Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska"

Transkript

1 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Část 3: 15/10/2005/FIN Zadavatel: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října Ostrava Zhotovitel: Enterprise plc, s. r. o. Jeremenkova 485/ Ostrava Vítkovice

2 Obsah: 1 Úvod Turistický region Severní Morava a Slezsko Nosné produkty SMaS Cílové skupiny turistického regionu Severní Morava a Slezsko TO Beskydy a Valašsko Nosné produkty Cílové skupiny TO Beskydy a Valašsko TO Jeseníky Nosné produkty Cílové skupiny TO Jeseníky TO Opavské Slezsko Nosné produkty Cílové skupiny TO Opavské Slezsko TO Ostravsko Nosné produkty Cílové skupiny TO Ostravsko TO Poodří Moravské Kravařsko Nosné produkty Cílové skupiny TO Poodří Moravské Kravařsko TO Těšínské Slezsko Nosné produkty Cílové skupiny TO Těšínské Slezsko...2 Enterprise plc, s. r. o. Strana 2 (celkem 109)

3 1 Úvod Jak již z názvu vyplývá, je akční plán zejména plánem akcí či aktivit, jejichž postupná realizace by měla zajistit implementaci přijaté strategie. Vzhledem k charakteru strategie, která je strategií sektorovou a strategií sestavenou na komunitním principu (v daném případě jde o komunitu, sdílející území turistického regionu Severní Morava a Slezsko), tedy strategií, která zejména pro odvětví cestovního ruchu tvoří rámec pro aktivity desítek až stovek subjektů z veřejného, soukromého i neziskového/zájmového sektoru, je i akční plán procesem svého vzniku, strukturou a náplní akčním plánem dané komunity. Kromě své základní výše uvedené role (plán akcí), má tento akční plán i role další. Jedná se o: roli informační, akční plán je nástrojem vzájemné informovanosti jednotlivých zainteresovaných subjektů o jejich záměrech a aktivitách, vztahujících se k vymezeným strategickým rozvojovým oblastem a záměrům; roli komunikační, akční plán je nástrojem komunikace subjektů zainteresovaných na rozvoji odvětví cestovního ruchu; roli stmelující, akční plán by měl svým obsahem stmelovat jednotlivé zainteresované subjekty z daného území a vzhledem k tomu, že bude obsahovat aktivity, připravované a realizované zainteresovanými subjekty v regionu v zájmu ekonomického a sociálního rozvoje regionu prostřednictvím odvětví cestovního ruchu, měl by v nich vytvářet pocit sounáležitosti k danému území. je zpracován ve struktuře, která je v souladu s navrženými strategickými rozvojovými oblastmi (viz schéma) a kde základním východiskem jsou jednotlivá opatření, ke kterým se vztahují realizační kroky, aktivity a projekty. Celkově je akční plán členěn do dvou úrovní. V první úrovni se jedná o akční plán za turistický region jako celek, obsahující aktivity jdoucí nad rámec jednotlivých turistických oblastí. Ve druhé úrovni je potom akční plán zpracován pro jednotlivé turistické. Finanční náročnost je uvedena pouze u těch projektů, jejichž náklady jsou známy, nebo je lze kvalifikovaně odhadnout. 6. Organizační rozvoj 5. Marketing 4. Podpůrná vybavenost 3. Terciární rozvoj - sestavování produktů cestovního ruchu ve formě produktových balíčků 2. Sekundární rozvoj přizpůsobování a vylepšování existujících zdrojů, které nejsou zatím pro turismus optimálně využívány. 1. Primární rozvoj vytváření zcela nových atrakcí Enterprise plc, s. r. o. Strana 3 (celkem 109)

4 2 Turistický region Severní Morava a Slezsko Turistický region je největším a šíří nabídky nejrozmanitějším regionem v ČR. Proto již v minulém období užíval slogan Region kontrastů a příležitostí. V rámci jednání poradního sboru a pracovních skupin v turistických oblastech/zónách či rajonech se objevila řada dalších námětů sloganů, charakterizujících turistický region SMaS a využitelných pro oslovování vybraných cílových skupin: Kousek od všeho. (A piece from everything.) Překvapíme Vás. / Nechte se překvapit. Vše v jednom. / All in one. Vše zahrnuto. / All inclusive. Všude blízko. Alespoň jednou v životě. Region kontrastů a příležitostí. 2.1 Nosné produkty SMaS Poznávání o Folklór, zvyky a tradice, venkov o Průmyslové dědictví a technické zajímavosti, o Architektura a historie o Příroda o Slavné osobnosti o Gastronomie Lázně a Wellness o Výjimečně široká nabídka lázeňských míst o Široká nabídka wellness zařízení a služeb. Sport a aktivní dovolená o Pěší turistika o Cykloturistika, o Hipoturistika a jezdectví o Vodní turismus a rybolov o Golf o Zimní sporty - sjezdové a běžecké lyžování, snowbording, snowtubbing, Zábava o Kultura o Noční život o Nakupování Venkovská, agro a ekoagro turistika Profesní turismus Enterprise plc, s. r. o. Strana 4 (celkem 109)

5 o o Kongresy, konference, obchodní jednání a incentiva, Výstavy, veletrhy a obchod. 2.2 Cílové skupiny Cílové skupiny dle statutu: o rodiny s dětmi o senioři o mládež a školní skupiny o partnerské a manželské páry (tzv. prázdné hnízdo ) Cílové skupiny dle motivace: o zájemci o poznávání (architektura, folklór, industriální památky, příroda) o golfová klientela o firemní akce o aktivní a rekreační sportovci pěší turisté cykloturisté paraglidisté, sportovní letci lyžaři rybáři o zájemci o zábavu Cílové skupiny dle zemí: o Od roku 2005: Česká republika Polsko, Slovensko, Maďarsko Francie, Irsko, Itálie, Německo, Rakousko, Nizozemí, Španělsko, Velká Británie Litva, Lotyšsko, Estonsko, Ruská federace, Ukrajina Severské země (Dánsko, Finsko, Norsko, Švédsko) USA Arabské země zejména pro nabídku lázeňství. o Od roku 2010 navíc: Čína, Hongkong, Indie, Japonsko, Jižní Korea, Taiwan, Kanada Enterprise plc, s. r. o. Strana 5 (celkem 109)

6 2.3 turistického regionu Severní Morava a Slezsko 1. Primární rozvoj 2. Sekundární rozvoj 1.1 Příprava a realizace objektů / center zvyšujících návštěvnickou atraktivitu regionu (např. typu science centre, návštěvnická centra atd.) 1.2 Příprava a realizace areálů věnovaných odkazu a životu slavných osobností a rodáků 1.3 Příprava a realizace areálů pro děti resp. pro rodiny s zejména malými dětmi 2.1 Dosažení zápisu vhodných atraktivit / památek na Seznam světového dědictví UNESCO a zajištění jejich rozvoje a využití pro potřeby turismu. 2.2 Výběr, zpřístupnění a rozvoj významných kulturních a historických objektů v regionu (zejména zámků, hradů, atd.) pro potřeby cestovního ruchu 2.3 Zpřístupnění vybraných industriálních památek a technických zajímavostí pro rozvoj cestovního ruchu a volnočasových aktivit Multimediální marketingové centrum cestovního ruchu turistického regionu SMaS v Ostravě Podpora aktivit v jednotlivých turistických oblastech Vytvoření programu pro podporu výstavby areálů pro rodiny s dětmi Zpracování studie využitelnosti průmyslového dědictví pro potřeby cestovního ruchu, vč. identifikace nejvhodnějších variant pro získání zápisu vybraných památek na seznam UNESCO Prosazení areálu v Dolní Vítkovic/resp. souboru ostravských kulturních památek (Důl Anselm, Důl Michal, Jáma Vrbice, Vysoké pece a Důl Hlubina) na Seznam světového dědictví UNESCO Prosazení areálu Ruční papírny ve Velkých Losinách na Seznam světového dědictví UNESCO Prosazení pralesu Mionši na Seznam světového DMMS / MSK, SM Ostrava MSK / OK / ZK MSK / OK / ZK MSK / MK ČR/ SM Ostrava, NPÚ, Diamo, Vítkovice a.s., OKD, a.s., DMMS MSK / MK ČR/ SM Ostrava, NPÚ, Diamo, Vítkovice a.s., OKD, a.s., DMMS OK OK / MK ČR, NPÚ 20 mil. Kč vnitřní programové a prezentační zajištění dědictví UNESCO Rekonstrukce Kapucínského kláštera ve Fulneku MSK / Fulnek Kombinované financování MSK, město, programy EU Podpora aktivit v jednotlivých turistických oblastech. Vytvoření předpokladů pro regionální podpůrný program s využitím fondů EU Podpora aktivit v jednotlivých turistických oblastech. Vytvoření předpokladů pro regionální podpůrný program s využitím fondů EU. MSK / OK / ZK MSK / OK / ZK Enterprise plc, s. r. o. Strana 6 (celkem 109)

7 3. Terciární rozvoj 2.4 Další rozvoj atraktivních, ale zatím stále málo využívaných oblastí vhodných pro rozvoj turismu (např. Osoblažsko, Jánské Koupele, Slezská Harta, Údolí Lomné) 2.5 Modernizace a rozvoj a areálů zimních sportů (zejména v Beskydech a Jeseníkách). 2.6 Rozvoj infrastrukturního zázemí a nabídky pro vodní turismus v regionu 2.7 Rozvoj sportovních a zábavních areálů s celoročním využitím. 3.1 Příprava asociačních produktů (1-3) turistického regionu SMaS 3.2 Vytvoření portfolia tématicky orientovaných produktů a produktových balíčků pro turistický region SMaS, Vytvoření předpokladů pro podporu turisticky méně rozvinutých a ekonomicky slabších oblastí v regionu Viz opatření v rámci TO Beskydy a Vlašsko a TO Jeseníky MSK / OK / ZK MSK / OK / ZK, partneři z TO Viz opatření a projekty v rámci TO MSK / OK / ZK Podpora aktivit v jednotlivých turistických oblastech. Vytvoření předpokladů pro regionální podpůrný program s využitím fondů EU Příprava asociačního produktu na bázi kousek od všeho (2006, aktualizace a rozvoj ) Příprava asociačního produktu využívajícího jedinečné nabídky poznávacího turismu (industriální a technické atraktivity, architektura, historie) (2006, aktualizace a rozvoj ) Příprava asociačního produktu využívajícího wellness a přírodní nabídky TR SMaS (2006, aktualizace a rozvoj ) Připravit produkty a balíčky, využívající hlavní produkty, témata: kongresy, golf, muzejnictví, slavní rodáci, městské památkové rezervace, industriální památky a technické zajímavosti, rybářství, vodní turismus, letní turismus, zimní turismus, folklór, kultura, sport, cyklo, atd. a jejich průběžná aktualizace ( ) MSK / OK / ZK DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty, IC 150 tis. Kč / ročně, kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, EU programy 150 tis. Kč / ročně, kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, EU programy 150 tis. Kč / ročně, kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, EU programy 150 tis. Kč / ročně, kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, EU programy Enterprise plc, s. r. o. Strana 7 (celkem 109)

8 4. Podpůrná vybavenost 3.3 Příprava asociačních produktů jednotlivých turistických oblastí 3.4 Příprava a podpora rozvoje společných produktů a produktových balíčků více (např. sousedících) turistických oblastí 3.5 Příprava a podpora rozvoje společných produktů a produktových balíčků se sousedními turistickými regiony a s partnerskými regiony 4.1 Zajištění postupného rozvoje infrastruktury a nabídky pravidelných linek letiště Ostrava - Mošnov 4.2 Zajištění rekonstrukce a celoroční údržby silničních dopravních tahů v regionu pro potřeby cestovního ruchu 4.3 Napojení regionu na dálniční síť na území ČR a Polska 4.4 Rozvoj železničních koridorů a návazných železničních tras pro potřeby turismu 4.5 Rozvoj systému orientačního značení turisticky atraktivních cílů a tras Metodická pomoc při zpracovávání asociačních produktů subjektům z TO, průběžná aktualizace ( ) Metodická pomoc při zpracovávání společných produktů subjektům z TO, průběžná aktualizace ( ) DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty, IC DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, soukromé subjekty, IC, destinační managementy v TO 120 tis. Kč / ročně, kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, EU programy 100 tis. Kč / ročně, kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, EU programy Na kole celou Moravou a Slezskem (2006) MSK + OK, ZK, JmK 800 tisíc Kč - MSK,OK,ZK,JmK Zajištění rozvoje infrastruktury umožňující přepravit pasažérů v roce 2010 a rozvoje nabídky pravidelných linek (běžných a nízkonákladových). ( ) Rozšíření nabídky pravidelných leteckých linek letiště v Mošnově (Anglie, Rusko, Ukrajina, Pobaltí, Francie, Itálie, Nizozemsko), ( ) Vyřešení propojení centra Ostravy s letištěm (silniční / kolejové). ( ) Zajištění údržby silnic ve správě krajských úřadů. ( ) Zajištění údržby silnic ve správě městských a obecních úřadů. ( ) Monitoring značení turistických atraktivit / cílů v regionu (hnědé cedule) ( ) Letiště Ostrava, a.s. / MSK Letiště Ostrava, a.s. / MSK, DMMS, partneři v regionu MSK/ Letiště Ostrava, a.s., SMO MSK/OK/ZK, správy silnic Municipality, technické služby DMMS / IC, destinační managementy, euroregiony a mikroregiony Enterprise plc, s. r. o. Strana 8 (celkem 109)

9 4.6 Rozvoj výstavby cyklostezek (zejména s národním a mezinárodním významem) a doplnění sítě cyklotras vycházejících z generelů cyklodopravy v turistickém regionu 4.7 Rozšíření doprovodných služeb pro turisty a cykloturisty (na principu Cyklisté vítáni ) 4.8 Rozšíření doprovodných služeb pro vodní turismus ve vybraných lokalitách 4.9 Zajištění dopravní obslužnosti dle rozvojových potřeb turismu Zpracování projektu rozvoje značení turistických cílů v regionu (hnědé tabule, orientační cedule a mapy) ( ) Značení cyklo a pěších tras ( ) MSK / KČT, euroregiony, mikroregiony, municipality Podpora rozvoje a údržby lyžařských běžeckých tras v regionu ( ) Zřízení a upravování běžeckých tratí od Bocanovic na Horní Lomnou a Mosty MSK / OK / ZK, partneři v regionu, Obec Dolní Lomná Obec Bocanovice Obec Horní Lomná Obec Mosty u Jablunkova ve spolupráci s TJ Dolní Lomná Nákup sněžného skůtru pro údržbu běžeckých TJ Dolní Lomná tratí Dopracování generelu cyklodopravy v MSK. MSK Příprava a podpora přípravy výstavby cyklostezek (Rok 2006 má být rokem rozvoje cykloturismu podpora výstavby cyklostezek (až 150 mil. Kč na národní úrovni) Výstavba a podpora výstavby cyklostezek v regionu Zajištění koordinace projektu Cyklisté vítáni na území SMaS ( ) Realizace certifikace subjektů dle standardů Cyklisté vítáni nositel know how je Nadace Partnerství Zpracování inventury rozvojových aktivit v TR SMaS (2006) Zpracování marketingové studie rozvoje vodního turismu v TR SMaS ( ) Zajištění provozu cyklobusů a skibusů v Beskydách ( ) Zajištění provozu cyklobusů a skibusů v Jeseníkách ( ) MSK / euroregiony, mikroregiony, municipality MSK / euroregiony, mikroregiony, municipality Nadace Partnerství, KČT, místní koordinátoři Nadace Partnerství, KČT, místní koordinátoři Kluby vodáků MSK / OK / ZK / kluby vodáků DMMS / Connex Morava, MSK, municipality, provozovatelé skiareálů, DMMS / Connex Morava, MSK, municipality, provozovatelé skiareálů, KÚ MSK Ostrava Ministerstvo školství 400 tisíc Kč Ministerstvo školství Enterprise plc, s. r. o. Strana 9 (celkem 109)

10 5. Marketing 4.10 Rozvoj informačního systému o nabídce turismu v turistickém regionu SMaS 4.11 Rozvoj programové nabídky pro návštěvníky a turisty přijíždějící do kraje 4.12 Rozvoj nabídky ubytovacích kapacit 5.1 Vytvoření systému marketingové podpory nabídky na cílových trzích cestovního ruchu Zajištění napojení Poodří-Mor. Kravařska na linky cyklobusů a skibusů ( ) Vytvoření propojení rekreačních areálů v Beskydách se Stodolní ulicí v Ostravě Realizace projektu 3D model ortofotomapy Moravskoslezského kraje ( ) Usilování o organizaci akcí s národním a mezinárodním významem v areálech a střediscích SMaS v návaznosti na akční plány TO ( ) Příprava podpůrných programů pro vhodné formy ubytovacích kapacit dle jednotlivých TO, s důrazem na zajištění certifikace těchto kapacit. ( ) Zapracování požadavků na podporu rozvoje ubytovacích kapacit zejména v hospodářsky nejslabších částech TR SMaS Vytvoření systému marketingové podpory nabídky regionu na cílových trzích v roce 2006: Tiskoviny vytváření edičního plánu za TR SMaS společně s MSK, OK, ZK vždy s ročním předstihem o Dle nosných produktů SMaS, pro rok 2006: Realizace tématického katalogu v členění dle jednotlivých turistických oblastí / témat / produktů. Realizace nabídkového katalogu programových produktů pro CK (Juhász, Vítkovice Tours, Pressburg, Favorit, Čedok, ATIS) garantovaných organizátorem jakožto volitelného doplňku k nabízeným (prodávaným) ubytovacím kapacitám regionálních hotelů, zvyšující prodejnost ubytovací kapacity včetně řešení doporučující značky kvality DMMS doporučuje Marketingová tiskovina s tématickým DMMS / dest. management Mor. Kravařska / dopravce / MSK / municipality DMMS / dopravci, Beskydhost, Agentura Stodolní MSK/DMMS, partneři v regionu MSK / OK / ZK, municipality, podnikatelské subjekty, DMMS MSK / OK / ZK, municipality, podnikatelské subjekty, DMMS MSK / OK / ZK, municipality, DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, euroregiony, mikroregiony, municipality, podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, zainteresované zájmové (neziskové) organizace tis. Kč - SROP (opatření 4.2.2), MSK Kombinované financování vlastní zdroje majitelů + národní programy a EU programy 10 mil. Kč / kombinované financování veřejné + soukromé zdroje + národní a EU programy Enterprise plc, s. r. o. Strana 10 (celkem 109)

11 zaměřením - Gastronomie na SMaS Marketingová tiskovina s tématickým zaměřením na industriální památky SMaS zpřístupněné veřejnosti resp. využitelné pro nabídku poznávacího a zábavního CR. Aktualizace a reedice katalogu Kongresová a incentivní turistika na SMaS s doplněním o nové jazykové mutace (PL a RU), s doplněním nových regionálních subjektů majících zájem o prezentaci. Marketingové tiskoviny na podporu cykloturistiky v regionu. Zajištění distribuce a aktivní práce s tiskovými propagačními materiály (Golf, Lázně a Wellness, Konference a ) Jednostránkový (A4), barevný image materiál to nejlepší ze SMaS, určený pro veletrhy a výstavy (sběrači) případně vkládaný do již realizovaných propagačních materiálů Golf a pohyb na SMaS a Lázně a wellness na SMaS Plán účasti na veletrzích a výstavách dle vybraných cílových skupin vždy pro následující rok o Domácí RegionTour 2006, leden 2006 Euroregiontour Jablonec n. Nisou, březen 2006 Infotour a cykloturistika Hradec Králové, cca 20. března 2006 Mobil Salon České Budějovice, dubna 2006 MADI, listopadu 2005 Dovolená a region Ostrava, dubna 2006 o Zahraniční Vakantiebeurs Utrecht, leden 2006 (Pozn. MSK se neúčastní, DMMS o.p.s. výstavní plocha hrazená CzT) CBR Mnichov, února 2006 (Pozn. MSK se účastní, DMMS o.p.s. + MSK DMMS Enterprise plc, s. r. o. Strana 11 (celkem 109)

12 o.p.s. výstavní plocha hrazená CzT) ITB Berlín, března (Pozn. MSK se neúčastní, DMMS o.p.s. výstavní plocha hrazená CzT) MITT Moskva, března 2006 (Pozn. MSK se neúčastní, DMMS o.p.s. výstavní plocha hrazená CzT) TT Varšava 2006, září 2006 (Pozn. MSK se účastní, DMMS o.p.s. + MSK DMMS o.p.s. výstavní plocha hrazená CzT) Otdych Moskva, září 2006 (Pozn. MSK se neúčastní, DMMS o.p.s. výstavní plocha hrazená CzT) WTM Londýn, listopadu 2005, 2006 (Pozn. MSK se neúčastní, DMMS o.p.s. výstavní plocha hrazená CzT) TUC Lipsko, listopadu 2005, 2006 (Pozn. MSK se účastní, DMMS o.p.s. + MSK výstavní plocha hrazená CzT) Glob Katovice, duben 2006 (Pozn. MSK se účastní, DMMS o.p.s. + MSK výstavní plocha hrazená CzT) Slovakiatour Bratislava, leden 2006 Placená inzerce o Komplexní příprava a zajištění realizace inzerce s nabídkou možností CR na SMaS v tuzemských a zahraničních médiích. o Vytváření účelových sezónních kampaní s odpovídající sezónní nabídkou CR TR SMaS o Realizace reklamní kampaně a medializace nabídky cestovního ruchu turistického regionu SMaS v domácích i zahraničních tiskových médiích se zaměřením na Polský, Ruský, Slovenský a Holandský trh. o Publikování tématických článků s nabídkou CR na SMaS v rámci českých i zahraničních tiskovin TTG, COT, Hospodářské noviny, MF DNES apod. Enterprise plc, s. r. o. Strana 12 (celkem 109)

13 5.2 Rozvoj jednotného komunikačního stylu Navázání užší spolupráce s touroperátory / CK a cestovními agenturami, nabízejícími produkty a balíčky TR SMaS ( ) Vyhodnocení výsledků roku 2006 a příprava a realizace marketingového plánu na rok Vyhodnocení výsledků roku 2007 a příprava a realizace marketingového plánu na rok Vyhodnocení výsledků roku 2008 a příprava a realizace marketingového plánu na rok Vyhodnocení programů na podporu marketingové komunikace v dotčených krajích (GS Jednotný komunikační styl za roky v MSK) Realizace programů na podporu marketingové komunikace v dotčených krajích (GS Jednotný komunikační styl za roky v MSK) Návrh programů pro rok 2007 na základě programových dokumentů na národní a regionálních úrovních DMMS DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, euroregiony, mikroregiony, municipality, podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, zainteresované zájmové (neziskové) organizace DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, euroregiony, mikroregiony, municipality, podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, zainteresované zájmové (neziskové) organizace DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, euroregiony, mikroregiony, municipality, podnikatelské subjekty v cestovním ruchu, zainteresované zájmové (neziskové) organizace MSK / OK / ZK MSK / OK / ZK MSK / OK / ZK Odhad mil. Kč / kombinované financování veřejné + soukromé zdroje + národní a EU programy Odhad mil. Kč / kombinované financování veřejné + soukromé zdroje + národní a EU programy Odhad mil. Kč / kombinované financování veřejné + soukromé zdroje + národní a EU programy Enterprise plc, s. r. o. Strana 13 (celkem 109)

14 5.3 Příprava a realizace famtripů a presstripů pro ovlivňovatele trhu cestovního ruchu (vydavatelé průvodců, novináři, provozovatelé e-průvodců, tuzemské i zahraniční cestovní kanceláře) 5.4 Účast na vybraných zahraničních workshopech organizovaných CzT a odpovídajících vybraným cílovým trhům Participace a úzká spolupráce zainteresovaných subjektů (kraje, DMMS, ostatní na organizačním zajištění famtripů v regionu pořádaných agenturou CzT, spočívající ve výběru a zajištění vhodného itineráře, kontaktování jednotlivých regionálních subjektů participujících na famtripu, koordinace a organizační zajištění na místě, marketingová a mediální podpora. Předpokládaný počet famtripů dle aktuální nabídky CzT. Předpokládané (požadované) zdrojové země: viz. cílové trhy - zdrojové země ( ) Příprava a organizační zajištění 1 famtripu pro české průvodce a průvodcovské organizace Pro rok 2006 (dle nabídky CzT a vlastních možností), ročně cca 4-6 workshopů: o Polsko (ZZ) o Německo (ZZ) o Pobaltí (CzT centrála) o Rusko (ZZ) o Ukrajina o Slovensko (ZZ) o Dánsko (CzT-centrála) o Severské země (Finsko, Norsko, Švédsko) Pro rok 2007 (dle nabídky CzT a vlastních možností), ročně cca 4-6 workshopů: o Polsko (ZZ) o Německo (ZZ) o Pobaltí (CzT centrála) o Rusko (ZZ) o Ukrajina o Slovensko (ZZ) o Dánsko (CzT-centrála) o Severské země (Finsko, Norsko, Švédsko) DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, municipality, podnikatelské subjekty v CR DMMS / MSK, OK, ZK, municipality, podnikatelské subjekty v CR DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, municipality, podnikatelské subjekty v CR DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, municipality, podnikatelské subjekty v CR 300 tis. Kč / ročně, kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, EU programy, provozovatelé atraktivit a služeb CR 50 tis. Kč ročně / kombinované financování vlastní zdroje, CzT, národní programy, provozovatelé atraktivit a služeb CR 200 tis. Kč ročně/ kombinované financování veřejné + soukromé zdroje, 200 tis. Kč ročně/ kombinované financování veřejné + soukromé zdroje, Enterprise plc, s. r. o. Strana 14 (celkem 109)

15 5.5 Vytvoření systému aktuální informovanosti o regionu a jeho nabídce pro návštěvníky a turisty tuzemské a zahraniční Pro rok 2007 (dle nabídky CzT a vlastních možností), ročně cca 4-6 workshopů: o Polsko (ZZ) o Německo (ZZ) o Pobaltí (CzT centrála) o Rusko (ZZ) o Ukrajina o Slovensko (ZZ) o Dánsko (CzT-centrála) o Severské země (Finsko, Norsko, Švédsko E-marketing rozvoj systému e-marketingu TR SMaS - rozvoj marketingové prezentace nabídky cestovního ruchu v rámci oficiálního boardu turistického regionu SMaS - včetně aktualizace informací o turistickém regionu, turistických oblastech, produktech a produktových balíčcích regionu ad. včetně zajištění odpovídajících jazykových mutací (Aj, Rj, Pj, Nj) v rámci webové prezentace ( ) Systematické propojování tématických oblastí, on-line prolinků z na partnerské webové portály regionálních partnerů -hotely, atraktivity, IC a dále zajištění informační provázanosti s oficiálními celorepublikovými informačními systémy regiony.cz, a dále systematické provázaní interaktivní provázání odkazů se zahraničními portály s nabídkou CR v ČR jako např. apod. ( ) Rozvoj jednotlivých tématických oblastí jakožto oficiálního boardu tur. reg. SMaS, včetně rozvoje jednotlivých jazykových mutací Ru, An, Deu, Pl Přenesení tzv. nosných asociačních produktů do prostředí www Znalecky vychutnávat, Uvést vše do pohybu, Cítit se jako v nebi apod. DMMS / CzT, MSK, OK, ZK, municipality, podnikatelské subjekty v CR DMMS / MSK, OK, ZK, IC DMMS / IC, Doménová koule, CzT, partneři tuzemští i zahraniční DMMS / partneři DMMS / partneři 200 tis. Kč ročně/ kombinované financování veřejné + soukromé zdroje, 200 tis. Kč ročně, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje + národní a EU programy tis. Kč ročně, kombinované vícezdrojové financování tis. Kč ročně, kombinované vícezdrojové financování 100 tis. Kč ročně, kombinované vícezdrojové financování Enterprise plc, s. r. o. Strana 15 (celkem 109)

16 5.6 Příprava motivačního systému pro návštěvníky a turisty. 5.7 Vytvoření marketingové podpory rozvoje využití cyklotras a cyklostezek v TR SMaS 5.8 Vytvoření zastoupení TR SMaS v Praze Vytvoření systému prezentace vybraných resp. úzce ch regionálních partnerů v ubytovacích služeb + programových balíčků na a včetně objednávkového systému = přímý on-line prolink na poskytovatele / garanta balíčku Vytvoření a správa pravidelného (měsíčního) e- mailového regionálního informačního zpravodajského servisu o novinkách v CR na SMaS, včetně možnosti financování rozvojových aktivit v CR ze státních / EU fondů, informací o výstupech marketingových šetření apod Multimediální prezentace Moravskoslezského kraje jako atraktivního turistického regionu Vytvoření projektu motivačního systému na principu visitors card (2006) Realizace projektu návštěvnických karet v TR SMaS ( ) Vytvoření projektu marketingové podpory využití cyklotras a cyklostezek v regionu (2006) Realizace projektu marketingové podpory využití cyklotras a cyklostezek Vytvoření návštěvnického (marketingového) centra regionu v Praze jednat s potenciálními partnery (zejména 1. Sovinecká) (2006) DMMS / partneři DMMS / IC / partneři TURISTIKA, s.r.o. DMMS / MSK, OK, ZK, IC, municipality, provozovatelé atraktivit a služeb, stávající provozovatelé DMMS / MSK, OK, ZK, IC, municipality, provozovatelé atraktivit a služeb, DMMS / IC, KČT, provozovatelé atraktivit a služeb kolem cyklotras / stezek DMMS / IC, KČT, provozovatelé atraktivit a služeb kolem cyklotras / stezek DMMS/ 1. Sovinecká, MSK, OK, ZK, IC, euroregiony, mikroregiony, municipality, provozovatelé atraktivit a služeb CR 100 tis. Kč ročně, kombinované vícezdrojové financování 120 tis. Kč ročně, kombinované vícezdrojové financování 3772 tis. Kč SROP (opatření 4.1.2), MSK, vlastní zdroje 250 tis. Kč, kombinované vícezdrojové financování 2 mil. Kč., kombinované vícezdrojové financování, národní programy, EU programy 250 tis. Kč, kombinované vícezdrojové financování 400 tis. Kč ročně, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje + národní a EU programy 200 tis. Kč, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje Enterprise plc, s. r. o. Strana 16 (celkem 109)

17 5.9 Rozvoj využívání sdílené registrované marketingové značky destinace -podmínky / standardy využívání 5.10 Příprava projektu komplexní marketingové podpory turistického regionu ve vztahu k cílovým trhům 5.11 Zajištění realizace regionální výstavy CR (Dovolená Region) s doprovodným programem pro odborníky a podnikatele v CR (konference, workshopy atd.) Rozvoj návštěvnického centra v Praze. ( ) Vytvoření implementačních podmínek a pravidel pro využívání marketingové značky SMaS. (2006) Příprava projektu komplexní marketingové podpory, zahrnující společný rozvoj marketingových kompetencí partnerů v regionu, podporu významných touroperátorů pro vybrané cílové (zdrojové) trhy a podporu prodejců vybraných produktů na cílových trzích. Součástí bude rovněž příprava doprovodných marketingových nástrojů (návštěvnické karty - visitors card turistického regionu v jedné nebo dvou mutacích, podpůrných reklamních nástrojů typu video/film atd. (2006) Realizace projektu komplexní marketingové podpory ( ) Příprava a realizace projektu regionální výstavy CR (Dovolená Region) s doprovodným programem pro odborníky a podnikatele v CR. (2006) Příprava a realizace projektu regionální výstavy CR (Dovolená Region) s doprovodným programem pro odborníky a podnikatele v CR. (2007) Příprava a realizace projektu regionální výstavy CR (Dovolená Region) s doprovodným programem pro odborníky a podnikatele v CR. (2008) DMMS/ 1. Sovinecká, MSK, OK, ZK, IC, euroregiony, mikroregiony, municipality, provozovatelé atraktivit a služeb CR DMMS / MSK, OK, ZK, IC, euroregiony, mikroregiony, municipality, provozovatelé atraktivit a služeb CR DMMS / Enterprise plc, s.r.o., MSK, OK, ZK, municipality, provozovatelé atraktivit a služeb CR, CK, touroperátoři, školy změřené na CR, zahraniční partneři DMMS / Enterprise plc, s.r.o., MSK, OK, ZK, municipality, provozovatelé atraktivit a služeb CR, CK, touroperátoři, školy změřené na CR, zahraniční partneři DMMS / CzT, MSK, SMO, Ostravské výstavy, partneři z regionu DMMS / CzT, MSK, SMO, Ostravské výstavy, partneři z regionu DMMS / CzT, MSK, SMO, Ostravské výstavy, partneři z regionu 120 tis. Kč / ročně, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje 20 tis. Kč / kombinované zdroje veřejné + soukromé 300 tis. Kč, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje 1,5 mil. Kč ročně, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje + národní a EU programy (OPRLZ, SROP, atd.) 1,5 mil. Kč, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje 1,5 mil. Kč, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje 1,5 mil. Kč, kombinované financování veřejné + soukromé zdroje Enterprise plc, s. r. o. Strana 17 (celkem 109)

18 6. Organizační rozvoj 6.1 Rozvoj destinačního managementu v turistickém regionu včetně zapojení poradního sboru a dalších činitelů a institucí 6.2 Zajištění prodeje produktů a balíčků turistického regionu a turistických oblastí 6.3 Zajištění vyšší úrovně a zkvalitnění nabídky restauračních a ubytovacích zařízení 6.4 Zkvalitnění práce TIC (RLZ, otvírací doba, rozsah služeb) 6.5 Realizace vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů za účelem zvýšení profesionality, kompetencí a jazykové vybavenosti pracovníků působících v cestovním ruchu 6.6 Zajištění organizační podpory rozvoje cestovního ruchu na úrovni krajů (MSK, OK, ZK), měst a dalších relevantních institucí 6.7 Marketingová šetření zaměřená na profil turisty a návštěvníka turistického regionu Zajistit pravidelná setkání poradního sboru 2 3 x ročně. ( ) Zajistit pravidelná jednání pracovních skupin v jednotlivých turistických oblastech (3 4 x ročně) Vytvoření jasného systému a pravidel pro zařaditelnost produktů do prodeje včetně garančních podmínek a systému provize v kontextu z. 159/1999 Sb. ( ) Příprava osvětově-vzdělávacího projektu dlouhodobě vedoucí ke zkvalitnění služeb v restauračních a ubytovacích zařízeních TR SMaS Příprava osvětově-vzdělávacího projektu dlouhodobě vedoucí ke zkvalitnění služeb IC v TR SMaS Standardizace poskytovaných služeb jednotlivými IC Příprava osvětově-vzdělávacího projektu vedoucí k rozvoji lidských zdrojů za účelem zvýšení profesionality, kompetencí a jazykové vybavenosti pracovníků působících v cestovním ruchu Vytvoření metodiky a know-how včetně zajištění kompetentních lektorů Organizace programu Projednání další spolupráce krajů na rozvoji CR v TR SMaS ( ) Zajištění pravidelné komunikace mezi kraji a subjekty zainteresovanými na rozvoji CR v TR SMaS Zajištění zpětné vazby od turistů a návštěvníků regionu v rámci realizace pravidelného marketingového šetření spokojenosti návštěvníků v roce Zajištění zpětné vazby od turistů a návštěvníků regionu v rámci realizace pravidelného marketingového šetření spokojenosti návštěvníků v roce 2007 DMMS / MSK, OK, ZK, partneři v regionu DMMS / MSK, OK, ZK, partneři v regionu DMMS / IC, provozovatelé atraktivit a služeb, Visit Moravia, incomingové CK, CzT UNIHOST, Beskydhost, HK, provozovatelé restauračních a ubytovacích zařízení, školy a školící instituce IC v regionu, ATIS, DMMS IC v regionu, ATIS, VŠP Ostrava, RPIC, Dům techniky, AHOL, DAKOL, DMMS MSK / OK / ZK MSK / OK / ZK, Euroregiony, DMMS DMMS / CzT, MSK DMMS / CzT, MSK 15 tis. Kč/ročně, kombinované financování 30 tis. Kč/ročně Odhad cca 2 mil. Kč / kombinované financování OP RLZ + provozovatelé restauračních a ubytovacích zařízení Kombinované zdroje OP RLZ, účastníci Enterprise plc, s. r. o. Strana 18 (celkem 109)

19 6.8 Nabídka pro investory do CR 6.9 Příprava regionu pro asijské trhy (pro období po roce 2010) 6.10 Zajištění prezentace státem způsobených překážek pro rozvoj cestovního ruchu zástupcům vlády a parlamentu Zajištění zpětné vazby od turistů a návštěvníků regionu v rámci realizace pravidelného marketingového šetření spokojenosti návštěvníků v roce Vytvořeni katalogizačních pasportů investičních příležitostí v CR vč. fotodokumentace (na základě zpracovaného seznamu investičních příležitostí) (2006) Převedení do internetové prezentace včetně offline verze pro prezentaci na prezentačních realitních akcích typu EXPOREAL s možností tiskových výstupů informačních podkladů k investičním možnostem Udržování aktuálnosti nabídky pro investory do CR, propojení se systémem Doménové koule Zpracování marketingové studie se zaměřením na požadavky turistů z identifikovaných Asijských zemí. (2006) Rozvoj opatření a aktivit vzešlých ze studie ( ) Informační příprava podnikatelských subjektů na specifické požadavky asijských zákazníků Příprava a realizace marketingové kampaně. (2010 a dále) Příprava komplexní prezentace státem způsobovaných překážek rozvoje CR (2006) Zajištění pravidelné informovanosti politiků na národní a regionální úrovni o problémech CR (přizývání na poradní sbory, pracovní skupiny atd.) ( ) DMMS / CzT, MSK Enterepriseplc, s.r.o., DMMS o.p.s., Agentura Beskydy a Valašsko za DK MSK / OK / ZK / DMMS MSK / OK / ZK / DMMS UNIHOST, DMMS, RHK MSK / OK / ZK / DMMS / CzT UNIHOST, Beskydhost, RHK, profesní společenstva v regionu, DMMS DMMS, UNIHOST, Beskydhost, RHK, profesní společenstva v regionu, DMMS 300 tis. Kč 10 tis. Kč 3 TO Beskydy a Valašsko Je rozlohou 2. největší turistickou oblastí turistického regionu SMaS. Rozprostírá se na území MSK a ZK (okres Vsetín). V rámci jednání pracovních skupin vznikly návrhy na slogany, které budou využitelné při oslovování vybraných cílových skupin: Enterprise plc, s. r. o. Strana 19 (celkem 109)

20 U nás bez hamburgrů (pro DCR) Malebná příroda Beskyd a místní folklór Beskydy ráj aktivního odpočinku 3.1 Nosné produkty Poznávání o Folklór, zvyky a tradice, venkov Markrabství Lašské Radegastovy Beskydy Valašské království Valašské muzeum v přírodě Muzeum Novojičínska Muzeum Beskyd (F.M.) Atd. o Architektura a historie Dřevěná lidová architektura Beskyd Dřevěné kostelíky Fojtství v Kopřivnici Pustevny Pohankový mlýn ve Frenštátě pod Radhoštěm Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Městské památkové rezervace Nový Jičín Příbor Štramberk Zámky Frýdek Žerotínský zámek N. Jičín Hrady a zříceniny hradů Hukvaldy Starý Jičín Štramberská Trúba Průmyslové dědictví a typické produkty Muzeum Tatry v Kopřivnici Muzeum klobouků N. Jičín Rozhledny a místa dalekých rozhledů Kněhyně Enterprise plc, s. r. o. Strana 20 (celkem 109)

Vyhodnocení akčního plánu Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko v letech 2005-2008

Vyhodnocení akčního plánu Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko v letech 2005-2008 Vyhodnocení akčního plánu Marketingové strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko v letech 2005-2008 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Ostrava 2008-2009 1 Zadavatel:

Více

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004

AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska AKČNÍ PLÁN HODNOCENÍ PLNĚNÍ OPATŘENÍ ZA OBDOBÍ 2002-2004 HODNOCENÍ OPATŘENÍ A REALIZACE CÍLŮ DO ROKU 2004

Více

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Moravy a Slezska Část 2: Syntéza Návrhová část - strategie 15/10/2005/FIN Zadavatel: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28.

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

statutárního města Ostravy

statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy Syntetická část, vize a strategie (aktualizována k 30.11.2004)

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 2. N á v r h o v á č á s t Zadavatel: Zhotovitel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc ARC Mikulov s.r.o., Náměstí 30,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6.

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Zpráva o plnění Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR na období 2007 2013 k 30. 6. 2009 Praha, červenec 2009 Obsah: Obsah:...2 1 Význam zpracování

Více

Příloha č. 1 Projektové fiše

Příloha č. 1 Projektové fiše Příloha č. 1 Projektové fiše Obsah: 1 Primární rozvoj... 3 1.1 Příprava a realizace objektů typu návštěvnická centra, zvyšujících celoročně návštěvnickou atraktivitu vymezeného území... 3 Venkovské návštěvnické

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV) Svárov

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Moravskoslezský kraj aktivity cestovního ruchu. Workshop CzechTourism 1.3.2012

Moravskoslezský kraj aktivity cestovního ruchu. Workshop CzechTourism 1.3.2012 Moravskoslezský kraj aktivity cestovního ruchu Workshop CzechTourism 1.3.2012 Oddělení cestovního ruchu Zařazeno do odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu na KÚ MSK Vedoucí odboru: Mgr. Martin

Více

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s. INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ŘÍJEN 2004 Obsah strategie: 1. Téma strategie 2. Žadatel / předkladatel strategie 3. Stručné představení oblasti a analýza

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Část 1: 15/10/2005/FIN Zadavatel: Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Zhotovitel:

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

statutárního města Ostravy

statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy Analytická část (aktualizována k 30.11.2004) Zpracovatel:

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji KOMPLETNÍ VERZE 2014 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji byla vytvořena

Více

Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2015 2020

Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období 2015 2020 Aktualizace Programu rozvoje cestovního ruchu Zlínského kraje na období MOTÝL MEDIA s.r.o. 1 Obsah 1 Úvod a východiska... 6 1.1 Zdůvodnění tvorby dokumentu... 6 1.2 Shrnutí metodického postupu řešení projektu...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012

POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012 POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012 DHV CR spol. s r.o., srpen 2007 DHV CR spol. s r.o. 2007 Zadavatel Plzeň, statutární město, IČ 0075370

Více

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu 1 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace 6 2.1 Účel zpracování

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více