální výstavy CR (Dovolená Region) s doprovodným programem pro odborníky a podnikatele v CR. (2006) Příprava a realizace projektu regionální výstavy CR (Dovolená Region) s doprovodným programem pro odborníky a podnikatele v CR. (2007) Příprava a realizace projektu regionální výstavy CR (Dovolená Region) s doprovodným programem pro odborníky a podnikatele v CR. (2008) DMMS/ 1. Sovinecká, MSK, OK, ZK, IC, euroregiony, mikroregiony, municipality, provozovatelé atraktivit a služeb CR DMMS / MSK, OK, ZK, IC, euroregiony, mikroregiony, municipality, provozovatelé atraktivit a služeb CR DMMS / Enterprise plc, s.r.o., MSK, OK, ZK, municipality, provozovatelé atraktivit a služeb CR, CK, touroperátoři, školy změřené na CR, zahraniční partneři DMMS / Enterprise plc, s.r.o., MSK, OK, ZK, municipality, provozovatelé atraktivit a služeb CR, CK, touroperátoři, školy změřené na CR, zahraniční partneři DMMS / CzT, MSK, SMO, Ostravské výstavy, partneři z regionu DMMS / CzT, MSK, SMO, Ostravské výstavy, partneři z regionu DMMS / CzT, MSK, SMO, Ostravské výstavy, partneři z regionu 120 tis. Kč / ročně, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje 20 tis. Kč / kombinované zdroje veřejné + soukromé 300 tis. Kč, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje 1,5 mil. Kč ročně, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje + národní a EU programy (OPRLZ, SROP, atd.) 1,5 mil. Kč, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje 1,5 mil. Kč, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje 1,5 mil. Kč, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje Enterprise plc, s. r. o. Strana 17 (celkem 109)

18 6. Organizační rozvoj 6.1 Rozvoj destinačního managementu v turistickém regionu včetně zapojení poradního sboru a dalších činitelů a institucí 6.2 Zajištění prodeje produktů a balíčků turistického regionu a turistických oblastí 6.3 Zajištění vyšší úrovně a zkvalitnění nabídky restauračních a ubytovacích zařízení 6.4 Zkvalitnění práce TIC (RLZ, otvírací doba, rozsah služeb) 6.5 Realizace vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů za účelem zvýšení profesionality, kompetencí a jazykové vybavenosti pracovníků působících v cestovním ruchu 6.6 Zajištění organizační podpory rozvoje cestovního ruchu na úrovni krajů (MSK, OK, ZK), měst a dalších relevantních institucí 6.7 Marketingová šetření zaměřená na profil turisty a návštěvníka turistického regionu Zajistit pravidelná setkání poradního sboru 2 3 x ročně. ( ) Zajistit pravidelná jednání pracovních skupin v jednotlivých turistických oblastech (3 4 x ročně) Vytvoření jasného systému a pravidel pro zařaditelnost produktů do prodeje včetně garančních podmínek a systému provize v kontextu z. 159/1999 Sb. ( ) Příprava osvětově-vzdělávacího projektu dlouhodobě vedoucí ke zkvalitnění služeb v restauračních a ubytovacích zařízeních TR SMaS Příprava osvětově-vzdělávacího projektu dlouhodobě vedoucí ke zkvalitnění služeb IC v TR SMaS Standardizace poskytovaných služeb jednotlivými IC Příprava osvětově-vzdělávacího projektu vedoucí k rozvoji lidských zdrojů za účelem zvýšení profesionality, kompetencí a jazykové vybavenosti pracovníků působících v cestovním ruchu Vytvoření metodiky a know-how včetně zajištění kompetentních lektorů Organizace programu Projednání další spolupráce krajů na rozvoji CR v TR SMaS ( ) Zajištění pravidelné komunikace mezi kraji a subjekty zainteresovanými na rozvoji CR v TR SMaS Zajištění zpětné vazby od turistů a návštěvníků regionu v rámci realizace pravidelného marketingového šetření spokojenosti návštěvníků v roce Zajištění zpětné vazby od turistů a návštěvníků regionu v rámci realizace pravidelného marketingového šetření spokojenosti návštěvníků v roce 2007 DMMS / MSK, OK, ZK, partneři v regionu DMMS / MSK, OK, ZK, partneři v regionu DMMS / IC, provozovatelé atraktivit a služeb, Visit Moravia, incomingové CK, CzT UNIHOST, Beskydhost, HK, provozovatelé restauračních a ubytovacích zařízení, školy a školící instituce IC v regionu, ATIS, DMMS IC v regionu, ATIS, VŠP Ostrava, RPIC, Dům techniky, AHOL, DAKOL, DMMS MSK / OK / ZK MSK / OK / ZK, Euroregiony, DMMS DMMS / CzT, MSK DMMS / CzT, MSK 15 tis. Kč/ročně, kombinované financování 30 tis. Kč/ročně Odhad cca 2 mil. Kč / kombinované financování OP RLZ + provozovatelé restauračních a ubytovacích zařízení Kombinované zdroje OP RLZ, účastníci Enterprise plc, s. r. o. Strana 18 (celkem 109)

19 6.8 Nabídka pro investory do CR 6.9 Příprava regionu pro asijské trhy (pro období po roce 2010) 6.10 Zajištění prezentace státem způsobených překážek pro rozvoj cestovního ruchu zástupcům vlády a parlamentu Zajištění zpětné vazby od turistů a návštěvníků regionu v rámci realizace pravidelného marketingového šetření spokojenosti návštěvníků v roce Vytvořeni katalogizačních pasportů investičních příležitostí v CR vč. fotodokumentace (na základě zpracovaného seznamu investičních příležitostí) (2006) Převedení do internetové prezentace včetně offline verze pro prezentaci na prezentačních realitních akcích typu EXPOREAL s možností tiskových výstupů informačních podkladů k investičním možnostem Udržování aktuálnosti nabídky pro investory do CR, propojení se systémem Doménové koule Zpracování marketingové studie se zaměřením na požadavky turistů z identifikovaných Asijských zemí. (2006) Rozvoj opatření a aktivit vzešlých ze studie ( ) Informační příprava podnikatelských subjektů na specifické požadavky asijských zákazníků Příprava a realizace marketingové kampaně. (2010 a dále) Příprava komplexní prezentace státem způsobovaných překážek rozvoje CR (2006) Zajištění pravidelné informovanosti politiků na národní a regionální úrovni o problémech CR (přizývání na poradní sbory, pracovní skupiny atd.) ( ) DMMS / CzT, MSK Enterepriseplc, s.r.o., DMMS o.p.s., Agentura Beskydy a Valašsko za DK MSK / OK / ZK / DMMS MSK / OK / ZK / DMMS UNIHOST, DMMS, RHK MSK / OK / ZK / DMMS / CzT UNIHOST, Beskydhost, RHK, profesní společenstva v regionu, DMMS DMMS, UNIHOST, Beskydhost, RHK, profesní společenstva v regionu, DMMS 300 tis. Kč 10 tis. Kč 3 TO Beskydy a Valašsko Je rozlohou 2. největší turistickou oblastí turistického regionu SMaS. Rozprostírá se na území MSK a ZK (okres Vsetín). V rámci jednání pracovních skupin vznikly návrhy na slogany, které budou využitelné při oslovování vybraných cílových skupin: Enterprise plc, s. r. o. Strana 19 (celkem 109)

20 U nás bez hamburgrů (pro DCR) Malebná příroda Beskyd a místní folklór Beskydy ráj aktivního odpočinku 3.1 Nosné produkty Poznávání o Folklór, zvyky a tradice, venkov Markrabství Lašské Radegastovy Beskydy Valašské království Valašské muzeum v přírodě Muzeum Novojičínska Muzeum Beskyd (F.M.) Atd. o Architektura a historie Dřevěná lidová architektura Beskyd Dřevěné kostelíky Fojtství v Kopřivnici Pustevny Pohankový mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Městské památkové rezervace Nový Jičín Příbor Štramberk Zámky Frýdek Žerotínský zámek N. Jičín Hrady a zříceniny hradů Hukvaldy Starý Jičín Štramberská Trúba Průmyslové dědictví a typické produkty Muzeum Tatry v Kopřivnici Muzeum klobouků N. Jičín Rozhledny a místa dalekých rozhledů Kněhyně Enterprise plc, s. r. o. Strana 20 (celkem 109)

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

v Moravskoslezském kraji

v Moravskoslezském kraji Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji RNDr. Tomáš Ehler oddělení cestovního ruchu, Moravskoslezský kraj krajský úřad Ostrava 15.4. 2009 Obsah prezentace Rozvojové priority MS kraje v oblasti

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky?

Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Statutární město Ostrava odbor ekonomického rozvoje Ostrava co jsme udělali, co chystáme pro návštěvníky? Odbor ekonomického rozvoje Ing. Helena Ochmanská 10. 12. 2009 www.ostrava.cz Programové balíčky

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu??

MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA. turistická oblast středoevropského významu?? MIKROREGION SLEZSKÁ HARTA turistická oblast středoevropského významu?? Moravskoslezský kraj, okres Bruntál NízkýJeseník sestává z 13 obcí (Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec nad Moravicí, Lomnice,

Více

Vyhodnocení akčního plánu Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko v letech 2005-2008

Vyhodnocení akčního plánu Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko v letech 2005-2008 Vyhodnocení akčního plánu Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko v letech 2005-2008 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava 2008-2009 1 Zadavatel:

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Rámcový program činnosti Krkonoše - svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu na rok 2007

Rámcový program činnosti Krkonoše - svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu na rok 2007 Rámcový program činnosti Krkonoše - svazek měst a obcí v oblasti cestovního ruchu na rok 2007 Hlavní úkol: Zajištění realizace aktuálních priorit Programu rozvoje cestovního ruchu turistického regionu

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN

STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY AKČNÍ PLÁN STRATEGICKÝ PLÁN MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO - BESKYDY samostatná příloha AKČNÍ PLÁN 2008 Akční plán mikroregionu Frýdlantsko - Beskydy část A dle tématického zaměření projektů Problémový okruh SPOLEČNOST

Více

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku:

Produkt LIPNO BEZ BARIÉR je nabízen jako komplex zahrnující širokou nabídku: LIPNO BEZ BARIÉR Lipno bez bariér je jediný produkt svého druhu obsahující komplexní nabídku s celoročním využitím nejen pro handicapované, a to díky svým synergickým efektům. Přednosti: vše na jednom

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010

Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 1.3.2010 1 Priority v oblasti cestovního ruchu na Vysočině pro rok 2010 Setkání u kulatého stolu na téma Jak dál rozvíjet cestovní ruch na Vysočině? Tomáš Čihák, Vysočina Tourism Jihlava, 25. 2. 2010 1.3.2010

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Produkty 20 2 Obsah a načasov asování kampaní v roce 20 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Regionální konference cestovního ruchu Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Kam u sousedů 5/ 2015 Projekty 2015 Projekt je zaměřen na propagaci tradičních folklórních akcí a na podporu spolupráce se sousedním

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery

Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery Labská stezka Hlavní atrakce na českém úseku Melnik pramen Labe/Praha, základní marketingové aktivity a spolupráce s partnery 8.10.2014 Daniel Mourek, Nadace Partnerství Obsah Labská stezka v kontextu

Více

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Aktivity 2015 / 2016 / 2017 Zpracoval(a): David Karčmář Datum: 26.4.2016 Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Stěžejní aktivity v roce 2015 Projekt MST E-marketing: www.severnimorava.travel

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Příloha č. 1 - Popis jednotlivých aktivit a výčet povinností zástupců jednotlivých TVÚ

Příloha č. 1 - Popis jednotlivých aktivit a výčet povinností zástupců jednotlivých TVÚ Spolupráce Královéhradeckého kraje s vybranými zástupci turisticky významných území v rámci projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku : V rámci veřejné zakázky bude vybrán

Více

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ

Region soudržnosti NUTS II Střední Morava. Model IPRM a IPRÚ Region soudržnosti NUTS II Střední Morava Model IPRM a IPRÚ IPRM-integrovaný plán rozvoje města Východiska na úrovni EU a ČR - Legislativa pro období 2007-2013 důraz na integrovaný přístup a tlak velkých

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

2. STRATEGICKÝ PLÁN ČINNOSTÍ

2. STRATEGICKÝ PLÁN ČINNOSTÍ Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 2. STRATEGICKÝ PLÁN ČINNOSTÍ Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentura cestovního ruchu. Divadelní 8, Nový Jičín. www.beskydy-valassko.cz info@beskydy-valassko.cz +420 608 815 585

BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentura cestovního ruchu. Divadelní 8, Nový Jičín. www.beskydy-valassko.cz info@beskydy-valassko.cz +420 608 815 585 BESKYDY-VALAŠSKO, regionální agentura cestovního ruchu Divadelní 8, Nový Jičín www.beskydy-valassko.cz info@beskydy-valassko.cz +420 608 815 585 Beskydy-Valašsko racr. Vznikla v roce 1998, jako sdružení

Více

Příklady úspěšných řešení a projektů

Příklady úspěšných řešení a projektů Příklady úspěšných řešení a projektů Úspěšné partnerství pro strategický rozvoj regionu, 2.4.2008 Uherské Hradiště Ing. Lukáš Szlaur, Ing. Marian Razima 1 Název projektu/aktivity: - Konzultační středisko

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko 15/10/2005/FIN

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko 15/10/2005/FIN Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko 15/10/2005/FIN Část 1: Analýza Strany 1-131 Část 2: Syntéza a strategie Strany 1-78 Část 3: Akční plán Strany

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek

Marketing dálkových tras v ČR. Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Marketing dálkových tras v ČR Brno, 7.11. 2013, Daniel Mourek Definice dálkových cyklotras nadregionální, značené cyklotrasy sloužící především cykloturistice, které splňují minimální standardy na délku,

Více

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014

REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ. Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 REKREAČNÍ OBLAST OLEŠNÁ Fórum cestovního ruchu turistické oblasti BESKYDY-VALAŠSKO 2014 Hukvaldy, 28. března 2014 OLEŠNÁ HISTORIE Vodní nádrž Olešná vybudována na řece Olešná 1960-1964 celkový objem nádrže

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Přehled činnosti za rok 2014 Staré Město, 10. 2. 2015 Realizované projekty» Marketingová podpora domácího cestovního ruchu na VM 10/11 12/14, objem 37

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

v oblasti cestovního ruchu v kraji Vysočina - turistický portál www.region-vysocina.cz

v oblasti cestovního ruchu v kraji Vysočina - turistický portál www.region-vysocina.cz Využití IT v oblasti cestovního ruchu v kraji Vysočina - turistický portál www.region-vysocina.cz Turistický portál kraje Vysočina www.region-vysocina.cz 2 Funkce:! nabídka, propagace, prezentace! neomezený

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU

POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU POZICE TECHNICKÝCH PAMÁTEK V NABÍDCE TURISTICKÉHO POTENCIÁLU (STATISTIKY A TRENDY V INDUSTRIÁLNÍ TURISTICE) 1 TECHNICKÁ PAMÁTKA JE.. Stavba, technické zařízení nebo technické řešení jedinečné nebo zajímavé

Více

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích

Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích Hornické muzeum v Ostravě Petřkovicích HISTORIE MUZEA První dobývání uhlí štolováním od roku 1782. Od roku 1835 hlubinným dobýváním. Hornické muzeum bylo založeno v roce 1987 v době, kdy důl ještě těžil.

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 9 Cestovní ruch Cestovní ruch (CR) je z hlediska ekonomického rozvoje chápán jako důležité odvětví místní ekonomiky, které je orientováno na export služeb a produktů návštěvníkům - turistům, kteří do města

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Česká centrála cestovního ruchu odbor REGP a B2B 1.12.2015

Česká centrála cestovního ruchu odbor REGP a B2B 1.12.2015 Česká centrála cestovního ruchu odbor REGP a B2B _ 1.12.2015 Organizační struktura agentury CzechTourism 1.12.2015 2 Odbor Regionální partnerství a vztahy B2B REGP a B2B oddělení: - Produkt management

Více

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury

SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE. Návrh na doplnění navazující infrastruktury SLEZSKO BEZ HRANIC - NOVÁ TURISTICKÁ DESTINACE Zadavatel: Město Krnov Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov telefon: 554 697 111 fax: 554 610 418 www.krnov.cz e-mail: epodatelna@mukrnov.cz Zpracovatel: Enterprise

Více

Aktivity krajské destinační společnosti

Aktivity krajské destinační společnosti Aktivity krajské destinační společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. Obchodní společnost zřízená Moravskoslezským krajem Zpracoval(a): David Karčmář Datum: Moravian-Silesian Tourism, s.r.o. 14.5.2015

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA

21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA 1. Základní údaje k celému toku 21. Cyklistická cesta Cyklostezka Bečva VSETÍNSKÁ A ROŽNOVSKÁ BEČVA Délka toku: Bečva 62 km, Rožnovská Bečva 31,5 km, Vsetínská Bečva 49 km) Prameny: Čarták 870 m n. m.

Více

Akční plán 2016. Turistická oblast Kladské pomezí. Branka, o.p.s. Září 2015

Akční plán 2016. Turistická oblast Kladské pomezí. Branka, o.p.s. Září 2015 Akční plán 2016 Turistická oblast Kladské pomezí Branka, o.p.s. Září 2015 Dokument byl zpracován na základě Marketingové strategie pro destinaci Kladské pomezí, schváleno na jednání správní Branky, o.p.s.

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É

Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008 2010 (výhled do roku 2013) R E S U M É Cílem dokumentu je ve městě Šternberk a mikroregionu Šternbersko zhodnotit

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011

Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě. Slatina 26.10.2011 Vize Karlovarského kraje v cyklodopravě Slatina 26.10.2011 OBSAH PREZENTACE 1. CYKLISTIKA VE STRATEGICKÝCH DOKUMENTECH KARLOVARSKÉHO KRAJE 2. FINANČNÍ ZDROJE A DOTAČNÍ POLITIKA 3. REKREAČNÍ CYKLISTIKA

Více

Představení ROP Střední Čechy

Představení ROP Střední Čechy Představení ROP Střední Čechy Kdo jsme a co děláme Řídící orgán - RR Střední Čechy - nahrazení MMR, CRR atd. Pouze pro Regionální operační program Pouze pro region soudržnosti Střední Čechy, který územně

Více

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová

Způsoby financování Domů přírody. a spol. Dita Tesařová Způsoby financování Domů přírody a spol. Dita Tesařová OPŽP Investice Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity Obnova a výstavba návštěvnické infrastruktury ve zvláště chráněných územích, ptačích oblastech,

Více