Výroční zpráva o činnosti školy v roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy v roce 2013-2014"

Transkript

1 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Výroční zpráva o činnosti školy v roce Garant výroční zprávy Mgr. Josef Maryáš, ředitel Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín 1

2 OBSAH ÚVOD - CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 I. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ, POPIS AKTIVIT... 6 I.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SOUČÁSTÍ ŠKOLY... 6 I.2. VZDĚLÁVACÍ OBORY... 6 I.3. POPIS AKTIVIT ŠKOLY... 7 I.4. DOTAČNÍ PROGRAMY- DOTACE ESF I.5. PŘÍNOS DOTAČNÍCH PROGRAMŮ A AKTIVIT ŽÁKŮ NA VZDĚLÁVACÍ PROCES II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DVPP II.1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ II.1.1. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/ II.1.2. Věková struktura pedagogických pracovníků: II.1.3. Požadovaný stupeň vzdělání učitelů a aprobovanost výuky ve školním roce 2013/ II.2. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/ II.2.1. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/ II.5. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ III. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ NA ŠKOLU III.1. ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ A PŘIJATÍ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015: III.2. KRITÉRIA PŘIJETÍ III. 3. PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 / IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ IV.1. CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ, ABSENCE A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK: IV.2. OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE IV.3. HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA MATURITNÍ ZKOUŠKOU: IV.4. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ: IV.5. SOUTĚŽE, VÝSLEDKY POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE IV.6. JINÉ VÝZNAMNÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY UČITELŮ A ŽÁKŮ, POČET ÚČASTNÍKŮ IV. 7. ODBORNÉ PRAXE A PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VNITŘNÍ KONTROLY A INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI V.1. KOMENTÁŘ K HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI: VI. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ VII. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č Příloha č

3 ÚVOD - CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 1. Název školy: Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín 2. Sídlo: Školní 822, Slavičín 3. Odloučené pracoviště: Divnice 119, Slavičín 4. IČO: IZO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 8. Adresa zřizovatele: tř. T. Bati 22, Zlín 9. Kontaktní osoba u zřizovatele: metodik školy Mgr. Pavla Fryštacká, , 10. Jméno ředitele: Mgr. Josef Maryáš, jmenován s účinností od č.j. ŠK/748/03 Adresa bydliště ředitele: Štítná nad Vláří Popov 119, 7633 Štítná nad Vláří Datum narození ředitele: Jméno statutárního zástupce : Ing. Michal Horalík, jmenovaný od Kontakt: , Jméno zástupce ředitele: Mgr. Libuše Pavelková, jmenovaná od Kontakt: , Kontakt na školu: /fax útvar gymnázia, útvar SOŠ web Jméno pracovníka pro podávání informací: ředitel Mgr. Josef Maryáš 15. Kontakt na ředitele: /fax Datum zřízení: , zřizovací listina ze dne (bez č.j.), osmiletý studijní cyklus zaveden od MŠMT č.j /94-61 ze dne , změna zřizovací listiny Dodatek č. 1 č.j /98-21 s účinností od ze dne , od příspěvková organizace Zlínského kraje Rozhodnutí MŠMT ČR č.j / ze dne , zřizovací listina č.j. 270/2001 ze dne , Dodatek č.1 ke Zřizovací listině č.j. 3505/2001/ŠK ze dne , Dodatek č.2 ke Zřizovací listině č.j.: KUZL 4103/2004/ŠK, ze dne Dodatek č.3 ke Zřizovací listině ze dne , Dodatek č.4 ke Zřizovací listině ze dne , Dodatek č.5 ke Zřizovací listině ze dne Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině ze dne Datum zařazení do sítě: č.j / ze dne , rozhodnutí ze dne č.j /98-21, rozhodnutí ze dne č.j /2000, rozhodnutí ze dne s účinností od č.j /01-21, protokol o provedení změny ze dne č.j /01-21, rozhodnutí ze dne č.j.:14 647/04-21 protokol o provedení změny ze dne č.j. Sine/ , rozhodnutí ze dne č.j.: /04-21 s účinností od rozhodnutí ze dne č.j.: /05-21 s účinností od rozhodnutí ze dne č.j.: /06-21 s účinností od rozhodnutí č.j.: 65362/2008 s účinností od rozhodnutí č.j.: 75228/2011 s účinností od rozhodnutí č.j / s účinností od

4 18. Kapacita školy: 720 žáků 19. Kapacita školní jídelny - výdejny: Škola sdružuje: Gymnázium, Střední odbornou školu, výdejnu jídla 21. Školní jídelna výdejna je součástí útvaru soš 22. Jídelna pro útvar gymnázia je součástí komplexu školy, ale je ve vlastnictví obce. 23. Domov mládeže není zřízen. 24. Rada školy: zřízena Školská rada od , počet členů 6, ze zákona č. 561/2004 Sb., zvolení kandidáti z řad pedagogů: Ing. Jarmila Überallová - pedagog Ing. Lidmila Zezulková - pedagog zvolení kandidáti z řad rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků: Antonín Goňa zákonný zástupce Jaroslav Čech zákonný zástupce jmenovaní zřizovatelem školy Zlínským krajem Ing. Jaroslav Končický, starosta Slavičína Mgr. Božena Filáková, ředitelka Nadace Jana Pivečky 25. Občanské sdružení při škole: Asociace rodičů a přátel Gymnázia Jana Pivečky Slavičín, registrováno dne Ministerstvem vnitra ČR č.j. VS/1-1/38 552/98-R, 26. Doplňková činnost: - Živnostenský list č. 7657/06/2I/EP/P na realitní činnost a č. LU- L-24/03 P na pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti, - Výpis z živnostenského rejstříku č.j.: 212/61/2012/Záb/10 ze dne Odborová organizace na škole není založena 28. Škola vyučovala dle schválených ŠVP a dobíhajících učebních dokumentů: Název ŠVP pro nižší stupeň oboru 7941K81: Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého Gymnázia Jana Pivečky Slavičín Název ŠVP pro vyšší stupeň osmiletého oboru 7941K81 a čtyřletý obor 7941K41 : Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Gymnázia Jana Pivečky Slavičín zpracován podle RVP G Název ŠVP L/01 Mechanik seřizovač: Mechatronik seřizování a programování CNC strojů Název ŠVP M/01 Sociální činnost: Sociální, správní a pečovatelská činnost Název ŠVP L/51 Podnikání: Podnikání v technických oborech a službách: Název ŠVP H/01 Mechanik opravář motorových vozidel: Automechanik opravář a řidič motorových vozidel Název ŠVP H/01 Elektrikář: Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov Název ŠVP H/01 Kuchař - číšník: Kuchař číšník pro restaurační a rekreační zařízení 4

5 Název ŠVP H/01 Instalatér: Mechanik a opravář instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Název ŠVP H/01 Obráběč kovů: Obráběč kovů obsluha klasických a CNC obráběcích strojů Název učebního dokumentu: M/004 Sociální péče sociálněsprávní činnost Název učebního dokumentu: L/004 Mechanik seřizovač - mechatronik 29. Sloučení škol od je realizováno a probíhá bez negativních vlivů na pedagogicko - výchovný a provozní proces v instituci, což deklarovala i kontrola ČŠI v dubnu 2014, viz. Závěr ČŠI str. 5

6 I. PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH OBORŮ, POPIS AKTIVIT Součást školy Počet tříd I.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE SOUČÁSTÍ ŠKOLY Počet žáků/ dívek Počet žáků na třídu podle stavu k Přepočtený počet ped./ neped. pracovníků Počet žáků na pedagoga/neped pracovníka GJP /178 24,00 24,76/5 11,42/56,6 SOŠ /56 18,67 21,7/7,5 10,82/31,33 Celkem /234 21,34 46,46/12,5 11,140/41,44 Vyučované obory ve školním roce 2013/2014 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) I.2. VZDĚLÁVACÍ OBORY Kód oboru (KKOV) Součást školy Denní studium Počet Ukončilo žáků MZ Ukončilo ZZ Gymnázium 7941K81 GJP Gymnázium 7941K41 GJP Sociální péče sociálněsprávní činnost 7541M004 SOŠ Sociální, správní a pečovatelská činnost (ŠVP) 7541M01 SOŠ 11 0 Mechanik seřizovač - mechatronik 2345L004 SOŠ Mechatronik seřizování a programování CNC strojů (ŠVP) 2345L01 SOŠ 62 0 Obráběč kovů obsluha klasických a CNC obráběcích 2356H01 SOŠ 12 6 strojů (ŠVP) Automechanik opravář a řidič motorových vozidel (ŠVP) 2368H01 SOŠ 17 7 Provozní elektrikář pro stroje a zařízení budov (ŠVP) 2651H01 SOŠ 9 0 Mechanik a opravář instalatérských a elektrotechnických zařízení budov 3652H01 SOŠ 17 7 (ŠVP) Kuchař-číšník pro restaurační a rekreační zařízení (ŠVP) 6551H01 SOŠ Podnikání v technických oborech a službách (ŠVP) NS 6441L51 SOŠ Vyučované obory ve školním roce 2013/2014 (názvy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol) Podnikání v technických oborech a službách- NS Kód oboru (KKOV) Součást školy Studium při zaměstnání Počet žáků Ukončilo ZZ Ukončilo MZ D Á V E E X D Á V E E X D Á V E E X 6441L01 SOŠ

7 Vysvětlivky: DÁ dálkové studium NS nástavbové studium ZZ závěrečné zkoušky MZ maturitní zkoušky ŠVP školní vzdělávací program I.3. POPIS AKTIVIT ŠKOLY Z opatření snížení počtu odučených hodin na útvarech ve školním roce (gymnázium z 526 na 505 hodin, z 363 na 276 hodin soš) vyplynul stále nad normativ výkonů učitelů a to 1,8 učitelů na gymnáziu a 1,8 učitelů na soš, (u THP je podstav 0,2) stanovený zřizovatelem V květnu 2014 byla provedena analýza vnitřního pedagogicko-výchovného procesu školy (oborů, výkonů žáků a učitelů, pracovně právních dopadů) s předpokladem od , z níž vyplynul předběžný nadbytek 1,73 učitelů odborných a teoretických předmětů, nadbytek 0,57 UOV, THP jsou v relaci s normativem, na útvaru gymnázium šetříme 0,425 učitele, z toho také vyplývající celkový počet odučených hodin na útvaru SOŠ a Gymnázium Jana Pivečky ve školním roce 14-15; Vzhledem k zachování skladby oborů a především možnosti sestavit rozvrhy hodin žáků není reálné, aby stav skutečných úvazků odpovídal ve školním roce stavu normativnímu; celkem UOV učitelé útvaru SOŠ učitelé útvaru gymnázia THP skutečnost 6,6 13,6 25,2 12,5 normativ 5,46 11,02 23,78 11,7 rozdíl 1,14 2,58 1,42 0,8 celkem UOV učitelé útvaru SOŠ učitelé útvaru gymnázia THP skutečnost 7,9 13,77 23,9 12,5 normativ 7,33 12,19 24,3 11,7 rozdíl 0,6 1,58-0,4 0,8 Tuto situaci v podmínkách školy se zachováním stávající nabídky učebních oborů nelze odstranit, jediná možnost narovnání skutečného počtu učitelů a normativního stavu by byla komplexní regionální optimalizace učebních u maturitních oborů Od 1.2: 2014 byla provedena změna na pozici výchovného poradce útvaru SOŠ (RD), Zřizovatel podpořil úplnou rekonstrukci budov a areálu SOŠ, neboť jeho technický stav byl na hranici provozu a bez zásadní rekonstrukce (zateplení, výměna prosklených částí, oprava omítek, elektrorozvodů, rekonstrukce venkovních ploch, sportovního areálu ) z bezpečnostních důvodů budou brzy budovy SOŠ nevyhovující V měsíci červnu byly zahájeny rekonstrukční práce z projektu ROP firmou INSTOP v nákladech 16,8 mil. Kč stavebních prací, nákup pomůcek z projektu ROP za 3,9 mil. Kč V měsíci červenci byly zahájeny práce z projektu OP ŽP firmou SMO za 23,7 mil V následujícím roce chci zkultivovat především vnější okolí areálu SOŠ terénní úpravy, výsadba rostlin, chodníky, lavičky na základě přijímacích zkoušek byly stanoveny počty tříd: 7

8 prima (k dnešnímu dni 15 žáků) 1 čtyřletá třída gymnaziální G1 (přijato 18 žáků, ale třída bude spojena s paralelní kvintou a vhodně přerozdělena tak, aby v G1 a kvintě bylo po 22 žácích, toto se jeví jako vhodné řešení i do budoucna pro zachování struktury oborů, ekonomické prostupnosti a kvality přijímaných uchazečů do čtyřletého studia, nechceme jít cestou přijetí za každou cenu do čtyřletého studia např. převedením žáků na úkor mechatroniků 1 třída mechatroniků (17 žáků), 2 třídy z 5 učebních oborů (celkem 32 žáků), 1 třída podnikání denního studia (celkem 16 žáků), 1 třída dálkového studia ( 12 žáků), nebyla otevřena pro nezájem třída sociální činnosti V řešení je možnost otevření nového oboru čtyřletého studia Informační technologie Výkonový stav učebních oborů se výrazně zlepšil oproti loňskému roku (12 žáků) především intenzivnější spoluprací se ZŠ, především slavičínskou ZŠ a krajským projekt SŠ-ZŠ, samozřejmě také investiční akcemi, neboť bez kultivace a modernizace budov by to v žádném případě nebylo možné Přestože kvalita uchazečů o osmileté i čtyřleté studium gymnázia je srovnatelná s jinými gymnázii, zájem není odpovídající Na základě jednání, které jsou odezvou na iniciaci návrhu nového oboru Informační technologie jako výměna za osmileté gymnázium, bylo dohodnuto, že zavedení nového oboru Informační technologie nebude svázáno s výměnou za osmileté gymnázium a že nyní bude administrován KÚ pouze nový obor. Proto v návrhu počtu tříd uvádím znovu pro jednu třídu čtyřletého a jednu třídu osmiletého. Při stávajícím financování počet žáků v osmiletém studiu musí v budoucnu dosahovat ze Slavičínských škol alespoň 12 až 15 jako podmínku nutnou (nikoliv dostatečnou) pro otevření primy, neboť z okolí nelze počítat s více jak 15 až 20 žáky. Dále jsem přesvědčen, že utlumení primy musí v následujících letech skončit rozhodnutím zřizovatele, ve kterém městě bude gymnázium (Valašské Klobouky Slavičín), neboť jedna třída čtyřletého gymnázia v žádném případě ne jenom, že není konkurence schopna gymnáziím s více třídami v ročníku (počty volitelných seminářů, možnosti dělení skupin, nabídka cizích jazyků,heterogenní výuka, nastavením rozvrhů, nabídka projektových činností, atd.), ale protože na celkový region není potřeba více jak 2 třídy čtyřletého gymnázia (max. 50 žáků) Co se týče nového oboru vzhledem k současnému počtu deváťáků v regionu a počtu otevíraných maturitních tříd v Luhačovicích, Slavičíně, Val. Kloboukách je velmi odvážné uvažovat o otevření 25 gymnazistů, 25 mechatroniků, 25 informačních technologů v jednom ročníku ve Slavičíně, existuje riziko odčerpání právě mechatroniků a gymnazistů na úkor informačních technologů ve škole (Uherský Brod, Zlín, Vsetín není pro Slavičín spádová oblast a ve Slavičíně již několik let nepřesáhl počet žáků v maturitních oborech v prvních ročnících více jak 50). Je nutno počítat také ještě s 25 gymnazisty, 25 ekonomy ve Val. Kloboukách a minimálně 30 maturanty v Luhačovicích (celkem přes 150 maturantů v ročníku). 8

9 Při ověřování uplatnitelnosti ve strategických firmách regionu (TVD, NTS, TRYON) je především zájem o mechatroniky a učně. V případě povolení primy a následným stejným výsledkem jako tento rok (16 ZP), tento obor při stávajícím způsobu financování nemůže ekonomicky přežít, a tedy zachování osmiletého studia je možné pouze za významné podpory základních škol ve Slavičíně s následnou možností buď samostatně ještě otevřít třídu čtyřletého studia, nebo v případě menšího počtu uchazečů o čtyřletý obor jimi doplnit kvintu na počet min. 30 žáků Žádat o 2 třídy čtyřletého studia v ročníku na úkor Val. Klobouk je v daném okamžiku neprostupné Náhrada osmiletého gymnázia šestiletým je více riziková než pokračování a poslední snaha zvýšit počet uchazečů o osmileté studium, neboť právě osmileté studium je atakováno uchazeči z malotřídních základních škol (Pitín, Dolní Lhota, Pozlovice, Malé Pole), kde by žáci odešli na úplné základní školy, a tedy jejich druhý přestup ze sedmé třídy na osmileté gymnázium je po průzkumu názoru rodičů velmi málo pravděpodobný O proti předchozím letům se podařilo aktivitami vedení školy stabilizovat počet zájemců o mechatroniky, byla vytvořena 1 třída o 17 žácích (rok 2011 bylo 11, rok 2012 bylo 15 mechatroniků, rok 2013 bylo 17 mechatroniků), tento potřebný trend je však nutné udržet v dlouhodobém horizontu obor sociální činnost se ukazuje jako neživota schopný Na základě opatření ředitele došlo ke změně způsobu evidence majetku a skladových zásob školy, přesto ještě řešíme pozůstatky nesrovnalostí evidence majetku na soš a jeho zápisu v katastru nemovitostí Byly posíleny posloupnosti kontrolních mechanizmů duplicitní vnitřní kontrolou ICT učitelé připravili novou technologii toku informací intranetového prostředí na SOŠ, zavedli nové www školy, vedení školy zahájilo rekonstrukci síťových prvků na SOŠ, neboť stav není dimenzovaný na nově pořízené PC all in one, prostřednictvím projektů došlo také k nákupu licencí VISION, FANUC, 3-D tiskárny a laser pro strojaře, od září bude ve škole 85 nových počítačových sestav, proto provádíme nové síťování budov s nákupem síťových prvků Velkou přidanou hodnotou je udělení akreditace Autorizované osoby naší škole pro obor Obráběč kovů (pro dílčí kvalifikaci i úplnou kvalifikaci pro zájemce z řad veřejnosti), nyní je v řešení žádost o autorizaci pro obor Elektrikář Administrace maturitních a závěrečných zkoušek proběhly bez komplikací Byly přepracovány jednotné řády, směrnice, pokyny, plány práce, plány DVPP, činností jednotlivých metodiků, předsedů PK, preventistů, od Na základě doporučení ČŠI byly novelizovány všechny ŠVP učebních oborů od Jsou nastaveny pravidelné činnosti v provozu školy porady vedení, předmětových komisí, předsedů předmětových komisí, výchovné komise, provozní porady 9

10 Bylo nutné prezentovat nový subjekt u firemních partnerů, základních škol a to osobními návštěvami ředitele a VUOV, vedení školy se několikrát sešlo společně se sociálními partnery TVD, NTS, ZEKA, TRYON Škola připravuje Almanach k 50 letému výročí založení střední školy ve Slavičíně a k prezentaci zrekonstruovaného areálu SOŠ Byly realizovány 4 setkání všech zaměstnanců školy, několik společných akcí pro všechny žáky školy (Majáles, divadelní představení, LVK, projektové dny aj.) Byla provedena generální oprava 1 soustruhu, který již bezpečnostně nevyhovuje za 220 tis. Kč Sloučení s sebou přineslo významné navýšení administrace v oblasti správní, ekonomické i personální, ale nemělo žádný negativní dopad na průběh pedagogicko- výchovného procesu žáků v obou školách, provozní úkoly jsou řešeny standardními postupy, ČŠI deklarovala, že nastoupená cesta po sloučení škol v oblasti materiálně technického a pedagogického rozvoje školy je správná Pro ředitele je každodenní častý přejezd mezi budovami soš a gymnázium vzdálených 4 km časově náročný na Pedagogické radě byla schválena průběžná Hodnotící zpráva školy, Výroční zpráva za rok , ŠVP nižšího gymnázia gymnázia je situováno v městském lesoparku a je součástí školského komplexu zahrnující ZŠ, sportovní halu, hřiště, nový sportovní areál, má k dispozici školní jídelnu ZŠ a školní bufet. gymnázium má k dispozici 12 kmenových a 5 odborných učeben, výtvarnou galerii, je připojeno bezdrátově na Internet s rychlostí 40 Mb/s SOŠ je situována u hlavní silnice mezi Slavičínem a Vlachovicemi, má vlastní tělocvičnu, výdejnu jídla, 6 pracovišť OV, 12 kmenových učeben, internet s připojením 40 Mb/s, zastávka vlaku i autobusu jsou vzdáleny 200 m od areálu gymnázium pokračoval ve spolupráci s partnery v navázané zahraniční spolupráci v rámci projektu SOCRATES se školami z Německa, Francie, Itálie, Slovenska ve výměnných 8 denních stážích, ve Slavičíně proběhla závěrečná konference v červnu za účasti všech státu pod záštitou radního ZK pro školství škola se intenzivně zapojilo do podávání projektů financovaných z EU, ze dvou projektů byl schválen projekt OP VzK ICT nás baví za Kč realizované evaluační projekty SCIO: přijímací zkoušky - SCIO, Mapa školy SCIO pro vnější evaluaci, Barvy života projekt ZK, Kalibro, NIQES, Kvalita školy rozšířena nabídka kroužků, nepovinných předmětů (biologický, chemický seminář, nepovinná ruština, matematika, latina, v rámci projektu OP VzK Centra jsou na SOŠ kroužky pro všechny UO), využívá víceúrovňové výuky, výuky v blocích (blok přírodovědných předmětů), projektové výuky, spojování heterogenních věkových skupin (cizí jazyky, tělesná výchova, přírodovědný kroužek, výtvarná výchova a hudební výchova), z povinných předmětů má žák naprosto volný výběr pro volitelný předmět na škole pracují 2 Výchovné komise k řešení problémových situací žáků, Žákovský parlament, jako nástroj komunikace učitelů a žáků, Pedagogická rada, Asociace rodičů a přátel školy ředitel školy organizuje klasifikační porady, pedagogické rady, porady provozní, porady předsedů PK a porady Výchovné komise útvar využívá doplňkovou činnost především v pronájmech kapacit školy, výuka mimo školu zahraniční pobyty v roce 10 denní zájezd do Francie, Anglie, Německa, 10

11 výtvarný plenér v rozsahu 4 dnů - vybraní studenti týdenní cykloturistický kurz třídy septima, G-3, G-1, kvinta týdenní lyžařský výcvikový kurz neproběhl u tříd G-1,kvinta, sekunda, 1.r na SOŠ z důvodů špatných sněhových podmínek, náhradní termíny jsou plánovány v roce 2015 vodácký kurz vybraní studenti 5 dnů historický zájezd Praha maturitní ročníky, 5 dnů adaptační pobyty pro nové žáky v primě a G-1 (3 dny), seznamovací pobyt 1.r na soš (1 den) ve všech třídách ročníků osmiletého a všech ročnících čtyřletého studia byly nainstalovány v kmenových i odborných učebnách počítače s připojením na Internet, celkem je pro 12 tříd 9 interaktivních tabulí, na soš se interaktivní PC postupně doplňují škola vyučuje dle ŠVP ve vyšším stupni osmiletého a čtyřletého studia a do vzdělávacího programu implantovala prvky definované RVP pro ZŠ, především v oblasti nových metod (skupinové, projektové) v předmětech jazyka českého, cizích jazycích, dějepisu, výtvarného a hudebního umění, dále matematiky, fyziky, chemie a biologie, od došlo ke schválení nového ŠVP pro nižší stupeň osmiletého gymnázia, učebních plánů příloha č.1, na SOŠ jsme přepracovali k všechny švp I.4. DOTAČNÍ PROGRAMY- DOTACE ESF PROGRAM PROJEKT NÁZEV ČÁSTKA/ÚSPĚŠNOST OP VK Modernizace výuky biologie a chemie na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín ,42,-Kč/ano OP VK Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ ,-Kč/ano OP VK Novými znalostmi k osobnímu úspěchu Partner/není známa OP VK ICT nás baví Partner/není známa Dotace (granty) města Slavičín Nadační příspěvek Nadace Jana Pivečky SR-ČR OP VK Spolupráce se zahraničními školami, Astronomická pozorování pro slavičínskou veřejnost, Výstavy na GJP v roce 2014, 20. ročník Vánoční laťka, 12. ročník turnaje v nohejbale základních a středních škol, 17. ročník turnaje SŠ a ZŠ v košíkové ze Slavičína a okolí, Florbalový turnaj, Majáles 2014, Dramatický kroužek Chceme pomáhat Revitalizace antukového hřiště v parku Ochrana biodiverzity významných ekosystémov regionov Rajecká dolina a Luhačovské zálesí Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji ,-Kč/ano 5 980,- Kč/ano Partner/ano ,40 Kč (všechny zúčastněné školy Zlínského kraje) ,10 Kč podíl GJP a SOŠ Slavičín OPVK Moderní strojařina pro dospělé ,80 Kč/ano OPVK ICT nás baví Kč/ano Zpracované projekty, které škola připraví a nejsou podpořeny se jeví jako časově velmi náročné a neefektivní a zbytečné, je pak velmi obtížné motivovat zaměstnance k práci na projektech, které sami o sobě jsou při vlastní realizaci mimořádně administrativně zatěžující. 11

12 I.5. PŘÍNOS DOTAČNÍCH PROGRAMŮ A AKTIVIT ŽÁKŮ NA VZDĚLÁVACÍ PROCES Stěžejní aktivity žáků, které mají vliv na kvalitu jejich vzdělávání, praktický přínos nejenom pro ně samotné, ale také pro veřejnost 1. Podpora přírodovědného vzdělávání: Projekt Zavedení nových metod a forem do výuky přírodovědných předmětů na Gymnáziu Jana Pivečky Slavičín Centrum vzdělávání žáků ZŠ-SŠ (zaměřeno na přírodovědné předměty) Projekt Společné poznávání Bílých-Bielych Karpat (SR-ČR) Globe měření kvality vody Recyklohraní učení se recyklaci Spolupráce na projektu Invazní rostliny (SR-ČR) ve spolupráci s MěÚ Pozlovice Enersol obnovitelné zdroje, snižování energetické náročnosti Přínos pro žáky: - Zvýšený zájem o výuku přírodovědných předmětů zejména výběry seminářů SB,SCH,SF (budoucí směřování ke studiu na VŠ a volbě povolání) - Využití zpracovaných lekcí ve výuce výrazné zkvalitnění a zpestření výuky, inovace výuky (využití pracovních listů), nové informace, možnost srovnávání - Zájem o vlastní zdraví a zdravé stravování, z žáků se stávají odborní lektoři (vliv na výběr budoucího povolání-studium výživového poradenství ve Skotsku/příklad jeden z mnoha - Schopnost prezentovat výsledky měření a zpracovaná témata z různých oblastí zdravého životního stylu před studenty z jiných škol - Schopnost orientovat se v každodenních situacích při nákupu potravin, rozpoznat zdravé a méně zdravé potraviny, preference nákupu surovin nikoliv hotových produktů, ve kterých jsou konzervanty, barviva, stabilizátory, rafinované cukry - Získání přehledu o potravinářských závodech v blízkém okolí exkurze- možnosti v hledání budoucího povolání a uplatnění na trhu práce - Získání povědomí o civilizačních chorobách epidemie 21.st. (cukrovka, obezita..) - Praktické pokusy s potravinářskými výrobky chemické rozbory Víme, co jíme - V rámci ekopobytů s odbornými lektory praktické využití teorie - Astrotýmy- učení se týmové spolupráci při astropozorování - Prezentace výsledků zpracování výsledků, článků, tvorba elektronického astrodeníku, tím komunikace s odbornou i laickou veřejností - Složitá práce s PC-astronomický software, dalekohled, kamera, fotoaparát, optické přístroje, práce s elektrotechnikou-kabeláž, vše vyžaduje technickou zručnost) - Pracovní návyky- výroba jednoduchých pomůcek souvisejících s pozorováním, výpočty související s aktuálním astronomickým jevem - Výroba elektronických i klasických herbářů žáci se učí poznávat, sbírat a správně zakládat rostliny, poznatky o ekosystémech a jejich fungování v okolí školy i v rámci CHKO Bílé Karpaty, vytvoření naučné stezky, sami žáci ji umístili do terénu, prezentovali studentské práce při projektových dnech - Poznávání práce odborníků na problematiku ochrany přírody (ČSOP,Kosenka Valašské Klobouky, Veronica Hostětín, Správa CHKO Bílé Karpaty) poznání principu udržitelného rozvoje v kraji - Měření kvality vody v okolí školy praktické dovednosti - Žáci se učí recyklovat sběr použitých baterií, tonerů, drobného elektra 12

13 Přínos pro veřejnost: - Veřejně přístupné, pravidelně aktualizované webové stránky, možnost přihlásit se do kurzů na Moodle, prezentace výsledků na veřejnosti přednášky, pravidelné informace v médiích- Slavičínský zpravodaj, Učitelské noviny, www stránky apod. - Ochutnávka produktů spolupráce se zaměstnavateli (biopečiva, lahůdky, biomošty, biovýrobky) - Projektové dny měření hodnot (tlak, tep, ) - Výstavka výrobků KLASA s ochutnávkou těchto výrobků budova GJP, SOŠ i SOŠ Luhačovice - Prezentace projektu a vybraných témat zdravé výživy pro veřejnost - Vybudování Geoparku pro veřejnost, naučné stezky Chladný vrch umístění v terénu - Zvýšený zájem veřejnosti o astrodeník přednášky, webové stránky, zájem o školu 2. Podpora všeobecného vzdělávání (humanitní, jazykové, ICT): Jazykové projekty (Comenius, etwinning), výměnné pobyty v Německu a Francii Literární soutěže Vnímáme přítomnost, abychom ovlivnili budoucnost, Studenti čtou a píší noviny (MF DNES) Multipolis Přemýšlíme o lidech Dějepis 21. století Office Arena 2014 (ICT) Film a škola Přínos pro žáky: - V tomto kraji je to pro studenty významná možnost vyjet za relativně malé peníze do zahraničí a strávit 14 dnů v přímém kontaktu s cizím jazykem komunikace v jazyce s vrstevníky i jejich rodinami, po návratů žák získá více sebejistoty, dovede si poradit v různých jazykových situacích - Řeší situace spojené s běžným životem (mnohdy těžko proveditelné ve školním prostředí) - Při setkání se jedná mnohdy o několik jazyků, které se vzájemně propojují - Vytváří prezentace, natáčejí filmy, zpracovávají kalendáře, kuchařku ve spolupráci se všemi zeměmi, novinové články s využitím ICT techniky, vyhledávají informace - Žáci komunikují s partnery různými způsoby (maily, dopisy, pohledy, sociální webové sítě Twinspace)-navazují nové kontakty a přátelství, učí se psát různé styly formální, neformální - Poznávají tradice, zvyky, kulturu, život v jiných zemích - Uvažují hlouběji o sobě, druhých lidech kolem sebe, vyjadřují své názory a myšlenky,učí se argumentovat, pracují ve skupinách a respektují dobré mezilidské vztahy, formou hry komunikují, hodnotí sebe i druhých, pracují s vědomím zákonných i společenských norem, práv i povinností - Zasíláním příspěvků do novin na zadané téma se učí psaní různých stylů (někteří žáci se pak hlásí ke studiu žurnalistiky) - Seznamují se s moderními dějinami využití ve výuce projekt z rodinného archivu rodinná paměť, regionální dějiny heraldika měst a obcí, založení Sokola prezentace, nástěnky, fotografie, zhlédnutí filmových dokumentů, které vypovídají o nejmodernějších dějinách Hořící keř, Papež Jan Pavel II. - Osvojení počítačové gramotnosti 13

14 Přínos pro veřejnost: - Pobyt většího množství zahraničních studentů zviditelní nejenom školu, ale i celé město přijetí na radnici starostou města, Nadace Jana Pivečky, vernisáž s výstavkou prací, reportáže z cest, prezentace na webu, představení projektů, koncerty pro zahraniční účastníky i rodiče - Prezentování všech aktivit v místním tisku - Články žáků v regionálním tisku - Aktivní zapojení rodičů do spolupráce i nutnost komunikace v cizím jazyce - pro slavičínskou veřejnost a studenty beseda o zkušenostech s výsledky projektu a zkušenosti studentů s výměnnými projekty 3. Ostatní (prolínání všech kompetencí): - Divadelní a hudební pásma pro žáky okolních MŠ, ZŠ a veřejnost - Turnaj v košíkové, Vánoční laťka, florbal, nohejbal SŠ a ZŠ ze Slavičína a okolí včetně slovenského partnera SOŠ a Gymnázium v Dubnici nad Váhom (zapojení mládeže do sportovní činnosti ve volném čase - důležité udržovat také strategická partnerství) - Výstavy a vernisáže v galerii školy, možnost dostávají účinkovat i místní mladí hudebníci, účast našich žáků, zaměstnanců a přátel školy i z řad veřejnosti - MAJÁLES žáků akce pro veřejnost, kulturní a hudební program žáků pro děti z místní MŠ a ZŠ, pro širokou veřejnost - Všechny tyto aktivity napomáhají žákům k osvojení všech klíčových kompetencí, jsou především velkou motivací pro žáky, což se projevuje v jejich zájmu o výše zmiňované aktivity a taktéž o účast v soutěžích, ve kterých škola dosáhla mimořádných výsledků (únor-červen 2014/viz akce školy umístění v soutěžích) v přírodovědných i humanitních předmětech a tím napomáhají šířit dobré jméno školy mezi odbornou i rodičovskou veřejností. II. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A DVPP II.1. PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Pracovníci k počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní 47 44,886 Externí 1 0,500 II.1.1. Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 (u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A) Ped. pracovníci - os.číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace (stupeň vzdělání, obor, aprobace, DPS) Roků ped. praxe 1102 Ředitel 1,00 VŠ, M-CH Zástupce 1,00 VŠ, JČ-D-JF 24 ředitele 1063 Učitelka VVP 1,00 VŠ, JA-JN Učitelka VVP 1,00 VŠ, JČ-D 30 14

15 1070 Učitel VVP 1,00 VŠ, TV-Z Učitelka VVP 1,00 VŠ, M Učitel VVP 1,00 VŠ, VV, odborné předměty, DPS Učitelka VVP 1,00 VŠ, M-B Učitel VVP 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS Učitel VVP 1,00 VŠ, SV Učitel VVP 1,00 VŠ, M-F Učitelka VVP 1,00 VŠ, JN-JR-D Učitelka VVP 1,00 VŠ, JN-HV Učitelka VVP 1,00 VŠ, JA Učitelka VVP 1,00 VŠ, M-Z Učitelka VVP 1,00 VŠ, AJ Učitelka VVP 1,00 VŠ, JČ-JN Učitelka VVP 1,00 VŠ, M-F Učitel VVP 1,00 VŠ, Z-B Učitelka VVP 1,00 VŠ, JA-B-Z Učitelka VVP 1,00 VŠ, SV-JN (A) Učitelka VVP 1,00 VŠ, CH-B Učitelka VVP 0,67 VŠ, JF Učitelka VVP 1,00 VŠ, JA Zástupce 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS 13 ředitele 1167 Učitel OP 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS Učitelka VVP 1,00 VŠ, DĚ-JN Učitelka VVP 0,81 VŠ (Bc.) Učitelka OP 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS Učitelka OP 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS Učitelka OP 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS Učitelka VVP 1,00 VŠ, MA-BV Učitel OP 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS Učitelka OP 1,00 VŠ, ped. odborné předměty Učitel VVP 1,00 VŠ, JČ-ON Učitel OP 1,00 VŠ, odborné předměty Učitel OP 1,00 VŠ, odborné předměty, DPS Učitelka VVP 1,00 VŠ, JČ-VV Učitelka OP 0,619 VŠ, odborné předměty, DPS Učitel OP 0,19 VŠ (Bc.), odborný výcvik Učitel OV 0,50 VŠ (Bc.), odborný výcvik, DPS Vedoucí učitel 1,00 VŠ (Bc.), odborný výcvik, DPS 31 OV 1274 (D) Učitelka OV 0,50 VŠ (Bc.), odborný výcvik, DPS Učitel OV 1,00 ÚSO, odborný výcvik, DPS (D) Učitel OV 0,50 SO, odborný výcvik 12 (DPČ) 1289 Učitel OV 0,80 ÚSO, odborný výcvik Učitel OV 1,00 ÚSO, odborný výcvik, DPS Učitel OV 0,80 VŠ (Bc.), odborný výcvik Učitel OV 1,00 ÚSO, odborný výcvik 2 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje 15

16 října 2013 nastoupila učitelka VVP (úv. 0,905) na zástup za dlouhodobě nemocnou učitelku, ale ukončila pracovní poměr listopadu 2013 ukončila pracovní poměr učitelka VVP (úv. 1,00), neboť se vrátila učitelka z rodičovské dovolené. ledna 2014 ukončil pracovní poměr učitel VVP (úv. 1,00), neboť se vrátila učitelka z rodičovské dovolené. 7. ledna 2014 se vrátila z rodičovské dovolené učitelka OP (úv. 0,619). v únoru 2014 odešla jedna učitelka na MD (úv. 1,00). v květnu 2014 odešla jedna učitelka na MD (úv. 1,00). června 2014 byl ukončen pracovní poměr se čtyřmi učitelkami VPP (úv. 1,00, 1,00, 0,667, 0,81). 30. června 2014 byla s UOV ukončena DPČ (úv. 0,5) a jeden UOV ukončil pracovní poměr (úv. 1,00). II.1.2. Věková struktura pedagogických pracovníků: let let let let 19 nad 60 let 3 II.1.3. Požadovaný stupeň vzdělání učitelů a aprobovanost výuky ve školním roce 2013/2014 (Zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné) Požadovaný stupeň vzdělání Aprobovanost výuky v % GJP 100 SOŠ 92 GJP 98 SOŠ 86 II.2. NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Pracovníci k počet fyzických osob přepočtené úvazky Interní 14 13,500 Externí 0 0,000 II.2.1. Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, Úvazek Stupeň vzdělání, obor - poř.číslo funkce 1269 Hlavní účetní 1,00 VŠ 1265 Rozpočtář 1,00 VŠ 1228 Technickoekonomický 1,00 VŠ (Bc.) referent 1188 Ekonom-účetnípersonalista 1,00 VŠ 1224 Referent majetkové správy 1,00 VŠ 16

17 1270 Admin. a spis. 1,00 VŠ (Bc.), finance a daně pracovník, personalista, asistent 1207 Uklízečka 0,50 SO 1200 Školník, údržbář 1,00 USO 1115 Uklízečka 1,00 Základní 1286 Uklízečka, výdejčí 1,00 SO strávy 1276 Uklízečka, výdejčí 1,00 Základní stravy 1306 Údržbář 1,00 SO 1271 Uklízečka 1,00 SO 1299 Skladník majetkový referent 1,00 SO 30. září 2013 ukončila pracovní poměr ekonomka (úv. 1,00). 30. června 2014 ukončila pracovní poměr referentka (úv. 1,00). II.5. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP) A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) Seminář SAS 1 Celostátní setkání učitelů M 1 Specializační studium pro vedoucí pracovníky ve školství 1 Seminář k využití médií ve výuce 1 Seminář pro management škol k nové maturitě 1 Seminář ke Standardům pro ZV VO, D, Z 2 Seminář ke Standardům pro ZV CH, F, Př 2 Seminář ke Standardům pro ZV ČSP 1 Seminář ke Standardům pro ZV Tv, Vz, Hv, Vv 2 Seminář pro management škol 2 Seminář k výuce moderních dějin 1 Ostatní školení, kurzy, semináře Veletrh nápadů učitelů fyziky 2 Setkání předsedů předmětových komisí M 1 Konference k primární prevenci 1 Seminář JA 1 Seminář k matematické olympiádě 1 17

18 Seminář Erasmus+ 1 Seminář k ICT 1 Metodický seminář k výuce JA 3 Seminář pro výchovné poradce 1 Botanická sekce seminář pro koordinátory EVVO 1 Metodický seminář k výuce JA 2 Seminář hodnotitelů PP a ÚZ ČJL 1 Seminář Erasmus+ 1 Seminář e-twinning 1 Seminář pro předsedy maturitních komisí 1 Seminář ČŠI elektronické systémy 1 Regionální setkání vedoucích pracovníků škol 1 Metodický seminář k výuce JA 2 Seminář k programu PASCO 3 Metodický seminář k výuce JA 2 Seminář k tvorbě testových úloh 2 Metodické setkání vyučujících JA 3 Programování CNC strojů 4 Seminář k programu PERM 1 Seminář k zákoníku práce 1 Seminář Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti 1 Seminář Nemocenské pojištění a pojistné 1 Seminář Roční účetní závěrka a inventarizace za r Seminář Zdaňování příjmů ze závislé činnosti 1 Seminář k programu UNIS 2 Seminář k cestovním náhradám 1 Seminář k účetnictví PO 1 Seminář Vedení personální agendy a odměňování 1 Seminář Roční zúčtování daně ze závislé činnosti a daňové 1 zvýhodnění za rok 2013 Seminář Důchodové pojištění a ELDP 1 Seminář k FKSP 1 Seminář Účetnictví PO zřízených ÚSC školství 1 Seminář Novinky v účetnictví PO v roce Vzniklá potřeba DVPP pro školní rok 2014/15 Rozšiřující studium VVP Studium v oblasti pedagogických věd 18

19 III. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ NA ŠKOLU III.1. ŽÁCI PŘIHLÁŠENÍ A PŘIJATÍ KE STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015: Kód Název Délka studia Forma studia Druh studia Počet přihlášených Počet přijatých/ nastoupilo Počet odvolání vyřízených ZK 1.kolo 2.kolo a další 7941K81 Gymnázium 8 D MT / K41 Gymnázium 4 D MT / M01 Sociální činnost 4 D MT 3 0 3/ L/01 Mechanik seřizovač 4 D MT / H01 Obráběč kovů 3 D VL / H01 Mechanik opravář 3 D VL 5 2 7/5 0 motorových vozidel 2651H01 Elektrikář 3 D VL 9 0 9/ H01 Instalatér 3 D VL / H01 Kuchař-číšník 3 D VL 8 1 9/ L01 Podnikání 2 D MT-N / L01 Podnikání 3 DA MT-N /9 0 III.2. KRITÉRIA PŘIJETÍ viz. příloha č. 2 (dle Vyhlášky 671/2004 o organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ) III. 3. PROTOKOL O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 (dle Vyhlášky 671/2004 o organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na SŠ) Obor 7941K41 pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u administrativní pracovnice, zahájeno správní řízení ve věci přijetí na Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822. Celkem 35 zaevidovaných přihlášek. 2. Dle výše uvedené vyhlášky rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce poslední březnový týden na den , , náhradní termín 3. Přijímací zkouška dle organizačního pokynu ředitele školy dle testů SCIO: OSP,M,JČ 4. K přijímacím zkouškám se dostavilo 35 žáků, 6. Vyhodnocení přijímací zkoušky dne , dle vyhlášky oznámeny nezávazné výsledky a kritéria přijetí u vchodu budovy školy dne Přijato celkem 31 žáků, zápisový lístek odevzdalo 13 uchazečů 8. Další kolo ředitel vyhlásil na , přihlásilo se 11 uchazečů, přijato bylo 10 uchazečů, 1 uchazeč se nedostavil, ZP odevzdalo 5 uchazečů, celkem po 2. kole je 18 ZP 9. Třetí kolo ředitel vyhlásil na , přihlásil se 1 uchazeč, přijat byl 1 uchazeč celkem po 3. kole je 19 ZP. 10. Ředitel případně doplní na začátku školního roku přestupem Obor 7941K81 pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída 19

20 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u ekonomky školy, zahájeno správní řízení ve věci přijetí na Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, Školní 822. Celkem 16 zaevidovaných přihlášek v 1. kole 2. Dle výše uvedené vyhlášky rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce poslední březnový týden na den a a na náhradní termín (viz. příloha) 3. K přijímacím zkouškám se dostavilo 15 žáků,přijato bylo 15 žáků, po prvním kole odevzdalo 14 uchazečů zápisový lístek, 1 uchazeč oznámil, že nenastoupí. 4. Další kolo ředitel vyhlásil na , přihlásili se 2 uchazeči, přijati byli 2 uchazeči, celkem po 2. kole je 16 ZP 5. Přijímací zkouška se dle kritériím konala z OSP,M,JČ SCIO 7. Vyhodnocení přijímací zkoušky dne , dle vyhlášky oznámeny nezávazné výsledky a kritéria přijetí u vchodu budovy školy dne a Přijetí do vyšších ročníků k : 0 9. Přerušení studia od : Přestoupilo na jinou SŠ od : Opakování ročníku od : Ukončení studia v průběhu šk roku: 1 Obor 2345L01 pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 25 přihlášek 2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány pozvánky k přijímací zkoušce poslední březnový týden na termín a K přijímacím zkouškám se dostavilo 25 žáků, přijato bylo 25 žáků; v prvním kole odevzdalo zápisový lístek 16 uchazečů 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásili dva uchazeči, přijati byli dva uchazeči, zápisový lístek odevzdal 5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem. uchazečů. Obor 7541M01 pro školní rok 2014/2015 nebude obor otevřen 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem byly v 1. kole zaevidovány 3 přihlášky 2. Z důvodu malého počtu podaných přihlášek ředitel školy rozhodl o neotevření oboru. Obor 6441L01 (denní studium) pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 16 přihlášek 2. Poslední březnový týden byly rozeslány uchazečům informační dopisy 3. Ke studiu bylo přijato 16 uchazečů, jeden uchazeč oznámil, že ke studiu nenastoupí 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásili tři uchazeči, přijati byli tři uchazeči 5. Po čtvrtém kole bylo přijato 18 uchazečů. Obor 6441L01 (dálkové studium) pro školní rok 2014/2015 otevírána 1 třída 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 7 přihlášek 20

21 2. Poslední březnový týden byly rozeslány uchazečům informační dopisy 3. Ke studiu bylo přijato 7 uchazečů 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásili tři uchazeči, přijati byli tři uchazeči 5. Po čtvrtém kole bylo přijato 10 uchazečů. Učební obory pro školní rok 2014/2015 otevírány 2 třídy Obor 2368H01 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 5 přihlášek 2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden 3. Přijato bylo 5 uchazečů; v prvním kole odevzdali zápisový lístek 3 uchazeči 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásili dva uchazeči, přijati byli dva uchazeči, zápisový lístek odevzdali 3 uchazeči 5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 5 uchazečů. Obor 2651H01 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 9 přihlášek 2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden 3. Přijato bylo 9 uchazečů; v prvním kole odevzdalo zápisový lístek 5 uchazečů 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se nepřihlásil žádný uchazeč. 5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 5 uchazečů. Obor 3652H01 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 12 přihlášek 2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden 3. Přijato bylo 12 uchazečů; v prvním kole odevzdalo zápisový lístek 11 uchazečů 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásil 1 uchazeč, přijat byl 1 uchazeč, zápisový lístek odevzdal 1 uchazeč 5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 12 uchazečů. Obor 2356H01 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 13 přihlášek 2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden 3. Přijato bylo 5 uchazečů; v prvním kole odevzdalo zápisový lístek 5 uchazečů 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se nepřihlásili žádní uchazeči 5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 5 uchazečů. Obor 6551H01 1. Obdržené přihlášky ke studiu zaevidovány u pověřené pracovnice na útvaru SOŠ, zahájeno správní řízení ve věci přijetí ke studiu. Celkem bylo v 1. kole zaevidováno 8 přihlášek 2. Dle výše uvedené vyhlášky byly rozeslány informační dopisy poslední březnový týden 3. Přijato bylo 8 žáků; v prvním kole odevzdali zápisový lístek 3 uchazeči 21

22 4. V druhém, třetím a čtvrtém kole se přihlásil jeden uchazeč, přijat byl jeden uchazeč, zápisový lístek odevzdali uchazeči 5. Po čtvrtém kole odevzdalo zápisový lístek celkem 3 uchazečů. V průběhu školního roku 2013/14 na útvaru SOŠ nastoupilo 18 žáků, ukončilo předčasně studium 24 žáků (z toho přestup na jinou SŠ 2 žáci), přerušilo studium 4 žáci a změnilo obor vzdělání 8 žáků. 22

23 IV. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ IV.1. CELKOVÝ PROSPĚCH ŽÁKŮ, ABSENCE A CHOVÁNÍ VE ŠKOLE ZA UPLYNULÝ ŠKOLNÍ ROK: REKAPITULACE ZA ŠKOLU v 1. pololetí gymnázium Celkový počet žáků: 284 S vyznamenáním: 152 děvčata: 178 Prospělo: 129 chlapci: 106 Neprospělo: Neklasifikován: Průměrný prospěch: 1,48 Celková absence: Průměrná celková absence: 35,4 z toho omluvená: Průměrná omluvená: 35,4 neomluvená: REKAPITULACE ZA ŠKOLU v 1. pololetí SOŠ Celkový počet žáků: 231 S vyznamenáním: 2 děvčata: 63 Prospělo: 176 chlapci: 168 Neprospělo: Neklasifikován: Průměrný prospěch: 2,85 Celková absence: Průměrná celková absence: 58,61 z toho omluvená: Průměrná omluvená: 56,31 neomluvená: 532 Průměrná neomluvená: 2, REKAPITULACE ZA ŠKOLU ve 2. pololetí gymnázium Celkový počet žáků: 285 S vyznamenáním: 165 děvčata: 179 Prospělo: 120 chlapci: 106 Neprospělo: Neklasifikován: Průměrný prospěch: 1,47 Celková absence: Průměrná celková absence: 48,42 z toho omluvená: Průměrná omluvená: 48,42 neomluvená: REKAPITULACE ZA ŠKOLU ve 2. pololetí SOŠ Celkový počet žáků: 224 S vyznamenáním: 3 děvčata: 59 Prospělo: 205 chlapci: 165 Průměrný prospěch: 2,71 Neprospělo: Neklasifikován:

24 Celková absence: Průměrná celková absence: 59,07 z toho omluvená: Průměrná omluvená: 55,50 neomluvená: 800 Průměrná neomluvená: 3,57 Na SOŠ u maturitních oborů se projevuje obecný systémový problém snížení kvality přijímané skupiny žáků z 9. tříd. Důvodem je nadbytek maturitních oborů v regionu a ČR, větší nabídka než poptávka, to implikuje kvalitu vstupu na UO. Proto je prvořadým úkolem učitelů SOŠ u maturitních oborů příprava studentů ke zvládnutí maturity. Předpoklad studia na VŠ u těchto oborů je opět definován stavem v ČR a počtu VŠ. Propojení naší školy a firmy v duchu duálního vzdělávání má pomoci k dosažení praktických dovedností při vstupu na trh práce po maturitě. U UO je prvořadým úkolem fixovat u žáků smysl pro odpovědnost, řád a spravedlnost, sociální citlivost a návyky, ohled na druhé, schopnost se rozdělit a nesobecky, ochotu pracovat na sobě, umět přijmout prohru a s vytrvalostí a trpělivostí znovu začínat, teprve na druhém místě dosažení odbornosti. V nižších ročnících osmiletého studia (prima až kvarta) se vyskytují prospěchové problémy spíše výjimečně a práce učitelů je ověřována srovnávacími testy SCIO/KEA, NIQES, MAPA, Kvalita školy výsledky dokazují v průběhu nižšího stupně významnou přidanou hodnotu, což také potvrzují umístnění v soutěžích krajského typu, nicméně je sledován trend objevujících se jedinců, kteří mají prospěchové problémy již v sekundě a terci-porovnání s předchozími lety a to především z důvodů delší přizpůsobivosti některých žáků, stylu práce na gymnáziu, motivace žáků v těchto třídách vychází zevnitř kolektivu. Výběrovost u osmiletého oboru není ovlivněna počtem přihlášek ke studiu, protože u uchazeče se výjimečně objevuje více jak tři dvojky na vysvědčení Počet odcházejících žáků z kvarty je celkem 5. Je zřejmý kvalitativní rozdíl ve prospěch absolventů osmiletého studia jak ve srovnávacích testech, tak v maturitách. Jednoznačně jsou lépe znalostně, kompetenčně i sociálně připravení žáci osmiletého studia o čemž svědčí výsledky u maturitních zkoušek, úspěchů v soutěžích a úspěšného výběru náročnějších typů vysokých škol (lékařské, přírodovědecké, filozofické a technické fakulty). Je zřejmá také větší mentální vyzrálost u maturantů osmiletého studia schopnost samostatnějšího myšlení, zvládání problémových situací, schopnost umět si poradit. Stejně tak rizikové chování je sice v nepodstatné míře, ale především u čtyřletého studia. U vyšších ročníků jak osmiletého tak čtyřletého studia se ukazuje již vyhraněnost zájmů o jednotlivé předměty částečně na úkor ostatních předmětů, oproti velkým gymnáziím je nevýhoda ve výběru a zapojení do všech typů soutěží vyhlašovaných MŠMT, vzhledem k našemu počtu 2 tříd v ročníku. Je zřejmé, že možnost výběru nabízených seminářů, volitelných předmětů pro 2 třídy v ročníku je významně kvalitnější, než kdy byla v ročníku pouze 1 třída. Proto je nutné gymnaziální obor udržet jak ve čtyřletém tak v osmiletém cyklu. Z průměru pozitivně vybočuje třída s G-1, Oktáva jak prospěchově, tak v absenci nutno zvýšit vymahatelnost třídním učitelem u absence. Řešením by byla stanovená povinnost při nemoci omluva lékařem. V pedagogickém procesu se ukazuje jako velký přínos investování do interaktivních tabulí a multimediálních vybavení pro implementaci nových moderní metod a forem při výuce, dále jsou velmi efektivní projektové činnosti žáků v OP z ESF, neboť je tím významně posílena motivace ve studiu. Tradiční formy frontální výuky jsou postupně tímto nahrazovány a jsou tedy posilovány dovednostní kompetence nikoliv pouze znalostní. Dalším pilířem vzdělávání jsou velmi intenzivní zahraniční aktivity školy průřezem od terci až po maturanty (2 návštěvy zahraničních partnerů během roku, v červnu závěrečná mezinárodní konference partnerů zapojených v rámci projektu Comenius). Absence je u nižších ročníků způsobena především dlouhodobými nemocemi nebo pobyty v nemocnici. Ředitel implementoval do školního řádu povinnost u nemoci delší jak 3 dny navštívit lékaře. Ředitel školy vyžaduje povinnost ověřování absence u podezřelých žáků třídními učiteli u lékaře a zákonných zástupců. 24

25 IV.2. OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE Preventistou je jmenován jiný vyučující než výchovný poradce. Minimální preventivní program měla následující fáze: - Poskytnout MPP k připomínkování a schválení vedení školy - seznámit kolegy s programem na pedagogické radě - zajistit průběžnou spolupráci s výchovným poradcem Aktivity pro žáky: - tematické bloky pro studenty - rozšířit prevenci v ostatních předmětech (mezipředmětové vztahy) - jednorázové akce - realizovat aktivity pro žáky podle nabídky organizací a potřeb žáků - dbát na získání základních dovedností týkajících se socializace, upevnění základních návyků v teoretické i praktické části vyučování - nastavit konzultační hodiny s preventistou - zajistit metodické pomůcky v rámci prevence - zajistit aktivity pro rodiče - informace na schůzkách (letáky, zprávy o drogové problematice) - řešení aktuálních problémů týkajících se specifické a nespecifické prevence - propagace - průběžná spolupráce s odborníky a organizacemi - závěrečné hodnocení (evaluace aktivit programu) Prevence a preventivní program je důležitou součástí výchovně-vzdělávacího procesu Gymnázia Jana Pivečky a SOŠ Slavičín. Prevence je zapracována jak do Minimálního preventivního programu, tak i do ŠVP a do spolupráci s místními institucemi prevence (Nadace J.P., KamPak, PPP Zlín, odloučené pracoviště Slavičín, Policie ČR).. Ve školním roce 2013/2014 se nám podařilo naplánovaný program nejenom splnit, ale také postupně doplnit o další zajímavé a přínosné programy a akce. Na programu se podíleli nejenom studenti a učitelé, ale také velká podpora byla ze strany vedení školy. Převážná většina akcí směřovala k rozvoji zdravého životního stylu, k rozvoji osobnosti studenta a k jeho individuálním potřebám. Program směřuje primárně ke studentům, dále pak k pedagogům a ke všem zúčastněným. Témata spojená s problematikou prevence se objevují téměř ve všech předmětech z hlediska osobní odpovědnosti při plnění úkolů, spolupráci ve skupině a přístupu k autoritám. Dominantní roli plní humanitně zaměřené předměty, které svým charakterem poskytují dostatečný prostor pro prevenci v plné míře. Dále pak jsou to jednotlivé aktivity, které zabezpečuje nejenom škola, ale i odborné instituce. Velmi dobrá spolupráce se navázala s centrem KamPak ve Slavičíně, které pro naše žáky uspořádalo několik nabídku programů a odbornou pomoc v případě problémů osobních i studijních. Pro budování a upevnění pozitivního sociálního klimatu výrazně přispívají vícedenní pobyty našich studentů adaptační pobyt, lyžařský, turistický kurz, vodácký, cykloturistický, jazykový, a sportovní. K rozvoji sociálního cítění a solidarity i osobnostnímu růstu pomáhají různé charitativněsbírkové akce jako jsou např. Sluníčkový den, Červená stužka, Den se Světluškou, Fond Sidus, atd. Dobrou práci také odvádí výchovné komise, které jsou samostatné pro jednotlivé útvary, a které jsou schopné0 ve spolupráci s vedením rychle a pružně reagovat na různé problémové situace. Tyto i další aktivity nemalou měrou přispěly k prevenci v tomto školním roce. Důležitá je spolupráci s třídními učiteli, jejichž možnost preventivního působení je díky užšímu kontaktu se žáky prvořadá, nezastupitelná, jak v oblasti působení jako vzoru, včasného odhalení nežádoucího chování, tak v oblasti výchovy a vzdělání. 25

26 IV.3. HODNOCENÍ UKONČENÍ STUDIA MATURITNÍ ZKOUŠKOU: Hodnocení ukončení studia maturitní zkouškou: Celkem maturovalo 52 žáků /27 prospělo s VZ/ 22 prospělo/3 žáci neprospěli z M/DT Oktáva 28 žáků/14 prospělo s VZ/12 prospělo/2 žáci neprospěli z M/DT G-4 24 žáků/13 prospělo s VZ/10 prospělo/1 žák neprospěl z M/DT počet žáků / průměr Výsledky profilových zkoušek třída oktáva 28 žáků ( x každý 2 profilové zkoušky) počet žáků průměr Anglický jazyk 5 1,6 Francouzský jazyk 2 1 Společenské vědy 14 2 Dějepis 1 3 Biologie 13 1,46 Chemie 7 1,2 Zeměpis 5 2,2 Fyzika 1 1 Matematika 0 0 ICT 6 1,8 Výsledky profilových zkoušek třída G-4 24 žáků (x každý 2 profilové zkoušky) počet žáků průměr Anglický jazyk 6 1,66 Společenské vědy 12 1,16 Dějepis 1 1 Biologie 12 1,41 Chemie 4 1,75 Fyzika 1 1 Zeměpis 2 1 Matematika 4 2,5 ICT 2 1,5 Ve třídě SM-4 maturovalo 23 žáků, 1 studentka oboru SP prospěla s vyznamenáním, 8 studentek oboru SP neprospělo v jarním termínu, 3 studenti oboru MS neprospěli v jarním termínu. Výsledky profilových zkoušek třída SM-4-23 žáků (x každý 3 profilové zkoušky) Předmět počet žáků průměr Praktická zkouška z odborných předmětů 13 2,77 Sociální péče 13 2,38 Zdravotní nauka 11 2,55 26

27 Ekonomika 2 2,00 Praktická zkouška z odborného výcviku 10 2,20 Mechatronika 7 3,00 Technologie 10 2,60 ICT 3 3,00 Ve třídě PO-2A prospělo 10 studentů, 9 neprospělo v jarním termínu. Výsledky profilových zkoušek třída PO-2A 19 žáků (x každý 3 profilové zkoušky) počet žáků průměr Praktická zkouška z odborných předmětů 19 2,79 Ekonomika 19 3,05 Management a marketing 10 2,80 Účetnictví 9 2,56 Společná část: Útvar: gymnázium Slavičín Jarní termín: Počet žáků k 1.9. šk.r. 2013/2014 Přerušení/ neukončil ročník ČJL CJ-JA CJ-JN MA ÚZ DT PP ÚZ DT PP ÚZ DT PP DT oktáva /0 28/0 28/0 20/0 20/0 20/0 0/0 0/0 0/0 8/2 G /0 24/0 24/0 14/0 14/0 14/0 0/0 0/0 0/0 10/1 Celkem 52 Útvar: SOŠ Slavičín Jarní termín: Počet žáků k 1.9. šk.r. 2013/2014 SM-4 24 Přerušení/ neukončil ročník ČJL CJ-JA CJ-JN MA ÚZ DT PP ÚZ DT PP ÚZ DT PP DT 1 23/3 23/1 23/4 11/2 11/4 11/1 6/2 6/2 6/0 6/3 PO-2A /3 19/1 19/0 9/1 9/0 9/3 3/0 3/0 3/0 7/2 27

28 IV.4. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ: Na gymnáziu pracuje kvalifikovaný výchovný poradce, který absolvoval školení pro zdravotně postižené žáky a Výchovná komise viz. Zápisy z VK k řešení problémových situací, viz. zápisy z porad a statut VK. Byly řešeny také případy, které nebyly potřeba projednávat pomocí VK - rozhovory s rodiči či studenty. Výchovná komise se schází alespoň 2x za čtvrtletí nebo dle potřeby. Byly výrazněji monitorovány třídy prima až kvarta na základě zkušeností z minulých let, kdy se jedná o věkově rizikovou skupinu žáků vzhledem k sociálně patologickým jevům, nebyly shledány zásadní problémy. Bylo doporučeno ředitelem sociometrické šetření tříd prvních ročníků. Útvar GJP Pochvaly Počet Třídního učitele 114 Ředitele školy 10 Starostou města 3 Tresty Počet Důtka třídního učitele 0 Důtka ředitele školy 0 2 uspokojivé 0 3 neuspokojivé 0 Podmíněné vyloučení 0 Útvar SOŠ napomenutí a důtky V prvním pololetí byla udělena tato napomenutí a důtky Druh napomenutí Počet Důvod Napomenutí třídního učitele 10 Nevhodné chování ve vyučování, porušování školního řádu, neomluvená absence Důtka třídního učitele 6 Porušování školního řádu, neomluvená absence Důtka ředitele školy 7 Neomluvená absence, porušování školního řádu Ve druhém pololetí byla udělena tato napomenutí a důtky Druh napomenutí Počet Důvod Napomenutí třídního učitele 7 Nevhodné chování ve vyučování, porušování školního řádu, neomluvená absence Důtka třídního učitele 7 Nevhodné chování ve vyučování, porušování školního řádu, neomluvená absence Důtka ředitele školy 4 Nevhodné chování ve vyučování, porušování školního řádu, neomluvená absence 28

29 Podmíněné vyloučení ze studia, vyloučení ze studia Ve školním roce 2013/2014 byli podmíněně vyloučeni v I. pololetí 2 žáci učebního oboru Kuchař-číšník za neomluvenou absenci, ve III. čtvrtletí 1 žákyně učebního oboru Kuchař-číšník za neomluvenou absenci. Snížené stupně z chování na konci školního roku Počet % ze všech žáků útvaru 2 uspokojivé 7 3,1 3 neuspokojivé 4 1,7 Výchovná komise úzce spolupracuje s vedením školy, pružně reaguje na různé problémové situace, které vznikají jak v teoretickém, tak v praktickém vyučování. Komise řešila v osmi případech neomluvenou absenci žáků, v jednom případě fyzické napadení mezi spolužáky a v jednom případě, a to na žádost rodičů, užívání návykových látek. Při všech jednáních úzce spolupracují třídní učitelé s učiteli odborného výcviku, výchovným poradcem a preventistou. Při všech jednáních je přítomen zástupce ředitele a v případě nezletilých žáků i zákonný zástupce. Nadále je třeba rozvíjet spolupráci mezi třídními učiteli, učiteli odborného výcviku a rodiči žáků, protože všichni hrají nezastupitelnou a důležitou roli v procesu prevence problémového chování. Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2013/2014 Druh postižení : Ročník Počet žáků Útvar GJP Sluchové postižení Tělesné postižení kvarta 1 S kombinací postižení Útvar SOŠ Sluchové postižení Tělesné postižení 2 1 S kombinací postižení - práce s IŽ : 1 kvarta reedukační činnost 2 krát týdně - všechny potřebné pomůcky jsou zabezpečeny - ukončení studia na konci školního roku (na doporučení SPC) - seznámení vyučujících se žáky s přiznaným zohledněním potřeb ve výuce, průběžné konzultace (1 sekunda, 1 kvarta, 2 kvinta) - vyšetření vybraných studentů sexty a G2 v PPP Slavičín kariérové poradenství - intenzivní spolupráce se studenty 2., 3., a 4. ročníků výběr seminářů a VŠ - pomocné konzultace tř. učitelkám primy a sekundy při práci se třídou a rodiči - zážitkový den třídy kvarty zaměřen na vztahy ve třídě - individuální konzultace s TU (problémoví žáci, atmosféra ve třídě) - plnění švp probíhá bez problémů (včetně individuální práce s nadanými studenty) Každý integrovaný student má definovány speciální pomůcky z rozpočtu školy. Integrovaným žákům je věnována vedením vysoká péče: každý vyučující vyplňuje měsíčně u výchovného poradce náplň a počet konzultací, každý vyučující zpracoval TP pro výchovného poradce, který tento konzultoval s SPC. Na každé klas. a pedagogické poradě zpráva výchovného poradce o stavu a potřebách. Dochází k pravidelným 29

30 schůzkám s SPC, jejichž pracovníci mají v monitoringu integrované studenty. Tito studenti nemají problémy se zvládnutím učiva a každý učitel je proškolen VP, jak pracovat a jaké podmínky nastavit. Fáze práce VP v průběhu školního roku: - Sestavení individuálního vzdělávacího plánu pro integrované žáky - Sledování integrace žáků do jednotlivých tříd, pomoc při řešení problémů, - Dohled nad čerpáním konzultačních hodin a nákupem učebních pomůcek integrovaných žáků - Zhodnocení efektivity integrace na konci školního roku - Průběžné konzultace s pracovnicemi SPC Zlín, PPP Slavičín, s rodiči integrovaných žáků a rodiči žáků s přiznaným zohledněním potřeb ve výuce - Zajišťování vyšetření žáků v PPP ve Slavičíně a Zlíně - Shromažďování informací o studiu na vysokých školách, zkušebních testech na VŠ, Gaudeamus burza VŠ ( oktáva, G 4 ) - Zajištění přednášek se zástupci agentury SCIO, organizátory NSZ, aj. o obsahu a průběhu přijímacího řízení na VŠ - Asistence při vyplňování přihlášek na VŠ - Pomoc při zabezpečení dne otevřených dveří na gymnáziu - Monitorování a okamžité řešení problematického chování studentů - Účast na rodičovských schůzkách na žádost třídních učitelů - Spolupráce s pracovníky gymnázia na potlačování sociálně patologických jevů - Zajištění pravidelného setkávání členů Výchovné komise - Vzdělávání v oblasti nových metod a nových maturit pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami Ředitel školy v souladu s legislativou a dle podkladů lékařských potvrzení uvolnil z hodin TV 16 žáků v roce 2013/2014 a zažádal o dalšího asistenta pedagoga k postiženému žákovi v třídě prima IV.5. SOUTĚŽE, VÝSLEDKY POČTY ZÚČASTNĚNÝCH ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE viz. příloha č 3. IV.6. JINÉ VÝZNAMNÉ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY UČITELŮ A ŽÁKŮ, POČET ÚČASTNÍKŮ viz.příloha č.4. IV. 7. ODBORNÉ PRAXE A PRACOVIŠTĚ PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ viz. příloha č. 6 V. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VNITŘNÍ KONTROLY A INSPEKCE PROVEDENÉ ČŠI Kontrola byla prováděna dle vnitřních směrnic v oblasti: šetření Policií ČR nedohledaného majetku v areálu SOŠ šetření Policie ČR poškození fasády grafitem vnitřní kontrola hospodaření, toku financí dle vnitřních směrnice viz. rozbor hospodaření hospodaření s majetkem - viz. zápis z inventarizace kontrolní a hospitační činnosti pedagogicko-výchovného procesu V.1. KOMENTÁŘ K HOSPITAČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOSTI: Vnitřní kontrola byla prováděna dle vnitřních směrnic a dle organizační struktury školy na všech úrovních. Ředitel vedl Hodnotící pohovory s učiteli, viz. Portfolio učitele, na kterých diskutoval výsledky, potřeby, náměty práce učitelů, výsledkem pohovoru byla změna 30

31 v nenárokových složkách platu. Zástupci prováděli činnost dle plánu hospitací. Hospitační činnost prováděli ředitel na útvaru gymnázium i soš nahodilé bez zápisu po dobu do 20 minut ve třídě, zástupci a předseda předmětové komise cizích jazyků. Byly podány pouze upozornění ze strany zákonných zástupců (nikoliv stížnosti) na komunikační schopnosti u jedné vyučující, s touto byl proveden pohovor a současně byla vyslána na seminář zaměřený na etické chování učitele. Drobná pochybení byla řešena operativně-bez zápisu. Z každé hospitace je uveden zápis uložený u zástupce nebo v Portfoliu, vyhodnocení hospitace bylo provedeno ústním rozborem s každým hospitovaným. Hospitací za školní rok bylo uskutečněno 23. Zásadní problémy nebyly nalezeny, nutné však zavádět více netradiční formy a metody výuky, především ve vyšších ročnících, redukovat frontální výuku a posilovat výuku skupinovou, projektovou a to v přírodovědných předmětech. Ke kontrole dále slouží Evaluační testování SCIO, NIQES, KEA, MAPA v jednotlivých ročnících. V.2. Závěry ke kontrolní činnosti ČŠI duben 2014: 31

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázia Jana Pivečky Slavičín pro nižší stupeň víceletého gymnázia prima kvarta (Čtyřletý vzdělávací program zpracován

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta logistiky a krizového řízení Strategický plán školy Závěrečná práce Mgr. Josef Maryáš Místo, rok odevzdání práce: UTB Zlín, 6. 2. 2015 Univerzita Tomáše Bati ve

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2011 2012 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium G y m n á z i u m J a n a P i v e č k y S l a v i č í n ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium (Čtyřletý vzdělávací program zpracován podle RVP G dle 5 zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 V Bílovci 8. října 2014 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za školní rok 2007/2008 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel.: 482312078; fax: 482312468; e-mail: gymfry@gymfry.cz; www.gymfry.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 (zpracováno v souladu

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2011/2012 (Veškeré údaje jsou uvedeny podle stavu k 31. 8. 2012, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak schváleno

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Zpracoval: Mgr. Petr Froněk.. podpis

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: vedení gymnázia Zábřeh, 14. října 2013 OBSAH Základní údaje o škole 1 Charakteristika školy 2 Profil absolventa 2 Přehled oborů vzdělání 3 Přehled učebních

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Bílovci 1. října 2012 Mgr. Pavel Mrva ředitel školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO)

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY (EVVO) Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY () školní rok: 2013/2014 Tento Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty č. 422/PL/2013 nabývá

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva

Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz. Výroční zpráva Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice, Rožmitálská 340 Rožmitálská 340, 262 72 Březnice tel.: 318 682 961 e-mail: skola@sbrez.cz stránky: www.sbrez.cz Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2011, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CHOTÍKOV školní rok 2012/2013 Projednáno Pedagogickou radou Základní školy a Mateřské školy Chotíkov, příspěvková organizace, dne

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ODBORNÉ UČILIŠTĚ KELČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Charakteristika školy Název a sídlo Odborné učiliště Kelč Nám. Osvoboditelů 1 756 43 Kelč Zřizovatel Zlínský kraj Tř. T.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2007/2008 - stav k 31.8.2008 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 Zřizovatel: Hlavní město Praha se sídlem

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více