Výroční zpráva o činnosti školy v roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy v roce 2013-2014"

Transkript

1 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Výroční zpráva o činnosti školy v roce Garant výroční zprávy Mgr. Josef Maryáš, ředitel Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín 1

2 OBSAH ÚVOD - CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 I. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ, POPIS AKTIVIT... 6 I.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SOUČÁSTÍ ŠKOLY... 6 I.2. VZDĚLÁVACÍ OBORY... 6 I.3. POPIS AKTIVIT ŠKOLY... 7 I.4. DOTAČNÍ PROGRAMY- DOTACE ESF I.5. PŘÍNOS DOTAČNÍCH PROGRAMŮ A AKTIVIT ŽÁKŮ NA VZDĚLÁVACÍ PROCES II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DVPP II.1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ II.1.1. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/ II.1.2. Věková struktura pedagogických pracovníků: II.1.3. Požadovaný stupeň vzdělání učitelů a aprobovanost výuky ve školním roce 2013/ II.2. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ II.2.1. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/ II.5. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ III. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ NA ŠKOLU III.1. ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ A PŘIJATÍ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015: III.2. KRITÉRIA PŘIJETÍ III. 3. PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ IV.1. CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ, ABSENCE A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK: IV.2. OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE IV.3. HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA MATURITNÍ ZKOUŠKOU: IV.4. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ: IV.5. SOUTĚŽE, VÝSLEDKY POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE IV.6. JINÉ VÝZNAMNÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY UČITELŮ A ŽÁKŮ, POČET ÚČASTNÍKŮ IV. 7. ODBORNÉ PRAXE A PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VNITŘNÍ KONTROLY A INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI V.1. KOMENTÁŘ K HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI: VI. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ VII. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č

3 ÚVOD - CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Název školy: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 2. Sídlo: Školní 822, Slavičín 3. Odloučené pracoviště: Divnice 119, Slavičín 4. IČO: IZO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 8. Adresa zřizovatele: tř. T. Bati 22, Zlín 9. Kontaktní osoba u zřizovatele: metodik školy Mgr. Pavla Fryštacká, , 10. Jméno ředitele: Mgr. Josef Maryáš, jmenován s účinností od č.j. ŠK/748/03 Adresa bydliště ředitele: Štítná nad Vláří Popov 119, 7633 Štítná nad Vláří Datum narození ředitele: Jméno statutárního zástupce : Ing. Michal Horalík, jmenovaný od Kontakt: , Jméno zástupce ředitele: Mgr. Libuše Pavelková, jmenovaná od Kontakt: , Kontakt na školu: /fax útvar gymnázia, útvar SOŠ web Jméno pracovníka pro podávání informací: ředitel Mgr. Josef Maryáš 15. Kontakt na ředitele: /fax Datum zřízení: , zřizovací listina ze dne (bez č.j.), osmiletý studijní cyklus zaveden od MŠMT č.j /94-61 ze dne , změna zřizovací listiny Dodatek č. 1 č.j /98-21 s účinností od ze dne , od příspěvková organizace Zlínského kraje Rozhodnutí MŠMT ČR č.j / ze dne , zřizovací listina č.j. 270/2001 ze dne , Dodatek č.1 ke Zřizovací listině č.j. 3505/2001/ŠK ze dne , Dodatek č.2 ke Zřizovací listině č.j.: KUZL 4103/2004/ŠK, ze dne Dodatek č.3 ke Zřizovací listině ze dne , Dodatek č.4 ke Zřizovací listině ze dne , Dodatek č.5 ke Zřizovací listině ze dne Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině ze dne Datum zařazení do sítě: č.j / ze dne , rozhodnutí ze dne č.j /98-21, rozhodnutí ze dne č.j /2000, rozhodnutí ze dne s účinností od č.j /01-21, protokol o provedení změny ze dne č.j /01-21, rozhodnutí ze dne č.j.:14 647/04-21 protokol o provedení změny ze dne č.j. Sine/ , rozhodnutí ze dne č.j.: /04-21 s účinností od rozhodnutí ze dne č.j.: /05-21 s účinností od rozhodnutí ze dne č.j.: /06-21 s účinností od rozhodnutí č.j.: 65362/2008 s účinností od rozhodnutí č.j.: 75228/2011 s účinností od rozhodnutí č.j / s účinností od

4 18. Kapacita školy: 720 žáků 19. Kapacita školní jídelny - výdejny: Škola sdružuje: Gymnázium, Střední odbornou školu, výdejnu jídla 21. Školní jídelna výdejna je součástí útvaru soš 22. Jídelna pro útvar gymnázia je součástí komplexu školy, ale je ve vlastnictví obce. 23. Domov mládeže není zřízen. 24. Rada školy: zřízena Školská rada od , počet členů 6, ze zákona č. 561/2004 Sb., zvolení kandidáti z řad pedagogů: Ing. Jarmila Überallová - pedagog Ing. Lidmila Zezulková - pedagog zvolení kandidáti z řad rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků: Antonín Goňa zákonný zástupce Jaroslav Čech zákonný zástupce jmenovaní zřizovatelem školy Zlínským krajem Ing. Jaroslav Končický, starosta Slavičína Mgr. Božena Filáková, ředitelka Nadace Jana Pivečky 25. Občanské sdružení při škole: Asociace rodičů a přátel Gymnázia Jana Pivečky Slavičín, registrováno dne Ministerstvem vnitra ČR č.j. VS/1-1/38 552/98-R, 26. Doplňková činnost: - Živnostenský list č. 7657/06/2I/EP/P na realitní činnost a č. LU- L-24/03 P na pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, - Výpis z živnostenského rejstříku č.j.: 212/61/2012/Záb/10 ze dne Odborová organizace na škole není založena 28. Škola vyučovala dle schválených ŠVP a dobíhajících učebních dokumentů: Název ŠVP pro nižší stupeň oboru 7941K81: Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého Gymnázia Jana Pivečky Slavičín Název ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého oboru 7941K81 a čtyřletý obor 7941K41 : Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Gymnázia Jana Pivečky Slavičín zpracován podle RVP G Název ŠVP L/01 Mechanik seřizovač: Mechatronik seřizování a programování CNC strojů Název ŠVP M/01 Sociální činnost: Sociální, správní a pečovatelská činnost Název ŠVP L/51 Podnikání: Podnikání v technických oborech a službách: Název ŠVP H/01 Mechanik opravář motorových vozidel: Automechanik opravář a řidič motorových vozidel Název ŠVP H/01 Elektrikář: Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov Název ŠVP H/01 Kuchař - číšník: Kuchař číšník pro restaurační a rekreační zařízení 4

5 Název ŠVP H/01 Instalatér: Mechanik a opravář instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Název ŠVP H/01 Obráběč kovů: Obráběč kovů obsluha klasických a CNC obráběcích strojů Název učebního dokumentu: M/004 Sociální péče sociálněsprávní činnost Název učebního dokumentu: L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik 29. Sloučení škol od je realizováno a probíhá bez negativních vlivů na pedagogicko - výchovný a provozní proces v instituci, což deklarovala i kontrola ČŠI v dubnu 2014, viz. Závěr ČŠI str. 5

6 I. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ, POPIS AKTIVIT Součást školy Počet tříd I.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SOUČÁSTÍ ŠKOLY Počet žáků/ dívek Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet ped./ neped. pracovníků Počet žáků na pedagoga/neped pracovníka GJP /178 24,00 24,76/5 11,42/56,6 SOŠ /56 18,67 21,7/7,5 10,82/31,33 Celkem /234 21,34 46,46/12,5 11,140/41,44 Vyučované obory ve školním roce 2013/2014 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) I.2. VZDĚLÁVACÍ OBORY Kód oboru (KKOV) Součást školy Denní studium Počet Ukončilo žáků MZ Ukončilo ZZ Gymnázium 7941K81 GJP Gymnázium 7941K41 GJP Sociální péče sociálněsprávní činnost 7541M004 SOŠ Sociální, správní a pečovatelská činnost (ŠVP) 7541M01 SOŠ 11 0 Mechanik seřizovač - mechatronik 2345L004 SOŠ Mechatronik seřizování a programování CNC strojů (ŠVP) 2345L01 SOŠ 62 0 Obráběč kovů obsluha klasických a CNC obráběcích 2356H01 SOŠ 12 6 strojů (ŠVP) Automechanik opravář a řidič motorových vozidel (ŠVP) 2368H01 SOŠ 17 7 Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov (ŠVP) 2651H01 SOŠ 9 0 Mechanik a opravář instalatérských a elektrotechnických zařízení budov 3652H01 SOŠ 17 7 (ŠVP) Kuchař-číšník pro restaurační a rekreační zařízení (ŠVP) 6551H01 SOŠ Podnikání v technických oborech a službách (ŠVP) NS 6441L51 SOŠ Vyučované obory ve školním roce 2013/2014 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Podnikání v technických oborech a službách- NS Kód oboru (KKOV) Součást školy Studium při zaměstnání Počet žáků Ukončilo ZZ Ukončilo MZ D Á V E E X D Á V E E X D Á V E E X 6441L01 SOŠ

7 Vysvětlivky: DÁ dálkové studium NS nástavbové studium ZZ závěrečné zkoušky MZ maturitní zkoušky ŠVP školní vzdělávací program I.3. POPIS AKTIVIT ŠKOLY Z opatření snížení počtu odučených hodin na útvarech ve školním roce (gymnázium z 526 na 505 hodin, z 363 na 276 hodin soš) vyplynul stále nad normativ výkonů učitelů a to 1,8 učitelů na gymnáziu a 1,8 učitelů na soš, (u THP je podstav 0,2) stanovený zřizovatelem V květnu 2014 byla provedena analýza vnitřního pedagogicko-výchovného procesu školy (oborů, výkonů žáků a učitelů, pracovně právních dopadů) s předpokladem od , z níž vyplynul předběžný nadbytek 1,73 učitelů odborných a teoretických předmětů, nadbytek 0,57 UOV, THP jsou v relaci s normativem, na útvaru gymnázium šetříme 0,425 učitele, z toho také vyplývající celkový počet odučených hodin na útvaru SOŠ a Gymnázium Jana Pivečky ve školním roce 14-15; Vzhledem k zachování skladby oborů a především možnosti sestavit rozvrhy hodin žáků není reálné, aby stav skutečných úvazků odpovídal ve školním roce stavu normativnímu; celkem UOV učitelé útvaru SOŠ učitelé útvaru gymnázia THP skutečnost 6,6 13,6 25,2 12,5 normativ 5,46 11,02 23,78 11,7 rozdíl 1,14 2,58 1,42 0,8 celkem UOV učitelé útvaru SOŠ učitelé útvaru gymnázia THP skutečnost 7,9 13,77 23,9 12,5 normativ 7,33 12,19 24,3 11,7 rozdíl 0,6 1,58-0,4 0,8 Tuto situaci v podmínkách školy se zachováním stávající nabídky učebních oborů nelze odstranit, jediná možnost narovnání skutečného počtu učitelů a normativního stavu by byla komplexní regionální optimalizace učebních u maturitních oborů Od 1.2: 2014 byla provedena změna na pozici výchovného poradce útvaru SOŠ (RD), Zřizovatel podpořil úplnou rekonstrukci budov a areálu SOŠ, neboť jeho technický stav byl na hranici provozu a bez zásadní rekonstrukce (zateplení, výměna prosklených částí, oprava omítek, elektrorozvodů, rekonstrukce venkovních ploch, sportovního areálu ) z bezpečnostních důvodů budou brzy budovy SOŠ nevyhovující V měsíci červnu byly zahájeny rekonstrukční práce z projektu ROP firmou INSTOP v nákladech 16,8 mil. Kč stavebních prací, nákup pomůcek z projektu ROP za 3,9 mil. Kč V měsíci červenci byly zahájeny práce z projektu OP ŽP firmou SMO za 23,7 mil V následujícím roce chci zkultivovat především vnější okolí areálu SOŠ terénní úpravy, výsadba rostlin, chodníky, lavičky na základě přijímacích zkoušek byly stanoveny počty tříd: 7

8 prima (k dnešnímu dni 15 žáků) 1 čtyřletá třída gymnaziální G1 (přijato 18 žáků, ale třída bude spojena s paralelní kvintou a vhodně přerozdělena tak, aby v G1 a kvintě bylo po 22 žácích, toto se jeví jako vhodné řešení i do budoucna pro zachování struktury oborů, ekonomické prostupnosti a kvality přijímaných uchazečů do čtyřletého studia, nechceme jít cestou přijetí za každou cenu do čtyřletého studia např. převedením žáků na úkor mechatroniků 1 třída mechatroniků (17 žáků), 2 třídy z 5 učebních oborů (celkem 32 žáků), 1 třída podnikání denního studia (celkem 16 žáků), 1 třída dálkového studia ( 12 žáků), nebyla otevřena pro nezájem třída sociální činnosti V řešení je možnost otevření nového oboru čtyřletého studia Informační technologie Výkonový stav učebních oborů se výrazně zlepšil oproti loňskému roku (12 žáků) především intenzivnější spoluprací se ZŠ, především slavičínskou ZŠ a krajským projekt SŠ-ZŠ, samozřejmě také investiční akcemi, neboť bez kultivace a modernizace budov by to v žádném případě nebylo možné Přestože kvalita uchazečů o osmileté i čtyřleté studium gymnázia je srovnatelná s jinými gymnázii, zájem není odpovídající Na základě jednání, které jsou odezvou na iniciaci návrhu nového oboru Informační technologie jako výměna za osmileté gymnázium, bylo dohodnuto, že zavedení nového oboru Informační technologie nebude svázáno s výměnou za osmileté gymnázium a že nyní bude administrován KÚ pouze nový obor. Proto v návrhu počtu tříd uvádím znovu pro jednu třídu čtyřletého a jednu třídu osmiletého. Při stávajícím financování počet žáků v osmiletém studiu musí v budoucnu dosahovat ze Slavičínských škol alespoň 12 až 15 jako podmínku nutnou (nikoliv dostatečnou) pro otevření primy, neboť z okolí nelze počítat s více jak 15 až 20 žáky. Dále jsem přesvědčen, že utlumení primy musí v následujících letech skončit rozhodnutím zřizovatele, ve kterém městě bude gymnázium (Valašské Klobouky Slavičín), neboť jedna třída čtyřletého gymnázia v žádném případě ne jenom, že není konkurence schopna gymnáziím s více třídami v ročníku (počty volitelných seminářů, možnosti dělení skupin, nabídka cizích jazyků,heterogenní výuka, nastavením rozvrhů, nabídka projektových činností, atd.), ale protože na celkový region není potřeba více jak 2 třídy čtyřletého gymnázia (max. 50 žáků) Co se týče nového oboru vzhledem k současnému počtu deváťáků v regionu a počtu otevíraných maturitních tříd v Luhačovicích, Slavičíně, Val. Kloboukách je velmi odvážné uvažovat o otevření 25 gymnazistů, 25 mechatroniků, 25 informačních technologů v jednom ročníku ve Slavičíně, existuje riziko odčerpání právě mechatroniků a gymnazistů na úkor informačních technologů ve škole (Uherský Brod, Zlín, Vsetín není pro Slavičín spádová oblast a ve Slavičíně již několik let nepřesáhl počet žáků v maturitních oborech v prvních ročnících více jak 50). Je nutno počítat také ještě s 25 gymnazisty, 25 ekonomy ve Val. Kloboukách a minimálně 30 maturanty v Luhačovicích (celkem přes 150 maturantů v ročníku). 8

9 Při ověřování uplatnitelnosti ve strategických firmách regionu (TVD, NTS, TRYON) je především zájem o mechatroniky a učně. V případě povolení primy a následným stejným výsledkem jako tento rok (16 ZP), tento obor při stávajícím způsobu financování nemůže ekonomicky přežít, a tedy zachování osmiletého studia je možné pouze za významné podpory základních škol ve Slavičíně s následnou možností buď samostatně ještě otevřít třídu čtyřletého studia, nebo v případě menšího počtu uchazečů o čtyřletý obor jimi doplnit kvintu na počet min. 30 žáků Žádat o 2 třídy čtyřletého studia v ročníku na úkor Val. Klobouk je v daném okamžiku neprostupné Náhrada osmiletého gymnázia šestiletým je více riziková než pokračování a poslední snaha zvýšit počet uchazečů o osmileté studium, neboť právě osmileté studium je atakováno uchazeči z malotřídních základních škol (Pitín, Dolní Lhota, Pozlovice, Malé Pole), kde by žáci odešli na úplné základní školy, a tedy jejich druhý přestup ze sedmé třídy na osmileté gymnázium je po průzkumu názoru rodičů velmi málo pravděpodobný O proti předchozím letům se podařilo aktivitami vedení školy stabilizovat počet zájemců o mechatroniky, byla vytvořena 1 třída o 17 žácích (rok 2011 bylo 11, rok 2012 bylo 15 mechatroniků, rok 2013 bylo 17 mechatroniků), tento potřebný trend je však nutné udržet v dlouhodobém horizontu obor sociální činnost se ukazuje jako neživota schopný Na základě opatření ředitele došlo ke změně způsobu evidence majetku a skladových zásob školy, přesto ještě řešíme pozůstatky nesrovnalostí evidence majetku na soš a jeho zápisu v katastru nemovitostí Byly posíleny posloupnosti kontrolních mechanizmů duplicitní vnitřní kontrolou ICT učitelé připravili novou technologii toku informací intranetového prostředí na SOŠ, zavedli nové www školy, vedení školy zahájilo rekonstrukci síťových prvků na SOŠ, neboť stav není dimenzovaný na nově pořízené PC all in one, prostřednictvím projektů došlo také k nákupu licencí VISION, FANUC, 3-D tiskárny a laser pro strojaře, od září bude ve škole 85 nových počítačových sestav, proto provádíme nové síťování budov s nákupem síťových prvků Velkou přidanou hodnotou je udělení akreditace Autorizované osoby naší škole pro obor Obráběč kovů (pro dílčí kvalifikaci i úplnou kvalifikaci pro zájemce z řad veřejnosti), nyní je v řešení žádost o autorizaci pro obor Elektrikář Administrace maturitních a závěrečných zkoušek proběhly bez komplikací Byly přepracovány jednotné řády, směrnice, pokyny, plány práce, plány DVPP, činností jednotlivých metodiků, předsedů PK, preventistů, od Na základě doporučení ČŠI byly novelizovány všechny ŠVP učebních oborů od Jsou nastaveny pravidelné činnosti v provozu školy porady vedení, předmětových komisí, předsedů předmětových komisí, výchovné komise, provozní porady 9

10 Bylo nutné prezentovat nový subjekt u firemních partnerů, základních škol a to osobními návštěvami ředitele a VUOV, vedení školy se několikrát sešlo společně se sociálními partnery TVD, NTS, ZEKA, TRYON Škola připravuje Almanach k 50 letému výročí založení střední školy ve Slavičíně a k prezentaci zrekonstruovaného areálu SOŠ Byly realizovány 4 setkání všech zaměstnanců školy, několik společných akcí pro všechny žáky školy (Majáles, divadelní představení, LVK, projektové dny aj.) Byla provedena generální oprava 1 soustruhu, který již bezpečnostně nevyhovuje za 220 tis. Kč Sloučení s sebou přineslo významné navýšení administrace v oblasti správní, ekonomické i personální, ale nemělo žádný negativní dopad na průběh pedagogicko- výchovného procesu žáků v obou školách, provozní úkoly jsou řešeny standardními postupy, ČŠI deklarovala, že nastoupená cesta po sloučení škol v oblasti materiálně technického a pedagogického rozvoje školy je správná Pro ředitele je každodenní častý přejezd mezi budovami soš a gymnázium vzdálených 4 km časově náročný na Pedagogické radě byla schválena průběžná Hodnotící zpráva školy, Výroční zpráva za rok , ŠVP nižšího gymnázia gymnázia je situováno v městském lesoparku a je součástí školského komplexu zahrnující ZŠ, sportovní halu, hřiště, nový sportovní areál, má k dispozici školní jídelnu ZŠ a školní bufet. gymnázium má k dispozici 12 kmenových a 5 odborných učeben, výtvarnou galerii, je připojeno bezdrátově na Internet s rychlostí 40 Mb/s SOŠ je situována u hlavní silnice mezi Slavičínem a Vlachovicemi, má vlastní tělocvičnu, výdejnu jídla, 6 pracovišť OV, 12 kmenových učeben, internet s připojením 40 Mb/s, zastávka vlaku i autobusu jsou vzdáleny 200 m od areálu gymnázium pokračoval ve spolupráci s partnery v navázané zahraniční spolupráci v rámci projektu SOCRATES se školami z Německa, Francie, Itálie, Slovenska ve výměnných 8 denních stážích, ve Slavičíně proběhla závěrečná konference v červnu za účasti všech státu pod záštitou radního ZK pro školství škola se intenzivně zapojilo do podávání projektů financovaných z EU, ze dvou projektů byl schválen projekt OP VzK ICT nás baví za Kč realizované evaluační projekty SCIO: přijímací zkoušky - SCIO, Mapa školy SCIO pro vnější evaluaci, Barvy života projekt ZK, Kalibro, NIQES, Kvalita školy rozšířena nabídka kroužků, nepovinných předmětů (biologický, chemický seminář, nepovinná ruština, matematika, latina, v rámci projektu OP VzK Centra jsou na SOŠ kroužky pro všechny UO), využívá víceúrovňové výuky, výuky v blocích (blok přírodovědných předmětů), projektové výuky, spojování heterogenních věkových skupin (cizí jazyky, tělesná výchova, přírodovědný kroužek, výtvarná výchova a hudební výchova), z povinných předmětů má žák naprosto volný výběr pro volitelný předmět na škole pracují 2 Výchovné komise k řešení problémových situací žáků, Žákovský parlament, jako nástroj komunikace učitelů a žáků, Pedagogická rada, Asociace rodičů a přátel školy ředitel školy organizuje klasifikační porady, pedagogické rady, porady provozní, porady předsedů PK a porady Výchovné komise útvar využívá doplňkovou činnost především v pronájmech kapacit školy, výuka mimo školu zahraniční pobyty v roce 10 denní zájezd do Francie, Anglie, Německa, 10

11 výtvarný plenér v rozsahu 4 dnů - vybraní studenti týdenní cykloturistický kurz třídy septima, G-3, G-1, kvinta týdenní lyžařský výcvikový kurz neproběhl u tříd G-1,kvinta, sekunda, 1.r na SOŠ z důvodů špatných sněhových podmínek, náhradní termíny jsou plánovány v roce 2015 vodácký kurz vybraní studenti 5 dnů historický zájezd Praha maturitní ročníky, 5 dnů adaptační pobyty pro nové žáky v primě a G-1 (3 dny), seznamovací pobyt 1.r na soš (1 den) ve všech třídách ročníků osmiletého a všech ročnících čtyřletého studia byly nainstalovány v kmenových i odborných učebnách počítače s připojením na Internet, celkem je pro 12 tříd 9 interaktivních tabulí, na soš se interaktivní PC postupně doplňují škola vyučuje dle ŠVP ve vyšším stupni osmiletého a čtyřletého studia a do vzdělávacího programu implantovala prvky definované RVP pro ZŠ, především v oblasti nových metod (skupinové, projektové) v předmětech jazyka českého, cizích jazycích, dějepisu, výtvarného a hudebního umění, dále matematiky, fyziky, chemie a biologie, od došlo ke schválení nového ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia, učebních plánů příloha č.1, na SOŠ jsme přepracovali k všechny švp I.4. DOTAČNÍ PROGRAMY- DOTACE ESF PROGRAM PROJEKT NÁZEV ČÁSTKA/ÚSPĚŠNOST OP VK Modernizace výuky biologie a chemie na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín ,42,-Kč/ano OP VK Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ ,-Kč/ano OP VK Novými znalostmi k osobnímu úspěchu Partner/není známa OP VK ICT nás baví Partner/není známa Dotace (granty) města Slavičín Nadační příspěvek Nadace Jana Pivečky SR-ČR OP VK Spolupráce se zahraničními školami, Astronomická pozorování pro slavičínskou veřejnost, Výstavy na GJP v roce 2014, 20. ročník Vánoční laťka, 12. ročník turnaje v nohejbale základních a středních škol, 17. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí, Florbalový turnaj, Majáles 2014, Dramatický kroužek Chceme pomáhat Revitalizace antukového hřiště v parku Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regionov Rajecká dolina a Luhačovské zálesí Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji ,-Kč/ano 5 980,- Kč/ano Partner/ano ,40 Kč (všechny zúčastněné školy Zlínského kraje) ,10 Kč podíl GJP a SOŠ Slavičín OPVK Moderní strojařina pro dospělé ,80 Kč/ano OPVK ICT nás baví Kč/ano Zpracované projekty, které škola připraví a nejsou podpořeny se jeví jako časově velmi náročné a neefektivní a zbytečné, je pak velmi obtížné motivovat zaměstnance k práci na projektech, které sami o sobě jsou při vlastní realizaci mimořádně administrativně zatěžující. 11

12 I.5. PŘÍNOS DOTAČNÍCH PROGRAMŮ A AKTIVIT ŽÁKŮ NA VZDĚLÁVACÍ PROCES Stěžejní aktivity žáků, které mají vliv na kvalitu jejich vzdělávání, praktický přínos nejenom pro ně samotné, ale také pro veřejnost 1. Podpora přírodovědného vzdělávání: Projekt Zavedení nových metod a forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín Centrum vzdělávání žáků ZŠ-SŠ (zaměřeno na přírodovědné předměty) Projekt Společné poznávání Bílých-Bielych Karpat (SR-ČR) Globe měření kvality vody Recyklohraní učení se recyklaci Spolupráce na projektu Invazní rostliny (SR-ČR) ve spolupráci s MěÚ Pozlovice Enersol obnovitelné zdroje, snižování energetické náročnosti Přínos pro žáky: - Zvýšený zájem o výuku přírodovědných předmětů zejména výběry seminářů SB,SCH,SF (budoucí směřování ke studiu na VŠ a volbě povolání) - Využití zpracovaných lekcí ve výuce výrazné zkvalitnění a zpestření výuky, inovace výuky (využití pracovních listů), nové informace, možnost srovnávání - Zájem o vlastní zdraví a zdravé stravování, z žáků se stávají odborní lektoři (vliv na výběr budoucího povolání-studium výživového poradenství ve Skotsku/příklad jeden z mnoha - Schopnost prezentovat výsledky měření a zpracovaná témata z různých oblastí zdravého životního stylu před studenty z jiných škol - Schopnost orientovat se v každodenních situacích při nákupu potravin, rozpoznat zdravé a méně zdravé potraviny, preference nákupu surovin nikoliv hotových produktů, ve kterých jsou konzervanty, barviva, stabilizátory, rafinované cukry - Získání přehledu o potravinářských závodech v blízkém okolí exkurze- možnosti v hledání budoucího povolání a uplatnění na trhu práce - Získání povědomí o civilizačních chorobách epidemie 21.st. (cukrovka, obezita..) - Praktické pokusy s potravinářskými výrobky chemické rozbory Víme, co jíme - V rámci ekopobytů s odbornými lektory praktické využití teorie - Astrotýmy- učení se týmové spolupráci při astropozorování - Prezentace výsledků zpracování výsledků, článků, tvorba elektronického astrodeníku, tím komunikace s odbornou i laickou veřejností - Složitá práce s PC-astronomický software, dalekohled, kamera, fotoaparát, optické přístroje, práce s elektrotechnikou-kabeláž, vše vyžaduje technickou zručnost) - Pracovní návyky- výroba jednoduchých pomůcek souvisejících s pozorováním, výpočty související s aktuálním astronomickým jevem - Výroba elektronických i klasických herbářů žáci se učí poznávat, sbírat a správně zakládat rostliny, poznatky o ekosystémech a jejich fungování v okolí školy i v rámci CHKO Bílé Karpaty, vytvoření naučné stezky, sami žáci ji umístili do terénu, prezentovali studentské práce při projektových dnech - Poznávání práce odborníků na problematiku ochrany přírody (ČSOP,Kosenka Valašské Klobouky, Veronica Hostětín, Správa CHKO Bílé Karpaty) poznání principu udržitelného rozvoje v kraji - Měření kvality vody v okolí školy praktické dovednosti - Žáci se učí recyklovat sběr použitých baterií, tonerů, drobného elektra 12

13 Přínos pro veřejnost: - Veřejně přístupné, pravidelně aktualizované webové stránky, možnost přihlásit se do kurzů na Moodle, prezentace výsledků na veřejnosti přednášky, pravidelné informace v médiích- Slavičínský zpravodaj, Učitelské noviny, www stránky apod. - Ochutnávka produktů spolupráce se zaměstnavateli (biopečiva, lahůdky, biomošty, biovýrobky) - Projektové dny měření hodnot (tlak, tep, ) - Výstavka výrobků KLASA s ochutnávkou těchto výrobků budova GJP, SOŠ i SOŠ Luhačovice - Prezentace projektu a vybraných témat zdravé výživy pro veřejnost - Vybudování Geoparku pro veřejnost, naučné stezky Chladný vrch umístění v terénu - Zvýšený zájem veřejnosti o astrodeník přednášky, webové stránky, zájem o školu 2. Podpora všeobecného vzdělávání (humanitní, jazykové, ICT): Jazykové projekty (Comenius, etwinning), výměnné pobyty v Německu a Francii Literární soutěže Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost, Studenti čtou a píší noviny (MF DNES) Multipolis Přemýšlíme o lidech Dějepis 21. století Office Arena 2014 (ICT) Film a škola Přínos pro žáky: - V tomto kraji je to pro studenty významná možnost vyjet za relativně malé peníze do zahraničí a strávit 14 dnů v přímém kontaktu s cizím jazykem komunikace v jazyce s vrstevníky i jejich rodinami, po návratů žák získá více sebejistoty, dovede si poradit v různých jazykových situacích - Řeší situace spojené s běžným životem (mnohdy těžko proveditelné ve školním prostředí) - Při setkání se jedná mnohdy o několik jazyků, které se vzájemně propojují - Vytváří prezentace, natáčejí filmy, zpracovávají kalendáře, kuchařku ve spolupráci se všemi zeměmi, novinové články s využitím ICT techniky, vyhledávají informace - Žáci komunikují s partnery různými způsoby (maily, dopisy, pohledy, sociální webové sítě Twinspace)-navazují nové kontakty a přátelství, učí se psát různé styly formální, neformální - Poznávají tradice, zvyky, kulturu, život v jiných zemích - Uvažují hlouběji o sobě, druhých lidech kolem sebe, vyjadřují své názory a myšlenky,učí se argumentovat, pracují ve skupinách a respektují dobré mezilidské vztahy, formou hry komunikují, hodnotí sebe i druhých, pracují s vědomím zákonných i společenských norem, práv i povinností - Zasíláním příspěvků do novin na zadané téma se učí psaní různých stylů (někteří žáci se pak hlásí ke studiu žurnalistiky) - Seznamují se s moderními dějinami využití ve výuce projekt z rodinného archivu rodinná paměť, regionální dějiny heraldika měst a obcí, založení Sokola prezentace, nástěnky, fotografie, zhlédnutí filmových dokumentů, které vypovídají o nejmodernějších dějinách Hořící keř, Papež Jan Pavel II. - Osvojení počítačové gramotnosti 13

14 Přínos pro veřejnost: - Pobyt většího množství zahraničních studentů zviditelní nejenom školu, ale i celé město přijetí na radnici starostou města, Nadace Jana Pivečky, vernisáž s výstavkou prací, reportáže z cest, prezentace na webu, představení projektů, koncerty pro zahraniční účastníky i rodiče - Prezentování všech aktivit v místním tisku - Články žáků v regionálním tisku - Aktivní zapojení rodičů do spolupráce i nutnost komunikace v cizím jazyce - pro slavičínskou veřejnost a studenty beseda o zkušenostech s výsledky projektu a zkušenosti studentů s výměnnými projekty 3. Ostatní (prolínání všech kompetencí): - Divadelní a hudební pásma pro žáky okolních MŠ, ZŠ a veřejnost - Turnaj v košíkové, Vánoční laťka, florbal, nohejbal SŠ a ZŠ ze Slavičína a okolí včetně slovenského partnera SOŠ a Gymnázium v Dubnici nad Váhom (zapojení mládeže do sportovní činnosti ve volném čase - důležité udržovat také strategická partnerství) - Výstavy a vernisáže v galerii školy, možnost dostávají účinkovat i místní mladí hudebníci, účast našich žáků, zaměstnanců a přátel školy i z řad veřejnosti - MAJÁLES žáků akce pro veřejnost, kulturní a hudební program žáků pro děti z místní MŠ a ZŠ, pro širokou veřejnost - Všechny tyto aktivity napomáhají žákům k osvojení všech klíčových kompetencí, jsou především velkou motivací pro žáky, což se projevuje v jejich zájmu o výše zmiňované aktivity a taktéž o účast v soutěžích, ve kterých škola dosáhla mimořádných výsledků (únor-červen 2014/viz akce školy umístění v soutěžích) v přírodovědných i humanitních předmětech a tím napomáhají šířit dobré jméno školy mezi odbornou i rodičovskou veřejností. II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DVPP II.1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Pracovníci k počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní 47 44,886 Externí 1 0,500 II.1.1. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Ped. pracovníci - os.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Roků ped. praxe 1102 Ředitel 1,00 VŠ, M-CH Zástupce 1,00 VŠ, JČ-D-JF 24 ředitele 1063 Učitelka VVP 1,00 VŠ, JA-JN Učitelka VVP 1,00 VŠ, JČ-D 30 14

15 1070 Učitel VVP 1,00 VŠ, TV-Z Učitelka VVP 1,00 VŠ, M Učitel VVP 1,00 VŠ, VV, odborné předměty, DPS Učitelka VVP 1,00 VŠ, M-B Učitel VVP 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS Učitel VVP 1,00 VŠ, SV Učitel VVP 1,00 VŠ, M-F Učitelka VVP 1,00 VŠ, JN-JR-D Učitelka VVP 1,00 VŠ, JN-HV Učitelka VVP 1,00 VŠ, JA Učitelka VVP 1,00 VŠ, M-Z Učitelka VVP 1,00 VŠ, AJ Učitelka VVP 1,00 VŠ, JČ-JN Učitelka VVP 1,00 VŠ, M-F Učitel VVP 1,00 VŠ, Z-B Učitelka VVP 1,00 VŠ, JA-B-Z Učitelka VVP 1,00 VŠ, SV-JN (A) Učitelka VVP 1,00 VŠ, CH-B Učitelka VVP 0,67 VŠ, JF Učitelka VVP 1,00 VŠ, JA Zástupce 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS 13 ředitele 1167 Učitel OP 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS Učitelka VVP 1,00 VŠ, DĚ-JN Učitelka VVP 0,81 VŠ (Bc.) Učitelka OP 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS Učitelka OP 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS Učitelka OP 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS Učitelka VVP 1,00 VŠ, MA-BV Učitel OP 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS Učitelka OP 1,00 VŠ, ped. odborné předměty Učitel VVP 1,00 VŠ, JČ-ON Učitel OP 1,00 VŠ, odborné předměty Učitel OP 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS Učitelka VVP 1,00 VŠ, JČ-VV Učitelka OP 0,619 VŠ, odborné předměty, DPS Učitel OP 0,19 VŠ (Bc.), odborný výcvik Učitel OV 0,50 VŠ (Bc.), odborný výcvik, DPS Vedoucí učitel 1,00 VŠ (Bc.), odborný výcvik, DPS 31 OV 1274 (D) Učitelka OV 0,50 VŠ (Bc.), odborný výcvik, DPS Učitel OV 1,00 ÚSO, odborný výcvik, DPS (D) Učitel OV 0,50 SO, odborný výcvik 12 (DPČ) 1289 Učitel OV 0,80 ÚSO, odborný výcvik Učitel OV 1,00 ÚSO, odborný výcvik, DPS Učitel OV 0,80 VŠ (Bc.), odborný výcvik Učitel OV 1,00 ÚSO, odborný výcvik 2 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje 15

16 října 2013 nastoupila učitelka VVP (úv. 0,905) na zástup za dlouhodobě nemocnou učitelku, ale ukončila pracovní poměr listopadu 2013 ukončila pracovní poměr učitelka VVP (úv. 1,00), neboť se vrátila učitelka z rodičovské dovolené. ledna 2014 ukončil pracovní poměr učitel VVP (úv. 1,00), neboť se vrátila učitelka z rodičovské dovolené. 7. ledna 2014 se vrátila z rodičovské dovolené učitelka OP (úv. 0,619). v únoru 2014 odešla jedna učitelka na MD (úv. 1,00). v květnu 2014 odešla jedna učitelka na MD (úv. 1,00). června 2014 byl ukončen pracovní poměr se čtyřmi učitelkami VPP (úv. 1,00, 1,00, 0,667, 0,81). 30. června 2014 byla s UOV ukončena DPČ (úv. 0,5) a jeden UOV ukončil pracovní poměr (úv. 1,00). II.1.2. Věková struktura pedagogických pracovníků: let let let let 19 nad 60 let 3 II.1.3. Požadovaný stupeň vzdělání učitelů a aprobovanost výuky ve školním roce 2013/2014 (Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) Požadovaný stupeň vzdělání Aprobovanost výuky v % GJP 100 SOŠ 92 GJP 98 SOŠ 86 II.2. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Pracovníci k počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní 14 13,500 Externí 0 0,000 II.2.1. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1269 Hlavní účetní 1,00 VŠ 1265 Rozpočtář 1,00 VŠ 1228 Technickoekonomický 1,00 VŠ (Bc.) referent 1188 Ekonom-účetnípersonalista 1,00 VŠ 1224 Referent majetkové správy 1,00 VŠ 16

17 1270 Admin. a spis. 1,00 VŠ (Bc.), finance a daně pracovník, personalista, asistent 1207 Uklízečka 0,50 SO 1200 Školník, údržbář 1,00 USO 1115 Uklízečka 1,00 Základní 1286 Uklízečka, výdejčí 1,00 SO strávy 1276 Uklízečka, výdejčí 1,00 Základní stravy 1306 Údržbář 1,00 SO 1271 Uklízečka 1,00 SO 1299 Skladník majetkový referent 1,00 SO 30. září 2013 ukončila pracovní poměr ekonomka (úv. 1,00). 30. června 2014 ukončila pracovní poměr referentka (úv. 1,00). II.5. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) Seminář SAS 1 Celostátní setkání učitelů M 1 Specializační studium pro vedoucí pracovníky ve školství 1 Seminář k využití médií ve výuce 1 Seminář pro management škol k nové maturitě 1 Seminář ke Standardům pro ZV VO, D, Z 2 Seminář ke Standardům pro ZV CH, F, Př 2 Seminář ke Standardům pro ZV ČSP 1 Seminář ke Standardům pro ZV Tv, Vz, Hv, Vv 2 Seminář pro management škol 2 Seminář k výuce moderních dějin 1 Ostatní školení, kurzy, semináře Veletrh nápadů učitelů fyziky 2 Setkání předsedů předmětových komisí M 1 Konference k primární prevenci 1 Seminář JA 1 Seminář k matematické olympiádě 1 17

18 Seminář Erasmus+ 1 Seminář k ICT 1 Metodický seminář k výuce JA 3 Seminář pro výchovné poradce 1 Botanická sekce seminář pro koordinátory EVVO 1 Metodický seminář k výuce JA 2 Seminář hodnotitelů PP a ÚZ ČJL 1 Seminář Erasmus+ 1 Seminář e-twinning 1 Seminář pro předsedy maturitních komisí 1 Seminář ČŠI elektronické systémy 1 Regionální setkání vedoucích pracovníků škol 1 Metodický seminář k výuce JA 2 Seminář k programu PASCO 3 Metodický seminář k výuce JA 2 Seminář k tvorbě testových úloh 2 Metodické setkání vyučujících JA 3 Programování CNC strojů 4 Seminář k programu PERM 1 Seminář k zákoníku práce 1 Seminář Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti 1 Seminář Nemocenské pojištění a pojistné 1 Seminář Roční účetní závěrka a inventarizace za r Seminář Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 1 Seminář k programu UNIS 2 Seminář k cestovním náhradám 1 Seminář k účetnictví PO 1 Seminář Vedení personální agendy a odměňování 1 Seminář Roční zúčtování daně ze závislé činnosti a daňové 1 zvýhodnění za rok 2013 Seminář Důchodové pojištění a ELDP 1 Seminář k FKSP 1 Seminář Účetnictví PO zřízených ÚSC školství 1 Seminář Novinky v účetnictví PO v roce Vzniklá potřeba DVPP pro školní rok 2014/15 Rozšiřující studium VVP Studium v oblasti pedagogických věd 18

19 III. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ NA ŠKOLU III.1. ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ A PŘIJATÍ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015: Kód Název Délka studia Forma studia Druh studia Počet přihlášených Počet přijatých/ nastoupilo Počet odvolání vyřízených ZK 1.kolo 2.kolo a další 7941K81 Gymnázium 8 D MT / K41 Gymnázium 4 D MT / M01 Sociální činnost 4 D MT 3 0 3/ L/01 Mechanik seřizovač 4 D MT / H01 Obráběč kovů 3 D VL / H01 Mechanik opravář 3 D VL 5 2 7/5 0 motorových vozidel 2651H01 Elektrikář 3 D VL 9 0 9/ H01 Instalatér 3 D VL / H01 Kuchař-číšník 3 D VL 8 1 9/ L01 Podnikání 2 D MT-N / L01 Podnikání 3 DA MT-N /9 0 III.2. KRITÉRIA PŘIJETÍ viz. příloha č. 2 (dle Vyhlášky 671/2004 o organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ) III. 3. PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 (dle Vyhlášky 671/2004 o organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ) Obor 7941K41 pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u administrativní pracovnice, zahájeno správní řízení ve věci přijetí na Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822. Celkem 35 zaevidovaných přihlášek. 2. Dle výše uvedené vyhlášky rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce poslední březnový týden na den , , náhradní termín 3. Přijímací zkouška dle organizačního pokynu ředitele školy dle testů SCIO: OSP,M,JČ 4. K přijímacím zkouškám se dostavilo 35 žáků, 6. Vyhodnocení přijímací zkoušky dne , dle vyhlášky oznámeny nezávazné výsledky a kritéria přijetí u vchodu budovy školy dne Přijato celkem 31 žáků, zápisový lístek odevzdalo 13 uchazečů 8. Další kolo ředitel vyhlásil na , přihlásilo se 11 uchazečů, přijato bylo 10 uchazečů, 1 uchazeč se nedostavil, ZP odevzdalo 5 uchazečů, celkem po 2. kole je 18 ZP 9. Třetí kolo ředitel vyhlásil na , přihlásil se 1 uchazeč, přijat byl 1 uchazeč celkem po 3. kole je 19 ZP. 10. Ředitel případně doplní na začátku školního roku přestupem Obor 7941K81 pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída 19

20 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u ekonomky školy, zahájeno správní řízení ve věci přijetí na Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822. Celkem 16 zaevidovaných přihlášek v 1. kole 2. Dle výše uvedené vyhlášky rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce poslední březnový týden na den a a na náhradní termín (viz. příloha) 3. K přijímacím zkouškám se dostavilo 15 žáků,přijato bylo 15 žáků, po prvním kole odevzdalo 14 uchazečů zápisový lístek, 1 uchazeč oznámil, že nenastoupí. 4. Další kolo ředitel vyhlásil na , přihlásili se 2 uchazeči, přijati byli 2 uchazeči, celkem po 2. kole je 16 ZP 5. Přijímací zkouška se dle kritériím konala z OSP,M,JČ SCIO 7. Vyhodnocení přijímací zkoušky dne , dle vyhlášky oznámeny nezávazné výsledky a kritéria přijetí u vchodu budovy školy dne a Přijetí do vyšších ročníků k : 0 9. Přerušení studia od : Přestoupilo na jinou SŠ od : Opakování ročníku od : Ukončení studia v průběhu šk roku: 1 Obor 2345L01 pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 25 přihlášek 2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce poslední březnový týden na termín a K přijímacím zkouškám se dostavilo 25 žáků, přijato bylo 25 žáků; v prvním kole odevzdalo zápisový lístek 16 uchazečů 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásili dva uchazeči, přijati byli dva uchazeči, zápisový lístek odevzdal 5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem. uchazečů. Obor 7541M01 pro školní rok 2014/2015 nebude obor otevřen 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem byly v 1. kole zaevidovány 3 přihlášky 2. Z důvodu malého počtu podaných přihlášek ředitel školy rozhodl o neotevření oboru. Obor 6441L01 (denní studium) pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 16 přihlášek 2. Poslední březnový týden byly rozeslány uchazečům informační dopisy 3. Ke studiu bylo přijato 16 uchazečů, jeden uchazeč oznámil, že ke studiu nenastoupí 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásili tři uchazeči, přijati byli tři uchazeči 5. Po čtvrtém kole bylo přijato 18 uchazečů. Obor 6441L01 (dálkové studium) pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 7 přihlášek 20

21 2. Poslední březnový týden byly rozeslány uchazečům informační dopisy 3. Ke studiu bylo přijato 7 uchazečů 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásili tři uchazeči, přijati byli tři uchazeči 5. Po čtvrtém kole bylo přijato 10 uchazečů. Učební obory pro školní rok 2014/2015 otevírány 2 třídy Obor 2368H01 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 5 přihlášek 2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden 3. Přijato bylo 5 uchazečů; v prvním kole odevzdali zápisový lístek 3 uchazeči 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásili dva uchazeči, přijati byli dva uchazeči, zápisový lístek odevzdali 3 uchazeči 5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 5 uchazečů. Obor 2651H01 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 9 přihlášek 2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden 3. Přijato bylo 9 uchazečů; v prvním kole odevzdalo zápisový lístek 5 uchazečů 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se nepřihlásil žádný uchazeč. 5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 5 uchazečů. Obor 3652H01 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 12 přihlášek 2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden 3. Přijato bylo 12 uchazečů; v prvním kole odevzdalo zápisový lístek 11 uchazečů 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásil 1 uchazeč, přijat byl 1 uchazeč, zápisový lístek odevzdal 1 uchazeč 5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 12 uchazečů. Obor 2356H01 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 13 přihlášek 2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden 3. Přijato bylo 5 uchazečů; v prvním kole odevzdalo zápisový lístek 5 uchazečů 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se nepřihlásili žádní uchazeči 5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 5 uchazečů. Obor 6551H01 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 8 přihlášek 2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden 3. Přijato bylo 8 žáků; v prvním kole odevzdali zápisový lístek 3 uchazeči 21

22 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásil jeden uchazeč, přijat byl jeden uchazeč, zápisový lístek odevzdali uchazeči 5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 3 uchazečů. V průběhu školního roku 2013/14 na útvaru SOŠ nastoupilo 18 žáků, ukončilo předčasně studium 24 žáků (z toho přestup na jinou SŠ 2 žáci), přerušilo studium 4 žáci a změnilo obor vzdělání 8 žáků. 22

23 IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ IV.1. CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ, ABSENCE A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK: REKAPITULACE ZA ŠKOLU v 1. pololetí gymnázium Celkový počet žáků: 284 S vyznamenáním: 152 děvčata: 178 Prospělo: 129 chlapci: 106 Neprospělo: Neklasifikován: Průměrný prospěch: 1,48 Celková absence: Průměrná celková absence: 35,4 z toho omluvená: Průměrná omluvená: 35,4 neomluvená: REKAPITULACE ZA ŠKOLU v 1. pololetí SOŠ Celkový počet žáků: 231 S vyznamenáním: 2 děvčata: 63 Prospělo: 176 chlapci: 168 Neprospělo: Neklasifikován: Průměrný prospěch: 2,85 Celková absence: Průměrná celková absence: 58,61 z toho omluvená: Průměrná omluvená: 56,31 neomluvená: 532 Průměrná neomluvená: 2, REKAPITULACE ZA ŠKOLU ve 2. pololetí gymnázium Celkový počet žáků: 285 S vyznamenáním: 165 děvčata: 179 Prospělo: 120 chlapci: 106 Neprospělo: Neklasifikován: Průměrný prospěch: 1,47 Celková absence: Průměrná celková absence: 48,42 z toho omluvená: Průměrná omluvená: 48,42 neomluvená: REKAPITULACE ZA ŠKOLU ve 2. pololetí SOŠ Celkový počet žáků: 224 S vyznamenáním: 3 děvčata: 59 Prospělo: 205 chlapci: 165 Průměrný prospěch: 2,71 Neprospělo: Neklasifikován:

24 Celková absence: Průměrná celková absence: 59,07 z toho omluvená: Průměrná omluvená: 55,50 neomluvená: 800 Průměrná neomluvená: 3,57 Na SOŠ u maturitních oborů se projevuje obecný systémový problém snížení kvality přijímané skupiny žáků z 9. tříd. Důvodem je nadbytek maturitních oborů v regionu a ČR, větší nabídka než poptávka, to implikuje kvalitu vstupu na UO. Proto je prvořadým úkolem učitelů SOŠ u maturitních oborů příprava studentů ke zvládnutí maturity. Předpoklad studia na VŠ u těchto oborů je opět definován stavem v ČR a počtu VŠ. Propojení naší školy a firmy v duchu duálního vzdělávání má pomoci k dosažení praktických dovedností při vstupu na trh práce po maturitě. U UO je prvořadým úkolem fixovat u žáků smysl pro odpovědnost, řád a spravedlnost, sociální citlivost a návyky, ohled na druhé, schopnost se rozdělit a nesobecky, ochotu pracovat na sobě, umět přijmout prohru a s vytrvalostí a trpělivostí znovu začínat, teprve na druhém místě dosažení odbornosti. V nižších ročnících osmiletého studia (prima až kvarta) se vyskytují prospěchové problémy spíše výjimečně a práce učitelů je ověřována srovnávacími testy SCIO/KEA, NIQES, MAPA, Kvalita školy výsledky dokazují v průběhu nižšího stupně významnou přidanou hodnotu, což také potvrzují umístnění v soutěžích krajského typu, nicméně je sledován trend objevujících se jedinců, kteří mají prospěchové problémy již v sekundě a terci-porovnání s předchozími lety a to především z důvodů delší přizpůsobivosti některých žáků, stylu práce na gymnáziu, motivace žáků v těchto třídách vychází zevnitř kolektivu. Výběrovost u osmiletého oboru není ovlivněna počtem přihlášek ke studiu, protože u uchazeče se výjimečně objevuje více jak tři dvojky na vysvědčení Počet odcházejících žáků z kvarty je celkem 5. Je zřejmý kvalitativní rozdíl ve prospěch absolventů osmiletého studia jak ve srovnávacích testech, tak v maturitách. Jednoznačně jsou lépe znalostně, kompetenčně i sociálně připravení žáci osmiletého studia o čemž svědčí výsledky u maturitních zkoušek, úspěchů v soutěžích a úspěšného výběru náročnějších typů vysokých škol (lékařské, přírodovědecké, filozofické a technické fakulty). Je zřejmá také větší mentální vyzrálost u maturantů osmiletého studia schopnost samostatnějšího myšlení, zvládání problémových situací, schopnost umět si poradit. Stejně tak rizikové chování je sice v nepodstatné míře, ale především u čtyřletého studia. U vyšších ročníků jak osmiletého tak čtyřletého studia se ukazuje již vyhraněnost zájmů o jednotlivé předměty částečně na úkor ostatních předmětů, oproti velkým gymnáziím je nevýhoda ve výběru a zapojení do všech typů soutěží vyhlašovaných MŠMT, vzhledem k našemu počtu 2 tříd v ročníku. Je zřejmé, že možnost výběru nabízených seminářů, volitelných předmětů pro 2 třídy v ročníku je významně kvalitnější, než kdy byla v ročníku pouze 1 třída. Proto je nutné gymnaziální obor udržet jak ve čtyřletém tak v osmiletém cyklu. Z průměru pozitivně vybočuje třída s G-1, Oktáva jak prospěchově, tak v absenci nutno zvýšit vymahatelnost třídním učitelem u absence. Řešením by byla stanovená povinnost při nemoci omluva lékařem. V pedagogickém procesu se ukazuje jako velký přínos investování do interaktivních tabulí a multimediálních vybavení pro implementaci nových moderní metod a forem při výuce, dále jsou velmi efektivní projektové činnosti žáků v OP z ESF, neboť je tím významně posílena motivace ve studiu. Tradiční formy frontální výuky jsou postupně tímto nahrazovány a jsou tedy posilovány dovednostní kompetence nikoliv pouze znalostní. Dalším pilířem vzdělávání jsou velmi intenzivní zahraniční aktivity školy průřezem od terci až po maturanty (2 návštěvy zahraničních partnerů během roku, v červnu závěrečná mezinárodní konference partnerů zapojených v rámci projektu Comenius). Absence je u nižších ročníků způsobena především dlouhodobými nemocemi nebo pobyty v nemocnici. Ředitel implementoval do školního řádu povinnost u nemoci delší jak 3 dny navštívit lékaře. Ředitel školy vyžaduje povinnost ověřování absence u podezřelých žáků třídními učiteli u lékaře a zákonných zástupců. 24

25 IV.2. OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE Preventistou je jmenován jiný vyučující než výchovný poradce. Minimální preventivní program měla následující fáze: - Poskytnout MPP k připomínkování a schválení vedení školy - seznámit kolegy s programem na pedagogické radě - zajistit průběžnou spolupráci s výchovným poradcem Aktivity pro žáky: - tematické bloky pro studenty - rozšířit prevenci v ostatních předmětech (mezipředmětové vztahy) - jednorázové akce - realizovat aktivity pro žáky podle nabídky organizací a potřeb žáků - dbát na získání základních dovedností týkajících se socializace, upevnění základních návyků v teoretické i praktické části vyučování - nastavit konzultační hodiny s preventistou - zajistit metodické pomůcky v rámci prevence - zajistit aktivity pro rodiče - informace na schůzkách (letáky, zprávy o drogové problematice) - řešení aktuálních problémů týkajících se specifické a nespecifické prevence - propagace - průběžná spolupráce s odborníky a organizacemi - závěrečné hodnocení (evaluace aktivit programu) Prevence a preventivní program je důležitou součástí výchovně-vzdělávacího procesu Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín. Prevence je zapracována jak do Minimálního preventivního programu, tak i do ŠVP a do spolupráci s místními institucemi prevence (Nadace J.P., KamPak, PPP Zlín, odloučené pracoviště Slavičín, Policie ČR).. Ve školním roce 2013/2014 se nám podařilo naplánovaný program nejenom splnit, ale také postupně doplnit o další zajímavé a přínosné programy a akce. Na programu se podíleli nejenom studenti a učitelé, ale také velká podpora byla ze strany vedení školy. Převážná většina akcí směřovala k rozvoji zdravého životního stylu, k rozvoji osobnosti studenta a k jeho individuálním potřebám. Program směřuje primárně ke studentům, dále pak k pedagogům a ke všem zúčastněným. Témata spojená s problematikou prevence se objevují téměř ve všech předmětech z hlediska osobní odpovědnosti při plnění úkolů, spolupráci ve skupině a přístupu k autoritám. Dominantní roli plní humanitně zaměřené předměty, které svým charakterem poskytují dostatečný prostor pro prevenci v plné míře. Dále pak jsou to jednotlivé aktivity, které zabezpečuje nejenom škola, ale i odborné instituce. Velmi dobrá spolupráce se navázala s centrem KamPak ve Slavičíně, které pro naše žáky uspořádalo několik nabídku programů a odbornou pomoc v případě problémů osobních i studijních. Pro budování a upevnění pozitivního sociálního klimatu výrazně přispívají vícedenní pobyty našich studentů adaptační pobyt, lyžařský, turistický kurz, vodácký, cykloturistický, jazykový, a sportovní. K rozvoji sociálního cítění a solidarity i osobnostnímu růstu pomáhají různé charitativněsbírkové akce jako jsou např. Sluníčkový den, Červená stužka, Den se Světluškou, Fond Sidus, atd. Dobrou práci také odvádí výchovné komise, které jsou samostatné pro jednotlivé útvary, a které jsou schopné0 ve spolupráci s vedením rychle a pružně reagovat na různé problémové situace. Tyto i další aktivity nemalou měrou přispěly k prevenci v tomto školním roce. Důležitá je spolupráci s třídními učiteli, jejichž možnost preventivního působení je díky užšímu kontaktu se žáky prvořadá, nezastupitelná, jak v oblasti působení jako vzoru, včasného odhalení nežádoucího chování, tak v oblasti výchovy a vzdělání. 25

26 IV.3. HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA MATURITNÍ ZKOUŠKOU: Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou: Celkem maturovalo 52 žáků /27 prospělo s VZ/ 22 prospělo/3 žáci neprospěli z M/DT Oktáva 28 žáků/14 prospělo s VZ/12 prospělo/2 žáci neprospěli z M/DT G-4 24 žáků/13 prospělo s VZ/10 prospělo/1 žák neprospěl z M/DT počet žáků / průměr Výsledky profilových zkoušek třída oktáva 28 žáků ( x každý 2 profilové zkoušky) počet žáků průměr Anglický jazyk 5 1,6 Francouzský jazyk 2 1 Společenské vědy 14 2 Dějepis 1 3 Biologie 13 1,46 Chemie 7 1,2 Zeměpis 5 2,2 Fyzika 1 1 Matematika 0 0 ICT 6 1,8 Výsledky profilových zkoušek třída G-4 24 žáků (x každý 2 profilové zkoušky) počet žáků průměr Anglický jazyk 6 1,66 Společenské vědy 12 1,16 Dějepis 1 1 Biologie 12 1,41 Chemie 4 1,75 Fyzika 1 1 Zeměpis 2 1 Matematika 4 2,5 ICT 2 1,5 Ve třídě SM-4 maturovalo 23 žáků, 1 studentka oboru SP prospěla s vyznamenáním, 8 studentek oboru SP neprospělo v jarním termínu, 3 studenti oboru MS neprospěli v jarním termínu. Výsledky profilových zkoušek třída SM-4-23 žáků (x každý 3 profilové zkoušky) Předmět počet žáků průměr Praktická zkouška z odborných předmětů 13 2,77 Sociální péče 13 2,38 Zdravotní nauka 11 2,55 26

27 Ekonomika 2 2,00 Praktická zkouška z odborného výcviku 10 2,20 Mechatronika 7 3,00 Technologie 10 2,60 ICT 3 3,00 Ve třídě PO-2A prospělo 10 studentů, 9 neprospělo v jarním termínu. Výsledky profilových zkoušek třída PO-2A 19 žáků (x každý 3 profilové zkoušky) počet žáků průměr Praktická zkouška z odborných předmětů 19 2,79 Ekonomika 19 3,05 Management a marketing 10 2,80 Účetnictví 9 2,56 Společná část: Útvar: gymnázium Slavičín Jarní termín: Počet žáků k 1.9. šk.r. 2013/2014 Přerušení/ neukončil ročník ČJL CJ-JA CJ-JN MA ÚZ DT PP ÚZ DT PP ÚZ DT PP DT oktáva /0 28/0 28/0 20/0 20/0 20/0 0/0 0/0 0/0 8/2 G /0 24/0 24/0 14/0 14/0 14/0 0/0 0/0 0/0 10/1 Celkem 52 Útvar: SOŠ Slavičín Jarní termín: Počet žáků k 1.9. šk.r. 2013/2014 SM-4 24 Přerušení/ neukončil ročník ČJL CJ-JA CJ-JN MA ÚZ DT PP ÚZ DT PP ÚZ DT PP DT 1 23/3 23/1 23/4 11/2 11/4 11/1 6/2 6/2 6/0 6/3 PO-2A /3 19/1 19/0 9/1 9/0 9/3 3/0 3/0 3/0 7/2 27

28 IV.4. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ: Na gymnáziu pracuje kvalifikovaný výchovný poradce, který absolvoval školení pro zdravotně postižené žáky a Výchovná komise viz. Zápisy z VK k řešení problémových situací, viz. zápisy z porad a statut VK. Byly řešeny také případy, které nebyly potřeba projednávat pomocí VK - rozhovory s rodiči či studenty. Výchovná komise se schází alespoň 2x za čtvrtletí nebo dle potřeby. Byly výrazněji monitorovány třídy prima až kvarta na základě zkušeností z minulých let, kdy se jedná o věkově rizikovou skupinu žáků vzhledem k sociálně patologickým jevům, nebyly shledány zásadní problémy. Bylo doporučeno ředitelem sociometrické šetření tříd prvních ročníků. Útvar GJP Pochvaly Počet Třídního učitele 114 Ředitele školy 10 Starostou města 3 Tresty Počet Důtka třídního učitele 0 Důtka ředitele školy 0 2 uspokojivé 0 3 neuspokojivé 0 Podmíněné vyloučení 0 Útvar SOŠ napomenutí a důtky V prvním pololetí byla udělena tato napomenutí a důtky Druh napomenutí Počet Důvod Napomenutí třídního učitele 10 Nevhodné chování ve vyučování, porušování školního řádu, neomluvená absence Důtka třídního učitele 6 Porušování školního řádu, neomluvená absence Důtka ředitele školy 7 Neomluvená absence, porušování školního řádu Ve druhém pololetí byla udělena tato napomenutí a důtky Druh napomenutí Počet Důvod Napomenutí třídního učitele 7 Nevhodné chování ve vyučování, porušování školního řádu, neomluvená absence Důtka třídního učitele 7 Nevhodné chování ve vyučování, porušování školního řádu, neomluvená absence Důtka ředitele školy 4 Nevhodné chování ve vyučování, porušování školního řádu, neomluvená absence 28

29 Podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia Ve školním roce 2013/2014 byli podmíněně vyloučeni v I. pololetí 2 žáci učebního oboru Kuchař-číšník za neomluvenou absenci, ve III. čtvrtletí 1 žákyně učebního oboru Kuchař-číšník za neomluvenou absenci. Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků útvaru 2 uspokojivé 7 3,1 3 neuspokojivé 4 1,7 Výchovná komise úzce spolupracuje s vedením školy, pružně reaguje na různé problémové situace, které vznikají jak v teoretickém, tak v praktickém vyučování. Komise řešila v osmi případech neomluvenou absenci žáků, v jednom případě fyzické napadení mezi spolužáky a v jednom případě, a to na žádost rodičů, užívání návykových látek. Při všech jednáních úzce spolupracují třídní učitelé s učiteli odborného výcviku, výchovným poradcem a preventistou. Při všech jednáních je přítomen zástupce ředitele a v případě nezletilých žáků i zákonný zástupce. Nadále je třeba rozvíjet spolupráci mezi třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a rodiči žáků, protože všichni hrají nezastupitelnou a důležitou roli v procesu prevence problémového chování. Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2013/2014 Druh postižení : Ročník Počet žáků Útvar GJP Sluchové postižení Tělesné postižení kvarta 1 S kombinací postižení Útvar SOŠ Sluchové postižení Tělesné postižení 2 1 S kombinací postižení - práce s IŽ : 1 kvarta reedukační činnost 2 krát týdně - všechny potřebné pomůcky jsou zabezpečeny - ukončení studia na konci školního roku (na doporučení SPC) - seznámení vyučujících se žáky s přiznaným zohledněním potřeb ve výuce, průběžné konzultace (1 sekunda, 1 kvarta, 2 kvinta) - vyšetření vybraných studentů sexty a G2 v PPP Slavičín kariérové poradenství - intenzivní spolupráce se studenty 2., 3., a 4. ročníků výběr seminářů a VŠ - pomocné konzultace tř. učitelkám primy a sekundy při práci se třídou a rodiči - zážitkový den třídy kvarty zaměřen na vztahy ve třídě - individuální konzultace s TU (problémoví žáci, atmosféra ve třídě) - plnění švp probíhá bez problémů (včetně individuální práce s nadanými studenty) Každý integrovaný student má definovány speciální pomůcky z rozpočtu školy. Integrovaným žákům je věnována vedením vysoká péče: každý vyučující vyplňuje měsíčně u výchovného poradce náplň a počet konzultací, každý vyučující zpracoval TP pro výchovného poradce, který tento konzultoval s SPC. Na každé klas. a pedagogické poradě zpráva výchovného poradce o stavu a potřebách. Dochází k pravidelným 29

30 schůzkám s SPC, jejichž pracovníci mají v monitoringu integrované studenty. Tito studenti nemají problémy se zvládnutím učiva a každý učitel je proškolen VP, jak pracovat a jaké podmínky nastavit. Fáze práce VP v průběhu školního roku: - Sestavení individuálního vzdělávacího plánu pro integrované žáky - Sledování integrace žáků do jednotlivých tříd, pomoc při řešení problémů, - Dohled nad čerpáním konzultačních hodin a nákupem učebních pomůcek integrovaných žáků - Zhodnocení efektivity integrace na konci školního roku - Průběžné konzultace s pracovnicemi SPC Zlín, PPP Slavičín, s rodiči integrovaných žáků a rodiči žáků s přiznaným zohledněním potřeb ve výuce - Zajišťování vyšetření žáků v PPP ve Slavičíně a Zlíně - Shromažďování informací o studiu na vysokých školách, zkušebních testech na VŠ, Gaudeamus burza VŠ ( oktáva, G 4 ) - Zajištění přednášek se zástupci agentury SCIO, organizátory NSZ, aj. o obsahu a průběhu přijímacího řízení na VŠ - Asistence při vyplňování přihlášek na VŠ - Pomoc při zabezpečení dne otevřených dveří na gymnáziu - Monitorování a okamžité řešení problematického chování studentů - Účast na rodičovských schůzkách na žádost třídních učitelů - Spolupráce s pracovníky gymnázia na potlačování sociálně patologických jevů - Zajištění pravidelného setkávání členů Výchovné komise - Vzdělávání v oblasti nových metod a nových maturit pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Ředitel školy v souladu s legislativou a dle podkladů lékařských potvrzení uvolnil z hodin TV 16 žáků v roce 2013/2014 a zažádal o dalšího asistenta pedagoga k postiženému žákovi v třídě prima IV.5. SOUTĚŽE, VÝSLEDKY POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE viz. příloha č 3. IV.6. JINÉ VÝZNAMNÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY UČITELŮ A ŽÁKŮ, POČET ÚČASTNÍKŮ viz.příloha č.4. IV. 7. ODBORNÉ PRAXE A PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ viz. příloha č. 6 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VNITŘNÍ KONTROLY A INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI Kontrola byla prováděna dle vnitřních směrnic v oblasti: šetření Policií ČR nedohledaného majetku v areálu SOŠ šetření Policie ČR poškození fasády grafitem vnitřní kontrola hospodaření, toku financí dle vnitřních směrnice viz. rozbor hospodaření hospodaření s majetkem - viz. zápis z inventarizace kontrolní a hospitační činnosti pedagogicko-výchovného procesu V.1. KOMENTÁŘ K HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI: Vnitřní kontrola byla prováděna dle vnitřních směrnic a dle organizační struktury školy na všech úrovních. Ředitel vedl Hodnotící pohovory s učiteli, viz. Portfolio učitele, na kterých diskutoval výsledky, potřeby, náměty práce učitelů, výsledkem pohovoru byla změna 30

31 v nenárokových složkách platu. Zástupci prováděli činnost dle plánu hospitací. Hospitační činnost prováděli ředitel na útvaru gymnázium i soš nahodilé bez zápisu po dobu do 20 minut ve třídě, zástupci a předseda předmětové komise cizích jazyků. Byly podány pouze upozornění ze strany zákonných zástupců (nikoliv stížnosti) na komunikační schopnosti u jedné vyučující, s touto byl proveden pohovor a současně byla vyslána na seminář zaměřený na etické chování učitele. Drobná pochybení byla řešena operativně-bez zápisu. Z každé hospitace je uveden zápis uložený u zástupce nebo v Portfoliu, vyhodnocení hospitace bylo provedeno ústním rozborem s každým hospitovaným. Hospitací za školní rok bylo uskutečněno 23. Zásadní problémy nebyly nalezeny, nutné však zavádět více netradiční formy a metody výuky, především ve vyšších ročnících, redukovat frontální výuku a posilovat výuku skupinovou, projektovou a to v přírodovědných předmětech. Ke kontrole dále slouží Evaluační testování SCIO, NIQES, KEA, MAPA v jednotlivých ročnících. V.2. Závěry ke kontrolní činnosti ČŠI duben 2014: 31

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy v roce 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy v roce 2014-2015 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Výroční zpráva o činnosti školy v roce 2014-2015 Garant výroční zprávy Mgr. Josef Maryáš, ředitel Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci

Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Seznam grantových projektů OP VK schválených k realizaci Číslo kola výzvy: 1 Číslo a název globálního grantu: Vyhlašovatel (ZS): CZ.1.07/1.1.08 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30

Název oboru vzdělání přijímaných uchazečů 30 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE STŘEDNÍ ŠKOLE TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ, NOVÝ BYDŢOV, DR. M. TYRŠE 112, realizované ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-475/13-J INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-475/13-J Název právnické osoby Střední škola technická Žďár nad Sázavou vykonávající činnost školy: Sídlo: Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou IČO: 00 226 206 Identifikátor:

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školská rada 11.9.2013

Školská rada 11.9.2013 Základní škola a mateřská škola Chotíkov, příspěvková organizace Chotíkov 173, 330 17 tel.: +420 377 821 580 e-mail: skola@zs-chotikov.cz Školská rada 11.9.2013 Zuzana Houdková zuzana.houdkova@zs-chotikov.cz

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více